Studiegids Wellantcollege Houten mbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo"

Transcriptie

1 Studiegids Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo

2 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag goed informeren. In deze gids vind je alle belangrijke zaken die te maken hebben met het volgen van een opleiding bij Wellant Houten. Vooral alle praktische zaken zoals lesroosters, vakanties, schoolregels en informatie over alle kosten. Bij deze studiegids hoort ook een opleidingsgids voor jouw opleiding. Deze gids ontvang je in september op school. Hierin vind je alle inhoudelijke informatie over jouw opleiding, zoals het programma en de exameneisen. Samen bieden deze gidsen alle belangrijke dingen die je moet weten als je bij ons een opleiding gaat volgen. Voor andere dingen die ook belangrijk zijn, geven we aan waar je die kunt vinden. Wellant Houten is onderdeel van Wellantcollege. Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met 27 vestigingen in Noord- en Zuid-Holland en Midden- Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs en mbo-opleidingen. Bij Wellantcollege werken ongeveer medewerkers. We hebben ± vmbo-leerlingen en mbostudenten. Wellant Houten mbo is de grootste Wellant vestiging met ongeveer 1400 studenten. De toekomst is groen Trots zijn op je werk, dat is een lekker gevoel. Weet je al waar je aan de slag wilt? Of wil je voor jezelf beginnen? Wat je droom ook is, je krijgt een vliegende start bij Wellantcollege. We weten niet hoe de toekomst er uit gaat zien. Wat we wel weten, is dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden met de wereld om je heen. Dat is hard nodig. Overheden en bedrijven hebben het er steeds vaker over, maar weten niet goed hoe. Jij kunt ze daarbij gaan helpen. Want Wellantcollege helpt jou door groen te leren denken. Zodat jij je steentje kunt bijdragen. Wij vertrouwen erop dat je met deze studiegids op de hoogte bent van de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor jouw opleiding bij Wellantcollege. Voor aanvullende vragen kun je altijd bij je coach terecht. Wij wensen je een fijne studietijd en een succesvolle opleiding toe! Studiegids Wellant Houten mbo

3 Inhoudsopgave 1 Over het mbo Toelatingseisen Diploma-eisen Studiebelasting Leren bij Wellant Begeleiding Wellant mbo Onze opleidingen Lestijden, rooster, vakanties & vrije dagen Verlof & verlof aanvragen Veiligheid Kosten van de opleiding Leer- en hulpmiddelen (verplicht) Extra voorzieningen en activiteiten (vrijwillig) Ziek & beter Te laat & ongeoorloofd verzuim Studievertraging Overeenkomsten Regelingen Contactgegevens & openingstijden Services Studiegids Wellant Houten mbo

4 1 Over het mbo Wat is mbo? Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding. En bereidt je voor op een beroep, maar helpt jou ook om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit betekent dat je aan het eind van je opleiding: de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt in het beroep en voor het functioneren in de maatschappij; die kennis en vaardigheden op de goede manier en op het juiste moment weet te gebruiken; je kunt gedragen zoals binnen het beroep en de maatschappij van jou wordt verwacht. Leerwegen binnen het mbo Er zijn twee manieren waarop je opleiding kunt doen. Zo n manier heet een leerweg. BOL: Beroeps Opleidende Leerweg. Je leert op school en wisselt de lessen af met beroepspraktijkvorming (BPV) bij verschillende leerbedrijven. BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg. Je zorgt zelf voor een baan van 3 à 4 dagen per week en je gaat één dag per week naar school. Je hebt een overeenkomst met school en werkgever over de beroepspraktijkvorming (BPV), waarin afspraken staan over wat je leert in de praktijk en wat je leert op school. Het is verplicht om een werkgever te kiezen die erkend is door het kenniscentrum groen (www.aequor.nl). Zonder die erkenning tellen de stage-uren niet mee. Niveaus binnen het mbo Niveau Duur Wat word je? Wat kun je? 1 1 jaar Assistent Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren. 2 2 jaar Medewerker Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen. 3 3 jaar Vakbekwaam medewerker 4 3 à 4 jaar Middenkaderfunctionaris / specialist Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen en anderen aansturen. Je kunt zelfstandig (gespecialiseerde) werkzaamheden uitvoeren die een grote vakbekwaamheid vereisen en aan anderen leiding geven. Aan de vier wettelijke niveaus heeft Wellantcollege een extra niveau toegevoegd: mbo+. Bij deze niveau 4 opleidingen worden een aantal studieonderdelen verdiept aangeboden. Meer informatie over opleidingen, leerwegen en de niveaus vind je op Studiegids Wellant Houten mbo

5 2 Toelatingseisen Binnen het mbo gelden voor de niveaus verschillende toelatingseisen: 1 Geen toelatingseis 2 Diploma vmbo BB, diploma mbo niveau 1 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo gunstig zijn doorlopen 3 Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 2 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen 4 Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 3, of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen 4+ Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 3 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen en eventueel specifieke eisen, zoals omschreven in de desbetreffende opleidingsgidsen. 3 Diploma-eisen Om je diploma te behalen, zijn er wettelijke eisen waaraan je moet voldoen. Je moet je voldoen aan de eisen gesteld aan: Beroep Nederlands en rekenen Loopbaan & burgerschap Moderne vreemde talen. Beroep Moderne vreemde talen Loopbaan & burgerschap Nederlands Rekenen Beroep. Je hebt alle Proeven van Bekwaamheid behaald (PvB s). Je hebt de eventuele examens in verband met wettelijke beroepsvereisten behaald. Je hebt voldoende geleerd tijdens je beroepspraktijkvorming (BPV). Dit laat je zien doordat je de BPV met goed gevolg hebt afgesloten en voldoende uren BPV hebt gedaan op een erkend leerbedrijf. Ook kun je aantonen dat je theorie in de praktijk kunt toepassen. Beroep - Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit is een praktisch ingericht examen. Je laat in een praktijksituatie zien dat je (een deel van) het vak beheerst. Voordat je een PvB gaat doen, laat je aan jouw coach, praktijkopleider en aan jezelf zien dat je de leertaken beheerst. Dit doe je in het adviesgesprek. Zowel je coach, jijzelf als je praktijkopleider en het onderwijsteam moeten hun vertrouwen uitspreken. Beroep - Eventuele wettelijke beroepsvereisten Sommige opleidingen kennen wettelijke beroepsvereisten, bijvoorbeeld het behalen van een licentie gewasbescherming. Als dit binnen jouw opleiding zo is, zijn er examens die je moet behalen. Je ontvangt hiervoor een certificaat. Studiegids Wellant Houten mbo

6 Beroep - Beroepspraktijkvorming (BPV) Een groot deel van jouw opleiding vindt plaats in de praktijk, door te werken en leren bij een bedrijf. Dit heet beroepspraktijkvorming (BPV) en is een verplicht onderdeel van je opleiding. BPV volg je bij een erkend leerbedrijf. Dit leerbedrijf voldoet aan de eisen die door het kenniscentrum Aequor aan het leerbedrijf zijn gesteld. Alle erkende leerbedrijven zijn opgenomen in een register en te vinden op check op of het bedrijf ook erkend is voor jouw opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf. Als het nodig is, kun je jouw coach om hulp vragen. Op het leerbedrijf werk je aan jouw leervragen, BPV-opdrachten en aan het verzamelen van voldoende bewijzen. Je wordt op het leerbedrijf begeleid door een praktijkopleider. Aan het eind van de BPV zal de praktijkopleider de BPV beoordelen en het resultaat met jou bespreken. Aan het begin van je opleiding ontvang je de BPV-map met alle belangrijke informatie over de BPV. De BPV-map vind je ook op intranet. Beroep Internationale beroepspraktijkvorming (IBPV) Bij alle niveau 4 opleidingen en sommige niveau 3 opleidingen, kun je ook een internationale BPV volgen. Dit heet IBPV internationale beroepspraktijkvorming. IBPV is een onderdeel van je opleidingstraject en geeft een sociale, culturele en vaktechnische meerwaarde. Voor een BPV in het buitenland gelden dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De beoordeling is hetzelfde maar de begeleiding vanuit school is anders dan je gewend bent. Je hebt bijvoorbeeld alleen telefonisch en via contact met jouw coach in Nederland. De coach weet bij wie je moet zijn voor meer informatie over IBPV. Nederlands & rekenen. Iedere student die start met een nieuwe opleiding doet examen in de Nederlandse taal en rekenen. Met een examen toon je aan dat je voldoet aan het vereiste niveau. Loopbaan & burgerschap. Wellantcollege leidt je niet alleen op voor een beroep, maar wil je ook voorbereiden op jouw loopbaan en op een plek in de maatschappij. Om dit onderdeel te kunnen afsluiten moet je kunnen aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen. De eisen gesteld aan loopbaan en burgerschap zijn opgenomen in het opleidingsplan. Moderne vreemde talen. Bij sommige opleidingen gelden ook eisen voor moderne vreemde talen. Met een examen toon je aan dat je voldoet aan het vereiste niveau. Alle vragen over toelatings-, diploma- en exameneisen kun stellen aan je coach. Alle diploma-eisen zijn opgenomen in de opleidingsgidsen en examenreglementen. Je kunt ze vinden op internet: bij downloads en reglementen. Studiegids Wellant Houten mbo

7 4 Studiebelasting Met studiebelasting wordt bedoeld de tijd en de moeite die de gemiddelde student moet investeren in de gekozen opleiding. Van alle opleidingen wordt daarom de studiebelasting uitgedrukt in zogenaamde studiebelastingsuren (SBU). Een schooljaar omvat 1600 SBU s. Een deel van de uren ga je naar school. Dit noemen we contacturen. Hieronder vallen ook excursies, e.d. Een deel van de SBU s gaat zitten in de beroepspraktijkvorming (BPV) op het leerbedrijf. De resterende SBU s heb je nodig voor zelfstudie of het uitvoeren van groepsopdrachten. In de 40 schoolweken die een schooljaar ongeveer telt, zou je zo n 40 uur per week moeten uittrekken voor de opleiding. Of dit in jouw geval ook geldt, hangt natuurlijk vooral af van je eigen capaciteiten en de manier waarop je met de opleiding bezig bent! Elke opleiding kent zogenaamde opleidingsplannen of lesplannen, de vakdocenten zullen je steeds informeren over het voorgenomen lesprogramma van de periode of jaar. Studiegids Wellant Houten mbo

8 5 Leren bij Wellant Intake Inschrijving Kennismaken Toetsing en examinering: Proeven van bekwaamheid Deelexamens BPV Nederlands Rekenen Loopbaan & burgerschap Moderne vreemde talen Leren op school en in de praktijk Reflecteren op voortgang Diplomering Intake & inschrijving Het eerste gesprek over jouw opleiding is het intakegesprek. Dit onderdeel van de inschrijving is voor jou een belangrijke eerste stap. In dit gesprek kijken we samen met jou of de gekozen opleiding, leerweg en niveau voor jou de juiste keuze is. Jij wilt immers je diploma halen. Zodra er is besloten dat je bij Wellant een opleiding gaat volgen, is het van belang om zo snel alle administratie op orde te maken. Pas als de juiste overeenkomsten zijn ondertekend en ingeleverd en de juiste kopieën zijn ingeleverd, ben je student van Wellantcollege. Hou dus de post goed in de gaten en neem bij twijfel direct contact op met Wellant. Kennismaken Het schooljaar start voor alle nieuwe eerstejaarsstudenten met een introductieperiode. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen hier aan mee doet; om elkaar en onze school goed te leren kennen. Je leert op school en in de praktijk (bij een leerbedrijf). Op beide plaatsen Leren werk je aan de leertaken en leereenheden. Leertaken zijn afgeronde onderdelen die samen toewerken naar het behalen van je diploma. In de leertaken staat wat Wellantcollege van jou verwacht en hoe je moet kunnen functioneren om bekwaam te zijn. Bij elke leertaak hoort een aantal leereenheden. Dit zijn activiteiten die je doet om je te bekwamen. Denk aan praktijkopdrachten, lessen, excursies en werkzaamheden tijdens de BPV. Bij de leereenheden die worden aangeboden op school krijg je begeleiding van de docenten. De leereenheden waar je op jouw leerbedrijf aan werkt, doe je onder begeleiding van je praktijkopleider (de begeleider vanuit het leerbedrijf). Studiegids Wellant Houten mbo

9 Reflecteren op voortgang De coach volgt jouw ontwikkelingen. In de coachgesprekken die je 2 à 3 per jaar hebt, gaat het gesprek over behaalde resultaten (hoe ver ben je en werk je volgens schema) gedrag en verzuim. Indien nodig zal de coach je ouders, werkgever en/of leerbedrijf informeren. Alle resultaten van die gesprekken worden door de coach en docenten vastgelegd in Trajectplanner 1. Soms vinden de coachgesprekken in de BPV plaats. In elke BPV-periode (of per jaar tijdens lintstages) heb je een aantal keren contact met de coach. De coach heeft ook gesprekken met de praktijkopleider, in jouw aanwezigheid wordt de voortgang besproken en vooruitgekeken naar bijvoorbeeld de examinering. Een belangrijk contactmiddel op school is de school- . Om te communiceren met bijvoorbeeld jouw coach gebruik je jouw school- adres. Bekijk de inbox elke dag zodat je belangrijke mededelingen niet kunt missen! 1 Trajectplanner is een softwareprogramma, waar je ook vanuit huis bij kan, dat Wellantcollege gebruikt om samen met jou je ontwikkeling in je opleiding te volgen. Hierin kun je ook je digitale portfolio bewaren. Studiegids Wellant Houten mbo

10 6 Begeleiding Tijdens je opleiding begeleiden meerdere mensen je op verschillende manieren. Vanuit school is er een team van docenten waarvan er één jouw coach is. Tijdens de BPV word je op het leerbedrijf begeleid door de praktijkopleider. Met leerproblemen en persoonlijke problemen kun je op school ook terecht bij jouw coach. Jouw coach verwijst je door als dat nodig is. Coach Hoe graag je het ook zelf wilt doen, een beetje hulp kan soms fijn zijn. Je hebt vanaf de start van de opleiding een persoonlijk begeleider; jouw coach. Hij of zij is de persoon die: - je tijdens de opleiding helpt; bijvoorbeeld bij het maken van keuzes als je niet meer zeker bent van je opleidingskeuze of beroepskeuze. - je helpt bij het leren van alle benodigde kennis, vaardigheden en juiste houding zowel op school als op het leerbedrijf en samen met jou je voortgang in de gaten houdt; - jouw informeert over examinering en de inhoud van deze studiegids. Als jouw coach je niet kan helpen, verwijst hij je door als dat nodig is. Coachgroep Jij zit in een coachgroep samen met andere studenten die dezelfde coach hebben. Eén keer per week kom je met deze groep en de coach bij elkaar. Tijdens dit coach-uur leer je onder andere hoe je werkt met het opleidingsplan; hoe je je voorbereidt op een coachgesprek; hoe je het beste kunt leren in de BPV; hoe je het beste kunt leren en samenwerken en hoe je je loopbaan kunt plannen. De les met je coachgroep is een goed moment om dingen te vragen die onduidelijk zijn. Ook kun je het hebben over dingen die je lastig vindt op school en in de BPV. De coach zal tijdens het coach-uur ook het verzuim bespreken. Veel of regelmatig verzuim kan aanleiding zijn voor een persoonlijk gesprek en/of gesprek en/of brief naar ouders of leerbedrijf. Extra ondersteuning & begeleiding Als er problemen zijn waardoor je dreigt vast te lopen of niet verder kunt, is het belangrijk om op tijd hulp te vragen aan de coach. Op school werken mensen die je kunnen helpen met problemen op school, BPV of thuis die jouw schoolsucces in de weg staan. Jouw coach weet precies wie jou waar mee kan helpen, met als doel je weer succesvol aan het leren en werken te krijgen. Op intranet kun je de lijst vinden met de specialisten van ons begeleidingsteam. Ook zijn hier alle faciliteiten en andere mogelijkheden te vinden die we bieden aan studenten met leerbelemmeringen. Studiegids Wellant Houten mbo

11 7 Wellant mbo Bij Wellantcollege Houten mbo werken ongeveer 110 medewerkers en volgen ongeveer 1400 studenten mbo-opleidingen of cursussen. In het gebouw van Wellant mbo zijn ook Wellant Houten VMBO en het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en een aantal stafdiensten van heel Wellantcollege gehuisvest. Wellant Houten is onderverdeeld in teams. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider die leiding geeft aan de docenten en medewerkers van dat team. De directeur van Houten mbo is Atie Hagoort. 1. Team A, teamleider Inge Thuys 2. Team B, teamleider Irma Poelman 3. Team C & D, teamleider Silvio Ebbers 4. Team E, teamleider Ton Westerveld Bij team A, het AVO-team, horen alle docenten die algemene vakken geven zoals Nederlands, rekenen, Engels en economie. In de teams B, C, D en E zijn alle opleidingen, studenten en vakdocenten ondergebracht. Studentenraad Wellant Houten heeft een studentenraad. De raad komt om de 5 weken bij elkaar. Studenten van alle opleidingen en niveaus kunnen daarin zitten als zij gekozen zijn. Zij kunnen allerlei zaken die er onder studenten leven, signaleren en bespreken met de directie. De studentenraad is een belangrijke spreekbuis voor de studenten. De directeur en de teamleiders hechten grote waarde aan de mening en de adviezen van de studentenraad. Studiegids Wellant Houten mbo

12 8 Onze opleidingen Team B - Stedelijk Groen & Natuurbeheer (hovenier) (niveau 1-4) - Stedelijk Groen, Bos- & Natuurbeheer (niveau 2-4) - Stedelijk Groen, Bos- & Natuurbeheer, specialisatie boomverzorging (niveau 2 en3) Team C & D - Dier & Zorg (niveau 2-4) - Mbo+ Paraveterinair (niveau 4) - Paardenhouderij (niveau 3 en 4) - Paraveterinair, dierenartsassistent (niveau 4) - Flower Design (niveau 2-4) - Indoor Design (niveau 3 en 4) Team E - Green Production, richting melkveehouderij (niveau 2-4) - Groen, Grond & Infra (loonwerk) (niveau 2-4) - Mbo+ Green Production, melkveehouderij (niveau 4) - Retail Groene Detailhandel (niveau 2-4) - Watermanagement (niveau 4) Naast onze opleidingen bieden we ook nascholingen en cursussen op maat aan. We verzorgen ook trainingen bij bedrijven en instellingen. Ook bieden we de avondopleiding stedelijk Groen & Natuurbeheer (hovenier) BBL op niveau 2 en 3 aan. Voor meer informatie kijk je op onze site, Je bent nooit uitgeleerd bij Wellant! Onze cursussen en trainingen starten op twee momenten in het jaar: op 1 november (opgeven tot 1 oktober) en op 1 februari (opgeven tot 1 december). Studiegids Wellant Houten mbo

13 9 Lestijden, rooster, vakanties & vrije dagen Lestijden Rooster 1 e lesuur 8:45 9:30 uur Het jaar is verdeeld in vier periodes van 2 e lesuur 9:30 10:15 uur Pauze 3 e lesuur 10:30 11:15 uur 4 e lesuur 11:15 12:00 uur Pauze 5 e lesuur 12:30 13:15 uur 6 e lesuur 13:15 14:00 uur Pauze 7 e lesuur 14:15 15:00 uur 8 e lesuur 15:00 15:45 uur Pauze 9 e lesuur 16:00 16:45 uur 10 e lesuur 16:45 17:30 uur ongeveer tien weken. De jaarplanning voor jouw opleiding kun je vinden in de opleidingsgids. Elke periode start met een nieuw rooster. Het rooster wordt voor het begin van elke periode bekendgemaakt. Het rooster is te vinden op intranet en het scherm in de hal. Af en toe vervallen lessen, bijvoorbeeld doordat een docent ziek is. Als er beginuren uitvallen, proberen we iedereen via sms te waarschuwen. Andere docenten nemen zo veel mogelijk lessen over, zodat er zo min mogelijk uitval is. Vakanties & vrije dagen Herfstvakantie 19 tot en met 27 oktober 2013 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 31 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 tot en met 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 15 tot en met maandag 24 februari 2014 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 24 februari maart 2014 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 16 en 17 april 2014 Goede Vrijdag 18 april 2014 Pasen 20 en 21 april 2014 Meivakantie 26 april tot en met 5 mei 2014 Hemelvaartvakantie 29 en 30 mei 2014 Pinkstervakantie 8 tot en met 10 juni 2014 Zomervakantie 19 juli tot en met 31 augustus 2014 Buiten de vakanties en de vrije dagen heb je geen vrij, tenzij je hier toestemming voor hebt gekregen van jouw teamleider. Zie voor meer informatie het volgende hoofdstuk 10. Verlof & verlof aanvragen. Studiegids Wellant Houten mbo

14 10 Verlof & verlof aanvragen Verzuimen mag alleen met geldige reden èn goedgekeurde verlofaanvraag. Geldige redenen kunnen zijn: bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een begrafenis of bruiloft), plichten voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen of keuringen en rijexamens (er wordt geen verlof gegeven voor rijlessen). Afspraken met dokter en tandarts maak je zoveel mogelijk buiten schooluren. Luxe verzuim; afwezigheid ondanks geweigerd verzoek om (extra) verlof wordt direct gemeld aan leerplichtambtenaar en RMC-coördinator. Verlof aanvragen 1. Je dient de verlofaanvraag in bij de teamleider, minstens een week voor de verlofdatum. 2. Er kan een bewijsstuk worden gevraagd, bijvoorbeeld trouwkaart of doktersverklaring. 3. Maak afspraken over de gemiste lessen / opdrachten etc. De goed- en afgekeurde verlofaanvragen worden toegevoegd aan jouw dossier. Er wordt geen verlof gegeven voor vakanties buiten de schoolvakanties om. Tenzij jouw ouders structureel onmogelijk is in reguliere schoolvakanties vakantie op kunnen nemen vanwege de specifieke aard van hun beroep. Dan is er maximaal 10 dagen verlof per schooljaar mogelijk, om met je ouders op vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie opgenomen worden. Ouders moeten de verlofaanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider. Er kan om een werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige gevraagd worden. Studiegids Wellant Houten mbo

15 11 Veiligheid Aangifte We zullen onmiddellijk de politie inschakelen en aangifte doen bij constatering van alle bij wet verboden zaken die ons benadelen zoals diefstal of opzettelijke vernieling. Wij zullen medewerkers en studenten in dergelijke gevallen ook adviseren aangifte te doen. Aansprakelijkheid Directie en medewerkers van de school voelen zich verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in de school. Daartoe worden ook diverse maatregelen genomen. De school is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van studenten, ook niet als de getroffen voorzieningen in de praktijk niet toereikend blijken te zijn. Arbo Wellant Houten voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo). Er is een aantal Arbodeskundigen in functie en er wordt aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden en preventie. Bij bepaalde praktijklessen zijn veiligheidsschoenen en/of veiligheidskleding verplicht voorgeschreven. Je moet je altijd aan die voorschriften houden. Arbomelding en registratie ongevallen Alle ongevallen moeten worden gemeld en geregistreerd. Dit is een eis uit de Arbowet. Ben je betrokken bij een ongeval, meld je bij jouw coach. Brandmelding Indien het gebouw ontruimd moet worden, hoor je dit door middel van een geluidssignaal. In alle ruimten hangen plattegronden met daarop wat te doen. Volg altijd de instructies van het personeel op. Convenant voor schoolveiligheid Als school hebben we de verantwoordelijkheid voor onze studenten, medewerkers en bezoekers. Wellant Houten wil graag een veilige omgeving bieden. Vandaar dat we ons hebben aangesloten bij het Convenant voor schoolveiligheid. Andere organisaties die zich hebben aangesloten zijn: College de Heemlanden, Gemeente Houten, t Houtens, Politie Utrecht district West, Openbaar Ministerie en Halt regio Utrecht. We hebben met elkaar afgesproken elkaar op de hoogte te houden van interne gebeurtenissen. Zo kunnen we gezamenlijk knelpunten aanpakken waarmee het veiligheidsklimaat in en om de school verbeterd. Studiegids Wellant Houten mbo

16 Goede buur Wij zijn samen verantwoordelijk voor de netheid in en om de school, ook voor de looproute tussen school en station. Houd je omgeving netjes. Dat wordt zeer gewaardeerd door de bewoners uit de buurt. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Vanaf 1 juli 2013 is er een wettelijke meldcode. Wij zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Zie voor meer informatie: Privacy Wellantcollege gaat zorgvuldig om met de gegevens van de studenten. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor schoolleiding, coach, intern begeleidingsteam, docenten en leden van de administratie. We verstrekken alleen gegevens aan derden als er een wettelijke verplichting is. Wij behouden ons het recht voor, om in geval van studie- en/of andere problemen, contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerbedrijf. Ook indien je 18 jaar of ouder bent. Schoolregels - Het gebruik van mobiele telefoon is alleen toegestaan in de kantine, het trappenhuis en de centrale hal. Ook in de les en de mediatheek dient je telefoon dus uit te staan. - Racistisch, intimiderend of seksistisch taalgebruik, pesten of geweld is verboden. - Het is verboden om te roken in en om de school. Alleen in de pauzes mag op het terras, op het hiervoor afgezette stuk, worden gerookt. - Het gebruik van drugs en alcoholische dranken in en om de school, is verboden. Bij constatering vindt directe verwijdering plaats - Parkeren mag alleen op de grote parkeerplaats bij het hoofdgebouw. Dus niet bij de schooltuin of op de parkeerplaats van de dierenkliniek. - Fietsen, scooters en bromfietsen moeten in fietsenstalling naast de hoofdingang worden geplaatst. Let op, er is geen toezicht. We zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van fietsen of auto s. - De kantine met het erbij behorende terras is de plaats waar je kunt pauzeren. Het is de enige plaats binnen de school waar het is toegestaan te eten en te drinken. Je ruimt zelf al je afval op door ze in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. Alle overtredingen van onze schoolregels kunnen leiden tot schorsing en eventueel verwijdering van school. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het vertrouwelijk aanspreekpunt voor het melden van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie en pesten. Je kunt er zelf mee te maken hebben, maar het kan ook dat je ziet dat iemand anders hier last van heeft. De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon is te vinden op intranet. Studiegids Wellant Houten mbo

17 12 Kosten van de opleiding De kosten van de opleiding zijn onder te verdelen in 3 soorten: Verplichte kosten: lesgeld of cursusgeld Verplichte kosten: leermiddelen en hulpmiddelen Vrijwillige kosten: extra voorzieningen en activiteiten Verplichte kosten: lesgeld of cursusgeld Ben je op 1 augustus 2013 jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Ben je op 1 augustus jaar of ouder en doe je een BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit betaal je direct aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs). Ben je 18 jaar of ouder en doe je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Het cursusgeld wordt door ons geïnd en afgedragen aan het ministerie van Onderwijs. Met de betaling van het les- of cursusgeld, krijg je recht op toegang tot de lessen en de examens die noodzakelijk zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Kijk voor de hoogte van het les- of cursusgeld op de site van de Rijksoverheid 2 Verplichte kosten: leer- en hulpmiddelen Wellant zorgt voor de basisleermiddelen op school. Je moet zelf zorgen en betalen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Dit zijn boeken, readers en voor sommige opleidingen toegang tot de online leeromgeving van Wellant; de Educatieve Content Catalogus (ECC). Ook moet je zelf zorgen en betalen voor hulpmiddelen zoals schriften, pennen en mappen; en meer persoonlijke zaken, zoals werkkleding, gereedschap of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor jouw opleiding. Per opleiding is een lijst beschikbaar waarop deze leer- en hulpmiddelen staan benoemd, ook staan hier richtprijzen bij gemeld. Je bent verplicht deze zaken aan te schaffen. Je bent echter niet verplicht deze zaken via Wellant aan te schaffen. Vrijwillige kosten: extra voorzieningen en activiteiten Wellant biedt extra voorzieningen en activiteiten aan. Deze zijn vrijwillig. Dit betekent dat je niet verplicht bent hiervoor te betalen en hieraan deel te nemen. Ze zijn niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst voor het succesvol volgen van een opleiding. Deelname aan de extra voorzieningen en activiteiten Op intranet zijn de overzichten van de leeren hulpmiddelen per opleiding te vinden. Op intranet zijn de overzichten van de extra voorzieningen en activiteiten te vinden. mag alleen als je de kosten hebt betaald. Als de activiteiten onder schooltijd vallen, wordt er ook een alternatief programma aangeboden aan studenten die niet deelnemen aan de extra activiteiten. 2 Studiegids Wellant Houten mbo

18 Afwijkende betaling In bepaalde situaties kan worden afgeweken van de reguliere betaling. De student of cursist begint later, stopt eerder, loopt studievertraging op, heeft moeite het bedrag in één keer te betalen of is examenstudent. Bij het afwijken van de reguliere betaling moet altijd contact op worden genomen met Cora Zuurhout van de financiële administratie. - Heb je een factuur ontvangen, maar kan je het bedrag niet in een keer betalen, dan bieden wij de mogelijkheid deze in termijnen te voldoen. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij facturen hoger van 100,00. - Je komt alleen in aanmerking voor restitutie als je je vóór 1 oktober 2013 uitschrijft. Dan zullen wij je geen kosten in rekening brengen, behalve voor de onderdelen die al gebruikt en/of afgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld de kosten van de introductie. Na 1 oktober 2013 ben je wettelijk verplicht alle kosten te betalen. Studiegids Wellant Houten mbo

19 13 Leer- en hulpmiddelen (verplicht) Wellant zorgt voor de basisuitrusting op school zoals computers, kopieerapparaten, ingerichte praktijklokalen en gereedschap. Het lesmateriaal wordt zo actueel mogelijk gehouden. Dit kan betekenen dat er gedurende het schooljaar nog nieuwe leermiddelen moeten worden aangeschaft. Leermiddelen Je moet zelf zorgen en betalen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Dit zijn boeken, readers, de BPV-map en bijvoorbeeld toegang tot de online leeromgeving van Wellant; de Educatieve Content Catalogus (ECC). Elektronische leeromgeving Om de kosten voor leermiddelen zo laag mogelijk te houden, wordt bij sommige opleidingen een deel van de lesstof aangeboden via de Educatieve Content Catalogus (ECC) van onderwijsportaal Groen Kennisnet. Dit is een dienst van de Groene Kennis Coöperatie, het samenwerkingsverband van alle groene scholen in Nederland. Toegang tot ECC kost 42,00 per jaar. De ECC is te bereiken via het intranet van Wellant, waar je ook thuis bij kunt. Readers en BPV-map Een deel van de leerstof wordt door docenten samengesteld en gedurende het schooljaar als reader op school aangeboden. De kosten worden aan de studenten doorberekend, maar zullen nooit hoger zijn dan de kopieerkosten. Je kunt ze kopen in de readershop op school. Boeken Ook is er per opleiding een boekenlijst samengesteld met boeken die je gedurende het schooljaar nodig hebt. Hulpmiddelen Ook moet je zelf zorgen en betalen voor hulpmiddelen zoals schriften, pennen en mappen; en meer persoonlijke zaken, zoals werkkleding, gereedschap of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor jouw opleiding. Sommige zaken zoals bijv. veiligheidsschoenen zijn in het kader van de Arbo wetgeving ook verplicht te gebruiken in les en stage situaties. Per opleiding is een lijst beschikbaar waarop deze leer- en hulpmiddelen staan benoemd, ook staan hier richtprijzen bij gemeld. Je bent verplicht deze zaken aan te schaffen. Je bent echter niet verplicht deze zaken via Wellant aan te schaffen. Op intranet zijn de overzichten van de leer- en hulpmiddelen per opleiding te vinden. De overzichten ontvang je per brief voor de start van het schooljaar. Studiegids Wellant Houten mbo

20 14 Extra voorzieningen en activiteiten (vrijwillig) Wellant biedt extra voorzieningen en activiteiten aan. Deze zijn vrijwillig. Dit betekent dat je niet verplicht bent hieraan te betalen en deel te nemen. Ze zijn niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst voor het succesvol volgen van een opleiding. Deelname aan de extra voorzieningen en activiteiten mag alleen als je de kosten hebt betaald. Als de activiteiten onder schooltijd vallen, wordt er ook een alternatief programma aangeboden aan studenten die niet deelnemen aan de extra activiteiten. Bij aanvang van de opleiding kun je aangeven of je wilt deelnemen aan de introductiedagen en excursies. Hiervoor krijg je na 1 november de factuur. Gedurende de opleiding zullen er nog aanbiedingen komen voor diverse interessante cursussen, binnenlandse èn buitenlandse excursies en bijvoorbeeld voor overnachtingen bij de praktijkschool. De inschrijving en betaling hiervoor zal via Trajectplanner verlopen. Introductie & excursie Het introductieprogramma en kosten zijn per team verschillend. De kosten variëren van 45, tot ongeveer 100,-. We gaan regelmatig op excursie. Hier rekenen wij 25,- per student per leerjaar voor. De invulling van het programma is per opleiding verschillend. Excursies in binnen- en buitenland We organiseren regelmatig excursies. Niet alleen in Nederland, maar ook naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Parijs, Londen of Tsjechië. De kosten voor de buitenlandexcursies variëren van 200,- tot 350,-. De coach zal jou hierover nader informeren. Praktijkschool overnachtingen Sommige onderdelen van het studieprogramma worden niet aangeboden op school, maar op een praktijkschool. Deelname aan de activiteiten die op de praktijkschool worden verzorgd, is verplicht. Niet deelnemen is ongeoorloofd verzuim! Deze praktijkscholen zijn vaak niet in de buurt. Je kunt er voor kiezen om te overnachten op de praktijkschool. Hieraan zijn kosten verbonden (logies en ontbijt). Dit is niet verplicht. De kosten voor de lessen op de praktijkschool hoef je niet te betalen, het gaat dus alleen om de overnachtingskosten en reiskosten. Op intranet zijn de overzichten van de extra voorzieningen en activiteiten te vinden. De overzichten ontvang je per brief voor de start van het schooljaar. Studiegids Wellant Houten mbo

21 15 Ziek & beter Ziekmelding (ben je jonger dan 18? Laat één van je ouders dit doen) Bel voor aanvang van de eerste les of BPV-dag de receptie: Is het een BPV-dag? Bel dan ook het leerbedrijf. Ziekmelding onder schooltijd: afmelden (laten registreren) bij de receptie. Ziekmelding onder BPV-tijd: afmelden bij praktijkopleider en school bij de receptie. Betermelding Briefje inleveren bij de receptie. Ben je jonger dan 18? Laat één van je ouders dit briefje ondertekenen. Ben je vaak ziek? Of ben je lang ziek? 1. School nodigt je uit voor een gesprek met de coach/teamleider 2. School doet melding bij leerplicht en RMC, de regionale organisatie die zich bezig houdt met jongeren tot 23 jaar. Hierover ontvang je een brief. Let op: er kan naar een bewijsstuk worden gevraagd, bijvoorbeeld een doktersverklaring. Studiegids Wellant Houten mbo

22 16 Te laat & ongeoorloofd verzuim Te laat 1. Je bent te laat: meld je snel bij de les. De docent registreert te laat in Trajectplanner. 2. Ben je vaker te laat? Er volgt een gesprek met je coach. 3. Er kan een sanctie worden opgelegd. Let op: de teamleider of docent kan jou, als je te laat bent, de toegang tot de les weigeren. Je bent wel verplicht al het gemiste werk en de gemiste lessen in te halen. Ongeoorloofd verzuim Jongeren zijn door de wet verplicht naar school te gaan. In ieder geval tot 18 jaar, of tot 23 jaar zolang je nog geen startkwalificatie hebt behaald. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal Havo of Mbo 2 niveau. Op school ben je verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen. Dat betekent dat je aanwezig moet zijn bij al het onderwijs: (praktijk) lessen, instructies en projecten, maar ook excursies en BPV. Als je er niet bent, verzuim je. Er zijn 2 soorten verzuim: Ongeoorloofd verzuim: verzuim zonder geldige reden (spijbelen of te laat komen) Geoorloofd verzuim: verzuim na afmelding met een geldige reden (ziek of verlof). Wat doet Wellant als je ongeoorloofd verzuimt? 1. Coach stelt wekelijks het verzuim en te laat komen aan de orde in het coach-uur. Hij vraagt naar redenen en stelt vervolgacties vast en verwijst je eventueel direct door naar het wekelijkse spreekuur van leerplicht en RMC op school. 2. We informeren zo snel mogelijk jouw ouders, zij ontvangen een brief of mail. 3. De praktijkopleider wordt geïnformeerd als dit in een BPV-periode plaatsvindt. 4. Er kan direct melding worden gedaan bij het verzuimloket van DUO. Dit loket staat in contact met leerplicht en RMC (de organisatie die zich bezig houdt met jongeren tot 23). 5. We melden in ieder geval na 3 dagen afwezigheid of 16 uur in 4 weken. Dit is onze wettelijke plicht. 6. Je ontvangt een brief over de melding en we nodigen je uit voor een gesprek met de coach of teamleider. Ben je nog geen 18? Dan nodigen we ook je ouders uit. 7. Er kan een sanctie opgelegd worden door school. Je moet die sanctie uitvoeren. Wij zijn verplicht de sancties door te geven aan leerplicht en RMC. 8. Herhaling van ongeoorloofd verzuim kan leiden tot schorsing of definitieve verwijdering. Na de melding bij het verzuimloket: 1. Neemt de leerplichtambtenaar/rmc-coördinator contact op met school. 2. Onderzoekt de leerplichtambtenaar/ RMC-coördinator wat er aan de hand is. 3. Maken leerplichtambtenaar/rmc-coördinator en school, zo nodig samen met jou (en je ouders), een plan van aanpak. Let op: leerplicht kan een boete of HALT-straf opleggen of de kinderbijslag laten intrekken. Jouw studiefinanciering kan worden stopgezet (dit betreft studenten BOL niveau 1 en 2). Studiegids Wellant Houten mbo

23 Voor meer informatie kun je terecht bij jouw coach of lees erover in de voorwaarden bij de OOK en de POK of in de verzuimprocedure Wellantcollege mbo. Deze documenten zijn te vinden op Vroege vogel Kun je de volgende twee vragen met allebei ja beantwoorden? Vraag dan toestemming om te laat te komen bij het eerste lesuur bij de teamleider: 1. Reis je met het openbaar vervoer en moet je vóór 07:00 uur thuis de deur uit? 2. Als je één trein/bus later neemt, kom je een paar minuten te laat? Studiegids Wellant Houten mbo

24 17 Studievertraging Studievertraging betekent dat de student zijn opleiding niet binnen de wettelijk gestelde termijn kan afronden (= einddatum onderwijsovereenkomst), maar dat hij hier wellicht wat meer tijd voor nodig heeft. Als studievertrager krijg je maken met extra kosten, die kunnen oplopen tot vele honderden euro s. Het is dus slim om studievertraging te voorkomen, daar heb jij dus zelf een groot aandeel en verantwoordelijkheid in. Studievertraging kan ontstaan door diverse redenen. Bijvoorbeeld: - Als je lang ziek bent geweest of veel hebt verzuimd, - of als je teruglopende studieresultaten hebt, - of als je toetsen of examens heb gemist. Je loopt studievertraging op. Wat nu? Je hebt dan de opleiding of een deel van de opleiding nog niet afgerond binnen de reguliere tijd die daarvoor is vastgesteld. Als zowel school, BPV, jijzelf en eventueel jouw ouders in de overtuiging zijn dat je de opleiding alsnog met succes kunt gaan afronden, dan kunnen we hierover afspraken met je maken. Jij en jouw coach signaleren dit. Jullie gaan hierover met elkaar in gesprek en stellen samen een plan op om die studievertraging te voorkomen, in te lopen of op te lossen. In de teamvergadering wordt het plan voorgelegd en wanneer de teamvergadering (en in sommige situaties ook de examencommissie) besluit dat dit kansrijk is krijg je de kans de opleiding ook na beëindigingdatum van de onderwijsovereenkomst af te ronden. We onderscheiden 3 soorten studievertragers met oplossingen: De achterblijver. Je hebt een klein deel van de lessen en / of BPV gemist en je moet wellicht nog enkele toetsen en examens maken. Je kunt de studievertraging binnen één tot enkele maanden (maximaal 3) inlopen. En je rondt de opleiding alsnog succesvol af vóór 1 december. Dit betekent dat jouw inschrijving bij Wellantcollege wordt verlengd voor de periode die je nodig hebt om de opleiding af te ronden. De einddatum (vastgesteld door de examencommissie of teamvergadering) is zichtbaar in de onderwijsovereenkomst. Je maakt hierover samen met jouw coach, jouw praktijkbegeleider en eventueel ouders goede afspraken. Je bent verplicht deel ten nemen aan alle schoolactiviteiten en lessen en je te houden aan alle afspraken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn wij als school verplicht dit te Studiegids Wellant Houten mbo

25 melden bij leerplicht en/of DUO en kunnen wij besluiten je alsnog uit te schrijven. Omdat je ingeschreven bent als student van een onderwijsinstelling, ben je verplicht de schoolkosten en eventueel lesgeld te betalen. Ben je BOL-student? Dan kun je voor deze periode een studiebeurs aanvragen bij DUO. Zodra je klaar bent meld je dit zelf bij DUO. Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid! Je kunt in aanmerking voor restitutie van het schoolgeld als je je vóór 1 oktober uitschrijft. Dan zullen wij je geen kosten in rekening brengen, behalve voor de onderdelen die al gebruikt en/of afgenomen zijn. Na 1 oktober ben je wettelijk verplicht alle kosten te betalen. Ernstige studievertrager. Jouw coach, jij en eventueel jouw ouders hebben samen vastgesteld dat je meer dan 3 maanden studievertraging hebt opgebouwd. Ook hebben jullie samen vastgesteld dat je die achterstand niet zo maar even hebt weggewerkt, maar dat je dit wèl graag wilt. Om de opleiding succesvol af te ronden is het nodig dat je het hele studiejaar opnieuw doorloopt. Je wordt dus opnieuw ingeschreven als student van Wellantcollege. Je volgt het onderwijsprogramma zoals deze wordt aangeboden aan de nieuwe lichting eindexamenkandidaten opnieuw en je betaalt de aan de opleiding verbonden kosten. De examenstudent. Je bent bijna klaar. Wat verstaan wij onder de term 'bijna klaar'? Het studiejaar is voorbij of bijna voorbij, je bent klaar met alle lessen en opdrachten en de meeste diplomaonderdelen, - maar je moet alleen nog maar de eind PvB afleggen, - of je moet nog één of enkele examens doen, - of je moet nog een bepaald aantal PBV-uren voltooien - en jouw onderwijsovereenkomst is verlopen. Als je voldoet aan onze voorwaarden, kun je als examenstudent alsnog succesvol jouw opleiding afronden. Onze voorwaarden zijn: - Alle betrokken partijen zijn in de overtuiging zijn dat je de opleiding met succes en binnen de gestelde termijn volledig (dus inclusief diploma en uitschrijving) kan afronden. De teamvergadering en/of examencommissie verleent hiervoor toestemming. - Je ondertekent een examenovereenkomst waarin de einddatum en de kosten in vermeld staan. De einddatum is altijd 30 september. Let wel op: Als examenstudent heb je geen recht op studiefinanciering en/of OV- jaarkaart. Als je alleen nog reguliere herkansingen moet doen (dus je hebt 1 kans gehad maar hebt nog recht op een herkansing) dan zijn er geen kosten aan dit traject verboden. Wel wordt er van je verlangd dat je dit voor 1 oktober af gaat ronden en dat je een examenoverkomst tekent waarin de afspraken staan. Bij een vervolg examenovereenkomst na 1 oktober moet je wel kosten gaan betalen! Studiegids Wellant Houten mbo

26 Heb je alle reguliere herkansingen al gebruikt en heb je een extra examenkans gekregen van de examencommissie dan zijn er altijd kosten verschuldigd. In de examenoverkomst vind je een overzicht van die kosten. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro s! Betalingen moet je vooraf doen, zonder betaling kan school geen actie ondernemen. De begeleiding van school is zeer minimaal. Per slot van rekening doe je als examenstudent alleen nog maar examen. Alle regels die in het examenreglement zijn vermeld, gelden ook voor examens die je als examenstudent aflegt. Als je tijdens een examen niet komt opdagen, of je meldt je af vanwege ziekte of andere redenen, krijg je geen geld terug. Elk (extra) georganiseerd examen kost de opleiding veel geld omdat er externe beoordelaars betrokken zijn en omdat er extra docenten ingezet worden. Wanneer je niet deelneemt aan een gepland examen kan de examencommissie besluiten je niet meer op te roepen voor een nieuw examen. Het zijn immers je laatste kansen op het behalen van het diploma! Die moet je niet voorbij laten gaan! De school stelt met jou een overeenkomst op. Hierin staan bovengenoemde afspraken. De overeenkomst is bij de administratie op te vragen. Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen om examenstudent te worden. Die voorwaarden kun je vinden op intranet. Hier kun je ook een overzicht van de kosten vinden. Studiegids Wellant Houten mbo

27 18 Overeenkomsten Onderwijsovereenkomst (OOK) School en student zijn wettelijk verplicht een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Dit is de Onderwijsovereenkomst, de OOK. Met de OOK beloven we jou dat wij voor een goede opleiding zorgen. Jij belooft dat je je best gaat doen om zoveel mogelijk te leren en uiteindelijk je diploma te behalen. In de OOK worden de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. Die kun je vinden in de Voorwaarden bij de OOK op intranet. Pas als de handtekeningen zijn gezet (door jou of je ouders als je nog geen 18 bent), mag je volledig worden ingeschreven en mag je aan de opleiding beginnen. Praktijkovereenkomst (POK) Een groot deel van jouw opleiding vindt plaats in de praktijk, door te werken en leren bij een bedrijf. Dit heet beroepspraktijkvorming, BPV. BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding. Zonder succesvolle afronding van de BPV kan er geen diploma worden gehaald. Het vinden van een BPV-plek is jouw eigen verantwoordelijkheid. School kan en wil je wel helpen hierbij. Lukt het je niet om zelfstandig een geaccrediteerde (= erkend bedrijf) BPV-plek te vinden, dan ben wel je verplicht om de adviezen van de school op te volgen. Via het kenniscentrum van groen onderwijs kun je nagaan of het bedrijf erkend is en vind je een overzicht van bedrijven (www.aequor.nl). Heb je een bedrijf gevonden die zich wel wil laten erkennen dan moet dit heel snel. De eigenaar of bedrijfsleider kan dan contact opnemen met Aequor. Een erkenning moet snel plaatsvinden zodat jouw BPV-uren ook echt voor je opleiding kunnen meetellen. Dus zonder erkenning tellen ze niet mee! BPV mag je alleen maar lopen als je naast een goedgekeurde POK-aanvraag ook een praktijkovereenkomst hebt die door alle partijen is getekend. Met deze POK maken we samen met jou en het leerbedrijf afspraken over wat je in de praktijk gaat leren, wie jou begeleidt en hoe lang de BPV-periode duurt. De POK moet worden ondertekend door jou als student en als je jonger bent dan 18 jaar door een ouder/voogd. Daarnaast wordt de POK ondertekend door het leerbedrijf, de school en als je een BBL-opleiding doet, ook door het kenniscentrum Aequor. Als wij de ondertekende POK s niet op tijd binnenkrijgen, komen wij niet in aanmerking voor bekostiging door de overheid. Wij kunnen je dan geen opleiding aanbieden. Vandaar dat we er net als bij de OOK op hameren dat je zo snel mogelijk de POK ondertekend zult inleveren. Arbeidscontract (alleen voor BBL) Als je de BBL opleiding volgt moet je een arbeidscontract hebben. Heb je op 1 september 2013 nog geen arbeidsovereenkomst, dan word je uitgeschreven als BBL-student en schrijven we je in als BOL-student. Word je tijdens je opleiding ontslagen, dan moet je zelf binnen 1 maand een andere (met de opleiding verband houdende) baan vinden. School kan je helpen Studiegids Wellant Houten mbo

28 bij het vinden van een nieuwe baan. De verantwoordelijkheid voor het hebben van een baan bij een geaccrediteerde werkplek blijft wel bij jou liggen. Lukt het niet om een nieuwe baan te vinden, dan moet je stoppen met BBL en de opleiding vervolgen als BOL-student (voltijds). Dit kan betekenen dat je de opleiding op een andere locatie moet voortzetten, niet alle locaties bieden de Bol en BBL variant aan. Mocht je aan het begin van het schooljaar (tussen 1 september en 1 december) toch een werkgever vinden die geaccrediteerd is, dan kun je na overleg met je coach van BOL naar BBL overstappen. Je zorgt er dan voor dat eerst alle noodzakelijke documenten bij de coach zijn ingeleverd (OOK en POK, enz.) de kosten zijn betaald (of verrekend). Vervolgens kun je ook echt overstappen. Na 1 december is dit risicovol voor je leerproces en adviseren wij dit niet te doen. Je kunt wel een verzoek voorleggen aan de coach, hij kan met jou de voor en nadelen bespreken. Stap niet over naar de BBL als de werkgever jou slechts een contract kan aanbieden voor enkele maanden. Dit vertraagt je studie en jij loopt dus risico s (ook op extra kosten)! Geef dan aan dat je wel kunt overstappen naar de BBL maar dan bij aanvang van het nieuwe schooljaar en dat je dan het meest kansrijk bent met een jaarcontract. BBL / Beroeps Begeleidende Leerweg: Je hebt een baan mèt arbeidscontract van 3 à 4 dagen per week en je gaat één dag per week naar school. BOL / Beroeps Opleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met beroepspraktijkvorming (BPV) bij verschillende leerbedrijven. Studiegids Wellant Houten mbo

Wat zijn jouw rechten en plichten?

Wat zijn jouw rechten en plichten? Wat zijn jouw rechten en plichten? 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Over het mbo... 3 2 Toelatingseisen... 4 3 Diploma-eisen... 4 4 Studiebelasting... 7 5 Leren bij Wellantcollege... 8 6 Begeleiding... 9 7

Nadere informatie

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student,

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student, Beste student, Welkom bij Wellant Rotterdam! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag goed informeren. In deze gids vind je alle belangrijke zaken die te maken hebben

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Gouda! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag

Nadere informatie

Studiegids Wellantcollege Houten mbo

Studiegids Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg

Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg Studie informatiegids 2014-2015 Wellantcollege mbo Rijnsburg Schoolgids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom op Wellant Rijnsburg! Fijn dat je voor het Wellantcollege hebt gekozen. In

Nadere informatie

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO ROTTERDAM 1 Inhoud 1 Zo werkt het mbo... 3 1.1 Daarom Wellantcollege... 3 1.2 Mbo algemeen... 3 1.3 Leerwegen binnen het mbo... 3 1.4 Niveau van de opleidingen binnen het mbo... 4 1.5 Eisen binnen

Nadere informatie

Studiegids Wellantcollege Gouda mbo

Studiegids Wellantcollege Gouda mbo Studiegids 2016-2017 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids Wellant Gouda mbo - 2016-2017 Beste student, Welkom bij Wellant Gouda! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag

Nadere informatie

Studiegids (startpakket): 2014-2015. locatie Wellantcollege MBO Gorinchem

Studiegids (startpakket): 2014-2015. locatie Wellantcollege MBO Gorinchem Studiegids (startpakket): 2014-2015 locatie Wellantcollege MBO Gorinchem Beste student, Welkom op Wellantcollege Gorinchem Wij vinden het fijn dat je voor Wellant mbo hebt gekozen en we willen je graag

Nadere informatie

Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo. locatie Wellantcollege Gorinchem

Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo. locatie Wellantcollege Gorinchem Studiegids (startpakket): 2013-2014 Wellant mbo locatie Wellantcollege Gorinchem Beste student, Welkom op Wellantcollege Gorinchem Wij vinden het fijn dat je voor Wellant mbo hebt gekozen en we willen

Nadere informatie

wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids 2017 / 2018

wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids 2017 / 2018 wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids mbo 2017 / 2018 2016 / 2017 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 3 1. Algemene informatie over Wellantcollege 4 1.1 Student centraal; wie doet wat? 4 1.2 Jouw veiligheid

Nadere informatie

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer,

1 Zo werkt het mbo. Beste deelnemer, MBO Oegstgeest 1 Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen Wellantcollege Langevoort 70 2341 KD Oegstgeest Tel. 071-517 32 16 Fax. 071-515 71 78 Centrale Dienst Postbus 177 3993 DD Houten Tel. 030

Nadere informatie

wellantcollege ll Studiegids mbo 2017 / 2018

wellantcollege ll Studiegids mbo 2017 / 2018 wellantcollege ll Studiegids mbo Studiegids mbo 2017 / 2018 2016 / 2017 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 3 1. Algemene informatie over Wellantcollege 4 1.1 Student centraal; wie doet wat? 4 1.2 Jouw veiligheid

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo

Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo Informatiegids 2015-2016 Wellantcollege Rijswijk mbo Schoolgids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Welkom op Wellant Rijswijk! Fijn dat je voor het Wellantcollege hebt gekozen. In deze gids vind je de belangrijkste

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Studiegids: locatie Wellantcollege MBO Gorinchem. Studiegids Wellantcollege MBO Gorinchem

Studiegids: locatie Wellantcollege MBO Gorinchem. Studiegids Wellantcollege MBO Gorinchem Studiegids: 2016-2017 locatie Wellantcollege MBO Gorinchem Studiegids 2016-2017 Wellantcollege MBO Gorinchem Beste student, Welkom op Wellantcollege Gorinchem Wij vinden het fijn dat je voor Wellant mbo

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg

BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg Informatieboekje over de start augustus 2016 BOL studenten van de afdeling Verzorging Maatschappelijke zorg 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL

Assistent Installatie- en constructietechniek (inclusief elektrotechniek) BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25253 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen

Het Wellantcollege: de namen en enkele adressen MBO Rijnsburg 1 Beste deelnemer, Welkom op Wellantcollege Chr. MBO Rijnsburg. Je bent ingeschreven voor een van onze opleidingen en we willen je daar graag over informeren. Daarom hebben we deze onderwijsgids

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Assistent natuur en groen (niv.1) BBL - Medewerker Buitenruimte

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen

Spoorboekje ZWKOK 3.2 Emmen September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer:

Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam. Stedelijk Groen & Natuurbeheer: Stedelijk Groen & Natuurbeheer Wellantcollege Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus Amsterdam Stedelijk Groen & Natuurbeheer: - Medewerker Buitenruimte (niv.2) BBL BOL - Vakbekwaam Hovenier (niv.3) BBL BOL

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging

Informatieboekje. over de start januari BOL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start januari 2017 BOL studenten van de afdeling Verzorging 1 Informatie voor de eerstejaars studenten (BOL) Beste student, Wij heten je van harte welkom bij het eerste jaar van

Nadere informatie

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2

Spoorboekje ZWKOK Emmen 3.2 September 2014 Geachte leerling, In handen heb je het boekje lesstofverdeling en toetsresultaten. Dit spoor boekje wordt éénmaal uitgegeven, wees er dus zuinig op. Van week tot week kun je in de lesstofverdeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap

Niveau 2; Natuur en groene ruimte Surprising nature Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Tuin, Park & Landschap Niveau 2; Natuur en groene ruimte Watermanagement / Cultuurtechniek Bos- en Natuurbeheer Medewerker buitenruimte De medewerker buitenruimte heeft een breed werkterrein en verricht uitvoerende werkzaamheden

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen.

Informatieboekje. Opleiding Maatschappelijke Zorg. Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Informatieboekje Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen niveau 3/4 cursusjaar 2017-2018 Maatschappelijke Zorg 2017-2018 1

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging

over de start in augustus van het cursusjaar voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging Informatieboekje over de start in augustus van het cursusjaar 2017-2018 voor de BBL studenten van de afdeling Verzorging locatie Utrecht Utrecht: Vondellaan 174-176 3521 GH Utrecht Tel. 030-7541400 1 INHOUD

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Coördinator Beveiliging

Coördinator Beveiliging Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25408 1-2 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie 2018-2019 Er zijn

Nadere informatie

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2

Centrum voor Logistiek Vakmanschap Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Chauffeur wegvervoer Studierichting Centrum voor Logistiek Vakmanschap Locatie Venlo - Laaghuissingel Niveau 2 Leerweg bbl Sector

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem

Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem Pas- en informatiedag Locatie: Arnhem 1 en 2 juli, 29 augustus 2015 Rijn IJssel Vakschool Wageningen 2015-2016 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid

Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid PUBLIEKE EN PARTICULIERE VEILIGHEID ED 6-14 Opleidingen Publieke en particuliere veiligheid Graafschap College 2015-2016 Bewaak jij de veiligheid? Draag jij graag jouw steentje bij aan de veiligheid in

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student Procedure Schorsen en verwijderen van een student Colofon Uitgave van : MBO Amersfoort Instemming studentenraad : 23 januari 2017 Vastgesteld college van bestuur : 24 januari 2017 Kenmerk : MBOA-15-2591

Nadere informatie

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland

Regeling schoolkosten en studiebijdragen. Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland Regeling schoolkosten en studiebijdragen Stichting Regio College voor beroepsonderwijs en educatie Zaanstreek Waterland BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 30-10-2017 REGELING SCHOOLKOSTEN EN STUDIEBIJDRAGEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie