AEDES. Datum interview: Geïnterviewde: Dhr. R. v. Dellen Functie in bedrijf: Senior Beleidsadviseur/Kenniscentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AEDES. Datum interview: 21-06-2012 Geïnterviewde: Dhr. R. v. Dellen Functie in bedrijf: Senior Beleidsadviseur/Kenniscentrum"

Transcriptie

1 Type organisatie Koepelorganisatie woningcorporaties AEDES Datum interview: Geïnterviewde: Dhr. R. v. Dellen Functie in bedrijf: Senior Beleidsadviseur/Kenniscentrum Aantekeningen/ Deel 1. Ambities en bedrijfsvoering Aedes Problematiek Verhouding SRE/Nederland AW. Hoe kijkt AEDES aan naar de problematiek van de inkomensgroep? RD. Ik zit even te kijken, het is een beetje ingewikkelde materie, omdat als je daarom hebben we dat woningmarkt 4.0 ook, omdat je aan de ene kant ziet, als je kijkt naar de groep tot 34 is dat een vrij grote groep. Dus aan de ene kant zou je moeten zeggen, nou, wij hebben nooit een inkomensgrens terwijl we toch voor betaalbare huisvesting zijn. En als je kijkt hoe je de sociale huisvesting vorm zou meoten geven, hoort daar ook bij: aan wie lever je dan de woning? Dat was vroeger een heel breed begrip en daar hebben we ook heel veel weerstand op gekregen. Van partijen, dat dat concurrentieverstorend is. Dat soort vraagstukken. Daar komt scheefwonen uit voort. Maar dat is boven de wordt dat geinterpreteerd. Ik merk ook dat het heel gevoellig ligt, omdat als je puur naar de cijfers kijkt naar de doelgroep 34 duizend kan huisvesten is dat een forse groep. Sociaal gezien zou dat moeten kunnen. Je ziet in heel veel woningmarkten dat dat toch heel lastig is en dat komt omdat deze niet goed werken. Juist voor die groep is er eigenlijk geen alternatief. Dus ze vallen ook met recht tussen wal en schip, omdat je als voorbeeld: als je onder de 34 zit, heb je recht op een sociale huurwoning. Dat loopt tot 650, wat eigenlijk wel een forse grens is. Terwijl, als je daartussen valt is het heel moeilijk om in schaarstegebieden een lening te krijgen voor een koopwoning. Dus je komt ook niet in aanmerking om een huis te kunnen kopen of niet in ieder geval eengezinswoningen. Dat is lastig. En dan moet je naar de huursector en ben je verplicht boven de 650 te huren, waar bijna geen huurwoning op te krijgen is en dan kom je in de vrije sector en zit je al snel aan de euro. Voor die groep is eigenlijk, is het heel lastig en zie je eigenlijk het disfunctioneren van de woningmarkt. Die slaat heel hard op deze groep neer. Dus en zo kijken we ook tegen die politiek aan en wij zien dan daar de oplossing in door te kijken naar de integrale woningmarkt. Om ook die middengroep van goede huisvesting te kunnen voorzien en dat hoeft geen sociale huisvesting te zijn. Sommige corporaties vinden van wel, die zien dat de middeninkomens problemen krijgen. Om te zorgen dat daar goed aanbod komt voor die middeninkomens die er nu niet is. AW. Het zure is ook dat als ze op de vrije huursector komen, dat ze dan inkomensnormen te maken krijgen. RD. Dus, die groep is in die situatie de kind van de rekening. AW. Hoe verhouden de vraagstukken op het gebied van sociale huisvesting van Nederland zich tot SRE? 5:00 RD. Ik ken inhoudelijk de situatie op SRE niet, misschien dat je mij iets kan toelichten om te schetsen hoe de situatie daar is? AW. Die is niet mild, literatuurstudie wijst uit dat dit de minst toegankelijke regio is op de woningmarkt. Een hele kleine vrije sector, een hele grote sociale sector. In principe is de koopmarkt, er zijn goedkope woningen, maar vooral in de appartementen. Die zijn vaak ook niet echt gewild. Die zijn ook nog vrij fors aan de prijsklasse, rond de 150, daar begint het. Ik ben ook bij de rabobank geweest en die zeiden dat 75 procent van de verkoop VoV is. De andere kwart komen ze niet voor in aanmerking.

2 AEDES-visie opvolgend Opzoeken onderzoek Problemen starters vs. doorstromers RD. Dan is het dus heel erg vergelijkbaar met de gespannen woningmarkten in Nederland. Dat is midden Nederland. Dat kun je bijna uittekenen. Dus die vraagstukken die je net noemt is heel herkenbaar. Het is niet vergelijkbaar met de krimpgebieden, maar Nederland is toch een beetje op te delen in 2 regio s. Het schetst precies het probleem waar we het net over hadden. AW. In welke mate volgens corporaties de AEDES visie van op en ook met betrekking tot die inkomensgroep? Jullie hebben een bepaalde visie en merken jullie als koepelorganisatie dat corporaties jullie advies opvolgen? Bijvoorbeeld op het gebied van het opvolgen van het aantal extra punten in het WWS. RD. Wat wij eigenlijk als visie hebben neergezet is dat wij vonden dat er in die zin is er een overlap, maar ik maak een beetje het onderscheid dat die 25 punten e.d. dat is wat er Den Haag is besloten en wat vastgelegd is. Maar wat wij eigenlijk aan de voorkant hebben gezegd is: dat wij als we kijken naar de huurverhoging die je mag doorvoeren dat dat op inflatieniveau is en daarvan hebben wij gezegd dat er 1 procent bovenop inflatie moet komen, want we zien eigenlijk dat de investeringen die we moeten doen om het bestand in stand te houden niet te financieren is op lange termijn. Daarnaast is ook een visie, de AEDES visie, neergelegd dat we veel meer naar marktconforme huren moeten. Daarbij zie je dat de invulling is gegeven door die 25 punten, deels want dat was niet in alle stukken zo, sommige stukken iets minder, van 10 meest gespannen woningmarkten corop-gebieden. Ja, in welke mate, er is, ik denk dat die ook op AEDESnet staat, er is een onderzoek geweest naar in hoeverre dit wordt doorgevoerd. In hoeverre gaat er een huurverhoging komen boven de en in hoeverre gaat die worden doorgevoerd en dat was volgens mij 50 procent die het wel deed, en welke regio s wel en niet. Mij viel op dat met name in Friesland e.d. dat men daar juist niet deed. Maar bijvoorbeeld in de gespannen, zoals Amsterdam e.d., dat men het wel aan het opschroeven is bij mutatie. Dat is financieel gezien nodig om investeringen te kunnen blijven doen. Het is een beetje een diffuus beeld. Wij hebben de randvoorwaarde gecreeerd waarin corporaties kunnen bepalen om iets meer ruimte te krijgen in huurbeleid. Ook zeer noodzakelijk vanwege de financiele situatie die er nu is en in welke mate ze het opvoeren, dan moet ik je doorverwijzen naar AEDESnet. AW. Die huurverhogingen is dan een voorbeeld. Maar als je het globale advies bekijkt, is er dan een lijn te zien? RD. Nou, dat is hetzelfde diffuse beeld. Deels zal het zijn. We hebben verschillende groepen leden, de ene is vrij trouw in de zin van: AEDES adviseert dit te doen. Maar we hebben ook grote groepen die hun eigen beleid hebben en die is wel wat kleiner. Ja, onze doel is om alle groepen binnen de vereniging ruimte te geven. En als wij daar iets over adviseren is dat meer inhoudelijk, van er is wetgeving en zo kunt u ermee omgaan. Wij zullen nooit een voorschrijvend advies geven en ook op die huurverhoging zullen we niet zo snel roepen: voer dat maar door. Het is er en we geven advies hoe je daarmee om kunt gaan. Daarom ben ik wat voorzichtig met advies, omdat dat heel sterk bij de corporaties liggen. AW. Wat merken jullie wat de grootste problemen zijn voor die inkomensgroep en dan onderscheid makend tussen starters en doorstromers? 10:00 RD. Ja, er zijn een aantal problemen. Na ja, het grootste probleem zoals je net omschreef in het SRE, is dat deze groep niet aan geschikte huisvesting kan komen, oftewel een deel zit nu in een sociale huurwoning. Dat is ook geen probleem, dat mag. Alleen op het moment dat je uit die woning gaat, dan krijg je geen nieuwe sociale huurwoning maar. Dat zorgt ervoor dat de doorstroming wordt belemmerd. Dat zien we ook terug, de mutatiegraad daalt. Nu denk ik dat dat zich op lange termijn wel oplost. Nu is er alleen geen alternatief. Op lange termijn zal dat anders ingevuld worden, want de woningen waar zij in wonen, dat zijn woningen die je ook makkelijk in de niet-sociale huursector kan zetten. Dat is nu alleen nog niet het geval. Dat middensegment qua huurwoningen dat is er nu niet. Dat is een heel klein stuk en daar kom je niet voor in aanmerking. Ik denk dat corporaties daar een hele belangrijke rol kunnen invullen om dat gat op te vullen. Als je kijkt naar het aantal corporatiewoningen, dat zijn er 2,4 miljoen en als je kijkt naar het aantal inkomens onder de , dat zijn er 1.8.

3 Verschil in inkomensgroep 15:00 Problemen voor en na de crisis Gat tussen huur en koop RD. Dus er zijn woningen in potentie, die je aan de doelgroep boven de kan verhuren, alleen niet in de sociale voorraad. Dus op dit moment stokt de doorstroming als gevolg dat mensen blijven zitten omdat er geen alternatief is en omdat ze uit die voorraad moeten. Op lange termijn denk ik dat dat op te lossen is door stappen die we zetten. Ja, voor starters is dat sowieso al een probleem om op die woningmarkt te komen. Dat is al los van die inkomensgroep. En vroeger, de semi-starters...beneden de 34 hebben die ruimte in de sociale voorraad. Afhankelijk van wachtrijen in de regio. Maar als gevolg van deze maatregel zie je dat de doorstroming stokt en dat er minder woningen vrij komen. Dat hangt echt heel erg van de regio af. In sommige gebieden komt krimp en daar wordt het makkelijker. Maar die voorraad zit vol en dat wordt alleen maar moeilijker om op die markt te komen, zeker met deze maatregel, omdat mensen blijven zitten. AW. Wat zijn verschillen voor inkomenscategorieën in deze inkomensgroep? RD. Ook omdat vanaf 38, of net op het randje, die groep heeft het meest zwaar, eronder. Daar vind ik de maatregel ook, dat schuiven we niet op. Maar ik vind 650 voor iemand die 34 verdient, aan de forse kant. Dat blijkt ook uit onderzoek. Ik denk als je kijkt, daar is nog geen uitspraak over gedaan, wat is die groep van 34-38, zit op dit moment dat RIGO onderzoek, zit tussen 550 en 650 en ik denk dat dat een mooi segment is voor die groep. Voor kun je al richting 650, net boven liberalisatiegrens en in een aantal regio s heb je ook mogelijkheden tot koop. Ik deel je analyse dat gewoon lastig is en is het een maatregel is die onevenredig hard valt. De effecten zijn daar het zwaarst en alternatieven het minst. AW. Hoe verhouden problemen met het vinden van gepaste woning zich nu tot de situatie voor de economische crisis? Toen was die regel er niet maar was huisvesten voor die groep ook al problematisch. RD. Ik weet niet of het huisvesten van middeninkomens problematisch was. Dat zal vast aan de regio liggen. Toen was er eigenlijk nog een alternatief in de sociale voorraad. Dat heeft de boel ook wel bedondert, omdat daardoor nu die maatregelen komen die er nu zijn. Ik ben het wel met je eens, er is nooit een gezond middensegment huur geweest. Daar moet ik wel bij zeggen dat dat niet alleen aan de huursector ligt, maar ook aan de sterk stijgende koopprijzen. Want eigenlijk, de middeninkomens, zouden in een normale situatie moeten kunnen kopen. En vanaf eind jaren 90 tot nu zijn die prijzen zo hard gestegen dat daardoor die groep dreigt buitengesloten te raken. Dat zie je ook met starters, die konden in de jaren 80 en 90 makkelijk een koopwoning kopen. Door prijsstijging in dat segment is het bijna niet meer te doen. Want degene die een woning heeft die gaat mee, die kon hem voor de crisis nog verkopen en kon zo doorstromen. Dan kon je die stapjes maken, maar de starter werd steeds vaker buitengesloten als gevolg van die sterke prijsstijging. Mijn analyse is dat een groot gedeelte van het middensegment huur ook niet ontstaat omdat de hra bestaat en er dus ook voor beleggers niet interessant is om in die huursector te gaan zitten. En daar bedoel ik mee: als jij nu, ik heb zelf een oude woning nog, die staat te koop, als ik die wil verhuren, dan vraag ik 1000 euro. Want dat is ongeveer mijn rentelast, bruto, maar netto is dat 450, door die hra. Dat betekent dus dat als ik voor diezelfde woning sta, als ik ga huren of kopen, dan moet ik voor huur 900 betalen, dan ga ik kopen want dat is 450 euro. Daar kun je niet tegen concurreren. Dus een groot gedeelte van dat middensegment huur wordt weg geconcurreerd omdat de koop gesubsidieerd is. Dan zie je aan de andere kant de sociale voorraad en daartussen zie je het gat in die woningmarkt ontstaan. Tussen die 2. De sociale voorraad die we deels te goedkoop vinden en de koopsector die we te duur vinden. En daartussen zie je een ruimte die niet ingevuld wordt omdat de vrije huur niet kan concurreren. Aan de onderkant ook niet met de sociale huurvoorraad. Maar in denk dat ze die onderkant niet kunnen bestieren, met die maatregel, ik denk dat dat een misvatting is. Met de maatregel die nu genomen is tot 650, gaat een belegger nog steeds niet investeren in het segment euro.

4 20:00 RD. De maatregelen zijn verandert, en dat heeft niet met concurrentie te maken, als wel met het feit dat zij daar onvoldoende rendement op halen. Dat is pas interessant boven de 1000 euro. En als je over dat segment hebt, dan concurreer je niet met de sociale huursector, maar met de koopsector. Als jij zeg maar woningen zou bouwen van euro, 900 euro, dan ga ik erin mee, dan wordt je weg geconcurreerd kunnen worden door de sociale huursector. Beleggers die doen het niet om het rendement, die willen 900 en meer. Dan kom je toch echt in het segment koopsector, ook kwalitatief gezien en dan wordt je weg geconcurreerd door de koopsector. Die twee dingen zitten er ook heel sterk in. Mijn analyse daarbij is dat dat komt door de subsidie die de overheid geeft. Je ziet nu dat mensen in crisis in de huursector wegduiken, wat ik ook niet rationeel vind. Dat is de enige niet gesubsidieerde sector die er is. Sociale huur mag dan niet of in de koop en daar wordt je voor 40 a 50 procent gesubsidieerd. En de rente is extreem laag dus je kan vrij goedkoop kopen. Iedereen zit met die prijsdaling in de hoofd, maar op de lange termijn als je daar prima woont zou ik daar los van gaan staan. Je kan onderhandelen en wat van de prijs afhalen. Lage rente is lage lasten. Het is angst die ik ongegrond vind. Maanlasten zijn lager in de koop. Wat scheef is, ik mag niet huren in de sociale huur, terwijl mijn maandlasten 450 zijn. Dat is een beetje het rare in de woningmarkt. Maatregelen Prestatieafspraken Marktconforme huur AW. De makelaars zeggen ook: ze mogen geen hypotheek hebben van 650 euro in de maand, maar ze mogen wel meer betalen in de huursector. Ja, en die 650 hypotheek dat is wel van tijdens de crisis. Daarvoor ging het wel wat makkelijker, ik weet niet of je dan hier op uitkomt. Dat is wel het probleem, voor de crisis was het al, maar voor middeninkomens toch nog makkelijker te financieren. Dat is nu een stuk moeilijker omdat de geldkraan dicht is. Welke maatregelen of initiatieven neemt AEDES om de inkomensgroep te ondersteunen? Ja, dat is dus onze visie in Wonen 4.0. Dat is het complete verhaal. Dus niet specifiek om te ondersteunen. Dat segment, VoV, dat is natuurlijk waar wij in het verleden ook bij betrokken zijn geweest. En startersleningen, dat zijn allemaal maatregelen om het wat gefinancierd te krijgen om de lasten omlaag te krijgen. Het belangrijkste zit in het integrale aanpak van de woningmarkt. En dat woningneutraal. Omdat je dan die middengroep, dat is de enige groep die niet gesubsidieerd wordt. Hele lage inkomens krijgen huurtoeslag. Heb je een hoog inkomen krijg je hra. Zit je ertussen in, dan krijg je niks. Die middeninkomens worden eigenlijk heel oneerlijk behandeld. Die betalen belasting voor de lage en hoge inkomens, maar voor zichzelf is er niks. Dat kun je op een aantal manieren doen, of door de subsidie eraf te halen of gelijk te maken. Dat is nu niet het geval. Dat proberen we met die integrale aanpak beweging in te krijgen. Het is niet origineel, want heel veel hoogleraren schrijven daarover. Heeft AEDES prestatieafspraken met corporaties? Wij maken geen prestatieafspraken. Wij zijn een vereniging. Die worden gemaakt tussen gemeentes en corporaties. Waarom wil AEDES dat er wort toegewerkt naar marktconforme huur? Dat is een bepaalde lijn neergezet over wie is er nou voor de betaalbaarheid,en wie doet er aan inkomenspolitiek. In het huidige systeem is het zo dat de corporatie minder huur vraagt dan de markthuur. Dus daarmee doe je deels aan subsidiëring voor de lage inkomens en het tweede is dat er huurtoeslag is. Dat is een diffuus systeem. Daarvan heeft het AEDES bestuur gezegd: wij zijn niet voor inkomenspolitiek. Als je kijkt naar inkomensondersteuning, dan ligt dat voor een groot gedeelte bij de overheid. Daar zijn de meningen wel over verdeeld. Dat is het AEDES standpunt, omdat sommige vinden dat dat wel bij de corporaties ligt. Dat is een soort andere invulling van een bepaald ideaal. En dus daarvan is gezegd: nee, als je nou kijkt naar de ondersteuning, dat zou je bij de overheid moeten neerleggen en als je naar een gezonde markt wil, streef je naar markthuur. Dan gaat degene die het kan betalen de markthuur betalen dus de scheefwoners haal je eruit en degene die het niet kan betalen die ondersteun je met huurtoeslag of op een andere manier. Dat is de gedachte erachter. Het diffuse van het systeem, wat nu 2ledig is, zonder een duidelijke sturing.

5 25:00 RD. Elke corporatie kan zelf bepalen hoe hij de huur vast stelt. Dat is toch wel een wisselend beleid dus de een doet het zo en de ander doet het zo. Het tweede is wat je ziet is dat daardoor weinig verschillen ontstaan tussen gewilde en minder gewilde woningmarkten en dat je daar geen selectie in krijgt. In Amsterdam ligt het al eeuwen vlak. Je kan daar dezelfde woning voor hetzelfde geld huren als in de noord-oost polder. Daarvan wordt ook gezegd dat je moet kijken naar gewildheid. Wil je op een iets mooiere locatie zitten, dan moet je daar ook iets meer voor betalen. Via het systeem van markthuren kun je dat toepassen. Wonen 4.0 AW. In welke mate is die inkomensgroep gebaat bij het Wonen 4.0? 30:00 RD. Ja in zeer grote mate. Want eigenlijk gaat dat over het weghalen van barrières en het zorgen dat er een gezonde woningmarkt ontstaan waar iedereen gelijke keuze heeft, zowel tussen huur en koop. Dat haal je ook weg. En wij denken dat als je dat op deze manier doet, dat de woningmarkt gezond gaat functioneren en dat elke consument vrije keuze heeft in de woning die hij wil. Dat betekent niet dat je overal kan gaan wonen, maar dat er een gezond aanbod ontstaat. Dat er geen barrières zijn tussen huur en koop. Of je huurt of koopt moet niet afhangen van welk inkomen je hebt, maar wat de wens is. Wil ik zekerheid of wil ik flexibiliteit. Flexibiliteit betekent ook vaak dat je risico s verschuift en daar betaal je een iets hogere huur voor, maar dat neem je dan mee in de keuze. Dat is een gezonde afweging, of je gaat kopen en dan neem je het risico zelf. Nu is dat verschil zo groot dat het geen keuze is. Nu is het een prijskeuze omdat huur veel goedkoper zal zijn en in bepaalde regio s is kopen beter. Dat willen we weghalen en we denken dat er doorstroming ontstaat en dat je een gezonde wooncarrière kan maken en dat die middeninkomens stapjes kunnen maken. Als jij begint bij zit je in de sociale huurwoning, ga je meer verdienen, stap je over naar een ander woning in een ander segment en zo groei je door. Het is, ik zou bijna zeggen, 100 procent om alle barrières weg te halen. Dit is gelijk voor starters en doorstromers, dat zou niet uit mogen maken. AW. Hoe is de inkomensgroep geholpen met het AEDES huursysteem en hoe verschillen deze maatregelen met Wonen 4.0 RD. Wat is het AEDES huursysteem? AW. Dat vond ik op jullie site in een PDF. Ik vond het voor mijzelf niet helemaal duidelijk wat het verschil is. Het had te maken met marktconforme huur en hoe dat zijn betrekking had op 4.0. Is 4.0 het verlengde daarvan? RD. Als je kijkt naar het systeem waar we het net over hadden, dan is die markthuur hetzelfde, dat is het verlengde daarvan. Als je kijkt hoe we dat bestuurlijk in gang hebben gezegd, is er een visiedocument van ons bestuur ontstaan is dat ook in ons congres bekrachtigd. Daar staan een aantal uitgangspunten in en vervolgens is onze voorzitter met die uitgangspunten aan de slag gegaan en is dit, het is niet helemaal hetzelfde omdat we 4.0 met een aantal partijen samen hebben gedaan, een vertaling van onze uitgangspunten. De verschillen die er zijn, en die zijn niet zo groot, zitten vooral in de onderhandelingen AW. Is de inkomensgroep geholpen? RD. Dat is een dubbele vraag, want men gaat meer huur betalen. Maar de gedachte erachter is dat daardoor een ander woningmarkt krijgt die goed functioneert dus in plaats van dat je geen woning hebt of een hele dure woning, zit je nu in een systeem van iets meer huur gaan betalen, maar wel de beschikbaarheid een betaalbare huur. En keuze. Precies, want nu zat het voor de groep procent boven inflatie. Daar gaan mensen geen last van krijgen. Het zorgt alleen ervoor dat 1 procent in onze sector heel veel is omdat we zoveel woningen hebben. Dat we onze investeringen kunnen blijven doen. Zeker voor het helpen en uit het slop trekken is dat hard nodig. Dus ja, ze zijn er zeker mee geholpen.

6 Duurzaamheid 35:00 Opzoeken onderzoek AW. Hoe past de term duurzaamheid in tijd en energie in diverse oplossingen die AEDES bedenkt, bijvoorbeeld in 4.0 komt duurzaamheid daarin terug? RD. Wij hebben het vaak over duurzaamheid met betrekking tot energie terwijl het meer is dan dat. Je kan ook kijken naar duurzaamheid en levensbestendigheid van de woningen. Ik vind hem wat los staan van dit onderwerp al denk ik wel, zit ik me te bedenken, ik zie hem niet gerelateerd aan die inkomensgroepen. Los daarvan zijn we wel heel erg bezig of we die voorraad verder kunnen verduurzamen en dat is voornamelijk door energiekosten omlaag te brengen of energieneutraal te maken. Waar die wel heel sterk speelt zit in de woonlasten omdat wij ervan uit gaan dat als je de woonvoorraad verduurzaamd, de woonlasten omlaag gaan. Dus je huur zou iets omhoog kunnen gaan, maar je energielasten als gevolg van betere isolatie en zonne-energie gaat omlaag, omdat wij zien, en dat blijkt ook uit Woon2009 de huur in verhouding tot het inkomen zijn gedaald. De huurquote was 25 en is naar 23 gegaan. Als gevolg van de inflatie volgend huurbeleid zijn de huurlasten omlaag gegaan, maar de totale woonlasten zijn gestegen door stijgende energielasten. Het grootste deel in de huidige huurmarkt zijn de energielasten, de stijging daarvan de belangrijkste oorzaak van het stijgen van de woonlasten en dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen. Investeren in duurzaamheid zal zorgen dat je dat binnen de perken houdt. Dat je de totale lasten gaat bekijken. Ga je wat meer naar markthuren, dan ga ik er ook van uit, dan ga ik ervan uit dat er meer ruimte komt voor degene die het kunnen betalen om aan inkomsten, dus daarmee kun je investeringen gaan doen. Je ziet nu in de crisis dat corporaties verdienen veel geld met verkoop van woningen en daar kon men investeringen van doen, zeker als ze onrendabel zijn. Energieinvesteringen zijn toch investeringen voor de lange termijn. Daar moet wel geld voor zijn. Omdat dat nu op zijn gat ligt, heb je daar bijna geen inkomsten meer en zul je het toch via de huur moeten doen. Daar speelt het zeker een rol en als je kijkt naar de inkomensgroep en het beperken van die woonlasten zorgt er ook voor als je het hebt over te hoge huren en lasten voor de groep zorg je er voor dat het beter betaalbaar blijft en dat zou kunnen met duurzame woningen. AW. Wat ziet AEDES als kansen voor beleggers en ontwikkelaars of corporaties om alternatieven uit te breiden? RD. Ik denk dat middensegment, dat corporaties daar prachtig bezit voor hebben om die te bedienen. Als je kijkt naar de nieuwbouwwoningen op dit moment, het kan wel, maar als je ze nu moet bouwen, misschien gaat de prijs iets zakken, zijn gezien de eisen die eraan gesteld worden en de omvang eigenlijk dat dat voor het middensegment te duur wordt. Daarom is het er nu ook niet. Daar zie je wel verandering optreden dat men kleiner gaat bouwen en wat anders aan gaat bieden. Daar zit wel wat ruimte, maar ik denk zelf dat corporaties in potentie woningen die ze boven de 650 mogen verhuren volgens dat wws. En in verhouding zou je kunnen zeggen, die die ik noemde, kun je op een andere manier inzetten. Een deel door te verkopen en een deel zou dat nu ook niet kunnen doen, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Je kan wel een heel groot gedeelte, het staat nu op 650, maar je kan het ook op 700 zetten. Het middensegment kun je vullen met die woningen. Ik weet niet wat er nodig is maar volgens mij is dat niet woningen. Stel dat het de helft is, kan je daar een prachtig middensegment huur creëren. Zowel huur als koop. Dat gebeurt nu al met die VoV. Aan de andere kant kun je dat onder VoV doen of middensegment huur boven liberalisatiegrens. Ik vind zelf dat corporaties dat zelf kunnen. Ze moeten wel leren dat het om een ander segment gaat, daarmee zou je met anderen die daar wat beter in zijn kunnen samenwerken. Het kan ook zijn als je wat geld tekort komt of je samen met de beleggers dat kan doen. Ik ben daar wel cynisch over omdat dat al jaren niet lukt. Het zou ideaal zijn. Je zou elkaar moeten vinden, maar het lukt eigenlijk niet en dat zit er toch in dat beleggers een te hoog rendement willen realiseren en dat gaat vaak ten kosten van de corporatie. Daar is geen match te vinden. Dat is heel moeilijk. AW. Is dat ook de reden dat zij niet mee deden aan wonen 4.0? RD. Ja. Ik denk het wel. Nou, vraag ik me af. Er zijn hele mooie analyses te maken, wat mij heel erg op viel, ik heb ook wel eens daarbij gezeten waar samenwerking werd gezocht, daar beviel mij de retoriek niet, dus de manier waarop beleggers reageren naar corporaties en puur denken van wij willen 8 procent halen, maar dat moet dan ten koste gaan van corporaties want die hebben geld zat. Zo kom je er dus niet mee.

7 40:00 RD. Ja. Ik denk het wel. Nou, vraag ik me af. Er zijn hele mooie analyses te maken, wat mij heel erg op viel, ik heb ook wel eens daarbij gezeten waar samenwerking werd gezocht, daar beviel mij de retoriek niet, dus de manier waarop beleggers reageren naar corporaties en puur denken van wij willen 8 procent halen, maar dat moet dan ten koste gaan van corporaties want die hebben geld zat. Zo kom je er dus niet mee. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik merkte daar weinig toenadering vanuit de belegger naar de corporatie. Terwijl corporaties toch vrij rustig en niet agressief daar in gaan. De belegger stoot dat af en die zeggen ook: geef ons die woningen. Dan denk ik: waarom? Je kan best beleid maken om te kijken hoe je daar samen een mooie markt van kan maken. AW. In beleidstukken van IVBN zeggen ze dat zee de woningen wel tegen marktwaarde willen overkopen. RD. Ja, dat is dan nog niet gebleken. Ik heb ook wel eens wat gesprekken gehad. Als je doorvraagt wat zij marktwaarde vinden, noemen zij 50 procent. Dat is de beleggingswaarde en dat is 50 procent van de WOZ-waarde. AW. Volgens de overheid moeten zij tot minimaal 70 procent betalen van de marktwaarde? RD. Ja, na ja beleggers zaten daarboven en dat is wat aangepast. Maar ik vraag me af of ze het tegen die waarde, want daar is wel naar gekeken. Dat is lastig, maar het kon altijd wel. Ministerie gaf vaak geen toestemming beneden de 90 procent. Dat is wat verandert, die 70 procent is voor particulieren. Maar of men dan voldoende rendement haalt is vooral de vraag. Ik weet niet wat zij met marktwaarde bedoelen. Als ik dieper in gesprek ging, dan pakten ze vaak de huur die nu gevraagd werd, en daarop baseerden ze de marktwaarde. Dat is de waarde die de woning nu heeft voor de corporatie. Dan zeggen ze: geef mij de woning maar voor de waarde die het nu heeft. En daarna gaan ze die woning naar 800 brengen, dus die waarde stijgt enorm. En dan denk ik: ik zou dat niet verkopen, want waarom zouden corporaties dat zelf niet kunnen doen? Dan zit je zelf tegen de 800 aan en dat is een heel discussiepunt. Want de marktwaarde van de corporatie is de bedrijfswaarde en dat is 5o procent van de lege verkoopwaarde. En ik denk dat zij die 50 procent bedoelen terwijl de corporatie de 100 procent bedoelt of een kleine afslag. En daar zit het verschil. Er is voor mij geen reden om te verkopen, dus daar zit het gat tussen. Maar of dat de reden is of ze hier niet bij zitten weet ik niet. Er zijn een aantal dingen die we kunnen bedenken. Er is gekozen om het niet te groot te maken zodat we tot een deal kunnen komen en ook heeft de IVBN heel lang tegen corporaties aangeschopt. Als we keken, wat is de kern van die woningmarkt, dat is de Woonbond, huurders, AEDES, VEH en de NVM. Dus de koopsector zit er aan 2 vertegenwoordigers in en de huur ook. Dus dat is een logische, en dan valt eigenlijk de IVBN daar net buiten. Van die kunnen we later aanraken. Huurinkomensnormen 45:00 Huurprijsregulering Huisvestingswet Woonvergunning Afspraken woningbouwproductie Woonruimteverdelingssysteem Model woonruimte Jaarlijkse inschrijving Deel 2. Barrières - Sociale huursector RD. Ja. Als ik kijk naar het totale plaatje is het nu even vervelend en moeten er een aantal dingen gebeuren. Voor de lange termijn is dit beter. Deze groep zit daar heel direct op dus daarom is het nu een barrière. Als je heel concreet kijkt. RD. Ja, dat is een beetje hetzelfde. Door de regulering, dat is eigenlijk de koop stijgt en de regulering zorgt ervoor dat het laag blijft. En daartussen heb je niks. Dus dan is het ja. RD. Ja RD. Dat weet ik eigenlijk niet. Mag ik dat ook zeggen. Ik ben een beetje diffuus, omdat ik me voor kan stellen dat het een belemmering is maar ik vraag me af in hoeverre dat nu ook zo is. Ik weet niet of die regelgeving nu versoepeld is. RD. Dan zeg ik nee. RD. Ja, voor deze groep wel nu. Ik denk dat die worden buitengesloten. Ja, indirect omdat daar zal natuurlijk een eis onder zitten. Sec het systeem niet. RD. Dat zie ik niet zo.

8 Verlies inschrijftijd Huurharmonisatie Toevoeging extra punten Huurverhoging 1% Huurverhoging 5% Overige 50:00 RD. Niet per se voor deze groep. RD. Nee. RD. Nee. RD. Nee. RD. Nee. AW. Kunt u samenvatten waarom u de huurverhogingen niet als belemmerend ziet? RD. Nou, het gaat erom dat de prijs omhoog gaat en ik zie de prijsverhoging niet als problematisch. Ik denk dat de groepen daarvoor in aanmerking komen er geen last van hebben, 1% is niet echt ingewikkeld. Het is een ander verhaal als je inkomen verliest, net zogoed als die 5%. Je kan dat makkelijk betalen als je 400/500 betaald. De gedachte erachter is sowieso meer investering. Dus op de lange termijn moet dat meer opleveren. En dat de scheefwoners meer rationele keuzes maken en niet voor de laagste prijs kiezen waardoor ze de woning bezet houden. Deze zou je bijna kunnen zeggen als dat echt gaat werken, want dat duurt heel lang, dan komen juist voor die doelgroep weer woningen beschikbaar. RD. Dat is een hele gevaarlijke. Maar je kan de analyse bijna zelf maken dat je ziet eigenlijk waar de doelgroep zit op welk huurniveau, we hadden het er net al even over dat 650 voor iemand met wel heel fors is. Dat gaat net. Het is wel forser als gemiddeld. Gemiddeld is het 25 ofzo. Het kan wel, maar dan is nog de vraag of je 650 krijgt. Waar zit dan die belemmering? Nou laten we zeggen dat 650 net kan, dan zit de belemmering erin dat er geen aanbod is. De ene kant is: die woningen die niet in de liberale sector zijn, 2e kan ik me voorstellen dat 650 een forse huur is dus dat je misschien wat meer moet kijken tussen 550 en 650. Dat zit nu deels in de wetgeving, dat je dat voor 5 procent dat mag doen. Overigens mag een corporatie dat ook doen als je de staatssteun eraf haalt. Als ik nu even technisch kijk. Ik zat zelf te denken, als je de staatssteun eraf haalt. Wat maakt dat uit? AW. Die grens is ook belemmerend, want stel ze willen meer woningen liberaliseren, maar dat mag dan niet door de staatssteun RD. Je mag wel meer liberaliseren, die 5 procent gaat erover dat je mensen met een inkomen boven de huisvest met een huur beneden de 650. Dus geen belemmering om het anders te doen. Ik kan nu niet inschatten of de doorstroom naar DAEB/niet-DAEB, daar wordt iets voor geregeld, maar dat moet wel goed gebeuren. De administratieve scheiding die kan in potentie belemmerend zijn. Volgens mij wordt daar wel een goed systeem voor gemaakt. Wat wel belemmerend kan zijn is de ingewikkeldheid van het systeem. Ken je een beetje die achtergrond? Want de corporaties moeten dat nu gaan scheiden, maar dat geeft een dusdanige rompslomp dat een aantal corporaties denken: dat ga ik niet doen, dat kost me teveel moeite. En dat is zonde, omdat ik denk: je moet een deel van dat bezit in de niet-daeb zetten voor die groep. Als dat teveel belemmeringen oproept dan gaan corporaties dat niet doen. Dus het is hoe makkelijk kan je van sociaal naar niet sociaal. Of kun je daar flexibel mee omgaan voor degene die dat nodig heeft. Het tweede is die 650 grens, is dat nou de goede grens? de liberalisatiegrens. Als je inhoudelijk naar dat rapport van RIGO kijkt, waarom ben ik daar voorzichtig mee, als je rationeel kijkt dan zeg ik ja: tussen noem ik semi-sociaal kun je prima die groep of in huisvesten. En dan snap ik ook nog dat je zegt, wacht: dat kan niet met staatssteun. Dus daar moet een commerciële partij bij. Dat moet je gelijk trekken. Ik vind dat daar nog een heel mooi tussengebied zit, tussen en 550 en 650. Dat is allemaal te ingewikkeld, maar nu zie je dat 650 wel aan de hoge kant is. 2e is, wij kunnen als AE- DES niet gaan roepen dat dat moet, want dan zijn we nog meer staatssteun kwijt en veel corporaties vinden dat bedrijfsvoering erg technisch en lastig. Wij willen die randvoorwaarden niet zomaar aanpassen omdat dat ook nadelen heeft voor corporaties. Niet dat zij zeggen dat we met de WSW grens aan het morrelen zijn. Jan Conijn zegt ook, die kijkt ook daarnaar. Breed gezegd: de liberalisatiegrens is een probleem en de regelgeving tussen DAEB en niet-daeb.

9 Deel 2. Barrières - Vrije huurwoningmarkt 55:00 RD. Daar zie ik de belemmering in de hypotheekrenteaftrek, oftewel koop wel gesubsidieerd en als ik dezelfde woning huur is deze niet gesubsidieerd. De ongelijkheid. Huurinkomensnormen RD. Nee, dat zie ik niet. Die zijn er volgens mij ook bijna niet. De enige die jij noemde is 4,5 x, maar dat geldt niet voor corporaties. Maar dat kan nog wel komen hoor. Woonvergunning Afspraken woningbouwproductie Woonruimteverdelingssysteem. Huurverhogingen Concurrentie koop Overstap DAEB--> niet- DAEB Schaarstepremie Wel, en omdat ik vind dat de woningmarkt heel flexibel moet zijn. Je ziet dat nu toch wel belemmerend. Ik vind niet dat de woningmarkt goed kan inspelen op veranderende vraag. Iedereen zit nu met koopwoningen en er is vraag naar huurwoningen. De woningen staan er, of het nou huur of koop is moet niet zo interessant zijn. Dat is ook de essentie van 4.0. Eigendomsneutraliteit. Het moet niet uitmaken of je huur of koopt. En ik kan me best voorstellen als een bank roept, ik financier het niet, dat je dan naar de huursector gaat, dan leg je het risico bij de corporatie neer die financieel daadkrachtiger is. Dat is eigenlijk de essentie van het verhaal. RD. Nou, wel misschien, Maar dat is meer wat ik denk, dat is vrij makkelijk te verhelpen. Er wordt bijna niet gekeken naar vrije sector huur. AW. Ja en gemeentes die bepaald programma voor ogen hebben. RD. Ja, en er wordt niet naar gekeken. Het is belemmerend omdat die afspraken niet gemaakt worden. RD. Natuurlijk is het belemmerend om naar het inkomen te kijken. Je kan niet zomaar iedereen huisvesten als het niet betaalbaar is. RD. Dat moet geen probleem zijn. RD. Ja, eigenlijk met de hra. En die is al toegelicht. RD. Ja dat is zeer belemmerend omdat dat gat heel groot is met de beleggermarkt. Maar voor corporatiewoningen geldt dat niet. RD. Dat heeft te maken met marktconforme huur. Daar ben ik dubbel in, het is een beperking en aan de andere kant vind ik het een logische stap. Afspraken woningbouwproductie Verdelingssyteem. Deel 2. Barrières - Vrije huurwoningmarkt RD. Ik denk niet dat dat van toepassing is. AW. Het is ook veelal de bestaande voorraad. RD. Precies en dat zal zeker niet bij DAEB/ niet-daeb nog sterker zijn want bij nieuwbouw mag het niet meer. RD. Volgens mij is daar geen eis op gesteld. AW. Soms wel, dan kijken ze naar de doelgroep. 60:00 RD. Dan zouden ze juist heel erg naar die groep kunnen kijken. Wat ik zei over dat middensegment huur daar kun je net zo goed VoV naast zetten. Dat is een heel goed systeem om een woning te kunnen huren of kopen. Overstap sociale huur naar marktconform RD. Die nieuwe regeling gaat toch wel een beetje morrelen aan dat VoV. dat DAEB/niet-DAEB. De vraag is of niet-daeb bij nieuwbouw te realiseren is. De verkoop onder voorwaarden. Je krijgt het in ieder geval niet meer gefinancierd, dus wat mij bij is gebleven is dat met name de bestaande voorraad nog kan, maar nieuwbouw is niet meer te realiseren. Dat gaat nog wel een belemmering opleveren. Dit is meer de financierbaarheid en daar wordt wel wat geregeld hoor, maar. Het gaat in ieder geval een beperking opleveren voor VoV. Het kan zijn dat het op termijn lastiger gaat worden en dat is wat anders met afspraken over woningbouwproductie. Dit is meer dat het feitelijk hier is en het kan zijn dat je er feitelijk nog steeds afspraken over kan maken.

10 Bouwen voor inkomensgroep Nieuwbouwkosten reduceren Verlengen levensduur sociale voorraad Stedenfonds. Deel 3. Maatregelen - Aanbod verruimende maatregelen (kwantitatief ) RD. De gereguleerde huurwoningmarkt kan dan niet, ja alleen die 5. Vrije huurwoningmarkt, ja. Sociale koop kan ook. En vrije koopwoningmarkt, ja, maar dan moet er wel een ander segment aan koopwoningen komen. RD. Daar zit de uitdaging. RD. Dat hangt af of je hem dan boven die grens mag zetten, maar als dat zo is dan wel. Het is een effectieve oplossing maar ik geloof niet dat het gaat gebeuren. RD. Ik heb wel wat gehoord, maar het komt niet van de grond. Ja mijn ervaring is gebaseerd op gesprekken die ik gezien heb en waar ik bij geweest ben. Wat je wel gaat zien bij deze, en dan is het even de twijfel, dat met name in de zeer sterke woningmarkten beleggers dat willen doen. En dus daar zou je zeggen is het effectief. Maar ik vraag me af of je dat. Kijk voor een belegger is het interessant omdat ze prijzen stijgen in Amsterdam. Daar is het effectief. Ik vraag me af wat voor huur ze daar vragen. Ik vraag me af of je dit dan kan realiseren. Een belegger geeft geld, dat is dan een andere financieringsbron, maar die belegger eist een bepaald rendement en kun je dan sociale huur nog realiseren. AW. Het punt is doordat zij gaan samenwerken en de corporaties beheren het gebied weten beleggers op lange termijn goed beheer doet waar het risico lager door wordt. Zo kun je de huur lager houden. 65:00 RD. In die zin is het een samenwerking voor een gebied. Het lijkt wel een goede oplossing. In hele sterke regio s kan het. Daar kunnen ze heel makkelijk, dat zie je ook aan slechte wijken, die knappen ze op en dan is de prijs zo weer op peil. Daar heb je de Indische buurt en hebben ze een aantal investeringen gedaan, dan trekt de markt aan, en je kan daar een heel mooi verdienmodel aan hebben. Als je investeert krijg je ook heel snel een spin-off en meer geld en dan kun je verder. In Rotterdam proberen ze dat in zuid al jaren, maar daar komt geen verdienmodel uit want je krijgt die markt niet omhoog en dat zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om te investeren. Amsterdam is daar heel uniek in. 10% toewijzen DAEB RD. Dat is effectief. Deel 3. Maatregelen - Aanbod verruimende maatregelen (verhoudingen) > 10% toewijzen DAEB RD. Er hangen sancties aan. Die zijn vrij simpel, voor nieuwe investeringen krijg je geen WSW borging. Dus als ze dat constateren, dan zal die zeggen: prima, maar als jij nu een nieuwbouwwoning wil realiseren krijg je geen WSW. Miljoenenboetes zitten er niet in, je krijgt alleen geen financiering meer. Qua prijs zou het niet zoveel uitmaken, het wordt wat duurder. Maar de vraag is of je gefinancierd wordt. En dat heeft gevolgen op de lange termijn, omdat corporaties zoveel financiering hebben, kapitaalintensief veel geleend geld heeft, ik denk niet dat dat gaat gelden voor nieuwe financieringen, maar alles is afhankelijk van die financiering. Een beherende corporatie bouwt niet zoveel meer. In Brabant heb je heel veel kleine dorpen waar corporaties beheren. Daar zit ook heel veel geld, dat is altijd heel opvallend. Dus die zouden dat makkelijk kunnen. Maar Eindhoven bijvoorbeeld, daar zit ook een corporatie die heel veel geld heeft, maar de wat zwakkere en woningmarkten waar veel moet gebeuren dan heb je echt een groot probleem. Als je daarna weer goed toewijst krijg je het ook weer. Maar ruimer toewijzen is een effectieve toewijzing. Nu is de vraag of dat ook nodig is. Liberaliseren sociale huurwoningen. AW. Je ziet vaak dat de urgenten en herstructureringen ook in die 10 procent vallen. Waardoor maar een heel klein deel over blijft. RD. Het verhaal wat ik had over 550 en 650 past hier heel goed in. Want dat is eigenlijk wat je doet. Het is 660, maar het past heel goed in het beleid dat je die groep wat prettiger daar kan plaatsen, dat is wat milder voor de huur. En of dat dan 10, dat hangt af van de omvang van de groep en de vraag. Je kan kijken naar de woningmarkt. Stel dat er in een regio maar 2 procent is, dan kan je veel meer toewijzen terwijl je 10 hebt. En in andere regio s is het misschien 20. Je moet kijken naar de omvang van de inkomensgroep. RD. Ja, dat is in dezelfde lijn.

11 Aanpassen WWS in schaarsteregio s Huurbevriezing boven DAEB-grens Tweehurenbeleid 70:00 Verkoop sociale woning aan particulieren Verkoop sociale woning aan part. verhuurders of institutionele beleggers RD. Ja, dat is eigenlijk een tussenstap. Je bedoelt die extra punten toch? Dat is een stap naar markthuren dus ja. RD. De trucendoos. Ja, daar ben ik tegen. RD. Ja, in feite is dat het switchen tussen DAEB en niet-daeb. Dat moet vrij makkelijk gemaakt worden, dat is het niet, dus het kan lastig zijn. Ja, het is een effectieve methode. Want je kijkt: wie komt er aan en welk beleid ga ik toepassen. Dat is om uit te werken lastig, want dat geeft veel administratieve rompslomp. Het staat wel in strijd wat wij zeggen over markthuren omdat we dat dan aan de kant zetten, maar ik vind het wel een effectieve methode. RD. Dat zou ik dan doen aan die doelgroep. RD. Dat vind ik geen effectieve oplossing, omdat zij te veel gaan uitbuiten en omdat ik niet het verschil zie waarom corporaties dat niet kunnen. Als je hem liberaliseert geldt die 10 procent niet en gaan zij naar 8 procent rendement en dat was het probleem, en dat kan die doelgroep niet handelen. Terwijl de corporatie op 2/3 procent gaan zitten. Al moeten corporaties wat meer commercieel moeten gaan denken, maar zal dat matiger doen. Dus nee ook, anders had het er al gezeten. Institutionele beleggers net zo, die gaan naar het buitenland omdat daar de rendementen zitten. Doorstroompremie > Premie alleenstaanden in eengezins DAEB Huur optrekken naar 100% WWS 75:00 Woonvoucher Woningruil. Huur op Maat Marktconforme huurprijsregulering Deel 3. Maatregelen - Koopkracht beïnvloedende maatregelen RD. Ja, dat vind ik niet effectief RD. Ik geloof niet zo, waar het daar mis is premies geven om positief te stimuleren. Vanuit theorie snap ik het. Persoonlijk ben ik erop tegen mensen te belonen die jarenlang goedkoop hebben kunnen wonen of mensen uit de woning krijgen door geld te geven. Dat is vergelijkbaar met buitenlanders een premie te geven als ze terug gaan naar hun eigen land. Omgekeerd vind ik wel als jij ergens naartoe gaat en je maakt een val in het inkomen, dan snap ik dat nog. Dat kan je niet dan want dan geeft het een negatieve prikkel dat je het niet doet. Als ik uit deze woning ga, moet ik 800 euro betalen. Maar dan denk ik: dat is vrij normaal. Het is wat anders als iemand in 800 zit en een premie geeft naar 400. RD. Ja, maximaal huurniveau ga je niet redden, dat is 100 procent max redelijk en wij weten uit ervaring dat particulieren vaak op 85 procent zitten. Wij zitten op 70/85. Markthuur is vaak al lager dan max redelijk. Met uitzondering van Amsterdam. Er zijn een paar regio s waar dat speelt. Gemiddeld genomen is de markthuur lager dan maximaal redelijk. Wij hadden dat daar wel staan, maar we zijn nu naar markthuur 4,5% WOZ waarde. En is dat effectief? Deze niet, maar in de gedachtegang die je hier volgt, kijk je wel naar de langere termijn en daarmee creëer je wel een mooie markt. In dat andere verhaal vind ik hem ja. 100% is niet realistisch voor Nederland. Een andere grens die wat meer bij de werkelijkheid ligt, dan vind ik hem wel effectief. Dan zou je de vraag anders moeten formuleren. RD. Ik ken hem als voucher. Het kan zijn dat we de term hebben veranderd. Ik weet wat je bedoelt. AW. Dat is een inkomensafhankelijke toeslag. RD. Dat spreekt me niet zo aan, maar wel van gelijk subsidiëren en dan is het dus ja. Deel 3. Maatregelen - Afstemmingsmaatregelen (vraag/aanbod) RD. Ik ken het maar het is heel miniem. Dus dat is niet effectief. RD. Dat is afgeschoten, dus nee. RD. Ja.

12 Indexeren/Verhogen inkomensgrens Europa Differentiëren inkomensgrens Europa naar huishouden Differentiëren inkomensgrens Europa naar regio Liberalisatiegrens differentiëren naar type huishoudens Doorlopende inkomenstoets 80:00 Woningen met voorrang toewijzen aan doorstromers Aanpassen huisvestingswet Overige RD. Voor die inkomensgroep is wel effectief. Of je het moet doen is een tweede, die is zo groot. Als je kijkt naar de groep, dat zal de groep helpen. Maar voor de lange termijn niet. RD. Dat zou wel eens kunnen helpen. Je ziet ook, wij hebben een aantal onderzoeken laten doen, ook van het NIBUD. Dat het nogal scheelt hoe je samenstelling is en wat voor inkomen je hebt. Er was een groep die kon net 650 betalen en dan zat je op een norm en dan had je nog een groep en dat zijn de senioren en die kon makkelijk 800 betalen. Dus het scheelt nogal. Het is als je kijkt naar effectiviteit heel moeilijk door te voeren als je kijkt naar die Maar het is bijna niet te realiseren. RD. Dat is wat we net zeiden. Dan zou deze in schaarsteregio s hoger moeten liggen om meer huishoudens te beschermen tegen hoge huurprijzen. Wij hebben daar ook naar gekeken, naar de koopwoningmarkt. Als je naar Utrecht keek was nog te weinig. RD. Dat is bijna niet uit te voeren. Daar zit het probleem. Op het moment dat je naar de kenmerken naar de huurder of koper gaat, dat is zo, dan kom je op privacywetgeving. Heel veel dingen krijg je niet. Dat wordt heel erg ingewikkeld. RD. Ja. Als je het systeem van markthuren krijgt dan hoeft het niet meer. Dan zit de toets meer bij de belastingdienst of je toeslag krijgt, ja of nee. Maar in de huidige situatie, betaal je een lage huur ten opzichte van de prijs die in de markt betaald zou moeten worden. Wat je als marktprijs zou kunnen definiëren. Dat is onrechtvaardig, want de sociale huurwoning is er om bepaalde groepen, het gaat om beschikbaarheid en een bepaalde dienst die je levert, als je meer verdient houdt je daar op. Dat wil niet zeggen dat je eruit moet, maar je maakt gebruik van een sociaal iets waar je eigenlijk geen recht op hebt. Zorgtoeslag wordt ook getoetst, en op een gegeven moment is het heel rechtvaardig dat je dat niet meer krijgt. En die huurwoning staat dan op 400 terwijl die eigenlijk 500 is. Dat is gerechtvaardigd op het moment dat je erin trekt, maar niet als je een ton gaat verdienen. AW. Maar zij krijgen dan geen huurtoeslag meer, net als deze inkomensgroep. RD. Dat is het dubbele van het systeem, ook corporaties geven een subsidie. Dat wordt wel minder. Maar zij vragen niet de normale prijs. Als je naar markthuur gaat is het niet meer nodig. Dat zeg je ook met dat Dat is zittende huurders toetsen of ze er boven zitten. RD. Dat zou nog wel eens heel effectief kunnen zijn. Je ziet dat juist heel veel starters hebben om op die woningmarkt te komen. En als je aan de bovenkant iemand kan verleiden door te stromen, dan trek je eigenlijk de keten op gang waardoor woningen aan de onderkant vrij komen. Als je nu ziet, iemand die als 30 jarige in een sociale huurwoning terecht komt, die zit er op z n 50e nog. Dat is prima, maar als dat komt omdat er geen alternatief is, dan houdt je die woningen vast. Op het moment dat die meneer of mevrouw overlijdt, dan komt er een woning vrij voor een starter. En dat is een ideale starterswoning. Je wil dat iemand naar zijn wens kan doorstromen. En dat was politiek gezien ook een rare. Want de SP zei: je moet meer goedkope woningen bouwen. Daarvan zeiden wij : nee, die zijn er genoeg, alleen er zitten mensen in die moeten doorstromen. Bij de koop zie je het omgekeerde, daar is de starter degene die de keten op gang moet brengen, maar doorstroming, en sowieso is dat met een economie het geval, en economie moet draaien en doorstromen en producten moeten van hand tot hand. Daar zou dit in kunnen helpen. RD. Volgens mij is dat gedaan dus laten we dat nog even niet doen. RD. Nee, je hebt een heel mooi breed scala.

13 Type organisatie Woningcorporatie Wooninc. Datum interview: Geïnterviewde: Mevr. L. v.d. Louw Functie in bedrijf: Ontwikkelingsmanager Aantekeningen/ Deel 1. Ambities en bedrijfsvoering Wooninc. Problematiek LL. Bij woningcorporaties trekt het nu aan alle kanten, want je hebt natuurlijk dat DAEB-verhaal en daaraan gelinkt zit de financiering. En nu de markt steeds negatiever wordt en dingen spelen als vestia die over de kop gaat, dan krijgt iedereen alarmbellen, van wow en dan moeten we. Dus ja, dat merken wij wel. Juist voor deze doelgroep is dat. Ondersteunen Nieuwbouw AW. Daarom heb ik ook voor deze bovengrens gekozen. Daarboven zijn er meer mogelijkheden. LL. Ja, dat is het, want het is niet alleen de financiering. Als wij dit zouden kunnen bouwen met de liberalisatiegrenshuur en dat zou dekkend zijn na 50 jaar, zouden we het ook doen. Het probleem is dat de wens van deze mensen toch een redelijk appartement, 90/ 100 m2. Liefst 2 of 3 slaapkamers en grondgebonden. En dan is het niet meer haalbaar. Als je het dekkend wil krijgen krijg je geen huur van 400, maar 800. En dan ben je heel de middengroep kwijt. Voor koop geldt hetzelfde. AW. Hoe proberen jullie toch deze middengroep te benaderen? LL. Ja, ik moet zeggen dat is best lastig. Want vrije sector huur wordt bij ons steeds minder. Vooral door de financiering. Omdat wij hebben natuurlijk 70 procent voorverkoopeis voor de koopwoningen. En als wij huur willen bouwen moeten we ook geld hebben. Dus of eerst verkocht hebben en dan de huur bouwen of financiering voor de vrije sector en dat is heel lastig. Bij ons wordt dat ook als eerste uit een plan gestreept, de vrije sector deel. Dat is niet wenselijk, maar dat is wel de praktijk. AW. Hoeveel procent proberen jullie met nieuwbouw te verwezenlijken in vrije sector huur? 5:00 LL. Alleen is het niet-daeb vaak koop bij ons om dezelfde reden. Ik kan daar niet echt een exacte..meestal is het 1:1. Dat is dan nu vooral koop, mede omdat daar nog winst nog gegenereerd kan worden die onrendabele top kan dekken. Uit vrije sector huur, en wij gaan als woningcorporatie niet die 900 huur vragen zodat het dekkend is. Dat doen wij niet. Als wij 600 vragen, wat heel die groep wil, dan hebben we een onrendabele top en moeten we financierders zoeken wat heel moeilijk is. Dus voor ons is die barrière de financiering. Ik kan wel zeggen, daar moet op gestuurd worden maar dat wordt steeds lastiger te worden. Verkoopbeleid AW. Naar welke prijs proberen jullie te sturen zodat ze toch in aanmerking komen en letten jullie hierbij ook op de NIBUD-normen? LL. Ja, dat wel. Als dat kan doen we dat ook zeker. Het is nu sowieso al veranderd, vroeger was het nog zo dat je soms met moeite aan de maximale huurgrens komt, maar nu met de nieuwe energielevels kom je met een relatief kleine woning al aan de 100 procent maximale huur. Wat jij zegt, de eisen van de doelgroepen, en wat ik vooral heel goed vind, is met dat scheefwonen, want ik denk dat daar wel, want ik denk dat er in deze doelgroep toch in een sociale huurwoning wonen, omdat als ze toe worden gewezen hier onder zitten, en jaren daarna zitten ze erin. De vraag is of dit wenselijk is. Dat is de enige mogelijkheid dat ze nog aan zo n woning kunnen komen m.u.v. die 10 procent. AW. Wat zijn ongeveer de mensen die bij jullie in aanmerking komen voor een koopwoning, hanteren jullie daar nog toetredingscriteria voor?

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

woon~ toekomst woon~

woon~ toekomst woon~ woon~ toekomst DE woon~ ZoMeR VAN NEDERLAND ZoMeR 2012 is uw eigen haard nog goud waard? herstart van de woningmarkt zo woont u in 2050 De woontoekomst van Nederland IS EEN COMMERCIËLE BIJLAGE BIJ NRC

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 463 Wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) Nr. 11 VERSLAG VAN

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant

De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant De woonconsument in een veranderde woningmarkt in Zuidoost-Brabant Conclusies uit het woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2014 Colofon Titel: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: De woonconsument in een veranderde

Nadere informatie

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en

Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en op de huurwoningenmarkt Uitgave September 2011 Naar een vrije sector huurmarkt Institutionele vastgoedbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, kunnen een veel grotere rol gaan spelen op de Nederlandse

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek

Woningcorporatie 2020. tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek tussen maatschappelijk en zakelijk tussen winst en uitgeven tussen vastgoed en mensen tussen effectief en sympathiek Oktober 2010 Woningcorporaties en stedelijke ontwikkeling In de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020

Woerden Woont. Woonvisie Woerden 2015-2020 Woerden Woont Woonvisie Woerden 2015-2020 2 Woerden Woont in opdracht van de gemeente Woerden Angela van Velden 16 april 2015, versie 1.6 LINT woon en welzijn Sint Jorisweg 50 331 PL DORDRECHT info@lintwoonenwelzijn.nl

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 917 Wetsvoorstel van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van

Nadere informatie

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop

Gemeente Zwolle. Onderzoek sociale huur en goedkope koop Gemeente Zwolle Onderzoek sociale huur en goedkope koop 19 februari 2013 Projectnr. 193.105/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Verkoop van huurwoningen in het ROA-gebied. kansen en belemmeringen

Verkoop van huurwoningen in het ROA-gebied. kansen en belemmeringen Verkoop van huurwoningen in het ROA-gebied kansen en belemmeringen Verkoop van huurwoningen in het ROA-gebied kansen en belemmeringen In opdracht van het Ministerie van VROM Jeroen Frissen Vincent Thunnissen

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie