Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 BIJLAGE 2 Factsheets kabels en leidingen Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 2 LW-AF

9 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG situatie: C Tennet ja hoogspanning 110kV staal, gasdrukpijpkabel 2 kabelzinkers HDD / verwijderen bestaande kabels ca. 300mm maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) Er zal een nieuwe HDD-boring gemaakt worden. Er is recent reeds een 110 kv HDDboring gemaakt en deze kan als voorbeeld dienen voor de nieuwe boring. De boring kruist de Kamperstraatweg (N763) en de IJssel. De bestaande kabelzinker met mantelbuis en aansluitende kabels zullen gerooid worden. risico's: voorbereiding: vinden van een geschikte locatie om te kruisen, inclusief zakelijk recht opstellen voor de particuliere percelen uitvoering: misboring HDD

10 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG situatie: C Vitens ja drinkwater staal zinker HDD / verwijderen bestaande leiding maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) Vanaf het reservoir van Vitens de leiding in open ontgraving aanleggen en met een HDD boring onder de Kamperstraatweg (N763) en de IJssel evenwijdig aan de brug in de Niersallee naar de overzijde. Van daaruit aansluiten op de bestaande transportleiding DN200 in de Zwolseweg richting IJsselmuiden. De bestaande zinker in Kampen verwijderen en ter plaatse van de aansluitingen de drinkwaterleidingen afblinden. risico's: voorbereiding: vinden van een geschikte locatie om te kruisen, inclusief zakelijk recht opstellen voor de particuliere percelen uitvoering: misboring HDD

11 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C Enexis nee gas hogedruk staal zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de leiding van Vitens en de leiding van WS Groot-Salland. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluiting van de gasleiding zal worden gemaakt in de Oslokade risico's: voorbereiding: Ruimtegebrek in berm Oslokade uitvoering: misboring HDD

12 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C Vitens nee drinkwater staal zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de kabel van Enexis en de leiding van WS Groot-Salland. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluitingen worden gemaakt in de Oslokade. risico's: voorbereiding: Ruimtegebrek in berm Oslokade uitvoering: misboring HDD

13 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C WS Groot Salland nee afvalwater, influent HDPE zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de kabel van Enexis en de leiding van Vitens. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluiting wordt op het terrein van de RWZI Kampen gemaakt. risico's: voorbereiding: uitvoering: misboring HDD

14 BIJLAGE 3 Verslagen overleggen beheerders Enexis Enexis Gasunie KPN TenneT TenneT Vitens Vitens WSGS Ziggo Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 3 LW-AF

15 ogo VERSLAG Overleg : zomerbedverlaging IJssel Datum vergadering : 7 april 2010 Plaats : Kantoor Enexis, Zwolle Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Project : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 Dossier : C Onderwerp : ligging kabels en leidingen Ons kenmerk : WA-WT Datum : 12 april 2010 Aanwezig : Enexis: J. Zwaagstra (netbeheerder Zwolle) R. Veld (netbeheerder Zwolle) H. Nijhuis (contactpersoon) DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, J. ter Hoeven (DHV), O. Nieuwenhuis (DHV) Inleiding DHV is op dit moment bezig met de Planstudie zomerbedverlaging IJssel. Dit betreft een studie naar de diverse gevolgen die het verlagen van het zomerbed van de IJssel met zich meebrengt. Met betrekking tot de kabels en leidingen die de IJssel kruisen heeft de zomerbedverlaging gevolgen voor de gronddekking. Een inventarisatie van de kabels en leidingen is daarom noodzakelijk. Deze inventarisatie wordt opgedeeld in 3 categorieën: - kabels en leidingen met voldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen met onvoldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is Van de kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is zal deze moeten worden ingemeten. Het overleg met Enexis heeft tot doel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inmeten en of er naast de KLIC-gegevens nog aanvullende informatie beschikbaar is. Locaties leidingen De meeste kabels en leidingen waarvan de hoogte niet bekend is bevinden zich in Kampen. Ter hoogte van Wilsum en Veecaten bevinden zich ook nog een aantal middenspanningskabels. Ter hoogte van Zwolle bevindt zich een middenspanningskabel welke waarschijnlijk buiten bedrijf is. Algemeen Kabels en leidingen van voor 1995 zijn als zinker aangelegd met een dekking van 1 tot maximaal 1,5 m. Dit is dus onvoldoende dekking met betrekking tot de zomerbedverlaging. Enexis gaat nog na of er dwarsprofielen van de zinkers beschikbaar zijn. Op de tekening van de oriëntatiemelding staan bij sommige kabels en leidingen de letters BB, dit kan zowel de betekenis bitumen bekleed als buiten bedrijf hebben. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

16 Voor het opsporen van kabels en leidingen wordt door Enexis veelal gebruik gemaakt van de spuitlans methode. Hierbij wordt een lans met behulp van water onder hoge druk in de grond gebracht om zo kabels en leidingen te detecteren. Deze methode is hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor de IJssel in verband met de sterke stroming van het water. Ook bevinden zich in Kampen waarschijnlijk grindlagen in de bodem welke voor de spuitlans methode problemen geven. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuw schakelstation in IJsselmuiden. Als deze plannen concreet worden kan het zijn dat de kabels bij Kampen komen te vervallen. Hierover volgt over ca. 1 jaar een uitspraak. Als er kabels buiten bedrijf worden genomen of al buiten bedrijf zijn zal er formeel worden vastgelegd dat Enexis de kabel langs de kant zal kappen. Dit kappen gebeurt altijd door, of in opdracht van Enexis. De kabel wordt daarna formeel overgedragen aan de opdrachtgever van de zomerbedverlaging en kan dan worden verwijderd. Vervolg Actiepunten Enexis: - opzoeken beschikbare dwarsprofielen; - nagaan of de kabels en leidingen onder vergunning liggen; - nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het opsporen van stalen leiding hoge druk gas. - Als er meer duidelijkheid is over de ligging van de kabels en leidingen en de eventueel te nemen maatregelen zal Enexis hier een officieel project van maken en hier een engineer aan toe wijzen als contactpersoon. - Bepalen of kabels kunnen vervallen (over ca. 1 jaar). Actiepunten DHV: - beoordelen dwarsprofielen Enexis; - inventariseren of inmeten kabels en leidingen nog noodzakelijk is; - contact houden met Enexis ivm vervolgtraject. WA-WT april

17 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor Enexis, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Enexis Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : Enexis: W. van Pijkeren (Engineer gas) J.H. Ramaker (Engineer electra) Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Vitens, Waterschap Groot Salland. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Het is niet mogelijk om t.b.v. detectie een signaal op de kabel te zetten. Deelgebied 3 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Het is niet mogelijk om t.b.v. detectie een signaal op de kabel te zetten. Deelgebied 4 De middenspanningskabel met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden vervangen. Enexis kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Mogelijk heeft de bypass Kampen nog invloed op het voorgestelde tracé. DHV zoekt dit uit. Deelgebied 6 De hogedruk gasleiding met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

18 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuw hoogspanningsstation van TenneT in IJsselmuiden. Met de komst van dit station komen de middenspanningskabels met code DG , DG en DG te vervallen en kunnen deze in overleg met Enexis worden verwijderd. Enexis zal aangeven hoe de planning er uit ziet zodat er gekeken kan worden of dit binnen de planning van de zomerbedverlaging past. Deelgebied 7 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. De hogedruk gasleiding met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Enexis kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Enexis geeft aan de leiding alleen in openbare grond te willen hebben liggen. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Vitens en Waterschap Groot Salland gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. Overige zaken Enexis geeft aan dat alle kabels en leidingen onder vergunning liggen. Zowel Enexis als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Enexis geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 6 maanden bedraagt. Als het werk in combinatie met andere beheerders wordt uitgevoerd is de doorlooptijd van de andere beheerders wellicht maatgevend. Werkzaamheden aan het gasnetwerk kunnen alleen plaats vinden tussen april en oktober. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Vervolg Actiepunten Enexis: - doorgeven opbouw van de kabels; - opzoeken vergunningen in archief; - doorgeven planning van werkzaamheden rond het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT; Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - nagaan knelpunten met bypass Kampen ivm met kabel DG ; - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

19 Logo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 22 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor Gasunie, Deventer : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Gasunie Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 maart 2011 Aanwezig : Gasunie: J. Ribberink Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars (DHV). Inleiding De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De hogedruk gasleidingen met code DG behoren tot het Regionaal Transport Leidingnet (HTL) en zijn in gebruik. Op dit moment is Gasunie bezig om door middel van Intelligent Pigging leidingen te inspecteren. Daaruit is gebleken dat aanpassing aan de hogedruk gasleidingen met code DG noodzakelijk is. Op dit moment is Gasunie in een ver gevorderd stadium met het ontwerp van een nieuwe gestuurde boring onder de IJssel. De kans dat dit project doorgaat is vrij groot, maar hier hier is nog geen definitief besluit over genomen. Gasunie hanteert in het nieuwe ontwerp een bodemhoogte van NAP. Deze bodemhoogte is afkomstig van Rijkswaterstaat. DHV zoekt uit of deze bodemhoogte nog klopt met het huidige ontwerp van de zomerbedverlaging. Overige zaken Gasunie geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel Gasunie als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Op 1 januari is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Gasunie geeft aan dat met DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

20 dit nieuwe besluit de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie kan oplopen tot 18 maanden. Gasunie geeft aan dat de kosten voor het verwijderen van de leidingen vrij hoog zijn. Er wordt een voorstel gedaan dat de kosten voor het verwijderen voor Rijkswaterstaat zijn en dat de kosten voor de nieuwe gestuurde boring voor Gasunie zijn. Hier zal nog onderling overleg tussen Rijkswaterstaat en Gasunie over plaatsvinden. Er wordt wel opgemerkt dat de kosten hoofdzakelijk voor Rijkswaterstaat zijn als Rijkswaterstaat de verzoeker tot aanpassing is. Gasunie zal nog een begroting opsturen van de nieuwe gestuurde boring. Gasunie geeft aan dat de voorkeur uitgaat om de buiten bedrijf leiding te laten liggen en dat deze zal worden verwijderd tijdens de baggerwerkzaamheden. De heer Hoefsloot zal dit nog intern bespreken met mevrouw Meenhuis. Vervolg Actiepunten Gasunie: - doorgeven of project wel of niet doorgaat; - opzoeken vergunningen in archief; - opsturen begroting nieuwe gestuurde boring. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief; - Intern overleg met mevrouw Meenhuis over laten liggen buiten bedrijf leiding. Actiepunten DHV: - uitzoeken bodemhoogte na zomerbedverlaging tpv geplande gestuurde boring. WT-CM maart

21 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 23 februari 2011, 9:15 uur : Kantoor DHV, Amersfoort : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg KPN Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 februari 2011 Aanwezig : KPN: J Klein Rijkswaterstaat: H. Pijnappel DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars. Inleiding De heer Pijnappel geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De kabels met code DG en DG zijn gedeeltelijk in bedrijf. De mogelijkheid bestaat dat een aantal kabels buiten bedrijf kunnen, KPN zoekt dit uit. Voor de overige kabels zal een nieuwe gestuurde boring gemaakt moeten worden. DHV heeft een voorstel gemaakt voor een nieuwe boring ten noorden van de oude IJsselbrug. KPN geeft aan dat de voorkeur uit gaat naar een nieuwe boring ten zuiden van de oude IJsselbrug. Zowel KPN als DHV zal nagaan of dit mogelijk is. De kabels welke buiten gebruik zijn kunnen in overleg met KPN worden verwijderd. Deelgebied 5 De kabels met code DG en DG zijn in bedrijf. Deze kabels zijn aangelegd door middel van een gestuurde boring. KPN zal nagaan wat de dekking op de kabels zodat er kan worden gekeken of deze dekking ook na de zomerbedverlaging nog voldoende is. Deelgebied 6 De kabels met code DG , DG , DG en DG zijn grotendeels nog in gebruik. Vanwege de kade constructie in Kampen is het erg lastig om een locatie te vinden voor een nieuwe gestuurde boring. DHV heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe locatie voor de gestuurde boring. KPN zal intern overleg voeren wat de DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

22 beste mogelijkheid is. Deelgebied 7 De kabels met code DG en DG zijn buiten bedrijf en kunnen in overleg met KPN worden verwijderd. Overige zaken KPN geeft aan dat alle kabels en leidingen onder vergunning liggen. Zowel KPN als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. KPN geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 9 tot 12 maanden bedraagt. KPN geeft aan dat een grove schatting van de verleggingskosten uit zal komen op ca ,-. Vervolg Actiepunten KPN: - nagaan mogelijkheid gestuurde boring aan zuidkant oude IJsselbrug; - Uitzoeken diepteligging kabels in deelgebied 5; - opzoeken vergunningen in archief; - intern overleg voeren over een oplossing voor de kabels in deelgebied 6. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - nagaan mogelijkheid gestuurde boring aan zuidkant oude IJsselbrug; - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM februari

23 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 28 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor TenneT, Hoogeveen : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg TenneT Ons kenmerk : WT-CM Datum : 9 maart 2011 Aanwezig : TenneT: L. van Rijen H. Jans Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars. Inleiding De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 5 De kabel met code DG is in bedrijf en zal moeten worden verlegd. TenneT geeft aan dit het een gasdrukpijpkabel betreft welke in het verleden werd toegepast. Overzetten op het huidige systeem behoort tot de mogelijkheden. Omdat het hier om een reconstructie gaat geeft TenneT aan dat hiervoor contact opgenomen moet worden met Asset Manager mevrouw S. Schrauwen in Arnhem. TenneT zal de gegevens intern doorgeven aan mevrouw Schrauwen waarna een nieuw overleg ingepland zal worden. Overige zaken TenneT geeft aan dat de kabel onder vergunning ligt. Zowel TenneT als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

24 Vervolg Actiepunten TenneT: - opzoeken vergunningen in archief; - gegevens doorgeven aan mevrouw Schrauwen. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - inplannen nieuwe afspraak met mevrouw Schrauwen. WT-CM maart

25 Logo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 maart 2011, 14:30 uur : Kantoor TenneT, Arnhem : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg TenneT Ons kenmerk : WT-CM Datum : 17 maart 2011 Aanwezig : TenneT: Sigrid Schrauwen (teamleider projecten en consultancy grondzaken) Cees de Jong (hoofd grondzaken) RWS: Yvo Snoek (projectleider RWS) DHV: Derk Schaars (projectingenieur CT) Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, Sander Zweers (DHV), Fedde Haarsma (DHV) Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Op 28 februari 2011 is overleg geweest met L. van Rijen en H. Jans van Tennet in Hoogeveen. Omdat het om een reconstructie gaat is verwezen naar Tennet in Arnhem. Locatie kabel Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. In deelgebied 5 ligt een 110kV kabel van Tennet. De kabel met DHV-code DG is in bedrijf en is als zinker aangelegd en ligt vooralsnog te hoog, indien de zomerbedverlaging in de huidige vorm zal worden uitgevoerd. Er is volgens de huidige norm een gronddekking van 3 m vereist. De kabel ligt met vergunning op kilometrering 993,6. Kosten Omdat Tennet evenals Rijkswaterstaat een overheidsbedrijf is, zullen over de kostenverdeling van de schadepost op een ander beslisniveau afspraken gemaakt moeten worden. Het project zal overgedragen worden aan de assetmanager (waarschijnlijk Harry Stultiens). De totale verleggingskosten worden nu ingeschat op een bedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro, waarvan de materiaalkosten op ca ,- zijn geschat. Uitgangspunt is een te verleggen lengte van ca.1000 m. Er is recent een vergelijkbare HDD uitgevoerd, Tennet zal intern nagaan wat de kosten van deze aanpassing zijn geweest. De uiteindelijke opdracht voor verlegging komt van RWS. In de huidige voorbereidingsfase is DHV aanspreekpunt. Planning Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio Na het verzoek tot aanpassing zal de doorlooptijd voor de verlegging 1,5 à 2 jaar zijn. Deze periode kan verkort worden als de materialen vooraf met voorfinanciering besteld kunnen worden. 7 maanden levertijd op de kabels. De Tennet-kabels liggen in een ringstructuur i.v.m. leveringszekerheid. Indien aan een andere kabel werkzaamheden zijn kan dit invloed hebben op de planning voor het overzetten. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

26 Documentenstroom - het verslag van het overleg met Tennet Hoogeveen d.d. 28 februari 2011 wordt tijdens het overleg gekopieerd; - een afschrift van de vergunning wordt tijdens het overleg gekopieerd; - een kleurenafdruk (A1) van deelgebied 5 wordt afgegeven. Afspraken en acties - DHV zal het toekomstige dwarsprofiel van de IJssel inschetsen in de tekening van Tennet en deze volgende week versturen aan Cees de Jong; - DHV zal de normteksten opsturen m.b.t. de minimale dekking op de kabels en deze volgende week versturen aan Cees de Jong; - Cees de Jong zal volgende week de documenten klaarmaken en intern versturen aan de asset-manager, met een kopie aan DHV; - Cees de Jong zal de interne voortgang bewaken en verwacht binnen twee weken een reactie van de asset-manager en zal dit terugkoppelen aan DHV; - Cees de Jong zal intern nagaan wat de kosten van de recent gemaakte aanpassing met HDD zijn geweest en zal dit doorgeven aan DHV. Contactgegevens Tennet Sigrid Schrauwen Tennet Cees de Jong RWS (PDR) Yvo Snoek DHV Derk Schaars WT-CM maart

27 ologo VERSLAG Overleg : zomerbedverlaging IJssel Datum vergadering : 31 maart 2010 Plaats : Kantoor Vitens, Zwolle Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Project : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 Dossier : C Onderwerp : ligging kabels en leidingen Ons kenmerk : WA-WT Datum : 7 april 2010 Aanwezig : Vitens: R. Braakhuis DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, J. ter Hoeven (DHV) Inleiding DHV is op dit moment bezig met de Planstudie zomerbedverlaging IJssel. Dit betreft een studie naar de diverse gevolgen die het verlagen van het zomerbed van de IJssel met zich meebrengt. Met betrekking tot de kabels en leidingen die de IJssel kruisen heeft de zomerbedverlaging gevolgen voor de gronddekking. Een inventarisatie van de kabels en leidingen is daarom noodzakelijk. Deze inventarisatie wordt opgedeeld in 3 categorieën: - kabels en leidingen met voldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen met onvoldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is Van de kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is zal deze moeten worden ingemeten. Het overleg met Vitens heeft tot doel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inmeten. Locaties leidingen Ter hoogte van Zalk Ter hoogte van Zalk liggen 2 PVC leidingen met diameter 107mm. De leidingen zijn uitgevoerd als zinker en zijn aangelegd in De hoogteligging van deze leiding kan niet worden achterhaald met tekeningen uit het archief. De kruising is uitgevoerd met 2 leidingen in verband met de leveringszekerheid. Het inmeten van de PVC leidingen is alleen mogelijk als er een signaal kabaal doorheen getrokken wordt. Om dat de zinker met 2 leidingen uitgevoerd is kan 1 leiding gebruikt worden om de signaalkabel doorheen te trekken. In het plan van aanpak zal worden opgenomen dat contact moet worden gezocht met de heer Braakhuis om de werkzaamheden af te stemmen. Als blijkt dat de leidingen niet op voldoende dekking liggen is de meest voor de hand liggende optie om een gestuurde (HDD) boring te maken. Ten noorden Stadsbrug Kampen Ten noorden van de Stadsbrug in Kampen ligt een stalen leiding met diameter 200mm. De hoogteligging van deze leiding kan niet worden achterhaald met tekeningen uit het archief. Uit de tekening is wel gebleken dat de stalen leiding gebundeld ligt met een hogedruk gasleiding van Enexis. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

28 Woensdag 7 april volgt er een overleg met Enexis waaruit de hoogteligging wellicht voort zal komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een signaal op de stalen leiding gezet worden, zodat deze kan worden ingemeten. Financiën Over de kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van de inmetingen zal nader overleg plaatsvinden. WA-WT april

29 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 10:30 uur : Kantoor Vitens, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Vitens Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : Vitens: J. van der Veen Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Enexis, Waterschap Groot Salland. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 2 De drinkwaterleidingen met code DG komen in verband met andere plannen uit het programma Ruimte voor de rivier te vervallen. Deze leidingen kunnen in overleg met Vitens worden verwijderd. Vitens geeft nog aan wanneer de leiding buiten bedrijf gaat. Deelgebied 6 De drinkwaterleiding met code DG is op dit moment in gebruik. In verband met het ruimtegebrek langs de kade is er nog geen oplossing gevonden voor een alternatief tracé. Vitens zal in week 9 intern overleg voeren of de leiding kan komen te vervallen. Als dit niet het geval is zal Vitens bekijken waar er een alternatieve aansluiting gemaakt kan worden Deelgebied 7 De drinkwaterleiding met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Vitens kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Enexis en Waterschap Groot Salland gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

30 Overige zaken Vitens geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel Vitens als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Vitens geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 12 maanden bedraagt. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Ontvangen tekeningen: 3x A1 van leidingnetwerk rond Stadsbrug Kampen. Vervolg Actiepunten Vitens: - Uitzoeken mogelijkheden mbt leiding met code DG ; - opzoeken vergunningen in archief; - doorgeven planning mbt uit bedrijf nemen leidingen met code DG Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

31 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 13:15 uur : Kantoor Waterschap Groot Salland, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg WS Groot Salland Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : WS Groot Salland: H. Wendt Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Vitens, Enexis. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 2 De heer Wendt geeft aan dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn aan de leiding met code DG ivm de Dijkverlegging Westenholte uit het programma Ruimte voor de rivier. Rijkswaterstaat gaat dit na. Deelgebied 7 De leidingen met code DG zijn in gebruik en zullen in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Het betreft 2 leidingen HPE355. Waterschap Groot Salland vindt het voorgestelde tracé een logische oplossing, maar dit zal verder intern nog besproken moeten worden met de beheerder etc. Ook zal er nog intern overleg gevoerd moeten worden over de leidingloop op het terrein van de zuivering en of de gestuurde boring met 1 of 2 leidingen zal worden uitgevoerd. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Vitens en Enexis gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. Het Waterschap geeft aan er geen probleem mee te hebben dat de gestuurde boring buitendijks zal worden gemaakt. Overige zaken Waterschap Groot Salland geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel het Waterschap als DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

32 Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Waterschap Groot Salland geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 12 maanden bedraagt. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Vervolg Actiepunten Waterschap Groot Salland: - uitzoeken mogelijk leidingtracé op zuiveringsterrein; - uitzoeken gestuurde boring met 1 of 2 leidingen voor WS Groot Salland. Actiepunten Rijkswaterstaat: - uitzoeken knelpunten en raakvlakken met betrekking tot leiding met code DG Actiepunten DHV: - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

33 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 22 februari 2011, 11:15 uur : Kantoor Ziggo, Deventer : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Ziggo Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 februari 2011 Aanwezig : Ziggo: F. Quaink Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : S. Kemker (Ziggo) : aanwezigen/afwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars (DHV). Inleiding De heer Kemker is ziek. De heer Quaink neemt zijn plaats in tijdens het overleg. De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 6 De datakabel met code DG is waarschijnlijk nog in gebruik. Ziggo zoekt dit nog uit. Het betreft een signaalkabel voor het spanningsnet. Ziggo zal uitzoeken of deze kabel kan komen te vervallen. Is dit niet het geval dan zal er gekeken worden of de kabel over gezet kan worden op de bestaande glasvezelkabel welke nu als gestuurde boring de IJssel kruist. Eventueel bestaat de mogelijkheid om de bestaande mantelbuis van de gestuurde boring te gebruiken om een nieuwe kabel doorheen te trekken. Overige zaken Ziggo geeft aan dat alle kabels waarschijnlijk onder vergunning liggen. De kabels zijn oorspronkelijk van IJsselmij geweest en waarschijnlijk zijn de vergunningen niet meer te achterhalen. Zowel Ziggo als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. De doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie is sterk afhankelijk van de uitvoeringsmethode. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

34 Ziggo geeft aan dat de doorlooptijd voor de engineering 3 maanden bedraagt. Andere beheerders geven aan dat de totale doorlooptijd ca. 12 maanden bedraagt, voor Ziggo moet dit ook haalbaar zijn. Ziggo zal nog een globale raming opsturen van de verlegging. Vervolg Actiepunten Ziggo: - doorgeven of kabel in gebruik is; - opzoeken vergunningen in archief; - opsturen raming van de verlegging; Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. WT-CM februari

35 BIJLAGE 4 Detectierapport kruisende Kabels en Leidingen IJssel, 2011 Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 4 LW-AF

36 DETECTIEWERKZAAMHEDEN Kruisende Kabels en Leidingen IJSSEL Kilometer 979,5-995,7 / Hattem - Kampen 2011 Project : Detectie van kruisende kabels en leidingen op de IJssel Opdrachtgever : DHV BV Postbus BC Amersfoort Overeenkomst : LW-AF /RK Project nummer : P2215 Document : P2215-DIV-R00 Uitvoer periode : Januari-februari-maart 2011 DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

37 Pagina 2 van 42 REVISIE PAGINA Revisie Datum Beschrijving Door Gecontroleerd Goedgekeurd Versie ter goedkeuring WWE SPI/JGR Door: W. Wester Geoloog Deep BV Gecontroleerd: S. Pitka Senior geoloog Deep BV Goedgekeurd: R. Hoevers Senior Projectleider DHV BV DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

38 Pagina 3 van 42 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE Referenties en definities Gebruikte afkortingen 5 2 PROJECT BESCHRIJVING KKL overzicht Bureauonderzoek Opwaterfase Planning en uitvoering Rapportage Personeel Vaartuigen en apparatuur 12 3 OPERATIONELE METHODE Veiligheid en milieu Logsheets en kalibratiesheets Geodetische parameters Horizontale referentie Verticale referentie Vaartuig geometrie Positionerings systeem Bewegingssensor Koerssensor Geluidssnelheid Onderwater positionering Meetsystemen Magnetometer Sub-bottom profiler Multibeam echolood Sidescan sonar Grondradar Cable tracker Software 26 4 MEETRESULTATEN Magnetometer Subbottom profiler Multibeam peiling Sidescan sonar survey Grondradar Cable tracker (CT) survey Droog test Locatie Grondradar droog test Cable tracking droog test Resultaat per kabel Data opbouw 34 5 CONCLUSIES 35 6 BIJLAGEN 36 DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

39 Pagina 4 van 42 A Log- & Controleformulieren B Specificaties Vaartuigen C Specificaties Apparatuur D SSS-contacten E ASCII-data &.DXF F Kaarten & Resultaten DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

40 Pagina 5 van 42 1 INTRODUCTIE Deep BV (DEEP), Amsterdam is door DHV BV, afdeling land en water (DHV), gevraagd om detectiewerkzaamheden uit te voeren naar enkele kruisende kabels en leidingen (KKL) op de rivier de IJssel. 1.1 Doelstelling onderzoek Ten behoeve van geplande baggerwerkzaamheden dienen de ligging van de KKL in X Y en Z richting in het meettraject bekend te worden gemaakt. 1.2 Referenties en definities Opdrachtgever Overeenkomst Deep offerte Deep projectnummer Projectnaam Deep projectprocedure 1.3 Gebruikte afkortingen COG CT DGPS DOB DTM GPS KLIC-gegevens KP MB MP MRU NAP PPE QC RD RTK RWS SSS SV USBL UTM WGS KKL DHV BV Postbus BC Amersfoort LW-AF /RK Q2010/JBE/DOC/2079 P2215 Detectie van kruisende kabels en leidingen op de IJssel P2215_PMP_R00 Centre of gravity Cable Tracking Differential GPS Depth Of Burial Digital Terrain Model Global Positioning System Kabels en Leidingen Informatie Centrum Kilometre Post (Stationing in km) Multibeam Echosounder Metre Post (Stationing in meters) Motion Reference Unit Normaal Amsterdams Peil Personal Protection Equipment Quality Control Rijksdriehoek (coordinate system Netherlands) Real Time Kinematic Rijkswaterstaat Side Scan Sonar Sound Velocity Ultra Short Base Line subsurface positioning Universal Transverse Mercator World Geodetic System Kruisende Kabels en Leidingen DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

41 Pagina 6 van 42 2 PROJECT BESCHRIJVING Het meetgebied loopt van KP 979,5 tot KP 995,8 en ligt ruwweg tussen Hattem en Kampen. Onder detectie wordt het bekend maken in x, y en z richting verstaan van de KKL in en op de rivierbedding. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen uitbrengen over eventuele aanpassingen van het kabel- of leidingentracé of het baggerprofiel. Niet alle KKL in het meetgebied komen in aanmerking voor detectie, daar hun ligging buiten het te baggeren profiel valt. Voor deze besluitvorming is DHV verantwoordelijk. De werkzaamheden bestonden uit het opnemen van hydrografische en geofysische meetgegevens van de rivierbedding en/of de kabels en leidingen, het valideren en interpreteren van deze meetgegevens en het opleveren van de gevraagde producten. Tijdens de uitvoering van het project is het projectmanagementplan onverkort gevolgd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen en bevat tevens een beschrijving van alle uitgevoerde kalibraties en meetmethodes. In de bijlagen zijn de resultaten in kaart- en lijstvorm weergegeven. Figuur 1, locatieoverzicht Op basis van een uitgebreide KLIC-melding zijn de bekende KKL in het meetgebied geïnventariseerd door de opdrachtgever. De KKL die in aanmerking kwamen voor detectie zijn verwerkt tot een digtaal bestand dat ter beschikking is gesteld aan Deep BV. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

42 Pagina 7 van KKL overzicht Tabel 1 geeft de kenmerken weer van de op te sporen kabel- en leiding tracés zoals die naar voren gekomen zijn uit de besluitvorming van DHV. Nummer Code KP Beheerder Type Informatie 1 DG ,5 Enexis Middenspanning Buiten bedrijf 2 DG ,5 Liander Middenspanning Buiten bedrijf 3 DG ,2 Onbekend Onbekende kabel Waarschijnlijk stroom 4 DG ,8 Enexis Middenspanning # 5 DG ,6 Tennet Hoogspanning 110 kv 6 DG ,7 Enexis Gas, hoge druk Buitenbedrijf (ST 219) 7 DG ,7 Enexis Middenspanning # 8 DG ,7 Vitens Water ST DG ,75 Enexis Middenspanning Buiten bedrijf 10 DG ,75 Ziggo Datatransport # 11 DG ,8 Enexis Middenspanning # 12 DG ,7 Enexis Middenspanning # Tabel 1, te detecteren KKL De volgende figuren laten de locaties van de te detecteren tracés zien volgens de KLIC-gegevens. Figuur 2, DG , DG , DG , DG , DG , DG en DG onderverdeeld in 2 te varen locaties. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

43 Pagina 8 van 42 Figuur 3, DG Tennet Hoogspanning 110kV Figuur 4, DG Enexis middenspanning Figuur 5, DG onbekende kabel DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

44 Pagina 9 van 42 Figuur 6, DG /DG De KKL kunnen opgedeeld worden in 6 te varen werkgebieden zoals in de voorgaande figuren te zien is. De werkgebieden zijn gedefinieerd als: - Het meetgebied; het relatief vlakke deel van de rivier, zonder obstakels, stroomribbels of kuilen. - De ruimte buiten de directe nabijheid van KKL die nodig is om: te draaien, een aanloop te nemen en sensoren te water te laten. Zie ook de Deep project procedure (P2215_PMP_R00). 2.2 Bureauonderzoek In deze eerste fase is een analyse gemaakt van de in te zetten geofysische meetmethodes aan de hand van de lijst met te detecteren KKL (zie tabel 1). In deze fase zijn tevens het materieel en de meetopstellingen in orde gebracht. Ook zijn de benodigde digitale bestanden (dxf achtergronden en dergelijke) gegenereerd en in de softwarepakketten geïmplementeerd. 2.3 Opwaterfase Vaartuig DEEP heeft de meetvaartuigen ( Storm en P132 ) vanuit de thuishaven in Amsterdam gemobiliseerd om het onderzoek mee uit te voeren. Meetstrategie Alvorens met het meten te beginnen is een meetstrategie opgesteld conform de flowchart (figuur 7). Omdat van te voren niet met zekerheid kon worden aangegeven welke KKL met welke meettechniek het beste konden worden ingemeten, is het werk in stappen uitgevoerd. De opzet van deze meetstrategie is dat na elke meetsessie KKL afvallen waarvan de x, y en z positie bekend is geworden. Onderzoek Stap 1 gradiometer en sub-bottom profiler Deze actie omvatte relatief kort lopende metingen met behulp van de sub-bottom profiling (sbp) techniek en de gradiometertechniek. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Inventarisatie FES maatregelen A50 en A59 Kabels en leidingen. Dienst Zuid-Nederland Maart 2014

Inventarisatie FES maatregelen A50 en A59 Kabels en leidingen. Dienst Zuid-Nederland Maart 2014 Inventarisatie FES maatregelen A50 en A59 Kabels en leidingen Dienst Zuid-Nederland Maart 2014 Datum 17-03-2014 Status defintief Opgesteld door Versie Hans van de Wijgert 2.0 Inhoud 1. INLEIDING 4 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Movares Nederland B.V. Kenmerk Inventarisatie K&L - Versie 0.1. Utrecht, 26 augustus 2011 Concept

Movares Nederland B.V. Kenmerk Inventarisatie K&L - Versie 0.1. Utrecht, 26 augustus 2011 Concept Opdrachtgever Provincie Noord-Holland De heer P.W. Smissaert Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Kenmerk Inventarisatie K&L - Versie 0.1 Utrecht, 26 augustus 2011 Concept 2011, Movares Nederland B.V.

Nadere informatie

AANPASSING PERSLEIDING RHENEN T.B.V. INRICHTINGSPROJECT PALMERSWAARD.

AANPASSING PERSLEIDING RHENEN T.B.V. INRICHTINGSPROJECT PALMERSWAARD. DEFINITIEF ONTWERP AANPASSING PERSLEIDING RHENEN T.B.V. INRICHTINGSPROJECT PALMERSWAARD. Afdeling: Ingenieursbureau VERANTWOORDING Titel: Documentnaam: Versie: t.b.v. inrichtingsproject Palmerswaard. 851151

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Engineering. KL Infra Engineering B.V.

Engineering. KL Infra Engineering B.V. Engineering KL Infra Engineering B.V. 1 KL Infra Engineering B.V. is een jong en dynamisch bedrijf wat is gespecialiseerd in de engineering van Ondergrondse Infrastructuur. In deze bedrijfspresentatie

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje

MEMO DHV B.V. Logo. : Albert Lubbinge : Joost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer. : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Albert Lubbinge : oost Toxopeus : archief, Theo Daalmeijer : BA9445-100-100 : Uitbreiding Oranje : Advies uitbreiding Oranje Ons kenmerk : IS-GR20120103

Nadere informatie

PROJECTOVEREENSTEMMING

PROJECTOVEREENSTEMMING Contractnummer:.(nog in te vullen door RWS) De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties, waarvan de zetel is gevestigd te s- Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

Nadere informatie

Procedure Parameters Sensoren

Procedure Parameters Sensoren paginanummer : 1 van 23 Autorisatie Naam Paraaf Datum Auteur(s) H. van der Kaaij 13-05-2008 Toetser intern Wijzigingen B.C. Dierikx 16-12-2010 Toetser intern Autorisator Beheerder Rijkswaterstaat DID Procedure

Nadere informatie

Tracé Boortunnel lange variant

Tracé Boortunnel lange variant DHV B.V. 3.5 Tracé Boortunnel lange variant 3.5.1 Beschrijving Vanaf de A13 gaat het Tracé Boortunnel lange variant (BTL) omlaag om de A4, alle aansluitingen van knooppunt Ypenburg en de Laan van Hoornwijck

Nadere informatie

Doel bijeenkomst 11 april 2013

Doel bijeenkomst 11 april 2013 Doel bijeenkomst 11 april 2013 Informatie over de aanleg van transportleidingen voor stadsverwarming vanaf ARN naar het Waalfront en de Waalsprong Uitvoeringsperiode oktober 2013 september 2014 Overlast

Nadere informatie

Het Noord Zuid project

Het Noord Zuid project Gasunie gaat verder in gastransport Het Noord Zuid project Ir. H.J. Brink Pipeline Engineer N.V. Nederlandse Gasunie 1 juli 2005 N.V. Nederlandse Gasunie Gasinfrastructuurbedrijf 100% eigendom ministerie

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 14 januari februari februari 2014

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 14 januari februari februari 2014 Onderwerp Verleggen persleiding Medemblik, uitvoeringskrediet Voorstel Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet van 225.000,-- beschikbaar te stellen voor het verleggen van de persleiding Medemblik.

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen

Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen Meldingsformulier waterkwantiteit: kabels en leidingen Het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een kruising van een op de legger als primair en secundair aangeduid oppervlaktewaterlichaam met kabels

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S.

Vergaderdatum 6 januari 2016 Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7. Opsteller/indiener J.R. Limbeek R.S. Voorstel voor Commissie waterketen Vergaderdatum 6 januari 2016 Onderwerp Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen Agendapunt 7 Kenmerk B2015/u1005 Portefeuillehouder R.K. van der Veen

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Meldingsformulier kabels en leidingen

Meldingsformulier kabels en leidingen Meldingsformulier kabels en leidingen Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van het aanleggen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen bij een kruising met, en parallel

Nadere informatie

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net

Position Paper. Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net 2 Position Paper TenneT Position Paper Gas Insulated Lines (GIL): niet in het vermaasde net GIL is in principe toepasbaar in zowel hoogspanningsstations

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Lutterade-Born-Maasbracht COBRAcable (Denemarken NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen

: Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Logo MEMO Aan : Waterpanel Provincie Limburg Van : ing. M.H.W.M. Pakbier Kopie : - Dossier : BA2202-101-100 Project : Workshop samenwerkingskansen in de (afval)waterketen Betreft : Verslag Ons kenmerk

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Kampen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Notitie Samenhang RvRmaatregelen rond Zwolle en Kampen 20 mei 2010 Samenvatting In deze notitie wordt de relatie en samenhang tussen de maatregelen van Ruimte voor de Rivier

Nadere informatie

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen

Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Bijlage 11- Uitvoeringsplan. Bouwwegen beslisnotitie bouwweg in nabijheid Veessen Voor u ligt een notitie om te komen tot een definitieve beslissing over de locatie van de losplaats en aanvoerweg (samen

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt. Dinsdag 30 juni 2015

Welkom. Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt. Dinsdag 30 juni 2015 Welkom Informatiebijeenkomst over werkzaamheden aan kabels en leidingen in de Grunobuurt Dinsdag 30 juni 2015 Programma 19.45 uur Welkom en programma Luuk Hajema 19.50 uur Toelichting op verlegging kabels

Nadere informatie

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006).

Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Grondradar onderzoek op Schiermonnikoog (oktober 2006). Van 16 t/m 18 oktober 2006 is door Medusa Explorations bv uit Groningen in opdracht van Rijkswaterstaat een bodemonderzoek uitgevoerd in de duinen

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel Contract GHIJ

1 e Nota van Inlichtingen Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel Contract GHIJ 1 e Nota van Inlichtingen Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel Contract GHIJ.401610.60 Document Kenmerk: DM 1126439 Opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Afdeling Ingenieursbureau

Nadere informatie

Verstoringszone. Toetsing beoordelen bestaande leidingen VTV2006 en NEN Bijlage-E

Verstoringszone. Toetsing beoordelen bestaande leidingen VTV2006 en NEN Bijlage-E Factsheet Kabels en Leidingen, Dijkring 81, Dijkvak 50.630.12.1, versie: 2.0 Aanwezige kabels en leidingen (Klic oriëntatiemelding met kenmerk -15O027293) Soort kabel Bedrijf Kruisend / Petrochemie DSM

Nadere informatie

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen

Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen Bijlage 3 Rapportage risicoanalyse buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Steenbergen Mevrouw M.

Nadere informatie

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door 1. PROJECTFASERING EN ACTIVITEITEN Hieronder staan per projectfase de activiteiten beschreven die in het kader van proactieve regie afgestemd dienen te worden tussen de gemeente en netbeheerders. Daarnaast

Nadere informatie

Begroten van lange transportleidingen

Begroten van lange transportleidingen Begroten van lange transportleidingen Y3020 1 Begroten van lange transportleidingen J. F. B. Vogel 1. Inleiding Y3020 3 2. Uitgangspunten Y3020 3 3. Omschrijving ontwerpkosten Y3020 4 3.1. Grondzakenkosten

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016

GRONDWATERMEETNET. Schinveld, gemeente Onderbanken. Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde. Periode maart 2015 april 2016 GRONDWATERMEETNET Schinveld, gemeente Onderbanken Monitoringsrapportage 08 en grote onderhoudsronde Periode maart 2015 april 2016 Kenmerk rapport: 20141176/RapM08 Status rapport: Versie 1 Datum rapport:

Nadere informatie

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie.

Kadaster Materiebeleid GEO. Handleiding kadastrale metingen met GPS. Aanvullingen op de HTW 1996 3.1. Materiebeleid GEO / PPB. Versie. Kadaster Materiebeleid GEO Aanvullingen op de HTW 1996 Auteur(s) Materiebeleid GEO / PPB Materiebeleid GEO 2 van 7 Aanvullingen op de HTW 1996 Opdrachtgever Kadaster Materiebeleid GEO Status Definitief

Nadere informatie

Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer

Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer Bijlage 2 behorende bij Raamovereenkomst Hydrografie met zaaknummer 31081923 Dienstenbeschrijving Hydrografie Uitgegeven door Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening Datum 5 juli 2013 Status definitief

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie

Afdeling Geotechniek. Rapport geotechnisch bodemonderzoek. Opdrachtnummer : Plaats Locatie Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer Plaats Locatie Versie Wijziging 0 2 3 Definitief 6043 Meliskerke Mariekerke 9 Datum rapport 5 september 206 INHOUDSOPGAVE Sondeergrafieken

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 16 augustus 2012 74101761-GCS 12.R.53034 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding W-521-18 Groningen, 14 augustus Auteur M.H.

Nadere informatie

RUIMTE VOOR DE RIVIER R PROJECTEN DIJKVERLEGGINGEN CORTENOEVER EN VOORSTERKLEI SNIP 3 COVO TM KABELS & LEIDINGEN

RUIMTE VOOR DE RIVIER R PROJECTEN DIJKVERLEGGINGEN CORTENOEVER EN VOORSTERKLEI SNIP 3 COVO TM KABELS & LEIDINGEN RUIMTE VOOR DE RIVIER R PROJECTEN DIJKVERLEGGINGEN CORTENOEVER EN VOORSTERKLEI COVO TM KABELS & LEIDINGEN PROJECT RUIMTE VOOR DE RIVIER GEMEENTEN BRUMMEN EN VOORST WATERSCHAP VELUWE DEFINITIEF TBV BESTEMMINGSPLANNEN,

Nadere informatie

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt.

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. Brede informatie over het aanwezige sediment in de waterbodem biedt kansen voor nuttige toepassingen. Medusa Koos de Vries devries@medusa-online.com Tel:

Nadere informatie

Aanpak. eelstroom innovatie en versoberen. Project Zeepoort Umond. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Aanpak. eelstroom innovatie en versoberen. Project Zeepoort Umond. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Ministerie van Verkeer en Waterstaat eelstroom innovatie en versoberen Aanpak Project Zeepoort Umond Projectnaam: project Zeepoort Umond PBMS 3030 3030-99.033 definitief 2 dinsdag M. Frijters, R. de Roos, B. van den Bunt. # B.P. Nieswaag

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Werkdossier gegevens (in te vullen door ProRail)

Werkdossier gegevens (in te vullen door ProRail) VERGUNNINGAANVRAAG/CLASSICIFICATIEFORMULIER KABELS EN LEIDINGEN Meer informatie: lees de Handleiding Vergunningaanvragen en raadpleeg het zgn. Witte Boekje Formulier dient volledig ingevuld bij de vergunningaanvraag

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken

Aanvraaggegevens. Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode - Ingediend

Nadere informatie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie

QRA Gastransportleiding Heerhugowaard W N.V. Nederlandse Gasunie Opdrachtgever: Project: QRA Gastransportleiding W-574-02 Gasunie Projectnummer: I.012153.01 Gasunie Projectnaam: GNIPA-1620 Aartswoud-Heerhugowaard Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Nadeelcompensatie ondergrondse infra

Nadeelcompensatie ondergrondse infra Nadeelcompensatie ondergrondse infra NKL: de compensatieregeling voor aanpassingen Robert van Es 21 september 2017 Inhoud Verleggingen wat en waarom Proces NKL Nadeelcompensatie en basisdocument Verzoeker

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn. Knelpunten inventarisatie kabels en leidingen

Gemeente Alphen aan den Rijn. Knelpunten inventarisatie kabels en leidingen Gemeente Alphen aan den Rijn Knelpunten inventarisatie kabels en leidingen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. KNELPUNTEN 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Knelpunten noordzijde 3 2.3. Knelpunten zuidzijde

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200

Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Kwantitatieve Risicoanalyse Gastransportleiding 403190 & 403200 Groningen, 17 juli 2012 KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Het is verboden om dit document op enige manier

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

De aanvraag is namens KPN B.V. ingediend door Volker Wessels Telecom Infratechniek BV te Zwolle.

De aanvraag is namens KPN B.V. ingediend door Volker Wessels Telecom Infratechniek BV te Zwolle. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 19 november 2013 een aanvraag ontvangen van KPN B.V., Stationsstraat 115, kamer C3.021, 3811

Nadere informatie

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep

Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Glasvezel aanleggen op 30 cm diep Een onderzoek naar de impact op de netten van Enexis 15 april 2014 Jan de Koning Assetmanagement Projecten GPKL-themamiddag glasvezelaanleg Omvang en status onderzoek

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

D2N Checklist Co van Paassen. 1 Voorstelronde. 2 Uitleg van het project. 3 Nutsbedrijven. 4 D2N Checklist. 5 Rondvraag.

D2N Checklist Co van Paassen. 1 Voorstelronde. 2 Uitleg van het project. 3 Nutsbedrijven. 4 D2N Checklist. 5 Rondvraag. Combi hoofdleiding nummer: D2N Checklist - 16 -.. Coördinerendbedrijf Deze checklist en presentielijst worden per e-mail aan de deelnemers verzonden Combicoördinator: Co van Paassen Paraaf: Paraaf: (VOL)

Nadere informatie

TECHNIEKEN VOOR BAGGERVOLUMEBEPALINGEN STAND VAN ZAKEN THEMADAG BAGGERNET 15 JANUARI 2015

TECHNIEKEN VOOR BAGGERVOLUMEBEPALINGEN STAND VAN ZAKEN THEMADAG BAGGERNET 15 JANUARI 2015 TECHNIEKEN VOOR BAGGERVOLUMEBEPALINGEN STAND VAN ZAKEN THEMADAG BAGGERNET 15 JANUARI 2015 HYDROGRAFIE IN NEDERLAND 2 INDELING Inleiding Probleemstelling Meettechnieken in vogelvlucht Nieuwe methoden Conclusies

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp

Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp Kwantitatieve Risicoanalyse De Veldkamp 13 maart 2014 Gemeente Hengelo afdeling wijkzaken, beleid en advies B. Meijer Samenvatting Voor het bedrijventerrein De Veldkamp wordt een nieuw bestemmingsplan

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Ee Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Haps--Venray COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Haps--Venray Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling.

En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling. Verhaaltje ZX ronde 22 mei 2011 Plaatsbepaling Algemeen En aantal maanden geleden heb ik aangegeven iets te gaan vertellen over plaatsbepaling. Plaats bepaling is belangrijk o.a. voor het maken een aanpassen

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude

Emissiereductieplan Stroomlijn. Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Emissiereductieplan Stroomlijn Eelerwoude Versie 1 Opdrachtgever Eelerwoude Mossendamsdwarsweg 3 7472 DB Goor T 0547 26 35 15 F 0547 26 33 15 E info@eelerwoude.nl

Nadere informatie

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen

KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen KWANTITATIEVE RISICOANALYSE Besluit externe veiligheid buisleidingen Heizenschedijk 1 te Moergestel Gemeente Oisterwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: BRO de heer J. Miellet Documentnummer: 20130525, C02

Nadere informatie

R-net Leiden Lammenschans

R-net Leiden Lammenschans Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 132286-1112485 R-net Leiden Lammenschans Onderdeel: Ruimtelijke ordening Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies

Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie. Door: Afdeling Beleid en Advies Kwantitatieve Risicoanalyse Zuivelhoeve toekomstige situatie Door: Afdeling Beleid en Advies Samenvatting De Zuivelhoeve heeft het voornemen om haar activiteiten, die nu nog verspreidt over verschillende

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Pigging - Leidinginspectie van binnenuit 1. Pigging. Leidinginspectie van binnenuit

Pigging - Leidinginspectie van binnenuit 1. Pigging. Leidinginspectie van binnenuit Pigging - Leidinginspectie van binnenuit 1 Pigging Leidinginspectie van binnenuit 2 gasunie.nl Pigging - Leidinginspectie van binnenuit 3 Veilig en betrouwbaar gastransport Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf.

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam.

De aanvraag is namens Waterbedrijf Groningen NV ingediend door HaskoningDHV Nederland BV te Rotterdam. WATERVERGUNNING OP BASIS VAN DE KEUR 1. Aanhef Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa s heeft op 1 juli 2015 een aanvraag ontvangen van Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24, 9700 AA te GRONINGEN

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

PROJECTOVEREENSTEMMING

PROJECTOVEREENSTEMMING Contractnummer: De ondergetekenden: De Staat der Nederlanden en haar taakorganisaties, waarvan de zetel is gevestigd te s-gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de hoofdingenieur

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

Albert Reiling Coördinator kabels en leidingen Gemeente Eindhoven

Albert Reiling Coördinator kabels en leidingen Gemeente Eindhoven Albert Reiling Coördinator kabels en leidingen Gemeente Eindhoven Vraagstelling Ondiep leggen ja of nee? Waarom wil men niet minder diep laten leggen. voor volgende grondroerders meer graafschades wortelopdruk

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Eemshave Meed Werken aan hoogspanning Netversterking en netuitbreiding 110 kv-net Harculo - Hengelo COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Harculo -

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 50363 Vrouwenpolder Brouwershoofd 46 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 2 september 205 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012

Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie. Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Kwantitatieve Risicoanalyse Carola Veenendaal-PR/GR-knelpunten Gasunie Door: Peter van der Meiden Milieudienst Zuidoost-Utrecht 26 april 2012 Samenvatting Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid

Nadere informatie

23-1-2014. Bypass IJsseldelta

23-1-2014. Bypass IJsseldelta Bypass IJsseldelta 1 Intro Hein Pijnappel, Mott MacDonald Omgevingsmanagement RWS 2010-2013: Planstudie t/m SNIP3, ZBIJ en raakvlakken met IJDZ Wel/geen ZBIJ Wel/geen ruimtelijke kwaliteit Met/zonder IJDZ

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica

Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Ruimte voor de Waal - Nijmegen Verificatie Ruimtelijk Plan Hydraulica Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.05 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water

opstelterrein Uitgeest e.o. - analyse water Memo Aan Jan Bosman Van Eric Westerhuis Datum 4 december 2014 Bijlage(n) - Onderwerp opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water Telefoonnummer E-mail Inleiding Voor de benodigde opstelcapaciteit voor

Nadere informatie

Leidingverleggingen Evides t.b.v. dijkversterking Waterschap Hollandse Delta. Leon Meijdam Asset Management Infra 30 april 2015

Leidingverleggingen Evides t.b.v. dijkversterking Waterschap Hollandse Delta. Leon Meijdam Asset Management Infra 30 april 2015 Leidingverleggingen Evides t.b.v. dijkversterking Waterschap Hollandse Delta Leon Meijdam Asset Management Infra 30 april 2015 Leon Meijdam Asset Manager 49 jaar, woonachtig in Woerden Leidingen olie/gas/water

Nadere informatie

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde

Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Risico-inventarisatie - Plangebied Kasteelweg te Heerde Aspect externe veiligheid Concept In opdracht van: Buro voor Bouwkunst Heerde Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 mei 2010 Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Senior Adviseur kabels en leidingen Dijkversterking Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Waterschap Peel en Maasvallei Drie Decembersingel

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg

Voorontwerp bestemmingsplan. Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden. Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Hoog Dalem, herziening zuidelijke eilanden Commentaarnota Wettelijk Vooroverleg Gemeente Gorinchem d.d. 2 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Reacties vooroverleg. 4

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 PROGRAMMA 20.00 uur Opening 20.10 uur Presentatie 21.15 uur Vragen 22.00 uur Afsluiting 2 Inhoud Introductie:

Nadere informatie

RAPPORT INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN AANLEG UITHOORNLIJN Vervoersregio Amsterdam 20 APRIL 2017

RAPPORT INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN AANLEG UITHOORNLIJN Vervoersregio Amsterdam 20 APRIL 2017 RAPPORT INVENTARISATIE KABELS EN LEIDINGEN DERDEN AANLEG UITHOORNLIJN Vervoersregio Amsterdam 20 APRIL 2017 Contactpersonen HENK WESSELINK Arcadis Nederland B.V. Postbus 220 3800 AE Amersfoort Nederland

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WIJZE VAN ONDERZOEK Inventarisatie Onbekende K&L Vervallen geleideverlichting...

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING WIJZE VAN ONDERZOEK Inventarisatie Onbekende K&L Vervallen geleideverlichting... Rapportnummer : 21862 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 WIJZE VAN ONDERZOEK... 4 2.1 Inventarisatie... 4 2.2 Onbekende K&L... 4 2.3 Vervallen geleideverlichting... 4 3 TEKENINGEN... 5 4 REGISTER... 6 5

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie