Volledig gesubsidieerde opleiding voor uw dienstencheque-personeel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volledig gesubsidieerde opleiding voor uw dienstencheque-personeel"

Transcriptie

1 Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Volledig gesubsidieerde opleiding voor uw dienstencheque-personeel Het Koninklijk Besluit betreffende het opleidingsfonds dienstencheques Het opleidingsfonds dienstencheques ondersteunt uw bedrijf. Mits het indienen van een correct opgesteld dossier, kan uw bedrijf haar opleidingsinspanningen financieren. De kosten van deze opleiding worden integraal terugbetaald door het opleidingsfonds dat in werking is getreden op 11 juli Momenteel voorziet het KB dat enkel activiteiten uitgevoerd in 2007 zullen worden gesubsidieerd. Meer uitleg over dit KB leest u in bijlage. Het belang van bijscholing voor uw dienstencheque-personeel Als organisatie is het meer dan ooit noodzakelijk om gekwalificeerd personeel in dienst te hebben en bij te blijven bij technologische en andere evoluties. Competent personeel blijft niet eeuwig competent. Vaardigheden van medewerkers dienen dan ook regelmatig onderhouden te worden teneinde concurrentieel te kunnen blijven. Vele organisaties spenderen daarom jaarlijks aanzienlijke budgetten aan training en opleiding van hun personeel op alle niveaus. Om ervoor te zorgen dat u het beste uit uw medewerkers naar boven kan halen, dient u hen opportuniteiten te bieden om hun competenties te ontwikkelen en te onderhouden. In 2006 volgde slechts 32% van de dienstenchequewerknemers gedurende 1 uur opleiding (studie van Idea Consult 2006). Permanente bijscholing van uw medewerkers resulteert op termijn o.a. in een betere kwaliteit van uw dienstverlening, een daling van het ziekteverzuim, een hogere betrokkenheid en jobsatisfactie van uw personeel, Niet enkel uw medewerkers plukken hier de vruchten van, maar ook uw organisatie en uw cliënteel profiteren mee.

2 Metis competentiecentrum, uw ideale partner Metis competentiecentrum is een samenwerking tussen enerzijds het opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en anderzijds het opleidingscentrum van Alpheios. Beide opleidingscentra bouwen op jarenlange ervaring en streven naar hoogwaardige kwaliteit. Zij zetten het principe van levenslang leren dagelijks om in de praktijk. Vormingsbehoeften van het personeel worden in kaart gebracht en vertaald naar concrete doelstellingen. Daarbij gaat het niet zozeer over leren wat interessant of boeiend is, maar wel om leren met als doel de competenties van elke medewerker in zijn/haar eigen functie te optimaliseren. Beide organisaties kunnen zich beroepen op uitgebreide ervaring in het opleiden van kortgeschoolden (méér dan 7000 mensen) en kansengroepen. Op de golven van continu fluctuerende maatschappelijke behoeften is er een permanent streven naar innovatie. In dit verband kan de dienst terugvallen op enerzijds een ESF-kwaliteitslabel voor het opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en anderzijds het iso-certificaat voor Alpheios. Beiden getuigen van deskundigheid en professionaliteit. Wat mag u verwachten? Dankzij onze doorgedreven know-how en een flexibele aanpak bieden wij u de training aan die u nodig heeft. Wij voeren deze uit in uw bedrijf, of indien u dat liever heeft, in één van onze afdelingen, op een tijdstip dat u het beste schikt. Bovendien stellen wij u al het materiaal dat nodig is voor een goed verloop van het proces ter beschikking. Ook over de opmaak en afhandeling van uw subsidiedossier hoeft u zich geen zorgen te maken. Wij hebben reeds jarenlang ervaring in het opstellen van subsidiedossiers, zodat wij deze extra service graag verlenen. U ziet het : een minimum aan inspanning voor uw organisatie, met een maximale return! Ons aanbod mbt de opleiding van uw dienstencheque-personeel U kunt bij Metis competentiecentrum terecht voor een brede waaier van opleidingen voor uw dienstencheque-medewerkers. U kiest zelf welke modules het best aansluiten bij de noden van uw bedrijf. Het staat u eveneens vrij om verschillende modules te combineren. Basismodules Veilig en efficiënt werken Professionele schoonmaaktechnieken : (Iedere submodule duurt één dagdeel ) Was- en strijktechnieken Ergonomisch werken Communicatie en omgaan met klanten I Module 1 : professioneel schoonmaken, chemie, stofzuigen en vlekverwijdering Module 2 : interieur en sanitairreiniging, ramen wassen, hygiënische en ergonomische aspecten Module 3 : vloeronderhoud, stofwissen, moppen en dweilen, stofzuigen en vlekverwijdering, schuren en boenen, parketvloeren Module 4 : hygiëne en disinfectie in de schoonmaak, in de keuken en persoonlijke hygiëne Module 5 : onderhoud van leder, houten meubels en vloeren Andere modules Stresshantering en burnout Communicatie en omgaan met klanten II Deontologie & attitude (op maat) Ergonomie: praktijkgerichte oefeningen en technieken

3 Bovenstaande modules zijn standaardmodules, maar kunnen, in overleg, op maat van uw bedrijf worden aangepast. Bovendien kunnen al onze modules worden aangeboden aan in oorsprong anderstalige werknemers. Praktisch Iedere module beslaat één dagdeel. Per dag kunnen 2 modules worden aangeboden. Groepen van 10 tot 15 deelnemers. Basismodules Veilig en efficiënt werken De meeste ongevallen gebeuren door onvoorzichtigheid en/of onveiligheid in de woning. Daarom is het voor uw medewerkers van het grootste belang zich bewust te worden van de aanwezige risico s zodat zij hun gedrag daarop kunnen afstemmen. De deelnemers verwerven o.a. inzicht in de betekenis van pictogrammen op verpakkingen van producten, zij leren op een veilig verantwoorde wijze om te gaan met elektriciteit, gas en spuitbussen, zij worden gewezen op maatregelen ter preventie van vallen en struikelen, Taken die aan een medewerker worden opgelegd, dienen binnen een bepaald tijdsbestek en op een efficiënte manier worden uitgevoerd met de beschikbare materialen en producten. Een goede planning is daarbij onontbeerlijk. Door een goede organisatie kan immers kostbare tijd worden bespaard. Aan de hand van een praktische oefening worden uw medewerkers bewust gemaakt van het belang van efficiënte huishoudvoering, met specifieke aandacht voor doelmatig handelen. Zij leren analyseren, plannen, uitvoeren en evalueren, rekening houdend met de individuele klant. Professionele schoonmaaktechnieken Hier heeft men de keuze uit 5 verschillend samengestelde modules met als doelstelling de deelnemers praktische kennis en vaardigheden bij te brengen betreffende de verschillende facetten van het professioneel schoonmaken in een huishoudelijke omgeving. Efficiënt en resultaatsgericht werken, werkmethodieken en hun hygiënische en ergonomische aspecten zijn de kernwoorden doorheen de verschillende modules. Communicatie & omgaan met klanten I Efficiënt communiceren is een manier van spreken én luisteren met als doel de ander (collega s, klant, team) op een respectvolle manier te benaderen zonder zichzelf geweld aan te doen. We leren anders luisteren naar onszelf en de ander, we leren duidelijker onze wensen en onze behoeften kenbaar te maken. Via korte stukken theorie en ervaringsgerichte oefeningen krijgen de deelnemers meer inzicht in het complexe proces van communiceren, waardoor eigen communicatieve vaardigheden verbeteren. In de oefeningen staan we stil bij wat er allemaal gebeurt tussen mensen wanneer zij met elkaar communiceren: - Wat is communicatie? - Hoe komt het dat mensen elkaar soms moeilijk begrijpen? - Hoe kunnen we onbevooroordeeld luisteren? - Hoe brengen we duidelijk over wat we willen zeggen? - Hoe lossen we conflicten op een constructieve manier op?

4 Ergonomisch werken Rug- en gewrichtsklachten zijn één van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim op het werk onder huishoudpersoneel. Uw medewerkers worden dagelijks geconfronteerd met het uitvoeren van repetitieve en belastende bewegingen en houdingen. Dit kan vroeg of laat sporen nalaten op vlak van de gezondheid, in de eerste plaats op het eigen bewegingsstelsel: spieren, gewrichten, pezen, met soms langdurige werkonbekwaamheid tot gevolg. Het is dan ook belangrijk voor uw medewerkers om zich bewust te zijn van de manieren waarop zij zichzelf kunnen wapenen tegen mogelijke lichaamsklachten. In deze module worden inzichten aangereikt in lichaamsbesparend werken en tal van praktische tips besproken die een gezonde manier van werken nastreven. Was- en Strijktechnieken In deze module worden de grondregels die bij het wassen en strijken van toepassing zijn overlopen. De basisprincipes van het wassen en ontvlekken van kledij worden hier aangeleerd. Diverse strijktechnieken worden ingeoefend waarbij zo efficiënt mogelijk en met oog voor detail te werk wordt gegaan. Deze module is sterk praktijkgericht. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar een correcte lichaamshouding bij het strijken om de lichamelijke belasting tot een minimum te beperken. Andere modules Stresshantering en Burnout Snel geïrriteerd geraken, moeilijk slapen, moeilijkheden bij het concentreren, uitgeput gevoel, Voor velen herkenbare symptomen. Een mogelijke oorzaak van dergelijke klachten is stress. Stressklachten kunnen heel erg vervelend zijn. Desondanks hebben ze een belangrijke signaalfunctie: ze waarschuwen ons dat er iets aan de hand is en dat het tijd is om actie te ondernemen om erger te voorkomen. Tijdens deze opleiding krijgen uw medewerkers informatie over de lichamelijke en emotionele reacties waaraan zij stress kunnen herkennen. Er wordt dieper ingegaan op mogelijke oorzaken en gevolgen op langere termijn. De deelnemers krijgen verscheidene strategieën aangereikt om stress te voorkomen en op te lossen indien het zich voordoet. Communicatie & omgaan met klanten II Dit is een verdiepingscursus. Er wordt verwacht dat de deelnemers reeds hebben kennisgemaakt met de basisbegrippen uit de communicatie (basismodule communicatie I). We oefenen in assertief gedrag: handelen met respect voor zichzelf en de ander. Stapsgewijs en met tal van praktijkgerichte oefeningen werken we aan: - het onderscheid tussen subassertief, assertief en agressief gedrag - duidelijk formuleren wat men wel en niet wil, wat men voelt - het stellen van grenzen waardering, hulp en kritiek kunnen ontvangen en geven Ergonomie: praktijkgerichte oefeningen en technieken Vele werknemers worden vroeg of laat geconfronteerd met rug- of gewrichtsklachten, vaak met werkverlet en verminderde jobsatisfactie tot gevolg. Deze module heeft dan ook tot doel om op een interactieve en praktijkgerichte wijze de deelnemers meerdere preventieve technieken hieromtrent bij te brengen. Verschillende hef- en tiltechnieken en rugverstevigende oefeningen komen uitgebreid aan bod. Na het volgen van deze module is de deelnemer in staat om op een rugontlastende manier te werken. Ook wordt de cursist een gamma aan oefeningen aangeleerd waardoor hij of zij in staat is om individueel zijn of haar rug en andere gewrichten gezond te houden.

5 Deontologie & attitude (op maat) De eisen van klanten worden steeds strenger. Zij verwachten méér dan vroeger een professionele dienstverlening en wensen met de nodige deskundigheid te worden benaderd. Uw medewerkers zijn het visitekaartje van uw organisatie. Naast het beschikken over de nodige technische kennis en vaardigheden, is een verantwoorde beroepshouding essentieel. In deze module worden de voornaamste aspecten van een professionele attitude belicht. Aangezien iedere onderneming andere regels en normen hanteert, wordt de inhoud van deze module opgesteld in nauwe samenspraak met uw organisatie. Financiering Samen met u werken we een opleidingsprogramma uit waarvan de volledige kostprijs door het opleidingsfonds gesubsidieerd wordt. Dit opleidingsfonds subsidieert 2 kostcomponenten: - de loonkost van de deelnemer (12.6 /uur) - de vergoeding van de externe opleiding (100 /deelnemer/dag) Het aanbod van het Metis competentiecentrum omvat: - de opleiding - didactisch materiaal - eventueel ter beschikking stellen van leslokalen in onze afdelingen - begeleiding van uw subsidiedossier Inschrijving en reservering Voor meer informatie of indien u interesse heeft in opleiding en ondersteuning kunt u voor het maken van een afspraak terecht bij : Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin: Surf naar onze website Contacteer ons op nummer 09/ Of mail naar of Uw aanvraag wordt spoedig behandeld. Alpheios Belgium N.V. Surf naar onze website Contacteer ons op het nummer 03/ Fax naar het nummer 03/ Of mail naar Een samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het opleidingscentrum van Alpheios

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen

Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios. Opleidingen Samenwerking tussen het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin en het Opleidingscentrum van Alpheios Opleidingen Wat is Metis competentiecentrum? Metis competentiecentrum is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2015

OPLEIDINGSBROCHURE 2015 OPLEIDINGSBROCHURE 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in je MWB...1 Aanbod voor monitoren en omkaderings-personeel...2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering...3 Verdiepingsmodules

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING

Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Risicobeheersing PREVENTIE & BESCHERMING Inhoud 00 Voorkomen is beter dan genezen 01 Arbeidsveiligheid 02 Ergonomie 03 Industriële hygiëne en toxicologie 04 Psychosociale aspecten 05 Externe opleidingen

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1

Opleidingengids. Voorjaar 2015. Beter plannen begint bij betere opleidingen1 Opleidingengids Voorjaar 2015 Opleidingen, workshops en masterclasses in personeelsplanning & -management Beter plannen begint bij betere opleidingen1 www.plannersacademy.be www.dehora.be Déhora PlannersAcademy

Nadere informatie

Omgaan met lastig gedrag en agressie

Omgaan met lastig gedrag en agressie Sociaal fonds voor de Vlaamse Welzijns en Gezondheidssector kinderopvang Omgaan met lastig gedrag en agressie Vormingsaanbod 2014 Met financiële tussenkomst voor de sector van de Kinderopvang 1 2 Agressie?

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders

Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden. Opleidingen voor arbeiders Fonds voor de vorming van arbeiders In het Aanvullend Paritair Comité van de werklieden Opleidingen voor arbeiders aanbod 2014-2015 Voorwoord Sinds najaar 2013 kan u uw arbeiders inschrijven voor de opleidingen

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS

Opleidingsbrochure. Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS 2014 Opleidingsbrochure Sociale Werkplaatsen INSCHRIJVEN TOT 8 JANUARI 2014 - UITGEZONDERD DE BASISCURSUS VOOR BEGELEIDERS In samenwerking met het Vormingsfonds van de Sociale Werkplaatsen 1 Een goede

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid KSF 3 Communicatie 3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid komt communicatie vaak pas op de tweede plaats. Tijdens bijeenkomsten

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages

Familiezorg O-Vl. Infobrochure opleidingsverstrekkers. uw zorg in goede handen. Thuiszorgstages Familiezorg O-Vl Thuiszorgstages vzw Familiezorg O-Vl. Zwartezustersstraat 18 9000 Gent Tel: 09-225 78 83 Regio Vlaams-Brabant Bloklaan 38 1730 Asse Tel: 02-461 29 00 stages@familiezorg.be www.familiezorg.be

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie