initiatieven Wijk voor visie Almere Hout Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "initiatieven Wijk voor visie Almere Hout Noord"

Transcriptie

1 Wijk voor visie initiatieven Almere Hout Noord

2

3 Almere Hout Noord, de ondernemende, talentvolle en ecologische wijk De ontwikkeling van Almere Hout Noord gaat eerst en vooral over mensen. Leo, Jasmin en Leroy leven, werken en spelen in Hout Noord, de Wijk voor Initiatieven. Zij krijgen een uitgebreider portret verderop in onze visie, net als andere mensen die hun plek kunnen vinden in Hout Noord. Het geeft uitdrukking aan de diepste wens en intentie van : een wijk te maken die werkt voor de mensen die er leven. Pionieren, banjeren in het groen, tuinieren, ecologisch bewustzijn, ruigte, de robuuste verbinding met bossen en de Oostvaardersplassen. Leroy: Sport in de wijk, gezondheid en talentontwikkeling. Zelf erop uittrekken. De brede school, het Talentenhuis, de Buurtschuur en het wijksportloket. De Buurtschuur, maar ook: ontplooiing, ontmoeting, flexibiliteit, organische groei en (Particulier) Opdrachtgeverschap. Samen de wijk maken. Leo: Ondernemen dichtbij huis, een gezonde omgeving, snelle en veilige fietsverbindingen, de Kanspanden met hun gemengde en flexibele functies. Spelevaren, een tuin aan het water, water als dagelijks onderdeel van het leven, naar school gaan en boodschappen doen met de punter. Jasmin: Netwerken en Ondernemershuis, het dichten van gat tussen zolderkamer en bedrijventerrein, ruime woningen met uitbreidingsmogelijkheden op de kavel. 3

4 4

5 inhoud Wijk voor Initiatieven Almere Hout Noord Voorwoord 07 Wijk voor Initiatieven initiatieven voor een Wijk 08 De Participatie Onderneming: organisatievorm 16 De ruimtelijke strategie: orde en chaos 19 De ondernemende wijk: participeren, produceren, netwerken De talentvolle wijk: empowerment, engagement, entertainment Voorliggende Visie is de bundeling c.q. samenvatting van diverse gethematiseerde visies en de uitwerking van gevraagde producten door de gemeente Almere. De ecologische wijk: beleven, bijdragen, betekenis geven 37 De sociale ruggengraat: lichaam in beweging 43 5

6 6

7 Voorwoord Op het moment dat wij dit schrijven gonst de wereld van het woord change. Iedereen is in de ban van de man die verandering belooft en vooral hoop brengt. Gebaseerd op de wortels van dat land, van die samenleving. Het zijn nog woorden, maar men verwacht veel. Net zoals de nieuwe bewoners en ondernemers in Hout Noord veel van hún wijk zullen verwachten. Zo kijken wij naar de nieuwe uitdaging voor Almere Hout Noord. Verandering, hoop, woorden en daden. En wortels. Diepe wortels. Als zijn we diep geworteld in Almere, ruim dertig jaar partner van de stad. We weten wat er speelt, wat er goed gaat, waar behoefte aan is en wat mensen anders willen. Kansrijken en kansarmen. We denken, vanuit onze lokale verankering en betrokkenheid, te weten wat Almere als grote stad nog meer nodig heeft. Almere Hout Noord zet de toon voor die verandering. People first!, zegt men aan de andere kant van de oceaan. En dat zegt Almere ook. En wij met de stad. Niet uit volgzaamheid, maar vanuit de idealen en de slagkracht van een corporatie die staat voor wonen. leven, groeien. Hier kunnen we dat op grotere schaal doen: een sociaal duurzame wijk maken. Met organische groei als nieuwe norm. Wij willen dat natuurlijk met de gemeente en andere partners gaan doen. En vooral met de bewoners en ondernemers in de wijk. Want iedereen is welkom. We zullen met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken om het plan te laten slagen. Almere Hout Noord wordt spannend, krijgt iets experimenteels en dynamisch. Zeker in de verhoudingen tussen stad, corporatie, maatschappelijke instellingen en het individu. Dat kunnen we. We moeten van elkaar willen leren, elkaar iets gunnen. Net zoals we dat nu al doen. Zo worden idealen werkelijkheid. Zo kunnen we de sprong van woorden naar daden maken. Het is geen toeval dat wij zo hoog inzetten op ondernemerschap, naast talentontwikkeling en ecologie. Ondernemerschap gaat uit van vertrouwen, kansen zien en initiatieven nemen. En van risico nemen. Wij durven het wel aan. Wij vinden dat we een fraai aanbod voor de stad hebben, met leuke, slimme, mooie, noodzakelijke en soms onverwachte nieuwe oplossingen. Met veel dynamiek. En een intrigerende spanning tussen marktwerking en sociale maakbaarheid. Ook de totstandkoming van onze visie kenmerkt zich door veel beweging. Een uitgebreid team heeft zich de afgelopen maanden op de opgave van Hout Noord gestort. Met passie, interdisciplinair en met veel synergie. Heel inspirerend. We leveren nu concepten en voorstellen, maar realiseren ons dat in deze korte tijdspanne de visie nog niet volledig op hout gerijpt is. Dat rijpen komt, organische processen vragen tijd. Wij zijn in ieder geval geïnspireerd door de opgave en hebben hem ambitieus uitgewerkt. Nu voelen we vooral de motivatie om die Wijk voor Initiatieven ook te laten ontstaan. Laat helder zijn dat wij ons prettig uitgedaagd hebben gevoeld. Het is nu aan Almere om de handschoen op te pakken. Met de kennis, ervaring en ambitie die wij hebben, geloven wij in een samenwerking die de nieuwe identiteit voor Almere Hout Noord kan maken. Roots are the boots to walk into the future. Namens het gehele team, Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur 2 februari

8 Wijk voor Initiatieven initiatieven voor een Wijk Wij ambiëren voor Almere Hout Noord een wijk die dit gevoel oproept. Een wijk die zich onderscheidt als een sociaal duurzame wijk met drie kernwaarden: ondernemend, talentvol en ecologisch. In deze kernwaarden hebben wij voor deze nieuwe wijk naar verdieping gezocht. Het zou voor ons als corporatie, geworteld in het gebied en gepokt en gemazeld in maatschappelijke opgaven, een geweldige eer en uitdaging zijn dit samen met anderen te realiseren. een overkoepelende aanjager van ambities, initiatieven en waardedeling: de Participatie Onderneming. Deze ambities moeten natuurlijk aansluiten op wat bewoners en ondernemers in ieder geval verwachten van een nieuwe wijk, zoals een aantrekkelijke omgeving en architectuur, goede bereikbaarheid, diversiteit, betaalbaarheid en zeggenschap. Wij besteden daaraan veel aandacht in ons voorstel. Roots are the boots to walk into the future Een tegeltjeswijsheid, die aanspreekt als het om de ontwikkeling van Almere Hout Noord gaat. Natuurlijk omdat ook de polder een culturele biografie heeft, een landschap met een verleden is. De boots, de laarzen, staan voor het gevoel van erop uit trekken. Ontspannen in het groen. Iets ondernemen. In beweging zijn. Initiatief nemen. Op weg naar de toekomst. Succesfactoren In onze visie heeft Almere Hout Noord een aantal absolute succesfactoren nodig om onderscheidend te zijn. Wij gaan daarom voor: een wijk waarin de mens centraal staat; een wijk met identiteit, toekomstwaarde en groeimogelijkheden; een ondernemende wijk met sterke focus op sociale en economische participatie en innovatie; een ecologische wijk met natuur als partner, duurzaamheid als norm, kwaliteit van de openbare ruimte en een gezonde leefstijl als uitgangspunt; een talentvolle wijk met werkbare initiatieven voor empowerment van individuen en groepen; een goed en integraal georganiseerd sociaal en technisch beheer van gebouwen en openbare ruimte; Deze visie is een vervolg op ons korte essay Wijk voor Initiatieven van juni De uitwerking van alle thema s in voorliggende visie staat in de separate bouwstenen. In deze visie gaat het om de grote lijn, de essentie en de intenties. Hoe krijgt een ondernemend, talentvol en ecologisch Almere Hout Noord nu echt body en ook nog soul? Wij hebben om die vraag te beantwoorden dankbaar gebruik gemaakt van wat de gemeente, de beoordelingscommissie en anderen aan kennis, inzichten en terechte vragen hebben ingebracht. Daarnaast hebben we in panelbijeenkomsten in Almere, met onder andere bewoners en ondernemers, bevestigd gekregen dat onze ideeën aansluiten bij hun wensen voor een nieuwe leefomgeving. Waardevolle suggesties van al deze mensen zijn in de plannen en strategie verwerkt. 8

9 Mensen maken de wijk almere & regio Wij zien een wijk waarin iedereen welkom is. Zo n wijk brengt mensen in beweging. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Een wijk waarin het gaat om nieuwe vormen van met elkaar omgaan, van betrokkenheid en elkaar (verder) helpen. Een wijk waarin kansen en problemen zich vertalen in initiatieven om het beter te doen. Een wijk waarin initiatieven worden beloond. Inderdaad, een wijk waarin de mens centraal staat en sociale duur zaam heid opnieuw wordt uitgevonden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt zelfs enige bescheidenheid. En het vermogen om van elkaar te leren. Daartoe zijn wij graag bereid. IJsselmeer Almere Pampus A dam AHN Spiegelhout Olympia kwartier / Homeruskwartier / kust Almere Hout Gooimeer Huizen Schiphol Naarden Het Gooi Utrecht Logo.jpg Wat zien wij in Almere? Wij zien Almeerders die trots zijn op hun huis, hun buurt en hun straat. Wij zien ook Almeerders die kritisch zijn en Ontwerpatelier Almere Hout Noord Mecanoo & West 8 p. 12 graag dingen willen verbeteren. Wij zien nieuwkomers die zich snel Noord. thuis voelen in de stad. Wij zien dat Almere een uitstekend alternatief is voor wonen in steden als Amsterdam en Utrecht. Wij zien Almere groeien naar een grote stad met een eigen identiteit, duidelijk als één van de grootste steden op de kaart van Nederland. Wij zien kansen om samen met nieuwe vestigers waardevolle elementen verder te exploreren en vorm te geven in Almere Hout Noord. De Wijk voor Initiatieven lukt alleen als de wijk een ziel heeft en een groot hart, als de wijk past bij mensen die willen ontmoeten, verbinden en meebeslissen over hun omgeving. Hun vraaglogica bepaalt de richting en prioriteiten. Dat moeten wij kunnen faciliteren. De aloude maakbaarheid is nu een co-productie met bewoners en ondernemers of, in Apeldoorn / Amersfoort brede zin, wijkvestigers geworden. Dat is een schitterend experiment. Niettemin kennen mensen net als maakbaarheid zo hun grenzen. Ebenezer Howard s tuinstadmodel is goeddeels een droom gebleken, maar wel een bron van inspiratie voor de praktijk. Het heeft een mechanisme van collectieve inzet en waardedeling geïntroduceerd, dat zeer actueel is. Wat ons betreft ook voor Almere Hout (Wijk)vestigers - alle partijen m/v/meervoud, die zich vestigen in de wijk, zoals bewoners, ondernemers en instellingen. Het zijn niet alleen de pioniers van het eerste uur, maar ook alle volgende generaties en nieuwkomers 9

10 Zo willen wij wonen Wij hebben veel aandacht besteed aan de bundeling van ervaring en onderzoek naar de onderbouwing van een vrij, flexibel woonprogramma dat past bij een wijk waar de vestigers zelf de stad willen maken, willen kiezen en veranderen. Een wijk die ook een thuis biedt voor mensen die als kansarm te boek staan: een groep waar zich op allerlei manieren op richt. Het uitgangspunt is dat de wijk onderscheidend is voor de verschillende doelgroepen uit Almere, de regio en daarbuiten. Vooral de vraag naar meer kwaliteit en een dynamische identiteit is met de instroom van ondernemende en op carrière gerichte vestigers van belang. Daarbij past een hoge basiskwaliteit als het gaat om leefomgeving, verscheidenheid in aanbod van woningen en werkpanden en een arrangement van huur- en eigendomsvormen. Het bijzondere leefmilieu van Almere Hout Noord moet zelf bewuste mensen aanspreken, die enerzijds iets hebben met levendigheid en sociale verbanden en anderzijds met het gevoel van een ruige, groene, waterrijke setting. Deze diversiteit en levendigheid zijn de niches van de Wijk voor Initiatieven. De wijk krijgt ruim woningen en diverse voorzieningen. In een stevig ruimtelijk raamwerk is ruimte voor onderscheidende, vraaggestuurde buurten. Het programma biedt overmaat en flexibiliteit in de woningen, werkpanden en ook in de openbare ruimte. De kern is een flexibel programma, dat aan te passen is aan de feitelijke vraag. Wij hebben dit verder uitgewerkt met een ambitieus programma voor de verschillende vestigers. Zo is particulier opdrachtgeverschap in zowel wonen als ondernemen binnen die kaders niet alleen mogelijk, maar zelfs verleidelijk. We zijn ook reëel over bijvoorbeeld het samenleven van sterke en meer kwetsbare huishoudens. Ook in Hout Noord zal sprake zijn van huurders of kopers met problemen, of mensen met gedrags problemen. Wij gaan er vanuit dat kwetsbare mensen altijd extra aandacht krijgen, ongeacht hun woonvorm. Bij de menging van het stevige programma in het bereikbare segment (40%), kiezen wij voor een mix die in balans is. Almere Hout Noord wordt een heterogene wijk, met een rijk palet aan meer homogene buurtjes, voor verschillende doelgroepen en leefstijlen. Met op straat- en blokniveau een goede mix die niet teveel uitwaaiert in financieringscategorieën en in leefstijlen. Alle flexibiliteit en dynamiek is er op gericht de wijk werkelijk als springplank voor stijgers, ondernemer of niet, te kunnen laten werken. In onze aanpak doen wij er alles aan om de wijk het sociaal inclusieve karakter te geven: met treden op de ladder als werk plaatsen, sport, onderwijs, (door)groei mogelijkheden in woning- en bedrijfspanden en mogelijkheden voor actieve participatie. Vooral op het punt van sociaal beheer wil de eigen expertise en het regisserend vermogen inzetten. Daarbij putten wij uit het rijke repertoire dat in allerlei wijken in haar werkgebied heeft opgebouwd. Ook met bestaande initiatieven als Achter de voordeur, dat zich richt op het vroegtijdig signaleren van persoonlijke en sociale problemen. Wij verwachten dat met de inzet van praktische en vernieuwende methoden problemen kunnen worden voorkomen of sneller kunnen worden opgelost. 10

11 Verscheidenheid aan leefstijlen en woon/werkvormen 1 stads wonen 2 Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people 3 menuwonen buurtwonen Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people uary 2007 Mecanoo people Mecanoo people 4 landelijk wonen Photo-index plate 1 - January 2007 Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people Mecanoo people Mecanoo people 5 iconen Mecanoo people 6 werken / retail / sport Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people 11

12 Beheren is activeren In de hele levenscyclus van een wijk, vanaf de planontwikkeling tot en met de exploitatie van de gerealiseerde wijk, speelt het sociaal en technisch beheer van vastgoed, voorzieningen en openbare ruimte een belangrijke rol. Leefmilieus die vanaf het opleveringsmoment een hoogwaardig en uitgebreid aanbod aan voorzieningen en materialen bieden, leggen de juiste basis. Vervolgens is de kwaliteit van het beheer van grote invloed op de waardering door wijkvestigers en op de waardeontwikkeling en het waardebehoud van de wijk als geheel. Wij signaleren een verschuiving van traditioneel gebiedsbeheer naar integrale en actieve gebiedsexploitatie en willen dit als innovatie oppakken. Het gaat dan om de openbare ruimte in samenhang met de kwaliteit en het aanbod van opstallen en sociaal maatschappelijke ingrepen in een gebied. Deze gebiedsexploitatie gaat niet alleen uit van sturing van de kosten, maar juist ook de waarde-impulsen, van zowel de financiële als de maatschappelijke waarden. En met een grotere mate van betrokkenheid door zeggenschap, een kleine schaal en beheerarrangementen op maat. In Almere Hout Noord krijgen wijkvestigers zeggenschap en delen ze mee in de kosten én de opbrengsten van goed beheer. Wij bieden mogelijkheden van zelfbeheer tot volledige outsourcing, afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden. Actieve betrokkenheid komt op gang door minimalisering van anonimiteit en de schaal. En door het beheer binnen de belevingswereld van de vestiger te brengen. Initiatieven bottom-up worden fysiek en digitaal gestimuleerd. Het belangrijkste instrument daarvoor is onze Participatie Onderneming. Beheervraagstukken en initiatieven van de wijk worden omgezet in uitgebreide beheerarrangementen, met keuze en zeggenschap voor de wijkvestigers. Dat betekent stimulans op een klein schaalniveau, vanuit het idee dat mensen in beweging komen als er sprake is van verbondenheid met de wijk en het welbegrepen eigenbelang. De resultaten van de SEV-studie naar beheervormen en de goede (internationale) ervaringen met de bedrijfsinvesteringszones (BIZ) staan aan de basis van de innovatieve aanpak die wij nastreven. Gecombineerd met beproefde concepten kan zo een slagvaardige en vernieuwende gebiedsexploitatie worden opgezet voor Almere Hout Noord. 12

13 Opdrachtgeverschap De in ons plan op buurtniveau aangeboden buurtschuren bieden ruimte voor ontmoeting, ideeënuitwisseling en initiatieven van ontwikkeling tot beheer. Als onderdeel van de sociaal economische ruggengraat worden deze buurtschuren ingezet als waarde-impulsen in de wijk. Zij bieden als opdrachtgeversatelier of bouwbureau ook de fysieke mogelijkheid aan pioniers om met elkaar invulling te geven aan opdrachtgeverschap in de wijk. Wij bieden een uitgebreid programma voor vormen van opdrachtgeverschap voor alle woningtypen, ook voor bedrijfsgebouwen - gekoppeld aan het sociaal duurzame karakter van de wijk. Particulier Opdracht geverschap (PO ) is binnen de diverse buurten mogelijk, kavels worden vanuit de Participatie Onderneming uit gegeven, de kwaliteit en voortgang van de individuele plannen wordt bewaakt. Binnen het programma zijn er vanzelfsprekend mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdracht geverschap (MO) in de huur. Het meedenken in de vorm van medeopdracht geverschap is de basis van de wijk die we voor ogen hebben. Maar ook hier geldt dat wij de ambities willen zien als realistisch en haalbaar. Vooral het CPO kent nog hobbels die genomen moeten worden, zoals voorfinanciering en onderlinge samenwerking in een langdurig planproces. Daarbi j wil faciliteren en in het huursegment ook als financier en afnemer optreden. Onze website Y-lab faciliteert reeds ontmoeting tussen initiatiefnemers van opdrachtgeverschap. 13

14 We doen het allemaal samen Mieke (36), schoonheid sspecialiste en opdracht gever van hun nieuwe woning Jasper (41) en Mieke zijn één van de collectief particuliere opdrachtgevers in Almere Hout Noord. Ze wonen nog in de Muziekwijk maar bouwen in Hout Noord een woning met praktijkruimte. Jasper werkt bij de gemeente, Jip (11) en Femke (12) gaan allebei naar de basisschool in Hout Noord. Het lijkt wel alsof we er al wonen. Ik kijk zelf iedere dag op de bouwplek om bij te houden hoe de bouw gaat. Jasper regelt de meeste dingen achter de schermen. Jip en Femke zijn er vanmiddag met de fluistersloep op uit om Jasper op te halen uit de Buurtschuur. Hij heeft er een vergadering met de andere opdrachtgevers van de nieuwe woon-werkwoningen aan de Noorderhoutlaan. Het is een bijzonder moment voor bedenken buurtschuur bouwen ons allemaal. Het gaat nu echt gebeuren. Alles waar we al zo lang over hebben gedacht, gepraat en gedroomd. We bouwen hier echt onze eigen plek. 14

15 Kansgedreven ontwikkelen Iedereen kent In de beperking toont zich de meester. Maar wie kent de daaropvolgende zin: En alleen de wet kan ons vrijheid geven? (Goethe) In ons essay Wijk voor Initiatieven, 2008 verkenden wij de verdiensten en manco s van de moderne, georganiseerde stedenbouw, met zijn grijsheid en vlakheid. Hoe voorkom je die nadelen? Wat moet anders? Ons antwoord was en is: door een wijk (zich) organisch te (laten) ontwikkelen, een structuur te maken van orde en chaos die mensen zelf, sociaal en fysiek, kunnen invullen. Deze ambitie moet wel geschraagd worden door realisme. Het spanningsveld tussen organische groei en het realisatietempo van acht jaar is groot. Er is balans nodig. De uitvoering vraagt niet alleen co-productie met de vestigers, maar ook tempo en een geoliede organisatie. Zie het als een maatschappelijke onderneming, waarin individualisatie, emancipatie en participatie dagelijkse kost zijn. Zo wordt een wijk kansgedreven. Zo ziet men de zin van het nemen van initiatief. Een wijk waarin dus niet problematiseren, pamperen en paternaliseren voorop staan. In Almere Hout Noord gaat het om groei, empowerment en waarde(n)maximalisatie. Zo kunnen vestigers zelf de regie voeren over hun toekomst, zo wordt hun vraaglogica bepalend voor wat er wel, of niet gebeurt. Niet wat anderen, ook al is dat met de beste bedoelingen, voor hen hebben bedacht. Dynamische erfpacht Dynamische erfpacht is een innovatieve methode die wij ons in Hout Noord voorstellen. De Participatie Onderneming zal de gronduitgifte verzorgen. Wij zijn ons ervan bewust dat erfpacht in Almere een nieuw fenomeen is en niet bij iedereen direct geliefd zal zijn. Toch zijn wij van mening dat dit systeem voordelen biedt. In deze roerige tijden van economische achteruitgang biedt het kansen aan mensen voor wie een koopwoning niet of nauwelijks bereikbaar is. Door de grond niet uit te geven aan particulieren, wordt het te financieren bedrag verminderd en daarmee de bereikbaarheid van woningen groter. Aanvullend kan de Participatie Onderneming via de erfpachtcanon sturen op de bereikbaarheid. Dit systeem kan worden gekoppeld aan andere vormen van gedeeld eigendom of financierings constructies zoals maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) of Koopgarant. Daarnaast zal naar onze mening erfpacht vergezeld moeten gaan van een grote tegenprestatie : het bieden van een hogere aanvangskwaliteit van de openbare ruimte, tijdige investeringen in kwaliteit en aanbod van basisvoorzieningen van een wijk. Een investering waar zowel de pachter (Participatie Onderneming) als de erfpachters (bewoners, ondernemers, instellingen) bij gebaat zijn, omdat de (belevings)waarde van de wijk als geheel toeneemt, en daarmee de waardeontwikkeling van de wijk wordt gestimuleerd. 15

16 De Participatie Onderneming organisatievorm De Participatie Onderneming voor Almere fysieke ruimten, soms in menskracht. Of via de die als afzonderlijke bedrijven functioneren: en sociaal dividend. Ontvanger van (een deel Hout Noord richt zich op de ontwikkeling, het combinatie van deze mogelijkheden. Energie, Vastgoed & voorzieningen en van) dit dividend is Stichting Vliegwiel. De beheer en de exploitatie van deze sociaal Open bare Ruimte. Deze business units hebben stichting jaagt initiatieven aan van bewoners, duurzame en milieu(technisch) duurzame wijk. De aandeelhouders in de onderneming zijn in dwarsverbanden en synergiemogelijkheden. onder nemers en gebruikers in de wijk. Een wijk waar initiatieven, ontmoeting en aanvang de gemeente Almere en ; elk Hun activiteiten zijn onder meer energie Deze initiatieven moeten bijdragen aan een ontplooiing van mensen via kleinschalige voor 50%. Daarnaast ontstaat tijdens de besparing en opwekking, gronduitgifte, veilige, comfortabele en innovatieve wijk, met netwerken worden gestimuleerd. Verbindingen ontwikkeling, realisatie en vooral tijdens de ontwikkeling en beheer van vastgoed en een duidelijke identiteit en sociale cohesie. tussen mensen leiden tot wederzijdse ingebruikname en het gebruik van Almere Hout voorzieningen die bijdragen aan de sociale De initiatieven kunnen gekoppeld zijn aan de beïnvloeding. Dit vergroot de emancipatie op Noord, de mogelijkheid tot participatie van cohesie, het faciliteren van opdracht gever business units of als solitaire actie worden sociaal en economisch vlak. bewoners, bedrijven en maatschappelijke schap en het inrichten en beheren van de uitgevoerd. instellingen. Strategische allianties worden openbare ruimte. De Participatie Onderneming is een bevorderd, lidmaatschap en vormen van Wanneer de Participatie Onderneming op deze professionele en slagvaardige netwerk zeggenschap worden gefaciliteerd en De bijdragen aan de Enervator zijn afkomstig wijze initiatieven stimuleert, draagvlak geeft en organisatie, die zoveel mogelijk is gebaseerd gestimuleerd. van verschillende bronnen met verschillende deze ook uitvoerbaar maakt, zullen de op het zelforganiserend vermogen van incasseringsmomenten. Zoals dynamische bewoners en ondernemers van de wijk zich op bewoners en ondernemers. Het is een De Participatie Onderneming is het over erfpacht(canon), het startkapitaal van de diverse punten sterker of gemakkelijker kunnen initiatieven onderneming met als uitgangspunt koepelende en sturende orgaan, dat bestaat uit aan deelhouders en waardeontwikkeling. ontwikkelen en zich letterlijk en figuurlijk dat initiatieven (ook) bottom-up ontstaan en twee onderdelen, Enervator BV en Stichting Het dividend is bedoeld voor (her)investering wortelen in de wijk. De identiteit die de wijk fysiek of digitaal gestimuleerd en gefaciliteerd Vliegwiel. Enervator heeft een winstoogmerk in initiatieven op het gebied van duurzaamheid hiermee krijgt zal de basis zijn voor nieuwe worden. Soms in financiële zin, soms in en bestaat uit drie verschillende business units en vertaalt zich in particulier, maatschappelijk generaties. 16

17 Enervator Veiligheid versus vrijheid Innovatie versus rust Comfort versus wrijving Identiteit versus onbestendigheid Cohesie versus anonimiteit 17

18 A6 Almere A1 Amsterdam - Amersfoort A27 Utrecht Almere Hout Noord 18

19 De ruimtelijke strategie orde en chaos Essay, juni 2008: de ruimtelijke strategie is die van een casco van landschappelijke elementen, met ruimte voor accidenten en spontane mutaties die de ruimtelijke structuur niet mogen aantasten en de identiteit van de wijk overeind houden. Het raamwerk kent een organische benadering en bestaat uit orde en chaos. Een vorm van organis(ch)erende stedenbouw, waarbij een duidelijke structuur en organisatie de basis vormen en waarbinnen door zelfregulatie invulling kan worden gegeven aan (toekomstige) idealen en initiatieven. De basis is ook een goede infrastructuur, zowel fysiek als sociaal. Ruimtelijk inbedden Almere Hout Noord zien wij als een ontwikkeling die begrepen moet worden vanuit de dubbele logica van de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere en de opkomst van een zwaartepunt Utrecht-Almere-Amsterdam. Binnen dat krachtenveld groeit Almere naar een eigen stedelijke identiteit en kwaliteit. Nieuwe wijken moeten dus repertoire toevoegen; zowel fysiek als sociaal. Maar hoe zien wij die verbinding tussen de nieuwe wijk en de stad, tussen regio en metropool? Wij denken aan een wijk die een beeld oproept dat het best gekarakteriseerd kan worden met het woord stadsdorp. De essentie is dat de wijk echt bij Almere hoort en geen aparte of losse kern vormt. Die ver bondenheid uit zich zowel in het karakter, als in de fysieke verbindingen. Wij kiezen voor een unieke stadswijk, die relevant is op het niveau van de metropoolregio. De kern zit in de drieslag onder nemendtalentvol-ecologisch, maar zeker ook in de bijzondere kwaliteit van leven. Almere Hout Noord moet in onze visie dus een werkelijke toevoeging aan het stedelijk repertoire van de Metropool en Almere worden. Daarmee sluit het aan op de rode draad in het stedenbouwkundig denken over dit deel van Almere, vanaf 1977 (Plan Almere 1977) tot aan 2008 (Drie Ontwikkelingsstrategieën Almere Oost, 2008). In de ruimtelijke structuur zien wij een perfecte aansluiting van de wijk op de lange lijnen van Almere, met radialen aangesloten op de stad. Dit maakt het mogelijk de wijk te oriënteren op zowel Almere en Amsterdam, als op het Gooi, Utrecht of Amersfoort. Als onderdeel van de uitleg van de stad richting kust zorgt de door ons voorgestelde uitwerking voor een balans, zeker ook in het licht van de Schaalsprong in oostelijke richting. 19

20 Stadslandschap maken Lagenbenadering: van archeologie naar wijk in beweging Wij kiezen voor een milieu dat stedelijke kenmerken verenigt met landschappelijke kwaliteiten. Dit sluit met name aan op het zogenaamde alternatief Polderlandschap uit de Drie Ontwikkelingsstrategieën voor Almere Oost (2008). Ons stadslandschap kent een gelaagde opbouw. Vanuit de culturele biografie van Almere bouwt de wijk zich via water en groen, wegen en bebouwing, uit tot een wijk in beweging. Tot een wijk met identiteit. De geschiedenis van de toekomst. De belangrijkste ruimtelijke drager van de wijk is het landschap, een systeem van waterlopen, bossen en groene lanen dat Hout Noord verbindt met Almere en Flevoland. De monumentale lanen zijn de nieuwe dorpsstraten van Hout Noord. Hier concentreert zich het leven, hier zijn Ontwikkelingsstrategieën Almere Oost 2008: alternatief polderlandschap pleinen, hier is de bebouwing afwisselend, met bedrijven, wonen en winkelen die met elkaar zijn vervlochten. De lanen verbinden Hout Noord met de A6-zone en met stad en omme land. De lanen en watergangen zijn de uitdrukking van de sociaal economische ruggengraat en vormen het mentale referentiekader voor de bewoners. De ontwikkeling van de aanpalende buurten wordt ingekaderd door de landschappelijke dragers en de aansluiting op de lanen en watergangen. Daarbinnen is er maximale ruimte om in te kunnen spelen op de vraag, in de vorm van particulier opdrachtgeverschap, veranderbaarheid van woningen, keuze van verkaveling en woningtypologie. Het bestemmingsplan van de wijk speelt in op deze flexibiliteit, maar geeft ook zekerheid. Een fijnmazig netwerk van fietspaden, buurt schuren, sportveldjes en recreatieve voor zieningen vormt de laatste laag. Met de Ontmoetings route als drager. Dit is de laag van het (toevallige) ontmoeten, sporten en bewegen, het netwerk dat steeds meer de duurzame basis zal zijn voor nieuwe gemeenschappen. 20

21 M A R K E R M E E R O o s t v a a r d e r s p l a s s e n A LMER E L age V aar t O ost v aar d e r s w old H o ge V aar t H A R DER WIJ K Z E E W OLDE centrum H U I ZEN H o r s t e r w o l d BUS SUM V e l u w e HIL VERS U M Extra rechtstreekse ecologische verbinding met Oostvaarderswold Veluwe Track Dwarslaan Noorderhoutlaan Populierenlaan Dwarslaan/Kievitstocht A MER SFOOR T Oostvaarderswold het Kasteel Sluishuis station de Hout De Kemphaan De laan als verbinding met de omgeving Zuiderhoutlaan Lange Hout Brink 21

22 Orde en chaos Plannen van nu moeten vrijheid organiseren en inspelen op verandering en duurzaamheid voor de toekomst. Ze moeten een kader bieden waarbinnen bewoners en ondernemers maximale vrijheid hebben om zich, zowel mentaal als fysiek, te kunnen ontplooien. Zo n wijk moet ruimte bieden aan onvoor spe lbare ontwikkelingen en tegelijkertijd een thuis zijn en houvast bieden. Ruimtelijk raamwerk Almere Hout Noord krijgt een heldere structuur met knooppunten van stedelijkheid, is verbonden met het omringende landschap door lange lijnen en een dooradering van water en groen. A6-park De Oostvaardersplassen, de Kemphaan en het Weerwater zijn via het groene netwerk verbonden. Natuur als partner is ons uitgangspunt en dat vertaalt zich in een fysiek raamwerk. Daarbinnen 4 windmolens ontwikkelt de wijk zich kleinschalig met veel aandacht voor natuur en ecologie, een wijk die inspeelt op de zintuigen van de bewoners en in alle seizoenen van het jaar intensief wordt beleefd. De natuur is overal aanwezig door een fijnaderig systeem van waterlopen, groene assen en ruige natuur, zodanig dat een uniek woonmilieu ontstaat, waarin mensen worden uitgedaagd te bewegen, te varen, erop uit te gaan of zich te ontspannen. Het stevige ruimtelijk raamwerk geeft reinwaterbuurt vaartuinenbuurt stationsbuurt noord stationsbuurt zuid ruimte voor enige chaos: onderscheidende woonmilieus voor vraaggestuurde buurten, flexibel en modulair te verkavelen naar behoefte van de nieuwe vestigers. Sluishuis bosrand west bosrand west bosrand station beverbuurt Voorbeeldverkaveling met verschillende buurten 22

23 Netwerken t r a c k t r a c k Ontmoetingsroute Track: 6m fietspad 2 richtingen: 3m Het moderne leven van bewoners en ondernemers speelt zich af in netwerken op verschillende niveaus en zowel virtueel als fysiek. Ontmoeting en connectiviteit zijn daarbij het doel. De iconen Talentenhuis, Experiencepoint, Ondernemershuis, Kanspanden en Buurtschuren, allemaal gericht op ontmoeting en ontplooiing, zijn gevestigd langs levendige assen en op centrale plekken. Ze zijn in vorm en uiterlijk herkenbaar, in programmering beleefbaar en in aanwezigheid tastbaar en goed bereikbaar. De iconen zijn, net als de meeste sociaal maatschappelijke voorzieningen, met elkaar verbonden door een netwerk van fietspaden. De Ontmoetingsroute door de wijk nodigt uit tot beweging en verplaatsing te voet of per fiets. De route verbindt voorzieningen en vormt de informele slagader van de wijk. Het is de basis voor nieuwe gemeenschappen en vormt in meerdere opzichten de verbinding van onze drie kernwaarden ondernemend, talentvol en ecologisch. Heel belangrijk daarbij is de aan sluiting van de wijk op het openbaar vervoer. In de wijk haken we aan bij het lokale busvervoer. Wij zetten verder in op hoogwaardig openbaar vervoer, aansluitend op de stad en regio: waarbij station Hout een must is. Er zijn ook nog ruimtelijke mogelijkheden om de wijk en Almere met light rail aan te sluiten richting Utrecht. 23

24 Raggen door het beverbos Markus (34), buurtwerker en mountainbiker Ze zijn hun werk gevolgd. Joke (33) kon aan de slag als hypotheekadviseur en Markus begon als buurtwerker in Hout. Allebei zijn het inmiddels echte Almere Hout Noorders. Ze hebben zelfs een eigen punter om op zaterdag de boodschappen mee te doen. Ik geloof dat Joke nu zo n beetje van de fitnessclub onderweg is naar haar werk. Ze begint op woensdag wat eerder en dan neemt ze een lange pauze voor haar Pilates. Als hypotheekadviseur werkt ze vaak s avonds. Gelukkig hebben we kantoor aan huis. Ik kom zelf net van een afspraak in de Buurtschuur voor een workshop over buurtbeheer. Vanmiddag heb ik mijn agenda geblokkeerd voor een belangrijke afspraak. Met mezelf. Het ATB-track ligt pilates plannen punter geweldig richting Oostvaardersplassen en ik zie er al helemaal naar uit om stoom af te blazen. Het zal straks weer een hele toer worden om de modder uit alle hoeken en gaten te krijgen. 24

25 Bijna alles gaat hier op de fiets Jasmin (28) en Toon (32), eigenaars van een reclamestudio Jasmin en Toon kochten een jaar geleden hun eerste huis in Almere Hout Noord. Vlak daarvoor was de kleine Esra (4) geboren. Dat werd dus flink schakelen, maar ze hebben nu weer helemaal hun routine te pakken. Ze hebben zelfs een klantenkring in de buurt opgebouwd. Toon was de eerste die de fietskoorts kreeg. Hij zet nu zelfs zijn bakfiets pontificaal voor onze studio aan de Noorderhoutlaan als hij Esra naar de crèche heeft gebracht. Heerlijk vindt hij het om via de autoloze ontmoetingsroute naar de crèche te rijden. Onze klanten fietsen zelf ook, dus kijkt niemand raar op wanneer met je fiets langs komt. We doen veel lopers fietsers kleuters zaken met bedrijven die net als wij beginnen op een nieuwe plek. We hebben dus veel met elkaar gemeen. Mijn laatste klant heb ik leren kennen tijdens de looptraining. Dat is dus een van de weinige dingen die je hier niet op de fiets doet. 25

26 De Ondernemende wijk participeren, produceren, netwerken gaat uit van de wijk als incubatie- en groeimilieu voor bedrijvigheid en als stimulerings milieu voor werkgeverschap en sociale en economische emancipatie. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door een wijk te maken waar combinaties van wonen en werken mogelijk zijn, van groot- en kleinschalig werken en van lokale en mondiale oriëntatie. Het gaat om zowel de hoog waardige ondersteunende en productieve sectoren, als de woning- en buurtgerichte verzorgende dienstverlening en ambachtelijke bedrijven. De wijk moet ruimte, flexibiliteit, netwerken en een aantrekkelijke omgeving bieden, zodat continu nieuwe aanwas in mensen en nieuwe initiatieven blijft bestaan. 26

27 Gat tussen zolder en bedrijventerrein Ondernemen en ondernemend zijn heeft een positieve en optimistische lading: handen uit de mouwen, aan de slag! Zo zien wij ook het ondernemerschap in de Wijk voor Initiatieven: kleinschalig, divers, gedreven en met sterke connectiviteit. In Hout Noord komen ondernemers, ondernemende mensen en (verbindingen met nationale) werkgelegenheid samen. Maar daarmee alleen is de wijk nog geen ondernemende wijk. Een ondernemende wijk vraagt om een goede ondernemende mensen vaak de zolder of leef- en werk omgeving met flexibele huis Ondernemerschap geeft dynamiek en inbedding van economische activiteiten op slaapkamer als werkruimte gebruiken. Deze vestingsmogelijkheden. Het ruimtelijke leven digheid op verschillende momenten van verschillende niveaus: individueel (werk en wijk vult het gat tussen zolder en bedrijven raamwerk en de uitgebreide programmering de dag en tussen mensen van verschillend leven), groep (sterke en zwakke banden) en terrein op. In Almere is een krachtige groei te biedt diverse typologieën aan woonwerk pluimage. Zo wordt Hout Noord een sense of maatschappelijk (voorzieningen en vang netten). zien van bouw- en onderhoudsgerelateerde woningen, kleinschalige bedrijven terreinen en place, een dynamisch stadsdorp met mensen bedrijven, semi-ambachtelijke industrie, andere vrije vormen om wonen en werken te die initiatief nemen, zich betrokken voelen en Een ondernemende wijk heeft ook echte zakelijke en facilitaire dienstverlening en combineren. Met doorgroeimogelijkheden en verantwoordelijk willen zijn. ondernemers nodig. Wij constateren dat wellness diensten voor onder andere sport en maximale keuzevrijheid. Met faciliteiten en Almere, met uitzonderlijk veel ZZP-ers en een gezondheid. Deze ondernemers vinden nu vaak verbindingen voor de ondernemende bewoner. sterke ondernemersgeest, goud in handen monofunctionele en grotere gebouwen op Van glas vezel, openbaar vervoer net en heeft. De ondernemende wijk gaat hierbij eveneens monofunctionele bedrijven terreinen. (fiets) snelweg tot netwerk locaties in de vorm verder dan het individuele niveau, waar In Hout Noord bieden we hen een inspirerende van horeca of het Ondernemershuis. 27

28 Goed voorbeeld doet volgen Juist de ambitie van een sociaal duur zame wijk sluit aan bij het (kleinschalige) moderne onder nemerschap. Mensen met initiatief en betrokkenheid kunnen anderen inspireren en helpen. Zij kunnen waar nodig ook kansarmen op sleeptouw nemen. Of het nu jongeren zijn of andere groepen, hier kan het goede voor beeld veel zorg en problemen voorkomen. De samenwerking tussen ondernemers en de wijk moet dan ook uitmonden in zinvolle éénop-éen verbanden. Een vorm van bewuste, gestuurde beïnvloeding, met als doel kennis of ervaring over te brengen. Het Onder nemershuis speelt hierin een centrale rol. Dit is het fysieke ont moe tings punt voor iedereen met een initiatief of belangstelling voor ondernemen. De ondernemende bewoners van Almere Hout Noord hoeven niet allemaal toppers en uitvinders te zijn, maar goede ideeën, enthousiasme en overtuigingskracht zullen worden beloond. Ons uitgangspunt is per slot dat mensen die gemotiveerd zijn, moeten worden ondersteund in het ontwikkelen van talenten en het op bouwen van persoonlijke en zakelijke netwerken. Met deskundige begeleiding, workshops en onder nemers bijeen komsten in het Onder nemershuis, wordt dit ge steund. Ook het koppelen van onder wijs aan ondernemerschap is een pré. Ervaringsgericht leren door zo ge heten snuffelstages of omgekeerd een inter actieve workshop van een ondernemer, dragen bij aan de ontmoeting tussen verschillende belevingswerelden. In een wijk waar wonen en werken zo intensief worden gemixt, is het misschien juist ook de onbewuste beïnvloeding die bijdraagt aan de ontplooiing van jong en oud. Almere Hout Noord wordt een wijk met meer kansen en meer aandacht voor mensen dan een gemiddelde nieuwe wijk. Juist de netwerkstructuren die gericht zijn op initiatief en kansen kunnen helpen. Wij verwachten dat deze mix garant staat voor een positieve dynamiek. Zeker als de organisatie via de Participatie Onderneming en andere maatschappe lijke coalities in de wijk wordt geor ganiseerd, met herkenbare gezichten en herkenbare plekken van ontmoeting. Goede voorbeelden, positieve dynamiek, dat helpt. Er is nagedacht over nieuwe vormen van wijkparticipatie en democratische besluitvorming. Op internet zet de revolutie inmiddels door: consumenten en burgers beslissen met tienduizenden tegelijk over producten en diensten, of bouwen mee. The world is flat, schreef Thomas Friedmann. Er zijn nieuwe instituties, nieuwe tradities nodig in deze tijden Station Hout met het Ondernemershuis van democratisering. We stimuleren het ondernemerschap op verschillende manieren, vanuit en vanuit de Participatie Onderneming. Bijvoorbeeld door verschillende levendige locaties met flexibele huisvesting te bieden, die inspelen op vormen van ondernemerschap, doorgroei mogelijk heden of de combinatie wonen/werken. Het gat tussen zolder en bedrijventerrein lossen we op door een rijke mix: wonen/werken langs de Noorderhoutlaan, kop-hals gebouwen aan de Zuiderhoutlaan, verzamelde bedrijfspanden in het groen, Kanspanden langs de hoofdstructuur en het Ondernemershuis bij station Almere Hout. En wie nog grotere ambities heeft vestigt zich in de A6 zone. 28

29 Aanjager van dynamiek Winkelaanbod Een ondernemende wijk biedt ook detailhandel. De beleving van stedelijke ruimte wordt mede door de kwaliteit en onderscheidendheid van het winkel aanbod bepaald. In Hout Noord kent dit twee schaalniveaus. Retail/Waterplaza A6-park Er zijn kleinere winkels verspreid over strategische locaties in de wijk, als onderdeel van het dagelijks leven. Met in de openbare ruimte plek concept, thematische branchering en even ruilsysteem van werk panden en winkels. diensten gebruik te maken of samen een voor (thema) markten. En diverse soorten wichtige verdeling van krachten en sferen. Hiermee geven we ondernemers de kans om cursus of opleiding te volgen. Hiervoor horeca op eveneens strategische locaties. Dit Uniek aan deze binding met de wijk is de binnen de wijk van plek te veranderen en te verwijzen we onder andere naar het door ons bevordert de levendigheid en connectiviteit in werk gelegen heid die hiermee in de wijk ruilen met een andere ondernemer. Inspiratie geïntrodu ceerde tipping point systeem, waarbij de wijk. De tegenhanger van dit kleinschalig ontstaat. Dit levert niet alleen een bijdrage aan vormt uiteraard de bewezen kwaliteit van de bottom up initiatieven aan elkaar worden onder nemen en winkelen is de detailhandels- sociale duur zaam heid, maar door reductie van Woonswitch van. Daarnaast bieden gekoppeld en medestanders worden gezocht. en bedrijvenzone langs de A6. Deze zone is forensenverkeer ook aan het streven naar een wij onder nemers diverse arrangementen met ook integraal onderdeel van de wijk. Hoewel grote mate van ecologische duurzaamheid. als doel het onder nemerschap aan te jagen: Met Almere Hout Noord als onder nemende verschillend in schaal en invulling zijn ze allemaal essentieel onderdeel van het leven in Almere Hout Noord. Wil de A6-zone ook een Switchen Om doorstroom en vooral doorgroei te centrale diensten, flexibele en kortlopende huur contracten en omzet afhankelijke huren. Virtuele ontmoeting wordt gefaciliteerd via het wijk zetten we zwaar in op het goud van Almere. De Participatie Onderneming faciliteert, de onder nemende wijkbewoner bijdrage kunnen leveren aan de wijk, dan moet faciliteren zetten we de BOG-switch op voor Wijkweb, opgezet door bewoners en onder presteert en neemt initiatief. deze worden opgezet met een onderscheidend bedrijfsonroerend goed: een toe wijzings- en nemers met de mogelijkheid om van elkaars 29

30 Onze schuurbeats zijn het vetst Michael (19), leerling rapper en leerling sportleraar Door de week doet Michael de ROC sportopleiding in Almere Stad. Hij woont voor het eerst op zichzelf in Almere Hout Noord. Praktisch, want als er wat is zijn zijn ouders in Almere Buiten op fiets afstand. Michael is een fanatiek sporter en tegelijk stamgast in het Talentenhuis. Ik ben voor het eerst op mezelf, maar mijn was breng ik nog thuis hoor. Ik train veel met mijn honkbalteam en doe krachttraining in het welnesscentrum in de buurt. Ieder moment dat ik verder vrij heb zit ik geheid in onze buurtschuur met Zami. Hij regelt altijd de meest vette beats en we werken nu al een tijdje aan een rap-duet over het Beverbos. Over een maand hebben we namelijk de eerste rap-off van de wijk. Op de grote weide voor bike starstrike mike de schuur bouwen we een poppodium. Dan gaan de handschoenen uit en wordt het buurt tegen buurt. Ali B. zit in de jury want onze buurtschuur is al wereldberoemd in Almere. 30

31 De talentvolle wijk empowerment, engagement, entertainment Essay, juni 2008 Almere Hout Noord zal bestaan uit mensen met verschillen in achtergrond, ambitie, opleiding en maatschappelijk perspectief. Naast mensen die kunnen kiezen (de economische of culturele elite, de middengroepen en de arbeidersklasse) en zelfstandig beslissen of zij in deze wijk willen wonen, zijn er ook niet-kiezers. Zij zijn vaak aangewezen op de goedkoopste woningen en moeten worstelen om hun bestaan in balans te houden. Aandacht voor deze niet-kiezer zal een belangrijke plaats krijgen. Daarvoor moet een buurtgericht stelsel van voorzieningen en verzorging tot stand worden gebracht, dat uiteenloopt van zorg voor ouderen tot de ontwikkeling van jongeren. Empowerment Empowerment is the name of the game, zou je tegelijkertijd leidt talent ontwikkeling tot waardering kunnen zeggen. Deze uitspraak spreekt ons aan en daarmee tot stijging van de (belevings)waarde omdat we empowerment van meet af aan in Hout van de wijk. Noord nodig vinden. Talent ontwikkelen zien wij als voorwaarde Onze centrale filosofie is dat de wijk aan alle om een sociaal duurzame wijk te ontwikkelen. Voor individuen en groepen ruimte moet bieden om zich ver schillende groepen kiezen wij voor een verschillende te kunnen ontwikkelen binnen de eigen buurt of benadering. De kernwaarde talentvolle wijk gemeenschap. Voorzieningen als onderwijs, sport, verbindt de maatschappelijke en economische cultuur en ondernemersbroedplaatsen zijn cruciaal doelstellingen voor Hout Noord. Het bevordert voor talentontwikkeling, voor iedereen. Daar moeten participatie, contact en persoonlijke groei. En onze inspanningen zich op richten. 31

32 72 moeilijke eters aan tafel Sven (23), wijkrestaurant-kok in het Kanspand Sven draait diensten met Marvin en Kemal in het wijkrestaurant van Almere Hout Noord. Het is een van de initiatieven van het kanspand waar jongeren een vak leren door samen te werken met ervaren vakmensen. Met zijn vrienden verzorgt Sven ook de catering voor het Sluishuis. In het Sluishuis is vanavond de eindbijeenkomst van de Vereniging van Allergiepatiënten. We zijn al tijden bezig om een hypoallergeen menu samen te stellen, zodat iedereen met elkaar kan eten. Geen kervel dus, geen gluten, geen melkproducten en ga zo maar door. Normaal zijn we helemaal in de mediterrane keuken. Kemal maakt een hummus waar je je vingers bij opeet en Marvin is de tapasking. Hij tovert met kruiden man. Ik specialiseer me in vis. En in vis tapas hummus bedrijfsvoering, want als we een eigen tent beginnen moet de boel zakelijk ook kloppen. 32

33 Ervaringsgericht leren In Het Meesterwerk komt de wereld samen Maar niet iedereen heeft hetzelfde vertrek Zoals onze ervaring ook leert: het benaderen Er moet naast mentale ruimte ook fysieke punt. Er zijn straks in Hout Noord verschillende van individuen en groepen vraagt subtiel ruimte zijn voor interactie. Vandaar ook de aandachtsgroepen. Allereerst de kinderen, van maatwerk en gevoel voor de praktijk. Ook het rol die bijvoorbeeld het Talentenhuis en de wie de ontplooiing van groot belang is voor WRR-rapport Vertrouwen in de Buurt doet Buurtschuren kunnen spelen. een sociaal duurzame wijk. Deze nieuwe hiervoor praktisch hanteerbare suggesties. Dat zijn de verlengde huiskamers en generatie moet zelfbewust en trots terug Onderzoek toont aan dat noch volledige verlengde klas lokalen, waar winst kan worden kunnen kijken op een stevige jeugd in Hout zelf sturing, noch paternalisme de weg naar geboekt in participatie en leren. En dat geldt Noord. Er zijn de kiezers, die bewust kiezen voor een leven in Hout Noord, maar ook de zogeheten niet-kiezers, die zich bijvoorbeeld vanwege hun economische situatie, gezondheid of woningnood hier gevestigd hebben. Onze speerpunten op het gebied van empowerment zijn succes plaveit. Daarom kiezen wij in Almere Hout Noord voor een herkenbare structuur van onder steunen en activeren, via de Participatie Onder neming. Een leven lang leren en ervaringsgericht leren, binnen en vooral ook buiten de school. ook voor de koppeling van ondernemers en het bedrijfsleven aan onderwijs, (bijvoorbeeld door leer- en stageplaatsen en coaching). Of door middel van onbewuste beïnvloeding: omdat wonen en onder nemer schap door elkaar letterlijk en figuurlijk zicht biedt op nieuwe mogelijkheden. Dat inspireert. Het is nieuw, verfrissend en tegelijkertijd voor de hand liggend, zoals zo veel goede ideeën. In het gebouw Het Meesterwerk in Almere is de eerste Leerplaats van Nederland gevestigd. Hier komen jong en oud samen om te leren. Logisch, want leren doe je vooral van elkaar. Aan het woord is Elke Spoor, leerkracht op Het Meesterwerk. Een Leerplaats is meer dan een Brede School. Kinderen krijgen er onderwijs en opvang en ouders en buurtbewoners kunnen er terecht voor allerlei activiteiten. Van een cursus opvoeden tot Iraans koken. Bovendien zijn boven op de school 30 koopwoningen gevestigd. We leren en leven echt samen. De Leerplaats is een initiatief van stichting Etutoria, en een aantal maatschappelijke partners. Samen hebben we de plannen ontwikkeld en uitgevoerd. ziet het Vanuit onze visie dat het integreren van verschillende functies in één gebouw de betrokkenheid en daarmee de leefbaarheid van een buurt bevordert. Almere had de primeur. Nu willen we de Leerplaats in andere wijken en steden gaan opzetten. is actief in het noordelijke deel van de Randstad. We beheren er ruim woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelen op grote schaal nieuwe koop- en huur wonin gen en maatschappelijk vastgoed. De positieve resultaten die we met verhuur en verkoop realiseren, investeren we in volkshuisvesting en samenleving. Want goed wonen is meer dan een goede woning. En dus bieden we niet alleen ruimte om te wonen, maar ook om te leven en te groeien. dan ook gericht op iedereen. Met extra Het past bij de wijk als emancipatiemachine. aandacht voor de jeugd, ouderen en niet-kie In de wijk streven we naar wederzijds voordeel De basisscholen zelf worden ook een gebeur zers. Dit uit zich in onder andere een buurtge van de sterken en zwakken, de haves en de tenis. Ze zijn kleinschalig en transformeerbaar richt stelsel van voor zieningen, van ouderen have nots. Dat komt ook tot uitdrukking in de en kennen een goede interactie met de wijk zorg tot de ontwikkeling van jongeren, via: gemengde opzet van de buurten. Het leren ( brede plein, sport, tuinen, bedrijfjes). de inzet van scholen als brandpunten van van vaardigheden en kennis gaat verder dan Scholen gebruiken de wijk voor zieningen, de of werken. In de virtuele omgeving verwachten de wijk; de school. wijk gebruikt de schoolvoorzieningen, dat is wij veel aansluiting van met name de jeugd de organisatie van breder en ervarings Wij zien allerlei overgangssituaties tussen het uitgangspunt. Het bovenwijkse voortgezet op het Wijkweb, dat door de aanleg van een gericht leren; school en thuis, ook in de naschoolse opvang onderwijs ligt, als onderdeel van de buurt, glasvezelnet state of the art wordt. de koppeling van scholen aan sport, en het leren van de buurt. Het gaat bijvoor op een levendige en centrale plek aan de En daarmee wordt de wereld nog verder ondernemen, zorg & welzijn en cultuur; beeld ook om ouderen die graag hun tijd willen Noorderhoutlaan. Beide schooltypen worden naar binnen gehaald. buurtschuren voor jeugd en ouderen; besteden aan het overbrengen van hun kennis gehuisvest in gebouwen die meegroeien hangplek, muziekstudio of kaartclub; en ervaring. Aan jongeren en vice versa, of aan met de wijk, die voor alle onder wijs vormen sociaal beheer op maat. elkaar. Een positieve mentaliteitskwestie in plezierig zijn en die kunnen mixen met, of deze nieuwe wijk. transformeren naar, andere functies als wonen 33

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Beleidsvisie 2011-2015 Natuur- en Milieufederatie Drenthe

Beleidsvisie 2011-2015 Natuur- en Milieufederatie Drenthe Beleidsvisie 2011-2015 Natuur- en Milieufederatie Drenthe Mei 2011 Natuur en Milieufederatie Drenthe Hertenkamp 6 9401 HL ASSEN Telefoon: 0592-311150 www.nmfdrenthe.nl Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Concept Handreiking Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling 28 oktober 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Colofon: 2011 Ministerie van Infrastructuur & Milieu Programma Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving.

- Hoe kunnen we het beste inspelen op economische trends, bij branchering van detailhandel en werving. Besturing en Controlllng w Gemeente Delft Besturing De Torenhove Martinus Nijhoííiaan 2 2624 ES Delff Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Retouradres : Besturing, Postbus TB, 2600 ME Delft

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Analyse Donderberg, Roermond

Analyse Donderberg, Roermond Experimentenprogramma Wijk- en dorpseconomie Tineke Lupi Maaike Poppegaai en Mark Minkjan Derk Berends en Nathan Rozema Uitgave Platform31 Den Haag, april 2015 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

Werken aan wijken. Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: Ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken Deel 1: ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk Werken aan wijken

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw

Bewonersparticipatie van de 21 ste eeuw Bewonersparticipatie van de ste eeuw Voor professionals van gemeenten en maatschappelijke organisaties & Voor burgers, bewoners en klanten van maatschappelijke organisaties Colofon We bedanken iedereen

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie