Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levenslicht. Pasen, een feest van stille verwondering? MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER"

Transcriptie

1 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER Jaargang 88 nr. 2 2 Maart Pasen, een feest van stille verwondering? Het paasfeest was door de eerste mensen van de Weg een feest van stille verwondering. Van ingehouden adem. Van een hart dat klopt in de keel. Van wegvluchten en van vluchten naar een wereld die opeens vol is van de Aanwezige. De wereld zien met nieuwe ogen, die nu eindelijk de wereld zien en herkennen. Want, de wereld is de woning van God. Bij mensen wil hij wonen. En de wereld wordt voor ons nu eindelijk een Thuis. Hoewel, thuis betekent niet dat het nu gezellig en v eilig, knus en warm werd. De wereld is nog steeds de plek waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Waar mensen zich laten leiden door eigen belang. Waar we boren naar gas en de aarde doen schudden. Waar mensen elkaar naar het leven staan om verschil in levensstandaard. Om de leegte in het eigen bestaan te overschreeuwen met leuzen of cynische grappen. Maar toch, leren de vrouwen aan het graf, de wereld met nieuwe ogen zien. Marcus vertelt het paasverhaal als volgt: 5 De vrouwen gingen het graf binnen. Daar zagen ze een jonge man zitten. Hij zat aan de rechterkant en hij droeg witte kleren. De vrouwen schrokken vreselijk. 6 Maar de jonge man zei: Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus uit Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis. Maar hij is opgestaan uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, hier heeft hij gelegen. 7 De jonge man zei verder: Jullie moeten naar Petrus en de andere leerlingen gaan. En jullie moeten tegen hen zeggen dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Precies zoals Jezus ook al gezegd heeft. 8 De vrouwen gingen het graf uit. Ze vluchtten weg, want ze waren vreselijk geschrokken. Ze vertelden niemand iets, omdat ze zo bang waren. In gedachten volgen we de leerlingen naar Galilea. Uiteraard, de mannen én de vrouwen die Jezus volgden. En in de werkelijkheid slaan we de bladeren in het boek terug om en om. Terug naar het begin. Zo is het evangelie van Marcus bedoeld. Eerst lezen, en dan na Pasen opnieuw lezen met andere ogen. Nu lezen we het verhaal van Marcus opnieuw. Over Jezus die zegt: het koninkrijk van God is nabij. Misschien is het al aangebroken. Kunnen wij die wereld ook herkennen? De wereld waar God onder ons mensen woont? En wat betekent dat voor ons? Dat wij mensen door de ogen van God mogen zien. De wereld en haar blijdschap, verdriet, sociaal onrecht, vriendschap, ontreddering. En we mogen bedenken dat wij nu de leerlingen mogen zijn, die Jezus volgen. Hoe dan? Door ons geraakt te weten door de vraag van mensen op onze weg. En een opdracht te zien om de ander bij te staan. In praktische hulp en in gesprekken van mens tot mens. Vrede, heelheid van de schepping, gerechtigheid en geweldloosheid? Dat is een opdracht die wel groot is, daar word je toch stil van, of angstig, daar vluchten we soms van weg en soms ook haasten we ons op weg naar de opdracht die we voor ons zien liggen. En dat verwondert mij dan. Dat we opeens zien waar onze opgave ligt. Mens te zijn, in deze wereld waarin we elkaar mogen zien met nieuwe ogen. Net als in het paaslied: Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet. Pasen, feest van stille verwondering. Liesbet Geijlvoet Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer 1

2 Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk 19 april mailen aan Het volgende nummer verschijnt rond 4 mei. Levenslicht Uitgave van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel (kosteres zr. E. Goezinne) De Loods, kantoor geestelijke leiding tel Aanleveren tekst en/of foto s voor website en andere pr-doeleinden: Redactie: Mw. Carla Jooren, Julianalaan 144, 1432 HZ Aalsmeer, tel zr. Ellen Piet-Berghoef, Baanvak 69, 1431 LH Aalsmeer, tel Abonnementsprijs Levenslicht 22,50 Leden- en vriendenadministratie: Opgave abonnementen en adreswijzigingen: Zr. P. Piet-Kreeft, Fresiastraat 3, 2431 XC Noorden, tel Predikant: zr. E. Geijlvoet Haya van Somerenstraat 31, 1433 PA Kudelstaart tel Ouderenpastor: mw. E.C. van Houten-Oranje, Florijnstraat 58, 1827 GL Alkmaar, tel Westhill: br. J.A. Broere jr. Zijdstraat 59-1, 1431 EB Aalsmeer tel Zin-Inn: Mw. F.A. Riesmeijer Ophelialaan 69a, 1431 HA Aalsmeer tel Voorzitter: zr. M.C. Hoffscholte-Spoelder, Uranusstraat 25, 1431 XH Aalsmeer tel Secretaris: zr. M. de Haan-Tas, Kamperfoeliestraat 16, 1431 RP Aalsmeer tel Penningmeester: br. C. van Oudenallen, Oosteinderweg 62, 1432 AM Aalsmeer tel IBAN NL47RABO IBAN NL61INGB Kerkdiensten 22 maart ds. Gabe Hoekema, Haren (collecte: veertigdagentijd project) 29 maart ds. Liesbet Geijlvoet, Palmzondag, groene viering, met commissie duurzaamheid (collecte: veertigdagentijd project) 2 april ds. Liesbet Geijlvoet, Witte Donderdag, avondmaalsviering, uur (collecte: veertigdagentijd project) 3 april Oecumenische vesper in Karmelkerk, Goede Vrijdag, uur 5 april ds. Liesbet Geijlvoet, Pasen, m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor (collecte: veertigdagentijd project) 12 april ds. Henk Klein Nagelvoort, Heerenveen (collecte: MWC) 19 april ds. Gerke van Hiele, Wageningen (collecte: ouderenwerk) 26 april ds. Yko van der Groot, Blaricum (collecte: Oikocredit) 3 mei br. Nico Eveleens (collecte: WereldWerk) 4 mei Oecumenische dienst in Karmel parochie, ds. Hans van Dalen, uur Aanvang om uur, tenzij anders vermeld. Er is iedere eerste zondag van september t/m juni oppas aanwezig voor de allerkleinsten die nog niet op de zondagsschool terechtkunnen. De overige zondagen is er op aanvraag oppas aanwezig. Informatie: Indien u op zondag niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunt komen, kunt u contact opnemen met br. Gerrit Hagedoorn, tel Hij zorgt er dan voor dat iemand u voor de dienst komt ophalen en na de dienst weer thuisbrengt. Agenda Ma 23 maart Kerkenraadsvergadering, uur Di 24 maart Zinvol ouder worden, uur Wo 25 maart Plantenactie bezoekcommissie, vanaf 9.30 uur staan de planten klaar Passieronde in Doopsgezinde Gemeente uur Kring Elia Do 26 maart Middagzusterkring, uur Kring Shalom Za 28 maart Kleding- en speelgoedbeurs, uur Zo 29 maart Schipholwake, uur Westhill, Creatieve activiteit uur Ma 30 maart Kring Zorgcentrum Aelsmeer, uur Bijbelavondkring Wo 1 april Passieronde in Lijnbaankerk uur Vr 3 april Schipholwake, uur Zo 5 april Schipholwake, uur Di 7 april Film-Inn Do 9 april Kring Oase, uur Kring Ruth Zo 12 april Inloop op de zondagmiddag uur Ma 13 april Gemeenteavond over reglement Do 16 april Ouderenmiddag, uur Kring Shalom Zo 19 april Zin-Inn Zondag, uur Ma 20 april Kring Zorgcentrum Aelsmeer, uur Kerkenraadsvergadering, uur Wo 22 april Kring Elia Do 23 april Middagzusterkring, uur Voorjaarsledenvergadering, uur Vr 24 april Kring Ruth, start weekend Woudenberg Do 30 april Kring Oase, uur Zin-Inn lezing: Feestelijk geloven Aanvang uur tenzij anders vermeld. 2

3 Van de redactie Voor u ligt het tweede nummer van de tijdelijke redactie van het Levenslicht. Zoals u ziet heeft het Levenslicht een ander jasje gekregen. Een andere opmaak en een aantal nieuwe rubrieken. Zo hebben we een Column toegevoegd. De komende 3 nummers zal deze geschreven worden door Miekje Hoffscholte-Spoelder, voorzitter van de Kerkenraad. Ook nieuw is de rubriek: Pasen betekent voor mij.... Hierin proberen we het gevoel van jong en oud samen te brengen over een actueel onderwerp. Verras ons met uw inzending! We hopen dat u veel plezier aan dit nieuwe nummer zult beleven en we zijn heel nieuwsgierig naar uw mening. Ellen en Carla Bij de collecten Veertigdagentijd project Do your little bit of good where you are; it s those little bits of good put together that overwhelm the world. ~Desmond Tutu Daden gaan woorden te boven. Deze spreuk speelt op vele manieren een rol in mijn leven en heeft mij onder andere gebracht bij een groep mensen die zich heeft verenigd onder de naam Wij Zijn Hier. Mijn naam is Saskia Maarsen en ik ben de oudste dochter van Jan en Marye Maarsen. Een van de belangrijkste Christelijke waarden die mijn ouders hebben meegegeven is het tonen van naastenliefde één van hart en één van ziel zijn. Mijn held Desmond Tutu, Zuid-Afrikaanse aartsbisschop, mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar van de Vrede draagt dezelfde waarde uit middels de filosofie van Ubuntu, dat letterlijk menselijkheid betekent. Het is een geloof dat iemand alleen maar iemand is via andere mensen. Met andere woorden: we zijn alleen mens in relatie tot andere mensen. Onze menselijkheid is onderling verweven en elke scheur in het weefsel van onze verbondenheid moet gerepareerd worden opdat we allemaal heel worden. Dat betekent dus ook dat erkennen van mijn waardigheid verbonden is aan jouw waardigheid en dat elke slechte daad ons allemaal kwetst. Mijn ouders hebben ook meegegeven dat het hebben van een groot hart mooi is, maar niet altijd genoeg omdat meekijken en meeleven vanaf de zijlijn niet altijd zichtbaar is. Dit sluit naadloos aan bij de Doopgezinde spreuk daden gaan woorden te boven. Mijn moeder benadrukte altijd dat dit niet uit grootse gebaren hoeft te bestaan, omdat dit soms juist verlammend kan werken ik kan toch niet iedereen helpen en als excuus kan dienen om niks te doen druppel op een gloeiende plaat. Ik ben dankbaar voor deze lessen, voor het geloof dat mij is meegegeven dat iedereen verschil kan maken en voor het gedachtengoed dat je je medemens moet vergeven en lief moet hebben. Dit brengt mij bij een groep mensen die hulp nodig hebben. In Amsterdam woont een grote groep uitgeprocedeerde vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. Ruim twee jaar geleden heeft een groep vluchtelingen de beweging Wij Zijn Hier opgericht om aandacht te vragen voor hun situatie, om te vechten voor rechten en om duidelijk te maken dat zij bestaan. Momenteel zijn er drie zichtbare groepen: de Vluchtgarage, het Vluchtgebouw en de Smaragtgroep. De Nederlandse Staat biedt minimale hulp aan deze groep mensen, omdat zij van mening is dat deze groep veilig kan terugkeren naar hun land van herkomst. Helaas is de realiteit veel complexer, pijnlijker en genuanceerder. Het is een groep mensen die leeft onder de onderkant van de samenleving, of correcter geformuleerd, ze leven buiten de officiële grenzen van onze democratie. Door hen via het 40-dagen project te helpen kan duidelijk gemaakt worden dat ze wel degelijk gezien worden en dat hun officiële status (illegaal en ongewenst) niets gemeen heeft met de waardering en erkenning van hen als medemens. Een boodschap die zij te weinig krijgen maar zo ontzettend hard nodig is om je als mens, mens te blijven voelen. Omdat deze groep mensen als illegaal wordt bestempeld en volgens Nederland geen rechten meer heeft om op terug te vallen, zijn zij compleet afhankelijk geworden van donaties van derden om te voorzien in hun levensonderhoud. In de korte tijd dat ik bewust ben geworden van deze mensen en de problematiek, heb ik al veel lessen van hen mogen leren. Ik bewonder hun moed en daadkracht. Wij Zijn Hier draagt de expliciete boodschap uit dat erkenning verbonden is aan menselijke waardigheid. Ik zal tijdens Lent, een tijd van bezinning, stilstaan bij de betekenis van erkenning. Wat is dat nou precies? Mijn eerste gedachten hierover zijn dat men erkenning kan geven, vragen, krijgen en ontvangen, maar dit zijn tegelijkertijd verschillende handelingen, het roept andere emoties op, het vraagt om een flexibiliteit in houding en het maakt verschil in hoe je je tot een ander verhoudt. Is erkenning een daad die woorden te boven gaat? Het zal een mooie reis worden en ik kijk uit naar de inzichten die deze bezinning mij zullen geven. All of our humanity is dependent upon recognizing the humanity in others. ~Desmond Tutu Saskia Maarsen, Amstelveen 3

4 Oikocredit De collectes op 26 april en 17 mei worden gehouden voor Oikocredit. Het doel van Oikocredit is armoede te bestrijden met microkrediet. Oikocredit is al 40 jaar succesvol met microkrediet. Kleine leningen voor beginnende ondernemers, die daarmee zelf een menswaardig bestaan op kunnen bouwen. Met de opbrengst van de 2 collectes willen we graag nieuwe aandelen aanschaffen. Dat is formeel een investering en geen gift. Maar gezien het feit dat geld lenen juist zelfvertrouwen geeft en gelijkwaardige relaties en economische groei, vinden we het toch een goede bestemming voor een collecte. Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend: zo kunnen veel meer mensen geholpen worden. Dus zonder twijfel van harte aanbevolen! Meer informatie kunt u vinden via: https://www.oikocredit.nl/ Gift Van St. C.O.M.E. ontvingen we een bedankbrief naar aanleiding van de bazargift. Oecumene Oecumenische Goede Vrijdag viering op 3 april Thema : Op weg... in lijden en dood. We gedenken in deze viering het lijden en sterven van Jezus, en zullen daarbij het kruis vereren met bloemen. Wij willen u vragen om zelf één bloem hiervoor mee te willen nemen naar deze viering. De Goede Vrijdag viering begin om uur in de Karmel kerk met voorgangers ds. Liesbet Geijlvoet, ds. Han van Popering en Nico van Staveren van de DOP groep Aalsmeer. Het Karmelkoor met dirigent René Domen en organist Nico v. Geijlswijk zullen met zang en muziek deze viering ondersteunen. U bent allen van harte uitgenodigd. Loodsberichten Studieverlof Vanaf 12 april zal ik studieverlof hebben. In de afgelopen jaren heb ik met nascholing enkele interessante cursussen gevolgd aan de VU. Zoals veel mensen weten zijn bij uitstek de colleges vredestheologie voor mij een bron van inspiratie geweest. Een nieuwe manier van denken over vrede als opdracht voor de plaatselijke gemeenschap heeft ertoe bijgedragen dat we begonnen zijn met de Zin-inn. Als dienst aan de Gemeenschap, en plek van ontmoeting die mensen met elkaar verbindt en op die manier bijdraagt aan een gevoel van vrede en eenheid in de omgeving waarin je kerkje staat. Om het zo maar eens te omschrijven. We merken in onze Gemeente, dat de Zin-inn zeker bijdraagt aan een gevoel van welbevinden voor onszelf als geloofsgemeenschap, maar ook voor de mensen die de activiteiten bezoeken. Maar de colleges gebruiken niet zoveel uren dat de uren voor studie en nascholing hiervan echt opraken. Daarom nu een ouderwets studieverlof. Maar ik ben niet geheel buiten beeld, veel studie-uren zal ik gewoon in de Loods doorbrengen. Een prettige omgeving om te studeren. Dicht bij de kerk en de mensen. In mijn studieverlof wil ik mij vooral op twee dingen richten: Enkele nieuwe boeken over Het evangelie van Mattheus en enkele boeken over gemeente opbouw. En wat daaruit voortvloeit aan interessante dingen om eens nader te bestuderen. Dus, niet uit het oog en niet uit het hart, maar wel even bezig met een andere taak. Liesbet Geijlvoet De kracht van aanraking Afgelopen september hield emeritus hoogleraar Ivan Wolffers in de Week tegen de eenzaamheid de Nationale Eenzaamheid Lezing. Hij zei: Geen ziel gaat naar de huisarts met de mededeling: ik ben eenzaam. Mensen komen met pijn en mompelen iets over gedoe met een zus of zo. Zijn lezing was een dringende oproep aan de zorg, maar ook aan de politiek om eenzaamheid te zien als één van de grote problemen in de volksgezondheid. Hij stelde: Er lijden meer mensen aan het wegvallen van menselijke netwerken en door eenzaamheid dan aan infecties. Uit onderzoek is gebleken dat één derde van de mensen zich eenzaam voelt, acht procent daarvan lijdt aan zeer ernstige gevoelens van eenzaamheid. Wat mij vooral aansprak was zijn stelling: Wat de zon is voor planten, is aandacht voor mensen: even de hand pakken, iemands schouder aanraken. Op die manier doe je zoveel méér goed dan met de bloeddrukmeter. Iemand die even met aandacht je hand vasthoudt, je een warme handdruk geeft, daardoor weet en voelt, vooral de mens die eenzaam is, weer even heel zeker dat hij/zij bestaat. Het is ook als we ouder worden en we steeds meer vrienden en familie verliezen, dat die arm op de schouder lang niet meer vanzelfsprekend is. De arm die je vertelt dat je gezien wordt, dat je de moeite waard bent en niet alleen. Zo belangrijk kan aanraking zijn, dat je nieuwe moed vindt om verder te gaan of waardoor je je bijvoorbeeld in vertrouwen over kan geven. Toen ik in november onder narcose werd gebracht, waren er in de kille ruimte van de operatiekamer niet alleen de geruststellende woorden van de vrouwelijke anesthesiologen, maar was er vlak voordat ik in slaap werd gebracht, ook die hand van één van hen die mijn (infuus)arm zachtjes streelde. Het was daardoor dat ik me veilig wist en in goede handen en waardoor ik mij in vertrouwen en in alle rust over kon geven aan de handen van de artsen. De schrijver Jan Terlouw vertelde onlangs op televisie over zijn ervaringen als kind in de Hongerwinter. Beneden de rivieren raakte het eten op en mensen hadden honger. Ze maakten lange tochten, op zoek naar voedsel. In de Friese dorpen maakten bewoners oude schuurtjes voor hen gereed om te kunnen overnachten. s Nachts 4

5 zocht de vader van Jan Terlouw, predikant, hen op. Jan scheen hen op hun weg naar de schuurtjes met een knijpkat bij. Zo goed en zo kwaad als het kon, stak de dominee de mensen een hart onder de riem. Hij las een tekst, sprak een gebed uit en moed in. Soms vroegen mensen hem om een bladzij uit zijn Bijbel. Hij deelde ze uit: goede woorden, gesproken en op papier. Wat Jan het meest was bijgebleven was dat bij het weggaan, alles in het aardedonker, mensen zijn vader riepen om hen even aan te raken. In dat roepen hoorde hij hun wanhoop en hun eenzaamheid. Hij zag, in het tere schijnsel van het licht van de knijpkat, heel even het gezicht van de mensen, ver van huis, verlaten en uitgeput, oplichten wanneer zijn vader hen daadwerkelijk even de hand drukte. Alsof ze zijn bewogenheid voelden en de aanraking van juist hèm nodig hadden, waardoor ze weer zeker wisten: ik ben niet alleen, er is iemand die mij zoekt en ziet, nu kan ik de nacht in en morgenvroeg weer verdergaan. Ellen van Houten Als iemand ons aanraakt, zei hij, begrijpen wij hoe wij alleen staan. Arthur Japin Gemeentewerk Wilt u meepraten over het nieuwe reglement? Beste zusters, broeders, vrienden en belangstellenden, Zo langzamerhand hebben wij als Reglementsherzieningscommissie (RHC), in samenwerking met de kerkenraad, het oude reglement doorgenomen en aangepast waar wij het in onze ogen nodig vonden. Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om met ons mee te kijken en mee te denken over een aantal punten die hieronder vermeld staan. Daarvoor nodigen wij u van harte uit voor een Gemeenteavond op maandag 13 april as. We willen om uur beginnen en vanaf uur staan koffie en thee klaar. Graag willen wij met u van gedachten wisselen over de onderstaande onderwerpen: 1) Een nieuwe omschrijving van het begrip Vrienden in artikel 8 van het reglement en de consequenties voor het gehele reglement van de aanvaarding van de vriendennota. 2) Het instellen van een huishoudelijk reglement (annex geheten), waarin de ledenvergadering een aantal door haar vastgestelde beleidsstukken en gedane uitspraken kan opnemen, wijzigen of verwijderen. Daarbij doen wij u tevens een voorstel uit welke stukken de annex bij de aanvang (vermoedelijk april 2016) zal bestaan. 3) Het instellen van een beroepingsprocedure voor onze Gemeente. 4) Een aanpassing van artikel 2 (leden 1 en 2) van het reglement wat betreft de opdracht van de Gemeente en de wijze waarop de Gemeente haar opdracht gestalte tracht te geven. 5) Een aanpassing van artikel 12 van het reglement wat betreft het aantal kerkenraadsleden. 6) Een aanpassing van artikel 7 van het reglement wat betreft het uitschrijven van een lid. Voor de onderwerpen 2, 3 en 4 zijn de bijbehorende stukken in elektronische vorm vanaf 23 maart a.s. op te vragen bij de secretaris van de kerkenraad zr. Marnel de Haan-Tas De drie andere onderwerpen zullen op de avond zelf worden toegelicht. Wij hopen velen van u deze avond te ontmoeten om met elkaar een stap vooruit te zetten naar het nieuwe reglement. Namens de RHC, Jaap van Leeuwen Zinvol Ouder Worden Op dinsdagochtend 27 januari was er een bijeenkomst van ZOW. Deze ochtend werd verzorgd door Nico Tas. Het onderwerp Veranderende Godsbeelden 2. Na de inleiding van Nico Tas over dit onderwerp gingen we in twee groepjes uiteen met de volgende drie vragen: De zin: Onze hulp is in de naam des Heren die Hemel en Aarde geschapen heeft. Welke gevoelens roept dit bij u op? Het Geloof geeft ons in moeilijke situaties vaak de kracht om door te gaan en deze situatie te veranderen. Hoe beleeft u dat? Met het toenemen van de ontkerking dreigt deze steunfunctie te verdwijnen. Welke gevolgen ziet u daar al van in uw omgeving? Waar bent u bang voor in de toekomst? Deze vragen riepen een levendige discussie op en ook nieuwe vragen, kortom met dit onderwerp zouden we nog wel een ochtend kunnen vullen. De volgende bijeenkomst van ZOW is op dinsdagochtend 24 maart. Onderwerp: Muziek in ons geloofsleven. Hierover zal Erica de Ridder over vertellen. U kunt zich aanmelden via of via de intekenlijst op de kerktafel. Aansluitend is er een lunch. Als u blijft lunchen is het handig dit even aan te geven. Voor soep wordt gezorgd en brood dient u zelf mee te nemen. Wij zien u graag. Anneke Eveleens Zondag middag inloop Op zondagmiddag 8 februari konden we 24 bezoekers verwelkomen. Wim van Leeuwen verzorgde de opening, dit ter vervanging van Ellen van Houten, met enkele korte filmpjes over de winter. Op de vraag wat is je favoriete jaargetijde kwamen diverse reacties. Winter doet denken aan Boerenkool, warme chocolademelk en de geur van een open haard. 5

6 COLUMN Miekje Hoffscholte-Spoelder, lid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, opgegroeid in Brussel, België. Bedrijfskunde gestudeerd, dol op kinderen, lezen en Frankrijk. Gewoon is mooi genoeg Een paar jaar geleden ging in onze Gemeente een vragenlijst rond, waarmee we onze voetafdruk in deze wereld konden meten. De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Laat je de computer en de televisie altijd op stand-by staan - verbruik je dus aardig wat stroom -; laat je de kraan wijd open als je je tanden poetst - verbruik je dus veel water -, zulke vragen. Heel goed scoorde ik bij de onderwerpen waarin gevraagd werd hoeveel kaas je at en hoeveel melk je dronk. Het verband met de voetafdruk is misschien niet direct zichtbaar, maar het is nu eenmaal zo dat koeien een enorme voetafdruk veroorzaken. Maar ik scoorde slecht bij de vragen omtrent het kopen van nieuwe kleding. Bij Dopers hang je de overtuiging aan eenvoudig en bescheiden te zijn. Het is overdreven je nog speciaal voor de kerk, een verjaardag of theatervoorstelling te kleden. Toch? Maar zo was het niet bij ons thuis. Vroeger in mijn familie zijn we gek op verhalen die beginnen met het woordje vroeger kregen mijn zus en ik voor Pasen een nieuwe jurk. Meestal dezelfde. Of dat prettig was voor mijn 7 jaar oudere zuster weet ik niet; in die tijd waren kinderen nog niet zo mondig dat daarover hun mening gevraagd werd. Ik vond het prachtig, het betekende dat de feestelijke Paasdagen en de zomer naderden. Op eerste Paasdag mocht ik de jurk aan, ook al was het een zomerjurk en dus meestal nog veel te koud. Nog steeds is het zo, dat een nieuw kledingstuk door mij bewaard wordt om het voor het eerst te dragen bij een bijzondere gebeurtenis. Soms weken! Als u dit leest, is bijna de jaarlijkse kledingbeurs van onze Gemeente. Of u leest Levenslicht iets later, dan heeft u de kledingbeurs gemist of uw slag al geslagen. Zal er iets bij zijn, waardoor ik aan de Doperse gebruiken kan voldoen, door een kledingstuk te kopen dat een tweede leven krijgt? En waarvan de opbrengst ook nog naar een goed doel gaat? Of zal ik de plaatselijke winkeliers steunen zij hebben het ook nodig en daar mijn paaspronk kopen? Of vind ik dat het er niet toe doet? Gewoon is mooi genoeg. Het gaat uiteindelijk om het innerlijk en niet om de buitenkant. Uitgezonderd af en toe. Wim las nog een mooi gedicht voor van Ivo de Wijs over de vier seizoenen. Daarna was er nog een kopje koffie of thee en tijd voor de bekende spelletjes die ontspannen verliepen met een sapje en zoutje. Ter afsluiting had Wim nog een paar filmpjes; over schaatsen in 1940 en een hilarisch filmpje over baby s op rolschaatsen. De middag was voorbij gevlogen. Wim, Tineke, Gerie en Maria hartelijk dank voor de gezellige middag! De komende data voor de Zondagmiddag inloop zijn op: 12 April,17 Mei en 14 Juni (van tot16.30 uur.) Paul Bezoek aan partnergemeenten Wat gaat een jaar toch gauw voorbij. Het lijkt wel alsof het pas gisteren was, dat we 25 jaar samen kwamen. Het was een geweldig feest in Aalsmeer. De relatie en vriendschap tussen onze gemeenten is al jaren voor beiden in ieder opzicht een verrijking. Voor dit jaar hebben de partnergemeenten Grosserkmansdorf en Kleinswolmsdorf ons weer bij hen uitgenodigden en wel van 5 t/m 8 juni. Ook jongeren zijn van harte welkom. Naast een inhoudelijk thema is er ook voldoende ruimte voor ontspanning. Wij logeren daar bij gastgezinnen. De contactgroep partnergemeenten hoopt met een grote groep per bus af te reizen. U kunt zich hiervoor opgeven op een intekenlijst achter in de kerk op de kerktafel of telefonisch bij Arida van Oudenallen, tel en bij Anneke Eveleens tel Flyer, folderrek en informatievitrine Leden, vrienden en belangstellenden hebben in februari de nieuwe flyer ontvangen met alle activiteiten t/m de zomer. We zijn trots op deze vierde flyer waarvan we hopen dat u hem meehelpt verspreiden en uitdeelt aan vrienden, familie, buren en bekenden. Extra flyers zijn af te halen in de kerk. In de hal is deze maand een rek opgehangen om folders, flyers en aankondigingen wat prettiger en overzichtelijker te kunnen tonen. Pak gerust een flyer of folder mee uit het folderrek!. Ook zal er een informatievitrine in de tuin aan de straatkant geplaatst worden, zodat we ook op deze manier meer aandacht kunnen vragen voor onze Gemeente en de Zin-Inn activiteiten. Aankomende evenementen en bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de kerkdiensten, de Kledingbeurs en eventueel concerten kunnen op deze manier ook buiten onder de aandacht gebracht worden. Heeft u informatie die u graag in deze vitrine geplaatst wil zien, neem dan contact op met Edith Goezinne of Marnel de Haan. Namens de pr-commissie, Marnel de Haan en Mariska de Graaf Kerktafel en prikbord Op de kerktafel en het prikbord vindt u de gemeentebladen van onze buurgemeenten, enkele exemplaren van Doopsgezind nl, folders en actuele nieuwsbrieven van diverse organisaties, berichten over cursussen en gemeenteactiviteiten bij ons, maar ook elders. Er ligt regelmatig 6

7 Ouderenreis 2015 naar Zeddam Als reiscommissie zijn we druk met de voorbereidingen van alweer onze 8e vakantieweek. We hopen ook dit jaar weer vele ouderen een fijne week te bezorgen, waar we natuurlijk zelf ook erg van genieten. Dit jaar gaan we weer naar Zeddam, gelegen in het mooie Montferland in de Gelderse Achterhoek. We waren hier in 2010 ook al op vakantie, toen in de warmste week van het jaar. Een geliefde plek om weer naar terug te gaan, wat zowel geldt voor het hotel als voor de omgeving. We verblijven van 11 t/m 18 juli in Hotel Ruimzicht. U kunt daar volop genieten en er zijn verschillende mogelijkheden om er op uit te gaan. We hebben al een aantal leuke uitstapjes met de bus vastgelegd en we buigen ons natuurlijk ook over de fietsmogelijkheden en de andere programma s. Daarvoor zijn we o.a. in spannende afwachting van het nieuwe kampthema van de Binding waar we ieder jaar graag gebruik van maken. Daarnaast is er voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en hopelijk kan dat dit jaar ook weer in de ruime tuin om het hotel. Is uw belangstelling gewekt of kent u iemand die graag mee zou willen, laat het ons dan even weten! Ook als echtpaar bent u van harte welkom. Wij hebben er als commissie al weer heel veel zin in! Op naar Zeddam! Met vriendelijke groet, mede namens Elise, Loes, Margo en Yvonne. Jaap van Leeuwen ( / informatie over de projecten die we financieel steunen. U vindt o.a. - het boekje Dopers Leven, dat uitgegeven is door de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg t.g.v. het 400-jarig bestaan. - informatie over Menno Koor Holland - informatie over een groepsreis naar het Doopsgezind Wereldcongres in Amerika. Kleding- en speelgoedbeurs Op zaterdag 28 maart vindt van uur de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs plaats in de Bindingzaal. De opbrengst van de kledingbeurs is dit jaar bestemd voor: Kleding in het Kinderhuis Kinkole Kinshasa in Congo Iets buiten de miljoenen stad Kinshasa (DR Congo) geschiedt een wonder: het Kinderhuis Kinkole vangt 120 straatkinderen op die óf zo van de straat óf uit de gevangenis komen. Kinkole is in staat hen, behalve huisvesting en voedsel, een heropvoeding te geven met aansluitend een reclasseringsprogramma, ondersteund door basisonderwijs. Het betreft jonge delinquenten en kinderen die door hun ouders in de steek zijn gelaten en die geleerd hebben op straat te overleven in het gewelddadige Kinshasa in DR Congo. Ze moesten wel vechten en stelen. Het is een wonder dat in de loop der jaren bijna alle opgenomen kinderen na 2 jaar, met goede kansen op een eerlijk bestaan, in de burgermaatschappij konden stappen, al dan niet ondersteund door hun familie. De opbrengst van de Kledingbeurs 2015 van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer is bestemd voor de aanschaf van nieuwe kleding voor de kinderen. Een investering die lang niet ieder jaar kon worden gerealiseerd. Samen met de OSA (Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer) kunnen de kinderen hopelijk dit jaar eindelijk weer eens in het nieuw worden gestoken. Heeft u kleding, schoenen, tassen, speelgoed enz. b estemd voor verkoop op de kledingbeurs, dan kunt u deze inleveren op één van de volgende dagen: Zondag 22 maart vóór de kerkdienst Woensdag 25 maart uur Donderdag 26 maart uur Vrijdag 27 maart uur Uiteraard bent u 28 maart van harte welkom om te komen shoppen in onze winkel. Moeders, vaders, opa s en oma s, sla uw slag en steun daarbij het Kinderhuis Kinkole! Graag tot dan, de koffie en thee staan klaar! Het kledingbeursteam 7

8 Pasen betekent voor mij... In deze nieuwe rubriek hebben we een aantal mensen in de gemeente gevraagd om hun mening. We hebben geprobeerd jong en oud het woord te geven. Jeltje Adema: Pasen heeft voor mij veel te maken met een blijde herinnering. Het doet me namelijk elk jaar weer terugdenken aan de tijd dat we met de Westhillkinderen het paasspel De kinderen van Jeruzalem, van ds. Modderman speelden in de stille week. Zes weken tevoren begonnen we met oefenen van de liederen en de drie stoeten (Palmpasen, Goede Vrijdag en Pasen). Door dat vele oefenen zitten de woorden van deze liederen er nog helemaal in en komt er altijd als ik ze zing iets van de sfeer van deze week terug. Alle woorden moesten ook door de kinderen uit het hoofd gezongen worden, anders kon je niet lopen in de stoeten. Ze moesten eerst goed uitgelegd worden, want behalve uit Kinderen van een Vader waren er ook liederen bij uit de Doopsgezinde Bundel. Ik weet dat velen die meegedaan hebben ze nog kennen. De engelen zongen o.a. Jezus leeft en wij met Hem. En de kinderen zingen aan het eind op het podium over Jezus Hij heeft door de nacht ons het Licht gebracht. En geloof me van dat Licht waren we op dat moment, met al die blijde kinderen, getuige. Dat overwinnende licht is voor mij Pasen. Hoe je verder de opstanding met je verstand moet benaderen weet ik niet. Maar voor is mij Pasen, dat er van Gods wege in Jezus in zijn leven, lijden sterven en opstanding iets gegeven is, dat ons tot vandaag de dag inspiratie, kracht en vreugde wil geven om zo ons geborgen te weten in Zijn liefde. Goede Pasen. Rie Eveleens Nieuwkoop: Pasen betekent voor mij. Vreugde, een nieuw begin, nieuw leven, bevrijding. Maar niet zonder te beleven, elk jaar weer, wat er aan vooraf ging. Het lijden van Jezus in zijn laatste dagen en zijn kruisiging. Het besef dat Hij wist wat zou gaan gebeuren. Het besef dat Hij ook gewoon een mens was, met angst, en tot God bad: laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar daarna ook weer: Maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Het moment dat het zó donker werd Maar Jezus is opgestaan! Daarná kan ik Pasen vieren. Barbara en Cees Eveleens: Zonder Pasen geen Kerstmis dat is een kreet die Barbara altijd is bijgebleven. Als je er over nadenkt lijkt dit wel te kloppen maar waar het kerstfeest bij velen tot de verbeelding spreekt, brengt Pasen ons in verwarring. Het beeld en de verhalen van de vervolging van Jezus zijn in deze tijd nog actueel en begrijpelijk. Zijn opstanding is aan de andere kant moeilijk te bevatten. Met Pasen vieren wij iets wat niet goed te begrijpen is maar wij voelen iets wat wel te begrijpen is. Dat gevoel proberen we te omschrijven. De opstanding was een voorzichtige start van de eerste gemeentes, van de brieven van Paulus die vandaag nog zo veel te zeggen hebben, van de indrukwekkende verhalen van Jezus en zijn volgelingen en tenslotte ook de basis voor onze gemeente. Pasen is het begin en roept in ons een mengeling van gevoelens op; mystiek, vergeving, nieuw leven en (on)geloof! Marleen Zandvliet- van Leeuwen: Een goede vraag, waarbij ik wel even na moest denken. Pasen betekent voor mij tegenwoordig een werkweekend (dan Pinksteren vrij), gourmetten met de ene familie en paas brunchen met de andere, even gezellig op bezoek bij de oma s etc. Stil staan bij de betekenis en het verhaal van Pasen doe ik eigenlijk alleen tijdens het kijken van the Passion op tv. Maar na jarenlange Westhill ervaring kan ik natuurlijk nog wel iéts meer vertellen. Ik heb het verhaal van Jezus, zijn laatste maal, de kukelende haan, de kruisiging met enorme spijkers en de weggerolde kei op herhaling aangehoord vroeger. Eerst op school, daarna op de zondagschool. Elk jaar weer. En later ging ik het zelf voorlezen op de Westhill. Het verhaal wat me het meest is bijgebleven, is een paasverhaal over nieuw leven. Over het voorjaar, waarin de natuur aan nieuw leven begint. Takken die nieuwe knoppen maken, lammetjes in de wei enzovoorts. Dat werd voorgelezen in de Bindingzaal tijdens een paasontbijt van de Westhill aan een grote tafel met zelfgemaakte broodhaantjes, matses en paaseieren. Het moet een goed verhaal zijn geweest, want het heeft meer indruk gemaakt dan het verhaal over Jezus. Pasen betekent voor mij nieuw leven. Eindelijk voorjaar! Voor de volgende keer is de stelling: Pinksteren betekent voor mij Wilt u hier een kort stukje over schrijven, graag! U mag het mailen aan Kringwerk Kring Zorgcentrum We waren bijeen op 26 januari. Onverwacht in het zaaltje op de derde verdieping. Dus een aantal moest van de 2e naar de 3e verdieping verhuizen. Dat kostte tijd, dus begonnen we later. Daar zr. Mieke Hennus uit Haarlem, die tijdelijk onze zieke ouderenpastor Ellen vervangt, deze dag niet beschikbaar was, werd de kring geleid door ondergetekende. De kaars (die er dus niet was), bemoediging en gebed werden omgeven door het lied Het leven is een krijgsbanier. Daarna verdiepten we ons in het donkere verleden van de latere Middeleeuwen. Hoe er steeds bewegingen waren die de Algemene Kerk wilden zuiveren van ongerechtigheden. En hoe via de Waldenzen, de wever- Lollarden, de Moderne Devotie (Geert Grote) en het Christelijk Humanisme van Erasmus uiteindelijk de Reformatie van Luther en later Calvijn ontstond. Waarbij de Wederdopers een radicalere ombuiging voorstonden, 8

9 los van overheden. En dat de daaruit voortvloeiende vervolgingen (zie de Martelaarsspiegel) mensen op de vlucht bracht, onder andere naar Polen. En van daaruit weer naar Oekraïne. En hoe juist vanuit deze historische scharnierpunten de Dopers zich over de wereld verspreidden. Na gebed en voorbeden zongen we nog De winden Gods. Ik had de opmerking de vorige keer van één van de deelneemsters goed in m n oren geknoopt: het hele verhaal op papier, zodat ieder het thuis nog eens na kon lezen. Een fijne middag!! Jan Broere sr. Kring Elia Op 28 januari kwamen we als kring bij elkaar met op het programma Pelgrimage van gerechtigheid en Vrede. Dit onder aanvoering van Ans en Liesbet. De laatste herinnerde ons aan het bezoek van Kees Nieuwerd, een paar maanden geleden, aan onze Gemeente. Kees Nieuwerd heeft in november 2013 deelgenomen aan de Vergadering van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid Korea. Hij lichtte toe dat ze het genoemde thema de komende zeven jaar als speerpunt willen maken van de aangesloten kerken. En dan praten we over 550 miljoen gelovigen. Met behulp van een aantal vragen hebben we in groepjes ideeën met elkaar uitgewisseld en er later met z n allen over gediscussieerd. Een greep uit de vragen: Wat is een pelgrimage? - Wat betekent gerechtigheid en vrede? -Hoe kan je anderen over de pelgrimage inspireren? -Wie gaat er met je mee? -Waar wil je je oprichten? Ons idee was om een doel te formuleren en een stappenplan te maken. Er was echter zoveel te bespreken dat we t programma de volgende kringavond af gaan maken Marijke had een sfeervol filmpje op youtube gevonden. Op een plein, ergens in Spanje begon één muzikant Alle Menschen werden Brüder te spelen met één toehoorder. Aan t eind stond het hele plein vol met muzikanten en een grote groep zangers. Een mooie afsluiting en zoals gewoonlijk hebben we genoeglijk met elkaar nagepraat. Ineke van Dam In memoriam Br. Carolus Bernardus Zuijderhoudt Op 26 november overleed Carolus Bernardus Zuijderhoudt in de leeftijd van 93 jaar. We namen afscheid van hem op 3 december vanuit de Doopsgezinde Gemeente. Br. Zuijderhoudt is na een lang leven van trouw en liefde en toewijding voor de mensen die hem liefwaren rustig ingeslapen. Het was voor hem de laatste jaren een grote vraag waarom hij zo oud was geworden. En waarom hij zo lang in ons midden mocht verblijven. Bij zijn kinderen en familie, bij zijn vrienden en bekenden. Tot op hoge leeftijd was hij begaan met een ieder. En heel helder van geest. Hij volgde het wel en wee van de wereld in de krant, en luisterde de kerkdiensten thuis af. En hij bleef op de hoogte van lief en leed van de mensen om hem heen. Caak leefde uit een sterk geloof en heel liefdevolle benadering van mensen. Hij werd niet boos als mensen hem onvriendelijk benaderden, maar bleef rustig en vriendelijk. Hij veroordeelde mensen nooit, een zachtaardig mens. Wel leefden in hem vragen over het waarom en het hoe van het geweld en de pijn dat de ene mens de ander aan kan doen. Hij was sterk begaan met het lot van mensen in de wereld. In het gezin was een innige liefde voor elkaar. Voor Coby, zijn vrouw en zijn kinderen. Het was een sterke en hecht huwelijk, ze werkten allebei hard. Coby in de drogisterij in de Hadleystraat en Caak als boekhouder. Ondanks hun drukke werkzaamheden vonden ze tijd om met de kinderen allerlei leuks te gaan doen. In de afscheidsdienst spraken zijn kinderen en verdere familie en vrienden. Ook lazen we de tekst over de liefde van God uit 1 Korinthiërs 13; Geloof, hoop en liefde. Na de afscheidsdienst brachten wij hem naar zijn laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Aalsmeer. Hij ruste in vrede. Liesbet Geijlvoet 9

10 Kring Ruth Op 15 januari hadden we bij kring Ruth een bijzonder interessante avond, verzorgd door Gert Karssing, de man van Willy. Het thema was: Vergrootglasogen, van wildernis naar oase. met planten uit de natuur en in 7 jaar uit konden groeien tot een waar paradijsje met een keur aan planten en bloemen. Door deze begroeiing hebben ook vogels, kikkers, salamanders, libellen en veel soorten insecten hun weg naar de tuin gevonden. In de pauze konden we nog mooie foto s bekijken en het boek bewonderen dat Gert geschreven heeft. Na deze boeiende lezing sloot Gerda Stieva de avond af. Anke Spaargaren Al van jongs af aan heeft Gert de natuur a.h.w. door een vergrootglas bekeken en zo de grote verscheidenheid aan planten en dieren in de natuur leren zien. Zijn liefde voor de natuur sprak uit het enthousiaste verhaal dat hij vertelde over de vijvertuin achter hun huis aan de Oosteinderweg. Het begon met een braak liggend stukje grond waarin Gert meteen grote mogelijkheden zag voor het realiseren van een paradijsje. Voor het zover was moest er eerst veel puin geruimd en graafwerk verricht worden. Er ontstond een grote vijver gevuld met slootwater. Vervolgens liet hij aan de hand van prachtige foto s zien hoe de vijver en de omringende tuin beplant werden Voor de kringavond van 19 februari had het kringbestuur zich verdiept in het boeddhisme, een geestelijke stroming, die ongeveer 2500 jaar geleden in het huidige Nepal is ontstaan. Ook hier een bijzonder geboorteverhaal: wijze mannen bezoeken de koningin en voorspellen haar dat zij een bijzonder kind zal baren, dat een groot leider zal worden. Haar zoon, prins Siddharta, groeit in weelde op aan het hof. Van de buitenwereld heeft hij geen weet. Maar het luxe leven bevredigt hem niet. Hij gaat weg en wordt geconfronteerd met de noden in de wereld. In verbondenheid met de natuur en via meditatie gaat hij op zoek naar de zin van het leven. Hij wordt de Boeddha, een voorbeeld voor zijn volgelingen. Het streven is het leven te accepteren zoals het is, te zoeken naar innerlijke vrede om zo uiteindelijk het nirwana (hoogste staat die door de mens bereikt kan worden) te bereiken. Het was een boeiende avond, mede door de mooie BBCdocumentaire The Buddha & Seven Wonders of the Buddhist World, die na de pauze vertoond werd. Hanneke Niermeijer In memoriam Br. Frans Janssens Op 24 januari overleed br. Frans Janssens, in de leeftijd van 68 jaar. Op 29 januari namen wij afscheid van hem vanuit de Doopsgezinde Gemeente. Br. Frans was een betrokken lid met een sterke mening. Hij dacht mee en sprak mee over uiteenlopende zaken in de Gemeente. Hij hield hierbij sterk de traditie in ere, omdat hij een man was van historie. Dit sprak ook uit zijn betrokkenheid bij Oud Aalsmeer en de Historische Tuin waar hij zich inzette voor het behoud van de geschiedenis van het dorp. Verder was hij geïnteresseerd in oude pijpen die hier in de omgeving natuurlijk ook vaak worden opgegraven. Frans is als jonge man als Trainee van de MCC een jaar in de VS geweest. Dit heeft zijn leven sterk gevormd. De liefde voor dit continent sprak uit de vele reizen die hij daar maakte en de bloemenexport die hij daarnaartoe opzette. Ook de contacten met de Mennonites in de VS en Canada die hij onderhield op zijn reizen. Twee weken voordat hij als trainee wegging, ontmoette hij weer zijn klasgenoot Tony van der Stroom. Een jaar lang hebben ze elkaar geschreven. Toen hij terugkwam ontdekten ze hoe goed ze het met elkaar konden vinden. Ze trouwden en kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen. In de rouwdienst kwam het gevoel voor traditie en historie naar voren in de keus van de liederen en de Bijbeltekst waar Menno Simons veel waarde aan hechtte. Over het ene fundament, Jezus Christus. Verder sprak een bestuurslid van Oud Aalsmeer, waarvan hij net een week daarvoor afscheid had genomen uit het bestuur. En ook een goede vriendin van de familie sprak. Na de kerkdienst werd de plechtigheid voortgezet in het crematorium Haarlemmermeer. Daar spraken de kinderen en een bestuurslid van de Pijpelogische Kring Nederland. Daar namen we afscheid van br. Frans Janssens. Dat hij mag rusten in Gods hand. Liesbet Geijlvoet 10

11 Shalom Donderdag 12 februari. Wim verzorgt deze avond. We krijgen een opdracht. Op de tekening staat een soort wip met steentjes, die is in evenwicht en een tweede met ballen die uit balans is. Dat is meteen de vraag. Een leven in balans en een leven uit balans. Opdracht: teken jouw weegschaal, in hoeverre is jouw leven in balans. We proberen woorden te vinden bij de gewichten zoals verplichtingen, familie, sport, muziek, ziekte, gewoontes enz. enz. Zo kunnen we kijken of je leven in balans is. Niet voor iedereen is dit het geval. Trouwens in je leven zal je vaak wippen! Schiet de balans uit het evenwicht. Interessant om er met elkaar over te praten. Na de pauze behandelen we 50 jaar Shalom wat we dit voorjaar gaan vieren. We kijken terug, hoe was het, hoe begon het, wat waren de belangrijkste momenten? Hoe belangrijk is Shalom voor mijn Levensvreugde? We vullen ook een lijstje met woorden in, wat we vinden passen bij Shalom. Sociaal, bourgondisch, milieubewust, eerlijk en nog veel meer. Bij het ophalen van de herinneringen komen de lachsalvo s. We hebben het leuk gehad en we zien de toekomst ook al worden we ouder en ouder, met vreugde en vertrouwen tegemoet. Donderdag 5 maart kwam de heer Wim Roodenburg vertellen over Aalsmeer vroeger en nu. Aan de hand van oude foto s konden we zien hoe Aalsmeer veranderd is. Oude foto s, soms wel van Er is weinig over, het laatste plaatje toonde hoe de situatie nu is. De Aalsmeerders onder ons kon nog veel herinneren. Er werd alleen het dorp behandeld in een sneltrein vaart. Soms was het lastig te oriënteren, van welke kant werd de foto nu genomen bijv. in de Zijdstraat? We vonden de veranderingen niet allemaal ten goede. Leuk om te zien, dat wel. Ineke van der Stroom Middagzusterkring Op donderdagmiddag 12 februari 2015 was de heer Ernie Wesselius te gast. Hij vertelde op boeiende wijze over het Boekhuis. Voor Ernie was het een leven tussen de boeken, op jonge leeftijd ging hij al met zijn vader mee naar boekenbeurzen om zo het vak en alle kneepjes daarvan onder de knie te krijgen. Hij had wat oude boekjes meegenomen o.a. zijn eerste boekje dat zijn moeder hem vaak voorlas en voorzong: Het regent het zegent : met allerlei kinderliedjes van vroeger. Voor de dames heel herkenbaar, ze zongen het zo mee. Hij vertelde over allerlei schrijvers die hij ontmoet had, hoe belangrijk de media is voor het verkopen van boeken. Regelmatig werden door verschillende schrijvers lezingen gehouden. Hij vertelde over zijn werk in het pastoraat nadat hij gepensioneerd was. Samen met zijn vrouw heeft hij verschillende projecten opgezet o.a. het caravanproject voor jongeren, de Eetclub voor mensen die zich eenzaam voelen, hij draait mee met de weekafsluitingen in het Zorgcentrum Aelsmeer. Tot slot speelde hij op de piano een medley van melodieën waaronder het favoriete lied van zijn vader Ik voel de Winden Gods vandaag. Hij sloot af met een mooi gedicht, geschreven door zijn vader. Een gedicht geënt op het lied Ik voel de Winden Gods vandaag. Het was een waardevolle middag en de dames togen zeer tevreden huiswaarts. Anneke Eveleens Kring Mijdrecht Op 2 februari kwam de kring voor de tweede keer dit jaar bijeen bij Anneke Visser in de Watertuin in Wilnis. Deze avond werd verzorgd door Wim van Leeuwen. Hij verraste ons met een zeer originele diaserie over schilderijen van de blinde schilder, Esref Armagan, die ziet met zijn handen. Aanvankelijk wisten wij niet dat de schilder blind was en moesten wij raden wat de diverse schilderijen voor indruk op ons maakten. Aan het einde van de diaserie waren wij zeer verbaasd dat een blinde schilder zulke prachtige kleurrijke schilderijen kon maken. Esref Armagan is een blind geboren schilder van Turkse afkomst. Hij schilderde met zijn vingers met olieverf en liet deze volledig drogen voordat hij weer een nieuwe kleur aanbracht. Deze unieke methode wordt gebruikt, zodat de kleuren niet door elkaar heen vloeien. In 2008 hebben twee onderzoekers in Harvard ontdekt hoe het kon dat Esref zo kan schilderen. Met behulp van scans zijn zij er achter gekomen, dat de hersenen bij Esref tijdens het schilderen dezelfde functies vervulden als bij ziende mensen. Het was een boeiende avond. Ans Goezinne-Oud In maart was de bijeenkomst bij Coby Beeker. Ans opende met het voorlezen van gezang 173, daarna bespraken Anneke en Vera het boek van Jaap Scholten De wet van Spengler. Het boek beschrijft een industriële familie uit Twente. Het gezin, bestaande uit vijf zonen, woont in een katholieke omgeving in het zuiden van Nederland. Ze leven in armoede en worden niet geaccepteerd door 11

12 de omgeving. De vader is ziek. De jongens worden op een gegeven moment naar hun grootouders gestuurd. Het gezin vestigt zich weer in Twente waarna hun vader sterft. De grootouders spelen een belangrijke rol in hun leven. De grootvaders zorgen voor mannelijke activiteiten zoals jacht en timmeren. De zonen maken later carrière en zwerven uit over de wereld. Als de oudste van hen kanker krijgt keren de anderen terug naar het grootouderlijk huis voor de begrafenis van de oudste zoon. De avond had een open einde en het napraten was zeer geanimeerd. We zijn Anneke en Vera dankbaar voor de vele boeken die ze hebben gelezen voor dat ze tot dit boek hebben besloten. Ze raden ons aan om ook de Gouden horizon van Jaap Scholten te lezen over de opkomst en onder gang van de industrie in Twente. Joke Jansen - Schillhorn van Veen Van de kerkenraad Bericht over onze werkers De kerkenraad wil u graag op de hoogte brengen van het nieuws omtrent onze werkers in onze Gemeente: Ds. Liesbet Geijlvoet zal vanaf 12 april met studieverlof gaan voor 3 maanden. Aansluitend neemt zij haar vakantie op. Dat betekent, dat zij van 12 april tot 14 augustus niet aanwezig zal zijn. Voor vervanging zal worden gezorgd. Met pastorale en andere vragen kunt u terecht bij zr. Marry Maarse en bij zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder. Het gaat redelijk goed met Ellen van Houten, zij is flink aan het revalideren. Maar het herstel kost tijd, dus zal zij in de komende tijd nog niet in staat zijn haar werk op te pakken. Bij de kring Zorgcentrum wordt zij vervangen door zr. Mieke Hennus van de Doopsgezinde Gemeente IJmond. Indien gewenst, kunt u voor overige zaken contact opnemen met zr. Marry Maarse of zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder. Onze Zin-kweker, Franka Riesmeijer, heeft na afloop van haar 1e jaarcontract op 15 maart, een tweede jaarcontract aangeboden gekregen en aanvaard. Wij zijn blij, dat zij een volgend jaar onze Zin-Inn activiteiten zal organiseren. De 2e opdracht, die de kerkenraad haar gegeven heeft, is het zoeken naar aansluiting bij de jarigen in en om onze Gemeente. Dat kan zij niet alleen! Hulp van ouders/ grootouders/buren van deze middengroep is welkom bij het kennismaken met deze mensen. Praat u er eens met Franka over, zij vertelt u wat de bedoeling is. Br. Jan Broere jr. legt met ingang van 1 juli op eigen verzoek zijn werkzaamheden als Westhill-werker neer. Hij wil meer tijd besteden aan zijn andere werk, het lesgeven op school. Op zondag 21 juni zullen wij een uitgebreid afscheid met hem vieren om hem te bedanken voor 10 jaar inzet voor onze Gemeente. Zet de datum alvast in uw agenda! Meer informatie: zr. Nelleke de Graaff en zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder. Naar aanleiding van het vertrek van br. Jan Broere jr. heeft de kerkenraad besloten verder te willen gaan met het organiseren van activiteiten voor de jeugd, al dan niet in Westhill-vorm. Dat betekent dat er een vacature ontstaat. Bent u degene, die hier ideeën over heeft en mee wilt denken over de toekomst en plaats van de jeugd in onze Gemeente, neem dan contact op met zr. Miekje Hoffscholte-Spoelder. Miekje Hoffscholte-Spoelder Voorjaarsledenvergadering De voorjaarsledenvergadering zal op donderdag 23 april plaatsvinden in de kerkzaal. De stukken zult u t.z.t. ontvangen, maar de datum kunt u alvast noteren. Als u de stukken digitaal wilt ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan Marnel de Haan, via Uit de kerkenraadsvergadering van 26 januari In haar opening leest Marry Maarse een nog altijd bijzonder en inspirerend gedicht uit 1927 voor van Max Ehrman: Desiderata. Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. Wees jezelf. Heb vrede met God. Houd vrede met je ziel, wees voorzichtig en streef naar geluk. - Op 12 januari zijn op uitnodiging van Liesbet Geijlvoet en Mieke Maarse onze lekenpredikers bij elkaar geweest. Onder meer het vredesmoment en voorbedeboek in de dienst en een in september op te zetten lekenpredikerscursus in NHDS-verband zijn besproken. Wensen en ideeën voor de invulling daarvan zijn geïnventariseerd. - Marry Maarse is namens de kerkenraad aanspreekpersoon geworden voor het pastoraat en bloemenlijst. - De commissie Vrienden heeft met het afronden en goedkeuren van de notitie Vrienden in de Gemeente haar taak vervuld en verzoekt opgeheven te worden. De kerkenraad bedankt de commissie hartelijk voor hun belangrijke bijdrage. - Het voorstel van Tabitha voor het 40-dagenproject: Vluchtgararage en noodpotje worden besproken en goedgekeurd. - Franka Riesmeijer licht de concept-opdracht voor de Programmacommissie toe. Hiermee komt duidelijkheid over doel, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden voor de commissie bij de ontwikkeling en uitvoering van de Zin-Inn-activiteiten. - De kerkenraad is blij met de tijdelijke invulling van de redactie door Ellen Piet en Carla Jooren. Opvolging heeft de aandacht. - Mieke Maarse, onze vertegenwoordiger naar de gemeente Aalsmeer doet een oproep voor opvolging van de huidige afgevaardigde Dini Wentzel, in de WMO-raad, namens de Aalsmeerse kerken. Mariska de Graaf 12

13 Gemengde berichten De dopersen en hun religiositeit Op woensdag 8 april a.s. van uur vindt er in Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl een bijzondere themabijeenkomst plaats, voorbereid door het drietal doopsgezinde theologen Tjalling Kindt, Wieteke van der Molen en Bart Santema. Als thema is gekozen voor: Pasen. En dan? Wat zijn vandaag de religieuze prikkels die de doperse gemeenschap onderscheidend houden? Of is de aansluiting daarmee verwaterd? In de informele sfeer van Dopersduin zullen de belangstellenden met elkaar in dialoog gaan. Opgaven vóór 1 april via de Doopsgezinde Gemeenten in de Ring Noord- Holland-Noord òf eventueel naar telefoon Poster Bijbelverhalen In juli reist een groep van veertig jongeren af naar het Doopsgezind Wereldcongres in Amerika. Om deze reis betaalbaar te houden, zijn er diverse acties om geld in te zamelen. Zo kunt u bijvoorbeeld een kleurrijke poster kopen. Op deze poster zijn vijftig Bijbelverhalen te zien. U kunt de poster bestellen voor 10,- via nl, via Marnel de Haan, dgaalsmeer.nl of via de intekenlijst op de kerktafel. De opbrengst gaat naar de jongerenreis. In juni kunt u de bestelde poster ophalen in de kerk. U ontvangt dan ook een lijst van de verhalen die in de tekening zijn verwerkt. De poster is 30x40 cm. Boekje Passiewoorden van Janneke Nijboer Ds. Janneke Nijboer, o.a. dominee en pionier in Noordwijk bij project Windkracht 3pt0 van de PKN-Gemeente, schreef het nieuwe boekje Passiewoorden. Janneke is voor sommige mensen een bekend, twee jaar geleden begeleidde zij de beleidsavond van kerkenraad en geestelijke leiding. Het meditatieve werkboekje plaatst de zeven kruiswoorden van Jezus in een ander perspectief. Het boekje is te bestellen via Boekhuis Aalsmeer of via en ligt ter inzage op de kerktafel. Inspiratiedag 2015 Connected op 18 april in Utrecht Ontmoeting en inspiratie, herkenning en verrassing over de grenzen van de eigen organisaties heen: dat zijn de vaste ingrediënten van de vierjaarlijkse vrijzinnige beraadsdag. Organisatoren zijn de Vrijzinnigen, VVP, Doopsgezinden, Remonstranten en voor het eerst ook het Apostolisch Genootschap. De dag krijgt een nieuwe naam Inspiratie 2015 en vindt plaats in de Jacobikerk in Utrecht. Het thema van Inspiratie 2015 is Connected. Waaraan verbind je je verhaal? De kernvraag van de Inspiratiedag is: aan welk grotere Verhaal verbind ik mijn persoonlijke verhaal? Waarom, waartoe en hoe? Aan de dag werken mee: Cabaretière Sara Kroos, Hoogleraar sociologie Christien Brinkgreve en Willem Pekelder, televisierecensent van het dagblad Trouw. s Middags zijn er verschillende workshops. Zie voor de meest actuele informatie: Van de binding Even voorstellen... Vanaf 25 maart zal Lenneke Heijjer van zwangerschapsverlof gaan genieten. In de laatste bestuursvergadering van de Binding is besloten dat Inez Hallawas haar in deze periode zal vervangen. Namens het bestuur wensen wij Inez een hele leuke en nuttige tijd toe bij de Binding. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit met elkaar samen gaat lukken. Hieronder stet Inez zich voor. Ik woon in Hardenberg en ben de trotse moeder van zoontje Aiden die dik 1,5 jaar is. Ik heb een opleidingsachtergrond in de sociale academie hoek en later heb ik dat aangevuld met een management opleiding. Mensen inspireren mij en ik draag graag bij aan persoonlijke- en professionele groei. Meestal krijg ik terug dat ik in het begin soms wat overdonder maar vanuit kwetsbaarheid, helderheid en aandacht wel positieve beweging creëer. Ik hou van open communicatie, alles mag gezegd worden zolang dat op basis van respect gebeurd. Ik hoop een goede bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in en om de Binding en zo Lenneke goed te vervangen. De ontvangst van (een deel van) het bestuur was warm en hartelijk en dat spreekt mij aan. Ik zal m n best doen om met mijn ervaring en kunde goede dingen te brengen en ik hoop dat we naast serieus hard werken ook plezier met elkaar gaan beleven. Met vriendelijke groet, Iñez Hallewas Het Bindingkoor jubileert (2) Op zaterdag 30 mei viert Het Bindingkoor haar 50-jarig bestaan met een groots jubileumconcert, maar dat staat vast al in uw agenda. In de afgelopen 50 jaar werd het Bindingkoor door verschillende dirigenten geleid. Drie van hen hebben hun sporen duidelijk achter gelaten: Gerard van Hulst (in het vorige Levenslicht besproken), Herman Rouw en de huidige dirigent Henk Trommel. Na Gerard van Hulst werd, na enkele kortdurende dirigentschappen, Herman Rouw dirigent van het koor. Herman bracht zijn eigen muziek mee, geïnspireerd door de studentenekklesia. Diverse muziek van Antoine Oomen en Tom Löwenthal 13

14 op teksten van Huub Oosterhuis werden in het repertoire opgenomen. Kerst- en zomerconcerten werden gegeven en uitstapjes naar andere lokaliteiten kwamen ook aan bod, zoals optreden in de Bijlmergevangenis. Een van de hoogtepunten vormde in 1998 de Binding theaterproductie Scrooge waarbij het koor een grote rol had en voor de verandering alles uit het hoofd zong en zelfs acteerde. Herman Rouw is 17 jaar dirigent geweest van het koor. Namens de jubileumcommissie, Marlies van Leeuwen KRONIEK Adreswijziging - verhuisd: Per 15 februari 2015: Zr. Gea van der Schilden-Root, van Oosteinderweg 205A naar Oosteinderweg 205F, 1432 AS Aalsmeer Per 1 maart 2015: Zr. Lyda Zondag-Koningen, van Op de Klucht 18, 1422 KT Uithoorn naar Legmeerdijk 2D, 1187 ND Amstelveen, tel dagen veertig dagen word ik steeds meer mens met nieuwe aandacht voor elkaar stapvoets de dagen door met als wens te blijven groeien als het voorjaar veertig dagen wacht ik en jij op Hem die wist te leven om tegen alle tij zichzelf te blijven geven veertig dagen wil ik verstillen ver van lawaai en los van wat moet mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen stil stil stil doet heel een wereld goed veertig dagen vasten leren opdat mijn leven duurzaam wordt omdat gevraagd wordt, in te keren consu minder op mijn bord veertig dagen wil ik weer bezinnen om straks te kunnen stralen als het eerste licht dat Zin en richting geeft. Diep van binnen groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht. Hedi Hegeman Jubilea: 21 mrt. 2015, Mevr. E. Nap en dhr. F. Maarse, Primulastraat 45, 1431 TG Aalsmeer, 30 jaar getrouwd. 17 april 2015, Mevr. J. Hofman en dhr. N. Zekveld, Baanvak 85, 1431 LJ Aalsmeer, 30 jaar getrouwd. 20 april 2015, Fam. De Boer-Kooij, Uiterweg 89, 1431 AC Aalsmeer, 55 jaar getrouwd. Geboren: Op zondag 22 februari is Noor Lies Katrien geboren, dochter van Mariska van Leeuwen en Bob van der Laarse; kleindochter van Wim en Marlies van Leeuwen-Visser, achterkleindochter van zr. Visser-Alderden en mw. van Leeuwen-Stolker. Overleden: Op 24 januari 2015 is overleden br. Frans Janssens, echtgenoot van Tony Janssens-van der Stroom, in de leeftijd van 68 jaar. Op 24 januari 2015 is overleden br. Cornelis van der Zwaard, weduwnaar van zr. Guurt Schouten, in de leeftijd van 93 jaar. Op 28 januari 2015 is overleden zr. Maria Spaargarenvan der Pol in de leeftijd van 80 jaar. Op 10 februari 2015 is overleden mevr. Greta Poldervaartvan der Laarse, vriendin van de Gemeente, weduwe van Dammes Hendrik Poldervaart, in de leeftijd van 90 jaar. Op 11 maart 2015 is overleden mw. Martina Licht, in de leeftijd van 84 jaar. 14

15 BEDANKT Dank, dank, voor de vele uitingen van medeleven, ontvangen na mijn onfortuinlijke val tijdens de ijzel van 3 februari waarbij ik een heup brak. Gelukkig is de operatie goed verlopen en het herstel daarna, gaat voort. Van alle kanten kwamen er kaarten (met telefoonnummers erbij bellen hoor als je iets nodig hebt ), bezoekjes, bloemen enz. En zelfs is er spontaan een nieuwe vorm van hulpverlening in onze Doopsgezinde Gemeente ontstaan, doordat een zuster voor mij kwam koken en we daarna gezellig samen gegeten hebben. Hartverwarmend en uitstekend voor het herstel. Iedereen die zich aangesproken voelt: heel hartelijk dank! Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en mailtjes die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie. Het gaat erg goed en hoop weer snel bij de quiltgroep en de Ruthjes te verschijnen. Jannie Eveleens Annie Tas Lieve mensen, Wat een verrassing toen Gerda Stieva ons een boeket kwam brengen namens de Doopsgezinde Gemeente. Ook de kaart van Hennie met de mooie woorden en het prachtige gedicht. Het heeft ons ontroerd. Heel veel dank. Groet, Jan en Ank Alderden Blij verrast was ik door de vele vele kaarten die ik ontving na mijn ongelukkige val en tijdens mijn verblijf in de Groenelaan. Het was hartverwarmend om te merken dat er zoveel mensen aan je denken en met je meeleven. Mijn hartelijke dank hiervoor. Ik was er erg blij mee. Hartelijke groet, Jopie Kniep Veuger Wij willen graag bedanken voor de vele kaarten met lieve en opbeurende woorden die wij de afgelopen maanden hebben ontvangen. De vele bezoekjes, de aandacht, de bloemen, het doet je enorm goed om te ervaren dat in moeilijke en spannende tijden zoveel mensen met je meeleven. We zijn hier dankbaar voor en we zijn blij dat we deze periode positief mogen afsluiten. Hartelijke groet van Lena en Alderd Vreken. Wij willen graag bedanken voor de vele kaarten met lieve en opbeurende woorden die wij de afgelopen maanden hebben ontvangen. De vele bezoekjes, de aandacht, de bloemen, het doet je enorm goed om te ervaren dat in moeilijke en spannende tijden zoveel mensen met je meeleven. We zijn hier dankbaar voor en we zijn blij dat we deze periode positief mogen afsluiten. Hartelijke groet van Lena en Alderd Vreken. Graag wil ik u bedanken voor de bloemen en kaart die ik mocht ontvangen van de kerk. Ook de velen kaarten bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis. De operatie is goed geslaagd, daar ben ik erg dankbaar voor, ik ben op de goede weg. Ook willen we iedereen bedanken voor de kaarten en brieven die we kregen na het overlijden van Frans, het is een groot gemis. We krijgen de kracht om dit te dragen, al is het vaak moeilijk. Nico en Tonie Kooij Janssens Jaap, Rob en ik willen alle mensen van de Doopsgezinde Gemeente heel heel hartelijk bedanken voor alle warmte, liefde, vriendschap, attenties en fijne gesprekken die wij hebben mogen ontvangen voor en na het overlijden van onze lieve vader Caak Zuijderhoudt. Het heeft hem en ook ons bijzonder gesteund in een verdrietige en moeilijke periode. Dankbaar zijn wij voor jullie goede zorgen, het mooie afscheid hier in de kerk en dankbaar dat hij zo lang onze vader heeft mogen zijn! Lenie Zuiderhoudt. 15

16 ZIN-INN De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt open ruimte voor ontmoeting en gesprek. Het Zin-Inn programma is samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof, zingeving en maatschappij. De Zin-Inn groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld. Zin-Inn: Wat voor moois komt er nog aan? Op Voor het alle moment activiteiten: van schrijven is de lezing van Jan Luth nog niet geweest, maar op het moment dat u Levenslicht in handen heeft wel. Ik hoop dat het een geweldige Zijdstraat 55, 1431 EB Aalsmeer, tel lezing is geweest. Komende tijd komen er wel genoeg activiteiten aan die hier aangekondigd kunnen worden. Bijvoorbeeld de film van 7 april. Voor meer informatie hierover kunt u mij mailen via Er zijn drie activiteiten die ik wel speciaal in het zonnetje wil zetten. Ten eerste de lezing van At Polhuis, op dertig april. Dhr. Polhuis, emeritus predikant, heeft een boek geschreven over Feestelijk geloven. Hierin focust hij op kerst, Pasen en Pinksteren, want met kerst is God er voor ons, met Pasen is Hij met ons, en met Pinksteren is Hij in ons. Deze zoektocht naar God, door middel van de feesten, zal vast tot een mooi gesprek leiden. Ten tweede wil ik alvast aandacht vragen voor Het geluk van de sprinkhaan. Dit is een muziekvoorstelling van Toon Tellegen en Het Wisselend Toonkwintet. Toon Tellegen zal voorlezen, terwijl de muziek zijn woorden aanvult, verdiept en kracht geeft. De verhalen gaan over de sprinkhaan en over hoe hij probeert iedereen gelukkig te maken door ze allemaal te geven wat ze willen. Een verhaal voor jong en oud, met grappen, gekkigheden, maar ook diepere gedachtes. Dit zal plaatsvinden op tien mei, op Moederdag, en speciaal voor die dag komt er een speciaal Moederdag ticket. De kaartjes zijn binnenkort verkrijgbaar bij het Boekhuis, houdt hiervoor de mail in de gaten. Ten derde: de Zin-Inn Zondag. Dit zal misschien niet voor ieder die dit leest van toepassing zijn, aangezien we ons richten op de 25 tot 45 jarigen in dit geval. Maar wie weet kent of bent u iemand die nog niet bekend is met onze maandelijkse zondagmiddagen en is er wel interesse. We komen op de derde zondag van de maand samen (nu nog 19 april en 17 mei). Om kwart over twaalf komen we samen, eten we een lunch. Hierna gaat Jan Broere met de kinderen op een speelse manier zich verdiepen in het thema, en ga ik (Franka) met de volwassenen ook de verdieping opzoeken, door gesprek, maar ook door activiteiten. Deze activiteit is niet alleen voor ouders met kinderen, maar ook voor jongeren, alleenstaanden, stellen zonder kinderen, of wie dan ook uit de leeftijdsgroep. Het is een goede manier om samen te komen, om te eten en te praten; kortom, om elkaar te ontmoeten! Ik hoop u allen de komende tijd veel te zien. Bij vragen, opmerkingen of tips ben ik altijd te bereiken via ACHTERLICHT Agenda Westhill 22 en 29 maart Creatieve activiteit, uur 06 april Pasen Westhill, uur 19 april Zinn-Inn Zondag, uur 14 juni Seizoensafsluiting in Schoorl Creatief in de 40-dagentijd Dit jaar willen we de kinderen de gelegenheid geven zich creatief te uiten in de tijd voor Pasen. Twee sessies gaan we met piepschuim aan de slag. Daar kun je mooi mee zagen, snijden, bouwen en op schilderen. We maken een reis door de 40 dagen. Hoe we dit beleven gaan we laten zien in kunstwerken. Alle kinderen die belangstelling hebben, kunnen meedoen. Wel even van tevoren aangeven dat je komt in verband met de materialen! Pasen 2015 Na de gezamenlijke start in de kerkdienst gaan we met de kinderen en leidinvg genieten van een paasontbijt. Natuurlijk mag het eieren zoeken niet vergeten worden. Kom gezellig met ons meedoen. Heeft u kleinkinderen; kom je nooit naar de Westhill, maar vind je dit leuk? Kom met ons meedoen! In de laatste gevallen is het fijn als de kinderen even aangemeld worden Uitnodiging seizoen afsluiting voor zondags scholen! De NHDS wil graag (bij voldoende belangstelling) voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zondagsschoolleiding en ouders en/of grootouders van de kinderen een leuke en leerzame middag op zondag 14 juni aanbieden op Dopersduin. Tijdens deze middag zal er voor de drie verschillende groepen verschillende activiteiten beschikbaar zijn.de kinderen zullen zich vermaken met verhalen, spelletjes en knutselactiviteiten. De zondagsschoolleiding krijgt de kans om input te vergaren voor het nieuwe jaar in de vorm van een workshop. De ouders worden uitgenodigd om samen na te denken over geloofsopvoeding en hoe je dat aanpakt anno 2015, uiteraard onder professionele leiding. Alle kinderen, (groot)ouders en zondagschoolleiding uit de provincie Noord-Holland zijn van harte uitgenodigd om op zondagmiddag 14 juni op kosten van de NHDS aan deze middag deel te nemen. Informatie via 16

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013

Levenslicht LEVENDE KERSTSTAL MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 86 Nr. 10 december 2013 LEVENDE KERSTSTAL Dit jaar kwam de vraag of er op het kerkplein een levende kerststal mocht staan. Dit hebben

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 35e jaargang nr. 2 maart 2014 MEDITATIE Zoek de stilte Het thema van het veertigdagentijdboekje en van het project van de kinderkerk in deze periode is:

Nadere informatie

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4

11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 11 april 2014 29e JAARGANG NR. 4 Marc Chagall, Opstanding, olieverf op linnen, 168,3 x 107,7 cm, 1943-1948, Nice 1 Oude Kerk Herenstraat 62b 10.00 uur Nieuwe Kerk Steenvoordelaan 364 10.00 uur Huize Westhoff

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie