Renovatie Nieuw Middelburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Renovatie Nieuw Middelburg"

Transcriptie

1 Renovatie Nieuw Middelburg Partners: Woongoed Middelburg Hulshof Architecten Bouwgroep Peters Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg Complex Fase 1

2 Renovatie Nieuw Middelburg Inhoud Inleiding Ontwerp Uitvoering Resultaat Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012 De eerste fase van complex 128 aangegeven op luchtfoto

3 Renovatie Nieuw Middelburg Inleiding In opdracht van woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft Hulshof Architecten in samenwerking met Linssen en van Asseldonk in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar 350 huurwoningen in Middelburg, genaamd Schatgraven in Nieuw Middelburg. Het betrof in deze wijk 152 woningen in complex 128, de Rode Buurt, 98 woningen in complex 129, de Blauwe Buurt, en 84 duplexwoningen in complex 132, aangevuld met 16 woningen uit complex 130. Het Schatgraven was een onderzoek met de buurt en de eigenaar, corporatie Woongoed Middelburg, naar de cultuur van de buurt, de huizen en de waardevolle aspecten hiervan. Tevens is dit onderzoek gebruikt om de technische staat van de huizen goed in beeld te brengen en de problemen goed te analyseren. Inventarisatie van de woningtypes van het totale aantal te renoveren woningen De eerste fase van complex 128 is met het oranje vak aangegeven Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

4 Renovatie Nieuw Middelburg Na afronding van het onderzoek kreeg Hulshof Architecten in de eerste helft van 2010 de architectenopdracht voor de renovatie van de eerste cluster van complex 128, totaal 39 woningen. De uiteindelijke renovatie kan in 266 woningen beslaan, dit zijn alle woningen uit de complexen 128, 129 en 130. De uitvoering van het vervolg wordt ontwikkeld naar aanleiding van de ervaringen van de 1 e fase. De woningen zijn vooroorlogs en gebouwd in Enkele noemenswaardigheden hierbij zijn de bouwstijlen van de Amsterdamse school, het decoratieve metselwerk, de verscheidenheid woningtypen en de bijzondere dakvorm. De stedenbouwkundige opzet van de gesloten bouwblokken met bijzondere hoekoplossingen geven de buurt een aangenaam karakter. Historische afbeelding Zeeuws Archief Nieuw Middelburg, één van de eerste uitbreidingswijken buiten de vesting van Middelburg, is een buurt met een sterke sociale binding. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over hun woonsituatie en de onderlinge verhoudingen zijn vaak hecht. Een aantal bewoners woont al decennia in de wijk, en hebben ook familie in de buurt wonen. Tegenover deze tevredenheid staat de achteruitgang van de woningen zelf. Bewonersavond Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

5 Renovatie Nieuw Middelburg Ontwerp Omdat de woningen niet op palen zijn gefundeerd, komen verzakkingen en scheurvormingen in het metselwerk voor. De bijzondere Mansarde dakvorm met oranje dakpannen en verholen goten, is in de loop der jaren gevoelig geworden voor vochtproblemen die de levensduur van de constructie beïnvloeden. Naast deze bouwtechnische problemen zijn er in de loop der jaren ook steeds minder mensen per woning gaan wonen; de woningen worden woontechnisch anders gebruikt dan vroeger. Woningopnames bij bewoners thuis Tijdens de periode van het Schatgraven is op verschillende manieren onderzoek gedaan naar de woningen. Via diverse archieven zijn de ontstaanshistorie, typologische indeling, geologie en de levensloop met eerdere renovaties van de huizen uitgezocht. Met woningopnames zijn de bouwtechnische, woontechnische, architectonische en ruimtelijke aspecten verkend. Door middel van wijkwandelingen en bijeenkomsten met bewoners konden hiernaast ook de stedenbouwkundige plus- en knelpunten in kaart gebracht worden. Bewonersavond Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

6 Renovatie Nieuw Middelburg Met al deze informatie zijn diverse ingreepniveaus en scenario s voor de renovatie ontwikkeld en onderzocht. Belangrijk hierbij waren het toekomstperspectief voor de korte en langere termijn, de kwaliteitsverbetering, de investeringskosten, de mogelijkheden voor uitvoering in bewoonde staat en de verduurzaming tot een energielabel A. Het bestaande energielabel was D en de onderzoeken hadden uitgewezen dat het realiseren van een energielabel A naast goede isolatie en kierdichting ook een zuinige installatie en ventilatiebeheersing noodzakelijk maakte. Dit is heel zorgvuldig in het ontwerp geïntegreerd. De ventilatieroosters in de voorgevels zijn onzichtbaar gemonteerd in de voorzetwanden boven de kozijnen of achter de lijsten van de dakranden bij de dakkapellen. Energiemaatregelen renovatie Nieuw-Middelburg complex 128 fase 1 De in principe gekozen renovatie-ingreep (0-plus-niveau) bestaat voor een groot deel uit onderhoud, maar ook het verbeteren van bouwfysische kenmerken en de energieprestaties van de woningen. De slechte staat van de elementen en de omvang van de beoogde ingreep bieden een kans om deze op een duurzame manier te ontwikkelen. Uitleg van de renovatie aan bewoners gebeurde o.a. door middel van 3d -afbeeldingen van de modelwoning Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

7 Renovatie Nieuw Middelburg De gemiddelde tussenwoningen van het complex 128 zijn globaal doorgerekend in het EPA-labelsysteem, waarbij G het laagste energielabel is en A++ het hoogst mogelijke. In de oude staat zou een gemiddelde tussenwoning kunnen variëren tussen label D en label G. Voor het behalen van een groenverklaring, om in aanmerking te komen voor de financiële voordelen van het Groenfonds van SenterNovem, is een verbetering tot Label B voldoende. De extra kosten voor het behalen van label A zijn hierbij gering, zeker vergeleken met de totale investering en de meerwaarde die het de woningen zal opleveren. Daarom is Label A-realisatie het doel van de ingreep. Het uitgangspunt voor de ingreep is een handhaving van circa 30 jaar. Wellicht is met een geringe investering in de toekomst een verlenging hiervan mogelijk, dit hangt ook nauw samen met de praktijk en maatschappelijke ontwikkelingen. Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

8 Renovatie Nieuw Middelburg Met de renovatie wordt gestreefd naar een energielabel A, wat een energiebesparing tussen 40 en 45 procent kan opleveren. Het verschil in energiebesparing tussen Label A en B is ongeveer 10 procent. Vanaf Label B zijn, voor het behalen van Label A, de (dak)isolatie en alle kierdichtingen verder geoptimaliseerd en gecombineerd met een zelfregulerend mechanisch ventilatiesysteem. Het succesvol handhaven van Label A hangt ook sterk samen met het gedrag van bewoners. Daar zijn instructies en gebruiksaanwijzingen gemaakt en wordt bij de sleuteloverdracht een demonstratie gegeven. Het aandeel van de investering in energiemaatregelen in de totale kosten van de renovatie-ingreep bedraagt 30 procent. Hieronder is in een opsomming de context hiervan nader gedefinieerd, waarbij de kosten voor energiemaatregelen een opsomming zijn van alle kosten met betrekking tot de isolaties en kierdichtingen van het dak, de gevels, het kozijnwerk en de vloer, plus de kosten van het zelfregulerend ventilatiesysteem. Hierbij is op te merken dat deze kosten soms deel kunnen uitmaken van een bouwsysteem, zoals raamkozijnen, voorzetwanden en sommige dakbedekking. Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

9 Renovatie Nieuw Middelburg nul-plus-niveau Bouwkosten ingreepniveau ,- Stiko ,- excl. btw ,- incl. btw Energiemaatregelen ,- excl. btw Aandeel in kosten 30% Uit bovenstaand overzicht valt te concluderen dat de investeringen in energiemaatregelen best een gewichtig onderdeel van de kosten van de gehele ingreep vormen. Nadere uitleg bij de isolatiemaatregelen Om een Label A of B te bereiken, moet in feite de hele buitenschil van de woning geïsoleerd worden. Hierbij gaat het om de begane grondvloer, de gevels en het dak. Het is hierbij het eenvoudigst om de woningen aan de binnenzijde isoleren, maar vergt hierbij wel een zeer goede ventilatie, in verband met de vochthuishoudingen in de constructies. Belangrijk hierbij is dat de dampremmende laag tussen de bestaande constructies en de nieuwe isolaties op de juiste plek zit, zodat er geen vocht naar binnen kan, maar het geheel wel kan ademen. Bij de te isoleren constructies, de kruipruimte en de trappen wordt daarom ook de ventilatie verbeterd. Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

10 Renovatie Nieuw Middelburg In de rekenmodellen voor Label A is uitgegaan van een aantal isolatieprincipes: - dakisolatie met een Rc-waarde 4,2: schuimplaten - gevelisolatie inclusief voorzetwand met een Rc-waarde 3,1: steenwol/metalstud/gipsplaten - begane grondvloerisolatie met een Rc-waarde 2,6: - dakkapelisolatie met een Rc-waarde 3,5: schuimplaten Voor het kozijnwerk (ramen en deuren) is het belangrijk dat de kierdichting tussen de kozijnen en het metselwerk en tussen de ramen en de kozijnen verbeterd wordt. Omdat hier op veel plekken vochtproblemen en rot houtwerk voorkomen en ook het glas (enkelglas of dun dubbelglas) op veel plaatsen vervangen dient te worden, worden in alle kozijnen nieuwe raamwerken met HR ++ glas gezet. Deze worden zo ontworpen, dat deze veel beter bij het beoogde gevelbeeld passen (esthetisch) dan de huidige ramen. Het vervangen van de ramen en het glas is ook van groot belang voor een betere ventilatie van de woningen. Er worden meer te openen delen ontworpen, en in combinatie met de nieuwe voorzetwanden aan de binnenkant van de gevels, kunnen zelfregulerende ventilatieroosters op een onopvallende plek ingepast worden. Deze maken deel uit van het nieuw aan te brengen mechanische ventilatiesysteem, wat ook de condensproblemen (en geuroverlast) in badkamers en keukens tegengaat. Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

11 Renovatie Nieuw Middelburg Uitvoering Met Bouwgroep Peters uit Middelburg is na voorselectie uit 6 aannemers het uitvoeringsplan gemaakt. Daarbij is het principe van ketenintegratie en LeanPlannen toegepast. Dit was voor alle deelnemers, inclusief de opdrachtgever en de architect, een nieuwe werkwijze. Het gaat om samenwerking en kennisontwikkeling door een transparante houding en ontwikkeling. Met de hoge duurzaamheidsambitie van Woongoed Middelburg en de combinatie daarvan met de ketenintegratie is een optimaal uitvoeringsproces gerealiseerd en een prachtig resultaat opgeleverd. Bouwgroep Peters is de spin in het web van de uitvoering en heeft met de bouwpartners de uitdaging goed opgepakt. Per fase wordt de uitvoering verder geoptimaliseerd om de verliezen te beperken en de snelheid te behouden. Per woning is de uitvoeringsduur 5 weken. Voor de bewoners betekent dit dat zij een week voor de start uitverhuizen naar een tijdelijke woning en dan 6 weken later de sleutel weer krijgen. Planning en uitvoering van het totale aantal te renoveren woningen gebeurt in fasen: clusters van ca. 40 woningen. De eerste fase van complex 128 is met rood aangegeven Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

12 Renovatie Nieuw Middelburg Om de aanpak te testen en uit te vinden welke bewerkingen kritisch waren is er met twee woningen als model voorgebouwd. Dit leverde op dat duidelijk werd waar de asbesthoudende isoleerlagen de uitvoering in de weg zaten. Ook is daaruit gebleken dat alle kozijnen vervangen moesten worden omdat de zoutaantasting, vooral door het vocht dat door het zout wordt vastgehouden juist waar dat niet hoort, de kwaliteit ernstig had aangetast. Met TNO is laag voor laag de asbestinventarisatie nader onderzocht om de uitvoering daar goed op af te stemmen. Voor de sloop van oude kozijnen en dakonderdelen is eerst rond deze constructies gesaneerd. Naast de veiligheid tijdens de uitvoering is ook de veiligheid voor de bewoners onderzocht. Met de ingreep wordt voldaan aan de eisen van In bewoonde situaties bleek dat er voor de ingreep geen sprake was van gevaar bij normaal gebruik van de woning, wel fijn voor de periode voor de renovatie. Jasmijnstraat: - linkerzijde (fase 2) voor de renovatie - rechterzijde (fase 1) na oplevering De ketensamenwerking heeft tot veel vertrouwen in elkaars werk en intenties geleid en dat heeft een prachtig resultaat en heel tevreden bewoners opgeleverd. Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

13 Renovatie Nieuw Middelburg Resultaat Het behoud van het complex, het resultaat van de renovatie laat dat nog eens zien, is de basis van duurzaamheid. Jaren praten over sloop zijn hiermee voorbij. Het ketenproces om tot de details van de aanpak te komen op zich levert een enorme bijdrage aan duurzaamheid. De planontwikkeling met de bewoners en de onderhoudsdienst van de corporatie samen met de architect en in de uitvoeringsvoorbereiding ook met de bouwers, is de drager van de aanpak. De ingreep met de realisatie van Label A, ten minste drie labelsprongen, maakt langdurig behoud mogelijk. Inmiddels is voor alle woningen het Label-A certificaat verkregen. Naast duurzaam materiaalgebruik, is het hemelwater afgekoppeld van het vuilwaterriool en is het project op een duurzame manier uitgevoerd, kort en efficiënt. De uitvoering met ketenintegratie draagt bij aan de zorg voor het project en heeft met de opname van de gebruikers in de keten bijgedragen aan het duurzame gebruik in de toekomst. Jasmijnstraat na oplevering Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

14 Renovatie Nieuw Middelburg Resultaat Brochure Duurzaamheid Renovatie Nieuw Middelburg 26 januari 2012

15 Energie Prestatie Advies voor woningen globale berekening voor een gemiddelde tussenwoning met 1,63p/hh 128 1/14

16 Opdrachtgever Hulshof Architecten voor Woongoed Middelburg Datum rapport Adviesbureau Adres PKW Postadres Postbus CZ Delft Bezoekadres: Hooikade 13, Delft Telefoon Adviseur Adviseursnummer Handtekening K44884 Software EPA-W Stand-Alone Softwarehuis Vabi Software BV Versie interface 2.01 (Jan ) Versie rekenkern 2.00 ( ) 2/14

17 Samenvatting De woning in gebied 128, een gemiddelde woning genomen, heeft het energielabel D (EI = 1,86). Hierbij staat een A++ label voor een zeer energiezuinige woning en een G-label voor een zeer onzuinige woning. Om de huidige staat van de woning te verbeteren, kunt u één van onderstaande pakketten met maatregelen uitvoeren. U kunt uw keuze afwegen op basis van investering, terugverdientijd, energielabel, besparing op energiekosten en CO2- reductie. Pakket Energiebesparing [%] E.label Scenario 1: alles zonder vloerisolatie 41,5 B Scenario 2: alles met vloerisolatie 46,0 A 3/14

18 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding Opdracht en doelstelling Leeswijzer Beschrijving van de woning Algemene gegevens Bouwkundige eigenschappen Installatietechnische eigenschappen Energiegebruik huidige situatie Het Energie Prestatie Certificaat Het berekende energiegebruik Controle met werkelijk gasverbruik Energiebesparingsadvies Energie Prestatie Advies Overzicht van de pakketten Energetische gevolgen /14

19 1 Inleiding 1.1 Opdracht en doelstelling In opdracht van Hulshof Architecten heeft PKW een EPA uitgevoerd voor een gemiddelde tussenwoning van gebied Leeswijzer In dit rapport vindt u een compleet energiebesparingsadvies voor uw woning. Eerst wordt in hoofdstuk 2 de huidige staat van het gebouw beschreven. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de bouwkundige constructies, de verwarmingsinstallatie en andere gegevens van de woning voor het energieonderzoek. Voorts komt in hoofdstuk 3 de energieprestatie van het woning aanbod. Naast het energielabel dat verplicht is bij verhuur en verkoop van de woning, wordt ook het gas, elektrisch en warmtegebruik van de woning in de huidige situatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het energieadvies behandeld. Met behulp van verschillende maatregelpakketten krijgt u inzicht in de mogelijke energiebesparingen, comfortverbeteringen, kosten, baten en terugverdientijden. 5/14

20 2 Beschrijving van de woning 2.1 Algemene gegevens De onderstaande beschrijving heeft betrekking op de volgende woning: Adresgegevens Straat + nr. PC + plaats Type woning Rijwoning tussen Type dak Hellend dak Eigendom Eigenaar Bouwjaar 1921 Inspectie 1 april 2010 De woning beschikt over de volgende netto gebruiksoppervlaktes: Netto gebruiksoppervlaktes Begane grond 39,2 m 2 1 e verdieping 33,3 m 2 Totaal 72,5 m 2 Onderstaande gegevens hebben betrekking op het gedrag van de huidige bewoners. Deze waarden hebben geen invloed op de bouwkundige en installatietechnische kwaliteit van de woning, maar hebben wel invloed op het energiegebruik. Bewonersgedrag Aantal bewoners 1,63 - Gemiddelde 16,5 C binnentemperatuur Warmteproductie 6,0 W/m 2 (verlichting en apparatuur) Ventilatiecorrectiefactor 1,00 - Elektrische kookplaat Nee Bouwkundige eigenschappen Luchtdichtheid van de woning Kierdichting zorgt voor een betere luchtdichtheid van een woning. Hierdoor ontsnapt minder warmte ongewenst uit de woning, met lagere stookkosten als resultaat. In de woning is kierdichting toegepast op: 6/14

21 Onderdelen met kierdichting Draaiende delen Nee Nok van het dak Nee Kozijnen Nee Doorvoeren dak/gevel Nee Meterkast doorvoeren Nee Aansluiting dak/gevel Nee Kruipluik Nee Naden in dakplaten Nee Bouwkundige constructies In de woning komen de volgende types constructies voor: Constructie Type Rc [m 2.K/W] U [W/m 2.K] ZTA [%] vloer hout Vloer 0,12 vloer beton Vloer 1,40 steensgevel binnenisolatie Gevel 0,94 enkel glas Raam 5,20 80 dubbel glas Raam 2,90 70 deur Deur 0,12 plat dak Plat/hellend dak 0,40 hsb zijwang Gevel 0,24 vloer hout onverw. zolder Vloer 1,39 hellend dak geisoleerd Plat/hellend dak 1,32 hellend dak onverw. zolder Plat/hellend dak 0,19 Hierbij zijn voor het energiecertificaat de volgende beslissingen volgens het ISSO beslisdiagram genomen: Constructie Beslissingen vloer hout Geen isolatie vloer beton 5 cm isolatie steensgevel binnenisolatie 3 cm isolatie enkel glas Hout of kunststof Enkel glas dubbel glas Hout of kunststof Dubbel glas deur Deur plat dak Geen isolatie Spouw hsb zijwang Geen isolatie vloer hout onverw. zolder 5 cm isolatie hellend dak geisoleerd Isolatiedikte onbekend Bouwperiode hellend dak onverw. zolder Geen isolatie Uitleg: De Rc-waarde is de thermische weerstand van een constructie. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtegeleidingcoëfficiënt, deze wordt gebruikt voor ramen of onverwarmde zolders. Hoe hoger deze waarde, hoe slechter de isolerende werking. Voor een constructie moet ofwel de Rc-waarde ofwel de U-waarde bekend zijn. De ZTA-waarde staat voor het percentage zonlicht dat door het raam daadwerkelijk binnentreedt. 7/14

22 De genoemde typen constructies komen als volgt in de woning voor: Bouwdeel A [m 2 ] Constructie Grenst aan Oriëntatie vloer hout 23,1 vloer hout Grond of kruipruimte vloer beton 16,1 vloer beton Grond of kruipruimte voorgevel mw 13,3 steensgevel Buitenlucht binnenisolatie achtergevel mw 11,9 steensgevel Buitenlucht binnenisolatie hellend dak geisoleerd 15,9 hellend dak geisoleerd Buitenlucht plat dak 2,3 plat dak Buitenlucht hsb zijwang 1,0 hsb zijwang Buitenlucht deuren 7,3 deur Buitenlucht enkel glas voorgevel (Noord- 3,3 enkel glas Buitenlucht Noord-West West) enkel glas achtergevel (Zuid- 5,0 enkel glas Buitenlucht Zuid-Oost Oost) dubbel glas voorgevel (Noord- 3,0 dubbel glas Buitenlucht Noord-West West) vloer hout (Onverwarmde zolder) 33,0 vloer hout onverw. zolder Onverwarmde ruimte hellend dak (Onverwarmde zolder) 38,5 hellend dak onverw. zolder Buitenlucht Serre en/of balkonafdichting In de woning is de volgende serre of balkonafdichting aanwezig: Serre en/of balkonafdichtingen Type 1 N.v.t. Type 2 N.v.t. Oriëntatie 1 N.v.t. Oriëntatie 2 N.v.t. Ventilatie 1 N.v.t. Ventilatie 2 N.v.t. 8/14

23 2.3 Installatietechnische eigenschappen Ventilatie De woning heeft de volgende voorzieningen voor ventilatie: Ventilatie Systeem Natuurlijk Ventilatoren N.v.t. Warmteterugwinning N.v.t Ruimteverwarming De verwarmingsinstallatie van de woning ziet er als volgt uit: Verwarming Systeem Individueel Toestel(len) HR100-ketel Aanvoertemperatuur Hoog (boven 55 C) Warm tapwater bereiding De woning heeft de volgende voorziening voor warm tapwater: Warm tapwater Systeem Hoofdtoestel Keukenboiler Douche Besparende douchekop Vaatwasser Bad Individueel Combitap HR Nee Ja Nee Nee Nee Toepassing van zonne-energie In de woning wordt zonne-energie als volgt benut: Opp. [m 2 ] Systeem Oriëntatie Hoek - 9/14

24 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat te overhandigen. Dit energiecertificaat bevat een energielabel en is tien jaar geldig. Deze woning heeft het volgende energielabel: Energiecertificaat Energielabel D Energie-index 1,86 Energiegebruik MJ (883,3 MJ/m 2 ) Verbeteropties - Vloerisolatie (of verbetering) - Gevelisolatie (of verbetering) - HR beglazing plaatsen - Kierdichting - Zonneboiler 3.2 Het berekende energiegebruik Met behulp van een computerapplicatie is het energiegebruik voor de woning berekend. Hierbij is rekening gehouden met het bewonersgedrag (aantal bewoners, binnentemperaturen, verlichting en ventilatie) van de woning. Omdat het energiegebruik door weerverschillen het ene jaar anders is dan het andere jaar, is uitgegaan van het referentieklimaat TRY De Bilt. Hierdoor wordt het energiegebruik uitgerekend voor een gemiddeld klimaatjaar. Deelpost Gas [m 3 ] Elektr. [kwh] Warmte [GJ] Primair [MJ] CO2 [kg] Verwarming Tapwater Hulpenergie Verlichting PV Totaal Controle met werkelijk gasverbruik In onderstaand schema wordt het werkelijke gasverbruik van de woning vergeleken met het berekende verbruik. Op deze wijze kan de nauwkeurigheid van de invoergegevens en de berekeningsresultaten worden vastgelegd. Voor het totale gasverbruik heeft uw adviseur een werkelijke gasafrekening van de woning geraadpleegd. Het deelverbruik voor koken is geschat met behulp van de gezinsgrootte. Voorts is het deelverbruik voor tapwater berekend aan de hand van de tapwaterinstallatie en bewonersgedrag. Tenslotte is het resterende gasverbruik van rekening voor ruimteverwarming. 10/14

25 Deelposten Werkelijk gasverbruik [m 3 ] Berekend gasverbruik [m 3 ] Afwijking [%] Koken ,0 % Tapwater ,0 % Verwarming ,0 % Totaal ,0 % In de EPA methode wordt altijd gerekend met een referentieklimaat, namelijk TRY De Bilt. Om de werkelijke meterstanden van een energierekening te kunnen vergelijken met de resultaten van een EPA berekening, zijn de resultaten van de berekeningen gecorrigeerd met onderstaande klimaatgegevens. Klimaatgegevens Klimaatlocatie Vlissingen Aantal dagen 365 Aantal graaddagen /14

26 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Energie Prestatie Advies Naast het verplichte energiecertificaat, heeft uw EPA-adviseur ook een maatwerk advies voor uw woning gemaakt. In dit advies worden pakketten van energiebesparende maatregelen gepresenteerd. Hierbij krijgt u zowel inzicht in de mogelijke energiebesparingen als in de financiële gevolgen van de pakketten voor uw woning. 4.2 Overzicht van de pakketten In onderstaand overzicht vindt u de omschrijving van de door uw adviseur opgestelde pakketten. Een pakket bestaat uit een of meerdere maatregelen, die een energetische verbetering en/of een comfortverbetering voor uw woning opleveren. In de bijlagen vindt u een gedetailleerde omschrijving van de maatregelen. In deze bijlagen vindt u ook de voordelen en eventuele aandachtspunten van maatregelen. Pakket Scenario 1: alles zonder vloerisolatie Scenario 2: alles met vloerisolatie Maatregelen - enkel glas -> HR++ glas - dubbel glas -> HR++ glas - gevel isoleren - hellend dak isoleren - plat dak isoleren - zijwangen isoleren - kierdichting - kierdichting - deur isoleren - VMV - vloer zolder isoleren - vloerisolatie - enkel glas -> HR++ glas - dubbel glas -> HR++ glas - gevel isoleren - hellend dak isoleren - plat dak isoleren - zijwangen isoleren - kierdichting - kierdichting - deur isoleren - VMV - vloer zolder isoleren Pakket Energiebesparing [%] E.label Scenario 1: alles zonder vloerisolatie 41,5 B Scenario 2: alles met vloerisolatie 46,0 A 12/14

27 4.3 Energetische gevolgen Energielabel Voor elk pakket met maatregelen is een nieuw energielabel berekend. In onderstaand diagram vindt u per pakket de nieuwe energie-index. Energie-index per maatregelpakket Scenario 2: alles met vloerisolatie (A) 1,03 Scenario 1: alles zonder vloerisolatie (B) 1,11 Huidig (D) 1,86 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 energie-index [-] Energiebesparing Onderstaand diagram toont u hoeveel procent elk pakket jaarlijks aan energie bespaard. Hierbij is rekening gehouden met uw werkelijke gebruik van de woning. Uw adviseur heeft namelijk met behulp van uw meterstanden een inschatting gemaakt van de uw werkelijk binnentemperaturen. 13/14

28 Energiebesparing per maatregelpakket Scenario 2: alles met vloerisolatie 46,05 Scenario 1: alles zonder vloerisolatie 41, besparing [%/jaar] Energiebesparing per energiedrager Tenslotte vindt u in onderstaande tabel een overzicht van de energetische besparingen voor de verschillende energiedragers (gas, elektriciteit en warmtelevering). Pakket Gasverbruik [m 3 /jaar] Elek. verbruik [kwh/jaar] Warmteverbruik [GJ/jaar] CO2 kg/jaar] Huidig Scenario 1: alles zonder vloerisolatie Scenario 2: alles met vloerisolatie Pakket Scenario 1: alles zonder vloerisolatie Scenario 2: alles met vloerisolatie Gasbesparing [% tov huidig] Elek. verbruik [% tov huidig] Warmteverbruik [% tov huidig] CO2 [% tov huidig] 50,1-25,8 0,0 40,0 55,2-25,8 0,0 44,4 14/14

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Smaragdplein 191 3523 EE Utrecht Geïnspecteerd op 5 mei 2010 Bouwjaar 1965 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever Smaragdplein 191 3523 EE Utrecht Adviesbureau

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Californieweg 379 1796 PK De Koog Geïnspecteerd op 24 januari 2012 Bouwjaar 2000 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever M.C.H.G. van den Bekerom/T.M. van

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES Dillenburgstraat, vier referentiewoningen

ENERGIE PRESTATIE ADVIES Dillenburgstraat, vier referentiewoningen Woonbond Kennis- en Adviescentrum O.G. van Rijsbergen S KW21.9500.018/07 Ni euwe Achtergracht 17 1018XV Am sterdam 020-55 17 789 ovri j sbergen@woonbond.nl ENERGIE PRESTATIE ADVIES Dillenburgstraat, vier

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Bakkenweg 30 1797 RJ Den Hoorn Geïnspecteerd op 18 januari 2012 Bouwjaar 1970 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever A. Sbiti Bakkenweg 30 1797 RJ Den Hoorn

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingen

Duurzame ontwikkelingen Duurzame ontwikkelingen in de techniek Energieadvies op maat In opdracht van Dhr. G.Lokhorst Voorbeeldstraat 1, 1234AB Hilversum Versie: 1.0 Datum: 28-10-2015 Auteur: M.Meeuwsen Maarwerkrapport Uw voordeel

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze Notitie Project Isover/Energiebesparing bestaande bouw Betreft Onderzoek naar effect op Energie-index (EI) Ons kenmerk E.2012.1379.00.N001 Versie 001 Datum 8 maart 2013 Verwerkt door RLO HW Contactpersoon

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Gesloten Portiekwoning Den Haag Ingenieursbureau De Raaij is KOMO gecertificeerd voor Maatwerkadvies Ingenieursbureau De Raaij is volledig BRL9500 gecertificeerd.

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

energielabel Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieprestatiecertificaat energielabel Bestaande bouw Woning/Woongebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Energieklasse zeer energie zuinig A B A ++

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energieadvies op maat Energie Prestatie Maatwerkadvies (EPA)

Energieadvies op maat Energie Prestatie Maatwerkadvies (EPA) Energie Prestatie Maatwerkadvies (EPA) Opdrachtgever: Dhr. A. Gentschap Bouwjaar woning: 1941 Demostraat 123 3900 AB Veenendaal Veenendaal, 13 augustus 2010 EnerPro EPA maatwerkrapport Fokkerstraat 39,

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies (EPA)

Energie Prestatie Advies (EPA) Energie Prestatie Advies (EPA) Opdrachtgever: Heuvelrug Energie Bouwjaar woning: 1950 Straatweg 123 1234 AB Utrechtse Heuvelrug Veenendaal, 3 januari 2014 EnerPro EPA maatwerkrapport Postbus 1152, 3900

Nadere informatie

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW

VvE s met Energie. Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW VvE s met Energie Onderzoek VvE Schiezicht 10 april 2014 Wouter van den Acker PKW Inhoud Het Energiemodel Bestaande situatie Trias Energetica Maatregelen Scenario s Hoe verder? Energieadvies voor Schiezicht

Nadere informatie

Energie Besparing Advies

Energie Besparing Advies Datum woningopname: 27 januari 2010 Naam Adviseur: M. Nooijen / C. Saffrie Energie Besparing Advies Naam: Straat en nr. gekeurde woning: Postcode: Plaats: Tilburg Opdrachtnummer: R101/002 1/38 Maatwerk

Nadere informatie

EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies

EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies EPA maatwerkadvies Energie Prestatie Advies Opdrachtgever: Dhr. A. Gentschap Demostraat 123 3900 AB Veenendaal Bouwjaar woning: 1960 Veenendaal, 17 juni 2010 EnerPro advies en ingenieursbureau EPA maatwerkrapport

Nadere informatie

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad

Energielabelrapportage. rapportage. Inspectieadres: Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Demostraat 76 te Probeerstad Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam de heer A.B.Test Naam Adres Demostraat 76

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Ingenieursbureau De Raaij is KOMO gecertificeerd voor Maatwerkadvies Ingenieursbureau De Raaij is volledig BRL9500 gecertificeerd. Onafhankelijkheid en objectiviteit

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Samenvatting 2/41. Alles isoleren, glas vervangen, Hr 107 ketel en zonneboiler 15.834 10,9 71,8 A

Samenvatting 2/41. Alles isoleren, glas vervangen, Hr 107 ketel en zonneboiler 15.834 10,9 71,8 A Samenvatting In dit rapport wordt een compleet energieadvies voor uw woning beschreven. Dit advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van uw woning met een advies hoe u deze kunt verbeteren.

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Hoek Portiekwoning (Dak) 100m2+ Den Haag Ingenieursbureau De Raaij is KOMO gecertificeerd voor Maatwerkadvies Ingenieursbureau De Raaij is volledig BRL9500 gecertificeerd.

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen Kleveringweg 12 / 2616LZ Delft Opdrachtgever Vabi Software P.R. van Dam Service en Support Kleveringweg 6-8 2616LZ Delft 015-2574420 info@vabi.nl Adviesbureau

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Maldenhof 477 1106 EN Amsterdam Geïnspecteerd op 27 september 2011 Bouwjaar 1982 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever EPA-scan A Strijkel - Maldenhof 477

Nadere informatie

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v.

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v. Project : Dorpshuis De Oerein Aldtsjerk Gemeente Tytsjerksteradiel Projectnummer : 10-1220 Opdrachtgever : Gemeente Tytsjerksteradiel Projectmanager Y. Hiemstra Raadhuisweg 7 Burgum Opgesteld door : EPU

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) 2onder1 kap woningen Molenwijk Malden: Randwijksingel, 32 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: 1015SX-136-huis Kenmerk: Adres: Nieuwe Leliestraat Huis: 136-huis Postcode: 1015 SX Plaats: AMSTERDAM Klantnaam: M. Bolding

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel 2 Voorbeeldopdracht Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Maatwerk advies (EPA advies)

Maatwerk advies (EPA advies) Maatwerk advies (EPA advies) een advies over energiebesparing in woningen Opdrachtgever Adviseur t Went Ventures Joost Wentink Datum opname 14 september 2013 Datum Plan van Aanpak 29 oktober 2013 Versie

Nadere informatie

Maatwerk advies (EPA advies)

Maatwerk advies (EPA advies) Maatwerk advies (EPA advies) een advies over energiebesparing in woningen Opdrachtgever Adviseur t Went Ventures Joost Wentink Datum opname 14 september 2013 Datum Plan van Aanpak 29 oktober 2013 Versie

Nadere informatie

Maatwerk advies (EPA advies)

Maatwerk advies (EPA advies) Maatwerk advies (EPA advies) een advies over energiebesparing in woningen Opdrachtgever Adviseur t Went Ventures Joost Wentink Datum opname 14 september 2013 Datum Plan van Aanpak 29 oktober 2013 Versie

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 5 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 5 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft Inhoud

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Energielabel rapportage

Energielabel rapportage Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Folgeren 32 te DRACHTEN Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam mevrouw D Lee Naam Adres Postbus 574 Adres Kerkstraat

Nadere informatie

Maatwerk advies (EPA advies)

Maatwerk advies (EPA advies) Maatwerk advies (EPA advies) een advies over energiebesparing in woningen Opdrachtgever Adviseur t Went Ventures Joost Wentink Datum opname 14 september 2013 Datum Plan van Aanpak 23 oktober 2013 Versie

Nadere informatie

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk:

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: : Klantnaam: Contactpersoon: Datum bezoek: Naam EPA-organisatie: Naam EPA-adviseur: Huisnummer: Eigendomssituatie:

Nadere informatie

Voorbeeldwoningen 2011

Voorbeeldwoningen 2011 Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande bouw >> Als het gaat om energie en klimaat Voorbeeldwoningen 2011 Bestaande bouw Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Doel en gebruik van voorbeeldwoningen 7 3 Uitwerkingen voorbeeldwoningen

Nadere informatie

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009

verwijzingen zijn afgestemd op ISSO 82.1 versie oktober 2009 Eindtermen en toetsmatrijs: toets energieprestatiecertificaat bestaande woningen Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven.

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN. Dit boekje pas openen als daarvoor toestemming wordt gegeven. Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Examendatum: Naam kandidaat: Soort en nummer legitimatiebewijs: Gebruikte software: Onderdeel 2 Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Tussenwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Nobelstraat 80 3231 BD BRIELLE EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Reductiestraat 35 0202 CO Energiestad

Reductiestraat 35 0202 CO Energiestad EnergieSchouw voor woningen Reductiestraat 35 0202 CO Energiestad 1/36 Woning Reductiestraat 35 0202 CO Energiestad Geïnspecteerd op 8 juni 2010 Bouwjaar 1967 Eigendomssituatie Type woning Rij woning tussen

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Energie-Index advies t.b.v. huursector

Energie-Index advies t.b.v. huursector Energie-Index advies t.b.v. huursector Ulft, 11 februari 2016. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming

Nadere informatie

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator

Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector. KeesArkesteijn,projectcoördinator Kennisinstituutvan,vooren endoordeinstallatiesector KeesArkesteijn,projectcoördinator Energielabelen maatwerkadvies Energieprestatiecertificaat Bestaande bouw Woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL Tel : Fax : Etalage Geprint op :

KleurrijkWonen Postbus AM TIEL  Tel : Fax : Etalage Geprint op : KleurrijkWonen Postbus 544 4000 AM TIEL www : www.kleurrijkwonen.nl Tel : 0344615214 Fax : 0344623843 Etalage Geprint op : 12-11-2014 Objectgegevens m.b.t. strategisch voorraad beleid Toewijzingmodel Aanbodmodel

Nadere informatie

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen

Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Beknopte beschrijving wijzigingen label methodiek woningen Datum: juli 2009 Conceptversie Hoofdstuk 6 ISSO 82.1 In de onderstaande notitie zijn de wijzigingen en uitbreidingen beschreven die per 1 oktober

Nadere informatie

Energie Index berekening (EI)

Energie Index berekening (EI) 1 Energie berekening (EI) Hoekwoning Molenwijk Malden: schuine woningen, 138 stuks. Wat is een Energie : Het berekent het energieverbruik van de woning en geeft dat aan met een getal tussen de 0 en 5.

Nadere informatie

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder Bijlage 2A: Intakeformulier Professionele Woningbeheerder EPA - Intake formulier Kenmerk: Professionele Woningbeheerder Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen = aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Woning [verwijderd] Eindhoven Geïnspecteerd op 7 oktober 2009 Bouwjaar 1987 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever [verwijderd] Hoenderdos n Adviesbureau Adres

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 7 september Tessa van Reeven PKW

Isolatie. Technische achtergrond 7 september Tessa van Reeven PKW Isolatie Technische achtergrond 7 september 2017 Tessa van Reeven PKW Inhoud Waarom en hoe isoleren. PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Madoerastraat 5 3818 CS Amersfoort Geïnspecteerd op 2 maart 2007 Bouwjaar 1956 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever Mevrouw A.J. van der Meulen Madoerastraat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen.

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Vraag 1 tot en 10 hebben betrekking op woning 1. Hieronder

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen

Energiebesparing Industrie. Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen nergiebesparing Industrie Nieuwe proposities warmtenetten voor bestaande gebouwen cvketel cvketel cvketel cvketel cvketel gas elektric iteit cvketel cvketel cvketel Huidige situatie portiekflat Portiek

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 11 februari 2016. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2014-050 Woningtype: Portiekwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Prosper Van Langendonckstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende

Nadere informatie

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016

Energie en duurzaamheid. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Energie en duurzaamheid Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Klik Directeur om Organisatie de titelstijl en Public van Affairs het Stichting VvE Belang model te bewerken ing.

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wemmelsestraat nummer 54 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

474 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kerk 74 9940 gemeente Evergem bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 474 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Maatwerkadvies (EPA advies)

Maatwerkadvies (EPA advies) Maatwerkadvies (EPA advies) een advies over energiebesparing in woningen Adviesadres Voorbeeldplein 1 0000aa Energiestad Opdrachtgever Janssen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Projectgegevens...

Nadere informatie

Effecten van energiebesparende maatregelen

Effecten van energiebesparende maatregelen Effecten van energiebesparende maatregelen Laure Itard, Olivia Guerra Santin 7-12-2009 Delft University of Technology Challenge the future Historisch gasverbruik huishoudens Gemiddeld huishoudelijk gasverbruik

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies

Energie Prestatie Advies Energie Prestatie Advies voor woningen Geïnspecteerd op 19 december 2007 Bouwjaar 1988 Adviesbureau E.M.M.A. BV Adres Postbus 60159 9703BD Groningen Telefoon 050-3061905 Email info@vtdiensten.nl Adviseur

Nadere informatie

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW

Isolatie. Technische achtergrond 10 november Wouter van den Acker PKW Isolatie Technische achtergrond 10 november 2016 Wouter van den Acker PKW Over PKW Energie en duurzaamheid Architectuur en ontwerp Tekeningmanagement Vastgoedmanagement Projectmanagement Kantoor Delft

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eugeen Leenlaan 3 bus 12 3500 gemeente Hasselt bestemming appartement type - bouwjaar 1978 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 406 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Verloren Hoek 114 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1930 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

486 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Verkorting 76 9040 gemeente Gent bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 486 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Collegiebaan nummer 2A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie