NIEUWSBRIEF 8. 4 oktober Schooljaar Beste ouders, INHOUD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF 8. 4 oktober 2013. Schooljaar 2013-2014. Beste ouders, INHOUD"

Transcriptie

1 Schooljaar NIEUWSBRIEF 8 4 oktober 2013 INHOUD Beste ouders, Ø Directie Ø J&J extended day Ø Vertrek Jannie Loman Ø Nieuwe leerkracht groep 1a Ø IB-assistant en nieuwe leerkracht RT Ø Teaching Assistents Ø Schoolbus ComfortDelgro Ø Kinderboekenweek Ø Sinterklaas-band Ø Knutselouders gezocht Ø NSA oproep Ø Belangrijke data BIJLAGE BIJ Ø Aanmeldingsformulier extended day J&J Deze week hebben wij tijdens de assembly kunnen genieten van een presentatie van groep 5a met het thema Werelddierendag. Ook waren wij trotse getuigen van de bekendmaking van de opbrengst van de zwemvierdaagse op de Hollandse Club. Met dit evenement is het fantastische bedrag van S$ 3.954,30 opgehaald ten behoeve van het Ronald McDonald Huis. Dank aan alle leerlingen, teamleden en ouders die het mogelijk hebben gemaakt een dergelijk bedrag te kunnen doneren. Ook hebben wij weer 4 nieuwe leerlingen op onze school welkom morgen heten. Wij wensen hen veel leerplezier toe op de HSL. De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest met het werven van nieuw personeel. In deze nieuwsbrief zullen wij u informeren over de rekrutering van nieuwe staff voor de HSL in groep 1a, de learning support en de Engelse afdeling. Namens het team HSL, een fijn weekend toegewenst.

2 De verlengde schooldag op de dinsdag en donderdag is een groot succes! De kinderen doen twee keer een half uur activiteit met tussendoor nog even een halfuurtje buiten spelen om de overtollige energie kwijt te kunnen. Hieronder is een stukje van de donderdagmiddag leerkrachten Lilian en Tiara. Zij geven samen met Alina de donderdagmiddaglessen. Er is al veel vraag geweest van ouders om kinderen alvast in te schrijven voor de volgende termijn. Het is wellicht voorbarig om dit meteen te doen, maar het geeft ons iets meer tijd om dingen goed te plannen. Let op: alleen kinderen die 3 jaar zijn kunnen mee doen met de verlengde dag, wanneer u uw kind alvast in wilt schrijven kan dit natuurlijk, geef dan op het aanmeldingsformulier de startdatum aan (dinsdag of donderdag na de 3e verjaardag). Het aanmeldingsformulier is bijgevoegd bij de van deze nieuwsbrief. Jip en Janneke, verlengde schooldag, donderdag: Met veel plezier hebben de leerlingen de afgelopen weken verschillende opdrachten uitgevoerd met het oog op de ontwikkeling van de motoriek, zoals lopen, rennen, springen, balanceren, klimmen, klauteren, gooien, vangen etc. Afwisselend wordt de les buiten of binnen gegeven. Tijdens de les maken we gebruik van verschillende materialen. Zo springen de leerlingen met gemak in en uit een hoepel, of rollen de hoepel naar elkaar toe. Met de parachute leren we door te staan of te zitten verschillende hoogtes te maken. Door de parachute met ballen erop heen en weer te schudden, vliegen alle ballen de lucht in. Een klein groepje probeert de ballen dan te vangen. Vorige week hebben we met houten blokken gewerkt. Door erop te gaan staan om vervolgens naar het volgende blok te stappen, leren de kinderen goed hun balans te houden. We maken ook gebruik van muziek. Als de muziek aan staat, lopen de leerlingen tussen de blokken door, als de muziek stopt, staan ze stil op een blok. De leerlingen vinden een parcours dat buiten opgezet was ook leuk. Daarbij hebben ze de vrijheid hun eigen tempo te bepalen en tegelijk worden zij uitgedaagd tijdens de oefeningen. 2

3 The English and Management teams are really pleased with the large turnout for both the Parents Information evenings. We got a positive response from parents on both evenings. The majority of parents are very supportive of the new pedagogy, materials and content being used. On both evenings there were some doubts about the Dutch teachers ability to deliver CLIL at the appropriate English language level. We assured parents that we are confident of our teachers English skills. Most of the Dutch teachers have completed their CAE or higher including the new teachers. We also informed them that the English team will be working closely with the Dutch teachers on vocabulary and delivery. As there was some confusion with respect to the School Vision slide. We would like to clarify that the strategy to make the HSL a bilingual international school does not mean that the school s curriculum will be 50/50 Dutch and English. If this were the case the more appropriate designation would be a Full Immersion school. Dutch will always be the predominant language at the HSL. However English will have a larger part of the curriculum than in previous years. Most of the material that the English department uses is based around the UK s New National Curriculum. Our Jolly Phonics, Bob books and Oxford Reading Tree programs are from the UK. We are using International English as a textbook for our Upper Primary students that is tied in with the Oxford Reading Tree program and published by Oxford University Press. We have an online reading comprehensive program that originates from the United States. We have had an overwhelming positive response from both students and parents on this program. Students have access to over 1000 e-books and teachers can monitor students reading comprehension progress. The two assessments PIPS and InCas are used throughout the United Kingdom and originated from Durham University. PIPS is a standarised assessment of attainment in reading and mathematics. It is designed for lower primary students from the ages of It monitors the education progress of each student, which allows teachers to build a powerful profile of individual progress. InCas is a diagnostic tool that identifies what students know and what they can do. It has been developed for students between the ages of It is ideally suited for international schools delivering an English curriculum. Questions are tailored so that the level of difficulty is dependent on the previous performance of each student. We have had a great and enthusiastic start with our students and are excited about all that is coming up for the rest of the year. 3

4 Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zal Jannie Loman, leerkracht groep 1a, starten met haar nieuwe functie als Educational Coördinator op Netherlands International School in Lagos, Nigeria. Jannie is een juf met hart voor de kinderen en we zullen haar zeker gaan missen. Volgende week vrijdag neemt zij afscheid van de kinderen en de school en zal haar nieuwe avontuur gaan beginnen. Wij zijn Jannie zeer erkentelijk voor haar inzet, enthousiasme, toewijding en onderwijskwaliteit die zij de HSL heeft geboden. We wensen Jannie alle goeds voor de toekomst. Beste HSL ers, Na ruim zes jaar werken aan de HSL is er voor ons beiden een nieuwe uitdaging op ons pad gekomen en verlaten wij Singapore. Wij hebben veel bijzondere momenten met de HSL mogen doormaken. Een school die we hebben zien groeien in leerlingpopulatie, maar waar ook verschillende verbouwingen nodig waren om iedereen een fijne leer- en werkplek te geven. Binnen de HSL-organisatie wordt er vaak gezegd dat de leerkracht het verschil maakt. Voor ons beiden waren het vooral ook de leerlingen die het verschil maakten. Samen met jullie hebben we geleerd, gewerkt, gespeeld en nieuwe ervaringen opgedaan in een fantastische leeromgeving. Jullie zorgden voor het gouden randje. Een school waar iedereen zeer betrokken is. Van gesprekken met ouders tot overleg binnen het bestuur en de AR, van het leren met collega s tot samenwerken met de administratie. Wij willen iedereen hartelijk danken voor het genoten vertrouwen. We vonden het een voorrecht om deel uit te mogen maken van de HSL gemeenschap. De afgelopen jaren waren een zeer leerzame periode. Wij kijken uit naar de nieuwe leermomenten die ons in Nigeria staan te wachten en wensen alle HSL ers het allerbeste toe in de Lion City. Jannie Loman en Gerard Veneman Met het vertrek van Jannie willen wij u graag informeren over de nieuwe leerkracht die is aangesteld. Wij zijn verheugd met de benoeming van Gijs Knol als nieuwe leerkracht in groep 1a. Gijs is een ervaren onderbouwleerkracht. Hij zal in de herfstvakantie al naar Singapore komen om zich in te werken en op woensdag 23 oktober starten met zijn lesgevende taken. Gijs Knol stelt zich hier onder graag even aan u voor: Beste ouders, Mijn naam is Gijs Knol en ik kom uit de omgeving van Assen. Na de pedagogische academie voor het basisonderwijs heb ik twee Master Special Educational Needs opleidingen gevolgd; gespecialiseerd leraar zorg primair onderwijs en remedial teacher. 4

5 De afgelopen jaren heb ik lesgegeven in alle bouwen, op verschillende basisscholen. In die jaren heb ik mij gespecialiseerd in de onderbouw. Wereldoriëntatie (IPC) is één van mijn favoriete vakgebieden en ik gebruik graag concreet materiaal in mijn lessen. Naast reizen, ga ik graag naar de sportschool of lees ik een spannend boek. Het lijkt mij geweldig om op een Nederlandse school in een metropool te mogen lesgeven. We gaan er een mooi schooljaar van maken! Gijs Knol Vanwege het toenemende aantal leerlingen op de HSL en de verdere implementatie van Opbrengstgericht werken (OGW) en Handelingsgericht werken (HGW) heeft het bestuur besloten Maaike Bernauer te benoemen tot assistent intern begeleider voor 20 uur per week, dit binnen haar huidige functie als RT-leerkracht. Maaike zal zich voornamelijk richten op het afnemen van onderzoeken/testen bij leerlingen, observatie van leerlingen en het coachen van de nieuwe remedial teacher. Lotte Schreuder is aangesteld als full time remedial teacher. Tot de herfstvakantie zal zij zich vertrouwd maken met de HSL. Na de vakantie zal zij naast de remedial teaching in de onderbouwgroepen ook een aantal van Maaike's RT-lessen overnemen. Ouders van de desbetreffende kinderen zullen hiervan na de vakantie in een persoonlijke op de hoogte gesteld worden. We wensen zowel Maaike als Lotte veel succes in hun nieuwe functie. Hieronder stelt Lotte zich graag aan u voor: Beste ouders/verzorgers, Na de herfstvakantie zal ik starten als remedial teacher op de Hollandse School. Daarom wil ik me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Lotte Schreuder en ik ben 24 jaar oud. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit Utrecht waar ik de bachelor Pedagogische wetenschappen en de master Orthopedagogiek (richting leerlingenzorg) heb afgerond. Tijdens mijn master heb ik een jaar stage gelopen voor een project vanuit de Universiteit Utrecht, het PeuterPlus project. Hier heb ik veel ervaring opgedaan wat betreft de ontwikkeling van peuter en kleuters. Na mijn afstuderen ben ik naar Amsterdam verhuisd en werkzaam geweest als junior orthopedagoog/ remedial teacher/ huiswerkbegeleider bij een huiswerkinstituut. Deze zomer is mijn vriend begonnen aan een MBA opleiding in Singapore, vandaar dat wij naar Singapore verhuisd zijn. Ik heb ontzettend veel zin om op de Hollandse School aan de slag te gaan. En wie weet komen we elkaar binnenkort wel tegen. Lotte Schreuder 5

6 In het huidige onderwijs wordt de rol van teaching assistants steeds belangrijker. Ook op de HSL gaan we teaching assistants inzetten om de kinderen, de leerkracht, het onderwijs en de school te ondersteunen. Het uitgangspunt is dat de teaching assistant taken uitvoert onder de verantwoordelijkheid van de groeps- en of vakleerkracht. De assistenten, die een onderwijskundige achtergrond hebben, zullen specifieke onderwijsopdrachten uitvoeren met individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Ook zullen zij leerlingen tijdens de lessen, pauzes en spelmomenten observeren en surveilleren. Tevens stimuleert de teaching assistant leerlingen in gedrag en werkhouding om het leerpoces van henzelf en/of de groep te bevorderen. Megan Gericke, Esmarie Fournet en Sri Latiff zullen de rol van teaching assistant vervullen. Zij zullen zich in de volgende oudernieuwsbrief aan u voorstellen. Tijdens de lessen Engels in de groepen 1 t/m 3 zullen zij de Engelse leerkrachten ondersteunen om een grotere differentiatie in de groepen toe te passen. Daarnaast zullen zij tijdens ontwikkelings- en IPC-lessen in de groepen 1 en 2 assisteren. Het gaat daarbij altijd om lessen waarbij de instructietaal ook Engels kan zijn. Lessen waarbij de instructietaal specifiek Nederlands zal de teaching assistant niet gevraagd worden om te ondersteunen. De groeps- en vakleerkrachten zijn altijd aanwezig in de groep en blijven te allen tijde eindverantwoordelijk en zullen het onderwijs en begeleiding van de leerlingen in de groep blijvend aansturen. De teaching assistant zal niet direct met de ouders communiceren over de ontwikkeling van de kinderen, dat blijft de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Het doel is dat, met de inzet van teaching assistants, er wordt bijgedragen aan het verhogen van de leeropbrengsten van de leerlingen op de HSL. 6

7 Vandaag zijn de onderhandelingen over de prijsverhoging met ComfortDelgro afgerond. Wij zijn de volgende afspraken met Comfort overeengekomen: De huidige term zal berekend worden over de areas zoals deze in voorgaande jaren waren afgesproken. Er zal een 6% prijsverhoging worden verrekend in deze eerste periode. Voor deze eerste NSA periode zal een vast bedrag van 8 SGD per rit worden berekend. Wij realiseren ons dat de onderhandelingen rondom prijsverhogingen idealiter eerder in het jaar gevoerd moeten worden. Dit zal ook ons streven zijn in het vervolg. Desalniettemin zijn wij positief over deze uitkomst. ComfortDelgro zal aankomende week de rekening versturen. Hierin zal een credit nota voor de eerdere rekening worden opgenomen. Eventuele cheques zullen geretourneerd worden. De aankomende weken zal het MT en bestuur zich richten op een nieuwe tender voor de schoolbus service. Hierin streven wij naar een optimale schoolbus service voor de HSL. 7

8 Wat is een Kinderboekenweek? Sinds 1955 een jaarlijks terugkerende week in september/oktober ter promotie van het Nederlandse kinderboek. Boekenwinkels geven het Kinderboekenweekgeschenk cadeau bij aanschaf van een kinderboek. Voor basisscholen heeft de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek) een lespakket samengesteld. Aandacht wordt geschonken aan de Zilveren Griffel en Gouden Griffel. Wanneer is de Kinderboekenweek en wat is het thema? De Kinderboekenweek is afgelopen woensdag 2 oktober gestart en loopt door t/m zaterdag 13 oktober. Dit jaar is het thema Klaar voor de Start!. Wat doet de HSL aan de Kinderboekenweek? Bij de Stichting CPNB zijn lespakketten besteld en gearriveerd. Deze zullen gebruikt gaan worden in de eerste twee weken na de kerstvakantie. Alle leerlingen van Jip & Janneke t/m groep 8 zullen deelnemen in de unit Kinderboekenweek Klaar voor de Start!. Verschillende activiteiten zullen georganiseerd worden rondom het thema. Wilt u meer informatie? Bezoek de website Op deze site komt u de Kinderboekentipper tegen, handige boekentips voor kind en ouder. Voor jonge kinderen is er het Prentenboek Zzz, gemaakt door Loes Riphagen. Op de website is een gratis Ipad app te downloaden, een aanvulling op het Prentenboek. Kinderboekenweek op radio en tv Zaterdag 5 oktober o Nederland 3, uur Zappsport The Battle Dinsdag 8 oktober o Nederland 3, rond uur Klokhuis Woensdag 9 oktober o 9:00 uur School TV : Boeken-mol Donderdag 10 oktober o 9:15 uur School TV : Sporten tot de top 8

9 Wij, de Sinterklaas-band, zijn op zoek naar muzikanten om ons te versterken. De ouders die interesse hebben kunnen zich bij Yvette (4a) opgegeven middels een naar of hun interesse doorgeven aan de leerkracht van hun kind. Na de herfstvakantie zal er gestart worden met oefenen. Alvast bedankt! Ook al wordt het hier niet echt kouder, toch nadert november met rasse schreden... Wij willen dit jaar graag de decemberversieringen voor de school eens goed onderhanden nemen en vernieuwen. Daarvoor zijn wij op zoek naar handige ouders die een of meerdere woensdagavonden mee willen knutselen. Dus ben je een beetje handig met schaar, verfkwast, hamer of naald en draad en vind je het leuk om mee te helpen; meld je dan even aan via De eerste knutselavond is op woensdag 30 oktober vanaf uur in het Art-lokaal. Hopelijk tot dan! De evenementencommissie Welke twee enthousiaste moeders of vaders willen kookles geven? We zijn op zoek naar ouders die op een vaste dag in de week kookles willen geven van uur tot Het idee is dat je eenvoudige gerechten met de kinderen maakt die ze zelf thuis kunnen namaken. De groep bestaat uit maximaal 12 kinderen en het is voor tien weken, startend vanaf 18 november. Er staat een vergoeding tegenover. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar 9

10 ü ü ü ü ü MAANDAG 7 OKTOBER o EARLY BIRD DEADLINE SCHOOLFOTO S TOT EN MET 7 OKTOBER OKTOBER o HERFSTVAKANTIE OKTOBER o VRIJE DAGEN VOOR DE LEERLINGEN ZATERDAG 26 OKTOBER o COMMUNITY DAY (zie nieuwsbrief 7) WOENSDAG 30 OKTOBER uur o KNUTSELAVOND

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl

o.b.s. DE EGLANTIER directie@eglantiertanthof.nl tso@eglantiertanthof.nl info@kinderopvang-plein.nl o.b.s. DE EGLANTIER Locatie: Tanthof Derde Werelddreef 29 2622 HB Delft Tel: 015-2617650 Fax: 015-2578413 Nieuwsbrief 19 E-mailadres: MR: OR: TSO: BSO: directie@eglantiertanthof.nl mr@eglantiertanthof.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB de Morgenster

Nieuwsbrief PCB de Morgenster Nieuwsbrief PCB de Morgenster De school waar ieder kind mag stralen! Kruizemunthof 10, 7641 EX, Wierden ~ Telefoon: 0546-573739 Mail: info@demorgensterwierden.nl ~ Website: www.demorgensterwierden.nl Beste

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008

1 Jaargang 6 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1. September 2008 Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte 1 Jaargang 6 September 2008 NIEUWSBRIEF DE LINGE 6.1 Mensen Hour Inhoud 2 Voorwoord 2 Uit de vergadering MT 2 Uit de vergadering GMR 3 Beleidsplan

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 28. 17 april 2015. Opzegging 1ste termijn schooljaar 2015-2016. Schooljaar 2014-2015 INHOUD

NIEUWSBRIEF 28. 17 april 2015. Opzegging 1ste termijn schooljaar 2015-2016. Schooljaar 2014-2015 INHOUD Schooljaar 2014-2015 NIEUWSBRIEF 28 INHOUD Ø Directie Ø Bus Ø NSA Ø Voorstellen NSA/buscoördinator Ø Koningsdag o Assembly o Flea market Ø Bibliotheek Ø TypeTopia Ø Dodenherdenking Ø Adviesraad update

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

alleen voor DRIESTAR INFOGIDS JOU! voor ouders: draai deze brochure om 2015-2016

alleen voor DRIESTAR INFOGIDS JOU! voor ouders: draai deze brochure om 2015-2016 alleen voor voor ouders: draai deze brochure om JOU! DRIESTAR INFOGIDS 2015-2016 DRIESTAR INFOGIDS 2015-2016 Inhoud 03 1 Voorwoord 4 Open dag 5 2 Gouda hoofdvestiging vmbo & PrO 6 2.1 Eerste klas 6 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014

Schoolgids 2014-2015. Apollo 11. Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Schoolgids 2014-2015 Apollo 11 Openbare school voor Daltononderwijs Versie 19 juli 2014 Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool De Apollo 11. De Apollo 11 is een Daltonschool

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

en het team veel succes dit schooljaar.

en het team veel succes dit schooljaar. In dit Turfje 1 Vanuit de directie 2 Vanuit de groepen 2 Kinderpostzegels 3 Even voorstellen 5 Vanuit de BVL 6 Vanuit de MR 6 Vanuit de bibliotheekcommissie 7 Vanuit de OC 8 Kledinginzameling Vormgeving:

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees

MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS. Stefan van Rees MOTIVATIE VAN JONGE KINDEREN IN HET MUZIEKONDERWIJS Stefan van Rees Motivatie van jonge kinderen in het muziekonderwijs Naam: Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 E-mailadres: stefan@cmdrotterdam.nl

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249

DOLFIJN NIEUWS A G E N D A. Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013. Locatie Noord: Weidestraat 1 3971 CH Driebergen T 0343-513216 F 0343-521249 Nieuwsbrief nr. 1 12 september 2013 DOLFIJN NIEUWS Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van alle wetenswaardigheden binnen de school. -.-.- Stamgroepavond Op maandag 16 september vindt er

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007

Langedijk Consult. Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, september 2007 Langedijk Consult Nieuwsbrief, thema: Ruimte Jaargang 2, Editie 2, Nr. 6, Ik kwam naar de cursus met het idee om meer te leren doen in minder tijd. Nu, ongeveer een jaar later, realiseer ik mij dat ik

Nadere informatie

K + 12 = diploma. en meer kans op een goede toekomst

K + 12 = diploma. en meer kans op een goede toekomst Stichting ChancEd 't Seuverick 5 5061 AP Oisterwijk Tel: 013-2512383/06-45617575 K + 12 = diploma en meer kans op een goede toekomst Lieve ChancEd vrienden, Als reactie op de economische crisis wil onze

Nadere informatie

Column Van de opleidingsmanager

Column Van de opleidingsmanager 2 jaargang NIEUWSBRIEF OPLEIDING ICT NIVEAU 4 jrg.1 /nr.2 NIEUWSBRIEF Opleiding ICT niveau 4 Maart 2015 MBO COLLEGE ZUIDOOST juni 2015 IN DEZE NIEUWSBRIEF Column Van de opleidingsmanager De klas van Jacco

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026

Assessment. Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Assessment Auteur: Rob van Schaijk Studentnummer:2042026 Datum: 07-05-2013 Inleiding Het eerste wat ik deed toen ik dit verslag begon te schrijven was het doorkijken van mijn TOP presentatie en verslag.

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

n ieuwsbrief Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. Beste ouders,

n ieuwsbrief Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. Beste ouders, Jaargang 19, nr.19, 17 juni 2015. n ieuwsbrief Beste ouders, Nog anderhalve week en het schooljaar zit er alweer op. Wat is het weer ontzettend snel gegaan. Deze laatste weken voor de grote vakantie hangt

Nadere informatie

Nieuwe Media in. Geschreven door: Frank Douwes. DMD EMMA 2008-2009 Faculteit Kunst Media en Technologie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nieuwe Media in. Geschreven door: Frank Douwes. DMD EMMA 2008-2009 Faculteit Kunst Media en Technologie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht WEG IS Nieuwe Media in h e t Ba s i s O n d e rwi j s Onderzoek naar nieuwe didactiek doormiddel van nieuwe media en ICT in het primair onderwijs. OMA DE KWIJT Geschreven door: Frank Douwes DMD EMMA 2008-2009

Nadere informatie