Dus op de vraag: waarin investeert dit college? luidt het antwoord: het college investeert 5 miljoen om woningeigenaren tijdelijk een kostenpost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dus op de vraag: waarin investeert dit college? luidt het antwoord: het college investeert 5 miljoen om woningeigenaren tijdelijk een kostenpost"

Transcriptie

1 Voorzitter Met de voorliggende begroting hebben we een eerste proeve van waar dit college voor staat. Het is een begroting die volgens het college in ieder geval de toets van de provincie zal doorstaan. Dat is erg belangrijk. Een aantal dingen valt op. 1. Er is nog veel onzeker. Ik heb het dan over de gevolgen van de kaalslag waar het nieuwe kabinet voor staat en een aantal pm posten waarover binnen de gemeente nog onduidelijkheid bestaat. 2. Het college toont lef. In de notitie Financieel dekkingsplan begroting rekent het college met de prognose dat de komende jaren de OZB met wel 50% zal moeten stijgen om in 2020 een sluitende begroting te krijgen. Een dappere constatering. 3. Ten derde de visie die uit deze begroting spreekt. Er is gelukkig nog steeds positieve aandacht voor het minimabeleid. Daarvoor de complimenten. Maar dan gaat het mis. Het is economische crisis. Dan moet je bezuinigen, maar ook investeren. Dat bezuinigen lukt wel. Hier gaan dingen mis. Een aantal voorbeelden. Met het invoeren van welzijn nieuwe Stijl en de kanteling van de WMO worden voor de komende jaren forse bedragen ingeboekt als bezuiniging. Wat ons betreft moeten we ons niet te rijk rekenen. Want daarvan worden vooral ouderen en mensen die hulp nodig hebben de dupe. Voor je het weet vallen ze tussen de wal en het schip. De schoolbegeleidingsdienst wordt zwaar gekort. En daarmee bezuinigen we op een cruciale schakel in het onderwijs. Ik durf te zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs bepalend is voor de kansen die onze kinderen later in de maatschappij zullen krijgen. Het onderwijs moet dan toch het allerlaatste zijn waarop je bezuinigt? Het beheer van de openbare ruimte zat al op het bijna laagst denkbare niveau. Veel burgers zijn al zeer ontevreden over hoe het er buiten bij ligt. Maar er wordt nog meer op bezuinigd. En een visie op het actief betrekken van de bevolking, die op veel plekken al actief is, ontbreekt volledig. In het coalitieakkoord had u het over dorpsplannen. Maar inmiddels heeft mevrouw Buurman in de commissie grondgebied al aangegeven dat daaraan door dit college geen prioriteit wordt gegeven. De recreatiesector krijgt ineens te maken met een enorme verhoging van de toeristenbelasting. Makkelijk geld ophalen. Weinig kiezers.

2 Maar niet handig als het gaat om het vertrouwen in de overheid. Het wordt ervaren als een overval. In onze visie is recreatie en toerisme een belangrijke sector in deze gemeente. Waar de middenstand van profiteert. Maar ook de hele Geldermalsense bevolking, bijvoorbeeld door de openlucht zwembaden in deze sector. Over de begraafplaatsen is al voldoende gezegd. De communicatie was slecht en heeft tot misverstanden geleid. Daarnaast zijn er nogal wat ongewenste conseuenties en schrijnende gevallen. De Pit begint net een begrip te worden in deze gemeente. De open kunstroutes in Beesd en Deil waren een succes. Het is een succesvol lokaal initiatief, wat je moet koesteren in plaats van domweg weg bezuinigen. De toch al minimale kunstuitingen in Geldermalsen, o.a. bevordering van Kunst op scholen, wordt de nek omgedraaid. Ik zei al: in tijden van crisis moet je juist investeren. Het lijkt er op dat het college niet investeert. Maar dat is schijn. Er wordt door dit college heel veel geïnvesteerd. Of beter gezegd, geld uitgegeven. Want investeren kan ik het niet noemen. Ik zal dat toelichten. Het college geeft aan dat de OZB in de periode met ongeveer 50% zal moeten stijgen om op termijn een sluitende begroting te hebben. De vraag is dan hoe je dat doet. Het college heeft dat uitgezocht en komt met een aantal varianten. Ik pak de twee extremen. In de redelijke variant laat het college de OZB, een belasting voor huiseigenaren, met 5% per jaar geleidelijk oplopen. Ik heb al eerder gezegd, op gezag van K+V, dat een verhoging van 5% voor een gemiddelde woning van rond de 3 ton neerkomt op een tientje per jaar. Een half kratje bier, een rondje voor een klein aantal vrienden, een paar zakjes drop. Heel vervelend, maar de PvdA schat in dat de pijn voor de vermogende inwoners te behappen is. Omdat je het tekort op de begroting niet ineens maar geleidelijk in een periode van 10 jaar inloopt moet je in deze variant jaarlijks wel geld uit de gemeentelijke spaarpot halen. In totaal zo n 3,8 miljoen. Het college kiest voor het andere extreem. Het college wil de OZB gedurende deze collegeperiode op 0 houden. Dat betekent twee dingen. Dan moet een volgend college de OZB met 14% per jaar gaan verhogen. En nog veel erger: er moet veel meer geld uit de spaarpot worden gehaald. Deze variant is ongeveer 5 miljoen duurder. Dus op de vraag: waarin investeert dit college? luidt het antwoord: het college investeert 5 miljoen om woningeigenaren tijdelijk een kostenpost

3 van een paar tientjes per jaar te besparen. Het college investeert 5 miljoen in tijdelijk tientjeswerk voor rijkelui. Wie huurt, krijgt niks. En om alles nog erger te maken. Welk geld wordt hier geïnvesteerd? De opbrengsten van de NUON aandelen. Dat geld is van iedereen. Iedereen heeft elektriciteit en gas betaald. En de winst van de verkoop van de aandelen wordt niet geïnvesteerd in voorzieningen voor iedereen, maar in een tijdelijke subsidie voor woningeigenaren. De PvdA vindt dat onzin. Dat geld moet je anders investeren. Waarin dan wel? Ik heb al een aantal onterechte bezuinigingen genoemd. Maar wij hebben ook een duidelijke visie op hoe het in deze gemeente verder moet. Wij vinden dat moet worden geïnvesteerd in de samenleving, in het cement van de buurten, wijken en dorpen. Daar is veel energie aanwezig en veel geld nodig. Ik zal voorbeelden geven: 1. Brede scholen. In Geldermalsen hebben we er een aantal. In Enspijk is dat nu ook opgepakt. De scholen kunnen steeds meer een centrale rol spelen in de buurten, wijken en dorpen. Met tal van voorzieningen waaronder kinderopvang, en servicepunten. Wanneer ook andere scholen deze kant op willen, ik heb begrepen dat het zeker speelt in Rumpt en Kooi-Rhenoy, is er aanjaagbudget nodig. Dan kunnen die scholen een steeds belangrijkere rol in de gemeenschap gaan spelen. En Geldermalsen loopt hierin landelijk voorop. Laten we dit zo houden. We zijn er erg goed in. 2. De bibliotheek. Ook dat is een pijler onder de ontwikkeling en onder de kansen voor onze jeugd. Ook die pijler moeten we koesteren en doorontwikkelen zodat nieuwe digitale ontwikkelingen kunnen worden opgepakt. 3. De verenigingen. Dat is de plek bij uitstek waar mensen zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap. Zij investeren persoonlijk en mogen ook de gemeente wat vragen. In Tricht is al eerder, op initiatief van PvdA en Dorpsbelangen, een kunstgrasveld gerealiseerd. Onlangs gaf Rhelico aan dat investeringen in accommodatie en kunstgrasvelden op termijn nodig zijn. Dat geldt voor meer sportverenigingen. En hier wil ik toch een korte anecdote vertellen. Een paar weken geleden is er een voetbalwedstrijd gespeeld tussen de gemeenteraad en de G kids bij Rhelico. Vanwege een blessure kon ik zelf niet meedoen, maar juist daardoor heb ik kunnen zien hoe verrassend sterk een team van gemeenteraadsteam kan zijn.

4 Ik zag mevrouw de Heus ballen pakken die Edwin van de Sar niet zou pakken. Ik zag de heer Vogel als reservekeeper penalty s stoppen. En hij brulde daarbij alsof hij niet in het eerste van de Gemeenteraad Geldermalsen maar in het eerste van FC Blijdorp stond. En de heer Van de Water zag ik aan een stuk door het veld over steken en weer terug. Met en zonder bal. Als hij in de tweede helft op de fiets verder had gemogen, was het een duathlon geworden, nu was het niet meer dan een dubbele marathon. Ik zag de heer Van den Broek een poging doen de wedstrijd voor te zitten. Met wisselend succes; hij moest af en toe gewoon aan de bak en deed dat ook. En tot slot zag ik mevrouw Versteegh strak de linksbuitenpositie innemen. En als je carrière wil maken binnen het CDA moet je dat niet doen. Ze deed het toch. Hulde en respect! Maar wat ik vooral zag, en daarom vertel ik deze anecdote, was hoe leden van de raad goed samenwerkten en hoe dat resulteerde in een heel sterk team. Een team dat zo sterk was dat het verloor en daarmee eigenlijk won. De G kids hadden een topdag. En dat is waar het om gaat. De gemeenteraad moet een sterk team zijn met als doel de hele samenleving te laten winnen. Ik vraag iedereen om over de eigen schaduw heen te springen en om met elkaar ervoor te zorgen dat de inwoners hier gaan winnen. In de tweede termijn zal ik een amendement op deze begroting indienen. Ik zal voorstellen om de OZB geleidelijk te laten stijgen in plaats van de variant van het college. Het eindresultaat is hetzelfde, de begroting is in 2020 weer sluitend. Maar de kosten vallen ongeveer 5 miljoen euro lager uit. De PvdA wil die 5 miljoen euro, NUON gelden, gebruiken om de scherpe kantjes van een aantal bezuinigingen af te halen en vooral om te investeren in verenigingen, scholen, buurten, wijken en dorpen. Ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ik stel voor dat we per direct beginnen met dorpsplannen, een belangrijk speerpunt van deze coalitie. Dan zetten we de opbrengst van de verkoop van de NUON aandelen in voor alle bewoners van deze gemeente. En ik ga er vanuit dat het gros van de huizenbezitters, als je er naar zou vragen, als volgt reageert: Gemeente, houd dat tijdelijke tientje in je zak en investeer dat in fatsoenlijk beheer van de openbare ruimte, verenigingen, voorzieningen, brede scholen en dorpscentra.

5 Voorzitter: het mogen linkse hobby s zijn, ze zijn essentieel voor kwaliteit van de samenleving.

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011

Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 Verslag van het programma van de Kadernota 2013 op 12 juni 2011 AANWEZIG 5de leden: 10 de wethouders: de voorzitter: 15de griffier: verslaglegging: de heer H.J. Al (VLW), de heer H.J. van der Snoek (VLW),

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

2 Afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nadere informatie

GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006

GROENLINKSGOES. Commentaar op de perspectiefnota 2005, reactie op het kerntakenonderzoek en algemene beschouwingen 2006 GROENLINKSGOES Geen blik in beschermd stadsgezicht! Onder dit motto voerde GroenLinksGoes zaterdag 19 februari 2005 actie tegen het dempen van de Westvest ten behoeve van parkeerplaatsen. Commentaar op

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019

1. PROGRAMMABEGROTING 2015-2019 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HAARLEM OP DONDERDAG WOENSDAG 530 NOVEMBER JUNI 2011 OM 201417.00 OM 17.00 UUR UUR Voorzitter: DD de heer B.B. Schneiders Wnd. voorzitter: de

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 31 januari 2007 INHOUD Opening 4 Mededelingen 4 Ingekomen stukken 4 Vaststelling van de agenda 4 Vaststelling verslag 5 Mondelinge vragen

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011

Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011 Algemene Beschouwingen CDA- Alblasserdam 27+29 juni 2011 Het Gevoel van Urgentie Enkele maanden geleden. De gemeenteraad wordt door het college geïnformeerd over de dreigende financiële problemen. De wethouder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012

Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 Algemene beschouwingen 2012SGP8 november 2012 13.30 uur De SGP is blij met de compacte en solide begroting en de gelijktijdige aanbieding van de Produktenbegroting. Onze dank en waardering hiervoor! Ondanks

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat

Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010 (32123-XII); - het wetsvoorstel Vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD

gemeente Eindhoven Uitnodiging aan Aanw Uitnodiging aan Aanw. dr. R.W Welschen burgem. drs. J. Verheugt griffier mw. A.C. van Alphen de Veer- VVD gemeente Eindhoven Inboeknummer Bladnummer 1057 13 januari 2003 Verslag voor de raad van de gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 30 en 31 oktober 2002, locatie Raadzaal, Stadhuisplein 1,

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 52 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), voorzitter, Depla (PvdA), Slob (Christen- Unie), Remkes

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie