N-VA stelt solidariteit niet in vraag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N-VA stelt solidariteit niet in vraag"

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 5 en zondag 6 februari 2011 VOORZICHTIG MET VAKANTIEGELD Dit is mensen treiteren blz. 9 MICHAËL R. ROSKAM De kop is eraf blz. 6 ANSEEL & DENYS Premie voor luiheid, of voor werk? blz. 3 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Philippe Muyters & onze jobs N-VA stelt solidariteit niet in vraag jobs op jobat.be Jobs in de Zorgsector vanaf blz. 14

2 EDITO VRAGEN Wat doet de Vlaamse regering voor onze arbeidsmarkt terwijl alle inkt naar de federale impasse vloeit? Wat doet ze om de werkzaamheidsgraad op te krikken? Om kansengroepen aan het werk te krijgen? Om duurzame jobs te creëren? Veel, heel veel, klonk het toen we deze week Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) opzochten. Het klinkt ook allemaal heel mooi en veelbelovend: de Vlaamse industrie klaarstomen voor de toekomst, de competenties van de actieve bevolking in kaart brengen, het activeringsbeleid optrekken tot en met de 58-jarigen... Toch gaan er heel wat vragen gepaard met die maatregelen. Niet zelden vloeien die voort uit het woordgebruik van onze beleidsmakers. Zo zegt Muyters dat de Vlaamse regering probeert in te zetten op de noodzakelijke Technologie transformatie van onze industrie. Dat de industrie van de toekomst evolueert razendsnel, niet die van vandaag is, weten we allemaal. Net een als we weten dat er nog vergelijking lang niet genoeg zuurstof in de fles zit om een die je deze deftig innovatiebeleid, onontbeerlijk in deze, op poten te zetten. naar het Technologie evolueert razendsnel, een vergelijking die je deze dagen beleid kan moeilijk naar het beleid kan doortrekken. De minister heeft nochtans gelijk, alleen moet de regering niet zeggen het te proberen, maar het ook effectief doen. Nog zo n uitspraak: Vroeger werden werklozen tijdens de eerste drie maanden van hun werkloosheid aan hun lot overgelaten. Nu mag een 50-plusser meteen vragen om jobaanbiedingen te ontvangen. Zonder twijfel een positief contrast met de toestand tot vijf jaar terug. Toen werden werkloze 50-plussers simpelweg niet geactiveerd. Nog positiever zou het zijn, moest die vijftiger niet hoeven te vragen om attent gemaakt te worden op jobs, maar ze simpelweg toegestuurd krijgen. Bij voorkeur na een gesprek met een arbeidsbemiddelaar. Wat ons bij de derde peiler uit het gesprek met Muyters brengt: competentiegericht denken. Een absolute voorwaarde voor een flexibele arbeidsmarkt zonder dode loopbaanstraatjes. Alleen moet die inspanning evenzeer van de burger als van de overheid komen. Dat vereist enige ruimdenkendheid en het verlaten van zekere paden. Voor sommigen geldt het meer dan voor anderen, maar wie in de toekomst niet zonder job wil zijn, mag niet bang zijn van een bokkensprong. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT dagen moeilijk doortrekken ARBEIDSVRAAG Wat zal de Brusselse overheid doen? Jobs creëren die worden ingevuld door mensen uit Vlaanderen of Wallonië? Neen, want daar zou ze geen belang bij hebben Brussels filosoof Philippe Van Parijs uit in Knack zijn twijfels over de responsabilisering van het Brussels Gewest inzake arbeidsmarktbeleid. Als bediende klop ik elk week een tiental overuren. Moet mijn werkgever die vergoeden? De overheid is sterk gekant tegen overwerk. Ze heeft daar twee redenen voor. Ze wil de werknemer tegen overmatig werken beschermen. Ze is ook van mening dat bij structureel overwerk het in tijden van arbeidsschaarste aangewezen is nieuwe werknemers in dienst te nemen veeleer dan het werk te verdelen onder de bestaande werknemers. Overwerk is daarom principieel verboden. Enkel in specifieke door de wet voorziene omstandigheden is overwerk toegestaan. De toegelaten gevallen van overwerk worden steeds gekenmerkt door onvoorzienbaarheid, zowel wat betreft de feiten die aanleiding geven tot meerprestaties, als wat betreft de omvang van de arbeidsprestaties. Het is daarom volstrekt onwettelijk dat je wekelijks overuren presteert tenzij je niet gebonden bent door de arbeidsreglementering, bijvoorbeeld omdat je leidinggevende of handelsvertegenwoordiger bent. In dat laatste geval is er echter geen sprake van overwerk in de wettelijke betekenis van het woord. Inhaalrust Je werkgever moet je inderdaad vergoeden voor het gepresteerde overwerk. Elk overuur geeft je recht op één uur betaalde afwezigheid (inhaalrust). Ook heb je recht op overloon. Dit is een toeslag van 50 procent of 100 procent bij overwerk op zon- en feestdagen. Natuurlijk moet je wel kunnen aantonen dat je (met toestemming van de werkgever) deze bijkomende uren hebt gepresteerd. Dit kan relatief gemakkelijk wanneer een tijdsregistratiesysteem in voege is. De wet laat de partijen slechts beperkte ruimte om een andere vorm van compensatie te voorzien. Een cao kan toelaten dat de toeslag van 50 of 100 procent wordt omgezet in respectievelijk een half of één uur bijkomende inhaalrust. Omgekeerd, kan een werknemer ervoor kiezen om geen inhaalrust te nemen voor de 65 overuren, eventueel verhoogd tot 130 overuren, die hij heeft gepresteerd als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of onvoorziene noodzakelijkheid. Andere vormen van compensatie zijn wettelijk niet voorzien. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Mag ik overuren doen of s nachts werken als ik zwanger ben? Kan ik zelf kiezen wanneer ik recup neem?

3 02 03 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril. Tijdskrediet werd ingevoerd om mensen langer te laten werken. Wellicht is het effect omgekeerd Premie voor luiheid Het bericht ging in de media niet onopgemerkt voorbij. De door de vorige Vlaamse regering gelanceerde, en door de huidige weer afgeschafte, jobkorting zou perverse effecten hebben gehad. Door een extra premie te geven aan werkenden zouden niet meer maar net minder mensen aan het werk zijn gegaan. Zo bleek toch uit wetenschappelijk onderzoek op basis van een econometrisch model genaamd Mefisto. Die Premie voor werk domme politici toch... Of de jobkorting indertijd de beste arbeidsmarktmaatregel was gezien de schaarste aan middelen is een vraag die terecht gesteld kan worden. Daar is elke arbeidsmarktdeskundige het over eens. Neemt niet weg dat de meeste media weer bijzonder selectief waren in hun oordeel ter zake. Ik wil de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek niet in twijfel trekken, ook al weet ik dat een hardnekkige regel inzake econometrische modellen luidt dat er dikwijls uitkomt wat je er vooraf instopt. Mijn probleem ligt elders. Waarom wordt dit econometrisch model enkel en alleen losgelaten op de jobkorting? Waarom bijvoorbeeld niet op het stelsel van tijdskrediet? Eén van de motieven om het stelsel indertijd in te voeren was dat het zou leiden tot langer werken. Wie nu en dan eens kan uitblazen aan de kant houdt het uiteindelijk veel langer vol. Op zich een heel redelijke redenering. Alleen, tot op heden is daar geen enkel bewijs voor geleverd. Wellicht is het effect net omgekeerd. Heel wat mensen in tijdskrediet gaan nadien minder werken. Eens men een bepaald levensritme gewoon is, blijkt het zeer moeilijk om professioneel harder te schakelen. Zo stromen werknemers ook veel gemakkelijker door van voltijds naar deeltijds dan omgekeerd. Als de jobkorting al een luiheidspremie wordt genoemd, hoe moeten we dan de vergoeding voor het tijdskrediet noemen? Is het niet vreemd dat we over dit fenomeen sowieso weinig horen in de meeste media? Als er studies over gepleegd worden, komen ze in de media niet uitgebreid aan bod, zeker niet in vergelijking met de aandacht die ging naar de jobkortingstudie. Hoe kunnen we dit verklaren? Het idee is in dit land diepgeworteld dat het prima is om geld te geven aan mensen om niet te werken, zelfs als dit een eigen keuze van de betrokkene is en niet iets dat hen overkomt. We vinden dit zeer sociaal. Maar een extra premie geven aan mensen die aan het werk zijn om hen te belonen omdat ze willen werken in plaats van beroep te doen op een uitkering, daar hebben we het heel moeilijk mee. Dat vinden we asociaal. Ik blijf dit een eigenaardige redenering vinden. De simpele waarheid is dat het geld dat gegeven wordt aan mensen die vrijwillig niet willen werken, moet worden verdiend door zij die wel werken. Daar kan geen Mefisto tegenop. Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad en auteur van Free to work en Uw werk, uw merk. CARTOON

4 ARBEIDSMARKT N-VA stelt solidariteit niet in vraag Dat zijn partij het arbeidsmarktbeleid naar de regio s wil brengen, is niet bepaald een geheim. In afwachting daarvan wil Vlaams minister van Werk Philippe Muyters alvast niet stilzitten. We moeten meer dan ooit inzetten op een echt competentiebeleid. Dat is de toekomst, en dat is nu al Vlaamse materie. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Koen Bauters Over het loonakkoord, dat deze week in het middelpunt van de belangstelling staat, wil Muyters naast minister van Werk ook verantwoordelijk voor Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening en Sport niet veel kwijt. Ik ken het sociaal overleg te goed om niet te weten dat het veel te gevaarlijk is om daar op dit moment als minister een uitspraak over te doen. Mijn mening zal ongetwijfeld voor de ene partij olie op de golven zijn en voor een andere partij olie op het vuur. Ik wil de situatie op geen enkele manier bemoeilijken het is zo al moeilijk genoeg, dat is duidelijk gebleken. Dat de toplui van werkgevers- en werknemersorganisaties tot een akkoord zijn kunnen komen, vindt Muyters alvast dé grote verdienste van het overleg. Ik heb de indruk dat iedereen het akkoord met de nodige tegenzin verdedigt. Wellicht uit realiteitszin: het akkoord moet haalbaar blijven, ook in de huidige economische en politieke context. Alle ogen zijn gericht op de politieke impasse op het federale niveau. Ondertussen blijft de Vlaamse Regering een beetje in de schaduw staan. Wat doet die ondertussen om de werkgelegenheid in Vlaanderen te stimuleren? Eigenlijk heel veel. Ten eerste al ligt dat voor een stuk buiten mijn bevoegdheid proberen we in te zetten op een noodzakelijke transformatie van de industrie. De industrie van gisteren is niet die van morgen. Die hervorming zal andere en nieuwe competenties vereisen. Daarom ben ik er als minister van Werk bij betrokken, naast de minister-president, die ook minister van Economie is. Momenteel evolueren we van een groenboek Industrie met alle adviezen die binnenkomen naar een witboek. Daarnaast en dat vind ik persoonlijk van cruciaal belang hebben we een akkoord bereikt met de Vlaamse sociale partners om de activering op te trekken van 52 naar 55 jaar, en tegen oktober zelfs naar 58 jaar. Toen ik begon als minister heb ik een studie laten maken waaruit bleek dat we op het vlak van werkzaamheidsgraad boven de 50 jaar zeer slecht scoren in vergelijking met andere Europese regio s. Voor wat jongeren betreft zitten we goed. Elke jongere die werkloos is, is er natuurlijk een te veel. Maar op dat vlak zitten we Europees zelfs bij de absolute toppers. Van de 55-plussers in Vlaanderen is er nog slechts 36 procent aan het werk. Ga je naar 60 jaar, dan werkt nog maar 18 procent. Dat zijn enorm lage percentages. Vergeet niet dat we ook nog met de vergrijzing zitten: het aantal mensen dat met pensioen gaat, is veel groter dan het aantal jongeren dat instroomt. Er zal dus een groot tekort ontstaan op de arbeidsmarkt. Tot in 2006 werd er een beleid gevoerd en dat is absoluut zonder kritiek te willen geven op voorgangers, want je moet dat in het licht van de tijdsgeest bekijken waarbij een werkloze eigenlijk alleen naar een nieuwe job begeleid werd wanneer hij jonger dan 50 jaar was. Was je eenmaal de 50 voorbij, dan werden er geen inspanningen meer gedaan om je opnieuw aan het werk te krijgen. Dat was toen ook sociaal zo aanvaard. In 2006 is er een eerste wijziging gekomen, en in 2008 hebben de sociale partners waar ik toen bij zat met de Vlaamse regering het akkoord Samen op de bres voor 50+ gesloten. In een eerste fase gingen we ons richten op 50- plussers tot 52 jaar, en nu komt er dus een verlenging tot 55 en later tot 58 jaar. Daar komt bij dat we ook onze manier van werken zullen aanpassen. De VDAB heeft tijdens de eerste fase van deze nieuwe activeringspolitiek ervaring kunnen opdoen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat 50-plussers veel minder zin hebben om nog samen met jongeren klassikaal een opleiding te volgen. Ze vinden dan zelf ook niet altijd nuttig. Daar moeten oplossingen voor gevonden worden, zoals meer kortetermijncursussen en meer zelfleermogelijkheden. Zal dat akkoord op korte termijn veel zoden aan de dijk zetten? Daar ben ik zeker van. Mensen onder de 55 jaar zullen vanaf 1 april verplicht begeleid worden naar een job. Vroeger was het zo dat een werkloze tijdens de eerste drie maanden na zijn ontslag zelf zijn plan moest trekken. Ook dat is veranderd. Vanaf nu mag een 50-plusser vragen om meteen vacatures toegestuurd te krijgen. Het begeleidingsproces moet interactiever worden en meer oog hebben voor de specifieke noden van 50-plussers. Om een voorbeeld te geven: er zijn veel 50-plussers die tot nu toe nog nooit in hun leven hebben gesolliciteerd, behalve dan toen ze 18 of 20 jaar waren. Zoiets moet je dus automatisch meenemen in een opleidingspak- ket. Ook heroriëntering is van fundamenteel belang. Het is niet omdat mensen heel hun leven in de chemische industrie hebben gewerkt, dat ze enkel nog in aanmerking komen voor een job in de chemische industrie. Nochtans wordt daar momenteel nog vaak vanuit gegaan. Hoe moet het dan wel? Laat ons de competenties en de vaardigheden van die mensen in kaart brengen. Misschien zijn ze wel geschikt om in een heel andere sector aan de slag te gaan. Natuurlijk vraagt dat wel wat flexibiliteit. Het is niet evident om plots in de horeca te beginnen werken wanneer je altijd al in de chemische industrie zat. Maar misschien kán het wel, al zou je er waarschijnlijk nooit uit jezelf aan denken. Onlangs hoorde ik iemand vertellen dat men zich in hotel- en restaurantketens begint te concentreren op huisvrouwen wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen. Het is erg origineel van die werkgevers om zo te denken. Die originele manier van aanpakken zou wijdverspreid moeten zijn. Dat kan dan nog aangevuld worden met eventuele opleidingen om de vaardigheden die je nodig hebt bij te schaven. Uw partij pleit voor een zeer ver doorgedreven om niet te zeggen volledige splitsing van het arbeidsmarktbeleid. Wat zijn daarvan de aantoonbare voordelen? Die voordelen zijn talrijk. Vandaag ben ik voornamelijk bevoegd voor het activeringsbeleid: het begeleiden van werklozen naar werk. Over arbeidsrecht en de verhouding tussen werkgever en werknemer heb ik niet veel te zeggen. Dat is federale materie. Als je al die bevoegdheden op hetzelfde regionale niveau zou brengen, dan kan je dingen aan elkaar gaan linken. Je kan bijvoorbeeld het ontslagrecht gaan koppelen aan een activeringspolitiek. Om een puur hypothetisch voorbeeld te geven: iemand die ontslagen wordt, krijgt een ontslagpremie van zes maanden. Je zou dan kunnen voorstellen dat wie binnen de twee maanden een nieuwe job vindt, geen belastingen moet betalen op de laatste vier maanden van zijn ontslagpremie. Op die manier wordt die persoon veel meer gestimuleerd om een nieuwe job aan te nemen, ook al krijgt hij daarvoor aanvankelijk misschien een iets lager

5 04 05 loon. Doordat je die vier maanden loon belastingsvrij krijgt, kan je die stap op dat moment gemakkelijker zetten. Dat is ook goed voor de staat, want die persoon zal sneller weer aan de slag zijn. Hoe zou zoiets moeten werken in een bedrijf met werknemers uit verschillende regio s? Wat gebeurt er in een bedrijf aan de grens tussen Nederland en België? Wat gebeurt er in West-Vlaanderen, waar heel veel Fransen komen werken? Een bedrijf dat met verschillende nationaliteiten werkt, weet hoe het daarmee moet omgaan. Zo n bedrijf kent de reglementering. In die hele discussie wordt vaak verwezen naar bedrijven met vestigingen in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Het aantal bedrijven dat op die manier in de drie regio s actief is, ligt in heel België rond de 300. Dat zijn er relatief weinig, al zijn ze wel belangrijk. Ze zijn zelfs zo belangrijk, dat ze ook een zetel hebben in bijvoorbeeld Tsjechië en Roemenië en Frankrijk of Nederland. Die bedrijven kunnen daar dus heus wel mee omgaan. Wat veel fundamenteler is, is dat je een arbeidsmarktbeleid kunt voeren dat inspeelt op de plaatselijke noden. Zeker voor de kmo s is dat van groot belang, en kmo s zijn heel belangrijk in een regio als Vlaanderen. Dat brengt me vanzelf bij een tweede voordeel: je zit met een totaal verschillende arbeidsmarkt in Vlaanderen en Wallonië. Voor jongeren scoren we heel goed, voor ouderen helemaal niet. In Wallonië is het grote probleem juist de jeugdwerkloosheid. Toen ik anderhalf jaar geleden aan de slag ging als minister heb ik daarover meteen een aanvaring gehad met Joëlle Milquet (federaal minister van Werk, red.). Zij stelde voor om premies uit te delen aan bedrijven die jongeren gingen aanwerven die zes maanden werkloos waren. Absurd, want in Vlaanderen kunnen bedrijven bijna geen jongeren vinden. De kans dat een jongere hier zes maanden werkloos is, is enorm klein. Om die premie te kunnen krijgen, zou een Hotelketens beginnen huisvrouwen aan te werven wiens kinderen het huis uit zijn. Zij zijn het bij uitstek gewoon om verschillende huishoudelijke taken tegelijk af te handelen Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk werkgever zelfs kunnen beslissen om het aanwerven uit te stellen: Weet ge wat? We nemen hem nu nog niet aan, want over zoveel maanden krijgen we er een extra premie voor. Een ander voordeel is het feit dat je een geïntegreerd beleid kan voeren. Wanneer de VDAB vaststelt dat een werkloze niet ingaat op een uitnodiging voor een gesprek, niet ingaat op een geschikte opleiding en niet ingaat op een geschikte job, dan zet men dat alles op papier en stuurt men dat door naar de RVA. Daar gaan ze vervolgens opnieuw gesprekken aan met die werkloze. Het is toch al te gek om dubbel werk te doen? Het zou veel efficiënter zijn om het sanctioneringsbeleid naar Vlaanderen te halen. Zal een regionalisering van het arbeidsmarktbeleid ook beterschap brengen voor de Waalse burgers? Absoluut. Ook voor hen zal het beleid efficiënter worden en beter inspelen op de plaatselijke noden. Men moet daar geen schrik voor hebben. Ook N-VA stelt solidariteit als dusdanig niet in vraag. Dat kan gerust blijven bestaan. Wat ik wel vraag, is responsabilisering. Stel dat we een eigen sanctioneringsbeleid kunnen voeren, dan moeten de opbrengsten daarvan ook aan Vlaanderen ten goede komen. Je moet verantwoordelijk zijn voor wat je doet. Doen we het zelf wel altijd beter? Karel Van Eetvelt (Unizo) kloeg dit weekend nog over de veel te trage en eng denkende ambtenaren. Het duurt vaak veel te lang voor ondernemers in Vlaanderen de nodige vergunningen krijgen. Geeft u hem gelijk? Ik steun de essentie van wat hij zegt. Een Vlaming die wil investeren, moet vandaag de dag veel geduld hebben. Drie jaar wachten voor je de nodige vergunningen hebt, is niet uitzonderlijk. Ik ken mensen die al zeven of negen jaar wachten. Dat kan toch niet? Als je morgen een auto koopt, dan verwacht je toch niet dat je die pas over drie jaar krijgt? Dan is het model verouderd. Nu, je kan het de administratie moeilijk kwalijk nemen dat ze de regels volgt. De kern van het probleem is dat de regels te moeilijk zijn. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist om heel die procedure te wijzigen en in te korten. In plaats van elf stappen en vijf openbare onderzoeken zullen we het binnenkort doen met vijf stappen, drie beslissingsmomenten en twee goede inspraakmomenten. Wanneer er vandaag iemand naar de Raad van State zou stappen, is de kans erg groot dat er wel érgens een procedurefout gebeurd is. Zo complex is de situatie. We moeten daar dus dringend grote kuis in houden, zonder dat daarom plots zomaar alles moet kunnen.

6 INTERVIEW Martin Scorsese is mijn nonkel Koerier, Formule 1-verslaggever, copywriter en schrijver van handleidingen. Ziedaar het bochtige cv van Michaël R. Roskam, nu regisseur van het bejubelde Rundskop. Bijna zeven jaar duurde het, vanaf het eerste vage idee tot aan de langverwachte release van de film. Ik lijk misschien geduldig, maar eigenlijk ben ik gewoon lui. Tekst: Maud Oeyen / Foto s: Ivan Put Dat van die luiheid lijkt onder de gegeven omstandigheden nochtans een beetje onwaarschijnlijk, en de man nuanceert dan ook: Laat het mij zo zeggen: ik kan goed lui zijn op bepaalde momenten, zonder daar last van te hebben. Anderzijds kan ik ook hard werken, maar dan eerder uit een soort koppigheid omdat ik wil dat het helemaal juist zit. Dat perfectionisme is tekenend voor Roskam, die ook toen er in principe begonnen kon worden met de opnames koos voor meer tijd en bleef schaven aan het scenario. Op dat moment had ik voldoende budget, maar ik moest het met tien draaidagen minder doen. Dat was voor mij een reden om er nog niet mee te beginnen. Beperkingen helpen je vaak ook vooruit. Als je tien dagen minder zou hebben, wat zou je dan schrappen? Wat zou je behouden? Het zoeken naar antwoorden op die vragen brengt op zijn beurt weer nieuwe inzichten. Elk nadeel heb z n voordeel. Je moet je geest scherp houden. Komen er tijdens het draaien zelf ook nog nieuwe inzichten? Niet echt, we hebben gedraaid wat er in het script stond. Plots ben ik wel op een eigenlijk heel eenvoudig idee gekomen. Ik had al een paar keer gezien dat er een kalf geboren werd op de boerderij waar we aan het draaien waren, en ik vond dat heel schoon. Alleen kon ik niet echt inschatten waar ik dat kon plaatsen in de film, wat de betekenis ervan kon zijn. Op een bepaald moment hadden we een uitzonderlijk rustige dag. Het leek wel alsof het zo voorzien was, want juist die dag werd er een kalf geboren. Bovendien waren alle personages aanwezig die we nodig hadden om de scène in het verhaal te integreren. Matthias had nog niet eerder zo n geboorte gezien, hij werd er toch een beetje bleek van. Dat voorval was geheel onvoorzien, we zijn daar met al ons materiaal gewoon opgevlogen, camera hier, licht daar, paneeltje zo. Dat is keigoed gelukt, en opeens wist ik ook waar ik die scène kon plaatsen. De film zit enorm ingenieus in elkaar. Hoe ga je te werk? Als je het soort film wil maken dat ik wilde maken, dan weet je op voorhand: dat wordt knutselen. Je bedenkt dat niet zomaar eventjes. Niet alleen het verhaal is van belang, de structuur is minstens even belangrijk en vraagt ook veel meer tijd en werk. In de eerste plaats ga je op zoek naar sferen. Dat is het begin van alles. Je wil een film maken in een bepaalde traditie: misdaadfilm, film noir,... Ik wilde meegaan in die traditie van op spanning drijvende films. Films waarin heel veel metaforen mogelijk zijn en waarin je heel veel lagen kan plaatsen. Dan moet je op zoek naar een universum en een verhaal. Ik heb een tijdlang verschillende milieus in de gaten gehouden. Niet alleen het wereldje van de hormonenmaffia, maar ook andere Belgische misdaadfenomenen. Je laat je ook inspireren door andere films en auteurs. Boerenfilms kan je een beetje beschouwen als onze Vlaamse westerns, al zat daar geen grote cinema tussen. En dan is er ook de invloed van echte Vlaamse schrijvers als Hugo Claus en Louis Paul Boon zeker Boon, met verhalen als Eros en de eenzame man. Ik zie het voor me als een soort van stamboom. Akira Kurosawa is een filmische grootvader voor mij. Martin Scorsese is mijn oudste nonkel. Steven Spielberg is een neefje. Brian De Palma is mijn rare nonkel die ik af en toe eens tegenkom. Orson Welles is een of andere grootnonkel, en the Coen Brothers zijn mijn twee jongste nonkels. In die familie wil ik mijn films maken. Toevallig ook ergens een verre achterneef zitten in de Vlaamse filmwereld? Nee, helaas Begrijp me niet verkeerd, ik heb veel respect voor mijn voorgangers. Als je bedenkt in welke omstandigheden zij hier soms cinema hebben moeten maken: niet velen zouden hen dat hebben nagedaan. Maar we missen een bepaalde cultuur op dat vlak. Dat heeft ook te maken met het industriële aspect van cinema. Film is kunst, maar het is ook industrie. Het kost veel geld. Een langspeelfilm zal je hier bij ons min of meer hetzelfde kosten als in Amerika, maar de afzetmarkt is lang niet even groot. Als één procent van de Amerikanen naar die film gaat kijken, dan zijn dat zes miljoen mensen. Daarvoor moeten we in Vlaanderen al honderd procent van de bevolking bereiken. Nochtans was de kostprijs dezelfde. Wij kunnen hier geen industrie uitbouwen die zo winstgevend is dat je kunt groeien. In Denemarken hebben ze een heel stevig beleid waarbij veel geïnvesteerd en geëxporteerd wordt, maar zelfs daar blijf je met een probleem zitten. Wat wij hier uiteindelijk te zien krijgen aan Deense films is nog altijd maar afkom-

7 06 07 Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals nu Michaël R. Roskam, regisseur Rundskop stig van misschien twee procent van al hun auteurs. De rest blijft daar. Tegenwoordig kan je winsten boeken op basis van à kijkers. Dan kan je je film wel min of meer terugbetalen, afhankelijk van het budget. Eigenlijk had het budget voor deze film trouwens twee keer zo groot moeten zijn, dan hadden we iedereen een eerlijk loon kunnen betalen. Je kreeg subsidies van vijf verschillende overheden. Wel handig, zo n federaal land. Nederland is er ook bij. Als we de film enkel met Vlaamse middelen hadden gemaakt, had Rundskop er nooit uitgezien zoals hij er nu uitziet. Dankzij de middelen en het talent uit Wallonië, Brussel en Nederland is de film er enorm op vooruit gegaan. Als we dat niet hadden gehad, hadden we onze ambities moeten terugschroeven. Heel tekenend, vind ik dat. Ons doel was niet alleen kwaliteit, maar ook samenwerking. Het feit dat je die samenwerking als een doel op zich beschouwt, maakt deel uit van een ambitie. Dat mankeert momenteel in de politiek. Op de to-do-list van de politiek zou moeten staan: samenwerking. We zouden een federale minister moeten hebben voor interregionale en intercommunale samenwerking. Een coach die Vlamingen, Walen en Brusselaars fatsoenlijk kan laten samenwerken. Arno, bijvoorbeeld. Die zou dat heel goed doen. Zowat iedereen is laaiend enthousiast over de film. Had je die positieve commentaren verwacht? Ik zou vooral willen dat die commentaren zich vertalen in een grote publieksopkomst. Wie weet staat er over enkele weken in de kranten: Ondanks de veelbelovende kritieken was de opkomst zeer mager. Pas op, dat kan, hé. Je voelde wel op de set dat we iets aan het maken waren. Dat er iets in zat. Mathias, Jeroen, alle andere acteurs: het zijn allemaal toppers. Iedereen zat op een perfecte golflengte. Ondanks de inhoud van de film hing er een sfeer van goesting en enthousiasme. Het was een crew om mee naar de oorlog te gaan. Fantastisch. Mocht het kunnen, ze kregen van mij allemaal een vast contract. (lacht) Matthias Schoenaerts steekt zijn lof niet onder stoelen of banken. Hij heeft het over waarschijnlijk de beste Belgische film ooit. Durf je nog wel aan een tweede langspeelfilm te beginnen? Natuurlijk, hij heeft het over de beste film tot nu toe. Je moet de lat altijd een beetje hoger leggen. En wacht maar, er komt ook nog veel ander talent aan. Misschien is er volgend jaar alweer sprake van een nieuwe beste Belgische film ooit. Iedereen moet gewoon steengoede films maken. Als mijn film jonge gasten inspireert om ervoor te gaan en het nog beter te doen, dan kan ik daar alleen maar blij om zijn. En dan heb ik ook weer een reden om het op mijn beurt nóg beter te doen. Al is het maken van films natuurlijk geen competitiesport. Het gaat niet om een wedstrijdje beste filmmaker van België. Is het eigenlijk moeilijk om filmmaker te worden in ons land? Easy is boring. Het is niet evident, maar het is zeker ook niet onmogelijk. Uiteraard word je dat niet van de ene dag op de andere. Ik heb nog allerlei maffe jobs gedaan vroeger (Roskam werkte onder andere als koerier, als Formule 1-verslaggever, als copywriter en als handleidingenschrijver, red.). Eigenlijk wilde ik oorspronkelijk striptekenaar worden. Ik volgde eerst twee jaar grafische vormgeving aan Sint-Lukas in Brussel, maar daar moest je dan één opdracht per jaar maken. Ze vroegen dan om een kalender te ontwerpen voor iets of iemand. Alle respect voor mensen die kalenders maken, maar dat interesseerde me niet. Ik wilde verhalen vertellen. Omdat ik geïnteresseerd was geraakt in concepten, ben ik na twee jaar overgeschakeld op schilderkunst. Dat deed ik wel graag. In die periode heb ik ook strips getekend. Daar waren ze wel niet van op de hoogte bij schilderkunst, want strips werden toch beschouwd als een wat banale kunstvorm. Ik had toen al wel het vage idee: ooit ga ik een film maken. Maar ik wilde eerst zo veel goede schilderijen maken dat mensen zot genoeg zouden zijn om mij geld te geven voor een film. Na een tijdje begon ik te voelen dat ik in mijn schilderijen niet kon vertellen wat ik wilde vertellen. Toen kreeg ik plots de kans om een kortfilm te draaien met de hulp van een bevriende producent. We hebben een dossier ingediend, we kregen een beetje geld en we konden die film maken. Dat voelde voor mij als thuiskomen. Alles wat ik graag doe en wat me interesseert, zit in cinema.

8 WERKBEELD De Sarens Group Foto s: Ivan Put De Sarens Group, verhuurder van kranen, is gespecialiseerd in het omgaan met zware goederen en materialen. In de jaren 30 maakte grootvader Sarens nog gebruik van paard en kar voor het vervoer van boomstammen. De man vader van twaalf kinderen had wellicht nooit kunnen vermoeden waar zijn bedrijf vele decennia later later zou staan. Na de oorlog maakten de houten wielen plaats voor rubberen banden, de paarden werden na verloop van tijd vervangen door motoren. Laden, lossen, bouwen en vervoeren werden de hoofdactiviteiten van Sarens. Vandaag bestaat de groep uit maar liefst dertig bedrijven die samen meer dan mensen tewerkstellen en een omzet genereren van om en bij de 370 miljoen euro. Sarens is nog steeds een familiebedrijf. De leiding ervan ligt momenteel bij de vierde generatie. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 ACTUA Voorzichtig met vakantiegeld Opgelet! Wie tijdskrediet neemt, krijgt het enkel en dubbel vakantiegeld op zijn rekening. Dat geld kan je beter niet opsouperen, want enkele maanden later moet je het enkel vakantiegeld terugstorten. Dirk De Backere, secretaris van de KBC-ondernemingsraad, klaagt deze kafkaiaanse situatie aan. Tekst: Peter Van Dyck / Foto: Ivan Put Als je een werkgever verlaat, moet hij je het enkel en dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je al hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Dat dit ook de regel is als iemand beslist om deeltijds te gaan werken, is nog enigszins te begrijpen. Deeltijds werken is eigenlijk een gedeeltelijke uitdiensttreding, legt Dirk De Backere uit, de secretaris van de KBC-ondernemingsraad. Strikt theoretisch bekeken, kan je het beschouwen als een soort opzeg. Toch gebeurde dit vroeger nooit. Tegenwoordig wél. Meer zelfs, ook tijdskrediet wordt nu zo bekeken. Terwijl dat eigenlijk heel bizar is, vindt De Backere. Als je tijdskrediet opneemt, ga je weliswaar minder uren werken, toch is dat eerder een contractuele schorsing dan een gedeeltelijke uitdiensttreding. We maken het bij KBC mee dat medewerkers die zelfs nog maar een tiende van een procent minder gaan werken, omdat ze in een ander arbeidsschema terechtkomen, volledig hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald krijgen. Vermits die mensen uiteraard nog vakantierechten hebben en het jaar erop ook effectief verlofdagen krijgen, wordt dat enkel vakantiegeld later terug gerecupereerd. Thematische verloven Niemand krijgt er kop noch staart aan. Slechts één ding is volgens De Backere zeker: de staat passeert langs de kassa. Ik heb er enkele jaren geleden de toenmalige minister van Werk, Peter Van Velthoven, over aangesproken. Op de vraag waarom die regel nu zo wordt toegepast, moest hij het antwoord schuldig blijven. Hij ontkende weliswaar formeel dat het verband hield met budgettaire problemen, maar toch is het duidelijk dat overheid op deze manier zo snel mogelijk belastingen en RSZ-ontvangsten wil innen. Die moeten ze later wel deels terugbetalen, maar intussen kennen ze zichzelf toch maar weer een renteloze Je kan mensen wel waarschuwen dat ze hun vakantiegeld moeten terugstorten, maar als die som op je rekening staat, is ze soms heel verleidelijk lening toe. De Backere vernam dat onlangs op het beheerscomité van de RSZ een voorstel op tafel is gegooid om dit systeem voortaan ook te gebruiken voor mensen die zogenaamde thematische verloven nemen, zoals palliatief verlof, medische bijstand of ouderschapsverlof. Zo n thematisch verlof is per definitie van tijdelijke aard en wijst helemaal niet op een verlangen om fundamenteel minder te gaan werken. Ook die mensen gaan dus de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op hun nek krijgen. Dit is zinloos. Dit is simpelweg mensen treiteren. De KBC-man vindt het niet ernstig omdat de overheid zo graag toetert over het creëren van een bedrijfsvriendelijk klimaat en het vereenvoudigen van de administratie. Als de overheid het dan toch goed zo meent met de efficiënte verwerking van de werknemersfiscaliteit, zou ze beter het spelletje zuiver spelen. In financiële nesten Het gevolg van het huidige systeem is immers dat zowel de personeelsdiensten als de werknemers ten prooi vallen aan een administratieve mallemolen. De Backere: De personeelsadministraties moeten de berekeningen maken en proberen dit zo correct mogelijk te doen. De werknemers worden per brief op de hoogte gebracht van wat er met het vakantiegeld gaat gebeuren en waarom. We waarschuwen hen ook dat ze het geld binnen enkele maanden zullen moeten terugstorten. Voor een grote werkgever zoals KBC is dat nog te behappen, maar bij kleinere bedrijven moet dat voor de personeelsdiensten, sociale secretariaten én de werknemers één grote miserie betekenen. En je kan nog tien keer tegen iemand zeggen dat hij voorzichtig moet zijn en moet opletten dat hij dat vakantiegeld niet uitgeeft, de som komt wél op zijn rekening en dan is de verleiding natuurlijk groot. Soms kan dit tot financiële problemen leiden. Als ik goed ben geïnformeerd, hebben zowel werkgevers als vakbonden op het beheerscomité van de RSZ afwijzend gereageerd op het nieuwe voorstel omdat ze slechte ervaringen hebben met dit systeem. Maar blijkbaar wil de overheid er niet van afwijken. De implementatiedatum van de nieuwe regel voor thematische verloven is nog niet bekend, maar vermits het al besproken is, zal het niet zo lang meer op zich laten wachten. Ik kan alleen maar hopen dat de overheid zich toch nog bezint. Dirk De Backere, secretaris KBC-ondernemingsraad: Ook wie palliatief of ouderschapsverlof neemt, gaat de ellende van het terug te betalen vakantiegeld op zijn nek krijgen. Dat is mensen treiteren.

10 Rand gevallen Mobiele kapper Ook kappers moeten mee met hun tijd. David Lenaerts, al vijftien jaar kapper in Turnhout, is zich daar helemaal van bewust. Al jaren droomde van een kant-en-klare kapperszaak die hij overal zou kunnen meenemen. Op 7 februari komt zijn meest harige wens uit. Dan stelt David tijdens de Antwerpse Venuez beurs Decontainer voor, een lege zeecontainer omgebouwd tot mobiel kapsalon. De kapper die aan huis komt, kenden we al. David gaat een stapje verder: hij kan zijn kapperszaak naar eender waar meenemen. Het idee kreeg hij vorig jaar op vakantie in Tanzania. Daar zag hij een plaatselijke kapper die de lokale bevolking ontving in een afgedankte container. Terug thuis kocht David een zeecontainer en verbouwde die tot een modern salon dat makkelijk en veilig te verplaatsen valt, met ramen en een muziekinstallatie voor de gezelligheid. Een nadeel: een vast adres heeft Davids container niet. Wie wil weten waar de Decontainer zich bevindt, kan terecht op de bijhorende website. Don t hire jerks Zelfs niet als ze enorm getalenteerd zijn. Dat is het advies van Michael Lebowitz, stichter en ceo van het Amerikaanse communicatiebureau Big Spaceship. Als ik rekruteer, vertelt Lebowitz in The New York Times, heb ik een uitgesproken voorkeur voor mensen die ik zelf leuk vind, ook al zijn dat niet altijd de beste kandidaten. Uiteindelijk ben je daar wel het meest mee gediend, meent de ceo. Het grote probleem met de jerks is dat ze tijdens sollicitatiegesprekken de perfectie zelf zijn, maar daarna de sfeer op de werkvloer volledig verknallen. En aangezien we een derde van ons leven op kantoor doorbrengen, moet dat op zijn minst een plaats zijn waar we graag naartoe gaan, gaat Lebowitz verder. Zijn eigen grote fout, zo geeft hij toe, is dat hij dergelijke werknemers in het verleden vaak te veel aandacht gaf. Ik behandelde hen als rocksterren. Maar ik heb daaruit geleerd. Nu zeg ik veel vlugger: take your show someplace else. Kopje koffie? Dat koffie opkikkert, is bekend. Het spul bestrijdt slaperigheid, vermoeidheid en bezorgt u een instant energiestoot. Althans, als u een vrouw bent. Dat is de verrassende conclusie van een onderzoek aan de Bristol University naar het drinken van koffie in stresserende situaties. Zeer effectief voor vrouwen, menen de onderzoekers. Zij presteren opmerkelijk beter na een espresso of twee. Mannen niet. Bij hen zorgt de cafeïne voor minder zelfvertrouwen. Mannen met stress en koffie in het lijf zouden er ook langer over doen om hun werk gedaan te krijgen. Belachelijke studie, zal u zeggen. Misschien, maar stel u eens voor dat het waar is. Aangezien het nog steeds vooral mannen zijn die de dienst uitmaken in het bedrijfsleven, kan het drinken van een koffie te veel plots verstrekkende gevolgen hebben. Want wat doen mannen tijdens vergaderingen? Inderdaad: stressen en koffiedrinken. Beide vaak in enorme hoeveelheden. Zet een hoop vrouwen en een dampende thermos aan dezelfde tafel en de vergadering zal niet alleen minder lang duren, het probleem wordt misschien zelfs opgelost. Zo klaar als een klontje lijkt ons dat. (wv) BEROEPSGEHEIM Kris De Bruyne, zanger/songschrijver m creatief te zijn, moet ik Oop verplaatsing. Thuis speel ik zelden piano of gitaar. Daar wil ik vooral papa zijn. Privé en werk zijn twee gescheiden werelden. Mijn nieuwe cd moest een antwoord worden op mijn vorige Westende Songs. Dat was een plaat die erg beïnvloed was door het grijze weer aan onze kust. Ik wou er een zonnig vervolg op. Dat kun je enkel hier schrijven, zie mijn vriend en striptekenaar Marc Legendre, die op het Spaanse eiland El Hierro woont. De omgeving waarin ik werk, heeft altijd zijn impact op mijn geest. Als ik aan een nummer begin, weet ik nooit waar het zal eindigen. Liedjes ontstaan organisch. Ik pluk ze uit de lucht. Ik wil de verhalen op me af laten komen. Soms duurt het drie jaar voor ik een eigen song begrijp. Dat is spannend én therapeutisch. Ik heb jaren gekend waarin niets op papier kwam, maar daar heb ik me nooit druk om gemaakt. De songs komen wanneer ze komen. Werk is nooit af Bijna 90 procent van de liedjes begint met de melodie. Vervolgens kijk ik op de tekstbladen waar ik af en toe zinnetjes op noteer die ik ergens heb opgevangen. Soms kunnen citaten uit boeken een goede aanzet geven tot een song. De schrijfsels van Simon Carmiggelt en Bob den Uyl hebben zo al hun dienst bewezen. Op basis van zo n tekstflard begin ik dan. Ik vermoed dat het te vergelijken is met hoe Jackson Pollock schilderde. Hij maakte ook nooit voorstudies. Ik beschouw mijn liedjes eerder als beeldhouwwerken. De plastische kunst is even belangrijk voor me geweest als Bob Dylan of de blues. Ik heb niet de indruk dat ik mijn eigen stem al heb gevonden. Met elke nieuwe plaat wil ik beter doen. Ik weet niet waar die creatieve drang, of is het dwang, vandaan komt. Ik betwijfel of ik ooit zal kunnen beslissen dat een plaat mijn laatste is. Het werk is nooit af. De rode draad? In alles wat ik doe, zit zelfspot. Tot mijn spijt stel ik vast dat er te weinig gelachen wordt met mijn songs. Uiteraard zit er veel weemoed in, maar ook een verlangen om te ontsnappen aan de realiteit. Twee glazen wijn Repeteren doe ik nooit. Ik laat de groep kennismaken met de liedjes, en dat is het. Hoe we ze spelen, wil ik aan het moment overlaten. Het lijkt alsof ik op die manier de chaos omarm, maar eigenlijk vind ik daar net structuur in. De rituelen op tournee zijn overigens wél streng gedisciplineerd. Ik stel zelf de callsheets op, die aangeven op welk uur de muzikanten waar aanwezig moeten zijn. De catering, de briefing: alles is heel strak gepland. Als de timing niet helemaal klopt, raak ik in paniek. Drie kwartier voor we op moeten, sta ik erop dat alle muzikanten samen zitten en drink ik twee glazen wijn. Daar ben ik bijna autistisch in. Die perfecte organisatie heb ik nodig om op het podium zelf te kunnen improviseren. (pvd) Om creatief te zijn, moet ik op verplaatsing. Thuis speel ik zelfden piano of gitaar, daar wil ik vooral papa zijn

11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik onderhoud en herstel bloedanalyseapparaten voor laboratoriumpartner Abbott Diagnostics in België en Luxemburg. Dat laboratoriummateriaal wordt onder meer gebruikt in aidsonderzoek, voor analyses van witte en rode bloedlichamen of om chemische samenstellingen te kennen. Mijn gsm rinkelt als de resultaten niet meer kloppen, of als een bedieningspaneel tilt slaat en klanten het noodnummer van Abbott bellen. Naast informaticaproblemen los ik ook mechanische en elektronische pannes op ANABEL-LISE LE ROUX (29), BRUSSEL Beroep: field service engineer Privé: ongehuwd, geen kinderen Brutoloon: euro Nettoloon: euro Extra s: bedrijfswagen en compensatie-uren Doe je je job graag? Het is best wel afwisselend. Ik heb heel diverse klanten en het arsenaal van laboratoriumapparaten wordt geregeld vernieuwd, zo leer ik telkens iets bij. Het vaak op de baan zijn, neem ik erbij. Het is wel grappig om af en toe de reacties te zien als ik met een zware compressor binnenwandel. Vooral van vrouwen. Wat vind je van je inkomen? Mijn job is zeer goed betaald. Ik ben nu twee jaar aan de slag. Spaar je? Af en toe, 400 tot 500 euro per maand Wat is je grootste kost? Mijn top drie wordt aangevoerd door de 600 euro huishuur gevolgd door 300 euro reiskosten en 290 euro voeding. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan overdreven comfort zoals een flatscreen-tv, een afwasmachine, luxekledij of schoonheidsproducten. Waar geef je met plezier geld aan uit? Kwaliteitsvolle slowfood, cultuur en tweedehandsspullen kunnen mij bekoren. Ik doneer ook regelmatig aan ngo s en ondersteun een bevriende Senegalese familie via Western Union. Waar droom je van? Van een PhD in de biofysica. (mr) LUNCHTIME Klant is koning ***** Freshness with style, dat is het motto dat in trotse letters op het hoge raam van broodjesbar Rue Royale prijkt. Wanneer je in de vroege, nog donkere uurtjes de deur opent al om 6 uur s morgens over de gelijknamige Koningstraat wandelt, oogt de zaak met haar zacht licht, mezzanine en rode accenten alvast bijzonder warm en uitnodigend. Reden genoeg om die stijlvolle versheid eens van dichterbij te bestuderen. Pannenkoeken Binnen, aan de hoge houten tafels met barkrukjes, zitten de eerste klanten de krant te lezen en op het internet te surfen. Draadloos internet en verschillende dagbladen zijn hier ter beschikking. Aan de muur hangen portretten van Aziatische schoolkinderen. Van op de eerste verdieping heb je, over de lage balustrade, een mooi uitzicht op de redacties van de krant Le Soir. De geur van koffie en ontbijt maken het zaakje af. Op de koeltoog staan manden met boterkoeken, chocoladekoeken en croissants. Wie voor een uitgebreider ontbijt wil gaan, kan een portie eieren met spek bestellen (4,50 euro). Tussen de vele verse lekkernijen zien we ook een flinke stapel pannenkoeken liggen. Daarnaast en dat is waar het motto van Rue Royale vooral op van toepassing lijkt liggen er heerlijke zongedroogde tomaatjes, gegrilde aubergines en frisse courgettes te blinken als in een echte Italiaanse lunchbar. Beetje royaler Ik kies voor een van de speciale broodjes hier toepasselijk royals genaamd om mee te nemen. De Royal Brie een wit broodje met pecannoten, tomaten, honing en brie blijkt een uitstekende keuze. De versheid van de ingrediënten staat inderdaad buiten kijf en de combinatie ervan smaakt verfrissend. Voor 4 euro zou de portie wat mij betreft wel een beetje royaler mogen zijn. Ook een warme lunch is hier mogelijk, al is de kaart niet bijzonder uitgebreid. Een panini, croquemonsieur (4 euro) en dagsoep (3 euro) behoren tot de mogelijkheden. Dessertjes zijn er in de vorm van kleine taartjes, yoghurt en fruit. Wie hier rond het middaguur komt binnenvallen, mag overigens een lange rij verwachten. Geen nood, de bediening gaat bijzonder snel en ondertussen wordt er vrolijk gekletst. Rue Royale is iedere werkdag geopend van 6u tot 16u. (mo) Rue Royale Koningstraat Brussel jobat.be/lunchtime

12 ZORGSECTOR De chef die minder verdient Een verpleegkundige kan, door de bijzondere toeslagen voor weekend- en nachtprestaties, méér verdienen dan zijn leidinggevende. Dit frustreert niet enkel de hoofdverpleegkundigen. Ook de werkgevers vragen een punt te zetten achter deze absurde situatie. Tekst: Peter Van Dyck Verpleegkundige Ann, in het bezit van een master, verdient op jonge leeftijd 30 procent meer dan haar collega Bart, die een bachelordiploma heeft en voor een vlakke loopbaan kiest. Wanneer Ann op haar 30ste hoofdverpleegkundige wordt, is de loonspanning tussen de twee echter quasi volledig weggewerkt. Collega Christine, die bedankt voor een leidinggevende functie en een bijzondere beroepstitel geriatrie haalde, wat haar een premie oplevert, komt er uiteindelijk nog het beste vanaf. Op jonge leeftijd verdient zij al evenveel als een even oude hoofdverpleegkundige en vanaf haar 30ste steekt ze de leidinggevende zelfs voorbij. Het spreekt voor zich dat steeds meer mensen de piste van Christine bewandelen, ook al hebben zij de capaciteiten om het tot hoofdverpleegkundige te schoppen. En dat terwijl deze functie een belangrijke hoeksteen vormt voor de organisatie en de kwaliteit van de gezondheidszorg. In juni 2009 al trok de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorziening aan de alarmbel. Deze adviseerde een loonspanning van meer dan 35 procent. Ondenkbaar in de privé De hoofdverpleegkundigen stellen vast dat er intussen niets is veranderd. Nochtans kaart de Vlaamse Werkgroep Functiewaardering Hoofdverpleegkundigen (VWFH), opgericht tijdens de witte woede van eind jaren 80, het probleem van de povere verloning al zo n acht jaar aan bij politici en kabinetsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Hoewel de verhoging van de loonspanning een minimale impact zou hebben op het totale zorgbudget, valt onze eis bij elke bespreking weer van tafel, betreurt Servaas Sierens van de VWFH. Insiders als Walter Cornelis, tot 2005 nationaal secretaris van de LBC en in die hoedanigheid lange tijd het boegbeeld van de witte woede, bevestigen dat het effect van een loonsverhoging voor de hoofdverpleegkundigen zo beperkt zal zijn dat het nooit ten koste kan gaan van andere noden in de zorgsector. Het gaat hier echt niet om meer dan euro. Het vraagt slechts een kleine inspanning. In de privésector zou hier al lang een mouw aangepast zijn, benadrukt Herman Claus, voorzitter van de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK). Het NCK heeft de werkgroep van hoofdverpleegkundigen de hand gereikt om samen méér op het debat te wegen. Al geven de klassieke vakbonden toe dat er een probleem is, toch komt het bij de finale onderhandelingen voor een sociaal akkoord van de non-profit sector nooit aan bod, constateert Claus. Dit komt omdat de hoofdverpleegkundigen slechts een kleine fractie van hun ledenbestand vormen. Je ziet dat tijdens de besprekingen vaak wordt ingezet op de bedienden. Het algemene gevoel is: voor de kaderleden, waartoe de hoofdverpleegkundigen behoren, is er al genoeg voorzien. Extralegale voordelen Zo pas werd bekend dat de federale regering van lopende zaken 50 miljoen euro uitttrekt voor de financiering van maatregelen in het kader van het sociale akkoord van de non-profit sector voor Dat geld is bestemd voor de creatie van nieuwe jobs, de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor werknemers in de sector en een salaristoeslag voor oncomfortabele prestaties. Met andere woorden: ook deze keer zullen de extra middelen aan de hoofdverpleegkundigen voorbijgaan. We kunnen niet anders dan druk blijven zetten op de sociale onderhandelaars: het zijn zij die samen met de politiek de knoop moeten doorhakken, zegt een moedige Servaas Sierens. We willen garanties in plaats van de mooie beloftes die ons vroeger werden gedaan. Daarom vinden we het ook belangrijk dat de publieke opinie onze bezorgdheden kent. De hoofdverpleegkundigen genieten overigens de volle steun van hun werkgevers. De huidige situatie is ook voor de ziekenhuizen nadelig. Sommige van deze instellingen compenseren de lage loonspanning nu al met extralegale voordelen. Algemene ziekenhuizen hebben op dat vlak wel wat mogelijkheden. Omdat zij technische prestaties kunnen vergoeden, kunnen ze wat buiten de lijntjes van de cao kleuren, vertelt Anne Van Haesendonck, personeelsdirecteur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Psychiatrische ziekenhuizen als de onze zijn qua financiering evenwel volledig afhankelijk van de ligdagprijs. Dit betekent dat wij geen vetpotje hebben voor extralegale voordelen. Niettemin wil ook het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw dit niet langer met lede De verhoging van de loonspanning kost niet meer dan euro. In de privésector zou hier al lang een mouw aan gepast zijn Herman Claus, Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel

13 COLUMN JOBAT.BE/COLUMN ogen aanzien. Van Haesendonck: Net voor nieuwjaar hebben we rond de tafel gezeten met de hoofdverpleegkundigen. We hebben beslist om op het niveau van de vzw Gezondheidszorg Bermhertigheid Jesu, die in totaal zes lokale ziekenhuizen vertegenwoordigt, een werkgroep op te richten die bekijkt of we, in afwachting van een definitieve oplossing door de sociale partners, een overgangsmaatregel kunnen nemen. Complex takenpakket Hoofdverpleegkundige is een veeleisende job. Naast het organisatorische en administratieve werk dat op zijn bureau belandt, zoals het opstellen van de uurroosters, fungeert hij ook als scharnierpunt tussen directie en medewerkers. Eigenlijk is het een manager. Wij noemen onze hoofdverpleegkundigen tegenwoordig afdelingscoördinatoren, zegt Van Haesendonck. Dat zegt veel over de inhoud van hun job. De complexiteit van hun takenpakket is enorm toegenomen. De zoektocht naar mensen die daar hun tanden in willen zetten, ondanks de karige verloning, verloopt met de dag moeizamer, bevestigt ze. Omdat de loonspanning zo klein is geworden, beginnen sommige verpleegkundigen de rekening te maken. Via extra prestaties s nachts en in het weekend kunnen ze meer verdienen. Het is niet simpel om hen ervan te overtuigen afdelingscoördinator te worden. We hebben het ook al meegemaakt dat mensen opnieuw uit de functie stappen, omwille van het onevenwicht tussen het loon en de werkdruk. Een vorig sociaal akkoord heeft hoofdverpleegkundigen met meer dan 18 jaar anciënniteit een loonopslag van 78 euro per maand bruto toegekend, maar daar is de jonge generatie uiteraard niets mee. Structureel lost dit niets op. De kern van het probleem is dat we nauwelijks nog jonge mensen vinden die de stap naar een leidinggevende functie willen zetten. Dat hoofdverpleegkundige een knelpuntberoep is, houdt een gevaar in voor de goede werking van de ziekenhuizen. Toch gloort er enige hoop in de verte. Al enkele jaren broedt het Instituut voor Functieclassificatie (IF.IC) op een nieuw functieclassificatiesysteem voor de gezondheidssector. Het onderzoek dat hiermee gepaard gaat, onderstreept de moeilijkheidsgraad van de opdracht die de hoofdverpleegkundige moet uitvoeren; het bevestigt dat de opleidingslast en de verantwoordelijkheid hoog liggen, aldus Van Haesendonck. Een betere verloning zal de logische volgende stap zijn. Een structurele oplossing is een absolute noodzaak. Mama? De boekhandel die hoort bij het kraakpand, heeft een plankje Gewapend verzet. Omdat ik een voorliefde heb voor ideologische kitsch, loop ik er wel eens binnen. Eerder kocht ik er een bundeling van manifesten. Hoe graag zou ik ooit de ferveur in mij voelen gloeien ook zo n tekst te schrijven. Het zou gebeuren aan een ronde tafel, onder een kegel van gloeilamplicht die de rest van de wereld buitensluit. Er zou iemand van verarmde adel bijzitten en een arts met een geheim. En wat van die kunstzinnige pierewaaiers zoals ik. Ook één vrouw waar we allemaal stiekem verliefd op zijn. De definitieve revolutie zou uitblijven omdat we ruzie over haar zouden krijgen. Terwijl ik twijfel over een geniete bundel met als onderwerp waarom lesbo-anarcho-syndicalisme best wel eens zou kunnen werken, valt mijn oog op een flyer voor een debatavond. De Vereniging voor Bewust Werklozen zag de economische crisis als een mooie ledenwerfactie. Zoals het hoorde, begon de discussie anderhalf uur later dan aangekondigd. Op een stotterende Powerpointpresentatie werden zogeheten reverse sollicitatietips gegeven. Hierbij de twee eerste: Neem je huisdier mee op sollicitatiegesprek. Tenzij dit je gevraagd is. En spreek je gesprekspartner regelmatig aan met mama. Na het jolijt - inclusief een optreden van een Ont-goochelaar - was het tijd voor het gedachtegoed. Een man met een ironische stropdas vertelde hoe onze levensstijl de planeet vernielt en dat het kapitalistisch systeem ons rijk maakt en andere delen van de wereld straatarm. Een meer humanistisch getinte spreker sprak over de vluchtigheid van het leven en de verrukking van tijd te hebben voor je geliefden. Ik kon er maar moeilijk aanstoot aan nemen. Het principe is simpel: stop met vroeg uit je bed komen, zorg dat je geld krijgt van de overheid en op de lange duur stort deze maatschappij in. Dan kunnen we bouwen aan een toekomst waarin we met zijn allen gelukkiger van worden. Toen het lauwe bier zijn werk begon te doen, wierp ik op dat werken gelukkig maakt. Psychologisch onderzoek - een tak van wetenschap die pas professionaliseerde toen de menselijke geest economisch interessant werd - heeft het vaak genoeg aangetoond. Een zondagmiddag doorbrengen op de bank is genieten. Doe het een maand lang en je bent klinisch depressief. Een paar mensen sprongen recht. Ze deden wel wat. Er zaten veel kunstenaars tussen, iemand ging wandelen met een zieke buur en nog een ander deelde gratis voedsel uit. Twee aanwezigen werden heel zenuwachtig toen ik vroeg wat ze deden, dus ik neem aan dat die af en toe het voornoemde plankje gebruikten als inspiratie. Na afloop complimenteerde ik de organisator met de professionaliteit van zijn website (www.werkschuw.nl). Hij zei dat er veel werk in zat. Ik maakte de grap niet. Vind jouw job in de Zorgsector vanaf blz.14 Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Jobs in de zorgsector De zorgsector is continu op zoek naar gemotiveerde medewerkers, zowel voor patiëntenzorg als voor algemene diensten. Zoek je een nieuwe baan waar je met jouw kennis en ervaring een belangrijke bijdrage kunt leveren? Of ben je op zoek naar een andere uitdaging? Ontdek jouw nieuwe job in de zorg op volgende pagina s! Surf ook naar voor nog meer functies Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

15 Alcon is een internationaal topbedrijf in de oogheelkundige sector, met Novartis als hoofdaandeelhouder en een notering op de beurs van New York. Wereldwijd tellen we medewerkers. Alcon België is gevestigd in Puurs, stelt ca mensen tewerk en groeit nog steeds. De farmaceutische fabriek vervaardigt gebruiksklare steriele oogdruppels, oogzalven en injectievloeistoffen. In de Custom Pak-fabriek worden Custom Paks geassembleerd, die alles bevatten wat een chirurg nodig heeft voor een oogoperatie. De oogheelkundige oplossingen van Alcon springen wereldwijd in het oog! En de lat ligt hoog: kwaliteit staat synoniem voor onze productieprocessen en dienstverlening. Heb jij zin om mee te werken in een vernieuwende hightechomgeving, waar er ruimte is voor initiatief en creativiteit? Alcon is ideaal voor dynamisch talent dat wil bijdragen aan een klare kijk voor iedereen! Alcon is momenteel op zoek naar (m/v): Safety Engineer (Niveau 1 veiligheidskunde) Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationeel technische en administratieve taken en projecten binnen de veiligheidsafdeling. Als lid van het veiligheidsteam zorg je mee voor een correcte toepassing van de veiligheidsregels. Je inspecteert regelmatig werkposten, technische ruimtes en werven. Daarbij schrik je niet terug om toestanden of werkzaamheden te rapporteren die de veiligheid van personen of de infrastructuur kunnen bedreigen. Facility Manager Als hoofd van de afdeling Facility Management, ben je verantwoordelijk voor het beheer van alle nutsvoorzieningen en gebouwen. Je zorgt voor de nodige infrastructuur en middelen zodat een continue beschikbaarheid en kwaliteit van de installaties gewaarborgd wordt. Problemen worden snel en efficiënt opgelost. Tevens sta je in voor het beheer van projecten gerelateerd aan nutsvoorzieningen en gebouwen, zoals de uitbreiding en vervanging van equipment en het doorvoeren van vernieuwings en verbeteringsinitiatieven. HR Business Partner Je bent mee de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling en implementatie van een coherent en vooruitstrevend HR-beleid. Je treedt op als volwaardig gesprekspartner en klankbord voor het (lijn)management en werkt actief mee aan projecten die het HR-beleid op een hoger niveau tillen. Je rapporteert aan de HR-directeur. Productiesupervisor Farma Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de productiviteit van een steriele productieafdeling. Je werkt projectmatig aan procesverbetering. Veiligheidsprocedures en milieuaspecten hou je nauw in het oog. Je werkt in een tweeploegenstelsel en rapporteert aan de productiemanager. Componentenplanner & -aankoper Een Custom Pak bevat al het materiaal dat een chirurg nodig heeft voor een oogoperatie. De pakketten worden perfect naar de wensen van elke chirurg gemaakt. Bij de samenstelling van het pak heeft de klant keuze uit 1200 verschillende componenten. In dit proces ben je voor ongeveer 30 % betrokken bij het aankopen en 70 % bij het plannen van deze componenten. Maintenance Engineer Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud, de efficiëntie, verbetering en uitbouw van het machinepark van de verpakkingslijnen van oogdruppels, zalven en spuiten. Je doet dit samen met een team van 14 medewerkers, die je superviseert, ondersteunt en coacht op een positieve manier. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de planning en opvolging van het preventief onderhoud. Belangstelling voor één van deze vacatures? Meer info vind je op Bezorg ons vandaag nog jouw motivatiebrief en cv, en geniet misschien binnenkort mee van toffe extra s zoals een fitness, een strijkdienst en een kwalitatief bedrijfsrestaurant en catering. Interesse in een andere functie? Kijk snel op voor andere vacatures: Onderhoudstechnicus Steriele Afdeling Compounding Operator (bediende)

16 16 Jobs ZORGSECTOR in de 3 maart 2011 HRM IN DE ZORGSECTOR PLANT VANDAAG UW KENNIS VOOR MORGEN. Leren innoveren, innoveren in leren. Het volledige programma vindt u op Inschrijven of extra informatie? Tom Baele Tel. 053/ I HR Square I Kloosterstraat 11 I 9420 Erpe-Mere

17 Jobs ZORGSECTOR in de 17 OCMW Aalst zoekt: Samen zorgen voor welzijn VERANTWOORDELIJKE WOONZORGCENTRUM m/v VOLTIJDS - STATUTAIR - NIVEAU A4 - VIA WERVING EN BEVORDERING AANLEG RESERVE reserve via werving is geldig voor 3 jaar en verlengbaar met 2 jaar, bevorderingsuitslag blijft onbeperkt geldig. Jouw functie: Plaats in het organogram Staat hiërarchisch onder de afdelingschef residentiële- en thuiszorg (DGAT); geeft leiding aan de hoofdverpleegkundigen, de paramedici (kinesitherapeut, ergotherapeut, diëtist), de administratieve diensten van het woonzorgcentrum, de maatschappelijk werker en de eventuele animatoren, verantwoordelijke van de keuken en de facilitaire dienst van het woonzorgcentrum. Rapporteert rechtstreeks aan de afdelingschef residentiële- en thuiszorg en aan de bestuurssecretaris van de afdeling financiën. Hoofddoel van de functie Leiding van een woonzorgcentrum. Aanbod: Niveau A4 Opname in een lijst van geslaagde kandidaten. Aanwervings-, bevorderings- en toelatingsvoorwaarden: Volgende algemene aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden zijn van toepassing: behoren tot het vastbenoemd personeel van niveau A met minstens de weddenschaal A 1b minimum 4 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau A of minstens vier jaar ervaring hebben in een administratieve graad van niveau A met weddenschaal A 1b over een gunstige evaluatie beschikken slagen voor het examen. Specifieke vereisten: Houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld diploma. Selectieprocedure: De selectieprocedure bestaat uit: een schriftelijk gedeelte een assessment een mondeling gedeelte EEN AANGENAME WERKOMGEVING EN ONS AANBOD Wij bieden jou een uiterst boeiendejobwaarinjedoor de realisatie van doelstellingen en het voorstellen van beleidsopties echte voldoening kunt behalen. Het OCMW Aalst biedt naast een wedde op A4-niveau onder de gebruikelijke voorwaarden maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering,eneenruimetussenkomst in het openbaar vervoer of fietsvergoeding. Er is een gunstige vakantieregeling. Het OCMW Aalst investeert voortdurend in de vorming van haar personeelsleden. Binnen het OCMW staan we open voor alle kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd,seksuelevoorkeurof eventuele handicap. Je zendt jouw kandidatuurstelling met CV, een kopie van jouw diploma s, alsook de gegevens waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden, aangetekend naar OCMW Aalst, t.a.v. Heer Patrick De Smedt, voorzitter, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst. Jouw kandidatuur moet ten laatste ingediend zijn op 4 maart Contactpersoon voor meer informatie: Ginette De Ro, bestuurssecretaris werving 053/ De volledige functiebeschrijving vind je op de website van het OCMW Aalst: Het OCMW Geraardsbergen is op zoek naar jou! Als moderne overheidsinstelling wil het OCMW Geraardsbergen een belangrijke sociale doelstelling waarmaken, opdat iedereen optimaal op zijn of haar tempo kan participeren aan onze samenleving. Met haar 400 medewerkers realiseert het OCMW Geraardsbergen een waaier van diensten inzake maatschappelijke dienstverlening en ouderenzorg.wil je hierin een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken gedreven kandidaten (m/v) voor volgende functies: HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN voltijds 38/38 niveau BV5 vaste benoeming na proeftijd wervingsreserve van drie jaar) Functie: U geeft leiding en coacht een team van verplegenden en verzorgenden en optimaliseert de totaalzorg van de bewoners. Vereisten: Gegradueerde verpleegkundige of een diploma bachelor in de verpleegkunde met minimum 3 jaar ervaring in een ziekenhuis of verzorgingsinstelling en met gunstig gevolg de kaderopleiding nursing of licentie (master) gevolgd hebben of bereid dit te behalen na indiensttreding. Slagen voor een aanwervingsexamen. Wij bieden: Een collegiaal samenwerken in een team met een aangename werksfeer De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten Een competitief salaris aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en een genereuze verlofregeling). Interesse? Meer inlichtingen zijn te bekomen op de dienst Personeel & Organisatie op het telefoonnummer: of via mail: Kandidaturen worden via aangetekende brief, samen met een cv en een afschrift van je diploma, verstuurd naar de voorzitter van het OCMW Geraardsbergen, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 8 maart Meer info vind je op Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen zoekt voor het multidisciplinair volwassenenteam een KLINISCH PSYCHOLOOG (30u) contract onbepaalde duur specifieke opdracht inzake zorgvernieuwing en liaison met eerstelijnswerk Meer info en uitgebreider functieomschrijving Sollicitaties richten aan Filip Desmit, p/a Langestraat 113, 8000 Brugge voor 1 maart tips voor een geslaagd cv? Alle tips op

18 18 Jobs ZORGSECTOR in de AZ Maria Middelares Gent is een algemeen ziekenhuis met twee vlot bereikbare campussen, 554 bedden en meer dan 1500 personeelsleden en 160 artsen. Vanuit onze christelijke inspiratie kiezen wij voor een hedendaagse hoogkwalitatieve gezondheidszorg met een menselijk gelaat. AZ Maria Middelares is momenteel op zoek naar een m/v: HOOFDVERPLEEGKUNDIGE Cardiologie / Pneumologie - voltijds Functie: Cardiologie/Pneumologie 30 bedden - Hartbewaking 8 bedden. Je geeft leiding aan een team. Je onderschrijft de algemene visie en waarden van het ziekenhuis. Vlotte, natuurlijke communicatiestijl; doordacht, rustig en kalm in relaties met anderen. Je neemt verantwoordelijkheid ernstig op en hebt een gezond zelfvertrouwen. Je bent in staat om samen met het verpleegkundig team en andere zorgverstrekkers op een patiëntgerichte wijze een multidisciplinaire zorg uit te bouwen. Profiel: Bachelor in de verpleegkunde met een specifieke interesse voor cardiologie/pneumologie en monitoring. Kaderopleiding of master met succes gevolgd hebben of in opleiding. In het bezit zijn van de bijzondere beroepstitel intensieve zorgen en spoedgevallen is een pluspunt. Ervaring op een desbetreffende afdeling of een verpleegtechnische afdeling strekt tot aanbeveling. Belangstelling voor vorming, training en opleiding van personeel en studenten is evident. Informatica ervaring. Aanbod: Een voltijdse betrekking in vast dienstverband. Een afwisselende en veelzijdige job, in een stabiele en stimulerende werkomgeving. Gratis hospitalisatieverzekering. Verloning volgens ziekenhuisbarema s met overname van relevante anciënniteit. Permanente bijscholing. Een ruime waaier aan andere personeelsvoordelen. Het OLV Ziekenhuis is als één van de grootste private ziekenhuizen in België actief op 3 campussen: Aalst, Asse en Ninove. Onze 2500 medewerkers streven ernaar om samen met het team van artsen en assistenten elke dag opnieuw de meest geschikte patiëntenzorg toe te passen met behulp van geavanceerde medische en hoog-technologische apparatuur. Innovatie en doelgerichtheid zijn dan ook 2 van onze kernwaarden. Het OLV Ziekenhuis hecht eveneens veel belang aan initiatieven op vlak van personeelsbeleid die onze medewerkers helpen om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Ben jij ook een reddende engel (m/v)? Hoofdverpleegkundige (m/v) Afdeling Geriatrie, Campus Asse Je takenpakket Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking, opvolging en uitbouw van de afdeling geriatrie. Je hebt oog voor de kwaliteit t en continuïteit van de verleende verpleegkundige zorg aan de geriatrische patiënten. Je geeft enthousiast leiding aan een multidisciplinaire team van 30 medewerkers. Je participeert mee aan de verdere uitbouw van een geriatrische zorgcultuur op de afdeling. Je profiel Je hebt een diploma van bachelor in (ziekenhuis)verpleegkunde. enhuis)verpleegku Je hebt min. 5 jaar ervaring in een klinische setting. Ervaring in geriatrische zorg en houder zijn van een beroepstitel geriatrie zijn extra troeven. Ervaring ring in leidinggeven geven en/of een opleiding in peoplemanagement zijn pluspunten. Je kan activiteiten goed plannen en middelen efficiënt inzetten. Je handelt efficiënt en kordaat onder tijdsdruk en bij emotionele belasting. Je bent een flexibele medewerker die zich vlot weet te integreren in een team. Ons aanbod Vanaf 2011 kunnen hoofdverpleegkundigen in het OLV Ziekenhuis stappen in een flexibel voordelenplan. Er is daarnaast ook een vergoeding voorzien orzien voor de bijzondere beroepstitel in- geriatrie. Voor meer informatie kan u vrijblijvend contact opnemen met Anne De Bièvre, Programmamanager Geriatrie, op 053/ > groepsverzekering > verhoging van de toeslag voor extra prestaties op zondag > kinderdagverblijf en vakantie-opvang voor kinderen > extra betaald verlof voor schoolverlaters > hospitalisatieverzekering > een oproeppremie Meer info over deze voordelen en solliciteren via CVWarehouse op Wij zijn ook steeds op zoek naar enthousiaste verpleegkundigen voor onze afdelingen geneeskunde, heelkunde, geriatrie en medisch-technische diensten. Het kinderdagverblijf heeft ruime openingsuren en ligt naast het ziekenhuis. Dat bespaart me veel tijd en stress! Kelly, hoofdverpleegkundige De vele opleidingsmogelijkheden maken mijn job extra aantrekkelijk. De interessante verloning en vakantieregeling zijn mooi meegenomen. Jan, IZ-verpleegkundige Geïnteresseerd? Vul dan vandaag nog ons online sollicitatieformulier in op Of via de post: AZ Maria Middelares, Personeelsdienst, Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent. Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Dhr. Luc Timmermans, Stafmedewerker verpleegkundig en paramed, tel. 09/ bezoek onze website Denderrust is een woonen zorgcentrum in de regio Aalst dat bruist van ambitie. Naast de residentiële zorgverlening zijn er dagopvang en kortverblijf mogelijkheden alsook serviceflats. Denderrust evolueert naar een echte zorgcampus met een reële magneetfunctie, waaraan ook een dienstencentrum en een kinderdagopvang gekoppeld is. In deze professionele VZW worden hedendaagse concepten omgezet in projecten die mensen verder helpen. WE ZOEKEN : Een mensgerichte VERANTWOORDELIJKE BEWONERSZORG M/V die het belang van de bewoner als leidraad ziet voor zijn/haar handelen. - Een mensgericht leidinggevende die ideeën aandraagt en vernieuwing implementeert. - Een Managementteamlid die de samenwerking intern bevordert. - Een uitbouwer van het externe netwerk. - Een aanspreekpunt voor de bewoner en zijn familie. U bent diegene die het verschil voor de bewoner maakt. U ressorteert vanzelfsprekend rechtstreeks onder de algemeen directeur en vervangt deze bij afwezigheid. U bent lid van het Managementteam en dus een belangrijke beleidsbepaler. U geeft rechtstreeks leiding aan 7 zorg-afdelingshoofden en stuurt indirect 80 professionals aan. U hebt aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie in de zorg. U hebt een academisch werk- en denkniveau en minimaal een universitaire bachelor in de zorgsector. Lees meer op: en Stuur uw motivatie en encv vóór 12 5 februari enkel naar: Een assessment maakt deel uit van de procedure.

19 The IG Watteeuw group, part of the BMT Group, division transmissions, is a very successful international company. With headquarters in Bruges and subsidiaries in the Czech Republic, Romania and China, they constantly focus on qualitative and innovative expansion. As a supplier, developer and producer of gears and complete transmissions for e.g. railway, propulsion, energy, rotary compressors and related products, they want to support their strong international growth by hiring an (m/f) Engineering Manager Belgium Engineer with experience in gears & transmissions Your function: Afterathoroughtrainingperiodinthedifferentsites,youwill become the key figure in the development of a competent, internationally-focused engineering centre in Belgium. Your technical expertise in the field of gears or transmissions will allow you to develop new prototypes or improve existing components in a professional manner. You will manage and develop the engineering team with a view to the future. You will be the contact person for sales engineers and international customers. You will contribute to the development of the new R&D technologies required to develop new systems and components in the field of transmissions. You will report to the CEO Transmissions. Our offer: A dynamic environment with an international look and feel. An unparalleled opportunity to link engineering to leadership in the unique world of transmissions and BRUGES gears. A multifunctional group where you will feel valued as a person and as a technology specialist. A fascinating challenge to be able to contribute to the development of the transmissions and gears division. An attractive salary package tailored to your experience. Your profile: Master s degree specialized in (Electro)mechanics or Mechanical Engineering. Thanks to a minimum of around ten years experience, you possess the necessary technical understanding of gears and machining, quality and engineering methodology. You are an expert who enjoys targeted R&D development. You have a high intellectual curiosity. You have the necessary competencies to manage a knowledge and development centre in Belgium. You have an excellent command of English and German Erkenningsnummer werving & selectie VG. 206/B BHG B-AA W.RS.98 Lid van Federgon Interested? Please send your application and cv, mentioning reference BE to Hudson, attn. Guido Houpe, Moutstraat 56, 9000 Gent, tel , Replies will be dealt with swiftly and in strictest confidence. This recruitment is exclusively conducted by Hudson. CPM draagt bij tot het verhogen van de prestaties op elk niveau van een organisatie. CPM kijkt naar de totale organisatie, naar de specifieke afdelingen alsook naar individuen en de invloed die deze onderling op elkaar uitoefenen. Alleen op die manier kan CPM werkelijk bijdragen tot de bedrijfsresultaten van een organisatie. Daarom biedt CPM diensten op maat van zijn klanten. De oplossingen die CPM biedt, zijn het resultaat van kennis, expertise en teamwerk van haar consultants. Deze diensten omvatten strategisch, organisatie- en HR-advies, rekrutering, selectie en talentmanagement. Om tot een maximaal resultaat te komen, geloven we in het samen investeren in een open transparante langetermijnrelatie, een partnership waarin wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid de belangrijkste waarden zijn. CPM Gent wenst zijn team te versterken met m/v: Researcher voor Recruitment Taken: Je zoekt op een proactieve manier, samen met collega s, kandidaten voor functies op niveau director, manager of specialist/expert, ondersteund door de tools en de knowhow die CPM gedurende 30 jaar opbouwde. Na detectie van de juiste kandidaten screen je telefonisch hun profiel om na te gaan of de vacature voor hen relevant is en past binnen hun carrièredoel. Je werkt voor klanten in België en bent voor internationale opdrachten actief betrokken bij het internationaal netwerk van searchbureaus CFR Consulting Group. Profiel: Ervaring in headhunting is een plus, maar geen vereiste; je drive en enthousiasme om mensen te vinden is doorslaggevend. Je houdt ervan je in te werken in verschillende bedrijfsniches en om continu bij te leren. Je hebt commercieel talent om de behoeften van de klant goed te begrijpen en de fit met de juiste kandidaat telefonisch snel in te schatten. Je bent communicatief en sociaal ingesteld. Je hebt een grote interesse voor mensen en het meebouwen aan hun loopbaan. Je bent computervaardig, kent de MS Office-pakketten en weet heel snel je weg te vinden op het internet. Daarnaast pluis je graag zaken uit tot op het bot, je bent creatief en maakt gebruik van alle mogelijke tools, social media, tips en info die je onderweg tegenkomt. We bieden je de jarenlange trouw van klanten in een industriële omgeving en collega s die de klant prioritair stellen en doordrongen zijn van onze missie. CPM werkt voor Belgische en internationale klanten. INTERESSE? Reageer dan zo snel mogelijk en stuur je kandidatuur naar Mevr. Christine Van Velthoven, Bezoek onze website Je kandidatuur wordt met discretie behandeld. Erkend rekruterings- en selectiekantoor VG 145/B- lid Federgon JOBAT 12 FEBRUARI Dossier selectie, rekrutering en interim Benieuwd naar wat een selectie-, rekruterings- of interimkantoor voor jou allemaal kan betekenen? Je leest er alles over in Jobat op 12 februari. Mis dit interessante dossier zeker niet! Adverteren? Profiteer van onze interessante tarieven en rekruteer de sterkste profielen. Bel Dries Verhaegen op het nummer of stuur een mail naar Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

20 Corelio komt als grootste mediagroep van het land aan huis bij ruim meer dan de helft van alle Belgen. We zijn marktleider in de krantenmarkt (De Standaard, Het Nieuwsblad en Les Editions de l Avenir) en met Passe-Partout ook de grootste uitgever van gratis regionale pers. Verder participeren we in sterke mediabrands zoals Woestijnvis, Caviar en Nostalgie. Onze dagelijkse band met ruim vijf miljoen landgenoten willen we in de toekomst nog gevoelig versterken en uitbreiden. WOENSDA G 20 OKTOBER DAGBLAD / EDITIE VLAAMS-BRA 2010 BELGIE BANT 87STE 1,25 NEDERLAND JAARGANG, 2 LUXEMBURG NR ,55 SARKOZY ONDER VU UR > 2-3 AARD.BE Laatste crisis voor epa Albert Uitgerekend op een politieke consens moment dat koning Albert us om de komend de huidige politieke e regeringsvormin impasse moet ontmijnen, groeit g uit de handen van zijn opvolger de Filip te houden. VA N O N Z E R E DACT E BART BRINCKMAN BRUSSEL UR de nauwelijks Het zinnetje baarvan Bart De opzien in de nota Wever (N-VA). volgende regering De wil de koninklijke functie de Wetstraat hierover aan moderniseren De Standaard pen waren.. De huidige het rijvernam dat ninklijk verduidelijke politieke zeden, met de koeen r het principe bij de loque singulier,afbrokkelend colzeven maken het tijen aftoetste. betrokken parde koning voor steeds naar verluidt Hij concludeerde te functioneren moeilijker om. Dat bleek sus bestaat dat er een consendens de formatie al tijom van Bokoning louter de functie van de vendien is een aantal protocollair grondwetken. De Wetstraat telijk toegewezen te mawil ook voorkomen dat het bekrachtigen opdrachten Om de indruk de van wetten voortouw moet koning nog het het aanwijzen de protocollairete vermijden dat van ministersen geringsvormi nemen bij een reachterhaald. ciaal voor Filip monarchie speng. wil ze vermijden Op die manier Verscheidene wordt ingevoerd, hopen de politici dat koning geconfrontee gen erop aan toppolitici dronfilip dat er met bert op tijd om de hervorming Aleen crisis als deze.rd wordt met een als een onderdeel Koning Albert den gesloten. akkoord kan worvan de staatshet zou de hervorming en prins Filip, bedoeling zijn zes maanden Vervolgens kan hij door te voeren. op de jongste de start van is later om exact nationale feestdag. Dat bij zijn functie wat er met het Paleis staan. Maar de nieuwe af pn regering waar wat en momenteel, welishet gen te starten onderhandelindat de huidige is geen geheim van een resolutie De intentie sourdine, gebeurt. over de modernipolitieke sering van niet zoveel kan het nieuwe de kader vorm vertrouwen wereld zaak is zeker bestaat, maar de ging van het functie. De wijzide leidinggeven heeft in krijgen. Dat nog niet rond. de troonopvolgin al de christendemo grondwettelij zou Voorde bij capaciteiten ankerde ambt van de prins. k g van Filip craten feit moeten wat moeilijk. kan pas tijdensvereen volgende regeerperiod blunders op Die heeft al enkele zijn. Want Evenmin gaatdoen de straat gaat om een prioriteit. de zijn naam staan. het e gebeuren. Maar ervan uit dat WetDe groeiende via de goedkeuring tijdens deze gemodernise consensus over een regeerperiodealbert ceert. abdiniet nieuw. erde monarchie is Al Groen! veroorzaakte De Standaard in maart schreef dat de geesten doorbraak in koninklijk in Wetstra at wil koning Filip het manage een politiekn van e crisis bespare n Business & market intelligence Corelio Advertising heeft momenteel volgende openstaande functie: B2B Marketing database specialist V(4bd65h-CADDGJ( + * Õ >8 dossier. DOE MEE EN WIN! LEASED BY * 5 korting bij een bestelling vanaf 50, geldig tot 31/03/2011 Je functie: Je staat in voor het bewaken van alle processen die de datatoevoer verzorgen naar CRM/BI (externe Pige gegevens, input VORIETSE EL DE FA NY N JEFDE VERZAM TON EKES VA VLIEGEN JOMM AAG: DE AND -NOORDR BRUSSEL VAND 'Jef Nys Ballon 20 WOENSDAG Media 2010' R 2010 OKTOBE 1 per strip 1EURO Jury oordeelt e na laatst woord ns Clottema Geld lenen wordt moeilijker 2-4 blg KEN LEGT BAN EUROPAERE REGELSomOP een ng moeilijker STRENG wordt het r met je rekeni december zomaa banken Vanaf 1 krijgen of nog legt de mensen lening te te gaan. Europavermijden dat n en te in het roodregels op om en steken. Banker soestrengere in de schuld zullen minde lening, zich te diep tverstrekkers van een t Van kredie toekennen Vincen ber andere n bij het nemen pel worde er voor Onder Vanaf 1 decem tot en boetesgegezegt minist (Open VLD). jaar cel nborne lening is problequicke ze immers één dat een er riskeren euro als blijkt was dat 0 duidelijk vooraf al gelukkig ven terwijl n opduiken. eeld ge is niet onverd men zoude die op sommi 5 tsector De kredie regelgeving, gezien. (DHH) nieuwe met de als te streng wordt vlakken EILANDEN 2 I CAN. 2,20 Lukaku neemt het op voor Jacobs SPANJE G 1 I I LUXEMBUR D 1,50 Sport 2-3 pn NEDERLAN IG SCHULDT? OF NIE BON Experts nemen - 22% n veiligheid We moete NMBS de trainer n onder vuur 9 bescherme LEZERSB eindgebruikers, BI data,, ) en die op die manier de kwaliteit beïnvloeden van data gebruikt in functie van B2B marketing doeleinden Je begeleidt interne business projecten die in relatie staan met het database gebeuren Je werkt mee aan het uittekenen van de visie op de Corelio offline/ online B2B communicaties gebaseerd op CRM data in combinatie met interne en externe BI data Je coördineert de B2B communicatie voor alle sales organisaties binnen Corelio Advertising Je denkt mee bij het opzetten en implementeren van offline en online B2B communicatie, en zorgt voor een goede coördinatie tussen de verschillende sales divisies Je tekent een visie uit op vlak van structurele samenwerkingen met externe partners die er moeten voor zorgen dat de Corelio B2B database steeds de hoogste graad van volledigheid en correctheid garandeert, en dit voor alle voor Corelio advertising relevante segmenten in de B2B markt Je voert standaard analyses uit in functie van de ROI van de verschillende soorten marketing communicaties die gevoerd worden Je maakt heel complexe marketing selecties obv interne BI en CRM data, gecombineerd met externe marktgegevens 25 IN VORST RUSTHUIS 22 VALLEN BON BLZ. EN OVER DE BOEV GEWAPEN RIEVEN 24 - CONSUM ENT&GE CULTUUR LD 33 - &VRIJE - TELEVIS TIJD 37 STRIPS IE 42 - op een bril glazen) complete + optische (montuur actof cont lenzen. kortingen. met andere en per klant. Niet cumuleerbaar 31/10/2010. per product 1 korting 12/10/2010 t.e.m. Geldig van LAATSTE DAGEN! WEER 46 - PUZZELS MERCREDI 11 FÉVRIER 2009 IEUWSB LAD.BE Je profiel: je bent een marketing kenner Je hebt inzicht in de werking van databases en je hebt een stevige affiniteit met IT technische aangelegenheden Je hebt kennis van SQL en CRM applicaties Je hebt een helicopterview op gegevens en processen Je hebt enkele jaren ervaring binnen een gelijkaardige functie Je staat stevig in je schoenen en bent diplomatisch ingesteld Je hebt een opleiding op universitair niveau of gelijkwaardig door ervaring Je bent contactvaardig en kan goed werken in team Je hebt een goede actieve kennis van Frans en Nederlands. N 35 Le campus C est ce site qui accueillerait la cité administrative qui regrouperait 500 fonctionnaires. C est un projet la majorité PS-MR. de AFP Une cité adminis provinciale à Namtrative ur? 25 millions 15 C est l évaluation coût de ce projet. Mais il faut en déduiredu Palais provincial vente d immeubles C est la plus belle la vitrine les économies de actuels, les subsides et dernièrede la Province. Sera-ce bientôt frais de fonctionnement. la dans le centre de Namur? CAHIER Mickey Rourke Catcheur ressuscité 2-3 CENTRAL Namur Tous ensemble aux Fêtes de Wallonie Relations renforcées entre la Ville et le Comité Central des Fêtes de Wallonie. Les deux travaillent main danspartenaires la main. QUI AURA LE DERNIER MOT? quel clan l emportera, même si le non a février seront proposées au vote. souvent été cité ces derniers jours. Spécial Antarctique JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : / Quotidien - 92 e année 1 Tél. : 081/ enir.be L AVENIR S.A. CE CAHIER CENTRAL CE JEUDI VOTRE SUPPLÉM ENT (c) LES EDITIONS DE ÉdA Du 11 au 18 AUJOURD HUI 5 Auvelais Des craintes pour l avenir de Saint-Gobain Belga G L avenir de Fortis se joue ce matin 2à4 lors de l assemblée G Cinq questions, des actionnaires qui peuvent être, à Bruxelles. lourdes de conséquenc G Difficile de dire es, CAHIER CENTRAL Wij bieden je Een boeiende job met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen een jong en dynamisch team Voldoende opleidingsmogelijkheden zodat je je talent optimaal kan ontwikkelen Een aantrekkelijk salaris en een ruim pakket extralegale voordelen. Klaar om carrière te maken? Aarzel niet en stuur je kandidatuur met gedetailleerd cv naar Corelio personeelsdienst, t.a.v. Jeroen Verhasselt, A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, of via naar: Als je meer wil weten over wie we zijn en wat we doen, surf dan naar en NR FAX : / VINCENT DESMET = 12 JAAR PROJECTLEIDE

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur?

Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Structurele hervormingen van de arbeidsmarkt: naar meer flexibiliteit inzake arbeidsduur? Mr. Eric Carlier Partner ec@tetralaw.com Mrs. Sylvie Lacombe Partner sl@tetralaw.com Kris Peeters wenst het arbeidsrecht

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof

8. Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof . Uw werknemer vraagt ouderschapsverlof.1. Wat is ouderschapsverlof?.1.1. Omschrijving Ouderschapsverlof is een regeling waarbij uw werknemer zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk kan verminderen (naar

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen.

Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Je motivatie vormt de basis om dingen te veranderen. Om iets te bereiken moet je actie ondernemen. Je moet vanuit jezelf iets doen. Om iets te doen moet je gemotiveerd zijn. Je zou dus kunnen stellen dat

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Werkdruk

Onderzoek Jobat: Werkdruk Onderzoek Jobat: Werkdruk Enquête afgenomen tussen 23 januari 2009 en februari 2009 bij 348 lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express nieuwsblad.be destandaard.be Vlaamse werkende bevolking

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt Elvis Perkins wanneer zijn In Dearland uitkwam, haatte ik hem voor het maken van zo n geweldige plaat. Binnenkort komt zijn Doomsday EP uit en die belooft wederom veel goeds. Ook live stelde hij niet teleur:

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld

Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk voorgesteld Vice-Eersteminister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, Belast met Buitenlandse Handel Vice-Premier Ministre et Ministre de l Emploi, de l Economie et des Consommateurs, Chargé du Commerce Extérieur

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester.

Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen van een liberale burgemeester. Beste Gentenaars, Beste liberale vrienden, WELKOM! Welkom in gent, Welkom op de stedendag van Open Vld. Onze boodschap vandaag is simpel en helder : Als je wil dat een stad floreert, geef h m dan in handen

Nadere informatie

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Kinderopvang voor mensen in armoede. Getuigenis VVSG 02/04/2015 Beste iedereen, Ik ben Cynthia, opgeleide ervaringsdeskundige, en ik werk binnen TAO-Armoede. Wij

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WERKBAAR EN WENDBAAR WERK De ministerraad heeft vrijdag 28 oktober het plan Werkbaar en wendbaar werk goedgekeurd. De regering wil zo flexibiliteit voor ondernemers en werknemers versterken. De eerste stappen naar een Belgisch

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

MINDER GELDZORGEN BJÖRN PEETERS. Leer een goed budget opstellen en efficiënt besparen. Ateliers Claudine

MINDER GELDZORGEN BJÖRN PEETERS. Leer een goed budget opstellen en efficiënt besparen. Ateliers Claudine MINDER GELDZORGEN MINDER GELDZORGEN Leer een goed budget opstellen en efficiënt besparen BJÖRN PEETERS Ateliers Claudine BJÖRN PEETERS Editie: 2016 ISBN: 9789463187770 www.ateliers-claudine.be Alle rechten

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Waar bloed is, zijn haaien

Waar bloed is, zijn haaien Waar bloed is, zijn haaien Eerste druk, augustus 2012 2012 Sylvia de Rijk isbn: 978-90-484-2559-4 nur: 508 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!!

Weer of geen weer, de scouts gaat er steeds voor!! Dag liefste scoutsvrienden! De maand februari gaat gepaard met enkele typische weerspreuken. We sommen ze graag even op: Al is de sprokkel nog zo fel, ze heeft vijf schone dagen wel. Is februari nat en

Nadere informatie

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8

Maart 2014. Ik ga later niet op de bank zitten. pagina 6. Meer inzicht in uw pensioen. pagina 4. Wat is het UPO? pagina 8 Pensioen krant Maart 2014 Ik ga later niet op de bank zitten pagina 6 Meer inzicht in uw pensioen pagina 4 Wat is het UPO? pagina 8 Pensioenheld Dromen doen we allemaal Brayen Verbond (39 jaar) is projecteider

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien?

FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl. Minder gaan werken? Of stoppen misschien? FNV Vrouw Postbus 8576, 1005 AN Amsterdam Tel: 020-5816398 post@fnvvrouw.nl www.fnvvrouw.nl Minder gaan werken? Of stoppen misschien? Minder werken. Of stoppen, misschien? Je loopt met het idee rond om

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

DE VLUCHT & andere spannende verhalen

DE VLUCHT & andere spannende verhalen DE VLUCHT & andere spannende verhalen 2 Bianca Kruger DE VLUCHT & andere spannende verhalen Enschede 2015 3 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur

Nadere informatie

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs

Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 17 september 2009 VSKO/DB/09.04 Tewerkstellingsfonds PC 152 arbeiderspersoneel in het vrij gesubsidieerd onderwijs TWEEDE OPROEP OMZETTING VAN 10-MAANDENCONTRACTEN NAAR

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon.

Antwoord RSZ: De bijzondere compenserende bijdrage is verschuldigd en wordt berekend op de volledige verbrekingsvergoeding van 7 dagen loon. Situatie 1: Verbreking tijdens een lopend proefbeding Een bediende is aangeworven in 2013, maar wordt in 2014 nog tijdens de lopende proefperiode ontslagen (de proef werd in 2013 afgesloten volgens het

Nadere informatie

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen Onvermijdelijk Iris Hendricksen 2 Het begon allemaal toen ik haar ontmoette. Via de telefoon had ik haar al gesproken, maar ik dacht dat ze volledig contact gestoord was. Ik vroeg haar namelijk om een

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER)

7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) E-blog 7 INGREDIENTEN VOOR ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS (SPECIAL MANAGER) In leidinggeven Er zijn 7 interessante ingrediënten voor leidinggevenden om uit hun medewerkers te halen wat er in zit en hun talent

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Client Memo Labour & Employment Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick www.liedekerke.com Onderwerp Opzeggingsvergoeding bij ontslag tijdens een periode van verminderde arbeidsprestaties:

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag,

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. activering van werklozen in België. Congres SER. Den Haag, Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België Congres SER Den Haag, 5 februari 2014 Ann Van Laer Nationaal Secretaris ACV 1 2 ACV = Algemeen Christelijk

Nadere informatie

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking

nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Openbare sector - Loopbaanonderbreking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 362 van GRETE REMEN datum: 1 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Openbare sector - Loopbaanonderbreking Er zijn diverse mogelijkheden

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel

Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel Kennismaken met beroepen VDAB-beroepenfilms als hulpmiddel Marc Vanderlocht, VCLB Leuven 1. Situering Om een goede studie- en beroepskeuze te maken is het belangrijk dat leerlingen voldoende zicht hebben

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie