In het boek kan overal waar hij en hem staat dit ook gelezen worden als zij en haar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het boek kan overal waar hij en hem staat dit ook gelezen worden als zij en haar."

Transcriptie

1 Voorwoord Het voeren van gesprekken is voor de HR-professional en de lijnmanager een dagelijkse bezigheid. Ieder gesprek kent zijn eigen voorbereiding, valkuilen, dynamiek, fases en emoties. Vaak verlopen de gesprekken anders dan verwacht en misschien wel gehoopt. Het is dan ook de kunst om van die gesprekken effectieve gespreken te maken. Het GROTE gesprekkenboek reikt de lezer op een praktische wijze tools aan voor het voeren van een groot aantal gesprekken. In het inleidende hoofdstuk wordt uitgebreid en vanuit verschillende invalshoeken de theorie van communiceren belicht. Naast het LSD-principe (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen), nonverbale communicatie, de niveaus van communicatie en reflectie komen ook ruis in communicatie en de theorie van het constructionisme aan bod. Vervolgens worden in deel 2 van het boek de gesprekken besproken die HR-professionals frequent voeren. Deel 3 gaat in op gesprekken van lijnmanagers met hun medewerkers. Ieder hoofdstuk start met een case en een opsomming van drie vragen die in het hoofdstuk worden beantwoord. Na de theorie over de voorbereiding op en het voeren van de verschillende gesprekken, volgen de bijdragen van vijftien gastauteurs. Allen beantwoorden veel voorkomende vragen, sommen do s and don ts op, wijzen op valkuilen en vertellen over het gesprek waar zij het meeste van geleerd hebben. In dit boek komen de volgende gesprekken aan bod: selectiegesprek; arbeidsvoorwaardengesprek; introductiegesprek; adviesgesprek; conflictoplossend gesprek; onderhandelingsgesprek; loopbaancoachingsgesprek; slechtnieuwsgesprek; exitgesprek; feedbackgesprek; 9

2 voorwoord functioneringsgesprek; beoordelingsgesprek; POP-gesprek; correctiegesprek; coachingsgesprek; verzuimgesprek. In het boek kan overal waar hij en hem staat dit ook gelezen worden als zij en haar. Het GROTE gesprekkenboek is met haar vele tips, tools, do s and don ts en cases een uitermate praktisch boek dat beginnende en ervaren professionals sterkt om met (zelf)vertrouwen de gesprekken te voeren. Het is geschreven door professionals die het klappen van de zweep kennen en hun ervaringen op een toegankelijke wijze delen met de lezer. De ene auteur schrijft meer beschouwend, de ander uitermate praktisch. De één meer vanuit het perspectief van de klant of de organisatie, de ander meer vanuit het perspectief van de medewerker. Kortom, dit boek is een must voor professionals die dagelijks uiteenlopende gesprekken voeren. Tot slot bedanken wij Wim Sponselee voor het tegenlezen van dit boek. Jacco van den Berg en Mecheline Klijs Rotterdam / Bavel Zomer

3 het grote gesprekkenboek 2.3 Uit de praktijk van Jurrens Broekhuijsen van Stork Technical Services Naast trainer van onder andere recruitment technieken is Jurrens Broekhuijsen manager recruitment bij Stork Technical Services. In dit hoofdstuk beantwoordt Jurrens veel voorkomende vragen en somt een aantal do s and don ts op. Tot slot beantwoordt hij vijf vragen die aan iedere medeauteur van een hoofdstuk worden voorgelegd. Veelgestelde vragen Vraag 1 Welke soort vragen kunnen in een selectiegesprek gesteld worden? Open en gesloten vragen Als een selecteur bijvoorbeeld een naam van een organisatie, een jaartal of een lengte van een periode wil achterhalen, dan is een gesloten vraag effectief. Als hij echter meer over de motivatie, werkervaring, hobby of opleiding van de sollicitant te weten wil komen, dan zijn open vragen effectiever. Met een gesloten vraag verkrijgt de selecteur concrete informatie en de meeste van deze vragen beginnen met een werkwoord of specifieke vraagwoorden als wanneer, hoe lang, hoeveel. Een open vraag begint met een vraagwoord, zoals hoe, wat, wie, welke, en geeft de sollicitant de ruimte zijn verhaal te doen. Open vragen nodigen uit tot een verhalend antwoord. Doorvragen Doorvragen is voortborduren op een door de sollicitant aangedragen onderwerp. Met een doorvraag diept de selecteur het aangesneden onderwerp verder uit omdat hij het nog niet begrepen heeft of omdat hij er meer van wil weten. Voorbeelden zijn: hoe bedoelt u? of welke voorbeelden heeft u daarvan? Doorvragen betekent vaak het herhalen van een woord uit het antwoord van de sollicitant op een open vraag. Sollicitant: Ik was verantwoordelijk voor de buitenlandse projecten? Selecteur: Buitenlandse projecten? Als een selecteur doorvraagt laat hij ook merken dat hij luistert en dat is vaak voor de sollicitant een reden om nog meer te vertellen. Vraag 2 Wat zijn aandachtspunten bij het natrekken van referenties? 46

4 het selectiegesprek Sollicitanten verkopen zich en kunnen de feiten anders voorspiegelen dan ze zijn. Zo kunnen ervaringen en prestaties worden aangedikt. Met een referentie- en diplomacontrole is dit te ondervangen. Hieronder een aantal aandachtspunten: Aandachtspunt 1: in een vroeg stadium Vertel een sollicitant in een vroeg stadium dat er referentie- en diplomacontrole plaats gaat vinden. Op deze manier komt het minder over als een motie van wantrouwen dan wanneer het aan het einde van de procedure wordt aangekondigd. Aandachtspunt 2: ervaringsgericht referentiegesprek Voer op een ervaringsgerichte wijze met de referent het gesprek. De STARRmethodiek is ook te gebruiken in het gesprek met een referent. Beschrijf de nieuwe functie, rol en positie van de sollicitant en vraag op een ervaringsgerichte manier aan de referent of hij de sollicitant hiervoor geschikt acht. Aandachtspunt 3: aan het einde van het traject Een referentie- en diplomacheck is een controle en zeker geen selectiemiddel. Gebruik het dan ook alleen aan het einde van het selectietraject en natuurlijk alleen na expliciete toestemming van de sollicitant. Aandachtspunt 4: informeer de sollicitant Informeer de sollicitant over de resultaten van de referentiecheck en bespreek eventuele kritische kanttekeningen van referenten. Vraag 3 Hoe voert u een goed selectiegesprek door de telefoon? Een telefoongesprek als preselectiemiddel bespaart veel tijd. Immers als in dit vaak kortere gesprek blijkt dat de sollicitant niet geschikt is, bespaart dat kostbare interviewtijd. Met vragen zoals: kunt u kort aangeven wat u zoekt in een nieuwe functie en wat is voor u belangrijk bij een nieuwe carrièrestap? krijgt de selecteur al vaak een goede indruk. Ook in het telefonische selectiegesprek wordt de STARR-methodiek toegepast. Verder kunnen aspecten zoals reisbereidheid en motivatie van de sollicitant eenvoudig worden achterhaald. Op deze manier worden de doorlooptijden sterk verbeterd en het aantal onnodige interviews significant verlaagd. Vraag 4 Hoe kan een selecteur laten merken dat hij luistert in een selectiegesprek? 47

5 het grote gesprekkenboek Veel selecteurs zijn vaak en lang in een selectiegesprek aan het woord en vertellen in geuren en kleuren over hoe goed hun afdeling wel niet draait. Echter, zo lang de selecteur praat, komt hij niets over de kennis, ervaring en persoonseigenschappen van de sollicitant te weten. Een professionele selecteur past het LSD-principe toe (zie hoofdstuk 1. Communicatie). Luisteren Luisteren bestaat uit een reeks met elkaar samenhangende activiteiten, waarvan de belangrijkste de mond dichthouden is! Als de selecteur een open vraag (zie vraag 1. Veelgestelde vragen) heeft gesteld, is het belangrijk om de sollicitant de tijd te gunnen na te denken over het antwoord. Houd als selecteur dus na een open vraag vijf seconden de mond en ga niet de vraag herhalen of zelf het antwoord geven. Samenvatten Om goed te kunnen samenvatten moet de selecteur wel luisteren en als de sollicitant een luisterend oor bemerkt, gaat deze meer vertellen. Een andere reden om als selecteur regelmatig samen te vatten is om structuur aan te brengen in het gesprek. Doorvragen Door door te vragen (kunt u daar iets meer over vertellen?, wat bedoelt u precies?,) laat de selecteur merken belangstelling voor het verhaal te hebben en geïnteresseerd te zijn. Vraag 5 Hoe achterhaalt u of de sollicitant nog de wil heeft om zich te ontwikkelen? Na de resultaatfase van het STARR-interview nodigt de selecteur de sollicitant uit terug te kijken op zijn ervaring(en) en vraagt hem naar doorgemaakte ontwikkelingen, tijdens de rit ervaren problemen, (on)tevredenheid van de leidinggevende, naaste collega s en medewerkers op het behaalde resultaat. De antwoorden op deze reflectievragen brengen de geleerde lessen en de toepassing ervan (in dit voorbeeld bij een volgend project) in kaart. De selecteur vormt zich een beeld of de projectleider al twintig jaar op zijn manier een project leidt of dat hij geleerd heeft van successen en falen, flexibel is in zijn denken en doen en of de sollicitant nog een willen en kunnen heeft om zich te blijven ontwikkelen. Gezien de krapte in sommige sectoren van de arbeidsmarkt is een scherp beeld van het leervermogen (de leercompetentie) steeds belangrijker. Veel kennis en 48

6 het selectiegesprek vaardigheden zijn immers snel te leren. Als de sollicitant blijk geeft te beschikken over het vermogen snel en adequaat zaken tot zich te nemen, hoeft er bij een goed introductie- en opleidingsprogramma op lange termijn weinig mis te gaan. Do s and don ts Wel doen Diplomacheck Sollicitanten kunnen zich beter voordoen dat ze werkelijk zijn. Zij pimpen hun CV op en sommigen gaan zelfs zo ver dat zij diploma s vervalsen. Hoe kunt u nu de echtheid van diploma s beoordelen? De volgende kenmerken van het document kunnen erop wijzen dat een diploma vals of vervalst is: het gebruik van verschillende lettertypen en/of verschillende lettergroottes op één document; handmatig aangebrachte wijzigingen; het gebruik van correctievloeistof; spelfouten of grammaticale fouten; de bewering dat de originele documenten niet opvraagbaar zijn of dat er nooit een vakkenoverzicht/cijferlijst is afgegeven. Meer technische kenmerken zijn: handtekeningen; watermerken; legalisatiestempels; kopieerbeveiliging; ultraviolette elementen; hologrammen. Blijft er twijfel: vraag om originele documenten met originele beëdigde vertalingen; controleer of de instelling erkend is; vergelijk de documenten met referentiemateriaal; word bekend met de vorm en inhoud van de meest voorkomende documenten. 49

7 het grote gesprekkenboek Het nuffic (www.nuffic.nl) kan ook de echtheid van diploma s nagaan. Blijspel flamboyante Nijmeegse theaterbaas mondt uit in tragedie Het belangrijkste toneelstuk van de Nijmeegse theaterbaas Albert Krielen speelde zich niet op de planken, maar achter de schermen af. Daar eiste Krielen de hoofdrol op van de flamboyante theaterbaas in een tragedie die een verrassend slot kreeg: hij stapte op toen zijn CV fantasie bleek. Hij deed dat nadat de krant de Gelderlander had onthuld dat Krielen zijn CV grotendeels bij elkaarhadgefantaseerd.zozouhijpilootbijdeklm,reclamemaker,wethouderinrotterdam en topman bij Philips zijn geweest. Niets van waar, bevestigen ook KLM en Philips. Als een natuurkundige met hem sprak, vertelde hij natuurkunde te hebben gestudeerd. Bron: Algemeen Dagblad, 23 april 2009 Waardoorvragen stellen Om de reden van een beslissing of een keuze te achterhalen, kunnen zogenaamde waarom-enwaardoorvragen gesteld worden. De antwoorden op waaromvragen zijn kort (Waarom? Nou daarom!) en leveren niet altijd de gewenste informatie op. Vaak geeft de sollicitant een sociaal wenselijk antwoord, terwijl de praktijk vaak veel complexer is. Ook kan in een waaromvraag door de intonatie een stukje schuldvraag schuilen (waarom heeft u het op die manier aangepakt?). Hoe sterker het schuldgevoel bij de sollicitant, hoe meer hij in zijn schulp kruipt en minder gaat vertellen. Het is dus beter om waardoorvragen te stellen. Voer een wervend selectiegesprek Voor organisaties is het positief om als een aantrekkelijke werkgever bekend te staan. Van het selectiegesprek dient een dermate wervende werking uit te gaan dat de sollicitant zo enthousiast wordt (gemaakt) over de functie en de organisatie dat hij bij wijze van spreken aan het einde van het gesprek zijn handtekening onder het arbeidscontract zet. Dit natuurlijk alleen bij gebleken geschiktheid! Mooi gezegd, maar hoe gedaan? Steeds meer organisaties besteden er meer en meer gestructureerd aandacht aan om in het selectiegesprek de organisatie te verkopen. Zij denken corporate na over de antwoorden op vragen als: wat voor soort organisatie is ABC? in welke zin onderscheidt de organisatie zich van andere organisaties? waarom moet iemand bij deze organisatie komen werken? waarom is ABC is mijn organisatie? waarom is dit de leukste organisatie uit de regio? 50

8 het selectiegesprek De antwoorden worden verwerkt op één A-4 die de selecteur in het selectiegesprek kan gebruiken. Niet doen Fantasievragen stellen Met de antwoorden op fantasievragen komt de selecteur achter de woordenschat en de fantasie van de sollicitant, maar dit zijn vaak géén selectiecriteria. Met de antwoorden op fantasievragen is het niet mogelijk een inschatting te maken of de kandidaat beschikt over die kennis en ervaring die vereist zijn voor het goed vervullen van de vacante functie. Voorbeelden van fantasievragen zijn: Wat zou u doen als? Stelt u zich eens voor dat? Afgaan op de eerste indruk De eerste indruk, positief of negatief, werkt als een filter op de communicatie. De interviewer gaat op zoek naar bevestiging van zijn primaire taxaties. Dat personen elkaar bij een (eerste) kennismaking labelen is van alle dag en dat gebeurt zeker bij selectiegesprekken. Dit is dan ook een belangrijke reden waarom sollicitanten in sollicitatietrainingen leren hoe bij een selecteur een goede eerste indruk kunnen maken! Maar wat zegt een slappe hand of een pijn aan de ogen doende stropdas over de kennis en ervaring van een sollicitant? Helemaal niets! Het is dus belangrijk als selecteur het gesprek te voeren en de sollicitant een tweede kans te geven om de eerste indruk te bevestigen of te herzien. Beoordeel als selecteur sollicitanten dus nooit op een eerste indruk. Overwaarderen van eigenschappen (halo- en horn-effect) Het halo-effect treedt op als een positief aspect (uit de CV of een in het gesprek vertelde ervaring) van positieve invloed is op meerdere aspecten. De sollicitant is klantvriendelijk (heeft hier zelfs een award voor gekregen!), dus zij zal ook wel analytisch sterk zijn, kunnen prioriteren en stressbestendig zijn. Als een zon schittert dat ene aspect over de andere criteria. Het horn-effect is het tegenovergestelde, een negatief punt stelt de sollicitant in een ongunstig daglicht. Hij heeft zijn opleiding niet afgerond, dus hij is geen afmaker, laat zaken op zijn beloop. 51

9 het grote gesprekkenboek Vijf persoonlijke vragen en antwoorden Vraag 1 Wat zijn de belangrijkste zaken waar u aan moet denken in de voorbereiding op een selectiegesprek? Neem de tijd om nogmaals het CV en de brief aandachtig te lezen voordat de sollicitant op gesprek komt. Zo nodig ook het functieprofiel! Maak een keuze voor maximaal drie competenties waarop u de sollicitant gaat toetsen voor de betreffende vacature. Bepaal het gewenste niveau van deze competenties en formuleer al een aantal vragen vooraf door middel van de STARR-methodiek. Stel u wilt op de competentie Doel en resultaat gerichtheid (toont vastberadenheid om onderscheidende resultaten te behalen) bij de sollicitant toetsen. Vragen die u aan de sollicitant zou kunnen stellen zijn: Vraag 1 Elke baan heeft zo zijn teleurstellingen. Wat was een van uw grootste teleurstellingen bij uw huidige werkgever? Hoe was de situatie? Wat heeft u precies gedaan met dit probleem? Wat waren de resultaten en wat hebt u geleerd? Zwakke antwoorden kunnen zijn: geen voorbeelden; snel teleurgesteld, snel van zijn à propos; laat teleurstelling werk en moraal sterk beïnvloeden. Sterke antwoorden kunnen zijn: heeft een significante teleurstelling omgebogen door middel van een constructieve en doelgerichte aanpak met uiteindelijk een gewaardeerd resultaat. Vraag 2 Welke werkgerelateerde doelen heeft u gesteld voor het afgelopen jaar. Wat was het uitgangspunt? Hoe heeft u de keuze gemaakt? Welke stappen heeft u exact gemaakt om uw doelen te bereiken. Wat heeft u gedaan om uw team mee te krijgen en uw leidinggevende? Zwakke antwoorden kunnen zijn: vage doelen; doelen gesteld voornamelijk door anderen; geen gestructureerde planning om de doelen te bereiken; weinig gedaan/bereikt om anderen mee te krijgen. Sterke antwoorden kunnen zijn: uitdagende doelen gesteld met significante behaalde resultaten; sterk committent verkregen van teamleden en collega s. 52

10 het selectiegesprek Besteed aandacht en tijd om u een beeld te vormen van de sollicitant vooraf. Wees nieuwsgierig en kritisch. Bijvoorbeeld. Wat is de reden dat: de sollicitant zeven jaar over zijn HBO opleiding heeft gedaan? hij eerst gekozen heeft voor freelance werk en nu in vaste dienst wil werken? recentelijk is gekozen voor een ander beroep? Maak gebruik van de online mogelijkheden om een extra indruk van de sollicitant te krijgen. Een kandidaat die zich negatief uitlaat in een Blog over eerdere werkgevers, zal dit mogelijk ook doen over zijn nieuwe werkgever! Belangrijke online middelen zijn uiteraard het Googelen op iemands naam. Daarnaast kunt u op de verschillende netwerk/social media websites vaak het nodige vinden, zoals LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter. Vraag 2 Wat zijn voor u de belangrijkste zaken waar u tijdens een selectiegesprek zelf aan moet denken? Houd de inleiding over het bedrijf beknopt en laat de sollicitant vertellen wat hij al weet over het bedrijf en de functie. Indien u in uw inleiding te veel vertelt over de functie en het bedrijf, dan kan u de sollicitant verleiden om sociaal wenselijke antwoorden te geven en te veel naar de mond van de selecteur praten. Maak gebruik van de STARR-methodiek. Tracht de richting en de keuzes binnen de loopbaan van de sollicitant zoveel mogelijk te begrijpen. Stel u open op voor die specifieke wensen en overtuigingen die zo bepalend zijn voor de loopbaankeuze van de kandidaat. Probeer op basis van wat u ziet en hoort van de sollicitant, voorspellend te zijn over de loopbaan en de successen van de sollicitant. Maak gebruik van de LSD-methode (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen). Vraag altijd om gebruik te mogen maken van referenties. U kunt achteraf besluiten of u het ook daadwerkelijk gaat doen. Vraag 3 Van welk selectiegesprek hebt u het meeste geleerd en wat? Persoonlijk inzicht Ik heb veel succesvolle managers en ondernemers mogen interviewen. Op de vraag waar ze spijt van hebben, indien ze reflecteren op hun loopbaan, kwam vaak het antwoord: Ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien en dat had ik graag anders gedaan. Ik probeer dit inzicht te vertalen naar mijn persoonlijke situatie voor mijn balans tussen werk en privé. 53

11 het grote gesprekkenboek Professioneel inzicht Iemand die werkelijk de boel wil bedonderen, is de naïeve selecteur altijd een paar stappen voor. Ik heb ooit een financiële kandidaat bemiddeld, waarbij ik achteraf niet goed genoeg had doorgevraagd bij zijn referenten. Kandidaat bleek later een notoire oplichter te zijn! Vertrouwen is goed, controle bij selectie is beter! Vraag 4 Wat zijn uw drie gouden tips voor de lezer? Deze drie gouden tips zijn: 1. luister naast de verkregen informatie door middel van de STARR-interview technieken, ook naar uw eigen gevoel of dat van uw collega s; 2. durf bij het interview lange stiltes te laten vallen. De meest verrassende wendingen van het interview komen vaak tijdens deze stiltes; 3. laat bij twijfel de sollicitant zo nodig nog een derde gesprek voeren met een interne medewerker of organiseer een aanvullend assessment. Vraag 5 Wat is tot slot nog belangrijk om te weten? De grondwet verbiedt de selecteur te discrimineren op grond van: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, chronische ziekte en handicap. Het komt nogal eens voor dat selecteurs indirecte vragen stellen over bijvoorbeeld de kinderwens of het ziekteverleden en zich er niet van bewust zijn dat zij hiermee de wet overtreden. Informatiebronnen Boeken Handboek Werving en Selectie Loek Wijchers, Jacco van den Berg en Ton Barning 2009 Werving en selectie in 100 vragen Jacco van den Berg, Mecheline Klijs, Mark Diebels en Rob Drost 2009 Strategisch selecteren Marius van Dijke, Jef Syroit en Joris van Ruysseveldt

12 het selectiegesprek Smart Selecteren. Personeelsselectie in de multiculturele samenleving Wim Bloemers en Anton Tempelaar 2008 Hebbes! 500 competentiegerichte selectievragen Marjo Louwers 2007 Artikelen Selectiecommissie van 12 miljoen leden Loek Wijchers, Jacco van den Berg en Ton Barning De Gids, mei 2010 Personeelsselectie laat nog veel te wensen over Jacco van den Berg en Rob Drost Managementtools, nummer 3, 2008 Wervend selecteren Jacco van den Berg Millian Handboek Persoonlijke Effectiviteit, 2009 VolkskrantBanen Een referentie is een controle, geen selectiemiddel 9 maart 2010 Blogs Zeven hoog rendementsvragen voor selectiegesprekken Jacco van den Berg HRbase, 24 oktober 2009 Ontmaskeren van jokkende sollicitanten Jacco van den Berg HRbase, 10 mei 2009 Referenties, waardevol of waardeloos Jacco van den Berg Gidsonline.nl, 26 januari

Voorwoord 9. Deel 1 Aannemen van medewerkers 13

Voorwoord 9. Deel 1 Aannemen van medewerkers 13 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Deel 1 Aannemen van medewerkers 13 1 Communicatie 15 1.1 De voorbereiding op ieder gesprek 16 1.2 Het voeren van gesprekken 24 1.3 Uit de praktijk van Jan de Groen van De Groen

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

HR & SELECTIEGESPREKKEN. 7 aandachtspunten

HR & SELECTIEGESPREKKEN. 7 aandachtspunten 7 HR & SELECTIEGESPREKKEN 7 aandachtspunten HR & SELECTIEGESPREKKEN Inleiding Als een organisatie in staat is om het beste personeel te selecteren, dan is dat van positieve invloed op de kwaliteit van

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg

Sollicitatietips. Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek. Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Sollicitatietips Praktische tips bij solliciteren Van CV tot aan gesprek Ledenevent PGGM 11 mei 2015 Petra Hulkenberg Agenda workshop Introductie Hoe bereiden organisaties zich voor? - Profiel - Gesprekstechnieken

Nadere informatie

H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling

H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling Arbeidsvoorziening Samenvatting door Sharon.D 20-10-16 H3 Werkwijze van arbeidsbemiddeling 3.1 Gesprekken Om te kunnen bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden moet je over allerlei gegevens beschikken.

Nadere informatie

Het houden van een valide selectie-interview: START methodiek

Het houden van een valide selectie-interview: START methodiek Het houden van een valide selectie-interview: START methodiek Eind 2009 verscheen het boek Alles over werven en selecteren bestemd voor de professionals in het vak. Het is het meest uitgebreide boek op

Nadere informatie

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten)

Programma. Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Programma Theorie voorbereiding sollicitatiegesprek (20 minuten) Het interview (rollenspellen) (45 minuten) Evaluatie (15 minuten) Voorbereiding Sollicitatiegesprek Vacature Bedrijf website, social media

Nadere informatie

Toolkit. Personeelsselectie HANDLEIDING

Toolkit. Personeelsselectie HANDLEIDING Toolkit Personeelsselectie HANDLEIDING Inhoud Stap 1: De voorbereiding 6 1. Opmaak functieprofiel 6 2. Werving 8 2.1. Wervingskanalen 8 2.2. Wat is een goede vacaturetekst? 10 Stap 2: Voorbereidende vergadering

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

STARR-interview in theorie & praktijk

STARR-interview in theorie & praktijk 1.3 STARR-interview in theorie & praktijk Een sollicitant goed inschatten, is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een praktische proef beoordeelt u als werkgever of

Nadere informatie

Sollicitatie hints & tips

Sollicitatie hints & tips Sollicitatie hints & tips Sollicitatietips Solliciteren is een vak apart. Schiet je met hagel of schiet je gericht op een voor jou passende vacature. Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij om gericht

Nadere informatie

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3

1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Het ontstaan van een vacature... 1 1.1. Het invullen van de vacature... 1 1.2. Formatievoorspeller... 2 1.3. Enkele praktische tips... 3 2. Het formuleren van de inhoud

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Hoe als niet-psycholoog een goed selectie-interview afnemen?

Hoe als niet-psycholoog een goed selectie-interview afnemen? Hoe als niet-psycholoog een goed selectie-interview afnemen? Ken Pieters IMPACT nv POLL Binnen welke tijdspanne beslist de gemiddelde beoordelaar of een kandidaat geschikt is? A. 30 seconden B. 5 minuten

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent

Ik wens je veel succes en plezier in Werk vinden met social media! Aaltje Vincent Voorwoord Miljoenen mensen in Nederland maken gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn om met elkaar in contact te zijn. Professioneel gebruik van deze social media maakt dat je sneller nieuw werk vindt!

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK

2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK 2.3 HET STARR-INTERVIEW IN THEORIE & PRAKTIJK Een sollicitant goed inschatten is geen sinecure. Op basis van een kort gesprek, eventueel in combinatie met een technische proef, beoordeelt u als werkgever

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 11 Inhoudsopgave Voorwoord 11 1. Bezint eer u met werven begint 13 1.1 Is vervanging eigenlijk wel nodig? 14 1.2 Waarom gaan mensen eigenlijk weg? 15 1.3 Exit-interview 16 1.4 Wat moet een selecteur van opleidingen

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Qompas sollicitatietraining. Jessica de Rijk & Rosalie van der Tuuk

Qompas sollicitatietraining. Jessica de Rijk & Rosalie van der Tuuk Qompas sollicitatietraining Jessica de Rijk & Rosalie van der Tuuk Eindhoven, 7 december 2015 carrierestart.qompas.nl Kennismaken Introductie Qompas Oriënteren Zelfanalyse Verdiepen in markt/bedrijven

Nadere informatie

DE START-METHODIEK Haal de juiste informatie uit het selectiegesprek

DE START-METHODIEK Haal de juiste informatie uit het selectiegesprek Trefwoorden: personeelsselectie, interviewtechniek, ervaringsgericht interviewen DE START-METHODIEK Haal de juiste informatie uit het selectiegesprek De kern van de selectieprocedure is het selectiegesprek.

Nadere informatie

STAR - STARR - STARRT

STAR - STARR - STARRT STAR - STARR - STARRT In theorie en praktijk Door Bart Meyers en Dave Walbers Uitgangspunt Gedrag dat een (kandidaat)-medewerker heeft gesteld in een vroegere situatie voorspelt welk gedrag hij/ zij zal

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Vaardigheids- trainingen

Vaardigheids- trainingen Vaardigheids- trainingen Het solliciteren is voor een loopbaan misschien wel de minst gebruikte en tegelijkertijd meest belangrijke vaardigheid. Ter versnelling van de doorlooptijd van onze outplacementtrajecten

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager

Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager Gesprekstechniek voor de manager met o.a. The one minute manager 1 Executive Leadership Foundation - ELF 2005-2011 Dit materiaal mag vrij gebruikt worden, mits netjes de bron wordt vermeld Lastige dingen

Nadere informatie

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen.

Dank je wel voor het aanvragen en downloaden van dit e-book over Antwoorden op moeilijke sollicitatievragen. Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Solliciteren is te leren... 4 Algemene tips voor het sollicitatiegesprek... 4 Goede voorbereiding is het halve werk!... 5 7 (moeilijke) vragen bij solliciteren en (positieve)

Nadere informatie

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker 0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I Een Goed Tweegesprek Mart Bakker I 0695019x_binnen 21-06-2004 11:51 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER CRITERIUM GERICHT INTERVIEW FRONT OFFICE(GEVORDERD)

BEOORDELINGSFORMULIER CRITERIUM GERICHT INTERVIEW FRONT OFFICE(GEVORDERD) BEOORDELINGSFORMULIER CRITERIUM GERICHT INTERVIEW FRONT OFFICE(GEVORDERD) NAAM KANDIDAAT werkproces productomschrijving onvoldoende voldoende goed 1.1 Neemt reserveringen aan Fidelio reservering 1.2 Checkt

Nadere informatie

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0 ContentDocument Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over goede content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE

16/06/2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE HET GEBRUIK VAN CRITERIUMGERICHT INTERVIEW IN EEN EVC-PROCEDURE Karine Janssens Brussel 17 juni 2014 CRITERIUMGERICHT INTERVIEW Interviewtechniek Gestructureerd Focus = gedrag Doel = competentie beoordelen

Nadere informatie

VOORBEREIDING SOLLECTIEGESPREK

VOORBEREIDING SOLLECTIEGESPREK 1 VOORBEREIDING SOLLECTIEGESPREK VOORAF Internet biedt een uitgebreid aanbod aan gratis sollicitatieondersteuning. De website http://www.sollicitatiedokter.nl/ hoort wat MIDAS betreft tot de beste, maar

Nadere informatie

HRwijs - Inspiratiesessie Een selectieprocedure opzetten. 16 oktober 2015 Brussel - KVS Leen Vandepoel

HRwijs - Inspiratiesessie Een selectieprocedure opzetten. 16 oktober 2015 Brussel - KVS Leen Vandepoel HRwijs - Inspiratiesessie Een selectieprocedure opzetten 16 oktober 2015 Brussel - KVS Leen Vandepoel In vogelvlucht Wervingsfase Selectiefase Cv en motivatiebrief Gesprek Testen Beoordelingsfase Aanwervingsfase

Nadere informatie

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief?

- Opening - Motivatie - Jezelf verkopen - Afsluiting. In de volgende pagina s vind je hier meer over. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? Een goede sollicitatie gaat altijd uit van een CV én sollicitatiebrief. Het een kan niet zonder het ander en juist als beide documenten goed op elkaar afgestemd zijn, maak je de meeste kans om uitgenodigd

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht Oefenvragen Ondernemerskunde B - Personeelsmanagement & Arbeidsrecht 1. Indien er een conflict ontstaat op het werk tussen u en een medewerker dan kunt u volgens de theorie het beste: A. samenwerken, want

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Start van de begeleiding

Start van de begeleiding Start van de begeleiding Leidraad voor coaches Situering: Fase 1 intake Gebruik: - Doel: reflectieopdracht om te achterhalen waarom de coachee de begeleiding komt volgen - Het (onsamenhangend) verhaal

Nadere informatie

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN Werkt het verbeteren van werknemerscompetenties tegen jeugdwerkloosheid? DECEMBER 2016 BEWIJS VOOR HET GEBREK AAN SKILLS VAN JONGEREN MET EEN MIGRATIE ACHTERGROND IS TE MAGER OM DAAR STERK OP IN TE ZETTEN

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Slimmer en eenvoudiger werven

Slimmer en eenvoudiger werven Slimmer en eenvoudiger werven Hoe vindt u anno 2012 de juiste kandidaten zonder al te veel tijd kwijt te zijn aan het eindeloos doorspitten van cv s? Dit whitepaper is bedoeld om u als (HR-)professional

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie

Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie Checklist Ervaringsgerichte vragen per competentie In een selectiegesprek moet de kandidaat laten zien dat hij over bepaalde eigenschappen, competenties en vaardigheden beschikt. Omdat 'gedrag in het verleden'

Nadere informatie

mt&v HR Services mt&v Assessment Services

mt&v HR Services mt&v Assessment Services mt&v HR Services Organisaties hebben ambities. Het concretiseren van de ambitie van een organisatie door middel van een heldere, missie, met concrete doelstellingen en strategie, is cruciaal voor elke

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden!

Sollicitatietips. Betere Banen als er gewerkt moet worden! Sollicitatietips Solliciteren is niet eenvoudig. Integendeel, het kan soms heel erg lastig zijn. Onderstaand artikel geeft je enkele tips zodat je met meer zelfvertrouwen een nieuwe uitdaging kan zoeken.

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren

Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren Voor de kandidaat: 10 tips - slim solliciteren Een goede voorbereiding is het halve werk. Als je gaat solliciteren en er straks over in gesprek gaat, kom je met onze tips goed beslagen ten ijs. 1 Stap

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting

5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting 5 Tips Voor Meer Sollicitatiesucces Snel en eenvoudig 5 stappen in de goede richting E-book geschreven door Sollicitatiedokter.nl Inhoudsopgave 1. Behandel solliciteren als een baan... pagina 1 2. Wees

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte

CURRICULUM VITAE. 1. Doel van een cv. 2. Lay-out. 3. Lengte CURRICULUM VITAE 1. Doel van een cv Het doel van je cv is dat de werkgever in 1 oogopslag een goede indruk krijgt van wat je te bieden hebt en dit hem overtuigt om je uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur

Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur PERSBERICHT REFQ 9 op de 10 HR-managers en topbestuurders geconfronteerd met kostbare mismatch Mislukken in nieuwe baan veroorzaakt door verschil in stijl en gedrag en botsen met organisatiecultuur Leiden,

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change E-book 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Mastering Change 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Door Stefan op de Woerd en Jochem Aubel Het is een grote uitdaging voor veel trainers is om ervoor

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

1) Opmaak van een sterk CV

1) Opmaak van een sterk CV 1) Opmaak van een sterk CV Je visitekaartje Het eerste wat men van jou in handen krijgt Een eerste stap naar een mogelijke baan Een voet tussen de deur en zoveel meer! TIP: De CV is het eerste wat het

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014)

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 07-10-2014) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN

SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREKKEN VOEREN HOE KUN JE MEER RESULTAAT UIT JE SOLLICITATIEGESPREKKEN HALEN? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2013

Nadere informatie

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!.

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. WOORDENBOEK Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. In dit woordenboek kun je alle woorden met een sterretje (*) terugvinden. De woorden staan per les

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie

10 Tips. over Leiderschap voor startende Managers. 2014 zwaartekracht academie 10 Tips over Leiderschap voor startende Managers 1. 1 Accepteer het feit dat jij nog steeds veel moet leren. Je hebt de afgelopen jaren keihard gewerkt om dit te bereiken. Op jouw vakgebied heb je de nodige

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Fouten in je cv en brief. 2. Fouten met competenties. 3. Stress. 4. Online bedreigingen

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Fouten in je cv en brief. 2. Fouten met competenties. 3. Stress. 4. Online bedreigingen Inhoudsopgave Inleiding 1. Fouten in je cv en brief 2. Fouten met competenties 3. Stress 4. Online bedreigingen 5. Gebrek aan communicatieve vaardigheden 6. Onzekerheid 7. Geen optimale fitheid 8. Geen

Nadere informatie

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88.

Inleiding. Wilt u meer informatie of heeft u vragen over deze tool? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T 088 888 66 88. Inleiding Het aannemen en inwerken van een nieuwe werknemer kost veel tijd. Een gedegen aanpak aan het begin en zelfs al in het voortraject van de nieuwe arbeidsrelatie voorkomt echter problemen en onduidelijkheid

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes

Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Interviewtechnieken: objectiviteit sleutel tot succes Er komt een moment dat alle sollicitatiegesprekken op elkaar gaan lijken: handje schudden, kandidaat

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks. 2010 Derks & Derks Wervingskalender Wervingsmethoden en -middelen met humor belicht. Januari 53 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Headhunting Werving

Nadere informatie

1. Doel en werkwijze intervisie

1. Doel en werkwijze intervisie 1. Doel en werkwijze intervisie Doel leren leren van elkaar. de groep gebruiken als oefensituatie themagerichte situaties bespreken de groep mee laten denken over een probleem en/of praktijksituatie experimenteren

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld )

BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld ) BIJLAGE I: PROCEDURE WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL GEMEENTE UDEN (onderdeel Werving en Selectiebeleid vastgesteld 13-09-2016) Onderwerp Te nemen stappen Beslissing door Termijn Ontstaan tijdelijke

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014 Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties Workshop Felink - 14/10/2014 1. Het CV 2. De CV-screening 3. De selectieprocedure 4, Het sollicitatiegesprek 5, Top Skills 2 1. Het CV 2. De CV-screening

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie