RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES"

Transcriptie

1 RVV 357 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk. Brussel, 17 juli 2006

2 SAMENVATTING De Raad, met uitzondering van de Belgische Petroleum Federatie, keurt dit ontwerp van koninklijk besluit goed om de volgende redenen: 1. In de gehele bevoorradingsketen worden de brandstoffen aangekocht en verkocht op basis van een volume bij 15 C, met uitzondering van de verkoop van de brandstoffen in het benzinestation. De temperatuur van 15 C wordt ook gebruikt in het kader van de internationale noteringen, in het kader van de accijnzen en de BTW en tenslotte om maximaprijzen vast te leggen in de programmaovereenkomst. Het is dus logisch om de wetgeving aan te passen zodat de verkoop aan de automobilist ook op basis van een volume bij 15 C kan gebeuren. 2. Hetzelfde principe wordt al 3 jaar lang probleemloos toegepast voor de leveringen van stookolie aan particulieren. 3. De benzinestations zullen investeringen moeten doen om hun pompen uit te rusten met een herleidingsinrichting voor temperatuur, net als de verkopers van brandstoffen en de vervoerders het hebben moeten doen om de meters van de vrachtwagens in secundair vervoer aan te passen. Gezien de uitbaters van benzinestations geen geld meer zullen verliezen naar aanleiding van de temperatuurfluctuaties, is het zeker dat deze investering binnen de twee à drie jaar gerecupereerd zal zijn. De Belgische Petroleum Federatie verzet zich sterk tegen dit ontwerp van koninklijk besluit om de volgende redenen: 1. De automobilist/consument zal minder waar krijgen voor zijn geld. 2. België zou het enige land in Europa zijn dat de pompen met een dergelijk systeem moet uitrusten. 3. De op grond van dit ontwerp van besluit vereiste investering is enorm voor een onbestaande impact. 4. Deze investering zou grotendeels gedragen worden door zelfstandige investeerders, eigenaar van hun pompen en andere installaties. Het Verbond van Belgische Ondernemingen onthoudt zich. 2

3 De Raad voor het Verbruik die op 8 maart 2006 door de Minister van Economie verzocht werd een advies uit te brengen over het ontwerp van KB tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk, heeft huidig advies op 17 juli 2006 goedgekeurd, middels een schriftelijke procedure. De Raad voor het Verbruik heeft de Voorzitter verzocht huidig advies over te maken aan de Minister van Economie, aan de Minister van Leefmilieu en aan de Minister van Consumentenzaken. De Raad voor het Verbruik, ADVIES Gelet op de beslissing van 8 maart 2006 van de Minister van Economie waarin de Raad voor het Verbruik verzocht wordt een advies uit te brengen over het bovenvermelde ontwerp van K.B.; Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, inzonderheid op artikel 7, 3; Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, inzonderheid op de artikelen 8, 2 en 3, 12,1 en 14; Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 2001 tot vaststelling van bijzondere regels inzake de aanduiding van de hoeveelheid bij het op de markt brengen van sommige motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen in bulk, gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 4 februari 2004; Gelet op de werkzaamheden van de Commissie "Leefmilieu-Productie en Duurzame consumptie" tijdens haar vergaderingen van 17 maart 2006, 24 mei 2006 en 23 juni 2006; Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van Mevrouw Vanheers (Federauto), de heren Meirsman (OIVO), De Grève, Paepe, Hots (AD Energie), deskundigen; Gelet op de uitwerking van het ontwerpadvies door de heer Meirsman (OIVO) en Vandeplas (FEDICHEM) ; Gelet op het voorlopig advies van het Dagelijks Bestuur van 20 april 2006; Gelet op het beroep op de schriftelijke procedure bij de Commissie "Leefmilieu-Productie en Duurzame consumptie" ; Gelet op de schriftelijke procedure, zoals voorzien in artikel 7 bis van het huishoudelijk reglement, voor de definitieve goedkeuring door de Raad voor het Verbruik. BRENGT HET VOLGEND ADVIES UIT : 3

4 Volgens de uitleg van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid in zijn adiëringsbrief van 8 maart 2006, heeft het ontwerp van besluit tot doel het bestaande besluit op 4 punten te wijzigen : 1. het bijwerken van de lijst van de petroleumproducten opgenomen in artikel 1 ; 2. het invoegen van een bepaling in artikel 1, 2, waardoor het gebruik van een metrologisch goedgekeurde densimeter, die deel uitmaakt van de meetinstallatie voor vloeistoffen, toegelaten wordt; 3. de aanpassing van artikel 2, 1 opdat multiproductiesystemen wettelijk toegelaten worden op voorwaarde dat men geen aanzienlijke besmetting meet en dat de productkenmerken binnen de wettelijke normen blijven ; 4. de pompen in de benzinestations moeten ook uitgerust worden met een temperatuurcompensator volgens de bepalingen en de timing voorzien in dit ontwerp van besluit. Dit zal als gevolg hebben dat de hele toeleveringsketen op basis van netto volumes van 15 zal functioneren en dat de uitbaters voortaan geen volumeverschil zullen ondervinden wegens de temperatuurschommelingen. De Raad, met uitzondering van de Belgische Petroleum Federatie, keurt dit ontwerp van koninklijk besluit goed om de volgende redenen: 4. In de gehele bevoorradingsketen worden de brandstoffen aangekocht en verkocht op basis van een volume bij 15 C, met uitzondering van de verkoop van de brandstoffen in het benzinestation. De temperatuur van 15 C wordt ook gebruikt in het kader van de internationale noteringen, in het kader van de accijnzen en de BTW en tenslotte om maximaprijzen vast te leggen in de programmaovereenkomst. Het is dus logisch om de wetgeving aan te passen zodat de verkoop aan de automobilist ook op basis van een volume bij 15 C kan gebeuren. België is weliswaar het eerste land dat binnen een redelijke tijd, de compensatie van temperatuur in het benzinestation oplegt, doch geen van onze aangrenzende landen verplicht de temperatuurcompensatie - in bepaalde landen wordt ze zelfs niet toegelaten - op het niveau van het vervoer van de brandstoffen (van de opslagplaats tot het station). 5. Hetzelfde principe wordt al 3 jaar lang toegepast voor de leveringen van stookolie aan particulieren. De leveringen van stookolie worden gefactureerd op basis van een volume bij 15 C. Er zijn geen klachten van de consumenten geweest. Men kan dus verwachten dat de automobilisten ook niet zullen klagen als hun benzine of diesel op basis van een volume bij 15 C gefactureerd wordt. Met de herleidingsinrichting voor temperatuur zou de consument de juiste prijs betalen, omdat de hoeveelheid energetische brandstofwaarde die hij zou aankopen dezelfde zou zijn ongeacht of de temperatuur 18 C of 12 C bedraagt. Daarentegen, zal men, in de huidige toestand, met een liter brandstof bij 18 C minder kilometers kunnen rijden dan met een liter brandstof bij 12 C. 4

5 6. De benzinestations zullen investeringen moeten doen om hun pompen uit te rusten met een herleidingsinrichting voor temperatuur, net als de verkopers van brandstoffen en de vervoerders het hebben moeten doen om de meters van de vrachtwagens in secundair vervoer aan te passen. De prijs van een herleidingsinrichting voor temperatuur varieert naar gelang het systeem op een nieuwe pomp, een bestaande pomp, een multiproducten pomp, enz. moet worden geplaatst. De gemiddelde kosten, volgens de informatie van 2 leveranciers, bedragen 500 per pistool voor de aanpassing van een bestaande pomp en 300 per pistool op een nieuwe pomp. Gezien de uitbaters van benzinestations geen geld meer zullen verliezen naar aanleiding van de temperatuurfluctuaties, is het zeker dat deze investering binnen de twee à drie jaar gerecupereerd zal zijn. Bovendien laat dit wetsontwerp de mogelijkheid om deze investering te plannen aangezien een periode van 9 jaar voorzien is alvorens deze uitrusting verplicht wordt. Tenslotte dient te worden genoteerd dat de beroepsorganisaties van de verkopers van brandstoffen voorstanders van het ontwerp van besluit zijn. De Belgische Petroleum Federatie verzet zich sterk tegen dit ontwerp van koninklijk besluit om de volgende redenen: 5. De automobilist/consument zal minder waar krijgen voor zijn geld. Per 1 C verschil, is er voor een volume van L benzine een verschil van 1,2 L. Als een automobilist een product koopt waarvan de temperatuur 12 C is in de tank van het station, wat het gemiddelde voor België is, komt dat overeen met 3,6 L/1.000 L, namelijk 0,18 L voor een volle tank van 50 L. Tegen de prijs van 1,352 EUR/L, verliest de automobilist dus 0,244 EUR! 6. België zou het enige land in Europa zijn dat de pompen met een dergelijk systeem moet uitrusten. 7. De op grond van dit ontwerp van besluit vereiste investering is enorm voor een onbestaande impact: EUR per pistool x geïnventariseerde pistolen = EUR. 8. Deze investering zou grotendeels gedragen worden door zelfstandige investeerders, eigenaar van hun pompen en andere installaties. De Belgische Petroleum Federatie dringt er dus op aan dat dit ontwerp van koninklijk besluit gewoon zou worden ingetrokken. Het Verbond van Belgische Ondernemingen onthoudt zich. 5

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV- 472 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, met betrekking tot de afronding van betalingen in euro. Brussel, 20 maart 2014 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.V.V.344 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Inzake het ontwerp van koninklijk besluit betreffende mayonaise, tot afschaffing van het koninklijk besluit van 12 april 1955 betreffende de handel in mayonaise

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N inschrijvingsbewijs autovoertuigen A03 Brussel, 22.10.2009 MH/MG/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN VOERTUIGEN BESTAANDE UIT TWEE

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RVV 404 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan particulieren. Brussel,

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 427 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de problematiek inzake de annulering bij reiscontracten en de reisverzekering. Brussel, 29 april 2010 SAMENVATTING Betreffende het voorstel voor een resolutie

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de evaluatie van de richtlijnen van GSM Operator's Forum voor de diensten SMS/MMS/LBS.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de evaluatie van de richtlijnen van GSM Operator's Forum voor de diensten SMS/MMS/LBS. RVV 378 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de evaluatie van de richtlijnen van GSM Operator's Forum voor de diensten SMS/MMS/LBS. Brussel, 3 mei 2007 SAMENVATTING Het huidige advies, uitgebracht op verzoek

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de problematiek van de minderjarigen en hun nieuwe betalingsmogelijkheden.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de problematiek van de minderjarigen en hun nieuwe betalingsmogelijkheden. RVV 393 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de problematiek van de minderjarigen en hun nieuwe betalingsmogelijkheden. Brussel, 15 januari 2008 1 SAMENVATTING De Raad heeft een gedachtewisseling gehouden

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna).

het bepalen van de normale waarde in omstandigheden beoogd door artikel 33, 2, van het Wetboek (zie punt B., hierna). Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging op 1 januari 2011

Nadere informatie

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen

2. Deze aanmelding heeft betrekking op wijziging en verlenging van MEPsteunregelingen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.XII.2007 C(2007)6875 Betreft: Steunmaatregel nr. N 478/2007 - Nederland "Stimulering van duurzame energie, wijziging en verlenging van de MEP-regeling (N 707/02) en MEP stimulering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

RICHTLIJN 2003/96/EG VAN DE RAAD van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en

RICHTLIJN 2003/96/EG VAN DE RAAD van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en 31.10.2003 L 283/51 RICHTLIJN 2003/96/EG VAN DE RAAD van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (Voor de EER relevante

Nadere informatie

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN GIDS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Editie 04-2015 1. DEFINITIES a) Oldtimer Om in aanmerking te komen voor het oldtimerstatuut gelden twee voorwaarden: 1. Leeftijd alle categorieën van voertuigen met een leeftijd

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029)

Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029) 1/12 Advies nr. 06/2011 van 9 februari 2011 Betreft: Voorontwerp van wet betreffende de centrale voor kredieten aan ondernemingen (CO-A- 2010-029) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Nadere informatie

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN

ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN C.O.B. 25 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE REGELING VAN ONRECHTMATIGE BEDINGEN IN HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE BEPAALDE MARKTPRAKTIJKEN Brussel, 19 november 2008 2 Bij brief

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...3 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...3 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...3 2. Welke steun wordt verleend aan PV-installaties?...3

Nadere informatie

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV.

ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) KINEPOLIS GROUP NV. ONVOORWAARDELIJK OPENBAAR BOD TOT OMRUILING door KINEPOLIS GROUP NV (naamloze vennootschap naar Belgisch recht) op EUR 75.000.000 uitstaande 4,75% vastrentende obligaties (ISIN: BE0002183490) met vervaldatum

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN

DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN DIRECTORAAT GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE DE FISCALE BEHANDELING VAN DE INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGING EN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBRUIK VAN PERSONENVOERTUIGEN *** DOCUMENT TER INFORMATIE OVER

Nadere informatie

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014

SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS 2014 PRIVÉGEBRUIK BEDRIJFSWAGENS SOCIALE EN FISCALE SPELREGELS ANNO 2014 1 SOCIAAL : DE CO 2 -BIJDRAGE AAN DE RSZ 1.1 PRINCIPE Een werknemer die een bedrijfswagen voor andere dan beroepsdoeleinden mag gebruiken,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie