Samenvatting Docentenhandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Docentenhandleiding"

Transcriptie

1 Samenvatting Dcentenhandleiding Training Selecteren znder Vrrdelen Vr de beste match! Mdule 3 Handelingsperspectieven en strategieën vr de werving & selectiepraktijk Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen met financiële steun van het PROGRESS-prgramma (Prgramme fr Emplyment and Scial Slidarity) van de Eurpese Unie. Vr meer infrmatie zie: De inhud van het pleidingsaanbd valt nder de verantwrdelijkheid van het Cllege vr de Rechten van de Mens en

2 kan p geen enkele wijze wrden geïnterpreteerd als standpunt van de Eurpese Cmmissie. Inhudspgave I. Didactisch kader... 3 II. Samenvatting literatuurnderzek De juiste persn p de juiste plaats...5 III. Leeswijzer handleiding PwerPint... 6 IV. Dcentenhandleiding PwerPint (Mdule 3)... 7 V. Literatuursuggesties...10 VI. Handreiking dcenten: mgaan met weerstand in grepen

3 I. Didactisch kader Mdule 3 gaat in p de accuraatheid van steretypen. Bevatten steretypen altijd een kern van waarheid? De mdule behandelt de basisvereisten vr effectief, neutraal HR-beleid en bekijkt waaraan de inrichting van sllicitatieprcedures met vlden wil de werking van steretypering zveel mgelijk wrden beperkt. Ok risic s van nieuwe (nline) werving- en selectiemethden kmen aan bd. Tt slt fcust de mdule p de handelingsperspectieven vr HR-prfessinals. Wat kun je zelf den in de praktijk? He ga je m met weerstand vanuit cllega s, leidinggevenden f klanten? En welke argumentatie past bij het pbuwen van een sterk verhaal rnd discriminatievrije werving en selectie als business case vr HR? Leerdelen: - (Extra) inzicht geven in het gegeven dat steretypen zeer beperkt veranderbaar zijn; - Kennis van de vrwaarden waarnder beïnvleding (psitief en negatief) plaats vindt; - Inzicht in de werking van praktische tls, k in relatie tt het vergrten van beïnvledingsvaardigheden van de HR-prfessinal (kennis én vaardigheden); - Inzicht in en kennis van mgelijke strategieën rnd de beïnvleding van het management/lijnmanagement in rganisatie en inzicht in de praktische tepassing ervan; - Kennisnemen van gd practices p dit gebied: wat werkt ged? Onder welke vrwaarden? Waarm? Ingrediënten: - Aanbevelingen vr mgelijke beïnvleding van steretypen (Literatuurnderzek Cllege), in cmbinatie met gd practices; - Wat kun je den in de fasen van: werving, selectie, prcedure-inrichting; - Het beïnvleden van het management (vaardigheid/gesprekstraining e.d.), gd practices (mreel appel, kapstk integriteit), nadruk cncrete aanwijsbare effecten en vrdelen vr werkgevers; - Inzicht in argumentatie business case. Didactiek (vrbereidend) Dcent: - Lezen literatuurnderzek De juiste persn p de juiste plaats hfdstukken 8 t/m 10 (pagina 47 t/m 73) en dcentenhandleiding; - Presentatie drlpen (vrbereiden); - Bekijken beeldmateriaal en kppeling maken met presentatiematerialen; - Vrbereiden individuele en grepsgewijze efeningen vr deelnemers. 3

4 Deelnemer: - Lezen artikelen en casuïstiek (p aanwijzing van de dcent: zie hiervr de literatuursuggesties). Didactiek (uitvering) Vrbeeld pzet mdule chtend/middag: Vrbeeld pzet mdule verkrt (gastcllege en/f krt cllege): Aantal deelnemers - Uitgebreide variant (werkgrep f werkcllege): maximaal 25 deelnemers. - Verkrte variant (cllege f gastcllege): regulier aantal bezekende deelnemers. Vrbereidingstijd - Dcent: circa 3 uur. - Deelnemer: circa 1 uur (afhankelijk van dr dcent geïndiceerde literatuur/vrbereiding). 4

5 II. Samenvatting literatuurnderzek De juiste persn p de juiste plaats He accuraat zijn steretypen? De vraag f steretypen accuraat zijn kun je p twee verschillende manieren beantwrden. Ten eerste is het de vraag f de grep gemiddeld (p dat mment) inderdaad veel verschilt van de andere grepen en f er inderdaad weinig variatie is binnen de andere grep p dat kenmerk. Ten tweede weet je nit zeker f de steretype infrmatie k p individuele leden van een grep van tepassing is. De bewering dat steretypen een kern van waarheid bevatten, heft dus niet altijd waar te zijn. Welke handelingsperspectieven f strategieën kunnen wrden verbnden aan de verzamelde inzichten ver steretypen en hun effecten? Het nderzek laat zien dat steretypen zeer hardnekkig en dus meilijk te veranderen zijn, zeker p de krte termijn. Tch laat het zien dat rganisaties maatregelen kunnen nemen die de invled van steretypen p, en tijdens de werving en selectie kunnen verminderen. Een minimumvereiste m dergelijke maatregelen in gang te zetten is dat de tp van de rganisatie het belang van een discriminatievrije tegang benadrukt (als mrele en wettelijke nrm en als eigenbelang). Zij het znder daarmee te suggereren dat discriminatie in die rganisatie niet vr zu kunnen kmen - dit kan juist averechtse effecten hebben. Daarnaast helpt het, meer specifiek, m berdelaars dr efeningen bewust te maken van de steretypen die zij zelf nbewust en nbedeld hanteren. Dit helpt hen de eigen steretypen beter te herkennen en vergrt de mtivatie m beslissingen niet alleen intuïtief te nemen. Verder zijn er aanpassingen in elke stap van de sllicitatieprcedure mgelijk waardr z min mgelijk ruimte wrdt gegeven aan steretyperingen. Gedacht kan wrden aan: - Een prcedure waarbij de vereisten van tevren z cncreet mgelijk zijn gefrmuleerd en duidelijk zijn gerelateerd aan de baan; - Het hanteren van een vast frmat vr sllicitatiegesprekken helpt de ruimte vr vrrdelen te beperken; - Het afleggen van verantwrding ver de besluitvrming, bij vrkeur nder begeleiding van een persn die niet zelf bij de prcedure betrkken was; - Nadenken ver de ruimte die steretypen kunnen krijgen bij nieuwe werving- en selectiemethden (speeddates, grepssllicitaties, videsllicitaties, werving via LinkedIn znder fficiële vacatures en dergelijke) is ndig. Bij de implementatie van genemde maatregelen met wel rekening gehuden wrden met de cntext. Z kan de werving- en selectieprcedure vr hgere en lagere functies p smmige punten verschillen. 5

6 III. Leeswijzer handleiding PwerPint Hiernder vlgt nder hfdstuk IV. een uitgebreide handleiding bij de PwerPint presentatie: - Per sheet is achtergrndinfrmatie te vinden; - Waar relevant wrdt drverwezen naar de crrespnderende pagina s van het nderliggende literatuurnderzek van het Cllege vr de Rechten van de Mens De juiste persn p de juiste plaats ; - De achtergrnden van de interactieve pdrachten zijn uitgewerkt; - Het tijdpad en de werkwijze van de pdrachten is aangegeven; - Er is meer infrmatie te vinden ver gebruikte filmmaterialen, afbeeldingen, cartns, campagnes e.d. Kies je vr de krtere variant van de presentatie (gastcllege, krtere clleges f bijeenkmsten), dan drlp je alleen de gren gemarkeerde pdrachten. De basis van de presentatie is hetzelfde. Echter: een deel van het pgenmen beeldmateriaal en pdrachten kun je- znder afbreuk te den aan de inhud van het prgramma- weglaten. Per pdracht is een tijdsindicatie aangegeven. Kies je vr de langere variant van de presentatie (werkgrepen f werkclleges), dan drlp je naast de gren gemarkeerde tevens de blauw gemarkeerde pdrachten. De basis van de presentatie is hetzelfde. Echter, in deze langere variant gebruik je meer pdrachten en beeldmateriaal en zijn pdrachten aan het einde specifiek tegespitst p langere samenwerking aan pdrachten in subgrepverband. Per pdracht is een tijdsindicatie aangegeven. 6

7 IV. Dcentenhandleiding PwerPint (Mdule 3) (Sheet 8) Tegeltjeswijsheid Deze uitspraak van Jhan Cruijff gaat in vele gevallen k p vr werving- en selectieprfessinals. Juist het berdelen van anderen is sterk nderhevig aan het principe een kwestie van kijken. (Sheet 19) Opdracht: risic s nieuwe werving- en selectiemethden - Film: 1.37 minuten - Opdracht: 5 Filmpje vrbeeld videsllicitatie: v=lbzmwm7gvo4 7

8 Op de afbeelding zie je een vrbeeld van een grepssllicitatie. In dit filmpje zie je een vrbeeld van het werken met videsllicitaties. Oplssingsrichtingen vr de vraag welke risic s kunnen er kleven aan het huden van een grepssllicitatie? : - Samenwerken met vlslagen nbekende medekandidaten kan beangstigend werken vr smmige mensen; - De mgelijkheid van het ptreden van bijvrbeeld steretypendreiging (als enige vruw in een mannengrep, als enige allchtne kandidaat in een grep met alleen maar autchtnen). Oplssingsrichtingen vr de vraag welke risic s kunnen er kleven aan het huden van videsllicitaties? : - De persn staat meer p de vrgrnd dan zijn f haar cmpetenties; - Sllicitaties die (ver) van tevren zijn pgenmen geven k niet altijd een representatief beeld van een kandidaat; - Snelle berdeling en waarneming, waardr er veel ruimte ntstaat vr eerste indrukken gebaseerd p steretypen; - Veel van de face-t-face cmmunicatie gaat verlren waardr persneelsselecteurs niet in staat zijn dr te vragen met als gevlg het risic dat ntbrekende infrmatie zelf wrd ingevuld; - Het gevaar van klngedrag: je zekt vral mensen die p je lijken want dat is vertruwd en veilig; - Wie stuurt de werkgever en f recruiter bij in de beeldvrming? (Sheet 25) Business case: argumentatie beste match Het is belangrijk dat recruiters en andere betrkkenen het besef hebben dat de beste match in het belang is van de eigen rganisatie. Als dr een zrgvuldige prcedure de ptimale kwaliteiten van kandidaten bven kmen, ntstaat de beste match. Lukt het je als rganisatie m te kmen tt de beste match, dan is er in ieder geval p de vlgende strategische punten vrdeel te behalen! 8

9 Grte pl aan talent benutten Werving en selectie is minder effectief wanneer kandidaten afvallen m redenen die niet met hun ptentieel vr de baan te maken hebben. Dit verkleint de pl aan ptentiële werknemers en belemmert het aan kunnen werven van de mensen die het meest gekwalificeerd zijn vr de functie. De arbeidsmarkt wrdt gekenmerkt dr ntgrening en vergrijzing. Organisaties kunnen het zich nauwelijks permitteren m niet al het beschikbare ptentieel te benutten. Uiteindelijk hebben werkgevers die niet het beste persneel weten aan te trekken een cncurrentienadeel. Imag p de arbeidsmarkt Wil je aantrekkelijk zijn vr zveel mgelijk talenten, dan hangt veel af van het imag dat je als rganisatie hebt p de arbeidsmarkt. Staat de rganisatie bekend als naar binnen gekeerd met alleen g vr eenzelfde type medewerker? Of is er juist ruimte vr diverse inbreng van diverse talenten. Ged werkgeverschap Ged werkgeverschap is in tenemende mate van belang vr werkgevers. Maatschappelijke discussies, plitiek en mndiale ntwikkelingen maken dat medewerkers en klanten streng(er) kijken naar he een werkgever hieraan invulling geeft. Men verwacht duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Afzetmarkt Juist als werkgevers in staat zijn z divers mgelijke talenten te beien en te binden, ntstaat k de mgelijkheid vr het verkennen van nieuwe en het uitbreiden van bestaande afzetmarkten. Bijvrbeeld bij nieuwe delgrepen. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen MVO-beleid gaat uit van het bieden van gelijke kansen aan iedereen. Het maatschappelijk belang hiervan is evident. Klanten en publiek verwachten dat in rganisaties in tenemende mate k een afspiegeling terug zien van de maatschappij. Bvendien is maatschappelijk verantwrd ndernemen k vastgelegd in (wettelijke) regelingen waaraan bedrijven meten vlden (denk bijvrbeeld aan de Cde Tabaksblatt, wet- en regelgeving rnd duurzame inzetbaarheid van medewerkers). Een pener bedrijfscultuur met minder ziekteverzuim Veel nderzek laat zien he steretypen en discriminatie een negatief effect hebben p de prestaties van werknemers en p hun welbevinden, mtivatie en gezndheid (vrtijdig verlaten werkgever, gebrekkig drgreiperspectief, slechtere geestelijke en lichamelijke gezndheid, stress, self-fulfilling prphecies). Werving & selectie is niet effectief als kandidaten p vrhand f krt na de start afvallen (herstart prcedure, ksten prcedure, ksten pleiding). Een pen en discriminatievrije bedrijfscultuur kan negatieve effecten p de prestaties van werknemers uit achtergestelde grepen p de werkvler vrkmen. Vrkmen van discriminatieklachten Tt slt hebben werkgevers er k baat bij m geen discriminatieklachten te krijgen. Vr de interne verhudingen binnen de rganisatie en k vr het imag in de buitenwereld is het ngunstig m een discriminatiezaak bij de rechter f het Cllege vr de Rechten van de Mens aangespannen te krijgen. 9

10 V. Literatuursuggesties Inleidend Literatuurnderzek Cllege vr de Rechten van de Mens De juiste persn p de juiste plaats hfdstuk 8 t/m 10 (p. 47 t/m 70). Verdiepend Nederlandstalige literatuur - Brink, M., van den (2011). Hgleraarbenemingen in Nederland (m/v). Mythen, feiten en aanbevelingen. Den Haag: Radbud Universiteit Nijmegen (bewerking van prefschrift uit 2009). In dit zeer tegankelijke artikel zet Van den Brink een aantal belangrijke aanbevelingen uiteen die vermindering van steretyperingen bij de werving en selectie van persneel tt gevlg hebben (tegespitst p universiteiten maar ged veralgemeniseerbaar). Engelstalige literatuur - Blmmaert, L., Van Tubergen, F., & Cenders, M. (2012). Implicit and explicit interethnic attitudes and ethnic discriminatin in hiring. Scial Science Research, 41(1), Dit nderzek belicht de verschillende invled van impliciete en expliciete steretypering p berdeling van etnische grepen bij de werving en selectie. - Hugenberg, K., & Bdenhausen, G. V. (2003). Facing Prejudice Implicit Prejudice and the Perceptin f Facial Threat. Psychlgical Science, 14(6), In deze studie is met behulp van de Impliciete Assciatie Test (IAT) nderzcht in heverre impliciete steretyperingen de waarneming van etnische minderheden (negatief) kunnen beïnvleden. - Steele, C. M. (1997). A threat in the air: Hw steretypes shape intellectual identity and perfrmance. American Psychlgist; American Psychlgist, 52(6), Het nderzek tnt aan dat het mechanisme van steretype bedreiging een cruciale rl kan spelen in de (negatieve) beïnvleding van de intellectuele prestaties en identiteit van de gesteretypeerde grepsleden. - Brink, M., van den, Benschp, Y., & Jansen, W. (2010). Transparency in academic recruitment: a prblematic tl fr gender equality? Organizatin Studies, 31(11), In dit artikel laten de auteurs zien (naar aanleiding van hun bevindingen ver de inrichting van de sllicitatieprcedures bij hgleraarbenemingen) he werving- en selectieprcedures meer transparant en pen kunnen wrden gemaakt. 10

11 - Gldin, C., & Ruse, C. (2000). Orchestrating impartiality: The impact f blind auditins n female musicians. The American Ecnmic Review, 90(4), Dit nderzek laat de effecten zien van de invering van blinde audities bij Amerikaanse rkesten, waarbij sllicitanten bij de audities niet te zien zijn wanneer zij vrspelen. Het effect hiervan is dat het aandeel vruwen in rkesten de laatste decennia sterk is tegenmen. - Brschen, I., Alt, R., Krause, A., & Rinne, U. (2012). Pilt Prject 'depersnalised applicatin prcedures' (Summary f Outcmes), KOWA/IZA, Berlin, Bnn and Frankfurt. Dit recente nderzek laat zien dat 'gedepersnaliseerde' (annieme) benemingsprcedures die fcussen p kwalificaties, discriminatie tegen individuen p een beslissend mment kunnen tegengaan, en deze prcedures helpen gelijke kansen in het benemingsprces te realiseren. Nta bene: het laatste rapprt is ng niet pgenmen in de literatuurlijst van het literatuurnderzek van het Cllege vr de Rechten van de Mens. 11

12 VI. Handreiking dcenten: mgaan met weerstand in grepen De cursus Selecteren znder vrrdelen behandelt thema s die bij deelnemers aan de cursus mgelijk weerstand p kunnen repen. Het ntstaan en de werking van discriminatie, impliciete en expliciete steretypering, (vr)rdelen wrdt uitgebreid verkend en tegelicht. De mdules maken hierbij expliciet nderscheid in de drwerking en effecten van (bijvrbeeld) discriminatie p verschillende grepen (nderscheid naar gender, etniciteit, leeftijd, mensen met een beperking). De variëteit aan lesmaterialen en bijbehrende efeningen maken tevens duidelijk he discriminatie en steretypering verschillend dr- en uitwerken p verschillende grepen. Aangezien het hier grepen en grepsverschillen betreft die k terugkmen bij de deelnemers aan cursussen/clleges/trainingen, is het ged m als dcent/trainer ntie te nemen van mgelijke weerstand die vanuit de grep f vanuit individuen kan ptreden. Het is een bekend fenmeen dat juist thema s als discriminatie en bevrrdeling/steretypering kunnen leiden tt ntkenning ( ik heb daar ng nit last van gehad, in mijn generatie kmt dat niet meer vr, als je maar hard geneg je best det heeft iedereen in dit land gelijke kansen ) f beschuldiging ( iedereen is hier altijd tegen mij mdat ik een hfddek draag, ik heb ng steeds geen baan mdat ik te ud ben ). De pzet van de mdules is zdanig gekzen dat in interactie met de dcent- veel zelfredzaamheid en actieve inzet van de deelnemers wrdt verwacht. Dat zal niet vr een ieder even gemakkelijk zijn. Persnlijke (negatieve) ervaringen van de deelnemers, dragen mgelijk bij aan het vertnen van (in)directe weerstand. Een zekere weerstand hrt bij leersituaties: het aanbieden van nieuwe leerstf vraagt veel van zwel deelnemer als dcent. Mensen hebben de tijd ndig m nieuw aangebden stf te verwerken en zullen daarin altijd een zekere mate van ambivalentie vertnen. Eenvudig gezegd is weerstand een vrm van verzet. De cursist verzet zich tegen ju als persn, tegen de inhud van de leerstf f tegen de gedragsverandering die van hem f haar gevraagd wrdt. Maar weerstand is k een vrm van mtivatie. De cursist draagt redenen aan m niet te veranderen, m ju een slechte dcent te vinden f m de inhud van de training niet te accepteren. Weerstand verdwijnt nit vanzelf. Als je als dcent de weerstand en bijbehrende signalen niet aanpakt, wrden deze alleen maar grter. Weerstand bij leerprcessen vraagt dus m interventie van de betrkken dcent. 12

13 Signalen vr ptreden van weerstand: - Let ged p je eigen reacties/gedrag: natuurlijk kun je afgaan p je eigen intuïtie ( lpt het lekker f niet ), maar let k p dat je niet teveel in de vertuigingsstand gaat (jezelf steeds verntschuldigen, in herhaling vallen, mensen niet uit laten praten, extreme vermeidheid). - Let ged p de reacties en gedragingen uit de grep: wat hr je mensen zeggen? Wat zie je mensen den (Actief zitten f nderuit hangen p een stel? Naar ju luisteren f praten met een ander?). - Prbeer in geval van weerstand te achterhalen waar die weerstand zit: Wat is er aan de hand met een persn f met een grep? En he kun jij daar als dcent/trainer p inspelen? Grep: sms merk je weerstand p in de grep. Het kan zinnig zijn deze situatie pen te benemen en de grep te vertellen wat je ziet gebeuren. Check altijd wel f juw aannames/bevindingen klppen. Individu: sms kmt weerstand vral van een individuele deelnemer. Desndanks kan dit verstrend werken vr het grepsprces. Het kan raadzaam zijn iemand even apart te nemen (bijvrbeeld bij pauzeren) en gericht aandacht te geven: wat maakt dat de weerstand ntstaat bij deze persn? Wat is lastig aan de stf f het thema? He kun jij als dcent/trainer bijdragen aan een prettiger f meer ntspannen manier van leren vr deze deelnemer? Inhud: sms treedt weerstand p bij vermeidheid f juist bij verveling. Het kan zinnig zijn in te grijpen dr bijvrbeeld efeningen te schrappen f juist een extra efening uit te zetten binnen de grep. Andere interventies kunnen zijn: een keer extra pauzeren, f ng eens teruggaan naar eerder behandelde lesstf. Beslis hier wel altijd zelf ver en presenteer je keuze niet als een beslissing waarin de grep in dit geval een stem heeft. Tips m effecten van weerstand te verminderen: - Benem wat je ziet/velt gebeuren: vraag mensen waarm ze bepaald gedrag vertnen en vertel wat dat met ju det. - Check k f juw aannames klppen. Werk wel altijd vlgens de regels van het geven van feedback : Beschrijf gedrag dat je hebt gezien/gehrd en geef aan welk effect dat gedrag p ju heeft. Spreek hierbij altijd in de ik-vrm en verval niet in jij-bakken (dus niet: jij zit al vanaf de start van het cllege te praten met je buurvruw maar ik merk dat je niet naar me luistert en dat geeft me geen prettig gevel ). 13

14 Geef de ander de kans m hierp te reageren. Benem het gedrag dat je liever ziet f wenst c.q. wenselijk vindt. Bekijk samen waar/he je plssingen zu kunnen vinden. Stel daarbij vral pen vragen (Waarm? Wie? Waardr? He?). Valkuilen bij het mgaan met weerstand: - Overtuigen: he harder je vertuigd bent van je eigen gelijk, he grter de weerstand zal zijn die ptreedt bij mensen die niet dezelfde vertuiging delen. - Kritiek p deelnemer/cursist: hewel het vrstelbaar is dat bepaald gedrag irritatie prept bij een trainer/dcent, is het de kunst m die irritaties niet de bventn te laten veren en ze in ieder geval niet af te reageren p de deelnemer(s). - Verdediging: schiet niet in de verdediging, zet niet in p het winnen van een strijd. - Mensen met kritiek niet serieus nemen: humr in een training is prettig en functineel, mits met mate en p de juiste mmenten ingezet. Maak mensen nit tt zndebk in een grep. Het uitgangspunt is m altijd iedereen serieus te nemen. 14

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Training Selecteren znder Vrrdelen Vr de beste match! Mdule 1 Discriminatie in relatie tt steretypen Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen met financiële steun van het PROGRESS-prgramma

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Cursus Selecteren znder vrrdelen: Vr de beste match! Mdule 4 Wettelijke kaders & Regelgeving: handreikingen vr tepassing in de praktijk Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Dcentenhandleiding Training Selecteren znder Vrrdelen Vr de beste match! Mdule 2 Ontstaan, werking, vrtbestaan en verandering van steretypering Dit pleidingsaanbd is tt stand gekmen met financiële

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk

Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Handelingsperspectieven en strategieën voor de werving & selectiepraktijk Introductie op Module 3 Cursus Selecteren zonder Vooroordelen Voor de beste match! Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

handleiding voor begeleiding van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen handleiding vr begeleiding van mbo-jngeren met eergerelateerde prblemen HANDLEIDING OMGAAN MET EERGERELATEERDE ISSUES VOOR BEGELEIDING VAN MBO-JONGEREN MET EERGERELATEERDE PROBLEMEN Jngeren gaan naar schl

Nadere informatie

Samenvatting Docentenhandleiding

Samenvatting Docentenhandleiding Samenvatting Docentenhandleiding Cursus Selecteren zonder vooroordelen: Voor de beste match! Module 1 Discriminatie in relatie tot stereotypen Dit opleidingsaanbod is tot stand gekomen met financiële steun

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Een profiel maken voor [onderwerp]

Een profiel maken voor [onderwerp] MPA MindSnar Een prfiel maken vr [nderwerp] Wat det MPA, de denkstijltest? MPA legt u vragen en keuzes vr. Z zekt het naar patrnen in he u denkt. Van die patrnen maakt het grafieken en rapprten. Bvendien

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

Medmec04 Engagement Week 4

Medmec04 Engagement Week 4 Medmec04 Engagement Week 4 Les Week 1 2 3 4 5 Onderwerpen Inleiding mdule en werkwijze Inleiding pdracht 1 en 2 Hrcllege (verplicht) (Recensie schrijven vr bnuspunt, zie p. 11) Inleveren pdracht 1, uitgeprint

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Dromen met realiteitszin

Dromen met realiteitszin Platfrm Zrg, Welzijn en Onderwijs Digitaal verbnden Drmen met realiteitszin Een gedeelde kijk p de tekmst van prfessineel leren Gezamenlijk (In)frmeel (Les) material delen Actueel Leren en ntwikkelen Open

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende

De veranderende rol: moeder/ouder(s) worden. Veranderende DOORLOPENDE STAGE 2016-2017 SEMESTER 2 Vervangende pdrachten als je (ng) geen zwangere hebt gevnden Mdule 5 Klppende hart Cnsult 3/4 Tussen 28 en 36 weken zwangerschap In stage 1 Overleg met de verlskundige

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie