Studiegids Wellantcollege Houten mbo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo"

Transcriptie

1 Studiegids Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo

2 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag goed informeren. In deze gids vind je alle belangrijke zaken die te maken hebben met het volgen van een opleiding bij Wellant Houten. Vooral alle praktische zaken zoals lesroosters, vakanties, schoolregels en informatie over alle kosten. Bij deze studiegids hoort ook een opleidingsgids voor jouw opleiding. Deze gids ontvang je in september op school. Hierin vind je alle inhoudelijke informatie over jouw opleiding, zoals het programma en de exameneisen. Samen bieden deze gidsen alle belangrijke dingen die je moet weten als je bij ons een opleiding gaat volgen. Voor andere dingen die ook belangrijk zijn, geven we aan waar je die kunt vinden. Wellant Houten is onderdeel van Wellantcollege. Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met 27 vestigingen in Noord- en Zuid-Holland en Midden- Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs en mbo-opleidingen. Bij Wellantcollege werken ongeveer medewerkers. We hebben ± vmbo-leerlingen en mbostudenten. Wellant Houten mbo is de grootste Wellant vestiging met ongeveer 1400 studenten. De toekomst is groen Trots zijn op je werk, dat is een lekker gevoel. Weet je al waar je aan de slag wilt? Of wil je voor jezelf beginnen? Wat je droom ook is, je krijgt een vliegende start bij Wellantcollege. We weten niet hoe de toekomst er uit gaat zien. Wat we wel weten, is dat duurzaam denken steeds belangrijker wordt. Rekening houden met de wereld om je heen. Dat is hard nodig. Overheden en bedrijven hebben het er steeds vaker over, maar weten niet goed hoe. Jij kunt ze daarbij gaan helpen. Want Wellantcollege helpt jou door groen te leren denken. Zodat jij je steentje kunt bijdragen. Wij vertrouwen erop dat je met deze studiegids op de hoogte bent van de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor jouw opleiding bij Wellantcollege. Voor aanvullende vragen kun je altijd bij je coach terecht. Wij wensen je een fijne studietijd en een succesvolle opleiding toe! Studiegids Wellant Houten mbo

3 Inhoudsopgave 1 Over het mbo Toelatingseisen Diploma-eisen Studiebelasting Leren bij Wellant Begeleiding Wellant mbo Onze opleidingen Lestijden, rooster, vakanties & vrije dagen Verlof & verlof aanvragen Veiligheid Kosten van de opleiding Leer- en hulpmiddelen (verplicht) Extra voorzieningen en activiteiten (vrijwillig) Ziek & beter Te laat & ongeoorloofd verzuim Studievertraging Overeenkomsten Regelingen Contactgegevens & openingstijden Services Studiegids Wellant Houten mbo

4 1 Over het mbo Wat is mbo? Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding. En bereidt je voor op een beroep, maar helpt jou ook om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij. Dit betekent dat je aan het eind van je opleiding: de kennis en vaardigheden bezit die je nodig hebt in het beroep en voor het functioneren in de maatschappij; die kennis en vaardigheden op de goede manier en op het juiste moment weet te gebruiken; je kunt gedragen zoals binnen het beroep en de maatschappij van jou wordt verwacht. Leerwegen binnen het mbo Er zijn twee manieren waarop je opleiding kunt doen. Zo n manier heet een leerweg. BOL: Beroeps Opleidende Leerweg. Je leert op school en wisselt de lessen af met beroepspraktijkvorming (BPV) bij verschillende leerbedrijven. BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg. Je zorgt zelf voor een baan van 3 à 4 dagen per week en je gaat één dag per week naar school. Je hebt een overeenkomst met school en werkgever over de beroepspraktijkvorming (BPV), waarin afspraken staan over wat je leert in de praktijk en wat je leert op school. Het is verplicht om een werkgever te kiezen die erkend is door het kenniscentrum groen (www.aequor.nl). Zonder die erkenning tellen de stage-uren niet mee. Niveaus binnen het mbo Niveau Duur Wat word je? Wat kun je? 1 1 jaar Assistent Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren. 2 2 jaar Medewerker Je kunt onder leiding werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen. 3 3 jaar Vakbekwaam medewerker 4 3 à 4 jaar Middenkaderfunctionaris / specialist Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren die een behoorlijke vakbekwaamheid vereisen en anderen aansturen. Je kunt zelfstandig (gespecialiseerde) werkzaamheden uitvoeren die een grote vakbekwaamheid vereisen en aan anderen leiding geven. Aan de vier wettelijke niveaus heeft Wellantcollege een extra niveau toegevoegd: mbo+. Bij deze niveau 4 opleidingen worden een aantal studieonderdelen verdiept aangeboden. Meer informatie over opleidingen, leerwegen en de niveaus vind je op Studiegids Wellant Houten mbo

5 2 Toelatingseisen Binnen het mbo gelden voor de niveaus verschillende toelatingseisen: 1 Geen toelatingseis 2 Diploma vmbo BB, diploma mbo niveau 1 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo gunstig zijn doorlopen 3 Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 2 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen 4 Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 3, of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen 4+ Diploma vmbo KB/GL/TL, diploma mbo niveau 3 of bewijs dat de 1 e 3 jaar van Havo of Vwo met goed gevolg zijn doorlopen en eventueel specifieke eisen, zoals omschreven in de desbetreffende opleidingsgidsen. 3 Diploma-eisen Om je diploma te behalen, zijn er wettelijke eisen waaraan je moet voldoen. Je moet je voldoen aan de eisen gesteld aan: Beroep Nederlands en rekenen Loopbaan & burgerschap Moderne vreemde talen. Beroep Moderne vreemde talen Loopbaan & burgerschap Nederlands Rekenen Beroep. Je hebt alle Proeven van Bekwaamheid behaald (PvB s). Je hebt de eventuele examens in verband met wettelijke beroepsvereisten behaald. Je hebt voldoende geleerd tijdens je beroepspraktijkvorming (BPV). Dit laat je zien doordat je de BPV met goed gevolg hebt afgesloten en voldoende uren BPV hebt gedaan op een erkend leerbedrijf. Ook kun je aantonen dat je theorie in de praktijk kunt toepassen. Beroep - Proeve van Bekwaamheid (PvB). Dit is een praktisch ingericht examen. Je laat in een praktijksituatie zien dat je (een deel van) het vak beheerst. Voordat je een PvB gaat doen, laat je aan jouw coach, praktijkopleider en aan jezelf zien dat je de leertaken beheerst. Dit doe je in het adviesgesprek. Zowel je coach, jijzelf als je praktijkopleider en het onderwijsteam moeten hun vertrouwen uitspreken. Beroep - Eventuele wettelijke beroepsvereisten Sommige opleidingen kennen wettelijke beroepsvereisten, bijvoorbeeld het behalen van een licentie gewasbescherming. Als dit binnen jouw opleiding zo is, zijn er examens die je moet behalen. Je ontvangt hiervoor een certificaat. Studiegids Wellant Houten mbo

6 Beroep - Beroepspraktijkvorming (BPV) Een groot deel van jouw opleiding vindt plaats in de praktijk, door te werken en leren bij een bedrijf. Dit heet beroepspraktijkvorming (BPV) en is een verplicht onderdeel van je opleiding. BPV volg je bij een erkend leerbedrijf. Dit leerbedrijf voldoet aan de eisen die door het kenniscentrum Aequor aan het leerbedrijf zijn gesteld. Alle erkende leerbedrijven zijn opgenomen in een register en te vinden op check op of het bedrijf ook erkend is voor jouw opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf. Als het nodig is, kun je jouw coach om hulp vragen. Op het leerbedrijf werk je aan jouw leervragen, BPV-opdrachten en aan het verzamelen van voldoende bewijzen. Je wordt op het leerbedrijf begeleid door een praktijkopleider. Aan het eind van de BPV zal de praktijkopleider de BPV beoordelen en het resultaat met jou bespreken. Aan het begin van je opleiding ontvang je de BPV-map met alle belangrijke informatie over de BPV. De BPV-map vind je ook op intranet. Beroep Internationale beroepspraktijkvorming (IBPV) Bij alle niveau 4 opleidingen en sommige niveau 3 opleidingen, kun je ook een internationale BPV volgen. Dit heet IBPV internationale beroepspraktijkvorming. IBPV is een onderdeel van je opleidingstraject en geeft een sociale, culturele en vaktechnische meerwaarde. Voor een BPV in het buitenland gelden dezelfde regels als voor een BPV in Nederland. De beoordeling is hetzelfde maar de begeleiding vanuit school is anders dan je gewend bent. Je hebt bijvoorbeeld alleen telefonisch en via contact met jouw coach in Nederland. De coach weet bij wie je moet zijn voor meer informatie over IBPV. Nederlands & rekenen. Iedere student die start met een nieuwe opleiding doet examen in de Nederlandse taal en rekenen. Met een examen toon je aan dat je voldoet aan het vereiste niveau. Loopbaan & burgerschap. Wellantcollege leidt je niet alleen op voor een beroep, maar wil je ook voorbereiden op jouw loopbaan en op een plek in de maatschappij. Om dit onderdeel te kunnen afsluiten moet je kunnen aantonen dat je je voldoende hebt ingespannen. De eisen gesteld aan loopbaan en burgerschap zijn opgenomen in het opleidingsplan. Moderne vreemde talen. Bij sommige opleidingen gelden ook eisen voor moderne vreemde talen. Met een examen toon je aan dat je voldoet aan het vereiste niveau. Alle vragen over toelatings-, diploma- en exameneisen kun stellen aan je coach. Alle diploma-eisen zijn opgenomen in de opleidingsgidsen en examenreglementen. Je kunt ze vinden op internet: bij downloads en reglementen. Studiegids Wellant Houten mbo

7 4 Studiebelasting Met studiebelasting wordt bedoeld de tijd en de moeite die de gemiddelde student moet investeren in de gekozen opleiding. Van alle opleidingen wordt daarom de studiebelasting uitgedrukt in zogenaamde studiebelastingsuren (SBU). Een schooljaar omvat 1600 SBU s. Een deel van de uren ga je naar school. Dit noemen we contacturen. Hieronder vallen ook excursies, e.d. Een deel van de SBU s gaat zitten in de beroepspraktijkvorming (BPV) op het leerbedrijf. De resterende SBU s heb je nodig voor zelfstudie of het uitvoeren van groepsopdrachten. In de 40 schoolweken die een schooljaar ongeveer telt, zou je zo n 40 uur per week moeten uittrekken voor de opleiding. Of dit in jouw geval ook geldt, hangt natuurlijk vooral af van je eigen capaciteiten en de manier waarop je met de opleiding bezig bent! Elke opleiding kent zogenaamde opleidingsplannen of lesplannen, de vakdocenten zullen je steeds informeren over het voorgenomen lesprogramma van de periode of jaar. Studiegids Wellant Houten mbo

8 5 Leren bij Wellant Intake Inschrijving Kennismaken Toetsing en examinering: Proeven van bekwaamheid Deelexamens BPV Nederlands Rekenen Loopbaan & burgerschap Moderne vreemde talen Leren op school en in de praktijk Reflecteren op voortgang Diplomering Intake & inschrijving Het eerste gesprek over jouw opleiding is het intakegesprek. Dit onderdeel van de inschrijving is voor jou een belangrijke eerste stap. In dit gesprek kijken we samen met jou of de gekozen opleiding, leerweg en niveau voor jou de juiste keuze is. Jij wilt immers je diploma halen. Zodra er is besloten dat je bij Wellant een opleiding gaat volgen, is het van belang om zo snel alle administratie op orde te maken. Pas als de juiste overeenkomsten zijn ondertekend en ingeleverd en de juiste kopieën zijn ingeleverd, ben je student van Wellantcollege. Hou dus de post goed in de gaten en neem bij twijfel direct contact op met Wellant. Kennismaken Het schooljaar start voor alle nieuwe eerstejaarsstudenten met een introductieperiode. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen hier aan mee doet; om elkaar en onze school goed te leren kennen. Je leert op school en in de praktijk (bij een leerbedrijf). Op beide plaatsen Leren werk je aan de leertaken en leereenheden. Leertaken zijn afgeronde onderdelen die samen toewerken naar het behalen van je diploma. In de leertaken staat wat Wellantcollege van jou verwacht en hoe je moet kunnen functioneren om bekwaam te zijn. Bij elke leertaak hoort een aantal leereenheden. Dit zijn activiteiten die je doet om je te bekwamen. Denk aan praktijkopdrachten, lessen, excursies en werkzaamheden tijdens de BPV. Bij de leereenheden die worden aangeboden op school krijg je begeleiding van de docenten. De leereenheden waar je op jouw leerbedrijf aan werkt, doe je onder begeleiding van je praktijkopleider (de begeleider vanuit het leerbedrijf). Studiegids Wellant Houten mbo

9 Reflecteren op voortgang De coach volgt jouw ontwikkelingen. In de coachgesprekken die je 2 à 3 per jaar hebt, gaat het gesprek over behaalde resultaten (hoe ver ben je en werk je volgens schema) gedrag en verzuim. Indien nodig zal de coach je ouders, werkgever en/of leerbedrijf informeren. Alle resultaten van die gesprekken worden door de coach en docenten vastgelegd in Trajectplanner 1. Soms vinden de coachgesprekken in de BPV plaats. In elke BPV-periode (of per jaar tijdens lintstages) heb je een aantal keren contact met de coach. De coach heeft ook gesprekken met de praktijkopleider, in jouw aanwezigheid wordt de voortgang besproken en vooruitgekeken naar bijvoorbeeld de examinering. Een belangrijk contactmiddel op school is de school- . Om te communiceren met bijvoorbeeld jouw coach gebruik je jouw school- adres. Bekijk de inbox elke dag zodat je belangrijke mededelingen niet kunt missen! 1 Trajectplanner is een softwareprogramma, waar je ook vanuit huis bij kan, dat Wellantcollege gebruikt om samen met jou je ontwikkeling in je opleiding te volgen. Hierin kun je ook je digitale portfolio bewaren. Studiegids Wellant Houten mbo

10 6 Begeleiding Tijdens je opleiding begeleiden meerdere mensen je op verschillende manieren. Vanuit school is er een team van docenten waarvan er één jouw coach is. Tijdens de BPV word je op het leerbedrijf begeleid door de praktijkopleider. Met leerproblemen en persoonlijke problemen kun je op school ook terecht bij jouw coach. Jouw coach verwijst je door als dat nodig is. Coach Hoe graag je het ook zelf wilt doen, een beetje hulp kan soms fijn zijn. Je hebt vanaf de start van de opleiding een persoonlijk begeleider; jouw coach. Hij of zij is de persoon die: - je tijdens de opleiding helpt; bijvoorbeeld bij het maken van keuzes als je niet meer zeker bent van je opleidingskeuze of beroepskeuze. - je helpt bij het leren van alle benodigde kennis, vaardigheden en juiste houding zowel op school als op het leerbedrijf en samen met jou je voortgang in de gaten houdt; - jouw informeert over examinering en de inhoud van deze studiegids. Als jouw coach je niet kan helpen, verwijst hij je door als dat nodig is. Coachgroep Jij zit in een coachgroep samen met andere studenten die dezelfde coach hebben. Eén keer per week kom je met deze groep en de coach bij elkaar. Tijdens dit coach-uur leer je onder andere hoe je werkt met het opleidingsplan; hoe je je voorbereidt op een coachgesprek; hoe je het beste kunt leren in de BPV; hoe je het beste kunt leren en samenwerken en hoe je je loopbaan kunt plannen. De les met je coachgroep is een goed moment om dingen te vragen die onduidelijk zijn. Ook kun je het hebben over dingen die je lastig vindt op school en in de BPV. De coach zal tijdens het coach-uur ook het verzuim bespreken. Veel of regelmatig verzuim kan aanleiding zijn voor een persoonlijk gesprek en/of gesprek en/of brief naar ouders of leerbedrijf. Extra ondersteuning & begeleiding Als er problemen zijn waardoor je dreigt vast te lopen of niet verder kunt, is het belangrijk om op tijd hulp te vragen aan de coach. Op school werken mensen die je kunnen helpen met problemen op school, BPV of thuis die jouw schoolsucces in de weg staan. Jouw coach weet precies wie jou waar mee kan helpen, met als doel je weer succesvol aan het leren en werken te krijgen. Op intranet kun je de lijst vinden met de specialisten van ons begeleidingsteam. Ook zijn hier alle faciliteiten en andere mogelijkheden te vinden die we bieden aan studenten met leerbelemmeringen. Studiegids Wellant Houten mbo

11 7 Wellant mbo Bij Wellantcollege Houten mbo werken ongeveer 110 medewerkers en volgen ongeveer 1400 studenten mbo-opleidingen of cursussen. In het gebouw van Wellant mbo zijn ook Wellant Houten VMBO en het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en een aantal stafdiensten van heel Wellantcollege gehuisvest. Wellant Houten is onderverdeeld in teams. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider die leiding geeft aan de docenten en medewerkers van dat team. De directeur van Houten mbo is Atie Hagoort. 1. Team A, teamleider Inge Thuys 2. Team B, teamleider Irma Poelman 3. Team C & D, teamleider Silvio Ebbers 4. Team E, teamleider Ton Westerveld Bij team A, het AVO-team, horen alle docenten die algemene vakken geven zoals Nederlands, rekenen, Engels en economie. In de teams B, C, D en E zijn alle opleidingen, studenten en vakdocenten ondergebracht. Studentenraad Wellant Houten heeft een studentenraad. De raad komt om de 5 weken bij elkaar. Studenten van alle opleidingen en niveaus kunnen daarin zitten als zij gekozen zijn. Zij kunnen allerlei zaken die er onder studenten leven, signaleren en bespreken met de directie. De studentenraad is een belangrijke spreekbuis voor de studenten. De directeur en de teamleiders hechten grote waarde aan de mening en de adviezen van de studentenraad. Studiegids Wellant Houten mbo

12 8 Onze opleidingen Team B - Stedelijk Groen & Natuurbeheer (hovenier) (niveau 1-4) - Stedelijk Groen, Bos- & Natuurbeheer (niveau 2-4) - Stedelijk Groen, Bos- & Natuurbeheer, specialisatie boomverzorging (niveau 2 en3) Team C & D - Dier & Zorg (niveau 2-4) - Mbo+ Paraveterinair (niveau 4) - Paardenhouderij (niveau 3 en 4) - Paraveterinair, dierenartsassistent (niveau 4) - Flower Design (niveau 2-4) - Indoor Design (niveau 3 en 4) Team E - Green Production, richting melkveehouderij (niveau 2-4) - Groen, Grond & Infra (loonwerk) (niveau 2-4) - Mbo+ Green Production, melkveehouderij (niveau 4) - Retail Groene Detailhandel (niveau 2-4) - Watermanagement (niveau 4) Naast onze opleidingen bieden we ook nascholingen en cursussen op maat aan. We verzorgen ook trainingen bij bedrijven en instellingen. Ook bieden we de avondopleiding stedelijk Groen & Natuurbeheer (hovenier) BBL op niveau 2 en 3 aan. Voor meer informatie kijk je op onze site, Je bent nooit uitgeleerd bij Wellant! Onze cursussen en trainingen starten op twee momenten in het jaar: op 1 november (opgeven tot 1 oktober) en op 1 februari (opgeven tot 1 december). Studiegids Wellant Houten mbo

13 9 Lestijden, rooster, vakanties & vrije dagen Lestijden Rooster 1 e lesuur 8:45 9:30 uur Het jaar is verdeeld in vier periodes van 2 e lesuur 9:30 10:15 uur Pauze 3 e lesuur 10:30 11:15 uur 4 e lesuur 11:15 12:00 uur Pauze 5 e lesuur 12:30 13:15 uur 6 e lesuur 13:15 14:00 uur Pauze 7 e lesuur 14:15 15:00 uur 8 e lesuur 15:00 15:45 uur Pauze 9 e lesuur 16:00 16:45 uur 10 e lesuur 16:45 17:30 uur ongeveer tien weken. De jaarplanning voor jouw opleiding kun je vinden in de opleidingsgids. Elke periode start met een nieuw rooster. Het rooster wordt voor het begin van elke periode bekendgemaakt. Het rooster is te vinden op intranet en het scherm in de hal. Af en toe vervallen lessen, bijvoorbeeld doordat een docent ziek is. Als er beginuren uitvallen, proberen we iedereen via sms te waarschuwen. Andere docenten nemen zo veel mogelijk lessen over, zodat er zo min mogelijk uitval is. Vakanties & vrije dagen Herfstvakantie 19 tot en met 27 oktober 2013 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 31 oktober 2013 Kerstvakantie 21 december 2013 tot en met 5 januari 2014 Voorjaarsvakantie 15 tot en met maandag 24 februari 2014 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 24 februari maart 2014 Les vrij i.v.m. studiedag docenten (eventuele BPV-dag gaat wel gewoon door) 16 en 17 april 2014 Goede Vrijdag 18 april 2014 Pasen 20 en 21 april 2014 Meivakantie 26 april tot en met 5 mei 2014 Hemelvaartvakantie 29 en 30 mei 2014 Pinkstervakantie 8 tot en met 10 juni 2014 Zomervakantie 19 juli tot en met 31 augustus 2014 Buiten de vakanties en de vrije dagen heb je geen vrij, tenzij je hier toestemming voor hebt gekregen van jouw teamleider. Zie voor meer informatie het volgende hoofdstuk 10. Verlof & verlof aanvragen. Studiegids Wellant Houten mbo

14 10 Verlof & verlof aanvragen Verzuimen mag alleen met geldige reden èn goedgekeurde verlofaanvraag. Geldige redenen kunnen zijn: bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een begrafenis of bruiloft), plichten voortvloeiend uit geloofs- of levensovertuigingen of keuringen en rijexamens (er wordt geen verlof gegeven voor rijlessen). Afspraken met dokter en tandarts maak je zoveel mogelijk buiten schooluren. Luxe verzuim; afwezigheid ondanks geweigerd verzoek om (extra) verlof wordt direct gemeld aan leerplichtambtenaar en RMC-coördinator. Verlof aanvragen 1. Je dient de verlofaanvraag in bij de teamleider, minstens een week voor de verlofdatum. 2. Er kan een bewijsstuk worden gevraagd, bijvoorbeeld trouwkaart of doktersverklaring. 3. Maak afspraken over de gemiste lessen / opdrachten etc. De goed- en afgekeurde verlofaanvragen worden toegevoegd aan jouw dossier. Er wordt geen verlof gegeven voor vakanties buiten de schoolvakanties om. Tenzij jouw ouders structureel onmogelijk is in reguliere schoolvakanties vakantie op kunnen nemen vanwege de specifieke aard van hun beroep. Dan is er maximaal 10 dagen verlof per schooljaar mogelijk, om met je ouders op vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie opgenomen worden. Ouders moeten de verlofaanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de teamleider. Er kan om een werkgeversverklaring of verklaring zelfstandige gevraagd worden. Studiegids Wellant Houten mbo

15 11 Veiligheid Aangifte We zullen onmiddellijk de politie inschakelen en aangifte doen bij constatering van alle bij wet verboden zaken die ons benadelen zoals diefstal of opzettelijke vernieling. Wij zullen medewerkers en studenten in dergelijke gevallen ook adviseren aangifte te doen. Aansprakelijkheid Directie en medewerkers van de school voelen zich verantwoordelijk voor de sociale veiligheid in de school. Daartoe worden ook diverse maatregelen genomen. De school is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen van studenten, ook niet als de getroffen voorzieningen in de praktijk niet toereikend blijken te zijn. Arbo Wellant Houten voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo). Er is een aantal Arbodeskundigen in functie en er wordt aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden en preventie. Bij bepaalde praktijklessen zijn veiligheidsschoenen en/of veiligheidskleding verplicht voorgeschreven. Je moet je altijd aan die voorschriften houden. Arbomelding en registratie ongevallen Alle ongevallen moeten worden gemeld en geregistreerd. Dit is een eis uit de Arbowet. Ben je betrokken bij een ongeval, meld je bij jouw coach. Brandmelding Indien het gebouw ontruimd moet worden, hoor je dit door middel van een geluidssignaal. In alle ruimten hangen plattegronden met daarop wat te doen. Volg altijd de instructies van het personeel op. Convenant voor schoolveiligheid Als school hebben we de verantwoordelijkheid voor onze studenten, medewerkers en bezoekers. Wellant Houten wil graag een veilige omgeving bieden. Vandaar dat we ons hebben aangesloten bij het Convenant voor schoolveiligheid. Andere organisaties die zich hebben aangesloten zijn: College de Heemlanden, Gemeente Houten, t Houtens, Politie Utrecht district West, Openbaar Ministerie en Halt regio Utrecht. We hebben met elkaar afgesproken elkaar op de hoogte te houden van interne gebeurtenissen. Zo kunnen we gezamenlijk knelpunten aanpakken waarmee het veiligheidsklimaat in en om de school verbeterd. Studiegids Wellant Houten mbo

16 Goede buur Wij zijn samen verantwoordelijk voor de netheid in en om de school, ook voor de looproute tussen school en station. Houd je omgeving netjes. Dat wordt zeer gewaardeerd door de bewoners uit de buurt. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op school kunnen we te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Vanaf 1 juli 2013 is er een wettelijke meldcode. Wij zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Zie voor meer informatie: Privacy Wellantcollege gaat zorgvuldig om met de gegevens van de studenten. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor schoolleiding, coach, intern begeleidingsteam, docenten en leden van de administratie. We verstrekken alleen gegevens aan derden als er een wettelijke verplichting is. Wij behouden ons het recht voor, om in geval van studie- en/of andere problemen, contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s) en/of leerbedrijf. Ook indien je 18 jaar of ouder bent. Schoolregels - Het gebruik van mobiele telefoon is alleen toegestaan in de kantine, het trappenhuis en de centrale hal. Ook in de les en de mediatheek dient je telefoon dus uit te staan. - Racistisch, intimiderend of seksistisch taalgebruik, pesten of geweld is verboden. - Het is verboden om te roken in en om de school. Alleen in de pauzes mag op het terras, op het hiervoor afgezette stuk, worden gerookt. - Het gebruik van drugs en alcoholische dranken in en om de school, is verboden. Bij constatering vindt directe verwijdering plaats - Parkeren mag alleen op de grote parkeerplaats bij het hoofdgebouw. Dus niet bij de schooltuin of op de parkeerplaats van de dierenkliniek. - Fietsen, scooters en bromfietsen moeten in fietsenstalling naast de hoofdingang worden geplaatst. Let op, er is geen toezicht. We zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal van fietsen of auto s. - De kantine met het erbij behorende terras is de plaats waar je kunt pauzeren. Het is de enige plaats binnen de school waar het is toegestaan te eten en te drinken. Je ruimt zelf al je afval op door ze in de daarvoor bestemde afvalbakken te gooien. Alle overtredingen van onze schoolregels kunnen leiden tot schorsing en eventueel verwijdering van school. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het vertrouwelijk aanspreekpunt voor het melden van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie en pesten. Je kunt er zelf mee te maken hebben, maar het kan ook dat je ziet dat iemand anders hier last van heeft. De naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon is te vinden op intranet. Studiegids Wellant Houten mbo

17 12 Kosten van de opleiding De kosten van de opleiding zijn onder te verdelen in 3 soorten: Verplichte kosten: lesgeld of cursusgeld Verplichte kosten: leermiddelen en hulpmiddelen Vrijwillige kosten: extra voorzieningen en activiteiten Verplichte kosten: lesgeld of cursusgeld Ben je op 1 augustus 2013 jonger dan 18 jaar? Dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. Ben je op 1 augustus jaar of ouder en doe je een BOL-opleiding? Dan betaal je lesgeld. Dit betaal je direct aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van Onderwijs). Ben je 18 jaar of ouder en doe je een BBL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld. Het cursusgeld wordt door ons geïnd en afgedragen aan het ministerie van Onderwijs. Met de betaling van het les- of cursusgeld, krijg je recht op toegang tot de lessen en de examens die noodzakelijk zijn om de opleiding met goed gevolg af te ronden. Kijk voor de hoogte van het les- of cursusgeld op de site van de Rijksoverheid 2 Verplichte kosten: leer- en hulpmiddelen Wellant zorgt voor de basisleermiddelen op school. Je moet zelf zorgen en betalen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Dit zijn boeken, readers en voor sommige opleidingen toegang tot de online leeromgeving van Wellant; de Educatieve Content Catalogus (ECC). Ook moet je zelf zorgen en betalen voor hulpmiddelen zoals schriften, pennen en mappen; en meer persoonlijke zaken, zoals werkkleding, gereedschap of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor jouw opleiding. Per opleiding is een lijst beschikbaar waarop deze leer- en hulpmiddelen staan benoemd, ook staan hier richtprijzen bij gemeld. Je bent verplicht deze zaken aan te schaffen. Je bent echter niet verplicht deze zaken via Wellant aan te schaffen. Vrijwillige kosten: extra voorzieningen en activiteiten Wellant biedt extra voorzieningen en activiteiten aan. Deze zijn vrijwillig. Dit betekent dat je niet verplicht bent hiervoor te betalen en hieraan deel te nemen. Ze zijn niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst voor het succesvol volgen van een opleiding. Deelname aan de extra voorzieningen en activiteiten Op intranet zijn de overzichten van de leeren hulpmiddelen per opleiding te vinden. Op intranet zijn de overzichten van de extra voorzieningen en activiteiten te vinden. mag alleen als je de kosten hebt betaald. Als de activiteiten onder schooltijd vallen, wordt er ook een alternatief programma aangeboden aan studenten die niet deelnemen aan de extra activiteiten. 2 Studiegids Wellant Houten mbo

18 Afwijkende betaling In bepaalde situaties kan worden afgeweken van de reguliere betaling. De student of cursist begint later, stopt eerder, loopt studievertraging op, heeft moeite het bedrag in één keer te betalen of is examenstudent. Bij het afwijken van de reguliere betaling moet altijd contact op worden genomen met Cora Zuurhout van de financiële administratie. - Heb je een factuur ontvangen, maar kan je het bedrag niet in een keer betalen, dan bieden wij de mogelijkheid deze in termijnen te voldoen. Deze mogelijkheid bestaat alleen bij facturen hoger van 100,00. - Je komt alleen in aanmerking voor restitutie als je je vóór 1 oktober 2013 uitschrijft. Dan zullen wij je geen kosten in rekening brengen, behalve voor de onderdelen die al gebruikt en/of afgenomen zijn, zoals bijvoorbeeld de kosten van de introductie. Na 1 oktober 2013 ben je wettelijk verplicht alle kosten te betalen. Studiegids Wellant Houten mbo

19 13 Leer- en hulpmiddelen (verplicht) Wellant zorgt voor de basisuitrusting op school zoals computers, kopieerapparaten, ingerichte praktijklokalen en gereedschap. Het lesmateriaal wordt zo actueel mogelijk gehouden. Dit kan betekenen dat er gedurende het schooljaar nog nieuwe leermiddelen moeten worden aangeschaft. Leermiddelen Je moet zelf zorgen en betalen voor leermiddelen die nodig zijn om de lessen voor te bereiden. Dit zijn boeken, readers, de BPV-map en bijvoorbeeld toegang tot de online leeromgeving van Wellant; de Educatieve Content Catalogus (ECC). Elektronische leeromgeving Om de kosten voor leermiddelen zo laag mogelijk te houden, wordt bij sommige opleidingen een deel van de lesstof aangeboden via de Educatieve Content Catalogus (ECC) van onderwijsportaal Groen Kennisnet. Dit is een dienst van de Groene Kennis Coöperatie, het samenwerkingsverband van alle groene scholen in Nederland. Toegang tot ECC kost 42,00 per jaar. De ECC is te bereiken via het intranet van Wellant, waar je ook thuis bij kunt. Readers en BPV-map Een deel van de leerstof wordt door docenten samengesteld en gedurende het schooljaar als reader op school aangeboden. De kosten worden aan de studenten doorberekend, maar zullen nooit hoger zijn dan de kopieerkosten. Je kunt ze kopen in de readershop op school. Boeken Ook is er per opleiding een boekenlijst samengesteld met boeken die je gedurende het schooljaar nodig hebt. Hulpmiddelen Ook moet je zelf zorgen en betalen voor hulpmiddelen zoals schriften, pennen en mappen; en meer persoonlijke zaken, zoals werkkleding, gereedschap of speciale schoenen, als deze nodig zijn voor jouw opleiding. Sommige zaken zoals bijv. veiligheidsschoenen zijn in het kader van de Arbo wetgeving ook verplicht te gebruiken in les en stage situaties. Per opleiding is een lijst beschikbaar waarop deze leer- en hulpmiddelen staan benoemd, ook staan hier richtprijzen bij gemeld. Je bent verplicht deze zaken aan te schaffen. Je bent echter niet verplicht deze zaken via Wellant aan te schaffen. Op intranet zijn de overzichten van de leer- en hulpmiddelen per opleiding te vinden. De overzichten ontvang je per brief voor de start van het schooljaar. Studiegids Wellant Houten mbo

20 14 Extra voorzieningen en activiteiten (vrijwillig) Wellant biedt extra voorzieningen en activiteiten aan. Deze zijn vrijwillig. Dit betekent dat je niet verplicht bent hieraan te betalen en deel te nemen. Ze zijn niet noodzakelijk, maar wel zeer gewenst voor het succesvol volgen van een opleiding. Deelname aan de extra voorzieningen en activiteiten mag alleen als je de kosten hebt betaald. Als de activiteiten onder schooltijd vallen, wordt er ook een alternatief programma aangeboden aan studenten die niet deelnemen aan de extra activiteiten. Bij aanvang van de opleiding kun je aangeven of je wilt deelnemen aan de introductiedagen en excursies. Hiervoor krijg je na 1 november de factuur. Gedurende de opleiding zullen er nog aanbiedingen komen voor diverse interessante cursussen, binnenlandse èn buitenlandse excursies en bijvoorbeeld voor overnachtingen bij de praktijkschool. De inschrijving en betaling hiervoor zal via Trajectplanner verlopen. Introductie & excursie Het introductieprogramma en kosten zijn per team verschillend. De kosten variëren van 45, tot ongeveer 100,-. We gaan regelmatig op excursie. Hier rekenen wij 25,- per student per leerjaar voor. De invulling van het programma is per opleiding verschillend. Excursies in binnen- en buitenland We organiseren regelmatig excursies. Niet alleen in Nederland, maar ook naar het buitenland. Bijvoorbeeld naar Parijs, Londen of Tsjechië. De kosten voor de buitenlandexcursies variëren van 200,- tot 350,-. De coach zal jou hierover nader informeren. Praktijkschool overnachtingen Sommige onderdelen van het studieprogramma worden niet aangeboden op school, maar op een praktijkschool. Deelname aan de activiteiten die op de praktijkschool worden verzorgd, is verplicht. Niet deelnemen is ongeoorloofd verzuim! Deze praktijkscholen zijn vaak niet in de buurt. Je kunt er voor kiezen om te overnachten op de praktijkschool. Hieraan zijn kosten verbonden (logies en ontbijt). Dit is niet verplicht. De kosten voor de lessen op de praktijkschool hoef je niet te betalen, het gaat dus alleen om de overnachtingskosten en reiskosten. Op intranet zijn de overzichten van de extra voorzieningen en activiteiten te vinden. De overzichten ontvang je per brief voor de start van het schooljaar. Studiegids Wellant Houten mbo

21 15 Ziek & beter Ziekmelding (ben je jonger dan 18? Laat één van je ouders dit doen) Bel voor aanvang van de eerste les of BPV-dag de receptie: Is het een BPV-dag? Bel dan ook het leerbedrijf. Ziekmelding onder schooltijd: afmelden (laten registreren) bij de receptie. Ziekmelding onder BPV-tijd: afmelden bij praktijkopleider en school bij de receptie. Betermelding Briefje inleveren bij de receptie. Ben je jonger dan 18? Laat één van je ouders dit briefje ondertekenen. Ben je vaak ziek? Of ben je lang ziek? 1. School nodigt je uit voor een gesprek met de coach/teamleider 2. School doet melding bij leerplicht en RMC, de regionale organisatie die zich bezig houdt met jongeren tot 23 jaar. Hierover ontvang je een brief. Let op: er kan naar een bewijsstuk worden gevraagd, bijvoorbeeld een doktersverklaring. Studiegids Wellant Houten mbo

22 16 Te laat & ongeoorloofd verzuim Te laat 1. Je bent te laat: meld je snel bij de les. De docent registreert te laat in Trajectplanner. 2. Ben je vaker te laat? Er volgt een gesprek met je coach. 3. Er kan een sanctie worden opgelegd. Let op: de teamleider of docent kan jou, als je te laat bent, de toegang tot de les weigeren. Je bent wel verplicht al het gemiste werk en de gemiste lessen in te halen. Ongeoorloofd verzuim Jongeren zijn door de wet verplicht naar school te gaan. In ieder geval tot 18 jaar, of tot 23 jaar zolang je nog geen startkwalificatie hebt behaald. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal Havo of Mbo 2 niveau. Op school ben je verplicht een volledig onderwijsprogramma te volgen. Dat betekent dat je aanwezig moet zijn bij al het onderwijs: (praktijk) lessen, instructies en projecten, maar ook excursies en BPV. Als je er niet bent, verzuim je. Er zijn 2 soorten verzuim: Ongeoorloofd verzuim: verzuim zonder geldige reden (spijbelen of te laat komen) Geoorloofd verzuim: verzuim na afmelding met een geldige reden (ziek of verlof). Wat doet Wellant als je ongeoorloofd verzuimt? 1. Coach stelt wekelijks het verzuim en te laat komen aan de orde in het coach-uur. Hij vraagt naar redenen en stelt vervolgacties vast en verwijst je eventueel direct door naar het wekelijkse spreekuur van leerplicht en RMC op school. 2. We informeren zo snel mogelijk jouw ouders, zij ontvangen een brief of mail. 3. De praktijkopleider wordt geïnformeerd als dit in een BPV-periode plaatsvindt. 4. Er kan direct melding worden gedaan bij het verzuimloket van DUO. Dit loket staat in contact met leerplicht en RMC (de organisatie die zich bezig houdt met jongeren tot 23). 5. We melden in ieder geval na 3 dagen afwezigheid of 16 uur in 4 weken. Dit is onze wettelijke plicht. 6. Je ontvangt een brief over de melding en we nodigen je uit voor een gesprek met de coach of teamleider. Ben je nog geen 18? Dan nodigen we ook je ouders uit. 7. Er kan een sanctie opgelegd worden door school. Je moet die sanctie uitvoeren. Wij zijn verplicht de sancties door te geven aan leerplicht en RMC. 8. Herhaling van ongeoorloofd verzuim kan leiden tot schorsing of definitieve verwijdering. Na de melding bij het verzuimloket: 1. Neemt de leerplichtambtenaar/rmc-coördinator contact op met school. 2. Onderzoekt de leerplichtambtenaar/ RMC-coördinator wat er aan de hand is. 3. Maken leerplichtambtenaar/rmc-coördinator en school, zo nodig samen met jou (en je ouders), een plan van aanpak. Let op: leerplicht kan een boete of HALT-straf opleggen of de kinderbijslag laten intrekken. Jouw studiefinanciering kan worden stopgezet (dit betreft studenten BOL niveau 1 en 2). Studiegids Wellant Houten mbo

23 Voor meer informatie kun je terecht bij jouw coach of lees erover in de voorwaarden bij de OOK en de POK of in de verzuimprocedure Wellantcollege mbo. Deze documenten zijn te vinden op Vroege vogel Kun je de volgende twee vragen met allebei ja beantwoorden? Vraag dan toestemming om te laat te komen bij het eerste lesuur bij de teamleider: 1. Reis je met het openbaar vervoer en moet je vóór 07:00 uur thuis de deur uit? 2. Als je één trein/bus later neemt, kom je een paar minuten te laat? Studiegids Wellant Houten mbo

24 17 Studievertraging Studievertraging betekent dat de student zijn opleiding niet binnen de wettelijk gestelde termijn kan afronden (= einddatum onderwijsovereenkomst), maar dat hij hier wellicht wat meer tijd voor nodig heeft. Als studievertrager krijg je maken met extra kosten, die kunnen oplopen tot vele honderden euro s. Het is dus slim om studievertraging te voorkomen, daar heb jij dus zelf een groot aandeel en verantwoordelijkheid in. Studievertraging kan ontstaan door diverse redenen. Bijvoorbeeld: - Als je lang ziek bent geweest of veel hebt verzuimd, - of als je teruglopende studieresultaten hebt, - of als je toetsen of examens heb gemist. Je loopt studievertraging op. Wat nu? Je hebt dan de opleiding of een deel van de opleiding nog niet afgerond binnen de reguliere tijd die daarvoor is vastgesteld. Als zowel school, BPV, jijzelf en eventueel jouw ouders in de overtuiging zijn dat je de opleiding alsnog met succes kunt gaan afronden, dan kunnen we hierover afspraken met je maken. Jij en jouw coach signaleren dit. Jullie gaan hierover met elkaar in gesprek en stellen samen een plan op om die studievertraging te voorkomen, in te lopen of op te lossen. In de teamvergadering wordt het plan voorgelegd en wanneer de teamvergadering (en in sommige situaties ook de examencommissie) besluit dat dit kansrijk is krijg je de kans de opleiding ook na beëindigingdatum van de onderwijsovereenkomst af te ronden. We onderscheiden 3 soorten studievertragers met oplossingen: De achterblijver. Je hebt een klein deel van de lessen en / of BPV gemist en je moet wellicht nog enkele toetsen en examens maken. Je kunt de studievertraging binnen één tot enkele maanden (maximaal 3) inlopen. En je rondt de opleiding alsnog succesvol af vóór 1 december. Dit betekent dat jouw inschrijving bij Wellantcollege wordt verlengd voor de periode die je nodig hebt om de opleiding af te ronden. De einddatum (vastgesteld door de examencommissie of teamvergadering) is zichtbaar in de onderwijsovereenkomst. Je maakt hierover samen met jouw coach, jouw praktijkbegeleider en eventueel ouders goede afspraken. Je bent verplicht deel ten nemen aan alle schoolactiviteiten en lessen en je te houden aan alle afspraken. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn wij als school verplicht dit te Studiegids Wellant Houten mbo

25 melden bij leerplicht en/of DUO en kunnen wij besluiten je alsnog uit te schrijven. Omdat je ingeschreven bent als student van een onderwijsinstelling, ben je verplicht de schoolkosten en eventueel lesgeld te betalen. Ben je BOL-student? Dan kun je voor deze periode een studiebeurs aanvragen bij DUO. Zodra je klaar bent meld je dit zelf bij DUO. Dit is jouw eigen verantwoordelijkheid! Je kunt in aanmerking voor restitutie van het schoolgeld als je je vóór 1 oktober uitschrijft. Dan zullen wij je geen kosten in rekening brengen, behalve voor de onderdelen die al gebruikt en/of afgenomen zijn. Na 1 oktober ben je wettelijk verplicht alle kosten te betalen. Ernstige studievertrager. Jouw coach, jij en eventueel jouw ouders hebben samen vastgesteld dat je meer dan 3 maanden studievertraging hebt opgebouwd. Ook hebben jullie samen vastgesteld dat je die achterstand niet zo maar even hebt weggewerkt, maar dat je dit wèl graag wilt. Om de opleiding succesvol af te ronden is het nodig dat je het hele studiejaar opnieuw doorloopt. Je wordt dus opnieuw ingeschreven als student van Wellantcollege. Je volgt het onderwijsprogramma zoals deze wordt aangeboden aan de nieuwe lichting eindexamenkandidaten opnieuw en je betaalt de aan de opleiding verbonden kosten. De examenstudent. Je bent bijna klaar. Wat verstaan wij onder de term 'bijna klaar'? Het studiejaar is voorbij of bijna voorbij, je bent klaar met alle lessen en opdrachten en de meeste diplomaonderdelen, - maar je moet alleen nog maar de eind PvB afleggen, - of je moet nog één of enkele examens doen, - of je moet nog een bepaald aantal PBV-uren voltooien - en jouw onderwijsovereenkomst is verlopen. Als je voldoet aan onze voorwaarden, kun je als examenstudent alsnog succesvol jouw opleiding afronden. Onze voorwaarden zijn: - Alle betrokken partijen zijn in de overtuiging zijn dat je de opleiding met succes en binnen de gestelde termijn volledig (dus inclusief diploma en uitschrijving) kan afronden. De teamvergadering en/of examencommissie verleent hiervoor toestemming. - Je ondertekent een examenovereenkomst waarin de einddatum en de kosten in vermeld staan. De einddatum is altijd 30 september. Let wel op: Als examenstudent heb je geen recht op studiefinanciering en/of OV- jaarkaart. Als je alleen nog reguliere herkansingen moet doen (dus je hebt 1 kans gehad maar hebt nog recht op een herkansing) dan zijn er geen kosten aan dit traject verboden. Wel wordt er van je verlangd dat je dit voor 1 oktober af gaat ronden en dat je een examenoverkomst tekent waarin de afspraken staan. Bij een vervolg examenovereenkomst na 1 oktober moet je wel kosten gaan betalen! Studiegids Wellant Houten mbo

26 Heb je alle reguliere herkansingen al gebruikt en heb je een extra examenkans gekregen van de examencommissie dan zijn er altijd kosten verschuldigd. In de examenoverkomst vind je een overzicht van die kosten. Dit kan oplopen tot enkele honderden euro s! Betalingen moet je vooraf doen, zonder betaling kan school geen actie ondernemen. De begeleiding van school is zeer minimaal. Per slot van rekening doe je als examenstudent alleen nog maar examen. Alle regels die in het examenreglement zijn vermeld, gelden ook voor examens die je als examenstudent aflegt. Als je tijdens een examen niet komt opdagen, of je meldt je af vanwege ziekte of andere redenen, krijg je geen geld terug. Elk (extra) georganiseerd examen kost de opleiding veel geld omdat er externe beoordelaars betrokken zijn en omdat er extra docenten ingezet worden. Wanneer je niet deelneemt aan een gepland examen kan de examencommissie besluiten je niet meer op te roepen voor een nieuw examen. Het zijn immers je laatste kansen op het behalen van het diploma! Die moet je niet voorbij laten gaan! De school stelt met jou een overeenkomst op. Hierin staan bovengenoemde afspraken. De overeenkomst is bij de administratie op te vragen. Er gelden voorwaarden om in aanmerking te komen om examenstudent te worden. Die voorwaarden kun je vinden op intranet. Hier kun je ook een overzicht van de kosten vinden. Studiegids Wellant Houten mbo

27 18 Overeenkomsten Onderwijsovereenkomst (OOK) School en student zijn wettelijk verplicht een overeenkomst met elkaar aan te gaan. Dit is de Onderwijsovereenkomst, de OOK. Met de OOK beloven we jou dat wij voor een goede opleiding zorgen. Jij belooft dat je je best gaat doen om zoveel mogelijk te leren en uiteindelijk je diploma te behalen. In de OOK worden de rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. Die kun je vinden in de Voorwaarden bij de OOK op intranet. Pas als de handtekeningen zijn gezet (door jou of je ouders als je nog geen 18 bent), mag je volledig worden ingeschreven en mag je aan de opleiding beginnen. Praktijkovereenkomst (POK) Een groot deel van jouw opleiding vindt plaats in de praktijk, door te werken en leren bij een bedrijf. Dit heet beroepspraktijkvorming, BPV. BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding. Zonder succesvolle afronding van de BPV kan er geen diploma worden gehaald. Het vinden van een BPV-plek is jouw eigen verantwoordelijkheid. School kan en wil je wel helpen hierbij. Lukt het je niet om zelfstandig een geaccrediteerde (= erkend bedrijf) BPV-plek te vinden, dan ben wel je verplicht om de adviezen van de school op te volgen. Via het kenniscentrum van groen onderwijs kun je nagaan of het bedrijf erkend is en vind je een overzicht van bedrijven (www.aequor.nl). Heb je een bedrijf gevonden die zich wel wil laten erkennen dan moet dit heel snel. De eigenaar of bedrijfsleider kan dan contact opnemen met Aequor. Een erkenning moet snel plaatsvinden zodat jouw BPV-uren ook echt voor je opleiding kunnen meetellen. Dus zonder erkenning tellen ze niet mee! BPV mag je alleen maar lopen als je naast een goedgekeurde POK-aanvraag ook een praktijkovereenkomst hebt die door alle partijen is getekend. Met deze POK maken we samen met jou en het leerbedrijf afspraken over wat je in de praktijk gaat leren, wie jou begeleidt en hoe lang de BPV-periode duurt. De POK moet worden ondertekend door jou als student en als je jonger bent dan 18 jaar door een ouder/voogd. Daarnaast wordt de POK ondertekend door het leerbedrijf, de school en als je een BBL-opleiding doet, ook door het kenniscentrum Aequor. Als wij de ondertekende POK s niet op tijd binnenkrijgen, komen wij niet in aanmerking voor bekostiging door de overheid. Wij kunnen je dan geen opleiding aanbieden. Vandaar dat we er net als bij de OOK op hameren dat je zo snel mogelijk de POK ondertekend zult inleveren. Arbeidscontract (alleen voor BBL) Als je de BBL opleiding volgt moet je een arbeidscontract hebben. Heb je op 1 september 2013 nog geen arbeidsovereenkomst, dan word je uitgeschreven als BBL-student en schrijven we je in als BOL-student. Word je tijdens je opleiding ontslagen, dan moet je zelf binnen 1 maand een andere (met de opleiding verband houdende) baan vinden. School kan je helpen Studiegids Wellant Houten mbo

28 bij het vinden van een nieuwe baan. De verantwoordelijkheid voor het hebben van een baan bij een geaccrediteerde werkplek blijft wel bij jou liggen. Lukt het niet om een nieuwe baan te vinden, dan moet je stoppen met BBL en de opleiding vervolgen als BOL-student (voltijds). Dit kan betekenen dat je de opleiding op een andere locatie moet voortzetten, niet alle locaties bieden de Bol en BBL variant aan. Mocht je aan het begin van het schooljaar (tussen 1 september en 1 december) toch een werkgever vinden die geaccrediteerd is, dan kun je na overleg met je coach van BOL naar BBL overstappen. Je zorgt er dan voor dat eerst alle noodzakelijke documenten bij de coach zijn ingeleverd (OOK en POK, enz.) de kosten zijn betaald (of verrekend). Vervolgens kun je ook echt overstappen. Na 1 december is dit risicovol voor je leerproces en adviseren wij dit niet te doen. Je kunt wel een verzoek voorleggen aan de coach, hij kan met jou de voor en nadelen bespreken. Stap niet over naar de BBL als de werkgever jou slechts een contract kan aanbieden voor enkele maanden. Dit vertraagt je studie en jij loopt dus risico s (ook op extra kosten)! Geef dan aan dat je wel kunt overstappen naar de BBL maar dan bij aanvang van het nieuwe schooljaar en dat je dan het meest kansrijk bent met een jaarcontract. BBL / Beroeps Begeleidende Leerweg: Je hebt een baan mèt arbeidscontract van 3 à 4 dagen per week en je gaat één dag per week naar school. BOL / Beroeps Opleidende Leerweg: Je leert op school en wisselt de lessen af met beroepspraktijkvorming (BPV) bij verschillende leerbedrijven. Studiegids Wellant Houten mbo

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Schagen. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Schagen 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011

NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 NIVEAU 4 CREBOCODE 10907 BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG KWALIFICATIEDOSSIER : 2010-2011 COHORT: 2010 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1 BEROEP EN LEREN, LOOPBAAN EN BURGERSCHAP... 4 1.1 Aan het werk na je opleiding...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker

Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker Studiegids 2014 2015 Administratief medewerker 90471 Bedrijfsadministratief medewerker VOORWOORD Welkom beste student! Van harte welkom op de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker (BOL niveau 2).

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016

Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 Locatiegids Alfa-college Hoogeveen 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wegwijs in het Alfa-college 3 1.1 Regionaal opleidingencentrum 3 1.2 College van Bestuur 3 1.3 Raad van Toezicht 4 1.4 Onderwijs in regio

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Kwalificatiedossier 22258, 22087, 95311, 95313 Naam opleiding 95311 Applicatie-ontwikkelaar Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Opleidingsduur

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015

Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Infogids Prinsentuin College, versie schooljaar 2014-2015 Beste student, Van harte welkom op het Prinsentuin College. Het Prinsentuin College staat voor natuurlijk ondernemend en duurzaamheid. Deze begrippen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg

Studiegids 2012-2013. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Studiegids 2012-2013 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur in de Beroeps Opleidende Leerweg Lentiz MBO LIFE College Bezoekadres Postadres Parallelweg 401 Postbus

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 ROC Mondriaan School voor Toerisme & Recreatie Helenastraat 10 2595 HA Den Haag Telefoon 088-6663350 info.toerisme@rocmondriaan.nl SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOL VOOR TOERISME EN RECREATIE Schoolgids 2014-2015

Nadere informatie