Het Eerlijke Alternatief V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Eerlijke Alternatief V"

Transcriptie

1 Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van VVD Nijmegen, november 2014

2 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting , getiteld Het Eerlijke Alternatief. De VVDfractie zet in deze begroting haar keuzes tegenover de keuzes die het college van B&W in de Stadsbegroting voorstelt. Dit is het vijfde jaar waarin de fractie een volwaardige alternatieve begroting levert. Deze alternatieve begroting is onderverdeeld in vijf delen: Werkende Stad, Betaalbare Stad, Veilige Stad, Sportieve Stad en Efficiënte Stad. In de eerste vier delen worden de keuzes van VVD Nijmegen toegelicht: waar wij de komende vier jaar de focus op leggen, en dus extra geld voor uittrekken. De focus van de VVD ligt onvervalst op de werkgelegenheid in Nijmegen. Betaalbaarheid, veiligheid en sport zijn essentiële randvoorwaarden voor een sterke economie en voldoende werkgelegenheid. In het vijfde hoofdstuk, de Efficiënte Stad, is te zien hoe wij onze plannen gaan financieren. Waar o.a. amateurkunst-projecten, groene linten en de kunstbus hoog op het lijstje staan van het huidige college, wordt dat in deze alternatieve begroting teruggedraaid. VVD Nijmegen verlegt de focus van het bomenplan naar het banenplan, en geeft het geld uit waar het nodig is: het stimuleren van de werkgelegenheid. Aan de slag en doen wat nodig is. Betaalbare stad Werkende Stad Sportieve Stad Veilige Stad

3 1 WERKENDE STAD De VVD wil een verdrievoudiging van de inzet van onze stad op economie en werkgelegenheid. Het is fijn dat Nijmegen resultaten bereikt om mensen vanuit de bijstand weer aan het werk te helpen, maar het is minstens zo belangrijk om in een groeiende stad nieuwe werkgelegenheid te scheppen en daarmee tot een groei van het aantal arbeidsplaatsen te komen. Onze stad groeit qua bevolking nog steeds de komende jaren en daarom moeten we werkgelegenheid stimuleren. Ook midden- en hogeropgeleiden zijn de afgelopen jaren kwetsbaar geworden. Laten we onder ogen zien dat het netto aantal arbeidsplaatsen gedaald is in het afgelopen jaar. A. Economie & Toerisme Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid. VVD blijft daarom aandacht besteden aan het Ondernemersfonds, en trekt hiervoor extra geld uit. Verder wil de VVD de werkgelegenheid stimuleren door middel van een banenplan, en verdrievoudigt daarom de extra inspanning van het College. VVD geeft hiermee een extra impuls aan de sectoren die voor economische groei moeten zorgen binnen de Economische Innovatie Agenda. Extra geld voor Ondernemersfonds banenplan B. Binnenstad De binnenstad is één van de economische pijlers van Nijmegen. De aantrekkelijkheid van de binnenstad is cruciaal om de concurrentie met de omgeving aan te kunnen gaan. Bezoekers worden terecht kritischer en alternatieven in de omgeving worden sterker. Ook omdat het winkelaanbod in de omliggende dorpen zich uitbreidt. Daarom moeten we investeren in de aantrekkelijkheid van onze eigen binnenstad. We moeten extra investeren in de infrastructuur, in de beleving, in de visualiteit en in de variëteit van het aanbod in winkels. Het blijft de VVD en vele burgers een doorn in het oog dat de coalitie wel roept dat er moet worden geïnvesteerd, en tegelijkertijd heeft besloten een Hornbach in Ressen toe te staan. De VVD investeert 5 miljoen euro extra in de bruisende binnenstad. Investeren in kwaliteit Binnenstad (kapitaalslasten) C. Parkeren De parkeertarieven werken beperkend op de dynamiek en bedrijvigheid in de binnenstad. Ze verslechteren de concurrentiepositie van Nijmegen als aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied ten opzichte van omliggende dorpen en steden die hun aanbod steeds verder professionaliseren en waar de parkeerkosten veel lager of zelfs nihil zijn. De VVD wil daarom een structurele verlaging van de parkeertarieven om zo de concurrentiepositie van Nijmegen te versterken. Gratis parkeren op alle zondagen Verlagen parkeertarieven (vanaf 2016)

4 C. Werk & Inkomen Als het aan de VVD ligt, wordt er ook dit jaar gekeken naar een Werkloket in Dukenburg. Bij het Werkloket kunnen werkzoekenden, net als bij Hatert Werkt, terecht voor al hun vragen en hulp met betrekking tot het zoeken van een baan. Dukenburg Werkt

5 2 BETAALBARE STAD Waar het huidige college schermt met hun eerlijke herverdeling van lasten, is deze ontwikkeling juist oneerlijker voor bewoners van Nijmegen. Het college laat woningeigenaren al jaren betalen voor de rioolheffing van huurders. Daar komt nu bij dat de woningeigenaren nu ook moeten gaan betalen voor het afval van de huurders. De VVD vindt dit onverdedigbaar, en ook voor de burger is het onbegrijpelijk waarom er verschil tussen individuele burgers wordt gemaakt. Ook voor bedrijven is er al jaren sprake van een continue lastenverzwaring. Het feit dat Nijmegen tot de duurste gemeenten voor bedrijven blijft behoren, moet aangepakt worden. Het werkt negatief in de beeldvorming richting bedrijven die Nijmegen als vestigingsplaats overwegen. Nijmegen kan aantrekkelijker worden als vestigingsplaats voor bestaande en voor nieuwe bedrijven als de lasten afnemen en het imago verbetert. Vermindering van de lastendruk voor burgers en bedrijven is een keiharde noodzaak om onze stad economisch levendig te houden en de werkgelegenheid te laten groeien. Nijmegen dient een betaalbare stad te blijven voor al haar burgers en al haar bedrijven. A. Bestuur & Middelen Verlaging OZB niet-woningen (bedrijven) Verlaging OZB woningen (huiseigenaren) Terugdraaien afschaffen afvalstoffenheffing 0 Rioolheffing volgens het principe de gebruiker betaalt 0

6 3 VEILIGE STAD Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Ook in financieel moeilijke tijden wil de VVD niet bezuinigen op het programma veiligheid. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Inwoners mogen daarbij rekenen op een actieve gemeente, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. De gemeente heeft vooral een regie-voerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie. Het aantal geweldsincidenten, met name mishandelingen, bedreigingen en straatroven, is volgens de Stadsmonitor gelijk gebleven. De VVD neemt geen genoegen met stabiliteit, en wil minder mishandelingen, minder bedreigingen en minder straatroven in Nijmegen. De VVD is warm voorstander van het gebruik van cameratoezicht. De praktijk (o.a. Kronenburgerpark) laat zien dat het werkt. Andere technologische hulpmiddelen kunnen eveneens een bijdrage leveren aan het bestrijden van criminaliteit en overlast evenals aan het opsporen van daders. Om deze ambities daadwerkelijk waar te maken, maakt de VVD structureel vrij. Schrappen bezuiniging Veiligheidshuis (2016, 2017 en 2018: ) Schrappen bezuiniging Budget Veiligheidsprojecten Structureel extra geld voor Veiligheid SPORTIEVE STAD De VVD pleitte in haar verkiezingsprogramma van 2014 voor meer geld en aandacht voor de sportverenigingen. Sport verbindt mensen en heeft daarmee een grote maatschappelijke functie. Investeren in sport is investeren in de jeugd, investeren in integratie en het samenbrengen van inwoners. Investeren in sport is dus investeren in de toekomst. Sporten van jong en oud draagt bij aan een gezonde levensstijl. Juist in een tijd dat verenigingen het zwaarder hebben, moet er alles aan gedaan worden om de sport in Nijmegen een gezond perspectief te bieden. De VVD zal daarom ook de komende jaren opkomen voor het belang van de sport én de sportverenigingen in Nijmegen. De VVD investeert 1 miljoen euro extra in de kwaliteit van nevengeul. Extra investeren in de Nevengeul (kapitaalslasten) Extra geld voor sport Openhouden zwembad Dukenburg

7 5 EFFICIENTE STAD In de voorgaande vier hoofdstukken heeft u kunnen lezen waar VVD Nijmegen geld voor uittrekt, en de redenen daarvoor. Onderstaande lijst toont aan waar de VVD dit geld vandaan wil halen. VVD: Alternatieve bezuinigingen Halveren woonmilieuverbeteringen Taakstellende korting van 5% op GGD Taakstelling programma diversiteit van 10% (Inclusief verminderen subsidie zelforganisaties) Afbouwen noodopvang uitgeprocedeerden Niet investeren in Skaeve Huse in Nijmegen-Noord (2018) Beperking budget natuur- en milieu educatie Halveren extra uitgaven klimaat en energie (2016, 2017 en 2018: ) Afschaffen groene linten (2016, 2017 en 2018: ) Beëindigen subsidies stedenbanden Stopzetten huurteams Beëindigen subsidies flexibel wijkbudget Beëindigen subsidies bewonersactiviteiten in wijkbudgetten Handhaven onderzoeksopdracht cultuur (2016: 0) Handhaven bezuiniging amateurkunst Verminderen subsidies amateurkunst (2016, 2017 en 2018: ) Afschaffen Kunstbus Hogere bijdrage bezoekers van culturele instellingen Beëindigen extra filiaal bibliotheek en meer BoS Beëindigen subsidie Centraal Inschrijfpunt Basisscholen Efficiënter onderhoud wegen (bijv. EAB ipv ZOAB) Beëindigen korting op OV voor ouderen (2016, 2017 en 2018: ) Afschaffen gratis bewaakte fietsenstallingen (obv tarief van 0,50) Halveren investeren in fietsvriendelijke maatregelen (2015: 0) EK-vrouwenvoetbal

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID

VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID VVD WIJCHEN VVD WIJCHEN EEN PROGRAMMA VOOR MEER WERK, MOBILITEIT EN VEILIGHEID verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 www.vvdwijchen.nl Verkiezingsprogramma VVD Wijchen 2014-2018 2 vormgeving en productie

Nadere informatie

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18

Coalitieakkoord 2010-2014 Pagina 1 van 18 De Partij van de Arbeid, Democraten 66, GroenLinks en Lokaal Centraal hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de periode 2010-2014. Het motto voor de komende periode is "solidair en

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Waterland VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 21 oktober 2013 2 INHOUDSOPGAVE I. ECONOMIE 1.1 Ondernemerschap. 5 1.2 Werk en inkomen... 6 1.3 Duurzaamheid 7 1.4 Toerisme

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda!

Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Vertrouwen in de toekomst, Vertrouwen in Breda. Voor ons Breda! Verkiezingsprogramma VVD Breda 2014-2018 2 Voor ons Breda! De VVD Breda heeft veel vertrouwen in ons Breda. Vertrouwen in de bewoners en

Nadere informatie

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen

Raadsvoorstel. gemeente Tilburg. 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Raadsvoorstel 2 e Richtinggevende debat met uitspraken en taakstellingen voor bezuinigingen Bijlagen/nummer Dienst/afdeling/sector Concernstaf/Beleidscontrol & Instrumentatie Aan de raad, Aanleiding In

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard

Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018. PvdA Krimpenerwaard Nieuwe kansen! Verkiezingsprogramma 2015-2018 PvdA Krimpenerwaard 1. Inleiding De PvdA, de meest progressieve partij in de Krimpenerwaard, maakt in dit verkiezingsprogramma sociale en duurzame keuzes.

Nadere informatie

Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig.

Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig. Leden van de Staten-Generaal, Ons land heeft veel dat hoop geeft en vertrouwen. De economische vooruitzichten zijn gunstig. Ondernemers en consumenten zijn optimistisch. Jongeren vinden snel een baan.

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

De Creatieve Stad. Inleiding

De Creatieve Stad. Inleiding 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De Creatieve Stad Op weg naar een duurzaam, sociaal en tolerant Leiden Inleiding Leiden is een prachtige stad met een mooie historische binnenstad en gelegen tussen het Groene Hart

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014 Verkiezingsprogramma 2014 Arnhem, een stad om van te houden De VVD heeft hart voor Arnhem. Een levende stad met een menselijke maat. Een stad met veel groen in en om de stad. Een stad met een breed cultuuraanbod

Nadere informatie

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013

OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA. OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland. Definitief december 2013 OBL ONDERNEMEND BERKELLAND PROGRAMMA 2014 2018 OBL kiest partij voor de inwoners van Berkelland Definitief december 2013 1 INHOUDSOPGAVE pagina VOORWOORD 3/4 VISIE 5/6 1. LEEFBAARHEID DORPEN EN KERNEN

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014

Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee. Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Kiezen voor Utrecht: Iedereen telt mee Verkiezingsprogramma PvdA Utrecht 2010-2014 Iedereen telt mee! De Partij van de Arbeid wil dat Utrecht een sterke stad is waar iedereen meetelt. Een stad waar je

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018

Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 Verkiezingsprogramma PvdA Afdeling Aalten- Dinxperlo 2014-2018 OP VOLLE KRACHT VOORUIT! Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid afdeling Aalten-Dinxperlo. In dit verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend

Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend Algemene Beschouwingen 2007 over Begroting 2008 e.v. Gemeente Dordrecht Iedere Dordtenaar initiatiefrijk, kansrijk en ondernemend PARTIJ VAN DE ARBEID DORDRECHT Hilton Weidema, Fractievoorzitter PvdA Dordrecht

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie

Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie Perspectiefnota 2015 Focus en Innovatie Saneren en investeren door een trendbreuk op alle niveaus Gemeente Almelo Juni 2015 Perspectiefnota 2015 2 van 87 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1. De inbreng van

Nadere informatie

Groene BANEN voor Enschede

Groene BANEN voor Enschede Gemeenteraadsfractie GroenLinks Enschede Januari 2011 Groene BANEN voor Enschede Een optimistische blik op lokale kansen voor groene werkgelegenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 De treurige stand van zaken

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie