In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra."

Transcriptie

1 Geachte Client In dit document vindt u een aantal instructies en algemene documenten die u kunnen helpen bij de installatie en het gebruik van OfficeNet Extra. Voorbereiding van de installatie van OfficeNet Extra (Back-up maken)...2 Installatie-Instructie OfficeNet Extra...3 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Eerste installatie)...5 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra)...7 Conversiehandleiding (Migreren gegevens uit OfficeNet Plus)...8 Gebruik van OfficeNet Extra in combinatie met een verbinding via een gateway...9 Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan ABN AMRO geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

2 Voorbereiding van de installatie van OfficeNet Extra (Back-up maken) Wanneer een eerdere versie van OfficeNet Extra aanwezig is dient u voordat OfficeNet Extra wordt geïnstalleerd een back-up te maken van de bestaande installatie. Let op : Alleen wanneer u een back-up heeft gemaakt van de bestaande installatie kan OfficeNet Extra hersteld worden mocht er tijdens de upgrade naar OfficeNet Extra 1.5 iets mis gaan. Een Back-Up maken van de bestaande OfficeNet Extra installatie Stap 1 Bepaal in welke directory OfficeNet Extra is geïnstalleerd (standaard is dit C:\Program files\officenet Extra) en maak een kopie van deze directory. Open Windows Explorer / Verkenner. Zoek de directory waar OfficeNet Extra is geïnstalleerd. Klik met de rechter muis knop op de naam van de directory en kies <Copy >. Selecteer de directory waar u de back-up wilt plaatsen. Klik met de rechter muis knop op de naam van deze directory en selecteer <Paste>. Wanneer u geen gebruik maakt van gedeelde bestanden bent u nu klaar met het maken van de back-up en kunt u verder gaan met de installatie. Stap 2 (Alleen wanneer u gebruik maakt van gedeelde bestanden ) Open in OfficeNet Extra één van de modules en open het instellingenscherm (Acties Instellingen). Kijk bij de vaste gegevens, hier ziet u de naam staan van de map waar de gedeelde bestanden staan (in het voorbeeld E:\OfficeNet Extra Data). Sluit OfficeNet Extra en ga naar de Windows Explorer. Maak nu op dezelfde wijze als bij stap 1 een kopie van de directory waarin de gedeelde bestanden staan. Let op: Wanneer u gebruik maakt van gedeelde bestanden en daarnaast ook gebruik maakt van de rapportage module in uw oude versie van OfficeNet Extra is het belangrijk om de upgrade te starten op een computer waarvan de rapportage module de informatie bevat die u wilt overzetten. Alleen de informatie uit de eerste rapportagemodule zal worden overgezet naar OfficeNet Extra 1.5.

3 Installatie-Instructie OfficeNet Extra Voordat u begint: Indien u OfficeNet Extra installeert in een netwerkomgeving dient u eerst uw systeembeheerder te raadplegen. Wanneer u gebruik maakt van een smartcardlezer dient deze aangesloten te zijn op uw pc voordat u met de installatie begint. Stap 1 Plaats de OfficeNet Extra CD-rom in uw cd-rom station. Wacht tot de installatie automatisch start. Wanneer de installatie niet automatisch start kunt u de installatie starten door in Windows Explorer het cd-rom station te selecteren en dubbelklikken op Install.exe. Let op: Indien u een eerdere versie van OfficeNet Extra op uw computer heeft staan zal de installatie starten bij stap 4. Stap 2 Het scherm Doellocatie voor de programma-onderdelen selecteren verschijnt. In dit scherm kunt u aangeven in welke lokale map (geen netwerklocatie) u OfficeNet Extra wilt installeren. Standaard wordt gekozen voor C:\Program Files\OfficeNet Extra. U kunt een andere map selecteren door op de knop te klikken Klik op <Volgende> om de installatie te starten. Let op: Het aantal gebruikte sub-directories mag niet groter zijn dan 5. Onder Windows 2000 mag het aantal karakters niet meer zijn dan 33 (inclusief spaties). Indien uw PC is aangesloten op een (bedrijfs) netwerk wordt u aangeraden eerst contact op te nemen met uw systeembeheerder. Installatie kan alleen op een lokale schijf. Stap 3 Wanneer u bestanden wilt delen met andere gebruikers kunt u in het volgende scherm ( Doellocatie voor de gegevensbestanden selecteren ) aangeven op welke locatie deze bestanden moeten worden opgeslagen. Indien u geen gebruik maakt van gedeelde bestanden of u bent de enige gebruiker van OfficeNet Extra hoeft u hier geen selectie te maken. Klik op <Volgende> om verder te gaan. Let op: Het aantal gebruikte sub-directories mag niet groter zijn dan 5. Onder Windows 2000 mag het aantal karakters niet meer zijn dan 33. Gebruik altijd een schijfaanduiding en een directory (bijvoorbeeld M:\Ondata). Naamgeving volgens de Universal Naming Convention kan niet worden gebruikt Om bestanden te kunnen delen dient op elke PC waar OfficeNet Extra wordt geïnstalleerd in dit scherm steeds dezelfde map op de server te worden gekozen.

4 Stap 4 In het volgende scherm ( Onderdelen selecteren ) kunt u uit de beschikbare modules de te installeren modules selecteren. U kunt een module (de)selecteren door in het vakje voor de modulenaam te klikken. De module OfficeNet Direct is de centrale module. Deze module kan niet worden gedeselecteerd en dient altijd geïnstalleerd te worden. Wanneer u op de naam van een module klikt verschijnt in het veld naast de modules een korte omschrijving van de mogelijkheden van de geselecteerde module. Klik op <Volgende> om de installatie voort te zetten. Stap 5 In het volgende scherm kunt u aangeven hoe de betalingen, die u vanuit een financieel administratief pakket bij de bank aanlevert, verwerkt dienen te worden: Batch: Alle betalingen worden bijeengehouden verwerkt en gemeld als 1 boeking. Individueel: Alle betalingen worden apart verwerkt en ook apart op uw afschrift teruggemeld. Standaard wordt Batch geselecteerd. Desgewenst kunt u deze instelling ook aanpassen in OfficeNet Direct bij <Instellingen / Algemeen>. Maak een keuze en ga verder door op <Volgende> te klikken. Let op: Voor terugmelding als een boeking dient een contract te zijn afgesloten met Interpay. Voor vragen over een dergelijk contract kunt u contact opnemen met uw accountmanager. Stap 6 Het is mogelijk om gegevens uit OfficeNet Plus over te zetten naar OfficeNet Extra. Wanneer u geen OfficeNet Plus gebruikt, of u werkt reeds met een eerdere versie van OfficeNet Extra dan dient u <Nee> te selecteren. Klik op <Volgende> om de installatie te vervolgen. Stap 7 Na het kopiëren van de benodigde bestanden verschijnt een bericht dat de installatie voltooid is. In dit scherm kunt u ook selecteren of u OfficeNet Direct na de installatie wilt starten om de benodigde gegevens voor het werken met OfficeNet Extra in te voeren. (Zie hiervoor OfficeNet Direct voor de eerste keer opstarten ). Wanneer u OfficeNet Direct nu niet wilt opstarten kunt u deze keuze deselecteren door in het vakje voor de tekst te klikken. Klik op <Voltooien> om de installatie af te sluiten.

5 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Eerste installatie) Om OfficeNet Extra voor de eerste keer te starten selecteert u de module OfficeNet Direct. Als u een eerdere versie van OfficeNet Extra gebruikte gaat u verder met OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra). Stap 1 Nadat u OfficeNet Direct voor de eerste keer heeft opgestart dient u in het volgende scherm de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de hoofdgebruiker op te geven. De hoofdgebruiker kan in OfficeNet Direct gebruikers toevoegen, wachtwoorden herstellen en gebruikersinstellingen wijzigen. Na het invoeren van een gebruikersnaam, wachtwoord en het bevestigen van het wachtwoord klikt u op <Ok> om verder te gaan. Stap 2 Vervolgens verschijnt een scherm waarin aangegeven wordt dat een aantal aanvullende gegevens nodig zijn om met OfficeNet Extra te kunnen werken. Klik op <Ok> om deze gegevens in te voeren. Stap 3 U komt nu in het gebruikersinstellingen scherm van OfficeNet Direct. Hier kunt u voor de hoofdgebruiker een afkorting opgeven. Ook geeft u in dit scherm uw Electronic banking contractnummer, contractpostbusnummer en gebruikersvolgnummer op. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw EB contract. Klik op <Toepassen> als u de gegevens heeft ingevuld. Stap 4 Wanneer u een financieel administratief programma gebruikt om uw betalingen aan te maken, selecteert u <Ja>. Als u uw betalingen in OfficeNet Extra aanmaakt selecteert u hier <Nee> (Ga verder met stap 9). Stap 5 In het volgende scherm kunt u aangeven of de betaalbestanden in een standaard map geplaatst worden of dat OfficeNet Direct gebruik maakt van de standaardmap van uw financieel administratief programma.

6 Wanneer u <Nee> selecteert zullen de standaard mappen van OfficeNet Direct gebruikt worden en dient u een aanpassing te maken in uw financieel administratief pakket (Ga verder met stap 9). Wanneer u hier <Ja> kiest kunt u aangeven in welke map betalingen zullen worden geplaatst zodat OfficeNet Direct hiervan gebruik kan maken. Stap 6 Klik in het volgende scherm op <Ja> om bestandslocaties toe te voegen. Stap 7 In het scherm Import OfficeNet Direct klikt u op <toevoegen>, in het scherm dat verschijnt kunt u aangeven voor welk type betaling een bestandslocatie moet worden toegevoegd. Selecteer het betalingstype en klik op <Ok>. Stap 8 Geef een naam voor de nieuwe locatie en selecteer de map waar de bestanden worden geplaatst. Klik op <Toepassen> om de nieuwe instellingen op te slaan. Let op: In de opgegeven folder mogen uitsluitend importeerbare bestanden staan. OfficeNet Direct kan bestanden die voldoen aan de formaten ClieOp-03 en BTL-91 importeren. Stap 9 Vervolgens kunt u de gegevens van uw beveiligingsmiddel en de manier waarop u verbinding met de ABN AMRO server maakt ingeven. Klik op <Toepassen> wanneer u alle gegevens heeft ingevoerd. Stap 10 Als laatste stap kunt u een communicatiesessie starten om rapportages die op de ABN AMRO server klaar staan op te halen. Klik op <Ja> om een communicatiesessie te starten. Na een succesvolle communicatiesessie zullen uw in het Electronic Banking contract opgenomen rekeningen in OfficeNet Direct zijn toegevoegd.

7 OfficeNet Extra voor de eerste keer opstarten (Upgrade van eerdere versie van OfficeNet Extra) Om OfficeNet Extra voor de eerste keer te starten selecteert u de module OfficeNet Direct. Stap 1 Wanneer u OfficeNet Extra heeft geinstalleerd over een eerdere versie van OfficeNet Extra, kunt u uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om aan te loggen in OfficeNet Direct. Ook de instellingen met betrekking tot het type verbinding, de contractgegvens en de importinstellingen zijn overgenomen uit uw eerdere versie van OfficeNet Extra. Stap 2 In het volgende scherm wordt u gevraagd aan te geven of u de in OfficeNet Extra ontvangen dagafschriften wilt gebruiken in een boekhoudpakket. Selecteer <Ja> indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid (U dient aanpassingen te maken in OfficeNet Direct deze zijn beschreven bij stap 4). Wanneer u de rapportage wilt bekijken in OfficeNet Direct kiest u voor <Nee>. Stap 3 (alleen van toepassing als u in de eerdere versie van OfficeNet Extra gebruik heeft gemaakt van de rapportagemodule) In vorige versies van OfficeNet Extra werd de ontvangen rapportage getoond in een aparte rapportagemodule. Deze module is in OfficeNet Extra 1.5 niet meer aanwezig. De ontvangen rapportage wordt getoond in OfficeNet Direct. De rapportage die in de oude rapportagemodule aanwezig was is overgezet naar OfficeNet Direct. Let op: gebruikers die eventueel in de oude rapportagemodule aanwezig waren zijn niet overgenomen in OfficeNet Direct. U dient deze in OfficeNet Direct opnieuw op te zetten. Stap 4 Wanneer u bij stap 2 heeft aangegeven de ontvangen dagafschriften te willen gebruiken in een boekhoudprogramma dient u nog in te stellen in welke folder deze bestanden moeten worden geplaatst. Deze instelling kan uitsluitend door de hoofdgebruiker worden gemaakt. Ga naar <Instellingen / Conversie / Export OfficeNet Direct > en selecteer dagafschriften. Wilt u een andere folder dan de standaard geselecteerde gebruiken kunt u deze wijzigen door op de knop te klikken en te bladeren naar de gewenste folder.

8 Conversiehandleiding (Migreren gegevens uit OfficeNet Plus) Voordat u begint: Hoewel u de keuze voor migratie van gegevens al tijdens de installatieprocedure maakt vindt de uiteindelijke migratie plaats na de installatie. Wanneer u OfficeNet Extra in een netwerk installeert hoeft u alleen op de communicatie PC conversie van gegevens uit te voeren. Op de overige PC s volstaat een standaard installatie. Stap 1 Start na het beëindigen van de installatie de module OfficeNet Direct. Na het invoeren van de standaardgegevens (gebruikersnaam, contractnummer, beveiligingsmiddel, manier van communiceren) verschijnt het volgende scherm. Klik op <Ok> om de migratie van gegevens te starten. Stap 2 In OfficeNet Direct verschijnt een migratiepagina. Selecteer OfficeNet Plus. Geef daarna aan in welke directory dit EB pakket is geïnstalleerd. Als laatste selecteert u welke gegevens vanuit OfficeNet Plus moeten worden gemigreerd. Selecteer een categorie door in het vakje ervoor te klikken. Door te klikken op de knop selecteert u in een keer alle beschikbare gegevens. Klik hierna op <Toepassen> om de migratie van gegevens te vervolgen. Stap 3 OfficeNet Direct gaat nu de gegevens uit het bestaande EB pakket migreren. U kunt de voortgang volgen, de gegevensgroepen die zijn gemigreerd worden groen weergegeven in het scherm. Nadat de migratie voltooid is verschijnt het volgende scherm. Klik op <Ok> om de conversie af te sluiten. De overgenomen gegevens zijn nu beschikbaar in OfficeNet Extra. Let op: Tijdens de conversie van OfficeNet Plus data worden de wachtwoorden van de bestaande gebruikers aangepast. Na de conversie kunnen de gebruikers nog aanloggen met dezelfde gebruikersnaam die in OfficeNet Plus werd gebruikt. Het wachtwoord is echter gewijzigd, en is nu gelijk aan de gebruikersnaam. Betalingen en annuleringen die in OfficeNet Plus klaar staan worden tijdens conversie in een bestand geplaatst. In Officenet Extra kunt u deze betalingen openen door in de module te kiezen voor het openen van een betaalbestand. De naam van het bestand met de gegevens uit OfficeNet Plus begint met NOTSENT.

9 Gebruik van OfficeNet Extra in combinatie met een verbinding via een gateway OfficeNet maakt voor de communicatie met de bankserver gebruik van actieve FTP. Wanneer in het interne netwerk gebruik wordt gemaakt van een gateway (proxyserver/firewall) * heeft dit consequenties voor de inrichting van deze gateway. Ook ten aanzien van de veiligheid van het interne netwerk dienen enkele voorwaarden te worden gesteld. Algemeen Gezien de grote variëteit in gateway hardware en software is het helaas niet mogelijk exact aan te geven waar u de in dit hoofdstuk genoemde wijzigingen dient door te voeren. Genoemde instellingen zullen naar eigen inzicht moeten worden doorgevoerd in de door u gebruikte gateway. Indien het doorvoeren van de genoemde wijzigingen in de instellingen vragen en/of problemen oplevert, kan ABN AMRO hiervoor geen ondersteuning bieden. In een dergelijk geval moeten wij u doorverwijzen naar de leverancier van de door u gebruikte gateway. Let op: Neem contact op met uw systeembeheerder voor het aanpassen van instellingen van de gateway. Uitleg actieve FTP Bij FTP in de actieve modus maakt een client een verbinding naar de commandopoort van de FTP server (poort 21) vanaf een willekeurige standaard TCP poort waarbij het poortnummer groter is dan Nadat de communicatie gestart is luistert de client naar de TCP poort die 1 hoger is dan de oorspronkelijke poort. Tevens wordt het FTP commando PORT N+1 naar de FTP server gestuurd. De FTP server maakt daarna een verbinding met de door de client aangegeven datapoort vanuit haar eigen lokale datapoort (TCP poort 20). Schematisch ziet dit er als volgt uit: Server Client 20 Data 21 Command 1026 Command 1027 Data In stap 1 maakt de commando poort van de client (in dit geval 1026) een verbinding met de commando poort van de server. Na het maken van de verbinding wordt door de client het commando Port 1027 (Poortnummer 1 hoger dan commando poort). De server stuurt een ACK (bevestiging) terug naar de commando poort van de client (stap 2). In stap 3 start een verbinding tussen de lokale data poort en de door de client aangegeven data poort (in dit geval 1027). Tenslotte stuurt de client een ACK (bevestiging) terug naar de server (stap 4). Hierna worden de gegevens overgedragen. * Hierna te noemen als gateway

10 Actieve FTP bij gebruik van een gateway en veiligheid Wanneer men gebruik maakt van een gateway (proxyserver/firewall) waarbij men op een veilige wijze gebruik wil maken van actieve FTP zal de gateway moeten voldoen aan een aantal eisen. Ten eerste dient de gateway actieve FTP sessies te kunnen faciliteren. Daarnaast zal de ingebouwde of externe firewall intelligent moeten kunnen omgaan met actieve FTP. Binnen het actieve FTP protocol worden afspraken gemaakt tussen client en server over de te gebruiken (source en data) poorten en (local en destination) ip-adressen. De gateway zal op basis van deze gegevens verkeer op de afgesproken datapoort doorlaten. Met andere woorden de firewall dient op basis van de door de client aangegeven poorten en ip-adressen te herkennen dat het een trusted sessie betreft. De gateway is dus dermate intelligent dat deze, op basis van het actieve FTP protocol, poorten al dan niet open zet. In de hiernavolgende afbeelding is actieve FTP in combinatie met een gateway weergegeven. (Bank)server Gateway Client (OfficeNet) 20 Data 21 Command 21 Command 20 Data 1026 Command 1027 Data Command 1029 Data Wanneer men gebruikt maakt van meerdere gateways in keten (bijvoorbeeld een proxyserver en een losse firewall) dienen deze allen te voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Beperkingen In de volgende situaties zal het niet mogelijk zijn communicatie met de ABN AMRO FTP servers tot stand te brengen Er moet eerst een gebruikersnaam en een wachtwoord worden ingevoerd op de gateway. De gateway gebruikt 1 IP adres maar meerdere poortnummers voor de adrestranslatie naar het Internet, er is hier sprake van PAT (Port Address Translation), ook wel NAT-overload genoemd.

11 Eventuele uitzonderingen DNS-problemen Indien er op uw gateway geen DNS look-up wordt gefaciliteerd dient in OfficeNet in plaats van de URL van de bankservers en updateservers het IP-adres van deze servers te worden gebruikt. De instructie is hiernavolgend weergegeven. Start de module OfficeNet Direct, kies binnen OfficeNet Direct voor <Instellingen> en daarna voor <Geavanceerd>. Let op! U dient in te loggen als hoofdgebruiker. Wijzig de gegevens bij Serveradres aan de hand van onderstaand overzicht. URL Wijzigen in IP adres Bankservers viaebt.eb.abnamro.com viaebt1.eb.abnamro.com Software Update iigprod1.eb.abnamro.nl Servers iigprod2.eb.abnamro.nl Let op: Het gebruik van IP adressen in plaats van de URL van de bankservers wordt door ABN AMRO niet aanbevolen in verband met mogelijke wijzigingen in IP adressen. Routeringsproblemen Algemeen Wanneer uw gateway geen gebruik maakt van NAT (Network Address Translation) zijn een aantal aanpassingen nodig. Dit betreft zowel wijzigingen binnen OfficeNet Direct als wijzigingen op uw gateway. Aanpassingen op de gateway Configureer op de gateway portforwarding via vrije poorten. Let op! De gekozen poorten mogen in niet voor andere communicatiedoeleinden binnen het netwerk gebruikt worden. Er dienen minimaal twee vrije poorten beschikbaar te zijn om onderscheid te kunnen maken tussen de bankserver en de update server. Maak de volgende regels voor het forwarden van poorten aan * : Maak een regel aan waarbij alle FTP verkeer binnenkomende vanaf het interne netwerk via poort X doorgeroute wordt naar de bankserver via poort 21. Maak een regel aan waarbij alle FTP verkeer binnenkomende vanaf het interne netwerk via poort Y doorgeroute wordt naar de updateserver via poort 21. Voorwaarde hierbij is wel dat de gateway een vast IP adres heeft. Dit betekent dat wanneer op het interne netwerk DHCP wordt gebruikt een vast IP adres moet worden aangemaakt voor de gateway die gebruikt wordt voor communicatie met de bank. * In dit document worden de gebruikte vrije poorten X (voor communicatie met de bankservers) en Y (voor communicatie met de software update servers) genoemd. Vul voor X en Y waarden in van op uw netwerk beschikbare poorten.

12 Aanpassingen in OfficeNet Direct In OfficeNet Direct moet nu het IP adres van de gateway worden opgevoerd als waarde voor de verschillende bankservers. Start de module OfficeNet Direct, kies vervolgens voor <Instellingen> en daarna voor <Geavanceerd>. Wijzig de gegevens bij <Serveradres> aan de hand van onderstaand overzicht URL Wijzigen in IP adres Bankservers viaebt.eb.abnamro.com viaebt1.eb.abnamro.com Software Update iigprod1.eb.abnamro.nl Servers iigprod2.eb.abnamro.nl In deze tabel wordt als voorbeeld het IP adres gebruikt. U dient deze te vervangen met het werkelijke IP adres van uw gateway. Let op: de gebruikte gateway voor communicatie met de software update servers dient dezelfde te zijn als die voor communicatie met de bankservers Daarnaast zal in de OfficeNet Extra de gebruikte poorten (in het voorbeeld X en Y) ingesteld dienen te worden. Dit kan door een aanpassing te doen in de ebca.ini. Aanpassing ebca.ini Het bestand ebca.ini is te vinden in de data folder van uw OfficeNet Extra installatie Onder het kopje [Transport Protocol] dienen de volgende wijzigingen te worden aangebracht: [Transport Protocol] TPServerName=VIAEBT TPServerPort=X TPIIGPort=Y Disclaimer: Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan de ABN AMRO Bank geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of de volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de informatie in dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens dient u zelf af te wegen of het doorvoeren van genoemde instellingen binnen de veiligheidsstrategie van uw netwerk valt. ABN AMRO Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien door het wijzigen van de genoemde instellingen schade wordt veroorzaakt.

Installatiehandleiding. OfficeNet Extra 1.7

Installatiehandleiding. OfficeNet Extra 1.7 Installatiehandleiding OfficeNet Extra 1.7 Indien u nog niet eerder OfficeNet Extra hebt gebruikt, wijzen wij u erop dat u met OfficeNet Extra kunt werken nadat u: het Electronic Banking contract hebt

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 AANDACHTSPUNTEN 3 Veel gebruikte begrippen 3 VIRUSSCANNER 4 Tijdelijk uitschakelen 4 Configuratie virusscanner 4 FIREWALL 4 MICROSOFT SQL SERVER INSTALLATIE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Handleiding UniDis Agendakoppeling

Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding UniDis Agendakoppeling Handleiding versie 1.0 Gebaseerd op Agendakoppeling 1.1.2 1 Introductie De UniDis Agendakoppeling is ontwikkeld om een actieve koppeling te maken tussen uw Unit 4 Multivers

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer Handleiding Eduscope ApplicatieBeheer INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope ApplicatieBeheer 5 2.1 Inloggen....................................... 5 2.2 Algemeen......................................

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001

PATS-W Versie 3. Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding : 30-07 - 2007 : 561 144 142 : 001 PATS-W Versie 3 Leverancier: Specifi caties voor Software: Specifi caties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6-3526 AA Utrecht Postbus 7023-3502 KA Utrecht Tel. : 030-288 13 11 (algemeen)

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN

Thomson TG789(i)vn Router. Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Thomson TG789(i)vn Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router...4 2. Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...5

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

ROSA software voor de KINDEROPVANG

ROSA software voor de KINDEROPVANG Installatie Handleiding ROSA software voor de KINDEROPVANG Kenmerk: ROSA_installatie_v12.doc 2004-2010 MULDATA Systeem : Installatie Handleiding ROSA pagina: 2 Hoofdstuk : Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014

Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Handleiding Opslag Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik en installatie 4 2.1 Uw eigen Opslag Online 4 2.1.1 Introductie 4 2.2 Inloggen bij Opslag Online

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mamut Online Backup

Gebruikershandleiding Mamut Online Backup Gebruikershandleiding Mamut Online Backup Inhoud 1. MAMUT ONLINE BACKUP 3 2. SYSTEEMVEREISTEN 3 3. INSTALLATIE 3 4. MAMUT ONLINE BACKUP GEBRUIKEN 8 4.1 HOOFDVENSTER 8 4.2 BACKUP VAN DATA 9 4.3 INSTELLINGEN

Nadere informatie