Werken met buitenlandse dienstverleners (aannemen van werk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken met buitenlandse dienstverleners (aannemen van werk)"

Transcriptie

1 Werken met buitenlandse dienstverleners (aannemen van werk)

2 Inleiding Als ondernemer in de agrarische sector heeft u te maken met pieken in de arbeidsbehoefte. Er zijn veel verschillende manieren om hier mee om te gaan. U kunt bijvoorbeeld personeel zelf in dienst nemen of mensen via een uitzendbureau laten werken. Ook kunt u het werk in opdracht uit laten voeren, dus bijvoorbeeld door een loonbedrijf of Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP er). Loonbedrijven, aannemers van werk of ZZP ers worden veel ingezet voor specifieke, periodieke werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn het periodiek dekwassen, het ruimen van het gewas in de tuinbouw of het scheren van vee in de dierhouderij. Een ander voorbeeld is de inzet van een loonwerker voor het maaien en inkuilen van gras in de veehouderij. Voordeel voor u als ondernemer is dat u letterlijk en figuurlijk werk uit handen genomen wordt. U hebt slechts te maken met het maken van afspraken over het gewenste resultaat, controle hierop achteraf en het betalen van de factuur. Formeel gezien bent u als ondernemer bij het uitbesteden van werkzaamheden geen werkgever. Toch dient u er wel zorg voor te dragen dat de arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwet ook nageleefd wordt bij medewerkers die ingezet worden door het loonbedrijf. De arbeidstijdenwet geldt in de agrarische branche niet voor ZZP ers. Op dit moment is daar overigens wel discussie over, op termijn kan dit dus anders worden. Wanneer u overweegt om een buitenlands loonbedrijf of ZZP er in te zetten zijn er een aantal risico s. De eerste vraag die gesteld moet worden is, of de dienstverlener daadwerkelijk in Nederland zijn diensten mag aanbieden. Daarbij wordt bij de inzet van een ZZP er altijd de vraag gesteld in hoeverre er ook echt sprake is van uitbesteding van werk of dat er toch sprake is van een verkapte arbeidsrelatie. Dit artikel gaat in op de aspecten die specifiek gelden voor het werken met buitenlandse dienstverleners, zodat u hier in uw bedrijfsvoering rekening mee kunt houden. Wanneer u overweegt een buitenlandse kracht zelf in dienst te nemen of via een uitzendbureau voor u te laten werken, kunt u meer informatie vinden in het personeelsinstrument werken met buitenlandse werknemers. Inhoud: Inleiding Identificatieplicht Het identiteitsbewijs Controle identiteit Controle identiteitsdocument Administratie Tewerkstellingsvergunning Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden Werk- en rusttijden bepalen Minimumloon Sociale verzekeringen Controle wel of geen zelfstandige Polenconstructie... 7 Bijlagen Bijlage 1 - Voorbeelden van echte en schijnzelfstandigen

3 1. Identificatieplicht Voor iedereen die werknemers in dienst heeft of inleent via een aan- of onderaanneming, ongeacht de nationaliteit of de vorm waaronder arbeid wordt verricht, gelden de verplichtingen uit de Wet op de identificatieplicht. Onder dit hoofdstuk is een samenvatting weergegeven hoe u de identiteit van de persoon die bij u tewerk wordt gesteld kunt controleren. Onder deze link vindt u een volledige beschrijving over de identiteitscontrole. Als u zich aan de aangegeven werkwijze houdt heeft u er als ondernemer alles aan gedaan om problemen te voorkomen. Mocht de bovenstaande link niet (meer) werken, ga dan naar en volg het stappenplan werkgever controleren identiteit werknemer. De identificatieplicht heeft tot doel om premie- en belastingfraude tegen te gaan en om illegale tewerkstelling van vreemdelingen te voorkomen. De verplichting is vastgelegd in de belastingwetgeving en in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Leeft u de verplichting niet of niet zorgvuldig na, dan riskeert u een hoge boete. Ook kan het tarief loonbelasting voor anonieme werknemers dan van toepassing zijn. Dat is veel hoger dan het gewone tarief. Om de identiteit van de werknemer vast te stellen, moet u nagaan of zijn identiteitsbewijs geldig, echt en onvervalst is en toebehoort aan de persoon die voor u staat. U moet dat als werkgever altijd zelf controleren, dus ook als u personeel van anderen voor u laat werken. 1.1 Het identiteitsbewijs Er zijn verschillende soorten identiteitsbewijzen, maar niet elk rechtsgeldig identiteitsbewijs mag worden gebruik bij het in dienst treden. Identiteitsbewijzen die gebruikt kunnen worden zijn: - Paspoort; - Identiteitskaart; - Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort; - Diplomatiek paspoort of dienstpaspoort; - Geldig paspoort of geldige Europese identiteitskaart van één van de EER-landen; - Geldig paspoort van een land buiten de EER, dat voorzien is van een geldige sticker voor verblijfsaantekeningen; - Geldige verblijfsdocumenten voor vreemdelingen. Heeft de persoon die u wilt laten werken geen identiteitsdocument als genoemd in de Wet op de identificatieplicht, dan mag u hem of haar niet laten werken. Rijbewijs en BurgerServiceNummer Een rijbewijs is geen geldig identiteitsdocument om bij het begin van de arbeidsrelatie de identiteit vast te stellen. Op een rijbewijs is immers geen nationaliteit of verblijfsstatus vermeld. Ook het BSN is geen identiteitsbewijs. Het is niet meer dan een administratief gegeven, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. U mag een werknemer die zich uitsluitend identificeert met een rijbewijs of BSN dus niet laten werken. 3

4 1.2 Controle identiteit Controleer of de persoon die u wilt laten werken degene is aan wie het identiteitsdocument toebehoort. U kunt dan bijvoorbeeld op het volgende letten: - Komt de pasfoto op het identiteitsbewijs overeen met de persoon die het document toont? - Komen de uiterlijke kenmerken, zoals lengte en kleur ogen overeen met de vermeldingen op het identiteitsbewijs? - Komt de leeftijd van de persoon overeen met de op het identiteitsdocument vermelde geboortedatum? - Komt de handtekening van de persoon overeen met de handtekening in of op het identiteitsbewijs? (Laat, ter controle, de persoon ook duidelijk voor u zichtbaar zelf zijn handtekening zetten) - Komt de handtekening, als deze leesbaar is, overeen met de naam op het identiteitsbewijs? Is de persoon niet degene aan wie het identiteitsdocument toebehoort of twijfelt u daaraan, dan kunt u de identiteit van de persoon niet verifiëren. U kunt dan niet beoordelen of u de persoon die het document toont mag laten werken. U kunt dan eventueel contact opnemen met de politie. Laat de persoon in ieder geval (nog) niet werken. Dubbelgangers Sommige personen maken gebruik van het identiteitsdocument van iemand anders. Dit zijn de zogenaamde look-alikes (ofwel dubbelgangers). Let bij de controle op zaken als lichaamslengte of vraag iemand om zijn geboortedatum. Laat de persoon zijn handtekening zetten en vergelijk deze met de handtekening in het document. 1.3 Controle identiteitsdocument Controleer of het identiteitsdocument geldig, echt en onvervalst is. Let daarbij goed op de volgende onderdelen: - Is de geldigheidsdatum niet verstreken? - Staan er typefouten op het identiteitsbewijs? - Bevat het identiteitsbewijs de juiste echtheidskenmerken? Als een document ongeldig, vals of vervalst is, kunt u de identiteit van de persoon niet vaststellen. U kunt dan niet beoordelen of u de persoon die het document toont mag laten werken. Laat de persoon daarom nog niet werken. U kunt dan eventueel contact opnemen met de politie als u aan de echtheid van het document twijfelt. Controle identiteitsbewijzen Er zijn veel verschillende identiteitsbewijzen. Deze bevatten allemaal een (beperkt) aantal soortgelijke echtheidskenmerken. Deze zijn betrekkelijk eenvoudig te herkennen. Zie hiervoor U kunt daarbij ook hulpmiddelen gebruiken, zoals een loep of een UV-lamp. Er zijn diverse handboeken en cursussen op dit gebied op de markt. LTO heeft afspraken met de Marechaussee gemaakt over controle op echtheid. Bij twijfel kunt u een scan van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht laten controleren bij het Expertisecentrum Identiteitsfraude & documenten van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol via adres Hiervoor kunt u het document per mail in kleurenscan aanbieden (maximaal 300Dpi, bijvoorbeeld als.jpg of.tiff, liever geen Adobe pdf-formaat). In uw mail graag uw bedrijfs- en contactgegevens vermelden (naam bedrijf, adres, telefoonnummer, naam aanvrager). De uitslag van deze controle krijgt u via de mail. We verzoeken u dringend om alleen de documenten waarover u twijfelt te mailen naar de Helpdesk. 4

5 1.4 Administratie Neem een kopie van het identiteitsdocument van de persoon die u laat werken op in uw administratie. Dit geldt zowel voor: - Alle werknemers die bij u in dienst zijn; - Alle vreemdelingen die u inleent of via aan- of onderaanneming laat werken. U dient deze kopie tot vijf jaar na beëindiging van de werkzaamheden te bewaren 1. Controle op de werkvloer De arbeidsinspectie, de vreemdelingenpolitie, het UWV of de belastingdienst kunnen de werkplek bezoeken om controles uit te voeren. Wanneer deze instanties vragen naar een identificatie moet men zich kunnen identificeren met een origineel identiteitsbewijs. Wanneer geen identificatie kan plaatsvinden heeft de instantie het recht om de persoon in kwestie mee te laten nemen door de politie naar het politiebureau. Dit voor verder onderzoek. Deze verplichting geldt zowel voor werknemers, inhuurkrachten, vrijwilligers of stagiairs. 2. Tewerkstellingsvergunning Als u iemand van buiten de EER/Zwitserland of uit Roemenië of Bulgarije inhuurt of inzet via een loonbedrijf / aannemer van werk, moet u controleren of deze persoon een tewerkstellingsvergunning heeft. De onderaannemer of loonbedrijf moet deze voor hem aanvragen. Dit geldt ook voor personen met nationaliteiten uit andere landen, bijvoorbeeld Oekraïne, Turkije, Marokko, Rusland en Servië. Dit betekent dat u erop moet letten of het loonwerkbedrijf deze tewerkstellingsvergunning ook daadwerkelijk in zijn bezit heeft. Er bestaat een uitzondering op deze regel. Een werkgever uit de Europese Unie hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als hij in Nederland werkzaamheden verricht met eigen werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Dit gaat om dienstverrichters uit de Europese Unie die een dienst verrichten met eigen werknemers waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. In de praktijk gaat het op dit moment dan om Roemenië en Bulgarije. Vanaf 1 december 2005 geldt alleen de notificatieplicht. Dit betekent dat werkgevers aan het WERKbedrijf moeten doorgeven welke werknemers voor hen werkzaam zijn. Dit is enkel van toepassing bij werk van stoffelijke aard, niet om het beschikbaar stellen van arbeid. Zie voor meer informatie Werk uitbesteden aan ZZP'ers Besteedt u werk uit aan een zelfstandig ondernemer zonder personeel (ZZP'er) of freelancer uit de EER of Zwitserland, dan is er geen tewerkstellingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor ZZP'ers uit Roemenië of Bulgarije. Deze moeten wel aantoonbaar als zelfstandige werken. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en zonder gezagsverhouding worden uitgeoefend. De Arbeidsinspectie kan dit controleren. Komt de ZZP'er van buiten Europese Economische Ruimte (de EU-landen, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) dan moet u wel een tewerkstellingsvergunning voor hem aanvragen. Dit hoeft niet als hij een verblijfsvergunning heeft voor 'arbeid als zelfstandige', zolang de werkzaamheden vallen onder het werk waarvoor de verblijfsvergunning is afgegeven Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden Als u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld een onderaannemer moet u ook zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. Denk daarbij aan: - Werkplek en apparatuur; - Lichamelijke en psychische belasting; - Stoffen, straling en besmetting. 1 Bron: 2 Bron: 5

6 4. Werk- en rusttijden bepalen Voor al uw personeel, dus ook voor buitenlandse arbeidskrachten en ingehuurd personeel is de Arbeidstijdenwet van toepassing. Als u werk uitbesteedt aan bijvoorbeeld een onderaannemer geldt de Arbeidstijdenwet ook voor de (buitenlandse) arbeidskrachten van de onderaannemer. In de wet staat hoe lang werknemers per dag en per week mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze. Voor kinderen, jeugdigen en zwangere of pas bevallen vrouwen gelden speciale regels. De arbeidstijdenwet geldt niet voor ZZP ers. Zij mogen hun eigen werktijden indelen. 5. Minimumloon Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet ten minste het Nederlands wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dit geldt ook voor flexwerkers, zoals thuiswerkers of oproepkrachten en buitenlandse werknemers. Ook als het gaat om buitenlandse werknemers die u inhuurt of via aan- of onderaanneming laat werken, bent u er verantwoordelijk voor dat zij minstens het minimumloon krijgen. Zie voor meer informatie 6. Sociale verzekeringen Buitenlandse arbeidskrachten die u via een intermediair inhuurt of via een (onder)aannemer voor u laat werken, kunnen in sommige gevallen sociaal verzekerd blijven in het buitenland. Dit geldt ook voor zelfstandigen / ZZP ers. Om er zeker van te zijn dat u voor de betreffende arbeidskracht in Nederland geen sociale verzekeringspremies verschuldigd bent, kunt u de intermediair of de (onder)aannemer verzoeken u een E101/A1- verklaring als bewijsstuk te leveren. Alle landen van de Europese Unie gebruiken het formulier A1. In Nederland wordt daarom het formulier E101 sinds mei 2010 geleidelijk vervangen door het formulier A1. 7. Controle wel of geen zelfstandige Het komt regelmatig voor dat werknemers uit de EER zich onterecht als zelfstandige (ZZP er) presenteren. De Arbeidsinspectie controleert of onderdanen uit de EER, die nog niet vrij als werknemer in Nederland mogen werken, zoals Bulgaren en Roemenen, werkelijk als zelfstandige werken. Daarbij is het bepalend of de werkzaamheden zonder gezagsverhouding worden verricht. Het is dan vooral van belang of de werkzaamheden van degene die zich als zelfstandige presenteert onder eigen verantwoordelijkheid worden verricht. Daarnaast kijkt de Arbeidsinspectie tijdens controles naar alle andere feiten en omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht. Voor het bepalen of sprake is van wel of geen gezagsverhouding wordt onder andere naar de volgende omstandigheden gekeken: - Wordt er geheel voor eigen risico gewerkt? - Is vooraf gezamenlijk een overeenkomst opgesteld en over de prijs onderhandeld? - Geschiedt betaling rechtstreeks en volledig aan de ZZP er? - Kan door de ZZP er zelf worden beslist hoe het werk wordt uitgevoerd en in hoeverre is de ZZP er afhankelijk van de instructies en opdrachten van de werkgever? - Kan de ZZP er zijn eigen werktijden bepalen? - Wordt door de ZZP er met eigen gereedschappen en materialen gewerkt? 6

7 Het bezit van een zogenaamde E101 formulier voor zelfstandigen (een verklaring dat de betreffende persoon voor wat betreft de sociaal verzekeringen in het land van herkomst verzekerd blijft) of een VAR- verklaring van de Belastingdienst (Verklaring Arbeidsrelatie, waaruit volgt dat de betreffende persoon voor wat betreft de loonbelasting als zelfstandige wordt beschouwd) kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van een echte ZZP er. Of er al dan niet echt sprake is van échte ZZP ers wordt beoordeeld aan de hand van feiten 3. Als de conclusie van de Arbeidsinspectie is dat de werkzaamheden onder eigen verantwoordelijkheid en zonder gezagsverhouding worden uitgeoefend, dan is sprake van het werken als zelfstandige. De werkgever hoeft dan niet over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Wordt niet aan voornoemde criteria voldaan, dan wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd en degene die zich als zelfstandige voordoet, als werknemer. Dit kan betekenen dat een werkgever die deze persoon te werk stelt (of via een intermediair inleent) een tewerkstellingsvergunning moet hebben. Dat geldt als de persoon in kwestie de Roemeense of Bulgaarse nationaliteit heeft. Daarbij wordt net als bij een Nederlandse kracht waarbij uit de aard van de dienstbetrekking blijkt dat het hier niet om een ZZP-constructie gaat, een naheffing op verschuldigde loonheffing en werkgeverspremies in rekening gebracht. Zie voor meer informatie 8. Polenconstructie Bij de Polenconstructie worden nog te oogsten gewassen op papier verkocht aan een buitenlands (bijvoorbeeld Pools) bedrijf. Het buitenlandse bedrijf verzorgt de oogst in Nederland met buitenlandse werknemers. Deze constructie zit ingewikkeld in elkaar en steeds meer organisaties vinden Polenconstructies ongewenst. Of de Polenconstructie ook illegaal is moet per individuele constructie vastgesteld worden. De LTO organisatie stelt zich op het standpunt dat dergelijke constructies zelden opgezet zijn volgens de gebruikelijke arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. Bij toepassing van de Polenconstructie wordt in een aantal gevallen niet voldaan aan de Nederlandse wet- en regelgeving. LTO is dan ook geen voorstander van de Polenconstructie en adviseert dergelijke constructies niet toe te passen. 3 Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt u terecht voor het verkrijgen van een 101 formulier 7

8 Bijlage 1 - Voorbeelden van echte en schijnzelfstandigen Hieronder twee voorbeelden waarbij het onderscheid tussen een echte zelfstandige en iemand die door middel van een schijnconstructie als een zelfstandige wordt gepresenteerd, duidelijk wordt gemaakt. In de praktijk zal dit vaak minder duidelijk zijn. Voorbeeld van een ZZP er, waarvoor de opdrachtgever geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft Een aannemer met de Bulgaarse nationaliteit heeft jarenlang een zelfstandig klussenbedrijf gehad in Bulgarije. Hij is daar bij de Kamer van Koophandel als aannemer ingeschreven. Hij voerde in Bulgarije zelfstandig verbouwingen uit bij particulieren. Hij besluit voortaan zijn bedrijf in Nederland uit te oefenen. Hij neemt zijn bestelbus mee uit Bulgarije en al zijn gereedschappen. In Nederland laat hij flyers drukken waarin hij zijn diensten als aannemer aanbiedt. Hij verspreidt de flyers huis-aan-huis in buurten waar veel koophuizen staan. Hij schrijft zich in Nederland in bij de Kamer van Koophandel, vraagt bij de Belastingdienst een btw-nummer en VAR verklaring aan en opent een bankrekening in Nederland. Hij krijgt opdrachten van verschillende particuliere huizenbezitters voor verbouwingen en andere klussen. Als de eigenaren vanwege de verbouwing zelf nog niet in het huis wonen, regelt hij dat hij een eigen sleutel krijgt. Hij bepaalt zelf hoe lang hij per dag werkt, wanneer hij pauze neemt en hij gebruikt zijn eigen gereedschappen. Hij is een professional, die zelf bepaalt op welke wijze het werk wordt uitgevoerd. Hij spreekt met de opdrachtgever af wanneer de klus af moet zijn. Hij legt alle afspraken met zijn opdrachtgevers schriftelijk in het Engels of Duits vast en verstuurt facturen met daarop zijn Nederlandse bankrekening. Hij betaalt omzetbelasting. In dit geval is sprake van een zelfstandige, waarvoor de opdrachtgever geen tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Voorbeeld van een (schijn) ZZP er waarvoor de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig heeft Een tussenpersoon/bemiddelaar werft in Bulgarije via lokale advertenties arbeidskrachten voor werk in de Nederlandse tuinbouw. Er zijn drie Bulgaren die van zijn diensten gebruik willen maken. In Bulgarije hebben zij altijd als werknemer in de landbouw gewerkt. Na hun door de tussenpersoon georganiseerde overkomst naar Nederland, regelt de tussenpersoon ook woonruimte voor hen. Hij gaat met ze mee naar de Kamer van Koophandel, waar ze als zelfstandige zonder personeel worden ingeschreven. De bemiddelaar helpt hen met het invullen en verkrijgen van een VAR-verklaring. De Bulgaren kunnen de in de Nederlandse taal gestelde papieren die ze moeten invullen niet lezen of begrijpen. De bemiddelaar spreekt met een tuinder, die in Nederland paprika s teelt, af dat hij drie arbeidskrachten voor het plukken van paprika s aanbiedt tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Met de tuinder komt hij overeen dat voor elk van de arbeidskrachten een aparte overeenkomst van opdracht wordt opgemaakt. De arbeidskrachten ondertekenen een overeenkomst met de tuinder in het Nederlands, waarin staat dat ze per kilo geplukte paprika s worden betaald. Alle benodigdheden om paprika s te plukken worden door de tuinder verstrekt. De Bulgaren verrichten dezelfde werkzaamheden als het vaste en ingeleende personeel van de tuinder. De tuinder of zijn vaste personeel vertellen de Bulgaren wanneer en hoe lang er gewerkt wordt en wat zij moeten doen. De bemiddelaar vraagt aan de tuinder om zelf bij te houden op welke uren ze hebben gewerkt. De tuinder stort de betalingen voor alle drie de Bulgaren apart, op de bankrekening die op naam staat van de bemiddelaar. Alleen de bemiddelaar heeft de beschikking over deze rekening. Hij heeft met de Bulgaarse arbeidskrachten afgesproken dat zij, na aftrek van een door hem vastgesteld bedrag aan kosten voor huisvesting en bemiddeling, een vast bedrag per uur krijgen uitbetaald. In dit geval is feitelijk sprake van een werkgever-werknemer relatie. De bemiddelaar en de tuinder mogen deze personen niet laten werken zonder dat één van hen een tewerkstellingsvergunning voor hen in bezit heeft 4. 4 Bron: 8

Vreemdelingen en werk. Informatie voor werkgevers

Vreemdelingen en werk. Informatie voor werkgevers Vreemdelingen en werk Informatie voor werkgevers Inhoudsopgave Vreemdelingen en werk 4 Wanneer bent u werkgever volgens de Wet arbeid vreemdelingen? 5 Wat betekent dit voor u als particulier? 6 Wie mag

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

STAPPENPLAN VERIFICATIEPLICHT

STAPPENPLAN VERIFICATIEPLICHT STAPPENPLAN VERIFICATIEPLICHT Werkgroep Identificatie Den Haag, september 2010 Stappenplan Identificatie De identificatie van een nieuwe werknemer in vijf stappen Informatie voor werkgevers De identificatieplicht

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met uitzendbureaus Overzicht van alle checkpunten Borgen en keurmerken uitzendbureau Staat het uitzendbureau juist geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Is het uitzendbureau gecertificeerd

Nadere informatie

Hoe scoort uw uitzendbureau

Hoe scoort uw uitzendbureau Checklist werken met uitzendbureaus Hoe scoort uw uitzendbureau Het uitzendbureau dat u beoordeelt, heeft veel zaken uit de checklist op orde. Dat is een indicatie dat het uitzendbureau eerlijk en volgens

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Stappenplan Verificatieplicht

Stappenplan Verificatieplicht Stappenplan Verificatieplicht De identificatie van een nieuwe arbeidskracht Als u nieuwe arbeidskrachten inschakelt, moet u hun identiteit vaststellen. Dat geldt altijd, voor alle arbeidskrachten in uw

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid DRV Accountants & Adviseurs 30-04-2014 Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 1. Stap 1 Controleer de betrouwbaarheid van de opdrachtnemer... 2. 1.1 - De opdrachtnemer is een uitzendbureau...

Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 1. Stap 1 Controleer de betrouwbaarheid van de opdrachtnemer... 2. 1.1 - De opdrachtnemer is een uitzendbureau... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 Stap 1 Controleer de betrouwbaarheid van de opdrachtnemer... 2 1.1 - De opdrachtnemer is een uitzendbureau... 2 1.2 - De opdrachtnemer is een ZZP er... 4

Nadere informatie

ZAKENDOEN MET EEN UITZENDBUREAU. WAAR MOET U ALS ONDERNEMER OP LETTEN? Januari 2014

ZAKENDOEN MET EEN UITZENDBUREAU. WAAR MOET U ALS ONDERNEMER OP LETTEN? Januari 2014 Januari 2014 ZAKENDOEN MET EEN UITZENDBUREAU. WAAR MOET U ALS ONDERNEMER OP LETTEN? Een uitzendbureau neemt u veel werk uit handen. Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken

Nadere informatie

Wet op de privacy wint

Wet op de privacy wint 29 juli 2016 Wet op de privacy wint Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens (deel 2) De Wet bescherming persoonsgegevens is van kracht sinds 2001. Op 10 februari 2015 heeft de Tweede Kamer de Wet meldplicht

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met schoonmaakbedrijven Overzicht van alle checkpunten Borgen & keurmerken Voldoet het schoonmaakbedrijf aan de NEN 4400-1 norm? Heeft het schoonmaakbedrijf een branchekeurmerk? Heeft

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid

Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid U kunt boetes en aansprakelijkheid beperken of zelfs voorkomen Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid

Nadere informatie

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Advieswijzer Ondernemen in een keten 2017 Beperk uw aansprakelijkheid! Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013

Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht. Personeel inlenen. Voorkom aansprakelijkheid. Huizen, november 2013 Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Huizen, november 2013 1 Introductie Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u weleens

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied?

De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied? De grensoverschrijdende zelfstandige: een grijs gebied? Bij een controle door de Arbeidsinspectie worden in de boomgaard van een fruitteeltbedrijf drie Roemenen aangetroffen die daar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Identificatie van de werknemer

Identificatie van de werknemer Identificatie van de werknemer Hoe beperken we de regeldruk Werkgroep Identificatie Den Haag, september 2010 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...3 1. Inleiding...4 2. Betere voorlichting over de verificatieplicht...5

Nadere informatie

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer

Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! advieswijzer Ondernemen in een keten (2017) Beperk uw aansprakelijkheid! 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Overzicht veel

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit stappenplan? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Heeft u besloten dat u voor een specifieke opdracht of klus een zzp er wilt inschakelen en heeft u een zzp er gevonden? Zorg er dan voor dat u de afspraken over de opdracht of klus goed schriftelijk

Nadere informatie

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND Inhuren van personeel Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid ZZP-ers Uitzendkrachten Buitenlandse arbeidskrachten Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid Opdrachtgever

Nadere informatie

1 Procesmodel Verifiëren identiteit

1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1 Procesmodel Verifiëren identiteit 1.1 Dit proces is van toepassing bij het verifiëren van de identiteit van een persoon die een dienst of product aanvraagt bij de gemeente. Het betreft zowel aanvragen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg

VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg VAR - Verklaring Arbeids Relatie VAR Algemeen en uitleg Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer? Dan kan er onduidelijkheid zijn of uw opdrachtgever loonbelasting, loonheffingen moet

Nadere informatie

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 23 september 2016 mr. A.A. (Antoine) Roes Hogestraat 17b, 6651 BG Druten Postbus 47, 6650 AA Druten +31 (0) 487 51 02 89 www.zekerfiscaal.nl Wet DBA Echte dienstbetrekking

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

PROJECTVERSLAG. Krantenbezorging Den Haag, november 2001

PROJECTVERSLAG. Krantenbezorging Den Haag, november 2001 Arbeidsinspectie PROJECTVERSLAG Krantenbezorging 2000 Den Haag, november 2001 De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1. Algemeen In 2000 heeft de Arbeidsinspectie

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zondag, 12 september :03 - Laatst aangepast vrijdag, 19 augustus :34

Geschreven door Administrator zondag, 12 september :03 - Laatst aangepast vrijdag, 19 augustus :34 Een zelfstandig ondernemend zorgverlener is een zelfstandige zonder personeel (ZZP er) die als zorgverlener werkzaam is voor eigen rekening en risico; een professional met eigen visie op zijn beroepsuitoefening.

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst?

ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? ZZP, een overeenkomst van opdracht, of toch een arbeidsovereenkomst? Artikel 7: 400 BW Het Burgerlijk Wetboek beschrijft de overeenkomst van opdracht in artikel 7:400 BW als volgt De overeenkomst van opdracht

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten

NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten NVJ FAQ - VAR en modelovereenkomsten Vragen over het verdwijnen van de VAR 1. Tot wanneer is mijn VAR geldig? Per 1 mei 2016 komt de VAR te vervallen en verliest zijn geldigheid. Op die datum gaat de wet

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie 12345 De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over het inhouden en afdragen van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1

WET DBA & MODELOVEREENKOMSTEN ROBERT WALTERS Mei 2016 Page 1 Page 1 Page 2 Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR en treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Wat betekent dit voor u als inhuurder van interim-professionals? En hoe kunt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Praktische uitwerking Protocol Waarneming ter Plaatse

Praktische uitwerking Protocol Waarneming ter Plaatse Praktische uitwerking Protocol Waarneming ter Plaatse Van de in het Protocol Waarneming ter Plaatse (WTP) beschreven vijf situaties wordt in deze praktische uitwerking de triggers, middelen en vragen bij

Nadere informatie

Identificatie. Achtergrond

Identificatie. Achtergrond Identificatie De mens als zwakste schakel Henk-Jan Engelhardt Achtergrond Henk-Jan Engelhardt Media o.a. Wegener, PTT MediaService/Cendris (1-to-1 communicatie), TMPW (reclamebureau), NOB (nieuwe media),

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten!

De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! WHITEPAPER 2016 De VAR is dood, lang leve modelovereenkomsten! Wat zijn de gevolgen en risico s voor zzp ers en hun opdrachtgevers? De manier waarop zzp ers ingehuurd worden door opdrachtgevers is volledig

Nadere informatie

INSPECTIENORM CHAMPIGNONTELERS

INSPECTIENORM CHAMPIGNONTELERS VRO Services b.v. Stationsweg 78-f T +31 180619933 2991 CM Barendrecht F +31 180618721 Postbus 2037 E vro@vro.net 2990 DA Barendrecht I www.vro.net INSPECTIENORM CHAMPIGNONTELERS Auditor : Registratienummer

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN

VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN VEEL GESTELDE VRAGEN SKVR INTERN INHOUDSOPGAVE SKVR Freelance tarieven...3 Wat zijn de uurtarieven voor freelancers?...3 Waarom is het uurtarief voor een payroller lager?...3 Wat is het beleid van SKVR

Nadere informatie

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties WDBA - gedoogjaar gedeeltelijk om - 24 november 2016 Yvonne van Zijl Adviseur sociale zaken Programma In het kort: de WDBA, arbeidsrelaties, modelovereenkomsten

Nadere informatie

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken?

Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Hoe kun je het risico van inlenersaansprakelijkheid beperken? Inlenersaansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? En kun je die aansprakelijkheid vermijden, of elders beleggen? Het inlenen van tijdelijk personeel

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

Over een tewerkstellingsvergunning. buitenlands personeel. Informatie voor werkgevers

Over een tewerkstellingsvergunning. buitenlands personeel. Informatie voor werkgevers CWI 007 Een vergunning NL 2007_alt 18-01-2008 15:39 Pagina B Over een tewerkstellingsvergunning voor buitenlands personeel Informatie voor werkgevers Uitgave CWI Communicatie Postbus 58191, 1040 HD Amsterdam

Nadere informatie

2. ), gevestigd te aan de , hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze raamovereenkomst? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze raamovereenkomst? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Ondernemers die zaken doen met uitzendbureaus willen graag zelf bepalen onder welke voorwaarden ze met dit bedrijf in zee gaan. Deze raamovereenkomst van opdracht is een voorbeeld van de voorwaarden

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN BEMIDDELING Beoordeling Belastingdienst nr. 9051625886 21 03 2016 De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) heeft aan de Belastingdienst een model bemiddelingsovereenkomst voorgelegd, met het verzoek te beoordelen of er voor de bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever?

Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Wet- en regelgeving inhuur personeel, wat betekent dit voor u als Opdrachtgever? Inleiding Een organisatie kan - in plaats van werknemers zelf in loondienst te nemen - op verschillende manieren arbeidskrachten

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken.

Laat flexibiliteit voor u werken. Laat flexibiliteit voor u werken. Het keurwerk. Inhoud Inleiding 3 Flexibiliteit en zekerheid 4 Wat betekent het ABU-lidmaatschap voor opdrachtgevers? 4 Financiële betrouwbaarheid 4 Strenge gedragsregels

Nadere informatie

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil

Inhoud. De flexibele schil. Belastingdienst WHITEPAPER. Ondernemend, net als u. De Flexibele Schil 2016 WHITEPAPER De Flexibele Schil De flexibele schil Inhoud De Flexibele Schil p. 1 ZZP-ers en modelovereenkomst Belastingdienst p. 1-3 Aansprakelijkheid en wijziging wet minimumloon p. 3-4 De flexibele

Nadere informatie

Waarneming ter plaatse

Waarneming ter plaatse Waarneming ter plaatse Inhoud 1. Waarom deze brochure? 3 2. Wat is waarneming ter plaatse? 4 3. Regels voor de Belastingdienst 6 3.1 Schriftelijke aankondiging 6 3.2 Legitimatie 6 3.3 Zo min mogelijk overlast

Nadere informatie

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap:

2. De VAR-verklaring gaf geen zekerheid over of er sprake was van ondernemerschap: Afschaffing VAR-verklaring; invoering wet "Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties" Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 2. Invoering DBA... 3 2.1. Fiscale consequenties... 3 2.2. Beoordeling arbeidsrelaties

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

IDENTI FICATIE PLICHT

IDENTI FICATIE PLICHT IDENTI FICATIE PLICHT INHOUD 1 01 IEDEREEN MOET ZICH KUNNEN IDENTIFICEREN VANAF 1 JANUARI 2005 3 ZORG DAT U ALTIJD EEN GELDIG IDENTITEITSBEWIJS BIJ U HEBT 3 WIE MAG U NAAR UW IDENTITEITSBEWIJS VRAGEN?

Nadere informatie

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN VRO Services b.v. Stationsweg 78-f T +31 180619933 2991 CM Barendrecht F +31 180618721 Postbus 2037 E info@vro.nl 2990 DA Barendrecht I www.vro.nl INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN Auditor : Naam auditor

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-1:2010 RO Certification b.v. Stationsweg 78f 2991 C Barendrecht Postbus 2037 2990 DA Barendrecht T +31(0)180 61 99 33 F +31(0)180 61 87 21 E vro@vro.net I www.vro.net INSPECTIERAPPORT NEN 4400-12010 Inspecteur

Nadere informatie

Laat flexibiliteit voor u werken

Laat flexibiliteit voor u werken Laat flexibiliteit voor u werken Inhoud 03 04 04 04 05 05 06 06 07 07 07 08 08 09 09 09 10 10 11 12 Inleiding Flexibiliteit en zekerheid Wat betekent het abu-lidmaatschap voor opdrachtgevers? sna-certificaat

Nadere informatie

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010

Projectverslag. Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Projectverslag Inspectie naleving Wet arbeid vreemdelingen en Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag Intermediairs 2010 Uitzendbureaus en handmatige agrarische loonbedrijven Arbeidsinspectie, Den Haag

Nadere informatie

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek

1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1 Procesmodel Identiteitsonderzoek 1.1 In dit proces verstaan we onder identiteitsgegevens: namen, geboortegegevens (datum, plaats, land), geslacht, foto, handtekening en indien van toepassing biometrie.

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies Kennisdocument Wet aanpak schijnconstructies In 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet kan grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en uw verplichtingen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Handboek voor artiest(en) en organisator(en).

Handboek voor artiest(en) en organisator(en). Martisz: Handboek voor artiest(en) en organisator(en). Copyright 2016 Martisz Alle rechten voorbehouden 1 e versie, 2016-01-01 Geachte heer, mevrouw, Adres: KvK nr: BTW nr: IBAN: BIC: Rekening nr: Tel:

Nadere informatie

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen].

In afwijking van hetgeen is neergelegd in art. x lid y, komen partijen het volgende overeen [eigen tekst opnemen]. Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA). De VAR gaf opdrachtgevers de volledige zekerheid dat zij gevrijwaard waren van aanspraken

Nadere informatie

Keten- en inlenersaansprakelijkheid

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Keten- en inlenersaansprakelijkheid Loopt u ook risico? Anke Broeders Hannah Dias anke.broeders@bdo.nl hannah.dias@bdo.nl Adviesgroep Loon- & Premieheffing Wanneer keten- en/of inlenersaansprakelijkheid?

Nadere informatie

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen

KNSB. Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers. mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen KNSB Fiscale aspecten van beloningen aan trainers en vrijwilligers mw. mr. J. Panday mw. Mr. E. Arentsen 20 februari 2008 Onderwerpen Vrijwilligersregeling Reiskosten 2008 Financiële gevolgen Begrip dienstbetrekking

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan

De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Whitepaper De Wet DBA toegelicht Alles over de achtergrond, de gevolgen en hoe je ermee om kunt gaan Met ingang van 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet

Nadere informatie

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN VRO Services b.v. Stationsweg 78-f T +31 180619933 2991 CM Barendrecht F +31 180618721 Postbus 2037 E vro@vro.net 2990 DA Barendrecht I www.vro.net INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN Auditor : Naam auditor

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll).

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll). Checklist Wilt u s.v.p. onderstaande lijst afvinken en bijvoegen! o U heeft alle velden van het inschrijfformulier ingevuld. o U heeft alle velden van het arbeidsverleden ingevuld. o U heeft de voorwaarden

Nadere informatie