In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra."

Transcriptie

1 Geachte Client In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra. Voorbereiding van de installatie van OfficeNet Extra (Back-up maken)...2 Installatie-Instructie OfficeNet Extra...3 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Eerste installatie)...5 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra)...7 Conversiehandleiding (Migreren gegevens uit OfficeNet Plus)...8 Gebruik van OfficeNet Extra in combinatie met een verbinding via een gateway...9 Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan ABN AMRO geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Voorbereiding van de installatie van OfficeNet Extra (Back-up maken) Wanneer een eerdere versie van OfficeNet Extra aanwezig is dient u voordat OfficeNet Extra wordt geïnstalleerd een back-up te maken van de bestaande installatie. Let op : Alleen wanneer u een back-up heeft gemaakt van de bestaande installatie kan OfficeNet Extra hersteld worden mocht er tijdens de upgrade naar OfficeNet Extra 1.5 iets mis gaan. Een Back-Up maken van de bestaande OfficeNet Extra installatie Stap 1 Bepaal in welke directory OfficeNet Extra is geïnstalleerd (standaard is dit C:\Program files\officenet Extra) en maak een kopie van deze directory. Open Windows Explorer / Verkenner. Zoek de directory waar OfficeNet Extra is geïnstalleerd. Klik met de rechter muis knop op de naam van de directory en kies <Copy >. Selecteer de directory waar u de back-up wilt plaatsen. Klik met de rechter muis knop op de naam van deze directory en selecteer <Paste>. Wanneer u geen gebruik maakt van gedeelde bestanden bent u nu klaar met het maken van de back-up en kunt u verder gaan met de installatie. Stap 2 (Alleen wanneer u gebruik maakt van gedeelde bestanden ) Open in OfficeNet Extra één van de modules en open het instellingenscherm (Acties Instellingen). Kijk bij de vaste gegevens, hier ziet u de naam staan van de map waar de gedeelde bestanden staan (in het voorbeeld E:\OfficeNet Extra Data). Sluit OfficeNet Extra en ga naar de Windows Explorer. Maak nu op dezelfde wijze als bij stap 1 een kopie van de directory waarin de gedeelde bestanden staan. Let op: Wanneer u gebruik maakt van gedeelde bestanden en daarnaast ook gebruik maakt van de rapportage module in uw oude versie van OfficeNet Extra is het belangrijk om de upgrade te starten op een computer waarvan de rapportage module de informatie bevat die u wilt overzetten. Alleen de informatie uit de eerste rapportagemodule zal worden overgezet naar OfficeNet Extra 1.5.

3 Installatie-Instructie OfficeNet Extra Voordat u begint: Indien u OfficeNet Extra installeert in een netwerkomgeving dient u eerst uw systeembeheerder te raadplegen. Wanneer u gebruik maakt van een smartcardlezer dient deze aangesloten te zijn op uw pc voordat u met de installatie begint. Stap 1 Plaats de OfficeNet Extra CD-rom in uw cd-rom station. Wacht tot de installatie automatisch start. Wanneer de installatie niet automatisch start kunt u de installatie starten door in Windows Explorer het cd-rom station te selecteren en dubbelklikken op Install.exe. Let op: Indien u een eerdere versie van OfficeNet Extra op uw computer heeft staan zal de installatie starten bij stap 4. Stap 2 Het scherm Doellocatie voor de programma-onderdelen selecteren verschijnt. In dit scherm kunt u aangeven in welke lokale map (geen netwerklocatie) u OfficeNet Extra wilt installeren. Standaard wordt gekozen voor C:\Program Files\OfficeNet Extra. U kunt een andere map selecteren door op de knop te klikken Klik op <Volgende> om de installatie te starten. Let op: Het aantal gebruikte sub-directories mag niet groter zijn dan 5. Onder Windows 2000 mag het aantal karakters niet meer zijn dan 33 (inclusief spaties). Indien uw PC is aangesloten op een (bedrijfs) netwerk wordt u aangeraden eerst contact op te nemen met uw systeembeheerder. Installatie kan alleen op een lokale schijf. Stap 3 Wanneer u bestanden wilt delen met andere gebruikers kunt u in het volgende scherm ( Doellocatie voor de gegevensbestanden selecteren ) aangeven op welke locatie deze bestanden moeten worden opgeslagen. Indien u geen gebruik maakt van gedeelde bestanden of u bent de enige gebruiker van OfficeNet Extra hoeft u hier geen selectie te maken. Klik op <Volgende> om verder te gaan. Let op: Het aantal gebruikte sub-directories mag niet groter zijn dan 5. Onder Windows 2000 mag het aantal karakters niet meer zijn dan 33. Gebruik altijd een schijfaanduiding en een directory (bijvoorbeeld M:\Ondata). Naamgeving volgens de Universal Naming Convention kan niet worden gebruikt Om bestanden te kunnen delen dient op elke PC waar OfficeNet Extra wordt geïnstalleerd in dit scherm steeds dezelfde map op de server te worden gekozen.

4 Stap 4 In het volgende scherm ( Onderdelen selecteren ) kunt u uit de beschikbare modules de te installeren modules selecteren. U kunt een module (de)selecteren door in het vakje voor de modulenaam te klikken. De module OfficeNet Direct is de centrale module. Deze module kan niet worden gedeselecteerd en dient altijd geïnstalleerd te worden. Wanneer u op de naam van een module klikt verschijnt in het veld naast de modules een korte omschrijving van de mogelijkheden van de geselecteerde module. Klik op <Volgende> om de installatie voort te zetten. Stap 5 In het volgende scherm kunt u aangeven hoe de betalingen, die u vanuit een financieel administratief pakket bij de bank aanlevert, verwerkt dienen te worden: Batch: Alle betalingen worden bijeengehouden verwerkt en gemeld als 1 boeking. Individueel: Alle betalingen worden apart verwerkt en ook apart op uw afschrift teruggemeld. Standaard wordt Batch geselecteerd. Desgewenst kunt u deze instelling ook aanpassen in OfficeNet Direct bij <Instellingen / Algemeen>. Maak een keuze en ga verder door op <Volgende> te klikken. Let op: Voor terugmelding als een boeking dient een contract te zijn afgesloten met Interpay. Voor vragen over een dergelijk contract kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Stap 6 Het is mogelijk om gegevens uit OfficeNet Plus over te zetten naar OfficeNet Extra. Wanneer u geen OfficeNet Plus gebruikt, of u werkt reeds met een eerdere versie van OfficeNet Extra dan dient u <Nee> te selecteren. Klik op <Volgende> om de installatie te vervolgen. Stap 7 Na het kopiëren van de benodigde bestanden verschijnt een bericht dat de installatie voltooid is. In dit scherm kunt u ook selecteren of u OfficeNet Direct na de installatie wilt starten om de benodigde gegevens voor het werken met OfficeNet Extra in te voeren. (Zie hiervoor OfficeNet Direct voor de eerste keer opstarten ). Wanneer u OfficeNet Direct nu niet wilt opstarten kunt u deze keuze deselecteren door in het vakje voor de tekst te klikken. Klik op <Voltooien> om de installatie af te sluiten.

5 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Eerste installatie) Om OfficeNet Extra voor de eerste keer te starten selecteert u de module OfficeNet Direct. Als u een eerdere versie van OfficeNet Extra gebruikte gaat u verder met OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra). Stap 1 Nadat u OfficeNet Direct voor de eerste keer heeft opgestart dient u in het volgende scherm de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de hoofdgebruiker op te geven. De hoofdgebruiker kan in OfficeNet Direct gebruikers toevoegen, wachtwoorden herstellen en gebruikersinstellingen wijzigen. Na het invoeren van een gebruikersnaam, wachtwoord en het bevestigen van het wachtwoord klikt u op <Ok> om verder te gaan. Stap 2 Vervolgens verschijnt een scherm waarin aangegeven wordt dat een aantal aanvullende gegevens nodig zijn om met OfficeNet Extra te kunnen werken. Klik op <Ok> om deze gegevens in te voeren. Stap 3 U komt nu in het gebruikersinstellingen scherm van OfficeNet Direct. Hier kunt u voor de hoofdgebruiker een afkorting opgeven. Ook geeft u in dit scherm uw Electronic banking contractnummer, contractpostbusnummer en gebruikersvolgnummer op. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw EB contract. Klik op <Toepassen> als u de gegevens heeft ingevuld. Stap 4 Wanneer u een financieel administratief programma gebruikt om uw betalingen aan te maken, selecteert u <Ja>. Als u uw betalingen in OfficeNet Extra aanmaakt selecteert u hier <Nee> (Ga verder met stap 9). Stap 5 In het volgende scherm kunt u aangeven of de betaalbestanden in een standaard map geplaatst worden of dat OfficeNet Direct gebruik maakt van de standaardmap van uw financieel administratief programma.

6 Wanneer u <Nee> selecteert zullen de standaard mappen van OfficeNet Direct gebruikt worden en dient u een aanpassing te maken in uw financieel administratief pakket (Ga verder met stap 9). Wanneer u hier <Ja> kiest kunt u aangeven in welke map betalingen zullen worden geplaatst zodat OfficeNet Direct hiervan gebruik kan maken. Stap 6 Klik in het volgende scherm op <Ja> om bestandslocaties toe te voegen. Stap 7 In het scherm Import OfficeNet Direct klikt u op <toevoegen>, in het scherm dat verschijnt kunt u aangeven voor welk type betaling een bestandslocatie moet worden toegevoegd. Selecteer het betalingstype en klik op <Ok>. Stap 8 Geef een naam voor de nieuwe locatie en selecteer de map waar de bestanden worden geplaatst. Klik op <Toepassen> om de nieuwe instellingen op te slaan. Let op: In de opgegeven folder mogen uitsluitend importeerbare bestanden staan. OfficeNet Direct kan bestanden die voldoen aan de formaten ClieOp-03 en BTL-91 importeren. Stap 9 Vervolgens kunt u de gegevens van uw beveiligingsmiddel en de manier waarop u verbinding met de ABN AMRO server maakt ingeven. Klik op <Toepassen> wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd. Stap 10 Als laatste stap kunt u een communicatiesessie starten om rapportages die op de ABN AMRO server klaar staan op te halen. Klik op <Ja> om een communicatiesessie te starten. Na een succesvolle communicatiesessie zullen uw in het Electronic Banking contract opgenomen rekeningen in OfficeNet Direct zijn toegevoegd.

7 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra) Om OfficeNet Extra voor de eerste keer te starten selecteert u de module OfficeNet Direct. Stap 1 Wanneer u OfficeNet Extra heeft geinstalleerd over een eerdere versie van OfficeNet Extra, kunt u uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om aan te loggen in OfficeNet Direct. Ook de instellingen met betrekking tot het type verbinding, de contractgegvens en de importinstellingen zijn overgenomen uit uw eerdere versie van OfficeNet Extra. Stap 2 In het volgende scherm wordt u gevraagd aan te geven of u de in OfficeNet Extra ontvangen dagafschriften wilt gebruiken in een boekhoudpakket. Selecteer <Ja> indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid (U dient aanpassingen te maken in OfficeNet Direct deze zijn beschreven bij stap 4). Wanneer u de rapportage wilt bekijken in OfficeNet Direct kiest u voor <Nee>. Stap 3 (alleen van toepassing als u in de eerdere versie van OfficeNet Extra gebruik heeft gemaakt van de rapportagemodule) In vorige versies van OfficeNet Extra werd de ontvangen rapportage getoond in een aparte rapportagemodule. Deze module is in OfficeNet Extra 1.5 niet meer aanwezig. De ontvangen rapportage wordt getoond in OfficeNet Direct. De rapportage die in de oude rapportagemodule aanwezig was is overgezet naar OfficeNet Direct. Let op: gebruikers die eventueel in de oude rapportagemodule aanwezig waren zijn niet overgenomen in OfficeNet Direct. U dient deze in OfficeNet Direct opnieuw op te zetten. Stap 4 Wanneer u bij stap 2 heeft aangegeven de ontvangen dagafschriften te willen gebruiken in een boekhoudprogramma dient u nog in te stellen in welke folder deze bestanden moeten worden geplaatst. Deze instelling kan uitsluitend door de hoofdgebruiker worden gemaakt. Ga naar <Instellingen / Conversie / Export OfficeNet Direct > en selecteer dagafschriften. Wilt u een andere folder dan de standaard geselecteerde gebruiken kunt u deze wijzigen door op de knop te klikken en te bladeren naar de gewenste folder.

8 Conversiehandleiding (Migreren gegevens uit OfficeNet Plus) Voordat u begint: Hoewel u de keuze voor migratie van gegevens al tijdens de installatieprocedure maakt vindt de uiteindelijke migratie plaats na de installatie. Wanneer u OfficeNet Extra in een netwerk installeert hoeft u alleen op de communicatie PC conversie van gegevens uit te voeren. Op de overige PC s volstaat een standaard installatie. Stap 1 Start na het beëindigen van de installatie de module OfficeNet Direct. Na het invoeren van de standaardgegevens (gebruikersnaam, contractnummer, beveiligingsmiddel, manier van communiceren) verschijnt het volgende scherm. Klik op <Ok> om de migratie van gegevens te starten. Stap 2 In OfficeNet Direct verschijnt een migratiepagina. Selecteer OfficeNet Plus. Geef daarna aan in welke directory dit EB pakket is geïnstalleerd. Als laatste selecteert u welke gegevens vanuit OfficeNet Plus moeten worden gemigreerd. Selecteer een categorie door in het vakje ervoor te klikken. Door te klikken op de knop selecteert u in een keer alle beschikbare gegevens. Klik hierna op <Toepassen> om de migratie van gegevens te vervolgen. Stap 3 OfficeNet Direct gaat nu de gegevens uit het bestaande EB pakket migreren. U kunt de voortgang volgen, de gegevensgroepen die zijn gemigreerd worden groen weergegeven in het scherm. Nadat de migratie voltooid is verschijnt het volgende scherm. Klik op <Ok> om de conversie af te sluiten. De overgenomen gegevens zijn nu beschikbaar in OfficeNet Extra. Let op: Tijdens de conversie van OfficeNet Plus data worden de wachtwoorden van de bestaande gebruikers aangepast. Na de conversie kunnen de gebruikers nog aanloggen met dezelfde gebruikersnaam die in OfficeNet Plus werd gebruikt. Het wachtwoord is echter gewijzigd, en is nu gelijk aan de gebruikersnaam. Betalingen en annuleringen die in OfficeNet Plus klaar staan worden tijdens conversie in een bestand geplaatst. In Officenet Extra kunt u deze betalingen openen door in de module te kiezen voor het openen van een betaalbestand. De naam van het bestand met de gegevens uit OfficeNet Plus begint met NOTSENT.

9 Gebruik van OfficeNet Extra in combinatie met een verbinding via een gateway OfficeNet maakt voor de communicatie met de bankserver gebruik van actieve FTP. Wanneer in het interne netwerk gebruik wordt gemaakt van een gateway (proxyserver/firewall) * heeft dit consequenties voor de inrichting van deze gateway. Ook ten aanzien van de veiligheid van het interne netwerk dienen enkele voorwaarden te worden gesteld. Algemeen Gezien de grote variëteit in gateway hardware en software is het helaas niet mogelijk exact aan te geven waar u de in dit hoofdstuk genoemde wijzigingen dient door te voeren. Genoemde instellingen zullen naar eigen inzicht moeten worden doorgevoerd in de door u gebruikte gateway. Indien het doorvoeren van de genoemde wijzigingen in de instellingen vragen en/of problemen oplevert, kan ABN AMRO hiervoor geen ondersteuning bieden. In een dergelijk geval moeten wij u doorverwijzen naar de leverancier van de door u gebruikte gateway. Let op: Neem contact op met uw systeembeheerder voor het aanpassen van instellingen van de gateway. Uitleg actieve FTP Bij FTP in de actieve modus maakt een client een verbinding naar de commandopoort van de FTP server (poort 21) vanaf een willekeurige standaard TCP poort waarbij het poortnummer groter is dan Nadat de communicatie gestart is luistert de client naar de TCP poort die 1 hoger is dan de oorspronkelijke poort. Tevens wordt het FTP commando PORT N+1 naar de FTP server gestuurd. De FTP server maakt daarna een verbinding met de door de client aangegeven datapoort vanuit haar eigen lokale datapoort (TCP poort 20). Schematisch ziet dit er als volgt uit: Server Client 20 Data 21 Command 1026 Command 1027 Data In stap 1 maakt de commando poort van de client (in dit geval 1026) een verbinding met de commando poort van de server. Na het maken van de verbinding wordt door de client het commando Port 1027 (Poortnummer 1 hoger dan commando poort). De server stuurt een ACK (bevestiging) terug naar de commando poort van de client (stap 2). In stap 3 start een verbinding tussen de lokale data poort en de door de client aangegeven data poort (in dit geval 1027). Tenslotte stuurt de client een ACK (bevestiging) terug naar de server (stap 4). Hierna worden de gegevens overgedragen. * Hierna te noemen als gateway

10 Actieve FTP bij gebruik van een gateway en veiligheid Wanneer men gebruik maakt van een gateway (proxyserver/firewall) waarbij men op een veilige wijze gebruik wil maken van actieve FTP zal de gateway moeten voldoen aan een aantal eisen. Ten eerste dient de gateway actieve FTP sessies te kunnen faciliteren. Daarnaast zal de ingebouwde of externe firewall intelligent moeten kunnen omgaan met actieve FTP. Binnen het actieve FTP protocol worden afspraken gemaakt tussen client en server over de te gebruiken (source en data) poorten en (local en destination) ip-adressen. De gateway zal op basis van deze gegevens verkeer op de afgesproken datapoort doorlaten. Met andere woorden de firewall dient op basis van de door de client aangegeven poorten en ip-adressen te herkennen dat het een trusted sessie betreft. De gateway is dus dermate intelligent dat deze, op basis van het actieve FTP protocol, poorten al dan niet open zet. In de hiernavolgende afbeelding is actieve FTP in combinatie met een gateway weergegeven. (Bank)server Gateway Client (OfficeNet) 20 Data 21 Command 21 Command 20 Data 1026 Command 1027 Data Command 1029 Data Wanneer men gebruikt maakt van meerdere gateways in keten (bijvoorbeeld een proxyserver en een losse firewall) dienen deze allen te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Beperkingen In de volgende situaties zal het niet mogelijk zijn communicatie met de ABN AMRO FTP servers tot stand te brengen Er moet eerst een gebruikersnaam en een wachtwoord worden ingevoerd op de gateway. De gateway gebruikt 1 IP adres maar meerdere poortnummers voor de adrestranslatie naar het Internet, er is hier sprake van PAT (Port Address Translation), ook wel NAT-overload genoemd.

11 Eventuele uitzonderingen DNS-problemen Indien er op uw gateway geen DNS look-up wordt gefaciliteerd dient in OfficeNet in plaats van de URL van de bankservers en updateservers het IP-adres van deze servers te worden gebruikt. De instructie is hiernavolgend weergegeven. Start de module OfficeNet Direct, kies binnen OfficeNet Direct voor <Instellingen> en daarna voor <Geavanceerd>. Let op! U dient in te loggen als hoofdgebruiker. Wijzig de gegevens bij Serveradres aan de hand van onderstaand overzicht. URL Wijzigen in IP adres Bankservers viaebt.eb.abnamro.com viaebt1.eb.abnamro.com Software Update iigprod1.eb.abnamro.nl Servers iigprod2.eb.abnamro.nl Let op: Het gebruik van IP adressen in plaats van de URL van de bankservers wordt door ABN AMRO niet aanbevolen in verband met mogelijke wijzigingen in IP adressen. Routeringsproblemen Algemeen Wanneer uw gateway geen gebruik maakt van NAT (Network Address Translation) zijn een aantal aanpassingen nodig. Dit betreft zowel wijzigingen binnen OfficeNet Direct als wijzigingen op uw gateway. Aanpassingen op de gateway Configureer op de gateway portforwarding via vrije poorten. Let op! De gekozen poorten mogen in niet voor andere communicatiedoeleinden binnen het netwerk gebruikt worden. Er dienen minimaal twee vrije poorten beschikbaar te zijn om onderscheid te kunnen maken tussen de bankserver en de update server. Maak de volgende regels voor het forwarden van poorten aan * : Maak een regel aan waarbij alle FTP verkeer binnenkomende vanaf het interne netwerk via poort X doorgeroute wordt naar de bankserver via poort 21. Maak een regel aan waarbij alle FTP verkeer binnenkomende vanaf het interne netwerk via poort Y doorgeroute wordt naar de updateserver via poort 21. Voorwaarde hierbij is wel dat de gateway een vast IP adres heeft. Dit betekent dat wanneer op het interne netwerk DHCP wordt gebruikt een vast IP adres moet worden aangemaakt voor de gateway die gebruikt wordt voor communicatie met de bank. * In dit document worden de gebruikte vrije poorten X (voor communicatie met de bankservers) en Y (voor communicatie met de software update servers) genoemd. Vul voor X en Y waarden in van op uw netwerk beschikbare poorten.

12 Aanpassingen in OfficeNet Direct In OfficeNet Direct moet nu het IP adres van de gateway worden opgevoerd als waarde voor de verschillende bankservers. Start de module OfficeNet Direct, kies vervolgens voor <Instellingen> en daarna voor <Geavanceerd>. Wijzig de gegevens bij <Serveradres> aan de hand van onderstaand overzicht URL Wijzigen in IP adres Bankservers viaebt.eb.abnamro.com viaebt1.eb.abnamro.com Software Update iigprod1.eb.abnamro.nl Servers iigprod2.eb.abnamro.nl In deze tabel wordt als voorbeeld het IP adres gebruikt. U dient deze te vervangen met het werkelijke IP adres van uw gateway. Let op: de gebruikte gateway voor communicatie met de software update servers dient dezelfde te zijn als die voor communicatie met de bankservers Daarnaast zal in de OfficeNet Extra de gebruikte poorten (in het voorbeeld X en Y) ingesteld dienen te worden. Dit kan door een aanpassing te doen in de ebca.ini. Aanpassing ebca.ini Het bestand ebca.ini is te vinden in de data folder van uw OfficeNet Extra installatie Onder het kopje [Transport Protocol] dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht: [Transport Protocol] TPServerName=VIAEBT TPServerPort=X TPIIGPort=Y Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de ABN AMRO Bank geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens dient u zelf af te wegen of het doorvoeren van genoemde instellingen binnen de veiligheidsstrategie van uw netwerk valt. ABN AMRO Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien door het wijzigen van de genoemde instellingen schade wordt veroorzaakt.

Installatiehandleiding. OfficeNet Extra 1.7

Installatiehandleiding. OfficeNet Extra 1.7 Installatiehandleiding OfficeNet Extra 1.7 Indien u nog niet eerder OfficeNet Extra hebt gebruikt, wijzen wij u erop dat u met OfficeNet Extra kunt werken nadat u: het Electronic Banking contract hebt

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1

Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 Standaard Asta Powerproject Client Versie 13 Installatiedocument v1 22 oktober 2015 Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen via: telefoonnummer 030-2729976. Of e-mail naar support@powerproject.nl.

Nadere informatie

Nadat u het programma NAT Manager van de support site heeft ge-download dubbelklikt u op het icoon NAT_Manager.exe.

Nadat u het programma NAT Manager van de support site heeft ge-download dubbelklikt u op het icoon NAT_Manager.exe. 1 De NAT Manager 1.1 aanbeveling Wanneer u een toepassing achter uw modem wilt gebruiken, bijvoorbeeld het gebruik van een FTP server, is het verstandig de netwerkkaart een vast IP-adres te geven welke

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Installatie procedure Wis@d 2 1.1 Voorbereidend werk............................... 2 1.1.1 Downloaden applicaties.........................

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP

Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Handleiding voor de update naar TouchSpeak 10 op Windows XP Inhoudsopgave Fase 1: maak een backup... 3 Fase 2: Installatie TouchSpeak 10 op PC... 5 Fase 3: Updaten TouchSpeak 10 op PC... 6 Fase 4: TouchSpeak

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4

Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Installatie handleiding Telefoon Assistent v0.4 Inhoudsopgave - Inleiding Pagina 3 - Server installatie Pagina 4 - Server installatie Update Pagina 9 - Administrator installatie/update Pagina 10 - Cliënt

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Stap 1: de computer voorbereiden.

Stap 1: de computer voorbereiden. In dit stappenplan wordt beschreven hoe het Detacom systeem op een computer kan worden geïnstalleerd. Wij gaan er hierbij vanuit dat de computer voldoet aan de vereisten, en dus geschikt is. Wanneer er

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installeren van ROSA updates ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_install_updates_v12.doc 2004-2007 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 1. Installeren van ROSA updates

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access)

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2009-20010* naar FWG 3.0/2011-2012 * of vanaf FWG 3.0/2006-2007 t/m FWG 3.0/2010-2011

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Installatie procedure Wis@d

Installatie procedure Wis@d Installatie procedure Wis@d Voorbereiding: Om een nieuwe installatie van wisa uit te voeren moet u de bestaande versie verwijderen! Dat doet u door via het configuratie scherm het programma Cwisadmin te

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196

Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger. Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Back-up Online van KPN Handleiding Mac OS X 10.6 en hoger Mac OS X Client built 2013 13.0.0.13196 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Systeemeisen... 3 2 Installatie... 4 3 Back-up Online configureren...

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016

Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Handleiding Back-up Online voor Servers Versie maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 2 1.1 Wat doet Back-up Online voor Servers 2 1.2 Ondersteunde besturingssystemen 2 1.3 Opslagruimte vergroten

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12

Installatie Handleiding voor de update. Golfpakket versie 2.12 Installatie Handleiding voor de update Golfpakket versie 2.12 Laatste wijzigingen: 11-11-2008 Pagina 2 van 25 Nationaal Golfpakket Versie 2.12 Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie voor we beginnen...

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie

DuboCalc 4.0. Installatie instructie DuboCalc 4.0 Installatie instructie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Verwijderen bestaande installaties... 3 3 Installatie DuboCalc Project... 4 4 Foutmeldingen... 8 1 DuboCalc Project 2.2 Installatie

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1

Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen. Versie 1.3 20-04-2015 1 Handleiding Hulp bij verbindingsinstellingen Versie 1.3 20-04-2015 1 PostBase (Mini) verbindingsinstellingen Deze handleiding zal u stapsgewijs door de verbindingsinstellingen helpen. Dit is een aanvulling

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014

Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Snelstart Server Online voor Windows en Linux Versie september 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Server Online Windows voor het eerst gebruiken 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING

CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Installatie van Sprinter2000 Installatie van Sprinter2000 1. Vóór de installatie Voordat we met de installatie kunnen

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA

HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA HANDLEIDING INSTALLEREN MODEM XP/VISTA WELKOM BIJ CAIWAY! In deze handleiding wordt het installeren van het Webstar modem voor gebruik op het internet met Windows XP en Windows Vista behandeld. Heeft u

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1

IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Handleiding IVS-Basic 4.4 IVS-Professional 4.4 IVS-PowerPoint 1.1 Toevoeging aansluiten USB Lite Base Station 1213 2 Inhoud Inhoud... 3 Het Lite Base Station aansluiten op de USB-poort... 4 Voorgeïnstalleerde

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort

Handleiding ABZ Digitaal Paspoort Handleiding ABZ Digitaal Paspoort ABZ 2012 Op alle door ABZ Nederland bv verleende diensten en door ABZ Nederland bv geleverde producten zijn de algemene voorwaarden van ABZ van toepassing. U kunt deze

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Koppeling Galileo Railmaster

Koppeling Galileo Railmaster Koppeling Galileo Railmaster Inhoud Omschrijving Voorbereiding Inrichting Velden beschrijving Actief Directory van bestanden Bestandsnaam BTW importeren Reistype Touroperator Korte reisomschrijving Bestemming

Nadere informatie

BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N. Multimediagroep HCC Heerenveen HCC Fryslân locatie Heerenvee

BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N. Multimediagroep HCC Heerenveen HCC Fryslân locatie Heerenvee BACK-UP PROGRAMMA. M U L T I M E D I A G R O E P H C C H E E R E N V E E N Hoe maak je een back-up en hoe stel je dit in plus uitleg over een back-up programma. Er zijn vele gratis Back-up programma s.

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software

Installatiehandleiding voor e.dentifier2 software Installatiehandleiding voor e.dentifier software De e.dentifier is los en gekoppeld aan de pc met een USB-kabel te gebruiken. Voor gekoppeld gebruik is installatie van software voorwaardelijk. Met het

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding FTP. Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla

Handleiding FTP. Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla Handleiding FTP Uitleg over het aanpassen van de website uit het basispakket, met het programma FileZilla Inhoud Downloaden van FileZilla...2 Installatie en eerste gebruik van FileZilla...3 Installatie...3

Nadere informatie

Act! Company Builder Handleiding

Act! Company Builder Handleiding Act! Company Builder Handleiding Versie 1.1 25-07-2014 Inleiding Kost het u ook zoveel tijd om, na het importeren van nieuwe contacten, bedrijven aan te maken of deze contacten te koppelen aan bestaande

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN

DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN DE NETWERKPRINTER INSTALLEREN MTSO-INFO-EXTRA 4 VAKGROEP MTSO 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53 - Fax

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3

SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING. Versie 1.3 SCENARIO ADVIES INSTALLATIEHANDLEIDING Versie 1.3 1 Handleiding Installatie Scenario Advies... 1 2 Voorbereiding installatie Scenario Advies... 1 2.1 Downloaden programmatuur... 2 3 Serverinstallatie Scenario

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie