Verkort jaarverslag Rabobank Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere"

Transcriptie

1 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere

2 Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in Bestaande klanten brachten meer bankzaken en verzekeringen onder bij de Rabobank. Maar we mochten ook veel nieuwe klanten verwelkomen, zowel particuliere klanten, als ondernemers. Zo nam ons aandeel in de hypotheek-, spaar- en zakelijke markt toe en steeg ons marktaandeel ook op veel andere fronten. Event voor relaties: Drakenbootrace 27 juni 2008 Bedrijven en particulieren hebben vertrouwen in de Rabobank en dat vertrouwen maken we graag waar. Dichtbij, betrokken en toonaangevend, precies zoals mensen dat van de Rabobank gewend zijn. Nieuwe hypotheekproducten De Rabobank besteedt veel aandacht aan betrouwbaar advies door hypotheekadviseurs. Met innovatieve producten zorgen we ervoor dat we nummer één op de hypotheekmarkt zijn. In 2008 brachten we de Rabo OpbouwHypotheek en de Rabo ToekomstRekening op de markt. Dankzij lage kosten, fiscale voordelen en een duidelijk inzicht in het opgebouwde vermogen is de Rabo OpbouwHypotheek populair onder klanten. Uitmuntende private banking 'Klant heeft bij de Rabobank de zekerheid van uitmuntende private banking.' Dit citaat is afkomstig uit het jaarlijks onderzoek van het blad Incompany. In dit onderzoek naar private banking in Nederland eindigde Rabobank Private Banking in 2008 op de tweede plaats. Een duidelijk resultaat van de werkwijze van de Rabobank: met beide benen op de grond. We nemen geen onnodig risico met het vermogen van onze klanten. We zijn dichtbij en bieden persoonlijke oplossingen met innovatieve producten en diensten. Innovatieve producten voor bedrijven In 2008 introduceerde de Rabobank de Rabo WelkomService. Hiermee kunnen bedrijven makkelijk overstappen naar de Rabobank binnen een overzichtelijk overstaptraject. Ook introduceerden we de Meegroeigarantie van Interpolis ZekerVanJeZaak, de verzekering die met bedrijven meegroeit. Een enkele jaarlijkse update is hierbij genoeg om tussentijds gegarandeerd verzekerd te zijn. Ondernemers ontmoeten ondernemers De Rabobank helpt ondernemers graag om beter te ondernemen. We delen onze kennis en ervaring en brengen ondernemers onderling met elkaar in contact via workshops, events, netwerkbijeenkomsten of seminars. Zo waren we betrokken bij het Almere Zakenfestival, waarbij we 25 ondernemers een eigen stand op de beurs konden bieden. Vooruitzicht 2009 wordt een moeizaam jaar voor de Nederlandse economie. Van groei is waarschijnlijk geen sprake, alleen de overheidsconsumptie stijgt. Investeringen, uitvoer en private consumptie zullen krimpen. Hoe dan ook blijft Rabobank Almere in 2009 achter al haar klanten staan. Rabobank Almere Verkort jaarverslag

3 Advies Raad van Commissarissen aan de ledenraad De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat per 31 december 2008 tijdelijk uit zes leden. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor twee volgende zittingstermijnen van vier jaar worden herbenoemd. De selectie is gebaseerd op profielschetsen en een assessment, uitgevoerd door een extern bureau. De directie De heer IJzerman heeft de Rabobank per 1 augustus 2008 verlaten. Vanaf 1 augustus 2008 tot 1 mei 2009 vervulde de heer Leenstra op tijdelijke basis ook de rol van directievoorzitter. Ook heeft de Raad, mede op voorspraak van de selectiecommissie, per 1 oktober 2008 de heer Bouvy benoemd tot statutair directeur in de rol van directeur Retail Banking. Per 1 juli 2008 is de directie uitgebreid van twee naar vier statutaire directieleden. De heer Van de Wakker is per 1 juli 2008 benoemd tot statutair directeur in de rol van directeur Bedrijven & Private Banking. De samenstelling van de RvC is in 2008 gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren in 2008 twee leden van de RvC herbenoembaar dan wel aftredend. De heer B.A. Spelbos RA is op 18 november 2008 teruggetreden als voorzitter van de RvC. Hij was niet herbenoembaar in het kader van het advies van de NIVRA, dat accountants afraadt om als nevenfunctie het lidmaatschap van een bestuur of RvC te aanvaarden. Zo blijft hun onafhankelijkheid gewaarborgd. De Rabobank is de heer Spelbos dankbaar voor zijn inspanningen als bestuurslid en als voorzitter van de RvC. De heer Van der Schaar is in 2005 in eerste termijn benoemd als commissaris en volgens het rooster van aftreden herbenoembaar in De RvC is blij dat de heer Van der Schaar zich herbenoembaar heeft gesteld gezien zijn expertise en toegevoegde waarde. De ledenraad is akkoord gegaan met de herbenoeming. De heer Gijsberts is in 2009 door het bereiken van de maximale zittingsperiode niet herbenoembaar. De RvC vond via een uitvoerig selectieproces twee geschikte kandidaten voor opvolging van de heren Spelbos en Gijsberts. De heer Gijsberts blijft nog één jaar aan. Om de overgang soepel te laten verlopen, is de RvC tijdelijk uitgebreid van vijf naar zes commissarissen, hetgeen volgens de statuten mogelijk is. De RvC heeft na beëindiging van de zittingsperiode van de heer Gijsberts vijf leden. Op 18 november is de heer drs. E.F. Trautig benoemd tot voorzitter van de RvC en de heer J.W. van Holst RA als lid van de RvC. De RvC kwam eenmaal zonder de statutaire directie bijeen om het eigen functioneren te bespreken. De RvC besprak eveneens het functioneren van de statutaire directie als college en het functioneren van de individuele leden van de statutaire directie. Rabotoren Rabobank Almere Verkort jaarverslag

4 Tijdens een extra bijeenkomst zijn de begroting 2009, de strategische visie op basis van de Almeerse ontwikkelingen en de impact van de economische situatie besproken. Ook is met de statutaire directie van gedachten gewisseld over het financieringsbeleid, de commerciële slagkracht als echte Almeerse bank en specifiek de risicobeheersing van de verschillende segmenten. De RvC is zeer tevreden met de bereikte resultaten in een turbulent bankjaar en spreekt zijn waardering uit richting directieteam en alle medewerkers. De Raad van Commissarissen Mevrouw T. Triezenberg, dagvoorzitter coöperatiebijeenkomst, in gesprek met de heer B. Mertens, directeur Coöperatie & Bestuur Aangesloten Banken Ledenraad De ledenraad van de Rabobank Almere bestaat uit dertig leden, zowel particulier als zakelijk. De samenstelling van de ledenraad is divers en een afspiegeling van de Almeerse samenleving. De heer Trautig is als voorzitter van de RvC de technisch voorzitter van de ledenraad. Met onze ledenraad is de ledeninvloed op professionele wijze verankerd binnen de bank. Naast de formele taken vervult de ledenraad een belangrijke rol als de ogen en oren van de bank in de samenleving. De ledenraad is van grote toegevoegde waarde; onze ledenraadsleden zijn op uiteenlopende terreinen betrokken bij de lokale gemeenschap en goed op de hoogte van wat zich er afspeelt. Door met elkaar van gedachten te wisselen over relevante onderwerpen levert de ledenraad een belangrijke bijdrage aan de koers van de bank. De ledenraad heeft in 2008 vier keer vergaderd en de bank onder meer geadviseerd bij onderzoek en vraagstukken met betrekking tot leden, service en ontwikkeling. Stichting Hospice Almere ontving een donatie van de ledenraad. Activiteiten van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft in 2008 zes maal vergaderd. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod: de voortgang van het operationeel jaarplan, kwartaalrapportages, risicofoto s, interne compliancerapportages, vergaderingen van de Rabo kringvergaderingen en de CKV, de jaarrekening 2007, de begroting 2009, de rapportages van de Audit Rabobank Groep en de benoemingsprocedures voor de uit vier personen bestaande statutaire directie per 1 juli Een commissie uit de RvC heeft zich intensief met de selectieprocedure bezig gehouden en de benoemingen zijn begin 2009 afgerond. Ontvangst van leden en medewerkers van Rabobank Almere tijdens coöperatiebijeenkomst op 25 november 2008 Rabobank Almere Verkort jaarverslag

5 Coöperatief bankieren Leden maken het verschil. In het ambitiestatement stellen we dat we de best mogelijke financiële diensten bieden waarmee klanten hun ambities kunnen realiseren. Lidmaatschap geeft de klantrelatie een extra dimensie Via lidmaatschap oefenen leden invloed en zeggenschap uit, delen zij kennis en ervaring en ontvangen zij voordelen. Het aantal leden op 31 december 2008 was Ledenmagazine Dichterbij Het ledenmagazine heeft maximaal aandacht voor lokale ontwikkelingen en evenementen, met herkenbare lokale fotografie en interviews met klanten en de ledenraad. Ledenaanbiedingen zoals de filmavonden in de Cinescope, het Havenkomconcert en de high tea-rondvaarten werden enthousiast ontvangen. Op de Coöperatiebijeenkomst Rabobank Almere van Dichtbij op 25 november in de schouwburg ontvingen we vijfhonderd bezoekers (driehonderd leden en tweehonderd medewerkers). Alle leden en medewerkers waren uitgenodigd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de coöperatie; het onderscheidende vermogen van onze organisatie. Om onze maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken werd de film Rabobank Almere, midden in de samenleving vertoond. de wereld ontvingen we de World Most Ethical Companies Award MVO speelt door de hele organisatie en is terug te vinden in onze producten, onze maatschappelijke betrokkenheid, ons personeelsbeleid en eigen bedrijfsvoering. Sponsoring Onze landelijke sponsorprojecten concentreren zich rond sport en cultuur. Met het NOC*NSF, het fonds gehandicaptensport en het Van Gogh Museum sloten we langlopende contracten af. Lokaal hebben we samenwerkingsverbanden met De Fiets Tour Club Almere, De Badmintonvereniging Almere, FC Omniworld, Studentenvereniging Endzjin, Het Havenfestival, De Kunstlinie en Het Flevolandschap. In 2008 hebben we daar de Stichting tot behoud van de Almeerse Botter aan toegevoegd. Daarnaast heeft de Rabobank sponsor- en donatie-aanvragen gehonoreerd voor onder andere het Evenaarfestival, Patiëntenvervoer Flevoziekenhuis, Vrijwilligers, Mantelzorg Centrale Almere, Kinderboerderij De Stek, Dag van de Dialoog, Seniorweb en Stichting de Opkikker. Tijd voor coöperatie Mede dankzij onze coöperatieve structuur had de Rabobank in 2008 relatief weinig last van de crisis. Het feit dat de Rabobank traditiegetrouw bestaat uit degelijke en voorzichtige bankiers bewijst nu zijn waarde. De coöperatie is gebaseerd op duurzame relaties met onze klanten, waarbij onze leden inspraak hebben op ons beleid. Dankzij deze structuur kunnen we goed inspelen op lokale situaties, een grote waarde die we moeten koesteren. Diverse coöperatieve doelen werden in 2008 gerealiseerd. Het lidmaatschapsproces werd in kaart gebracht, er werd een coöperatiebijeenkomst georganiseerd en een film over de coöperatie zag het licht. Ook bouwden we verder aan het vergroten van onze ledenbetrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Zo versterken we onze coöperatieve identiteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Rabobank behoorde ook in 2008 tot de wereldtop in duurzaamheid. Het Ethisphere Institute riep ons uit tot een van de meest ethische banken wereldwijd. Samen met drie andere banken in Rabobank Tourevent op Grote Markt in Almere Rabobank Almere Verkort jaarverslag

6 Coöperatieve Rabobank Almere U.A. gevestigd in de gemeente Almere Coöperatieve Rabobank Almere U.A., gevestigd te Almere, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting: 1 december 1976 Rabobank Almere Landdrostdreef 100, 1314 SK Almere Overige vestigingen Almere Stad, Grote Markt 2, Almere Almere Buiten, Zuideinde 19-27, Almere Almere Haven, Markt 4, Almere Raad van Commissarissen de heer B.A. Spelbos RA, voorzitter (tot 18 november 2008) de heer drs. E.F. Trautig, voorzitter (vanaf 18 november 2008) de heer A. Gijsberts, vice-voorzitter de heer J.W. van Holst RA, lid (vanaf 18 november 2008) de heer J.B. Nieuwenhuizen, lid de heer prof. dr. ir. J. van der Schaar, lid mevrouw drs. T.J. Triezenberg, lid Directie de heer drs. N.D. van Rijn, directievoorzitter (vanaf 1 mei 2009) de heer W.W. IJzerman MBA, directievoorzitter (tot 1 augustus 2008) de heer drs. A.A. Bouvy FFP, directeur Retail Banking (vanaf 1 oktober 2008) de heer drs. H. Leenstra, directeur Bedrijfsmanagement (vanaf 4 maart 2008, tevens van 1 augustus 2008 tot 1 mei 2009 waarnemend directievoorzitter) de heer mr. M. van Norden, directeur Bedrijfsmanagement a.i. (tot 7 maart 2008) de heer H.J. van de Wakker MBA, directeur Bedrijven & Private Banking (vanaf 1 juli 2008) Verkorte jaarrekening 2008 Van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. gevestigd te Almere Balans per 31 december 2008 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro's) Activa Kasmiddelen Groepsmaatschappijen Vorderingen op cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Aan de ledenraad Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2008, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2008, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening (op pagina 6) van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere over 2008 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2008 van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere. Bij die jaarrekening hebben wij op 26 mei 2009 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008 van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 26 mei 2009 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 26 mei 2009 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA Passiva Groepsmaatschappijen en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Spaargelden Andere schulden aan cliënten Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Winst- en verliesrekening over 2008 (Bedragen in duizenden euro's) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit deelnemingen Provisie Overige baten - 27 Totaal baten Lasten Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór waardeveranderingen van vorderingen Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2008, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2008 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. Waardeveranderingen van vorderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst De raad van commissarissen Rabobank Almere Verkort jaarverslag

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Assen-Beilen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Assen-Beilen Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen. Aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting:

Nadere informatie

de Bollenstreek Wonen in een watertoren verkort financieel verslag 2008

de Bollenstreek Wonen in een watertoren verkort financieel verslag 2008 ichterbij 1 rabobank aanbieding de Bollenstreek verkort financieel verslag 2008 Wonen in een watertoren Rabobank Bijzondere Bollenstreek panden populair Verenigingfietsdag: Architect Jo Coenen: zaterdag

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Westland Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Westland Coöperatieve Rabobank Westland U.A. gevestigd te Westland Correspondentieadres Postbus 9 2670 AA Naaldwijk Telefoon: (0174) 21 52 15 E-mail: info@westland.rabobank.nl

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2006

Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Rabobank Groep Jaarverslag 2006 Kerngegevens 1 2006 2005 2004 2004 2003 2002 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 556.455 506.573 483.574 475.089 403.305 374.720 Kredieten

Nadere informatie

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011

Bedragen in miljoenen euro s Certificaathouders Certificaathouders 2012 2011 2012 2011 Corporate Governance Triodos Bank heeft een Corporate Governancestructuur die haar missie weerspiegelt en beschermt en die voldoet aan alle relevante wettelijke verplichtingen. Algemene informatie over

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum.

Jaarverslag 2009. Amsterdam Zeeburg. Ameland. Amsterdam Stadsdoelen. Amsterdam Vondelpark. Apeldoorn. Bergen op Zoom. Arnhem. Bakkum. Jaarverslag 2009 1 Ameland Amsterdam Stadsdoelen Amsterdam Vondelpark Amsterdam Zeeburg Apeldoorn Arnhem Bakkum Bergen op Zoom Den Haag Domburg Doorwerth Dordrecht Egmond Elst Gorssel Grou Haarlem Heeg

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen

Jaarverslag 2014. Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Coöperatie TVM U.A. Jaarverslag 2014 - TVM verzekeringen 3 Inhoud Jaarverslag 2014 Personalia 6 Kerncijfers 7 Corporate Governance 12 Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009

Jaarverslag. Van Lanschot NV Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer onze eigen koers gevaren. We hebben

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005

Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Jaarverslag 2005 Van Lanschot nv Hooge Steenweg 29 5211 jn s-hertogenbosch Postbus 1021 5200 hc s-hertogenbosch Telefoon (073) 548 35 48 Fax (073) 548 36 48 Telex 50641 vanlanschot@vanlanschot.com

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 5 Verslag van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Directie 8 Vooruitblik 11 Jaarrekening 2009 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A.

JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias. Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Univé-VGZ-IZA-Trias Jaarverslag Coöperatie UVIT U.A. Inhoudsopgave Bestuursverslag 1. Verslag van de Raad van Bestuur 4 2. Kerncijfers 6 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 2008 7 4. Profiel van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013

Jaarrekening 2012 ANWB BV. Den Haag, 19 februari 2013 Jaarrekening 2012 ANWB BV Den Haag, 19 februari 2013 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

PGGM N.V. Jaarverslag 2012

PGGM N.V. Jaarverslag 2012 PGGM N.V. Jaarverslag 2012 Inhoud PGGM N.V. Jaarverslag 2012 5 PGGM in het kort 7 Bericht van de raad van commissarissen 9 Verslag van de raad van bestuur 14 Financieel resultaat 21 Risicomanagement en

Nadere informatie