initiatieven Wijk voor visie Almere Hout Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "initiatieven Wijk voor visie Almere Hout Noord"

Transcriptie

1 Wijk voor visie initiatieven Almere Hout Noord

2

3 Almere Hout Noord, de ondernemende, talentvolle en ecologische wijk De ontwikkeling van Almere Hout Noord gaat eerst en vooral over mensen. Leo, Jasmin en Leroy leven, werken en spelen in Hout Noord, de Wijk voor Initiatieven. Zij krijgen een uitgebreider portret verderop in onze visie, net als andere mensen die hun plek kunnen vinden in Hout Noord. Het geeft uitdrukking aan de diepste wens en intentie van : een wijk te maken die werkt voor de mensen die er leven. Pionieren, banjeren in het groen, tuinieren, ecologisch bewustzijn, ruigte, de robuuste verbinding met bossen en de Oostvaardersplassen. Leroy: Sport in de wijk, gezondheid en talentontwikkeling. Zelf erop uittrekken. De brede school, het Talentenhuis, de Buurtschuur en het wijksportloket. De Buurtschuur, maar ook: ontplooiing, ontmoeting, flexibiliteit, organische groei en (Particulier) Opdrachtgeverschap. Samen de wijk maken. Leo: Ondernemen dichtbij huis, een gezonde omgeving, snelle en veilige fietsverbindingen, de Kanspanden met hun gemengde en flexibele functies. Spelevaren, een tuin aan het water, water als dagelijks onderdeel van het leven, naar school gaan en boodschappen doen met de punter. Jasmin: Netwerken en Ondernemershuis, het dichten van gat tussen zolderkamer en bedrijventerrein, ruime woningen met uitbreidingsmogelijkheden op de kavel. 3

4 4

5 inhoud Wijk voor Initiatieven Almere Hout Noord Voorwoord 07 Wijk voor Initiatieven initiatieven voor een Wijk 08 De Participatie Onderneming: organisatievorm 16 De ruimtelijke strategie: orde en chaos 19 De ondernemende wijk: participeren, produceren, netwerken De talentvolle wijk: empowerment, engagement, entertainment Voorliggende Visie is de bundeling c.q. samenvatting van diverse gethematiseerde visies en de uitwerking van gevraagde producten door de gemeente Almere. De ecologische wijk: beleven, bijdragen, betekenis geven 37 De sociale ruggengraat: lichaam in beweging 43 5

6 6

7 Voorwoord Op het moment dat wij dit schrijven gonst de wereld van het woord change. Iedereen is in de ban van de man die verandering belooft en vooral hoop brengt. Gebaseerd op de wortels van dat land, van die samenleving. Het zijn nog woorden, maar men verwacht veel. Net zoals de nieuwe bewoners en ondernemers in Hout Noord veel van hún wijk zullen verwachten. Zo kijken wij naar de nieuwe uitdaging voor Almere Hout Noord. Verandering, hoop, woorden en daden. En wortels. Diepe wortels. Als zijn we diep geworteld in Almere, ruim dertig jaar partner van de stad. We weten wat er speelt, wat er goed gaat, waar behoefte aan is en wat mensen anders willen. Kansrijken en kansarmen. We denken, vanuit onze lokale verankering en betrokkenheid, te weten wat Almere als grote stad nog meer nodig heeft. Almere Hout Noord zet de toon voor die verandering. People first!, zegt men aan de andere kant van de oceaan. En dat zegt Almere ook. En wij met de stad. Niet uit volgzaamheid, maar vanuit de idealen en de slagkracht van een corporatie die staat voor wonen. leven, groeien. Hier kunnen we dat op grotere schaal doen: een sociaal duurzame wijk maken. Met organische groei als nieuwe norm. Wij willen dat natuurlijk met de gemeente en andere partners gaan doen. En vooral met de bewoners en ondernemers in de wijk. Want iedereen is welkom. We zullen met elkaar de handen uit de mouwen moeten steken om het plan te laten slagen. Almere Hout Noord wordt spannend, krijgt iets experimenteels en dynamisch. Zeker in de verhoudingen tussen stad, corporatie, maatschappelijke instellingen en het individu. Dat kunnen we. We moeten van elkaar willen leren, elkaar iets gunnen. Net zoals we dat nu al doen. Zo worden idealen werkelijkheid. Zo kunnen we de sprong van woorden naar daden maken. Het is geen toeval dat wij zo hoog inzetten op ondernemerschap, naast talentontwikkeling en ecologie. Ondernemerschap gaat uit van vertrouwen, kansen zien en initiatieven nemen. En van risico nemen. Wij durven het wel aan. Wij vinden dat we een fraai aanbod voor de stad hebben, met leuke, slimme, mooie, noodzakelijke en soms onverwachte nieuwe oplossingen. Met veel dynamiek. En een intrigerende spanning tussen marktwerking en sociale maakbaarheid. Ook de totstandkoming van onze visie kenmerkt zich door veel beweging. Een uitgebreid team heeft zich de afgelopen maanden op de opgave van Hout Noord gestort. Met passie, interdisciplinair en met veel synergie. Heel inspirerend. We leveren nu concepten en voorstellen, maar realiseren ons dat in deze korte tijdspanne de visie nog niet volledig op hout gerijpt is. Dat rijpen komt, organische processen vragen tijd. Wij zijn in ieder geval geïnspireerd door de opgave en hebben hem ambitieus uitgewerkt. Nu voelen we vooral de motivatie om die Wijk voor Initiatieven ook te laten ontstaan. Laat helder zijn dat wij ons prettig uitgedaagd hebben gevoeld. Het is nu aan Almere om de handschoen op te pakken. Met de kennis, ervaring en ambitie die wij hebben, geloven wij in een samenwerking die de nieuwe identiteit voor Almere Hout Noord kan maken. Roots are the boots to walk into the future. Namens het gehele team, Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur 2 februari

8 Wijk voor Initiatieven initiatieven voor een Wijk Wij ambiëren voor Almere Hout Noord een wijk die dit gevoel oproept. Een wijk die zich onderscheidt als een sociaal duurzame wijk met drie kernwaarden: ondernemend, talentvol en ecologisch. In deze kernwaarden hebben wij voor deze nieuwe wijk naar verdieping gezocht. Het zou voor ons als corporatie, geworteld in het gebied en gepokt en gemazeld in maatschappelijke opgaven, een geweldige eer en uitdaging zijn dit samen met anderen te realiseren. een overkoepelende aanjager van ambities, initiatieven en waardedeling: de Participatie Onderneming. Deze ambities moeten natuurlijk aansluiten op wat bewoners en ondernemers in ieder geval verwachten van een nieuwe wijk, zoals een aantrekkelijke omgeving en architectuur, goede bereikbaarheid, diversiteit, betaalbaarheid en zeggenschap. Wij besteden daaraan veel aandacht in ons voorstel. Roots are the boots to walk into the future Een tegeltjeswijsheid, die aanspreekt als het om de ontwikkeling van Almere Hout Noord gaat. Natuurlijk omdat ook de polder een culturele biografie heeft, een landschap met een verleden is. De boots, de laarzen, staan voor het gevoel van erop uit trekken. Ontspannen in het groen. Iets ondernemen. In beweging zijn. Initiatief nemen. Op weg naar de toekomst. Succesfactoren In onze visie heeft Almere Hout Noord een aantal absolute succesfactoren nodig om onderscheidend te zijn. Wij gaan daarom voor: een wijk waarin de mens centraal staat; een wijk met identiteit, toekomstwaarde en groeimogelijkheden; een ondernemende wijk met sterke focus op sociale en economische participatie en innovatie; een ecologische wijk met natuur als partner, duurzaamheid als norm, kwaliteit van de openbare ruimte en een gezonde leefstijl als uitgangspunt; een talentvolle wijk met werkbare initiatieven voor empowerment van individuen en groepen; een goed en integraal georganiseerd sociaal en technisch beheer van gebouwen en openbare ruimte; Deze visie is een vervolg op ons korte essay Wijk voor Initiatieven van juni De uitwerking van alle thema s in voorliggende visie staat in de separate bouwstenen. In deze visie gaat het om de grote lijn, de essentie en de intenties. Hoe krijgt een ondernemend, talentvol en ecologisch Almere Hout Noord nu echt body en ook nog soul? Wij hebben om die vraag te beantwoorden dankbaar gebruik gemaakt van wat de gemeente, de beoordelingscommissie en anderen aan kennis, inzichten en terechte vragen hebben ingebracht. Daarnaast hebben we in panelbijeenkomsten in Almere, met onder andere bewoners en ondernemers, bevestigd gekregen dat onze ideeën aansluiten bij hun wensen voor een nieuwe leefomgeving. Waardevolle suggesties van al deze mensen zijn in de plannen en strategie verwerkt. 8

9 Mensen maken de wijk almere & regio Wij zien een wijk waarin iedereen welkom is. Zo n wijk brengt mensen in beweging. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Een wijk waarin het gaat om nieuwe vormen van met elkaar omgaan, van betrokkenheid en elkaar (verder) helpen. Een wijk waarin kansen en problemen zich vertalen in initiatieven om het beter te doen. Een wijk waarin initiatieven worden beloond. Inderdaad, een wijk waarin de mens centraal staat en sociale duur zaam heid opnieuw wordt uitgevonden. Dat is geen gemakkelijke opgave. Het vraagt zelfs enige bescheidenheid. En het vermogen om van elkaar te leren. Daartoe zijn wij graag bereid. IJsselmeer Almere Pampus A dam AHN Spiegelhout Olympia kwartier / Homeruskwartier / kust Almere Hout Gooimeer Huizen Schiphol Naarden Het Gooi Utrecht Logo.jpg Wat zien wij in Almere? Wij zien Almeerders die trots zijn op hun huis, hun buurt en hun straat. Wij zien ook Almeerders die kritisch zijn en Ontwerpatelier Almere Hout Noord Mecanoo & West 8 p. 12 graag dingen willen verbeteren. Wij zien nieuwkomers die zich snel Noord. thuis voelen in de stad. Wij zien dat Almere een uitstekend alternatief is voor wonen in steden als Amsterdam en Utrecht. Wij zien Almere groeien naar een grote stad met een eigen identiteit, duidelijk als één van de grootste steden op de kaart van Nederland. Wij zien kansen om samen met nieuwe vestigers waardevolle elementen verder te exploreren en vorm te geven in Almere Hout Noord. De Wijk voor Initiatieven lukt alleen als de wijk een ziel heeft en een groot hart, als de wijk past bij mensen die willen ontmoeten, verbinden en meebeslissen over hun omgeving. Hun vraaglogica bepaalt de richting en prioriteiten. Dat moeten wij kunnen faciliteren. De aloude maakbaarheid is nu een co-productie met bewoners en ondernemers of, in Apeldoorn / Amersfoort brede zin, wijkvestigers geworden. Dat is een schitterend experiment. Niettemin kennen mensen net als maakbaarheid zo hun grenzen. Ebenezer Howard s tuinstadmodel is goeddeels een droom gebleken, maar wel een bron van inspiratie voor de praktijk. Het heeft een mechanisme van collectieve inzet en waardedeling geïntroduceerd, dat zeer actueel is. Wat ons betreft ook voor Almere Hout (Wijk)vestigers - alle partijen m/v/meervoud, die zich vestigen in de wijk, zoals bewoners, ondernemers en instellingen. Het zijn niet alleen de pioniers van het eerste uur, maar ook alle volgende generaties en nieuwkomers 9

10 Zo willen wij wonen Wij hebben veel aandacht besteed aan de bundeling van ervaring en onderzoek naar de onderbouwing van een vrij, flexibel woonprogramma dat past bij een wijk waar de vestigers zelf de stad willen maken, willen kiezen en veranderen. Een wijk die ook een thuis biedt voor mensen die als kansarm te boek staan: een groep waar zich op allerlei manieren op richt. Het uitgangspunt is dat de wijk onderscheidend is voor de verschillende doelgroepen uit Almere, de regio en daarbuiten. Vooral de vraag naar meer kwaliteit en een dynamische identiteit is met de instroom van ondernemende en op carrière gerichte vestigers van belang. Daarbij past een hoge basiskwaliteit als het gaat om leefomgeving, verscheidenheid in aanbod van woningen en werkpanden en een arrangement van huur- en eigendomsvormen. Het bijzondere leefmilieu van Almere Hout Noord moet zelf bewuste mensen aanspreken, die enerzijds iets hebben met levendigheid en sociale verbanden en anderzijds met het gevoel van een ruige, groene, waterrijke setting. Deze diversiteit en levendigheid zijn de niches van de Wijk voor Initiatieven. De wijk krijgt ruim woningen en diverse voorzieningen. In een stevig ruimtelijk raamwerk is ruimte voor onderscheidende, vraaggestuurde buurten. Het programma biedt overmaat en flexibiliteit in de woningen, werkpanden en ook in de openbare ruimte. De kern is een flexibel programma, dat aan te passen is aan de feitelijke vraag. Wij hebben dit verder uitgewerkt met een ambitieus programma voor de verschillende vestigers. Zo is particulier opdrachtgeverschap in zowel wonen als ondernemen binnen die kaders niet alleen mogelijk, maar zelfs verleidelijk. We zijn ook reëel over bijvoorbeeld het samenleven van sterke en meer kwetsbare huishoudens. Ook in Hout Noord zal sprake zijn van huurders of kopers met problemen, of mensen met gedrags problemen. Wij gaan er vanuit dat kwetsbare mensen altijd extra aandacht krijgen, ongeacht hun woonvorm. Bij de menging van het stevige programma in het bereikbare segment (40%), kiezen wij voor een mix die in balans is. Almere Hout Noord wordt een heterogene wijk, met een rijk palet aan meer homogene buurtjes, voor verschillende doelgroepen en leefstijlen. Met op straat- en blokniveau een goede mix die niet teveel uitwaaiert in financieringscategorieën en in leefstijlen. Alle flexibiliteit en dynamiek is er op gericht de wijk werkelijk als springplank voor stijgers, ondernemer of niet, te kunnen laten werken. In onze aanpak doen wij er alles aan om de wijk het sociaal inclusieve karakter te geven: met treden op de ladder als werk plaatsen, sport, onderwijs, (door)groei mogelijkheden in woning- en bedrijfspanden en mogelijkheden voor actieve participatie. Vooral op het punt van sociaal beheer wil de eigen expertise en het regisserend vermogen inzetten. Daarbij putten wij uit het rijke repertoire dat in allerlei wijken in haar werkgebied heeft opgebouwd. Ook met bestaande initiatieven als Achter de voordeur, dat zich richt op het vroegtijdig signaleren van persoonlijke en sociale problemen. Wij verwachten dat met de inzet van praktische en vernieuwende methoden problemen kunnen worden voorkomen of sneller kunnen worden opgelost. 10

11 Verscheidenheid aan leefstijlen en woon/werkvormen 1 stads wonen 2 Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people 3 menuwonen buurtwonen Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people uary 2007 Mecanoo people Mecanoo people 4 landelijk wonen Photo-index plate 1 - January 2007 Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people Mecanoo people Mecanoo people 5 iconen Mecanoo people 6 werken / retail / sport Photo-index plate 1 - January 2007 Mecanoo people 11

12 Beheren is activeren In de hele levenscyclus van een wijk, vanaf de planontwikkeling tot en met de exploitatie van de gerealiseerde wijk, speelt het sociaal en technisch beheer van vastgoed, voorzieningen en openbare ruimte een belangrijke rol. Leefmilieus die vanaf het opleveringsmoment een hoogwaardig en uitgebreid aanbod aan voorzieningen en materialen bieden, leggen de juiste basis. Vervolgens is de kwaliteit van het beheer van grote invloed op de waardering door wijkvestigers en op de waardeontwikkeling en het waardebehoud van de wijk als geheel. Wij signaleren een verschuiving van traditioneel gebiedsbeheer naar integrale en actieve gebiedsexploitatie en willen dit als innovatie oppakken. Het gaat dan om de openbare ruimte in samenhang met de kwaliteit en het aanbod van opstallen en sociaal maatschappelijke ingrepen in een gebied. Deze gebiedsexploitatie gaat niet alleen uit van sturing van de kosten, maar juist ook de waarde-impulsen, van zowel de financiële als de maatschappelijke waarden. En met een grotere mate van betrokkenheid door zeggenschap, een kleine schaal en beheerarrangementen op maat. In Almere Hout Noord krijgen wijkvestigers zeggenschap en delen ze mee in de kosten én de opbrengsten van goed beheer. Wij bieden mogelijkheden van zelfbeheer tot volledige outsourcing, afhankelijk van hun wensen en mogelijkheden. Actieve betrokkenheid komt op gang door minimalisering van anonimiteit en de schaal. En door het beheer binnen de belevingswereld van de vestiger te brengen. Initiatieven bottom-up worden fysiek en digitaal gestimuleerd. Het belangrijkste instrument daarvoor is onze Participatie Onderneming. Beheervraagstukken en initiatieven van de wijk worden omgezet in uitgebreide beheerarrangementen, met keuze en zeggenschap voor de wijkvestigers. Dat betekent stimulans op een klein schaalniveau, vanuit het idee dat mensen in beweging komen als er sprake is van verbondenheid met de wijk en het welbegrepen eigenbelang. De resultaten van de SEV-studie naar beheervormen en de goede (internationale) ervaringen met de bedrijfsinvesteringszones (BIZ) staan aan de basis van de innovatieve aanpak die wij nastreven. Gecombineerd met beproefde concepten kan zo een slagvaardige en vernieuwende gebiedsexploitatie worden opgezet voor Almere Hout Noord. 12

13 Opdrachtgeverschap De in ons plan op buurtniveau aangeboden buurtschuren bieden ruimte voor ontmoeting, ideeënuitwisseling en initiatieven van ontwikkeling tot beheer. Als onderdeel van de sociaal economische ruggengraat worden deze buurtschuren ingezet als waarde-impulsen in de wijk. Zij bieden als opdrachtgeversatelier of bouwbureau ook de fysieke mogelijkheid aan pioniers om met elkaar invulling te geven aan opdrachtgeverschap in de wijk. Wij bieden een uitgebreid programma voor vormen van opdrachtgeverschap voor alle woningtypen, ook voor bedrijfsgebouwen - gekoppeld aan het sociaal duurzame karakter van de wijk. Particulier Opdracht geverschap (PO ) is binnen de diverse buurten mogelijk, kavels worden vanuit de Participatie Onderneming uit gegeven, de kwaliteit en voortgang van de individuele plannen wordt bewaakt. Binnen het programma zijn er vanzelfsprekend mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdracht geverschap (MO) in de huur. Het meedenken in de vorm van medeopdracht geverschap is de basis van de wijk die we voor ogen hebben. Maar ook hier geldt dat wij de ambities willen zien als realistisch en haalbaar. Vooral het CPO kent nog hobbels die genomen moeten worden, zoals voorfinanciering en onderlinge samenwerking in een langdurig planproces. Daarbi j wil faciliteren en in het huursegment ook als financier en afnemer optreden. Onze website Y-lab faciliteert reeds ontmoeting tussen initiatiefnemers van opdrachtgeverschap. 13

14 We doen het allemaal samen Mieke (36), schoonheid sspecialiste en opdracht gever van hun nieuwe woning Jasper (41) en Mieke zijn één van de collectief particuliere opdrachtgevers in Almere Hout Noord. Ze wonen nog in de Muziekwijk maar bouwen in Hout Noord een woning met praktijkruimte. Jasper werkt bij de gemeente, Jip (11) en Femke (12) gaan allebei naar de basisschool in Hout Noord. Het lijkt wel alsof we er al wonen. Ik kijk zelf iedere dag op de bouwplek om bij te houden hoe de bouw gaat. Jasper regelt de meeste dingen achter de schermen. Jip en Femke zijn er vanmiddag met de fluistersloep op uit om Jasper op te halen uit de Buurtschuur. Hij heeft er een vergadering met de andere opdrachtgevers van de nieuwe woon-werkwoningen aan de Noorderhoutlaan. Het is een bijzonder moment voor bedenken buurtschuur bouwen ons allemaal. Het gaat nu echt gebeuren. Alles waar we al zo lang over hebben gedacht, gepraat en gedroomd. We bouwen hier echt onze eigen plek. 14

15 Kansgedreven ontwikkelen Iedereen kent In de beperking toont zich de meester. Maar wie kent de daaropvolgende zin: En alleen de wet kan ons vrijheid geven? (Goethe) In ons essay Wijk voor Initiatieven, 2008 verkenden wij de verdiensten en manco s van de moderne, georganiseerde stedenbouw, met zijn grijsheid en vlakheid. Hoe voorkom je die nadelen? Wat moet anders? Ons antwoord was en is: door een wijk (zich) organisch te (laten) ontwikkelen, een structuur te maken van orde en chaos die mensen zelf, sociaal en fysiek, kunnen invullen. Deze ambitie moet wel geschraagd worden door realisme. Het spanningsveld tussen organische groei en het realisatietempo van acht jaar is groot. Er is balans nodig. De uitvoering vraagt niet alleen co-productie met de vestigers, maar ook tempo en een geoliede organisatie. Zie het als een maatschappelijke onderneming, waarin individualisatie, emancipatie en participatie dagelijkse kost zijn. Zo wordt een wijk kansgedreven. Zo ziet men de zin van het nemen van initiatief. Een wijk waarin dus niet problematiseren, pamperen en paternaliseren voorop staan. In Almere Hout Noord gaat het om groei, empowerment en waarde(n)maximalisatie. Zo kunnen vestigers zelf de regie voeren over hun toekomst, zo wordt hun vraaglogica bepalend voor wat er wel, of niet gebeurt. Niet wat anderen, ook al is dat met de beste bedoelingen, voor hen hebben bedacht. Dynamische erfpacht Dynamische erfpacht is een innovatieve methode die wij ons in Hout Noord voorstellen. De Participatie Onderneming zal de gronduitgifte verzorgen. Wij zijn ons ervan bewust dat erfpacht in Almere een nieuw fenomeen is en niet bij iedereen direct geliefd zal zijn. Toch zijn wij van mening dat dit systeem voordelen biedt. In deze roerige tijden van economische achteruitgang biedt het kansen aan mensen voor wie een koopwoning niet of nauwelijks bereikbaar is. Door de grond niet uit te geven aan particulieren, wordt het te financieren bedrag verminderd en daarmee de bereikbaarheid van woningen groter. Aanvullend kan de Participatie Onderneming via de erfpachtcanon sturen op de bereikbaarheid. Dit systeem kan worden gekoppeld aan andere vormen van gedeeld eigendom of financierings constructies zoals maatschappelijk gebonden eigendom (MGE) of Koopgarant. Daarnaast zal naar onze mening erfpacht vergezeld moeten gaan van een grote tegenprestatie : het bieden van een hogere aanvangskwaliteit van de openbare ruimte, tijdige investeringen in kwaliteit en aanbod van basisvoorzieningen van een wijk. Een investering waar zowel de pachter (Participatie Onderneming) als de erfpachters (bewoners, ondernemers, instellingen) bij gebaat zijn, omdat de (belevings)waarde van de wijk als geheel toeneemt, en daarmee de waardeontwikkeling van de wijk wordt gestimuleerd. 15

16 De Participatie Onderneming organisatievorm De Participatie Onderneming voor Almere fysieke ruimten, soms in menskracht. Of via de die als afzonderlijke bedrijven functioneren: en sociaal dividend. Ontvanger van (een deel Hout Noord richt zich op de ontwikkeling, het combinatie van deze mogelijkheden. Energie, Vastgoed & voorzieningen en van) dit dividend is Stichting Vliegwiel. De beheer en de exploitatie van deze sociaal Open bare Ruimte. Deze business units hebben stichting jaagt initiatieven aan van bewoners, duurzame en milieu(technisch) duurzame wijk. De aandeelhouders in de onderneming zijn in dwarsverbanden en synergiemogelijkheden. onder nemers en gebruikers in de wijk. Een wijk waar initiatieven, ontmoeting en aanvang de gemeente Almere en ; elk Hun activiteiten zijn onder meer energie Deze initiatieven moeten bijdragen aan een ontplooiing van mensen via kleinschalige voor 50%. Daarnaast ontstaat tijdens de besparing en opwekking, gronduitgifte, veilige, comfortabele en innovatieve wijk, met netwerken worden gestimuleerd. Verbindingen ontwikkeling, realisatie en vooral tijdens de ontwikkeling en beheer van vastgoed en een duidelijke identiteit en sociale cohesie. tussen mensen leiden tot wederzijdse ingebruikname en het gebruik van Almere Hout voorzieningen die bijdragen aan de sociale De initiatieven kunnen gekoppeld zijn aan de beïnvloeding. Dit vergroot de emancipatie op Noord, de mogelijkheid tot participatie van cohesie, het faciliteren van opdracht gever business units of als solitaire actie worden sociaal en economisch vlak. bewoners, bedrijven en maatschappelijke schap en het inrichten en beheren van de uitgevoerd. instellingen. Strategische allianties worden openbare ruimte. De Participatie Onderneming is een bevorderd, lidmaatschap en vormen van Wanneer de Participatie Onderneming op deze professionele en slagvaardige netwerk zeggenschap worden gefaciliteerd en De bijdragen aan de Enervator zijn afkomstig wijze initiatieven stimuleert, draagvlak geeft en organisatie, die zoveel mogelijk is gebaseerd gestimuleerd. van verschillende bronnen met verschillende deze ook uitvoerbaar maakt, zullen de op het zelforganiserend vermogen van incasseringsmomenten. Zoals dynamische bewoners en ondernemers van de wijk zich op bewoners en ondernemers. Het is een De Participatie Onderneming is het over erfpacht(canon), het startkapitaal van de diverse punten sterker of gemakkelijker kunnen initiatieven onderneming met als uitgangspunt koepelende en sturende orgaan, dat bestaat uit aan deelhouders en waardeontwikkeling. ontwikkelen en zich letterlijk en figuurlijk dat initiatieven (ook) bottom-up ontstaan en twee onderdelen, Enervator BV en Stichting Het dividend is bedoeld voor (her)investering wortelen in de wijk. De identiteit die de wijk fysiek of digitaal gestimuleerd en gefaciliteerd Vliegwiel. Enervator heeft een winstoogmerk in initiatieven op het gebied van duurzaamheid hiermee krijgt zal de basis zijn voor nieuwe worden. Soms in financiële zin, soms in en bestaat uit drie verschillende business units en vertaalt zich in particulier, maatschappelijk generaties. 16

17 Enervator Veiligheid versus vrijheid Innovatie versus rust Comfort versus wrijving Identiteit versus onbestendigheid Cohesie versus anonimiteit 17

18 A6 Almere A1 Amsterdam - Amersfoort A27 Utrecht Almere Hout Noord 18

19 De ruimtelijke strategie orde en chaos Essay, juni 2008: de ruimtelijke strategie is die van een casco van landschappelijke elementen, met ruimte voor accidenten en spontane mutaties die de ruimtelijke structuur niet mogen aantasten en de identiteit van de wijk overeind houden. Het raamwerk kent een organische benadering en bestaat uit orde en chaos. Een vorm van organis(ch)erende stedenbouw, waarbij een duidelijke structuur en organisatie de basis vormen en waarbinnen door zelfregulatie invulling kan worden gegeven aan (toekomstige) idealen en initiatieven. De basis is ook een goede infrastructuur, zowel fysiek als sociaal. Ruimtelijk inbedden Almere Hout Noord zien wij als een ontwikkeling die begrepen moet worden vanuit de dubbele logica van de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere en de opkomst van een zwaartepunt Utrecht-Almere-Amsterdam. Binnen dat krachtenveld groeit Almere naar een eigen stedelijke identiteit en kwaliteit. Nieuwe wijken moeten dus repertoire toevoegen; zowel fysiek als sociaal. Maar hoe zien wij die verbinding tussen de nieuwe wijk en de stad, tussen regio en metropool? Wij denken aan een wijk die een beeld oproept dat het best gekarakteriseerd kan worden met het woord stadsdorp. De essentie is dat de wijk echt bij Almere hoort en geen aparte of losse kern vormt. Die ver bondenheid uit zich zowel in het karakter, als in de fysieke verbindingen. Wij kiezen voor een unieke stadswijk, die relevant is op het niveau van de metropoolregio. De kern zit in de drieslag onder nemendtalentvol-ecologisch, maar zeker ook in de bijzondere kwaliteit van leven. Almere Hout Noord moet in onze visie dus een werkelijke toevoeging aan het stedelijk repertoire van de Metropool en Almere worden. Daarmee sluit het aan op de rode draad in het stedenbouwkundig denken over dit deel van Almere, vanaf 1977 (Plan Almere 1977) tot aan 2008 (Drie Ontwikkelingsstrategieën Almere Oost, 2008). In de ruimtelijke structuur zien wij een perfecte aansluiting van de wijk op de lange lijnen van Almere, met radialen aangesloten op de stad. Dit maakt het mogelijk de wijk te oriënteren op zowel Almere en Amsterdam, als op het Gooi, Utrecht of Amersfoort. Als onderdeel van de uitleg van de stad richting kust zorgt de door ons voorgestelde uitwerking voor een balans, zeker ook in het licht van de Schaalsprong in oostelijke richting. 19

20 Stadslandschap maken Lagenbenadering: van archeologie naar wijk in beweging Wij kiezen voor een milieu dat stedelijke kenmerken verenigt met landschappelijke kwaliteiten. Dit sluit met name aan op het zogenaamde alternatief Polderlandschap uit de Drie Ontwikkelingsstrategieën voor Almere Oost (2008). Ons stadslandschap kent een gelaagde opbouw. Vanuit de culturele biografie van Almere bouwt de wijk zich via water en groen, wegen en bebouwing, uit tot een wijk in beweging. Tot een wijk met identiteit. De geschiedenis van de toekomst. De belangrijkste ruimtelijke drager van de wijk is het landschap, een systeem van waterlopen, bossen en groene lanen dat Hout Noord verbindt met Almere en Flevoland. De monumentale lanen zijn de nieuwe dorpsstraten van Hout Noord. Hier concentreert zich het leven, hier zijn Ontwikkelingsstrategieën Almere Oost 2008: alternatief polderlandschap pleinen, hier is de bebouwing afwisselend, met bedrijven, wonen en winkelen die met elkaar zijn vervlochten. De lanen verbinden Hout Noord met de A6-zone en met stad en omme land. De lanen en watergangen zijn de uitdrukking van de sociaal economische ruggengraat en vormen het mentale referentiekader voor de bewoners. De ontwikkeling van de aanpalende buurten wordt ingekaderd door de landschappelijke dragers en de aansluiting op de lanen en watergangen. Daarbinnen is er maximale ruimte om in te kunnen spelen op de vraag, in de vorm van particulier opdrachtgeverschap, veranderbaarheid van woningen, keuze van verkaveling en woningtypologie. Het bestemmingsplan van de wijk speelt in op deze flexibiliteit, maar geeft ook zekerheid. Een fijnmazig netwerk van fietspaden, buurt schuren, sportveldjes en recreatieve voor zieningen vormt de laatste laag. Met de Ontmoetings route als drager. Dit is de laag van het (toevallige) ontmoeten, sporten en bewegen, het netwerk dat steeds meer de duurzame basis zal zijn voor nieuwe gemeenschappen. 20

21 M A R K E R M E E R O o s t v a a r d e r s p l a s s e n A LMER E L age V aar t O ost v aar d e r s w old H o ge V aar t H A R DER WIJ K Z E E W OLDE centrum H U I ZEN H o r s t e r w o l d BUS SUM V e l u w e HIL VERS U M Extra rechtstreekse ecologische verbinding met Oostvaarderswold Veluwe Track Dwarslaan Noorderhoutlaan Populierenlaan Dwarslaan/Kievitstocht A MER SFOOR T Oostvaarderswold het Kasteel Sluishuis station de Hout De Kemphaan De laan als verbinding met de omgeving Zuiderhoutlaan Lange Hout Brink 21

22 Orde en chaos Plannen van nu moeten vrijheid organiseren en inspelen op verandering en duurzaamheid voor de toekomst. Ze moeten een kader bieden waarbinnen bewoners en ondernemers maximale vrijheid hebben om zich, zowel mentaal als fysiek, te kunnen ontplooien. Zo n wijk moet ruimte bieden aan onvoor spe lbare ontwikkelingen en tegelijkertijd een thuis zijn en houvast bieden. Ruimtelijk raamwerk Almere Hout Noord krijgt een heldere structuur met knooppunten van stedelijkheid, is verbonden met het omringende landschap door lange lijnen en een dooradering van water en groen. A6-park De Oostvaardersplassen, de Kemphaan en het Weerwater zijn via het groene netwerk verbonden. Natuur als partner is ons uitgangspunt en dat vertaalt zich in een fysiek raamwerk. Daarbinnen 4 windmolens ontwikkelt de wijk zich kleinschalig met veel aandacht voor natuur en ecologie, een wijk die inspeelt op de zintuigen van de bewoners en in alle seizoenen van het jaar intensief wordt beleefd. De natuur is overal aanwezig door een fijnaderig systeem van waterlopen, groene assen en ruige natuur, zodanig dat een uniek woonmilieu ontstaat, waarin mensen worden uitgedaagd te bewegen, te varen, erop uit te gaan of zich te ontspannen. Het stevige ruimtelijk raamwerk geeft reinwaterbuurt vaartuinenbuurt stationsbuurt noord stationsbuurt zuid ruimte voor enige chaos: onderscheidende woonmilieus voor vraaggestuurde buurten, flexibel en modulair te verkavelen naar behoefte van de nieuwe vestigers. Sluishuis bosrand west bosrand west bosrand station beverbuurt Voorbeeldverkaveling met verschillende buurten 22

23 Netwerken t r a c k t r a c k Ontmoetingsroute Track: 6m fietspad 2 richtingen: 3m Het moderne leven van bewoners en ondernemers speelt zich af in netwerken op verschillende niveaus en zowel virtueel als fysiek. Ontmoeting en connectiviteit zijn daarbij het doel. De iconen Talentenhuis, Experiencepoint, Ondernemershuis, Kanspanden en Buurtschuren, allemaal gericht op ontmoeting en ontplooiing, zijn gevestigd langs levendige assen en op centrale plekken. Ze zijn in vorm en uiterlijk herkenbaar, in programmering beleefbaar en in aanwezigheid tastbaar en goed bereikbaar. De iconen zijn, net als de meeste sociaal maatschappelijke voorzieningen, met elkaar verbonden door een netwerk van fietspaden. De Ontmoetingsroute door de wijk nodigt uit tot beweging en verplaatsing te voet of per fiets. De route verbindt voorzieningen en vormt de informele slagader van de wijk. Het is de basis voor nieuwe gemeenschappen en vormt in meerdere opzichten de verbinding van onze drie kernwaarden ondernemend, talentvol en ecologisch. Heel belangrijk daarbij is de aan sluiting van de wijk op het openbaar vervoer. In de wijk haken we aan bij het lokale busvervoer. Wij zetten verder in op hoogwaardig openbaar vervoer, aansluitend op de stad en regio: waarbij station Hout een must is. Er zijn ook nog ruimtelijke mogelijkheden om de wijk en Almere met light rail aan te sluiten richting Utrecht. 23

24 Raggen door het beverbos Markus (34), buurtwerker en mountainbiker Ze zijn hun werk gevolgd. Joke (33) kon aan de slag als hypotheekadviseur en Markus begon als buurtwerker in Hout. Allebei zijn het inmiddels echte Almere Hout Noorders. Ze hebben zelfs een eigen punter om op zaterdag de boodschappen mee te doen. Ik geloof dat Joke nu zo n beetje van de fitnessclub onderweg is naar haar werk. Ze begint op woensdag wat eerder en dan neemt ze een lange pauze voor haar Pilates. Als hypotheekadviseur werkt ze vaak s avonds. Gelukkig hebben we kantoor aan huis. Ik kom zelf net van een afspraak in de Buurtschuur voor een workshop over buurtbeheer. Vanmiddag heb ik mijn agenda geblokkeerd voor een belangrijke afspraak. Met mezelf. Het ATB-track ligt pilates plannen punter geweldig richting Oostvaardersplassen en ik zie er al helemaal naar uit om stoom af te blazen. Het zal straks weer een hele toer worden om de modder uit alle hoeken en gaten te krijgen. 24

25 Bijna alles gaat hier op de fiets Jasmin (28) en Toon (32), eigenaars van een reclamestudio Jasmin en Toon kochten een jaar geleden hun eerste huis in Almere Hout Noord. Vlak daarvoor was de kleine Esra (4) geboren. Dat werd dus flink schakelen, maar ze hebben nu weer helemaal hun routine te pakken. Ze hebben zelfs een klantenkring in de buurt opgebouwd. Toon was de eerste die de fietskoorts kreeg. Hij zet nu zelfs zijn bakfiets pontificaal voor onze studio aan de Noorderhoutlaan als hij Esra naar de crèche heeft gebracht. Heerlijk vindt hij het om via de autoloze ontmoetingsroute naar de crèche te rijden. Onze klanten fietsen zelf ook, dus kijkt niemand raar op wanneer met je fiets langs komt. We doen veel lopers fietsers kleuters zaken met bedrijven die net als wij beginnen op een nieuwe plek. We hebben dus veel met elkaar gemeen. Mijn laatste klant heb ik leren kennen tijdens de looptraining. Dat is dus een van de weinige dingen die je hier niet op de fiets doet. 25

26 De Ondernemende wijk participeren, produceren, netwerken gaat uit van de wijk als incubatie- en groeimilieu voor bedrijvigheid en als stimulerings milieu voor werkgeverschap en sociale en economische emancipatie. Ondernemerschap wordt gestimuleerd door een wijk te maken waar combinaties van wonen en werken mogelijk zijn, van groot- en kleinschalig werken en van lokale en mondiale oriëntatie. Het gaat om zowel de hoog waardige ondersteunende en productieve sectoren, als de woning- en buurtgerichte verzorgende dienstverlening en ambachtelijke bedrijven. De wijk moet ruimte, flexibiliteit, netwerken en een aantrekkelijke omgeving bieden, zodat continu nieuwe aanwas in mensen en nieuwe initiatieven blijft bestaan. 26

27 Gat tussen zolder en bedrijventerrein Ondernemen en ondernemend zijn heeft een positieve en optimistische lading: handen uit de mouwen, aan de slag! Zo zien wij ook het ondernemerschap in de Wijk voor Initiatieven: kleinschalig, divers, gedreven en met sterke connectiviteit. In Hout Noord komen ondernemers, ondernemende mensen en (verbindingen met nationale) werkgelegenheid samen. Maar daarmee alleen is de wijk nog geen ondernemende wijk. Een ondernemende wijk vraagt om een goede ondernemende mensen vaak de zolder of leef- en werk omgeving met flexibele huis Ondernemerschap geeft dynamiek en inbedding van economische activiteiten op slaapkamer als werkruimte gebruiken. Deze vestingsmogelijkheden. Het ruimtelijke leven digheid op verschillende momenten van verschillende niveaus: individueel (werk en wijk vult het gat tussen zolder en bedrijven raamwerk en de uitgebreide programmering de dag en tussen mensen van verschillend leven), groep (sterke en zwakke banden) en terrein op. In Almere is een krachtige groei te biedt diverse typologieën aan woonwerk pluimage. Zo wordt Hout Noord een sense of maatschappelijk (voorzieningen en vang netten). zien van bouw- en onderhoudsgerelateerde woningen, kleinschalige bedrijven terreinen en place, een dynamisch stadsdorp met mensen bedrijven, semi-ambachtelijke industrie, andere vrije vormen om wonen en werken te die initiatief nemen, zich betrokken voelen en Een ondernemende wijk heeft ook echte zakelijke en facilitaire dienstverlening en combineren. Met doorgroeimogelijkheden en verantwoordelijk willen zijn. ondernemers nodig. Wij constateren dat wellness diensten voor onder andere sport en maximale keuzevrijheid. Met faciliteiten en Almere, met uitzonderlijk veel ZZP-ers en een gezondheid. Deze ondernemers vinden nu vaak verbindingen voor de ondernemende bewoner. sterke ondernemersgeest, goud in handen monofunctionele en grotere gebouwen op Van glas vezel, openbaar vervoer net en heeft. De ondernemende wijk gaat hierbij eveneens monofunctionele bedrijven terreinen. (fiets) snelweg tot netwerk locaties in de vorm verder dan het individuele niveau, waar In Hout Noord bieden we hen een inspirerende van horeca of het Ondernemershuis. 27

28 Goed voorbeeld doet volgen Juist de ambitie van een sociaal duur zame wijk sluit aan bij het (kleinschalige) moderne onder nemerschap. Mensen met initiatief en betrokkenheid kunnen anderen inspireren en helpen. Zij kunnen waar nodig ook kansarmen op sleeptouw nemen. Of het nu jongeren zijn of andere groepen, hier kan het goede voor beeld veel zorg en problemen voorkomen. De samenwerking tussen ondernemers en de wijk moet dan ook uitmonden in zinvolle éénop-éen verbanden. Een vorm van bewuste, gestuurde beïnvloeding, met als doel kennis of ervaring over te brengen. Het Onder nemershuis speelt hierin een centrale rol. Dit is het fysieke ont moe tings punt voor iedereen met een initiatief of belangstelling voor ondernemen. De ondernemende bewoners van Almere Hout Noord hoeven niet allemaal toppers en uitvinders te zijn, maar goede ideeën, enthousiasme en overtuigingskracht zullen worden beloond. Ons uitgangspunt is per slot dat mensen die gemotiveerd zijn, moeten worden ondersteund in het ontwikkelen van talenten en het op bouwen van persoonlijke en zakelijke netwerken. Met deskundige begeleiding, workshops en onder nemers bijeen komsten in het Onder nemershuis, wordt dit ge steund. Ook het koppelen van onder wijs aan ondernemerschap is een pré. Ervaringsgericht leren door zo ge heten snuffelstages of omgekeerd een inter actieve workshop van een ondernemer, dragen bij aan de ontmoeting tussen verschillende belevingswerelden. In een wijk waar wonen en werken zo intensief worden gemixt, is het misschien juist ook de onbewuste beïnvloeding die bijdraagt aan de ontplooiing van jong en oud. Almere Hout Noord wordt een wijk met meer kansen en meer aandacht voor mensen dan een gemiddelde nieuwe wijk. Juist de netwerkstructuren die gericht zijn op initiatief en kansen kunnen helpen. Wij verwachten dat deze mix garant staat voor een positieve dynamiek. Zeker als de organisatie via de Participatie Onderneming en andere maatschappe lijke coalities in de wijk wordt geor ganiseerd, met herkenbare gezichten en herkenbare plekken van ontmoeting. Goede voorbeelden, positieve dynamiek, dat helpt. Er is nagedacht over nieuwe vormen van wijkparticipatie en democratische besluitvorming. Op internet zet de revolutie inmiddels door: consumenten en burgers beslissen met tienduizenden tegelijk over producten en diensten, of bouwen mee. The world is flat, schreef Thomas Friedmann. Er zijn nieuwe instituties, nieuwe tradities nodig in deze tijden Station Hout met het Ondernemershuis van democratisering. We stimuleren het ondernemerschap op verschillende manieren, vanuit en vanuit de Participatie Onderneming. Bijvoorbeeld door verschillende levendige locaties met flexibele huisvesting te bieden, die inspelen op vormen van ondernemerschap, doorgroei mogelijk heden of de combinatie wonen/werken. Het gat tussen zolder en bedrijventerrein lossen we op door een rijke mix: wonen/werken langs de Noorderhoutlaan, kop-hals gebouwen aan de Zuiderhoutlaan, verzamelde bedrijfspanden in het groen, Kanspanden langs de hoofdstructuur en het Ondernemershuis bij station Almere Hout. En wie nog grotere ambities heeft vestigt zich in de A6 zone. 28

29 Aanjager van dynamiek Winkelaanbod Een ondernemende wijk biedt ook detailhandel. De beleving van stedelijke ruimte wordt mede door de kwaliteit en onderscheidendheid van het winkel aanbod bepaald. In Hout Noord kent dit twee schaalniveaus. Retail/Waterplaza A6-park Er zijn kleinere winkels verspreid over strategische locaties in de wijk, als onderdeel van het dagelijks leven. Met in de openbare ruimte plek concept, thematische branchering en even ruilsysteem van werk panden en winkels. diensten gebruik te maken of samen een voor (thema) markten. En diverse soorten wichtige verdeling van krachten en sferen. Hiermee geven we ondernemers de kans om cursus of opleiding te volgen. Hiervoor horeca op eveneens strategische locaties. Dit Uniek aan deze binding met de wijk is de binnen de wijk van plek te veranderen en te verwijzen we onder andere naar het door ons bevordert de levendigheid en connectiviteit in werk gelegen heid die hiermee in de wijk ruilen met een andere ondernemer. Inspiratie geïntrodu ceerde tipping point systeem, waarbij de wijk. De tegenhanger van dit kleinschalig ontstaat. Dit levert niet alleen een bijdrage aan vormt uiteraard de bewezen kwaliteit van de bottom up initiatieven aan elkaar worden onder nemen en winkelen is de detailhandels- sociale duur zaam heid, maar door reductie van Woonswitch van. Daarnaast bieden gekoppeld en medestanders worden gezocht. en bedrijvenzone langs de A6. Deze zone is forensenverkeer ook aan het streven naar een wij onder nemers diverse arrangementen met ook integraal onderdeel van de wijk. Hoewel grote mate van ecologische duurzaamheid. als doel het onder nemerschap aan te jagen: Met Almere Hout Noord als onder nemende verschillend in schaal en invulling zijn ze allemaal essentieel onderdeel van het leven in Almere Hout Noord. Wil de A6-zone ook een Switchen Om doorstroom en vooral doorgroei te centrale diensten, flexibele en kortlopende huur contracten en omzet afhankelijke huren. Virtuele ontmoeting wordt gefaciliteerd via het wijk zetten we zwaar in op het goud van Almere. De Participatie Onderneming faciliteert, de onder nemende wijkbewoner bijdrage kunnen leveren aan de wijk, dan moet faciliteren zetten we de BOG-switch op voor Wijkweb, opgezet door bewoners en onder presteert en neemt initiatief. deze worden opgezet met een onderscheidend bedrijfsonroerend goed: een toe wijzings- en nemers met de mogelijkheid om van elkaars 29

30 Onze schuurbeats zijn het vetst Michael (19), leerling rapper en leerling sportleraar Door de week doet Michael de ROC sportopleiding in Almere Stad. Hij woont voor het eerst op zichzelf in Almere Hout Noord. Praktisch, want als er wat is zijn zijn ouders in Almere Buiten op fiets afstand. Michael is een fanatiek sporter en tegelijk stamgast in het Talentenhuis. Ik ben voor het eerst op mezelf, maar mijn was breng ik nog thuis hoor. Ik train veel met mijn honkbalteam en doe krachttraining in het welnesscentrum in de buurt. Ieder moment dat ik verder vrij heb zit ik geheid in onze buurtschuur met Zami. Hij regelt altijd de meest vette beats en we werken nu al een tijdje aan een rap-duet over het Beverbos. Over een maand hebben we namelijk de eerste rap-off van de wijk. Op de grote weide voor bike starstrike mike de schuur bouwen we een poppodium. Dan gaan de handschoenen uit en wordt het buurt tegen buurt. Ali B. zit in de jury want onze buurtschuur is al wereldberoemd in Almere. 30

31 De talentvolle wijk empowerment, engagement, entertainment Essay, juni 2008 Almere Hout Noord zal bestaan uit mensen met verschillen in achtergrond, ambitie, opleiding en maatschappelijk perspectief. Naast mensen die kunnen kiezen (de economische of culturele elite, de middengroepen en de arbeidersklasse) en zelfstandig beslissen of zij in deze wijk willen wonen, zijn er ook niet-kiezers. Zij zijn vaak aangewezen op de goedkoopste woningen en moeten worstelen om hun bestaan in balans te houden. Aandacht voor deze niet-kiezer zal een belangrijke plaats krijgen. Daarvoor moet een buurtgericht stelsel van voorzieningen en verzorging tot stand worden gebracht, dat uiteenloopt van zorg voor ouderen tot de ontwikkeling van jongeren. Empowerment Empowerment is the name of the game, zou je tegelijkertijd leidt talent ontwikkeling tot waardering kunnen zeggen. Deze uitspraak spreekt ons aan en daarmee tot stijging van de (belevings)waarde omdat we empowerment van meet af aan in Hout van de wijk. Noord nodig vinden. Talent ontwikkelen zien wij als voorwaarde Onze centrale filosofie is dat de wijk aan alle om een sociaal duurzame wijk te ontwikkelen. Voor individuen en groepen ruimte moet bieden om zich ver schillende groepen kiezen wij voor een verschillende te kunnen ontwikkelen binnen de eigen buurt of benadering. De kernwaarde talentvolle wijk gemeenschap. Voorzieningen als onderwijs, sport, verbindt de maatschappelijke en economische cultuur en ondernemersbroedplaatsen zijn cruciaal doelstellingen voor Hout Noord. Het bevordert voor talentontwikkeling, voor iedereen. Daar moeten participatie, contact en persoonlijke groei. En onze inspanningen zich op richten. 31

32 72 moeilijke eters aan tafel Sven (23), wijkrestaurant-kok in het Kanspand Sven draait diensten met Marvin en Kemal in het wijkrestaurant van Almere Hout Noord. Het is een van de initiatieven van het kanspand waar jongeren een vak leren door samen te werken met ervaren vakmensen. Met zijn vrienden verzorgt Sven ook de catering voor het Sluishuis. In het Sluishuis is vanavond de eindbijeenkomst van de Vereniging van Allergiepatiënten. We zijn al tijden bezig om een hypoallergeen menu samen te stellen, zodat iedereen met elkaar kan eten. Geen kervel dus, geen gluten, geen melkproducten en ga zo maar door. Normaal zijn we helemaal in de mediterrane keuken. Kemal maakt een hummus waar je je vingers bij opeet en Marvin is de tapasking. Hij tovert met kruiden man. Ik specialiseer me in vis. En in vis tapas hummus bedrijfsvoering, want als we een eigen tent beginnen moet de boel zakelijk ook kloppen. 32

33 Ervaringsgericht leren In Het Meesterwerk komt de wereld samen Maar niet iedereen heeft hetzelfde vertrek Zoals onze ervaring ook leert: het benaderen Er moet naast mentale ruimte ook fysieke punt. Er zijn straks in Hout Noord verschillende van individuen en groepen vraagt subtiel ruimte zijn voor interactie. Vandaar ook de aandachtsgroepen. Allereerst de kinderen, van maatwerk en gevoel voor de praktijk. Ook het rol die bijvoorbeeld het Talentenhuis en de wie de ontplooiing van groot belang is voor WRR-rapport Vertrouwen in de Buurt doet Buurtschuren kunnen spelen. een sociaal duurzame wijk. Deze nieuwe hiervoor praktisch hanteerbare suggesties. Dat zijn de verlengde huiskamers en generatie moet zelfbewust en trots terug Onderzoek toont aan dat noch volledige verlengde klas lokalen, waar winst kan worden kunnen kijken op een stevige jeugd in Hout zelf sturing, noch paternalisme de weg naar geboekt in participatie en leren. En dat geldt Noord. Er zijn de kiezers, die bewust kiezen voor een leven in Hout Noord, maar ook de zogeheten niet-kiezers, die zich bijvoorbeeld vanwege hun economische situatie, gezondheid of woningnood hier gevestigd hebben. Onze speerpunten op het gebied van empowerment zijn succes plaveit. Daarom kiezen wij in Almere Hout Noord voor een herkenbare structuur van onder steunen en activeren, via de Participatie Onder neming. Een leven lang leren en ervaringsgericht leren, binnen en vooral ook buiten de school. ook voor de koppeling van ondernemers en het bedrijfsleven aan onderwijs, (bijvoorbeeld door leer- en stageplaatsen en coaching). Of door middel van onbewuste beïnvloeding: omdat wonen en onder nemer schap door elkaar letterlijk en figuurlijk zicht biedt op nieuwe mogelijkheden. Dat inspireert. Het is nieuw, verfrissend en tegelijkertijd voor de hand liggend, zoals zo veel goede ideeën. In het gebouw Het Meesterwerk in Almere is de eerste Leerplaats van Nederland gevestigd. Hier komen jong en oud samen om te leren. Logisch, want leren doe je vooral van elkaar. Aan het woord is Elke Spoor, leerkracht op Het Meesterwerk. Een Leerplaats is meer dan een Brede School. Kinderen krijgen er onderwijs en opvang en ouders en buurtbewoners kunnen er terecht voor allerlei activiteiten. Van een cursus opvoeden tot Iraans koken. Bovendien zijn boven op de school 30 koopwoningen gevestigd. We leren en leven echt samen. De Leerplaats is een initiatief van stichting Etutoria, en een aantal maatschappelijke partners. Samen hebben we de plannen ontwikkeld en uitgevoerd. ziet het Vanuit onze visie dat het integreren van verschillende functies in één gebouw de betrokkenheid en daarmee de leefbaarheid van een buurt bevordert. Almere had de primeur. Nu willen we de Leerplaats in andere wijken en steden gaan opzetten. is actief in het noordelijke deel van de Randstad. We beheren er ruim woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelen op grote schaal nieuwe koop- en huur wonin gen en maatschappelijk vastgoed. De positieve resultaten die we met verhuur en verkoop realiseren, investeren we in volkshuisvesting en samenleving. Want goed wonen is meer dan een goede woning. En dus bieden we niet alleen ruimte om te wonen, maar ook om te leven en te groeien. dan ook gericht op iedereen. Met extra Het past bij de wijk als emancipatiemachine. aandacht voor de jeugd, ouderen en niet-kie In de wijk streven we naar wederzijds voordeel De basisscholen zelf worden ook een gebeur zers. Dit uit zich in onder andere een buurtge van de sterken en zwakken, de haves en de tenis. Ze zijn kleinschalig en transformeerbaar richt stelsel van voor zieningen, van ouderen have nots. Dat komt ook tot uitdrukking in de en kennen een goede interactie met de wijk zorg tot de ontwikkeling van jongeren, via: gemengde opzet van de buurten. Het leren ( brede plein, sport, tuinen, bedrijfjes). de inzet van scholen als brandpunten van van vaardigheden en kennis gaat verder dan Scholen gebruiken de wijk voor zieningen, de of werken. In de virtuele omgeving verwachten de wijk; de school. wijk gebruikt de schoolvoorzieningen, dat is wij veel aansluiting van met name de jeugd de organisatie van breder en ervarings Wij zien allerlei overgangssituaties tussen het uitgangspunt. Het bovenwijkse voortgezet op het Wijkweb, dat door de aanleg van een gericht leren; school en thuis, ook in de naschoolse opvang onderwijs ligt, als onderdeel van de buurt, glasvezelnet state of the art wordt. de koppeling van scholen aan sport, en het leren van de buurt. Het gaat bijvoor op een levendige en centrale plek aan de En daarmee wordt de wereld nog verder ondernemen, zorg & welzijn en cultuur; beeld ook om ouderen die graag hun tijd willen Noorderhoutlaan. Beide schooltypen worden naar binnen gehaald. buurtschuren voor jeugd en ouderen; besteden aan het overbrengen van hun kennis gehuisvest in gebouwen die meegroeien hangplek, muziekstudio of kaartclub; en ervaring. Aan jongeren en vice versa, of aan met de wijk, die voor alle onder wijs vormen sociaal beheer op maat. elkaar. Een positieve mentaliteitskwestie in plezierig zijn en die kunnen mixen met, of deze nieuwe wijk. transformeren naar, andere functies als wonen 33

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002

Recreatieve woonmilieus in Almere. Erik van Marissing, Mei 2002 Erik van Marissing, Mei 2002 Opbouw van de presentatie Doelstellingen en Probleemstelling Onderzoeksvragen en Afbakening van het onderzoeksgebied Definitie van een recreatief woonmilieu De meerwaarde van

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

WELKOM IN DE WORKSHOP: BURGERKRACHT: SAMEN VOOR BETER

WELKOM IN DE WORKSHOP: BURGERKRACHT: SAMEN VOOR BETER WELKOM IN DE WORKSHOP: BURGERKRACHT: SAMEN VOOR BETER MET MEDEWERKING VAN HARRY PLATTE (YMERE) EN RAOUL BONAPART (BUURTBEWONER) JOYCE VAN LONKHUIJZEN, KATHALIJNE VAN DEN BREKEL EN JOSE ONDERDENWIJNGAARD

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW)

Vriendenerf. Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers. Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Vriendenerf Een duurzaam CPO-project voor vijftigplussers Impressie van Vriendenerf (ontwerp: atelier GROENBLAUW) Werkdocument Visie en ambitie Versie 1.0, 16 september 2012 1 Visie en ambitie Vriendenerf

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1

Visie bedrijventerrein Kranenburg. Groningen VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 Visie bedrijventerrein Kranenburg Groningen Dracht kranenburg - 1904-2016 VISIE KRANENBURG GRONINGEN 1 COLOFON Opdrachtgever: VBGW Groningen Door: Donkergroen Ontwerp & Advies Postbus 145 8600 AC Sneek

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Je buurt bouw je samen. Een visie op mede-opdrachtgeverschap Homeruskwartier, Almere Poort

Je buurt bouw je samen. Een visie op mede-opdrachtgeverschap Homeruskwartier, Almere Poort Wat zou er gebeuren als de bewoners van straks meepraten en meedenken over hun huis hun toekomst? En wat als we ze ook nog vragen naar hun kennis van zaken hun dromen voor een buurt in wording? Wat zou

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Gebieden Energie Neutraal

Gebieden Energie Neutraal Gebieden Energie Neutraal Kennismaken met het programma GEN Liesbeth Schipper 27 september 2012 Inhoud Achtergrond Opzet GEN programma GEN Nieuwbouw Energieconcept Ontwikkel en businessmodel Omgeving GEN

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving

BOUWNETWERK. Kiezen en uitblinken. Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving BOUWNETWERK Kiezen en uitblinken Bouwnetwerk is hét netwerk voor vrouwen die werken aan de gebouwde omgeving Kiezen en uitblinken Aan mevrouw Schultz van Haegen, minister van infrastructuur en milieu,

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING P5, 30 januari 2014 TU DELFT - BK - RE&H/UAD Wilson Wong INHOUD - Onderwerp en context - Onderzoeksopzet - Theoretisch

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie

Plaatselijk Belang Scharsterbrug. Missie, Visie en Strategie Plaatselijk Belang Scharsterbrug Missie, Visie en Strategie Missie Als Plaatselijk Belang hebben we bestaansrecht omdat we gezamenlijk en gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp Scharsterbrug

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten.

De consumenten beoordeelden de concepten met een rapportcijfer en noemden één woord/term per concept dat bleef hangen. Zie hieronder de uitkomsten. UITKOMSTEN WONINGPANEL DE VOORSPRONG: Woningpanel De Voorsprong > Inleiding Tijdens De Voorsprong 2013 vroeg Energiesprong een woningpanel de verschillende concepten te beoordelen. De groep van 33 consumenten,

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013 Hart voor Houten Bijna vijftig jaar geleden begonnen de voorlopers van Viveste aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat lukte. Dankzij

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen

Zondag Ontwikkeling. Profiel. Over Zondag Ontwikkeling. ...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling...gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen Zondag Ontwikkeling is altijd op zoek naar betere oplossingen op het gebied van wonen en commercieel vastgoed. Ons streven is om snel

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Sociale stijging: tussen droom en daad

Sociale stijging: tussen droom en daad Sociale stijging: tussen droom en daad DSP-groep BV Joost Groenendijk Marieke de Groot Martin van der Gugten Utrecht, 22 juni 2010 Conferentie Corpovenista Onderzoeksuitvoering Nieuwe definitie van sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Energiezuinig Wonen waar liggen verbindingen? DNA in de bouw De Nieuwe Aanpak in de bouw DNA in de bouw staat voor: transitie in de bouw vanuit de basis, de

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden

Het sprookje van. Wonen. op het mooiste plekje van. Uden Het sprookje van Wonen op het mooiste plekje van Uden park maashorst parkmaashorst.nl P ark M aashorst 1 Uden Noord, grenzend aan Maashorst, is het ideale gebied voor een bijzondere ontwikkeling. Op de

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017

Rijsoord. locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong. 14 juli 2017 Rijsoord locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong 14 juli 2017 Rijsoord Locatie voormalig Toerkoop Reisburo De Jong Rijsoord, tot 1855 een zelfstandig dorp, is een bijzondere plek. Het dorp telt ruim

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

gebiedsontwikkeling & erfgoed

gebiedsontwikkeling & erfgoed gebiedsontwikkeling & erfgoed op zoek naar mogelijkheden om processen van gebiedsontwikkeling te versnellen en te verbeteren Philip Drontmann Twynsta Gudde Thessa Fonds The Missing Link antwoorden gezocht

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied

gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied gebiedsvisie beers-vianen Vernieuwd kampenlandschap waarborgt kwalitatieve transformatie van landelijk gebied 4. beplanting 3. erven 2. ontsluiting 1. water en reliëf Gebiedsvisie Beers-Vianen Vernieuwd

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Bewoners gaan het doen...

Bewoners gaan het doen... De complexiteit van de eenvoud De beproefde Vijf Sterrenmethode, gebaseerd op vijf stappen en bijbehorende werktechnieken, inspelend op toeval, emotie en overmacht van het werken aan de sociale ontwikkeling

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Maandag 30 januari 2012 Studiedag Duurzaam Betrokken Kinderboerderijen Stefanie Lap Opbouw workshop Definitie Motivatoren voor bedrijven Omvang Huidige ontwikkelingen

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie