HC 2014 Wonen dag 1 Bouwkunde. 1) Funderings en vochtproblemen 2) Waardering isolatie en energiebesparende maatregelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HC 2014 Wonen dag 1 Bouwkunde. 1) Funderings en vochtproblemen 2) Waardering isolatie en energiebesparende maatregelen"

Transcriptie

1 HC 2014 Wonen dag 1 Bouwkunde 1) Funderings en vochtproblemen 2) Waardering isolatie en energiebesparende maatregelen HC 2014 Wonen dag 1 Bouwkunde 1) Funderings en vochtproblemen 1

2 Welkom Voorstellen docent Gescand??? / Controle aanwezigheid deelnemers Raakvlakken cursisten met inhoud van de dag Werkwijze en opzet trainingsdag Adviserende rol naar koper en verkoper Belangrijkste rol makelaar/taxateur? Expertise (laten) inbrengen. Bemiddeling in vastgoedtransacties. Behartiging belangen bij aankoop / verkoop. Tot stand brengen van transacties! 2

3 Adviserende rol naar koper en verkoper Tot stand brengen van transacties Meeste makelaars hanteren een stappenplan voor de aankoop of verkoop van de woning. In dit stappenplan is een belangrijke rol weggelegd voor makelaar als het gaat om onderzoek naar de waarde, kwaliteit, leefcomfort en duurzaamheid Adviserende rol naar koper en verkoper Onderzoek, bemiddeling en belangenbehartiging Dit vraagt om bouwkundige expertise van het comfortabeler, energiezuiniger en duurzamer maken van de woning. 3

4 1. Funderings en vochtproblemen Nederland is een vochtig land, een land met een specifieke bodemopbouw Door wisselingen in grondwaterstand, externe omstandigheden en het werken van de ondergrond kan het voorkomen dat er vocht en funderingsproblemen in woningen ontstaan Als makelaar dient u inzicht te hebben in het herkennen en ontstaan van schades aan woningen als gevolg van vocht en funderingsproblemen Na afloop bent u nog beter in staat om een adviserende rol te vervullen 2. Comfortabeler en duurzamer Naar schatting hebben 80% van alle bestaande woningen op dit moment een slechte energiebalans en wat gepaard gaat met hoge energielasten. Er is een toenemende oplegging vanuit regelgeving maar ook een toenemende vraag naar meer duurzame en energiebesparende woningen Het Energielabel (EPA) is wel verplicht, maar hoe is de praktijk? Belangrijke wijzigingen worden vanuit Europa ons verder opgelegd. Er circuleren op dit moment allerlei initiatieven, ideeën, pilots, innovaties en concepten en snel veranderende inzichten. Er is veel kennis voor de makelaar beschikbaar, maar waar? Na afloop bent u nog beter in staat om een adviserende rol te vervullen 4

5 Onderwerpen HC 2014 Kamer Wonen Dag 1 (Vandaag) Bouwkunde: Fundatie en vochtproblemen Oorzaken, oplossingen en kosten Risico s in aansprakelijkheid bij foutief handelen Veilig adviseren Waardering isolatie en duurzaamheidsmaatregelen Korte herhaling maatregelen, gericht op woonhuizen Ontwikkelingen sinds training HC Wonen 2012 Meerwaarde bediscussiëren en beargumenteren Dag 2 Plattelandswoningen, herbestemming en bijzondere gevallen Ethiek & regelgeving en klantgerichtheid & commercieel handelen Leerdoelen 2014 Blok 1. Fundatie en vochtproblemen A. Funderingsproblemen herkennen / benoemen. B. Vochtproblemen herkennen / benoemen. C. Oplossingen / maatregelen voor funderings en vochtproblemen benoemen / berekenen. D. Veilig advies m.b.t. funderings en vochtproblemen benoemen / beargumenteren. E. Risico s in aansprakelijkheid bij foutief handelen benoemen. 5

6 Leerdoelen 2014 Blok 2. Isolatie en duurzaamheidsmaatregelen A. Doel van het gebruik van isolatie en duurzaamheidsmaatregelen kunnen benoemen. B. Isolatiemaatregelen en duurzaamheidsinstallaties, gericht op woonhuizen kunnen herkennen en benoemen. C. Globale kosten isolatiemaatregel en installatie kunnen inschatten. D. Investering rendement kunnen berekenen. E. Argumenten kunnen geven voor de meerwaarde van een ingevoerde of in te voeren maatregel. Programma blok uur Welkom, voorstellen en inleiding dagprogramma uur Herkennen van funderings en vochtproblemen uur Korte pauze uur Herkomst van funderings en vochtproblemen uur Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uur Lunch uur Aanpak funderings en vochtproblemen uur Vaststellen leerpunten blok uur Einde blok 1 6

7 Programma blok uur Kennisquiz isolatie en duurzaamheidinstallaties uur Informeren omtrent ontwikkelingen sinds HC uur Opdracht beoordeling bestaande woning uur Korte pauze uur Uitleg mogelijkheden, bronnen en aandachtspunten uur Vaststellen leerpunten blok uur Evaluatie, samenvatting en afsluiting trainingsdag uur Einde blok 2 & trainingsdag 1 Blok 1. Fundatie en vochtproblemen Herkennen en benoemen van problemen, mogelijke oplossingen en risico s in aansprakelijkheid bij foutief handelen, het kunnen (laten) berekenen van kosten en veilig adviseren. 7

8 Blok 1. Fundatie en vochtproblemen HERKENNEN VAN FUNDERINGS EN VOCHT PROBLEMEN Sommige problemen direct zichtbaar 8

9 Ook in Nederland? Jazeker, ook in Nederland! 9

10 Jazeker, ook in Nederland! Kleine bouwwerken, grote bouwwerken 10

11 Adviserende rol naar koper en verkoper Hoe herken je als makelaar / taxateur tijdens een rondgang in en rond een woning? Een funderingsprobleem? Een ongezonde vochtbalans? Een vochtprobleem? Wat zijn mogelijke oorzaken en oplossingen? Groepsopdracht 1 Herkennen van problemen Werk met je groep opdracht 1 uit tijdsduur 45 minuten Deel 1: (Algemeen) Waaraan kan je als makelaar in zijn algemeen tijdens een rondgang in de woning: a) een funderingsprobleem herkennen? b) vochtproblemen en een ongezonde vochtbalans herkennen? Gegeven: Woning in de verkoop / aankoop. Deel 2: (Aan de hand van een woningplattegrond met foto s) Jullie krijgen een serie foto s met daarop de huidige funderings en vochtproblemen in het huis met bij iedere foto de volgende vraagstelling: 1. Benoem mogelijke oorza(a)k(en) van dit probleem. 2. Met welke klacht(en) komt de verkopende partij? 3. Benoem 1 of meerdere oplossingen om dit te herstellen. 4. Benoem maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. 5. Wat betekenen al deze tekortkomingen voor de vraagprijs? 11

12 Groepsopdracht 1 Herkennen van problemen foto 1 en Foto 1 Foto 2 Disclaimer: Alle getoonde foto s en schades zijn fictief, schade gevallen zijn in dit pand in de werkelijkheid niet aanwezig en is door ons bedacht uitsluitend voor de training. Groepsopdracht 1 Herkennen van problemen foto 3 en Disclaimer: Alle getoonde foto s en schades zijn fictief, schade gevallen zijn in dit pand in de werkelijkheid niet aanwezig en is door ons bedacht uitsluitend voor de training. Foto 3 Foto 4 12

13 Groepsopdracht 1 Herkennen van problemen foto 5 en 6 6. Foto 6 5. Foto 5 Disclaimer: Alle getoonde foto s en schades zijn fictief, schade gevallen zijn in dit pand in de werkelijkheid niet aanwezig en is door ons bedacht uitsluitend voor de training. Bespreken groepsopdracht 1 15 minuten Wat zijn jullie bevindingen? Welke conclusie trekken jullie hieruit? Wat betekent dit voor de vraagprijs? Funderings en vochtproblemen! 13

14 Aanwijzingen van funderingsproblemen Eerste visuele inspectie in de straat, in de woning en mogelijk nader onderzoek in het archief van de gemeente. scheefstand van de woning scheve vloeren ramen en deuren die vervormen en klemmen scheuren in bouwmuren en niet dragende wanden hoogteverschillen tussen panden en trottoir verzakking grond rondom het pand bij gelijksoortige panden in de buurt identieke problemen lage grondwaterstanden Aanwijzingen van vochtproblemen Hoog vochtgehalte in huis kan op termijn grote problemen veroorzaken: aantasting constructie en aantasting gezondheid bewoners beslagen ruiten en vochtplekken schimmels en houtrot ongedierte zoals zilvervisjes, pissebedden en slakken muf ruikend lucht gezondheidsproblemen van de bewoners hoge relatieve luchtvochtigheid prettig en wenselijk is RLV 40% 70% > 70% kans op ontwikkeling micro organismen. 14

15 Koffiepauze uur Blok 1. Fundatie en vochtproblemen HERKOMST VAN FUNDERINGS EN VOCHT PROBLEMEN 15

16 Soorten fundering en specifieke problemen Doelstelling Fundering op Staal Fundering op Palen Mogelijke problemen Doelstelling fundering Doorgeven van de bovenliggende belasting en alle krachten op dat gebouw naar de vaste ondergrond. Type fundering afhankelijk van grondsoort, ligging en diepte draagkrachtige laag. 16

17 Fundering op staal op palen Verbrede voet van metselwerk of een betonstrook die de krachten rechtstreeks op de ondergrond afdraagt (meestal zand). Palen op diepte gebracht. Draagvermogen uit puntweerstand en positieve kleef Mogelijke problemen op staal Verandering van grondwaterpeil, trillingen en (werk) omstandigheden. Ongelijkmatige zakking woning door inklinking van de ondergrond. In veen en kleigebieden vrijwel niet mogelijk. Woning met fundering op staal vast aan een woning op houten palen (rechts) 17

18 Problemen in de wijk Veen en kleigebieden in NL 18

19 Herkomst van problemen Mogelijke problemen op palen Grond gaat aan paal hangen door zakkingen (negatieve kleef). Aantasting draagvermogen en aantasting houten palen bij verlaging grondwaterpeil. In principe zijn alle woningen van voor 1970 onderzoekswaardig, ze zijn namelijk vaak gefundeerd op grenen houten palen 19

20 Negatieve kleef Grondwater en funderingen 20

21 Grondwater en funderingen Grondwater en houten palen 21

22 Is dit een ernstig probleem? Is dit een ernstig probleem? In de komende decennia zal in Nederland bij herstructurering van oude woningen en plattelandswoningen bij minstens woningen de fundering moeten worden hersteld. Daarnaast zullen naar schatting tussen de en ondiep gefundeerde woningen (op staal gefundeerde woningen) in klei en in veengebieden moeten worden voorzien van een nieuwe fundering. Bron: 22

23 Nog meer? De bodem daalt in veel gebieden door allerlei oorzaken en de zeespiegel stijgt. De afgelopen 100 jaar is de zeespiegel met 20 cm gestegen. 23

24 Effect van gaswinning op bodemdaling Effect van gaswinning schaliegas 24

25 Mijnbouw Toch nog onverwacht? Bron: leers.nl/heerlen wijst grote bouwprojecten op noodzaak van stevigefundering/ Soorten vocht en specifieke problemen 1. Activiteiten van bewoners 2. Toestand van de woning 25

26 1. Vocht door activiteiten van bewoners A. Ademhaling van mensen en dieren A. Activiteiten in huis koken in bad gaan en douchen wassen en drogen van was in huis dweilen en schoonmaken planten water geven Gezin van 4 personen brengt 7 tot 14 liter per dag het huis in!! (Bijna 4 m3 per jaar) 2. Vocht door toestand van de woning A. Doorslaand vocht in de gevel. B. Condensatie bij thermische bruggen. C. Lekkages door bouwfouten, verstopte dakgoten en veroudering van de woning. D. Vochtige kruipruimtes en optrekkend vocht vanuit de kruipruimte. Vast te stellen door visuele inspectie kruipruimte en meten RLV en temperatuur voor langere tijd 26

27 Vochtproblemen door kruipruimte vocht Droge kruipruimtes betekent niet altijd dat er geen probleem kan ontstaan capillaire werking water in bouwmuur Resume: Oorzaken van funderings en vochtproblemen Over het algemeen is 90% van de funderings en vochtproblemen grondwater gerelateerd. Omliggende bouwwerkzaamheden kunnen problemen veroorzaken: trillingen in de ondergrond, tijdelijke verlaging van grondwater en zijdelingse be/ontlasting van uw pand. Lekkende drainerende riolen zijn mogelijk het grootste probleem bij grondwater gerelateerde funderingsproblemen. 27

28 Wie is er nu verantwoordelijk voor grondwater gerelateerde problemen? Aanpak van rioleringsherstel 28

29 Aanpak van rioleringsherstel Aanpak van rioleringsherstel 29

30 Aanpak van rioleringsherstel Het riool is hersteld, dat wel 30

31 Groepsopdracht 2 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid Werk met je groep opdracht 2 uit tijdsduur 45 minuten U bent aan of verkoopmakelaar geweest van het pand van opdracht 1. Al jaren was de grondwater stand te laag. In de straat wordt nu gewerkt aan het achterstallig onderhoud aan de riolering. Er is plaatselijk een tijdelijke bemaling ingesteld. Er is een (vermoedelijk) grondwater gerelateerd funderings en vochtprobleem ontstaan. 1. Op welke wijze zou u hiervoor als makelaar aansprakelijk gesteld kunnen worden? 1. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de overige partijen: Eigenaar Koper Verkoper Gemeente Provincie Waterschap Uitwerking groepsopdracht 2 1. Op welke wijze zou u hiervoor als makelaar aansprakelijk gesteld kunnen worden? In welke mate heb je expertise ingebracht of ingehuurd ten tijde van de bemiddeling? In hoeverre is er extern deskundig onderzoek uitgevoerd en in een rapportage vastgelegd? 31

32 Uitwerking groepsopdracht 2 2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de: BEWONER funderings en vochtprobleem onder een woning? Een eigenaar is primair verantwoordelijk! Omgevingsproblemen kunnen dit verergeren: verandering grondwaterstand lekkende riolering trillingen door zwaar wegverkeer heiwerk in de omgeving ontgravingen voor bouwkelders Haalbaarheid aanpak is zeker bij meerdere panden een probleem. Uitwerking groepsopdracht 2 2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de: KOPER EN VERKOPER In BW: Koper mag verwachten dat huis voldoet aan de door hem gestelde redelijke verwachtingen In BW art 7:17 mag koper in geval van een gebrek de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade Echter Verkoper: informatieplicht Koper: onderzoeksplicht naar bouwkundige staat woning Advies KCAF: neem een funderingsparagraaf mee in het koopcontract 32

33 Uitwerking groepsopdracht 2 2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de: GEMEENTE De Gemeente is NIET verantwoordelijk voor funderingsproblemen onder de woning. Als er gevaarlijke situaties ontstaan heeft de gemeente de mogelijkheid om de eigenaar te dwingen de situatie op te heffen. Enkel wanneer de Gemeente door een ingreep of het nalaten daarvan, schade heeft veroorzaakt, kan zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de eigenaar van het pand. Zorgplicht voor riolering en drainage van de ondergrond. Zorgplicht voor afvoer van grondwater in openbaar gebied. Uitwerking groepsopdracht 2 2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de: PROVINCIE Voornamelijk een toeziende rol: controle rioolplannen gemeente afgifte vergunningen voor grondwater onttrekkingen voorheen ook controle peilbesluit waterschap 33

34 Uitwerking groepsopdracht 2 2. Wat is de rol en verantwoordelijkheid van het: WATERSCHAP Voert beheer over kwaliteit en kwantiteit oppervlakte water Met een zgn. Peilbesluit reguleert het Waterschap de hoogte van een grondwaterstand in een gebied. Peil moet multifunctioneel van aard zijn Peil moet op vastgesteld niveau handhaafbaar zijn Peilbesluit wordt openbaar vastgesteld en kent een beroepsmogelijkheid Door bodemdaling en zeespiegel stijging is het juist vaststellen van de grondwaterstand steeds een punt van aandacht. Website: registratie metingen van de ondergrond 34

35 35

36 36

37 DINOloket.nl Boormonsterprofiel Identificatie: B50F0328 Coördinaten: , Maaiveld: 13,80 m t.o.v. NAP Dieptetraject t.o.v. Maaiveld: 0,00 m - 35,00 m 37

38 38

39 Programma blok uur Welkom, voorstellen en inleiding dagprogramma uur Herkennen van funderings en vochtproblemen uur Korte pauze uur Herkomst van funderings en vochtproblemen uur Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uur Lunch uur Aanpak funderings en vochtproblemen uur Vaststellen leerpunten blok uur Einde blok 1 39

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning

Het herkennen en aanpakken van eventuele. funderingsproblemen. bij koop of verkoop van een woning Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning In gebieden met klei- en veenlagen zijn in het verleden houten paalfunderingen gebruikt. Soorten funderingen:

Nadere informatie

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade

Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Beslisboom peilbesluit en gebouwschade Zorgvuldige effectbepaling van een peilbesluit op de aanwezige bebouwing en het vaststellen van doelmatige maatregelen Definitief Uitgebracht aan: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED

FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED FUNDERINGSPROBLEMATIEK FRIES VEENWEIDEGEBIED een verkenning naar aard en omvang en de mogelijkheden voor een aanpak Provincie Fryslân januari 2008 Inhoudsopgave Samenvatting blz. i 1. Inleiding 1 2. Wat

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Teststraat1 1234 AB Teststad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede

Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede Pagina 1 / 16 Rapport naar aanleiding van inspectie van het object Aanbodstraat 1 0000 AB Woonstede Omstandigheden tijdens Inspectie Koper aanwezig? : nee Pand in gebruik? : nee; woning was verlaten, niet

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 1 september 2007 Rapportnummer : 072857

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Leeuwenburg 7 4307 CC Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

VOCHT BESTRIJDING VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! HET BESCHERMEN VAN BUITENGEVELS, KELDERS EN KRUIPRUIMTES TEGEN VOCHT

VOCHT BESTRIJDING VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! HET BESCHERMEN VAN BUITENGEVELS, KELDERS EN KRUIPRUIMTES TEGEN VOCHT VOCHTBESTRIJDING MET ZEKERHEID! MICHAL HERNIK VOCHTBESTRIJDING MEDEWERKER ISOPROFS Isoprofs is een, door het Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmaterialen (IKOB) en BV Kwaliteitsverklaringen Bouw

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Madoerastraat 31 Hengelo Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval van onvolledigheid of onjuistheden

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

SCHADE AAN GEVELS. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 SCHADE AAN GEVELS Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. SCHADE AAN GEVELS DOOR SCHEURVORMING... 3 3. ONDERGRONDSE OORZAKEN... 4 3.1 Scheurvorming

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013

Nieuwsbrief 7 KCAF november 2013 Roo, Marijke de Van: kcaf namens kcaf Verzonden: vrijdag 01 november 2013 16:12 Aan: staten Onderwerp: KCAF Nieuwsbrief Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen

Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport 2007-D-R0607/A Inventarisatie van hersteltechnieken bij problemen met houten funderingen www.tno.nl T 015 276 30 00 F 015 276 30 10 info-beno@tno.nl

Nadere informatie

Bijlage 6 Toetsingscriteria grondwaterstanden stedelijk gebied 1. Hoogst toelaatbare grondwaterstand onder bebouwing met kruipruimte Als toetsingscriterium voor bebouwing met kruipruimte wordt een hoogst

Nadere informatie

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit

Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring Particuliere woningverbetering Anouk Schuitemaker Frank Wassenberg Nieuwe oplossingen voor slechte woningkwaliteit Advies van Kenniskring

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011

bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouwtechnische inspectie straat te Dordrecht 19 januari 2011 bouw- en energieadvies INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMENE GEGEVENS... 3 2. CONCLUSIE & KOSTENRAMING... 4 2.1 Kostenraming... 4 2.2

Nadere informatie

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket

Grondwateroverlast? De gemeente reageert. Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket Grondwateroverlast? De gemeente reageert Leidraad voor de invulling voor het Grondwaterloket 28 juli 2008 Verantwoording Titel Grondwateroverlast? De gemeente reageert Opdrachtgever Leven met Water Projectleider

Nadere informatie

PALEN BOVEN WATER. Onderzoek Funderingsproblemen

PALEN BOVEN WATER. Onderzoek Funderingsproblemen PALEN BOVEN WATER Onderzoek Funderingsproblemen Rekenkamer Dordrecht: Adres Postbus 8 3300 AA Dordrecht Telefoon (078) 639 6218 E-mail rekenkamer@dordrecht.nl Internet www.dordrecht.nl/rekenkamer Contactpersoon:

Nadere informatie

Stagnatie funderingsherstel

Stagnatie funderingsherstel Postbus 192 3300AD Dordrecht www.kcaf.nl info@kcaf.nl KvK: 54523656 Rek: 1710.17.765 Stagnatie funderingsherstel Inhoud Samenvatting Probleemomschrijving van een aantal gedupeerden Wensenlijst Inleiding

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesrapport

Bouwkundig Adviesrapport Adres te Delft Bouwkundig Adviesrapport Aankoopkeuring Tel: 06-45022536 Bouw Advies van der Steuijt IBAN nr: NL75INGB0007544009 Url:www.bavds.nl Postbus: 2940 KvK nr: 57253315 Den Haag Email: info@bavds.nl

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport xxxxstraat 3 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Energielabels / Adviezen J. Catslaan 23 3705 BN Zeist Tel. 030-6940000 Fax 030-6940001

Nadere informatie

Bouwtechnisch rapport

Bouwtechnisch rapport Bouwtechnisch rapport Inspectiestraat 56 Utrecht Bouwkundige Adviezen Bemiddeling Bouwgeschillen Bouwkosten Bouwbegeleiding Kerkdijk 47b 3615 BB Westbroek Tel. 0346-215215 Rabobank NL20 RABO 0104 636 408

Nadere informatie