Verkort jaarverslag Rabobank Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2008. Rabobank Almere"

Transcriptie

1 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Almere

2 Directieverslag Klanten kiezen voor zekerheid en vertrouwen Consumenten kiezen in moeilijke tijden voor zekerheid en vertrouwen, zo bleek in Bestaande klanten brachten meer bankzaken en verzekeringen onder bij de Rabobank. Maar we mochten ook veel nieuwe klanten verwelkomen, zowel particuliere klanten, als ondernemers. Zo nam ons aandeel in de hypotheek-, spaar- en zakelijke markt toe en steeg ons marktaandeel ook op veel andere fronten. Event voor relaties: Drakenbootrace 27 juni 2008 Bedrijven en particulieren hebben vertrouwen in de Rabobank en dat vertrouwen maken we graag waar. Dichtbij, betrokken en toonaangevend, precies zoals mensen dat van de Rabobank gewend zijn. Nieuwe hypotheekproducten De Rabobank besteedt veel aandacht aan betrouwbaar advies door hypotheekadviseurs. Met innovatieve producten zorgen we ervoor dat we nummer één op de hypotheekmarkt zijn. In 2008 brachten we de Rabo OpbouwHypotheek en de Rabo ToekomstRekening op de markt. Dankzij lage kosten, fiscale voordelen en een duidelijk inzicht in het opgebouwde vermogen is de Rabo OpbouwHypotheek populair onder klanten. Uitmuntende private banking 'Klant heeft bij de Rabobank de zekerheid van uitmuntende private banking.' Dit citaat is afkomstig uit het jaarlijks onderzoek van het blad Incompany. In dit onderzoek naar private banking in Nederland eindigde Rabobank Private Banking in 2008 op de tweede plaats. Een duidelijk resultaat van de werkwijze van de Rabobank: met beide benen op de grond. We nemen geen onnodig risico met het vermogen van onze klanten. We zijn dichtbij en bieden persoonlijke oplossingen met innovatieve producten en diensten. Innovatieve producten voor bedrijven In 2008 introduceerde de Rabobank de Rabo WelkomService. Hiermee kunnen bedrijven makkelijk overstappen naar de Rabobank binnen een overzichtelijk overstaptraject. Ook introduceerden we de Meegroeigarantie van Interpolis ZekerVanJeZaak, de verzekering die met bedrijven meegroeit. Een enkele jaarlijkse update is hierbij genoeg om tussentijds gegarandeerd verzekerd te zijn. Ondernemers ontmoeten ondernemers De Rabobank helpt ondernemers graag om beter te ondernemen. We delen onze kennis en ervaring en brengen ondernemers onderling met elkaar in contact via workshops, events, netwerkbijeenkomsten of seminars. Zo waren we betrokken bij het Almere Zakenfestival, waarbij we 25 ondernemers een eigen stand op de beurs konden bieden. Vooruitzicht 2009 wordt een moeizaam jaar voor de Nederlandse economie. Van groei is waarschijnlijk geen sprake, alleen de overheidsconsumptie stijgt. Investeringen, uitvoer en private consumptie zullen krimpen. Hoe dan ook blijft Rabobank Almere in 2009 achter al haar klanten staan. Rabobank Almere Verkort jaarverslag

3 Advies Raad van Commissarissen aan de ledenraad De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat per 31 december 2008 tijdelijk uit zes leden. Zij zijn voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen voor twee volgende zittingstermijnen van vier jaar worden herbenoemd. De selectie is gebaseerd op profielschetsen en een assessment, uitgevoerd door een extern bureau. De directie De heer IJzerman heeft de Rabobank per 1 augustus 2008 verlaten. Vanaf 1 augustus 2008 tot 1 mei 2009 vervulde de heer Leenstra op tijdelijke basis ook de rol van directievoorzitter. Ook heeft de Raad, mede op voorspraak van de selectiecommissie, per 1 oktober 2008 de heer Bouvy benoemd tot statutair directeur in de rol van directeur Retail Banking. Per 1 juli 2008 is de directie uitgebreid van twee naar vier statutaire directieleden. De heer Van de Wakker is per 1 juli 2008 benoemd tot statutair directeur in de rol van directeur Bedrijven & Private Banking. De samenstelling van de RvC is in 2008 gewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren in 2008 twee leden van de RvC herbenoembaar dan wel aftredend. De heer B.A. Spelbos RA is op 18 november 2008 teruggetreden als voorzitter van de RvC. Hij was niet herbenoembaar in het kader van het advies van de NIVRA, dat accountants afraadt om als nevenfunctie het lidmaatschap van een bestuur of RvC te aanvaarden. Zo blijft hun onafhankelijkheid gewaarborgd. De Rabobank is de heer Spelbos dankbaar voor zijn inspanningen als bestuurslid en als voorzitter van de RvC. De heer Van der Schaar is in 2005 in eerste termijn benoemd als commissaris en volgens het rooster van aftreden herbenoembaar in De RvC is blij dat de heer Van der Schaar zich herbenoembaar heeft gesteld gezien zijn expertise en toegevoegde waarde. De ledenraad is akkoord gegaan met de herbenoeming. De heer Gijsberts is in 2009 door het bereiken van de maximale zittingsperiode niet herbenoembaar. De RvC vond via een uitvoerig selectieproces twee geschikte kandidaten voor opvolging van de heren Spelbos en Gijsberts. De heer Gijsberts blijft nog één jaar aan. Om de overgang soepel te laten verlopen, is de RvC tijdelijk uitgebreid van vijf naar zes commissarissen, hetgeen volgens de statuten mogelijk is. De RvC heeft na beëindiging van de zittingsperiode van de heer Gijsberts vijf leden. Op 18 november is de heer drs. E.F. Trautig benoemd tot voorzitter van de RvC en de heer J.W. van Holst RA als lid van de RvC. De RvC kwam eenmaal zonder de statutaire directie bijeen om het eigen functioneren te bespreken. De RvC besprak eveneens het functioneren van de statutaire directie als college en het functioneren van de individuele leden van de statutaire directie. Rabotoren Rabobank Almere Verkort jaarverslag

4 Tijdens een extra bijeenkomst zijn de begroting 2009, de strategische visie op basis van de Almeerse ontwikkelingen en de impact van de economische situatie besproken. Ook is met de statutaire directie van gedachten gewisseld over het financieringsbeleid, de commerciële slagkracht als echte Almeerse bank en specifiek de risicobeheersing van de verschillende segmenten. De RvC is zeer tevreden met de bereikte resultaten in een turbulent bankjaar en spreekt zijn waardering uit richting directieteam en alle medewerkers. De Raad van Commissarissen Mevrouw T. Triezenberg, dagvoorzitter coöperatiebijeenkomst, in gesprek met de heer B. Mertens, directeur Coöperatie & Bestuur Aangesloten Banken Ledenraad De ledenraad van de Rabobank Almere bestaat uit dertig leden, zowel particulier als zakelijk. De samenstelling van de ledenraad is divers en een afspiegeling van de Almeerse samenleving. De heer Trautig is als voorzitter van de RvC de technisch voorzitter van de ledenraad. Met onze ledenraad is de ledeninvloed op professionele wijze verankerd binnen de bank. Naast de formele taken vervult de ledenraad een belangrijke rol als de ogen en oren van de bank in de samenleving. De ledenraad is van grote toegevoegde waarde; onze ledenraadsleden zijn op uiteenlopende terreinen betrokken bij de lokale gemeenschap en goed op de hoogte van wat zich er afspeelt. Door met elkaar van gedachten te wisselen over relevante onderwerpen levert de ledenraad een belangrijke bijdrage aan de koers van de bank. De ledenraad heeft in 2008 vier keer vergaderd en de bank onder meer geadviseerd bij onderzoek en vraagstukken met betrekking tot leden, service en ontwikkeling. Stichting Hospice Almere ontving een donatie van de ledenraad. Activiteiten van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen heeft in 2008 zes maal vergaderd. De volgende onderwerpen kwamen onder andere aan bod: de voortgang van het operationeel jaarplan, kwartaalrapportages, risicofoto s, interne compliancerapportages, vergaderingen van de Rabo kringvergaderingen en de CKV, de jaarrekening 2007, de begroting 2009, de rapportages van de Audit Rabobank Groep en de benoemingsprocedures voor de uit vier personen bestaande statutaire directie per 1 juli Een commissie uit de RvC heeft zich intensief met de selectieprocedure bezig gehouden en de benoemingen zijn begin 2009 afgerond. Ontvangst van leden en medewerkers van Rabobank Almere tijdens coöperatiebijeenkomst op 25 november 2008 Rabobank Almere Verkort jaarverslag

5 Coöperatief bankieren Leden maken het verschil. In het ambitiestatement stellen we dat we de best mogelijke financiële diensten bieden waarmee klanten hun ambities kunnen realiseren. Lidmaatschap geeft de klantrelatie een extra dimensie Via lidmaatschap oefenen leden invloed en zeggenschap uit, delen zij kennis en ervaring en ontvangen zij voordelen. Het aantal leden op 31 december 2008 was Ledenmagazine Dichterbij Het ledenmagazine heeft maximaal aandacht voor lokale ontwikkelingen en evenementen, met herkenbare lokale fotografie en interviews met klanten en de ledenraad. Ledenaanbiedingen zoals de filmavonden in de Cinescope, het Havenkomconcert en de high tea-rondvaarten werden enthousiast ontvangen. Op de Coöperatiebijeenkomst Rabobank Almere van Dichtbij op 25 november in de schouwburg ontvingen we vijfhonderd bezoekers (driehonderd leden en tweehonderd medewerkers). Alle leden en medewerkers waren uitgenodigd. Deze bijeenkomst stond in het teken van de coöperatie; het onderscheidende vermogen van onze organisatie. Om onze maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar te maken werd de film Rabobank Almere, midden in de samenleving vertoond. de wereld ontvingen we de World Most Ethical Companies Award MVO speelt door de hele organisatie en is terug te vinden in onze producten, onze maatschappelijke betrokkenheid, ons personeelsbeleid en eigen bedrijfsvoering. Sponsoring Onze landelijke sponsorprojecten concentreren zich rond sport en cultuur. Met het NOC*NSF, het fonds gehandicaptensport en het Van Gogh Museum sloten we langlopende contracten af. Lokaal hebben we samenwerkingsverbanden met De Fiets Tour Club Almere, De Badmintonvereniging Almere, FC Omniworld, Studentenvereniging Endzjin, Het Havenfestival, De Kunstlinie en Het Flevolandschap. In 2008 hebben we daar de Stichting tot behoud van de Almeerse Botter aan toegevoegd. Daarnaast heeft de Rabobank sponsor- en donatie-aanvragen gehonoreerd voor onder andere het Evenaarfestival, Patiëntenvervoer Flevoziekenhuis, Vrijwilligers, Mantelzorg Centrale Almere, Kinderboerderij De Stek, Dag van de Dialoog, Seniorweb en Stichting de Opkikker. Tijd voor coöperatie Mede dankzij onze coöperatieve structuur had de Rabobank in 2008 relatief weinig last van de crisis. Het feit dat de Rabobank traditiegetrouw bestaat uit degelijke en voorzichtige bankiers bewijst nu zijn waarde. De coöperatie is gebaseerd op duurzame relaties met onze klanten, waarbij onze leden inspraak hebben op ons beleid. Dankzij deze structuur kunnen we goed inspelen op lokale situaties, een grote waarde die we moeten koesteren. Diverse coöperatieve doelen werden in 2008 gerealiseerd. Het lidmaatschapsproces werd in kaart gebracht, er werd een coöperatiebijeenkomst georganiseerd en een film over de coöperatie zag het licht. Ook bouwden we verder aan het vergroten van onze ledenbetrokkenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Zo versterken we onze coöperatieve identiteit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Rabobank behoorde ook in 2008 tot de wereldtop in duurzaamheid. Het Ethisphere Institute riep ons uit tot een van de meest ethische banken wereldwijd. Samen met drie andere banken in Rabobank Tourevent op Grote Markt in Almere Rabobank Almere Verkort jaarverslag

6 Coöperatieve Rabobank Almere U.A. gevestigd in de gemeente Almere Coöperatieve Rabobank Almere U.A., gevestigd te Almere, aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Datum oprichting: 1 december 1976 Rabobank Almere Landdrostdreef 100, 1314 SK Almere Overige vestigingen Almere Stad, Grote Markt 2, Almere Almere Buiten, Zuideinde 19-27, Almere Almere Haven, Markt 4, Almere Raad van Commissarissen de heer B.A. Spelbos RA, voorzitter (tot 18 november 2008) de heer drs. E.F. Trautig, voorzitter (vanaf 18 november 2008) de heer A. Gijsberts, vice-voorzitter de heer J.W. van Holst RA, lid (vanaf 18 november 2008) de heer J.B. Nieuwenhuizen, lid de heer prof. dr. ir. J. van der Schaar, lid mevrouw drs. T.J. Triezenberg, lid Directie de heer drs. N.D. van Rijn, directievoorzitter (vanaf 1 mei 2009) de heer W.W. IJzerman MBA, directievoorzitter (tot 1 augustus 2008) de heer drs. A.A. Bouvy FFP, directeur Retail Banking (vanaf 1 oktober 2008) de heer drs. H. Leenstra, directeur Bedrijfsmanagement (vanaf 4 maart 2008, tevens van 1 augustus 2008 tot 1 mei 2009 waarnemend directievoorzitter) de heer mr. M. van Norden, directeur Bedrijfsmanagement a.i. (tot 7 maart 2008) de heer H.J. van de Wakker MBA, directeur Bedrijven & Private Banking (vanaf 1 juli 2008) Verkorte jaarrekening 2008 Van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. gevestigd te Almere Balans per 31 december 2008 (na winstbestemming) (Bedragen in duizenden euro's) Activa Kasmiddelen Groepsmaatschappijen Vorderingen op cliënten Deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Totaal activa Aan de ledenraad Bijgaand leggen wij u voor de verkorte jaarrekening 2008, voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen. De verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2008, welke voorzien van de accountantsverklaring en het advies van de raad van commissarissen ter inzage ligt ten kantore van de bank. De directie Aan: de raad van commissarissen en de directie van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening (op pagina 6) van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere over 2008 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2008 van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere. Bij die jaarrekening hebben wij op 26 mei 2009 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De leiding van de coöperatie is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2008 van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Toelichting Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van Coöperatieve Rabobank Almere U.A. te Almere en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 26 mei 2009 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Utrecht, 26 mei 2009 Ernst & Young Accountants LLP w.g. drs. P.J.A.J. Nijssen RA Passiva Groepsmaatschappijen en maatschappijen waarin wordt deelgenomen Spaargelden Andere schulden aan cliënten Overige passiva Algemene reserve Totaal passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Winst- en verliesrekening over 2008 (Bedragen in duizenden euro's) Baten Rentebaten Rentelasten Rente Opbrengsten uit deelnemingen Provisie Overige baten - 27 Totaal baten Lasten Personeelskosten Andere beheerskosten Afschrijvingen Totaal lasten Bedrijfsresultaat vóór waardeveranderingen van vorderingen Advies raad van commissarissen Aan de ledenraad Voor u ligt de verkorte jaarrekening Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2008, welke wij ter voldoening aan het bepaalde in de statuten hebben onderzocht. Mede op grond van de bij de jaarrekening 2008 door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven accountantsverklaring, stellen wij u voor om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. Waardeveranderingen van vorderingen Bedrijfsresultaat vóór belastingen Belastingen bedrijfsresultaat Nettowinst De raad van commissarissen Rabobank Almere Verkort jaarverslag

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Focus op mens en resultaat. Guul Smeets, directievoorzitter In 2009 zijn we erin geslaagd om onder slechte economische omstandigheden,

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Rabobank Enschede-Haaksbergen Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Enschede-Haaksbergen Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Ondanks slechte economische omstandigheden en de forse financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303

Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 X Rabobank Betuwe Jaarrekening 2007 Coöperatieve Rabobank Betuwe U.A. gevestigd te Ingen, gemeente Buren Code 3303 RAAD VAN COMMISSARISSEN RABOBANK WEST BETUWE ir. G.N. Kok, voorzitter drs. G.G.H. Coumans

Nadere informatie

Rabobank Apeldoorn en Omgeving

Rabobank Apeldoorn en Omgeving Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Apeldoorn en Omgeving Voorwoord door directie Klanten houden vertrouwen in Rabobank. Onder de slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard

Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Rabobank Lopikerwaard Welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vertrouwen op onze basis Agenda Aanwijzing secretaris Vaststellen van de notulen Aanwijzing van twee leden voor het mede vaststellen van de notulen Jaarrekening

Nadere informatie

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom

Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom Verkort financieel verslag 2009 Coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. gevestigd te Bergen op Zoom 2 Terugblik 2009 In dit jaar bereikte de kredietcrisis voor ons en voor andere banken haar hoogtepunt.

Nadere informatie

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Vertrouwen in de toekomst De coöperatie maakt het verschil. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork

Verkort financieel verslag 2010. Rabobank Westerbork Verkort financieel verslag 2010 Rabobank Westerbork Ook in 2010 een evenwichtig resultaat Meer spaargeld en meer financieringen Rabobank Westerbork heeft ook in 2010 een goed resultaat behaald. De nettowinst

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A.

Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Jaarverslag 2007 Coöperatieve Rabobank Tiel-Culemborg U.A. Directie Inleiding In het directiemodel vormt de statutaire directie, bestaande uit professionele bestuurders, het bestuur van de lokale Rabobank.

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken.

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Amersfoort en omstreken. Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Amersfoort en omstreken. Werken aan vertrouwen in de economie. 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008

Verkort jaarverslag 2008 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank De Langstraat Vertrouwen in de toekomst Crisis toont belang coöperatieve banken aan Zowel nationaal als internationaal gaat 2008 de geschiedenis in als het jaar van de

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp

Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Financieel verslag 2008 Rabobank Veghel-Erp Directieverslag behorend bij de jaarrekening 2008 Rabobank Veghel-Erp Terugblik op 2008 2008 was het jaar dat de boeken in gaat als een historisch jaar. De subprime

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Rabobank Gouwestreek

Verkort jaarverslag Rabobank Gouwestreek Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Gouwestreek 2008 Vertrouwen in de toekomst 2008 was het jaar na de fusie. Een dynamisch en turbulent jaar, zowel voor Rabobank Gouwestreek als voor de wereld om ons heen.

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland

Verkort financieel verslag 2008. Rabobank Flevoland. R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland R Verkort financieel verslag 2008 Rabobank Flevoland Coöperatieve Rabobank Flevoland U.A. gevestigd te Lelystad aangesloten bij de Coöperatieve Centrale

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Merwestroom Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Merwestroom Voorwoord Een solide nieuwe bank Fusie per 1 februari 2010 2009 was het jaar dat Nederland hard geraakt werd door een recessie. De economie kromp met

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken

Verkort financieel verslag 2009. Rabobank Velsen en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Velsen en Omstreken Klanten houden vertrouwen in Rabobank Velsen en Omstreken Rabobank. Een bank met ideeën. Onder slechte economische omstandigheden en in een

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend

Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend X Rabobank Waterland en Omstreken Verkort financieel verslag 2008 Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te Purmerend Coöperatieve Rabobank Waterland en Omstreken U.A. gevestigd te

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2008

Verkort jaarverslag 2008 Verkort jaarverslag 2008 Rabobank Stad en Midden Groningen Een bewogen jaar 2008, in het teken van fusie en kredietcrisis Voor Rabobank Stad en Midden Groningen stond het jaar 2008 in het teken van de

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker

Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Feiten en cijfers 2013 Rabobank Emmen-Coevorden Samen sterker Chéry Wortelboer, directievoorzitter 2013 een bewogen jaar voor zowel klanten als Rabobank Wij hebben een bewogen 2013 achter de rug. Dit voor

Nadere informatie

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012

Stichting omgaan met pesten. Klipper KN BARENDRECHT. Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 Stichting omgaan met pesten Klipper 125 2991KN BARENDRECHT Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel rapport 1.1

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel Gaat u met ons de uitdaging aan? Neem plaats in de ledenraad! Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel De invloed en zeggenschap van leden vormt de kern van de coöperatieve Rabobank. De maatschappij verandert

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2008-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2008 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 6 april

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4

Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening Opdracht 1. Algemeen 2. Fiscale positie 4 Stichting WaterWatch te ʹs-Gravenhage inzake jaarrekening 2015 INHOUD pag. RAPPORT Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 4 JAARBERICHT Jaarrekening: - Balans per 31 december 2015 5 - Staat van baten en

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst

jaarrekening Verkorte Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Status financiële verantwoording 2002 De financiële verantwoording 2002 van de batenlastendienst Plantenziektenkundige Dienst, waaraan de verkorte jaarrekening 2002 is ontleend, Verkorte maakt onderdeel

Nadere informatie

Rabobank Haarlem en Omstreken

Rabobank Haarlem en Omstreken Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Haarlem en Omstreken Vertrouwen in Rabobank blijft Het idee van samenwerken is onze visie op de toekomst Onder slechte economische omstandigheden en in een forse

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2012

Feiten en cijfers 2012 Feiten en cijfers 2012 Rabobank Binnenlandse dynamiek blijft zwak 2013: vooruit kijken De Nederlandse economie is in 2012 voor de economische groei vooral afhankelijk geweest van de internationale handel.

Nadere informatie

Verkort Financieel Verslag 2011

Verkort Financieel Verslag 2011 Verkort Financieel Verslag 2011 Rabobank Utrecht en Omstreken Directie over 2011 Raad van Commissarissen over 2011 Directieverslag over 2011: een onzeker economisch perspectief, een beter financieel resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Rabobank. Assen-Beilen. Jaarrekening 2008. Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028

Rabobank. Assen-Beilen. Jaarrekening 2008. Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028 Rabobank Assen-Beilen Jaarrekening 2008 Coöperatieve Rabobank Assen-Beilen U.A. gevestigd te Assen Code 3028 RAAD VAN COMMISSARISSEN F.H.M. Boermans, voorzitter M.T. Hatzmann (voorzitter tot 2 juni 2009)

Nadere informatie

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar

Rabobank Altena Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Rabobank Altena Een aandeel in elkaar De groeivooruitzichten voor 2015 zijn positief, maar nog steeds bescheiden. Voorzichtig herstel van de economie De groei trekt aan en de consumptieve

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Leden maken het verschil

Leden maken het verschil Vertrouwen in de toekomst 2008 gaat de geschiedenis in als het jaar van de kredietcrisis. Interbancair vertrouwen was niet meer vanzelfsprekend, spaarders en leners werden zeer voorzichtig, het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar

Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Feiten en cijfers 2014 Zuid-Holland Midden Een aandeel in elkaar Voorzichtig herstel Uitvoer belangrijkste groeimotor De Nederlandse economie herstelt in 2014 voorzichtig. De uitvoer vormt de belangrijkste

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie

Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum. Jaarrekening 2011 publieksversie Stichting Amsterdam(s Historisch) Museum Jaarrekening 2011 publieksversie Inhoudsopgave Verslag Raad van Toezicht 3 Bestuursverslag 4 Beleidsverantwoording 5 Balans per 31 december 2011 12 Staat van baten

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 -

Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2009 - 1 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2009-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fortis Beleggingsfondsen NL Inhoudsopgave Jaarrekening 2009 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009

Rabobank Peel Noord. Verkort financieel verslag 2009 Verkort financieel verslag 2009 Rabobank Peel Noord Klanten houden vertrouwen in Rabobank Klanttevredenheid onverminderd hoog Onder slechte economische omstandigheden en in een forse financiële crisis

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening

Stichting Jan van Breemen. Jaarrekening Stichting Jan van Breemen Jaarrekening Amsterdam, juni 2015 JAARREKENING 2014 Inhoud I Algemene gegevens 3 Jaarverslag 3 2. Doel van de stichting 3 3. Verslag van de activiteiten 3 4. Beleid inzake vennogensvorming

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2011

Feiten en cijfers 2011 Feiten en cijfers 2011 Rabobank Almere Financieel goed jaar voor Rabobank Almere Bescheiden krimp van de economie Het herstel van de Nederlandse economie zette in de eerste helft van 2011 nog door. De

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN

Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke Regeling Meerstad t.a.v. de heer J.J. Boersma Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 2505 www.ey.nl Het Algemeen Bestuur van de Gemeentschappelijke

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

1. Rapport 1.1 Meerjarenoverzicht 2

1. Rapport 1.1 Meerjarenoverzicht 2 stichting "Vrienden van de Lourdeskerk" Het bestuur p.a. Lepelaar 26 4617KK BERGEN OP ZOOM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Meerjarenoverzicht 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014

Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland. 5 juni 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Playing for Success Nederland 5 juni 2014 2013 Netto omzet en subsidies 76.625 INHOUD Directe projectkosten 70.416 Toegevoegde waarde 6.209 JAARREKENING 2013 Overige bedrijfskosten

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie