Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 BIJLAGE 2 Factsheets kabels en leidingen Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 2 LW-AF

9 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG situatie: C Tennet ja hoogspanning 110kV staal, gasdrukpijpkabel 2 kabelzinkers HDD / verwijderen bestaande kabels ca. 300mm maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) Er zal een nieuwe HDD-boring gemaakt worden. Er is recent reeds een 110 kv HDDboring gemaakt en deze kan als voorbeeld dienen voor de nieuwe boring. De boring kruist de Kamperstraatweg (N763) en de IJssel. De bestaande kabelzinker met mantelbuis en aansluitende kabels zullen gerooid worden. risico's: voorbereiding: vinden van een geschikte locatie om te kruisen, inclusief zakelijk recht opstellen voor de particuliere percelen uitvoering: misboring HDD

10 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG situatie: C Vitens ja drinkwater staal zinker HDD / verwijderen bestaande leiding maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) Vanaf het reservoir van Vitens de leiding in open ontgraving aanleggen en met een HDD boring onder de Kamperstraatweg (N763) en de IJssel evenwijdig aan de brug in de Niersallee naar de overzijde. Van daaruit aansluiten op de bestaande transportleiding DN200 in de Zwolseweg richting IJsselmuiden. De bestaande zinker in Kampen verwijderen en ter plaatse van de aansluitingen de drinkwaterleidingen afblinden. risico's: voorbereiding: vinden van een geschikte locatie om te kruisen, inclusief zakelijk recht opstellen voor de particuliere percelen uitvoering: misboring HDD

11 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C Enexis nee gas hogedruk staal zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de leiding van Vitens en de leiding van WS Groot-Salland. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluiting van de gasleiding zal worden gemaakt in de Oslokade risico's: voorbereiding: Ruimtegebrek in berm Oslokade uitvoering: misboring HDD

12 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C Vitens nee drinkwater staal zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de kabel van Enexis en de leiding van WS Groot-Salland. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluitingen worden gemaakt in de Oslokade. risico's: voorbereiding: Ruimtegebrek in berm Oslokade uitvoering: misboring HDD

13 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat DHV B.V. Project: Zomerbedverlaging IJssel Deelproject: Kabels & Leidingen Dossier: BA Datum: 16 maart 2012 VERLEGGINGSPLAN AAN TE PASSEN KABELS & LEIDINGEN Algemeen code DHV: tekeningnr. DHV deelgebiednr: kilometrering: eigenaar: vergunningnr RWS: jaar: detectie Deep: medium: materiaal: diameter/wanddikte: aantal: huidige uitvoering: aanpassing: DN [mm]: lengte [m]: doorlooptijd: Uitvoering: globale oplossing: DG C WS Groot Salland nee afvalwater, influent HDPE zinker HDD / verwijderen bestaande gecombineerde zinker maanden na VTA (=verzoek tot aanpassing) De IJssel zal worden gekruist door middel van een HDD-boring in combinatie met de kabel van Enexis en de leiding van Vitens. De huidige zinker is ook in combinatie aangelegd en zal na de aanpassing worden verwijderd. De aansluiting wordt op het terrein van de RWZI Kampen gemaakt. risico's: voorbereiding: uitvoering: misboring HDD

14 BIJLAGE 3 Verslagen overleggen beheerders Enexis Enexis Gasunie KPN TenneT TenneT Vitens Vitens WSGS Ziggo Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 3 LW-AF

15 ogo VERSLAG Overleg : zomerbedverlaging IJssel Datum vergadering : 7 april 2010 Plaats : Kantoor Enexis, Zwolle Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Project : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 Dossier : C Onderwerp : ligging kabels en leidingen Ons kenmerk : WA-WT Datum : 12 april 2010 Aanwezig : Enexis: J. Zwaagstra (netbeheerder Zwolle) R. Veld (netbeheerder Zwolle) H. Nijhuis (contactpersoon) DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, J. ter Hoeven (DHV), O. Nieuwenhuis (DHV) Inleiding DHV is op dit moment bezig met de Planstudie zomerbedverlaging IJssel. Dit betreft een studie naar de diverse gevolgen die het verlagen van het zomerbed van de IJssel met zich meebrengt. Met betrekking tot de kabels en leidingen die de IJssel kruisen heeft de zomerbedverlaging gevolgen voor de gronddekking. Een inventarisatie van de kabels en leidingen is daarom noodzakelijk. Deze inventarisatie wordt opgedeeld in 3 categorieën: - kabels en leidingen met voldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen met onvoldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is Van de kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is zal deze moeten worden ingemeten. Het overleg met Enexis heeft tot doel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inmeten en of er naast de KLIC-gegevens nog aanvullende informatie beschikbaar is. Locaties leidingen De meeste kabels en leidingen waarvan de hoogte niet bekend is bevinden zich in Kampen. Ter hoogte van Wilsum en Veecaten bevinden zich ook nog een aantal middenspanningskabels. Ter hoogte van Zwolle bevindt zich een middenspanningskabel welke waarschijnlijk buiten bedrijf is. Algemeen Kabels en leidingen van voor 1995 zijn als zinker aangelegd met een dekking van 1 tot maximaal 1,5 m. Dit is dus onvoldoende dekking met betrekking tot de zomerbedverlaging. Enexis gaat nog na of er dwarsprofielen van de zinkers beschikbaar zijn. Op de tekening van de oriëntatiemelding staan bij sommige kabels en leidingen de letters BB, dit kan zowel de betekenis bitumen bekleed als buiten bedrijf hebben. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

16 Voor het opsporen van kabels en leidingen wordt door Enexis veelal gebruik gemaakt van de spuitlans methode. Hierbij wordt een lans met behulp van water onder hoge druk in de grond gebracht om zo kabels en leidingen te detecteren. Deze methode is hoogstwaarschijnlijk niet geschikt voor de IJssel in verband met de sterke stroming van het water. Ook bevinden zich in Kampen waarschijnlijk grindlagen in de bodem welke voor de spuitlans methode problemen geven. Op dit moment zijn er plannen voor een nieuw schakelstation in IJsselmuiden. Als deze plannen concreet worden kan het zijn dat de kabels bij Kampen komen te vervallen. Hierover volgt over ca. 1 jaar een uitspraak. Als er kabels buiten bedrijf worden genomen of al buiten bedrijf zijn zal er formeel worden vastgelegd dat Enexis de kabel langs de kant zal kappen. Dit kappen gebeurt altijd door, of in opdracht van Enexis. De kabel wordt daarna formeel overgedragen aan de opdrachtgever van de zomerbedverlaging en kan dan worden verwijderd. Vervolg Actiepunten Enexis: - opzoeken beschikbare dwarsprofielen; - nagaan of de kabels en leidingen onder vergunning liggen; - nagaan wat de mogelijkheden zijn voor het opsporen van stalen leiding hoge druk gas. - Als er meer duidelijkheid is over de ligging van de kabels en leidingen en de eventueel te nemen maatregelen zal Enexis hier een officieel project van maken en hier een engineer aan toe wijzen als contactpersoon. - Bepalen of kabels kunnen vervallen (over ca. 1 jaar). Actiepunten DHV: - beoordelen dwarsprofielen Enexis; - inventariseren of inmeten kabels en leidingen nog noodzakelijk is; - contact houden met Enexis ivm vervolgtraject. WA-WT april

17 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor Enexis, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Enexis Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : Enexis: W. van Pijkeren (Engineer gas) J.H. Ramaker (Engineer electra) Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Vitens, Waterschap Groot Salland. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Het is niet mogelijk om t.b.v. detectie een signaal op de kabel te zetten. Deelgebied 3 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Het is niet mogelijk om t.b.v. detectie een signaal op de kabel te zetten. Deelgebied 4 De middenspanningskabel met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden vervangen. Enexis kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Mogelijk heeft de bypass Kampen nog invloed op het voorgestelde tracé. DHV zoekt dit uit. Deelgebied 6 De hogedruk gasleiding met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

18 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. Op dit moment wordt er gebouwd aan een nieuw hoogspanningsstation van TenneT in IJsselmuiden. Met de komst van dit station komen de middenspanningskabels met code DG , DG en DG te vervallen en kunnen deze in overleg met Enexis worden verwijderd. Enexis zal aangeven hoe de planning er uit ziet zodat er gekeken kan worden of dit binnen de planning van de zomerbedverlaging past. Deelgebied 7 De middenspanningskabel met code DG is buiten bedrijf en kan in overleg met Enexis worden verwijderd. De hogedruk gasleiding met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Enexis kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Enexis geeft aan de leiding alleen in openbare grond te willen hebben liggen. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Vitens en Waterschap Groot Salland gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. Overige zaken Enexis geeft aan dat alle kabels en leidingen onder vergunning liggen. Zowel Enexis als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Enexis geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 6 maanden bedraagt. Als het werk in combinatie met andere beheerders wordt uitgevoerd is de doorlooptijd van de andere beheerders wellicht maatgevend. Werkzaamheden aan het gasnetwerk kunnen alleen plaats vinden tussen april en oktober. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Vervolg Actiepunten Enexis: - doorgeven opbouw van de kabels; - opzoeken vergunningen in archief; - doorgeven planning van werkzaamheden rond het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT; Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - nagaan knelpunten met bypass Kampen ivm met kabel DG ; - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

19 Logo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 22 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor Gasunie, Deventer : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Gasunie Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 maart 2011 Aanwezig : Gasunie: J. Ribberink Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars (DHV). Inleiding De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De hogedruk gasleidingen met code DG behoren tot het Regionaal Transport Leidingnet (HTL) en zijn in gebruik. Op dit moment is Gasunie bezig om door middel van Intelligent Pigging leidingen te inspecteren. Daaruit is gebleken dat aanpassing aan de hogedruk gasleidingen met code DG noodzakelijk is. Op dit moment is Gasunie in een ver gevorderd stadium met het ontwerp van een nieuwe gestuurde boring onder de IJssel. De kans dat dit project doorgaat is vrij groot, maar hier hier is nog geen definitief besluit over genomen. Gasunie hanteert in het nieuwe ontwerp een bodemhoogte van NAP. Deze bodemhoogte is afkomstig van Rijkswaterstaat. DHV zoekt uit of deze bodemhoogte nog klopt met het huidige ontwerp van de zomerbedverlaging. Overige zaken Gasunie geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel Gasunie als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Op 1 januari is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Gasunie geeft aan dat met DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

20 dit nieuwe besluit de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie kan oplopen tot 18 maanden. Gasunie geeft aan dat de kosten voor het verwijderen van de leidingen vrij hoog zijn. Er wordt een voorstel gedaan dat de kosten voor het verwijderen voor Rijkswaterstaat zijn en dat de kosten voor de nieuwe gestuurde boring voor Gasunie zijn. Hier zal nog onderling overleg tussen Rijkswaterstaat en Gasunie over plaatsvinden. Er wordt wel opgemerkt dat de kosten hoofdzakelijk voor Rijkswaterstaat zijn als Rijkswaterstaat de verzoeker tot aanpassing is. Gasunie zal nog een begroting opsturen van de nieuwe gestuurde boring. Gasunie geeft aan dat de voorkeur uitgaat om de buiten bedrijf leiding te laten liggen en dat deze zal worden verwijderd tijdens de baggerwerkzaamheden. De heer Hoefsloot zal dit nog intern bespreken met mevrouw Meenhuis. Vervolg Actiepunten Gasunie: - doorgeven of project wel of niet doorgaat; - opzoeken vergunningen in archief; - opsturen begroting nieuwe gestuurde boring. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief; - Intern overleg met mevrouw Meenhuis over laten liggen buiten bedrijf leiding. Actiepunten DHV: - uitzoeken bodemhoogte na zomerbedverlaging tpv geplande gestuurde boring. WT-CM maart

21 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 23 februari 2011, 9:15 uur : Kantoor DHV, Amersfoort : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg KPN Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 februari 2011 Aanwezig : KPN: J Klein Rijkswaterstaat: H. Pijnappel DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars. Inleiding De heer Pijnappel geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 1 De kabels met code DG en DG zijn gedeeltelijk in bedrijf. De mogelijkheid bestaat dat een aantal kabels buiten bedrijf kunnen, KPN zoekt dit uit. Voor de overige kabels zal een nieuwe gestuurde boring gemaakt moeten worden. DHV heeft een voorstel gemaakt voor een nieuwe boring ten noorden van de oude IJsselbrug. KPN geeft aan dat de voorkeur uit gaat naar een nieuwe boring ten zuiden van de oude IJsselbrug. Zowel KPN als DHV zal nagaan of dit mogelijk is. De kabels welke buiten gebruik zijn kunnen in overleg met KPN worden verwijderd. Deelgebied 5 De kabels met code DG en DG zijn in bedrijf. Deze kabels zijn aangelegd door middel van een gestuurde boring. KPN zal nagaan wat de dekking op de kabels zodat er kan worden gekeken of deze dekking ook na de zomerbedverlaging nog voldoende is. Deelgebied 6 De kabels met code DG , DG , DG en DG zijn grotendeels nog in gebruik. Vanwege de kade constructie in Kampen is het erg lastig om een locatie te vinden voor een nieuwe gestuurde boring. DHV heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe locatie voor de gestuurde boring. KPN zal intern overleg voeren wat de DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

22 beste mogelijkheid is. Deelgebied 7 De kabels met code DG en DG zijn buiten bedrijf en kunnen in overleg met KPN worden verwijderd. Overige zaken KPN geeft aan dat alle kabels en leidingen onder vergunning liggen. Zowel KPN als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. KPN geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 9 tot 12 maanden bedraagt. KPN geeft aan dat een grove schatting van de verleggingskosten uit zal komen op ca ,-. Vervolg Actiepunten KPN: - nagaan mogelijkheid gestuurde boring aan zuidkant oude IJsselbrug; - Uitzoeken diepteligging kabels in deelgebied 5; - opzoeken vergunningen in archief; - intern overleg voeren over een oplossing voor de kabels in deelgebied 6. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - nagaan mogelijkheid gestuurde boring aan zuidkant oude IJsselbrug; - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM februari

23 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 28 februari 2011, 9:00 uur : Kantoor TenneT, Hoogeveen : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg TenneT Ons kenmerk : WT-CM Datum : 9 maart 2011 Aanwezig : TenneT: L. van Rijen H. Jans Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars. Inleiding De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 5 De kabel met code DG is in bedrijf en zal moeten worden verlegd. TenneT geeft aan dit het een gasdrukpijpkabel betreft welke in het verleden werd toegepast. Overzetten op het huidige systeem behoort tot de mogelijkheden. Omdat het hier om een reconstructie gaat geeft TenneT aan dat hiervoor contact opgenomen moet worden met Asset Manager mevrouw S. Schrauwen in Arnhem. TenneT zal de gegevens intern doorgeven aan mevrouw Schrauwen waarna een nieuw overleg ingepland zal worden. Overige zaken TenneT geeft aan dat de kabel onder vergunning ligt. Zowel TenneT als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

24 Vervolg Actiepunten TenneT: - opzoeken vergunningen in archief; - gegevens doorgeven aan mevrouw Schrauwen. Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - inplannen nieuwe afspraak met mevrouw Schrauwen. WT-CM maart

25 Logo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 maart 2011, 14:30 uur : Kantoor TenneT, Arnhem : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg TenneT Ons kenmerk : WT-CM Datum : 17 maart 2011 Aanwezig : TenneT: Sigrid Schrauwen (teamleider projecten en consultancy grondzaken) Cees de Jong (hoofd grondzaken) RWS: Yvo Snoek (projectleider RWS) DHV: Derk Schaars (projectingenieur CT) Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, Sander Zweers (DHV), Fedde Haarsma (DHV) Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Op 28 februari 2011 is overleg geweest met L. van Rijen en H. Jans van Tennet in Hoogeveen. Omdat het om een reconstructie gaat is verwezen naar Tennet in Arnhem. Locatie kabel Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. In deelgebied 5 ligt een 110kV kabel van Tennet. De kabel met DHV-code DG is in bedrijf en is als zinker aangelegd en ligt vooralsnog te hoog, indien de zomerbedverlaging in de huidige vorm zal worden uitgevoerd. Er is volgens de huidige norm een gronddekking van 3 m vereist. De kabel ligt met vergunning op kilometrering 993,6. Kosten Omdat Tennet evenals Rijkswaterstaat een overheidsbedrijf is, zullen over de kostenverdeling van de schadepost op een ander beslisniveau afspraken gemaakt moeten worden. Het project zal overgedragen worden aan de assetmanager (waarschijnlijk Harry Stultiens). De totale verleggingskosten worden nu ingeschat op een bedrag tussen 1,5 en 2 miljoen euro, waarvan de materiaalkosten op ca ,- zijn geschat. Uitgangspunt is een te verleggen lengte van ca.1000 m. Er is recent een vergelijkbare HDD uitgevoerd, Tennet zal intern nagaan wat de kosten van deze aanpassing zijn geweest. De uiteindelijke opdracht voor verlegging komt van RWS. In de huidige voorbereidingsfase is DHV aanspreekpunt. Planning Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio Na het verzoek tot aanpassing zal de doorlooptijd voor de verlegging 1,5 à 2 jaar zijn. Deze periode kan verkort worden als de materialen vooraf met voorfinanciering besteld kunnen worden. 7 maanden levertijd op de kabels. De Tennet-kabels liggen in een ringstructuur i.v.m. leveringszekerheid. Indien aan een andere kabel werkzaamheden zijn kan dit invloed hebben op de planning voor het overzetten. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

26 Documentenstroom - het verslag van het overleg met Tennet Hoogeveen d.d. 28 februari 2011 wordt tijdens het overleg gekopieerd; - een afschrift van de vergunning wordt tijdens het overleg gekopieerd; - een kleurenafdruk (A1) van deelgebied 5 wordt afgegeven. Afspraken en acties - DHV zal het toekomstige dwarsprofiel van de IJssel inschetsen in de tekening van Tennet en deze volgende week versturen aan Cees de Jong; - DHV zal de normteksten opsturen m.b.t. de minimale dekking op de kabels en deze volgende week versturen aan Cees de Jong; - Cees de Jong zal volgende week de documenten klaarmaken en intern versturen aan de asset-manager, met een kopie aan DHV; - Cees de Jong zal de interne voortgang bewaken en verwacht binnen twee weken een reactie van de asset-manager en zal dit terugkoppelen aan DHV; - Cees de Jong zal intern nagaan wat de kosten van de recent gemaakte aanpassing met HDD zijn geweest en zal dit doorgeven aan DHV. Contactgegevens Tennet Sigrid Schrauwen Tennet Cees de Jong RWS (PDR) Yvo Snoek DHV Derk Schaars WT-CM maart

27 ologo VERSLAG Overleg : zomerbedverlaging IJssel Datum vergadering : 31 maart 2010 Plaats : Kantoor Vitens, Zwolle Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Project : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 Dossier : C Onderwerp : ligging kabels en leidingen Ons kenmerk : WA-WT Datum : 7 april 2010 Aanwezig : Vitens: R. Braakhuis DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, J. ter Hoeven (DHV) Inleiding DHV is op dit moment bezig met de Planstudie zomerbedverlaging IJssel. Dit betreft een studie naar de diverse gevolgen die het verlagen van het zomerbed van de IJssel met zich meebrengt. Met betrekking tot de kabels en leidingen die de IJssel kruisen heeft de zomerbedverlaging gevolgen voor de gronddekking. Een inventarisatie van de kabels en leidingen is daarom noodzakelijk. Deze inventarisatie wordt opgedeeld in 3 categorieën: - kabels en leidingen met voldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen met onvoldoende dekking na zomerbedverlaging - kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is Van de kabels en leidingen waarvan de diepteligging niet bekend is zal deze moeten worden ingemeten. Het overleg met Vitens heeft tot doel om te bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het inmeten. Locaties leidingen Ter hoogte van Zalk Ter hoogte van Zalk liggen 2 PVC leidingen met diameter 107mm. De leidingen zijn uitgevoerd als zinker en zijn aangelegd in De hoogteligging van deze leiding kan niet worden achterhaald met tekeningen uit het archief. De kruising is uitgevoerd met 2 leidingen in verband met de leveringszekerheid. Het inmeten van de PVC leidingen is alleen mogelijk als er een signaal kabaal doorheen getrokken wordt. Om dat de zinker met 2 leidingen uitgevoerd is kan 1 leiding gebruikt worden om de signaalkabel doorheen te trekken. In het plan van aanpak zal worden opgenomen dat contact moet worden gezocht met de heer Braakhuis om de werkzaamheden af te stemmen. Als blijkt dat de leidingen niet op voldoende dekking liggen is de meest voor de hand liggende optie om een gestuurde (HDD) boring te maken. Ten noorden Stadsbrug Kampen Ten noorden van de Stadsbrug in Kampen ligt een stalen leiding met diameter 200mm. De hoogteligging van deze leiding kan niet worden achterhaald met tekeningen uit het archief. Uit de tekening is wel gebleken dat de stalen leiding gebundeld ligt met een hogedruk gasleiding van Enexis. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

28 Woensdag 7 april volgt er een overleg met Enexis waaruit de hoogteligging wellicht voort zal komen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan er een signaal op de stalen leiding gezet worden, zodat deze kan worden ingemeten. Financiën Over de kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van de inmetingen zal nader overleg plaatsvinden. WA-WT april

29 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 10:30 uur : Kantoor Vitens, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Vitens Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : Vitens: J. van der Veen Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Enexis, Waterschap Groot Salland. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 2 De drinkwaterleidingen met code DG komen in verband met andere plannen uit het programma Ruimte voor de rivier te vervallen. Deze leidingen kunnen in overleg met Vitens worden verwijderd. Vitens geeft nog aan wanneer de leiding buiten bedrijf gaat. Deelgebied 6 De drinkwaterleiding met code DG is op dit moment in gebruik. In verband met het ruimtegebrek langs de kade is er nog geen oplossing gevonden voor een alternatief tracé. Vitens zal in week 9 intern overleg voeren of de leiding kan komen te vervallen. Als dit niet het geval is zal Vitens bekijken waar er een alternatieve aansluiting gemaakt kan worden Deelgebied 7 De drinkwaterleiding met code DG is in gebruik en zal in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Vitens kan zich vinden in het voorgestelde alternatieve tracé. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Enexis en Waterschap Groot Salland gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

30 Overige zaken Vitens geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel Vitens als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Vitens geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 12 maanden bedraagt. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Ontvangen tekeningen: 3x A1 van leidingnetwerk rond Stadsbrug Kampen. Vervolg Actiepunten Vitens: - Uitzoeken mogelijkheden mbt leiding met code DG ; - opzoeken vergunningen in archief; - doorgeven planning mbt uit bedrijf nemen leidingen met code DG Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. Actiepunten DHV: - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

31 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 15 februari 2011, 13:15 uur : Kantoor Waterschap Groot Salland, Zwolle : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg WS Groot Salland Ons kenmerk : WT-CM Datum : 23 maart 2011 Aanwezig : WS Groot Salland: H. Wendt Rijkswaterstaat: Y. Snoek DHV: D.H. Schaars F. Haarsma Afwezig Kopie : n.v.t. : aanwezigen, S. Zweers (DHV), Vitens, Enexis. Inleiding De heer Snoek geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 2 De heer Wendt geeft aan dat er mogelijk aanpassingen nodig zijn aan de leiding met code DG ivm de Dijkverlegging Westenholte uit het programma Ruimte voor de rivier. Rijkswaterstaat gaat dit na. Deelgebied 7 De leidingen met code DG zijn in gebruik en zullen in verband met de zomerbedverlaging moeten worden verlegd. Het betreft 2 leidingen HPE355. Waterschap Groot Salland vindt het voorgestelde tracé een logische oplossing, maar dit zal verder intern nog besproken moeten worden met de beheerder etc. Ook zal er nog intern overleg gevoerd moeten worden over de leidingloop op het terrein van de zuivering en of de gestuurde boring met 1 of 2 leidingen zal worden uitgevoerd. Omdat de huidige zinkerconstructie gecombineerd is met Vitens en Enexis gaat de voorkeur er naar uit om de nieuwe gestuurde boring ook in combinatie uit te voeren. Het Waterschap geeft aan er geen probleem mee te hebben dat de gestuurde boring buitendijks zal worden gemaakt. Overige zaken Waterschap Groot Salland geeft aan dat alle leidingen onder vergunning liggen. Zowel het Waterschap als DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

32 Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. Naschrift: vergunningen zijn reeds door DHV bij Rijkswaterstaat opgevraagd en ontvangen. Waterschap Groot Salland geeft aan dat de doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie ca. 12 maanden bedraagt. De kosten van de aanpassingen zijn op dit moment niet in te schatten. Vervolg Actiepunten Waterschap Groot Salland: - uitzoeken mogelijk leidingtracé op zuiveringsterrein; - uitzoeken gestuurde boring met 1 of 2 leidingen voor WS Groot Salland. Actiepunten Rijkswaterstaat: - uitzoeken knelpunten en raakvlakken met betrekking tot leiding met code DG Actiepunten DHV: - uitwerken globale dwarsprofielen van de gestuurde boringen. WT-CM maart

33 ogo VERSLAG Overleg Datum vergadering Plaats Opdrachtgever Project Dossier Onderwerp : Zomerbedverlaging Beneden-IJssel : 22 februari 2011, 11:15 uur : Kantoor Ziggo, Deventer : Rijkswaterstaat : Zomerbedverlaging IJssel SNIP3 : C : K&L overleg Ziggo Ons kenmerk : WT-CM Datum : 25 februari 2011 Aanwezig : Ziggo: F. Quaink Rijkswaterstaat: P. Hoefsloot DHV: F. Haarsma Afwezig Kopie : S. Kemker (Ziggo) : aanwezigen/afwezigen, S. Zweers (DHV), D. Schaars (DHV). Inleiding De heer Kemker is ziek. De heer Quaink neemt zijn plaats in tijdens het overleg. De heer Hoefsloot geeft vanuit Rijkswaterstaat een korte toelichting op het project. Over een traject van ca. 20 km (globaal tussen Zwolle en Kampen) zal het zomerbed van de IJssel trapsgewijs worden verlaagd, waarbij de verlaging stroomafwaarts het grootst is. Het doel van de verlaging is om bij Zwolle een waterstandsverlaging te realiseren van 41 cm. Medio 2011 zal er door de staatssecretaris een goedkeuring moeten komen op de plannen. De start van de baggerwerkzaamheden staat gepland voor begin/medio De zomerbedverlaging heeft invloed op de dekking van de kruisende kabels en leidingen. Door DHV is een inventarisatie gemaakt van alle kruisende kabels en leidingen. Voor de kabels en leidingen die te hoog liggen is een aanpassing noodzakelijk. DHV heeft een voorstel gedaan voor een alternatief tracé. Het gebied van de zomerbedverlaging is opgedeeld in 8 deelgebieden. Per deelgebied worden de aanpassingen besproken. Locaties leidingen Deelgebied 6 De datakabel met code DG is waarschijnlijk nog in gebruik. Ziggo zoekt dit nog uit. Het betreft een signaalkabel voor het spanningsnet. Ziggo zal uitzoeken of deze kabel kan komen te vervallen. Is dit niet het geval dan zal er gekeken worden of de kabel over gezet kan worden op de bestaande glasvezelkabel welke nu als gestuurde boring de IJssel kruist. Eventueel bestaat de mogelijkheid om de bestaande mantelbuis van de gestuurde boring te gebruiken om een nieuwe kabel doorheen te trekken. Overige zaken Ziggo geeft aan dat alle kabels waarschijnlijk onder vergunning liggen. De kabels zijn oorspronkelijk van IJsselmij geweest en waarschijnlijk zijn de vergunningen niet meer te achterhalen. Zowel Ziggo als Rijkswaterstaat zal een poging doen om deze vergunning op te sporen in het archief. De doorlooptijd vanaf verzoek tot aanpassing tot en met realisatie is sterk afhankelijk van de uitvoeringsmethode. DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep, een advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland nr Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

34 Ziggo geeft aan dat de doorlooptijd voor de engineering 3 maanden bedraagt. Andere beheerders geven aan dat de totale doorlooptijd ca. 12 maanden bedraagt, voor Ziggo moet dit ook haalbaar zijn. Ziggo zal nog een globale raming opsturen van de verlegging. Vervolg Actiepunten Ziggo: - doorgeven of kabel in gebruik is; - opzoeken vergunningen in archief; - opsturen raming van de verlegging; Actiepunten Rijkswaterstaat: - opzoeken vergunningen in archief. WT-CM februari

35 BIJLAGE 4 Detectierapport kruisende Kabels en Leidingen IJssel, 2011 Programma Directie RvdR/Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bijlage 4 LW-AF

36 DETECTIEWERKZAAMHEDEN Kruisende Kabels en Leidingen IJSSEL Kilometer 979,5-995,7 / Hattem - Kampen 2011 Project : Detectie van kruisende kabels en leidingen op de IJssel Opdrachtgever : DHV BV Postbus BC Amersfoort Overeenkomst : LW-AF /RK Project nummer : P2215 Document : P2215-DIV-R00 Uitvoer periode : Januari-februari-maart 2011 DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

37 Pagina 2 van 42 REVISIE PAGINA Revisie Datum Beschrijving Door Gecontroleerd Goedgekeurd Versie ter goedkeuring WWE SPI/JGR Door: W. Wester Geoloog Deep BV Gecontroleerd: S. Pitka Senior geoloog Deep BV Goedgekeurd: R. Hoevers Senior Projectleider DHV BV DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

38 Pagina 3 van 42 INHOUDSOPGAVE 1 INTRODUCTIE Referenties en definities Gebruikte afkortingen 5 2 PROJECT BESCHRIJVING KKL overzicht Bureauonderzoek Opwaterfase Planning en uitvoering Rapportage Personeel Vaartuigen en apparatuur 12 3 OPERATIONELE METHODE Veiligheid en milieu Logsheets en kalibratiesheets Geodetische parameters Horizontale referentie Verticale referentie Vaartuig geometrie Positionerings systeem Bewegingssensor Koerssensor Geluidssnelheid Onderwater positionering Meetsystemen Magnetometer Sub-bottom profiler Multibeam echolood Sidescan sonar Grondradar Cable tracker Software 26 4 MEETRESULTATEN Magnetometer Subbottom profiler Multibeam peiling Sidescan sonar survey Grondradar Cable tracker (CT) survey Droog test Locatie Grondradar droog test Cable tracking droog test Resultaat per kabel Data opbouw 34 5 CONCLUSIES 35 6 BIJLAGEN 36 DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

39 Pagina 4 van 42 A Log- & Controleformulieren B Specificaties Vaartuigen C Specificaties Apparatuur D SSS-contacten E ASCII-data &.DXF F Kaarten & Resultaten DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

40 Pagina 5 van 42 1 INTRODUCTIE Deep BV (DEEP), Amsterdam is door DHV BV, afdeling land en water (DHV), gevraagd om detectiewerkzaamheden uit te voeren naar enkele kruisende kabels en leidingen (KKL) op de rivier de IJssel. 1.1 Doelstelling onderzoek Ten behoeve van geplande baggerwerkzaamheden dienen de ligging van de KKL in X Y en Z richting in het meettraject bekend te worden gemaakt. 1.2 Referenties en definities Opdrachtgever Overeenkomst Deep offerte Deep projectnummer Projectnaam Deep projectprocedure 1.3 Gebruikte afkortingen COG CT DGPS DOB DTM GPS KLIC-gegevens KP MB MP MRU NAP PPE QC RD RTK RWS SSS SV USBL UTM WGS KKL DHV BV Postbus BC Amersfoort LW-AF /RK Q2010/JBE/DOC/2079 P2215 Detectie van kruisende kabels en leidingen op de IJssel P2215_PMP_R00 Centre of gravity Cable Tracking Differential GPS Depth Of Burial Digital Terrain Model Global Positioning System Kabels en Leidingen Informatie Centrum Kilometre Post (Stationing in km) Multibeam Echosounder Metre Post (Stationing in meters) Motion Reference Unit Normaal Amsterdams Peil Personal Protection Equipment Quality Control Rijksdriehoek (coordinate system Netherlands) Real Time Kinematic Rijkswaterstaat Side Scan Sonar Sound Velocity Ultra Short Base Line subsurface positioning Universal Transverse Mercator World Geodetic System Kruisende Kabels en Leidingen DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

41 Pagina 6 van 42 2 PROJECT BESCHRIJVING Het meetgebied loopt van KP 979,5 tot KP 995,8 en ligt ruwweg tussen Hattem en Kampen. Onder detectie wordt het bekend maken in x, y en z richting verstaan van de KKL in en op de rivierbedding. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen uitbrengen over eventuele aanpassingen van het kabel- of leidingentracé of het baggerprofiel. Niet alle KKL in het meetgebied komen in aanmerking voor detectie, daar hun ligging buiten het te baggeren profiel valt. Voor deze besluitvorming is DHV verantwoordelijk. De werkzaamheden bestonden uit het opnemen van hydrografische en geofysische meetgegevens van de rivierbedding en/of de kabels en leidingen, het valideren en interpreteren van deze meetgegevens en het opleveren van de gevraagde producten. Tijdens de uitvoering van het project is het projectmanagementplan onverkort gevolgd. Dit rapport beschrijft de resultaten van de metingen en bevat tevens een beschrijving van alle uitgevoerde kalibraties en meetmethodes. In de bijlagen zijn de resultaten in kaart- en lijstvorm weergegeven. Figuur 1, locatieoverzicht Op basis van een uitgebreide KLIC-melding zijn de bekende KKL in het meetgebied geïnventariseerd door de opdrachtgever. De KKL die in aanmerking kwamen voor detectie zijn verwerkt tot een digtaal bestand dat ter beschikking is gesteld aan Deep BV. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

42 Pagina 7 van KKL overzicht Tabel 1 geeft de kenmerken weer van de op te sporen kabel- en leiding tracés zoals die naar voren gekomen zijn uit de besluitvorming van DHV. Nummer Code KP Beheerder Type Informatie 1 DG ,5 Enexis Middenspanning Buiten bedrijf 2 DG ,5 Liander Middenspanning Buiten bedrijf 3 DG ,2 Onbekend Onbekende kabel Waarschijnlijk stroom 4 DG ,8 Enexis Middenspanning # 5 DG ,6 Tennet Hoogspanning 110 kv 6 DG ,7 Enexis Gas, hoge druk Buitenbedrijf (ST 219) 7 DG ,7 Enexis Middenspanning # 8 DG ,7 Vitens Water ST DG ,75 Enexis Middenspanning Buiten bedrijf 10 DG ,75 Ziggo Datatransport # 11 DG ,8 Enexis Middenspanning # 12 DG ,7 Enexis Middenspanning # Tabel 1, te detecteren KKL De volgende figuren laten de locaties van de te detecteren tracés zien volgens de KLIC-gegevens. Figuur 2, DG , DG , DG , DG , DG , DG en DG onderverdeeld in 2 te varen locaties. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

43 Pagina 8 van 42 Figuur 3, DG Tennet Hoogspanning 110kV Figuur 4, DG Enexis middenspanning Figuur 5, DG onbekende kabel DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

44 Pagina 9 van 42 Figuur 6, DG /DG De KKL kunnen opgedeeld worden in 6 te varen werkgebieden zoals in de voorgaande figuren te zien is. De werkgebieden zijn gedefinieerd als: - Het meetgebied; het relatief vlakke deel van de rivier, zonder obstakels, stroomribbels of kuilen. - De ruimte buiten de directe nabijheid van KKL die nodig is om: te draaien, een aanloop te nemen en sensoren te water te laten. Zie ook de Deep project procedure (P2215_PMP_R00). 2.2 Bureauonderzoek In deze eerste fase is een analyse gemaakt van de in te zetten geofysische meetmethodes aan de hand van de lijst met te detecteren KKL (zie tabel 1). In deze fase zijn tevens het materieel en de meetopstellingen in orde gebracht. Ook zijn de benodigde digitale bestanden (dxf achtergronden en dergelijke) gegenereerd en in de softwarepakketten geïmplementeerd. 2.3 Opwaterfase Vaartuig DEEP heeft de meetvaartuigen ( Storm en P132 ) vanuit de thuishaven in Amsterdam gemobiliseerd om het onderzoek mee uit te voeren. Meetstrategie Alvorens met het meten te beginnen is een meetstrategie opgesteld conform de flowchart (figuur 7). Omdat van te voren niet met zekerheid kon worden aangegeven welke KKL met welke meettechniek het beste konden worden ingemeten, is het werk in stappen uitgevoerd. De opzet van deze meetstrategie is dat na elke meetsessie KKL afvallen waarvan de x, y en z positie bekend is geworden. Onderzoek Stap 1 gradiometer en sub-bottom profiler Deze actie omvatte relatief kort lopende metingen met behulp van de sub-bottom profiling (sbp) techniek en de gradiometertechniek. DOCUMENT : P2215-DIV-R00 DATUM : OPDRACHTGEVER : DHV BV

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 9 Nota van zienswijze

Bijlage 9 Nota van zienswijze inpassingsplan 150 kv-verbinding Dinteloord-Roosendaal Bijlage 9 Nota van zienswijze B01055.000582 ARCADIS 307 NOTA VAN ZIENSWIJZEN ONTWERP INPASSINGSPLAN 150 KV- VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL TENNET

Nadere informatie

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Deelrapport 5: Beheer en Onderhoud Planstudie SNIP3 Programma Directie RvdR mei 2013 Definitief Zomerbedverlaging Beneden-IJssel Deelrapport 5: Beheer en Onderhoud Planstudie

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Zeeland. Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam. plan van aanpak. Powered by TCPDF (www.tcpdf.

Rijkswaterstaat Zeeland. Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam. plan van aanpak. Powered by TCPDF (www.tcpdf. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Rijkswaterstaat Zeeland Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer Oesterdam Rijkswaterstaat Zeeland Planuitwerking en voorbereiding realisatie Veiligheidsbuffer

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Raadsvoorstel - Nota Glasvezel Reg.nummer: 201389716 1. Inleiding In november 2011 is, als vervolg op een burgerinitiatief, raadsbreed de Motie 9 Glashelder aangenomen (veranderd in

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Cogas Infra en Beheer B.V. Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 (openbaar) Pagina 1 van 60 Dit is de openbare versie van het KCD 2013 van Cogas Infra en Beheer

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT OBSTAKEL. Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens. rapportnr.

Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT OBSTAKEL. Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens. rapportnr. Rijkswaterstaat Adviesdienst Geo-informatie en ICT Geautomatiseerde obstakelverwerking luchthavens rapportnr. AGI-2005-GPMP-019 Versie 1.3 rapportnr. AGI-2005-GPMP-019 Status Definitief Samengesteld door

Nadere informatie

Plannen, Uitvoeren en Herplannen

Plannen, Uitvoeren en Herplannen Plannen, Uitvoeren en Herplannen een praktische benadering van projectplanning Wouter Radder Juni 2006 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Bedrijfswiskune en Informatica De Boelelaan

Nadere informatie

Bedrijfsmanangementsysteem

Bedrijfsmanangementsysteem Blad 2 van 25 INHOUD 1.0 Inleiding... 3 1.1 Vaststellen onderwerpen ketenanalyses... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2.0 Doelstelling van het opstellen van de ketenanalyse... 5 3.0 Vaststellen van de Scope van de

Nadere informatie

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga 2013.012 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen

Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Verbetervoorstellen op het gebied van informatiesystemen en stromen op basis van de analyse van vier bedrijfsprocessen Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Datum: april 2007 Naam: Vincent Spruit Studentnummer:

Nadere informatie

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen

Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Onderzoek borging constructieve veiligheid bruggen & viaducten Inventariserend onderzoek naar aanleiding van signalen Datum 1 oktober 2009 Status Definitief Colofon Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Oosterom Project 2011

Oosterom Project 2011 Oosterom Project 2011 Survey Method Statement Auteur: Klas 3H Datum: mei 2011 Modules: OM1, HS3, HDM2, MP5, MS MIWB / Hydrografie Revisie Datum Reden revisie 0 29-04-2011 Eerste versie 1 09-04-2011 Verwerking

Nadere informatie

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur.

De Rietvink. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Adviesrapportage voor het masterplan Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur. De Rietvink te Leidschendam-Voorburg Revitalisatie boven- en ondergrondse infrastructuur Opdrachtgever: Projectnummer IBD: Datum rapport: Status : Gemeente Leidschendam-Voorburg 1326508-IBD/WEST/4592 04

Nadere informatie

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen

Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Bouwprocesmanagement Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen Richtlijn zorgvuldig graafproces P u b l i c a t i e 2 5 0 CROW is het nationale kennisplatform voor infra structuur, verkeer, vervoer

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

POV PIPING, PLAN VAN AANPAK "INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN"

POV PIPING, PLAN VAN AANPAK INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN POV PIPING, PLAN VAN AANPAK "INTREDEWEERSTAND VOORLANDEN" PROJECTGROEP POV PIPING 3 juni 2014 077525608:0.2 C03011.000275.0500 Inhoud 1 Werktitel pilot/verkenning... 2 2 Omschrijving pilot/verkenning...

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSNOTITIE 150KV-KABELVERBINDING OTERLEEK - WESTWOUD TENNET TSO BV 19 september 2014 077958069:C - Definitief C05058.000052.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.1.1

Nadere informatie

MILIEU. Actieplan geluid

MILIEU. Actieplan geluid MILIEU Actieplan geluid opgesteld In kader van 1e tranche Europese Richtlijn Omgevingslawaai (nr. 2002/49/EG) geluid Meedoen in Noord-Holland PROGRAMMA ZORG EN WELZIJN 2009-2012 Actieplan geluid Opgesteld

Nadere informatie

GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING

GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING GEMEENTE OLST-WIJHE PARTIEEL BESTEMMINGSPLAN WELSUM - VERLEGGING GASLEIDING Partieel bestemmingsplan Welsum - Verlegging gasleiding CODE 20150003 / 20-03-15 GEMEENTE OLST-WIJHE 20150003 / 20-03-15 PARTIEEL

Nadere informatie

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier

Tertiaalrapportage 2009 T3. Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Tertiaalrapportage 2009 T3 Planstudie Maatregelen Ruimte voor de Rivier Cortenoever Tichelbeeksewaard Voorsterklei Rapportage nr. : 2009-T3 Verslagperiode : September t/m December 2009 Datum rapportage

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals

Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haalbaarheidsonderzoek Walstroom Amsterdam Elektrotechnisch en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de riviercruise en zeecruise terminals Haven Amsterdam 05 mei 2008 Definitief Eindrapport 9T2079.A0

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006

Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 Monitor woningbouwcapaciteit Noord-Holland 2006 In opdracht van: Provincie Noord-Holland, Sector Kennis & Beleidsevaluatie Contactpersoon: Drs. G. Biermann Augustus 2006 Rapportnummer: 93000 RIGO Research

Nadere informatie