H E T G R O E N B A L K O N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H E T G R O E N B A L K O N"

Transcriptie

1 H E T G R O E N B A L K O N 10 vrije kavels

2

3 *De inrichting wordt nader uitgewerkt. GROEN EN WATER Het Groen Balkon is ruim opgezet met veel groen en water. De woningen zijn als het ware te gast in het groene landschap. Ook wordt er zoveel mogelijk gewerkt met milieuvriendelijke materialen en milieubesparende voorzieningen. PRIVACY Het Groen Balkon krijgt een parkachtig karakter. De 10 vrije kavels vormen samen met de 48 woningen in dit deelplan een sierlijke rand langs de Citadel. De woningen krijgen hun privacy door hun ligging langs het water en een bossage aan de achterzijde ON TOP OF THE WORLD Uiteraard ben je in Het Groen Balkon niet alleen op de wereld. Tegenover de 10 vrije kavels komen 14 twee-onder-één-kapwoningen. Deze woningen zijn momenteel in aanbouw. Fase 1 bestaat uit 30 twee-onderéén-kap woningen en vier vrijstaande woningen en is bijna gereed. Ook drie appartementengebouwen direct aan het water gelegen, maken deel uit van het plan. Door de situering van de gebouwen, blijft het open karakter van het bouwplan behouden. VOEL JE VRIJ Hoe vrij denk jij? Af te meten aan het uitzicht vanuit Het Groen Balkon, kun je je gedachten de vrije loop laten In Het Groen Balkon wordt het wonen immers geheel en al gedefinieerd door het begrip vrijheid. Je bent immers vrij om te wonen zoals jij dat wilt. Met een fraai uitzicht dat nooit lang hetzelfde is: de Hollandse wolkenluchten trekken hier als een doorlopende schilderijententoonstelling aan je voorbij. Kinderen kunnen hier nog heerlijk buitenspelen, s winters met een sleetje van de omliggende helling afroetsjen en met zelf geknutselde scheepjes op en bij het water stoeien Voel je vrij in Het Groen Balkon. ELEGANTE LIJN De vrije kavels en de woningen van Het Groen Balkon strekken zich als een groen lint uit door het plan. De 10 vrije kavels zijn aan het begin van het plan aan de linkerzijde gesitueerd. 3

4 HEEMSKERK A9 ZUIDBROEK UITGEEST ALKMAAR HEEMSKERK A9 KROMMENIE OOSTERWIJK 10 vrije kavels BEVERWIJK BEVERWIJK VELSEN A22 ASSENDELFT ZWAANSWIJK A22 HEIJMANS VASTGOED REALISATIE BV A208 A9 AMSTERDAM / HAARLEM A9 AMSTERDAM SNEL ONDERWEG Broekpolder vind je ten oosten van Beverwijk en Heemskerk, op een praktische afstand van de A9 die Amsterdam en Alkmaar met elkaar verbindt. Beverwijk en Heemskerk zijn moderne gemeenten, bekend om hun complete voorzieningenniveau en goede bereikbaarheid. Van hieruit ben je binnen 10 autominuten in Haarlem of via de Velsertunnel op weg naar Amsterdam en de rest van de Randstad. In feite ligt in Broekpolder ook de hele kop van Noord-Holland aan je voeten. Compleet met mooie natuurgebieden, authentieke dorpjes, wandel- en fietspaden en natuurlijk de duinen en het Noordzeestrand. CENTRALE LIGGING Eén van de voordelen van een nieuwe wijk als Broekpolder is de infrastructuur. Alles staat in het teken van goede verbindingen met de rest van de bebouwing. Zo kun je via de Laan der Nederlanden, Parallelweg en de Verlengde Hoflaan in het centrum van Beverwijk en Heemskerk komen. Via de Belgiëlaan ben je bovendien snel bij het Winkelcentrum Europaplein. Met de aansluiting vanaf het CS station Heemskerk kom je overal waar je wilt zijn. Heijmans is een partij die zich in de loop van de jaren heeft bewezen als een betrouwbare partner in de woning- en utiliteitsbouw. Als vooraanstaande ontwikkelaar van nieuwbouwwoningen zijn wij uitstekend in staat uw wensen te vertalen naar onze projecten. De ontwikkeling van woningen en de daarbij horende leefomgeving geschiedt vanuit onze kennis van lokale markten. Landelijk zijn wij actief in zowel uitbreidingsgebieden als op binnenstedelijke locaties en realiseren een rijke variatie van woningen in alle marktsegmenten. Op kunt u nader kennis met ons maken. Het copyright van de inhoud van dit document berust bij Heijmans Vastgoed Realisatie BV. Niets uit dit document mag gekopieerd, verspreid, in enig tekstsysteem ingevoerd of anderszins vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, zonder schriftelijke toestemming van Heijmans Vastgoed Realisatie BV te Almere. 4

5 Wat mag binnen de bestemming Vrijstaande woningen? De bestemming Vrijstaande woningen is in het bestemmingsplan begrensd door een bestemmingsvlak, tevens is dat het bouwvlak. Binnen het vlak mogen gebouwd worden: één woonhuis (met in het bestemmingsplan geregelde mogelijkheden van beroep en bedrijf aan huis), garages, andere bijgebouwen (niet zijnde garages), bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals schuttingen, tuinmuren, hekken, carports en vlaggenmasten. Het aantal garages en andere bijgebouwen is niet gemaximeerd. Binnen de begrenzing mag tot 75% van de begrensde oppervlakte bebouwd worden met het hoofdgebouw (inclusief aan- en uitbouwen, waarover later) en de bijgebouwen. De plaats van de gebouwen binnen de grens van het bestemmingsvlak is vrij, op de volgende bepalingen na: de afstand van de woning (het hoofdgebouw) tot de zijdelingse perceelgrens dient tenminste 3 meter te bedragen, een bijgebouw kan aan het hoofdgebouw worden vastgebouwd en dient dan te voldoen aan de volgende voorwaarden t.a.v. positie: - een bijgebouw mag op de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd, zo niet, dan dient tenminste 3 meter afstand tot de zijdelingse perceelgrens in acht te worden genomen (dus of 0 of tenminste 3 meter van die grens), - een bijgebouw dient op tenminste 3 meter afstand te liggen van het denkbeeldig verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw (dus een sprong van tenminste 3 meter uit de voorgevellijn van de woning, hetzij naar voren of naar achteren), - wordt het bijgebouw los van het hoofdgebouw gebouwd, dan dient t.a.v. de positie te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: - tenminste 3 meter van de zijdelingse perceelgrens, als niet in de zijdelingse perceelgrens wordt gebouwd (dus of 0 of tenminste 3 meter van die grens), - tenminste 3 meter van het hoofdgebouw, - tenminste 3 meter tot het denkbeeldig verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw (dus een sprong van tenminste 3 meter uit de voorgevellijn van de woning, hetzij naar voren of naar achteren). Als de woning al bestaat, dan gelden evenwel andere bepalingen voor de plaatsing van bijgebouwen, namelijk die voor bouwvergunningvrije bijgebouwen. Zonder bouwvergunning en dus zonder toetsing aan het bestemmingsplan mogen in dat geval worden gebouwd: een bijgebouw dat slechts bestaat uit één bouwlaag, een bijgebouw mag slechts strekken tot vergroting van het woongenot (een winkel of ander bedrijf mag niet bouwvergunningvrij worden gerealiseerd), de afstand tussen het bijgebouw op een achtererf en de weg of het openbaar groen moet aan alle zijden tenminste 1 meter zijn, de afstand tussen het woongebouw op een zijerf, dat niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd is, en het voorerf moet tenminste 1 meter zijn, als de bruto oppervlakte van het bijgebouw meer is dan 10 m² moet de afstand tot de erfafscheiding met de buren tenminste 1 meter zijn, het bijgebouw mag niet hoger zijn dan 3 meter (nokhoogte) (indien hoger dan dient toetsing plaats te vinden aan het bestemmingsplan), het bouwen van het bijgebouw mag niet tot gevolg hebben dat het zij- en/of achtererf voor meer dan 50% is volgebouwd. 5

6 De hoogte van de gebouwen is in het bestemmingsplan als volgt geregeld: de goothoogte van de woning mag hoogstens 8 meter zijn, de nokhoogte van de woning mag hoogstens 10,5 meter zijn, dus ten hoogste 3 bouwlagen, de woning mag worden afgedekt met een plat dak, de maximale dakhelling van de woning bedraagt 36 graden, de goothoogte van een bijgebouw mag ten hoogste 3 meter bedragen, dus één bouwlaag, de nokhoogte van een bijgebouw is niet aan een maximum gebonden, maar wel is er een maximale dakhelling, waardoor tevens de nokhoogte is gemaximeerd, een bijgebouw mag worden afgedekt met een plat dak, de maximale dakhelling van een bijgebouw bedraagt 36 graden, onder een woning zijn kelders toegestaan tot een diepte van 3,3 meter beneden het peil. Aan- en uitbouwen Aan- en uitbouwen zijn vanuit de woning toegankelijk. Als dergelijke bebouwing een eigen toegangsdeur van buitenaf heeft (dus niet via de woning toegankelijk) gaat het om bijgebouwen. Aan- en uitbouwen mogen binnen het bestemmingvlak gebouwd worden. Het bestemmingsplan regelt ten aanzien van deze bebouwing dat niet meer dan 75% van het vlak mag worden bebouwd (inclusief aan- en uitbouwen). Verder zijn de hoogte- en afstandsbepalingen voor de woning (hoofdgebouw) van overeenkomstige toepassing. Aan- en uitbouwen zijn bouwvergunningvrij als ze worden gebouwd aan een bestaande woning, als ze op de grond staan (dus niet bovenop een gebouw), niet meer dan één bouwlaag hebben en op meer dan 1 meter afstand staan van de weg, het openbaar groen en het erf van de buren. NB Voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen geldt derhalve, dat na realisatie van de woning meer mogelijk is dan indien de aan- en uitbouwen of bijgebouwen gelijktijdig met de woning worden gerealiseerd. Want voor een bestaande woning gelden de regelingen voor bouwvergunningvrije bouwwerken, die inhouden dat (voor bijgebouwen > 10 m²) tot 1 meter van de zijdelingse perceelgrens mag worden gebouwd in plaats van 3 meter (indien niet in die grens wordt gebouwd) Dakkapellen De mogelijkheid om dakkapellen te plaatsen wordt niet in het bestemmingsplan geregeld. Wel zijn de regelingen van kracht voor bouwvergunningvrij bouwen. Zonder bouwvergunning mogen dakkapellen op het achterdakvlak of het zijdakvlak worden gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn. De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,5 meter en moet liggen op meer dan 0,5 meter afstand van de boven-, zij- en onderkant van het dakvlak *De inrichting wordt nader uitgewerkt. 6

7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn schuttingen, tuinmuren, hekken, carports, vlaggenmasten. Deze bouwwerken zijn tot bepaalde afmetingen en afhankelijk van de positie bouwvergunningvrij. Waar dat niet het geval is, gelden de regels van het bestemmingsplan. Voor erf- en perceelafscheidingen (schutting en tuinmuur) gelden de volgende bepalingen: Zonder bouwvergunning mogen gebouwd worden: een erfafscheiding tot 1 meter hoog op de perceelgrens aan alle zijden van het perceel, een erfafscheiding tot 2 meter hoog op meer dan 1 meter achter de voorgevellijn van de woning (waardoor de erfafscheidingen tussen de achtertuinen bouwvergunningvrij tot 2 meter hoog mogen worden gebouwd), een erfafscheiding tot 2 meter hoog op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen. Het bestemmingsplan neemt deze bepalingen over hetgeen betekent dat die hoogtematen altijd de maximale maten zijn. Dient een bewoner een vergunningaanvraag in voor een hogere erfafscheiding, dan is toetsing nodig aan het bestemmingsplan en dat plan regelt hetzelfde als wat zonder bouwvergunning mogelijk is. Dus hoger bouwen dan hierboven is aangegeven is niet mogelijk. Carports worden beschouwd als overkappingen en die zijn bouwvergunningvrij als ze aan de achter- of zijkant van het huis worden geplaatst en op meer dan 1 meter afstand tot de weg, het openbaar groen en het voorerf. Vóór het huis mogen carports alleen met bouwvergunning worden geplaatst, waarbij toetsing aan het bestemmingsplan nodig is. Het bestemmingsplan voorziet niet in het bouwen van carports aan de voorzijde omdat geregeld is dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de bestemming Woningen vrijstaand vóór de voorgevellijn niet hoger mogen zijn dan 1 meter (hetgeen carports uitsluit) en omdat de bestemming Tuin onbebouwd alleen bouwvergunningvrije bouwwerken toestaat. Carports (tot 3 meter hoog) mogen dus alleen worden gebouwd achter het huis of aan de zijkant van het huis en niet vóór het huis en waar ze mogen worden gebouwd is dat bouwvergunningvrij. Het bestemmingsplan regelt de maximale hoogte van vlaggenmasten: 6 meter (palen en masten). Overig gebruik van de gronden binnen de bestemming Vrijstaande woningen: Als en voor zover de gronden binnen de bestemming Vrijstaande woningen niet zijn bebouwd mogen daar worden gerealiseerd: tuinen verharding, zoals parkeerplaatsen 7

8 8

9 Wat mag binnen de bestemming Tuin onbebouwd? Binnen de bestemming Tuin onbebouwd mag geen bebouwing worden opgericht, met uitzondering van: bouwvergunningvrije bouwwerken, erkers, aan- en uitbouwen aan de voorgevel (de naar de weg gekeerde gevel) van de woning. Dus erkers, aan- en uitbouwen aan de zij- of achtergevel van de woning zijn binnen deze bestemming Tuin onbebouwd niet toegestaan (wel binnen de bestemming Vrijstaande woningen). (Behalve bij de zuidelijkste woning, waar ook de zijgevel naar de weg is gekeerd.) Bouwvergunningvrije bouwwerken Binnen de bestemming Tuin onbebouwd mogen bouwvergunningvrije bouwwerken worden gebouwd. Dat houdt in dat bijgebouwen en overkappingen (zoals carports) zouden mogen worden gebouwd. Het bestemmingsplan kan zich niet verzetten tegen dergelijke bebouwing, maar het bestemmingsplan regelt wel het gebruik van dergelijke gebouwen en het bestemmingsplan staat gebruik voor de woonfunctie (inclusief beroep of bedrijf aan huis) niet toe. De bestemming laat alleen het gebruik toe als tuin of parkeervoorziening. Een bijgebouw zou dus kunnen worden gebouwd, maar kan niet worden gebruikt, behalve als het een tuinhuis, tuinschuur, kas, dierenverblijf, garage of carport betreft. Ook bouwwerken als priëlen, pergola s en speelwerktuigen voor kinderen zijn mogelijk. De regels ten aanzien van bouwvergunningvrij bouwen bepalen aan welke eisen de mogelijke bouwwerken moeten voldoen. Ten eerste moet het bijgebouw of de overkapping (zoals een carport) worden gebouwd bij een bestaande woning. Verder moet een dergelijk gebouw op de grond staan en mag slechts uit één bouwlaag bestaan. Ook moet de afstand tot de weg, het openbaar groen en het voorerf tenminste 1 meter zijn. Dat houdt in dat dergelijke bebouwing niet vóór de woning (binnen de bestemming Tuin onbebouwd) mag worden opgericht. Dus ook een garage of carport vóór de woning is binnen de bestemming Tuin onbebouwd niet mogelijk. Als het bijgebouw of de overkapping (zoals carport) groter is dan 10 m² moet de afstand tot het erf van de buren tenminste 1 meter zijn. De regels ten aanzien van bouwvergunningvrij bouwen ten aanzien van bestaande woningen maken méér mogelijk dan wat in het bestemmingsplan voor erkers, aan- en uitbouwen binnen de bestemming Tuin onbebouwd is geregeld. Ten aanzien van het mogelijk gebruik is evenwel het bestemmingsplan bepalend. Dus de bewoner zou méér kunnen bouwen binnen deze bestemming (bijvoorbeeld ook aan de achtergevel van de woning of over de volle breedte van de gevel in plaats van tot 60% van de breedte), maar zou dat meerdere niet in gebruik mogen nemen voor woondoeleinden (inclusief beroep of bedrijf aan huis). ARchitectuur De architectuur sluit aan bij de doelstellingen van de betreffende buurt/wijk. De sfeer van de architectuur kan in een aantal begrippen worden samengevat: - Een stoere architectuur. De gebouwen ogen niet te delicaat, ze kunnen tegen een stootje. Dit wordt mede uitgedrukt door te kiezen voor materialen met interessante (grove) texturen en een solide uitstraling, en niet met een gladde, delicate afwerking. - De plaatsing van de gebouwen op de kavel is informeel. De rooilijnen verspringen waardoor het landelijke karakter wordt versterkt. - Het groen en de weidsheid vallen meer op dan de gebouwen. De architectuur is terughoudend, een samensmelting met de natuur. - De gebouwen hebben een interessant (fluctuerend) silhouet waardoor de schaal wordt verkleind en lange lijnen worden verzwakt, passend bij een natuurlijke omgeving. Erkers, aan- en uitbouwen aan de voorgevel Voor erkers, aan- en uitbouwen aan de voorgevel van de woning gelden (binnen de bestemming Tuin onbebouwd) in het bestemmingsplan de volgende eisen: de diepte van de erker, aan- of uitbouw tot de gevel bedraagt niet meer dan 1 meter; de erker, aan- of uitbouw wordt over ten hoogste 60% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw gebouwd; de hoogte van de erker, aan- of uitbouw zal ten hoogste gelijk zijn aan die van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw; plaatsing van de erker, aan- of uitbouw gaat niet ten koste van de parkeerplaats op eigen erf, zoals die in het bestemmingsplan is geregeld. 9

10 De materialen zijn natuurlijk en moeten mooi verweren. Materialen met reliëf en karakter hebben de voorkeur. Bijvoorbeeld, geen strengperssteen, maar handvormsteen; geen strakke dakpannen maar dakpannen met een duidelijk reliëf. Naast bakstenen kunnen de gevels ook gekeimd zijn mits de textuur van de steen zichtbaar blijft. Gemêleerde stenen met een slag zijn ook mogelijk toe te passen. De kleuren die toegepast worden zijn herfst achtige kleuren; gelige beschuitachtige kleuren/zandkleuren, met bruine/ donkerder tinten voor detaillering. De kleur van de daken is bruin of antraciet. Opvallende rode dakpannen zijn niet toegestaan. Kozijnen uitvoeren in kleuren passend bij de kleur van de gevel, bijv. oranjebruine tinten of donkere kleuren. De aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen in het karakter en de materialen en kleuren van de woning te worden mee ontworpen. Parkeren Het parkeren is zowel mogelijk binnen de bestemming Vrijstaande woningen als in de bestemming Tuin onbebouwd. In het bestemmingsplan is geregeld dat per perceel tenminste 1 parkeerplaats op onbebouwd terrein (dus privé terrein) aanwezig moet zijn. Het maakt daarbij niet uit binnen welke bestemming die parkeerplaats (of parkeerplaatsen) wordt (of worden) gerealiseerd. Om het beeld vanaf de weg niet te ontsieren door een teveel aan geparkeerde auto s vóór de woningen, is in het bestemmingsplan tevens geregeld, dat ten hoogste 1 parkeerplaats op onbebouwd terrein vóór een woning mag worden gerealiseerd, ongeacht in welke bestemming. Meerdere parkeerplaatsen op onbebouwd terrein moeten aan de zijkant van de woning worden aangelegd. Carports vóór de woning mogen niet, wel aan de zijkant. Welstandstoezicht Een welstandstoets is verplicht als het gaat om een bouwvergunningplichtig bouwwerk. Bouwvergunningvrije bouwwerken worden niet preventief getoetst aan redelijke eisen van welstand. Slechts na voltooiing van een dergelijk bouwwerk kan de gemeente desgewenst ingrijpen, gebruik makend van de excessenregeling, maar dan moet het wel gaan om een in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Bronnen Aan- en uitbouwen, circulaire Ministerie van VROM, Bijgebouwen en overkappingen, circulaire Ministerie van VROM, Dakkapellen, circulaire Ministerie van VROM, Erf- en perceelafscheidingen, circulaire Ministerie van VROM. KOOPOVEREENKOMST De kavels worden verkocht door middel van een koopovereenkomst. Heijmans heeft het bouwplan ontwikkeld en verkoopt aan u de grond. U kunt binnen de richtlijnen van de gemeente Heemskerk, het bouwbesluit en andere lokaal geldende verordeningen een woning realiseren op de vrije kavel. Wij adviseren u gebruik te maken van een architect of ontwikkelende aannemer die u kan helpen bij het ontwerpen van de woning, het aan vragen van vergunningen etc. DE KOOP Een kavel kopen doet u niet dagelijks. Omdat het bovendien om grote bedragen gaat en een belangrijke stap in uw leven is, vinden we het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een kavel. We adviseren u dit gedeelte van de brochure met aandacht te lezen, om zo eventuele verrassingen uit te sluiten. Hieronder geven we met name aan wat u precies wel en niet koopt als u een overeenkomst met ons sluit. DE KOOPOVEREENKOMST Op het moment dat u besluit de kavel te kopen, sluit u met Heijmans Vastgoed Realisatie BV een koopovereenkomst voor de grond. U verplicht zich daarmee tot het betalen van de koopprijs van de grond met ontwikkelingskosten, terwijl Heijmans zich als verkoper verplicht tot levering van de grond. Nadat u deze overeenkomst in drievoud hebt ondertekend, stuurt de makelaar de koopovereenkomst door naar Heijmans. Wij ondertekenen de koopovereenkomst, daarna ontvangt u één ondertekend exemplaar retour. De notaris ontvangt één exemplaar voor het opstellen van de akte van levering. De makelaar vervult een bemiddelende rol bij de verkoop van de kavels. Aan de door de makelaar verstrekte informatie en/of gedane toezeggingen kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Slechts schriftelijke (contract)stukken en/of schriftelijke toezeggingen van Heijmans Vastgoed Realisatie BV zijn bindend. BEDENKTIJD Tot drie dagen na ingang van de bedenktijd kunt u, zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in, één dag nadat de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan u ter hand is gesteld. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot ontbinden, verdient het de aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) om dit schriftelijk, per aangetekende brief met bewijs van terpostbezorging of telefaxbericht met verzendbevestiging aan Heijmans Vastgoed Realisatie BV te Almere te sturen. OPSCHORTINGSDATUM In de koopovereenkomst wordt een opschortende voorwaarde opgenomen die is gekoppeld aan een opschortingdatum. Dat is de datum waarop wij verwachten, dat aan de voorwaarde is voldaan om de bouwkavels te kunnen leveren. Zodra de opschortende voorwaarde vervuld is (uiterlijk acht dagen na de opschortingdatum) wordt dit schriftelijk door Heijmans aan u gemeld. Is de opschortende voorwaarde vervuld dan is de koopovereenkomst bindend. Deze voorwaarden niet vervuld dan wordt aan u een nieuwe opschortingdatum voorgesteld. 10

11 Algemeen In deze brochure geven wij u informatie en toelichting op de voorwaarden en spelregels die gelden bij de uitgifte en verkoop van de 10 onbebouwde vrije kavels in het deelplan Groen Balkon in Broekpolder. De inhoud van deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de situatietekening en de op dit moment verstrekte gegevens door de gemeente, GEM (Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder CV), stedenbouwkundige en overige bij dit plan betrokken adviseurs. De afbeeldingen in deze brochure zijn bedoeld als sfeerbeelden. Let wel, de in deze brochure vrijblijvend verstrekte informatie met betrekking tot procedures, vergunningen etc. zijn als algemene informatie voor de koper bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voorts maken wij een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit eisen van de overheid, waterschap en/of nutsbedrijven. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten. De perceelverkaveling is vastgelegd in de gronduitgiftetekening. Deze tekening hebben wij opgenomen als onderdeel van de koopovereenkomst van de kavel. Verkoop en Loting: Loting De verkoop van de kavels geschiedt onder voorwaarden die door de gemeente Heemskerk zijn bepaald. De start verkoop van de vrije kavels wordt via advertenties in de lokale bladen bekend gemaakt. Indien u in aanmerking wilt komen voor een kavel kunt u zich inschrijven als kandidaat koper. U kunt zich bij de makelaar inschrijven binnen de gestelde inschrijftermijn. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal uit te geven kavels wordt er door de notaris een loting verricht waarop de volgorde van het in verkoop aanbieden aan de kandidaten wordt bepaald. Dit volgnummer wordt aan de kandidaten die zich hebben ingeschreven schriftelijk bekend gemaakt. e. Kadastrale uitmeting f. Notariskosten voor het afsluiten van een hypotheek g. Aansluitkosten gas, water, elektra en telefoon en kabelaansluiting Betalingsregeling Na de ondertekening van de koopovereenkomst van de grond heeft u drie dagen bedenktijd om de koop te ontbinden. Maakt u geen gebruik van de mogelijkheid om te ontbinden, dan dient u binnen één maand na ondertekening van de koopovereenkomst de financiering voor de kavel geregeld te hebben. De verrekening en de levering van het perceel grond geschiedt bij de notaris die wordt genoemd in de overweging van de koopovereenkomst Voordat u eigenaar bent van het perceel grond, dient formeel de levering van de grond plaats te vinden. U mag geen werkzaamheden, veranderingen of opstallen aanbrengen aan/op of in het perceel totdat de akte van levering is gepasseerd bij de notaris. U ontvangt van de notaris een uitnodiging voor het transporteren van de grond vóór de in de koopovereenkomst genoemde uiterste datum van levering. De notaris zal de akte van levering en mogelijk de hypotheekakte in concept naar u toesturen, voorzien van een nota van afrekening. Voor de financiering van het perceel heeft u een aantal mogelijkheden: 1. U beschikt over eigen middelen waarmee u de koopsom kunt voldoen 2. U voldoet de koopsom van het perceel door middel van een hypothecaire lening 3. U voldoet de koopsom door een combinatie van de genoemde mogelijkheden onder sub 1 en 2. Verkoopprijs vrij op naam (v.o.n.) De koopsommen van de kavels zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven van de kavel zijn gemoeid in de koopsom zijn begrepen: a. Koopsom grond; b. Notarishonorarium inzake de akte van levering; c. Makelaarscourtage/verkoopkosten; d. BTW kosten (thans 19%, eventuele wijzigingen hierop worden conform wettelijke voorschriften doorbe rekend); Niet in de verkoopsom zijn begrepen de onderstaande kosten: a. De kosten verbonden aan het ontwerp, de kosten voor het verkrijgen van de bouwvergunning en het bouwen van de woning; b. De kosten verbonden aan het sluiten van een hypothecaire lening (afsluit- en taxatiekosten etc.); c. Aansluitkosten op gemeentelijke riolering, (1 aansluiting per kavel), vanaf kavelgrens; d. Rente tijdens de bouwtijd; 11

12 Vanaf de genoemde datum waarop de grondrente ingaat conform de koopovereenkomst, bent u tot aan het transport van het perceel grond rente verschuldigd, dit wordt verrekend via de nota van afrekening. Vanaf de transportdatum gaat de hypotheekrente in. Eigendomsoverdracht Deze geschiedt door middel van een zogenoemde akte van levering bij de notaris. Het transport dient binnen zes weken na ondertekening van de koopovereenkomst plaatst te vinden. Voor die datum zendt de notaris u een afrekening waarop het totale verschuldigde bedrag is aangegeven. Oplevering en Voorwaarden voor de uitgifte en uitvoering van bouwwerken op vrije kavels 1. Algemeen De uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de terreinen in Broekpolder is in handen van de Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder C.V., hierna aangeduid als GEM. De GEM is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de projectontwikkelaars AM BV en Heijmans Vastgoed Realisatie BV. De activiteiten die onder verantwoording en toezicht van de GEM worden verricht, zijn in hoofdlijnen onder te verdelen in: Bouwrijp maken, te weten de werkzaamheden die voor de woningbouw plaatsvinden; in zijn algemeenheid het terrein bereikbaar maken. Dit behelst in grote lijnen de volgende activiteiten: De aanleg van de hoofdriolering; Het graven van waterpartijen Het op hogen c.q. verlagen van de terreinen tot bouwrijp hoogte Het aanbrengen van pvc huisaansluitingen tot buiten de bouwwegen Tot aan de erfgrens De aanleg van bouwwegen tijdens bouwuitvoeringsperiode. Woonrijp maken, te weten de werkzaamheden die verricht worden, in het openbaargebied, nadat de woningbouw (nagenoeg) gereed is. In zijn algemeenheid; het aanbrengen van de wegverhardingen, het verrichten van grondwerk, het aanbrengen van openbare verlichting en groen. De aanleg van kabels en leidingen in de openbare wegen en terreinen (*); Het verwijderen van de tijdelijke bouwwegen; Het afwerken van het openbaar gebied (het aanbrengen van trottoirs, rijwegen, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen straatmeubilair enz); Het aanbrengen van de openbare verlichting; Het aanbrengen van de ondergrondse huisvuil containers. (*) noot: de aanleg van de dienstleidingen/huisaan sluitingen door de nutsbedrijven geschiedt in opdracht van de kopers. Het bouwterrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. 2. Bouwrijp uitvoeren bouwterreinen: 2.1 Grondwerk Het Grondwerk wordt uitgevoerd met grond die uit de locatie vrijkomt uit de wegcunetten en waterpartijen. De te bebouwen grond wordt opgeleverd op een peil van 0,45 m1 NAP. Na uitvoering is het mogelijk dat de gronden inklinken en hierdoor het peil zal verlagen. Indien na ontgravingen van de woning overtollige grond aanwezig blijft op de kavel dient dit door de koper, in overleg met de GEM, te worden afgevoerd. 12

13 2.2 Waterstand De waterbeheersing in Broekpolder wordt geregeld met een hoog- en laagwatersloot. De laagwatersloot grenst direct aan de woonwijk en zal in de toekomst een waterpeil hebben van circa 1,90 m1 NAP. 2.3 Drainage Om eventueel wateroverlast op de bouwkavel te beperken dient koper zelf zorg te dragen voor eventuele drainage. 2.4 Riolering De hoofdriolering wordt voor de aanleg van de bouwstraten aangelegd. De riolering wordt uitgevoerd in het zogenoemde gescheiden systeem dat wil zeggen een hoofdrioolleiding voor de afvoer van het regenwater. De regenwaterafvoer van de woningen op de vrije kavels dient aangesloten te worden op de hoofdriolering die tot aan de erfgrens ligt. Zodra de eerste woningen in de wijk gereed zijn voor bewoning wordt het rioolstelsel in gebruik genomen. Tijdens de bouwuitvoering moet koper zelf zorgdragen voor de afvoer van het regenwater. Vanaf de hoofdrioolleidingen worden, in de bouwrijp uitvoeringsfase, uitleggers aangebracht tot buiten de bouwwegen,tot aan de erfgrens. Hierop wordt later door de civieltechnische aannemer in opdracht van de GEM de huisaansluitng op aangesloten (**).De uitlegger VWA heeft een bruine kleur. (**) noot De aanvraag hiervan en de aansluitkosten zijn voor rekening van de koper. 3. Woonrijp maken 3.1 Bestrating en inrichtingen Afgestemd op het gereedkomen van de eerste woningen wordt de aanleg van de definitieve straten, trottoirs, beplantingen etc. uitgevoerd. Het moment van uitvoering en de coördinatie van deze werkzaamheden wordt door de GEM bepaald op grond van de voortgang van de bouwwerkzaamheden in het betreffende bouwbepalen cluster van het plan. Niet in alle situaties zullen de definitieve verhardingen zijn aangebracht op het moment dat de woningen gereed zijn voor bewoning. Ook zal de situatie zich kunnen voordoen dat de definitieve verhardingen al zijn aangebracht voordat de woning gereed is. In deze situaties is de koper of diens aannemer verplicht maatregelen te treffen om eventuele beschadigingen aan verhardingen riolering etc. te voorkomen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald. De koper heeft de verplichting om langs de erfscheiding aan de openbare weg een haag te planten en te onderhouden. 3.2 Nutsleidingen Het aanleggen van de hoofd- en dienstleidingen geschiedt door de nutsbedrijven onder eigen verantwoording. De GEM coördineert deze werkzaamheden. Ca. 6 tot 8 weken voor oplevering van de woningen worden de hoofdleidingen in het terrein gelegd. In de situatie met de vrije kavels is het mogelijk dat de hoofdleidingen er reeds liggen. Aansluiting en het tijdig aanvragen hiervan is geheel voor verantwoording van koper en nutsbedrijven. 4. Aanvullende voorwaarden en bepalingen: Naast het hiervoor gestelde gelden de onderstaande voorwaarden en bepalingen voor de koper met betrekking tot het gebruik en uitvoering van de kavel op het bouwterrein: 4.1 De hoogte van de vloerpeilen van de woningen, berging- en garages worden vastgesteld door de gemeente Heemskerk. Op de bouwtekeningen moeten deze peilen in NAP worden aangegeven. Tijdens de bouwuitvoering moeten deze peilen strikt worden aangehouden; 4.2 Alle hoogtematen worden bepaald vanuit de door de gemeente Heemskerk opgegeven peilmerken; 13

14 4.3 Kavelgrenzen moeten strikt worden aangehouden. Afrasteringen, tuinmuren, pergola s etc. met eventuele funderingen en dergelijke moeten binnen de kavelgrenzen worden uitgevoerd; 4.4 Bij eventuele bron- of open bemaling moet het uitkomende water worden geloosd op openbaar water, een en ander in overleg en op aanwijzing van de GEM; 4.5 De koper dient op een goede en deskundige wijze gebruik te maken van de bouwwegen. Zware puntlasten (bv door kranen etc.) dienen op deskundige wijze door extra maatregelen (door spreiding van deze lasten) te worden voorzien; 4.6 De bouwkavel door middel van bouwafzethekken af te rasteren van de bouwweg; 4.7 Betonwagens mogen niet worden schoongemaakt boven eventueel aanwezige straatkolken of inspectieputten van de riolering, en niet op of nabij openbare bestrating en plantsoenen; 4.8 Bouwafval (hout, stenen, plaatmateriaal, verpakkingsmateriaal en dergelijke ) en resten van betonspecie moeten worden gescheiden en in vuilcontainers worden verzameld en tijdig en geregeld worden afgevoerd door de koper; 4.9 De koper dient er voor zorg te dragen dat, ook de eventueel in zijn opdracht werkende adviseurs en bouwaannemer, de bepalingen zoals voorgeschreven door de ARBO-wetgeving worden nageleefd. Het maken van een V&G plan (Veiligheid & Gezondheidsplan) tijdens de ontwerpfase en de bouwuitvoeringsfase dient hij op te dragen aan de architect en zijn aannemer; 4.10 Alvorens de sleuf van de huisaansluiting op het riool wordt gedicht, dient de bouwaannemer de GEM te waarschuwen voor een controle en inmeten van de rioolaansluiting. De aannemer meldt het tijdstip van aansluiting uiterlijk 2-dagen voor uitvoering. 5. Overdracht Bouwkavel Nadat het door de civieltechnische aannemer bouwrijp maken van vrije kavel gereed is gemeld aan de GEM, zal de kavel door de GEM worden overgedragen aan de verkoper. Deze zal de gronden overdragen aan de koper. Hiervoor wordt in het werk een schouwopname gedaan waarin de staat van de bouwkavel wordt vastgelegd. In deze schouw worden de onderstaande gegevens gecontroleerd c.q. vastgelegd: aanwijzing van uitmeting bouwkavel, door middel van piketten worden de terreingrenzen aangegeven; afwerkhoogte van het terrein en staat van de beschoeiing; U dient zelf, in samenspraak met de Gemeente zorg te dragen voor: uitzetten bouwblok en maatvoering het verstrekken van een maatvoeringtekening met ingemeten de te bouwen woning op de kavel; het uitzetten van de rooilijnen door de gemeente Heemskerk; het aangeven van de vloerpeilhoogte vanuit NAP. het uitzetten geschiedt eenmalig, de koper dient de maatvoering te verklikken en te onderhouden. Verkoper staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie, noch voor de juistheid van de uitgezette rooilijnen door de gemeente Heemskerk, dan wel de aangegeven vloerpeilhoogtes vanuit NAP. 14

15 GEEN MISVERSTANDEN Omdat er bij de aankoop van een kavel zoveel komt kijken, loopt u het risico iets over het hoofd te zien. Wij willen misverstanden graag op voorhand voorkomen. Daarom treft u hieronder nog een reeks van relevante zaken aan ARTIST IMPRESSIONS De perspectieftekeningen in deze brochure geven een impressie. Het is met recht een artist impression, waarin de artist zich soms wat artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinaanleg en inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die we nagestreefd hebben, geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u er goed op te letten dat in het uiteindelijke hypotheek bedrag alle bijkomende kosten (onder andere renteverlies tijdens de bouw) worden meegenomen, zodat u in het eindstadium niet met een tekort van het depot wordt geconfronteerd. Laat u ook op dit punt door uw makelaar, hypotheekadviseur of geldverstrekker uitvoerig informeren. INFORMATIEVE BROCHURE Deze brochure d.d. april 2010 met kenmerk brochure Het Groen Balkon, vrije kavels is bedoeld om de geïnteresseerden van dit project globaal inzicht te geven in het plan. De in deze brochure getoonde impressies, zijn alleen bedoeld om uw keuzes ten behoeve van de inschrijving te maken. Deze brochure is daarom uitdrukkelijk geen contractstuk. De contractstukken treft u aan in de verkoopmap die u ontvangt bij ondertekening van de koopakte. BOUWNUMMERS De op de situatietekening aange geven nummers zijn kavelnummers. Deze kavelnummers worden door alle partijen gehanteerd. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op het nieuwe adres. De definitieve huisnummers, straatnamen en bijbehorende postcodes worden op een later tijdstip aan u bekend gemaakt. MAATVOERING EN INRICHTING Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunt u geen rechten ontlenen, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd op basis van door de gemeente en het Kadaster verstrekte gegevens. Hierover zal een bepaling in de koopovereenkomst worden opgenomen. De juiste perceelsgrootte wordt na oplevering door het Kadaster ingemeten. De in de tekeningen genoemde maten kunnen licht afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. SITUATIETEKENING De situatietekening die in de verkoopdocumentatie is opgenomen, betreft in nagenoeg alle gevallen een momentopname. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatste bij ons bekende gegevens. Wijzigingen daarvan en het beheer van het openbare gebied valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hieraan kunt u jegens Heijmans dan wel jegens de gemeente geen rechten ontlenen. HYPOTHEEK De keuze van een passende hypotheek (= financiering) is erg belangrijk. Nu kunnen bij een gelijk hypotheekbedrag de maandelijkse lasten aanzienlijk verschillen. Die lasten zijn afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm en uw persoonlijke omstandigheden. 15

16 Ontwikkeling Heijmans Vastgoed Realisatie BV Postbus 10347, 1301 AH Almere AM Wonen BV Postbus 20556, 1001 NN Amsterdam Verkoop Brantjes Makelaars Beverwijk Stationsplein 2A, 1948 LB Beverwijk T Brantjes Makelaars Heemskerk Deutzstraat 37, 1961 NS Heemskerk T

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan 7 2.1 Verkaveling 7 2.2 Multifuncionele accomedatie 7

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan 7 2.1 Verkaveling 7 2.2 Multifuncionele accomedatie 7 I N f O R M A T I E B R O c H U R E N N E E GEMEENTE GOES NOVEMBER 2011................................................. trap 856................... 30.00 544 467................... 467 597...................

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Algemeen De woningen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010

www.waterschouw.nl 40 Ruime ééngezinswoningen Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 WONEN IN plan Waterschouw, Assendelft Informatie en verkoop Ontwikkeling Kuijs Reinder Kakes HKL Projectontwikkeling Provincialeweg 1, 1561 KK Krommenie Telefoon (075) 6426010 www.krk.nl www.waterschouw.nl

Nadere informatie

BEWUST SAMEN BOUWEN LITH OOST

BEWUST SAMEN BOUWEN LITH OOST BEWUST SAMEN BOUWEN LITH OOST BEWUST SAMEN BOUWEN: LITH OOST BEWUST SAMEN BOUWEN LITH OOST Laat uw woonwensen uitkomen. Kies voor bewust samen bouwen Aan de rand van Lith realiseert van der Maazen Duurzame

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

25 RIJWONINGEN. inhoud

25 RIJWONINGEN. inhoud 25 RIJWONINGEN 25 RIJWONINGEN inhoud 04 Het beste van 2 werelden 06 In gesprek met de projectontwikkelaar 09 Ons mooie Son en Breugel 11 De wijk Sonniuspark 12 De architect aan het woord 14 De landschapsarchitect

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011

Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011 Goed thuiskomen in de wijk Deltakwartier - uitgave 2011 Een nieuwe wijk dichtbij het centrum Arnhem Deltakwartier heeft alles wat ik zoek! Beste koop voor beste prijs Ruime eengezinswoning of royale stadswoning?

Nadere informatie

De Rietkraag Waddinxveen

De Rietkraag Waddinxveen De Rietkraag Waddinxveen 31 woningen type Patrijs, Roerdomp 48 en 54 Technische omschrijving bouwnummers 60 t/m 90 Informatie locatie De Rietkraag en Waddinxveen. Algemene informatie. Technische omschrijving.

Nadere informatie

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45

Kopersinformatie + KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND. Docs.nr. <234889-v3> pagina 1 van 45 KOPERSINFORMATIE + TECHNISCHE OMSCHRIJVING PARQUI PARK TE HOEK VAN HOLLAND Docs.nr. pagina 1 van 45 Docs.nr. pagina 2 van 45 KOPERSINFORMATIE & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 24 woningen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Opties 32. Colofon 44

Opties 32. Colofon 44 2 Ontdek het Over Amersfoort 5 Over Vathorst 7 Over De Bron 9 Wat is Jutterseiland? 11 De architect 17 Halfvrijstaande cottage 18 Vrijstaande cottage 24 Bouwen aan de toekomst 31 Opties 32 Technische omschrijving

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 25 Koopappartementen Het Hart van Berlicum VORM Ontwikkeling B.V. 11 mei 2015 VOORLOPIG 1 1. Het project Kopersinformatie 25 koopwoningen (fase 3 Hart van Berlicum) Het project

Nadere informatie

Inhoudsopgave. nr 03. nr 03.

Inhoudsopgave. nr 03. nr 03. Info 09 Locatie Hattem 12 Vogelvlucht Asseade 14 Situatieschets Asseade Inspiratie 07 Historie van Hattem 15 De buurt 17 Alle elementen voor puur wonen 27 Duurzaam wonen Buitenkijken 20 Verandawoningen

Nadere informatie

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu 4 Kade woningen Genieten direct aan het water Binnenkort in de verkoop www.meerstad.eu Meerstad In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren verrijst de komende jaren Meerstad.

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Informatiebrochure 12 Vrije sector kavels fase 3 Mantelappel Februari 2008 Overzichtkaart Hoogezand-Sappemeer Indicatieve verkaveling plan De Vosholen Situatie 12 vrije

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen Pluk de dag in Nijmegen 10 twee-onder-één-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen 2 3 Inhoud 4 Nijmegen om de hoek 6 Wonen in Lissendonk 8 De woningen 10 Vogelvluchtimpressie 12 Vrijstaande woning 18 Twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie