Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 -"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Appingedam kerkblad maart

2 Copij Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen: G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, of: in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat (Graag op de envelop vermelden: COPIJ KERKBLAD). Bezorging: Adreswijzigingen e.d. graag doorgeven aan: G.A. Kolk-Scheltens, Heiliggravenweg 16, tel ; of: in de brievenbus bij Franse School en Nicolaïkerk, Wijkstraat Advertenties: dhr. L. Kampinga, Farmsumerweg 103, tel Van de redactie - Op maandag 3 maart gaan we de kerk weer schoonmaken. U bent van harte welkom tussen 9.00 en uur. Voor koffie / thee wordt gezorgd. Helpt u ook mee? U weet het Vele handen maken licht werk. Met het kerkblad van april ontvangt u brief met acceptgiro voor de jaarlijkse Paascollecte, deze collecte is geheel voor onze eigen gemeente. Aardbevingsschade Op vrijdag 21 februari is men begonnen met het plaatsen van een steiger in het stiltecentrum. Deze steiger is geplaatst om goed onderzoek te kunnen doen naar de scheuren door de aardbevingen. Als dit goed is onderzocht door de aannemer, geeft hij een prijs af aan de NAM. Daarna volgt mogelijk de reparatie. De Kerkrentmeesters Aan de abonnees van dit Kerkblad. U ontvangt bij dit kerkblad een schrijven, waarin u wordt gevraagd om uw abonnementsgeld voor 2014 te betalen. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen? U bespaart ons dan veel werk. Vergeet bij betaling niet uw naam en adres te vermelden!!!

3 Overdenking DRUK! DRUK! DRUK! Zó kun je het leven van veel mensen, zéker van de wat jongeren, wel omschrijven : druk, druk, druk. We hebben het druk met z n allen. Of we máken ons druk, dat kan ook. Maar of we het nu druk hebben of ons alleen maar druk máken : de tijd lijkt heel snel te gaan. Een week is zomaar voorbij. Zelfs een jaar lijkt in de beleving soms zo maar voorbij. Gebeurtenissen volgen elkaar snel op. In ons eigen land, wereldwijd. Maar ook in je eigen leven. En we hebben het zó druk met van alles en nog wat, dat we aan een heleboel dingen nauwelijks meer toekomen. Maar dan lopen we het risico voorbij te gaan aan wat werkelijk van waarde is. We hebben het druk. Maar waarmee? Hoe belangrijk zijn al die dingen waar we het zo druk mee hebben? Leven we, druk!druk!druk!, aan onszelf voorbij? Komen we amper toe aan onszelf. Leven we, druk!druk!duk!, aan de ander voorbij. En : leven we aan God voorbij. Het is nodig om in onze haast, in onze jachtige maatschappij, rustpunten, punten van bezinning te hebben. Om bezig te (kunnen) zijn met wezenlijke vragen, de vragen die er werkelijk toe doen. Wie ben ik? Hoe sta ik tegenover God? Hoe sta ik tegenover mezelf, de ander, en de wereld? Wat is mijn geloof en hoe ga ik daar mee om, wat doe ik er mee? Zulke rustpunten zullen we zelf in ons leven moeten inruimen. Tijd voor bezinning, gebed. Heel persoonlijk. En met elkaar. Op de zondag of wat daar, als rustpunt in de week, nog van over is. De kerkdienst. Persoonlijke ontmoetingen, gesprekken. Daar moeten we ons de tijd voor gunnen. Daar moeten we tijd voor inruimen. Want anders - met een variatie op Jacobus - geloof zonder bezinning, geloof zonder gesprek, met God, jezelf, de ander, is een dood(s) geloof. De veertig dagen voor Pasen, officieel beginnend met aswoensdag (5 maart as.), is van oudsher een tijd van bezinning (en vasten) geweest. Laten we die tijd dan ook aangrijpen om ons te bezinnen. Op onszelf, onze verhouding tot anderen, tot God. Op de weg die Jezus, onze Heer, gegaan is. En wat het betekent om in die Heer te geloven. En hoe dat uitwerkt in ons leven van alledag. Neem de (veertigdagen)tijd! R.L

4 Agenda voor de maand maart 3 mrt uur, Herv. Vrouwenvereniging Naomi, ASWA-gebouw uur, Bijbelclub De Zijlen, Anneke en Martha uur, Vergadering Pastoraat, Franse School uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 4 mrt uur, Factor 15+, Franse School 6 mrt uur, Bijbelgespreksgroep Exodus, Franse School 10 mrt uur, Gespreksgroep alleengaanden < 65 jaar, Westersingel 66-B uur, Bijbelclub Centrum, Franse School uur, College van Kerkrentmeesters, Franse School uur, Vergadering Diaconaat, Franse School 11 mrt uur, Maaltijd-gespreksgroep, Holwierderweg uur, Vergadering commissie eredienst, Franse School 13 mrt uur, Bijeenkomst P.C.O.B., Franse School Spreekster: mw. S. Lemstra uit Stedum, over Mongolië 17 mrt uur, Herv. Vrouwenvereniging Naomi, ASWA-gebouw uur, Bijbelclub De Zijlen, Marga en Greet 18 mrt uur, Moderamen kerkenraad, Franse School 19 mrt uur, Paasontmoetingsavond Passage, ASWA-gebouw incl. broodmaaltijd 21 mrt uur, Redactieverg. Kerkblad, Franse School 24 mrt uur, Vergadering Kerkenraad, Franse School 25 mrt uur, Vergadering I.K.E.Commissie, Franse School uur, Bijeenkomst Middengroep, Franse School Spreker: dhr. C. Kugel, Noordhorn over Passiemuziek door de eeuwen heen uur, Belijdeniscatechese, Klaprooslaan mrt uur, Herv. Vrouwenvereniging Naomi, ASWA-gebouw uur, Bijbelclub De Zijlen, Anneke en Martha uur, Belijdeniscatechese, Klaprooslaan

5 Rondom de diensten Zondag 2 mrt.: Achtste zondag na Epifanie 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber, Lied van de maand (voor de dienst): Lied 546 uit het Nieuwe Liedboek Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk collecten: - Diaconie (bloemendienst) - Kerk kleur: groen Toelichting bij de collecten: In de dienst collecteren we voor de bloemendienst in onze gemeente, zowel in de kerk als bij de mensen thuis. Zondag 9 mrt.: Eerste zondag van de Veertig-dagen tijd / Invocabit 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber Lied van de maand (voor de dienst): Lied 546 collecten: - Diaconie (Veertig-dagen tijd; Voorjaarszendingsweek) - Kerk kleur: paars Toelichting bij de collecten: Thuiszorg voor arme ouderen in Moldavië De op leeftijd gekomen Lisa woont in het armste land van Europa, Moldavië. Het pensioen dat ze ontvangt is niet genoeg om van rond te komen. Honger is een serieuze bedreiging voor ouderen in Moldavië. Lisa, 86 jaar oud en kromgegroeid door het zware werk op de boerderij, werd in haar huis aangetroffen toen ze al drie dagen niets gegeten had. Ze was er slecht aan toe. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid. Wij vragen vandaag, op deze eerste zondag in de 40dagentijd, uw bijdrage voor het werk van Bethania in Moldavië en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. Kom in beweging zodat ouderen in Moldavië weer te eten hebben! We bevelen deze collecte van harte bij u aan

6 Woensdag 12 mrt.: Biddag voor Gewas en Arbeid uur, Gezamenlijke dienst in de Nicolaïkerk ds. R.C.E. Lafeber collecten: - Diaconie (Voedselbank) - Kerk Toelichting bij de collecten: Armoede in de buurt iets om stil bij te staan De Voedselbank Delfzijl / Appingedam zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen producten in die om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100 % goed zijn. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder particuliere gezinnen en organisaties die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria voldoen. Met deze collecte helpen we de voedselbank dit werk te realiseren. Zondag 16 mrt.: Tweede zondag van de Veertig-dagen tijd / Reminiscere 9.30 uur, ds. J. Dijk Lied van de maand (voor de dienst): Lied 546 collecten: - Diaconie (Veertig-dagen tijd; Werelddiaconaat) - Kerk uur, Welkomstdienst Musical Levend water collecten: - I.K.E. - Kerk kleur: paars Toelichting bij de collecten: Geen half jaar maar een heel jaar rijst! Miljoenen boeren in Myanmar zitten muurvast in armoede. Overleven met te weinig voedsel voor het hele jaar is de zorg van elke dag. De christelijke hulporganisatie World Concern is in Myanmar de partner van Kerk in Actie. Deze organisatie heeft zich ten doel gesteld om samen met de lokale kerken in twee jaar tijd 400 boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken. Dit doen ze door het opzetten van rijstbanken in de dorpen. Boeren kunnen daar rijst lenen om te gebruiken als pootgoed. Naast het opzetten van rijstbanken worden de dorpelingen getraind in het verbouwen van groenten in hun eigen tuin. Wij vragen uw bijdrage voor deze rijstbanken en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging zodat boeren in Myanmar weer financieel zelfstandig worden! Voor 10 euro kan World Concern een boer voorzien van goede zaden. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? - 6 -

7 Zondag 23 mrt.: Derde zondag van de Veertig-dagen tijd / Oculi 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber Lied van de maand (voor de dienst): Lied 546 collecten: - Diaconie (Veertig-dagen tijd; Binnenlands diaconaat) - Kerk kleur: paars Toelichting bij de collecten: Armoede in Nederland iets om stil bij te staan Steeds meer mensen in Nederland leven in armoede. De diaconie in Almere en het jongerenproject NEON in Groningen willen dit tegengaan. In Almere is er een sociale supermarkt opgezet waar armen met een speciaal pasje zelf boodschappen kunnen kiezen, in plaats van een voedselpakket te krijgen. In Groningen richten de medewerkers van NEON zich op de jongeren. Want op het platteland van Oost-Groningen groeit het aantal jonge werklozen en dreigen de schulden. De medewerkers kijken naar de talenten van de jongeren, zodat ze weer kunnen groeien! Kom in beweging zodat kansarme mensen in Nederland weer op eigen benen kunnen staan. Vandaag is het de zondag van het Binnenlands Diaconaat in de 40dagentijd en vragen wij uw bijdrage voor deze en andere diaconale projecten in Nederland van Kerk in Actie. Help armoede tegengaan en geef wat u kunt missen aan deze collecte! Zondag 30 mrt.: Vierde zondag van de Veertig-dagen tijd / Laetare 9.30 uur, ds. R.C.E. Lafeber Lied van de maand (voor de dienst): Lied uur, Cantatedienst ds. R.C.E. Lafeber m.m.v. ensemble Sonus Vita, o.l.v. Anjo de Haan collecten: - Diaconie ( Veertig-dagen tijd; Brazilië) - Kerk kleur: paars Toelichting bij de collecten: Aandacht voor de inheemse zaak in Brazilië Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Deze oorspronkelijke bevolking wordt, ondanks burgerrechten die ook voor hen gelden, nog steeds zwaar gediscrimineerd. Ook binnen de kerken is er nauwelijks oog voor hen. De Lutherse kerk ziet dat eerlijk onder ogen en richtte de Zendingsraad onder de Inheemsen (COMIN) op. Via opleidingen binnen de kerk worden aankomende predikanten bekend en bewust gemaakt van het bestaan, de cultuur en de waarde van die volken. Waarom is dit belangrijk? Manuel van het volk Tukuna heeft hier antwoord op: Na zoveel discriminatie in het verleden voelt het heel goed om nu met respect behandeld te worden. Kom in beweging zodat er meer begrip ontstaat tussen kerken en de inheemse bevolking. Wij vragen uw bijdrage voor Comin en andere projecten van Kerk in Actie. Geef ook aan deze collecte voor erkenning en respect aan inheemse volken in Brazilië

8 Bij de diensten Zondag 2 maart: Doopdienst In deze morgendienst hopen we Rosa Henrike, dochtertje van Maarten Krista Vieveen-Houwerzijl, zusje van Koen en Stijn, Gouverneurstraat 21, te dopen. Zondag 9 maart: 1 e zondag 40dagentijd We beginnen op deze zondag met het project van de kindernevendienst voor deze 40dagentijd en Pasen : zoek de stilte Elders in dit kerkblad meer hierover. Woensdag 12 maart: Biddag voor gewas en arbeid Omdat de Tjamsweersterkerk waarschijnlijk op deze dag nog steeds in de steigers staat, in ieder geval op dit moment van schrijven niet zeker is dat dat niet meer het geval zal zijn, wordt de gezamenlijke dienst op deze avond gehouden in de Nicolaïkerk. IKE zondagavond 16 maart: Gospelkoor onze opdracht uit Dwingeloo met Levend water Om uur zal het dienstvullend programma levend water te zien en te horen zijn. Via toneelspel, zang en muziek, teksten, afbeeldingen en lichteffecten neemt het water iedereen mee op zijn weg door de bijbel, van Genesis tot Openbaring. Het belooft iets bijzonders te worden! Zondagavond 30 maart: cantatedienst Op deze zondagavond zal ensemble Sonus Vita, o.l.v. Anjo de Haan haar medewerking verlenen aan deze dienst. Er worden o.a. werken uitgevoerd van Michael Praetorius, Hieronimus Praetorius en Giovanni Pierluigi da Palestrina

9 Welkomstdienst: Musical Levend water Op zondagavond 16 maart a.s. zal het gospelkoor,,onze Opdracht uit Dwingeloo deze musical voor het voetlicht brengen, aanvang uur. Wie de bijbel open doet komt vanaf het begin al water tegen. De aarde is er vol van, maar God stuurt met kracht het water aan de kant. Hij raakt de aarde aan met zijn licht en brengt de schepping tot leven. In de bijbel speelt water een grote rol. Overal, in allerlei situaties komen we het tegen: behalve bij het dopen kunnen we ook denken aan Noach, Mozes, Naäman, Jona, de vrouw bij de put en vele anderen. Jezus is ook voor ons nog steeds het levende water en tevens onze reddingsboei. Wij drinken van het levende water en God zelf zal ons licht zijn. Met Levend Water wandelt deze groep de bijbel door van begin tot eind, van de schepping tot de wederkomst van Jezus. Het is een dienst vullend programma. Ze doen dit met toneelspel,licht, beelden en teksten via de beamer en er wordt veel gezongen. Het is indrukwekkend en soms zelfs ontroerend. Wie weet komt u zich zelf nog tegen in uw eigen situatie. Er zal een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten en na afloop is er koffie of thee. Er is dan nog de gelegenheid om na te praten. Een avond om niet te missen. Wij willen u allen graag uitnodigen om deze avond aanwezig te zijn. Hou deze avond dan nu alvast vrij. 16 maart uur. De I.K.E. commissie. Rooster Kindernevendienst 2 mrt. Esther Jansema, Maaike en Janet Ploegh 9 mrt. Anita de Boer, Emma en Alie Bos 16 mrt. Marleen Samplonius, Joan en Janneke Patberg 23 mrt. Astrid Hofman, Marieke en Aardina Neumann 30 mrt. Ina Linstra, Maaike en Janet Ploegh - 9 -

10 Rooster oppasdienst 2 mrt. Zwanet de Wit en Nanda Dokter 9 mrt. Lars Dijk en Gonda Tobbe 16 mrt. Marianne Bos en Lidy Kremer 23 mrt. Danielle Ritzema en Saskia Albeda 30 mrt. Bas Patberg en Esther Bosma Opbrengst collecten 26 jan. Diaconie 133,83 Kerk 140,73 I.K.E. 48,25 2 febr. Diaconie 250,29 Kerk 166,24 Peuter/kleuterdienst 44, groep 94,40 9 febr. Diaconie 152,08 Kerk 144,16 Damsterheerd 31,87 16 febr. Jeugd 138,30 Kerk 208,99 I.K.E. 97,34 Alle gevers en geefsters: HARTELIJK DANK!!!

11 Kerkdiensten Solwerderkerk (Vrijzinnig Protestantse Gemeente): in de Singelkerk te Delfzijl 9 mrt uur, mw. G. Boersma 23 mrt uur, mw. S. van der Laan Verpleeghuis Solwerd: 2 mrt uur, ds. J. Dijk 9 mrt uur, dhr. J. Pijpker 12 mrt uur, Biddag ds. R.C.E. Lafeber, m.m.v. de Solwerder merels 16 mrt uur, mw. A. Holst 23 mrt uur, mw. M. In der Maur-van Achteren 30 mrt uur, mw. W. Heeren Verpleeghuis Vliethoven: 2 mrt uur, mw. W. Heeren, m.m.v. Soli Deo Gloria 9 mrt uur, dhr. F. Postema 16 mrt uur, dhr. H.C. Perdok 23 mrt uur, mw. H. Kuiper, m.m.v. Fennie en Carolien 30 mrt uur, mw. H, Kuiper

12 Uit de Kerkenraad Protestantse Gemeente Appingedam Kerkvisitatie Op maandag 24 maart 2014 worden we als gemeente en kerkenraad gevisiteerd door 2 leden van de visitatiecommissie Groningen-Drenthe (predikant en een ouderling of diaken). De kerkvisitatie is een onderdeel van het zogenoemde Opzicht in de kerk en is te vinden in Ordinantie 10 van de kerkorde. Het gaat bij visitatie om het opzicht over de gemeenten. De gemeenten zijn geroepen te blijven in de weg van het belijden van de kerk en daarbij hoort het omzien naar elkaar. De visitatie richt zich allereerst op de vragen hoe het gesteld is met het geestelijk leven van de gemeente, hoe zij gehoor geeft aan haar roeping, en hoe ambten en diensten worden vervuld. Ten minste een keer per vier jaar wordt elke gemeente bezocht door twee visitatoren. Na het bezoek wordt door hen gerapporteerd over wat zij hebben gehoord in de gesprekken. Zij kunnen in het verslag gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Samenvattingen van de verslagen worden gebruikt voor een vijfjaarlijkse landelijke rapportage, die van invloed is op het beleid van de Kerk en haar Dienstenorganisatie. Het programma van de visitatie bestaat uit: - een gesprek met de predikant - een inloopspreekuur van tot uur in de Franse School Tijdens dit spreekuur is er gelegenheid voor een ieder, die een band met de gemeente heeft om met de visitatoren te spreken, u hoeft zich niet van te voren bij de kerkenraad te melden. Van harte welkom zijn dan niet alleen zij die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken of denken goede suggesties te hebben. Immers, ieder die de kerk een warm hart toedraagt, heeft het recht aan de visitatoren blijk te geven van haar of zijn interesse voor de kerkelijke gemeente. Ook vertegenwoordigers van werkgroepen zijn van harte welkom. Laat uw stem horen, al dan niet opbouwend of kritisch. U bent op genoemd tijdstip welkom in de Franse School. Om uur is er een kerkenraadbijeenkomst met de visitatoren, zonder predikant en kerkelijk werkers, daarna wordt er gezamenlijk voortgezet. De visitatoren zijn ds. W.M. Schut, te Glimmen en dhr. J. Loode te Uithuizermeeden

13 Verslag van de vergadering van kerkenraad maandag 18-nov-2013 Na de opening van de vergadering wordt thema 3 uit de visienota De hartslag van PKN besproken: De samenleving Het onderwerp wordt toegelicht door ds. Lafeber. De Christenen vormen een samenleving in de samenleving waar we onderdeel van zijn. In de samenleving werden verschillen opgeheven zoals verschillen man-vrouw, verschil vrije slaaf etc. Kerk is er voor de maatschappij, ook wij de PGA. De leden vormen de ecclesia (vergadering, in de tijd van de Griekse stadstaten de door de wet bijeengeroepen vergadering van vrije burgers. Het christendom neemt de term over voor de geloofsgemeente). Tijdens de bespreking komen de volgende punten voorbij, hoe staan we en hoe kunnen we als kerk in de maatschappij staan. - Gastvrij zijn, iedereen welkom, omzien naar elkaar, omzien naar de samenleving, - Diaconie zonder diaconie geen kerk - Omzien naar elkaar in de samenleving - Met anderen een diaconale taak vervullen (b.v. Noaberschap) - Beleid - Diaconale taken meer bondgenoten zoeken - We moeten als PGA veel duidelijker aanwezig zijn als kerk nemen we deel. - Bijvoorbeeld sterk maken voor projecten als schuldmaatjes, wmo-projecten in land. - Over het algemeen zijn we te bang om ons te laten zien: we zijn het niet meer gewend al decennia lang naar binnen gekeerd, misschien een gevolg van de scheiding tussen kerk en staat, niet bemoeien met overheidszaken. - De tijd wordt nu anders - We moeten meer participeren in en met de burgerlijke gemeente - Meer samen werken met andere organisaties - Met het huidige beleid van de overheid is de kans groot dat oude tijden weer terug keren. - We moeten samen er voorstaan - praktisch zijn. - We proberen als Prot. Gemeente al van betekenis te zijn actieve gemeenteleden, eigen beleid in de diaconie, WMO, voedselbankhulp, amnestie - Als we dit ook onderwerp maken van nieuw beleid 2023 dan mag dit niet in een lade verdwijnen. Na het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering volgen nog een aatal mededelingen over de kerkenraad bijeenkomst binnen de cluster PG Appingedam / NH Tjamsweer / PG Wirdum-Garrelsweer-Winneweer Afgesproken wordt dat we de PKN Kerstkrant gaan uitdelen op het koffiepunt tijdens de kerstmarkt. Een keer per vier jaar moeten binnen de PKN preekbevoegdheden worden verlengd van kerkelijk werkers die een dergelijke bevoegdheid hebben. De kerkenraad stemt in om deze aanvraag te doen. Het moderamen zal dit namens de kerkenraad doen. De commissie Visie, missie, beleid PG Appingedam 2023 is bezig de verslagen van de gesprekken met alle colleges en werkgroepen te verwerken. In de kerkenraadsvergadering van januari hopen zijn dan dit te kunnen presenteren. Als gevolg van de aardschokken, zo delen de kerkrentmeesters mee, zijn er scheuren ontstaan in een aantal muren. Er is door een onafhankelijk deskundige naar gekeken (Arcadis) en de defecten zijn gemeld bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Er is een commissie binnen de PGA gevormd die de reparaties en de gesprekken met o.a. NAM en

14 aannemers gaan voeren en hoe de NAM ons tegemoet kan komen. Tjamsweer en vele andere kerken in de regio hebben met deze problematiek te maken. De restauratie van Tjamsweersterkerk loopt grote vertraging op. De Kerst sing-in vindt daardoor plaats in de Nicolaïkerk. Bij de omzetting van de kachel van de kerk van oliestook naar gas kwam een technisch mankement naar voren dat gerepareerd moest worden voor dat het nieuw systeem in gebruik kon worden genomen. Een tegenvaller van Het SNS-cultuurfonds heeft hiervoor een donatie gedaan van hetzelfde bedrag. Orgelrestauratie: aanvraag bij de provincie. Probleem is dat er een instemming van gemeente en rijksmonumentenzorg moet zijn, dit vertraagt alles kan wel 16 weken duren. In het geval dat een restauratie plaats gaat vinden dan wordt dit besproken in de kerkenraad. De penningmeester van het college van kerkrentmeesters presenteert de begroting van de kerk van het jaar 2014.Er zijn inhoudelijk weinig bijzonderheden te melden. Er wordt rekening gehouden met het feit dat jaarlijks de opbrengst van Kerkbalans afneemt. We hopen op een voordeel met betrekking tot de overschakeling naar gas bij de verwarming van de kerk. Er is een jaarcontract afgesloten met de huidige energieleverancier. De begroting 2014 van de kerk wordt vastgesteld. De penningmeester van de diaconie presenteert de begroting De begroting is op de rente na geheel afhankelijk van collectegiften. Naast de giften is er nog rente die besteedt kan worden. Collecterooster 2014 wordt vastgesteld zoals voorgesteld door diaconie en kerkrentmeesters. Als afsluiting van de vergadering zingen we Nu het avond is lied 257 en eindigen met gebed. T.A. Musschenga, voorzitter J. Scholtanus, scriba Uit het Pastoraat Gezellige wijkavond, een avond voor jong en oud van de wijken 7 en 8. De kinderen zijn dus ook van harte welkom! De avond wordt op zaterdag 15 maart van uur uur in de Franse School gehouden. Na ontvangst met koffie/ thee/ limonade zullen we met elkaar oud Hollandse Spellen spelen, zoals blik gooien, sjoelen en hoedje wip. De avond zal worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd van soep en broodjes. U kunt zich opgeven via uw contactpersoon (zie persoonlijke uitnodiging). Nadere informatie via Anja Breedijk-Hofman ( of Antje Heun ( of of Mijna Hadders-Algra ( of In Wijk 2-5 is voor de Rengersstraat een nieuwe contactpersoon gekomen in de persoon van mw. P.Ritzema, Ripperdastraat 37. Van harte welkom en Gods zegen in uw werk

15 Cantorij De Cantorij zal meewerken aan de dienst op 17 april a.s. (Witte Donderdag), waarin wij de Maaltijd van de Heer mogen vieren. Met ingang van 1 april zal de repetitie-avond veranderen. De Catorij-repetities zullen dan weer op de donderdagavond zijn, van uur. We hebben al verschillende keren gehoord, dat gemeenteleden wel mee willen doen, maar dat de vrijdagavond niet zo geschikt is. Dus: vanaf 1 april a.s. is dat uw kans!! U bent van harte welkom in de Franse School! Mogen we zeggen: TOT ZIENS?! Huispaaskaarsen De bestellijst voor de huispaaskaarsen ligt nog 2 zondagen (2 en 9 maart) achter in de kerk. Er zijn vier afbeeldingen te verkrijgen en ook vier groottes kaarsen. De huispaaskaarsen kunt u thuis gebruiken, bij een blij of verdrietig moment, of zo maar, als u er behoefte aan heeft. De prijzen staan er bij vermeld. Wanneer u een huispaaskaars wilt hebben, kunt u uw bestelling plaatsen. De kaarsen worden tijdig besteld, zodat ze voor Pasen binnen zijn. De bestelde kaarsen worden bij u thuis afgeleverd, bij betaling van het verschuldigde bedrag. Namens de commissie eredienst, Gea Kolk, tel Van de Kindernevendienst KINDEREN OPGELET KINDEREN OPGELET Tijdens de veertigdagentijd zullen de kinderen die naar de kindernevendienst gaan een palmpasenstok gaan versieren. Wij willen vragen of alle kinderen hun eigen stok mee kunnen nemen naar de kerk dit kan tot en met 9 maart. Misschien heb je nog een stok van vorig jaar of kun je er zelf één maken ongeveer 60 cm lang en 40 cm breed. Neem dus je palmpasenstok mee naar de kerk met je naam erop, na afloop van de palmpasendienst (13 april) krijg je hem mee naar huis. KINDEREN OPGELET KINDEREN OPGELET

16 Project Veertigdagentijd/Pasen kindernevendienst. Zoek de stilte. Deze Veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen uit het evangelie van Matteüs over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt? De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Op het kerkraam worden de verhalen van deze periode in beeld gebracht. Elke week wordt een gedeelte van het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal. De kinderen werken aan een Palmpaasstok, waaraan elke week iets komt wat bij het verhaal van die zondag past. Ook zingen we het projectlied de stilte is Uw huis samen tijdens de dienst (met bekende melodie). Achter de verhalen gaat het wonder van Pasen schuil, het wonder dat God nooit mensen loslaat. Door de verhalen heen breekt het licht van Pasen steeds meer door. Eerste Zondag 9 maart Matteüs 21: 1-9 Tweede Zondag 16 maart Matteüs 21: Derde Zondag 23 maart Matteüs 21: Vierde Zondag 30 maart Matteüs 22: Vijfde Zondag 6 april Matteüs 26: Zesde Zondag 13 april Matteüs 26: Pasen 20 april Matteüs 38: 1-10 Thema Te zien op het kerkraam Aan de Palmpaasstok Mensen zwaaien met Buxustakje of palmtakken groen crêpepapier Jezus gaat naar Jeruzalem In de tempel De oneerlijke oppassers Groot denken Ik blijf bij jou Jezus bidt Ga verder! Een geldwisselaar op het tempelplein Een wijngaard met oppassers Jezus in gesprek met de Farizeeën Petrus zegt dat hij Jezus niet in de steek zal laten Jezus bidt in de hof van Getsemane Het kruis en de zon: Na het lijden is er een nieuw begin Geld Rozijnen Koker Haan Snoep, verdere versiering Namens de Kindernevendienst

17 Projectlied 2. Een stilte die zich horen laat heel zacht, nog ongekend ze fluistert van wat komen gaat en wie U voor mij bent. 3. Ik zoek de stilte, zoek een rust die ruimte maakt in mij. Ik adem op, ik ben gerust en voel U heel dichtbij

18 GELOOF JIJ? Daar zijn wij benieuwd naar! Wij verzorgen een avond gevuld met o.a.: Ben jij tussen de 20 en 50 jaar oud? GRAAG NODIGEN WIJ JOU DAN UIT! Wanneer: zondagavond 23 maart 2014 Waar: Franse School Tijd: van tot Voor aanmelden en meer informatie kan je terecht bij onderstaande contactpersonen: Jenny Baron: Jaap Weima: Marianne Bos Wij verzorgen tijdens deze avond een hapje en drankje!

19 Verkiezing van ouderlingen In onze Plaatselijke Regeling is bepaald dat de verkiezing van ambtsdragers in mei plaats moet vinden. Dit jaar hebben we 2 vacatures voor het ambt van ouderling. Voordat er sprake kan zijn van een kandidaatstelling wordt u allen uitgenodigd schriftelijk bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van personen, die naar uw mening voor verkiezing van ambtsdrager in aanmerking komen. Uw aanbeveling dient ondertekend te zijn! Uw schriftelijke reactie met mogelijke kandidaten ontvangen wij graag van u vóór 22 maart U kunt dat doen door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar de scriba van de kerkenraad: J. Scholtanus, Klaprooslaan 6, 9903 EL Appingedam. U mag het strookje ook in de collectezak doen of afgeven aan een ouderling, diaken of contactpersoon. Hartelijk dank voor uw reactie. De kerkenraad. UITKNIPPEN: VOORDRACHT VOOR DE VERKIEZING VAN AMBTSDRAGERS: Ondergetekende Adres :.. :.. Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer :.. Draagt onderstaand persoon, belijdend lid van onze gemeente, voor als kandidaat voor de verkiezing. Naam van de kandidaat: Adres en huisnummer : Geschikt voor het ambt van ouderling Indien u meerdere personen geschikt acht verzoeken wij u een extra bijlage toe te voegen. Datum: Ondertekening:

20 Vorming en Toerusting Wat geweest is Op zondagavond 9 februari bezochten 28 mensen de bijeenkomst in de Franse School waarop de film Amour (liefde) werd vertoond. Deze film van Michaël Haneke won in 2012 een Gouden Palm in Cannes. De film gaat over een echtpaar van 80+. Ze wonen in een appartement in Parijs; ze waren vroeger actief in de muziek. In een van de beginscènes van de film ziet de kijker het echtpaar in de concertzaal bij een concert van een van de oud-leerlingen. Thuis krijgen ze weinig bezoek; ze hebben een dochter die in Londen woont. De vrouw krijgt een hersenbloeding, waardoor ze halfzijdig verlamd raakt. Haar spraak en geheugen zijn niet aangetast. Ze laat haar man beloven dat ze nooit naar een ziekenhuis of verpleeghuis hoeft te gaan. Op een later moment krijgt ze nog een hersenbloeding, waardoor haar spraakvermogen grotendeels verloren gaat. De man zorgt voor haar, een verpleegster helpt drie maal per week, de buren halen boodschappen. De beelden illustreren de liefde en genegenheid van de man en de vrouw, maar ook een toenemende eenzaamheid. Het echtpaar lijkt zich te schamen voor het functieverlies van de vrouw. Ook wordt treffend in beeld gebracht hoe moeilijk de situatie wordt dit komt bijvoorbeeld schrijnend naar voren in een scène waarin de man de vrouw voedt. Uiteindelijk maakt de man een einde aan het leven van zijn vrouw, en vermoedelijk ook aan dat van zichzelf. De film stelt de kijker voor veel vragen: - Hoe gaan we om met ziekte en het verlies van lichamelijke en geestelijke functie? Zijn we in onze maatschappij niet te veel uit op het maakbare, het alles zelf onder controle willen hebben? Hoe verhoudt zich dat tot het gegeven leven? - Schaamte: In de film leek het echtpaar zich te schamen voor de gevolgen van de hersenbloeding. Is dat niet wat vreemd? Schamen we ons voor griep? Of voor kanker of dementie? - Hoe gaan we om met afhankelijkheid, het zelf afhankelijk zijn en het voor een afhankelijke naaste zorgen? Kunnen we ons zelf overgeven? Ons toevertrouwen aan de ander, aan de Ander? - Hoe gaan we om met sterven? Ons eigen sterven, en het sterven van een naaste? Het gesprek na de film maakte duidelijk dat de aanwezigen erg onder de indruk waren van de film. Met een hoofd vol gedachten ging een ieder weer zijns en haars weegs. Wat komen gaat Factor 15+ komt op dinsdag 4 maart weer bij elkaar. In de Nicolaïkerk. We beginnen om uur. In de soosruimte van de Franse School. De Bijbelgesprekskring Exodus komt op donderdag 6 maart weer bij elkaar, om uur in de Franse School. We lezen verder vanaf Ex. 11 : 1 Gespreksgroep alleengaanden <65 komt op maandag 10 maart weer bij elkaar. We beginnen om uur, Westersingel 66B. Bijbelclub centrum komt op maandag 10 maart weer bij elkaar in de Franse School. Van uur. Maaltijd-gespeksgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 11 maart. We eten vanaf uur en zetten ons gesprek voort over (de persoon van) Jezus. Bij Jacquelien en Maurice Vink, Holwierderweg 22. Belijdeniscatechese op dinsdag 25 maart, uur, en op maandag 31 maart vanaf uur, beide keren Klaprooslaan

21 Musical Met de groeten van Paulus In het kerkblad van februari heeft u kunnen lezen dat vanuit de PR groep er plannen waren om een fotowand achter in de kerk te plaatsen met actuele info over de Musical. Helaas laat dat nog even op zich wachten. We zoeken nog naar sponsoren om het geheel te kunnen financieren. Sinds 15 januari kunt u ons volgen op een facebook site. U hoeft daarvoor geen lid te zijn of worden van Facebook. U kunt gewoon naar de internet site gaan de PG Appingedam. Meteen boven aan de site vindt u de link: Appingedam. Neemt u daar maar eens een kijkje. U krijgt een mooi overzicht van alle activiteiten en repetities welke wekelijks plaats vinden. U kunt zelfs een kort filmpje bekijken van de grote repetitie op 7 februari met alle medewerkers in de Nicolaïkerk U krijgt dan misschien al een beetje een beeld wat voor spektakel het op 20 en 21 september gaat worden. We hopen dat u net zo enthousiast wordt als alle medewerkers en dat enthousiasme doorgeeft aan al uw vrienden en familie. We blijven u de komende maanden via de website, maar ook op allerlei andere terreinen informeren. De Musical is iets van en voor ons allemaal! Vanuit de PR commissie vriendelijke groeten namens alle medewerkers, Adri Perdok Uit onze gemeente Permanente Educatie, 17, 18 maart In het kader van de verplichte P(ermanente) E(ducatie) voor predikanten verblijf ik maandag 17 en dinsdag 18 maart in het seminarium Hydepark in Doorn voor de cursus Paulus voorstellingen over het leven na de dood, (vooral) aan de hand van 1 Kor. 15' Dat vergt het nodige leeswerk vooraf. Van 1 Kor. 15 zèlf, maar ook van andere theologische verhandelingen hierover. Wie weet (ik zeg nog niks toe!) is deze cursus nog eens vruchtbaar te maken voor een avond van Vorming&Toerusting over dit onderwerp. 17 en 18 maart ben ik dus afwezig en niet beschikbaar voor gemeentewerk

22 Uit de gemeente: Mw. P. de Wolf-v.d. Helm, is vanuit Innersdijk even opgenomen geweest in het UMCG. Het bot met name in de voet groeit nog niet goed aan elkaar vast. Ze is al wel weer teruggegaan naar Ten Boer. Dhr. K. Jilderda, verblijft nog in het UMCG. Het wachten was op een stamcel-behandeling. Deze kon door de lichamelijke gesteldheid van Klaas eerst niet doorgaan. Als het goed is, is deze, wanneer u dit leest, achter de rug. Dan gaat er nog een lange tijd overheen voordat echt duidelijk is of de behandeling succes heeft gehad. Mw. G. Blokzijl-Huizinga, verblijft nog in Betingestaete, Delfzijl. Misschien gaat ze van daaruit naar Damsterheerd en anders zal ze in Betingestaete blijven. Dhr. H.J. Boer, is vanuit St. Maartenshof, Groningen weer thuisgekomen. Hij voelt zich, mede dankzij de medicatie, nu aardig wat beter. Dhr. J. Trof, verblijft op dit moment nog in Solwerd. Dhr. F. K. Pot, is weer thuis gekomen vanuit het Martiniziekenhuis. Hij zal thuis weer moeten aansterken. Mw. A. Brinkema-West, heeft even in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels al weer een poosje thuis. Dhr. D. Omta. is opgenomen in Lentis, Winschoten. Laten we hopen dat hij binnenkort weer naar huis kan. Mw. A. Hamminga-Buitenwerf, kwam te vallen en moest geopereerd worden aan haar elleboog. De wond genas echter slecht waardoor haar verblijf in het UMCG langer duurde dan gedacht. Ze is nu echter voor verder herstel naar Verpleeghuis Solwerd gegaan. Mw. J(anneke) Pennink-Dijkman, moest geopereerd worden omdat de pijn moeilijk meer te dragen was. Er is weer veel aangegroeid bot weggehaald. Ze is al weer een poosje thuis, maar, zult u begrijpen, nog wel met de nodige pijn. Laten we hopen dat het bot nu niet meer zo snel aangroeit. Mw. H. Vonk, moest worden opgenomen in Solwerd. Moge u allen, in het bijzonder zij die ziek zijn of zorgen kennen, zich door God vastgehouden weten. Wij gedenken Roelfien Larkens - van Dijk Zij overleed vrijdag 31 januari jl. 94 jaar oud. Ze moest net in de laatste tijd daarvoor opgenomen worden in Solwerd omdat de verzorging voor haar zoon Harm, na al een hele lange periode van steeds verdergaande verzorging, bijna niet meer vol te houden was. Ze werd geboren in 1919 in t Zandt, in een gezin met vier kinderen. Ze ging dienen, als dienstmeisje bij boeren in de omstreek. Ze was al wat ouder toen ze trouwde met Niklaas Larkens. Ze gingen wonen in de boerderij op Marsum. Drie kinderen werden geboren. Het waren goede jaren. Jaren van zorgen voor het huishouden, het gezin, de kinderen, maar ook, en ook later nog, de dieren. De koeien, de schapen, lammeren, katten. Ze was gek op dieren. Ze hield van het werken in de tuin. Het verzorgen van de bloemen. Haar eerste amaryllis vond ze nogal duur, maar hij was zó mooi dat ze hem toch kocht. En met alle nakomelingen die er sindsdien zijn bijgekomen staat hij nog steeds, na 50 jaar, in bloei. Toen ze verhuisden van de boerderij naar de woning aan de Holwierderweg 3 kon ze daar naar hartelust verven en behangen

23 Ze was altijd bezig. Altijd druk. Nooit moe, leek het. s Middags na het eten even een dutje, en dan was ze er weer. Ze was eigenlijk altijd vrolijk, nooit sacherijnig, nooit ècht boos. Ook als de kleinkinderen kwamen was het haar nooit teveel. Je kon altijd een beroep op haar doen, ze stond voor je klaar. Zorgen voor... zijn woorden die haar typeren. Op latere leeftijd had ze nog drie doelen : leren zwemmen, leren autorijden, leren orgelspelen. Alleen dat laatste is er nooit van gekomen. Ze was altijd een trouw kerkganger. Twee keer per zondag als dat kon. Maar niet wettisch. Als er ijs lag mochten de kinderen best op zondag schaatsen, want wie weet dooide het morgen wel... Zo n 10 jaar is ze contactpersoon geweest, ze ging naar de vrouwenvereniging, is jaren lid geweest van Progeza. Maar in 2002 werd duidelijk dat ze geestelijk minder werd. Het auto-rijden werd te gevaarlijk. Dat mocht ze graag doen, dus ze vond het maar niks dat dat toen niet meer kon. Langzaam aan hebben haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar kenden tijdens haar leven al afscheid moeten nemen van de vrouw die zij eens was. Dat afscheid kwam definitief op 31 januari. En op woensdag 5 februari toen wij in de Nicolaïkerk haar leven in geloof herdachten. We lazen 2 Kor. 5. Paulus schrijft daar o.a. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, ons lichaam, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen. Een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel In dat geloof hebben wij afscheid genomen van Roelie Larkens. De begrafenis vond plaats op de begraafplaats van Marsum. Mogen haar nagedachtenis haar kinderen en kleinkinderen, allen die haar gekend hebben, tot zegen zijn. Ouderenpastoraat Wij gedenken Aaltje van der Werf-Kuiper. Ze werd geboren op 20 augustus 1921 in Tjuchem en overleed in Musselkanaal, op 23 januari Voorafgaand aan de crematie, gedachten we haar in Stilleweer in een dienst, door de kinderen met nadruk dankdienst genoemd. Dank om haar lange leven en om de moeder en oma die ze was. Iemand die in haar leven heel veel heeft gedaan. Hard gewerkt en veel liefde gegeven heeft. Ze kon goed leren. Maar, zoals zo vaak toen, ging ze meteen na de lagere school aan het werk. In Tjamsweer, op de fiets elke dag. Ze werd in Tjuchem leidster van de zondagschool en zat in club-werk. Door haar huwelijk in 1944 met Nicolaas van der Vegt kwam ze te wonen op een boerderijtje in Wierhuizen. Ze kregen twee kinderen. In 1949 overleed Nicolaas door een trap van een paard. Aaltje trok met haar kleine kinderen weer bij haar ouders in Tjuchem in. De vrouwenvereniging van de kerk bracht haar in contact met Pieter van der Werf, een jonge weduwnaar, ook met twee kinderen. Zij kwam bij hem als huishoudster, ze trouwden in 1956 en kregen samen nog twee kinderen. Aaltje noemde de kinderen weleens mient, dient en onzent, maar er was geen verschil in hoe ze met ze omging. Pieter en zij werkten hard, om dit gezin van acht van het nodige te voorzien.hij naast z n dagelijkse baan en zij naast het drukke huishouden. Daarbij was er toch ook altijd nog plaats voor anderen om aan te schuiven en verzorgde zij haar vader en haar schoonvader. Zij was de spil in het gezin en had veel aandacht voor haar kinderen R.L.

24 Ze woonden lange tijd op de Opwierderweg toen nog grotendeels in het open land. De kinderen gingen het huis uit. En met de verkoop van het huis, werd het toen een stuk makkelijker: ze kochten een auto en konden op vakantie. Woonden op de George van Saksenlaan, later op de Uiterdijk. Daar stierf in 1994 haar man, na 25 jaar ziekte. Vooral de laatste zes jaar waren ook voor haar zwaar geweest, door de zorg die ze hem gaf. Niet dat ze klaagde. Volgens de kinderen deed ze dat nooit. Een jaar na haar man, overleed haar schoonzoon. Maar ondanks al dat verdriet, kon ze weer een goede invulling aan haar leven geven: ze was actief in verenigingen en bij de ASWA. Ze had graag kinderen, klein- en achterkleinkinderen op bezoek, bleef op de hoogte van het wereldgebeuren en hield veel van lezen en spelletjes. Ook met vriendinnen in Damsterheerd. Daar woonde ze de laatste vijf jaar en had ze het erg naar haar zin. Op 7 december brak ze bij een val in haar kamer haar been en had vanaf toen veel pijn door bijkomende klachten. Na enkele weken in het ziekenhuis in Winschoten, was ze nog in de Heggerank in Musselkanaal dichtbij een paar van de kinderen. Ook daar heeft ze, ondanks pijn en afnemende kracht, nog genoten van dierbaren om zich heen en toonde ze zich steeds dankbaar voor de verzorging. Op zondagmorgen had ze altijd naar Nederland Zingt geluisterd. Het geloof was haar bijgebleven en was een houvast voor haar. Ze had voor het afscheid ook aangegeven hoe ze dat zou willen. Zo gedachten we haar in het licht van het geloof dat er geborgenheid is bij God, ook voorbij de grens van de dood. We hoorden uit de psalmen o.a. De Heer is mijn herder en over de uitkomst die er is uit de nood, zelfs bij het naderen van de dood. Kinderen en kleinkinderen droegen bij aan het afscheid, in woorden en symbolen. We luisterden naar Ede Staal en gedachten moeder en oma ook met mooie instrumentale muziek en in stilte. Zo was het, in alle rust, een waardig afscheid. Dat de dankbaarheid om haar leven en alles wat zij gegeven heeft aan liefde, steeds als kracht met allen die haar missen mee zal gaan. En het geloof dat zij had in die goede uitkomst, in die aankomst in een veilige haven. Mag ook dat troostend met hen meegaan. J.D

25 Mutaties Adreswijziging: dhr. A.J.J. Hofstee, van (Wijk 5-4), naar (Wijk 3-9); fam. Lourens, (Wijk 5-2), naar het buitenland; mw. G. Fokkens-Mensinga, van Farmsum, naar Delfzijl; Verhuisd: dhr. T.J. Bos, (Wijk 9-4), naar Groningen Bedankt als lid van de kerk: mw. A. Noordhof, (Wijk 5-6); mw. J.R. Dammer, (Wijk 3-1); dhr. H. Hamminga, (Wijk 3-1); mw. A. Hamminga, (Wijk 3-1); dhr. J. Haak, (Wijk 7-5); dhr. R. Curré, (Wijk 6-1); dhr. T. Curré, (Wijk 6-1); dhr. D. Dijkstra, (Wijk 8-5); dhr. J.R. Froma, (Wijk 7-4). Overleden: mw. R. Larkens-van Dijk, (Wijk 5-1), in de leeftijd van 94 jaar; mw. A. van der Werf-Kuiper, (Wijk 11-1), in de leeftijd van 92 jaar. Ingekomen: mw. S.L. van de Pol, (Wijk 8-2), uit Groningen; mw. M.S. Drenth-Bakker, (Wijk 10-6), uit Groningen; dhr. T.J. Huijssoon, (Wijk 9-6), uit Overschild; dhr. F.M. van der Ploeg, (Wijk 6-8), uit Ten Boer; mw. G. Olthof, (Wijk 6-6), uit Woldendorp; mw. P.N. Koller-Kremer en kinderen, (Wijk 9-1)

26 Verjaardagen Hieronder volgen de verjaardagen van gemeenteleden, die in de maand maart 75 jaar of ouder hopen te worden: 2 mrt. mw. I. Bangma-Slagter, 2 mrt. dhr. P. Rusthoven, 4 mrt. mw. M. van Ramshorst-Kraaij. 4 mrt. dhr. L. Smith, 5 mrt. mw. H. Pilon-Wierenga, 5 mrt. mw. G. de Boer-Kiewiet, 7 mrt. mw. J.H. Eshuis-Egberts, 7 mrt. dhr. F. Deinum, 7 mrt. mw. A. Mulder-Knol, 7 mrt. mw. A. Tuinema-van der Veen, 8 mrt. dhr. T. Kugel, 11 mrt. mw. M.J. Stoppels-Bos, 11 mrt. dhr. J. Bos, 13 mrt. mw. G. Bosman-van der Molen, 13 mrt. dhr. K. Dijkema, 14 mrt. mw. G. de Vries-van Slooten, 14 mrt. dhr. G. Alserda, 14 mrt. mw. G. Stoppels-Schipper, 16 mrt. mw. J. Buitenwerf-Pijper, 17 mrt. mw. W.T. Tiggelaar, 18 mrt. mw. H.D. van der Eide-van der Wal, 20 mrt. mw. A. van der Berg-Rozeboom, 22 mrt. dhr. H. Bosma, 22 mrt. mw. A. Blaak-Hidding, 23 mrt. dhr. H. van der Laan, 23 mrt. mw. A. Pestman-Huisman, 25 mrt. dhr. A. Abuys, 25 mrt. dhr. K. Konjer, 26 mrt. mw. W.W.M. Bijmolt-van der Made, 27 mrt. dhr. G. Riepma, 30 mrt. mw. L. Sijbolts-Remminga, 31 mrt. mw. I. Kragten-Mansens, Hartelijk gefeliciteerd met een nieuw levensjaar en Gods Zegen gewenst

27 Verjaardagsfonds In januari was er een opbrengst van 223,80. Alle gevers/geefsters van harte bedankt. Namens het Verjaardagsfonds, Didy de Vries-Kuiper. Hartelijk dank Daar lag ik dan; voor het eerst in een ziekenhuis. Mij zou dat niet overkomen, dacht ik. Ik was toch Tarzan? Vier jaar geleden werd de zierkte van Parkinson geconstateerd en die houd je niet tegen. Ik voelde me steeds verder achteruit gaan, maar vond dat er niet genoeg aandacht aan werd besteed in het ziekenhuis van Zwolle. Op de computer hebben we veel uitgeplozen over Parkinson en laat er nu in Groningen een afdeling zijn waar de neurologen speciaal aandacht besteden aan de ziekte van Parkinson en wel in Maartenshof. Wij zijn Groningers, dus zijn we teruggegaan naar onze roots. We zijn uitstekend geholpen. Eerst bijna twee weken in het Martini ziekenhuis om bepaalde diagnoses te kunnen bevestigen of uit te sluiten. Daarna zes weken in Maartenshof. En nu mag ik weer thuis zijn. De ziekte is door medicijnen behoorlijk onder controle. Ben ik er nu? Nee, waarschijnlijk niet. Maar we houden moed. En met Gods leiding en zorg komen we er wel. Ik wil ook de gemeenteleden die mij een kaart stuurden ter bemoediging, hartelijk danken. De meeste mensen kennen mijn vrouw en mij niet, want we wonen nog maar vanaf augustus 2013 in Appingedam. Maar het is bemoedigend! Groeten, Pia en Henk Boer, Appingedam. Hartelijk dank Beste mensen, Namens mijn man wil ik iedereen bedanken voor de attenties en de bloemen die ik heb gekregen na mijn val met de fiets, waardoor een breukje in mijn onderrug is ontstaan. Het gaat nu wat beter, maar er zal nog een lange weg van therapie volgen. De hartelijke groeten, Otto en Diny Puister-Kremer,

28 Hartelijk dank Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bezoekjes en bloemen tijdens m`n twee operaties in 3 maanden. Het was geweldig : Gelukkig ben ik weer lekker thuis en moet nog wat aansterken. Hartelijk dank. Annie van Halsema- Smit, Hartelijk dank Na ruim een maand in het Martiniziekenhuis ben ik weer thuis. Na een buikoperatier en een drainge behandeling ben ik er weer. Ik dank de gemeente voor het meeleven dat wij mochten ondervinden van u door de vele kaarten die wij mochten ontvangen. Het pept je op. Hartelijk dank hiervoor! Ferdinand en Rensien Pot, Passage De Paasontmoetingsavond wordt gehouden op 19 maart 2014 in het Aswa-gebouw aan de Burg. Klauckelaan 16 in Appingedam. Deze avond beginnen wij met een broodmaaltijd en de aanvang van de avond is: uur. Leden en gasten zijn van harte uitgenodigd. Het bestuur

29 P.C.O.B. AFDELING APPINGEDAM De PCOB nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van donderdag 13 maart 2014 in de Franse School. Aanvang uur. Mevrouw S. Lemstra uit Stedum zal vertellen over haar reis door Mongolië. U bent van harte welkom! Namens het bestuur, Renso van der Ploeg, secretaris Middengroep De Middengroep hoopt weer samen te komen op dinsdag 25 maart 2014 in de Franse School. Aanvang: uur. We willen u graag van harte uitnodigen om aanwezig te zijn. Als spreker komt dhr. C. Kugel uit Noordhorn, met als onderwerp: Passiemuziek door de eeuwen heen. Graag tot ziens, het bestuur. Paasmiddag voor ouderen De Paasmiddag voor ouderen zal dit jaar gehouden worden op dinsdag 15 april a.s., in de Franse School. Aanvang: uur. De meditatie zal worden verzorgd door mw. Hanneke Doekes. Als u gehaald en weer thuis gebracht wilt worden, neemt u dan contact op met mw. Jetty Blok-Alserda, tel De commissie: Jetty Blok, Meia Klein Kranenbarg, Didy de Vries en Riek Vegter

30 Van de Diaconie Bloemengroet Ook in de afgelopen maand zijn er weer bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet van de gemeente, gegaan naar: -- mw. E. Roeters - Groenhagen, -- Huiskamer 2, in Damsterheerd; -- fam. K. Jilderda - van Halsema, -- fam. H.J. Pijper - Fokkens, Denkt u aan het schrift, dat achter in de kerk ligt en waarin u de namen kunt opgeven van gemeenteleden, die in aanmerking komen voor het ontvangen van een bloemetje? Dat kan zijn, als er iemand ziek is, maar ook als er iets bijzonders is, zoals zoveel jaar getrouwd of iets dergelijks. U kunt het ook per of per telefoon aan ons doorgeven. (Als het schrift er voor de dienst nog niet ligt, kijkt u na de dienst dan nog even). In de maanden maart en april wordt de bloemendienst verzorgd door Janny Weima. Jannie Weima, Netty v.d. Deen, Antje Heun, tel of tel of tel of Van de Diaconie Zoals u in de uitnodiging voor de gemeenteavond in november 2013 heeft kunnen lezen heeft de diaconie besloten de stichting "Mensenkinderen"(www.mensenkinderen.nl) op te nemen in het collecterooster voor Dhr. Bram van Dijke van "Mensenkinderen" is op deze gemeenteavond geweest en heeft ons heel boeiend het een en ander verteld over de hulp die zij bieden in o.a. Armenie. Vanuit onze gemeente is ook de werkgroep "Svetlana helpt Armenie" al een paar jaar actief middels het versturen van kleding naar o.a. een kindertehuis. Zij hebben daarom vorig jaar mei contact opgenomen met "Mensenkinderen". Nu is er dus in overleg besloten om ook vanuit onze diaconie een aantal projecten te ondersteunen. Algemene informatie: In vroeger tijden was Armenie een rijk en trots land, met een eigen cultuur, een eigen schrift en een eigen geloof. Het is het oudste en het eerste christenvolk van de wereld. Nu is het kleine land ingeklemd tussen de islamitische landen. Door de eeuwen heen zijn de mensen er vervolgd. De grootste tragedie waren de massaslachtingen in 1915, toen 1,5 miljoen Armeniers op gruwelijke wijze om het leven werden gebracht. Slechts enkele jaren na de genocide werden alle godsdiensten door de communistische leiders streng verboden. Armenie is in 1991 onafhankelijk geworden van de Sovjet Unie. Decennia lang werden Christenen vervolgd. Gelukkig is er nu vrijheid van godsdienst. In 1988 werd het land getroffen door een zware aardbeving, waarbij ca slachtoffers vielen en een groot deel van het land verwoest werd. In hetzelfde jaar ontstond er een conflict met Azerbeidzjan over het door Armeniers bewoonde gebied Nagorny -Karabach, waardoor veel Armeniers moesten vluchten. Nog dagelijks wordt er aan de oostgrens geschoten en vallen er doden. Het is een straatarm land. Het leven in Armenie is erg zwaar. In de winter is het er extreem koud. Door het wegvallen van het sociale vangnet uit de communistische tijd, profiteert niet iedereen mee van de langzaam opkomende welvaart. Werklozen, ouderen, zieken en mensen met een

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5

Zondagsbrief. Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Zondagsbrief Gemeentenieuws uit de Protestantse Gemeente Appingedam Zondag 1 november 2015 Jaargang 11, nr. 5 Nicolaïkerk Zevende zondag van de herfst Gedachtenis der namen Aanvang dienst: 9.30 uur Voorgangers:

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

ZOEK DE STILTE ontdek wat je beweegt

ZOEK DE STILTE ontdek wat je beweegt ZOEK DE STILTE ontdek wat je beweegt Dat is dit jaar het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven. Maar ook

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke

Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel van Doorn uit Middelburg Ouderling van dienst: Adrie van Sluijs Organist: Roel Sinke Hartelijk welkom in de Odulphuskerk Protestantse Gemeente Biggekerke/Meliskerke/Zoutelande zondag 19 november 2017 Familieviering Thema: Mijn zegen heb je! Aan de dienst werken mee: Voorganger: ds. Nel

Nadere informatie

Plaatselijke regeling

Plaatselijke regeling PKN-Gemeente Het Anker Plaatselijke regeling Inhoud Bijlage 1 Hoofdstuk Titel Bladzijde 1 De samenstelling van de kerkenraad 1 1.1 Aantal ambtsdragers 2 1.2 Predikanten en kerkelijk werkers 2 1.3 Werkgroepen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.

Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10. Liturgie van de Gezin-School-Kerkdienst op zondag 12 februari 2017 in de ochtenddienst in de Burgwalkerk en Open Hof te Kampen om 10.00 Om te beginnen Als de kerkenraad binnenkomt worden we stil Welkom

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen

De Leidraad. Orde van dienst. Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan Groen Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Vierde zondag van de herfst De rijke dwaas, Jan Luyken (1649-1712) Voorganger: ds J.C. van Westenbrugge Organist: Johan

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst

Dankbaarheid. Opening. 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID. Diaconale dienst 6 november 2015 De Wijngaard DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Diaconale dienst Voor de dienst zamelen we voedsel in voor de voedselbank Opening Welkom en aansteken van de kaarsen Orgelkoraal Drempelgebed ouderl:

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN

PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN PROTESTANTSE GEMEENTE VOORSCHOTEN Jona wordt in zee geworpen. Uit: De Kijkbijbel Kees de Kort In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Jonas, zoon van Joost en Denise Vervoorn Zondag 3 september

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd

De Leidraad. Zondag 5 maart ste zondag van de 40-dagentijd Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 5 maart 2017 1 ste zondag van de 40-dagentijd Voorganger: ds Wim Knoeff Organist: Annemieke Hartman Welkom en mededelingen

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos

Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Palmpasen zondag 20 maart 2016 doopfeest van Jacob Ferdinand Bos Orgelspel Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingen we: NLB 598 Als alles duister is 1 Welkom Stilte Bemoediging: V: Onze hulp is in

Nadere informatie

Orde van dienst Kinderbiddag

Orde van dienst Kinderbiddag Orde van dienst Kinderbiddag op woensdag 11 maart 2015, aanvang 14.30 uur Thema: Altijd dichtbij Handelingen 16: 22-34 Ds. Ria Scheltens- Ritzema zal de dienst leiden Muzikale begeleiding : Sipke de Boer

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4. Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10

Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4. Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10 Lezen : Genesis 4 Tekst : Genesis 4 Psalm 100 E&R 79 Lied 103 Lied 108 : 1, 2, 5 en 6 Lied 109 : 1, 3 en 4 Gezang 10 Gezocht: nieuwe jeugdleid(st)ers Voor de jeugd van 12 t/m 15 Voor informatie of aanmelden,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding

De Leidraad. Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag 13 november 2016 Tweede van de Voleinding Voorganger: ds Lenie Vollebregt Organist: Annemieke Hartman Welkom en

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie