ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over"

Transcriptie

1 Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet aanmelden, ook niet voor een extra regio. Indien uw opleidingsniveau niet minimaal niveau 3 of hoger (3IG, 4 of 5) is kunt u zich niet aanmelden. Niveau 1 en 2 zijn uitgesloten van de pilot. Uw aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst op nummer (tot 1200) geregistreerd. Dit is slechts de registratie van uw belangstelling. Het aanmeldportaal is geopend vanaf 22 mei tot en met 30 juni uur. Aanmeldingen daarna worden niet meer in behandeling genomen. Let op: Uw inschrijving voor een contractovereenkomst vindt plaats als uw persoonlijke dossier compleet is aangeleverd bij ZZP-registratiepunt. Compleet is: ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over 1. Geldig KIWA mijn Keurmerk ZZP ers Thuiszorg, 2. geldige VAR WUO, 3. geldige AGB code, 4. uw toegangswachtwoord derden van uw Keurmerk (ter check) De deadline voor aanlevering van een persoonlijk compleet dossier bij ZZP registratiepunt zijn gesteld op 14 juni 2014 en 27 juli Aanvullingen in uw dossier na deze data kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor inschrijving. De startdatum van zorglevering is afhankelijk van uw retourzending van het contract met het Zorgkantoor en Vecozo, zijn vastgesteld op 15 juli 2014 en 15 augustus Voor alle stappen om van aanmelding tot contract te komen verwijzen wij u naar het registratieprocedure op deze website. Voor al uw vragen kunt u terecht op het algemene nummer van uur (maandag vrijdag). Indien het gaat om zeer specifieke vragen wordt u mogelijk verwezen naar Belastingdienst of betreffende Zorgkantoor. Nr Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Overwegen loondienst of deelname in pilot 1. U heeft van de Belastingdienst een brief ontvangen over de oplossingsrichtingen na het intrekken van uw VAR WUO. U kunt een keuze maken om in loondienst te gaan werken of om in de pilot deel te nemen. Indien u de mogelijkheden voor loondienst wilt onderzoeken neemt u contact op met uw voormalig opdrachtgever. Indien u mee wilt draaien in de pilot volgt u onderstaand stappenplan en vraagt u een VAR WUO aan st.nl/wps/wcm/connect/b ldcontentnl/belastingdie nst/zakelijk/ondernemen /onderneming_starten/v oordat_u_start/onderne mer_voor_inkomstenbel asting/verklaring_arbeid srelatie/zorgverleners_i n_de_awbz-thuiszorg/

2 conform de richtlijnen uit de brief van de Belastingdienst.. Of U heeft gehoord van de pilot, u levert zorg en u wilt deelnemen aan de pilot. Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: Vanaf 22 mei 2. U leest de benodigde informatie op de website van 3. U zoekt uit tot welke zorgkantoorregio u behoort, dit is afhankelijk van de gemeente kantoren/ waarin u zorg wilt leveren. Op de website van ZN (zie verwijzing) vindt u alle zorgkantoren, met daarbij aangegeven welke gemeenten hiertoe behoren. 4. U leest inkoopdocumentatie van uw zorgkantoor: op de website van uw zorgkantoor vindt u vanaf 22 mei 2014 informatie over de inkoopeisen van het zorgkantoor. Voor aanmelding en inschrijving verlopen alle stappen via or.nl nd.nl en.nl nijssel.nl 5. Indien u besluit om mee te gaan draaien in de Portaal wordt pilot AWBZ zin contractering ZZP ers in de geopend op Thuiszorg, dan meldt u zich aan via het uiterlijk 22 mei aanmeldformulier op en gesloten op 30 juni 2014 om Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u uur. een met verdere instructie, zoals beschreven in de stappen aanvraag VAR WUO (zie stap 1) en aanvraag Keurmerk zzp ers Thuiszorg (zie stap 6) en aanvraag AGB-code (zie stap 7). Deze stappen moeten voor 14 juni of 27 juli volledig zijn afgerond om uw aanmelding om te zetten naar inschrijving. 6. Aanvragen Keurmerk zzp ers Thuiszorg Ontvangen (registratiepas) bij Kiwa Mijn Keurmerk: om registratiepas: kwaliteit van zorg te kunnen garanderen en om ± 1 week voor een overeenkomst met het zorgkantoor in (exclusief aanmerking te komen, moet u als zzp er aan voorbereidingsti het Keurmerk zzp ers Thuiszorg voldoen (zie jd en uitgaande tabel onderaan stappenplan voor de kosten van een Let op: Er geldt een maximum van 3 regio s bij uw inschrijving. Indien meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, worden minder regio s per persoon toegekend, voorrang heeft dan altijd toekenning van de regio waarin uw woonplaats is. Let op: alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen tot en met 30 juni uur. Aanmelding verloopt op volgorde van binnenkomst nummering. Let op: bij het aanvragen van het Keurmerk zzp ers Thuiszorg moet u een aantal documenten overleggen

3 hiervan). Indien u beschikt over het ZOZ Keurmerk kunt u aan KIWA een omzetting vragen. Indien u al bij het Keurmerk ZZP ers Thuiszorg staat geregistreerd dient u uw dossier te onderhouden om registratie te behouden. U geeft via het derden wachtwoord toegang aan ZZP-registratiepunt ter controle van uw Keurmerk. Let op: in verband met het korte tijdsbestek waarin u alle stappen moet doorlopen, dient u uiterlijk 30 juni 2014 te zijn geregistreerd bij het Keurmerk zzp ers Thuiszorg om uw dossier tijdig compleet te kunnen maken met uw AGB code. volledige en juiste aanvraag) waarvan het aanvragen/ verzamelen tijd kost (zoals kopie ID, vakdiploma s, BIG-registratie, KvK-registratie, verklaring omtrent gedrag, etc.). Let op: voor inschrijving is het Keurmerk, VAR WUO, AGB code verplicht, KIWA verstuurt het bericht van de afgifte van uw Keurmerk naar en geeft de toegangscode voor derden mee ter check. 7. Als u het Keurmerk zzp ers Thuiszorg heeft ontvangen kunt u direct, zo snel mogelijk, een AGB code aanvragen, uiterlijk 30 juni. Indien u al over een AGB-code voor de pilot AWBZ zin beschikt, kunt u deze stap overslaan.let op: voor zorglevering in meerdere regio s geldt per regio een aparte AGB-code voor u als ZZP er. Indien u geen AGB code heeft vult u het te downloaden document van de site van Vektis en stuurt u deze per omgaande naar Vektis. 2 a 3 werkweken Let op: In de instructi na uw aanmelding staat de link naar het formulier, welke u kunt downloaden van de website van Vektis. Na invulling verstuurt u dit formulier naar het aangegeven adres. Indien u een 2 e of 3 e AGB code wenst te ontvangen, vult u het te downloaden document van de site van Vektis, invullen en verzenden. Landelijk is maximum van 3 regio/3 agb codes afgesproken. ZZP-registratiepunt ontvangt gelijktijdig met u de bevestiging van Vektis van uw AGB-code(s) 8. Als uw aanmelding op zzp-registratiepunt.nl volledig is, wordt u aanmelding als inschrijving verzonden naar het opgegeven zorgkantoor op 15 juni of 27 juli. U ontvangt daarvan bericht van zzpregistratiepunt. Volledig: geldige VAR WUO, geldig Keurmerk, AGB code

4 9. Aanvragen ICT-ondersteuningsfaciliteit bij Dinz en aanmelden voor training. Alle informatie over aanmelding, kosten en planning zie Let op: pas nadat u een overeenkomst heeft gesloten met het zorgkantoor (stap 10) en de Vecozo overeenkomst (stap 11), krijgt u daadwerkelijk toegang tot de live!module van de ICT-ondersteuningsfaciliteit. Let op: als zorgondernemer bent u verplicht om een gedegen administratie te voeren conform de landelijke eisen. De e-learning module op de website van Dinz kan u hierbij helpen. Sluiten overeenkomst met zorgkantoor: Inschrijving via zzp-registratiepunt Ontvangen overeenkomst zorgkantoor zzp er: afhankelijk van aanlevering vanaf 21 juni 10 Het zorgkantoor beoordeelt uw aanmelding en verstuurt of de overeenkomst en budgetformulier of een afwijzing binnen 5 werkdagen, na datum aanlevering door ZZPregistratiepunt, naar uw opgegeven adres. Let op: tijdige retourzending van uw ondertekende overeenkomst van zowel het zorgkantoor als Vecozo zijn De verwerking op het zorgkantoor gaat in 2 tranches: Inschrijving binnen bij het zorgkantoor op 16 juni, reactie zorgkantoor uiterlijk 21 juni, start zorglevering op 15 juli.* Inschrijving binnen bij het zorgkantoor op 28 juli, reactie zorgkantoor uiterlijk 23 juli, start zorglevering op 15 augustus noodzakelijk om te kunnen starten 15 juli respectievelijk 15 augustus. *Zorglevering kan daadwerkelijk starten vanaf 15 juli, of 15 augustus, als u uw ondertekende overeenkomst & budgetformulier EN de Vecozo overeenkomst(en) tijdig terugstuurt naar het zorgkantoor en Vecozo. Ontvangen en afsluiten VECOZO-overeenkomst: vanaf 15 juni 11 Voor de digitale berichten die u via Dinz 1 werkweek Let op: indien u uitwisselt met het zorgkantoor, heeft u een voor meerdere VECOZO-overeenkomst nodig. Deze regio s heeft overeenkomst wordt door VECOZO ingeschreven, automatisch uitgegeven en aan u toegestuurd. ontvangt u meerdere Zodra u de VECOZO-overeenkomst ontvangt, overeenkomsten, ondertekent en retourneert u deze naar welke allen VECOZO. Na ontvangst verwerkt VECOZO de ondertekend retour

5 ondertekende overeenkomst in haar systemen, waarna u een bevestiging hiervan ontvangt. moeten naar Vecozo. Voorbereiden op zorglevering: vanaf heden 12 Werven cliënten met een geldige CIZ-indicatie in uw zorgkantoorregio: u bent zelf verantwoordelijk voor het werven van cliënten in uw zorgkantoorregio. Voor meer informatie over CIZ-indicaties zie de website van het CIZ. 13 Regelen achterwacht met andere gecontracteerde zzp ers: als zzp er bent u zelf verantwoordelijk voor het regelen van achterwacht en vervanging, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met het zorgkantoor sluit. Let op: aanmelding voor aanmeldfunctionalit eit staat beschreven onder stap 12 op Raamovereenkoms t AWBZ zzp er zorgkantoor Ophalen cliënt en opstellen zorgovereenkomst en -plan: vanaf datum contractering - het moment dat u een VECOZO overeenkomst heeft 14 Ophalen zorgtoewijzing in de live!module Dinz: zodra een cliënt een CIZ-indicatie heeft en u als zzp er aanwijst als voorkeursaanbieder, dan wordt de indicatie vanuit het CIZ via het zorgkantoor verzonden naar Dinz. Hierin kunt u de cliënt als het ware ophalen, zie hiervoor de handleiding van Dinz. 15 Indien u een cliënt heeft opgehaald in Dinz, bent u niet alleen verantwoordelijk voor de zorg aan deze cliënt, maar ook voor de administratie daarvan in AZR, zie hiervoor de handleiding van Dinz. 16 Opstellen zorgovereenkomst en zorgplan: u bent als zzp er zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een overeenkomst van opdracht en het opstellen van een zorgplan met de cliënt, zie hiervoor ook de Raamovereenkomst die u met het zorgkantoor sluit. AWBZ Kennisportaal op: de overeenkomst van opdracht wordt in de applicatie aangemaakt Starten, registreren, declareren en ontvangen betaling van de zorglevering: 17 U voert uw eigen administratie, zoals het registreren van de door u geleverde zorg. Aan het begin van iedere maand, volgend op de maand waarin u zorg heeft geleverd, declareert u de geleverde zorg in Dinz. Dinz verstuurt de declaratie vervolgens automatisch naar het zorgkantoor. Op basis van deze declaratie wordt de zorg aan u uitbetaald. Raamovereenkoms t AWBZ zzp er zorgkantoor Handleiding DinZ Aanleveren correcte informatie over de geleverde zorg aan het CAK: vanaf het moment dat u een Web

6 VECOZO overeenkomst heeft 18 Voor het innen van de wettelijk verplichte eigen bijdrage die AWBZ-cliënten betalen, worden de door u de geleverde zorguren per cliënt bij het CAK automatisch aangeleverd door DinZ Web onder uw eigen AGB-code. DinZ Web verzorgt dit tijdig en correct, zodat het CAK de juiste eigen bijdrage voor uw cliënten kan berekenen en een juiste factuur naar hen stuurt. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Opvragen informatiepakket via: , of Informatie heffing eigen bijdrage clienten AWBZ Aanleveren nacalculatieformulier bij het zorgkantoor: eerste kwartaal Na afronding van zorglevering in 2014 moeten u en het zorgkantoor een ondertekend nacalculatieformulier bij de NZa aanleveren, waarin u de totale geleverde zorg in 2014 verantwoord. Dit nacalculatieformulier bevat een samenvatting van de door u ingediende declaraties. Uw zorgkantoor informeert u te zijner tijd over het proces van invullen, ondertekenen en aanleveren van het formulier.

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea

Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid 2014 voor de Zelfstandige Zonder Personeel Achmea Zorginkoopbeleid voor Pilot ZZP AWBZ 2014 1 Disclaimer De documenten opgesteld door Achmea ten behoeve van de zorginkoop van AWBZ 2014

Nadere informatie

Addendum 2.0. Inhoudsopgave

Addendum 2.0. Inhoudsopgave Addendum 2.0 Dit addendum is gekoppeld aan de raamovereenkomst behorende bij de aanbesteding tweedelijns specialistische jeugdhulp en de aanbesteding verblijf en is aan aanvulling op addendum 1.0 welke

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging BeterDichtbij 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging en verzorging

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche ESF 2011-2012 Gebruikershandleiding Pagina 1 van 17 Inhoud Inleiding... 3 1. STOOF en haar ESF projecten: een nadere kennismaking... 4 2. Opleidingenlijst...

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Ditzo 2015 Ingangsdatum 1 januari 2015 Dit document is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa en aanname van de wetswijziging m.b.t. verpleging

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingaande 1 januari 2015 Artikel 1 Over het reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens:

Belangrijk voor u is dat wij vertrouwelijke informatie alleen telefonisch verstrekken onder vermelding van de volgende gegevens: Welkom! Wanneer u deze werkwijzer heeft ontvangen, betekent dit dat u zich door toezending van de ondertekende inschrijfovereenkomst bij Payroll Select Freelance Services B.V. (in deze werkwijzer nader

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar niet tot in detail. Voor verpleging en verzorging is het onder

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Webmodule

Handleiding Webmodule Handleiding Webmodule Start www.nationalewaarborg.nl/conservatrix.php Systeemeis van uw internet webbrowser Minimaal Internet Explorer 8. Indien u bij het invoeren van de aanvraag een foutmelding krijgt

Nadere informatie

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar

Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Reglement Zvw-pgb verpleging en verzorging 2015 ONVZ Zorgverzekeraar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Over het Reglement Doelgroep

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bedrijfsfitness informatie

Bedrijfsfitness informatie IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven: Kan ik meedoen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie