ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006"

Transcriptie

1 1 ZITTING VAN 07 SEPTEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim, Ryon, Goderis, Aenspeck, Lowagie, Bulens, Nys, Puttemans, en Maes, raadsleden; en Abeloos, waarnemend gemeentesecretaris. Afwezig: raadsleden Vandervorst, Van Eylen en Walter Mombaerts. De voorzitter opent de vergadering om 20u00 en de raad gaat over tot de dagorde. 1. OCMW: (475.1) - Jaarrekening Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, d.d. 10 augustus 2006, houdende goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2005; Overwegende dat deze rekening werd afgesloten met een negatief saldo ten bedrage van ,66 voor gebruik gemeentelijke dotatie; Gelet op artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s; Overwegende dat raadslid Verschoore meldt niet te zullen meestemmen op grond van artikel 92,4 van de Nieuwe Gemeentewet; BESLIST: met 16 stemmen bij 1 onthouding {Goderis} Neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2005 en van het bijgevoegd financieel verslag. 2. OCMW: (475.1) Meerjarenplan Exploitatie- en investeringsbudget Exploitatie- en investeringsbudget Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, d.d. 27 juni 2006, houdende goedkeuring van de meerjarenplanning ; Gelet op het positief advies in consensus vanwege het overlegcomité, d.d. 15 juni 2006; Overwegende dat de tussenkomst van de gemeente in de werking van het OCMW in het kader van de meerjarenplanning als volgt evolueert: 2006 : : : Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, d.d. 27 juni 2006, houdende vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2007; Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn, d.d. 27 juni 2006, houdende goedkeuring van het gewijzigde exploitatie- en investeringsbudget 2006; BESLIST: met 17 stemmen bij 1 onthouding {Goderis} Artikel 1. Het meerjarenplan van het OCMW goed te keuren. Art 2. Het gewijzigde exploitatie- en investeringsbudget 2006 goed te keuren. Art. 3. Kennis te nemen van het exploitatie- en investeringsbudget 2007.

2 2 3. BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 3 EN 4 VOOR HET DIENSTJAAR 2006 (472.2) Met 11 stemmen tegen 7 stemmen {Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim, Ryon, Goderis, Nys en Maes} wordt de begrotingswijziging nrs. 3 en 4 - gewone dienst en buitengewone dienst - voor het dienstjaar 2006 goedgekeurd. Hierdoor wordt de uitslag van deze begroting als volgt samengesteld: Gewone dienst Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar , ,00 Uitgaven eigen dienstjaar , ,00 Resultaat vorige dienstjaren , ,98 Budgettair resultaat , ,02 4. TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING: (581.16) A/ Buurtfeest Buurtspoorweglaan Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 27 april 1976, 08 december 1977, 23 juni 1978, 08 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 08 april 1983, 21 december 1983, 01 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van verkeerswezen en de minister van openbare werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens ; Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Steenokkerzeel; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit; Artikel 1. Ter gelegenheid van het buurtfeest in de Buurtspoorweglaan op zaterdag 16 september 2006 zullen volgende maatregelen van kracht zijn: Verkeersvrije straat Buurtspoorweglaan, doodlopend gedeelte richting Haachtsesteenweg. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord C 3. Art. 2. Deze politieverordening is van kracht op zaterdag 16 september Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet bekendgemaakt is.

3 Art. 5. Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. 3 B/ 2 de stratenloop Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 27 april 1976, 08 december 1977, 23 juni 1978, 08 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 08 april 1983, 21 december 1983, 01 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit; Artikel 1. Ter gelegenheid van de 2 de stratenloop op zaterdag 30 september 2006 zullen volgende maatregelen van kracht zijn: Verkeersvrije straten A) Zonnebos. B) Orchideeënlaan. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord C3. Art. 2. Deze politieverordening is van kracht op : A) zaterdag 30 september 2006, van 14u00 tot en met 17u30. B) zaterdag 30 september Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet bekendgemaakt is. Art. 5. Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. C/ Halloweenstoet te Perk op 31 oktober 2006 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 27 april 1976, 08 december 1977, 23 juni 1978, 08 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 08 april 1983, 21 december 1983, 01 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17

4 4 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het verzoek van Georgette Vancauwenbergh - voorzitter Gezinsbond -, Sint- Annastraat 9 te 1820 Steenokkerzeel om de 4 de Halloweenstoet te organiseren op dinsdag 31 oktober 2006; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit; Artikel 1. Ter gelegenheid van de 4 de Halloweenstoet (p.a. Georgette Vancauwenbergh - voorzitter Gezinsbond -, Sint-Annastraat 9 te 1820 Steenokkerzeel), op dinsdag 31 oktober 2006, volgende politiemaatregelen te treffen met betrekking tot de verkeersveiligheid: Parkeerverbod de Ribaucourtplein. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord E 1. Art. 2. Deze politieverordening is van kracht op dinsdag 31 oktober 2006, van 17u30 tot 20u30. Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet bekendgemaakt is. Art. 5. Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. D/ 28 ste Sint Maarten Kinderlichtstoet op 10 november 2006 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 27 april 1976, 08 december 1977, 23 juni 1978, 08 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 08 april 1983, 21 december 1983, 01 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 01 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het verzoek van Jean-Pierre Vanderbist voorzitter Comité der Negen, Machelsesteenweg 66 te 1820 Steenokkerzeel om de 28 ste Sint Maarten Kinderlichtstoet te organiseren op vrijdag 10 november 2006; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit;

5 5 Artikel 1. Ter gelegenheid van de 28 ste Sint Maarten Kinderlichtstoet (p.a. Jean-Pierre Vanderbist voorzitter Comité der Negen, Machelsesteenweg 66 te 1820 Steenokkerzeel), op vrijdag 10 november 2006, volgende politiemaatregelen te treffen met betrekking tot de verkeersveiligheid: Verkeersvrije straat: Kerkstraat. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord C3. Art. 2. Deze politieverordening is van kracht op vrijdag 10 november 2006, van 18u45 tot 19u15. Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Nieuwe Gemeentewet bekendgemaakt is. Art. 5. Afschrift van deze verordening wordt overgemaakt aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. 5. A/ BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEVERORDENING GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER OP 4 JULI 2006 AANGAANDE HET WAARBORGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID NAAR AANLEIDING VAN EEN FOLKAVOND UNPLUGGED IN ONS TEHUIS BRABANT OP DONDERDAG 13 JULI 2006 (581.16) Gelet op de politieverordening, d.d. 4 juli 2006, genomen door de burgemeester, in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet en houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid naar aanleiding van een folkavond OTB Unplugged op donderdag 13 juli 2006, georganiseerd door Ons Tehuis Brabant; Overwegende dat volgende politiemaatregelen dienden getroffen te worden op donderdag 13 juli 2006 vanaf uur tot einde activiteit.: A) Parkeerregeling Kampenhoutsesteenweg: het verkeer van alle fietsers verboden zijn op het fietspad langsheen de Kampenhoutsesteenweg vanaf Breemstraat tot aan Ons Tehuis Brabant. Een parkeerverplichting voor de autovoertuigen is van kracht op het fietspad. B) Snelheidsbeperking Kampenhoutsesteenweg: de snelheid zal beperkt worden tot 50km/uur. Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersborden C43 (50km/uur), D1en E9e. Overwegende dat de politieverordeningen genomen in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet onverwijld dienen in kennis gebracht aan de gemeenteraad ter bekrachtiging; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na erover te hebben beraadslaagd; Artikel 1. Het besluit, d.d. 4 juli 2006, van de burgemeester houdende de politieverordening waarbij bovenvermelde maatregelen werden genomen, wordt bekrachtigd. Art. 2. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. B/ BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEVERORDENING GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER OP 30 JUNI 2006 AANGAANDE HET WAARBORGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID NAAR AANLEIDING VAN DE INHULDIGING VAN HET HOF VAN KEUSTENS OP VRIJDAG 7 JULI 2006 (581.16)

6 6 Gelet op de politieverordening, d.d. 30 juni 2006, genomen door de burgemeester, in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet en houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid in het Hof van Keustens op vrijdag 7 juli 2006 naar aanleiding van de inhuldiging; Overwegende dat volgende politiemaatregelen dienden getroffen te worden op vrijdag 7 juli vanaf 16.00: Parkeerverbod. In het Hof van Keustens Deze maatregel ter kennis te brengen door het verkeersbord E1. Overwegende dat de politieverordeningen genomen in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet onverwijld dienen in kennis gebracht aan de gemeenteraad ter bekrachtiging; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na erover te hebben beraadslaagd; Artikel 1. Het besluit, d.d. 30 juni 2006, van de burgemeester houdende de politieverordening waarbij bovenvermelde maatregelen werden genomen, wordt bekrachtigd. Art. 2. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. C/ BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEVERORDENING GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER OP 30 JUNI 2006 AANGAANDE HET WAARBORGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID NAAR AANLEIDING VAN BREEMSTRAATKERMIS OP ZATERDAG 8 JULI 2006 (581.16) Gelet op de politieverordening, d.d. 30 juni 2006, genomen door de burgemeester, in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet en houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid naar aanleiding van Breemstraatkermis op zaterdag 8 juli 2006; Overwegende dat volgende politiemaatregelen dienden getroffen te worden op zaterdag 8 juli 2006: A) Verkeersvrije straat Breemstraat vanaf Hondenbergweg tot Kampenhoutsesteenweg. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord C 3. B) Parkeerverbod Breemstraat vanaf Hondenbergweg tot Kampenhoutsesteenweg. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord E 1. Overwegende dat de politieverordeningen genomen in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet onverwijld dienen in kennis gebracht aan de gemeenteraad ter bekrachtiging; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na erover te hebben beraadslaagd; Artikel 1. Het besluit, d.d. 30 juni 2006, van de burgemeester houdende de politieverordening waarbij bovenvermelde maatregelen werden genomen, wordt bekrachtigd. Art. 2. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton.

7 de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. 7 D/ BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEVERORDENING GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER OP 20 JULI 2006 AANGAANDE HET WAARBORGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID NAAR AANLEIDING VAN KAMPVERVOER VAN DE SCOUTS PERK OP JULI 2006 EN AUGUSTUS 2006 (581.16) Gelet op de politieverordening, d.d. 20 juli 2006, genomen door de burgemeester, in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet en houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid ter gelegenheid van het organiseren van het kampvervoer van de scouts Perk, zijnde het in- en uitladen van hun materiaal op het de Ribaucourtplein te Perk, op 28, 29 juli 2006 en 13, 14 augustus 2006; Overwegende dat volgende politiemaatregelen dienden getroffen te worden: vrijdag 28 juli 2006, vanaf 17u00. zaterdag 29 juli 2006, van 09u00 tot 14u00. zondag 13 augustus 2006, vanaf 16u00. maandag 14 augustus 2006, vanaf 18u00. Parkeerverbod de Ribaucourtplein, de helft zijde OCMW. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord E 1. Overwegende dat de politieverordeningen genomen in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet onverwijld dienen in kennis gebracht aan de gemeenteraad ter bekrachtiging; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na erover te hebben beraadslaagd; Artikel 1. Het besluit, d.d. 20 juli 2006, van de burgemeester houdende de politieverordening waarbij bovenvermelde maatregelen werden genomen, wordt bekrachtigd. Art. 2. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. E/ BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEVERORDENING GENOMEN DOOR DE BURGEMEESTER OP 16 AUGUSTUS 2006 AANGAANDE HET WAARBORGEN VAN DE VERKEERSVEILIGHEID NAAR AANLEIDING VAN EEN RONDRIT VAN MTC TO THE POINT OP ZONDAG 27 AUGUSTUS 2006 (581.16) Gelet op de politieverordening, d.d. 16 augustus 2006, genomen door de burgemeester, in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet en houdende het waarborgen van de verkeersveiligheid ter gelegenheid van het organiseren van een rondrit van MC To The Point, op zondag 27 augustus 2006; Overwegende dat volgende politiemaatregelen dienden getroffen te worden op zondag 27 augustus 2006: A) Verkeersvrije straat Driesstraat, tussen kruispunt Tervuursesteenweg en Sint-Annastraat. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord C 3. B) Parkeerverbod Driesstraat, tussen kruispunt Tervuursesteenweg en Sint-Annastraat. Deze maatregel ter kennis brengen door verkeersbord E 1.

8 8 Overwegende dat de politieverordeningen genomen in toepassing van artikel van de Nieuwe Gemeentewet onverwijld dienen in kennis gebracht aan de gemeenteraad ter bekrachtiging; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; Na erover te hebben beraadslaagd; Artikel 1. Het besluit, d.d. 16 augustus 2006, van de burgemeester houdende de politieverordening waarbij bovenvermelde maatregelen werden genomen, wordt bekrachtigd. Art. 2. Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan: de griffier van de politierechtbank van het kanton. de griffier van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement. 6. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 2 KASTEEL VAN HAM EN OMGEVING KONINKLIJK BESLUIT 31 DECEMBER 1970: (871.46) Herneming van de opdracht - Goedkeuring van de uitbreiding van de opdracht - Goedkeuring van de verrekeningen nrs. 1, 2 en 3 van de ontwerper Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 29 januari 1988, houdende de aanstelling van D+A Planning als ontwerper voor de opmaak van de herziening van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving ; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 14 oktober 1999, houdende de voorlopige aanvaarding van het in herziening stellen van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving ; Gelet op de gewijzigde opties voor het plangebied genomen door de gemeente en kenbaar gemaakt aan de ontwerper in: het schrijven van de gemeente aan de ontwerper, d.d , aangaande het Hinckaertplein ingevolge de geweigerde bouwaanvraag voor de parking. het schrijven van de gemeente aan de ontwerper, d.d , aangaande de aanleg van een speelplein in het plangebied. Gelet op het schrijven van de ontwerper aan de gemeente, d.d , inzake het hernemen van de procedure en het hiertoe aanrekenen van meerprestaties; Overwegende dat in 2002 het dossier werd stilgelegd ingevolge het verzoek van Arohm tot duidelijkheid over de opties in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; Gelet op de bespreking van de ontwerper met de gemeente, d.d , waarin gesteld werd het dossier terug op te starten; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 23 maart 2006, houdende de voorlopige aanvaarding van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; Gelet op het feit dat het door de Vlaamse Overheid verstrekte advies ingevolge het openbaar onderzoek van het structuurplan gunstig is met betrekking tot de planopties die in het structuurplan voor het BPA Kasteel van Ham genomen worden; Gelet op het feit dat de planopties voor het plangebied gewijzigd zijn met: de gewijzigde toestand in de dorpskern die na de realisatie van de omleidingsweg ontstaan is. herlokalisatie van de gemeentelijke loods. de herbestemming van de bouwvrije naderingszone.

9 9 de beleidsvisie van de hogere overheid inzake het afremmen van de woonbebouwing in het woonuitbreidingsgebied. het voorzien van een nabestemming voor de bestaande sportinfrastructuur. het toekennen van diverse gemeenschapsfuncties in het domein van Kasteel van Ham. het voorzien van de mogelijkheid tot ontwikkeling van garages voor de woningen in de Nieuwstraat in functie van de verbetering van de leefkwaliteit van deze woningen. het realiseren van nieuwe tracés voor voetwegen en fietsers in vervanging van de afschaffing van de L. Sterckxstraat door de aanleg van de bouwvrije naderingszone, Overwegende de vraag van de dienst openbare werken tot het opmaken van onteigeningsplannen, ingevolge de nieuwe rooilijnen door het overdragen van de gewestwegen aan de gemeente in het centrum van Steenokkerzeel; Gelet op artikel 6 van hoofdstuk II van de overeenkomst die voorziet in een bijkomende vergoeding bij herneming van het dossier; Gelet op verrekening nr. 1, d.d. 18 juli 2006, van het studiebureau D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle, voor het hernemen van de opdracht van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving voor een ereloon van ,609, exclusief BTW; Gelet op de verrekening nr. 2, d.d. 18 juli 2006, van het studiebureau D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle, voor de digitale reproductie van dossiers, daar in de oorspronkelijke overeenkomst enkel sprake is van manuele reproductie: kopie A 4 zwart/wit : 0,20/stuk, exclusief BTW kopie A 3 zwart/wit : 0,25/stuk, exclusief BTW kopie A 4 kleur : 1,00/stuk, exclusief BTW kopie A 3 kleur : 2,50/stuk, exclusief BTW zwart-wit plot tot A0 : 25,00/stuk + 7,50 voor de 1 ste plot, exclusief BTW kleurenplots tot A0 : 32,00/stuk + 7,50 voor de 1 ste plot, exclusief BTW planafdrukken : 4,50/stuk + 7,50 voor de 1 ste afdruk, exclusief BTW Gelet op de verrekening nr. 3, d.d. 18 juli 2006, van het studiebureau D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle, voor de opmaak van onteigeningsplannen bij het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving voor een ereloon van: 1.250,00, exclusief BTW voor 20 te onteigenen percelen en 65,00 exclusief BTW per bijkomend te onteigenen perceel; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Artikel 1. Akkoord te gaan met het hernemen van de opdracht de uitbreiding van de opdracht de verrekeningen nrs. 1, 2 en 3 van de ontwerper voor het opmaken van een herzieningsplan van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving. Art. 2. De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd voor de ondertekening van de offerte. Art. 3. Het besluit wordt aan de ontwerper D+A Consult overgemaakt. Art. 4. De uitgave zal aangerekend worden op artikel 93002/733/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. 7. BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 5 WIJK CENTRUM : (871.46) Herneming van de opdracht Goedkeuring van de uitbreiding van de opdracht Goedkeuring van de verrekeningen nrs. 1en 2 van de ontwerper

10 10 Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 29 januari 1988, houdende de aanstelling van D+A Planning als ontwerper voor de opmaak van het bijzonder plan van aanleg nr. 5 Wijk Centrum ; Gelet op het schrijven van hoofdbestuur van stedenbouw, d.d. 19 maart 1998, houdende de planoptie in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen over het projectgebied; Overwegende dat het BPA nr. 5 Wijk Centrum nooit definitief werd goedgekeurd; Gelet op het schrijven van de ontwerper aan de gemeente, d.d. 15 mei 2001, inzake het hernemen van de procedure en het hiertoe aanrekenen van meerprestaties; Overwegende dat in 2002 het dossier werd stilgelegd ingevolge het verzoek van Arohm tot duidelijkheid over de opties in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; Gelet op de bespreking van de ontwerper met de gemeente, d.d. 04 oktober 2005, waarin gesteld werd het dossier terug op te starten; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 23 maart 2006, houdende de voorlopige aanvaarding van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; Gelet op het feit dat het door de Vlaamse Overheid verstrekte advies ingevolge het openbaar onderzoek van het structuurplan gunstig is met betrekking tot de planopties die in het structuurplan voor het BPA nr. 5 Wijk Centrum genomen worden; Overwegende de vraag van de dienst openbare werken tot het opmaken van onteigeningsplannen, ingevolge de nieuwe rooilijnen door het overdragen van de gewestwegen aan de gemeente in het centrum van Steenokkerzeel; Gelet op de verrekening nr. 1, d.d. 18 juli 2006, van het studiebureau D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle, voor de digitale reproductie van dossiers, daar in de oorspronkelijke overeenkomst enkel sprake is van manuele reproductie: kopie A 4 zwart/wit : 0,20/stuk, exclusief BTW kopie A 3 zwart/wit : 0,25/stuk, exclusief BTW kopie A 4 kleur : 1,00/stuk, exclusief BTW kopie A 3 kleur : 2,50/stuk, exclusief BTW zwart-wit plot tot A0 : 25,00/stuk + 7,50 voor de 1 ste plot, exclusief BTW kleurenplots tot A0 : 32,00/stuk + 7,50 voor de 1 ste plot, exclusief BTW planafdrukken : 4,50/stuk + 7,5 voor de 1 ste afdruk, exclusief BTW Gelet op de verrekening nr. 2, d.d. 18 juli 2006, van het studiebureau D+A Consult nv, Meiboom 26 te 1500 Halle, voor de opmaak van onteigeningsplannen bij van het bijzonder plan van aanleg nr. 2 Kasteel van Ham en omgeving voor een ereloon van: 1.250,00, exclusief BTW voor 20 te onteigenen percelen en 65,00, exclusief BTW per bijkomend te onteigenen perceel Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Artikel 1. Akkoord te gaan met de herneming van de opdracht de uitbreiding van de opdracht de verrekeningen nrs. 1 en 2 van de ontwerper voor het opmaken van het bijzonder plan van aanleg nr. 5 Wijk Centrum. Art. 2. De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd voor de ondertekening van de offerte. Art. 3. Het besluit wordt aan de ontwerper D+A Consult overgemaakt.

11 11 Art. 4. De uitgave zal aangerekend worden op artikel 93002/733/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. 8. OPMAKEN VAN EEN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 7 RECREATIEZONE MELSBROEK : (871.46) - Aanstelling studiebureau - Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere wijzigingen; Gelet op het collegebesluit, d.d. 13 juni 2005, houdende de herlokalisatie van de voetbalvelden in Melsbroek waarin aan de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw opdracht wordt gegeven een bestek op te maken voor de studie en opmaak van een RUP voor de herlokalisatie van de voetbalvelden; Overwegende dat er geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan opgemaakt worden zolang de gemeente niet beschikt over een definitief vastgesteld en door de bestendige deputatie goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar dat wel een bijzonder plan van aanleg (BPA) kan opgemaakt worden in toepassing van artikel 14 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 waarin volgende bepaling is opgenomen: Een bijzonder plan van aanleg dat afwijkt van de voorschriften van het gewestplan kan ook worden goedgekeurd wanneer de gemeente beslist heeft tot het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoals bedoeld in artikel 20, 1, van het decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning of artikel 32, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, op voorwaarde dat een ruimtelijke afweging gebeurt mede op basis van de principes van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, en dat het bijzonder plan van aanleg voorlopig aangenomen werd voor 1 november Bijzondere plannen van aanleg die afwijken van het gewestplan en die voorlopig worden aangenomen na 1 november 2006, kunnen tot 1 mei 2008 slechts definitief aangenomen worden door de gemeenteraad indien de bepalingen ervan in overeenstemming zijn met een minstens voorlopig vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Na 1 mei 2008 kunnen geen afwijkende bijzondere plannen van aanleg meer definitief door de gemeenteraad aangenomen worden. Gelet op de toelichtingsnota met betrekking tot het opmaken van een bijzonder plan van aanleg Recreatiezone Melsbroek ; diensten; Gelet op de bestaande wetgeving op de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 26 januari 2006, houdende de opmaak van een BPA nr. 7 Recreatiezone Melsbroek, waarin het college van burgemeester en schepen wordt gelast een ontwerper voor te stellen aan de gemeenteraad, de opdracht wordt gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure en het bestek en de modelovereenkomst wordt goedgekeurd; Gelet op het collegebesluit d.d. 22 mei 2006, houdende de goedkeuring van de lijst van aan te schrijven studiebureaus om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de herlokalisatie van de voetbalvelden F.C. Melsbroek: Studiebureau Quadrant... Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg-Meerbeek Intercommunale Haviland... Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik Studiebureau D+A Consult... Meiboom 26 te 1500 Halle Gelet op het proces-verbaal van opening der inschrijvingen, d.d. 14 juni 2006, opgemaakt door het diensthoofd ruimtelijke ordening en stedenbouw; Gelet op het verslag van nazicht bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, d.d. 15 juni 2006, waaruit blijkt dat Quadrant studie- en landmeetburo de meest voordelige en regelmatige inschrijving is, om volgende redenen;

12 12 1) De kandidatuur van de studiebureaus is volledig en beantwoordt aan de overeenkomst en het bijzonder bestek. 2) De offerte van D+A Consult is op sommige punten niet duidelijk omwille van de overvloed aan informatie (de opdrachtomschrijving staat zowel in de ondertekende modelovereenkomst, in de gedetailleerde prijsbepaling als in de Methodiek en in het stappenplan/stroomschema). Hierdoor is kans op misverstanden groter en zijn er geen duidelijke afspraken (welk document heeft voorrang?). 3) In de offerte van Haviland IGSV is de beschrijving van de maatregelen inzake kwaliteitsbewaking en garanties voor vlotte samenwerking zeer summier uitgeschreven, in ieder 1 paragraaf en worden de referenties enkel vernoemd, zonder verdere uitleg of fotomateriaal. 4) Haviland IGSV kan de opdracht uitvoeren voor de eenheidsprijs van /ha, en is daarmee de goedkoopste inschrijver. Quadrant studie- en landmeetburo kan de opdracht uitvoeren voor de eenheidsprijs van 1.530ha en is hiermee 100/ha duurder dan Haviland IGSV wat verwaarloosbaar is voor een BPA van beperkte oppervlakte (± 4 ha). D+A Consult de opdracht uitvoeren voor de eenheidsprijs van 2.450/ha, en is daarmee de duurste inschrijver 5) Quadrant studie- en landmeetburo werd door de gemeenteraad aangesteld als ontwerper voor het onteigeningsplan van dit gebied, wat het voordeel biedt dat zij alle terreingegevens reeds in hun bezit hebben en het proces aanzienlijk kan versnellen. Zij hebben als enige offerte-indiener een structuurschets van het gebied bijgevoegd met een voorstel van indeling. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Artikel 1. Quadrant studie- en landmeetburo aan te stellen als ontwerper voor het opmaken van een bijzonder plan van aanleg nr. 7 Recreatiezone Melsbroek, volgens de voorwaarden in de overeenkomst (voor een ereloon van 1.530/ha, exclusief BTW). Art. 2. De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd voor de ondertekening van de overeenkomst. Art. 3. De overeenkomst wordt aan het aangeduide studiebureau ter ondertekening overgemaakt. Art. 4. De uitgave zal aangerekend worden op artikel 93002/733/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. 9. STRAATNAAMWIJZIGING VANHEYLENSTRAAT. HERNUMMERING VOLLEDIGE VEREECKENSTRAAT EN HERNUMMERING VAN DE ONPARE NUMMERS VAN DE VANHEYLENSTRAAT: (501.33) - Principebesluit straatnaamwijziging en hernummering - Gelet op de twee nieuwe groepswoningbouwprojecten in de Vanheylenstraat door Goddelijke Voorzienigheid en CV Elk Zijn Huis; Overwegende dat er reeds verscheidene huisnummers met componenten bestaan, en nog mogelijke bouwgronden liggen in de Vanheylenstraat; Gelet op het collegebesluit, dd. 29 mei 2006, waarin het besluit tot hernummering van de onpare kant van de Vanheylenstraat werd verdaagd zodat eerst onderzocht kon worden of de onlogische naamgeving van de Vereeckenstraat en Vanheylenstraat kon aangepast worden; Gelet op het voorstel tot: straatnaamwijziging van een deel van de Vanheylenstraat (tussen de Vereeckenstraat en de Pensionaatlaan) hernummering van het oude en nieuwe deel van de Vereeckenstraat en hernummering van de onpare kant van het overblijvende deel van de Vanheylenstraat (tussen de Pensionaatlaan en de Kerk).

13 13 Artikel 1. Principieel akkoord te gaan met: de straatnaamwijziging (deel van Vanheylenstraat) hernummering het oude en nieuw deel Vereeckenstraat en hernummering onpare kant van het overblijvend deel van de Vanheylenstraat. Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het houden van een openbaar onderzoek, het aanschrijven van eigenaars en bewoners van de aangrenzende percelen, het vragen van advies aan de gemeentelijke cultuurraad en de dienst openbare werken en bevolking. 10. POLITIE VAN HET WEGVERKEER: (581.15) - Aanpassing van het reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het instellen van een parkeerverbod in de Keizerinlaan langs de kant van het kasteel van Ham - Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer; Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens (Belgisch Staatsblad 9 december 1975); Gelet op het collegebesluit, d.d. 6 februari 2006, houdende voorstel tot parkeerverbod vanaf de de Lannoylaan tot de Hamdreef langs de kant van het kasteel van Ham; Gelet op het advies van de politiezone Kastze, d.d. 18 mei 2006, houdende geen bezwaar tegen het invoeren van een parkeerverbod in de Keizerinlaan; Gelet op het collegebesluit, d.d. 12 juni 2006, houdende kennisname van het advies van de politiezone Kastze en de opdracht aan de dienst openbare werken om een ontwerp tot gemeenteraadsbesluit te maken voor de aanpassing van het reglement van de politie op het wegverkeer met betrekking tot het invoeren van een parkeerverbod in de Keizerinlaan langs de kant van het kasteel van Ham; Gelet op het bijgevoegd plan met aanduiding van het parkeerverbod; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en 119; BESLIST: met 11 stemmen tegen 3 stemmen {Mombaerts Wim, Ryon en Maes} bij 4 onthoudingen {Verhaeghe, Schoetens, Goderis en Nys} Artikel 1. Een parkeerverbod in te stellen in de Keizerinlaan langs de kant van het kasteel van Ham. Art. 2. De nodige verkeersborden E 1 verboden te parkeren te plaatsen. Art. 3. Het huidig reglement voor goedkeuring, in drievoud, over te maken aan de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer te Brussel. 11. POLITIE VAN HET WEGVERKEER : ( ) - Aanpassing van het reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot het aanleggen van een voetgangers- en fietsersoversteek op het kruispunt van de Kortenbergsesteenweg en de Mulslaan/Gorislaan- Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer;

14 Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 14 Gelet op het ministerieel besluit, d.d. 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens (Belgisch Staatsblad 9 december 1975); Gelet op het collegebesluit, d.d. 30 januari 2006, houdende: kennisname van het ongunstig antwoord van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant betreffende het aanleggen van een voetgangersoversteek; en de opmerking om opnieuw advies te vragen met duidelijke vermelding van de juiste locatie maar ook voor een oversteekplaats voor fietsers; Gelet op het antwoord van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant -, d.d. 23 februari 2006, houdende vermelding dat dit kruispunt niet meer onder hun beheer valt en tot de bevoegdheid van de gemeente behoort; Gelet op het gunstig advies van de provincie Vlaams-Brabant, d.d. 19 april 2006; Gelet op het gunstig advies van de politiezone Kastze met aanduiding op plan van de benodigde verkeerssignalisatie; Gelet op het bijgevoegd plan met aanduiding van de oversteekplaatsen; Overwegende dat het noodzakelijk is de veiligheid van de voetgangers en fietsers zoveel mogelijk te waarborgen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en 119; Artikel 1. Een oversteekplaats aan te leggen voor voetgangers en fietsers op het kruispunt van de Kortenbergsesteenweg en de Mulslaan/Gorislaan. Art. 2. De nodige witte belijning en verkeerssignalisatie (verkeersbord B1) aan te brengen. Art. 3. Het huidig reglement voor goedkeuring, in drievoud, over te maken aan de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer te Brussel. 12. AQUAFIN: (815/851.2) PROJECT : COLLECTOR LELLEBEEK INCLUSIEF CARGO WEGENIS EN RIOLERINGSWERKEN P. GALMARTSTRAAT EN PENSIONAATLAAN: - Ondergronds brengen van het openbaar verlichtingsnet - Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 27 februari 2003, houdende: over te gaan tot de aanleg van een gescheiden rioleringsnet in de Pensionaatlaan en de Pastoor Galmartstraat en vernieuwing van beide straten. een samenwerkingsovereenkomst betreffende het samenvoegen van beide projecten collector Lellebeek inclusief Cargo + aanleg van een DWA en RWA in de Pensionaatlaan en P. Galmartstraat met Aquafin af te sluiten. het addendum bij de overeenkomst van 8 oktober 1999 omtrent de studie van het Aquafin-project goed te keuren. de burgemeester en de secretaris worden belast met de ondertekening van deze overeenkomst met dien verstande dat deze overeenkomst pas uitwerking kan hebben vanaf het ogenblik dat de gemeente de vaste toezegging in verband met de toelagen heeft bekomen.

15 15 de uitgave zal aangerekend worden op artikel 87701/732/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het nodige krediet zal voorzien worden in de eerstvolgende begrotingswijziging, de uitgave zal gefinancierd worden deels door middel van toelagen (geraamd op ,50) deels door een lening (saldo) Gelet op het collegebesluit, d.d. 8 mei 2006, houdende: kennisname van het verslag van de vergadering, d.d. 27 maart 2006, met de betrokken vergunningverlenende instanties. kennisname van de coördinatievergadering, d.d. 24 april 2006, met de nutsmaatschappijen. voetpaden aan te leggen in de Pensionaatlaan en de Pastoor Galmartstraat ter gelegenheid van deze wegenis- en rioleringswerken. de opdracht om aan de nutsmaatschappijen te vragen de netten te vernieuwen/ondergronds te brengen. Gelet op het schrijven aan PBE, d.d. 15 mei 2006, houdende aanvraag bestek voor het ondergronds brengen van de openbare verlichting in de Pensionaatlaan en de Pastoor Galmartstraat; Gelet op het antwoord van PBE, d.d. 13 juni 2006, houdende: kostenraming voor het ondergronds brengen van de openbare verlichting in de Pensionaatlaan en de Pastoor Galmartstraat voor een geraamd bedrag van ,16, inclusief BTW. voorstel om 14 metalen palen in RAL kleur 6003 (groen) te plaatsen van 8m lph, voorzien van de gerecupereerde armaturen en 650 m kabel, de armaturen zijn 2 jaar geleden geplaatst bij de renovatie van de openbare verlichting in Melsbroek en dus nog als nieuw. de kosten voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet zijn volledig ten laste van PBE.; Overwegende dat de door PBE voorgestelde hoogte van de palen, 8 meter, zeer hoog is en er beter palen van 06m30 hoogte kunnen voorzien worden; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117; Artikel 1. Akkoord te gaan met het ondergronds brengen van de openbare verlichting in de Pensionaatlaan en de Galmartstraat te Melsbroek voor een geraamd bedrag van ,16, inclusief BTW, op voorwaarde dat er palen voorzien worden van 06m30 hoogte in plaats van 08m00 hoogte. Art. 2. De kosten van de vervanging van de palen te financieren door beroep te doen op het renovatiefonds. Art. 3. PBE van dit besluit in kennis te stellen. 13. UITVOEREN VAN TECHNISCHE WERKEN LANGSHEEN DE AARSCHOTSESTRAAT TEN BEHOEVE VAN EEN GOEDGEKEURDE VERKAVELING: (861.5) Goedkeuring ontwerp en overeenkomst - Gelet op de verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, d.d. 8 augustus 2005, onder referentie 2004/V/16 voor gronden gelegen langsheen de Aarschotsestraat te Steenokkerzeel; Overwegende dat voor deze verkaveling rioleringswerken en garageopritten dienen aangelegd te worden; Gelet op het bijzonder bestek, plannen, raming en meetstaat der werken opgesteld door M. & H. Taelemans, H. Liebrechtlaan 60 te 1090 Brussel; Overwegende dat deze werken geraamd worden op ,90, inclusief BTW; Gelet op het gunstig advies, onder voorwaarden, d.d. 2 maart 2006, van Riobra;

16 16 Gelet op het schrijven van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, d.d. 15 februari 2006, houdende geen bezwaar te hebben tegen de uitvoering van deze werken; Gelet op het voorstel van overeenkomst tussen de gemeente, Riobra en de aanvrager betreffende deze technische werken, aan te passen overeenkomstig het bijgevoegde erratum; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117; Artikel 1. Het bijzonder bestek, de plannen, de raming en de meetstaat voor de aanleg van riolering en garageopritten ten behoeve van de goedgekeurde verkaveling langsheen de Aarschotsestraat worden goedgekeurd. Art. 2. De overeenkomst tussen de verkavelaar / ontwerper, Riobra en de gemeente betreffende de aanleg van riolering en garageopritten ten behoeve van deze verkaveling wordt goedgekeurd. Art. 3. Van dit besluit in kennis te stellen: Riobra. M. & H. Taelemans. 14. RENOVATIE VAN DRIE SANITAIRE RUIMTES IN DE GEMEENTESCHOLEN PIRAMIDE VAN STEENOKKERZEEL EN TILIA VAN MELSBROEK: (861.2) - Goedkeuring meeruitgave - Gelet op het collegebesluit, d.d. 8 mei 2006, houdende architect Dirk Hendrickx aan te duiden voor de opmaak van een bestek en de opvolging van de werken voor de renovatie van drie sanitaire ruimtes in de gemeenteschool van Steenokkerzeel en Melsbroek en voor de gedeeltelijke overkapping van de speelplaats van de gemeenteschool van Steenokkerzeel voor een totaal bedrag van 5.868,50, inclusief BTW; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 1 juni 2006, houdende goedkeuring van het ontwerp voor de renovatie van drie sanitaire ruimtes in de gemeentescholen Piramide te Steenokkerzeel en Tilia te Melsbroek voor een geraamd bedrag van ,62, inclusief BTW, en deze werken te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het proces-verbaal van opening der biedingen, d.d. 6 juli 2006; Gelet op het proces-verbaal van nazicht der offertes, opgesteld door de architect Dirk Hendrickx, waaruit blijkt dat de enige en laagste bieder meer dan 10% boven de goedgekeurde raming zit met een bedrag van ,94, inclusief BTW; Gelet op artikel 72201/723/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006 waar een krediet ingeschreven werd van ; Gelet op de bestaande wetgeving op de overheidsopdrachten, leveringen en diensten; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117; Artikel 1. De meeruitgave van 6.149,32, inclusief BTW, voor de renovatie van drie sanitaire ruimtes in de gemeentescholen Piramide te Steenokkerzeel en Tilia te Melsbroek goed te keuren. Art. 2. De uitgave zal aangerekend worden op artikel 72201/723/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het nodige krediet zal voorzien worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. Art. 3. Architect Dirk Hendrickx van dit besluit in kennis te stellen. 15. AANLEG VAN EEN SKATE- EN VERKEERSPARK: (861.6)

17 - Goedkeuring meeruitgave - 17 Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 20 april 2006, houdende goedkeuring van het lastenboek voor het aanleggen van een skate- en verkeerspark langs de Tervuursesteenweg nabij het politiecommissariaat voor een geraamd bedrag van ,54, inclusief BTW, en deze werken te gunnen door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het proces-verbaal van opening der biedingen, d.d. 28 juni 2006; Gelet op het verslag van nazicht der offertes, opgesteld door de dienst openbare werken, waaruit blijkt dat de laagste bieder meer dan 10% boven de goedgekeurde raming zit met een bedrag van ,64, inclusief BTW; Gelet op artikel 76103/725/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar een krediet van ingeschreven werd; Gelet op de bestaande wetgeving op de overheidsopdrachten, leveringen en diensten; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117; Artikel 1. De meeruitgave van ,10, inclusief BTW, voor het aanleggen van een skate- en verkeerspark langs de Tervuursesteenweg nabij het politiecommissariaat goed te keuren. Art. 2. De uitgave zal aangerekend worden op artikel 76103/725/60 van de buitengewone dienst van de begroting 2006, waar het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. 16. UITVOEREN VAN VERBETERINGSWERKEN IN DE BREEMSTRAAT EN DE HOUTEMSESTEENWEG EN HET PLAATSEN VAN VERKEERSREMMERS IN VERSCHILLENDE STRATEN: (865.1) - Goedkeuring verrekening nr. 3 - Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en artikel 234 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 28 maart 2002, houdende goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tussen de gemeente en een nog aan te duiden studiebureau voor het uitvoeren van

18 18 verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten; Gelet op het collegebesluit, d.d. 15 juli 2002, houdende de aanduiding van het studiebureau Heyvaert voor het opmaken van het ontwerp van verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en het plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten; Gelet op het gemeenteraadsbesluit, d.d. 27 mei 2004, houdende goedkeuring van het ontwerp voor de verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en het plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten voor een ten indicatieve titel geraamd bedrag van , inclusief BTW, en deze diensten te gunnen door middel van een openbare aanbesteding; Gelet op het collegebesluit, d.d. 8 november 2004, houdende aanduiding van de bvba Liema uit Bekkevoort als aanbestedingshouder voor de verbeteringswerken in de Breemstraat en de Houtemsesteenweg en het plaatsen van verkeersremmers in verschillende straten voor een bedrag van ,52, inclusief BTW en het bevel van aanvang der werken zal pas gegeven worden na het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning; Gelet op het collegebesluit, d.d. 19 september 2005, houdende het bevel tot aanvang der werken te geven op maandag 17 oktober 2005 op voorwaarde dat de bouwvergunning verkregen is op of voor die datum; Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was volgende wijzigingen aan te brengen voor het aansluiten van de kleedkamers en de cafetaria van de voetbal in de Kerkdreef te Perk: HV in meer : ,44 HV in min : - 0,00 Bijwerken : - 0,00 Algemeen totaal : ,44 Btw : ,69 TOTAAL : ,13 Overwegende dat Liema bvba uit Bekkevoort een termijnverlenging van 15 werkdagen vraagt omwille van hoger genoemde wijzigingen; Gezien de som van deze verrekening meer dan 10% van het toewijzingsbedrag is, dient deze verrekening ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad overeenkomstig artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet; Overwegende dat Liema bvba uit Bekkevoort zich ertoe verbindt om geen schadevergoeding te eisen omwille van de verlenging; Gelet op het gunstig advies van de ontwerper studiebureau Heyvaert uit Meise; Overwegende dat voor deze uitgave kredieten vastgelegd zijn ten bedrage van , op artikel 42109/731/60 van de buitengewone dienst; Artikel 1. Goedkeuring wordt gehecht aan verrekening nr. 3 voor het totaal bedrag in meer van ,13, inclusief BTW. Art. 2. De termijnverlenging van 15 werkdagen wordt goedgekeurd. Art. 3. De kosten van deze verrekening worden verrekend in de begroting 2006, op artikel 42109/731/60/2004 van de buitengewone dienst, waar het krediet zal aangepast worden in de eerstvolgende begrotingswijziging. Art. 4. Worden van dit besluit in kennis gesteld: Liema bvba. studiebureau Heyvaert.

19 AANLEG BIJZONDER OVERRIJDBARE BEDDING OP DE N21 HAACHTSESTEENWEG TUSSEN DE N227 TERVUURSESTEENWEG EN DE N 26 MECHELSESTEENWEG: (845/865.1) - Principebeslissing - Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en artikel 234 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de uitnodiging om deel te nemen aan de gemeentelijke begeleidingscommissie betreffende de aanleg van bijzonder overrijdbare beddingen op de N21-Haachtsesteenweg; Overwegende dat het hier gaat om een globaal project uitgaande van de administratie der wegen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn in samenspraak met de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel; Overwegende dat de Vlaamse Overheid (administratie der wegen Vlaams-Brabant) Grontmij Vlaanderen aangesteld heeft als studiebureau voor de opmaak van deze plannen; Gelet op de startnota, opgesteld door de ontwerper; Overwegende dat op de gemeentelijke begeleidingscommissie, d.d. 4 augustus 2006, volgende punten besproken werden die betrekking hebben op de gemeente Steenokkerzeel: aanleg van een vrije busbaan langs de Haachtsesteenweg richting Brussel, om te eindigen ter hoogte van de gemeentelijke sporthal. aanleg van een dubbel rioleringsstelsel langs deze betreffende zijde. de Abelendreef als enige centrale in-en uitgang te beschouwen van de wijk Zonnebos (enig mogelijke kruising van het andere rijvak van de Haachtsesteenweg door het verkeer) zal veiliger worden gemaakt door een linkse voorsortering, komende uit de richting Brussel. de Zonneboslaan en de Beukendreef of volledig te sluiten voor alle verkeer of alleen verkeer toe te laten rechts in en rechts uit zodat er geen kruising meer mogelijk is met het tegenliggend verkeer de aanbesteding van deze werken is gepland tegen eind van dit jaar; Gelet op het mobiliteitsplan van Steenokkerzeel; Gelet op het in opmaak zijnde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarvan de procedure bijna ten einde is; Artikel 1. Het principe voor de aanleg van bijzonder overrijdbare beddingen op de Haachtsesteenweg tussen de Tervuursesteenweg (N227) en de grens met de gemeente Kampenhout, wordt goedgekeurd. Art. 2. gaat akkoord om de Abelendreef als enige centrale in- en uitgang van de wijk Zonnebos te beschouwen en voor de Zonneboslaan en de Beukendreef alleen verkeer toe te laten rechts in en rechts uit zodat er geen kruising meer mogelijk is met het tegenliggend verkeer. Art. 3. dringt aan op het plaatsen van verkeerslichten aan de kruising van de Haachtsesteenweg met de Abelendreef.

20 20 Art. 4. Van dit besluit in kennis te stellen: administratie der wegen Vlaams-Brabant. De Lijn. gemeentebestuur Kampenhout. studiebureau Grontmij Vlaanderen. 18. VERBOUWINGSWERKEN GEMEENTEHUIS VAN STEENOKKERZEEL, E. FUÉRISONPLAATS 18: (861.1) PERCEEL 1: RUWBOUW EN VOLTOOIINGSWERKEN Goedkeuring verrekening nr. 8 - Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 117 en art. 234 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikels 248 tot 260 betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het collegebesluit, d.d. 8 augustus 2005, houdende de toewijzing van de opdracht met als voorwerp Verbouwingswerken gemeentehuis van Steenokkerzeel, E. Fuérisonplaats 18: Perceel 1: ruwbouw en voltooiingswerken aan Van Cauter nv, Moorstraat 20 - bus Breendonk, ten bedrage van ,61, inclusief BTW en waarbij de uitvoering dient te gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek nr. D ; Overwegende dat tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was volgende wijzigingen aan te brengen: HV in meer : ,58 HV in min : ,32 Bijwerken : - 0,00 Algemeen totaal : ,26 Btw : ,67 TOTAAL : ,93 Het totale bestelbedrag na verrekeningen bedraagt nu ,51, inclusief BTW; De bestaande trap kan niet worden herbruikt; De voorziene houten trap van verdieping 1 naar verdieping 2 wijzigt ten aanzien van de aanbesteding gebouw Om esthetische reden is het aangewezen een eiken houten trap te voorzien in het bestaande

ZITTING VAN 30 JUNI 2005

ZITTING VAN 30 JUNI 2005 ZITTING VAN 30 JUNI 2005 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Vandervorst, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts

Nadere informatie

ZITTING VAN 09 SEPTEMBER 2004

ZITTING VAN 09 SEPTEMBER 2004 ZITTING VAN 09 SEPTEMBER 2004 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Vandervorst, Verhaeghe, Mombaerts Wim,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 APRIL 2005

ZITTING VAN 28 APRIL 2005 ZITTING VAN 28 APRIL 2005 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Vandervorst, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008

ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 ZITTING VAN 24 JANUARI 2008 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Verhaeren, Van Damme, Trostmann, Luypaert en Cauwenberghs, schepenen; Dewinter, Verhaeghe, Mombaerts, Van Eylen, Goderis,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2006

ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2006 ZITTING VAN 16 NOVEMBER 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Schoetens, Mombaerts Wim, Van Eylen,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08373 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08829 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 5 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01266 Onderwerp: Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de Vrijdagmarkt, deel tussen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04735 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13539 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11095 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00886 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09296 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11482 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2003

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2003 1 ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2003 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Vandervorst, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02798 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 18 mei 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_05791 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05367 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09107 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02795 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05953 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08181 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 september 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_10273 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07408 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09289 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 maart 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08369 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13258 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08111 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11485 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00589 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_02801 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013 VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 23 JULI 2013 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN : Gelet op de wet betreffende de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11834 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 februari 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_01792 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN : Gelet op de wet betreffende de

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11578 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08824 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN 01 JUNI 2006

ZITTING VAN 01 JUNI 2006 1 ZITTING VAN 01 JUNI 2006 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts Wim, Van Eylen, Ryon,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11492 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 4 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie