N-VA stelt solidariteit niet in vraag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N-VA stelt solidariteit niet in vraag"

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 5 en zondag 6 februari 2011 VOORZICHTIG MET VAKANTIEGELD Dit is mensen treiteren blz. 9 MICHAËL R. ROSKAM De kop is eraf blz. 6 ANSEEL & DENYS Premie voor luiheid, of voor werk? blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Philippe Muyters & onze jobs N-VA stelt solidariteit niet in vraag jobs op jobat.be Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 14

2 EDITO VRAGEN Wat doet de Vlaamse regering voor onze arbeidsmarkt terwijl alle inkt naar de federale impasse vloeit? Wat doet ze om de werkzaamheidsgraad op te krikken? Om kansengroepen aan het werk te krijgen? Om duurzame jobs te creëren? Veel, heel veel, klonk het toen we deze week Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opzochten. Het klinkt ook allemaal heel mooi en veelbelovend: de Vlaamse industrie klaarstomen voor de toekomst, de competenties van de actieve bevolking in kaart brengen, het activeringsbeleid optrekken tot en met de 58-jarigen... Toch gaan er heel wat vragen gepaard met die maatregelen. Niet zelden vloeien die voort uit het woordgebruik van onze beleidsmakers. Zo zegt Muyters dat de Vlaamse regering probeert in te zetten op de noodzakelijke Technologie transformatie van onze industrie. Dat de industrie van de toekomst evolueert razendsnel, niet die van vandaag is, weten we allemaal. Net een als we weten dat er nog vergelijking lang niet genoeg zuurstof in de fles zit om een die je deze deftig innovatiebeleid, onontbeerlijk in deze, op poten te zetten. naar het Technologie evolueert razendsnel, een vergelijking die je deze dagen beleid kan moeilijk naar het beleid kan doortrekken. De minister heeft nochtans gelijk, alleen moet de regering niet zeggen het te proberen, maar het ook effectief doen. Nog zo n uitspraak: Vroeger werden werklozen tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid aan hun lot overgelaten. Nu mag een 50-plusser meteen vragen om jobaanbiedingen te ontvangen. Zonder twijfel een positief contrast met de toestand tot vijf jaar terug. Toen werden werkloze 50-plussers simpelweg niet geactiveerd. Nog positiever zou het zijn, moest die vijftiger niet hoeven te vragen om attent gemaakt te worden op jobs, maar ze simpelweg toegestuurd krijgen. Bij voorkeur na een gesprek met een arbeidsbemiddelaar. Wat ons bij de derde peiler uit het gesprek met Muyters brengt: competentiegericht denken. Een absolute voorwaarde voor een flexibele arbeidsmarkt zonder dode loopbaanstraatjes. Alleen moet die inspanning evenzeer van de burger als van de overheid komen. Dat vereist enige ruimdenkendheid en het verlaten van zekere paden. Voor sommigen geldt het meer dan voor anderen, maar wie in de toekomst niet zonder job wil zijn, mag niet bang zijn van een bokkensprong. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT dagen moeilijk doortrekken ARBEIDSVRAAG Wat zal de Brusselse overheid doen? Jobs creëren die worden ingevuld door mensen uit Vlaanderen of Wallonië? Neen, want daar zou ze geen belang bij hebben Brussels filosoof Philippe Van Parijs uit in Knack zijn twijfels over de responsabilisering van het Brussels Gewest inzake arbeidsmarktbeleid. Als bediende klop ik elk week een tiental overuren. Moet mijn werkgever die vergoeden? De overheid is sterk gekant tegen overwerk. Ze heeft daar twee redenen voor. Ze wil de werknemer tegen overmatig werken beschermen. Ze is ook van mening dat bij structureel overwerk het in tijden van arbeidsschaarste aangewezen is nieuwe werknemers in dienst te nemen veeleer dan het werk te verdelen onder de bestaande werknemers. Overwerk is daarom principieel verboden. Enkel in specifieke door de wet voorziene omstandigheden is overwerk toegestaan. De toegelaten gevallen van overwerk worden steeds gekenmerkt door onvoorzienbaarheid, zowel wat betreft de feiten die aanleiding geven tot meerprestaties, als wat betreft de omvang van de arbeidsprestaties. Het is daarom volstrekt onwettelijk dat je wekelijks overuren presteert tenzij je niet gebonden bent door de arbeidsreglementering, bijvoorbeeld omdat je leidinggevende of handelsvertegenwoordiger bent. In dat laatste geval is er echter geen sprake van overwerk in de wettelijke betekenis van het woord. Inhaalrust Je werkgever moet je inderdaad vergoeden voor het gepresteerde overwerk. Elk overuur geeft je recht op één uur betaalde afwezigheid (inhaalrust). Ook heb je recht op overloon. Dit is een toeslag van 50 procent of 100 procent bij overwerk op zon- en feestdagen. Natuurlijk moet je wel kunnen aantonen dat je (met toestemming van de werkgever) deze bijkomende uren hebt gepresteerd. Dit kan relatief gemakkelijk wanneer een tijdsregistratiesysteem in voege is. De wet laat de partijen slechts beperkte ruimte om een andere vorm van compensatie te voorzien. Een cao kan toelaten dat de toeslag van 50 of 100 procent wordt omgezet in respectievelijk een half of één uur bijkomende inhaalrust. Omgekeerd, kan een werknemer ervoor kiezen om geen inhaalrust te nemen voor de 65 overuren, eventueel verhoogd tot 130 overuren, die hij heeft gepresteerd als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Andere vormen van compensatie zijn wettelijk niet voorzien. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Mag ik overuren doen of s nachts werken als ik zwanger ben? Kan ik zelf kiezen wanneer ik recup neem?

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Tijdskrediet werd ingevoerd om mensen langer te laten werken. Wellicht is het effect omgekeerd Premie voor luiheid Het bericht ging in de media niet onopgemerkt voorbij. De door de vorige Vlaamse regering gelanceerde, en door de huidige weer afgeschafte, jobkorting zou perverse effecten hebben gehad. Door een extra premie te geven aan werkenden zouden niet meer maar net minder mensen aan het werk zijn gegaan. Zo bleek toch uit wetenschappelijk onderzoek op basis van een econometrisch model genaamd Mefisto. Die Premie voor werk domme politici toch... Of de jobkorting indertijd de beste arbeidsmarktmaatregel was gezien de schaarste aan middelen is een vraag die terecht gesteld kan worden. Daar is elke arbeidsmarktdeskundige het over eens. Neemt niet weg dat de meeste media weer bijzonder selectief waren in hun oordeel ter zake. Ik wil de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek niet in twijfel trekken, ook al weet ik dat een hardnekkige regel inzake econometrische modellen luidt dat er dikwijls uitkomt wat je er vooraf instopt. Mijn probleem ligt elders. Waarom wordt dit econometrisch model enkel en alleen losgelaten op de jobkorting? Waarom bijvoorbeeld niet op het stelsel van tijdskrediet? Eén van de motieven om het stelsel indertijd in te voeren was dat het zou leiden tot langer werken. Wie nu en dan eens kan uitblazen aan de kant houdt het uiteindelijk veel langer vol. Op zich een heel redelijke redenering. Alleen, tot op heden is daar geen enkel bewijs voor geleverd. Wellicht is het effect net omgekeerd. Heel wat mensen in tijdskrediet gaan nadien minder werken. Eens men een bepaald levensritme gewoon is, blijkt het zeer moeilijk om professioneel harder te schakelen. Zo stromen werknemers ook veel gemakkelijker door van voltijds naar deeltijds dan omgekeerd. Als de jobkorting al een luiheidspremie wordt genoemd, hoe moeten we dan de vergoeding voor het tijdskrediet noemen? Is het niet vreemd dat we over dit fenomeen sowieso weinig horen in de meeste media? Als er studies over gepleegd worden, komen ze in de media niet uitgebreid aan bod, zeker niet in vergelijking met de aandacht die ging naar de jobkortingstudie. Hoe kunnen we dit verklaren? Het idee is in dit land diepgeworteld dat het prima is om geld te geven aan mensen om niet te werken, zelfs als dit een eigen keuze van de betrokkene is en niet iets dat hen overkomt. We vinden dit zeer sociaal. Maar een extra premie geven aan mensen die aan het werk zijn om hen te belonen omdat ze willen werken in plaats van beroep te doen op een uitkering, daar hebben we het heel moeilijk mee. Dat vinden we asociaal. Ik blijf dit een eigenaardige redenering vinden. De simpele waarheid is dat het geld dat gegeven wordt aan mensen die vrijwillig niet willen werken, moet worden verdiend door zij die wel werken. Daar kan geen Mefisto tegenop. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk. CARTOON

4 ARBEIDSMARKT N-VA stelt solidariteit niet in vraag Dat zijn partij het arbeidsmarktbeleid naar de regio s wil brengen, is niet bepaald een geheim. In afwachting daarvan wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters alvast niet stilzitten. We moeten meer dan ooit inzetten op een echt competentiebeleid. Dat is de toekomst, en dat is nu al Vlaamse materie. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Koen Bauters Over het loonakkoord, dat deze week in het middelpunt van de belangstelling staat, wil Muyters naast minister van Werk ook verantwoordelijk voor Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Sport niet veel kwijt. Ik ken het sociaal overleg te goed om niet te weten dat het veel te gevaarlijk is om daar op dit moment als minister een uitspraak over te doen. Mijn mening zal ongetwijfeld voor de ene partij olie op de golven zijn en voor een andere partij olie op het vuur. Ik wil de situatie op geen enkele manier bemoeilijken het is zo al moeilijk genoeg, dat is duidelijk gebleken. Dat de toplui van werkgevers- en werknemersorganisaties tot een akkoord zijn kunnen komen, vindt Muyters alvast dé grote verdienste van het overleg. Ik heb de indruk dat iedereen het akkoord met de nodige tegenzin verdedigt. Wellicht uit realiteitszin: het akkoord moet haalbaar blijven, ook in de huidige economische en politieke context. Alle ogen zijn gericht op de politieke impasse op het federale niveau. Ondertussen blijft de Vlaamse Regering een beetje in de schaduw staan. Wat doet die ondertussen om de werkgelegenheid in Vlaanderen te stimuleren? Eigenlijk heel veel. Ten eerste al ligt dat voor een stuk buiten mijn bevoegdheid proberen we in te zetten op een noodzakelijke transformatie van de industrie. De industrie van gisteren is niet die van morgen. Die hervorming zal andere en nieuwe competenties vereisen. Daarom ben ik er als minister van Werk bij betrokken, naast de minister-president, die ook minister van Economie is. Momenteel evolueren we van een groenboek Industrie met alle adviezen die binnenkomen naar een witboek. Daarnaast en dat vind ik persoonlijk van cruciaal belang hebben we een akkoord bereikt met de Vlaamse sociale partners om de activering op te trekken van 52 naar 55 jaar, en tegen oktober zelfs naar 58 jaar. Toen ik begon als minister heb ik een studie laten maken waaruit bleek dat we op het vlak van werkzaamheidsgraad boven de 50 jaar zeer slecht scoren in vergelijking met andere Europese regio s. Voor wat jongeren betreft zitten we goed. Elke jongere die werkloos is, is er natuurlijk een te veel. Maar op dat vlak zitten we Europees zelfs bij de absolute toppers. Van de 55-plussers in Vlaanderen is er nog slechts 36 procent aan het werk. Ga je naar 60 jaar, dan werkt nog maar 18 procent. Dat zijn enorm lage percentages. Vergeet niet dat we ook nog met de vergrijzing zitten: het aantal mensen dat met pensioen gaat, is veel groter dan het aantal jongeren dat instroomt. Er zal dus een groot tekort ontstaan op de arbeidsmarkt. Tot in 2006 werd er een beleid gevoerd en dat is absoluut zonder kritiek te willen geven op voorgangers, want je moet dat in het licht van de tijdsgeest bekijken waarbij een werkloze eigenlijk alleen naar een nieuwe job begeleid werd wanneer hij jonger dan 50 jaar was. Was je eenmaal de 50 voorbij, dan werden er geen inspanningen meer gedaan om je opnieuw aan het werk te krijgen. Dat was toen ook sociaal zo aanvaard. In 2006 is er een eerste wijziging gekomen, en in 2008 hebben de sociale partners waar ik toen bij zat met de Vlaamse regering het akkoord Samen op de bres voor 50+ gesloten. In een eerste fase gingen we ons richten op 50- plussers tot 52 jaar, en nu komt er dus een verlenging tot 55 en later tot 58 jaar. Daar komt bij dat we ook onze manier van werken zullen aanpassen. De VDAB heeft tijdens de eerste fase van deze nieuwe activeringspolitiek ervaring kunnen opdoen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat 50-plussers veel minder zin hebben om nog samen met jongeren klassikaal een opleiding te volgen. Ze vinden dan zelf ook niet altijd nuttig. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden, zoals meer kortetermijncursussen en meer zelfleermogelijkheden. Zal dat akkoord op korte termijn veel zoden aan de dijk zetten? Daar ben ik zeker van. Mensen onder de 55 jaar zullen vanaf 1 april verplicht begeleid worden naar een job. Vroeger was het zo dat een werkloze tijdens de eerste drie maanden na zijn ontslag zelf zijn plan moest trekken. Ook dat is veranderd. Vanaf nu mag een 50-plusser vragen om meteen vacatures toegestuurd te krijgen. Het begeleidingsproces moet interactiever worden en meer oog hebben voor de specifieke noden van 50-plussers. Om een voorbeeld te geven: er zijn veel 50-plussers die tot nu toe nog nooit in hun leven hebben gesolliciteerd, behalve dan toen ze 18 of 20 jaar waren. Zoiets moet je dus automatisch meenemen in een opleidingspak- ket. Ook heroriëntering is van fundamenteel belang. Het is niet omdat mensen heel hun leven in de chemische industrie hebben gewerkt, dat ze enkel nog in aanmerking komen voor een job in de chemische industrie. Nochtans wordt daar momenteel nog vaak vanuit gegaan. Hoe moet het dan wel? Laat ons de competenties en de vaardigheden van die mensen in kaart brengen. Misschien zijn ze wel geschikt om in een heel andere sector aan de slag te gaan. Natuurlijk vraagt dat wel wat flexibiliteit. Het is niet evident om plots in de horeca te beginnen werken wanneer je altijd al in de chemische industrie zat. Maar misschien kán het wel, al zou je er waarschijnlijk nooit uit jezelf aan denken. Onlangs hoorde ik iemand vertellen dat men zich in hotel- en restaurantketens begint te concentreren op huisvrouwen wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen. Het is erg origineel van die werkgevers om zo te denken. Die originele manier van aanpakken zou wijdverspreid moeten zijn. Dat kan dan nog aangevuld worden met eventuele opleidingen om de vaardigheden die je nodig hebt bij te schaven. Uw partij pleit voor een zeer ver doorgedreven om niet te zeggen volledige splitsing van het arbeidsmarktbeleid. Wat zijn daarvan de aantoonbare voordelen? Die voordelen zijn talrijk. Vandaag ben ik voornamelijk bevoegd voor het activeringsbeleid: het begeleiden van werklozen naar werk. Over arbeidsrecht en de verhouding tussen werkgever en werknemer heb ik niet veel te zeggen. Dat is federale materie. Als je al die bevoegdheden op hetzelfde regionale niveau zou brengen, dan kan je dingen aan elkaar gaan linken. Je kan bijvoorbeeld het ontslagrecht gaan koppelen aan een activeringspolitiek. Om een puur hypothetisch voorbeeld te geven: iemand die ontslagen wordt, krijgt een ontslagpremie van zes maanden. Je zou dan kunnen voorstellen dat wie binnen de twee maanden een nieuwe job vindt, geen belastingen moet betalen op de laatste vier maanden van zijn ontslagpremie. Op die manier wordt die persoon veel meer gestimuleerd om een nieuwe job aan te nemen, ook al krijgt hij daarvoor aanvankelijk misschien een iets lager

5 04 05 loon. Doordat je die vier maanden loon belastingsvrij krijgt, kan je die stap op dat moment gemakkelijker zetten. Dat is ook goed voor de staat, want die persoon zal sneller weer aan de slag zijn. Hoe zou zoiets moeten werken in een bedrijf met werknemers uit verschillende regio s? Wat gebeurt er in een bedrijf aan de grens tussen Nederland en België? Wat gebeurt er in West-Vlaanderen, waar heel veel Fransen komen werken? Een bedrijf dat met verschillende nationaliteiten werkt, weet hoe het daarmee moet omgaan. Zo n bedrijf kent de reglementering. In die hele discussie wordt vaak verwezen naar bedrijven met vestigingen in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Het aantal bedrijven dat op die manier in de drie regio s actief is, ligt in heel België rond de 300. Dat zijn er relatief weinig, al zijn ze wel belangrijk. Ze zijn zelfs zo belangrijk, dat ze ook een zetel hebben in bijvoorbeeld Tsjechië en Roemenië en Frankrijk of Nederland. Die bedrijven kunnen daar dus heus wel mee omgaan. Wat veel fundamenteler is, is dat je een arbeidsmarktbeleid kunt voeren dat inspeelt op de plaatselijke noden. Zeker voor de kmo s is dat van groot belang, en kmo s zijn heel belangrijk in een regio als Vlaanderen. Dat brengt me vanzelf bij een tweede voordeel: je zit met een totaal verschillende arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië. Voor jongeren scoren we heel goed, voor ouderen helemaal niet. In Wallonië is het grote probleem juist de jeugdwerkloosheid. Toen ik anderhalf jaar geleden aan de slag ging als minister heb ik daarover meteen een aanvaring gehad met Joëlle Milquet (federaal minister van Werk, red.). Zij stelde voor om premies uit te delen aan bedrijven die jongeren gingen aanwerven die zes maanden werkloos waren. Absurd, want in Vlaanderen kunnen bedrijven bijna geen jongeren vinden. De kans dat een jongere hier zes maanden werkloos is, is enorm klein. Om die premie te kunnen krijgen, zou een Hotelketens beginnen huisvrouwen aan te werven wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het bij uitstek gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk werkgever zelfs kunnen beslissen om het aanwerven uit te stellen: Weet ge wat? We nemen hem nu nog niet aan, want over zoveel maanden krijgen we er een extra premie voor. Een ander voordeel is het feit dat je een geïntegreerd beleid kan voeren. Wanneer de VDAB vaststelt dat een werkloze niet ingaat op een uitnodiging voor een gesprek, niet ingaat op een geschikte opleiding en niet ingaat op een geschikte job, dan zet men dat alles op papier en stuurt men dat door naar de RVA. Daar gaan ze vervolgens opnieuw gesprekken aan met die werkloze. Het is toch al te gek om dubbel werk te doen? Het zou veel efficiënter zijn om het sanctioneringsbeleid naar Vlaanderen te halen. Zal een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid ook beterschap brengen voor de Waalse burgers? Absoluut. Ook voor hen zal het beleid efficiënter worden en beter inspelen op de plaatselijke noden. Men moet daar geen schrik voor hebben. Ook N-VA stelt solidariteit als dusdanig niet in vraag. Dat kan gerust blijven bestaan. Wat ik wel vraag, is responsabilisering. Stel dat we een eigen sanctioneringsbeleid kunnen voeren, dan moeten de opbrengsten daarvan ook aan Vlaanderen ten goede komen. Je moet verantwoordelijk zijn voor wat je doet. Doen we het zelf wel altijd beter? Karel Van Eetvelt (Unizo) kloeg dit weekend nog over de veel te trage en eng denkende ambtenaren. Het duurt vaak veel te lang voor ondernemers in Vlaanderen de nodige vergunningen krijgen. Geeft u hem gelijk? Ik steun de essentie van wat hij zegt. Een Vlaming die wil investeren, moet vandaag de dag veel geduld hebben. Drie jaar wachten voor je de nodige vergunningen hebt, is niet uitzonderlijk. Ik ken mensen die al zeven of negen jaar wachten. Dat kan toch niet? Als je morgen een auto koopt, dan verwacht je toch niet dat je die pas over drie jaar krijgt? Dan is het model verouderd. Nu, je kan het de administratie moeilijk kwalijk nemen dat ze de regels volgt. De kern van het probleem is dat de regels te moeilijk zijn. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om heel die procedure te wijzigen en in te korten. In plaats van elf stappen en vijf openbare onderzoeken zullen we het binnenkort doen met vijf stappen, drie beslissingsmomenten en twee goede inspraakmomenten. Wanneer er vandaag iemand naar de Raad van State zou stappen, is de kans erg groot dat er wel érgens een procedurefout gebeurd is. Zo complex is de situatie. We moeten daar dus dringend grote kuis in houden, zonder dat daarom plots zomaar alles moet kunnen.

6 INTERVIEW Martin Scorsese is mijn nonkel Koerier, Formule 1-verslaggever, copywriter en schrijver van handleidingen. Ziedaar het bochtige cv van Michaël R. Roskam, nu regisseur van het bejubelde Rundskop. Bijna zeven jaar duurde het, vanaf het eerste vage idee tot aan de langverwachte release van de film. Ik lijk misschien geduldig, maar eigenlijk ben ik gewoon lui. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Ivan Put Dat van die luiheid lijkt onder de gegeven omstandigheden nochtans een beetje onwaarschijnlijk, en de man nuanceert dan ook: Laat het mij zo zeggen: ik kan goed lui zijn op bepaalde momenten, zonder daar last van te hebben. Anderzijds kan ik ook hard werken, maar dan eerder uit een soort koppigheid omdat ik wil dat het helemaal juist zit. Dat perfectionisme is tekenend voor Roskam, die ook toen er in principe begonnen kon worden met de opnames koos voor meer tijd en bleef schaven aan het scenario. Op dat moment had ik voldoende budget, maar ik moest het met tien draaidagen minder doen. Dat was voor mij een reden om er nog niet mee te beginnen. Beperkingen helpen je vaak ook vooruit. Als je tien dagen minder zou hebben, wat zou je dan schrappen? Wat zou je behouden? Het zoeken naar antwoorden op die vragen brengt op zijn beurt weer nieuwe inzichten. Elk nadeel heb z n voordeel. Je moet je geest scherp houden. Komen er tijdens het draaien zelf ook nog nieuwe inzichten? Niet echt, we hebben gedraaid wat er in het script stond. Plots ben ik wel op een eigenlijk heel eenvoudig idee gekomen. Ik had al een paar keer gezien dat er een kalf geboren werd op de boerderij waar we aan het draaien waren, en ik vond dat heel schoon. Alleen kon ik niet echt inschatten waar ik dat kon plaatsen in de film, wat de betekenis ervan kon zijn. Op een bepaald moment hadden we een uitzonderlijk rustige dag. Het leek wel alsof het zo voorzien was, want juist die dag werd er een kalf geboren. Bovendien waren alle personages aanwezig die we nodig hadden om de scène in het verhaal te integreren. Matthias had nog niet eerder zo n geboorte gezien, hij werd er toch een beetje bleek van. Dat voorval was geheel onvoorzien, we zijn daar met al ons materiaal gewoon opgevlogen, camera hier, licht daar, paneeltje zo. Dat is keigoed gelukt, en opeens wist ik ook waar ik die scène kon plaatsen. De film zit enorm ingenieus in elkaar. Hoe ga je te werk? Als je het soort film wil maken dat ik wilde maken, dan weet je op voorhand: dat wordt knutselen. Je bedenkt dat niet zomaar eventjes. Niet alleen het verhaal is van belang, de structuur is minstens even belangrijk en vraagt ook veel meer tijd en werk. In de eerste plaats ga je op zoek naar sferen. Dat is het begin van alles. Je wil een film maken in een bepaalde traditie: misdaadfilm, film noir,... Ik wilde meegaan in die traditie van op spanning drijvende films. Films waarin heel veel metaforen mogelijk zijn en waarin je heel veel lagen kan plaatsen. Dan moet je op zoek naar een universum en een verhaal. Ik heb een tijdlang verschillende milieus in de gaten gehouden. Niet alleen het wereldje van de hormonenmaffia, maar ook andere Belgische misdaadfenomenen. Je laat je ook inspireren door andere films en auteurs. Boerenfilms kan je een beetje beschouwen als onze Vlaamse westerns, al zat daar geen grote cinema tussen. En dan is er ook de invloed van echte Vlaamse schrijvers als Hugo Claus en Louis Paul Boon zeker Boon, met verhalen als Eros en de eenzame man. Ik zie het voor me als een soort van stamboom. Akira Kurosawa is een filmische grootvader voor mij. Martin Scorsese is mijn oudste nonkel. Steven Spielberg is een neefje. Brian De Palma is mijn rare nonkel die ik af en toe eens tegenkom. Orson Welles is een of andere grootnonkel, en the Coen Brothers zijn mijn twee jongste nonkels. In die familie wil ik mijn films maken. Toevallig ook ergens een verre achterneef zitten in de Vlaamse filmwereld? Nee, helaas Begrijp me niet verkeerd, ik heb veel respect voor mijn voorgangers. Als je bedenkt in welke omstandigheden zij hier soms cinema hebben moeten maken: niet velen zouden hen dat hebben nagedaan. Maar we missen een bepaalde cultuur op dat vlak. Dat heeft ook te maken met het industriële aspect van cinema. Film is kunst, maar het is ook industrie. Het kost veel geld. Een langspeelfilm zal je hier bij ons min of meer hetzelfde kosten als in Amerika, maar de afzetmarkt is lang niet even groot. Als één procent van de Amerikanen naar die film gaat kijken, dan zijn dat zes miljoen mensen. Daarvoor moeten we in Vlaanderen al honderd procent van de bevolking bereiken. Nochtans was de kostprijs dezelfde. Wij kunnen hier geen industrie uitbouwen die zo winstgevend is dat je kunt groeien. In Denemarken hebben ze een heel stevig beleid waarbij veel geïnvesteerd en geëxporteerd wordt, maar zelfs daar blijf je met een probleem zitten. Wat wij hier uiteindelijk te zien krijgen aan Deense films is nog altijd maar afkom-

7 06 07 Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals nu Michaël R. Roskam, regisseur Rundskop stig van misschien twee procent van al hun auteurs. De rest blijft daar. Tegenwoordig kan je winsten boeken op basis van à kijkers. Dan kan je je film wel min of meer terugbetalen, afhankelijk van het budget. Eigenlijk had het budget voor deze film trouwens twee keer zo groot moeten zijn, dan hadden we iedereen een eerlijk loon kunnen betalen. Je kreeg subsidies van vijf verschillende overheden. Wel handig, zo n federaal land. Nederland is er ook bij. Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals hij er nu uitziet. Dankzij de middelen en het talent uit Wallonië, Brussel en Nederland is de film er enorm op vooruit gegaan. Als we dat niet hadden gehad, hadden we onze ambities moeten terugschroeven. Heel tekenend, vind ik dat. Ons doel was niet alleen kwaliteit, maar ook samenwerking. Het feit dat je die samenwerking als een doel op zich beschouwt, maakt deel uit van een ambitie. Dat mankeert momenteel in de politiek. Op de to-do-list van de politiek zou moeten staan: samenwerking. We zouden een federale minister moeten hebben voor interregionale en intercommunale samenwerking. Een coach die Vlamingen, Walen en Brusselaars fatsoenlijk kan laten samenwerken. Arno, bijvoorbeeld. Die zou dat heel goed doen. Zowat iedereen is laaiend enthousiast over de film. Had je die positieve commentaren verwacht? Ik zou vooral willen dat die commentaren zich vertalen in een grote publieksopkomst. Wie weet staat er over enkele weken in de kranten: Ondanks de veelbelovende kritieken was de opkomst zeer mager. Pas op, dat kan, hé. Je voelde wel op de set dat we iets aan het maken waren. Dat er iets in zat. Mathias, Jeroen, alle andere acteurs: het zijn allemaal toppers. Iedereen zat op een perfecte golflengte. Ondanks de inhoud van de film hing er een sfeer van goesting en enthousiasme. Het was een crew om mee naar de oorlog te gaan. Fantastisch. Mocht het kunnen, ze kregen van mij allemaal een vast contract. (lacht) Matthias Schoenaerts steekt zijn lof niet onder stoelen of banken. Hij heeft het over waarschijnlijk de beste Belgische film ooit. Durf je nog wel aan een tweede langspeelfilm te beginnen? Natuurlijk, hij heeft het over de beste film tot nu toe. Je moet de lat altijd een beetje hoger leggen. En wacht maar, er komt ook nog veel ander talent aan. Misschien is er volgend jaar alweer sprake van een nieuwe beste Belgische film ooit. Iedereen moet gewoon steengoede films maken. Als mijn film jonge gasten inspireert om ervoor te gaan en het nog beter te doen, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn. En dan heb ik ook weer een reden om het op mijn beurt nóg beter te doen. Al is het maken van films natuurlijk geen competitiesport. Het gaat niet om een wedstrijdje beste filmmaker van België. Is het eigenlijk moeilijk om filmmaker te worden in ons land? Easy is boring. Het is niet evident, maar het is zeker ook niet onmogelijk. Uiteraard word je dat niet van de ene dag op de andere. Ik heb nog allerlei maffe jobs gedaan vroeger (Roskam werkte onder andere als koerier, als Formule 1-verslaggever, als copywriter en als handleidingenschrijver, red.). Eigenlijk wilde ik oorspronkelijk striptekenaar worden. Ik volgde eerst twee jaar grafische vormgeving aan Sint-Lukas in Brussel, maar daar moest je dan één opdracht per jaar maken. Ze vroegen dan om een kalender te ontwerpen voor iets of iemand. Alle respect voor mensen die kalenders maken, maar dat interesseerde me niet. Ik wilde verhalen vertellen. Omdat ik geïnteresseerd was geraakt in concepten, ben ik na twee jaar overgeschakeld op schilderkunst. Dat deed ik wel graag. In die periode heb ik ook strips getekend. Daar waren ze wel niet van op de hoogte bij schilderkunst, want strips werden toch beschouwd als een wat banale kunstvorm. Ik had toen al wel het vage idee: ooit ga ik een film maken. Maar ik wilde eerst zo veel goede schilderijen maken dat mensen zot genoeg zouden zijn om mij geld te geven voor een film. Na een tijdje begon ik te voelen dat ik in mijn schilderijen niet kon vertellen wat ik wilde vertellen. Toen kreeg ik plots de kans om een kortfilm te draaien met de hulp van een bevriende producent. We hebben een dossier ingediend, we kregen een beetje geld en we konden die film maken. Dat voelde voor mij als thuiskomen. Alles wat ik graag doe en wat me interesseert, zit in cinema.

8 WERKBEELD De Sarens Group Foto s: Ivan Put De Sarens Group, verhuurder van kranen, is gespecialiseerd in het omgaan met zware goederen en materialen. In de jaren 30 maakte grootvader Sarens nog gebruik van paard en kar voor het vervoer van boomstammen. De man vader van twaalf kinderen had wellicht nooit kunnen vermoeden waar zijn bedrijf vele decennia later later zou staan. Na de oorlog maakten de houten wielen plaats voor rubberen banden, de paarden werden na verloop van tijd vervangen door motoren. Laden, lossen, bouwen en vervoeren werden de hoofdactiviteiten van Sarens. Vandaag bestaat de groep uit maar liefst dertig bedrijven die samen meer dan mensen tewerkstellen en een omzet genereren van om en bij de 370 miljoen euro. Sarens is nog steeds een familiebedrijf. De leiding ervan ligt momenteel bij de vierde generatie. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 ACTUA Voorzichtig met vakantiegeld Opgelet! Wie tijdskrediet neemt, krijgt het enkel en dubbel vakantiegeld op zijn rekening. Dat geld kan je beter niet opsouperen, want enkele maanden later moet je het enkel vakantiegeld terugstorten. Dirk De Backere, secretaris van de KBC-ondernemingsraad, klaagt deze kafkaiaanse situatie aan. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Ivan Put Als je een werkgever verlaat, moet hij je het enkel en dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dat dit ook de regel is als iemand beslist om deeltijds te gaan werken, is nog enigszins te begrijpen. Deeltijds werken is eigenlijk een gedeeltelijke uitdiensttreding, legt Dirk De Backere uit, de secretaris van de KBC-ondernemingsraad. Strikt theoretisch bekeken, kan je het beschouwen als een soort opzeg. Toch gebeurde dit vroeger nooit. Tegenwoordig wél. Meer zelfs, ook tijdskrediet wordt nu zo bekeken. Terwijl dat eigenlijk heel bizar is, vindt De Backere. Als je tijdskrediet opneemt, ga je weliswaar minder uren werken, toch is dat eerder een contractuele schorsing dan een gedeeltelijke uitdiensttreding. We maken het bij KBC mee dat medewerkers die zelfs nog maar een tiende van een procent minder gaan werken, omdat ze in een ander arbeidsschema terechtkomen, volledig hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald krijgen. Vermits die mensen uiteraard nog vakantierechten hebben en het jaar erop ook effectief verlofdagen krijgen, wordt dat enkel vakantiegeld later terug gerecupereerd. Thematische verloven Niemand krijgt er kop noch staart aan. Slechts één ding is volgens De Backere zeker: de staat passeert langs de kassa. Ik heb er enkele jaren geleden de toenmalige minister van Werk, Peter Van Velthoven, over aangesproken. Op de vraag waarom die regel nu zo wordt toegepast, moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij ontkende weliswaar formeel dat het verband hield met budgettaire problemen, maar toch is het duidelijk dat overheid op deze manier zo snel mogelijk belastingen en RSZ-ontvangsten wil innen. Die moeten ze later wel deels terugbetalen, maar intussen kennen ze zichzelf toch maar weer een renteloze Je kan mensen wel waarschuwen dat ze hun vakantiegeld moeten terugstorten, maar als die som op je rekening staat, is ze soms heel verleidelijk lening toe. De Backere vernam dat onlangs op het beheerscomité van de RSZ een voorstel op tafel is gegooid om dit systeem voortaan ook te gebruiken voor mensen die zogenaamde thematische verloven nemen, zoals palliatief verlof, medische bijstand of ouderschapsverlof. Zo n thematisch verlof is per definitie van tijdelijke aard en wijst helemaal niet op een verlangen om fundamenteel minder te gaan werken. Ook die mensen gaan dus de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op hun nek krijgen. Dit is zinloos. Dit is simpelweg mensen treiteren. De KBC-man vindt het niet ernstig omdat de overheid zo graag toetert over het creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat en het vereenvoudigen van de administratie. Als de overheid het dan toch goed zo meent met de efficiënte verwerking van de werknemersfiscaliteit, zou ze beter het spelletje zuiver spelen. In financiële nesten Het gevolg van het huidige systeem is immers dat zowel de personeelsdiensten als de werknemers ten prooi vallen aan een administratieve mallemolen. De Backere: De personeelsadministraties moeten de berekeningen maken en proberen dit zo correct mogelijk te doen. De werknemers worden per brief op de hoogte gebracht van wat er met het vakantiegeld gaat gebeuren en waarom. We waarschuwen hen ook dat ze het geld binnen enkele maanden zullen moeten terugstorten. Voor een grote werkgever zoals KBC is dat nog te behappen, maar bij kleinere bedrijven moet dat voor de personeelsdiensten, sociale secretariaten én de werknemers één grote miserie betekenen. En je kan nog tien keer tegen iemand zeggen dat hij voorzichtig moet zijn en moet opletten dat hij dat vakantiegeld niet uitgeeft, de som komt wél op zijn rekening en dan is de verleiding natuurlijk groot. Soms kan dit tot financiële problemen leiden. Als ik goed ben geïnformeerd, hebben zowel werkgevers als vakbonden op het beheerscomité van de RSZ afwijzend gereageerd op het nieuwe voorstel omdat ze slechte ervaringen hebben met dit systeem. Maar blijkbaar wil de overheid er niet van afwijken. De implementatiedatum van de nieuwe regel voor thematische verloven is nog niet bekend, maar vermits het al besproken is, zal het niet zo lang meer op zich laten wachten. Ik kan alleen maar hopen dat de overheid zich toch nog bezint. Dirk De Backere, secretaris KBC-ondernemingsraad: Ook wie palliatief of ouderschapsverlof neemt, gaat de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op zijn nek krijgen. Dat is mensen treiteren.

10 Rand gevallen Mobiele kapper Ook kappers moeten mee met hun tijd. David Lenaerts, al vijftien jaar kapper in Turnhout, is zich daar helemaal van bewust. Al jaren droomde van een kant-en-klare kapperszaak die hij overal zou kunnen meenemen. Op 7 februari komt zijn meest harige wens uit. Dan stelt David tijdens de Antwerpse Venuez beurs Decontainer voor, een lege zeecontainer omgebouwd tot mobiel kapsalon. De kapper die aan huis komt, kenden we al. David gaat een stapje verder: hij kan zijn kapperszaak naar eender waar meenemen. Het idee kreeg hij vorig jaar op vakantie in Tanzania. Daar zag hij een plaatselijke kapper die de lokale bevolking ontving in een afgedankte container. Terug thuis kocht David een zeecontainer en verbouwde die tot een modern salon dat makkelijk en veilig te verplaatsen valt, met ramen en een muziekinstallatie voor de gezelligheid. Een nadeel: een vast adres heeft Davids container niet. Wie wil weten waar de Decontainer zich bevindt, kan terecht op de bijhorende website. Don t hire jerks Zelfs niet als ze enorm getalenteerd zijn. Dat is het advies van Michael Lebowitz, stichter en ceo van het Amerikaanse communicatiebureau Big Spaceship. Als ik rekruteer, vertelt Lebowitz in The New York Times, heb ik een uitgesproken voorkeur voor mensen die ik zelf leuk vind, ook al zijn dat niet altijd de beste kandidaten. Uiteindelijk ben je daar wel het meest mee gediend, meent de ceo. Het grote probleem met de jerks is dat ze tijdens sollicitatiegesprekken de perfectie zelf zijn, maar daarna de sfeer op de werkvloer volledig verknallen. En aangezien we een derde van ons leven op kantoor doorbrengen, moet dat op zijn minst een plaats zijn waar we graag naartoe gaan, gaat Lebowitz verder. Zijn eigen grote fout, zo geeft hij toe, is dat hij dergelijke werknemers in het verleden vaak te veel aandacht gaf. Ik behandelde hen als rocksterren. Maar ik heb daaruit geleerd. Nu zeg ik veel vlugger: take your show someplace else. Kopje koffie? Dat koffie opkikkert, is bekend. Het spul bestrijdt slaperigheid, vermoeidheid en bezorgt u een instant energiestoot. Althans, als u een vrouw bent. Dat is de verrassende conclusie van een onderzoek aan de Bristol University naar het drinken van koffie in stresserende situaties. Zeer effectief voor vrouwen, menen de onderzoekers. Zij presteren opmerkelijk beter na een espresso of twee. Mannen niet. Bij hen zorgt de cafeïne voor minder zelfvertrouwen. Mannen met stress en koffie in het lijf zouden er ook langer over doen om hun werk gedaan te krijgen. Belachelijke studie, zal u zeggen. Misschien, maar stel u eens voor dat het waar is. Aangezien het nog steeds vooral mannen zijn die de dienst uitmaken in het bedrijfsleven, kan het drinken van een koffie te veel plots verstrekkende gevolgen hebben. Want wat doen mannen tijdens vergaderingen? Inderdaad: stressen en koffiedrinken. Beide vaak in enorme hoeveelheden. Zet een hoop vrouwen en een dampende thermos aan dezelfde tafel en de vergadering zal niet alleen minder lang duren, het probleem wordt misschien zelfs opgelost. Zo klaar als een klontje lijkt ons dat. (wv) BEROEPSGEHEIM Kris De Bruyne, zanger/songschrijver m creatief te zijn, moet ik Oop verplaatsing. Thuis speel ik zelden piano of gitaar. Daar wil ik vooral papa zijn. Privé en werk zijn twee gescheiden werelden. Mijn nieuwe cd moest een antwoord worden op mijn vorige Westende Songs. Dat was een plaat die erg beïnvloed was door het grijze weer aan onze kust. Ik wou er een zonnig vervolg op. Dat kun je enkel hier schrijven, zie mijn vriend en striptekenaar Marc Legendre, die op het Spaanse eiland El Hierro woont. De omgeving waarin ik werk, heeft altijd zijn impact op mijn geest. Als ik aan een nummer begin, weet ik nooit waar het zal eindigen. Liedjes ontstaan organisch. Ik pluk ze uit de lucht. Ik wil de verhalen op me af laten komen. Soms duurt het drie jaar voor ik een eigen song begrijp. Dat is spannend én therapeutisch. Ik heb jaren gekend waarin niets op papier kwam, maar daar heb ik me nooit druk om gemaakt. De songs komen wanneer ze komen. Werk is nooit af Bijna 90 procent van de liedjes begint met de melodie. Vervolgens kijk ik op de tekstbladen waar ik af en toe zinnetjes op noteer die ik ergens heb opgevangen. Soms kunnen citaten uit boeken een goede aanzet geven tot een song. De schrijfsels van Simon Carmiggelt en Bob den Uyl hebben zo al hun dienst bewezen. Op basis van zo n tekstflard begin ik dan. Ik vermoed dat het te vergelijken is met hoe Jackson Pollock schilderde. Hij maakte ook nooit voorstudies. Ik beschouw mijn liedjes eerder als beeldhouwwerken. De plastische kunst is even belangrijk voor me geweest als Bob Dylan of de blues. Ik heb niet de indruk dat ik mijn eigen stem al heb gevonden. Met elke nieuwe plaat wil ik beter doen. Ik weet niet waar die creatieve drang, of is het dwang, vandaan komt. Ik betwijfel of ik ooit zal kunnen beslissen dat een plaat mijn laatste is. Het werk is nooit af. De rode draad? In alles wat ik doe, zit zelfspot. Tot mijn spijt stel ik vast dat er te weinig gelachen wordt met mijn songs. Uiteraard zit er veel weemoed in, maar ook een verlangen om te ontsnappen aan de realiteit. Twee glazen wijn Repeteren doe ik nooit. Ik laat de groep kennismaken met de liedjes, en dat is het. Hoe we ze spelen, wil ik aan het moment overlaten. Het lijkt alsof ik op die manier de chaos omarm, maar eigenlijk vind ik daar net structuur in. De rituelen op tournee zijn overigens wél streng gedisciplineerd. Ik stel zelf de callsheets op, die aangeven op welk uur de muzikanten waar aanwezig moeten zijn. De catering, de briefing: alles is heel strak gepland. Als de timing niet helemaal klopt, raak ik in paniek. Drie kwartier voor we op moeten, sta ik erop dat alle muzikanten samen zitten en drink ik twee glazen wijn. Daar ben ik bijna autistisch in. Die perfecte organisatie heb ik nodig om op het podium zelf te kunnen improviseren. (pvd) Om creatief te zijn, moet ik op verplaatsing. Thuis speel ik zelfden piano of gitaar, daar wil ik vooral papa zijn

11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik onderhoud en herstel bloedanalyseapparaten voor laboratoriumpartner Abbott Diagnostics in België en Luxemburg. Dat laboratoriummateriaal wordt onder meer gebruikt in aidsonderzoek, voor analyses van witte en rode bloedlichamen of om chemische samenstellingen te kennen. Mijn gsm rinkelt als de resultaten niet meer kloppen, of als een bedieningspaneel tilt slaat en klanten het noodnummer van Abbott bellen. Naast informaticaproblemen los ik ook mechanische en elektronische pannes op ANABEL-LISE LE ROUX (29), BRUSSEL Beroep: field service engineer Privé: ongehuwd, geen kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: bedrijfswagen en compensatie-uren Doe je je job graag? Het is best wel afwisselend. Ik heb heel diverse klanten en het arsenaal van laboratoriumapparaten wordt geregeld vernieuwd, zo leer ik telkens iets bij. Het vaak op de baan zijn, neem ik erbij. Het is wel grappig om af en toe de reacties te zien als ik met een zware compressor binnenwandel. Vooral van vrouwen. Wat vind je van je inkomen? Mijn job is zeer goed betaald. Ik ben nu twee jaar aan de slag. Spaar je? Af en toe, 400 tot 500 euro per maand Wat is je grootste kost? Mijn top drie wordt aangevoerd door de 600 euro huishuur gevolgd door 300 euro reiskosten en 290 euro voeding. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan overdreven comfort zoals een flatscreen-tv, een afwasmachine, luxekledij of schoonheidsproducten. Waar geef je met plezier geld aan uit? Kwaliteitsvolle slowfood, cultuur en tweedehandsspullen kunnen mij bekoren. Ik doneer ook regelmatig aan ngo s en ondersteun een bevriende Senegalese familie via Western Union. Waar droom je van? Van een PhD in de biofysica. (mr) LUNCHTIME Klant is koning ***** Freshness with style, dat is het motto dat in trotse letters op het hoge raam van broodjesbar Rue Royale prijkt. Wanneer je in de vroege, nog donkere uurtjes de deur opent al om 6 uur s morgens over de gelijknamige Koningstraat wandelt, oogt de zaak met haar zacht licht, mezzanine en rode accenten alvast bijzonder warm en uitnodigend. Reden genoeg om die stijlvolle versheid eens van dichterbij te bestuderen. Pannenkoeken Binnen, aan de hoge houten tafels met barkrukjes, zitten de eerste klanten de krant te lezen en op het internet te surfen. Draadloos internet en verschillende dagbladen zijn hier ter beschikking. Aan de muur hangen portretten van Aziatische schoolkinderen. Van op de eerste verdieping heb je, over de lage balustrade, een mooi uitzicht op de redacties van de krant Le Soir. De geur van koffie en ontbijt maken het zaakje af. Op de koeltoog staan manden met boterkoeken, chocoladekoeken en croissants. Wie voor een uitgebreider ontbijt wil gaan, kan een portie eieren met spek bestellen (4,50 euro). Tussen de vele verse lekkernijen zien we ook een flinke stapel pannenkoeken liggen. Daarnaast en dat is waar het motto van Rue Royale vooral op van toepassing lijkt liggen er heerlijke zongedroogde tomaatjes, gegrilde aubergines en frisse courgettes te blinken als in een echte Italiaanse lunchbar. Beetje royaler Ik kies voor een van de speciale broodjes hier toepasselijk royals genaamd om mee te nemen. De Royal Brie een wit broodje met pecannoten, tomaten, honing en brie blijkt een uitstekende keuze. De versheid van de ingrediënten staat inderdaad buiten kijf en de combinatie ervan smaakt verfrissend. Voor 4 euro zou de portie wat mij betreft wel een beetje royaler mogen zijn. Ook een warme lunch is hier mogelijk, al is de kaart niet bijzonder uitgebreid. Een panini, croquemonsieur (4 euro) en dagsoep (3 euro) behoren tot de mogelijkheden. Dessertjes zijn er in de vorm van kleine taartjes, yoghurt en fruit. Wie hier rond het middaguur komt binnenvallen, mag overigens een lange rij verwachten. Geen nood, de bediening gaat bijzonder snel en ondertussen wordt er vrolijk gekletst. Rue Royale is iedere werkdag geopend van 6u tot 16u. (mo) Rue Royale Koningstraat Brussel jobat.be/lunchtime

12 ZORGSECTOR De chef die minder verdient Een verpleegkundige kan, door de bijzondere toeslagen voor weekend- en nachtprestaties, méér verdienen dan zijn leidinggevende. Dit frustreert niet enkel de hoofdverpleegkundigen. Ook de werkgevers vragen een punt te zetten achter deze absurde situatie. Tekst: Peter Van Dyck Verpleegkundige Ann, in het bezit van een master, verdient op jonge leeftijd 30 procent meer dan haar collega Bart, die een bachelordiploma heeft en voor een vlakke loopbaan kiest. Wanneer Ann op haar 30ste hoofdverpleegkundige wordt, is de loonspanning tussen de twee echter quasi volledig weggewerkt. Collega Christine, die bedankt voor een leidinggevende functie en een bijzondere beroepstitel geriatrie haalde, wat haar een premie oplevert, komt er uiteindelijk nog het beste vanaf. Op jonge leeftijd verdient zij al evenveel als een even oude hoofdverpleegkundige en vanaf haar 30ste steekt ze de leidinggevende zelfs voorbij. Het spreekt voor zich dat steeds meer mensen de piste van Christine bewandelen, ook al hebben zij de capaciteiten om het tot hoofdverpleegkundige te schoppen. En dat terwijl deze functie een belangrijke hoeksteen vormt voor de organisatie en de kwaliteit van de gezondheidszorg. In juni 2009 al trok de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorziening aan de alarmbel. Deze adviseerde een loonspanning van meer dan 35 procent. Ondenkbaar in de privé De hoofdverpleegkundigen stellen vast dat er intussen niets is veranderd. Nochtans kaart de Vlaamse Werkgroep Functiewaardering Hoofdverpleegkundigen (VWFH), opgericht tijdens de witte woede van eind jaren 80, het probleem van de povere verloning al zo n acht jaar aan bij politici en kabinetsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hoewel de verhoging van de loonspanning een minimale impact zou hebben op het totale zorgbudget, valt onze eis bij elke bespreking weer van tafel, betreurt Servaas Sierens van de VWFH. Insiders als Walter Cornelis, tot 2005 nationaal secretaris van de LBC en in die hoedanigheid lange tijd het boegbeeld van de witte woede, bevestigen dat het effect van een loonsverhoging voor de hoofdverpleegkundigen zo beperkt zal zijn dat het nooit ten koste kan gaan van andere noden in de zorgsector. Het gaat hier echt niet om meer dan euro. Het vraagt slechts een kleine inspanning. In de privésector zou hier al lang een mouw aangepast zijn, benadrukt Herman Claus, voorzitter van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK). Het NCK heeft de werkgroep van hoofdverpleegkundigen de hand gereikt om samen méér op het debat te wegen. Al geven de klassieke vakbonden toe dat er een probleem is, toch komt het bij de finale onderhandelingen voor een sociaal akkoord van de non-profit sector nooit aan bod, constateert Claus. Dit komt omdat de hoofdverpleegkundigen slechts een kleine fractie van hun ledenbestand vormen. Je ziet dat tijdens de besprekingen vaak wordt ingezet op de bedienden. Het algemene gevoel is: voor de kaderleden, waartoe de hoofdverpleegkundigen behoren, is er al genoeg voorzien. Extralegale voordelen Zo pas werd bekend dat de federale regering van lopende zaken 50 miljoen euro uitttrekt voor de financiering van maatregelen in het kader van het sociale akkoord van de non-profit sector voor Dat geld is bestemd voor de creatie van nieuwe jobs, de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor werknemers in de sector en een salaristoeslag voor oncomfortabele prestaties. Met andere woorden: ook deze keer zullen de extra middelen aan de hoofdverpleegkundigen voorbijgaan. We kunnen niet anders dan druk blijven zetten op de sociale onderhandelaars: het zijn zij die samen met de politiek de knoop moeten doorhakken, zegt een moedige Servaas Sierens. We willen garanties in plaats van de mooie beloftes die ons vroeger werden gedaan. Daarom vinden we het ook belangrijk dat de publieke opinie onze bezorgdheden kent. De hoofdverpleegkundigen genieten overigens de volle steun van hun werkgevers. De huidige situatie is ook voor de ziekenhuizen nadelig. Sommige van deze instellingen compenseren de lage loonspanning nu al met extralegale voordelen. Algemene ziekenhuizen hebben op dat vlak wel wat mogelijkheden. Omdat zij technische prestaties kunnen vergoeden, kunnen ze wat buiten de lijntjes van de cao kleuren, vertelt Anne Van Haesendonck, personeelsdirecteur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Psychiatrische ziekenhuizen als de onze zijn qua financiering evenwel volledig afhankelijk van de ligdagprijs. Dit betekent dat wij geen vetpotje hebben voor extralegale voordelen. Niettemin wil ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw dit niet langer met lede De verhoging van de loonspanning kost niet meer dan euro. In de privésector zou hier al lang een mouw aan gepast zijn Herman Claus, Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be

JOBAT EMPLOYMENT MONITOR JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14. + 5.506 jobs op jobat.be Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JO LIBEER We zijn het al zo lang ontroerend eens blz. 6 JILL PEETERS Alsof de wolken tegen me

Nadere informatie

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE

4 op de 10 werknemers willen binnen de 2 jaar een nieuwe werkgever HOE MOET HET NU VERDER? KOEN BUYSE Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ANDERS HOE MOET HET NU VERDER? 4 scenario s gewikt en gewogen blz. 4 KOEN BUYSE Zornik na het sabbatjaar

Nadere informatie

Meer jobs, moins de travail?

Meer jobs, moins de travail? Zaterdag 4 en zondag 5 september 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Meer jobs, moins de travail? Voor- en nadelen van een gesplitste arbeidsmarkt ASSESSMENTS Kan

Nadere informatie

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat.

Vinden ze nog werk? Opel Antwerpen De eerste outplacement resultaten. Jobs in Oost-Vlaanderen vanaf blz. 16. + 6.813 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2010 IVAN DE WITTE EN BRECHT DECROOS geven u uw verdiende loon blz. 4 BEROEPSGHEIM Barbara Sarafian

Nadere informatie

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Meer ambitie dan conditie? Ormit test starters op fysieke paraatheid JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be ENQUÊTE Ouderenzorg: een fijne job? blz. 4 BISSCHOP BONNY Met lood in de schoenen blz. 10 JAN

Nadere informatie

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat.

De helft haakt af. Vrijwillig het leger in JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in HR, Rekrutering & Selectie vanaf blz. 14. + 9.157 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 12 en zondag 13 februari 2011 BEROEPSGEHEIM Jan Eelen, regisseur van De Ronde blz. 10 EEN JOB IN HET BUITENLAND Eerst de werf,

Nadere informatie

Komt er wel een sociaal akkoord?

Komt er wel een sociaal akkoord? Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2010 RUTH LASTERS Beste meneer Volckers,... blz. 13 HOUD DE DIEF Belgische werknemer steelt 222 miljoen

Nadere informatie

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails?

Overheid vs. privé. Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN BART CANNAERTS COLUMN. Hoe overtuigend zijn jouw mails? Zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Overheid vs. privé Hoe groot is het verschil nog? VERLEIDEN MET WOORDEN Hoe overtuigend zijn jouw

Nadere informatie

en verplicht heroriënteren

en verplicht heroriënteren Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 11 en zondag 12 december 2010 AN DE JONGHE Op zoek naar het alfavrouwtje blz. 9 SMOORVERLIEFD Het beroepsgeheim van Koen De

Nadere informatie

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder

+6.921 HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Z A T E R D A G 2 2 T / M V R I J D A G 2 8 S E P T E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven HOE UITGEKOOKT IS HET BELGISCHE CRISISRECEPT? Er was jobbehoud, maar we werkten veel minder Sven Gatz

Nadere informatie

Schaarste op de arbeidsmarkt

Schaarste op de arbeidsmarkt Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be BANK & FINANCIËN 1 op 3 wil ander werk blz. 9 ADRIAAN VAN DEN HOOF Ik doe alles uit extreme goesting

Nadere informatie

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be

Wouter Dubbel. Verwacht niet te veel van de politiek. Jobs bij Top Employers vanaf blz. 14. + 7.211 jobs op jobat.be Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 4 en zondag 5 december 2010 CAROLINE VAN DER HEYDEN Bio-ingenieur te paard blz. 9 JOOST VANDECASTEELE Ik weiger een sukkel

Nadere informatie

KEERPUNT IN EEN CARRIÈRE? JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 6.850 jobs op Jobat.be Jobdossier HR, Werving & Selectie vanaf blz. 14

KEERPUNT IN EEN CARRIÈRE? JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 6.850 jobs op Jobat.be Jobdossier HR, Werving & Selectie vanaf blz. 14 Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be JAN DENYS Talent is overschat Blz. 3 ECONOMISCHE MIGRATIE Hét wondermiddel? Blz. 6 COLUMN De eerste

Nadere informatie

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid.

Lonen van een miljoen? Daar geloof ik niet in. Hendrik Bogaert DOSSIER OVERHEID. de staatssecretaris. FOD Sociale Zekerheid. Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Niet alles aan Amerika is fake Blz. 3 OPINIE Rugzak weegt te zwaar Blz. 10 GUY STANDING

Nadere informatie

Mijn job? L art du nu

Mijn job? L art du nu Zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HOUD DE DIEF Mag mijn baas me fouilleren? blz. 2 EXTRALEGAAL Hoeveel voordelen heeft u? blz.

Nadere informatie

het nieuwe werken De komende

het nieuwe werken De komende Zaterdag 4 en zondag 5 juni 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HET POLITIEVERHOOR Niet zoals op tv blz. 6 JENS MORTIER Zoekende tot 27 blz. 10 ANSEEL & DENYS Ons

Nadere informatie

Ook allochtonen maken fouten

Ook allochtonen maken fouten Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 SOLLICITEREN BIJ JEROOM De tekenafdeling zit in Pakistan blz. 10 KANTOOR BEDIENDEN Krijgen ze loon

Nadere informatie

Wie beschermt de sollicitant...

Wie beschermt de sollicitant... Zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Wie beschermt de sollicitant... als de werkgever er de kantjes af loopt? GEK OF GENIAAL? Ontslag

Nadere informatie

Jongeren over hun baas

Jongeren over hun baas Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 18 en zondag 19 december 2010 50-PLUS Helft vindt werk na begeleiding blz. 9 CARTOONIST KIM Jammer dat ik een eigen stijl

Nadere informatie

Rudi Vranckx. Zonder angst zou ik gekke dingen doen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in Milieu & Energie vanaf blz. 16. + 12.634 jobs op jobat.

Rudi Vranckx. Zonder angst zou ik gekke dingen doen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs in Milieu & Energie vanaf blz. 16. + 12.634 jobs op jobat. Zaterdag 7 en zondag 8 mei 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MILIEU & ENERGIE Kiezen we voor wind of zon? blz. 12 Rudi Vranckx LOGO-LOGICA Blauwe vijver was Chinese

Nadere informatie

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR

Gek. job? van je. Psychisch welzijn op het werk. ontslagen na 10 jaar drankmisbruik JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011 RECHTEN & PLICHTEN Mag je werken in het weekend? blz. 2 STAN VAN SAMANG Ik ben niet bijgelovig,

Nadere informatie

goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16 + 12.184 jobs op jobat.

goed jaar nieuwe Een voor een JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR VDAB telt een derde meer jobs Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 16 + 12.184 jobs op jobat. Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Zaterdag 2 en zondag 3 april 2011 1.100 EURO Het loon van een verkoopster blz. 11 RODDEL & GEPEST Oerdriften op de werkvloer blz. 6

Nadere informatie

Betaal ik meer voor mijn slee?

Betaal ik meer voor mijn slee? Zaterdag 17 en zondag 18 december 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be Ook in 2011 verkoos u Jobat.be tot Site van het Jaar Bezoek onze site en steun Music For Life

Nadere informatie

Wat verdient een starter?

Wat verdient een starter? Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be HASTA LA VISTA Het beroepsgeheim van Geoffrey Enthoven blz. 10 REKRUTEREN IN DE ZORG Roemenen

Nadere informatie

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent

Werkvakanties Een nieuw wapen in de war for talent Zaterdag 20 en zondag 21 augustus 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be OP DE WERKVLOER Mag ik mijn collega controleren? blz. 2 MIJN LOON Ik hoop op maaltijdcheques

Nadere informatie

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat.

Verdien je genoeg? Vergelijk je loon met 50.000 Belgen JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. Jobs bij de Overheid vanaf blz. 16. + 10.009 jobs op jobat. Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be MIJN LOON We proberen te besparen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Dinsdagavond vrijen we blz. 12 ANSEEL

Nadere informatie

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS

INVESTEREN IN JE CARRIÈRE DURF TE STARTERSGIDS Voorbereiding is alles! Dankzij deze tips ben je volledig klaar voor ieder sollicitatiegesprek Het nieuwe werken Op wereldreis en toch aan het werk Op zoek naar het gat in de markt? Wij hadden een babbel

Nadere informatie

Berichten van de werkvloer. Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010. PvdA. PvdA -

Berichten van de werkvloer. Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010. PvdA. PvdA - Berichten van de werkvloer Arbeidsomstandigheden in Nederland anno 2010 PvdA PvdA - Voorwoord De PvdA gelooft in werk, werk, werk, en vooral goed werk! Werk geeft je de mogelijkheden om je te ontplooien,

Nadere informatie

Je werk of je leven?

Je werk of je leven? Zaterdag 12 en zondag 13 november 2011 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be SAN F. YEZERSKIY We zijn allemaal van vlees en bloed blz. 9 GUIDO BELCANTO Choqueren hoeft niet

Nadere informatie

Wat de regering niet gedaan heeft. BELGEN IN DUBAI Geflikt door de fiscus? JONG EN BIJ DE VAKBOND 500.000 jongeren sluiten zich aan

Wat de regering niet gedaan heeft. BELGEN IN DUBAI Geflikt door de fiscus? JONG EN BIJ DE VAKBOND 500.000 jongeren sluiten zich aan Vrijdag 30 april, zaterdag 1 en zondag 2 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be BELGEN IN DUBAI Geflikt door de fiscus? blz. 9 JONG EN BIJ DE VAKBOND 500.000 jongeren

Nadere informatie