Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu"

Transcriptie

1 Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Inloophuis De Paraplu Noordsingel BH Rotterdam bankrekening: NL 52 SNSB t.n.v. STICHTING DE PARAPLU. Aan De Paraplu is de ANBI status toegekend. Kamer van Koophandel nummer Contactpersoon: Joke Bijsterveld

2 Samenvatting Stichting De Paraplu is opgericht in december 2013, maar het inloophuis De Paraplu is al geopend in mei De Rehobothkerk en de Prinsekerk namen samen het initiatief tot een inloophuis in de Agniesebuurt. Deze buurt wordt gekenmerkt door armoede en weinig sociale cohesie. Door elke donderdag een gezellige en leerzame plek te bieden aan buurtbewoners draagt De Paraplu bij aan een betere buurt en het welzijn van kwetsbare mensen. Het inloophuis is alleen toegankelijk voor vrouwen. Zo bereiken wij veel islamitische vrouwen en wordt het voor hen een veilige plek waar zij zich kunnen ontspannen maar ook hun zorgen met ons kunnen delen. De ruimte wordt gehuurd van de Rehobothkerk. Inmiddels heeft de Paraplu een plek in de buurt gekregen waar vrouwen graag komen. Ze kunnen er terecht voor het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen, praten over persoonlijke problemen, ook helpen wij bij het lezen van brieven die zij doordat zij onvoldoende Nederlands spreken/begrijpen. Daarnaast wordt er af en toe bij ons gekookt door vrijwilligers en met elkaar gegeten. Ook is er elke week naailes en Nederlandse les. Van onze koffiehoek wordt ook intensief gebruik gemaakt. Dit alles vindt plaats in één ruimte. De ruimte is te klein voor het aantal bezoekers, kampt met ernstige vochtproblemen, het meubilair is in slechte staat, de keuken is zeer vervallen (dateert van 1978), er is geen afzonderlijke spreekkamer en er zijn geen toiletten, die direct toegankelijk zijn vanuit de zaal. In een afzonderlijke ruimte is een kinderkledingbank 1 ingericht. Wij zouden heel graag onze ruimte willen vergroten en ons onderkomen willen verbeteren. 1. Doel en doelgroep van De Paraplu 1.1 Visie In onze moderne samenleving, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt, wil Inloophuis De Paraplu een rol van betekenis spelen. De taak van het inloophuis is vrouwen te helpen en sterker te maken. Door de aanwezigheid en inzet van vrijwilligers en beroepskrachten maken de vrouwen kennis met belangeloze liefde. Daarbij laten wij ons o.a. leiden door het woord van Jezus in Mattheus 25:36 26 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Onze bezoekers zijn geen cliënten of probleemgevallen, maar in de eerste plaats mens. Op die basis bouwen wij onze relaties en hopen dat Gods liefde zichtbaar wordt. Het initiatief voor dit project is voortgekomen uit het diaconale werk van twee kerken, de Prinsekerk en de Rehobothkerk. In het inloophuis wordt niet geëvangeliseerd; met respect wordt omgegaan met de verschillen in geloof of het ontbreken daarvan. 1 Aangezien de kinderkledingbank in een afzonderlijke zaal is ondergebracht wordt deze verder buiten beschouwing gelaten in dit projectplan. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

3 1.2 Doelgroep en werkwijze Ons inloophuis is gevestigd in de Agniesebuurt in Rotterdam en is in de eerste plaats een plek voor vrouwen die in de buurt van het inloophuis wonen. Zij worden waar mogelijk en nodig geholpen. Als voor hulpvragen professionele overheidsorganisaties voorhanden zijn verwijzen wij daar naar door. Stimulering en ondersteuning zijn belangrijke taken om mensen in hun eigen kracht te laten staan. Er wordt fysieke en mentale ruimte geboden waar mensen tot zichzelf kunnen komen. De vrouwen worden gestimuleerd om naar de positieve kanten van zichzelf te kijken zodat zij hun problemen beter kunnen hanteren. Ontmoeting tussen onze bezoeksters onderling speelt daarbij een grote rol. De vrouwen versterken en bemoedigen elkaar. Door het geven van trainingen, workshops en lessen dragen wij concreet bij aan de ontwikkeling van onze bezoeksters. 1.3 Doelstelling Vrouwen sterker maken, zodat zij zich beter staande kunnen houden. Wij helpen waar nodig. Tegelijkertijd streven wij er naar te stimuleren tot zelfredzaamheid. Wij onderscheiden vier rollen voor De Paraplu: 1. Steunpilaar: Inloophuis De Paraplu ondersteunt vrouwen op uiteenlopende gebieden zoals die van administratieve en financiële problemen en moeilijke levensomstandigheden. Wij helpen waar nodig en rusten vrouwen toe door educatieve workshops aan te bieden. 2. Verbindende schakel: Inloophuis De Paraplu is een verbindende schakel. De vrouwen hebben vaak te maken met hulpverlenende instanties. Met die organisaties werkt het inloophuis De Paraplu samen. De medewerkers verwijzen de vrouwen door naar de instanties die de vrouwen nog niet kennen en die hen van dienst kunnen zijn. Daarnaast hebben de vrouwen ook steun aan elkaar. 3. Luis in de pels: Inloophuis De Paraplu wil bij de organisaties en instanties waarmee het samenwerkt ook bewustwording creëren. Als het nodig is neemt De Paraplu het op voor haar doelgroep. 4. Ambassadeur: Inloophuis De Paraplu vertegenwoordigt de bezoeksters ook bij de kerkelijke achterban. Het omgekeerde gebeurt eveneens: door het concreet helpen van wijkbewoners wordt de kerk zichtbaar. 2. Activiteiten Om het doel te bereiken worden verschillende activiteiten aangeboden. Alle activiteiten zijn gratis: 2.1 Praktische ondersteuning Administratie op orde brengen: soms hebben vrouwen hulp nodig bij het inzichtelijk maken van hun financiën. Ook hulp bij invullen van formulieren en belastingaangifte hoort tot de mogelijkheden. Begeleiden bij probleemsituaties: veel van de bezoeksters leven in moeilijke situaties, zoals ongehuwd moederschap, schulden, onder toezichtstelling van kinderen en dergelijke. Zij zitten vaak in trajecten bij officiële instanties die hen helpen. Wij nemen die taken niet over, en hebben ook die deskundigheid niet. Maar wij blijken wel een rol te kunnen innemen, Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

4 waarbij wij de vrouwen motiveren om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Zoals één van de vrouwen zei: Overal waar ik kom ben ik een probleem. In De Paraplu niet, daar ben ik gewoon een mens. Ze respecteren me, ze houden van me. We werken samen met verschillende instanties in de wijk om een netwerk te vormen. Waar nodig vervullen we ook een verwijsfunctie naar relevante instanties. Kinderkledingbank: ouders die op het minimum leven of daaronder kunnen kinderkleding en andere spullen voor kinderen uitzoeken, na verwijzing vanuit andere instanties. 2.2 Empowerment/sociale activering: Naaien: er is veel belangstelling voor het (leren) naaien. Een gediplomeerde coupeuse begeleidt de vrouwen in het maken van kleren voor hun kinderen of voor henzelf. Hiermee zijn ze in staat om met weinig middelen beter in hun basisbehoeften te voorzien. Daarnaast ontdekken vrouwen hun talenten en leren deze te ontwikkelen en vinden zij een zinvolle dagbesteding. Life coaching: via stichting Talent Present kunnen vrouwen traject ingaan waarin gezocht wordt naar wat ze werkelijk graag willen bereiken in hun leven, welke obstakels dat verhinderen en hoe die obstakels weggenomen kunnen worden. De vrouwen worden daarin gecoacht en kunnen zelfs een opleiding volgen als dat nodig is. De stichting heeft daarvoor externe financiering. Haken/breien: er zijn ook vrouwen die willen leren haken en/of breien. Ook op die manier is het mogelijk om kledingstukken en/of accessoires zelf te maken. Decoratie, kaarten en cadeautjes maken: veel vrouwen vinden het fijn om hun huis leuk aan te kleden en/of cadeautjes te kunnen geven. In de Paraplu bieden we de mogelijkheid om bijv. parapluutjes van zakdoekjes te maken, kaarten en sieraden te maken en dergelijke. 2.3 Sociale cohesie Veel vrouwen zijn eenzaam, komen nauwelijks de deur uit of zijn verstoten door hun gemeenschap. In De Paraplu ontmoeten ze elkaar, sluiten vriendschappen, maken afspraken om elkaar te helpen. Lunch: elke donderdag is er een gratis lunch. Soms wordt deze verzorgd door medewerkers van De Paraplu maar het komt ook regelmatig voor dat bezoeksters de lunch verzorgen, vaak volgens de traditie van hun land van herkomst. Wijkactiviteiten: van tijd tot tijd nodigen we de wijkbewoners uit voor een ontmoetingsactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn de grote opening en een high tea. 2.4 Educatie Themabijeenkomsten: gemiddeld één keer per maand staat een speciaal thema centraal. Voorbeelden zijn: gezond eten, voorlezen, opkomen voor jezelf, opvoeden, stemmen bij de verkiezingen en dergelijke. Voor deze themabijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen. Nederlandse les: elke vrijdagochtend is er Nederlandse les in drie niveaugroepen. Er wordt gewerkt met de methode Lees en Schrijf! van Stichting Lezen & Schrijven. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

5 Cursussen: afhankelijk van de vraag van de bezoeksters organiseren we van tijd tot tijd cursussen waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en/of hun verleden cq hun emoties kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van zulke cursussen zijn zangles en schilderles. Nederlands oefenen: veel van de vrouwen komen uit andere landen en een groot percentage van hen spreekt en verstaat het Nederlands slecht. Ze volgen taal of inburgeringscursussen of hebben dat gedaan, maar komen tijdens de open inloop bij ons om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Dit gebeurt vaak terloops terwijl ze andere activiteiten meemaken. Er is ook een vrijwilliger die specifiek huiswerkopdrachten van de taalcursussen oefent met bezoeksters. 2.5 Activiteiten voor kinderen Knutselen: als er kinderen met de moeders meekomen kijken we wat zij graag willen doen. In de meeste gevallen kiezen de kinderen voor een knutselactiviteit. Spelen: het is ook mogelijk om te spelen in de Paraplu met spelletjes, puzzels en stimulerend speelgoed. Feestdagen: met de feestdagen organiseren we speciale activiteiten voor de kinderen. Kinderzwerfboekenkast: we zijn één van de tien plekken in Rotterdam Noord waar kinderen gratis, zonder lidmaatschap, leuke kinderboeken kunnen lenen. 3. Gang van zaken en problemen met de ruimte In het inloophuis heerst een fijne sfeer al is het soms wat lawaaiig. Het inloophuis bestaat uit een grote ruimte waar mensen met verschillende behoeften samenkomen. Verdriet en vreugde worden door iedereen gedeeld. Dat is prachtig maar soms zou je onze bezoekers meer privacy gunnen omdat zij zo kwetsbaar zijn. Doordat de problemen zo groot zijn worden zij vaak gedwongen om dit met ons in het openbaar te bespreken omdat wij geen plek hebben waar wij ons kunnen afzonderen van de vele andere activiteiten in de ruimte, zoals naailes, Nederlandse les en informele ontmoetingen. De deelnemers van bijvoorbeeld de naailes zijn dan ongewild deelgenoot van de problemen van een andere bezoekster. Onze behoefte aan een spreekkamer is dan ook zeer groot, zodat wij met de mensen apart kunnen zitten. Koken is voor veel mensen een passie waarmee zij even hun problemen vergeten. Ook komt het regelmatig voor dat vrouwen iets terug willen doen voor de hulp die ze in het inloophuis krijgen, en dat doen ze dan graag op een manier die dicht bij hun hart ligt: koken voor de hele groep. De keuken is echter in zo n slechte staat dat wij het niet meer verantwoord vinden om te koken. Ook is de keuken te klein als wij voor 30 mensen moeten koken. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

6 4. Werkwijze en organisatie In het inloophuis werken twee betaalde krachten en elf vrijwilligers. De betaalde krachten zijn niet in dienst van De Paraplu, maar zijn voor dit werk (gedeeltelijk) vrijgesteld vanuit de kerken die het De Paraplu hebben opgericht. De Paraplu is opgezet door de Prinsekerk, de Hervormde Diaconie Rotterdam en Rehobothkerk. Bijdragen vanuit de kerken: De Prinsekerk is van belang voor het leveren van de vrijwilligers die kunnen adviseren bij het aanvragen van subsidies en andere administratieve vragen en het geven van de Nederlandse Taal lessen. Daarnaast financieren zij voor een deel het inloophuis. De Rehobothkerk stelt haar ruimte beschikbaar en financiert het inloophuis gedeeltelijk. Zij leveren vrijwilligers en een beroepskracht. De Hervormde Diaconie Rotterdam financiert de beroepskracht en financiert gedeeltelijk het project inloophuis De Paraplu. De Paraplu werkt samen met vele partners in de wijk en in de rest van Rotterdam. Over en weer wordt naar elkaar doorverwezen en waar nodig wordt de hulp aan bezoekers afgestemd. Bijzonder aan de werkwijze van De Paraplu is dat vrouwen er ruimte krijgen om te ont moeten. Bij veel instanties moeten zij iets. Bij ons mogen ze bijkomen en anderen ontmoeten. Daarnaast steken we in op verdere ontplooiing en daarom zijn de lessen die we geven (Nederlandse les, naailes en themabijeenkomsten) heel erg belangrijk. We zoeken bovendien naar mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen en in te zetten, zodat de vrouwen groeien in zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Doordat we een langere tijd met hen meelopen ontstaat een bijzondere vertrouwensband, die maakt dat ze bereid zijn om adviezen aan te nemen en zichzelf in te zetten voor een betere situatie voor henzelf en voor hun kinderen. Het werk van De Paraplu wordt gewaardeerd. Dat is te merken aan de vele organisaties die geïnteresseerd zijn in ons werk en met ons willen samenwerken. Maar het komt ook tot uiting door een ander soort bijzondere aandacht: In november 2014 werd de WelgeMeentprijs van Stichting Ezer aan ons toegekend (http://www.inloophuisdeparaplu.nl/prijsuitreiking welgemeentprijs), de gebiedscommissie vermeldde ons als Parel van Noord in hun reactie op het gemeentelijke concept Nieuw Rotterdams Welzijn en in maart 2015 ontvingen we een van de complimententaarten van Groen Links in Rotterdam. Ter ondersteuning van het werk in het inloophuis is een stichting opgericht met een zelfstandig bestuur. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

7 5. Huidige situatie feiten en cijfers Het inloophuis kent een open oppervlakte van 7.40 x Dit is 64,38 m 2. In deze ruimte worden tegelijkertijd (op donderdag 2 ) meerdere activiteiten uitgevoerd: Keuken: koffiezetten, voorbereidingen lunch, afwas. Ook worden hier af en toe multiculturele maaltijden bereid. Spreekhoek: twee bureaus waar mensen worden geholpen met het begrijpen en invullen van formulieren, met belastingkwesties, administratieve zaken, persoonlijke gesprekken en dergelijke. Hier werken gemiddeld twee mensen tegelijkertijd om bezoeksters te helpen. Koffie/theehoek. Hier zitten gemiddeld 8 vrouwen met elkaar te praten en we ontvangen hier ook de mensen die voor het eerst binnenkomen. Tafels voor naailes. Hier geeft een naailerares les aan gemiddeld 8 vrouwen. 1x per maand vervalt de naailes ten gunste van een andere educatieve bijeenkomst. Daaraan nemen gemiddeld 15 vrouwen deel. Tafels voor ander handwerk, zoals breien, haken, borduren, kaarten maken. Hier zitten gemiddeld 6 vrouwen zelfstandig te werken. Tussen de middag worden de tafels voor naailes en andere handwerken gebruikt voor de gezamenlijke lunch. Gemiddeld maken hier 24 vrouwen gebruik van. Per donderdag bereiken we gemiddeld 50 vrouwen. Sommigen zijn er de hele dag, andere komen binnen voor een uurtje. Op vrijdag komen ongeveer 15 vrouwen naar de Nederlandse les. Op donderdag is ook de kinderkledingbank geopend. Hier kunnen echte minima (met een verwijskaart van een instantie die hun situatie kent) gratis kinderkleding en andere spullen voor kinderen uitzoeken. Gemiddeld komen daar 7 klanten per openingsdag. In de bijlage vindt u een plattegrond van de ruimte. Opvallend is dat toiletten ontbreken. Deze worden gebruikt in het naastgelegen kerkgebouw. Achter de ruimte van het inloophuis is een grote binnenplaats. 6. Gewenste situatie 6.1 Ver en aanbouw De Paraplu wil haar ruimte graag vergroten door aan de achterzijde, op de binnenplaats, over de volle breedte ca. 4 meter aan te bouwen. In deze ruimte moeten een keuken, een spreekkamer en twee toiletten gerealiseerd worden. In de bestaande ruimte wordt dan de oude keuken verwijderd en de spreekhoek verdwijnt dan ook uit de bestaande ruimte. Op die manier krijgen de bezoeksters meer ruimte, want eigenlijk passen we niet meer in ons jasje. Bovendien wordt de bestaande ruimte opgeknapt: Nieuwe kozijnen 2 Bovendien is er op vrijdagochtend Nederlandse les en worden vrouwen op afspraak geholpen als ze een grote vraag hebben waarvoor teveel tijd nodig is om dit op donderdag af te handelen. Ook worden er coachingsgesprekken gevoerd met vrouwen die een life coaching traject volgen. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

8 Dubbel glas Oplossing vochtprobleem in enkele muren Verkleinen of verwijderen open haard Schilderen Nieuwe stoffering Nieuw meubilair Nieuwe verlichting Wij verwachten, dat door de ruimere opzet van ons inloophuis de huidige bezoeksters iets meer ruimte en privacy krijgen, dat zij kookworkshops kunnen geven en volgen en eenvoudiger naar het toilet kunnen gaan. Doordat de ruimte efficiënter kan worden ingedeeld kan er ook een splitsing komen van de vrouwen die alleen komen voor administratieve hulp en voor de vrouwen die met een ander doel komen. Onze capaciteit kan door de verbouwing worden vergroot, want de kans bestaat dat we daardoor ook meer bezoeksters zullen trekken. Een voorstel voor de nieuwe inrichting, inclusief aanbouw vindt u in bijlage Activiteiten Zoals uit het voorgaande blijkt is de insteek niet om heel veel meer activiteiten te doen, maar juist om kwaliteitsverbetering van de ruimte, die De Paraplu gebruikt. Dat geldt dan met name voor het kunnen inrichten van een spreekkamer en twee toiletten. De keuken betreft ook zeker kwaliteitsverbetering, maar het is hier wel de bedoeling om de activiteiten uit te breiden: Kookworkshops: we willen ca. 6x per jaar een kookworkshop laten verzorgen door onze bezoeksters: bij toerbeurt kunnen vrouwen uit een bepaalde cultuur een menu samenstellen, en deze samen met de andere bezoeksters bereiden. Delicatessen maken: ca. 3x per jaar maken de vrouwen met elkaar enkele delicatessen, die ze kunnen verkopen, bijvoorbeeld op koningsdag, met burendag en voor de decemberfeesten. Uiteraard organiseren wij zodra de verbouwing klaar is een officiële opening waarbij de bezoeksters, de pers en alle betrokken instanties zullen worden uitgenodigd. 7. Financiën van het project De ruimte, die De Paraplu huurt, is eigendom van de Rehobothkerk. De Rehobothkerk erkent de noodzaak om de zaal op te knappen, zowel bouwkundig als qua inrichting, en is ook bereid om hier financiële verantwoordelijkheid te nemen. De wens voor een aanbouw met keuken, spreekkamer en toiletten is echter puur voor De Paraplu. De Rehobothkerk heeft hierbij geen intern belang, en kan de kosten daarvoor ook niet dragen. Zij zouden ook niet de keuken vervangen, maar alleen slopen, omdat de keuken niet nodig is voor de kerk. Ze zijn echter wel bereid om de wensen van De Paraplu te honoreren, omdat zij het werk van De Paraplu belangrijk vinden, en de vrouwen gunnen dat ze in een goede ruimte elkaar kunnen ontmoeten. Ze hebben daarom een begroting opgesteld met daarin aangegeven wat door de kerk betaald kan worden (de eerste tabel), en wat de extra wensen van De Paraplu kosten (de tweede tabel). Het overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 3. Het dekkingsplan ziet er globaal als volgt uit: Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

9 Gevraagde bijdrage 3 Rehobothkerk , Oranjefonds , VSB Fonds , Laurensfonds , Totaal , 8. Planning De planning is uiteraard afhankelijk van het rondkrijgen van financiering, maar dit is wat we hopen: Mei augustus 2015 fondsenwerving juli augustus 2015 zoeken aannemer augustus september 2015 uitzoeken nieuwe inrichting, stoffering en verf oktober december 2015 realisatie aanbouw en oplossen vochtproblemen januari april 2016 realisatie vernieuwing huidige ruimte en inrichting aanbouw mei 2016 opening vernieuwde ruimte vanaf zomer 2016 aanbieden kookworkshops en andere kookactiviteiten 3 Afgeronde bedragen. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

10 Bijlage 1: Plattegrond huidige situatie. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

11 Bijlage 2: Plattegrond gewenste situatie Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

12 Bijlage 3: Begroting kosten ver en aanbouw Raming renovatiekosten zaal De Paraplu werkzaamheden kostenraming toelichting 1 vocht in de wanden 1.000,00 met name in/op de wand van de achtergevel zit vocht en schimmel 2 nieuwe kozijnen voorzijde ,00 huidige kozijnen zijn rot, dubbel glas is wenselijk, ventilatie noodzakelijk. 3 nieuwe kozijnen achterzijde 7.500,00 huidige kozijnen zijn rot, dubbel glas is wenselijk, ventilatie noodzakelijk. 4 sloopwerk haard + aanhelen 1.000,00 de huidige open haard beperkt de ruimte 5 aanpassen elektra en bekabeling 2.500,00 vervangen katoenen bedrading en aanpassen aansluitpunten 6 aanpassen ventilatie 800,00 mechanische ventilatie aanbrengen, min. cap. 200 l/sec voor 50 mensen 7 schilderwerk 2.500,00 8 vervangen plafond (akoestisch) 3.500,00 geluiddempend en nodig t.b.v. aanpassen elektra. 9 keuken - een nieuwe keuken is wenselijk, kosten: zie uitbreiding zaal. 10 verlichtingsarmaturen 700,00 betere verdeling van armaturen, geen laaghangende hanglampen. 11 meubels 5.000,00 tafels zijn wankel en stoelen te breed 12 stoffering (vloerafwerking, gordijnen) 3.500,00 vloer: duurzaam / houtlook / geluiddempend, vitrage: meer kleur. 13 buitenruimte 500,00 tafels en zitjes, boom, kweektafels. 14 onvoorziene / bijkomende kosten 2.000,00 TOTAAL (excl. BTW) ,00 Voor rekening Rehobothkerk TOTAAL (incl. BTW) ,00 Voor rekening Rehobothkerk Raming kosten uitbreiding zaal De Paraplu werkzaamheden kostenraming toelichting 1 diverse sloopwerk en afvoer materiaal 1.000,00 2 fundering en casco ,00 uitbreiding van +/- 3 m diep over de volle breedte van de Singelzaal. 3 afbouwtimmerwerk 1.000,00 4 toiletruimte 1.500,00 wanden en deuren t.b.v. een toiletruimte met voorportaal en 2 toiletten. 5 spreekkamer 1.500,00 glaspui en deurkozijn t.b.v. een spreekkamer 6 aanpassen en uitbreiden elektra 2.000,00 elektra aanbrengen t.b.v. uitbreiding / toilet / spreekkamer 7 aanpassen cv-installatie 1.500,00 8 aanpassen riolering (bi+bu) 1.000,00 9 aanpassen gas en water 800,00 10 aanbrengen toilet, fontein e.d ,00 11 schilderwerk 2.000,00 bijkomend schilderwerk t.p.v. de uitbreiding 12 aanbrengen plafond (akoestisch) 1.000,00 t.p.v. de uitbreiding 13 tegelwerk toilet 1.500,00 14 keuken ,00 incl. aanpassen leidingwerk, tegelwerk, e.d. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

13 15 verlichtingsarmaturen 200,00 extra armaturen t.b.v. de uitbreiding / toilet / spreekkamer 16 stoffering (vloerafwerking, gordijnen) 1.000,00 extra m2 stoffering en vloerafwerking t.b.v. de uitbreiding onvoorziene kosten / ,00 bijkomende kosten TOTAAL (excl. BTW) ,00 Voor rekening De Paraplu TOTAAL (incl. BTW) ,00 Voor rekening De Paraplu Raming totale kosten (renovatie + uitbreiding): Kostenraming totaal Excl. BTW ,00 Incl. BTW ,00 Deze begroting is opgesteld door mw. J. Dekkers Corstanje, van Bouwadvies Joselien. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

FONDSENWERVEN. Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties FONDSENWERVEN Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties INHOUD 1. Fondsenwerving in 10 stappen 2. Fondsen als partners 3. De aanvraag 4. De begeleidende brief 5. Het projectplan 6. De begroting,

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008

Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Plan van aanpak Wijkgerichte Inburgering Ossenkoppelerhoek November 2008 Inleiding De minister van VROM/ WWI heeft in een Deltaplan Inburgering haar voornemens geformuleerd om te komen tot betere resultaten

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Methode Onbeperkt Actief

Methode Onbeperkt Actief Methode Onbeperkt Actief januari 2012 Inhoudsopgave Voorwoord Woord vooraf Inleiding 1. Onbeperkt actief in vogelvlucht 4 2. Onbeperkt actief; de aanpak in vijf stappen + de praktijk van alle dag 7 2.1

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg

Datum 27 oktober 2009 Betreft Naast en met elkaar. Brief over de relatie tussen informele en formele zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie