Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen"

Transcriptie

1 Hart voor wonen Wie we zijn Wat we doen

2 Inhoud Wie we zijn 4 Agendastellend, ondernemend en solidair 6 Hart voor de klant 10 Hart voor de wijk 16 Hart voor het pand 20 Bijlage 22 Hart voor wonen de Alliantie Inhoud 3

3 Met woningen is de Alliantie een van de grootste woningcorporaties in Nederland. De noordvleugel van de Randstad is het werkgebied van de Alliantie. De Alliantie heeft werkmaatschappijen die actief zijn in Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, Almere en in Amersfoort en omgeving. Nieuwe huur- en koopwoningen ontwikkelen we met ons eigen projectontwikkelingsbedrijf: de Alliantie Ontwikkeling. Lokaal verankerd De Alliantie is lokaal sterk geworteld. De werkmaatschappij is het aanspreekpunt voor alle lokale partijen. De zeggenschap ligt laag in de organisatie. Daardoor is de Alliantie, ondanks haar grootte, flexibel en slagvaardig. Investeren in achterstand Als maatschappelijk vastgoedondernemer steekt de Alliantie haar nek uit. We investeren waar het slecht gaat en waar anderen niet durven te beginnen. Of het nu gaat om een hele wijk of om een winkelstrip onder een galerijflat. Oog voor de kwetsbaren De Alliantie spant zich bijzonder in voor de huisvesting van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Bijvoorbeeld daklozen, verslaafden en ex-psychiatrische patiënten. Wie we zijn Wie we zijn 5

4 Agendastellend, ondernemend en solidair De Alliantie is een maatschappelijk ondernemer met hart voor wonen. We willen onze huidige én toekomstige klanten prettig en betaalbaar laten wonen. Daarom zijn we agendastellend, ondernemend én solidair. Agendastellend Van een van de grootste corporaties van Nederland mag je een duidelijke visie verwachten. Die hebben we. Op de vitale wijk bijvoorbeeld. Daar maken we ons hard voor. Maar ook op de regelgeving in de volkshuisvesting. Als bestaande regels ons belemmeren om ons werk goed te doen, stellen wij ze ter discussie. Het liefst mét medestanders. Maar als we het écht belangrijk vinden, roeien we desnoods in ons eentje tegen de stroom in. Ondernemend De Alliantie neemt risico s. Geen onverantwoord grote, want de uitvoering van de maatschappelijke taak mag niet in gevaar komen. Maar wel aanzienlijke risico s, want de grote vraag naar meer en betere woningen maakt forse investeringen noodzakelijk. Uiteraard houden we als ondernemer alle belangrijke veranderingen in de maatschappij nauwlettend in de gaten. We hebben niet alleen hart voor de klant van vandaag maar ook voor die van morgen. We proberen daarom tijdig in te springen op iedere ontwikkeling. Huren op maat Op bijna alle sociale huurwoningen zit korting. De huurder betaalt niet de marktprijs voor zijn woning, maar een lager bedrag. Dit is niet reëel, vindt de Alliantie. Want lang niet alle huurders hebben die korting nodig. En sommige huurders hebben meer korting nodig dan ze nu krijgen. De Alliantie pleit daarom voor een systeem waarbij de huurprijs gekoppeld is aan de marktprijs. En waarbij het inkomen van klanten bepaalt óf en hoeveel korting ze krijgen. Samen met een tiental andere corporaties en de SEV gaat de Alliantie dit idee verder uitwerken. Waarde, rendement en risico De Alliantie wil haar financiële mogelijkheden optimaal benutten om woningen en wijken te realiseren waar mensen prettig kunnen wonen. Daarvoor willen we risico s nemen. Maar dit moeten wél verantwoorde risico s zijn. Om dat te kunnen toetsen, hebben we het model voor Waarde, Rendement en Risico (WRR-model) ontwikkeld. Daarmee kunnen we financiële en beleidsmatige afwegingen maken, zodat we gefundeerde keuzes maken. En kunnen we laten zien wat het maatschappelijk rendement is van onze inspanningen. 6 de Alliantie Agendastellend, ondernemend en solidair 7

5 Solidair Wij zijn betrokken bij kwetsbare groepen. Mensen die om sociale, psychische of fysieke redenen niet zelfstandig kunnen wonen, maar daar tijdelijk of permanent hulp bij krijgen vanuit een instelling. Voor hen willen wij ons extra inspannen, samen met zorgaanbieders en andere organisaties. Ook wil de Alliantie klanten met een smalle beurs graag goed en betaalbaar laten wonen. Onderdak voor kwetsbare groepen De Alliantie verleent onderdak aan kwetsbare groepen. We bieden huisvesting aan ruim vijftig grote en kleine wooninitiatieven. En daarbij werken we samen met tientallen instellingen; bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, voor ex-psychiatrische patiënten, voor ex-verslaafden, voor volwassenen met een verstandelijke beperking en voor tienermoeders. 8 de Alliantie

6 Hart voor de klant De Alliantie wil eigentijds met haar klanten omgaan. Hen zo min mogelijk betuttelen en meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven. Ook willen we onze klanten meer laten profiteren van onze omvang. Zelf beslissen Er is bijna niets zo wezenlijk als wonen. Zowel de woning als de woonomgeving zijn bepalend voor het woongenot van onze klanten. Zij moeten zich dus in beide prettig voelen. En wie weet beter wat daarvoor nodig is dan de klanten zelf? Daarom wil de Alliantie niet langer alleen de bedenker zijn van wat klanten willen, maar hen zoveel mogelijk zelf laten kiezen en beslissen. Maatwerk Iedere klant heeft zijn eigen specifieke wensen. Zo huurt de ene klant liefst een kale woning, waarin hij zelf een nieuwe keuken kan zetten. En een ander wil het liefst direct zo comfortabel mogelijk wonen. Hij of zij betaalt graag meer voor extra kwaliteit en extra service. Die keuze wil de Alliantie haar klanten bieden. Zelf shoppen Een luxe aanrechtblad? Een ingebouwde oven? En meer kastjes dan het standaard aantal? Dat kan. In Amersfoort kunnen huurders zelf de inrichting van hun keuken en badkamer uitzoeken bij een showroom. Voor meer luxe willen veel klanten best meer betalen. Huren en kopen De stap van huur naar koop is voor veel mensen niet te zetten. Daar gaan we wat aan doen. We brengen betaalbare koopwoningen op de markt, die ook betaalbaar blijven. Zo krijgen onze klanten échte keuzemogelijkheden. Koopgarant Kopen met een flinke korting en met risicobeperkingen. Als de koper verhuist, kopen we de woning terug en wordt de waardeontwikkeling gedeeld. Dat is Koopgarant. De Alliantie ontwikkelde het model met drie andere corporaties. We passen het toe bij bestaande woningen en bij nieuwbouw. 10 de Alliantie Hart voor de klant 11

7 Leefstijl en woonmilieu Traditionele kenmerken als de gezinssamenstelling, het inkomen en de grootte van de woning bepalen nu de woningtoewijzing. Dat is te beperkt, vindt de Alliantie. Veel klanten hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaald woonmilieu. Een levendige en bedrijvige buurt bijvoorbeeld. Of ze delen hun portiek, flat of straat het liefst met bewoners met dezelfde leefstijl. De Alliantie wil meer aan deze persoonlijke voorkeuren tegemoetkomen door onderscheid te maken tussen woonmilieus. En door een flat, woningblok of straat te reserveren voor klanten met dezelfde leefstijl. Maar we doen dit op kleine schaal. Want voor de leefbaarheid van een hele wijk is het belangrijk dat er een goede mix van mensen woont en werkt. Meer invloed De Alliantie wil klanten meer invloed geven bij het (ver)bouwen van woningen en het veranderen en beheren van de woonomgeving. Zo kunnen huurders een deel van het beheer in eigen hand nemen. Of ze worden bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen bij hun woongebouw. Bij een ingrijpende renovatie mogen klanten meebeslissen over de nieuwe indeling van hun woning. Of ze hebben een stem in de plannen voor de vernieuwing van hun wijk. Meer zeggenschap zorgt voor meer betrokkenheid. Dat is goed voor onze woningen en voor de leefbaarheid van wijken. Samen plannen maken In het Maastrichtkwartier in Almere was het groen tussen de flats behoorlijk verwaarloosd, waardoor bewoners zich er op veel plekken onveilig voelden. De Alliantie liet hen zelf een nieuw plan ontwikkelen voor de openbare ruimte, samen met de architect Nahied Koolen. Een grote groep autochtone en allochtone bewoners ging daar enthousiast mee aan de slag. Koolen slaagde erin om alle verschillende ideeën van bewoners te verenigen in een ontwerp dat ieders goedkeuring kon wegdragen. Samen aan het plan werken, stimuleerde de sociale cohesie in de buurt. 12 de Alliantie Hart voor de klant 13

8 Andere contacten Als het gaat om contacten met bewoners zijn bewonerscommissies en huurdersorganisaties nog altijd een belangrijke gesprekspartner van de Alliantie. Maar niet de enige. Om te kunnen inspelen op de wensen van individuele klanten, zijn er andere vormen van participatie nodig. Met klanten om de tafel In Amersfoort werken we met klantenpanels. Daar gaan we met onze klanten om de tafel zitten en vragen hen in kleine groepen naar hun mening. Wat vinden ze goed en minder goed aan onze dienstverlening? Klanten zijn hier erg enthousiast over. Voor de Alliantie levert het belangrijke informatie op. Zo informeren we de klanten in Amersfoort nu beter over de procedure rondom een reparatiemelding. En we vragen een deel van de klanten na afloop van de reparatie naar hun ervaringen, om beter zicht te houden op de kwaliteit van de werkzaamheden. Wonen in het hele werkgebied De woningen van de Alliantie bevinden zich in aan elkaar grenzende woningmarkten. Maar volgens de regels zijn ze strikt gescheiden van elkaar. Zo kan een woningzoekende uit Amersfoort zijn woonrechten niet zomaar verzilveren in Amsterdam. Wij vinden dat onze klanten hun woonrechten in ons hele werkgebied moet kunnen verzilveren. Wil een Amsterdamse klant bij zijn kinderen in Almere gaan wonen? Dan moet hij binnen het werkgebied van de Alliantie gemakkelijk kunnen verhuizen. Daar maakt de Alliantie zich sterk voor. 14 de Alliantie Hart voor de klant 15

9 Hart voor de wijk Voor prettig wonen is meer nodig dan een goede woning. Een plezierige woonomgeving is zeker zo belangrijk. Daarin wil de Alliantie graag en veel investeren. De Alliantie maakt zich sterk voor de wijk. Daar waar problemen zijn, wil de Alliantie werken aan wijken waar het prettig wonen is. Waar ook ruimte is om te werken en te ontspannen. Waar verschillende mensen wonen: variërend van ouderen die er geboren en getogen zijn tot kapitaalkrachtige tweeverdieners, en van gezinnen die hun wortels buiten Nederland hebben tot starters. Levendige wijken dus, waar een mix van mensen woont en werkt. Aantrekkelijke wijken ook, waar aandacht is voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. De Alliantie neemt de wijk De Alliantie legt prioriteit bij wijken waar veel moet gebeuren. Waar de huizen verouderd zijn, mensen langs elkaar heen leven en zich onveilig voelen. In deze wijken wil de Alliantie graag geld en energie investeren. Voorwaarde is wel dat we er veel woningen hebben. Want hoe meer woningen, hoe groter onze invloed in een wijk. En die invloed is nodig om het tij te keren. Zonodig versterken we onze positie in een wijk door het aankopen van woningen. Of door te ruilen met andere corporaties. Werken aan een Amsterdamse Wereldwijk In Amsterdam investeert de Alliantie veel geld en energie in het vernieuwen van de Indische Buurt. In nauwe samenwerking met stadsdeel Zeeburg gaat de Alliantie er een echte wereldwijk van maken woningen krijgen een rigoureuze opknapbeurt. Naast kleine en goedkope woningen, komen er meer grote en dure woningen in de buurt. Het stadsdeel werkt aan een schone, hele en veilige leefomgeving en helpt buurtbewoners met een sociale achterstand. Samen stimuleren de Alliantie en het stadsdeel de bedrijvigheid in de buurt, bijvoorbeeld door bedrijfsruimte voor startende ondernemers te creëren. En samen met de buurtbewoners en het stadsdeel werken we aan een beter imago van de buurt. Samenwerken De Alliantie neemt graag het voortouw om een wijk te verbeteren. Maar we gaan niet op de stoel zitten van de gemeente, het welzijnswerk, de ondernemers of de politie. We willen met hen samenwerken. En natuurlijk met de bewoners. Alleen samen kunnen we een probleemwijk uit het slop halen en zorgen voor vitale wijken. 16 de Alliantie Hart voor de wijk 17

10 Binnenstedelijke vernieuwing Amersfoort In Amersfoort was al een start gemaakt met enkele ingrijpende projecten in herstructureringswijken. Gezamenlijk hebben de gemeente en de corporaties nu meer verband gebracht in de initiatieven. Er zijn 31 locaties in de stad aangewezen waar iets gaat gebeuren. Niet alleen het opknappen, slopen en nieuwbouwen van woningen, maar ook het verbeteren van winkels, scholen, groen. De Alliantie gaat hier de komende vijftien jaar 125 miljoen euro investeren. De locaties liggen vast, maar de exacte plannen nog niet. Daarvoor gaan we aan de slag met gemeente, bewoners, winkeliers en wijkorganisaties. Aanwezig in de wijk De Alliantie wil escalatie van problemen in een portiek, flat of straat zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan alleen als we goed weten wie er wonen en wat er speelt. Daarvoor moeten we aanwezig zijn in de wijk, contacten leggen en onderhouden met buurtbewoners. Maar we zijn er niet alleen als er problemen zijn. Ook als het goed gaat, houden we contact. Eigen visie De huidige wijkbewoners krijgen een duidelijke stem bij de vernieuwing van hun wijk. Maar hún wensen zijn niet allesbepalend. De woningen en de wijk moeten ook over tien of twintig jaar nog aantrekkelijk zijn voor de bewoners van dan. De Alliantie ontwikkelt daarom ook een eigen visie op de wijk. Op basis van ontwikkelingen die we verwachten en die we wenselijk vinden. Oren en ogen van de wijk In een aantal wijken in Amersfoort heeft de Alliantie buurtbeheerders aangesteld. Zij waken over de leefbaarheid van de wijk. Evenals de wijkmeesters dat in enkele Amsterdamse wijken doen voor de Alliantie en andere woningcorporaties. Zij lopen door de wijk en letten erop of de reinigingsdienst zijn werk goed doet. Ze spreken bewoners aan die zich niet aan de leefregels houden. En ze zijn zelf aanspreekbaar. De buurtbeheerders en wijkmeesters zijn de oren en ogen van de Alliantie in de wijk. 18 de Alliantie Hart voor de wijk 19

11 Hart voor het pand Wij hebben niet alleen hart voor de klant van vandaag, maar ook voor die van morgen. Daarom werkt de Alliantie aan woningen met toekomstwaarde. Om ook onze klanten van morgen prettig te kunnen laten wonen. Veel nieuwe woningen Onze klanten stellen meer eisen aan de woningen. Mede daarom vindt de Alliantie dat haar woningen beter moeten voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat vraagt om aanpassingen. Zelfs na een ingrijpende vernieuwing kunnen de woningen nog niet altijd aan de wensen voldoen. Daar zijn ze bijvoorbeeld te klein en te oud voor. Samenvoegen biedt meer ruimte, maar het is duur, technisch lastig en ingrijpend voor de huurders. Daarom wil de Alliantie de komende jaren veel nieuwe woningen bouwen. Grotere woningen dan we nu hebben, met meer kwaliteit. In het werkgebied van de Alliantie is een groot tekort aan woningen, zowel voor huurders als kopers. Met nieuwbouw kan de Alliantie meer woningzoekenden in de noordvleugel van de Randstad aan een woning helpen. Kantoor wordt woning In Hilversum kocht de Alliantie het kantorencomplex Lucent. Het plan was de gebouwen te herontwikkelen voor jongeren en starters. Bij nader inzien levert dit toch onvoldoende toekomstwaarde op. De gebouwen worden nu gesloopt, en er komt nieuwbouw. Zo verschijnen er ruim 200 woningen op een prima locatie aan de rand van de Hilversumse binnenstad. Woningen met toekomstwaarde De Alliantie wil graag zoveel mogelijk woningen met toekomstwaarde. Dat wil zeggen woningen die nu én straks aantrekkelijk zijn en geschikt voor klanten met verschillende woonwensen. Woningen waarin bijvoorbeeld nu een jong, allochtoon gezin prettig kan wonen. En straks twee senioren, van wie er één wat slechter ter been is. Een neutrale, flexibele indeling is dan een vereiste. Duurzame kwaliteit Het streven van de Alliantie is een portefeuille met woningen van duurzame kwaliteit. Woningen die over 25 jaar nog aantrekkelijk zijn vanwege de prachtige architectuur, zoals veel woningen uit de jaren 30 nu nog heel gewild zijn. Woningen ook die duurzaam zijn op energiegebied en klanten veel comfort bieden tegen relatief lage energielasten. 20 de Alliantie Hart voor het pand 21

12 Bijlage: Feiten en cijfers Woningen ingedeeld naar landelijke huurprijscategorieën 2005 A m s te r d a m A m e r s f o o r t A l m e r e H i lv e r s u m H u i z e n O v e r i g e g e m Overige Amsterdam Amersfoort Almere Hilversum Huizen gemeenten goedkoop (t/m 331,78) betaalbaar ( 331,79 t/m 474,88) A m s te r d a m A m e r s f o o r t A l m e r e H i lv e r s u m H u i z e n O v e r i g e g e m duur ( 474,89 t/m 604,72) geliberaliseerd (vanaf 604,73) Woningen ingedeeld naar woningtypen 2005 Amsterdam Amersfoort Almere Hilversum Huizen Overige gemeenten eengezinswoningen etagegebouw zonder lift (t/m 4 woonlagen) etagegebouw met lift (t/m 4 woonlagen) hoogbouw 22 de Alliantie Bijlage 23

13 Samenstelling vastgoed 2005 Almere Amersfoort Amsterdam Hilversum Huizen Overig* Totaal** Woningen Wooneenheden Bedrijfsruimten Garages Diversen Totaal * Blaricum, Bussum, Eemnes, Leusden, Utrechtse Heuvelrug, Nijkerk, Soest en Wijdemeren ** Exclusief de Alliantie Amsterdam, vestiging Laan van Vlaanderen (voorheen PWV WONEN) ca woningen per Personeel 2005 Aantal FTE s 527 Aantal medewerkers 595 Veranderingen woningvoorraad (gemiddeld ) Nieuwbouw huur 333 Nieuwbouw koop 231 Verkoop 519 Kerncijfers 2005 (bedragen x ,-) Huurinkomsten 246 Sloop 164 De nieuwbouwproductie neemt vanaf 2006 toe en komt de komende jaren te liggen op een niveau van circa 700 huur- en 700 koopwoningen gemiddeld. Onderhoudskosten 47 Investeringen de Alliantie Bijlage 25

14 Colofon Hart voor wonen is een uitgave in de reeks Letterlijk. In deze reeks laat de Alliantie zien wat haar beweegt en wat zij doet. Eerder verscheen: Niet in de kou. Maatschappelijke huisvesting met hart voor mensen (2005). Eerste druk: voorjaar 2006 de Alliantie, Huizen 26 de Alliantie

15 Concerncommunicatie Postbus 95, 1270 AB Huizen T (035) F (035) I E

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

JAARVERSLAG De Alliantie dichtbij

JAARVERSLAG De Alliantie dichtbij JAARVERSLAG 2015 De Alliantie dichtbij HUISHOUDBOEKJE 2015 De Alliantie is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie geld uitgekeerd wordt; in feite een financieel

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid initiatief van woningcorporaties Kopen naar Wens Een betaalbare woning in het Gooi wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

JAARVERSLAG De Alliantie dichtbij

JAARVERSLAG De Alliantie dichtbij JAARVERSLAG 2016 De Alliantie dichtbij 1 HUISHOUDBOEKJE 2016 De Alliantie is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie geld uitgekeerd wordt; in feite een financieel

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid

Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Kopen naar Wens: Een betaalbare woning in Gooi- en Vechtstreek wordt werkelijkheid Uw wens: een betaalbaar koophuis in de Gooi- en Vechtstreek. Een droom? Niet met Kopen naar Wens van Dudok Wonen. Het

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE

HELMOND- NOORD > WIJKVISIE HELMOND- NOORD > WIJKVISIE Helmond-Noord verovert harten Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord Wijkvisie Samen op weg naar 2030 Helmond-Noord verovert harten Inhoudsopgave Inleiding 3 Daarom zijn wij verzot

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad

Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Vergelijking van de sociale huurwoning voorraad met de particuliere huurwoning voorraad Inleiding Op 1 oktober 2012 is een meting van de nultredenwoningen binnen de sociale huurwoning voorraad, die in

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

ZOwonen in Lekker wonen

ZOwonen in Lekker wonen ZOwonen in 2015 Lekker wonen 1 Inleiding Voor u ligt de verkorte versie van het jaarverslag 2015. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan uw woonplezier. Wat hebben we allemaal gedaan en wat hebben

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Solide partner voor u

Solide partner voor u Solide partner voor u 2 Woon zoals u wilt Informatiebrochure UWOON staat niet alleen voor verhuren en verkopen van woningen, we zijn ook een sterke partner bij herstructurering of ontwikkeling van bouwplannen.

Nadere informatie

De resultaten van het panelonderzoek samengevat:

De resultaten van het panelonderzoek samengevat: In juli 2016 werd het Parteon Panel gevraagd naar haar verhuisgeneigdheid en de wenselijkheid van andere woonvormen. Parteon is blij dat er opnieuw een hoge respons is gehaald: 71% van de panelleden heeft

Nadere informatie

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl.

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl. zorgeloos huren nabij het stadshart van Utrecht Oplevering 1 februari 2013 Diverse woningtypes Woonoppervlak van 56,9 tot 112,7 m 2 Inclusief parkeerplaats Voorzien van tuin, terras, balkon of loggia Huurprijs

Nadere informatie

TE WOON Kopen of huren? U kiest!

TE WOON Kopen of huren? U kiest! TE WOON Kopen of huren? U kiest! Goed Wonen Zederik wil graag meer keuzemogelijkheden bieden voor haar klanten. Kopen of huren van dezelfde woning? Dat bepaalt u zelf! U kunt hierbij kiezen uit vier mogelijkheden:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt

Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Senioren en mensen met beperkingen op de woningmarkt Themapublicatie mede op basis van het WoON 2015 WoON-congres 7 april 2016 Johan van Iersel RIGO Research en Advies Aanleiding en context Een nieuw WoON-bestand

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5

GEBIEDEN. 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 GEBIEDEN 4 havo 3 Stedelijke gebieden 4-5 Probleemwijken Groot aandeel sociale huurwoningen Slechte kwaliteit woonomgeving Afname aantal voorzieningen Toename asociaal gedrag Sociale en etnische spanningen

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

1 Amsterdam, de opbouw van een stad

1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 Amsterdam, de opbouw van een stad 1 2 a Met de handel in specerijen in Oost-Indië. b Er waren nog geen moderne vervoermiddelen dus moesten de arbeiders naar de fabriek lopen. c Er kwamen regels voor

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o.

Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Plangebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Informatiegebied buurtaanpak Oranjeplein e.o. Blok 1 46 duplexwoningen Ingreep: sloop en vervangende nieuwbouw van 23 levensloopbestendige woningen. De huur van

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

De wijk met eigen karakter. Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025

De wijk met eigen karakter.  Enschede Zuid Wesselerbrink op weg naar 2025 Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel ons

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013

RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP. Ymere Oktober/November 2013 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 2013 VERKOOP Ymere Oktober/November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

mijneikendonk Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij

mijneikendonk Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij mijneikendonk ben zo op mijn werk met de snelweg dichtbij Locatie 3: 18 jongerenappartementen Verrassend wonen in de tuin van de binnenstad Eikendonk verrassend wonen in de tuin van de binnenstad Eikendonk

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7

Algemene inleiding 3. Inleiding Ambacht 5. Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 0 1 5 Algemene inleiding 3 Inleiding Ambacht 5 Leefbaarheidsprojecten 2015 Ambacht 7 2 Inleiding Waarom doen wij aan leefbaarheid? Waterweg Wonen wil actief bewoners betrekken bij hun woon- en leefomgeving.

Nadere informatie