Academy voor Interim Financials

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academy voor Interim Financials"

Transcriptie

1 Academy voor Interim Financials Cursusoverzicht najaar 2015 An independent member of Baker Tilly International

2 Academy voor Interim Financials: Daar waar het gaat om jouw persoonlijke ontwikkeling, informeel netwerken, het verzamelen van erkende PE-punten en het opdoen van relevante kennis. 2

3 Voorwoord Beste lezer, Voor je ligt een vernieuwde brochure met daarin het cursusaanbod voor het najaar Als Interim Financial wil je jezelf blijven ontwikkelen. Wij komen je hierin tegemoet door de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten van Interim Financials. is NBA geaccrediteerd. Wij zijn een PE-erkende onderwijsinstelling en verzorgen cursussen en trainingen in het kader van de permanente educatie. Dit betekent dat je de verplichte PE-punten bij ons kunt halen door het volgen van onze cursussen. De cursussen zijn bedoeld voor Interim Financials werkzaam als accountants, fiscalisten, (salaris)administrateurs, HRM-ers, maar ook voor Interim Financials die werkzaam zijn binnen het brede financiële werkveld. Wij volgen hierbij de vaktechnische ontwikkelingen op de voet en leveren cursussen die zich niet beperken tot de theorie alleen. De praktijk is een belangrijk onderdeel van onze trainingen. Wij zien je graag terug op één van onze cursussen! Met vriendelijke groet, Team Interim Financials 3

4 Bij hebben wij het beste van twee werelden: lokale betrokkenheid én een sterke internationale organisatie. 4

5 Inhoudsopgave 1. Arbeidsrecht en actualiteiten 2. Europees Sociaal Fonds (ESF) 3. Certified Internal Auditor (CIA) 4. Strategische Business Planning 5. Horizon Inschrijvingsvoorwaarden 7. Algemene voorwaarden spaaractie 8. Bijlage Algemene voorwaarden Academy Data PE-punten Arbeidsrecht en actualiteiten en Europees Sociaal Fonds en Certified Internal Auditor , en , Strategische Business Planning en Horizon en

6 1. Arbeidsrecht en actualiteiten Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol in iedere onderneming. Met ingang van 1 juli 2015 heeft het nieuwe ontslagrecht, door de Wet Werk en Zekerheid, consequenties voor uw personeelsbeleid. Wat betekent dit voor uw rechten en plichten als werkgever? Na het volgen van deze cursus beheers je de financiële risico s, zie je kansen voor jezelf en klanten en ken je de gevolgen van onder andere de aanzegtermijn, wijziging ketenregeling en de nieuwe ontslagregels. Resultaat Interim Financials verzorgt voor het eerst een cursus op juridisch vlak. Deze cursus is gericht op actuele en ingrijpende wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht als gevolg van de inwerkingtreding van de tweede tranche van de Wet Werk en Zekerheid. Kortom: in een halve dag op de hoogte van de nieuwe flex- en ontslagregels. Inhoud Gedurende de cursus komen de volgende aspecten aan bod: Overzicht wijzigingen Wet Werk en Zekerheid per januari jl.; Ontslag, ontslagvergoedingen en WW; Verplichte routing bij ontslag; Beperkingen van ontslagmogelijkheden bij zieke werknemer; Wijziging ketenregeling per 1 juli 2015; Dossieropbouw; Reorganisaties; Vaststellingsovereenkomsten. Doelgroep Deze cursus is bedoeld voor accountants, fiscalisten, salarisadministrateurs en HR-adviseurs die te maken hebben met de Wet Werk en Zekerheid. Datum: 8 en 15 oktober 2015 Tijd: 15:15-20:00 uur (inclusief luxe broodjesbuffet) Plaats: Hotel Houten Kosten: 550,- (exclusief btw) Aanmelden: bakertillyberk.nl/academy Cursusleider De cursus wordt gegeven door Carin Welters, werkzaam binnen. Carin beschikt over zeer uitgebreide kennis en ervaring van het arbeidsrecht en doceert al sinds jaar en dag op dit terrein. 6

7 2. Europees Sociaal Fonds (ESF) De komende zeven jaar krijgt Nederland bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds om mensen in staat te stellen een baan te vinden. Hierdoor ben je in staat je te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat veel organisaties te maken krijgen met het inrichten en uitvoeren van een projectorganisatie en administratie die voldoet aan de Subsidieregeling ESF Interim Financials verzorgt na eerder succes opnieuw een cursus waarin de ins en outs van de subsidieregeling en praktische toepassingen voor de projectorganisatie en administratie worden behandeld. Resultaat Tijdens de training gaan wij in op de do s en don ts, op basis van onze ervaringen, van ESF Na het volgen van deze cursus ben jij in staat om aanvragers en uitvoerders van ESF-projecten te adviseren en/of te ondersteunen. Inhoud Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: ESF en de verschillen ten opzichte van het oude programma; Het geheim achter een succesvolle projectorganisatie; De inrichting van een controleerbare projectadministratie; De nieuwe rol van de auditautoriteiten. Datum 20 en 27 oktober 2015 Tijd uur (inclusief luxe broodjesbuffet) Plaats Hotel Houten Kosten 400,- (exclusief btw) Aanmelden bakertillyberk.nl/academy Doelgroep Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor accountants of bijna afgestudeerd accountants welke werkzaam zijn binnen de Rijksoverheid. Daarnaast is de cursus ook bijzonder interessant voor (niet) accountants, die werken met ESFsubsidies en overige geïnteresseerden. Jouw medecursisten zijn voornamelijk freelancers. Cursusleider De cursus wordt gegeven door Hans Hofman AA, Subsidiespecialist binnen. Hans beschikt over zeer uitgebreide kennis en ervaring met subsidie wet- en regelgeving in het algemeen en Europese subsidieregelgeving in het bijzonder. 7

8 3. Certified Internal Auditor (CIA) Het CIA examen toetst kennis en vaardigheid in internal auditing en is de enige internationaal erkende titel voor internal auditors. De opgedane kennis is waardevol voor audit professionals, die binnen internal auditing blijven en voor functionarissen die overstappen naar andere jobs. De ondernemingsbrede knowhow van de business, risico s en managementcontrol geeft hiervoor een stevige basis. Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. IIA is gelieerd aan de wereldwijde organisatie (IIA Inc.) die zo n leden telt in 165 landen. Resultaat Voorbereiding voor deelneming aan het CIA examen. De training is geen opleiding tot internal auditor, maar specifiek afgestemd op het succesvol afleggen van het CIA examen. Het CIA examen wordt afgenomen door het Institute of Internal Auditors. Wanneer je het examen hebt gehaald mag je de titel CIA voeren. Inhoud Het CIA examen toetst de kandidaat ten aanzien van de Common Body of Knowlegde, kennis en vaardigheden die een internal auditor dient te bezitten. Dat is een breed en veelomvattend terrein. Het IIA heeft dit uitgebreid beschreven in de Content Specification Outlines, welke periodiek worden gewijzigd. De onderdelen zijn: 1. Internal Audit Basics; 2. Internal Audit Practice; 3. Internal Audit Knowledge. Elke trainingsbijeenkomst begint met een interactieve presentatie van de relevante inhoud van een onderdeel. Het accent ligt op CIA specifieke onderwerpen, vervolgens worden vraagstukken in detail besproken. Datum 17 en 24 oktober 14 en 21 november 2015 Tijd 09: uur (inclusief luxe lunchbuffet) Plaats Hotel Houten Kosten 999,- (exclusief btw) Aanmelden bakertillyberk.nl/academy Doelgroep Auditors op minimaal Post-HBO werk- en denkniveau. Ook compliance officers, controllers, risk managers, interne controlefunctionarissen en andere professionals (verwant aan assurance). Cursusleider Drs. Jack Davidsz RA, CIA werkt zelfstandig onder de naam Management Audit Services. Jack is gespecialiseerd in internal auditing services, administratieve organisatie en bijzondere onderzoeken. Met meer dan 25 jaar praktijkervaring in auditing & control is hij het grootste deel van zijn loopbaan bezig geweest met training en advisering. 8

9 4. Strategische Business Planning Een overtuigend en geloofwaardig businessplan leidt tot een stevige strategische basis van je onderneming en zorgt voor de nodige steun voor je plannen van investeerders, management of andere beslissers. Het business planningsproces zorgt voor een onderscheidend vermogen en verbetering van je concurrentiepositie en is daarmee essentieel voor elke onderneming, ongeacht grootte. Een strategisch businessplan is nodig, omdat externe belanghebbenden dit steeds vaker vragen. Het ontwikkelen van een businessplan zal centraal staan tijdens de cursus, er wordt onder andere gekeken naar hoe je de concurrentie de baas blijft, in hoeverre toekomstplannen kansrijk zijn en naar de financiële haalbaarheid van de plannen. Resultaat Gedurende de training worden de elementen van een succesvol businessplan besproken en kom je erachter hoe je de waarde van je onderneming kunt optimaliseren door het vinden van de kernkwaliteiten van jouw onderneming. Uit recent onderzoek van blijkt dat bedrijven die hun strategie op papier hebben en dit in- en extern actief uitdragen, meer groei laten zien. Datum 17 en 24 november 2015 Tijd uur (inclusief luxe broodjesbuffet) Plaats Hotel Houten Kosten 550,- (exclusief btw) Aanmelden bakertillyberk.nl/academy Inhoud De cursus is interactief van karakter. Er wordt een case behandeld, maar daarnaast is er volop ruimte om de stof te spiegelen aan de eigen situatie. De nadruk bij deze cursus ligt bij jouw profilering, merk en cv. De verandering in de markt en hoe je met recht jezelf ZP er mag noemen zonder afhankelijk te zijn van de gouden kooi. Doelgroep Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor ondernemers en Zelfstandig Professionals welke werkzaam zijn binnen het brede financiële werkveld en zichzelf nog verder willen profileren. Cursusleider De cursus wordt gegeven door Barend van de Kraats, Strategieconsultant binnen Corporate Finance. Hij beschikt over uitgebreide kennis en ervaring op gebied van business planning, strategiebepaling en verdienmodellen. 9

10 5. Horizon 2020 Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7) en krijgt een totaalbudget van ongeveer 80 miljard voor de periode Met Horizon 2020 wil de Europese Unie (EU) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EU het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Resultaat Horizon 2020 biedt mogelijkheden en kansen voor onderzoekers en innoveerders om mee te doen in internationale onderzoeksprojecten en financieringsvormen, maar ook om aan te sluiten bij interessante internationale netwerken. Aan de andere kant is indiening van een aanvraag en deelname voor aanvragers een langdurig proces, waarbij de kans aanwezig is dat de aanvraag afgewezen wordt. Bij toewijzing betekent dat weer tal van procedures en regels, om zoveel mogelijk te garanderen dat het geld juist en rechtmatig wordt besteed. Datum 10 en 15 december 2015 Tijd uur (inclusief luxe broodjesbuffet) Plaats Hotel Houten Kosten 400,- (exclusief btw) Aanmelden bakertillyberk.nl/academy Inhoud Wij verzorgen een cursus waarin de ins en outs van Horizon 2020 en praktische toepassingen voor de projectorganisatie en -administratie worden behandeld. Tevens gaan wij in op de do's en dont s op basis van onze ervaringen met het Zesde en Zevende Kaderprogramma. Na het volgen van deze cursus ben jij in staat om aanvragers en uitvoerders van research- en innovatieprojecten te adviseren en/of te ondersteunen. Doelgroep Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor accountants welke werkzaam zijn binnen de Rijksoverheid. Daarnaast is de cursus ook bijzonder interessant voor (niet) accountants werkzaam buiten de overheid en overige geïnteresseerden. Jouw medecursisten zijn voornamelijk freelancers. Cursusleider De cursus wordt gegeven door Hans Hofman AA, Subsidiespecialist binnen. Hans beschikt over zeer uitgebreide kennis en ervaring met (Europese) subsidie wet- en regelgeving. 10

11 6. Inschrijvingsvoorwaarden Aanmelden Aanmelden kan via de volgende inschrijflink of via Telefonische aanmeldingen worden pas in behandeling genomen nadat een schriftelijke bevestiging is verstuurd naar De werkgever/deelnemer verbindt enkel zichzelf voor de door hen geselecteerde cursus(sen). Tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kun je schriftelijk kosteloos annuleren of jouw deelname verzetten naar een andere datum of type cursus. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt een vergoeding van 50% (CIA 80%) in rekening gebracht. Annuleren Indien je verhinderd bent, kan een door jou aangewezen persoon zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als je ons daarvan tijdig op de hoogte brengt. Wij behouden ons te allen tijde het recht om de cursus te annuleren of te verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. Hiervan word je uiteraard tijdig op de hoogte gebracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Door inschrijving geeft de werkgever/deelnemer kennis te hebben genomen van de inschrijvingsvoorwaarden en algemene voorwaarden voor cursussen van N.V. en deze te accepteren. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen aanvaardt geen aansprakelijkheid. 11

12 7. Algemene voorwaarden spaaractie Academy voor Interim Financials 1. De spaaractie van Academy voor Interim Financials is gebaseerd op een puntensysteem waarbij de spaarder punten verdient per gewerkt uur. Voor ieder gewerkt uur via Baker Tilly Berk Interim Financials ontvangt de spaarder 0,20. De punten worden via YellowYard bijgehouden door een bevoegde medewerker. 2. Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus het jaar erop. 3. De spaarpunten geven de spaarder recht op het ontvangen van een waardebon. Spaarpunten zijn te gebruiken vanaf 1 punt (25 gewerkte uren) = 5,00 korting, berekend vanaf de periode 1 september t/m 31 augustus het jaar erop. 4. De waardebon wordt jaarlijks één keer verstrekt, per 1 september, voor aanvang van het nieuwe cursusjaar. 5. De waardebon kan uitsluitend ingezet worden voor cursussen van Academy voor Interim Financials. 6. De spaaractie van Academy voor Interim Financials is enkel persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. 7. De waardebon is één jaar na uitgifte geldig en kan worden ingeleverd tot en met einde van een cursusjaar, waarna de spaarpunten automatisch vervallen. 8. behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen deze actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen. 9. In geen enkel geval gaat over tot uitbetaling in geld van de waarde, geheel of gedeeltelijk, van de aangeboden waardebon. 10. In geval van fraude, bedrog of misbruik is gerechtigd punten te weigeren of in te trekken en juridisch verdere stappen te nemen. 11. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de communicatie over de spaaractie. 12. De spaaractie is geldig voor alle cursussen tenzij nadrukkelijk uitgesloten of beperkt. 13. Door deelname aan de spaaractie gaat de spaarder automatisch akkoord met deze voorwaarden. 14. Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing. 15. Eerder verstrekte waardebonnen over de gewerkte uren tot januari 2015 zijn geldig t/m 31 december De spaarpunten over de gewerkte uren vanaf januari 2015 t/m augustus 2015 zijn in te zetten t/m 31 augustus

13 8. Het verhaal achter de cijfers We zijn de ondernemer naast de ondernemer en zien altijd kansen, beoordelen deze met een scherpe blik en vertalen die naar de praktijk. Voor u als klant en voor onszelf. En dit heeft ons in de afgelopen 100 jaar gemaakt tot wat we nu zijn: het accountantskantoor waar ondernemende organisaties beter van worden. Onze focus ligt daarbij op de grotere MKB-bedrijven en familiebedrijven. Top 10 van Nederland Met 18 vestigingen en 700 medewerkers in Nederland zijn we regionaal dichtbij en landelijk georganiseerd. We zijn de achtste accountantsorganisatie in Nederland en we hebben de zwaarste vergunning van de toezichthouder AFM. Onze kernactiviteiten zijn accountancy en belastingadvies. Daarnaast heeft een groot aantal specialismen in huis. Ondernemerscollege start met een nieuw concept: Het Ondernemerscollege. Een videoplatform waar ondernemers uit heel Nederland inspiratie, kennis en informatie vinden. De colleges staan op ondernemerscollege.nl. Betrouwbaarheid en kwaliteit is een kwaliteitskantoor met OOB-vergunning en specifieke ervaring op het gebied van IFRS. We hanteren een krachtig intern kwaliteitsbeleid dat is gericht op deskundigheid en onafhankelijkheid. Dat merkt u in de hoge mate van betrokkenheid van onze partners. Daarnaast investeren we veel in opleidingen en hebben wij een streng selectie- en promotiebeleid. Ons transparantieverslag leest u op onze website 13

14 De diensten van Controle jaarrekening Samenstellen jaarrekening Salarisverwerking Financiële administratie IT-audit Subsidie audit Fiscale advisering BTW-advies Loonbelasting en sociale verzekeringen Estate planning Expat services Transfer pricing Detachering & Interim Bedrijfsjuridisch advies IT Advisory Bedrijfsstrategie Ondernemersfinanciering Fusie, overname, opvolging 14

15 Bijlage Algemene voorwaarden voor cursussen van N.V. 15

16 Algemene voorwaarden voor cursussen van N.V. 16

17 Wanneer veranderingen elkaar opvolgen en er bij organisaties een tekort aan expertise ontstaat, heeft dit directe consequenties voor de wendbaarheid van de organisatie. Contactgegevens: V.B. (Barry) Damen RA R. (Ron) Jansen Interim Financials Heerbaan Postbus DV Breda T +31 (0)

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management

Deeltijdopleidingen. Studiejaar 2013-2014. Opleidingen en cursussen. voor de financiële markt. Fontys Hogeschool Financieel Management Studiejaar 2013-2014 Opleidingen en cursussen voor de financiële markt Fontys Hogeschool Financieel Management 1 Uit eigen ervaring... Deeltijdopleiding Accountancy Ik ben bij Fontys begonnen met de tweejarige

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

Opleidingen 2014-2015

Opleidingen 2014-2015 Opleidingen 2014-2015 = Actualiteitenbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

Opleidingen 2013 / 2014

Opleidingen 2013 / 2014 Opleidingen 2013 / 2014 = Actualiteitbijeenkomsten (VTB) = Rondetafelbijeenkomsten = Cursussen en workshops = Masterclasses = Verplichte onderwerpen = Leergangen = Studiedagen = Relatiebijeenkomsten /

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

Transparantieverslag 2012-2013

Transparantieverslag 2012-2013 www.pwc.nl Transparantieverslag 2012-2013 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Dit transparantieverslag heeft betrekking op PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. In dit verslag doelen we met PwC op

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Succes voor accountantskantoren

Succes voor accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Succes voor accountantskantoren ondanks moeilijke tijden Er zijn nog altijd succesvolle accountantskantoren, ondanks een structurele krimp van de markt.

Nadere informatie

Franchise pionier. Toezicht in het familiebedrijf. interview

Franchise pionier. Toezicht in het familiebedrijf. interview interview nr 02 2013 tot uw dienst Bedrijf te koop! Verkopen zonder zorgen IN Gesprek Toezicht in het familiebedrijf Dossier Wegwijs in subsidieland: er is meer mogelijk dan u denkt Franchise als businessmodel

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie