Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren"

Transcriptie

1 Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers worden tevens digitaal door je opdrachtgever goedgekeurd. Maandelijks, na je laatste werkdag in die betreffende maand, lever je alle gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal in om hiermee de urenstaat ter goedkeuring aan te bieden bij de opdrachtgever. Als je meerdere projecten hebt, dienen alle uren van ieder project afzonderlijk te worden verantwoord om daarna gezamenlijk te worden ingeleverd bij de betreffende opdrachtgevers. Hieronder wordt het uren invoeren en inleveren samengevat in 3 stappen. Uren invoeren in 3 stappen: 1) De urenstaat openen Na inloggen in de portal kom je automatisch in het overzichtsscherm Selecteer de maand waarin je uren wilt schrijven Met de icoontjes << en >> blader je door de maanden heen en terug Klik achter de door jouw gewenste maandregel op open Normaal gewerkte uren invoeren Kies het project waarvoor je uren wilt schrijven. Deze rij staat standaard toegevoegd Klik op het icoon potlood om de urenregel te openen Schrijf de gewerkte uren op de dagen die je hebt gewerkt Klik op het icoon diskette, welke verschijnt in plaats van het icoon potlood, om de uren op te slaan Invoeren zakelijke kilometers Start vanaf de rij die begint met een zwarte plus. Let op! Klik nog niet op de plus Kies onder Klantnaam voor het project en onder Werksoort voor Kilometers zakelijk Klik op de zwarte plus om de rij toe te voegen Klik op het icoon potlood om de regel te openen Voer de zakelijke kilometers in. Vermeld een korte omschrijving in het notitieveld Klik op het icoon opslaan 2) Urenstaat inleveren Klik op Inleveren om de urenstaat te sluiten en ter goedkeuring aan te bieden bij de opdrachtgever. De urenstaat wordt dan ter verwerking gesloten en is niet meer te wijzigen zonder tussenkomst van de Maandag HR Servicedesk. Zorg dus dat je alles volledig hebt ingevuld voordat je op de knop inleveren klikt. 3) Indien van toepassing corrigeren afgekeurde uren Is de urenstaat al ingeleverd, laat deze dan openzetten door de Maandag HR Servicedesk Verwijder de afgekeurde uren, of laat deze verwijderen door de Maandag HR Servicedesk Vul de juiste uren opnieuw in door een nieuwe rij toe te voegen met de gewenste werksoort Klik op de zwarte plus om de rij toe te voegen Klik op het icoon potlood om de regel te openen en de uren opnieuw in te voeren Klik op het icoon opslaan Klik op Inleveren om de gecorrigeerde uren ter goedkeuring aan te bieden!! Het goedkeuringsproces is afgerond zodra alle ingeleverde uren en zakelijke kilometers digitaal zijn goedgekeurd door de opdrachtgever en de uren groen gekleurd zijn!! 1

2 Inhoudsopgave Uren invoeren in 3 stappen: ) Invoeren gewerkte uren en zakelijke kilometers Inloggen urenportal Gewerkte uren invoeren Invoeren ORT Invoeren zakelijke kilometers ) Inleveren van uren en zakelijke kilometers Corrigeren afgekeurde uren en zakelijke kilometers ) Status urenverwerkingsproces De kleurencodering in de urenstaat: De status urenverwerking op het overzichtscherm, deel De status urenverwerking op het overzichtscherm, deel ) Reversed Billing ) Contactinformatie

3 1) Invoeren gewerkte uren en zakelijke kilometers 1.1 Inloggen urenportal Let op! Voor het urenregistratie systeem, heb je als internetbrowser Microsoft Internet Explorer versie 8 of hoger nodig. De urenstaat (PDF bestand) openen kan met Adobe Reader versie of hoger. Let op! De urenstaat kan niet gebruikt worden om uren te accorderen. Dit gebeurt enkel nog digitaal. Je kunt de urenstaat nog wel voor je eigen administratie afdrukken. Ga naar de Maandag Urensite: Klik op naar de ZZP Portal Onderstaand venster verschijnt: Log in met de inloggegevens die je per mail toegestuurd hebt gekregen: De gebruikersnaam start altijd met TLUSR gevolgd door een 7-cijferig identificatienummer, bijvoorbeeld TLUSR of TLUSR Ben je het wachtwoord vergeten of blokkeert het inloggen? Laat het wachtwoord resetten door de Maandag HR Servicedesk via telefoonnummer of via Wil je je wachtwoord wijzigen? Dit kan nadat je voor de eerste keer bent ingelogd in de portal. 3

4 Zodra je bent ingelogd, verschijnt onderstaande startpagina, het overzichtsscherm : Vanaf het overzichtsscherm kan er met behulp van drie iconen naar verschillende vensters genavigeerd worden. Met behulp van de vensters kunnen: (1) De urenstaten ingevuld en ingeleverd worden; (2) Reeds ingeleverde en geaccordeerde uren bekeken worden. Het venster (3) reserveringen is niet voor toepassing op jouw als ZZP er, omdat er geen salarisbetaling maar een factuurbetaling plaatsvindt. 4

5 1.2 Gewerkte uren invoeren Klik op urenstaten om uren in te voeren Selecteer de in te voeren maand. Door middel van de buttons kunnen de vorige of volgende maanden geselecteerd worden. Klik vervolgens achter de juiste maand op open. Er opent nu een urenstaat. In deze urenstaat worden voor de gehele maand de uren en zakelijke kilometers ingevoerd. Let op: de uren worden per kalendermaand ingevuld en ingeleverd. Facturering per week is niet mogelijk. Reversed Billing facturen worden altijd opgemaakt over de eerste tot de laatste gewerkte dag in dezelfde maand. 5

6 Onder het tabblad Uren worden de in die maand lopende projecten weergegeven. Uren worden dus per project ingevoerd. Betekenis van de kolommen: Onder de kolom Klantnaam wordt de opdrachtgever weergegeven. Onder de kolom Project wordt de functienaam van het project weergegeven. Onder de kolom Werksoort wordt weergegeven welk type uren er worden invoeren. Voor normaal gewerkte uren kies je Gewerkte Uren. Andere werksoorten zijn overwerkuren of ORT. (zie 1.3 invoeren overwerk of ORT om deze werksoorten te schrijven). Verder zie je alle kalenderdagen van die week. De weekenden zijn grijs gekleurd voor meer overzicht. Ook feestdagen zijn grijs gekleurd. 1. Een nieuwe regel aanmaken: - Selecteer onder de kolom Project de toe te voegen projectnaam. - Kies onder Werksoort de gewenste urensoort. - Klik op de Zwarte Plus om de regel toe te voegen. 2. Uren schrijven in een (nieuw aangemaakte) urenregel: - Klik op het Zwarte Potlood om de regel te openen. - (Klik op het Zwarte Kruis om de regel te verwijderen). - Vul het aantal gewerkte uren per dag in, waarbij een kwartier als 0,25 wordt ingevuld, een half uur als 0,5 en drie kwartier als 0,75. Let op dat je komma s gebruikt en geen punten. - Klik op Opslaan (icoontje van een diskette) om de uren op te slaan. Let op! Niet opgeslagen uren gaan verloren en moeten opnieuw worden ingevuld. - (Klik om Annuleren indien je de regel wilt verwijderen zonder op te slaan) 6

7 1.3 Invoeren ORT Wil je onregelmatigheidsuren (ORT) schrijven op een project, dan voeg je hiervoor een nieuwe projectregel toe met een nieuwe urensoort. Selecteer onder Project met behulp van het drop-down menu het juiste project Selecteer onder Werksoort het percentage ORT dat je wilt schrijven. Klik vervolgens op de zwarte plus om de rij toe te voegen. De nieuwe regel is nu toegevoegd. Klik op het icoon Potlood om de regel te openen en uren te schrijven. De uren opslaan doe je met het icoon van de diskette. 7

8 1.4 Invoeren zakelijke kilometers Indien je recht hebt op een vergoeding voor gereden zakelijke kilometers, kun je deze ook in de urenportal invoeren. Zakelijke kilometers worden ingevoerd door onder Klantnaam voor de opdrachtgever te kiezen en onder Werksoort voor Kilometers Zakelijk. Onder zakelijke kilometers worden de gereden ritten verstaan die je in opdracht van je opdrachtgever tijdens werktijd maakt. Hierbij geldt dezelfde werkwijze als bij het invoeren van de uren. 1. Druk op de plus om de rij met zakelijke kilometers toe te voegen; 2. Druk op het icoon potlood om de rij te openen; 3. Vul het aantal kilometers en de omschrijving per gereden dag in; 4. Sla de rij op met het icoon diskette. 8

9 2) Inleveren van uren en zakelijke kilometers Door op de knop inleveren te klikken, worden ingevoerde uren en eventueel ingevoerde zakelijke kilometers ter goedkeuring verzonden naar de opdrachtgever(s). Door te klikken op Inleveren, geef je aan dat jouw urenstaat die periode volledig en correct is ingevuld. De urenstaat sluit en er kunnen geen aanpassingen meer gedaan worden, tenzij je deze laat openzetten door de Maandag HR Servicedesk. Druk dan ook pas op Inleveren zodra alle uren bekend zijn, op je laatste werkdag van de maand of na afloop van de werkperiode die maand. Pas wanneer op inleveren is geklikt en de zowel de werkuren als eventuele zakelijke kilometers zijn geaccordeerd zijn, worden de uren in het administratiesysteem verwerkt en kan de Reversed Billing factuur opgemaakt en verzonden worden. 2.3 Corrigeren afgekeurde uren en zakelijke kilometers Uren en zakelijke kilometers die door de opdrachtgever zijn afgekeurd, moeten gecorrigeerd worden. Het urenregistratiesysteem verstuurt je direct een met de melding dat er uren of kilometers zijn afgewezen. In deze staat welke uren en/of kilometers zijn afgewezen en wat de reden tot afwijzing, meegegeven door de Opdrachtgever, is. Wanneer je een melding van afkeur krijgt en het lukt zelf niet de uren aan te passen, neem dan contact op met de Maandag HR Servicedesk. Zij zetten je urenstaat open en verwijderen eventueel de afgekeurde uren uit je urenstaat. Corrigeer de uren en lever de urenstaat opnieuw in. Je opdrachtgever kan deze dan weer digitaal keuren.!! Het accorderingproces is afgerond, zodra alle ingevulde uren en eventuele zakelijke kilometers zijn goedgekeurd door je opdrachtgever(s). De uren kleuren dan groen.!! 9

10 3) Status urenverwerkingsproces Het verloop van het urenverwerkingsproces wordt op 2 manieren weergegeven: 1. Met kleuren in de urenstaten 2. In het overzichtsscherm op de startpagina. 3.1 De kleurencodering in de urenstaat: Grijs: De uren zijn nog niet ingeleverd en kunnen nog aangepast worden. Oranje: De uren zijn ingeleverd en wachten op accordering. Aanpassing is niet meer mogelijk. Groen: De ingeleverde uren zijn goedgekeurd. Rood: De ingeleverde uren zijn afgekeurd en moeten gecorrigeerd worden. Zie onderstaande voorbeelden: Na inleveren kleuren de uren oranje. De uren zijn dan ter accordering aangeboden aan de opdrachtgever(s). De rode uren zijn afgewezen en moeten gecorrigeerd worden. De groene uren zijn goedgekeurd. Voor zakelijke kilometerdeclaraties geldt hetzelfde. Oranje is aangeboden, rood is afgekeurd en groen is goedgekeurd. 10

11 3.2 De status urenverwerking op het overzichtscherm, deel 1 Klik op Overzichtscherm om vanuit de urenstaat naar het overzichtscherm te gaan In het overzichtsscherm, vind je de actuele status van de ingeleverde uren: Onder de kolom Status wordt de status van de urenstaat weergegeven. De urenstaat kan verschillende statussen hebben: Het veld is leeg Indien er niets vermeld staat, is de urenstaat voor deze periode nog nooit geopend. U.10 - Invoer De urenstaat staat open voor invoer en is al eerder geopend. Er zijn eventueel uren ingevoerd die verder aangevuld kunnen worden, maar deze zijn nog niet ingeleverd. U.20 - Controleren De urenstaat is ingeleverd en staat ter controle klaar bij de opdrachtgever(s). Zodra alle uren in de urenstaat digitaal zijn goedgekeurd, verandert de status naar U.40. Heb je meerdere projecten, dan dienen alle gewerkte uren op alle projecten volledig goedgekeurd te zijn om de status Geboekt te krijgen. U.40 - Geboekt De urenstaat is volledig geaccordeerd door de opdrachtgever(s) en daarmee geboekt in het Maandag systeem. De uren kunnen verwerkt worden voor opmaak van de Reversed Billing factuur. U.25 Extra controle Wanneer een urenstaat na accordering extra gecontroleerd wordt door onze administratie, krijgt deze de status Extra Controle. Deze extra controle vindt plaats op dezelfde dag dat de uren geaccordeerd zijn en levert geen vertraging op voor het facturatieproces. Mocht er na de controle een fout gevonden worden in de urenstaat, dan wordt je hier door de administratie op geattendeerd zodat je de urenstaat kunt aanpassen. 11

12 3.2 De status urenverwerking op het overzichtscherm, deel 2 Naast de kolom Status, vind je in het overzichtsscherm ook kolommen om de actuele voortgang van de urenstaat in één oogopslag te kunnen zien. De statussen Goedkeuring nodig, Ingeleverd, Goedgekeurd en Afgekeurd geven de voortgang van ingeleverde uren en/of zakelijke kilometers weer, zonder de urenstaat te hoeven openen. Goedkeuring nodig Onder Goedkeuring nodig verschijnt een vinkje zodra de uren en/of zakelijke kilometers zijn ingeleverd, maar nog geaccordeerd moeten worden door de opdrachtgever(s). Ingeleverd Onder Ingeleverd verschijnt een vinkje zodra de uren door jou zijn ingeleverd ter accordering, maar nog niet zijn goedgekeurd. Goedgekeurd Onder Goedgekeurd verschijnt een vinkje indien alle ingeleverde uren en/of zakelijke kilometers zijn goedgekeurd. Afgekeurd Onder Afgekeurd verschijnt een vinkje indien er uren zijn afgekeurd, welke gecorrigeerd moeten worden. Hierover heb je dan inmiddels bericht ontvangen met meer informatie over de reden van afkeuring. 12

13 4) Reversed Billing Bij Maandag werken wij met Reversed Billing. Dit houdt in dat jij als ZZP er geen factuur aan ons stuurt, maar dat wij deze automatisch voor jou opmaken zodra de uren geaccordeerd zijn. Dit levert voor beide partijen een vermindering van administratieve lasten op. Voor Maandag werkt reversed billing efficiënter omdat we hierdoor de factuur automatisch kunnen verwerken en daarmee tijd besparen. Maandag ziet het bovendien als een extra service richting jou als ZZP er. Immers Maandag factureert en jij kunt deze factuur verwerken in de eigen administratie alsof het een door jezelf opgestelde factuur betreft. Daarbij komt dat je bij ontvangst van de factuur weet dat deze bij ons in het systeem gegarandeerd verwerkt is. Uiterlijk een werkdag na het accorderen van de uren, ontvang je de Reversed Billing factuur per mail toegestuurd. Veelgestelde vragen Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Vraag: Antwoord: Mag reversed billing van de Belastingdienst? Ja dit mag. De reversed billing factuur moet voldoen aan alle in of krachtens de wet gestelde eisen. Wij hebben de opzet en inhoud van de reversed billing factuur volledig hierop aangesloten. Zo gebruiken wij voor iedere ZZP er een eigen unieke factuurnummerreeks. Ook staan de naam- en adresgegevens van jouw bedrijf op de factuur alsmede het btw- en Kamer van Koophandel nummer. Hoe moet ik de nummerreeks van Maandag afstemmen met mijn eigen nummerreeks? Je kunt de nummerreeks van Maandag voor jouw facturen opnemen in de eigen administratie. Het is namelijk toegestaan om meerdere opeenvolgende nummerreeksen te hanteren binnen één administratie. Ik wil toch mijn eigen factuur blijven maken, kan dit? Dat kan. Echter, stuur deze factuur niet naar Maandag maar houdt deze in je eigen administratie. Zorg er wel voor dat de factuur qua uren, tarief, omzet en omzetbelasting aansluit op de reversed billing factuur die je van Maandag ontvangt. Maandag zal bij de betaling verwijzen naar de reversed billing factuur. Het vergt dus wel enige afstemming in je eigen administratie. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de reversed billing factuur? Dan kun je het probleem kenbaar maken via Vermeld het factuurnummer en het gegeven waarmee je het oneens bent en het probleem wordt direct in behandeling genomen. Wat is de betalingstermijn op de reversed billing factuur? Maandag betaalt de factuur nog conform de afgesproken betalingstermijn zoals vermeld in de overeenkomst van opdracht. Dit is voor ZZP ers 14 dagen na factuurdatum zoals vermeld op de reversed billing factuur. 13

14 5) Contactinformatie Maandag HR Servicedesk Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 uur tot uur T: E: Maandag Freelanceadministratie (bij vragen over de ontvangen Reversed Billing factuur) E: 14

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers Fitland Mijn Uren Gebruikershandleiding medewerkers 1 INHOUD Algemeen pagina 3 Inloggen pagina 4 - Wachtwoord vergeten - Wachtwoord wijzigen Dashboard. pagina 8 Persoonsgegevens. pagina 10 - Raadplegen

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Nieuw urenregistratiesysteem: het portaal

Nieuw urenregistratiesysteem: het portaal Medewerkershandleiding Nieuw urenregistratiesysteem: het portaal infacilities 13 maart 2012 medewerkershandleiding urenregistratieportaal / DM / AV / JK / MM INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 AFSPRAKEN... 3

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Handleiding Personeelsmanagementtool

Handleiding Personeelsmanagementtool Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Procesbeschrijving... 4 Inloggen... 6 Online Solliciteren... 7 Solliciteren op de site... 7 Home... 8 Nieuws... 9 Afdeling... 9 Loonstrooken... 9 Nieuw bericht maken... 10 Veldbeschrijving

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Advocatuur... 2 1. Een dossier aanmaken... 2 2. Roladministratie... 4 3. Dossierfacturatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LMS. E-learning Klassikale trainingen Blended learning Expertises (digitaal portfolio) P&O Projectteam e-learning

Gebruikershandleiding LMS. E-learning Klassikale trainingen Blended learning Expertises (digitaal portfolio) P&O Projectteam e-learning Gebruikershandleiding LMS E-learning Klassikale trainingen Blended learning Expertises (digitaal portfolio) P&O Projectteam e-learning Versie: 2 januari 2014 1 In deze handleiding worden alle onderdelen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie

Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Handleiding Multicraft Online Online urenregistratie Versie 1.2 Release 06-03-2012 I Handleiding Multicraft Online Inhoudsopgave Deel I Handleiding Multicraft Online voor werknemers 1 Handleiding Multicraft

Nadere informatie