Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu"

Transcriptie

1 Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Inloophuis De Paraplu Noordsingel BH Rotterdam bankrekening: NL 52 SNSB t.n.v. STICHTING DE PARAPLU. Aan De Paraplu is de ANBI status toegekend. Kamer van Koophandel nummer Contactpersoon: Joke Bijsterveld

2 Samenvatting Stichting De Paraplu is opgericht in december 2013, maar het inloophuis De Paraplu is al geopend in mei De Rehobothkerk en de Prinsekerk namen samen het initiatief tot een inloophuis in de Agniesebuurt. Deze buurt wordt gekenmerkt door armoede en weinig sociale cohesie. Door elke donderdag een gezellige en leerzame plek te bieden aan buurtbewoners draagt De Paraplu bij aan een betere buurt en het welzijn van kwetsbare mensen. Het inloophuis is alleen toegankelijk voor vrouwen. Zo bereiken wij veel islamitische vrouwen en wordt het voor hen een veilige plek waar zij zich kunnen ontspannen maar ook hun zorgen met ons kunnen delen. De ruimte wordt gehuurd van de Rehobothkerk. Inmiddels heeft de Paraplu een plek in de buurt gekregen waar vrouwen graag komen. Ze kunnen er terecht voor het invullen van formulieren, aanvragen van toeslagen, praten over persoonlijke problemen, ook helpen wij bij het lezen van brieven die zij doordat zij onvoldoende Nederlands spreken/begrijpen. Daarnaast wordt er af en toe bij ons gekookt door vrijwilligers en met elkaar gegeten. Ook is er elke week naailes en Nederlandse les. Van onze koffiehoek wordt ook intensief gebruik gemaakt. Dit alles vindt plaats in één ruimte. De ruimte is te klein voor het aantal bezoekers, kampt met ernstige vochtproblemen, het meubilair is in slechte staat, de keuken is zeer vervallen (dateert van 1978), er is geen afzonderlijke spreekkamer en er zijn geen toiletten, die direct toegankelijk zijn vanuit de zaal. In een afzonderlijke ruimte is een kinderkledingbank 1 ingericht. Wij zouden heel graag onze ruimte willen vergroten en ons onderkomen willen verbeteren. 1. Doel en doelgroep van De Paraplu 1.1 Visie In onze moderne samenleving, waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt, wil Inloophuis De Paraplu een rol van betekenis spelen. De taak van het inloophuis is vrouwen te helpen en sterker te maken. Door de aanwezigheid en inzet van vrijwilligers en beroepskrachten maken de vrouwen kennis met belangeloze liefde. Daarbij laten wij ons o.a. leiden door het woord van Jezus in Mattheus 25:36 26 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Onze bezoekers zijn geen cliënten of probleemgevallen, maar in de eerste plaats mens. Op die basis bouwen wij onze relaties en hopen dat Gods liefde zichtbaar wordt. Het initiatief voor dit project is voortgekomen uit het diaconale werk van twee kerken, de Prinsekerk en de Rehobothkerk. In het inloophuis wordt niet geëvangeliseerd; met respect wordt omgegaan met de verschillen in geloof of het ontbreken daarvan. 1 Aangezien de kinderkledingbank in een afzonderlijke zaal is ondergebracht wordt deze verder buiten beschouwing gelaten in dit projectplan. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

3 1.2 Doelgroep en werkwijze Ons inloophuis is gevestigd in de Agniesebuurt in Rotterdam en is in de eerste plaats een plek voor vrouwen die in de buurt van het inloophuis wonen. Zij worden waar mogelijk en nodig geholpen. Als voor hulpvragen professionele overheidsorganisaties voorhanden zijn verwijzen wij daar naar door. Stimulering en ondersteuning zijn belangrijke taken om mensen in hun eigen kracht te laten staan. Er wordt fysieke en mentale ruimte geboden waar mensen tot zichzelf kunnen komen. De vrouwen worden gestimuleerd om naar de positieve kanten van zichzelf te kijken zodat zij hun problemen beter kunnen hanteren. Ontmoeting tussen onze bezoeksters onderling speelt daarbij een grote rol. De vrouwen versterken en bemoedigen elkaar. Door het geven van trainingen, workshops en lessen dragen wij concreet bij aan de ontwikkeling van onze bezoeksters. 1.3 Doelstelling Vrouwen sterker maken, zodat zij zich beter staande kunnen houden. Wij helpen waar nodig. Tegelijkertijd streven wij er naar te stimuleren tot zelfredzaamheid. Wij onderscheiden vier rollen voor De Paraplu: 1. Steunpilaar: Inloophuis De Paraplu ondersteunt vrouwen op uiteenlopende gebieden zoals die van administratieve en financiële problemen en moeilijke levensomstandigheden. Wij helpen waar nodig en rusten vrouwen toe door educatieve workshops aan te bieden. 2. Verbindende schakel: Inloophuis De Paraplu is een verbindende schakel. De vrouwen hebben vaak te maken met hulpverlenende instanties. Met die organisaties werkt het inloophuis De Paraplu samen. De medewerkers verwijzen de vrouwen door naar de instanties die de vrouwen nog niet kennen en die hen van dienst kunnen zijn. Daarnaast hebben de vrouwen ook steun aan elkaar. 3. Luis in de pels: Inloophuis De Paraplu wil bij de organisaties en instanties waarmee het samenwerkt ook bewustwording creëren. Als het nodig is neemt De Paraplu het op voor haar doelgroep. 4. Ambassadeur: Inloophuis De Paraplu vertegenwoordigt de bezoeksters ook bij de kerkelijke achterban. Het omgekeerde gebeurt eveneens: door het concreet helpen van wijkbewoners wordt de kerk zichtbaar. 2. Activiteiten Om het doel te bereiken worden verschillende activiteiten aangeboden. Alle activiteiten zijn gratis: 2.1 Praktische ondersteuning Administratie op orde brengen: soms hebben vrouwen hulp nodig bij het inzichtelijk maken van hun financiën. Ook hulp bij invullen van formulieren en belastingaangifte hoort tot de mogelijkheden. Begeleiden bij probleemsituaties: veel van de bezoeksters leven in moeilijke situaties, zoals ongehuwd moederschap, schulden, onder toezichtstelling van kinderen en dergelijke. Zij zitten vaak in trajecten bij officiële instanties die hen helpen. Wij nemen die taken niet over, en hebben ook die deskundigheid niet. Maar wij blijken wel een rol te kunnen innemen, Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

4 waarbij wij de vrouwen motiveren om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Zoals één van de vrouwen zei: Overal waar ik kom ben ik een probleem. In De Paraplu niet, daar ben ik gewoon een mens. Ze respecteren me, ze houden van me. We werken samen met verschillende instanties in de wijk om een netwerk te vormen. Waar nodig vervullen we ook een verwijsfunctie naar relevante instanties. Kinderkledingbank: ouders die op het minimum leven of daaronder kunnen kinderkleding en andere spullen voor kinderen uitzoeken, na verwijzing vanuit andere instanties. 2.2 Empowerment/sociale activering: Naaien: er is veel belangstelling voor het (leren) naaien. Een gediplomeerde coupeuse begeleidt de vrouwen in het maken van kleren voor hun kinderen of voor henzelf. Hiermee zijn ze in staat om met weinig middelen beter in hun basisbehoeften te voorzien. Daarnaast ontdekken vrouwen hun talenten en leren deze te ontwikkelen en vinden zij een zinvolle dagbesteding. Life coaching: via stichting Talent Present kunnen vrouwen traject ingaan waarin gezocht wordt naar wat ze werkelijk graag willen bereiken in hun leven, welke obstakels dat verhinderen en hoe die obstakels weggenomen kunnen worden. De vrouwen worden daarin gecoacht en kunnen zelfs een opleiding volgen als dat nodig is. De stichting heeft daarvoor externe financiering. Haken/breien: er zijn ook vrouwen die willen leren haken en/of breien. Ook op die manier is het mogelijk om kledingstukken en/of accessoires zelf te maken. Decoratie, kaarten en cadeautjes maken: veel vrouwen vinden het fijn om hun huis leuk aan te kleden en/of cadeautjes te kunnen geven. In de Paraplu bieden we de mogelijkheid om bijv. parapluutjes van zakdoekjes te maken, kaarten en sieraden te maken en dergelijke. 2.3 Sociale cohesie Veel vrouwen zijn eenzaam, komen nauwelijks de deur uit of zijn verstoten door hun gemeenschap. In De Paraplu ontmoeten ze elkaar, sluiten vriendschappen, maken afspraken om elkaar te helpen. Lunch: elke donderdag is er een gratis lunch. Soms wordt deze verzorgd door medewerkers van De Paraplu maar het komt ook regelmatig voor dat bezoeksters de lunch verzorgen, vaak volgens de traditie van hun land van herkomst. Wijkactiviteiten: van tijd tot tijd nodigen we de wijkbewoners uit voor een ontmoetingsactiviteit. Voorbeelden hiervan zijn de grote opening en een high tea. 2.4 Educatie Themabijeenkomsten: gemiddeld één keer per maand staat een speciaal thema centraal. Voorbeelden zijn: gezond eten, voorlezen, opkomen voor jezelf, opvoeden, stemmen bij de verkiezingen en dergelijke. Voor deze themabijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen. Nederlandse les: elke vrijdagochtend is er Nederlandse les in drie niveaugroepen. Er wordt gewerkt met de methode Lees en Schrijf! van Stichting Lezen & Schrijven. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

5 Cursussen: afhankelijk van de vraag van de bezoeksters organiseren we van tijd tot tijd cursussen waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen en/of hun verleden cq hun emoties kunnen ontwikkelen. Voorbeelden van zulke cursussen zijn zangles en schilderles. Nederlands oefenen: veel van de vrouwen komen uit andere landen en een groot percentage van hen spreekt en verstaat het Nederlands slecht. Ze volgen taal of inburgeringscursussen of hebben dat gedaan, maar komen tijdens de open inloop bij ons om extra te oefenen met de Nederlandse taal. Dit gebeurt vaak terloops terwijl ze andere activiteiten meemaken. Er is ook een vrijwilliger die specifiek huiswerkopdrachten van de taalcursussen oefent met bezoeksters. 2.5 Activiteiten voor kinderen Knutselen: als er kinderen met de moeders meekomen kijken we wat zij graag willen doen. In de meeste gevallen kiezen de kinderen voor een knutselactiviteit. Spelen: het is ook mogelijk om te spelen in de Paraplu met spelletjes, puzzels en stimulerend speelgoed. Feestdagen: met de feestdagen organiseren we speciale activiteiten voor de kinderen. Kinderzwerfboekenkast: we zijn één van de tien plekken in Rotterdam Noord waar kinderen gratis, zonder lidmaatschap, leuke kinderboeken kunnen lenen. 3. Gang van zaken en problemen met de ruimte In het inloophuis heerst een fijne sfeer al is het soms wat lawaaiig. Het inloophuis bestaat uit een grote ruimte waar mensen met verschillende behoeften samenkomen. Verdriet en vreugde worden door iedereen gedeeld. Dat is prachtig maar soms zou je onze bezoekers meer privacy gunnen omdat zij zo kwetsbaar zijn. Doordat de problemen zo groot zijn worden zij vaak gedwongen om dit met ons in het openbaar te bespreken omdat wij geen plek hebben waar wij ons kunnen afzonderen van de vele andere activiteiten in de ruimte, zoals naailes, Nederlandse les en informele ontmoetingen. De deelnemers van bijvoorbeeld de naailes zijn dan ongewild deelgenoot van de problemen van een andere bezoekster. Onze behoefte aan een spreekkamer is dan ook zeer groot, zodat wij met de mensen apart kunnen zitten. Koken is voor veel mensen een passie waarmee zij even hun problemen vergeten. Ook komt het regelmatig voor dat vrouwen iets terug willen doen voor de hulp die ze in het inloophuis krijgen, en dat doen ze dan graag op een manier die dicht bij hun hart ligt: koken voor de hele groep. De keuken is echter in zo n slechte staat dat wij het niet meer verantwoord vinden om te koken. Ook is de keuken te klein als wij voor 30 mensen moeten koken. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

6 4. Werkwijze en organisatie In het inloophuis werken twee betaalde krachten en elf vrijwilligers. De betaalde krachten zijn niet in dienst van De Paraplu, maar zijn voor dit werk (gedeeltelijk) vrijgesteld vanuit de kerken die het De Paraplu hebben opgericht. De Paraplu is opgezet door de Prinsekerk, de Hervormde Diaconie Rotterdam en Rehobothkerk. Bijdragen vanuit de kerken: De Prinsekerk is van belang voor het leveren van de vrijwilligers die kunnen adviseren bij het aanvragen van subsidies en andere administratieve vragen en het geven van de Nederlandse Taal lessen. Daarnaast financieren zij voor een deel het inloophuis. De Rehobothkerk stelt haar ruimte beschikbaar en financiert het inloophuis gedeeltelijk. Zij leveren vrijwilligers en een beroepskracht. De Hervormde Diaconie Rotterdam financiert de beroepskracht en financiert gedeeltelijk het project inloophuis De Paraplu. De Paraplu werkt samen met vele partners in de wijk en in de rest van Rotterdam. Over en weer wordt naar elkaar doorverwezen en waar nodig wordt de hulp aan bezoekers afgestemd. Bijzonder aan de werkwijze van De Paraplu is dat vrouwen er ruimte krijgen om te ont moeten. Bij veel instanties moeten zij iets. Bij ons mogen ze bijkomen en anderen ontmoeten. Daarnaast steken we in op verdere ontplooiing en daarom zijn de lessen die we geven (Nederlandse les, naailes en themabijeenkomsten) heel erg belangrijk. We zoeken bovendien naar mogelijkheden om talenten verder te ontwikkelen en in te zetten, zodat de vrouwen groeien in zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Doordat we een langere tijd met hen meelopen ontstaat een bijzondere vertrouwensband, die maakt dat ze bereid zijn om adviezen aan te nemen en zichzelf in te zetten voor een betere situatie voor henzelf en voor hun kinderen. Het werk van De Paraplu wordt gewaardeerd. Dat is te merken aan de vele organisaties die geïnteresseerd zijn in ons werk en met ons willen samenwerken. Maar het komt ook tot uiting door een ander soort bijzondere aandacht: In november 2014 werd de WelgeMeentprijs van Stichting Ezer aan ons toegekend (http://www.inloophuisdeparaplu.nl/prijsuitreiking welgemeentprijs), de gebiedscommissie vermeldde ons als Parel van Noord in hun reactie op het gemeentelijke concept Nieuw Rotterdams Welzijn en in maart 2015 ontvingen we een van de complimententaarten van Groen Links in Rotterdam. Ter ondersteuning van het werk in het inloophuis is een stichting opgericht met een zelfstandig bestuur. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

7 5. Huidige situatie feiten en cijfers Het inloophuis kent een open oppervlakte van 7.40 x Dit is 64,38 m 2. In deze ruimte worden tegelijkertijd (op donderdag 2 ) meerdere activiteiten uitgevoerd: Keuken: koffiezetten, voorbereidingen lunch, afwas. Ook worden hier af en toe multiculturele maaltijden bereid. Spreekhoek: twee bureaus waar mensen worden geholpen met het begrijpen en invullen van formulieren, met belastingkwesties, administratieve zaken, persoonlijke gesprekken en dergelijke. Hier werken gemiddeld twee mensen tegelijkertijd om bezoeksters te helpen. Koffie/theehoek. Hier zitten gemiddeld 8 vrouwen met elkaar te praten en we ontvangen hier ook de mensen die voor het eerst binnenkomen. Tafels voor naailes. Hier geeft een naailerares les aan gemiddeld 8 vrouwen. 1x per maand vervalt de naailes ten gunste van een andere educatieve bijeenkomst. Daaraan nemen gemiddeld 15 vrouwen deel. Tafels voor ander handwerk, zoals breien, haken, borduren, kaarten maken. Hier zitten gemiddeld 6 vrouwen zelfstandig te werken. Tussen de middag worden de tafels voor naailes en andere handwerken gebruikt voor de gezamenlijke lunch. Gemiddeld maken hier 24 vrouwen gebruik van. Per donderdag bereiken we gemiddeld 50 vrouwen. Sommigen zijn er de hele dag, andere komen binnen voor een uurtje. Op vrijdag komen ongeveer 15 vrouwen naar de Nederlandse les. Op donderdag is ook de kinderkledingbank geopend. Hier kunnen echte minima (met een verwijskaart van een instantie die hun situatie kent) gratis kinderkleding en andere spullen voor kinderen uitzoeken. Gemiddeld komen daar 7 klanten per openingsdag. In de bijlage vindt u een plattegrond van de ruimte. Opvallend is dat toiletten ontbreken. Deze worden gebruikt in het naastgelegen kerkgebouw. Achter de ruimte van het inloophuis is een grote binnenplaats. 6. Gewenste situatie 6.1 Ver en aanbouw De Paraplu wil haar ruimte graag vergroten door aan de achterzijde, op de binnenplaats, over de volle breedte ca. 4 meter aan te bouwen. In deze ruimte moeten een keuken, een spreekkamer en twee toiletten gerealiseerd worden. In de bestaande ruimte wordt dan de oude keuken verwijderd en de spreekhoek verdwijnt dan ook uit de bestaande ruimte. Op die manier krijgen de bezoeksters meer ruimte, want eigenlijk passen we niet meer in ons jasje. Bovendien wordt de bestaande ruimte opgeknapt: Nieuwe kozijnen 2 Bovendien is er op vrijdagochtend Nederlandse les en worden vrouwen op afspraak geholpen als ze een grote vraag hebben waarvoor teveel tijd nodig is om dit op donderdag af te handelen. Ook worden er coachingsgesprekken gevoerd met vrouwen die een life coaching traject volgen. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

8 Dubbel glas Oplossing vochtprobleem in enkele muren Verkleinen of verwijderen open haard Schilderen Nieuwe stoffering Nieuw meubilair Nieuwe verlichting Wij verwachten, dat door de ruimere opzet van ons inloophuis de huidige bezoeksters iets meer ruimte en privacy krijgen, dat zij kookworkshops kunnen geven en volgen en eenvoudiger naar het toilet kunnen gaan. Doordat de ruimte efficiënter kan worden ingedeeld kan er ook een splitsing komen van de vrouwen die alleen komen voor administratieve hulp en voor de vrouwen die met een ander doel komen. Onze capaciteit kan door de verbouwing worden vergroot, want de kans bestaat dat we daardoor ook meer bezoeksters zullen trekken. Een voorstel voor de nieuwe inrichting, inclusief aanbouw vindt u in bijlage Activiteiten Zoals uit het voorgaande blijkt is de insteek niet om heel veel meer activiteiten te doen, maar juist om kwaliteitsverbetering van de ruimte, die De Paraplu gebruikt. Dat geldt dan met name voor het kunnen inrichten van een spreekkamer en twee toiletten. De keuken betreft ook zeker kwaliteitsverbetering, maar het is hier wel de bedoeling om de activiteiten uit te breiden: Kookworkshops: we willen ca. 6x per jaar een kookworkshop laten verzorgen door onze bezoeksters: bij toerbeurt kunnen vrouwen uit een bepaalde cultuur een menu samenstellen, en deze samen met de andere bezoeksters bereiden. Delicatessen maken: ca. 3x per jaar maken de vrouwen met elkaar enkele delicatessen, die ze kunnen verkopen, bijvoorbeeld op koningsdag, met burendag en voor de decemberfeesten. Uiteraard organiseren wij zodra de verbouwing klaar is een officiële opening waarbij de bezoeksters, de pers en alle betrokken instanties zullen worden uitgenodigd. 7. Financiën van het project De ruimte, die De Paraplu huurt, is eigendom van de Rehobothkerk. De Rehobothkerk erkent de noodzaak om de zaal op te knappen, zowel bouwkundig als qua inrichting, en is ook bereid om hier financiële verantwoordelijkheid te nemen. De wens voor een aanbouw met keuken, spreekkamer en toiletten is echter puur voor De Paraplu. De Rehobothkerk heeft hierbij geen intern belang, en kan de kosten daarvoor ook niet dragen. Zij zouden ook niet de keuken vervangen, maar alleen slopen, omdat de keuken niet nodig is voor de kerk. Ze zijn echter wel bereid om de wensen van De Paraplu te honoreren, omdat zij het werk van De Paraplu belangrijk vinden, en de vrouwen gunnen dat ze in een goede ruimte elkaar kunnen ontmoeten. Ze hebben daarom een begroting opgesteld met daarin aangegeven wat door de kerk betaald kan worden (de eerste tabel), en wat de extra wensen van De Paraplu kosten (de tweede tabel). Het overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 3. Het dekkingsplan ziet er globaal als volgt uit: Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

9 Gevraagde bijdrage 3 Rehobothkerk , Oranjefonds , VSB Fonds , Laurensfonds , Totaal , 8. Planning De planning is uiteraard afhankelijk van het rondkrijgen van financiering, maar dit is wat we hopen: Mei augustus 2015 fondsenwerving juli augustus 2015 zoeken aannemer augustus september 2015 uitzoeken nieuwe inrichting, stoffering en verf oktober december 2015 realisatie aanbouw en oplossen vochtproblemen januari april 2016 realisatie vernieuwing huidige ruimte en inrichting aanbouw mei 2016 opening vernieuwde ruimte vanaf zomer 2016 aanbieden kookworkshops en andere kookactiviteiten 3 Afgeronde bedragen. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

10 Bijlage 1: Plattegrond huidige situatie. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

11 Bijlage 2: Plattegrond gewenste situatie Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

12 Bijlage 3: Begroting kosten ver en aanbouw Raming renovatiekosten zaal De Paraplu werkzaamheden kostenraming toelichting 1 vocht in de wanden 1.000,00 met name in/op de wand van de achtergevel zit vocht en schimmel 2 nieuwe kozijnen voorzijde ,00 huidige kozijnen zijn rot, dubbel glas is wenselijk, ventilatie noodzakelijk. 3 nieuwe kozijnen achterzijde 7.500,00 huidige kozijnen zijn rot, dubbel glas is wenselijk, ventilatie noodzakelijk. 4 sloopwerk haard + aanhelen 1.000,00 de huidige open haard beperkt de ruimte 5 aanpassen elektra en bekabeling 2.500,00 vervangen katoenen bedrading en aanpassen aansluitpunten 6 aanpassen ventilatie 800,00 mechanische ventilatie aanbrengen, min. cap. 200 l/sec voor 50 mensen 7 schilderwerk 2.500,00 8 vervangen plafond (akoestisch) 3.500,00 geluiddempend en nodig t.b.v. aanpassen elektra. 9 keuken - een nieuwe keuken is wenselijk, kosten: zie uitbreiding zaal. 10 verlichtingsarmaturen 700,00 betere verdeling van armaturen, geen laaghangende hanglampen. 11 meubels 5.000,00 tafels zijn wankel en stoelen te breed 12 stoffering (vloerafwerking, gordijnen) 3.500,00 vloer: duurzaam / houtlook / geluiddempend, vitrage: meer kleur. 13 buitenruimte 500,00 tafels en zitjes, boom, kweektafels. 14 onvoorziene / bijkomende kosten 2.000,00 TOTAAL (excl. BTW) ,00 Voor rekening Rehobothkerk TOTAAL (incl. BTW) ,00 Voor rekening Rehobothkerk Raming kosten uitbreiding zaal De Paraplu werkzaamheden kostenraming toelichting 1 diverse sloopwerk en afvoer materiaal 1.000,00 2 fundering en casco ,00 uitbreiding van +/- 3 m diep over de volle breedte van de Singelzaal. 3 afbouwtimmerwerk 1.000,00 4 toiletruimte 1.500,00 wanden en deuren t.b.v. een toiletruimte met voorportaal en 2 toiletten. 5 spreekkamer 1.500,00 glaspui en deurkozijn t.b.v. een spreekkamer 6 aanpassen en uitbreiden elektra 2.000,00 elektra aanbrengen t.b.v. uitbreiding / toilet / spreekkamer 7 aanpassen cv-installatie 1.500,00 8 aanpassen riolering (bi+bu) 1.000,00 9 aanpassen gas en water 800,00 10 aanbrengen toilet, fontein e.d ,00 11 schilderwerk 2.000,00 bijkomend schilderwerk t.p.v. de uitbreiding 12 aanbrengen plafond (akoestisch) 1.000,00 t.p.v. de uitbreiding 13 tegelwerk toilet 1.500,00 14 keuken ,00 incl. aanpassen leidingwerk, tegelwerk, e.d. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

13 15 verlichtingsarmaturen 200,00 extra armaturen t.b.v. de uitbreiding / toilet / spreekkamer 16 stoffering (vloerafwerking, gordijnen) 1.000,00 extra m2 stoffering en vloerafwerking t.b.v. de uitbreiding onvoorziene kosten / ,00 bijkomende kosten TOTAAL (excl. BTW) ,00 Voor rekening De Paraplu TOTAAL (incl. BTW) ,00 Voor rekening De Paraplu Raming totale kosten (renovatie + uitbreiding): Kostenraming totaal Excl. BTW ,00 Incl. BTW ,00 Deze begroting is opgesteld door mw. J. Dekkers Corstanje, van Bouwadvies Joselien. Projectplan Realisatie Vernieuwing ruimte Inloophuis De Paraplu Voorjaar

Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu

Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Inloophuis De Paraplu Noordsingel 92 3032 BH Rotterdam www.inloophuisdeparaplu.nl bankrekening: NL 52 SNSB 0866 9895 87 t.n.v. STICHTING

Nadere informatie

Projectplan Realisatie vernieuwing en uitbreiding ruimte Inloophuis De Paraplu

Projectplan Realisatie vernieuwing en uitbreiding ruimte Inloophuis De Paraplu Projectplan Realisatie vernieuwing en uitbreiding ruimte Inloophuis de Paraplu Inloophuis De Paraplu Noordsingel 92 3032 BH Rotterdam www.inloophuisdeparaplu.nl bankrekening: NL 52 SNSB 0866 9895 87 t.n.v.

Nadere informatie

Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu

Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Projectplan Realisatie vernieuwing ruimte Inloophuis de Paraplu Inloophuis De Paraplu Noordsingel 92 3032 BH Rotterdam www.inloophuisdeparaplu.nl bankrekening: NL 52 SNSB 0866 9895 87 t.n.v. STICHTING

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep, maar staan open voor

Nadere informatie

Projectplan: Bouwen vakschool tbv praktisch onderwijs. Samuel en Laura van de Raa

Projectplan: Bouwen vakschool tbv praktisch onderwijs. Samuel en Laura van de Raa Projectplan: Bouwen vakschool tbv praktisch onderwijs Samuel en Laura van de Raa 11-06-2016 Overzicht Nummer en Titel Project Soort project 2015002 Bouwen lokalen tbv praktisch onderwijs Educatie/gezondheid/verhogen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong

Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong Beleidsplan Inloophuis de 7 sprong 2014-2017 Versie: 15-07-2014 gewijzigd 05-07-2016 Status: definitief Doelgroep Het inloophuis is een plek voor iedereen. We richten ons niet op een specifieke doelgroep,

Nadere informatie

Inleiding. Noodzaak. Het is ongeveer een jaar

Inleiding. Noodzaak. Het is ongeveer een jaar Inleiding Dit projectplan laat zien hoe wij, betrokken inwoners van de gemeente Steenwijkerland, - willen komen tot een inloophuis voor jongeren van 12-23 jaar in Steenwijk. Wij zijn tot dit projectplan

Nadere informatie

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN

Delfshaven, uw persoonlijke keuze. laurens DELFSHAVEN Delfshaven, uw persoonlijke keuze laurens DELFSHAVEN Delfshaven Laurens Delfshaven is een modern woonzorgcentrum voor ouderen in de bruisende deelgemeente Delfshaven. Er heerst een gemoedelijke en gezellige

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT

BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT R. Hoogland Project Support bouwbegeleiding & advies BOUWKUNDIG INSPECTIERAPPORT inzake Klinkerweg 30 2565 PP Den Haag R.Hoogland Project Support Segbroeklaan 218, 2565DS Den Haag rh.proj.supp@kpnmail.nl

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Aanvraag offerte renovatie woning

Aanvraag offerte renovatie woning Aanvraag offerte renovatie woning Adres woning Jan van Embdenweg 22 6861 ZT Oosterbeek Opdrachtgever W. van Eyk Veritasweg 8 6861 XP Oosterbeek 06-24563783 wvaneyk@hotmail.nl Voorwaarden De volgende voorwaarden

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk JOBHULPMAATJE Workshop Studiedag Kerk-Werk Even voorstellen Wat heb jij met kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Werkloos: ramp of kans? Twee perspectieven 2. Werkloosheid in Nederland 3. Persoonlijke gevolgen

Nadere informatie

WIJKCENTRUM PANORAMA

WIJKCENTRUM PANORAMA WIJKCENTRUM PANORAMA Activiteiten 2017 In wijkcentrum Panorama kunt u terecht voor leuke, gezellige en leerzame activiteiten. Voor volwassenen, ouderen én kinderen. Voor alle activiteiten geldt: Aanmelden

Nadere informatie

Vrije Evangelische Gemeente Goes. DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw

Vrije Evangelische Gemeente Goes. DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw Vrije Evangelische Gemeente Goes DRAAIBOEK Verbouw kerkgebouw Uitvoeringsfase : mei augustus 2014 Inleiding Ons kerkgebouw gaat verbouwt worden! Na 10-tallen jaren geen aanpassingen te hebben gedaan, is

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Verbouwing theaterzaal COC Amsterdam

Verbouwing theaterzaal COC Amsterdam Verbouwing theaterzaal COC Amsterdam achtergrond voorjaar 2000 kreeg Inbo Amsterdam het verzoek van het Amsterdams COC om mee te denken over de gebruiksmogelijkheden van de bovenzaal in het pand van het

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo

Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis t Gerbrand Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar

Nadere informatie

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner

Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Vacature Vrijwilliger Administratief ondersteuner Werkvisie De Hoop Werkvisie De Hoop is een stichting die jaarlijks bijna 500 deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij en naar passend

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden JOBHULPMAATJE Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden Even voorstellen Wat vind jij van kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Inzoomen op werkloosheid 2. Motivatie: Omzien naar en zorgen voor elkaar

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Hieronder staan de werkzaamheden meer in detail, uitgesplitst naar soort werk. In de bijlage vind u schetsen en foto s.

Hieronder staan de werkzaamheden meer in detail, uitgesplitst naar soort werk. In de bijlage vind u schetsen en foto s. Opdrachtomschrijving Keukenruimte inclusief doorbraak Dit voorjaar willen wij een nieuwe keuken (339 x 180 x 295) realiseren met een doorbraak in de muur naar de achterkamer. Wij zoeken daarvoor een klussenman

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

VOOR EN ACHTERGEVEL HINTHAMERSTRAAT 100 monu-

VOOR EN ACHTERGEVEL HINTHAMERSTRAAT 100 monu- Hinthamerstraat 100 6 unieke monumentale appartementen CENTRUM S-HERTOGENBOSCH VOOR EN ACHTERGEVEL HINTHAMERSTRAAT 100 monu- KELDER nieuw jasje BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING overzicht

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

EKSTER 21 HOOGVLIET k.k.

EKSTER 21 HOOGVLIET k.k. EKSTER 21 HOOGVLIET 349.000 k.k. www.ekster21.nl Ekster 21, Hoogvliet Schitterende 2/1 kapwoning met aangebouwde ruime garage en sfeervolle tuin, gelegen op een royaal perceel van ca. 311 m2 EIGEN GROND

Nadere informatie

EKSTER 21 HOOGVLIET k.k.

EKSTER 21 HOOGVLIET k.k. EKSTER 21 HOOGVLIET 357.500 k.k. www.ekster21.nl Omschrijving Schitterende 2/1 kapwoning met aangebouwde ruime garage en sfeervolle tuin, gelegen op een royaal perceel van ca. 311 m2 EIGEN GROND in de

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Inhoudsopgave werkboek:

Inhoudsopgave werkboek: Inhoudsopgave werkboek: 1. Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. 1 2. Groepsopdracht 1 - HC Wonen 2014 dag 1 6 Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. Omschrijving Goed onderhouden opgebouwde karakteristieke

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM

HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM HERBESTEMMINGSPLAN MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM KABZEEL TE APPINGEDAM Inhoud 1. Inleiding 2. Plan van aanpak 3. Kosten 4. Planning Bijlagen - Tekeningen - Foto s Datum: 20 Januari 2013 1. Inleiding In 2010

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa

Handen uit de mouwen. Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015. 2015 Stichting Werkgroep Oost-Europa Handen uit de mouwen Presentatie Stichting Werkgroep Oost-Europa, najaar 2015 1 Stichting Werkgroep Oost-Europa Initiatief Werkgroep 1996 Stichting sinds 1999 ca. 25 vaste vrijwilligers 17 projecten &

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

EVENAAR 63 DE MEERN.

EVENAAR 63 DE MEERN. EVENAAR 63 DE MEERN www.evenaar63.nl Evenaar 63, De meern Zeer goed onderhouden, uitgebouwde eengezinswoning (ca. 104m²) met verzorgde voortuin, een beschutte achtertuin, een vrijstaande, houten berging

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014

Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 PROJECT Plaatsen huislift te Arnhem 11 juni 2014 14001 Huislift te Arnhem Thuiswonengroep io juni 2014 Pagina 1 INHOUD Inleiding Projectbeschrijving Werkwijze Thuiswonengroep Plan Bouwtijd Tekeningen plan

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Waar staat onze woongroep voor?

Waar staat onze woongroep voor? Waar staat onze woongroep voor? Magnolia is een vooruitstrevende woongroep, gericht op de toekomst. Comfortabel wonen en leven met respect voor elkaar staat voorop. De bewoners bepalen door regelmatig

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

WINTERBLOK

WINTERBLOK WINTERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE WINTER? Het mooie weer is weer voorbij en de blaadjes aan de bomen krijgen prachtige kleuren. Het wordt tijd om de binnen activiteiten te starten. Schrijf jij je ook weer

Nadere informatie

TROUBADOURLAAN 14 HOOGVLIET 157.500 k.k. www.troubadourlaan14.nl Omschrijving Keurig verzorgde eengezinswoning gelegen op 158 m2 EIGEN GROND aan een brede straat met veel "groen" in de wijk "Oudeland".

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

O O. Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus BC Alkmaar. Wethouders. 13ip.

O O. Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus BC Alkmaar. Wethouders. 13ip. Stichting Dorpse entrum Schoorl 7 v Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus 53 1800 BC Alkmaar Wethouders Gemeente Beraen lįļlliilmillliìllllll 13ip.09063

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum:

Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: Pedagogisch beleids- en werkplan overblijf Maerten van den Velde Versiedatum: 28-10-2016 A. Pedagogisch beleidsplan overblijf Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het pedagogisch

Nadere informatie

Koninginneweg 28 te Zwijndrecht

Koninginneweg 28 te Zwijndrecht Koninginneweg 28 te Zwijndrecht Geheel gerenoveerde instapklare hoekwoning Vraagprijs: 179.500,- k.k. Omschrijving Op zoek naar een instapklare woning? Kom dan de Koninginneweg 28 bewonderen! Deze woning

Nadere informatie

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN

Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze. laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban, uw persoonlijke keuze laurens DEN HOOGENBAN Den Hoogenban Laurens Den Hoogenban is een woonzorglocatie voor ouderen, die is gelegen in de wijk Overschie. De locatie kenmerkt zich door de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015

BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 BELEIDSPLAN BEING INVOLVED 2010-2015 1. INLEIDING De stichting Being Involved is opgericht in 2010. Het idee voor Being Involved is ontstaan vanuit het werken in fragiele staten. De gebruikelijke gang

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 4 woningen type Waterlelie in het plan

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Deze recent afgewerkte vrijstaande woning met dubbele garage (ca. 4 auto's) en carport biedt u tal van mogelijkheden!

Deze recent afgewerkte vrijstaande woning met dubbele garage (ca. 4 auto's) en carport biedt u tal van mogelijkheden! NIEUW PATER VERVOORTSTRAAT 8 VEGHEL VRAAGPRIJS 449.000 K.K. OMSCHRIJVING Deze recent afgewerkte vrijstaande woning met dubbele garage (ca. 4 auto's) en carport biedt u tal van mogelijkheden! De woning

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds

Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Concept beleidsplan Stichting Soz-Fonds Versie 21 januari 2007 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING... 3 STICHTING... 3 BESTUUR... 3 SITUATIE IN KOERDISTAN... 3 TERUGBLIK 2005 EN 2006... 4 SOORTEN HULPVERLENING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie