Een boekje open over btw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een boekje open over btw"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Een boekje open over btw Inzicht in btw voor de ondernemende fysiotherapeut

2 Inhoudsopgave Inleiding: De fysiotherapeut en btw 3 1 Wat is btw? Verschillende tarieven voor ondernemers Btw afdragen en administratie bijhouden Kleine Ondernemers Regeling (KOR) 7 2 Btw in de zorg: Vrijgesteld of toch niet? Voorwaarden btw-vrijstelling in de zorg Welk tarief is van toepassing? 12 3 Samenwerken in de zorg: Wat betekent dat voor de btw? De Maatschap Kosten voor gemene rekening Zorggroepen 16 4 ZZP ers in de praktijk 17 5 Waar vindt u meer actuele informatie? 19 1

3 Inleiding: De fysiotherapeut en btw Btw: de ene keer krijgt u als fysiotherapeut wel te maken met btw-heffing, terwijl in een andere situatie er een vrijstelling geldt. Ook het tarief kan verschillen per activiteit. Bovendien volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en is er op sommige punten nog onduidelijkheid. Kortom, btw is daardoor een complexe en soms ongrijpbare materie. Als KNGF ondersteunen wij u graag en daarom hebben wij voor u een brochure met relevante btw-informatie samengesteld. Deze brochure is bedoeld voor alle zelfstandig werkende fysiotherapeuten: dus als u een eigen praktijk hebt, maar ook als u als Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP er) werkzaam bent. Met deze informatie geven wij u op hoofdlijnen inzicht in de voor u relevante btw-onderwerpen. Deze brochure is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van Seres Accountants en Belastingadviseurs, Van Helder Accountancy en de Belastingdienst. Wij streven erna om u op de hoogte te houden over recente ontwikkelingen. Echter, regelgeving is aan verandering onderhevig en dat geldt ook voor btw. Als u deze brochure leest, kan het dus zo zijn dat de meest recente ontwikkelingen nog niet zijn verwerkt in deze uitgave. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat deze brochure uitsluitend informatie op hoofdlijnen bevat. Het is niet mogelijk om alle nuances op te nemen in deze uitgave. Daarnaast kunnen in uw specifieke situatie andere zaken een rol spelen. Voor individuele vraagstukken of adviezen raden wij u sterk aan om u te laten adviseren door uw accountant of fiscalist. In hoofdstuk 1 treft u algemene informatie over btw, het afdragen van btw, administratie bijhouden en de Kleine Ondernemers Regeling aan. Daarna leest u wat btw voor u als fysiotherapeut betekent. U leest informatie over de btw-vrijstelling en de tarieven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 gaan we in op btw-aspecten die gevolgen kunnen hebben op samenwerking. Tenslotte geeft hoofdstuk 4 u informatie over btw-heffing als u als ZZP er werkzaam bent. Amersfoort, november

4 1. Wat is btw? Btw staat voor belasting toegevoegde waarde en heet formeel omzetbelasting. Btw is een belangrijke inkomstenbron voor de overheid. Als u ondernemer (praktijkhouder of Zelfstandige Zonder Personeel, ZZP er) bent, hebt u te maken met btw. Btw berekent u over uw omzet (de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert danwel verricht) en draagt u af aan de Belastingdienst. In dit hoofdstuk treft u algemene informatie aan over de tarieven, het afdragen van btw, het bijhouden van administratie en de Kleine Ondernemers Regeling. 1.1 Verschillende tarieven voor ondernemers U kunt te maken krijgen met btw-heffing als u ondernemer bent volgens de wet op de Omzetbelasting. Ondernemer voor de btw is iedereen die zelfstandig werkzaamheden uitoefent (deelneemt aan het economisch verkeer) en hier inkomsten uit heeft. De werkzaamheden moeten met enige regelmaat uitgeoefend worden. Met iedereen worden, behalve natuurlijke personen en rechtspersonen, ook samenwerkingsverbanden (zoals de maatschap bedoeld). Als er sprake is van ondernemerschap moet u in principe btw in rekening brengen over de vergoedingen en dit afdragen aan de Belastingdienst. Er zijn drie btw-tarieven. Tarief 21 % 6 % 0 % Omschrijving Algemeen btw-tarief dat geldt voor de meeste producten en diensten zoals mobiele telefoons, computers, benzine, kleding enz. Tarief voor een beperkt aantal goederen zoals voeding, medische hulpmiddelen, geneesmiddelen, boeken, kranten, tijdschriften en kunst en arbeidsintensieve diensten zoals kappers, personenvervoer, reparatie van fietsen en kleding enz. Onder andere van toepassing op bepaalde grensoverschrijdende transacties. Bijvoorbeeld als ondernemers zaken doen met afnemers in het buitenland, dan brengen zij geen btw in rekening over de levering van hun producten en diensten. 5

5 Als er sprake is van ondernemerschap kunt u ook te maken krijgen met een vrijstelling. In een aantal branches en voor een aantal activiteiten geldt een vrijstelling, zoals voor een aantal diensten gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens, onderwijs en begrafenissen. 1.2 Btw afdragen en administratie bijhouden Als ondernemer moet u een administratie bijhouden, waaruit blijkt wat uw inkomsten en uitgaven zijn. Dit moet van de fiscus, niet alleen vanwege de btw-heffing, maar ook vanwege andere heffingen. Bovendien is het om andere redenen van belang voor uzelf. Voor wat betreft btw zijn er drie situaties mogelijk: 1) U verricht uitsluitend btw belaste prestaties: U draagt btw af over de vergoeding die u ontvangt voor de goederen en diensten die u levert danwel verricht. Deze belasting brengt u in rekening bij uw cliënten en draagt u af aan de Belastingdienst. De facturen die u hiervoor opstelt, moeten aan bepaalde eisen voldoen (meer informatie hierover vindt u op ). Btw over de zakelijke uitgaven die u doet om uw omzet te behalen, mag u als voorbelasting aftrekken van de door u af te dragen btw. 2) U verricht uitsluitend btw vrijgestelde prestaties: In uw administratie moet u duidelijk de gegevens vastleggen waaruit blijkt dat de goederen en diensten die u levert danwel verricht vrijgesteld zijn van btw-heffing. U mag geen btw in rekening brengen. De btw die u zelf betaalt aan derden, kunt u niet in vooraftrek brengen voor btw. U hoeft geen btwaangifte te doen. 3) U verricht zowel btw vrijgestelde als btw belaste prestaties: Uit uw administratie moet duidelijk blijken welke prestaties wel belast zijn en welke zijn vrijgesteld. U doet dit door uw omzet te splitsen in belaste omzet tegen 21% btw, belaste omzet tegen 6% btw en btw-vrijgestelde omzet. De verrekening van de voorbelasting is dan als volgt geregeld: Voor goederen en diensten, die uitsluitend worden gebruikt voor belaste prestaties komt de voorbelasting geheel voor aftrek in aanmerking Voor goederen en diensten, die uitsluitend worden gebruikt voor niet belaste (vrijgestelde) prestaties, komt de voorbelasting in het geheel niet voor aftrek in aanmerking. Met betrekking tot goederen en diensten die zowel voor belaste als niet belaste prestaties worden gebruikt, wordt de voorbelasting in beginsel verdeeld in de verhouding van de omzetten, tenzij u kunt aantonen dat het werkelijke gebruik een reëlere verhouding betreft (bijvoorbeeld in m2 bij onroerende zaken). De betaalde btw wordt dus pro rato in aftrek gebracht. Stel dat de kosten voor 75% op onbelaste en 25% op belaste verrichtingen betrekking hebben, dan kunt u dus 25% van de betaalde btw als voorbelasting verrekenen. Let op! De (para)medische dienst zelf kan niet voor een gedeelte belast of gedeeltelijk vrijgesteld zijn. Het splitsen van een (para)medische prestatie in tweeën is niet aan de orde als die prestatie één dienst is. De (para)medische dienst is in haar geheel belast of vrijgesteld, afhankelijk van het meest kenmerkende deel van de dienstverlening. Het kan dus wel zijn dat u meerdere soorten (para)medische diensten verricht, waarvan sommige wel en andere niet vrijgesteld zijn. 1.3 Kleine Ondernemers Regeling (KOR) Als u weinig btw hoeft af te dragen, komt u wellicht in aanmerking voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). U kunt dan een vermindering of ontheffing van btw-afdracht krijgen. Om gebruik te maken van de KOR moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Let op! Als uw onderneming een rechtspersoon is (zoals BV, vereniging of stichting), dan kunt u geen gebruik maken van deze regeling. De netto-afdracht van btw is minder dan 1.883,- btw op jaarbasis (2013). Met netto-afdracht bedoelen we de in rekening gebrachte btw minus de voorbelasting. Uw administratie voor btw voldoet aan de eisen die de Belastingdienst daaraan stelt. 6 7

6 De KOR kent twee regelingen. De eerste is een drempelvrijstelling in de vorm van een vermindering waarop een beroep wordt gedaan bij de aangifte btw. De tweede regeling is een volledige vrijstelling en ontheffing van administratieve verplichtingen. btw berekenen. Uw accountant of fiscalist kan u helpen bij het toepassen van de vermindering of het aanvragen van ontheffing. 1) Vermindering (drempelvrijstelling) U kunt voor vermindering van btw-heffing in aanmerking komen als de af te dragen btw (dus na aftrek van voorbelasting) minder is dan 1.883,-. U houdt in deze situatie dus wel een btw administratie bij en doet ook aangifte. Boven de 1.883,- is er in het geheel geen vrijstelling, onder de 1.345,- (2013) is er in het geheel geen btw verschuldigd. Het bedrag waarmee u de af te dragen btw mag verlagen berekent u met de volgende formule: 2,5 x ( btw-bedrag). Voorbeeld: in rekening gebrachte btw: 5.000,- voorbelasting: 3.500,- btw bedrag: 1.500,- vermindering KOR 2,5 X ( ): 957,50 af te dragen btw: 542,50 2) Volledige vrijstelling en ontheffing Als u verwacht dat u in de regel niets aan btw moet afdragen (dat wil zeggen structureel minder dan 1.345,-), kunt u ontheffing aanvragen. Ontheffing vraagt u aan bij uw belastinginspecteur. U moet aannemelijk maken dat u na toepassing van de drempelvrijstelling van Kleine Ondernemers Regeling geen btw verschuldigd bent en dat dit de komende jaren ook niet zal veranderen. Wordt deze grens overschreden dan moet u alsnog aangifte doen. U hoeft dan uiteraard ook geen btw-administratie bij te houden en doet ook geen aangifte bij ontheffing. U kunt de door u betaalde btw ook niet in mindering brengen als vooraftrek. Ook niet wanneer u per saldo een bedrag terug had kunnen vragen, bijvoorbeeld omdat u een investering hebt gedaan bestemd voor een activiteit in belaste sfeer. Op facturen en declaraties mag u geen 8 9

7 2. Btw in de Zorg: Vrijgesteld? Of toch niet? In de basis is het verlenen van zorg vrijgesteld van btw. Toch zijn niet alle diensten die u als fysiotherapeut verleent hiermee per definitie vrijgesteld. In dit hoofdstuk beschrijven wij de voorwaarden voor btw vrijstelling en geven we een overzicht van veel voorkomende activiteiten in de fysiotherapie in relatie tot btw-heffing. 2.1 Voorwaarden btw-vrijstelling in de zorg Tot 1 januari 2013 waren de (para)medische handelingen gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens vrijgesteld van btw. Deze vrijstelling was van toepassing op beroepsbeoefenaren met een BIG-registratie en ook op (para)medici die geen BIG-registratie hadden. Deze laatste groep moest wel aantonen dat het kwaliteitsniveau van hun verrichtingen vergelijkbaar was met BIG-behandelaren die dezelfde verrichtingen uitvoeren. Ook andere activiteiten waarvoor een BIG-beroepsbeoefenaar een aanvullende niet-big-geregistreerde opleiding heeft gevolgd, waren vrijgesteld van btw (bijvoorbeeld alternatieve of complementaire geneeskunde). Voorwaarde was dat ook deze verrichtingen gericht waren op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten gewijzigd. De gezondheidskundige verzorging van de individuele mens is niet meer het enige criterium voor btw-vrijstelling. Vanaf die datum is de btw-vrijstelling alleen van toepassing als: de diensten zijn gericht op de gezondheidskundige verzorging van de mens; het gaat om diensten gericht op de individuele mens; de (para)medicus diensten verricht die vallen onder de regelgeving van de Wet BIG; de betreffende beroepsbeoefenaar staat ingeschreven in het BIG-register voor zover de wet BIG daarin voorziet (voor u als fysiotherapeut is inschrijving op basis van artikel 3 wet BIG verplicht); de diensten behoren tot het deskundigheidsgebied van de betreffende (para)medicus en onderdeel vormen van de BIG-opleiding. De vrijstelling geldt ook als zorg wordt verleend door beroepsbeoefenaren die een in of bij de Wet BIG geregelde beroepsopleiding hebben voltooid (zoals de bachelor fysiotherapie) en zorg verlenen op basis van een aanvullende 11

8 3. Samenwerken in de zorg: Wat betekent dat voor de btw? opleiding die niet BIG-gereguleerd is, maar wel in het verlengde ligt van én een evidente verdieping vormt op de initiële BIG-opleiding. De verrichte diensten moeten voor u als fysiotherapeut bovendien behoren tot het beroepsdomein fysiotherapie. Concreet betekent dit dat de btw-vrijstelling vervalt voor complementaire en alternatieve diensten, zoals acupunctuur, osteopathie en chiropractie, ook als deze door een BIG-geregistreerde zorgverlener wordt verleend. 2.2 Welk tarief is van toepassing? In de bijlage van deze uitgave treft u een handig overzicht aan van de twaalf meest voorkomende werkzaamheden in de fysiotherapie en het btw-tarief dat geldt voor de betreffende activiteit. Deze lijst is uiteraard niet limitatief. Bovendien kan de tarifering afhangen van uw individuele situatie. Als u wilt weten welk tarief er voor uw specifieke diensten van toepassing is, kunt u contact opnemen met uw accountant, fiscalist of belastinginspecteur. Er zijn verschillende manieren van samenwerking denkbaar tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en andere (eerstelijns) zorgaanbieders. De keuze voor een samenwerkingsvorm kan van invloed zijn op de heffing van btw. In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over een aantal regelmatig voorkomende samenwerkingsvormen en de gevolgen van de samenwerking voor de btw-heffing. Achtereenvolgens gaan wij in op de maatschap, kosten voor gemene rekening en zorggroepen. 3.1 De maatschap De maatschap is een samenwerkingsvorm die veel voorkomt bij fysiotherapeuten. Het betreft een samenwerkingsverband van twee of meer personen. Deze personen kunnen natuurlijke personen, mensen van vlees en bloed, maar ook rechtspersonen zijn, zoals besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Bij een echte maatschap (ook wel zuivere of volle maatschap) is er sprake van één gezamenlijk gedreven onderneming, dus één fysiotherapiepraktijk. Dat betekent dat de vennoten de opbrengsten en kosten zien als één geheel van het samenwerkingsverband, de maatschap. De winst, maar ook een eventueel verlies wordt door de vennoten volgens de hieromtrent gemaakte afspraak onderling verdeeld. In de praktijk zien we verschillende afspraken: soms naar rato van ieders eigen omzet, soms in verhouding tot ieders procentuele aandeel in de maatschap, al dan niet na eerst een op de individuele inspanningen afgestemde arbeidsbeloning per vennoot in betrekking te hebben genomen. Ook andere afspraken zijn mogelijk, men is daar helemaal vrij in. Deze verdeling van opbrengsten en dus ook de kosten kan btw-vrij plaatsvinden en er wordt dus geen btw door de maatschap aan de vennoten in rekening gebracht. Naast de hiervoor beschreven volle maatschap hebben veel samenwerkingsverbanden gekozen voor een andere insteek, namelijk door als afzonderlijke praktijken geheel zelfstandig te blijven, echter wel bepaalde kosten en investeringen gezamenlijk te doen. Deze minder vergaande vorm is een samenwerkingsovereenkomst, ook wel kostenmaatschap genoemd. Eigenlijk is dit juridisch een oneigenlijke terminologie. Doel van een kostenmaatschap is nadrukkelijk niet om de winst te delen, maar om op een beperkt terrein samen te werken. Men kiest ervoor om alleen de onderling afgesproken 12 13

9 gezamenlijke investeringen en kosten met elkaar te delen. De opbrengsten, individuele praktijkkosten en investeringen van de afzonderlijke zelfstandige praktijken vallen buiten de gezamenlijkheid (dat wil zeggen buiten de kostenmaatschap) en komen rechtstreeks voor rekening en risico van de desbetreffende afzonderlijke praktijken. De gezamenlijke kosten worden verdeeld volgens een in de overeenkomst van samenwerking opgenomen verdeelsleutel. Dit kan zijn voor gelijke delen, naar rato van ieders aandeel of op basis van het aantal dagdelen dat een ieder werkzaam is, maar er zijn ook andere afspraken mogelijk (ook hier is men daar vrij in). Wat betekent deelname aan economisch verkeer voor de btw-heffing? Zolang de verdeling van de kosten blijft binnen de kring van de samenwerkende partijen (dus de fysiotherapeuten die de samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten) en zij niet als entiteit naar buiten optreden, dan is de algemene opvatting dat de verrekening van kosten buiten de sfeer van de btw blijft. Echter, wordt aan derden (niet deelnemers van de samenwerking) een vergoeding in rekening gebracht voor diensten vanuit die samenwerking, dan kan de kostenmaatschap als geheel worden aangemerkt als facilitair bedrijf. De kostenmaatschap treedt dan als één entiteit naar buiten en neemt deel aan het economisch verkeer. In die situatie kan het geheel aan doorbelaste kosten als btw-belaste prestaties worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan die in de praktijk regelmatig voorkomen zijn: Een secretaresse in dienst van de (kosten)maatschap verricht ook werkzaamheden voor een derde en deze derde betaalt hiervoor een vergoeding aan de maatschap. Dit kan ook het geval zijn als de kostenmaatschap een fysiotherapeut in dienst neemt en die fysiotherapeut genereert omzet voor de kostenmaatschap. Daarnaast kan het ter beschikking stellen van een ingerichte behandelkamer leiden tot btwbelaste prestaties. Ten aanzien van kosten en investeringen waarop bij aanschaf btw aan de kostenmaatschappij in rekening is gebracht, is dat niet echt problematisch, omdat deze btw bij doorbelasting aan de afzonderlijke praktijken kan worden afgetrokken en er per saldo dus geen extra btw verschuldigd is. Ten aanzien van kosten waarop normaliter geen btw rust, zoals personeelskosten, is dat echter wel degelijk problematisch, omdat er nu opeens nieuwe btw door de kostenmaatschap in rekening moet worden gebracht bij doorbelasting, welke niet aftrekbaar is voor de afzonderlijke praktijken. Deze kosten gaan voor de afzonderlijke praktijken hierdoor 21% omhoog (2013). Kortom, overleg met uw accountant of fiscalist bij samenwerkingsovereenkomst is van wezenlijk belang, zeker als er sprake is van het delen van personeel, maar ook als de maatschap diensten aan derden verleent waarvoor zij een vergoeding ontvangt. Bij twijfel is het belangrijk dat u (via uw accountant of fiscalist) afstemt met de belastinginspecteur. 3.2 Kosten voor gemene rekening Een veel gebruikt alternatief voor de zogenoemde kostenmaatschap met als doel om heffing van btw te voorkomen, is het model kosten voor gemene rekening. In een dergelijke situatie worden de gezamenlijke kosten ten behoeve van de verschillende partijen door één partij (de penvoerder) betaald. Vervolgens wordt het werkelijke bedrag aan kosten volgens een vaste verdeelsleutel aan de andere partijen doorbelast. De penvoerder draagt zelf ook een deel van de kosten. Deze verdeelsleutel moet volgens de Belastingdienst vast staan en mag niet afhankelijk zijn van variabelen, zoals de afzonderlijke omzetten of gewerkte dagen. De gemaakte afspraken moeten bovendien vast staan voor een bepaalde langere periode (bijvoorbeeld minimaal vijf jaar) en mogen niet achteraf of tussentijds aangepast worden. Aanpassing mag wel als er iets in de gezamenlijkheid wijzigt, dus bij toe- of uittreding van een maat. Hierdoor is deze vorm minder flexibel dan de kostenmaatschap. De risico s die horen bij de betreffende kosten zijn ook voor alle partijen volgens dezelfde verdeelsleutel. Denk bijvoorbeeld aan incidentele kosten als ontslagvergoeding voor personeel of de kosten van een zieke werknemer. Ook als deze incidentele kosten betrekking hebben op een ander tijdvak dan waar de verrekening betrekking op zou hebben, dienen ze volgens de vaste verdeelsleutel te worden verrekend. Let op! Dit betreft geen wetgeving, maar is een leerstuk vanuit jurisprudentie ontstaan. Verschillende regionale belastinginspecties kunnen andere standpunten innemen. De inhoud van de overeenkomst is van belang bij de beoordeling door een belastinginspectie, maar ook de daadwerkelijke feiten en omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het be

10 4. ZZP ers in de praktijk langrijk om een dergelijke overeenkomst op te stellen met uw accountant of fiscalist en ter goedkeuring voor te leggen aan de belastinginspecteur. 3.3 Zorggroepen Steeds vaker werken fysiotherapeuten samen met andere eerstelijns zorgaanbieders in een zorggroep. Vaak zijn dit andere fysiotherapiepraktijken, maar samenwerking kan ook plaats vinden met bijvoorbeeld huisartsen. De organisaties in deze zorgroepen sluiten met zorgverzekeraars contracten af om met name chronische zorg in een bepaalde regio te coördineren met als doelstelling de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De Belastingdienst stel dat de vergoedingen die zorggroepen ontvangen van de zorgverzekeraar, voor een deel belast zijn met btw. Het belaste deel betreft de vergoeding voor de zogenaamde ketenzorg, ofwel de organisatiekosten van zorggroepen, zoals kosten voor administratie, directie en secretariaat ( overhead ). Deze kosten hebben immers geen betrekking op handelingen die gericht zijn op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Concreet betekent dit dat de Belastingdienst de betaling van zorgverzekeraars en cliënten wil splitsen in een vergoeding voor medisch handelen (vrijgesteld) en een vergoeding voor niet-medisch handelen (belast). Dit betekent ook dat de vergoedingen die verschillende aanbieders aan elkaar betalen voor de zogenaamde overhead ook belast zijn met btw. In de fysiotherapie zijn steeds meer Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) actief. Zij laten zich door praktijken of zorginstellingen inhuren als fysiotherapeut. Hoewel er sprake kan zijn van het verrichten van btw-vrijgestelde diensten, kunnen zij toch te maken krijgen met btw-heffing van 21%. Er kan namelijk wel sprake zijn van ondernemerschap in de zin van btw. De Belastingdienst neemt het standpunt in dat de vrijstelling in de Wet op de Omzetbelasting alleen van toepassing is als een vrije beroepsoefenaar zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht aan de individuele mens, een Wet BIG-opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar. Er moet dus onomstotelijk blijken dat er sprake is van 100% zelfstandigheid. Er mag dan geen gezagsverhouding tussen de fysiotherapeut en opdrachtgever bestaan. De concrete feiten en omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld om te bepalen of er sprake is van btw-vrijstelling. Dit betekent dat er ruimte is voor interpretatieverschillen tussen verschillende belastinginspecties. Op dit moment wordt over dit onderwerp nog geprocedeerd, waarbij de procedures er vooralsnog naar neigen in het nadeel van de Belastingdienst uit te vallen. Eén en ander zal zich de komende tijd uitkristalliseren. Het is daarom belangrijk om de actualiteit te volgen en bovendien van groot belang dat u zich laat adviseren door uw accountant of fiscalist. Het ministerie buigt zich momenteel over de belastbaarheid van deze kosten en het ziet er naar uit dat de ketenzorg waarschijnlijk toch onder de reikwijdte van de btw-vrijstelling zal gaan vallen. Omdat er officieel nog geen duidelijkheid hieromtrent is, raden wij u sterk aan om advies te vragen aan uw accountant of fiscalist

11 5. Waar vindt u meer actuele informatie? Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden over actualiteiten rondom btw. De ontwikkelingen volgen elkaar echter nog steeds snel op. Het kan dus zo zijn dat wanneer u deze uitgave leest er zaken zijn gewijzigd die wij nog niet hebben verwerkt in de brochure. Daarom is het belangrijk dat u weet waar u terecht kunt voor meer informatie. uw eigen accountant uw eigen fiscalist Wij wijzen u nogmaals nadrukkelijk op dat deze brochure uitsluitend informatie bevat op hoofdlijnen. Het is onmogelijk om alle nuances op te nemen in deze uitgave. In uw specifieke situatie kunnen bovendien andere zaken een rol spelen. Daarom raden wij u sterk aan om u te laten adviseren door uw accountant of fiscalist of om af te stemmen met de belastinginspecteur. 19

12 21% btw 6% btw Vrijgesteld van btw Aktiviteit Reguliere fysiotherapeutische behandeling Medische handelingen gericht op gezondheidskundige verzorging van de individuele mens door BIG-beroepsbeoefenaar Alternatieve en/of complementaire geneeswijzen Geen onderdeel van BIG-opleiding. Voorbeelden: acupunctuur, chiropractie en osteopathie Uitzondering: Voor specifieke aandoening of beperking ontwikkeld beweegprogramma. Sprake van individuele behandeling Hoofdregel: Gelegenheid geven tot sportbeoefening. Beweegprogramma s als algemene sportactiviteit, dus niet gericht op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens Gelegenheid geven tot sportbeoefening (bijvoorbeeld fitness): Lesgeven (therapeutisch fitness) in een door u als fysiotherapeut beschikbaar bestelde ruimte (eigen of gehuurde ruimte) Als u wordt gevraagd om in een sportaccommodatie van een ander les te geven (dit kan ook een ruimte van een andere fysiotherapeut zijn). Er is dan geen sprake van werkzaamheden die onderdeel vormen van de BIG opleiding, maar u stelt uw arbeid ter beschikking als sportleraar. Uitzondering. Als scan onderdeel is van trainingsprogramma gericht op de gezondheid van de individuele cliënt en er sprake is van fysiotherapeutisch handelen Hoofdregel: Geen sprake van behandeling met fysiotherapeutisch handelen (niet o.b.v. BIGopleiding) Beweegprogramma s Sportbeoefening Fysiofitheidscan Sportkeuringen en (para) medische keuringen Uitzondering. Uitsluitend wanneer keuring doel heeft om te bepalen tot welke activiteiten cliënt zich moet beperken om gezondheidskundige redenen. Dus als keuring gericht is op preventie en bescherming van de gezondheid van de individuele mens Hoofdregel: Voorwaarde voor het mogen uitoefenen van een bepaalde sport of functie (bescherming gezondheid is niet voornaamste doel) Medische verklaring, deskundigheidsrapport Niet gericht op gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Medische hulpmiddelen Hulpmiddelen die mobiliteit verbeteren, zoals krukken, rollators Hulpmiddelen om mee te oefenen zoals heftoestellen, gewichten Vergoeding voor vrijgestelde verrichtingen die voldoen aan voorwaarden btw-vrijstelling Bijvoorbeeld: verklaringen voor aansprakelijkheidskwesties en schaderamingen Managementvergoeding voor bijvoorbeeld personeelsbeleid, vergaderingen, vakinhoudelijke ontwikkeling. Deze werkzaamheden zijn niet gericht op geneeskundige verzorging en niet gebaseerd op BIG-opleiding Als werkzaamheden gericht zijn op belangenbehartiging van beroepsgenoten. Bijvoorbeeld als u namens of als vertegenwoordiger van het KNGF in een bestuur of commissie zit Vergoeding/ Winst voor fysiotherapeut-dga Vacatiegelden Advieswerkzaamheden Niet gericht op de gezondheidskundige verzorging van de individuele mens. Ook als u incidenteel (dus 1 á 2 keer per jaar) advieswerkzaamheden uitvoert Lesgeven Mits u bent geregistreerd in CRKBO (Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs Als doceren (één van uw bedrijfsactiviteiten is) en u bent niet geregistreerd in het CRKBO. Ook als er sprake is van incidenteel (dus 1 á 2 keer per jaar) lesgeven Deze lijst is niet limitatief. Bovendien kan de tarifering afhangen van uw individuele situatie. Als u wilt weten welk tarief er voor uw specifieke diensten van toepassing is, kunt u contact opnemen met uw accountant, fiscalist of belastinginspecteur.

13 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Postadres T E W W W W Postbus 248, 3800 AE Amersfoort KNGF 2013 Infomatiebrochure: Een boekje open over btw Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk of kopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie te Amersfoort (NL).

Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk (POH)

Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk (POH) Memo btw-aspecten Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk () In dit memo gaan wij in op de btw-aspecten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (hierna )

Nadere informatie

Btw en combinatiefuncties

Btw en combinatiefuncties Btw en combinatiefuncties 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie 3 1.1 Wat is een combinatiefunctie? 3 1.2 Inhoud brochure 3 2. Btw 3 3. Btw-gevolgen als een werknemer tegen vergoeding wordt uitgeleend/gedetacheerd

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN)

1 FAQ Q OVER BTW VOOR DE RECHTSVORMEN VAN KETEN-DBC S (ZORGGROEPEN) EN GEZ-MODULE (GEZONDHEIDSCENTRA EN OVERIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN) FAQ BTW dd. 14 juni 2016 Dit overzicht met veel gestelde vragen (FAQ s) is opgedeeld in twee hoofdstukken: FAQ s voor zorggroepen, gezondheidscentra en andere samenwerkingsverbanden, FAQ s zorgverleners

Nadere informatie

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving

BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving BIJLAGE Nadere uitwerking samenwerkingsverbanden en btw-wetgeving Zoals het er nu naar uit ziet worden als gevolg van de drie grote decentralisaties in het sociale domein per 1 januari 2015 nieuwe taken

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Btw en samenwerking. Waarom, wanneer en praktische handvatten. HEAD themadag fiscaliteit 13 oktober 2016 Myrthe Hinskens

Btw en samenwerking. Waarom, wanneer en praktische handvatten. HEAD themadag fiscaliteit 13 oktober 2016 Myrthe Hinskens Btw en samenwerking Waarom, wanneer en praktische handvatten HEAD themadag fiscaliteit 13 oktober 2016 Myrthe Hinskens Samenwerking Waarom? Samenwerking algemeen Algemene tendens: samenwerking op meer

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*15FD Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*14FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleineondernemersregeling.

Nadere informatie

Uw cont(r)act met Janssen

Uw cont(r)act met Janssen Uw cont(r)act met Janssen Inhoudsopgave Disclaimer Janssen-Cilag B.V. neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke (in)directe schade in welke vorm dan ook als gevolg van de informatie in deze

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling Hoeft u per jaar minder dan 1.883 btw aan ons te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine onder nemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal

Nadere informatie

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert

Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Nieuwsbrief eindejaarstips 2009 Bepaal nu of u dit jaar of pas volgend jaar investeert Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend.

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Samenwerkingen die werken Marianne Haverkamp De Dag van de Zelfstandige 20 maart 2013 Even voorstellen Marianne Haverkamp Civiel jurist 6 jaar adviesbureau (diverse samenwerkingsvormen) 6 jaar overheid:

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers

Vermindering van BTW voor kleine ondernemers Vermindering van BTW voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Heeft u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW i.v.m. auto (van de zaak)

BTW i.v.m. auto (van de zaak) BTW i.v.m. auto (van de zaak) (bron: belastingdienst.nl - februari 2012) (R&D: een aantal regelingen binnen de omzetbelasting/btw wijken af van regelingen binnen de Inkomstenbelasting/IB. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

RB bijeenkomst Btw actualiteiten

RB bijeenkomst Btw actualiteiten RB bijeenkomst Btw actualiteiten Annette Pol-Habing 8 februari 2016 Hengelo Btw-actualiteiten Ondernemerschap Holdingvennootschap Aftrek van voorbelasting Afnemer van de prestatie Leegstand Privé gebruik

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleineondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juli 2010

BTW tjes actualiteiten juli 2010 Inhoudsopgave 1. Ziekenhuis BTW verschuldigd over administratieve diensten 2. Kosten voor gemene rekening 3. School kan slechts een klein deel van de voorbelasting in aftrek brengen 4. Besluit tot wijziging

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur, de uitgever en de Kunstenbond zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2016

Ontwikkelingen in 2016 Ontwikkelingen in 2016 Huidige situatie Watersportverenigingen zonder winstoogmerk: sportvrijstelling voor de btw, voor onder meer het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen. Uitzondering voor

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld:

De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: A. INKOMSTEN/VENNOOTSCHAPSBELASTING De voornoemde kosten zijn voor 75% aftrekbaar van de winst van de onderneming. Een cijfervoorbeeld: U betaalt als werkgever 1.904 inclusief BTW voor een personeelsdag

Nadere informatie

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. INSTRUCTIE BTW BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken. Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1

Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen. Week 1 Collegeaantekeningen Fiscale aspecten Registergoederen Week 1 2016-2017 HC week 1 Fiscale aspecten van Registergoederen 9 februari 2017 Inleiding Waarom is het vak voor notariëlen van belang? Wat heeft

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp

Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011. Gemeente Pijnacker - Nootdorp Sportverenigingen en de Belastingdienst 18 april 2011 Gemeente Pijnacker - Nootdorp Henk Rijsdijk Controlespecialist Regiocoördinator Sport Haaglanden Sinds 2004 verbonden aan coördinatiegroep Sport Betrokken

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. Vaak is het voordelig om de

Nadere informatie

Vermindering van btw voor kleine ondernemers

Vermindering van btw voor kleine ondernemers Vermindering van btw voor kleine ondernemers De kleineondernemersregeling Hebt u een onderneming en maakt u weinig omzet? Dan is er voor u de kleine-ondernemersregeling. Volgens deze regeling kunt u in

Nadere informatie

BTW tjes actualiteiten juni 2010

BTW tjes actualiteiten juni 2010 Inhoudsopgave 1. Kort nieuws 2. Advocaat-Generaal: integratieheffing niet strijdig met de BTW-richtlijn 3. BUA niet in strijd met BTW-richtlijn 4. Spelen met de lengte van het boekjaar 5. Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Wij gaan gewoon door!

Wij gaan gewoon door! BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 1 maart 2010 Wij gaan gewoon door! Nu ja, zo gewoon is dat eigenlijk niet. Het zal u zijn opgevallen, ons kabinet is er bijvoorbeeld mee opgehouden.

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

Instructie BTW-Aangifte

Instructie BTW-Aangifte Instructie BTW-Aangifte Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de titel : Aangifte Omzetbelasting. Dit is de

Nadere informatie

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars

BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013. Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars BTW VOOR STICHTINGEN EN VERENIGINGEN - ACTUALITEITEN 10-06-2013 Jolanda Paters Btw-vakgroep Mazars 1 OVER MAZARS Mazars Niet zomaar accountants en belastingadviseurs Geïntegreerde aanpak; accountancy,

Nadere informatie

BTW vrijstelling zorgsector

BTW vrijstelling zorgsector 2013 BTW vrijstelling zorgsector Johan Marrink Stichting ZZP Nederland 14-10-2013 Btw in de zorgsector De Belastingdienst liet vrijgestelde ZZP ers in de zorgsector begin dit jaar plotseling weten dat

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014

Onderwijsinstellingen en de fiscus. A.A. van der Bok FB MB. 28 januari 2014 Onderwijsinstellingen en de fiscus A.A. van der Bok FB MB 28 januari 2014 Voorstelronde Adviespraktijk: Advisering in de meest brede zin van het woord met als doel de opbrengst na belastingen voor onze

Nadere informatie

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw

Als u een bedrijfs pand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de btw Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld van btw. In sommige situaties is het

Nadere informatie

Assurantiebelasting is (nog) geen BTW

Assurantiebelasting is (nog) geen BTW Ondanks gelijk tarief: Assurantiebelasting is (nog) geen BTW Wat brengt u uw klant in rekening? Assurantiebelasting, BTW, beiden of geen van beide? Sinds 1 januari jongstleden is het tarief van de assurantiebelasting

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

pagina 1 van 10 Besluiten Geactualiseerd besluit over btw-vrijstelling medische diensten Belastingsoort(en): Omzetbelasting Bron/Instantie: Besluit Staatssecretaris van Financiën Bron-/zaaknummer: BLKB2013/810

Nadere informatie

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief

Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 20 september Subsidie of dienstverlening Btw en samenwerkingverbanden Wijzigingen btw-tarief 2012 Gemeente Delft Belastingbesparing door dienstverlening Dierenopvang Een stichting houdt zich bezig met

Nadere informatie

Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici

Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici Kennisdocument Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici Door de gewijzigde wet- en regelgeving hebben steeds meer medici zich verenigd in een samenwerkingsverband. Om te voorkomen dat deze

Nadere informatie

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen

1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Handelsregister 1. Inschrijvingsplicht voor rechtspersonen en ondernemingen Op grond van art. 5 aanhef en sub a Handelsregisterwet 2007 wordt een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen

Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Als u een bedrijfspand gaat kopen of verkopen Gevolgen voor de BTW Gaat u een bedrijfspand kopen of verkopen? Dan heeft u te maken met bepaalde BTW-regels. De verkoop van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. 1) Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt? De Belastingdienst merkt u aan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

Handel in gebruikte goederen

Handel in gebruikte goederen Handel in gebruikte goederen Wanneer u (mede) handelt in gebruikte goederen kunt u voor de BTW de margeregeling toepassen. U betaalt dan BTW over de winstmarge en niet over de omzet. De margeregeling geldt

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Sportevenementen

Voorlichtingsbijeenkomst Sportevenementen Belastingdienst/Utrecht-Gooi Voorlichtingsbijeenkomst Sportevenementen Sport en de Belastingdienst Landelijke doelgroep sport Betaaldvoetbalorganisaties Sportbonden Makelaars Landelijke Coördinatiegroep

Nadere informatie

Wet op de omzetbelasting 1968. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Wet op de omzetbelasting 1968. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 OMZETBELASTING. Vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968 Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 14 mei 2013, nr. BLKB/2013/810.

Nadere informatie

Brochure Gastouderopvang & Belasting

Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure Gastouderopvang & Belasting Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Brochure gastouderopvang en belasting 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inkomsten van gastouders... 5 Algemeen... 5 Winst

Nadere informatie

Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting"

Btw staat voor: Belasting toegevoegde waarde, ook wel Omzetbelasting Wat is btw? Btw staat voor: "Belasting toegevoegde waarde", ook wel "Omzetbelasting" genoemd. Deze belasting is door de overheid ingesteld en wordt geheven over de verkoopprijs van producten of diensten.

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Inleiding in de btw... 3. 2. Btw-ondernemerschap... 6. 3. In welke gevallen bent u btw verschuldigd?... Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Inleiding in de btw.................................................... 3 1.1. Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?..............................

Nadere informatie

Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig

Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig Administratie ook een Kunst Cursusboek en handleiding voor het voeren van een administratie volgens het kasstelsel - of het maken van een eenvoudig overzicht van de inkomsten en uitgaven uit onderneming.

Nadere informatie

De centrale vraag is dus of de activiteiten van echoscopisten kunnen delen in de btw-vrijstelling en wat hiervoor de argumenten zijn.

De centrale vraag is dus of de activiteiten van echoscopisten kunnen delen in de btw-vrijstelling en wat hiervoor de argumenten zijn. MEMO INZAKE BTW-GEVOLGEN ECHOSCOPISTEN AAN : STICHTING THUISBEVALLING NEDERLAND T.A.V. DHR. F. ANNOT EN KONINKLIJKE NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN VAN : VAN DRIEL FRUIJTIER BTW-SPECIALISTEN

Nadere informatie

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER

INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters toch wel leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn In

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2014 Voorwoord In deze white paper gaan we in op de actuele fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor onderwijsinstellingen. In het voorjaar van

Nadere informatie

Samenwerkingsvormen voor tandartsen

Samenwerkingsvormen voor tandartsen Samenwerkingsvormen voor tandartsen Tandartsen/praktijkhouders werken in de praktijk veelvuldig samen met tandartsen zonder eigen praktijk. Afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn er verschillende

Nadere informatie

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs

Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Informatie over btw en publiek-private samenwerking bij onderzoek en onderwijs Deze informatie gaat over de btw-heffing bij publiek-private samenwerking. In deze informatie worden de btw-regels uitgelegd,

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening drs. Klaas Dijkstra; mr. Iris Duinker 1 Btw-heffing over sportbeoefening en het geven van gelegenheid tot sportbeoefening Het rommelt in de btw-regelgeving ten aanzien van sportbeoefening, zowel voor wat

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

BTW bij handel in gebruikte goederen

BTW bij handel in gebruikte goederen BTW bij handel in gebruikte goederen De margeregeling Bent u een handelaar in gebruikte goederen, kunst, antiek of verzamelvoorwerpen? Dan kunt u gebruikmaken van de margeregeling. Volgens deze regeling

Nadere informatie

Praktijkissues reisbureauregeling

Praktijkissues reisbureauregeling Praktijkissues reisbureauregeling Accountancy Belastingadvies Corporate finance HR services Juridisch advies Leon Tjakkes CROP Belastingadviseurs Inhoud Inleiding Hoofdlijnen reisbureauregeling Issues

Nadere informatie

r-3, vnig ^ U./U.o (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Lbr. 14/011

r-3, vnig ^ U./U.o (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Lbr. 14/011 U./U.o Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad r-3, vnig ^ 1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel (070) 373 8393 betreft BTW-gevolgen decentralisaties uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen

Als u vragen heeft over dit onderwerp of over de intrekking van mededeling 26, dan kunt u uiteraard contact opnemen BTW-nieuwtjes 5/2010 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 De pro rata en het mogen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5691 7 maart 2013 OMZETBELASTING. Vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1, van de Wet op de omzetbelasting

Nadere informatie

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl

De BTW-verhoging: wat te doen? www.hlb-van-daal.nl De BTW-verhoging: wat te doen? In deze brochure bespreken wij kort een aantal ins en outs van de BTW-verhoging per 1 oktober 2012. Meer informatie en de actuele stand van zaken vindt u op onze website

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen. De gevolgen van het arrest van de Hoge Raad (HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127) worden verwerkt

Nadere informatie

Btw. Intermediairdagen.nl

Btw. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Btw Onderwerpen - Administratief - Onderwijsvrijstelling - Actuele ontwikkelingen - Vouchers Btw Administratief Mededelingen Administratieve wijzigingen Teruggaaf van Btw bij oninbare

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen

Stimuleringsmaatregelen BTWijzer De nieuwsbrief van BTW Nederland jaargang 2 nummer 2 september 2010 Stimuleringsmaatregelen Op 30 augustus jl. is bekend geworden dat er op verzoek vanuit de Tweede Kamer maatregelen worden genomen

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie