FAILLISSEMENTSVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Betonboringen B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem) en aldaar kantoorhoudende aan het adres Bospad 33 Insolventienummer : F.09/14/569 Datum faillissement : 29 juli 2014 Curator : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp Rechter-commissaris : Mr. J.A. van Dorp Activiteiten onderneming : het verrichten van diamantboringen en diamantzaagwerkzaamheden en de uitoefening van het betonbewerkingsbedrijf Omzetgegevens : volgens de (concept) jaarstukken: 2014 (t/m 30 juni 2014): : : : Personeel gemiddeld aantal : 9 Verslagperiode : 29 juli 2014 t/m 19 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60 Mr. G. Barendregt: 5,42 Mr. A.J. Prummel: 14,75 Insolventieafdeling: p.m. Bestede uren totaal : Mr. M.P. van Eeden-van Harskamp: 6,60 Mr. G. Barendregt: 5,42 Mr. A. Prummel: 14,75 Insolventieafdeling: p.m. In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 5 september Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ; het geplaatst en gestort kapitaal beloopt De activiteiten van gefailleerde bestaan voornamelijk uit beton bewerken (het boren van gaten in beton), waaronder het verrichten van diamantboringen en diamantzaagwerkzaamheden en het koppensnellen (plaatsen van heipalen) voor gerenommeerde (hoofd)aannemings- c.q. bouwbedrijven. Enig aandeelhouder en statutair bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., gevestigd te Oud Ade, sinds 29 december Tot de groep van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. behoren voorts de besloten vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V., die eveneens bij vonnis van de Rechtbank Den Haag d.d. 29 juli 2014 in staat van faillissement zijn verklaard met benoeming van mr. J.A. van Dorp tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. M.P. van Eeden-van Harskamp als curator (insolventienummers: F.09/14/568 respectievelijk F.09/14/570). K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. hield zich bezig met het verrichten van sloopwerkzaamheden. Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. verhuurde het materieel aan haar zustervennootschappen. Voorts maakt de besloten vennootschap Asbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. deel uit van de groep; deze vennootschap is niet failliet; volgens de directie van gefailleerde is dit een lege vennootschap. Van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. is de Stichting Administratiekantoor Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij enig aandeelhouder en de heer J.P.M. van der Pouw Kraan enig statutair bestuurder. 1.2 Winst en verlies Het resultaat na belastingen bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per: - 30 juni 2014: verlies; - 31 december 2013: winst; - 31 december 2012: verlies; - 31 december 2011: winst. 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal bedroeg volgens de (concept) jaarstukken per: - 30 juni 2014: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2013: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2012: ; eigen vermogen: negatief; - 31 december 2011: ; eigen vermogen: negatief. 1.4 Lopende procedures Volgens de directie is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet gebleken. 1.5 Verzekeringen Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van de gebruikelijke (bedrijfs)verzekeringen voor de gefailleerde vennootschappen. Er was een achterstand in de premiebetalingen. De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. De curator heeft de verzekeringen per de rechtens eerstmogelijke datum beëindigd met uitzondering van de verzekeringen ten aanzien van de materiële vaste activa; de kosten daarvan worden vooralsnog door de pandhoudster (Rabobank) gedragen.

3 3 1.6 Huur Alhoewel de curator geen huurovereenkomsten heeft aangetroffen, zijn voor zover rechtens vereist met machtiging van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten met Van der Pouw Kraan Materieel B.V. voor wat betreft de bedrijfsmiddelen opgezegd. Het bedrijfspand- en terrein wordt door zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. gehuurd. Gefailleerde is daar met haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Materieel Verhuur B.V. gehuisvest. Uit de jaarstukken blijkt dat de kosten daarvan intern aan de vennootschappen werden doorbelast. 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de waarnemend curator mr. Barendregt een bespreking met de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, zijn echtgenote en twee werknemers gevoerd en daarna de eerste maatregelen getroffen. Vervolgens heeft de curator op 12 augustus 2014 een nadere bespreking met o.a. de middellijk bestuurder, de heer J.P.M. van der Pouw Kraan, gevoerd. De middellijk bestuurder heeft tijdens deze besprekingen aangegeven dat het faillissement is veroorzaakt door de nog steeds aanhoudende economische crisis, die ook met name in de bouw haar weerslag kent, waardoor de opdrachten wegbleven en de omzet daalde. Gefailleerde beschikte grotendeels over jaarcontracten, die aan het begin van het jaar met gerenommeerde (hoofd)aannemers- c.q. bouwbedrijven werden afgesloten, op basis waarvan zij dan werd opgeroepen wanneer dat nodig was. De opdrachten waren dus voor het overgrote deel niet uitbesteed op basis van een aanneemsom, maar werden op regiebasis (urengeld) uitgevoerd. De tarieven waarvoor de werkzaamheden werden verricht stonden onder druk, zodat door gefailleerde en haar zustervennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. onvoldoende marge werd gemaakt om kostendekkend te kunnen werken. Daar kwam nog bij dat de drijfkracht achter de ondernemingen, de (middellijk) bestuurder J.P.M. van der Pouw Kraan, in april 2011 werd getroffen door een herseninfarct, als gevolg waarvan hij niet goed meer in staat was om de ondernemingen te leiden. Vanaf 2012 is de omzet dermate gedaald, dat, ondanks diverse maatregelen waaronder het bezuinigen op onder andere overheadkosten, de onderneming niet meer winstgevend heeft kunnen opereren. Vervolgens is de groep onder bijzonder toezicht geplaatst door de financier (Rabobank). Rabobank heeft op 14 februari 2014 aan Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V. en haar dochtervennootschappen het (groeps)krediet opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden, derhalve per 14 augustus Gezien dat vooruitzicht, het feit dat het loon van de werknemers inmiddels vijf weken niet betaald was en o.a. de verzekeringen niet langer meer betaald konden worden, zag de (middellijk) bestuurder zich uiteindelijk genoodzaakt om het faillissement van gefailleerde en haar zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. aan te vragen. De curator zal nog een nader onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement, in samenhang met de hierna onder 7 vermelde punten. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de administratie van gefailleerde 9 werknemers in dienst.

4 4 2.2 Aantal in jaar voor faillissement In het jaar voor het faillissement waren volgens de (concept)jaarrekening 2013 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2012: 10). 2.3 Datum ontslagaanzegging De waarnemend curator heeft tijdens een bijeenkomst op 1 augustus 2014 de werknemers van gefailleerde geïnformeerd over de gevolgen van het faillissement. Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de waarnemend curator bij brief van 1 augustus 2014 de arbeidsovereenkomst aan de werknemers opgezegd. De waarnemend curator heeft voorts UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het kader van de Loongarantieregeling. Op 20 augustus 2014 heeft ten kantore van gefailleerde een centrale intake door UWV plaatsgevonden. Voor de werknemers die op dat moment nog met vakantie waren, zal nog een centrale intake plaatsvinden. De curator heeft het UWV verzocht op de kortst mogelijke termijn voorschotten uit te keren. 2.4 Werkzaamheden - inventarisatie werknemers; - overleg UWV; - ontslagaanzegging werknemers; - intake UWV 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Daarvan is geen sprake. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Gefailleerde had geen bedrijfsmiddelen in eigendom. Voor het verrichten van de werkzaamheden werden de bedrijfsmiddelen ingehuurd van de eveneens gefailleerde zustervennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage

5 5 3.9 Bodemvoorrecht fiscus 3.10 Werkzaamheden - inventarisatie bedrijfsmiddelen Voorraden/Onderhanden werk 3.11 Beschrijving Van voorraden is geen sprake; verwezen wordt naar het hiervoor onder 3.6 vermelde. Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van enkele opdrachten die nog in uitvoering waren. Het faillissement is uitgesproken tijdens het zomerreces (bouwvak), zodat de werkzaamheden de facto stil lagen. Zoals hiervoor onder 1.7 is vermeld, verrichtte gefailleerde haar werkzaamheden met name via jaarcontracten op regiebasis. Onzeker was of voortzetting daarvan tot baten voor de boedel zou leiden. De waarnemend curator heeft derhalve besloten de bedrijfsactiviteiten gestaakt te houden Verkoopopbrengst Na enige onderhandeling is door de curator, met toestemming van de rechter-commissaris het hoogste bod ad (inclusief BTW) hiervoor geaccepteerd. Voorts heeft de koper nog 302,50 aan de boedel betaald terzake de kosten die gemoeid waren met het aanleveren van nadere gegevens/stukken Boedelbijdrage Het onderhanden werk is niet verpand; de opbrengst komt derhalve aan de boedel toe Werkzaamheden - inventarisatie onderhanden werken - onderhandelen gegadigden - overleg met rechter-commissaris Andere activa 3.15 Beschrijving Ten tijde van de faillietverklaring was sprake van kasgeld. De curator heeft de kas ingenomen Verkoopopbrengst 1, Werkzaamheden - inventarisatie en inname kasgeld 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Na de faillietverklaring zijn in opdracht van de curator nog enkele werkzaamheden die vóór de faillietverklaring zijn verricht, uitgefactureerd. De openstaande debiteuren beliepen per 8 augustus ,05. De curator heeft in overleg met pandhoudster Rabobank de debiteuren aangeschreven met het verzoek over te gaan tot betaling van de openstaande facturen.

6 6 4.2 Opbrengst Een opgave daarvan zal in het volgende verslag plaatsvinden. 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft met de Rabobank Groene Hart Noord een boedelbijdrage conform de Separatistenrichtlijn afgesproken. 4.4 Werkzaamheden - inventarisatie debiteuren - inventarisatie nog uit te factureren werkzaamheden - aanschrijven debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief van 1 augustus 2014 een overzicht van haar openstaande vorderingen op gefailleerde gegeven, in totaal belopend ,84, te vermeerderen met rente en kosten. Het betreft twee vorderingen uit hoofde van respectievelijk een rekening-courant krediet groot ,84 en een lening groot Voor de hiervoor gemelde vordering is gefailleerde tezamen met Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V., Astbest- en Milieutechniek Alkemade B.V. en de eveneens gefailleerde vennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. hoofdelijk aansprakelijk. 5.2 Leaseovereenkomsten 5.3 Beschrijving zekerheden Rabobank Groene Hart Noord heeft bij brief d.d. 1 augustus 2014 aangegeven dat zij de navolgende zekerheden heeft verkregen: - verpanding van voorraden, inventaris en vorderingen van gefailleerde; - diverse derdenzekerheden, waaronder de hiervoor onder 5.1 vermelde hoofdelijkheid. De curator is in het bezit gesteld van de betreffende zekerheidsstukken en heeft deze aan een onderzoek onderworpen met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de verpanding. Geconcludeerd is dat de verpanding rechtsgeldig tot stand is gekomen. 5.4 Separatistenpositie Rabobank Groene Hart Noord neemt een separatistenpositie in. 5.5 Eigendomsvoorbehoud Eén crediteur heeft een eigendomsvoorbehoud ingeroepen. De curator zal dit onderzoeken en afwikkelen. 5.6 Reclamerechten Daarvan is niet gebleken. 5.7 Retentierechten Daarvan is geen sprake.

7 7 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie Daarvan is geen sprake. Ten tijde van de faillietverklaring waren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde de facto gestaakt. Verwezen wordt naar het hiervoor vermelde onder Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Daarvan is geen sprake. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Dit wordt nog onderzocht. De curator is in het bezit gesteld van de administratie van gefailleerde. Door de curator is aan een externe deskundige opdracht gegeven een onderzoek in de administratie van gefailleerde te verrichten. De curator is in afwachting van de bevindingen van de extern deskundige. Dit onderzoek wordt gecombineerd met het onderzoek in de administraties van de eveneens gefailleerde zustervennootschappen K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. en Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. 7.2 Depot jaarrekeningen Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens: - boekjaar 2012: gedeponeerd op 18 oktober 2013, mitsdien tijdig; - boekjaar 2011: gedeponeerd op 6 december 2012, mitsdien tijdig; - boekjaar 2010: gedeponeerd op 1 februari 2012, mitsdien één dag te laat volgens de publicatievereisten van artikel 2:394 BW. 7.3 Goedkeurende Verklaring Accountant Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu gefailleerde op 5 september 1994 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2003, verjaard. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde. 7.6 Paulianeus handelen Dit wordt nog onderzocht. Verwezen wordt naar het hiervoor sub 7.1 vermelde.

8 8 Werkzaamheden De curator heeft de administratie van gefailleerde ingenomen en een onderzoek verricht naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. De overige punten zal de curator onderzoeken. De curator heeft een extern deskundige ingeschakeld voor het verrichten van een onderzoek in de administratie. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vorderingen: - Salaris en kosten curator: PM - UWV: PM - Verhuurder: PM 8.2 Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft tot op heden de navolgende vordering ingediend: - loonheffingen 388 Volgens de jaarrekeningen maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van Bospad Beheer en Beleggingsmaatschappij B.V.; op grond daarvan is gefailleerde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. 8.3 Preferente vordering van het UWV UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 4 augustus 2014 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Per datum faillietverklaring beliep volgens de administratie van gefailleerde het saldo van de openstaande crediteuren Een opgave van de in het faillissement ingediende vorderingen zal in het volgend verslag worden gegeven. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet gebleken. Verwezen wordt naar het gestelde onder 1.4.

9 9 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan Plan van aanpak De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet: - incasso debiteuren; - onderzoek oorzaken faillissement, boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; - inventarisatie vorderingen Indiening volgend verslag De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 29 oktober Alphen aan den Rijn, 29 augustus 2014 M.P. van Eeden-van Harskamp, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 augustus 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap K. van der Pouw Kraan Sloopwerken B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 19 oktober 2015 Gegevens gefailleerde : ERSA Transport B.V., statutair gevestigd te Hengelo laatstelijk gevestigd te (2404 HA) Alphen aan den Rijn aan de Prinses

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 2 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meisner Consultancy B.V., statutair gevestigd te Madijk en ten tijde

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 19 februari 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/295 NL:TZ:0000015045:F001 15-08-2017 mr. R. Mons mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 13 januari 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gasady Holding B.V., statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te Dreischor aan de Slotstraat

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 3 juli 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allicht Reclame & Design B.V., statutair gevestigd te Stolwijk en ten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 4 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap De Ridder Nachtrust Adviseurs Alphen B.V., statutair gevestigd Alphen aan den Rijn en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 29 januari 2016 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Van der Pouw Kraan Materieel Verhuur B.V. statutair gevestigd te Oud Ade (gemeente Kaag en Braassem)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 27 maart 2015 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Solar-IT B.V. statutair gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn, en aldaar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 29 maart 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid New Inn Plants B.V. statutair gevestigd te Reeuwijk en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 03 maart 2014 Gegevens onderneming : GYM DE BENJAMIN HALFWEG B.V., statutair gevestigd te IJmuiden en kantoorhoudende te IJmuiden aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 13 juli 2011 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kwekerij Fifty Fifty B.V. gevestigd te (2441 CM) Nieuwveen aan de Molenkade

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 27 augustus 2015 Datum laatste verslag : 22 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Laureano Beheer B.V., statutair gevestigd te Moordrecht, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 16 januari 2013 Faillissement : W. Fahner Grond- en Straatwerk BV Faillissementsnummer : F.12/845 Datum uitspraak : 4 december 2012 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement Shortstay Amsterdam B.V., tevens handelend onder de naam AAA Shortstay Amsterdam Apartments, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 7 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. : 07/13/37 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: Wigmanagement B.V. Datum: 6 oktober 2015 Nummer: verslag 5 Gegevens onderneming : Wigmanagement B.V. Dossiernummer : F03140009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 29 oktober 2013 Gegevens failliet : Peeman Elektrotechniek B.V., kantoorhoudende te Houten aan Stuwmeer 113; Kvknummer : 30177290 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 15 september 2015 Gegevens onderneming : Remedent Nederland B.V., statutair gevestigd te Gouda, kantoorhoudende te (2805 KG) Gouda, Koningsmantelstraat 1, KvK-nummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 27 oktober 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FREEZINC B.V., statutair gevestigd te Beverwijk en voorheen gevestigd

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Bacio Media B.V. Faillissementsnummer : 09/429 F Datum uitspraak : 2 juni 2009 Datum verslag : 3 november 2009 Curator : mr. E.J.G.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 25 februari 2011 Gegevens onderneming : Van der Hoorn Onroerend Goed B.V te Ter Aar Faillissementsnummer : F.11/70 Datum uitspraak : 25 januari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 18 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 3 mei 2010 Gegevens onderneming : Autobedrijf Johan Zwart B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F10/247 Datum uitspraak : 30 maart 2010 Curator : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/12/527 NL:TZ:0000008160:F002 10-07-2012 mr. M.J.H. Vermeeren mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming Jos van den Berg Communicatie

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013

Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Faillissementsverslag nummer: 1 datum: 28 juni 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Argos Autoschade B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : Schadehuis Nieuwegein B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/855 F Datum uitspraak : 16 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 1 augustus 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap LAS- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF POLAND B.V., statutair gevestigd te IJmuiden,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG ADVOCATEN I MEDIATORS Nummer 2 Datum 5 december 2014 Gegevens onderneming Handelsregister Adres Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator Adres curator Telefoon Fax E-mail Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 7 januari 2015 Gegevens onderneming : Handelsmaatschappij Bruneell B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn met vestigingsadres 6831 GM

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 1 Datum: 1 oktober 2014 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 1 november 2013 Gegevens onderneming : Verdeelcentrum Veltman- Van Rijn B.V. en M. van Rijn Holding B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/682

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/396 NL:TZ:0000015933:F003 24-10-2017 mr. P. de Koning mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/641 NL:TZ:0000000633:F001 25-08-2015 Mr. R. Dufour mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 14 augustus 2012 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Leylinde B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en laatstelijk

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : ***

Activiteiten onderneming : Goederenvervoer/transport/verhuur materieel Omzetgegevens : *** Personeel gemiddeld aantal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Van Rijn Harderwijk B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56372450. Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FFOOFF B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FFOOFF B.V. (KvK-nummer 58732004),

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 31

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/375 NL:TZ:0000000353:F001 28-04-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SMARTAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartal B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 18-03-2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: Curator: R-C: 20-02-2014 (rechtbank Rotterdam, overgedragen aan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissement: VSL NUTH B.V. Datum: 6 november 2015 Nummer: verslag 8 Gegevens onderneming : VSL NUTH B.V. Dossiernummer : F03130002 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 10 februari 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Sergem B.V. F.09/14/91 Datum uitspraak : 4 februari 2014 Curator : mr. J.H.M. van de Wiel R-C : mr. R.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Verslagnummer : 2 Datum: : 4 februari 2013 Gefailleerde : Van der Weerd Verlichting B.V. Faillissementsnummer : F 12/536 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap Kinderopvang De Dotterbloem B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1334 DT) Almere, aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 14 november 2008 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Gracon B.V. statutair gevestigd te Noordwijkerhout, kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 21 november 2014 Faillissement : IJK Holding BV Faillissementsnummer : F.05/14/987 Datum uitspraak : 14 oktober 2014 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 11 november 2013 Gegevens failliet : Bolwerk Talen B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Lucasbolwerk 5; Kvknummer : 30142594 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A TW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 21 mei 2013 Curator Rechter Commissaris Activiteiten onderneming :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: F.17/15/197 Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: Curator: R-C: NL:TZ:0000001807:F001 08-12-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 17 juni 2014 Datum laatste verslag : 14 april 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Masin Beheer B.V., statutair gevestigd te s-gravenhage, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 3 juni 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dos Alphen B.V., statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn en ten tijde

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN INSTINCT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Instinct B.V. (KvKnummer

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015

Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Faillissementsverslag nummer 2 datum: 10 juni 2015 Gegevens onderneming : Jos van der Lubbe Kabel- en Leidingwerken B.V. Faillissementsnummer : C/09/15/152F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr.

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Zaza Stores B.V. Faillissementsnummer : 09/158 F Datum uitspraak : 10 maart 2009 Datum verslag : 11 februari

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/62 NL:TZ:0000002682:F001 02-02-2016 mr. M.P. van Eeden- van Harskamp mr. M.M.F. Holtrop Algemeen Gegevens onderneming de besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 22 augustus 2014 Datum laatste verslag : 17 februari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bakker-Koster Beheer B.V., statutair gevestigd te Gouda,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Bergamin B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 11 maart 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/262 NL:TZ:0000013404:F001 23-05-2017 mr. M.H. Boersen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/198 NL:TZ:0000001809:F001 08-12-2015 mr. C. Geffroy mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van de Rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/299 NL:TZ:0000015122:F001 22-08-2017 mr. N.F. Barthel mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Faillissement Op 22 augustus

Nadere informatie

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T

V A N B E N T H E M A D V O C A T E N & N O T A R I A A T FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer 1 dd 9 januari 2015 Gegevens onderneming JG Lamoré Beheer BV Faillissementsnummer C116/1411046 F Datum uitspraak 9 december 2014 Curator Mr MEG Murris Rechter-commissaris Mr

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/13/644 F. Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 19 november 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Remco Meijers Holding B.V.

Remco Meijers Holding B.V. Remco 16/15/804 3 Dhr. Remco Meijers Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 december 2015 Gegevens onderneming : Meijers Holding B.V., statutair gevestigd te Breukelen en blijkens KvK kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/17/78 NL:TZ:0000011556:F001 07-03-2017 Mr. K.J. Willemse mr. M. Goedhuis-Visser Algemeen Gegevens onderneming Arto Montage Team

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BANG & OLUFSEN WESSELS AMSTERDAM B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 23 maart 2010 Faillissement : HBT Staalconstructies BV Faillissementsnummer : 10/88F Datum uitspraak : 10 februari 2010 (na surs. m.i.v. 9 februari 2010) Curator : Mr I.J.G.H.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.17/15/143 NL:TZ:0000000618:F001 25-08-2015 mr. H.C. Lunter mr. H.J. Idzenga Algemeen Gegevens onderneming Bijlsma Hekwerk B.V. Activiteiten

Nadere informatie

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer.

: Aanleg glasvezelkabelnetwerken in panden, voornamelijk als onderaannemer. FAILLISSEMENTSVERSLAG : Nummer: 2 Datum: 10 april 2011 Gegevens onderneming : A.G. Rijke B.V. Faillissementsnummer : 11/294 F Datum uitspraak : 4 oktober 2011 Curator : Mr J.J. Douwes R-C : Mr P.F.A. Bierbooms

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 juli : de besloten vennootschap Ir. A. Bons Architekten BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN STAGE 64 LADIES WEAR B.V. Gegevens onderneming : Stage 64 Ladies Wear B.V. (hierna ook wel te noemen: Stage, statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/288 NL:TZ:0000013941:F001 13-06-2017 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Enviro-ICS B.V. Activiteiten

Nadere informatie