Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013"

Transcriptie

1 Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 63, maart 2013 Wonen & Welzijn Bezuinigingen dwingen SSW tot maatregelen Huuraanpassingen onontkoombaar Woningcorporaties moeten van de regering een bijdrage leveren aan de bezuinigingen. Hiervoor is de verhuurdersheffing ingevoerd. De huren gaan dus omhoog en de ruimte voor investeringen wordt beperkt. Ook SSW ontkomt daar helaas niet aan. De economische crisis duurt voort. Dat zal ook u als huurder niet zijn ontgaan. Om financieel gezond te blijven heeft de regering vorig jaar besloten dat er flink moet worden bezuinigd. Ook woningcorporaties worden hierdoor geraakt. In het woonakkoord hebben regering en parlement halverwege februari bepaald hoeveel geld corporaties moeten bijdragen aan de bezuinigingen en waar dat geld vandaan moet komen. Deze bijdrage, de verhuurderheffing, is fors: oplopend tot 1,7 miljard per jaar in Dit treft de corporaties zwaar. Temeer omdat zij ook nog eens moeten meebetalen aan de financiële strop bij collega-corporaties. Hoe komen de corporaties aan dit geld? Wat betekent dit voor SSW? Wat zijn de gevolgen voor u als huurder en voor toekomstige investeringen in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en andere maatschappelijke projecten in De Bilt? Een overzicht. Inkomen bepaalt huurverhoging Om maar direct met het slechte nieuws in huis te vallen: u gaat de gevolgen rechtstreeks voelen in uw portemonnee. Want de regering wil dat woningcorporaties de verhuurderheffing grotendeels financieren door de huren te verhogen. De Eerste Kamer heeft hiervoor op 12 maart de wet op de inkomensafhankelijke huurverhoging goedgekeurd. Uitgangspunt hierbij is dat wie meer verdient, zijn huur sneller ziet stijgen en dus meer bijdraagt. Dit moet tevens stimuleren dat mensen die relatief veel verdienen eerder gaan verhuizen, waardoor er meer betaalbare huurhuizen vrijkomen voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Huishoudens met een inkomen tot gaan maximaal 4 procent meer huur betalen (1,5 procent huurverhoging plus 2,5 procent inflatie). Inkomens tussen en krijgen maximaal 4,5 procent huurverhoging (2 procent extra huur plus 2,5 procent inflatie) en inkomens boven de zien hun huur maximaal 6,5 procent stijgen (4 procent extra huur, 2,5 procent inflatie). Deze verhogingen gaan in per 1 juli Maar er zijn uitzonderingen. De huurverhoging geldt niet voor mensen met een handicap of een langdurige ziekte. Op dit moment is nog niet helder hoe deze uitzondering wordt toegepast. Ook kunnen de verhogingen weer worden teruggedraaid als uw inkomen daalt. Wie te weinig inkomen heeft, houdt recht op huurtoeslag. Daarnaast kunnen corporaties minder geld investeren in de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en ander maatschappelijk vastgoed. Lichtpuntje in de nieuwe kabinetsplannen: de BTW-belasting op onderhoud van woningen en grote renovatieprojecten is per 1 maart, voor de periode van 1 jaar, gedaald van 21% naar 6%. Hierdoor kan SSW het komende jaar meer in onderhoud investeren. SSW móet mee Wat betekent dit allemaal voor SSW en wat betekent dit voor u als huurder? De taak van SSW is om ervoor te zorgen dat ons huishoudboekje in balans blijft. Nu er veel geld aan de overheid afgedragen moet worden, is SSW genoodzaakt om flink op uitgaven te besparen en om de inkomsten te verhogen, waar het kan. Dus ook wij verhogen de huren per 1 juli. Wat dit voor u als huurder precies inhoudt, leest u in de huurverhogingsbrief die u voor 1 mei van ons ontvangt. U hoeft daar zelf verder niets voor te doen. De Belastingdienst laat ons weten in welke inkomenscategorie u valt. Die gegevens krijgt u ook te zien. Om uw privacy te waarborgen, mogen wij deze gegevens maximaal 1 jaar bewaren. Verder komt er minder geld beschikbaar voor nieuwbouw. Toch willen we blijven investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen. De vraag naar betaalbare huurwoningen in De Bilt is nu eenmaal groot. Een van onze belangrijkste doelstellingen blijft de wachttijd voor woningzoekenden binnen de gemeente naar beneden te brengen. Daar doet het nieuwe woonakkoord niets aan af. Ook houden wij minder geld over om te investeren in de bouw van maatschappelijk vastgoed. Om u een voorbeeld te geven: momenteel wordt in opdracht van SSW druk gewerkt aan de bouw van Het Lichtruim, het Cultureel en Educatief Centrum in Bilthoven. Dit maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van De Melkweg en omgeving. Wij zijn uitermate trots om dit gebouw in goede samenwerking met alle partners te realiseren. Lees verder op pagina 2

2 Vervolg pagina 1 Bezuinigingen dwingen SSW tot maatregelen Of wij dit onder de huidige financiële omstandigheden weer zouden kunnen bouwen, is de vraag. Onderhoud blijft ruim voldoende Maar bezuinigen of niet, wij houden vast aan onze doelstelling: zorgen voor goede betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Wij blijven investeren in onderhoud en kwaliteit van uw en onze woningen. Nu en in de toekomst. Om die belofte waar te kunnen blijven maken, moet er wel wat veranderen. We gaan slimmer en vooral zakelijker werken. De kosten van het onderhoud moeten omlaag. De verlaging van de BTW biedt hierbij gelukkig een steuntje in de rug. Maar dit is niet voldoende. Er moet ook op onderhoud worden bespaard. Dat betekent voor ons steeds alert zijn hoe en waarop we kunnen besparen. Uitgangspunt blijft wel dat het onderhoud een ruime voldoende blijft. Wie bijvoorbeeld verbeteringen wil aan zijn keuken, badkamer of toilet, moet deze zelf betalen. Dat geldt ook voor energiebesparende verbeteringen. Als huurder plukt u daarvan de vruchten: uw energierekening gaat omlaag. Daarom zullen wij de kosten van het aanbrengen van deze verbeteringen doorberekenen in de huur. Dat is in uw én in ons belang. Koers ongewijzigd Kortom: SSW blíjft SSW. Zoals wij vorig jaar al schreven in ons nieuwe ondernemingsplan , een woonstichting met als motto: Sociaal hart, zakelijk hoofd. Het nieuwe woonakkoord brengt hierin geen verandering. De koers blijft dezelfde. We blíjven in De Bilt zorgen voor goede huizen voor mensen die vaak niet anders kunnen dan huren, we blíjven investeren in de leefbaarheid. Alleen het tempo van de investeringen moet omlaag. Herenplein Slopers zijn in de week van 11 februari begonnen met het afbreken van de woningen aan de Looydijk in De Bilt. In totaal zijn drie woningen en de voormalige Action afgebroken voor de bouw van het Herenplein. Nieuwbouwproject Herenplein aan de Looydijk en Herenweg bestaat uit een nieuwe Albert Heijn supermarkt, een Gall&Gall, een HEMA, 21 koopappartementen en 16 huurappartementen. Huurappartementen Woonstichting SSW verhuurt de 16 appartementen. Er komen 14 sociale huurappartementen met een huur van 662,50 per maand. En er komen twee vrijesector huur- appartementen met een huur van 815,50 per maand. Bij elk appartement is een parkeerplaats te huur voor 98,50 per maand. De servicekosten zijn 17,50 per maand. U kunt zich vanaf 1 mei, via WoningNet, inschrijven voor één van de appartementen. Voorwaarden huurwoning Om in aanmerking te komen voor een appartement moet u als woningzoekende ingeschreven staan bij WoningNet. Woningzoekenden die een eengezinswoning van SSW achterlaten krijgen in de toewijzing voorrang. SSW wil hiermee zoveel mogelijk doorstroming op gang brengen. Kijk voor meer toewijzings- en inkomenscriteria op actiefindewijk/nieuwbouw/22/89. Nieuwe naam CEC Het Lichtruim komt na oplevering in het najaar 2013 op de gevel van het cultureel en educatief centrum in Bilthoven. De nieuwe naam en logo zijn woensdag 30 januari, tijdens een feestelijke bijeenkomst op het kantoor van SSW, onthuld door wethouder Arie-Jan Ditewig en Ad van Zijl, directeurbestuurder van SSW. De naam Het Lichtruim is vorig jaar zomer bedacht in een brainstormbijeenkomst met alle participanten. Ad van Zijl: Het Lichtruim is op de eerste plaats een onderscheidende en unieke naam. Enerzijds is het een gemakkelijke en goed in het gehoor liggende naam en anderzijds is het ook een bijzondere naam. Het past namelijk binnen de wijk die al vele verwijzingen kent naar ons Planetenstelsel. Licht in Lichtruim staat voor stralend en positief. Ruim in Lichtruim staat voor ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling. Oplevering eerste woning Burgemeester van Heemstrakwartier Na vier maanden renoveren is woensdag 19 december de eerste woning in het Burgemeester van Heemstrakwartier opgeleverd. De nieuwe huurder kreeg van opzichter Ronald Hofstede de sleutel. De afgelopen maanden hebben de werkzaamheden een achterstand op gelopen door de vorstperiodes. De renovatie van het Burgemeester van Heemstrakwartier is een grote klus die bijna twee jaar in beslag gaat nemen. Er zijn inmiddels 14 woningen opgeleverd en aan twee blokken wordt nu hard gewerkt. Stap verder in ontwikkeling woonzorgcentrum De Leijen Zuid Op 25 februari hebben Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt de koop- en ontwikkelovereenkomst voor de locatie De Leijen Zuid ondertekend. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand nieuw gebouw voor het Leendert Meeshuis. Het Leendert Meeshuis is een verpleeghuis voor somatische en psychogeriatrische patiënten. Ad van Zijl vergelijkt het proces met een reis. Met een start, een eind en onderweg vele haltes. Ik wil alle reisgenoten bedanken en hoop dat we tijdens het ontwerptraject ook de omgeving op een constructieve wijze kunnen meenemen. De bovenste laag van de nieuwbouw bestaat uit maximaal 10 sociale huurwoningen. SSW gaat nu samen met Antroz, de eigenaar van het Leendert Meeshuis, verder met het ontwerpproces van het gebouw en het omliggende terrein. Wijkraad De Leijen en de bewoners zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. Verkoop en verhuur nieuwbouw Maartensdijk Eind februari is de verhuur van de 18 seniorenappartementen en 24 startersappartementen in Maartensdijk van start de woningen compleet opgeleverd met keuken en sanitair. voor een tweede badkamer op zolder. Standaard worden gegaan. De woningen zijn via WoningNet geadverteerd. Kijk voor meer informatie op Inwoners van Maartensdijk krijgen voorrang. nieuwbouw/22/113/. Verkoop vrijstaande woningen Prijzen Naast de bouw van de 42 huurappartementen bouwt SSW Koopsom ,- voor de rechter- en ,- voor twee vrijstaande koopwoningen. Deze woningen staan nu in de linkerwoning. De verkoop van deze woningen loopt via de de verkoop. De woningen zijn ruim opgezet met standaard makelaar. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met: vier slaapkamers (mogelijk zelfs vijf) en de mogelijkheid Nijland Makelaars Bilthoven De Kwinkelier 2, 3722 AP Bilthoven Nelleke Albers Makelaardij Dorpsweg 158, 3738 CL Maartensdijk

3 Nieuwe medewerkers Kenneth Snijders Mijn eerste werkdag als medewerker huuradministratie bij SSW was 1 februari. Hiervoor heb ik 10 jaar gewerkt bij een woningcorporatie in Middelburg. Ook als medewerker huuradministratie. Hierdoor was ik zo ingewerkt. Janine Geskus Sinds 1 december 2012 ben ik begonnen bij SSW als medewerker huuradministratie. Mijn taak is voornamelijk om ervoor te zorgen dat alles rondom de verwerking van de huur en de inning daarvan goed verloopt. Dit houdt onder andere in dat ik betalingsherinneringen verstuur en veel contacten met huurders heb. Ik help graag om passende oplossingen te vinden. Omgang met mensen geeft mij energie dus deze functie past prima bij mij. Hiervoor heb ik ook lange tijd gewerkt bij een woningcorporatie. Daar ben ik begonnen als typiste en heb daarna verschillende functies gehad, waaronder ook huuradministratie, verhuur, mutatie en uiteindelijk de verkoop van voormalige huurwoningen. Veel ervaring dus in corporatieland. Ik hoop op een prettige samenwerking! Graag tot ziens bij SSW. Sylvia Janssen-Berghoef In een woning zit een heel leven, een hele geschiedenis Sinds 1 januari dit jaar ben ik in dienst bij SSW als Teamleider Wonen. Mijn team van verhuurmakelaars, servicedeskmedewerker en wijkconsulenten houdt zich dagelijks bezig met dienstverlening, verhuur en leefbaarheid. Ik werk al een behoorlijke tijd in de wereld van de volkshuisvesting en vind het werken bij een woningcorporatie prachtig! Hier kan ik nog het verschil maken. Ons werk heeft invloed op mensen. Wonen is niet alleen geld, regels en toezicht. Wonen is één van onze primaire behoeften en daardoor de basis van ons bestaan. Samen met mijn team werk ik graag voor u aan een goede en vitale woonomgeving! In mijn werk kijk ik regelmatig hoe er sneller en efficiënter gewerkt kan worden zodat de huurder beter en sneller geholpen wordt. De huurder staat bij mij altijd voorop. Vaak worden vragen gelijk dezelfde dag door mij, of door één van mijn collega s, op een zo duidelijk mogelijke manier beantwoord. Mijn collega s en ik staan altijd klaar voor u! Woningruil en huurprijs Geef inbrekers geen kans Bij woningruil van huurwoningen zoeken 2 huurders elkaar op om van woning te ruilen. Voor woningruil is toestemming nodig van beide verhuurders. Bij leegkomende woningen verhoogt SSW in veel gevallen de huur. SSW past de huur aan naar een percentage van de maximaal redelijke huur zodat de huur past bij de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 maart 2013 verhoogt SSW ook de nieuwe huur bij woningruil. Mocht u woningruil overwegen, vraag dan de nieuwe huurprijs op bij SSW. Laat u de ramen open staan als u weg gaat? Blijft de trap in de tuin staan als u de ramen gezeemd hebt? Wij adviseren u beide niet te doen. Ook in De Bilt is een stijging waar te nemen van het aantal woninginbraken. In de lokale media heeft u daar de afgelopen tijd het een en ander over kunnen lezen. Wellicht denkt u dat als iemand echt wil inbreken dat dit dan ook meestal toch wel lukt. Misschien is dat ook zo maar dat betekent niet dat u niets kan doen om het risico van inbraak te verkleinen. Dat kan namelijk al door een paar kleine aanpassingen. Politiekeurmerk Veilig Wonen Ruim 85% van de inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een straatcrimineel langs woningen loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden. Een goed beveiligde woning, die voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, is natuurlijk aan te bevelen. Maar ook alertheid draagt bij aan het voorkomen van inbraken. Let bijvoorbeeld op het huis van de buren als zij niet thuis zijn. Zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt als u weggaat. En ziet u een verdachte situatie? Bel 112. U kunt de Politie helpen De politie is voor aanhoudingen vaak afhankelijk van meldingen die zij krijgen via 112. Als zo n melding via het alarmnummer binnenkomt onderneemt de politie direct actie door zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. En heel vaak lukt het dan om een inbreker op heterdaad te betrappen en aan te houden. Twitter Ook de politie gaat mee in het digitale tijdperk. Sinds verleden jaar twittert het wijkteam De Bilt met inwoners. Op dit moment hebben zij al meer dan 1200 volgers. Via twitter wordt de interactie tussen politie en burger groter en dat is op zich een goede ontwikkeling. De politie roept iedereen dan ook op om hen te volgen Kijk voor meer informatie op de website

4 Elke dag nieuwe huurwoningen online Elke dag nieuwe huurwoningen online De woningcorporaties in de regio Utrecht gaan het online aanbod dagelijks updaten. Vanaf 8 januari 2013 kunt u dus iedere dag kijken of er een woning is bijgekomen die past bij uw mogelijkheden en wensen. Altijd op de hoogte met het digizine Op dit moment verschijnt het digizine elke twee weken. Woningzoekenden met een abonnement op het digizine ontvangen straks twee keer per week, namelijk op maandag en donderdag, gratis hun persoonlijke woningaanbod in de mailbox. Zo zijn zij steeds snel op de hoogte als er een woning vrijkomt. En er wordt mee voorkomen dat er een woning wordt gemist als er een week niet op wordt gekeken. Heeft u nog geen abonnement? Surf dan naar mijn gegevens om u alsnog aan te melden voor deze gratis dienst. Sneller op de hoogte Dagelijks het aanbod checken kan wel, maar hoeft niet. Eén keer per week is voldoende, want de reactietermijn is steeds maximaal acht dagen, tenzij deze door de woningcorporatie is verlengd. Iedere woningzoekende kan op maximaal twee woningen tegelijkertijd reageren. Hebt u twee reacties uitstaan en ziet u vervolgens een nog beter aanbod? Bijvoorbeeld een woning waarbij uw slaagkans heel groot is? Dan kunt u altijd een eerdere reactie intrekken, totdat de reactietermijn daarvan is verstreken. En u weet eerder waar u aan toe bent. Stichting MENS, verbindende factor en één loket Hét centrale punt voor de inwoners van de gemeente De Bilt. Dat is wat de nieuwe Stichting MENS wil zijn. SSW onderstreept het belang van MENS voor de Biltse Samenleving. Een goede reden om in gesprek te gaan met de kersverse directeur Evelien Ribbens van de fusieorganisatie die per 1 januari van start is gegaan. U bent net begonnen bij de Stichting MENS, die voortborduurt op het project MENS. Wat is het verschil? De visie van het Project MENS heeft geleid tot een groeiende samenwerking tussen aanbieders van woon- welzijn en zorgdiensten. Er zijn twee wijkservicecentra gerealiseerd waar mensen met hun hulpvragen terechtkunnen. Met het project MENS was de gemeente De Bilt koploper in het realiseren van woonservicewijken. De nieuwe Stichting Mens gaat een stap verder en gaat zorgen voor de regie en coördinatie van vraag en aanbod. We werken samen met alle in De Bilt werkzame maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, welzijn en vrijwilligersactiviteiten en kunnen goed schakelen tussen de behoeftes van individuen en het aanbod dat er is. We zijn de verbindende factor in het geheel, de spil. Wat houdt dit concreet in voor de inwoners van De Bilt? Voor de inwoners van de gemeente De Bilt wordt alles overzichtelijker omdat er één loket is waar ze terecht kunnen. Als mensen een hulpvraag hebben op het gebied van welzijn of zorg dan kunnen ze terecht bij het wijkservicecentrum in de buurt. Onze frontoffice medewerkers staan klaar om mee te denken met de vrager, iets te regelen of door te verwijzen naar de juiste persoon. In de gemeente komen in totaal 4 wijkservicecentra. Naast de bestaande servicecentra in De Bilt en Maartensdijk komen er twee nieuwe servicecentra. Dat betekent dat straks elke inwoner bij hem of haar in de buurt terechtkan met een vraag om hulp of ondersteuning. Ook kunnen inwoners in de wijkservicecentra activiteiten organiseren om elkaar te ontmoeten. Deze mogelijkheid blijven we bieden, aldus Evelien Ribbens, het is van belang dat mensen elkaar kennen en kunnen ontmoeten in de wijk. Waar kunnen inwoners terecht? Op dit moment is het buurtcentrum t Hoekie al helemaal ingericht volgens de nieuwe gedachte. Inwoners kunnen hier terecht met al hun vragen voor hulp en ondersteuning. Ook vinden hier veel activiteiten plaats, mensen kunnen hier op eigen initiatief dingen samen ondernemen. De mensen uit Maartensdijk kunnen in het servicecentrum in Dijckstate terecht. De overige centra moeten nog gerealiseerd worden, ook moet er nog veel aan praktische afstemming gebeuren. Er is nog genoeg werk aan de winkel de komende tijd, besluit Evelien Ribbens enthousiast. Het hoofdkantoor van Stichting MENS is per 1 maart gevestigd op de Henrica van Erpweg 2. Voor verdere informatie zie Stichting MENS is een fusie van St. Animo, Stichting Welzijn Ouderen de zes kernen, Vrijwilligers in Actie De Bilt en het project MENS. Nieuwe werkwijze schoonmaken in algemene ruimtes SSW laat in haar complexen de algemene ruimtes, zoals de entree, trappenhuis en galerijen, schoonmaken door een schoonmaakbedrijf. Het contract met het schoonmaakbedrijf loopt af. Tijd om de dienstverlening onder de loep te nemen. Wat verandert er dan? Om de dienstverlening te verbeteren heeft SSW besloten om de manier van schoonmaken te wijzigen. Vanaf 1 juli wordt er niet meer schoongemaakt volgens een schoonmaakrooster. Maar er wordt schoongemaakt als het nodig is. SSW verwacht een beter resultaat en gaat streng toezien op de kwaliteit. Deze manier van werken is voor ons beter controleerbaar en levert voor u schonere algemene ruimtes op. En de kosten voor het schoonmaken wijzigen nauwelijks. In het nieuwe contract worden ook eenheidsprijzen afgesproken voor schoonmaakopdrachten die maar af en toe voorkomen. Hierbij kunt u denken aan het verwijderen van fecaliën, graffiti en het laten schoonmaken van dakgoten. Er kan dan snel volgens een vooraf vastgestelde prijs een opdracht gegeven worden zodat uw algemene ruimtes snel weer schoon zijn. FAIR De kosten voor het opruimen van fecaliën en het verwijderen van graffiti valt onder het FAIR-beleid. FAIR houdt eigenlijk in: de vervuiler betaalt! Onze wijkbeheerders doen altijd hun best om de vervuiler te vinden. Als we de vervuiler niet vinden worden de kosten verhaald op alle bewoners van het complex. Wilt u meer informatie over het FAIR-beleid? Neem dan contact op met onze wijkbeheerders. Nu geen schoonmaakdienst Ook in complexen waar nu niet schoongemaakt wordt, willen we gaan schoonmaken. Als 70% van de bewoners akkoord gaat met ons schoonmaakvoorstel en de bijkomende kosten, gaan we per 1 juli ook daar schoonmaken.

5 Trots! In mijn eerste column van 2012 schreef ik over mijn teleurstelling over het verloop van de oudjaarsnacht. Zowel landelijk als lokaal waren er incidenten die een negatieve stempel drukten op het verloop van dat feest. Norm overschrijdend gedrag wat kennelijk door veel mensen als normaal werd beschouwd. In onze gemeente is het Platform Respectvol Samenleven actief. Dit platform maakt zich sterk voor een Biltse samenleving waar mensen op een goede en vreedzame wijze met en naast elkaar kunnen leven. Een samenleving waarin iedereen respect heeft voor de ander. Ook wij leveren een actieve bijdrage in dit platform. De incidenten van 2012 zijn voor het platform aanleiding geweest om de nacht van respect in het leven te roepen. Door middel van een pakkend affiche, dat bij bijna alle winkeliers aan de etalageruit hing, en een flyeractie onder de kopers van vuurwerk, is gevraagd dit jaar een respectvol oud en nieuw te vieren. En dan met name respect voor de hulpverleners die in die nacht aan het werk zijn. Politie, brandweer, ambulancepersoneel, verpleegkundigen op de eerste hulp van een ziekenhuis. Allemaal mensen die (ook) in die nacht in touw zijn als hun hulp wordt gevraagd. Maar dit item bleef niet beperkt tot iets lokaals. Het respect voor hulpverleners heeft ook in de landelijke pers volop de aandacht gekregen. Kennelijk begint Nederland het zat te worden dat er inwoners zijn die telkens over de schreef menen te moeten gaan. Inwoners die er normen en waarden op na houden die op zijn minst als afwijkend aangemerkt kunnen worden. En heeft al die aandacht geholpen. Ja, gelukkig wel. Eindelijk kon in de media een afname van het aantal incidenten gemeld worden. Eindelijk konden op veel plaatsen in ons land de hulpverleners ongestoord hun werk doen. En ook in onze eigen gemeente verliep oud en nieuw dit jaar fatsoenlijk. Brandweer en politie spraken zelfs van een bijzondere oudjaarsnacht. Geen incidenten. Geen geweld tegen de hulpverleners. Inwoners van De Bilt hebben er voor gezorgd dat oud en nieuw dit jaar ook voor de hulpverleners een feest werd. Daar mogen we met z n allen trots op zijn. En ik wil daar dan ook vanaf deze plek een compliment voor maken. Ad van Zijl Directeur-bestuurder Vindt ons leuk op Facebook Sinds kort is SSW actief op social media en wel op Facebook. Via Facebook willen we met u in contact komen. We plaatsen foto s van nieuwbouw- en renovatieprojecten, bijeenkomsten met huurders en elke twee weken plaatsen we een foto uit de oude doos. Naast SSW informatie plaatsen we ook berichten over de corporatiesector en politiek die voor u als huurder interessant zijn. Volg ons op Facebook. Ga naar woonstichtingssw en klik op vind ik leuk. Sponsoring SSW staat midden in de Biltse samenleving. Dit doen wij door samen met partners uit de gemeente veel projecten en activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente. Bijvoorbeeld het renoveren van het Burgemeester van Heemstrakwartier of het bouwen van een nieuw centrum voor educatie en cultuur, Het Lichtruim. Het ondersteunen van projecten binnen de gemeente hoort hier vanzelfsprekend ook bij. Dit hebben we ook afgelopen jaar gedaan via sponsoring van diverse projecten of organisaties. Ook hebben wij de afgelopen jaren de uitgave van drie boeken financieel ondersteund. Eind 2012 verscheen het boek t Jodendom in Bilthoven van Rienk Miedema en Ellen Drees. Een boek over het ontstaan en verval van een echte volksbuurt in Bilthoven. Eerder dat jaar verscheen het boek N.V. Natuurbad De Biltsche Duinen van Karel en Marcel Beesemer. Het boek bevat herinneringen van voormalige bezoekers, historisch beeldmateriaal en zeer uniek correspondentiemateriaal uit het eerste oorlogsjaar: Op vrijdag 15 maart 2013 vond de feestelijke presentatie plaats van het boek Verhalen van Vroeger & Nu. Het bevat persoonlijke verhalen van mensen uit de zes dorpen van De Bilt die verzameld zijn in het kader van het project De Bilt Schrijft. Er is een verhaal opgenomen over de bewonerscommissie van het Burgemeester van Heemstrakwartier. Het boek Verhalen van Vroeger & Nu is voor een bedrag van 19,95 euro te koop. Kijk op hoe u dit boek en de andere boeken kunt bestellen. In 2013 gaat SSW door met het ondersteunen van leuke en interessante initiatieven. Heeft u financiële ondersteuning nodig voor een project? Dien dan een sponsorverzoek bij ons in. Wij toetsen of het verzoek past binnen ons sponsorbeleid. Wie weet ondersteunen wij u dit jaar.

6 Geplande werkzaamheden tot en met juli 2013 De Voorst Appellaan, Bongerdlaan, Kersenlaan, Perenlaan, Perziklaan, Walnootlaan Buitenschilderwerk, platte dakbedekking vernieuwen, schoonmaken van de goten Waterman, Weegschaal, Schorpioen, Noorderkroon, Tweelingen Buitenschilderwerk, WTW en cv-ketels vernieuwen Grote Beer, Kleine Beer Diverse onderdelen van de lift vernieuwen Planetenbaan Hoogbouw collectieve cv ketel vernieuwen Burg. de Withstraat Buitenschilderwerk, schoonmaken van de goten, houtreparaties Gezondheidscentrum Essenkamp Buitenschilderwerk H. van Erpweg Hydrofoor vervangen Woonspraak nodigt u uit De Biltse Bewonersvereniging Woonspraak organiseert op donderdagavond 10 april haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Vanaf uur bent u welkom in de W.V.T. aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. De Bilt en Bilthoven krijgen glasvezel. Ook onze woningen worden kosteloos aangesloten Reggefiber voorziet alle woningen binnen het aansluitgebied van De Bilt en Bilthoven van glasvezel. SSW is blij met de komst van glasvezel in de Bilt en Bilthoven. We willen al onze woningen dan ook graag gereed maken voor nu en de toekomst, aldus Gerrit Versteeg, procesmanager vastgoed bij SSW. Met glasvezel profiteert u van supersnel internet en haarscherpe televisie. Ook dat hoort bij prettig en modern wonen. De aansluiting van het glasvezel is kosteloos. U gaat pas betalen als u een abonnement afsluit. Meer informatie? Gedurende de aanleg ontvangt u regelmatig post. Dit begint met het informatiepakket, dat u ongeveer 4 weken voor aanvang van de graafwerkzaamheden bij u in de straat, ontvangt. Ook vindt u alle informatie op debilt of loop binnen bij de glasvezelwinkel in Bilthoven. Dat wou ik even kwijt In ons vorige nummer van Wonen en Welzijn vroegen we u om uw suggesties of vragen die kunnen bijdragen aan prettiger wonen. Dit heeft drie reacties opgeleverd. Hier zijn ze: Vraag: Gebeurt het onderhoud van de cv-ketel niet jaarlijks? En waarom bel ik nu naar een ander bedrijf? SSW: Het onderhoud van de cv-ketels gebeurt volgens het voorschrift van de fabrikant. Tegenwoordig is dat vaak eenmaal in de twee jaar. SSW is in 2012 van onderhoudsbedrijf gewisseld. Dit kan in enkele gevallen vertraging hebben opgeleverd. Maar als het goed is deze inmiddels ingelopen. Vraag: Als het donker is, is het lichtknopje van de portiekverlichting lastig te vinden. Heeft u daar een oplossing voor? SSW: Wij hebben verschillende mogelijkheden onderzocht en gaan waarschijnlijk een proef uitvoeren met een lichtgevend knopje. Het lijkt simpel maar er komt altijd meer bij kijken dan je denkt. Zo moet er een extra elektriciteitskabel getrokken De medewerkers van Reggefiber staan daar klaar om alle vragen te beantwoorden met betrekking tot de glasvezelaanleg in uw straat en woning. Zij bieden een onafhankelijk advies met betrekking tot de verschillende abonnementen van de serviceproviders. Glasvezelwinkel Reggefiber Kwinkelier AR Bilthoven Geopend van woensdag t/m vrijdag van tot uur en op zaterdag van uur. worden. Als deze oplossing bevalt gaan we dit systeem later ook bij andere portieken toepassen. Vraag: Is het mogelijk om achterpadverlichting aan te brengen, dit naar aanleiding van een recente inbraak bij mij? SSW: Dat kan onder bepaalde voorwaarden, maar het is de vraag of dat de beste oplossing is voor het probleem. Bij dit verzoek is de wijkbeheerder op bezoek geweest bij de huurder om de situatie ter plaatse te bekijken. Als eerste actie is een grote conifeer gekapt die eventuele inbrekers aan het zicht onttrok. En als tweede actie is afgesproken dat wij een lamp met bewegingsmelder plaatsen. Heeft u nu ook zo n vraag (of opmerking). Stel hem gerust. Want zo kunnen we samen met u werken aan prettig wonen. En dat doen we graag. U kunt uw vraag kwijt op het mailadres: Bellen mag natuurlijk ook, en vraagt u dan naar Anneke Dijk. Na de pauze, zo rond uur, houdt Marcel Jeths, Manager Klant en Maatschappij van SSW, een toelichting over het hoe en waarom van de huurplannen van SSW. Lees hiervoor ook het artikel op de voorzijde van deze Wonen & Welzijn. Na afloop van de introductie is er gelegenheid tot het stellen van vragen bij een drankje en een hapje. Colofon Vormgeving: meerdancommunicatie, Amsterdam Drukwerk: Grafinoord, Amsterdam Openingstijden Maandag t/m donderdag uur Vrijdag uur Spoedeisende reparatieverzoeken Telefoon: is 24 uur per dag, 7 dagen per week hiervoor bereikbaar. Wonen & Welzijn is de bewonerskrant van Woonstichting SSW. Deze verschijnt 4x per jaar in een oplage van Redactieadres Postbus AG De Bilt Telefoon:

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 10 nummer 1 maart 2013 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Renovatie-actie in het Rooie Dorp Waakzaamheid woninginbraken blijft geboden Op pad met manager nieuwbouw Jan Boelens Verschillende

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt

magazine Woonmensen Bewoners in Orden denken mee Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt nr. 1 Mei 2012 Magazine voor klanten en relaties van de Actief in de buurt Normaalste zaak van de wereld Bewoners in Orden denken mee Verkoop gestart, Schatkamer van Zuid zorgwonenbuurt Magazine voor klanten

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take 100 6 Wim Klootwijk met pensioen 7 2015 in vogellucht 7 Piet Lodder 25

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Lopik infobulletin. 14 Nieuwe medewerkers. De eerste paal van Medisch Centrum Lopik. December 2010. pagina 6. In dit nummer: En verder...

Lopik infobulletin. 14 Nieuwe medewerkers. De eerste paal van Medisch Centrum Lopik. December 2010. pagina 6. In dit nummer: En verder... December 2010 Lopik infobulletin In dit nummer: 4 Bouwplannen van Woningbouwvereniging Lopik De eerste paal van Medisch Centrum Lopik pagina 6 14 Nieuwe medewerkers Veel succes, Marco Peek en Gerard Tops

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie