SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT"

Transcriptie

1 SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van wonen en leven in de Suikerbuurt. Samen spreken ze spelregels af, die ervoor zorgen dat het projectteam een Winning Team wordt. Dit zijn die spelregels.

2 Samen voor de Suikerbuurt S P E L R E G E L S V O O R H E T W I N N I N G T E A M VOORWOORD [GESCHREVEN DOOR DE PROJECTLEIDER] Pagina 1

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 1 INLEIDING... 3 HET PROJECTTEAM... 5 Opdracht van het projectteam... 5 Projectteam en werkgroepen... 6 Winning Team... 6 Stuurgroep... 7 COMMUNICATIE Buurt Informatiecentrum (BIC) ZO GAAN WE MET ELKAAR OM Samen uit samen thuis Scherp maar met respect voor elkaars situatie Geschillen ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ONDERTEKENING Leden van het projectteam Leden van de stuurgroep De bewoners van de Suikerbuurt Pagina 2

4 INLEIDING Samen voor de Suikerbuurt De suikerbuurt is een prachtige wijk in het dorp Hoogkerk. In 1920 werden de huizen door de woningbouwvereniging gebouwd voor de arbeiders van de suikerfabriek. De karakteristieke huizen zijn ontworpen door timmermanszoon Klaas Siekman in en hebben de status van gemeentelijk monument gekregen. Na een renovatie van de woningen in 1992 heeft een aantal bewoners last van vocht- en schimmelproblemen in hun huis. De oorzaak hiervan blijkt te liggen in een verhoogd grondwaterpeil. De nieuwe vloer en behandelde muren van de huizen zijn hier niet tegen bestand. In maart 2012 werd door 27 bewoners de actiegroep Gezond Hoogkerk opgericht om een vuist te maken tegen Steelande Wonen. Die is volgens de actiegroep verantwoordelijk voor de problemen en heeft ze niet opgelost. De actiegroep en Steelande Wonen hebben overleggen gevoerd. Tot nu toe zijn zij nog niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. Steelande Wonen heeft eind 2013 sloop- en nieuwbouwplannen naar buiten gebracht. Het oplossen van de vochtproblemen was volgens de corporatie zo kostbaar, dat sloop en nieuwbouw een goedkopere oplossing is. De actiegroep Gezond Hoogkerk was niet van deze plannen op de hoogte en is ook geen voorstander. Ook de gemeente Groningen is tegen de sloop van woningen in de Suikerbuurt. Daarvoor is de wijk te bijzonder. Begin 2014 kreeg Steelande Wonen een nieuwe directeur. Hij is het met de bewoners en de gemeente eens. De Suikerbuurt is te bijzonder om zo maar te slopen. Er is dus dringend behoefte aan een nieuw plan, met respect voor de buurt. Samen met de bewoners van de Suikerbuurt (en in het bijzonder de actiegroep Gezond Hoogkerk ) wil Steelande Wonen op zoek naar een oplossing. Maar nu dan ook echt sámen. Daarom is nu een projectteam opgericht. Een projectteam dat bestaat uit bewoners en uit medewerkers van Steelande Wonen. Met een projectleider als coach van het team. Dit projectteam gaat Samen voor de Suikerbuurt. Met maar één doel: winnen! Hoe ze gaan winnen staat beschreven in deze spelregels. Want elk winnend team houdt zich aan spelregels. Pagina 3

5 Pagina 4

6 HET PROJECTTEAM De bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen pakken de vochtproblematiek in de Suikerbuurt samen aan. Daarom hebben we gezamenlijk een projectteam opgericht. In dit projectteam zitten leden van de oude actiegroep Gezond Hoogkerk en medewerkers van Steelande Wonen. Samen hebben we een projecteider gekozen die de leiding neemt. Hij is de coach van ons team. Hij bepaalt de opstelling. Hij bepaalt ook of en wanneer er gewisseld moet worden. Wanneer dat nodig is deelt hij gele of rooie kaarten uit. Opdracht van het projectteam Het projectteam is verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing voor de vocht- en schimmelproblemen in de huizen van de Suikerbuurt. Nadat we die oplossing hebben gevonden, werken we een plan uit om die oplossing ook uit te voeren. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Voor de duidelijkheid hebben we onze opdracht opgedeeld in drie delen: Ontwikkel een plan dat definitief een einde maakt aan de vocht- en schimmelproblematiek in de huizen van Steelande Wonen in de Suikerbuurt. Ontwikkel een plan voor de verzorging van de woonomgeving voor, tijdens en na de aanpak van het vocht- en schimmelprobleem. We noemen dit het beheer van de openbare ruimte. Stel een Sociaal Plan op waarmee de pijn voor bewoners tijdens het oplossen van het probleem zoveel mogelijk wordt verzacht. In het Sociaal Plan is in ieder geval aandacht voor: De manier waarop alle bewoners worden betrokken bij het ontwikkelen van het oplossingsplan (Tijdelijke) verhuizing als dat nodig is (wisselwoningen) Verhuiskostenvergoeding Vergoeding van zaken die bewoners zelf hebben gebouwd, verbouwd of aangelegd Beheer van de openbare ruimte Klachten Spelregel 1 We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het oplossen van een heel moeilijk probleem. We doen er alles aan om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Goed voor alle betrokkenen. We lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Pagina 5

7 Projectteam en werkgroepen Het projectteam heeft een belangrijke en vooral ook moeilijke opdracht. Het is niet voor niets dat al vanaf 1992 wordt gezocht naar een oplossing. We zullen dus af en toe de hulp van anderen moeten inroepen om ons te helpen bij delen van onze opdracht. We vragen deze mensen dan in een werkgroep mee na te denken over een vraagstuk of probleem. We willen graag zoveel mogelijk bewoners betrekken bij de oplossing van het vocht- en schimmelprobleem. Ten eerste omdat de bewoners van de Suikerbuurt als ervaringsdeskundigen belangrijke kennis hebben. Ten tweede omdat we het belangrijk vinden na jarenlange strijd tussen bewoners en Steelande Wonen nu een keer op een positieve manier met elkaar op te trekken. Welke werkgroepen zullen er precies komen? Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen als we aan de slag gaan. We kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat er voor de volgende zaken werkroepen worden opgericht: De uitwerking van het Sociaal Plan Het beheer van de openbare ruimte Het overleg met architecten en andere deskundigen Kopers van woningen van Steelande Bijzondere problemen die zich voordoen Winning Team Het projectteam is een Winning Team. Dat betekent dat we alles op alles zetten voor het resultaat dat we willen bereiken: een oplossing voor het vocht- en schimmelprobleem waar alle betrokkenen tevreden mee kunnen zijn. We zorgen er op twee manieren voor dat we winnen: We zetten onze teamleden en werkgroepen zo in, dat een deelprobleem of deeltaak zo goed mogelijk wordt opgepakt. Het kan voorkomen dat op een bepaald moment mensen worden toegevoegd aan het projectteam of juist afvallen, om zeker te zijn dat we winnen. Voorbeeld: één van de leden van het projectteam heeft veel ervaring met communicatie. Zij is daarom binnen het projectteam verantwoordelijk voor de nieuwsbrief aan de bewoners. Individuele belangen van onze projectteamleden zijn ondergeschikt aan het resultaat dat we gezamenlijk willen bereiken. We werken niet voor onszelf. We werken voor alle huurders van Steelande Wonen in de Suikerbuurt die kampen met vocht- en schimmelproblemen. Spelregel 2 We zetten ons als projectteam in voor de belangen van alle huurders van Steelande die kampen met een vocht- en schimmelprobleem. We gaan voor de winst. Niet voor ons persoonlijke belang. Pagina 6

8 Stuurgroep Samen voor de Suikerbuurt Naast het projectteam wordt een stuurgroep in het leven geroepen. In de stuurgroep zitten de volgende mensen: de directeur en de manager Wonen van Steelande Wonen, de wijkmanager van de gemeente Groningen en de projectleider van het projectteam. De stuurgroep heeft drie taken. Ten eerste ondersteunt de stuurgroep het projectteam. De stuurgroep zorgt ervoor dat het projectteam voldoende geld, materialen, specialisten en overige benodigdheden heeft, om zijn opdracht uit te kunnen voeren. Ten tweede zorgt de stuurgroep ervoor dat de oplossing die het projectteam uiteindelijk bedenkt, kan worden uitgevoerd. Tot slot zorgt de stuurgroep ervoor dat de leefomgeving in de Suikerbuurt schoon, heel en veilig is en blijft. De oplossing die het projectteam bedenkt, zal in ieder geval geld gaan kosten. Dit geld moet natuurlijk ook betaald worden. Om teleurstellingen te voorkomen, heeft het projectteam één keer in de zoveel tijd overleg met de stuurgroep. Als de stuurgroep voelt aankomen dat de oplossingsrichting waarmee het projectteam bezig is onbetaalbaar zal zijn, dan kan de stuurgroep het projectteam op tijd waarschuwen. De teamleden bepalen natuurlijk zelf wat ze met die waarschuwing doen. Spelregel 3 De oplossing die door het projectteam bedacht wordt, moet natuurlijk wel betaald worden. Steelande Wonen en de gemeente stellen alles in het werk om de bedachte oplossing uit te voeren. Het projectteam informeert de stuurgroep één keer in de zoveel tijd. Zo kunnen ze bij de stuurgroep toetsen of de oplossingsrichting die ze uitwerken uit te voeren is. Stuurgroep Projectteam Werkgroep Werkgroep... Pagina 7

9 Even voorstellen L E D E N VA N H E T P R O J E C T T E A M [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. Pagina 8

10 L E D E N VA N D E S T U U R G R O E P Samen voor de Suikerbuurt [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. [NAAM] Korte persoonsomschrijving en reden waarom je lid bent van het projectteam. Pagina 9

11 Pagina 10

12 WIST U DAT: COMMUNICATIE Een van de belangrijkste dingen bij samenwerking is communicatie. Een belangrijke verantwoordelijkheid van het projectteam is dan ook het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt. Buurt Informatiecentrum (BIC) Het projectteam, Steelande Wonen en de gemeente Groningen willen de bewoners van de Suikerbuurt zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. In het verleden is de communicatie met bewoners nog wel eens goed misgegaan. Daar brengen we nu verandering in. Eén keer per maand brengt het projectteam een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief schrijven we korte wist-je-datjes over de vorderingen die we maken. Geen lange, moeilijke en saaie brieven. Nee korte tekstjes met daarin de kern van het nieuws. Midden in de Suikerbuurt wordt een Buurt Informatiecentrum (BIC) ingericht. De bewoners van de Suikerbuurt zijn daar zelf de baas over. Een bewoner wordt officieel benoemd tot beheerder van het BIC. In het BIC ligt alle informatie en plannen die het projectteam tot zijn beschikking heeft. Als bewoners in de nieuwsbrief dingen lezen waar ze meer van willen weten, dan kunnen ze dat in het BIC vinden. Het BIC in een woning van Steelande Wonen in het hart van de Suikerbuurt zit? Dat daarvoor geen huur hoeft worden betaald, maar dat Steelande Wonen de rekening betaalt? De bewoners van de Suikerbuurt de leiding hebben over het BIC? Een bewoner officieel benoemd is tot beheerder van het BIC? Bewoners van de Suikerbuurt alle informatie die het projectteam ter beschikking heeft kan inzien in het BIC? Spelregel 4 Het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt vinden we heel belangrijk. We zorgen er dus voor dat alle beschikbare informatie voor de bewoners in te zien is. Het Buurt Informatiecentrum dat wordt opgericht is voor bewoners door bewoners. Wilt u eens langskomen? Openingstijden [OPENINGSTIJD] tot [SLUITINGSTIJD]. Adres [ADRES] [HUISNUMMER] [POSTCODE] HOOGKERK Contact [ ] Pagina 11

13 Pagina 12

14 ZO GAAN WE MET ELKAAR OM Om goed met elkaar samen te werken, spreken we een aantal omgangsvormen met elkaar af. Simpele regeltjes, die ervoor zorgen dat we op en goede en leuke manier een belangrijk resultaat kunnen halen. Samen uit samen thuis De relatie tussen Steelande Wonen en de bewoners van de Suikerbuurt is niet altijd even goed geweest. Hiervan is iedereen zich bewust. We kiezen nu een nieuwe samenwerkingsvorm. Daarmee laten we oud zeer achter ons. We richten ons op te toekomst. Hiervan is iedereen overtuigd. Hierin speelt ook iedereen een rol. De samenwerkingsvorm die we kiezen is intensief. We vormen samen een projectteam. Dat betekent ook dat we allemaal een belangrijke verantwoordelijkheid hebben voor het slagen van de opdracht. We mogen van elkaar verwachten dat iedereen die verantwoordelijkheid neemt. Bij voorspoed en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn. Maar ook als er tegenslagen te overwinnen zijn of als er moeilijke besluiten genomen moeten worden. Het is Samen uit samen thuis. Spelregel 5 Samen uit samen thuis. Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in de samenwerking. We mogen van elkaar verwachten dat we blijven vechten voor de winst. In voor en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn, maar ook als we tegenslagen moeten overwinnen of als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Daar lopen we niet voor weg. Scherp maar met respect voor elkaars situatie We proberen samen een zeer moeilijk probleem op te lossen. Een probleem waarvoor de afgelopen 22 jaar nog geen oplossing is gevonden. Er zijn grote belangen in het spel. En het gaat om veel geld. Dat kan gepaard gaan met emoties, zeker als er lastige beslissingen genomen moeten worden. Discussies mogen scherp gevoerd worden, maar we behandelen elkaar altijd met respect. Een verschil van mening is dus niet erg. We houden alleen wel voor ogen, dat we er uiteindelijk gezamenlijk uit moeten komen. We staan dus open voor elkaars argumenten. We proberen ons in te leven in de situatie van een ander. Vanuit dit inlevingsvermogen zoeken we naar compromissen waar iedereen tevreden mee is. Waarmee we kunnen winnen. Pagina 13

15 Spelregel 6 We hebben respect voor elkaars situatie en elkaars belangen. We luisteren met een open oor, zonder vooroordelen. We proberen ons in te leven in de situatie van de ander. Een verschil van mening is niet erg. Maar we houden voor ogen dat we er uiteindelijk samen uit moeten komen. Geschillen Hoe groot een probleem of een verschil van mening ook is. We doen er alles aan om te proberen er samen uit te komen. Mocht dit nu echt niet lukken, dan is sprake van een geschil. We hanteren altijd als uitgangspunt: waar twee vechten hebben twee schuld. We voelen ons daarom verantwoordelijk voor het vinden van een eerlijke oplossing van het geschil, zonder dat we daarmee de samenwerkingsrelatie op spel zetten. Dat betekent geen rechtszaken. Dat betekent met elkaar praten in plaats van met de pers. Om een geschil op te lossen, kiezen we de weg van bemiddeling. In overleg kiezen we een onafhankelijke bemiddelaar aan wie we ons geschil voorleggen. Hij of zij heeft verstand van zaken, is niet verbonden met één van de partijen en stelt altijd het resultaat dat we willen bereiken voorop. De bemiddelaar hoort de partijen die een geschil hebben aan. Als het nodig is dan doet hij of zij onderzoek. Uiteindelijk komt de bemiddelaar met een advies. Beide partijen volgen het advies van de bemiddelaar op. Het maakt hierbij niet uit of ze het wel of niet eens zijn met dit advies. We vertrouwen op de deskundigheid van de bemiddelaar. Het advies van de bemiddelaar is dus bindend. Hierop maken we één uitzondering. De directeur van Steelande Wonen mag het advies van de bemiddelaar naast zich neerleggen, als dat advies zoveel kost dat Steelande Wonen het niet kan betalen. Dit kan de directeur natuurlijk niet zomaar doen. Hiervoor moet hij aan het projectteam kunnen aantonen waarom Steelande Wonen de uitvoering van het advies niet kan betalen. Spelregel 7 Ook bij een meningsverschil waar we niet gezamenlijk uitkomen (geschil), blijven we ons onverminderd verantwoordelijk voelen voor het gezamenlijke resultaat dat we proberen te bereiken. We stappen dus niet naar rechters of pers, maar zoeken samen een bemiddelaar. Een deskundige man of vrouw die een bindend advies geeft, waar we ons dan ook aan houden. Pagina 14

16 Pagina 15

17 Pagina 16

18 ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ We zijn gezamenlijk een Winning Team. Om te kunnen winnen spreken we een aantal spelregels met elkaar af. Simpele afspraken waar we onszelf aan houden en waar we de ander op aan kunnen, mogen en moeten spreken als dat nodig is. Spelregel 1 We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het oplossen van een heel moeilijk probleem. We doen er alles aan om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Goed voor alle betrokkenen. We lopen niet weg voor deze verantwoordelijkheid. Spelregel 2 We zetten ons als projectteam in voor de belangen van alle huurders van Steelande die kampen met een vocht- en schimmelprobleem. We gaan voor de winst. Niet voor ons persoonlijke belang. Spelregel 3 De oplossing die door het projectteam bedacht wordt, moet natuurlijk wel betaald worden. Steelande Wonen en de gemeente stellen alles in het werk om de bedachte oplossing uit te voeren. Het projectteam informeert de stuurgroep één keer in de zoveel tijd. Zo kunnen ze bij de stuurgroep toetsen of de oplossingsrichting die ze uitwerken uit te voeren is. Pagina 17

19 Spelregel 4 Het informeren van de bewoners van de Suikerbuurt vinden we heel belangrijk. We zorgen er dus voor dat alle beschikbare informatie voor de bewoners in te zien is. Het Buurt Informatiecentrum dat wordt opgericht is voor bewoners door bewoners. Spelregel 5 Samen uit samen thuis. Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid in de samenwerking. We mogen van elkaar verwachten dat we blijven vechten voor de winst. In voor en tegenspoed. Als er successen te vieren zijn, maar ook als we tegenslagen moeten overwinnen of als er moeilijke besluiten moeten worden genomen. Daar lopen we niet voor weg. Spelregel 6 We hebben respect voor elkaars situatie en elkaars belangen. We luisteren met een open oor, zonder vooroordelen. We proberen ons in te leven in de situatie van de ander. Een verschil van mening is niet erg. Maar we houden voor ogen dat we er uiteindelijk samen uit moeten komen. Spelregel 7 Ook bij een meningsverschil waar we niet gezamenlijk uitkomen (geschil), blijven we ons onverminderd verantwoordelijk voelen voor het gezamenlijke resultaat dat we proberen te bereiken. We stappen dus niet naar rechters of pers, maar zoeken samen een bemiddelaar. Een deskundige man of vrouw die een bindend advies geeft, waar we ons dan ook aan houden. Pagina 18

20 Pagina 19

21 Pagina 20

22 ONDERTEKENING Samen voor de Suikerbuurt Alle partijen die betrokken zijn bij de problematiek in de Suikerbuurt ondertekenen deze spelregels. Daarmee geven zij aan zich 100% in te zetten voor het vinden van een oplossing. Bovendien geven ze met de ondertekening van deze spelregels aan, dat ze deel willen uitmaken van het Winning Team dat die oplossing zal bedenken en uitvoeren. Leden van het projectteam Namens de actiegroep Gezond Hoogkerk tekenen de volgende leden van het projectteam: Namens Steelande Wonen tekenen de volgende leden van het projectteam: Als voorzitter van het projectteam tekent: Leden van de stuurgroep Namens Steelande Wonen tekent het volgende lid van de stuurgroep: Namens de gemeente Groningen tekent het volgende lid van de stuurgroep: Namens de projectgroep tekent het volgende lid van de stuurgroep: De bewoners van de Suikerbuur t Deze spelregels worden aan alle bewoners van de Suikerbuurt voorgelegd. Ook hen wordt de gelegenheid geboden om te tekenen. Omdat je enthousiast bent over het initiatief. Omdat je de opdracht van het projectteam belangrijk vindt. Omdat je graag deel uitmaakt van een werkgroep. Omdat je de leden van het projectteam en/of de stuurgroep een hart onder de riem wilt steken. Pagina 21

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt.

Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt. Conflictoplossing. Er is meer mogelijk dan u denkt. Conflictoplossing in het onderwijs Mr Antoinette Cluitmans, mr Ellen van Domburg, mr Thérèse Penders en mr Bas Vorstermans Conflicten op scholen Elke

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Hoe motiveer ik mijn manager

Hoe motiveer ik mijn manager Hoe motiveer ik mijn manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Teleurstelling 4 3 Zorgen 6 4 Assertiviteit 11 4.1 Sub assertief 11 4.2 Agressief 12 4.3 Assertief 12 5 Verbinding 14 6 Slot 15 Alles uit

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012

Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal Plan Nieuwbouw noordelijke blokken Fase 3 Wijkaanpak De Oude Kooi d.d. november 2012 Sociaal plan Noordelijke Blokken Inhoudsopgave Onderwerp Blad Inleiding 3 Sociaal Plan 4 Stadsvernieuwingsurgentie

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Gescheiden als partner, verbonden als ouder

Gescheiden als partner, verbonden als ouder Gescheiden als partner, verbonden als ouder 1 januari 2015 1 U heeft contact met Jeugdbescherming Gelderland, omdat er zorgen zijn over uw kind of de kinderen, mogelijk mede als gevolg van problemen met

Nadere informatie

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp?

Beschermings- bewindvoering. Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Beschermings- bewindvoering Wat is het, hoe werkt het en hoe krijg ik hulp? Dit boekje is gemaakt door Senturra Bewindvoering. Wat staat er in dit boekje? >> Senturra Bewindvoering is een organisatie die

Nadere informatie

mediation naast rechtspraak in familiezaken

mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation naast rechtspraak in familiezaken mediation: toch samen het conflict oplossen Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een juridische procedure rond een familieconflict Herziene versie

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven stappenplan voor leefbaarheidsinitiatieven Je hebt een idee, en wat voor één! Een idee waarmee je de leefbaarheid van je dorp kunt versterken. Een idee waarmee je een langgekoesterde wens in vervulling

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar.

stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. stel je voor Het nieuwe team Bloemhof staat voor u klaar. Voor het nieuwe regiokantoor Zuid, van links naar rechts: Lucinda Freire Monteiro (medewerker verhuur), Tineke Schnitzler (medewerker wijkbeheer),

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor cliënten Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 2 Overzicht onderwerpen Voorwoord 3 Onze organisatie

Nadere informatie