Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4"

Transcriptie

1 Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4 Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2014 Matchcare Edisonbaan 14E Postbus AS NIEUWEGEIN Tel: Contactpersoon:

2 Inleiding In kwartaal vier van 2014 zien we dat het aantal vacatures met tien procent is toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal in datzelfde jaar. De vraag op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft daarmee een volume dat de afgelopen zes jaar niet is gehaald. Een waarneming die past bij de positieve geluiden over de werkgelegenheid en de economie. Dit rapport gaat niet direct in op de economische situatie, maar laat de arbeidsmarkt zien zoals deze voor de werkzoekende van belang is. Het gaat bijvoorbeeld niet over sectoren waar bedrijven zich in bevinden, maar over vakgebieden waar mensen zich in ontwikkelen. Dit rapport geeft algemene voorbeelden van informatie die te benutten is om de kansen die er liggen te kunnen grijpen. 2

3 Vierde kwartaal 2014 Vraag naar personeel stijgt Ontwikkeling provincies loopt uiteen Vooral vraag naar management / beleid neemt toe Lager en ongeschoold personeel juist minder gevraagd 1.2 Ontwikkeling aantal vacatures in Nederland Q Q Q Q Q Q Q4 Figuur 1: Ontwikkeling totale vraag Nederlandse arbeidsmarkt Alle indexcijfers (trends) per kwartaal zijn gerelateerd aan het eerste kwartaal van Het volume in die periode is op 1.00 gesteld en alle andere perioden worden hiermee vergeleken. Over dit rapport Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Waar aantallen getoond worden gaat het om de aantallen werkelijk verwerkte en gepubliceerde vacatures. Dit komt voor in overzichten van de verdeling van vacatures over provincie, vakgebied etc. Om een indicatie te geven van ontwikkelingen in de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel worden correcties op de cijfers uitgevoerd. Omdat de verwerking deels handmatig gedaan wordt kan een verwerkingsgraad vastgesteld worden over een periode (niet alle vacatures kunnen altijd worden verwerkt). Om trends te kunnen bepalen worden de cijfers gecorrigeerd met deze verwerkingsgraad. 3

4 Ontwikkelingen per provincie in het derde kwartaal In onderstaande afbeelding is te zien hoe de vraag naar personeel is ontwikkeld ten opzichte van het derde kwartaal van Een fellere kleur betekent een grotere groei in aantal vacatures in het vierde kwartaal van Bijna alle provincies laten het afgelopen kwartaal een stijging zien, behalve Zeeland en Drenthe. Afbeelding 1: Ontwikkeling per provincie in Q4, vergeleken met het vorige kwartaal 4

5 Ontwikkelingen per provincie in de laatste zes kwartalen In tabel 2 is te zien hoe het aantal vacatures per provincie is ontwikkeld in de laatste zes kwartalen. De aantallen zijn vergeleken met het volume van begin Jaar/kwartaal Provincie Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Totaal Tabel 1: Indexcijfers provincies per kwartaal, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 Zeeland en Drenthe zijn de enige provincies die het afgelopen kwartaal een daling laten zien. De stijging in de vraag verschilt verder nogal sterk tussen de provincies. Flevoland, Overijssel en Gelderland stijgen het meest, terwijl de stijging in Friesland en Zuid-Holland bescheiden te noemen is. Zuid-Holland blijft wel duidelijk de provincie met de meeste vacatures. 5

6 Verhouding van het aantal vacatures per provincie Onderstaande afbeelding laat zien hoe het aantal vacatures verdeeld is over de provincies. Hoe donkerder de kleur, hoe meer vacatures in die provincie. De kaart is gekleurd door de cijfers van het vierde kwartaal van 2014, maar de verhoudingen tussen de provincies zijn redelijk stabiel. Afbeelding 2: Regionale spreiding van vraag naar personeel op basis van aantallen vacatures in Q4 6

7 Arbeidsmarktregio s Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen in één geslagen om UWV en gemeenten in de 35 arbeidsmarktregio's te ondersteunen in de vormgeving van de betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Zie voor meer informatie samenvoordeklant.nl. Om hierop aan te kunnen sluiten nemen we deze indeling over in deze rapportage. Jaar / kwartaal Arbeidsmarktregio Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Achterhoek Amersfoort Drechtsteden Drenthe Flevoland Food Valley Friesland Gooi- en Vechtstreek Gorinchem Groningen Groot Amsterdam Haaglanden Helmond-De Peel Holland Rijnland IJsselvechtstreek Midden-Brabant Midden-Gelderland Midden-Holland Midden-Limburg Midden-Utrecht Noord-Holland (Noord) Noord-Limburg Noordoost-Brabant Rijk van Nijmegen Rijnmond Rivierenland Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Twente West-Brabant Zaanstreek / Waterland Zeeland Zuid-Holland Centraal Zuid-Kennemerland Zuid-Limburg Zuidoost-Brabant Tabel 2: Trends per kwartaal op het vacaturevolume per arbeidsmarktregio, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 7

8 Werk- en denkniveau Door de vacatures in te delen in werk- en denkniveau kunnen we zien hoe de vraag naar de verschillende niveaus zich ontwikkelt Q Q Q Q Q Q4 Figuur 2: Trends per kwartaal op gevraagd werk- en denkniveau, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 De stijging op nationaal niveau is vanaf middelbaar niveau terug te vinden; lager geschoold personeel wordt afgelopen kwartaal juist wat minder gevraagd. Mbo-niveau wordt ook dit kwartaal het meest gevraagd, maar het verschil met Hbo-niveau is klein elementair lager middelbaar hoger wetenschappelijk Figuur 3: Verdeling van de vacatures over werk- en denkniveau in het vierde kwartaal van

9 Loopbaanrichtingen Als we de vraag naar personeel indelen op loopbaanrichtingen zien we onderstaand beeld. De verhouding tussen de (vraag naar) loopbaanrichtingen is afgelopen kwartaal vrij stabiel gebleven ICT / techniek / chemie Administratief / financieel Bouw / installatie Commercieel / marketing Productie / agrarisch Logistiek Zorg / welzijn HR / gedrag / maatschappij Management / beleid Onderwijs / training Horeca / toerisme / sport Recht / veiligheid Cultuur / media / vormgeving Figuur 4: Verhouding van het vacature-aanbod op loopbaanrichtingen in het vierde kwartaal van 2014 Alle vacatures worden aan het beroepenmodel van Matchcare gekoppeld. Op die manier is veel informatie beschikbaar over algemene kenmerken van de vacatures en ook de richtingen waarbinnen het gevraagde werk te plaatsen is. Meer informatie over het beroepenmodel is te vinden op de laatste pagina van dit rapport. 9

10 Vakgebieden Hieronder is te zien wat de verhouding is van de vijf meest gevraagde vakgebieden ten opzichte van de totale vraag naar personeel. Samen vormen deze vakgebieden meer dan 50% van de totale vraag in het afgelopen kwartaal Administratie ICT Verkoop Productie Technologie Overig Figuur 5: Verhouding van de vijf meest gevraagde vakgebieden in het vierde kwartaal van 2014 De top vijf vakgebieden zijn dezelfde als vorig kwartaal, alleen is de vraag in verkoop nu groter dan productie. Opvallend is vooral de toenemende vraag bij administratie Q Q Q Q Q Q Administratie ICT Verkoop Productie Technologie Figuur 6: Trends per kwartaal van de vijf meest gevraagde vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 10

11 Ontwikkeling per vakgebied in de laatste zes kwartalen Onderstaand overzicht geeft de trends weer van alle vakgebieden. De meest opvallende stijging is te zien bij Beleid en bestuur. Hoewel de totale (nationale) trend stijgend is, zien we dat niet bij alle vakgebieden terug. Vervoer en transport doet een stap terug, maar de grootste daling zien we bij de Horeca. Jaar / Kwartaal Vakgebied Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Administratie en klantenservice Arbeid en maatschappij Beleid en bestuur Bouw Communicatie en marketing Defensie Gezondheidszorg en welzijn Horeca Informatie- en communicatietechnologie Inkoop en magazijnbeheer Installatie, reparatie en onderhoud Kunst, cultuur en media Landbouw, veeteelt en visserij Natuur- en milieuwetenschappen Onderwijs, opleiding en training Persoonlijke dienstverlening Politie, brandweer en beveiliging Productie Recht Recreatie, sport en toerisme Schoonmaak en beheer Technologie Verkoop en handel Vervoer en transport Verzekeringen en financiën Tabel 3: Trends per kwartaal van alle vakgebieden, gerelateerd aan het niveau van 2013-Q1 11

12 Verdeling vakgebied werk- en denkniveau Door het gevraagde werk- en denkniveau af te zetten tegen de gevraagde vakgebieden, is veel informatie in één overzicht weer te geven. Zo is het percentage dat een vakgebied vertegenwoordigt in alle gepubliceerde vacatures af te lezen, als ook het percentage vacatures op een bepaald werk- en denkniveau. De combinatie van deze twee levert ook nieuwe informatie op: zo is bijvoorbeeld te zien dat op mboniveau de meeste vacatures zijn ontstaan binnen administratie en klantenservice, en op hbo-niveau binnen de ICT. Niveau Vakgebied Basis Lager mbo Hoger wo Totaal Q4 Vakgeb.% Administratie en klantenservice % Arbeid en maatschappij % Beleid en bestuur % Bouw % Communicatie en marketing % Defensie % Gezondheidszorg en welzijn % Horeca % ICT % Inkoop en magazijnbeheer % Installatie, reparatie en onderhoud % Kunst, cultuur en media % Landbouw, veeteelt en visserij % Natuur- en milieuwetenschappen % Onderwijs, opleiding en training % Persoonlijke dienstverlening % Politie, brandweer en beveiliging % Productie % Recht % Recreatie, sport en toerisme % Schoonmaak en beheer % Technologie % Verkoop en handel % Vervoer en transport % Verzekeringen & financiën % Totaal Q % Niveau % 4% 15% 37% 37% 7% 100% Tabel 4: Verdeling van alle gepubliceerde vacatures over vakgebied en werk- en denkniveau, vierde kwartaal van

13 Werksoorten In het beroepenmodel zijn werkactiviteiten gedefinieerd per beroep. Deze werkactiviteiten behoren tot een bepaalde werksoort. Op deze manier kan inzichtelijk gemaakt worden hoe vaak de werksoorten gevraagd zijn in het afgelopen kwartaal. Uitvoeren komt in elk beroep voor; of andere werksoorten voorkomen hangt vooral af van het niveau en het vakgebied van een beroep. 4% 2% 3% aansturen bedenken 8% beslissen communiceren 44% 10% controleren helpen 3% 4% kennis overdragen onderzoeken ontwikkelen 3% 4% 3% 12% organiseren overtuigen uitvoeren Figuur 7: Verdeling van de vacatures in het vierde kwartaal van 2014 over werksoort Ook de ontwikkeling in de vraag naar werksoorten kan gevolgd worden, hieronder de werksoorten die het afgelopen kwartaal het meest opvallen: kennis overdragen, beslissen en organiseren zijn het meest gestegen de afgelopen kwartalen, terwijl helpen enigszins achterblijft beslissen helpen kennis overdragen organiseren overtuigen 2013 Q Q Q Q Q Q4 Figuur 8: Trends van werksoorten met minst en meest stijgende vraag in 2014 Q4 (ten opzichte van 2013 Q1) 13

14 Meest gevraagd: beroepsgroepen In de top van de meest gevraagde beroepsgroepen zien we duidelijk de meest gevraagde vakgebieden terug: Administratie en ICT. De vacatures die binnen deze twintig beroepsgroepen vallen vormen samen bijna de helft van de totale vraag naar personeel. Beroepsgroep (top 20) Aantal Q4 % Programmeurs % Monteurs industriële machines % Administratief medewerkers % Financieel-administratief medewerkers % Accountmanagers % Ingenieurs, constructeurs en technici elektro % Systeem- en applicatiebeheerders % Administratief magazijnmedewerkers % Verkopers % Samenstellers, -bouwers en monteurs % Verpleegkundigen % Consultants en specialisten IT % Medewerkers klantenservice % Ingenieurs, constructeurs en technici wtb % Uitvoerders en projectleiders bouw % Personeel en arbeid deskundigen % Productiemedewerkers % Afwerkers bouw % Vertegenwoordigers artikelen en producten % Medewerkers laden en lossen % Meest gevraagd: beroepen De Administratief medewerker is dit kwartaal in de top 10 verschenen, ten koste van de Productiemedewerker. Hieronder de trendcijfers van de tien meest gevraagde beroepen. jaar / kwartaal Beroepen (10 meest gevraagde) Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Software developer Onderhoudsmonteur machines Commercieel medewerker Accountmanager Verkoper winkel of warenhuis Verpleegkundige Medewerker klantenservice Supervisor van bouwbedrijf medewerkers Medewerker planning en expeditie Administratief medewerker

15 In de categorie meest gevraagd zijn oneindig veel overzichten te maken. We tonen er een aantal om te laten zien dat op veel onderdelen te sturen valt. Het zoeken naar kansen, voor beleidsmakers, werkgevers, en natuurlijk voor de werkzoekende, kan met de juiste informatie vaker een succes worden. Meest gevraagde werkactiviteiten per vakgebied Nieuw in deze rapportage zijn de werkactiviteiten. De werkelijke invulling van werk kan vanzelf afwijken per vacature. Gemiddeld genomen, en ook zo opgenomen in het Matchcare beroepenmodel, zijn deze werkactiviteiten (per vakgebied) het afgelopen kwartaal het meest gevraagd. Vakgebied Administratie en klantenservice Arbeid en maatschappij Beleid en bestuur Bouw Communicatie en marketing Defensie Gezondheidszorg en welzijn Horeca Informatie- en communicatietechnologie Inkoop en magazijnbeheer Installatie, reparatie en onderhoud Kunst, cultuur en media Landbouw, veeteelt en visserij Natuur- en milieuwetenschappen Onderwijs, opleiding en training Persoonlijke dienstverlening Politie, brandweer en beveiliging Productie Recht Recreatie, sport en toerisme Schoonmaak en beheer Technologie Verkoop en handel Vervoer en transport Verzekeringen en financiën Werkactiviteit (meest gevraagd) Gegevens verzamelen en verwerken Beslissingen nemen over personeelsbeleid of geschiktheid van mensen Aansturen en coördineren van activiteiten van werknemers Aanbrengen of plaatsen van materialen of onderdelen Analyseren van de markt of doelgroep Bedienen van communicatieapparatuur bij een alarmsituatie Volgen van medische procedures Bereiden van voedsel Configureren, installeren, programmeren Beheren van voorraad en inkoop organiseren Gebruik maken van gereedschappen, apparatuur of materialen bij reparatie of bewerking Bedienen van geluids-, video-, of belichtingsapparatuur Bedienen van landbouwmachines of apparaten Onderzoeksgegevens verzamelen Bijhouden van onderwijsverslagen, rapporten of dossiers Uitvoeren van uiterlijke verzorging Kennis van voorschriften, wetgeving en procedures toepassen Sorteren, inpakken of inladen Verklaren van wetten, verordeningen of regels Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien Materialen of omgevingen schoonmaken of onderhouden Analyseren van (bouw-) technische gegevens, ontwerpen of rapporten Kennis van commerciële methodes, procedures en wetgeving toepassen Posities en routes volgen of berekenen Financiële gegevens analyseren en berekeningen maken 15

16 Trends meest gevraagde werkactiviteiten (per vakgebied) Van de meest gevraagde werkactiviteiten per vakgebied is hieronder weergegeven wat de trend is van die vraag over de afgelopen zes kwartalen. Jaar / Kwartaal Werkactiviteit Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Aanbrengen of plaatsen van materialen of onderdelen Aansturen en coördineren van activiteiten van werknemers Analyseren van (bouw-) technische gegevens, ontwerpen of rapporten Analyseren van de markt of doelgroep Bedienen van communicatieapparatuur bij een alarmsituatie Bedienen van geluids-, video-, of belichtingsapparatuur Bedienen van landbouwmachines of apparaten Beheren van voorraad en inkoop organiseren Bereiden van voedsel Beslissingen nemen over personeelsbeleid of geschiktheid van mensen Bijhouden van onderwijsverslagen, rapporten of dossiers Configureren, installeren, programmeren Financiële gegevens analyseren en berekeningen maken Gasten ontvangen en van praktische informatie voorzien Gebruik maken van gereedschappen, apparatuur of materialen bij reparatie of bewerking Gegevens verzamelen en verwerken Kennis van commerciële methodes, procedures en wetgeving toepassen Kennis van voorschriften, wetgeving en procedures toepassen Materialen of omgevingen schoonmaken of onderhouden Onderzoeksgegevens verzamelen Posities en routes volgen of berekenen Sorteren, inpakken of inladen Uitvoeren van uiterlijke verzorging Verklaren van wetten, verordeningen of regels Volgen van medische procedures

17 Meest gevraagd: functies per arbeidsmarktregio Voor de eerder genoemde arbeidsmarktregio s is de meest gevraagde functie per regio weergegeven. Arbeidsmarktregio Functie Aantal Achterhoek productiemedewerker 81 Amersfoort medewerker klantenservice 118 Drechtsteden elektrotechnisch projectleider 106 Drenthe productiemedewerker 38 Flevoland medewerker klantenservice 135 Food Valley medewerker klantenservice 83 Friesland accountmanager 76 Gooi- en Vechtstreek accountmanager 53 Gorinchem servicemonteur buitendienst 47 Groningen medewerker klantenservice 126 Groot Amsterdam medewerker klantenservice 495 Haaglanden accountmanager 198 Helmond-De Peel productiemedewerker 43 Holland Rijnland verkoper winkel, warenhuis 92 IJsselvechtstreek productiemedewerker 103 Midden-Brabant medewerker klantenservice 178 Midden-Gelderland verzorgende IG 112 Midden-Holland sales engineer 35 Midden-Limburg productiemedewerker 72 Midden-Utrecht programmeur Java 309 Noord-Holland (Noord) productiemedewerker 75 Noord-Limburg medewerker klantenservice 88 Noordoost-Brabant accountmanager 160 Rijk van Nijmegen assistent-accountant 74 Rijnmond servicemonteur buitendienst 325 Rivierenland servicemonteur buitendienst 72 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe servicemonteur buitendienst 137 Twente productiemedewerker 132 West-Brabant productiemedewerker 186 Zaanstreek / Waterland servicemonteur buitendienst 43 Zeeland medewerker bediening 102 Zuid-Holland Centraal medewerker klantenservice 82 Zuid-Kennemerland verzorgende IG 48 Zuid-Limburg medewerker klantenservice 190 Zuidoost-Brabant software engineer

18 Matchcare Vacaturebank Deze rapportage is gebaseerd op de Matchcare vacaturebank. Deze vacaturebank geeft een actueel, dagelijks overzicht van een groot deel van alle op het internet gepubliceerde vacatures. Dit biedt inzicht in de actuele arbeidsmarkt, ingedeeld naar regio, vakgebied en niveau. Gemiddeld zijn er dagelijks actuele vacatures in te zien. Bron vacatures De bron voor de vacaturebank is Jobfeed. Dagelijks worden de nieuwst gepubliceerde vacatures in een automatisch proces aangeleverd. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van: grote bedrijven en organisaties vakorganisaties en kenniscentra werving en selectie-, detachering- en uitzendbureaus algemene vacaturesites, zoals Jobbird, Werk.nl, NationaleVacaturebank.nl, etc.. Controle vacatures Matchcare heeft een vacatureteam dat dagelijks nieuw gepubliceerde vacatures analyseert en categoriseert. Het vacatureteam checkt het aanbod aan vacatures op: contactgegevens, duidelijkheid in naam, vestigingsplaats / postcode en dergelijke dubbelingen in het aanbod Verrijking met het Matchcare Beroepenmodel Het vacatureteam verrijkt de vacatures met: gestandaardiseerde functiebenaming competenties, vaardigheden en werkactiviteiten Matchcare Beroepenmodel Matchcare heeft een uitgebreid beroepenmodel ontwikkeld dat via talrijke invalshoeken informatie biedt over beroepsmogelijkheden. De hiërarchie van het beroepenmodel is als volgt opgebouwd: 13 loopbaanrichtingen: de loopbaanrichtingen zijn een grove indeling van het beroepenspectrum, waarmee een eerste oriëntatie overzichtelijk wordt gemaakt. 25 vakgebieden: deze vakgebieden vormen een hanteerbare inhoudelijke indeling van alle mogelijke vakken of richtingen binnen de Nederlandse arbeidsmarkt. 251 beroepsgroepen: met deze clusters van beroepen krijgen verschillende werksoorten en specialismen binnen een vakgebied vorm. 901 beroepen: de beroepen zijn de centrale entiteit binnen het model. Beroepen zijn standaardclusters van werk waarvoor een bepaald profiel benodigd is op persoonlijkheid en competenties. Ruim functies: functies zijn de verschillende verschijningsvormen van de beroepen, gespecificeerd op het niveau van banen en vacatures. Ongeveer synoniemen: de synoniemen zijn gekoppeld aan de functies en bevatten onder andere spellingsvarianten en gerelateerde termen. Deze dienen als hulp bij het vinden of koppelen van de gewenste of juiste functienamen. 18

Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1

Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1 Arbeidsmarktrapportage 2015 Q1 Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2015 Matchcare Edisonbaan 14E Postbus 732 3430 AS NIEUWEGEIN Tel: 030-6029400 E-mail:

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014. 2 2014 2014 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van:

mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: mei 2015 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer In 2014 onderzochten UWV en SBB de informatiebehoefte

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator

Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde. Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator Nieuwe arbeidsmarktgegevens over de vraagzijde Ontwikkeling vacaturemarkt en spanningsindicator MANAGEMENTSAMENVATTING De belangrijkste taak van het UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Regiorapport Noord-Veluwe

Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Regiorapport Noord-Veluwe Jan Dirk Gardenier Hans van Rijn April 2013 1 Inhoud Regiorapport Noord-Veluwe 1 Inhoud 2 Inleiding 3 Samenvatting en analyse 4 Noord-Veluwe in vogelvlucht

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Administratieve beroepen

Administratieve beroepen Opdrachtgever UWV Administratieve beroepen Arbeidsmarktbeschrijving Onderzoek Einddatum 3 juni 2015 Categorie Arbeidsmarkt Conclusie Door verdergaande automatisering worden administratieve banen hard getroffen

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013

Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013 Bijlage 3 Basiscijfers Jeugd Rijnmond juni 2013 Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een beeld van de actuele ontwikkelingen rond geregistreerde werkzoekende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014

Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving. 5 september 2014 Informatie en Communicatie Sectorbeschrijving 5 september 2014 Sectorbeschrijving Informatie en Communicatie 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 1. Werkgelegenheid en vacatures 8 1.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt

Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs 2004-2005. door Mike van Mechelen, Huub Verijdt 12 Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs door Mike van Mechelen, Huub Verijdt Colofon Datum aanmaak Versie Status Kenmerk Bestand Datum bijstellen Auteur 1 oktober 2004 1.0 Officieel Mike van Mechelen,

Nadere informatie

Eindrapportage Stichting A+O fonds Rijk. Loopbaanpaden voor P&S medewerkers

Eindrapportage Stichting A+O fonds Rijk. Loopbaanpaden voor P&S medewerkers Stichting A+O fonds Rijk Loopbaanpaden voor P&S medewerkers Rapport Henk Adam Bas Lassing Nieuwegein, juni 2006 Matchcare Uitgave: Stichting A+O fonds Rijk Auteurs: Henk Adam, Bas Lassing (Matchcare) Copyright

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van:

juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: juni 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Midden-Utrecht Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is vernieuwd.

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland

Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Vakcollege Tiel -- Regionaal economische verkenning regio Rivierenland Eindrapportage Erik Keppels Kees Meijer Nijmegen, 8 juni 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2010 Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein

De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein Afdeling arbeidsmarktonderzoek Odile Sondermeijer Juni 2013 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen in het ECABO domein 1 13 06 26 De behoefte aan Ad-opleidingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie

Sectorale arbeidsmarktinformatie Opdrachtgever Stichting van de Arbeid Opdrachtnemer RWI Onderzoek Sectorale arbeidsmarktinformatie: overschotten en tekorten - kansen en mogelijkheden: hoofdlijnenrapport Startdatum 1 december 2011 Einddatum

Nadere informatie