Initiatief en invloed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Initiatief en invloed"

Transcriptie

1 wooninnovatie reeks Initiatief en invloed arko uitgeverij / bouwpraktijkinnovatie Wooninnovatie reeks Deze jaargang 3 nummer arko uitgeverij reeks behandelt alle soorten innovaties in woningontwerp, -bouw, -beheer, -financiering en -gebruik, woonarrangementen en -diensten Initiatief en invloed procesarchitectuur voor collectieven en co-ontwikkelaars bouwpraktijkinnovatie

2 Chris Posma (Syneff) begeleidt projecten van groepen die ecologisch willen wonen. Bekende voorbeelden zijn De Goedemeent in Purmerend [WIR10], De Buitenkans in Almere en De Groene Hoek in Arnhem. Gezien de complexiteit van zijn werk vergelijkt hij het wel eens met dat van een opbouwwerker in een ontwikkelingsland. Ontwikkelingshulp in de polder Chris Posma: Het initiatief moet van de mensen zelf komen. Het lukt niet als je probeert vraag te creëren op een plaats waar die niet is. Ik breng graag mensen bij elkaar waarvan ik het idee heb dat zij goed met elkaar kunnen samenwerken. Mensen die gelijk denken en op een leuke manier in een wijk willen wonen. Zo ontstaat een groep die samen iets wil. En dan is het mooi als je dat voor elkaar krijgt. Dat is gemeenschapsopbouw. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging in dit soort projecten. Voordat je zover bent, moet je zorgen dat mensen weten waar ze aan beginnen. Hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. En als het er dan een stuk of 15 zijn, kun je je met de kinderen erbij presenteren aan de politiek. Dan vertegenwoordig je al een nieuw buurtje. Planvisie De planvisie van De Buitenkans is in 1998 ontwikkeld door de stichting De Cirkel, Ecologisch Bouwen Almere. Later is hieruit de vereniging De Buitenkans ontstaan. De gemeente had een locatie gereserveerd en was enthousiast over het plan, maar twijfelde of de vereniging het hele gebied wel kon ontwikkelen. Marc Crijns, toekomstig bewoner en voormalige voorzitter van vereniging De Buitenkans: Het initiatief was al een jaar oud, toen ik ervan hoorde. Een paar mensen die graag een ecologische wijk wilden zijn gelijkgestemden gaan zoeken. In een jaar tijd hebben ze heel veel gedaan en 60 belangstellenden bij elkaar gebracht. De gemeente Almere zag het wel zitten. Particulier opdrachtgeverschap en ecologisch bouwen in een. Maar het blijft niet bij ideeën. Je moet plannen uitwerken en investeren. De gemeente wilde zeker weten dat er voldoende mensen achter stonden. En de mensen wilden zeker weten dat ze grond toegewezen zouden krijgen. Ik heb toen geanalyseerd hoe dat bij andere projecten is gegaan. Hoe we een serieuze partij konden worden en samen konden investeren. Uit een van de voorbeeldprojecten kwam Chris Posma als begeleider naar voren. Hij wilde ons wel helpen. Zo konden we het professioneel aanpakken en zaten we snel weer aan tafel bij de gemeente om over een stuk grond te praten. Binnen twee maanden waren we eruit en hadden we een optie. Die optie kostte wel 10% van de grondprijs. We kregen een jaar om een plan te maken. Zo stond het in de bouwplanontwikkelovereenkomst. Chris Posma: We maken met de initiatiefgroep eerst een planvisie. Daar beginnen we heel vroeg mee. Daarmee krijg je een beeld op basis waarvan je de mensen bij elkaar brengt. En in dat beeld moeten de mensen niet worden teleurgesteld. Mensen lezen de planvisie voordat ze lid worden van de vereniging. Daar houd je dus aan vast. In een planvisie staat bijvoorbeeld dat alle woningen aan bepaalde ecologisch criteria moeten voldoen. Dat een groot deel van de wijk niet per auto bereikbaar zal zijn om een kindveilige omgeving te kunnen bieden. Of er ruimte is voor maatwerk in architectuur, of dat we een project maken dat we in één bouwstroom kunnen realiseren. Wij maken het liefst projecten die veelvormig zijn, maar die wel met één bestek kunnen worden gemaakt. Mensen lezen de planvisie voordat ze lid worden van de vereniging De initiatiefgroep heeft in het begin nog geen overzicht. Dus je moet ze helpen om zichzelf te structureren. Met de planvisie, maar ook om een echte vereniging te worden en goed betrokken te raken bij het project. In Almere hebben de mensen picknicks op het veld georganiseerd. We zijn bomen gaan opmeten, om gevoel te krijgen voor de locatie. Daarna kreeg iedereen op een avond een stuk krijt en een groot vel, en een uur de tijd om de hele wijk te tekenen en daarin een eigen plek te kiezen. Zo kregen we dertig tekeningen die we op de grond hebben gelegd. Iedereen mocht zijn tekening toelichten. Er lag een rijkdom aan beelden. Ik heb De Buitenkans Almere daarvan een samenvatting gemaakt, waarin de mensen zich goed konden herkennen. Daarna begint de dialoog met de gemeente, over ontwikkeling en beheer van het openbaar gebied. Esther Engelen, destijds medewerker projectmatige woningbouw van de afdeling Wonen & Juridische Zaken van de gemeente Almere: De Stripheldenbuurt was onze wijk voor initiatieven. Daar paste De Buitenkans goed in. Perspectief en schaal Planvisie en doorzettingsvermogen Jolande Mensink, collega van Esther Engelen: De Buitenkans was een heel bijzonder initiatief. Ze hadden ook specifieke wensen voor de locatie. We hadden nog geen ervaring met initiatieven die niet meteen pasten binnen onze regels en structuren. Daardoor dreigde het initiatief van het kastje naar de muur te worden gestuurd. We 48 49

3 hebben de initiatiefnemers toen uitgenodigd om hun plannen te komen toelichten. Het was duidelijk dat het ging om enthousiaste mensen, die er echt voor gingen. Ze hebben hun plan goed gepresenteerd. Chris Posma: We hebben toen Hyco Verhaagen van Copijn erbij gehaald en de stedenbouwkundige van de gemeente. Zo hebben we samen een landschaps- en stedenbouwkundig plan gemaakt. Hyco Verhaagen: In twee workshops zijn we op een grote plattegrond gaan schuiven met de woningen. We wilden een centrale ruimte maken, een gemeenschappelijk gebied met kwaliteit. Dat moet dus in het midden komen, als ziel van zo n wijkje, de ontmoetingsplek. Als je daar met zijn allen omheen woont, heb je ook werkelijk het gevoel dat het gezamenlijk is, ons middelpunt. Het is belangrijk dat je vanuit een gezamenlijk plan werkt, waar iedereen achter staat. Zo krijg je ook een mandaat voor de afstemming met de gemeente. Dat hadden we ook gezien bij de Kersentuin in Leidsche Rijn. Daar was het een hele opgave om het plan van de bewonersvereniging in te passen in de stedenbouwkundig regels van de gemeente, waar iedere afdeling andere prioriteiten heeft. Zo n project lukt alleen als de bewonersvereniging goed is georganiseerd en bij de gemeente kan vechten om de plannen ook gerealiseerd te krijgen. Als professional kun je de wensen van de bewoners overdragen naar de vakmensen van de gemeente op een manier dat die dat serieus kunnen nemen. Want de professionals bij de gemeente worden er soms ook heel zenuwachtig van wat bewoners allemaal willen. Dat kan ze veel tijd gaan kosten. Uit voorzorg zeggen ze dan al snel nee. Als je dus de belangen van de bewoners behartigt, moet je de vertaalslag kunnen maken. De grootste kloof die je moet overbruggen heeft te maken met perspectief en schaal. Als je voor de gemeente openbare ruimten ontwerpt en Een speciale manier van wonen waarbij je ook je eigen omgeving beheert beheert, hanteer je een ruimere maatvoering dan als je een ontwerp maakt met de bewoners die het beheer zelf gaan doen. Dat heeft een veel fijnere korrel en ziet er op de schetsen dus heel anders uit. Stedenbouwkundigen herkennen dat niet meteen. Stedenbouwkundigen herkennen dat niet meteen Gemeentelijke organisaties zijn erop gericht om grote hoeveelheden woningen te realiseren en grote hoeveelheden infrastructuur in relatief korte tijd. Dat kunnen ze doordat ze een pakket regels bedenken die overal gelden. Als je zo werkt dan kun je productie maken, maar uitzonderingen zijn lastig, want die kosten naar verhouding veel te veel tijd. Dus als je een woonwijk wilt maken met bewonersparticipatie dan vergt dat een andere organisatie van de gemeente. In het ideale geval heb je daar een aparte projectleider voor, een vast aanspreekpunt gedurende het hele proces, en korte lijnen naar de politiek. Marcel Fleer van stedenbouwkundig bureau Bentvelsen en Vleer: Het stedenbouwkundige programma van eisen van de gemeente Almere is vastgesteld in het ontwikkelingsplan. Daarin liggen de categorieën en de aantallen woningen vast. Ook is er een proefverkaveling gemaakt zodat de grondexploitatie kan worden gecheckt. Daarna wordt het veld uitgegeven met een set stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals die categorieën en woningaantallen, en algemene bepalingen zoals bouwhoogtes. Samen met initiatiefnemer de Buitenkans, dat heette toen nog de Cirkel, en hun architectenteam hebben we onder begeleiding van Chris Posma met de toekomstige bewoners een aantal workshops georganiseerd en proefverkavelingen gemaakt. Zo is het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Vervolgens zijn wij dat gaan uitwerken. Daarbij is er het nodige gediscussieerd. Of het hele veld in een keer moest worden uitgegeven, hoe het moest met de aansluitingen, of de vereniging het beheer van de openbare ruimte ging doen, en wie eigenaar van de openbare ruimte zou worden. Die discussie ging binnen de gemeente verder. Want de ideeën van de bewonersvereniging strookten niet met de standaard richtlijnen van de gemeente voor de inrichting van de openbare ruimte. Daar zijn veel discussies over geweest, maar uiteindelijk heeft de gemeente wel kunnen zorgen voor de standaard nutsvoorzieningen. Daarna is het gebruikelijke proces gevolgd. Collectief en individueel Chris Posma: Als het stedenbouwkundig plan af is maken we per huishouden een woonbiografie en een begrotingsoverzicht. Een woonbiografie is een vragenlijst die ieder huishouden invult. Dat heeft een dubbele functie. Voor de mensen zelf om meer inzicht te krijgen in hun woonwensen. En voor de anderen die aan het project werken informatie om zich in te leven. Het beste is het als alle mensen die in het huis komen te wonen, dus ook de kinderen, zo veel mogelijk wensen en eisen aangeven. Dat mag in tekst zijn, tekeningen, collages van plaatjes uit tijdschriften, maquettes, klei of wat dan ook. Ook de kinderen Daarna gaan de mensen hun oude woning opmeten. Ze formuleren wat groter moet, en wat kleiner mag. Daaruit volgt een beeld van de nodige m2 en m2, een budget van wensen. We rekenen uit wat dat gaat kosten, en kijken dan of dat haalbaar is. Er is altijd een spanning tussen het budget van mogelijkheden en het budget van wensen. Zo ontstaat een schifting. Architect Renz Pijenborgh van Archiservice: Mensen die iets gezamenlijk willen, willen dat ook op zo n gezonde en ecologische manier. Vroeger deden we alles zelf, waren we architect, projectbegeleider, bewonersbegeleider, sociaal werker. Nu werken we veel met Chris Posma als gespecialiseerde bewonersbegeleider. Die doet het eerste stuk met de bewoners, voordat ze een architect kiezen. De architecten komen pas in beeld als de bewoners weten wat ze zelf willen Er is een kring van architecten en adviseurs die daarmee overweg kunnen. En dan kiest men de ene keer de ene architect en de andere keer de andere architect. Bewoners kiezen bewust voor gezond en ecologisch. Corporaties zijn weer bezig met de oplopende energiekosten. Maar projectontwikkelaars verkopen een product en kijken niet naar het verdere gebruik. Chris Posma organiseert de mensen. Hij kent het hele proces. De architecten komen pas in beeld als de bewoners weten wat ze zelf willen. Daar hebben ze tijd voor nodig.

4 Zo hebben we samen een stedenbouwkundig plan gemaakt met als middelpunt de ontmoetingsplek Structuur en risico s Chris Posma: Vaak begint het initiatief met een stichting. Maar bij een bepaalde omvang moet je er een vereniging van maken. In een stichting heb je geen gelijkwaardigheid tussen personen. Een stichtingsbestuur beslist zonder dat de anderen daarover iets te zeggen hebben. In een vereniging moet je gezamenlijk besluiten. Dus moet je overleggen. Dat heb je bij dit soort projecten nodig. Het zou voor de bewoners geweldig zijn als de gemeente de grond stukje bij beetje verkoopt. Maar dan loopt de gemeente het risico dat ze met een deels onverkocht project zitten. De resterende kavels zijn steeds lastiger verkoopbaar, want die vallen in een gebied dat anderen al aan het ontwikkelen zijn. Er is dus een goede regie nodig en duidelijke afspraken. De vereniging kan daarin een grote rol spelen. Die krijgt dan de taak om voldoende kopers te vinden en te binden. Het helpt als er veel kennis in de groep aanwezig is, zodat er een bepaald niveau van inzicht kan ontstaan. En een gezamenlijk belang of ideaal om vanuit te gaan. Dan kun je ook samenwerken met kopers en huurders door elkaar, zoals met De Buitenkans. We vonden dat iedereen in Almere moest kunnen meedoen. Maar we zijn gestart op een moment dat de economie inklapte. Almere is behoorlijk conjunctuurgevoelig. De werkgelegenheid viel terug. Daardoor kregen we met terugloop van leden te maken. Mensen die niet meer zeker waren van hun werk. En als er mensen afvallen komt er ook spanning in het programma, de balans tussen collectief en individueel. De vereniging krijgt de taak om kopers te vinden en te binden De Buitenkans wilde bijvoorbeeld opslagtanks van 12m2 in de grond aanbrengen om warmte in op te slaan. Een goed idee, maar toen we eraan gingen rekenen werd het minder aantrekkelijk. Dat werd dus niet opgenomen in de standaard, maar wie het wil, kan het tegen meerprijs realiseren. Bewoner Ton Kersten was penningmeester van de vereniging De Buitenkans. Voor zijn werk in Amsterdam wilde hij vanuit Amersfoort naar het groenere Almere verhuizen. Ton Kersten: "Het leuke van de vereniging is dat je samen de wijk opbouwt. De onderlinge contacten zijn ook erg goed, de ledenvergaderingen zijn altijd heel sfeervol. De oorspronkelijke stichting wilde een zelfvoorzienende wijk ontwikkelen die los stond van de gemeente. Zoiets als Ruigoord bij Amsterdam, met eigen energievoorziening. Maar dat plan werd onbetaalbaar en van de initiatiefnemers bleven steeds minder mensen over. In hun plaats kwamen mensen die meer wisten van bouwkunde en financiën. Onder leiding van Marc Crijns is toen een haalbaar plan gemaakt. Voorfinancieren Chris Posma : Je wilt in de realisatie een schaalvoordeel bereiken. En dat bereiken we door met één bestek gezamenlijk in een bouwstroom te werken. Het bestek ontstaat uit concepten. Met inbreng van de constructeur, de installatieadviseur. In het begin mag je overal naar kijken. Maar na zo n oriëntatieperiode moet je keuzes maken. Het collectieve deel moet haalbaar blijven. Als iemand daarna nog iets anders wil, kan dat individueel tegen meerprijs. Als wij in het begin van het Definitief Ontwerp (DO) zitten, hebben wij een beeld van wat voor soort project het zou kunnen worden. Daar zoeken we aannemers bij, met relevante ervaring. Met de geselecteerde aannemer sluiten we een bouwteamovereenkomst. Zo n project blijft maatwerk. Qua vormgeving, qua materialen, concepten, experimentele dingen. Prijs is belangrijk, maar je moet vooral een goed moreel contract kunnen maken. De eindprijs is hard, met een marge van 5%. De prijs moet kloppen, want als wij te hoog zitten, dan vallen er mensen af. En als we te laag zitten, en er moet later geld bij, dan moeten er alsnog mensen afhaken. Je kunt het dus maar beter in een keer zorgvuldig ramen. Marc Crijns: We hebben aan alle partijen steeds openlijk verteld wat we deden. We zijn een groep mensen met kennis en motivatie, maar ook met beperkingen. Daarom zochten we anderen om samen mee te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid delen. Alle berekeningen en budgetten laten zien. Die openheid heeft veel mensen verbaasd, maar ook goodwill opgeleverd. We waren een soort projectontwikkelaar zonder geld We waren een soort projectontwikkelaar zonder geld. We hebben in het begin met de helft van de mensen geld bij elkaar gebracht om de optie op de grond te betalen. En om een architect te contracteren. Zo hebben we vermogen bij elkaar gebracht. Daarna zijn we naar een bank gegaan en hebben we een lening kunnen krijgen. We konden laten zien dat we investeerden in het project, en op basis daarvan gingen anderen ook investeren. Chris Posma: In de beginfase van een project moet je kunnen voorfinancieren. Ik laat mensen niet meteen de volle mep betalen. Ze hebben op dat moment nog geen mogelijkheid om het project met een hypotheek te financieren. De andere professionals die aan een project werken kunnen ook wat voorfinancieren. En dan is het heel belangrijk dat je heel goed weet wie je in je netwerk hebt. En dat zij weten dat ik altijd mijn projecten afmaak, ook als het een tijdje tegenzit. De rekeningen worden pas betaald als het geld er is. Voor banken is dat lastig financieren. Maar sommige leden konden wat geld aan anderen lenen, en wij hebben er voor gezorgd dat ze daar wel een goede rente voor kregen. Daarmee hebben we de zaak overeind gehouden. Maar dat is echt passen en meten.

5 Twee fasen Chris Posma: Met een goedgekeurd bouwplan kun je ook een hypotheek krijgen. Daarin kan ook de grondcomponent worden gefinancierd. Dat is een kwestie van goede planning. Om te zorgen dat het moment van grondoverdracht samenvalt met de hypotheek. De grond wordt via de ABC overgedragen. De vereniging koopt en geeft door aan de leden. Maar op een bepaald moment werd het risico van onverkochte woningen toch te groot. In Purmerend [WIR10-3] kon de vereniging dat risico wel nemen. Met de Buitenkans moesten we een andere oplossing vinden. Zo kwamen we bij De Groene Stad, de corporatie die later opging in De Alliantie. Marc Crijns: De gemeente had een vlek toegewezen waar ruimte was voor twee projecten. Het zou jammer zijn als dat twee totaal verschillende projecten zouden worden. Daarom hadden we een projectontwikkelaar gezocht die op het ene deel elf vrijstaande woningen wilde ontwikkelen, in dezelfde sfeer als ons project. Maar de markt was slecht in die tijd, en de projectontwikkelaar haakte af. Wij hebben ons plan toen aangepast, zodat we in twee fasen konden ontwikkelen en er ruimte vrij bleef voor een andere partij. We hebben dus wel risico genomen en het hele gebied ontwikkeld, maar we wilden ook niet in een situatie komen dat we met een andere ontwikkelaar erbij concessies moesten gaan doen. Het enige echte initiatief in de Stripheldenbuurt Zo zijn we in een heel laat stadium, toen de bouwvergunning al was aangevraagd, bij corporatie De Groene Stad terecht gekomen. Directeur Jan de Vletter heeft toen toegezegd dat De Groende Stad als achtervang zou fungeren. Dat werd ook na de fusie met De Alliantie gestand gedaan. In Zelf het onderhoud organiseren van het buurthuis, de vijver en de groene hoekjes in de wijk de tussentijd konden we wel alvast de aannemer contracteren. Daardoor hebben we het plan, waar iedereen bij de start enthousiast over was, ook voor zeker 90% kunnen realiseren. Esther Engelen: Het was voor ons als gemeente het eerste ecologische project, waarin allerlei zaken aan bod kwamen waarmee wij nog geen ervaring hadden. Zodra de grond bouwrijp is, is het voor de gemeente belangrijk dat de grond ook wordt betaald en overgedragen. De initiatiefnemers konden dat niet helemaal zelf financieren. Karl Weide van De Alliantie Flevoland: De vereniging die het project heeft ontwikkeld, heeft daar een aantal jaren veel tijd in geïnvesteerd.. Om daarna ook de bouw te laten doorgaan is er een partij bij gezocht en dat zijn wij geworden. Betrokken Marc Crijns: Om een project ook echt te kunnen realiseren, moet je je ambities niet verkwanselen. Niet bij het eerste zuchtje tegenwind de moed opgeven en concessies doen. Maar je moet wel kunnen samenwerken. Een gezamenlijke noemer zoeken met de gemeente en de andere betrokken partijen. En dat doe je met een goed uitgewerkte visie en heel veel doorzettingsvermogen. Van de gemeente hebben we veel steun gekregen, zeker op beleidsniveau. In de uitvoering ging het wel eens wat moeizamer, maar het was voor de gemeente ook nieuw, zo n ecologisch project, en ontwikkeling door een collectief. Herman Wesselius, projectleider bij de gemeente: De meeste projecten in de Stripheldenbuurt zijn getrokken door marktpartijen, zoals ontwikkelaars en corporaties. Eigenlijk is de Buitenkans het enige echte initiatief in de Stripheldenbuurt. Marc Crijns, Chris Posma en de architecten waren samen een goed team. Zij gingen er voor, maar kregen te maken met een weinig flexibele structuur en procedures van de gemeente. Wij zijn eraan gewend dat de hele planvorming vier jaar duurt. Maar voor zo n groep is dat heel lang. Bij dit soort initiatieven zijn de mensen vanaf het begin betrokken. En als het voortraject lang duurt dan haken mensen af. Dat is bij dit project ook zo gegaan. Bij projectontwikkelaars stromen de mensen veel later in. Dan merken ze niet dat de ontwikkeling lang heeft geduurd. Esther Engelen: De bewoners zijn betrokken bij het eindproduct. Ze hebben heel specifieke vragen. Er is dus meer interactie. Een gewone woning Het initiatievenbeleid in Almere De gemeente Almere ondersteunt het langdurige proces dat initiatieven doormaken, door ondersteuning te bieden bij de afstemming van het plan op de stedenbouwkundige randvoorwaarden. En de gemeente ondersteunt initiatiefnemers al bij het uitwerken van hun idee. Daarvoor is ook subsidie beschikbaar. Als er grond wordt uitgegeven voor een collectief initiatief, houdt de gemeente alle plannen tegen het licht. Dat gebeurt in het Afstemmingsoverleg van de Dienst Stedelijke koop je wel of niet. Als je zelf ontwikkelt moet je over veel meer nadenken. Het is een heel lang traject met veel onzekerheid. Je moet dus ook werken aan wederzijds vertrouwen, tussen de gemeente en de bewoners, en tussen de bewoners onderling. Je koopt niet alleen een huis, maar ook een leefstijl. Je deelt een woonfilosofie met de andere bewoners. De woningen zijn niet goedkoop. De doelgroep is dus klein. Oorspronkelijk zou de vereniging het hele veld ontwikkelen, inclusief de wegen en de infrastructuur. Maar dat werd toch te ingewikkeld. Maar ze gaan wel zelf het onderhoud organiseren van het buurthuis, de vijver, een deel van de parkeerplaatsen en de groene hoekjes in de wijk. Jolande Mensink: Achteraf gezien heeft De Buitenkans wel een te groot gebied gekregen. Dat had met de locatie te maken, waar oorspronkelijk ook andere woningen zouden komen, op vrije kavels. Maar De Buitenkans was als groep niet zo groot en het lukte hun ook niet om veel groter te worden. Je moet dan goed op de financiering letten. De Buitenkans heeft erg veel moeite moeten doen om bewoners te werven. En hoe langer zo n traject duurt, hoe groter de kans dat er op een moment onenigheid ontstaat. Dat zijn Ontwikkeling (DSO). In dit overleg wordt bekeken welke initiatieven geschikt zijn voor het gebied. De makers van geschikte initiatieven krijgen een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling. De initiatiefgroep gaat dan een samenwerkings- of intentieovereenkomst met de gemeente aan. De gemeente reserveert de locatie, terwijl de initiatiefnemers hun plan uitwerken tot een concreet bouwplan. Onder leiding van wethouder Adri Duivesteijn vindt eind 2006 een herijking van het initiatievenbeleid plaats. In interviews heeft Duivesteijn aangekondigd het particulier opdrachtgeverschap in Almere een grote impuls te willen geven

6 Ieder project is weer anders. De Buitenkans was informatie redelijk vergelijkbaar met de Goedemeent in het resultaat was dat de gemeente de openbare ruimte ook ecologisch heeft ingericht, precies zoals de vereniging dat wilde de emoties en de mensen. Zoveel mensen, zoveel doormaakt, dan kom je op een resultaat waarvan Purmerend [WIR10]. Maar de Kersentuin (Utrecht) en Lanxmeer (Culemborg) waren heel andere projecten. De privé-tuinen zijn daar kleiner. De energie en de creativiteit die in Almere en Purmerend in de privé tuin is gaan zitten, is in De Kersentuin en Lanxmeer ingezet voor de gemeenschappelijke ruimtes. Ruud Joling, bewoner van het project De Goedemeent in Purmerend [WIR10]: Je hebt iemand nodig die tussen alle partijen staat, en zorgt dat iedereen redelijk blijft. Chris Posma is echt een duizendpoot. Ten eerste is hij technisch heel goed. Hij kan heel goed rekenen, maar hij voelt ook heel goed aan als er problemen aankomen. Hij is er dan op tijd bij om te voorkomen dat project De Buitenkans, 59 woningen in een ecologische wijk, e VON, locatie Almere projectbegeleider Chris Posma, Syneff Consult landschapsarchitect Hyco Verhaagen, Copijn Utrecht Tuin- en Landschapsarchitecten architecten Renz Pijenborgh, Archi Service BV Jaap van der Laan Peter van der Cammen, ORTA Nova Architectuur Frans van der Werf bouwer Kingma Bouw B.V. en twee zelfbouwers achtervang Woningcorporatie De Alliantie Flevoland (voorheen Woningbouwvereniging De Groene Stad Almere) wensen. Maar ze hebben vastgehouden aan hun visie, en die is uiteindelijk wel gerealiseerd. Herman Wesselius: De vereniging had een goed plan gemaakt. Maar hun manier van kijken was anders dan die van onze eigen stedenbouwkundigen. Die zijn iets anders gewend. Ook de andere diensten moeten zich erover buigen. Dat kost dus tijd. Maar het resultaat was dat de gemeente de openbare ruimte ook ecologisch heeft ingericht, precies zoals de vereniging dat wilde. Opbouwwerk Hyco Verhaagen: Ook al is een groep nog zo divers, het is toch goed mogelijk om tot een gemeenschappelijk beeld te komen van wat je met elkaar wilt. Als je het proces ook samen iedereen zegt daar voel ik me prettig bij, en daar zit alles in wat van de anderen heb gehoord. Het gaat om het luisteren. Het is eigenlijk een elementaire oefening in democratie. Dan helpt het als er iemand bij is die het proces bewaakt, die erop let dat iedereen aan bod komt en zich goed uitspreekt. Dat doet Chris. Chris Posma: Het is een heel intensief proces. Ik zie het een beetje als ontwikkelingswerk in Nederland. Vergelijkbaar met wat ik in Afrika deed. Je bent met zoveel tegelijk bezig. Maar je bouwt echt iets op met zijn allen. Marc Crijns: De gemeente heeft ook enorm zijn best gedaan. Want als je dit als gemeente voor het eerst doet, kun je bij aanvang niet beoordelen of het collectief wel sterk genoeg is. Hyco Verhaagen: initiatief stedenbouwkundigplan projectontwikkeling projectuitvoering gebruik PvE SO VO DO DO+ WvB uitvoering initiatiefgroep & bewoners projectbegeleider stedenbouwkundige landschapsarchitect architecten bouwer het escaleert. Hyco Verhaagen: Chris Posma is een bevlogen mens. Een uiterst creatief vakman. Het belangrijkste is het professioneel organiseren van een communicatieproces onder bewoners. Chris doet dat op een unieke manier. Hij kan zowel de zakelijke kant, de juridische kant als ook de sociale dynamiek organiseren. Je eigen omgeving beheren Ton Kersten: De woningen zijn wel wat duurder geworden dan de traditionele woningen in Almere. In het oorspronkelijke plan was elke woning uniek. Later hebben we wat woningen gekopieerd, wat weer scheelde in de architectkosten. Ook is een aantal onbetaalbare ontwerpen aangepast. Het gaat toch om een speciale manier van wonen, waarbij je ook je eigen omgeving moet beheren. Daarom helpen we vanuit de vereniging ook mee met de verkoop, om het concept goed uit te leggen. De sfeer tussen de bewoners is enorm goed. Het is een vriendenclub geworden. Dat vind ik het allermooiste. Je maakt samen veel mee. Zo groei je naar elkaar toe. Dat geeft een gigantische meerwaarde. chronologie oktober 1998 een groep Almeerse burgers richt stichting de Cirkel, Ecologisch Bouwen Almere op september 2001 Planvisie gereed, oprichting vereniging De Buitenkans 2 oktober 2001 oprichting van de vereniging De Buitenkans begin 2002 samenwerkingsovereenkomst met gemeente Almere 30 oktober 2003 Definitief Ontwerp gereed 9 december 2004 aannemersovereenkomst getekend januari 2005 De Groene Stad Almere doet mee 13 april 2005 overdracht grond 12 mei 2005 start bouw, wethouder A.W. Bijl slaat eerste paal 6 april 2006 start sedum dakbedekking 14 juni 2006 start oplevering 56 57

7 De Wooninnovatie Reeks wooninnovatie reeks nummer De Wooninnovatie Reeks is een rapportserie over innovaties in bouwen en wonen. Naast de reguliere kwartaaluitgaven verschijnen ook speciale edities. nr. 1, 2004 Snel, slim, beheersbaar bouwen nr. 2, speciale editie Integraal ontwerpen nr. 5, 2005 Preventief wonen, ouder worden zonder zorg Ouderenhuisvesting was tot voor kort vooral gericht op nieuwe combinaties van wonen en zorg. Maar cultuur, activiteiten, mobiliteit en informatie zijn minstens zo belangrijk. Passend wonen, in een stimulerende omgeving, heeft ook een preventieve werking, zodat de zorgbehoefte afneemt. nr. 6, 2005 Sociaal kapitaal, betrokken bewoners bouwen betere buurten Herstructurering is een moeizaam proces. Er zijn altijd tegenstanders die de oude situatie nr. 7, 2005 Consumentgericht ontwikkelen, herhaalbaar betaalbaar bouwen Consumentgericht ontwikkelen gaat niet vanzelf. Gemeente, ontwikkelaar, architect en aannemer moeten samenwerken om ruimte te maken voor nr. 3, speciale editie Bouwinnovatie (Regieraad Bouw) bedenktijd en invloed van de consument. Zo kunnen Preventief wonen voor iedereen Sloop en nieuwbouw in Groningen SIR-55: initiatiefnemers doen alles zelf Gemeenschapshuis in Lemelerveld Leren van Lombok; Almere vernieuwt 110% in Florena, transformatie Bijlmermeer 70% keert terug in Herwendaal Groesbeek Leefsturing in de Kultuurstraat Wesselerbrink willen behouden. Maar betrokkenheid van bewoners is wel de basis van betere buurten. Intensieve communicatie leidt tot toename van sociaal kapitaal en waardecreatie in woningen en buurten. Optimaal voor een redelijke huur Eigen Wijs Wonen Co-makership met huurders en kopers, initiatiefnemers en representanten De constante factor bij proceseffecti viteit nr. 4, 2004 Focus en duidelijkheid, zij duidelijkheid bieden en inspelen op verschillende uitgangssituaties en hoedanigheden. Gerichte keuzes leiden tot een optimale pasvorm. De grens tussen consumentgericht bouwen 58 en particulier opdrachtgeverschap verschuift. bestellen Arko Uitgeverij telefoon: fax: prijs los rapport, 50 jaarabonnement 167,50 excl. 6% BTW 59 nr. 8, 2005 meer informatie Bouwinnovatie (Regieraad Bouw) Integriteit wordt buiten waargemaakt Voor het tweede congres van de Verandering van aanbestedingsregels én -cultuur Regieraad Bouw rapporteerde Werken doe je thuis Bouwpraktijkinnovatie over integriteit, Het bouwproces voor de eindgebruiker innovatie en aanbesteding, specialisatie, de rol van de eindgebruiker, samenwerking en de nieuwe generatie jonge bouwers. Als extra produceerde de redactie voor de congresdeelnemers een Cobouw-bijlage over innovatiekampioenen en regionale initiatieven. nr. 9, 2006 Recombinatie, het vervolg van 7 jaar IFD Snel bouwen met keuzevrijheid bouwen Meer keuze voor een scherpe prijs 7 jaar experimenteren met industrieel, flexibel Starten in een groeiwoning die overal past en demontabel bouwen heeft diverse product- en De optimale mix van tijdelijk en vast procesinnovaties opgeleverd. Samen met de SEV selecteerde Bouwpraktijkinnovatie succesvolle praktijkvoorbeelden, die op veel plaatsen navolging hebben gekregen. Ieder project demonstreert andere (re)combinaties. Verder een overzicht van actuele toepassingen en een vooruitblik op de toekomst van IFD. nr. 10, 2006 Participatie & personalisatie, praktijkkader Combinatie van vermogens voor particulier opdrachtgeverschap Alle kennis op IJburg Om de een derde norm te halen is de komende Een goede mix in Netersel jaren meer dan een verdubbeling nodig van de De hele wijk zelf ontwikkeld in woningproductie via particulier opdrachtgeverschap. Dit rapport verklaart de verschillen tussen Purmerend succesvolle en minder succesvolle projecten en geeft inzicht in slagen en falen. De voorbeelden laten zien hoe verschillende vormen van participatie, collectieve ontwikkeling en co-makership steeds sneller tot herhaalbare resultaten leiden. Voor starters, jonge gezinnen en senioren. Voor kopers en huurders. nr. 11, 2006 Initiatief en invloed, procesarchitectuur Coöperatie betaalt alleen de echte kosten voor collectieven en co-ontwikkelaars Mensen maken de stad Co-ontwikkelaars realiseren samen met de Dan doen we het zelf wel toekomstige bewoners ambitieuze projecten. Zij Ontwikkelingshulp in de polder ontwikkelen concepten voor miskende doelgroepen en zetten zich in voor meerwaarde in woning en woonomgeving. Het gaat ze niet om winst, maar om betaalbare kwaliteit en eliminatie van onnodige kosten voor collectieven en coöperaties.

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

Dit land wordt zoveel beter

Dit land wordt zoveel beter Dit land wordt zoveel beter Meer betaalbare woningen voor starters Een brief aan wethouders en raadsleden Den Haag, 7 november 2006 Beste wethouders en raadsleden, In vroeger dagen richtte de mens zelf

Nadere informatie

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen

Een huis op maat. ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Een huis op maat ook voor u? Handboek particulier opdrachtgeverschap voor (bijna) ieder inkomen Aan deze uitgave werkten mee: Friedeke Drewes, De Regie Ellen van Vossen, De Regie In de projectgroep zaten:

Nadere informatie

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein

Een modern stadshart van 1 miljard voor Nieuwegein o k tob e r 2 0 0 9 PER k r a n t Metafoor Krant is een uitgave van de Metafoor Groep en verschijnt tweemaal per jaar. pa g 3 Utrecht behoudt haar dynamiek pa g 8 CPO biedt nieuwe woonkansen pa g 1 4 Transformatie

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

BUURT BUSINESS VOORWOORD

BUURT BUSINESS VOORWOORD BUURT BUSINESS VOORWOORD Een groep particuliere eigenaren slaat de handen ineen om hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het masterplan Buurtbusiness- Energie voor Vrieheide. Het idee achter de

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45

Samen Bouwen in Lelystad. Ons bouwpro. bouwproject. cpo 1 27-03-14 09:45 Samen Bouwen in Lelystad Ons bouwpro Ons bouwproject cpo 1 27-03-14 09:45 2 cpo 2 27-03-14 09:45 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Wij willen samen bouwen in Lelystad 7 Voor de realisatie van een CPO onderscheiden

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers

Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg. Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Rita Habekothé Willy Calis Anke Procee Initiatieven Kleinschalig Wonen met Zorg Een handreiking voor particuliere initiatiefnemers Tweede herziene uitgave Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het

Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het Verslaglegging Landelijke Inspiratiebijeenkomst De wijk verdient het 11 oktober 2012 De dag begint met de vertoning van een film over De Meevaart; op weg naar een wijkonderneming. De film zal binnenkort

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde November 2007 Jaargang 6, nr. 11 Een uitgave van Habion In dit nummer: Primeur zorgtijdregistratie 1 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen 2 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong 3

Nadere informatie