SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT"

Transcriptie

1 SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van wonen en leven in de Suikerbuurt. Samen spreken ze spelregels af, die ervoor zorgen dat het projectteam een Winning Team wordt. Dit zijn die spelregels.

2 Samen voor de Suikerbuurt S P E L R E G E L S V O O R H E T W I N N I N G T E A M VOORWOORD [GESCHREVEN DOOR DE PROJECTLEIDER] Pagina 1

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INLEIDING... 3 HET PROJECTTEAM... 5 Opdracht van het projectteam... 5 Projectteam en werkgroepen... 6 Winning Team... 6 Stuurgroep... 7 COMMUNICATIE Buurt Informatiecentrum (BIC) ZO GAAN WE MET ELKAAR OM Samen uit samen thuis Scherp maar met respect voor elkaars situatie Geschillen ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ONDERTEKENING Leden van het projectteam Leden van de stuurgroep De bewoners van de Suikerbuurt Pagina 2

4 INLEIDING Samen voor de Suikerbuurt De suikerbuurt is een prachtige wijk in het dorp Hoogkerk. In 1920 werden de huizen door de woningbouwvereniging gebouwd voor de arbeiders van de suikerfabriek. De karakteristieke huizen zijn ontworpen door timmermanszoon Klaas Siekman in en hebben de status van gemeentelijk monument gekregen. Na een renovatie van de woningen in 1992 heeft een aantal bewoners last van vocht- en schimmelproblemen in hun huis. De oorzaak hiervan blijkt te liggen in een verhoogd grondwaterpeil. De nieuwe vloer en behandelde muren van de huizen zijn hier niet tegen bestand. In maart 2012 werd door 27 bewoners de actiegroep Gezond Hoogkerk opgericht om een vuist te maken tegen Steelande Wonen. Die is volgens de actiegroep verantwoordelijk voor de problemen en heeft ze niet opgelost. De actiegroep en Steelande Wonen hebben overleggen gevoerd. Tot nu toe zijn zij nog niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Steelande Wonen heeft eind 2013 sloop- en nieuwbouwplannen naar buiten gebracht. Het oplossen van de vochtproblemen was volgens de corporatie zo kostbaar, dat sloop en nieuwbouw een goedkopere oplossing is. De actiegroep Gezond Hoogkerk was niet van deze plannen op de hoogte en is ook geen voorstander. Ook de gemeente Groningen is tegen de sloop van woningen in de Suikerbuurt. Daarvoor is de wijk te bijzonder. Begin 2014 kreeg Steelande Wonen een nieuwe directeur. Hij is het met de bewoners en de gemeente eens. De Suikerbuurt is te bijzonder om zo maar te slopen. Er is dus dringend behoefte aan een nieuw plan, met respect voor de buurt. Samen met de bewoners van de Suikerbuurt (en in het bijzonder de actiegroep Gezond Hoogkerk ) wil Steelande Wonen op zoek naar een oplossing. Maar nu dan ook echt sámen. Daarom is nu een projectteam opgericht. Een projectteam dat bestaat uit bewoners en uit medewerkers van Steelande Wonen. Met een projectleider als coach van het team. Dit projectteam gaat Samen voor de Suikerbuurt. Met maar één doel: winnen! Hoe ze gaan winnen staat beschreven in deze spelregels. Want elk winnend team houdt zich aan spelregels. Pagina 3

5 Pagina 4

6 HET PROJECTTEAM De bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen pakken de vochtproblematiek in de Suikerbuurt samen aan. Daarom hebben we gezamenlijk een projectteam opgericht. In dit projectteam zitten leden van de oude actiegroep Gezond Hoogkerk en medewerkers van Steelande Wonen. Samen hebben we een projecteider gekozen die de leiding neemt. Hij is de coach van ons team. Hij bepaalt de opstelling. Hij bepaalt ook of en wanneer er gewisseld moet worden. Wanneer dat nodig is deelt hij gele of rooie kaarten uit. Opdracht van het projectteam Het projectteam is verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor de vocht- en schimmelproblemen in de huizen van de Suikerbuurt. Nadat we die oplossing hebben gevonden, werken we een plan uit om die oplossing ook uit te voeren. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Voor de duidelijkheid hebben we onze opdracht opgedeeld in drie delen: Ontwikkel een plan dat definitief een einde maakt aan de vocht- en schimmelproblematiek in de huizen van Steelande Wonen in de Suikerbuurt. Ontwikkel een plan voor de verzorging van de woonomgeving voor, tijdens en na de aanpak van het vocht- en schimmelprobleem. We noemen dit het beheer van de openbare ruimte. Stel een Sociaal Plan op waarmee de pijn voor bewoners tijdens het oplossen van het probleem zoveel mogelijk wordt verzacht. In het Sociaal Plan is in ieder geval aandacht voor: De manier waarop alle bewoners worden betrokken bij het ontwikkelen van het oplossingsplan (Tijdelijke) verhuizing als dat nodig is (wisselwoningen) Verhuiskostenvergoeding Vergoeding van zaken die bewoners zelf hebben gebouwd, verbouwd of aangelegd Beheer van de openbare ruimte Klachten Spelregel 1 We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het oplossen van een heel moeilijk probleem. We doen er alles aan om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Goed voor alle betrokkenen. We lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Pagina 5

7 Projectteam en werkgroepen Het projectteam heeft een belangrijke en vooral ook moeilijke opdracht. Het is niet voor niets dat al vanaf 1992 wordt gezocht naar een oplossing. We zullen dus af en toe de hulp van anderen moeten inroepen om ons te helpen bij delen van onze opdracht. We vragen deze mensen dan in een werkgroep mee na te denken over een vraagstuk of probleem. We willen graag zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de oplossing van het vocht- en schimmelprobleem. Ten eerste omdat de bewoners van de Suikerbuurt als ervaringsdeskundigen belangrijke kennis hebben. Ten tweede omdat we het belangrijk vinden na jarenlange strijd tussen bewoners en Steelande Wonen nu een keer op een positieve manier met elkaar op te trekken. Welke werkgroepen zullen er precies komen? Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen als we aan de slag gaan. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat er voor de volgende zaken werkroepen worden opgericht: De uitwerking van het Sociaal Plan Het beheer van de openbare ruimte Het overleg met architecten en andere deskundigen Kopers van woningen van Steelande Bijzondere problemen die zich voordoen Winning Team Het projectteam is een Winning Team. Dat betekent dat we alles op alles zetten voor het resultaat dat we willen bereiken: een oplossing voor het vocht- en schimmelprobleem waar alle betrokkenen tevreden mee kunnen zijn. We zorgen er op twee manieren voor dat we winnen: We zetten onze teamleden en werkgroepen zo in, dat een deelprobleem of deeltaak zo goed mogelijk wordt opgepakt. Het kan voorkomen dat op een bepaald moment mensen worden toegevoegd aan het projectteam of juist afvallen, om zeker te zijn dat we winnen. Voorbeeld: één van de leden van het projectteam heeft veel ervaring met communicatie. Zij is daarom binnen het projectteam verantwoordelijk voor de nieuwsbrief aan de bewoners. Individuele belangen van onze projectteamleden zijn ondergeschikt aan het resultaat dat we gezamenlijk willen bereiken. We werken niet voor onszelf. We werken voor alle huurders van Steelande Wonen in de Suikerbuurt die kampen met vocht- en schimmelproblemen. Spelregel 2 We zetten ons als projectteam in voor de belangen van alle huurders van Steelande die kampen met een vocht- en schimmelprobleem. We gaan voor de winst. Niet voor ons persoonlijke belang. Pagina 6

8 Stuurgroep Samen voor de Suikerbuurt Naast het projectteam wordt een stuurgroep in het leven geroepen. In de stuurgroep zitten de volgende mensen: de directeur en de manager Wonen van Steelande Wonen, de wijkmanager van de gemeente Groningen en de projectleider van het projectteam. De stuurgroep heeft drie taken. Ten eerste ondersteunt de stuurgroep het projectteam. De stuurgroep zorgt ervoor dat het projectteam voldoende geld, materialen, specialisten en overige benodigdheden heeft, om zijn opdracht uit te kunnen voeren. Ten tweede zorgt de stuurgroep ervoor dat de oplossing die het projectteam uiteindelijk bedenkt, kan worden uitgevoerd. Tot slot zorgt de stuurgroep ervoor dat de leefomgeving in de Suikerbuurt schoon, heel en veilig is en blijft. De oplossing die het projectteam bedenkt, zal in ieder geval geld gaan kosten. Dit geld moet natuurlijk ook betaald worden. Om teleurstellingen te voorkomen, heeft het projectteam één keer in de zoveel tijd overleg met de stuurgroep. Als de stuurgroep voelt aankomen dat de oplossingsrichting waarmee het projectteam bezig is onbetaalbaar zal zijn, dan kan de stuurgroep het projectteam op tijd waarschuwen. De teamleden bepalen natuurlijk zelf wat ze met die waarschuwing doen. Spelregel 3 De oplossing die door het projectteam bedacht wordt, moet natuurlijk wel betaald worden. Steelande Wonen en de gemeente stellen alles in het werk om de bedachte oplossing uit te voeren. Het projectteam informeert de stuurgroep één keer in de zoveel tijd. Zo kunnen ze bij de stuurgroep toetsen of de oplossingsrichting die ze uitwerken uit te voeren is. Stuurgroep Projectteam Werkgroep Werkgroep... Pagina 7

9 Even voorstellen L E D E N VA N H E T P R O J E C T T E A M [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. Pagina 8

10 L E D E N VA N D E S T U U R G R O E P Samen voor de Suikerbuurt [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. Pagina 9

11 Pagina 10

12 WIST U DAT: COMMUNICATIE Een van de belangrijkste dingen bij samenwerking is communicatie. Een belangrijke verantwoordelijkheid van het projectteam is dan ook het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt. Buurt Informatiecentrum (BIC) Het projectteam, Steelande Wonen en de gemeente Groningen willen de bewoners van de Suikerbuurt zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In het verleden is de communicatie met bewoners nog wel eens goed misgegaan. Daar brengen we nu verandering in. Eén keer per maand brengt het projectteam een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief schrijven we korte wist-je-datjes over de vorderingen die we maken. Geen lange, moeilijke en saaie brieven. Nee korte tekstjes met daarin de kern van het nieuws. Midden in de Suikerbuurt wordt een Buurt Informatiecentrum (BIC) ingericht. De bewoners van de Suikerbuurt zijn daar zelf de baas over. Een bewoner wordt officieel benoemd tot beheerder van het BIC. In het BIC ligt alle informatie en plannen die het projectteam tot zijn beschikking heeft. Als bewoners in de nieuwsbrief dingen lezen waar ze meer van willen weten, dan kunnen ze dat in het BIC vinden. Het BIC in een woning van Steelande Wonen in het hart van de Suikerbuurt zit? Dat daarvoor geen huur hoeft worden betaald, maar dat Steelande Wonen de rekening betaalt? De bewoners van de Suikerbuurt de leiding hebben over het BIC? Een bewoner officieel benoemd is tot beheerder van het BIC? Bewoners van de Suikerbuurt alle informatie die het projectteam ter beschikking heeft kan inzien in het BIC? Spelregel 4 Het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt vinden we heel belangrijk. We zorgen er dus voor dat alle beschikbare informatie voor de bewoners in te zien is. Het Buurt Informatiecentrum dat wordt opgericht is voor bewoners door bewoners. Wilt u eens langskomen? Openingstijden [OPENINGSTIJD] tot [SLUITINGSTIJD]. Adres [ADRES] [HUISNUMMER] [POSTCODE] HOOGKERK Contact [ ] Pagina 11

13 Pagina 12

14 ZO GAAN WE MET ELKAAR OM Om goed met elkaar samen te werken, spreken we een aantal omgangsvormen met elkaar af. Simpele regeltjes, die ervoor zorgen dat we op en goede en leuke manier een belangrijk resultaat kunnen halen. Samen uit samen thuis De relatie tussen Steelande Wonen en de bewoners van de Suikerbuurt is niet altijd even goed geweest. Hiervan is iedereen zich bewust. We kiezen nu een nieuwe samenwerkingsvorm. Daarmee laten we oud zeer achter ons. We richten ons op te toekomst. Hiervan is iedereen overtuigd. Hierin speelt ook iedereen een rol. De samenwerkingsvorm die we kiezen is intensief. We vormen samen een projectteam. Dat betekent ook dat we allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor het slagen van de opdracht. We mogen van elkaar verwachten dat iedereen die verantwoordelijkheid neemt. Bij voorspoed en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn. Maar ook als er tegenslagen te overwinnen zijn of als er moeilijke besluiten genomen moeten worden. Het is Samen uit samen thuis. Spelregel 5 Samen uit samen thuis. Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in de samenwerking. We mogen van elkaar verwachten dat we blijven vechten voor de winst. In voor en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn, maar ook als we tegenslagen moeten overwinnen of als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Daar lopen we niet voor weg. Scherp maar met respect voor elkaars situatie We proberen samen een zeer moeilijk probleem op te lossen. Een probleem waarvoor de afgelopen 22 jaar nog geen oplossing is gevonden. Er zijn grote belangen in het spel. En het gaat om veel geld. Dat kan gepaard gaan met emoties, zeker als er lastige beslissingen genomen moeten worden. Discussies mogen scherp gevoerd worden, maar we behandelen elkaar altijd met respect. Een verschil van mening is dus niet erg. We houden alleen wel voor ogen, dat we er uiteindelijk gezamenlijk uit moeten komen. We staan dus open voor elkaars argumenten. We proberen ons in te leven in de situatie van een ander. Vanuit dit inlevingsvermogen zoeken we naar compromissen waar iedereen tevreden mee is. Waarmee we kunnen winnen. Pagina 13

15 Spelregel 6 We hebben respect voor elkaars situatie en elkaars belangen. We luisteren met een open oor, zonder vooroordelen. We proberen ons in te leven in de situatie van de ander. Een verschil van mening is niet erg. Maar we houden voor ogen dat we er uiteindelijk samen uit moeten komen. Geschillen Hoe groot een probleem of een verschil van mening ook is. We doen er alles aan om te proberen er samen uit te komen. Mocht dit nu echt niet lukken, dan is sprake van een geschil. We hanteren altijd als uitgangspunt: waar twee vechten hebben twee schuld. We voelen ons daarom verantwoordelijk voor het vinden van een eerlijke oplossing van het geschil, zonder dat we daarmee de samenwerkingsrelatie op spel zetten. Dat betekent geen rechtszaken. Dat betekent met elkaar praten in plaats van met de pers. Om een geschil op te lossen, kiezen we de weg van bemiddeling. In overleg kiezen we een onafhankelijke bemiddelaar aan wie we ons geschil voorleggen. Hij of zij heeft verstand van zaken, is niet verbonden met één van de partijen en stelt altijd het resultaat dat we willen bereiken voorop. De bemiddelaar hoort de partijen die een geschil hebben aan. Als het nodig is dan doet hij of zij onderzoek. Uiteindelijk komt de bemiddelaar met een advies. Beide partijen volgen het advies van de bemiddelaar op. Het maakt hierbij niet uit of ze het wel of niet eens zijn met dit advies. We vertrouwen op de deskundigheid van de bemiddelaar. Het advies van de bemiddelaar is dus bindend. Hierop maken we één uitzondering. De directeur van Steelande Wonen mag het advies van de bemiddelaar naast zich neerleggen, als dat advies zoveel kost dat Steelande Wonen het niet kan betalen. Dit kan de directeur natuurlijk niet zomaar doen. Hiervoor moet hij aan het projectteam kunnen aantonen waarom Steelande Wonen de uitvoering van het advies niet kan betalen. Spelregel 7 Ook bij een meningsverschil waar we niet gezamenlijk uitkomen (geschil), blijven we ons onverminderd verantwoordelijk voelen voor het gezamenlijke resultaat dat we proberen te bereiken. We stappen dus niet naar rechters of pers, maar zoeken samen een bemiddelaar. Een deskundige man of vrouw die een bindend advies geeft, waar we ons dan ook aan houden. Pagina 14

16 Pagina 15

17 Pagina 16

18 ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ We zijn gezamenlijk een Winning Team. Om te kunnen winnen spreken we een aantal spelregels met elkaar af. Simpele afspraken waar we onszelf aan houden en waar we de ander op aan kunnen, mogen en moeten spreken als dat nodig is. Spelregel 1 We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het oplossen van een heel moeilijk probleem. We doen er alles aan om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Goed voor alle betrokkenen. We lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Spelregel 2 We zetten ons als projectteam in voor de belangen van alle huurders van Steelande die kampen met een vocht- en schimmelprobleem. We gaan voor de winst. Niet voor ons persoonlijke belang. Spelregel 3 De oplossing die door het projectteam bedacht wordt, moet natuurlijk wel betaald worden. Steelande Wonen en de gemeente stellen alles in het werk om de bedachte oplossing uit te voeren. Het projectteam informeert de stuurgroep één keer in de zoveel tijd. Zo kunnen ze bij de stuurgroep toetsen of de oplossingsrichting die ze uitwerken uit te voeren is. Pagina 17

19 Spelregel 4 Het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt vinden we heel belangrijk. We zorgen er dus voor dat alle beschikbare informatie voor de bewoners in te zien is. Het Buurt Informatiecentrum dat wordt opgericht is voor bewoners door bewoners. Spelregel 5 Samen uit samen thuis. Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in de samenwerking. We mogen van elkaar verwachten dat we blijven vechten voor de winst. In voor en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn, maar ook als we tegenslagen moeten overwinnen of als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Daar lopen we niet voor weg. Spelregel 6 We hebben respect voor elkaars situatie en elkaars belangen. We luisteren met een open oor, zonder vooroordelen. We proberen ons in te leven in de situatie van de ander. Een verschil van mening is niet erg. Maar we houden voor ogen dat we er uiteindelijk samen uit moeten komen. Spelregel 7 Ook bij een meningsverschil waar we niet gezamenlijk uitkomen (geschil), blijven we ons onverminderd verantwoordelijk voelen voor het gezamenlijke resultaat dat we proberen te bereiken. We stappen dus niet naar rechters of pers, maar zoeken samen een bemiddelaar. Een deskundige man of vrouw die een bindend advies geeft, waar we ons dan ook aan houden. Pagina 18

20 Pagina 19

21 Pagina 20

22 ONDERTEKENING Samen voor de Suikerbuurt Alle partijen die betrokken zijn bij de problematiek in de Suikerbuurt ondertekenen deze spelregels. Daarmee geven zij aan zich 100% in te zetten voor het vinden van een oplossing. Bovendien geven ze met de ondertekening van deze spelregels aan, dat ze deel willen uitmaken van het Winning Team dat die oplossing zal bedenken en uitvoeren. Leden van het projectteam Namens de actiegroep Gezond Hoogkerk tekenen de volgende leden van het projectteam: Namens Steelande Wonen tekenen de volgende leden van het projectteam: Als voorzitter van het projectteam tekent: Leden van de stuurgroep Namens Steelande Wonen tekent het volgende lid van de stuurgroep: Namens de gemeente Groningen tekent het volgende lid van de stuurgroep: Namens de projectgroep tekent het volgende lid van de stuurgroep: De bewoners van de Suikerbuur t Deze spelregels worden aan alle bewoners van de Suikerbuurt voorgelegd. Ook hen wordt de gelegenheid geboden om te tekenen. Omdat je enthousiast bent over het initiatief. Omdat je de opdracht van het projectteam belangrijk vindt. Omdat je graag deel uitmaakt van een werkgroep. Omdat je de leden van het projectteam en/of de stuurgroep een hart onder de riem wilt steken. Pagina 21

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl

Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71. Mediation bij UWV. brochure. bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Regelingen en voorzieningen CODE 6.7.2.71 Mediation bij UWV brochure bronnen brochure van het UWV, november 2008, www.uwv.nl Waarom deze brochure? Wij doen ons best om u altijd zo goed mogelijk van dienst

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer],

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST. mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: mr. [naam en achternaam], advocaat-scheidingsmediator, kantoorhoudende te [woonplaats], aan de [straat en huisnummer], en de partners: [naam en achternaam],

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Klachtenregeling. U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger.

Klachtenregeling. U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger. Klachtenregeling Er is iets misgegaan.nl U bent cliënt 1 U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger. Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen.

- Huurprijzen Maak kennis met De Gaarden. De Gaarden wordt een buurt met een landelijk karakter, een karakteristieke wijk met natuurlijke elementen. Oktober 2011 PAGINA 1 In dit nummer - De voorbereidingen zijn gestart - Planning - Maatregelen aan de woning - Start bewonerswerkgroep - Het betrekken van een wisselwoning - Tegemoetkoming verhuisen herinrichtingskosten

Nadere informatie

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen

Opmerking Daar waar de informatie op de avond wat onduidelijk is geweest of waar nadere aanvulling nodig is hebben we dit in het verslag opgenomen Verslag bewonersinformatieavond Reimerswaalbuurt Osdorp 17 april 2012, eerste bijeenkomst Aanwezig: - Circa 200 bewoners - Jan Voskamp, regiodirecteur Ymere - Kenneth Edam, gebiedsmanager Ymere - Steven

Nadere informatie

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6

- Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 - Nieuwsbrief 16 september 2015 Nummer 6 Dit is de zesde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst of wanneer er nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Een klacht. Samen komen we er wel uit. verhuurt

Een klacht. Samen komen we er wel uit. verhuurt Een klacht Samen komen we er wel uit verhuurt Een klacht Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

een klacht indienen wonen met karakter

een klacht indienen wonen met karakter een klacht indienen wonen met karakter wonen met karakter Een klacht over onze dienstverlening proberen wij zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als u toch ontevreden blijft kunt u een beroep doen

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing.

Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten. Sociaal Plan. Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Sociaal Plan Voorwoord wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST

BEMIDDELINGSOVEREENKOMST BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. 2. en en Mevrouw Mr. A.A.M. van IJzendoorn, kantoorhoudende te Uden, aan de Verlengde Velmolen 2, handelend in haar functie van advocaat scheidingsbemiddelaar.

Nadere informatie

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten

Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Sociaal Plan wijkvernieuwing Groningen Uw rechten Voorwoord Als bewoner van een corporatiewoning krijgt u binnenkort te maken met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd.

Nadere informatie

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden

Mogelijke functiebenaming. Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar. Context/werkzaamheden 1 KWALIFICATIEDOSSIER VRIJWILLIGER BUURTBEMIDDELING Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenaming Contet/werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger buurtbemiddeling, buurtbemiddelaar De vrijwilliger

Nadere informatie

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ;

Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75. de partners: mevrouw, wonende te. en de heer, wonende te ; BEMIDDELINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: Mr TH.P.M. Moons, kantoorhoudende te Amersfoort, aan de Piet Mondriaanlaan nr. 75 en de partners: mevrouw, wonende te en de heer, wonende te ; VERKLAREN HET

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

de kortste weg naar de beste oplossing

de kortste weg naar de beste oplossing de kortste weg naar de beste oplossing We hebben honderden ervaren juristen die thuis zijn in vrijwel alle soorten geschillen en claims Uw baas wil u op straat zetten. De nieuwe parketvloer trekt helemaal

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013

Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Interview tv-programma Nieuwsuur commissaris van de Koning Max van den Berg d.d. 27 november 2013 Twan Huys: 150 mensen uit uw provincie stappen naar de rechter omdat ze vinden dat hun huizen zodanig in

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Geschillen adviescommissie Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Een goede woning bieden in een prettige buurt. Dat is waarvoor uw woningcorporatie

Nadere informatie

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons.

U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. U heeft een klacht?! In deze brochure leest u wat u kunt doen als u een klacht heeft over ons. Inhoud Klachten? Laat het ons weten pagina 3 Hoe behandelt de Geschillencommissie uw klacht? pagina 5 Bijlage

Nadere informatie

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v.

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v. BIJLAGE 1 Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenamingen Contet/ werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, jongerenbuurtbemiddelaar.

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION

INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION INFORMATIE BROCHURE van MEDIATION Centraal secretariaat: Veertien Hond 32 4003 GK TIEL T : 0344 695 900 E : info@rdta.nl I : www.rdta.nl BTW nr. NL8512.27.156B01 KvK nr. 54248671 1 Inhoudsopgave Algemeen

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden:

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. M.A. Zon, in deze optredend als

Nadere informatie

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT

VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE VvE Management VOOR DE ZAKELIJKE MARKT DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG

SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG SOCIAAL STATUUT PARKSTAD LIMBURG Inleiding De komende jaren zullen de woningcorporaties van Parkstad Limburg een groot deel van hun woningen grondig opknappen. Dat is nodig, omdat de huurders recht hebben

Nadere informatie

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR

vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR vfas- (SCHEIDINGS)BEMIDDELINGSOVEREENKOMST FAMILIEMEDIATOR De ondergetekenden: De vfas-advocaat scheidingsbemiddelaar, hierna te noemen vfas-advocaat familiemediator mr. R.R.J.A. Olie-Hallmans, in deze

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas INFORMATIE VOOR NIEUWE CLIËNTEN GELD EN GELDZAKEN: SOMS BEST LASTIG Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl

Vereniging van Eigenaren. Vastgoeddiensten in vertrouwde handen. mijn-thuis.nl Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis ondersteunt op alle niveaus en neemt initiatief Vereniging van Eigenaren in vertrouwde handen thuis is specialist op het gebied van beheer van vastgoed.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen

Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf aangebrachte voorzieningen Veranderingen in en om uw woning Inhoud Zelf aangebrachte voorzieningen 3 Aanvraagformulier 7 Verhuisplannen? 10 Geschillenregeling 13 Adressen 14 Zelf aangebrachte voorzieningen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie

Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Toelichting Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol Nieuwegein Bij sloop of renovatie Algemeen So Dit is een verkorte weergave van het Algemeen Sociaal Plan en Participatieprotocol voor Nieuwegein.

Nadere informatie

VAN DOEMSCENARIO NAAR DROOMSCENARIO GROOT ONDERHOUD OLYKAMPEN RAALTE

VAN DOEMSCENARIO NAAR DROOMSCENARIO GROOT ONDERHOUD OLYKAMPEN RAALTE VAN DOEMSCENARIO NAAR DROOMSCENARIO GROOT ONDERHOUD OLYKAMPEN RAALTE DE HOOIVORK IS EEN TEKEN VAN STRIJDLUST, OVERLEVEN EN RESPECT VOOR HET PLATTELAND. IK BEN HEEL BLIJ MET HET RESULTAAT. ANNET VAN DER

Nadere informatie

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt

Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Nieuws & achtergronden NIEUWSBRIEF nr. 7 - West-Indische buurt Bewonersavond in april overbodig De Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. heeft aangegeven, dat een bewonersavond in april niet zinvol zou

Nadere informatie

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel!

Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Je geldzaken goed geregeld: een rustig gevoel! Samen je centen de baas GELD EN GELDZAKEN. SOMS BEST LASTIG. Het gebeurt iedereen wel eens. Dat je een brief krijgt die je niet goed begrijpt. Of dat je een

Nadere informatie

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp

Woningruil weken. Woningruil in uw eigen buurt. Amsteldorp Woningruil weken Amsteldorp 9 maart 2017 tot en met 3 mei 2017 Woningruil in uw eigen buurt Blijf langer in uw buurt wonen Vind een woning die beter bij u past Hulp bij het vinden van een woning Persoonlijk

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2 Nieuwsbrief Nummer 2 maart 2010 EnergieBesparingsProject Bomenbuurt Projectgroep Uitslag bewonersenquête RDH Architecten Geachte bewoner van de Bomenbuurt, In uw buurt is Woongoed met het eerste energiebesparingsproject

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper

Communicatiebeleid. Ruud Raats Bas Kemper Communicatiebeleid Ruud Raats Bas Kemper Versie definitief 22 juni 2016 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Waarom een communicatiebeleidsplan? 4 Overall doel communicatie 4 Communicatiedoelstellingen 4 Voor wie

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Een klacht is een uiting van onvrede met een behandeling of bejegening die door betrokkene als onjuist of onterecht wordt ervaren.

Een klacht is een uiting van onvrede met een behandeling of bejegening die door betrokkene als onjuist of onterecht wordt ervaren. Klachtenopvang Inleiding Alle medewerkers van ons ziekenhuis doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet helemaal naar wens gaat. Dat kan om heel verschillende

Nadere informatie

Overlast. Wees er tijdig bij! Tips voor een goed gesprek Als praten niet meer helpt Tips: voorkomen is beter Tot slot

Overlast. Wees er tijdig bij! Tips voor een goed gesprek Als praten niet meer helpt Tips: voorkomen is beter Tot slot Overlast Wees er tijdig bij! Tips voor een goed gesprek Als praten niet meer helpt Tips: voorkomen is beter Tot slot Overlast 2 Als bewoner heb je te maken met buren. Dat heeft voordelen en nadelen. Iedereen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Sloop alstublieft niet! (Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard)

Sloop alstublieft niet! (Dit bezwaar is niet ontvankelijk verklaard) Stadsdeel Osdorp Postbus 90460 1006 BL Amsterdam 1 Geacht bestuur en leden van de Raad, Bij deze maak ik bezwaar tegen de sloop van de Bart Poesiatstraat 1 t/m 27 en Domela Nieuwenhuisstraat 66 t/m 172

Nadere informatie

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing

meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing 1 meepraten bij nieuwbouw, verbouw en verhuizing Sociaal statuut cliënten Cello, versie voor cliënten 2 In dit boekje staat informatie over meedenken en meepraten als er in jouw woning wat verandert. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Op weg naar zelfsturing en kleinschaliger zorg: de eerste stappen

Op weg naar zelfsturing en kleinschaliger zorg: de eerste stappen Op weg naar zelfsturing en kleinschaliger zorg: de eerste stappen Verantwoordelijk Als zelfsturend team ben je zelf verantwoordelijk voor de zorg en de organisatie daarvan. In de meeste organisaties krijgen

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons

Huurdersinformatie. Ontevreden? Vertel het ons 1 Huurdersinformatie Ontevreden? Vertel het ons Klacht of compliment? Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Of heeft u een suggestie ter verbetering van onze dienstverlening? Wij horen het graag

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing vaak gemakkelijk. Een vriendelijk

Nadere informatie

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie,

Onderwerp. p/ a Wijksteunpunt Wonen Zuid. Petra Visscher. Uitspraak geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken. Geachte bewonerscommissie, Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Geschillencommissie Amsterdamse Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Postbus 1900 1000 BX Amsterdam Telefoon 020 251 4151 Fax 020 251 4544 Retouradres:

Nadere informatie

Sociaal Plan Celcius in het kort

Sociaal Plan Celcius in het kort Sociaal Plan Celcius in het kort Voor alle duidelijkheid Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties Het bruist in Woensel-West. De inspanningen van gemeente, corporaties en vooral

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? 3 Welke soorten klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 7 Wat zijn de kosten? 7 Waar vind ik

Nadere informatie