Onder deze typisch Limburgse titel praten wij u in de Woonwijzer bij over wat ons bezighoudt. Barebinge betekent babbelen, even kletsen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder deze typisch Limburgse titel praten wij u in de Woonwijzer bij over wat ons bezighoudt. Barebinge betekent babbelen, even kletsen."

Transcriptie

1 9 In deze uitgave Onder deze typisch Limburgse titel praten wij u in de Woonwijzer bij over wat ons bezighoudt. Barebinge betekent babbelen, even kletsen. Directeur-bestuurder Léon Creugers laat zijn gedachten gaan Barberinge! p.1/2 Uw huis op de foto p.2 Woningstichting Voerendaal slaat nieuwe wegen in. Het is te zien aan de vernieuwde huisstijl. Ons logo is opgefrist, de Woonwijzer ziet er heel anders uit, vóór ons kantoor wappert vrolijk de vlag. Maar een huisstijl is alleen de buitenkant. Als we willen dat onze huurders en andere partijen waar we mee te maken hebben een positief beeld van ons hebben én houden, moeten we verder gaan. Je kunt een positief beeld alleen maar opbouwen als je goed hebt nagedacht over wat je nu eigenlijk als organisatie wil betekenen en wat de ziel van je organisatie is. Passende woningen, prettige dienstverlening De Raad van Commissarissen heeft in januari uitgebreid gesproken over wat Woningstichting Voerendaal wil betekenen. De richting die gekozen is, komt erop neer dat wij er niet alleen zijn om passende woonruimte aan te bieden, maar dat wij ook op een passende, eigentijdse manier onze huurders moeten bedienen. We hebben nu veel van dezelfde woningen, we gaan dus onderzoeken waar behoefte aan is: woningen voor senioren, voor gezinnen of voor starters, goedkope of ook duurdere woningen. Als er bijvoorbeeld behoefte is aan extra seniorenwoningen, moeten we zorgen dat die er komen. Daarnaast werken we aan onze algehele dienstverlening: onze bereikbaarheid, de manier waarop we huurders te woord staan, de informatie die we geven, enzovoort. Net als elke andere moderne consument willen ook onze huurders het prettige gevoel hebben dat ze de kwaliteit krijgen die zij zoeken. Contact Inmiddels zijn we al bezig met de veranderingen. Er is al een nieuwe medewerker bijgekomen, dat is Raymond Weber de nieuwe technisch adviseur. Huurders die een wat uitgebreidere vraag hebben, ontvangen we binnenkort met een kopje koffie in de huiskamer. >> pag.2 OnderhoudsABC op de website p.2 Aftekenen p.2 Raymond Weber: nieuw technisch adviseur p.3 Plannen voor Voerendaal p.4 Aandacht voor leefbaarheid p.4 Kleurwedstrijd p.5 Snelle actie bij huurachterstand p.5 Klachten worden serieus genomen p.6 Hennepteelt? Stevige aanpak p.6 Sleuteloverdracht Voerendaal p.7 Hulpactie Azië p.8 Schulden p.9 Onderhoudswerkzaamheden 2007 p.10 is een uitgave van Woningstichting Voerendaal april 2007 Léon (L.P.J.) Creugers, MBA directeur-bestuurder Hogeweg 23, 6367 BA Voerendaal T , F , M

2 << vervolg artikel pag.1 Daar kunnen ze rustig praten met een medewerker die hun vraag kan beantwoorden. We krijgen dus een front office, waar de huurder met al zijn vragen en opmerkingen terecht kan. In de back office regelen we de afhandeling op een manier die leidt tot een optimaal resultaat. De bureaus van de medewerkers worden zó geplaatst dat de mensen die voor de huurders in actie moeten komen, snel informatie kunnen uitwisselen en de zaken kunnen afwikkelen. Verder ontwikkelen we in de back office nieuwe plannen en zorgen dat die uitgevoerd worden, we plannen er het onderhoud en alle andere zaken die we ongevraagd voor de huurders regelen. Calimero en Asterix Die manier van organiseren maakt duidelijk waar het ons om gaat, namelijk de huurder. Wij willen dat die goed kan wonen en zo kan genieten van zijn of haar leven. Wij zijn natuurlijk maar een kleine woningbouwcorporatie, maar we zijn geen Calimero. Wij zijn het kleine dorpje in Gallië waar de inwoners tevreden leven en bij aanvallen van buiten slim en krachtig optreden. Wat wij aanpakken, doen we op onze eigen wijze en op een heel goede manier. Daar ligt onze ambitie en daar heben wij de mogelijkheden voor: wonen om te genieten van het leven! Woningstichting Voerendaal brengt alle woningen in kaart met foto s. We willen op den duur ook een overzicht maken van de binnenkant van de woningen. Zo kunnen we de huurder die het huis na u betrekt een duidelijk beeld geven en kan die bepalen of de woning zoals die dan is, in de smaak valt. De foto s van de binnenkant van uw woning worden genomen als één van onze medewerkers toch al voor iets anders bij u langs moet komen. Uiteraard vragen wij u eerst toestemming en wij zullen deze foto s zeker niet op onze site plaatsen. Uw huis op de foto Onderhouds ABC op de website Als er in of rond de woning iets kapot gaat, moet het gerepareerd worden. Bij een huurwoning is dan de vraag wie die reparatie moet uitvoeren: de huurder of Woningstichting Voerendaal. De stelregel is dat alles wat aan de binnenkant van een woning defect raakt tijdens het gebruik voor rekening komt van de huurder. De woningstichting zorgt alleen dat zaken die na een aantal jaren versleten zijn, worden vervangen. Maar er zijn uitzonderingen op de regel. Omdat niet altijd duidelijk is hoe het zit, hebben we een OnderhoudsABC opgesteld. Het OnderhoudsABC is een lijst, waarin per probleem staat wie het in principe moet oplossen. U vindt het OnderhoudsABC op de website www. woningstichtingvoerendaal.nl onder ik ben huurder/reparatieverzoeken. U kunt het ABC ook afhalen bij onze balie of telefonisch aanvragen. Heeft u twijfels, bel ons dan even om te overleggen. AFTEKENEN Als u een melding heeft gedaan, schakelen wij een firma in die vervolgens een medewerker stuurt om het probleem te verhelpen. Na afloop zal die medewerker u vragen om de opdrachtbon af te tekenen. Op die manier kunnen wij zien of het werk is uitgevoerd en of een klacht zich niet herhaalt. Wij vragen u om de bon af te tekenen. U hoeft het werk verder niet te controleren maar als u opmerkingen heeft, kunt u die op de bon noteren. 2

3 Raymond Weber, de nieuwe technisch adviseur Wat Raymond het leukste aan zijn werk vindt, is het contact met de huurders. Iedereen kan met technische vragen over zijn woning bij mij terecht. Ik geef graag goede raad en advies! Huurders zullen Raymond Weber vooral spreken als ze een melding hebben gedaan. Hij checkt wat er aan de hand is en schakelt de aannemer in. Ik informeer de klant dat hij wordt gebeld voor een afspraak en natuurlijk controleer ik dan ook of er snel genoeg iemand langskomt en of het werk goed is uitgevoerd. Raymond gaat ook wel persoonlijk bij de mensen langs: Ik ga ter plekke kijken als er na de melding nog iets onduidelijk is of als we niet zomaar kunnen vaststellen voor wiens rekening een reparatie komt. Dan bespreek ik de situatie met de huurder en kijken we of we tot een goede oplossing kunnen komen. Iets veranderen Raymond is ook degene die altijd klaarstaat met bouwkundig advies. Als iemand zijn woning wil aanpassen, wil ik graag alle vragen over de materiaalkeuze, de veiligheid en de vergunningen en tekeningen beantwoorden. Dat is mijn werk en zowel de huurder als Woningstichting Voerendaal heeft er voordeel bij als een verbouwing goed wordt uitgevoerd. Verhuizen Een andere taak van Raymond is de opname bij mutaties. Als een huurder vertrekt doet Raymond de voor- en eindopname: Ik loop het huis na en vertel de huurder precies wat hij vóór de verhuizing nog in orde moet maken. Ook check ik bij de eindopname of alles in orde is gebracht, zodat wij niet met een huis blijven zitten dat nog helemaal opgeknapt moet worden voordat een andere huurder erin kan. Woningstichting Voerendaal Raymond Weber is al helemaal gewend aan zijn nieuwe werkplek. Ik ben graag met technische zaken bezig en ik vindt het prettig om met de huurders te praten en hen te adviseren. Het is leuk als ze tevreden zijn met de oplossing die wij voorstellen. Daar is het mij om te doen.

4 Plannen voor Voerendaal Tussen de Tenelenweg en de Spekhouwerstraat ligt een fors binnengebied. Woningstichting Voerendaal heeft plannen en ideeën om dat gebied op een mooie manier in te richten en er diverse soorten prettige woningen te bouwen voor senioren, gezinnen en starters. De architecten van Bureau 5 uit Maastricht hebben een aantrekkelijk ontwerp gemaakt met veel groen, geschikte parkeerruimte en een aangename sfeer. De nieuwe wijk krijgt een verbinding met het Laurentiusplein. We overleggen momenteel met de bewoners van de Vincentiusstraat of zij een stuk van hun tuinen willen missen. Dan kan er een mooiere be-grenzing gemaakt worden voor het nieuwe plan. Het ontwerp wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeente. Maquette van de Tenelenweg en de Spekhouwerstraat. Aandacht voor leefbaarheid Tussen 2002 en 2004 zijn het Laurentiusplein en de omgeving volledig gerenoveerd. Het is een schitterende woonwijk geworden, waar het echt genieten is! Alleen hebben sommige bewoners intussen zelf oplossingen bedacht die het beeld verstoren. Voor één gezin is het misschien een handige oplossing, voor veel andere mensen maakt het het uitzicht en de beleving van de buurt minder prettig. Dat is jammer. Voor Woningstichting Voerendaal is dit de aanleiding om initiatief te nemen. We willen samen met de huurdersbelangenvereniging, de individuele bewoners en de buurtraden een overleg opzetten om de leefbaarheid in de wijken te waarborgen. Dat betekent dat we met elkaar afspreken hoe we de kwaliteit willen hebben, hoe we missers signaleren en hoe we vervolgens de leefbaarheid handhaven. Ook onze eigen technisch adviseur zal actief optreden. Als hij een melding krijgt of zelf ziet dat er ergens een ruit gebroken is die niet gerepareerd wordt of dat auto s in de voortuin geparkeerd worden, spreekt hij de bewoners daarop aan. Ons motto is Wonen om te genieten van het leven en we willen samen met onze huurders zorgen dat er voor iedereen veel te genieten blijft!

5 Teken of kleur... HOE WIL JÍJ WONEN? Bij Woningstichting Voerendaal zijn we altijd op zoek naar ideeën over wonen. Daarom houden we een tekenwedstrijd voor de kids. Het onderwerp: zo wil ίik wel wonen! Teken of kleur je ideeën over de manier waarop jij wilt wonen. Vijf inzendingen publiceren we in de volgende Woonwijzer. Bovendien krijg je een leuke attentie als je de tekening op ons kantoor inlevert! Er zijn prijzen in verschillende leeftijdscategorieën. Je kunt meedoen als je jonger bent dan 15 jaar. Lever je tekening vóór 15 mei in aan de balie van ons kantoor: Woningstichting Voerendaal, Hogeweg 23 te Voerendaal. Snelle actie bij huurachterstand Als er huurachterstand ontstaat, reageert Woningstichting Voerendaal onmiddellijk. Wij vinden het namelijk niet verantwoord dat de schuld oploopt. is in de lucht. Er staat veel informatie op voor belangstellenden en mensen die een woning bij ons willen huren. Als huurder kunt u via de website een aantal zaken met de woningstichting regelen. De informatie wordt de komende tijd verder aangevuld en uitgebreid. Uiteraard is het belangrijk dat huurders zelf contact met ons opnemen zodra er problemen zijn. We hebben namelijk mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen. Daarnaast houden wij zelf de vinger aan de pols door meteen aan te manen wanneer wij een huurachterstand constateren. Als u dus een maand niet betaalt, ontvangt u rond de vijftiende van de volgende maand een aanmaning en moet u zorgen dat het geld binnen tien dagen op onze rekening staat. Is er niet betaald, dan volgt meteen een tweede aanmaning mét een uitnodiging om te komen praten over een betalingsregeling. Als er dan nog niets gebeurt, wordt de deurwaarder ingeschakeld. In het ergste geval volg daarna uitzetting. Het klinkt natuurlijk behoorlijk strikt maar wij zien het als onze taak om iemand met schulden tegen torenhoge achterstanden te beschermen. Bovendien hebben alle huurders zich verplicht om de huur te betalen toen het huurcontract getekend werd. Daarop zijn geen uitzonderingen. 5

6 Klachten worden serieus genomen Woningstichting Voerendaal probeert vragen, verzoeken en klachten zo goed mogelijk af te handelen. Wij nemen onze huurders immers serieus. Toch kan het zijn dat u zich onheus behandeld voelt. Wij nodigen u uit om dan met ons te komen praten. Komen wij er niet uit, dan is er nog eenuitweg. De woningstichting is namelijk aangeslotenbij de Klachtencommissie Nuth-Voerendaal-Valkenburg. De uitspraken van de Klachtencommissie zijn bindend. Bij de Klachtencommissie kunnen alleen klachten worden ingediend als de klager daar een direct persoonlijk belang heeft, bijvoorbeeld omdat afspraken niet zijn nagekomen. Bovendien kan de huurder pas klagen als de woningstichting de kans heeft gehad om met een oplossing te komen. De huurder en Woningstichting Voerendaal moeten alles hebben geprobeerd om samen tot een redelijke oplossing te komen. Een klacht aan de Klachtencommissie kan alleen schriftelijk worden ingediend. Daarvoor heeft de Klachtencommissie een formulier ontwikkeld, dat u kunt afhalen bij de balie van de woningstichting. U kunt het formulier ook downloaden via onder ik ben huurder/prettig wonen. Klachten over huurverhogingen moet u overigens neerleggen bij de Huurcommissie, telefoon: en via: > huren > huurcommissie. Klachtencommissie Nuth-Voerendaal-Valkenburg Postbus AB Nuth Hennepteelt? Stevige aanpak Een hennepplantage lijkt een gemakkelijke manier om snel geld te maken. Vanwege de gevaren voor de omwonenden en de telers zelf treedt Woningstichting Voerendaal zeer streng op als er bij een huurder zo n plantage wordt ontdekt. Het betekent onherroepelijk onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst en uitzetting uit de woning. Illegale hennepteelt op zolderkamer. Wie hennep teelt, wil zoveel mogelijk winst maken. De hoge kosten voor elektriciteit probeert de teler daarom te omzeilen door de elektrische installatie aan te passen. De kans op brand in de woning wordt daardoor echter zeer groot. Dat is het grootste risico van hennepteelt. Daarnaast levert het overlast op door de geur van de planten, schade aan de woning door vochtproblemen en risico voor de teler door het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Een hennepplantage bedreigt de veiligheid van huurders en omwonenden en maakt het wonen minder plezierig. We accepteren deze activiteit dan ook niet in onze woningen. Met collega-corporaties, gemeenten, energiebedrijven, het Openbaar Ministerie in Maastricht en de Regiopolitie Limburg-Zuid hebben wij een regionaal hennepconvenant ondertekend. Dat betekent dat wij gezamenlijk kunnen opereren om de hennepteelt tegen te gaan. Als u als huurder signalen (stank, afval) heeft dat ergens hennep wordt geteeld, kunt u dat bij ons melden. Wij komen dan in actie. 6

7 Collega Raymond Weber overhandigt mevr. Jungblut de sleutels van haar nieuwe woning op de Tenelenweg. Tevreden bewoners bij sleuteloverdracht Op 25 januari was het zover: 23 bewoners van de nieuwe appartementen aan de Tenelenweg in Voerendaal kregen hun sleutel. Nadat medewerkers van Woningstichting Voerendaal samen met hen de woning hadden geïnspecteerd, kregen zij de sleutel en een boek als welkomstgeschenk. De reacties waren uitermate positief, de woningen zijn mooi en comfortabel. Inmiddels wordt gewerkt aan de groenvoorziening rondom het complex, voor zover de weergoden het toelaten. Pas als dat klaar is, zal de feestelijke opening plaatsvinden die oorspronkelijk gepland was voor eind februari. Dhr. en mevr. Wintjens met collega Cindy Maertens voor hun nieuwe woning. Dhr. en mevr. Jaspers met collega Ilonka Quaedackers bij hun sleuteloverdracht voor hun nieuwe woning op de Tenelenweg.

8 Woningstichting Voerendaal draagt steentje bij aan hulpactie Op 26 december 2004 werd de wereld opgeschrikt door een ramp van ongekende omvang. De tsunami eiste bijna slachtoffers en ruim één miljoen mensen waren in een klap dakloos. Woningstichting Voerendaal wilde niet lijdzaam toekijken en kwam zoals zovelen in actie. Hulpactie, corporaties voor onderdak in Azië. Als woningcorporatie hebben wij natuurlijk elke dag te maken met de zorg voor goede huisvesting. Iedereen wil graag een goed dak boven zijn hoofd. Het maakt daarbij niet uit of je hier of aan de andere kant van de wereld woont. Binnenkort hebben de eerste door de tsunami getroffen families weer een dak boven hun hoofd dankzij Corporaties voor Onderdak. Dit is een gezamenlijk initiatief van de corporatiebranche. Met deze hulpactie verklaren de woningcorporaties zich solidair met de slachtoffers van de tsunami in Doel van de hulpactie is om bijna duizend woningen te realiseren in de zwaarst getroffen delen van Sri Lanka en Indonesië. Ook wij als woningstichting Voerendaal steunen deze hulpactie. Omdat juist in deze rampgebieden behoefte is aan duurzame woningen, hebben wij besloten ons steentje bij te dragen aan deze actie en een bijdrage van Euro 3.124,00 over te maken aan Corporaties voor Onderdak. Dit is omgerekend een bedrag van 3 euro per wooneenheid. De bouw van de woningen is inmiddels begonnen en vordert gestaag. Op het Indonesische eiland Simeulue bouwen de inwoners van drie dorpen zelf hun eigen huis. Zij krijgen hierbij professionele ondersteuning van UN Habitat. In Sri Lanka steunt Corporaties voor Onderdak de wederopbouw van twee dorpen in het arme en zwaar getroffen oosten. In een Tamil-dorp bouwen bewoners zelf 150 koepelwoningen met een gemeenschapshuis en andere voorzieningen. In het dorp Periyaneelavanai is slechts een klein bouwperceel beschikbaar voor zo n 200 families. Daarom bouwen de lokale aannemers hier woningen met een verdieping. De verwachting is dat 971 families dankzij Corporaties voor Onderdak snel weer een dak boven hun hoofd hebben. Op deze wijze bouwen we samen met de bevolking in het getroffen gebied aan een duurzame en hoopvol gestemde toekomst!

9 Als er schulden zijn Steeds meer mensen raken in de schulden, soms zelfs heel ernstig. Een problematische schuldsituatie heeft vaak niet alleen te maken met financiële problemen. Ook een echtscheiding, ziekte, ontslag, verslaving en andere psychosociale problematieken kunnen een rol spelen. Vaak steken mensen zich in de schulden doordat ze niet willen onderdoen voor buren en vrienden. De gemeente speelt sinds vorig jaar een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van schuldproblemen. Voorkomen Via de bijzondere bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en een financieel steuntje in de rug kunnen mensen met een minimuminkomen een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor deelname aan sociaalculturele activiteiten (contributie verenigingen en een museumjaarkaart). Deze regelingen worden in Voerendaal uitgevoerd door Kompas, dagelijks bereikbaar tussen uur op telefoonnummer Snel reageren Als er schulden beginnen te ontstaan moet er zo snel mogelijk gereageerd worden. Mensen vinden het echter moeilijk om zich te melden, ze schamen zich en hopen tegen beter weten in dat er vanzelf oplossingen komen. Daarom heeft de gemeente het initiatief genomen tot een preventief schuldhulpnetwerk. De gemeente werkt daarvoor samen met Woning-stichting Voerendaal en Maatschappelijk Werk. Huurders van Woningstichting Voerendaal die een huurachterstand hebben, krijgen het advies zich te melden bij Maatschappelijk Werk. Daar krijgen zij hulp bij het zoeken naar oplossingen voordat de financiële problemen te groot zijn. In het maandelijkse overleg tussen de woningstichting, de gemeente en Maatschappelijk Werk wordt de huurschuld besproken, maar ook andere problemen kunnen aan de orde komen. Oplossen Mensen met financiële problemen kunnen zich ook op eigen initiatief melden bij Maatschappelijk Werk. Maatschappelijk Werk heeft een poortwachtersfunctie. Dat wil zeggen dat de situatie in beeld wordt gebracht en dat er een oplossing wordt gezocht in overleg met degene die schulden heeft. Als er met verschillende schuldeisers betalingsregelingen getroffen moeten worden, wordt hiervoor de Kredietbank Limburg ingeschakeld. Mensen kunnen niet zelf naar de Kredietbank stappen, ze moeten een verwijzing hebben van Maatschappelijk Werk. Voor meer informatie over schuldhulpverlening: Meander Groep Zuid-Limburg, afdeling: Algemeen Maatschappelijk Werk, Raadhuisplein 3 te Voerendaal. Tel Spreekuur: maandag t/m vrijdag uur. 9

10 Onderhoudswerkzaamheden in 2007 Zoals elk jaar voeren wij op een aantal plaatsen weer planmatig onderhoud uit. Een overzicht: COLOFON Samenstelling en uitgave Woningstichting Voerendaal Hogeweg BA Voerendaal T F Redactie Ransdaal Bureau voor tekst en communicatie Karin Dormans Fotografie Anja Schobben Vormgeving Oscar Chiaradia Design & Advertising Amstenrade Drukwerk Drukkerij Gijzemberg Ubachsberg Bostenstraat 25 t/m 35 (oneven) en Grispenstraat 2 t/m 20 (even): de tuinen van deze seniorenwoningen zijn groot. Soms zelfs té groot. Hierdoor zijn de bewoners niet altijd meer in staat om de tuinen zelf te onderhouden. Daarom wordt momenteel op verzoek van de bewoners bekeken of herinrichting van de groenvoorziening een oplossing kan zijn. Uiteraard starten de werkzaamheden pas als de bewoners daarmee instemmen. De bedoeling is om door het aanleggen van openbaar groen de uitstraling van de wijk te versterken en de bewoners tegen betaling van servicekosten, een deel van het tuinonderhoud uit handen te nemen. Grootenstraat 2 t/m 10 (even): voegwerk vernieuwen aan de slagzijde van de woning, aan de tuinmuren en de bergingen. Kunrade OL Vrouweplein 1 t/m 19 en 1a t/m 19a: herinrichten van de voortuin en vernieuwen van het gras en de planten. Klimmen Remigiusstraat 1 t/m 15 (oneven): vernieuwen van de keukens en de wandtegels, plaatsen Openingstijden maandag t/m donderdag uur vrijdag uur Overige adressen Huurders Belangen Vereniging (HBV) Postbus 23070, 6367 ZH Voerendaal Klachtencommissie Postbus 22094, 6360 AB Nuth Redactie adres woonwijzer van nieuwe cv-ketels of een HR-combiketels, als de individuele huurder daarvoor kiest. Wozoco Houtstraat 23a t/m 23z: de achtertuin wordt afgesloten, in de entreehal wordt het front van de bellen en brievenbussen verfraaid en er worden enkele aanpassingen in de woningen doorgevoerd. Voerendaal Henri Jonasstraat 1 t/m 7 (oneven): voegwerk vernieuwen aan de slagzijde van de woning, aan de tuinmuren en de bergingen. Marie Koenenstraat 1 t/m 8 (even en oneven) en 10 t/m 18 (even): voegwerk vernieuwen aan de slagzijde van de woning, aan de tuinmuren en de bergingen. Seniorenwoningen aan het Bernardusplein: de hoge, donkere coniferenheg naast het complex wordt vervangen door een veilige, onderhoudsvrije matglazen afscheiding. Bewoners krijgen via de Woningstichting of van de aannemer schriftelijk bericht wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. Als er werkzaamheden in de woning uitgevoerd moeten worden, proberen we rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden. Daarover kunt u met ons overleggen. 10

2 0 1 0 VOORZORG INFO

2 0 1 0 VOORZORG INFO j u n i 2 0 1 0 VOORZORG INFO 15 Toegangspas Rd4 voor ondergronds afvalinzamelsysteem Bas Henstra werkt het liefst met en voor mensen Bewoners De Uitloop verhuizen binnenkort naar de Dem Recht op huurtoeslag?

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud thuıs Januari 2015 p. 08 Besparen kan gemakkelijk in alle ruimtes p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud 1 Interactieve pdf Dit is de eerste interactieve

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

OpenHuis: komt u ook?

OpenHuis: komt u ook? vivinfo Het bewonersblad van Viverion dat u regelmatig op een levendige manier informeert, activeert en inspireert april 2010 Nieuw kantoor, zelfde dienstverlening! Een jaar lang ontvingen we onze klanten

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

Wonen doe je niet alleen!

Wonen doe je niet alleen! Nieuwsbrief Woningvereniging Nederweert September 2012 NUMMER 4 Wonen doe je niet alleen! We zijn al een heel eind op weg in het jaar 2012. Een roerig jaar, waarin in de wereld om ons heen veel onrust

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.:

De kleur van. In dit nummer o.a.: In dit nummer o.a.: Huurverhoging 2012 Sies Zuur 40 jaar in dienst Huurtoeslag aanvragen Roparunners in de startblokken Stichting Welzijnswerk Sliedrecht Voorkomen van huisuitzettingen Woningen voor middeninkomens

Nadere informatie

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers

Magazine. Waar blijft mijn geld? Stichting Present. Naschoolse opvang in Julianadorp. Woningverkoop. Klussen door vrijwilligers Nr. 3 Jaargang 2 April 2007 Magazine Waar blijft mijn geld? Naschoolse opvang in Julianadorp Woningverkoop Stichting Present Klussen door vrijwilligers Inhoud April 2007 Nr. 3 Texelhoeve: wonen, zorg en

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend

schoon. Ze hopen dat meer bewoners willen meedoen. Pagina 6. Woongebouw Tellepark feestelijk geopend infokrant van WoonFriesland voor en door bewoners 2014 nummer 2 In dit nummer: Voorwoord Pagina 2 Veelgestelde vragen Pagina 3 Huurdersaanbieding Pagina 3 Buurtinitiatief Pagina 4 Eigen geiser of kachel?

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar.

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. Voor het nieuwe regiokantoor Zuid, van links naar rechts: Lucinda Freire Monteiro (medewerker verhuur), Tineke Schnitzler (medewerker wijkbeheer),

Nadere informatie

F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10

F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10 F E B R U A R I 2 0 0 9 VOORZORG INFO 10 De Voorzorg als een maatschappelijk ondernemer Nadere kennismaking met directiesecretaresse Miranda Peters Buurtcontactambtenaar Gerard Schreurs, inter mediair

Nadere informatie

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n...

Wonen. Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's. Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk. H e t w o o n g e l u k va n... Bewonersmagazine van Woningstichting Nijkerk Het woongeluk in een bloemenzee van fuchsia's Wonen November 2011 jaargang 36 nr. 3 Lees verder op pagina 3! H e t w o o n g e l u k va n... FF t u s s e n

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur

Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur MAGAZINE VOOR KLANTEN EN RELATIES VAN DE WOONMENSEN Een eigen bar en de auto parkeren voor de deur Entree Zonnedauw flink opgeknapt Harde aanpak woonfraude en hennepkwekerijen werkt Alles in huis voor

Nadere informatie

bij Antares Deze woning is een lot uit de loterij Samenwerking met de huurders wordt steeds belangrijker Iedereen kan een leuke voortuin hebben

bij Antares Deze woning is een lot uit de loterij Samenwerking met de huurders wordt steeds belangrijker Iedereen kan een leuke voortuin hebben Magazine voor huurders en relaties van Antares Jaargang 16 augustus 2015 nummer 49 Deze woning is een lot uit de loterij Samenwerking met de huurders wordt steeds belangrijker Iedereen kan een leuke voortuin

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie