Branchecode Online. Voor ondernemers, medewerkers en cursisten. februari Hoofdbedrijfschap Ambachten Postbus AW Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Branchecode Online. Voor ondernemers, medewerkers en cursisten. februari 2008. Hoofdbedrijfschap Ambachten Postbus 895 2700 AW Zoetermeer"

Transcriptie

1 Branchecode Online Voor ondernemers, medewerkers en cursisten februari 2008 Hoofdbedrijfschap Ambachten Postbus AW Zoetermeer In samenwerking met: IC Improvement BV te 's Hertogenbosch HBA-publicatiereeksnr.: 396 ISBN

2 Copyright 2008 HBA Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag, zonder schriftelijke toestemming van het Hoofdbedrijfschap Ambachten, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Voorbehoud aansprakelijkheid Aan deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden aanvaarden auteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen. is een gedeponeerd merk van het HBA (inschr.nr )

3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Branchecode Online (BOL) 7 2. Mogelijkheden Branchecode Online Gegevens van individuele gebruikers Actualiteit van Branchecode Online Wat moet u dan gebruiken? Voor- en nadelen van papierenversie en internet Symbolen Met Branchecode Online aan de slag Inloggen op Branchecode Online Uw Code bekijken Checklist invullen Verbeterpunten en het Plan van Aanpak Bedrijfsverbeterplan 37

4

5 Voorwoord In deze handleiding loopt u stap voor stap door Branchecode Online (BOL). Deze handleiding is bedoeld voor mensen die in bedrijven met de Code aan het werk gaan. Een Code bundelt voorschriften en bijbehorende richtlijnen, die nodig zijn om uw bedrijf naar behoren in te richten en aan te sturen. Via symbolen is de leeslast tot het noodzakelijke beperkt. De aandachtsgebieden van Codes zijn onder andere: Activiteiten Oprichting/verandering bedrijf Bedrijfssturing Inkoop Inrichting Milieu en energie Controle Onderhoud Arbeidsomstandigheden Meldingen/Vergunningen Onderhoud Voor inzicht in het doel van de Code is het verstandig om het rapport Bedrijfsverbetering, werk met de Code te downloaden via of te bestellen bij het HBA. De Code bestaat uit een bedrijfsversie, bronnenversie en een Checklist. Bedrijfsversie: hierin treft u alle normen aan die een Code bevat. Checklist: dit is de werkversie van de Code om de toestand van uw bedrijf te meten en aan de gang te gaan met verbetering om uw bedrijf up-to-date te houden. Bronnenversie: hierin treft u, naast alle normen ook alle bronnen aan waaruit de normen afkomstig zijn. Status Codes worden zeer zorgvuldig met branchedeskundigen samengesteld en door sociale partners van kracht verklaard. Deze handleiding stelt u in staat om via internet de Code te gebruiken zodat uw bedrijfsvoering is afgestemd op alle wettelijke regels en verplichtingen. Ook kunt u voordeel behalen met alle adviezen die de branche u voorstelt. Branchecode Online 5

6 6 Branchecode Online

7 1. Branchecode Online (BOL) Branchecode Online, afgekort BOL, is de internetversie van de Code. Branchecode Online heeft veel gebruiksmogelijkheden voor alle doelgroepen die met de Code te maken hebben, letterlijk van de makers van de Code tot en met de eindgebruikers van de Code: de ondernemer (en zijn eventuele medewerkers), docenten, trainers, cursisten en studenten. In dit document staan we stil bij de mogelijkheden voor de gebruikersgroep ondernemers (en hun personeel) dan wel deelnemers aan een Codetraining. Ten behoeve van trainers is er een aparte versie van dit document gemaakt, die bij hun training is overhandigd. Branchecode Online 7

8 8 Branchecode Online

9 2. Mogelijkheden Branchecode Online Branchecode Online is een via internet toegankelijke database, die de individuele gebruiker de volgende mogelijkheden biedt: - Bedrijfsversie en Checklist van de Code raadplegen; - Selecties op de Code uit te voeren op basis van specifieke criteria (wet, praktijknorm, advies, arbo, milieu, zzp en combinaties); - Checklist invullen en actualiseren wanneer gewenst; - Plan van aanpak maken en bijhouden. Eerste vereiste is dat de gebruiker toegang heeft tot het systeem. Toegang is voorbehouden aan door het HBA geautoriseerde gebruikers. Dat zijn in ieder geval de ondernemers die heffing betalen aan het HBA. Andere gebruikers kunnen door het HBA op aanvraag geautoriseerd worden, om toegang te krijgen GEGEVENS VAN INDIVIDUELE GEBRUIKERS Branchecode Online houdt per gebruiker de gegevens vast in een gegevensbestand. Het zijn dus individuele gegevens, waar alleen de betreffende gebruiker toegang toe heeft. Dat is logisch. Het gaat tenslotte om gegevens met een vertrouwelijk karakter. Anders zouden ondernemers in dezelfde branche elkaars gegevens kunnen bekijken en op die manier inzicht kunnen krijgen in wat er bij hun collega (of concurrent) allemaal goed en minder goed is. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Juist omdat de gegevens per gebruiker (bedrijf) kunnen worden bewaard, is het systeem van grote waarde. Als ingevulde onderdelen van Checklists aangepast worden vanwege verbeteringen en wijzigingen in het bedrijf, dan is het resultaat meteen te zien in de statusoverzichten en de Scoretabellen. Verderop in dit document wordt hier nader op ingegaan ACTUALITEIT VAN BRANCHECODE ONLINE Branchecode Online is per definitie actueler dan de Code op papier. De papieren versie van de Code wordt in principe driejaarlijks geactualiseerd en gepubliceerd. Omdat Branchecode Online een database is die min of meer constant kan worden bijgehouden, is het heel goed mogelijk om een wijziging in bijvoorbeeld wetgeving snel te verwerken en in de database te zetten. Daarmee zal op den duur de meest actuele stand van zaken altijd binnen het systeem snel beschikbaar zijn. Wel moet de kanttekening geplaatst worden, dat de vertaling van de wijziging van wet- en regelgeving altijd met vertraging in de database komt, omdat het nu eenmaal mensenwerk is dat tijd kost. Het gaat dus te ver om te verwachten dat een vandaag gewijzigde wet morgen aangepast in de database staat WAT MOET U DAN GEBRUIKEN? Of u de Code en de bijbehorende hulpmiddelen op papier of via Branchecode Online gebruikt, is een keuze die geheel aan u is. Vanwege de driejaarlijkse actualisering van de papieren Code heeft u de garantie dat u altijd over een in enige mate actuele Code met de daarbij behorende Checklist beschikt. Daar staat tegenover dat het gemak de mens dient, als de mens dat ook als een gemak ervaart. Branchecode Online automatiseert een groot aantal handelingen die u in de papieren versie echt met de hand en de calculator zult moeten uitvoeren. Daarnaast loopt Branchecode Online in de regel voor op de papieren Code. Branchecode Online 9

10 2.4. VOOR- EN NADELEN VAN PAPIERENVERSIE EN INTERNET Papier Online Lasten gering energie handzaam maatwerk snel bij de hand, open te slaan of te leggen opnieuw kopieën maken, vullen en uitrekenen makkelijk zoeken bladeren of selecteren eenmalig systeem, houd scores vast en veranderingen bij Als u liever met papier werkt, dan gebruikt u dus de papieren versie. Werkt u echter liever met de automatische functies en houdt u niet van (veel en foutgevoelig) rekenwerk, dan is Branchecode Online de aangewezen gereedschapskist. De keuze is aan u! Werkt u zowel met de papieren versie van de Code als met BOL, dan heeft u altijd een naslagwerk bij de hand en kunt u vervolgens van de Online Checklist gebruik maken! Tip: vul hier uw registratienummer (vermeld op uw heffingsnota) in zodat u het altijd bij de hand heeft! Registratienummer: SYMBOLEN Iedere norm is voorzien van een symbool dat de zwaarte van de norm aangeeft: wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, zoals normen over bedrijfshulpverlening uit de Arbowet duimpje = praktijknorm, wordt door de branche als professioneel handelen aangemerkt, o.a. interpretatie van wettelijke doelvoorschriften; deze geven de stand der techniek lachebek = advies, denk aan tips voor energiebesparing Achter iedere norm staat een normnummer. Hiernaar kunt u verwijzen bij vragen en opmerkingen. De norm komt terug in vraagvorm in de checklist. Het nummer van vraag en norm zijn hetzelfde. Voorts zijn normen over arbeidsomstandigheden en normen over het milieu van een eigen symbool voorzien: normen die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden/veiligheid van de werkzame personen, klanten of anderen normen over zorg voor het milieu Zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er) hebben met minder wet- en regelgeving te maken dan ondernemers met mensen in loondienst of stagiair(e)s. Daarnaast zijn de normen over omgaan met personeel niet op hen van toepassing. De normen die gelden voor ZZP-ers zijn daarom apart aangegeven met een symbool: 10 Branchecode Online

11 ZZP norm; norm toe te passen door de Zelfstandige Zonder Personeel. Een ZZP-er heeft geen personeel (ook geen stagiair(e)s) in dienst en geen gezinsleden die structureel meewerken. NB: ZZP normen zijn altijd geldend voor bedrijven met personeel of stagiaires. Een aantal normen, dat door Arbowetgeving verplicht zijn voor werkgevers, zijn dat voor ZZP-ers niet. Omdat ze ook voor ZZP-ers het juiste beschermingsniveau aangeven, zijn ze toch van toepassing verklaard op ZZP-ers. Branchecode Online 11

12 12 Branchecode Online

13 3. Met Branchecode Online aan de slag Om met Branchecode Online aan de slag te gaan heeft u de volgende zaken nodig: - Uw toegangsgegevens (verstrekt door het HBA via een brief met een uitneembaar pasje waarop uw registratienummer staat vermeld) - Een PC met een internetverbinding 1 - Een printer INLOGGEN OP BRANCHECODE ONLINE Nadat u uw computer heeft opgestart, maakt u verbinding met internet. Surf naar U krijgt de startpagina van het HBA in beeld (zie figuur 1): figuur 1 Kies in het keuzemenu aan de linkerkant voor de optie Branchecode Online. Onderaan het scherm dat nu verschijnt (zie figuur 2), treft u een knop aan die u naar het inlogscherm van Branchecode Online leidt: 1 Het is prettig als u beschikt over een breedbandverbinding (kabel of ADSL). BOL kan via een telefoonverbinding benaderd worden, maar het werkt een stuk langzamer. 2 Een printer is geen dwingende noodzaak, maar wel erg handig. Branchecode Online 13

14 figuur 2 Zoals u ziet is de optie nu zichtbaar. Klik op de knop waar de pijl in figuur 3 naar wijst. U krijgt nu figuur 3 in beeld. Hier moet u de optie kiezen: Inloggen met het registratienummer. figuur 3 Nadat u deze keuze heeft gemaakt, krijgt u een scherm om uw registratienummer in te voeren. Vervolgens klikt u op login. Zie onderstaand scherm (figuur 4). 14 Branchecode Online

15 figuur UW CODE BEKIJKEN U komt nu in het startmenu Codes. In onderstaande afbeelding (zie figuur 5) is onder andere de Code van het parketbedrijf beschikbaar. Voor een juist begrip van Branchecode Online, bekijken we eerst een Code. Als u meteen naar de Checklist wilt, kunt u het navolgende deel van dit document overslaan en verder lezen bij paragraaf 3.3 op pagina 22. figuur 5 In dit voorbeeld kiest u voor de Code van het parketbedrijf en klikt u op de optie die met de pijl in figuur 5 wordt aangewezen. Branchecode Online 15

16 Nu verschijnt onderstaand scherm: figuur 6 Zoals u ziet kunt u kiezen uit diverse mogelijkheden. In dit geval worden de drie hoofdstukken waaruit deze Code is opgebouwd getoond. Het is belangrijk dat u weet dat er diverse hoofdstukindelingen bestaan voor Codes. Dit is een voorbeeld van de zogenaamde procesindeling. Daarnaast kennen we ook andere indelingen. Raadpleeg de papieren versie van uw Code om even na te kijken hoe uw Code is opgebouwd. In dit geval kiest u om te kijken naar Hoofdstuk 1, Primaire processen. Klik op Primaire processen om het volgende scherm te openen. figuur 7 U ziet nu alle paragrafen waaruit het hoofdstuk Primaire processen is opgebouwd. De vetgedrukte regels geven de paragrafen aan en de gewoon gedrukte regels daaronder de subparagrafen. Klik op de subparagrafen om ze te openen en te bekijken. U klikt nu op Contact zoeken en onderhouden met potentiële opdrachtgevers. Hieronder kunt u zien hoe het resultaat er uit ziet: 16 Branchecode Online

17 figuur 8 Links in het scherm ziet u de inhoudsopgave weer. U ziet dat de subparagraaf, die u geopend heeft, nu vet wordt weergegeven. Daarnaast wordt de titel bovenin in het rechterdeel van het scherm weergegeven. In het rechterdeel ziet u de inhoud van de paragraaf. Kijk eerst naar het deel boven de lijn. Boven de lijn kunt u aangeven wat u precies wel en niet wilt zien. Standaard wordt de paragraaf volledig geopend. Steeds als u een optie verandert, wordt het scherm ververst. Klik op het blokje achter bedrijfsversie. U ziet nu twee opties verschijnen. Kies Bronnenversie. figuur 9 Zoals u ziet, verandert de indeling van het scherm onder de lijn. De nummers die in het vorige scherm rechts stonden, zijn nu naar links verschoven. Onderaan rechts ziet u een tekst die in het vorige scherm ontbrak. Dat is een bronvermelding: de vindplaats van de bron waar deze specifieke norm op gebaseerd is. Op deze manier kunt u zien dat deze adviesnorm afkomstig is uit artikel 13 van het Vrijstellingsbesluit Wet Bescherming Persoonsgegevens. Branchecode Online 17

18 Voor de fijnproevers onder u: de norm heeft een lachebekje van Advies, maar is toch op een wettelijk voorschrift gebaseerd. Zou dat dan geen boekje moeten zijn? Het antwoord is nee. De toepasselijkheid van dit wettelijke voorschrift brengt met zich mee dat u er van bent vrijgesteld, wat echter niet wegneemt dat de makers van de Code u desondanks adviseren conform de norm te handelen. Daarom is het een advies. Open de subparagraaf Klachten en kijk naar Medewerkers. Het scherm ziet er dan als volgt uit: figuur 10 Hier valt op dat alle normen voorafgegaan worden door het arbo-symbool en allemaal als advies zijn aangemerkt. Geen van de normen kent een wettelijke of andere basis. Er zijn dus ook geen bronvermeldingen zichtbaar. Met deze wijsheid op zak kunt u kijken naar wat er gebeurt als u in het rechter bovendeel van het scherm bepaalde selecties aan- en uitzet. Allereerst kijkt u naar een scherm en kijkt u hoe het er, zonder selecties te veranderen, uitziet. Kies voor de subparagraaf Opleiding en scholing in Besturende processen en kies de bedrijfsversie. figuur Branchecode Online

19 Vervolgens klikt u op het vinkje bij Advies, waardoor dat uitgeschakeld wordt. U ziet nu dat het scherm meteen ververst wordt en er een nieuw scherm verschijnt waar de adviezen niet meer in voorkomen. U ziet nu alleen nog de wettelijke- en praktijk-normen. figuur 12 Vervolgens vinkt u het vakje bij Alleen arbonormen aan en vinkt u Advies weer aan. Het scherm wordt nu weer ververst en u ziet dat alleen de normen met een arbo-tekentje ervoor over blijven. Wat er nu gebeurt, is heel interessant, omdat u kunt zien dat er zowel een advies, als een praktijknorm, maar ook een wettelijk voorschrift op het scherm overblijven. figuur 13 Om er achter te komen wat dit nu precies betekent, is het verstandig om even te kijken naar de Bronnenversie. Selecteer de Bronnenversie: Branchecode Online 19

20 figuur 14 U ziet nu dat alleen norm 241 een bronvermelding heeft die een wet betreft. Desondanks hebben de makers van de Code geoordeeld dat het geven van instructie over veiligheidsprocedures in de branche normaal is of zou moeten zijn. In dit geval is dat dus een nadere uitwerking van norm 241. Klik op het vinkje bij Alleen arbonormen om dit weer uit te zetten. Als u kijkt welke normen voor een ZZP-er van belang zijn en de optie ZZP normen aanklikt, dan ziet u dat er precies 2 overblijven en alle wettelijke normen in dit geval verdwijnen. figuur Branchecode Online

21 Zo kunt u ook eens kijken wat er gebeurt als u kiest voor de ZZP normen en de arbonormen: figuur 16 U krijgt u geen normen in beeld, aangezien geen enkele norm aan uw criteria voldoet. Zoals u ziet kunt u de normen selecteren zoals u dat wenst. Via de verschillende selectiecriteria kunt u snel en eenvoudig de presentatie van de normen aanpassen aan uw situatie. Zo krijgt u eenvoudig inzicht in wat er voor u van belang is en kunt u ook op basis van uw eigen prioriteiten en wensen bekijken wat er op u van toepassing is CHECKLIST INVULLEN Om met de Checklist te werken moet u via de knop TERUG (zie figuur 16) naar het startscherm van Branchecode Online. Daar kiest u voor Nieuwe Checklist. figuur 17 Branchecode Online 21

22 figuur 18 In het vervolgens verschijnende scherm kiest u de juiste Code in de balk waar nu - kies een Branchecode -staat. Vervolgens vinkt u de criteria aan waarop u de Checklist wilt selecteren. Het gevolg van die criteriakeuze is wel dat alleen normen met aangevinkte symbolen in de Checklist komen. Na het aanvinken van de eventuele criteria klikt u op doorgaan (zie figuur 19). figuur 19 U krijgt nu uw statusoverzicht te zien. Zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien, staat er achter de hoofdstuktitels overal de status: te doen. Dat betekent dat er nog geen enkel onderdeel van de Checklist is ingevuld. Dat klopt u heeft immers nog niets gedaan. 22 Branchecode Online

23 figuur 20 Om op dit punt te komen heeft u de optie Nieuwe Checklist gebruikt. Als u terugkeert naar het startscherm, dan ziet u het volgende: figuur 21 Bij de pijl staat nu de door ons zojuist aangemaakte Checklist. Zoals u ziet kunt u steeds een nieuwe Checklist aanmaken. U kunt nog meer gegevens krijgen over de Checklist, bijvoorbeeld wanneer u er voor het laatst aan gewerkt heeft. Dat kunt u te weten komen door op het oranje vraagteken achter de aanduiding te gaan staan. De gegevens komen dan in beeld: Branchecode Online 23

24 figuur 22 Uit deze gegevens kunt u afleiden wanneer u de Checklist bent begonnen, wanneer u er voor het laatst aan heeft gewerkt en wat de status van de Checklist ten opzichte van de papieren Code is. Klik nu op de onderstreepte aanduiding van de Checklist om terug te keren in het statusscherm. Daar kunt u namelijk ook beginnen met het invullen van de Checklist. Kik op Primaire processen en u krijgt te zien uit welke paragrafen het hoofdstuk bestaat en wat uw status per paragraaf is: figuur 23 In dit voorbeeld begint u bij de paragraaf Contact zoeken en onderhouden met potentiële opdrachtgevers. Daar is overigens geen bijzondere reden voor. Als u ergens anders mee wilt beginnen, dan mag dat natuurlijk altijd. In het statusoverzicht kunt u snel zien hoe de stand van zaken per paragraaf is. 24 Branchecode Online

25 Klik op Contact zoeken en onderhouden met potentiële opdrachtgevers. U ziet nu de pagina verschijnen en u ziet ook dat die er anders uitziet dan dezelfde paragraaf in de Code. Allereerst ziet u een oranje balk, die een nummerreeks bevat. Ieder nummer kunt u aanklikken, waardoor u naar een andere paragraaf van de Checklist springt. Verder ziet u in de onderste helft van de pagina vragen staan. Dit zijn de normen uit de Code, maar nu in de vorm van een vraag. U kunt vier mogelijke antwoorden geven: - ja - nee - nvt - parkeren Zolang u geen vragen beantwoordt en opslaat, blijft de status in het statusoverzicht te doen. Als u echter vragen gaat beantwoorden, dan heeft dat direct invloed op de status (te doen/onvolledig/volledig). Ja heeft tot gevolg dat u positief scoort. Nee heeft tot gevolg dat u negatief scoort. Als u echter nvt aanklikt, dan gebeurt er opeens heel veel: o de betreffende vraag wordt uit de score gefilterd u kunt dus toch op 100% uitkomen; o de vraag wordt niet meer meegeteld voor het bepalen van de status. Als u dus in een paragraaf alle normen met ja en/of nvt heeft gescoord, wordt uw totaalscore voor de paragraaf 100% en de status op volledig gezet. Het aanklikken van Parkeren betekent dat u er later op terugkomt om de juiste score in te vullen. De status wordt dan Onvolledig. Dat is juist, want u heeft de vraag geparkeerd en het invullen van het antwoord uitgesteld. Hieronder ziet u het scherm zoals het er uitziet als u de paragraaf opent. figuur 24 Branchecode Online 25

26 Vervolgens vult u de antwoorden in die overeenstemmen met uw situatie. In de volgende afbeelding kunt u de scores zien: figuur 25 Na het invullen van deze subparagraaf gaat u verder. Klik op opslaan en doorgaan. De volgende vragenlijst vult u ook in: figuur 26 Het antwoord op de vraag met nummer 3633 weet u niet. Dat zult u moeten nagaan. Kies er voor de vraag te parkeren. Omdat er een klant in de winkel staat moet u stoppen en dus klikt u op opslaan en gaat u de klant helpen. Bij opslaan blijf je in hetzelfde scherm. Bij opslaan en doorgaan, ga je naar de volgende paragraaf, bij opslaan en terug kom je weer in het totale overzicht, zie figuur Branchecode Online

27 figuur 27 Uit het statusoverzicht blijkt dat u de eerste subparagraaf volledig gescoord heeft die heeft de status volledig. De tweede heeft echter de status onvolledig u heeft immers het antwoord op een vraag uitgesteld, geparkeerd dus. U kunt nu gaan kijken wat deze eerste stappen in termen van een score betekenen. Branchecode Online berekent automatisch waar u staat. Om dat te kunnen zien moeten u eerst terug. Scroll naar de bovenkant van de pagina (met de schuifbalk rechts). Klik dan op terug : figuur 28 Branchecode Online 27

28 In het volgende scherm kunnen u kiezen uit twee mogelijkheden: - Scoretabel - Verbeterpunten Kies voor de optie Scoretabel. figuur 29 U komt in het scherm Scoretabel terecht. U kunt bekijken hoe uw score is. figuur Branchecode Online

29 Door op een bepaalde manier met het scherm om te gaan kunt u meer of juist minder informatie op uw scherm bekijken. Allereerst scrollt u omlaag, zodat u de titels kunt zien: figuur 31 U ziet de scores van de twee paragrafen die u ingevuld heeft. De score is verdeeld over wettelijke normen, praktijknormen en adviesnormen. Die onderverdeling is ingebouwd om gemakkelijk te kunnen zien of u aan de wet voldoet en hoe het staat met de mate waarin we aan de branchenormen beantwoorden. De adviesnormen geven aan of u verder bent dan wat er min of meer vanzelfsprekend gevonden wordt. De score is een procentuele score op het totaal, die is ontstaan door enerzijds de eisen van de Code en anderzijds de correcties die Branchecode Online heeft aangebracht door de door u gemaakte selectie. U kunt ook bekijken wat de maximumscore is en hoe uw score daar tegenover staat. Die score staat in de volgende twee kolommen, maar is alleen zichtbaar als u iets doet. Ga met uw muisaanwijzer (zie pijl op figuur 32) op het vakje staan waarin de score zichtbaar is en doe verder niets. Vervolgens ziet u de scores verschijnen: figuur 32 Branchecode Online 29

30 De score die u in twee rechter kolommen ziet, is geen procentuele score, maar een score in aantallen. U ziet dat de maximale score op praktijknormen in deze subparagraaf 1 is en in de rechterkolom ziet u dat u die vraag met ja heeft gescoord. De score op de adviesnormen ziet er echter anders uit. Van een maximumscore van 3 heeft u er maar 1 met ja kunnen scoren. De andere twee heeft u met nee gescoord. Als u ze met nvt had gescoord, dan hadden ze niet meegeteld. Op deze manier kunt u dus van iedere paragraaf bekijken welke aantallen vragen er per categorie zijn en hoeveel u er met ja en nee heeft gescoord of heeft geparkeerd. Omdat parkeren niet hetzelfde als scoren is, houdt Branchecode Online aan dat de score vooralsnog als nee moet worden beschouwd VERBETERPUNTEN EN HET PLAN VAN AANPAK Als u (een deel van) de Checklist heeft gescoord, dan kunt u overgaan tot het bekijken van de punten die verbeterd kunnen worden. Op basis daarvan kunt u dan een Plan van aanpak maken. Om bij de verbeterpunten te komen gaat u via de knop terug linksonder in het scherm naar onderstaand scherm. U klikt op Verbeterpunten. figuur 33 In het volgende scherm kunt u de verbeterpunten bewerken. Scroll nu eerst omlaag om de tekst aan het eind van de pagina in beeld te brengen en meer verbeterpunten te kunnen zien. 30 Branchecode Online

31 figuur 34 In het volgende scherm kunt u de verbeterpunten bewerken en wel op twee aspecten: - Risico - Prioriteit U kunt het beste met de risico s beginnen. Een risico geeft aan welke kans u acht dat een gevaar zich voordoet en hoe groot de gevolgen zijn. Als u op het oranje vraagteken achter het woord risico gaat staan, krijgt u een uitleg te zien over wat er bedoeld wordt met risico s. Risico s kunnen betrekking hebben op het bedrijf, personeel en de omgeving of een combinatie daarvan. In dit voorbeeld ziet u dat de norm over de administratie van klantengegevens in een database een verbeterpunt is. Eerder heeft u de vraag dus met nee beantwoord. De kern van het risico is niet het antwoord op de vraag of de klantgegevens in een database zitten, maar of de gegevens geordend en beschikbaar zijn voor de mensen in het bedrijf die er mee moeten werken. Het gaat hier dus over het systematisch bijhouden van klantgegevens. Als een bedrijf de klantgegevens niet voldoende en/of goed genoeg bijhoudt, dan gaat het inzicht in de klanten en wie zij zijn, verloren. Dat betekent dus dat het niet goed bijhouden van klantgegevens een behoorlijk risico kan zijn. U concludeert dat het ontbreken van een goede klantenadministratie een flink risico is en stelt dat in Branchecode Online op hoog. Branchecode Online 31

32 figuur 35 Als u het risico op hoog zet, dan ziet u dat de prioriteit automatisch verandert. Branchecode Online stelt de prioriteit automatisch gelijk aan het risico. Later kunt u de prioriteit moeiteloos een andere waarde geven. Verderop in dit document wordt hier op teruggekomen. U bepaalt nu het risico van het volgende verbeterpunt. U schat dat risico laag in. U ziet de prioriteit gelijk veranderen. figuur 36 Nu u uw verbeterpunten van een risico-inschatting hebt voorzien, kunt u eens gaan denken over de prioriteit. Prioriteit betekent wat u eerst doet en wat later. Op basis van het risico concludeert u dat het hoogste risico ook de prioriteit hoog moet krijgen. Het andere punt kunt u nog een tijd laten rusten. Indien u meerdere punten heeft ingevuld, kunt u hier ook, op basis van het risico, concluderen dat een risico de prioriteit onbekend, midden of laag kan krijgen. 32 Branchecode Online

33 U kunt nu een Plan van aanpak laten maken. Branchecode Online heeft daarvoor een optie onderin hetzelfde scherm. Als u het menu achter prioriteit uitklapt, ziet u dat u kunt kiezen uit: - Alle - Hoog en midden - Hoog figuur 37 Afhankelijk van uw keuze, komen alle, een kleiner deel of een klein deel in het Plan van aanpak tevoorschijn. Kies voor de optie alle. Vervolgens klikt u op Plan van aanpak. figuur 38 Ook hier scrollt u eerst een stukje omlaag om beter te kunnen zien wat er op het scherm staat. Branchecode Online 33

34 figuur 39 Klik op bewerken in het eerste verbeterpunt en voeg gegevens toe in het scherm dat verschijnt. figuur 40 Klik op opslaan om de gegevens vast te leggen. 34 Branchecode Online

35 figuur 41 Herhaal de bewerking voor het tweede en volgende verbeterpunt. figuur 42 Nu u per verbeterpunt heeft aangegeven wat u er mee gaat doen, wanneer dat gaat gebeuren, wat het mogelijk gaat kosten en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actie, is uw Plan van aanpak klaar. U kunt het Plan van aanpak uitprinten en er mee aan het werk gaan! Branchecode Online 35

36 36 Branchecode Online

37 4. Bedrijfsverbeterplan Stap voor stap is uit de doeken gedaan hoe u met Branchecode Online werkt. U weet nu: Hoe u kunt inloggen Hoe u kunt bladeren en zoeken Hoe u kunt selecteren om beter te focussen op die normen die u op dat moment nodig hebt Hoe u de Checklist invult en een Plan van aanpak maakt en bijhoudt. Zo kunt u Branchecode Online inzetten met het doel om uw bedrijf up to date te krijgen en te houden. Dat u voldoet aan de voorschriften uit wet- en regelgeving en om meer en meer volgens praktijknormen en aanbevelingen te werken. Uw bedrijf behoudt daardoor zijn waarde en de kosten van uw bedrijfsvoering gaan op de langere termijn omlaag. Dit geldt zeker als u de voorschriften en praktijknormen volgt voor debiteurenbewaking, energiebesparing, arbeidsomstandigheden en onderhoud. Immers, met een dergelijke moderne bedrijfsvoering volgens codenormen vergroot u de kans uw bedrijf en zijn waarde in stand te houden. Dit betekent dat u betrouwbaar onderneemt. Betrouwbaar zowel voor uzelf, voor uw personeel als voor klanten en leveranciers. Branchecode Online 37

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Symbol for Windows Planner Versie 0.8

Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Symbol for Windows Planner Versie 0.8 Inhoud Inleiding... 3 1. Weergaven... 4 2. RealTime modus (de agenda raadplegen)... 6 2.1. Wat is een modus... 6 2.2. Eenvoudigste weergave... 6 2.3. Uitgebreidere

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding NIAZ auditorenportal

Handleiding NIAZ auditorenportal Handleiding NIAZ auditorenportal Versie 2, 10 april 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitnodiging om een wachtwoord aan te maken in de NIAZ-Qmentum portal... 3 2. Inloggen op de NIAZ Auditoren Portal... 4

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING

TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING TRAINERSSITE.NL VOETBALCLUB2000.NL HANDLEIDING Website Opmaak Laatste update: 14 augustus 2013 Welkom Welkom bij de handleiding voor het opmaken van uw clubomgeving/website. Toegang tot de sites Voordat

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding MVO Onder Glas

Handleiding MVO Onder Glas Handleiding MVO Onder Glas MVO Onder Glas is een interactief programma (http://www.mvoonderglas.nl) waarmee u als ondernemer in de glastuinbouwsector eenvoudig inzicht krijgt in uw bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren

Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Instructie digitaal invoeren van CRF formulieren Inhoud: Het programma openen... 2 De startpagina... 3 Een patiënt selecteren in de startpagina... 3 De patiëntpagina...4 Een CRF formulier selecteren...

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/.

Handleiding website. Inloggen Start uw internet browser en ga naar http://www.rbaoreven.nl/. Handleiding website In deze handleiding staat alles wat u nodig heeft om een bericht op de website van de Reddingsbrigade Aoreven Heythuysen te plaatsen. Alles wordt in woord en beeld uitgelegd. Inloggen

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK:

HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: HANDLEIDING DIGITAAL LOGBOEK (INTERACTIVE JOURNAL) VERSIE BUILDING BLOCK: 1.1.3695 3 juni 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Proces... 4 Beschikbaar stellen... 4 Hoe... 5 Invullen logboek door student...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

FIU-Nederland. Handleiding Meldformulier

FIU-Nederland. Handleiding Meldformulier FIU-Nederland Handleiding Meldformulier FIU-Nederland l oktober 2012 Inhoud: 3 Voorwoord 4-8 Algemene Instructies 9 Inloggen en kiezen van Meldformulier 10-11 Begeleiding bij invullen meldformulier: beginscherm

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Inloggen:

1. Inleiding. 2. Inloggen: 1. Inleiding Als handelaar heeft u toegang tot uw winkel op het Storesquare platform. In deze handleiding leggen we uit hoe u producten aan uw online shop kan toevoegen. U dient uw artikelen van een correcte

Nadere informatie

Werkinstructie. Voor advocaten Civiel vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg

Werkinstructie. Voor advocaten Civiel vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg Werkinstructie Voor advocaten Civiel vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging in eerste aanleg Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuwe zaak indienen... 5 3 Terugkeren

Nadere informatie

Handleiding Plexus Portal

Handleiding Plexus Portal Handleiding Plexus Portal Update juni 2015 Belangrijke gegevens Het Collectebureau is bereikbaar tijdens kantoortijden via 033-3032661 (vanaf 29 juni 2015 tot eind november 2015) Of mail naar: collecte@alzheimer-nederland.nl

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media

Handleiding Concrete5 website. Outbound Media Handleiding Concrete5 website Outbound Media In deze handleiding behandelen we de basis benodigdheden om uw website up-to-date te kunnen houden. We behandelen: Inloggen editen (bewerken) van tekst een

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Handleiding media toevoegen voor uitgevers.

Handleiding media toevoegen voor uitgevers. Handleiding media toevoegen voor uitgevers. Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe u, nadat u bent ingelogd als uitgever, uw media kunt uploaden op het platform. Ga naar https://www.mediavinden.nl.

Nadere informatie

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s

Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Voorbeelden en mogelijkheden rondom het delen van bestanden/foto s Versie 21 april 2017 Er zijn tegenwoordig steeds meer mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto s met anderen, waarbij

Nadere informatie

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken.

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Met deze handleiding trachten we u wegwijs te maken voor het gebruiken van KBOFonline. De K.B.O.F wil hiermee de clubsecretarissen

Nadere informatie

Docnet handleiding 1

Docnet handleiding 1 Docnet handleiding 1 Inleiding... page 3 Homepagina.. page 4 Profiel...........page 5 Docbox..........page 6 Ontdek........page 7 Vraag en antwoord..... page 8 Contactgegevens........page 10 2 Ontdek Docnet

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl

Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl Cursisten handleiding Zoetwaren-online.nl Vooraf Met behulp van deze handleiding geven wij uitleg hoe u gebruik kunt maken van de opleiding Zoetwaren-online.nl. In deze handleiding wordt aan de hand van

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding PictogendaPrinter. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding PictogendaPrinter Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Werken met het programma 5 3. Menu Bestand 6 4. Menu Bibliotheken 8 5. Menu Opties

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple TeD Tekst en Design Basisinformatie voor gebruik van het cms Made Simple Klant: ----- Auteur: TeD Tekst en Design Datum: Mei 2009 TeD Tekst en Design Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen in het CMS...4

Nadere informatie

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple

TeD Tekst en Design. Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple Basisinformatie voor klein gebruik van het cms Made Simple 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 3 Inloggen in het CMS 3 Teksten plaatsen/aanpassen 4 Een link aanmaken 4 Gebruikers toevoegen/ verwijderen 5 Werken

Nadere informatie

Opzetten en beheren Mini-Webshop

Opzetten en beheren Mini-Webshop Opzetten en beheren Mini-Webshop DC AutomatiseringsGroep De Chamotte 36 4191 GT Geldermalsen Helpdesk: Alle werkdagen van 8.30 t/m 21.00 Zaterdags storingsdienst van 9.00 t/m 17.00 Tel.: 0345-545080 Fax:

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik

Handboek portal OSGMetrium Personeel. Handboek Portal Payroll gebruik Handboek Portal Payroll gebruik Inhoudsopgave Inloggen 2 Nieuwe payroll opdracht 7 Uitbreiding payroll opdracht 12 Wijziging payroll opdracht 16 Overzichten 20 Grondslagen Facturen 24 Overzicht Fasen indeling

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A

AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING 3A AFMELDEN VAN EEN WERKNEMER HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens BPF Schoonmaak en De stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. OVER DEZE HANDLEIDING U wilt

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland

Handicom. Symbol for Windows Gold. Pl@nner. Handicom, 2010, Nederland Handicom Symbol for Windows Gold Pl@nner Handicom, 2010, Nederland Inhoud 1 Weergaven... 4 1.1 Wisselen tussen RealTime en Plan-modus... 4 1.2 Dag-, Week- en eenvoudige weergave... 4 2 RealTime modus (de

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK

Handleiding Online Ondernemingsplan IMK Handleiding Online Ondernemingsplan IMK voor de Gebruiker Versie 2.0 Ondanks dat er de grootst mogelijke zorg is besteed aan het 'Online Ondernemingsplan IMK' blijft er de kans bestaan op een technische

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Portfolio s in Google Sites

Portfolio s in Google Sites Portfolio s in Google Sites Vanaf het schooljaar 2012-2013 biedt de NHL de optie om portfolio s aan te maken met Google Sites. De NHL-accounts bij Google zijn afgeschermd voor mensen die niet bij de NHL

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds

Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Digitaal aanvragen bij het Nederlands Filmfonds Wanneer u op www.filmfonds.nl bij een van de verschillende programma s op Aanvraag starten klikt, wordt u doorgeleid naar onderstaande inlogpagina https://aanvragen.filmfonds.nl/register/.

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

VINDT NIEUWE KLANTEN MET DE PROSPECT TOOL VAN CREDITSAFE

VINDT NIEUWE KLANTEN MET DE PROSPECT TOOL VAN CREDITSAFE VINDT NIEUWE KLANTEN MET DE PROSPECT TOOL VAN CREDITSAFE Document gecreëerd Auteur(s) 12/11/2016 Patrick van Weert Volg de volgende eenvoudige stappen om prospects te downloaden die overeenkomen met uw

Nadere informatie

Instructie voor het (start)gebruik van FeedMe in het MBO November 2016

Instructie voor het (start)gebruik van FeedMe in het MBO November 2016 Instructie voor het (start)gebruik van FeedMe in het MBO November 2016 Geachte docent, Hartelijk gefeliciteerd met de toegang tot het docentenfeedback systeem FeedMe. Recentelijk heeft u de inlogcodes

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de leden om eigen gegevens aan te passen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1 Vooraf 5 1.2 Wat is Mijn.PvdA.nl? 5 1.3 Inloggen op Mijn.PvdA.nl 5

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

CRM - Salesplanner - NL

CRM - Salesplanner - NL Handleiding PratoFlex CRM - Salesplanner - NL Efficiency through innovation Inhoudsopgave Voorwoord Salesplanner In de klantenfiche Bezoekplanning Filters Legende Automatisch gegeneerde bezoekplanningen

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Google Agenda. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Google Agenda Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Google Agenda April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017 Handleiding Burgerschouw app 2017 1.1 De Burgerschouw App voor de burger. 1.1.1 De app toevoegen aan uw tablet Ga naar uw App Store, Google Play of Windows Phone Store en zoek op Burgerschouw. U ziet het

Nadere informatie

FIU-Nederland. Handleiding Meldformulier

FIU-Nederland. Handleiding Meldformulier FIU-Nederland Handleiding Meldformulier FIU-Nederland l september 2012 Voorwoord In deze handleiding vindt u informatie die u nodig heeft om op een correcte manier het Meldformulier voor ongebruikelijke

Nadere informatie

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren

OZO Handleiding 2. Voor organisatoren OZO Handleiding 2 Voor organisatoren Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als organisator gebruik kunt maken van de functies die u alleen als organisator hebt. Wilt u als organisator voor uzelf

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken

(Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Etiketten afdrukken Vanuit Scipio Online kunt u makkelijk etiketten afdrukken. Het is mogelijk om hiervoor meerdere etiketsjablonen in

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie