BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015"

Transcriptie

1 BINNENSTADSMONITOR ENSCHEDE 2015 Uitkomstenboek: herkomstpeiling & binnenstadsenquête November

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2015/165 Datum November 2015 Opdrachtgever Gemeente Enschede Auteur(s) Ruud Esselink Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Colofon

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Leeswijzer Herkomst binnenstadbezoekers Inleiding Totaalbeeld Herkomstbeeld in ontwikkeling Herkomst Duitse bezoekers Van Heekgarage Bezoek in beeld Inleiding Redenen voor binnenstadbezoek in Enschede Bezoekgedrag Bezoekersoordeel Koopzondag Bijlage 1. Vragenlijst Bijlage 2. Respondentenprofiel binnenstadsenquête Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Inhoudsopgave

4 1 HOOFDSTUK Inleiding Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Inleiding 4

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Sinds 2002 heeft de gemeente Enschede jaarlijks een binnenstadsmonitor laten samenstellen. Voor het verkrijgen van een compleet beeld van de ontwikkeling van de (winkel)voorzieningen in de binnenstad van Enschede, zijn zowel aspecten van de vraagkant (consumenten), als van de aanbodkant van belang voor monitoring van het functioneren van de binnenstad. Dit jaar heeft I&O Research ten behoeve van de Enschedese binnenstadsmonitor herkomstpeilingen en de binnenstadsenquête uitgevoerd. De overige onderdelen zijn uitgevoerd door Kennispunt Twente en Locatus. Herkomstpeilingen Herkomstpeilingen geven een representatief beeld van de herkomst van bezoekers aan de binnenstad. De herkomstpeiling geeft onder meer inzicht in het aandeel bezoekers uit Enschede, Twente, Achterhoek, overig Nederland en Duitsland. Veldwerkers van I&O Research vragen gedurende de dag op verschillende locaties bezoekers in de binnenstad naar hun herkomst. Op basis hiervan is het mogelijk de uitsplitsing te maken naar de verschillende regio s. Daarnaast zijn bij de uitgangen van de Van Heekgarage kentekens van Duitse auto s geïnventariseerd op basis van de Kreis-aanduiding. De uitvoering van de herkomstpeiling is vergelijkbaar met andere jaren. De peilingen die we in 2015 hebben uitgevoerd zijn: een peiling op een zaterdag 13 juni en zondag 28 juni een peiling op een zaterdag 17 en zondag 4 oktober Bijzondere omstandigheid waarmee rekening dient te worden gehouden is dat op zaterdag 3 oktober de dag voor de 2 e zondagse teldag het Dag van de Duitse eenheid was. Op deze nationale feestdag van Duitsland trekt de Enschedese binnenstad veel Duitse bezoekers. Dit blijkt ook zijn weerslag te hebben op het binnenstadsbezoek op zondag 4 oktober (relatief weinig Duitse bezoekers). Bij de interpretatie van de uitkomsten dient hiermee rekening te worden gehouden. Bezoek in beeld De binnenstadsenquête geeft inzicht in hoe bezoekers de Enschedese binnenstad beleven. Op de verschillende dagen van de week, met uitzondering van de zondag, zijn in de derde en vierde week van juni 2015 bezoekers geënquêteerd door medewerkers van I&O Research. In totaal hebben 574 bezoekers meegewerkt aan het onderzoek. Hieruit zijn de binnenstadbezoekers geselecteerd die hebben aangegeven in de binnenstad te zijn om te winkelen, om inkopen te doen, voor toeristisch bezoek of voor een bezoek aan de warenmarkt. Bezoekers die bijvoorbeeld in de binnenstad waren voor werk of wonen, of onderweg waren naar elders (in totaal 34 bezoekers) hebben niet de gehele vragenlijst doorlopen. De resultaten van binnenstadsenquête hebben zodoende betrekking op 540 bezoekers die voor recreatief bezoek in de Enschedese binnenstad waren. Qua herkomst van bezoekers geldt dat bijna de helft van de geënquêteerde binnenstadbezoekers afkomstig is uit Enschede. Voorts is een vijfde afkomstig uit overig Twente (23 procent) en 11 procent woont elders in Nederland. Bijna een vijfde deel is woonachtig in Duitsland. Tabel 1.1 toont de respons uitgesplitst naar dag. Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Inleiding 5

6 Tabel 1.1 Aantal geënquêteerde binnenstadbezoekers naar dag ABSOLUUT PROCENTUEEL maandag 40 7% dinsdag 84 16% woensdag 48 9% donderdag vrijdag 95 18% zaterdag 86 16% Totaal % 1.2 Leeswijzer Net als vorig jaar presenteren we de resultaten wederom in een uitkomstenboek. In dit uitkomstenboek zijn per hoofdstuk de twee onderzoeksonderdelen opgenomen. In hoofdstuk 2 (Herkomstpeilingen) wordt ingegaan op de herkomst van binnenstadbezoekers. Waar komt het winkelend publiek vandaan en in welke mate trekt de binnenstad bezoekers uit Duitsland? In hoofdstuk 3 (Bezoek in beeld) staat de beleving en mening van binnenstadbezoekers centraal. In de bijlagen staat de vragenlijst die bij binnenstadbezoekers is afgenomen en een profiel van de respondenten (leeftijd, geslacht en groepssamenstelling). Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Inleiding 6

7 2 HOOFDSTUK Herkomst binnenstadbezoekers Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 7

8 2. Herkomst binnenstadbezoekers 2.1 Inleiding Voor inzicht in het functioneren van de binnenstad is niet alleen het aantal bezoekers een belangrijke indicator. Ook de herkomst van bezoekers geeft belangrijke aanvullende informatie over het verzorgingsgebied en de trekkracht van de Enschedese binnenstad. In aansluiting op voorgaande jaren is daarom dit jaar ook weer aan binnenstadbezoekers gevraagd waar ze woonachtig zijn om zo een herkomstbeeld samen te kunnen stellen. Net als in 2014 is niet alleen gekeken naar de zaterdag; ook de zondag is meegenomen. Zoals gebruikelijk is gekozen voor zaterdagen die niet gevolgd worden door een koopzondag. 2.2 Totaalbeeld 2015 Herkomst beeld voorjaar 2015 ongeveer gelijk aan voorjaar 2014 (toen nog voor opening Primark). Aandeel Duitse bezoekers kleiner dan in 2014, terwijl aandeel overig Nederland groter is op zaterdag en zondag. Het aandeel bezoekers uit overig Twente is vrij constant. Uitzondering vormt de zondag in het najaar. Het herkomstbeeld op die dag is vooral lokaal en regionaal. Er zijn verhoudingsgewijs weinig bezoekers van buiten Twente en uit Duitsland. Deels zal dit te maken hebben met de Dag van de Duitse eenheid op de zaterdag ervoor; deels kan het er mogelijk ook mee te maken hebben dat het de week ervoor ook koopzondag was en dat deze 1 e zondag van de maand dan een meer lokale functie heeft in vergelijking tot de 4 e zondag van de maand. Figuur 2.1 Herkomstverdeling bezoekers Enschedese binnenstad op zaterdag en zondag (2014 en 2015). 100% 1 21% 2 75% 50% 11% 7% 2% 2% 15% 17% 29% 9% 1% 17% 42% 2% 3 12% 1% 4 8% 1% 28% 32% 9% 17% 18% 30% 2 Duitsland 25% 50% 50% 4 36% 36% 57% Overig NL Achterhoek 22% 26% Overig Twente 0% zaterdag - voorjaar zondag - voorjaar zaterdag - najaar zondag - najaar Enschede Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 8

9 2.3 Herkomstbeeld in ontwikkeling Na opening van de Primark is het aantal bezoekers uit Enschede in relatieve zin scherp gedaald. Een jaar later heeft het aandeel bezoekers uit Enschede zich (grotendeels) hersteld. Relatief meer bezoekers uit het overig deel van Nederland (excl. Twente en Achterhoek). Net als in 2013 en 2014 in het voorjaar groter aandeel Enschedeërs dan in het najaar in Figuur 2.2 Herkomstverdeling bezoekers Enschedese binnenstad op zaterdag (2006 t/m 2015). 100% 75% 50% 2 21% 7% 11% 2% 2% 17% 15% 42% 2% 17% 29% 9% 1% 17% 4 8% 3 32% 9% 12% 1% 18% 30% 1 1% 28% 25% 50% 50% 36% % 36% 26% 57% Duitsland Overig NL Achterhoek Overig Twente 0% zaterdag - voorjaar zondag - voorjaar zaterdag - najaar zondag - najaar Enschede Figuur 2.3 Ontwikkeling aandeel Enschedeërs in de binnenstad, op zaterdag (voorjaar 2012 najaar 2015) 60% 50% 51% 50% 50% 40% 30% 37% 39% 4 35% 36% 20% 22% 10% 0% voorjaar 2012 najaar 2012 voorjaar 2013 najaar 2013 voorjaar 2014 primark najaar 2014 voorjaar 2015 najaar 2015 Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 9

10 2.4 Herkomst Duitse bezoekers Van Heekgarage Enschede trekt relatief veel Duitse bezoekers uit Borken, Steinfurt en Ahaus. Met name op zondag is het aandeel bezoekers uit kreis Borken relatief groot. Het aandeel bezoekers uit overig Duitsand lijkt op zaterdag groter te zijn dan op zondag. Figuur 2.4 Herkomstbepaling Duitse bezoekers Van Heekgarage (2015). 100% 11% 26% 2 16% Overig 75% 50% 17% 7% 6% 5% 2 6% 5% 25% 19% 5% 6% 5% 6% 5% Steinfurt Osnabrück Nordhorn Münster Emsland 25% 25% 35% 2 29% Coesfeld Borken 0% 7% 9% 11% zaterdag - voorjaar zondag - voorjaar zaterdag - najaar zondag - najaar 8% Ahaus Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 10

11 Afbeelding 2.1 Herkomst Duitse bezoekers zaterdag voorjaar Afbeelding 2.2 Herkomst Duitse bezoekers zondag voorjaar Nota bene: Borken is hier incl. Ahaus Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 11

12 Afbeelding 2.3 Herkomst Duitse bezoekers zaterdag najaar Afbeelding 2.4 Herkomst Duitse bezoekers zondag najaar Nota bene: Borken is hier incl. Ahaus Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 12

13 Ruim een derde van de bezoekers komt uit Ahaus en Borken, waarbij het aandeel bezoekers uit Stadt Ahaus (AH) is gestegen. Het aandeel bezoekers uit overig Duitsland is ten opzichte van 2014 licht gedaald (zaterdag en zondag samengenomen). Op zondag is de dominantie van Borken en Steinfurt groter dan op zaterdag. Figuur 2.5 Ontwikkeling herkomst Duitse bezoekers Van Heekgarage zaterdag en zondag ( ). Ahaus (AH) 6% 9% Borken (BOR) 27% 30% Coesfeld (COE) Münster (MS) 5% 5% Nordhorn (NOH) 6% Osnabrück (OS) 5% 5% Steinfurt (ST) Overig 20% 20% 2 27% % 10% 20% 30% 40% 50% Figuur 2.6 Ontwikkeling herkomst Duitse bezoekers Van Heekgarage uitgesplitst naar dag ( ). Ahaus (AH) 5% 9% zaterdag Ahaus (AH) 9% 8% zondag Borken (BOR) 2 2 Borken (BOR) 32% 36% Coesfeld (COE) Coesfeld (COE) Münster (MS) 5% 5% Münster (MS) 5% Nordhorn (NOH) 6% Nordhorn (NOH) 6% Osnabrück (OS) 5% Osnabrück (OS) 5% Steinfurt (ST) 18% 19% Steinfurt (ST) 21% 2 Overig 29% 3 Overig 17% 19% % 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Herkomst binnenstadbezoekers 13

14 3 HOOFDSTUK Bezoek in beeld Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 14

15 3. Bezoek in beeld 3.1 Inleiding Naast het inventariseren van de herkomst van bezoekers is het om een volledig inzicht in het functioneren van de binnenstad te krijgen ook van grote waarde de bezoeker aan het woord te laten. Hiermee is het namelijk niet alleen mogelijk meer zicht te krijgen op het bezoekgedrag maar ook hoe deze de binnenstad beleeft. Bezoekers hebben vragen beantwoord over onderwerpen als bezoekmotief, bezoekfrequentie, combinatiebezoek en de waardering voor verschillende voorzieningen in de binnenstad. In totaal hebben 574 bezoekers meegewerkt aan het onderzoek. Hieruit zijn de binnenstadbezoekers geselecteerd die hebben aangegeven in de binnenstad te zijn om te winkelen, om inkopen te doen, voor toeristisch bezoek of voor een bezoek aan de warenmarkt. Bezoekers die bijvoorbeeld in de binnenstad waren voor werk of wonen, of onderweg waren naar elders (in totaal 34 bezoekers) hebben niet de gehele vragenlijst doorlopen. De resultaten in dit hoofdstuk hebben zodoende betrekking op 540 bezoekers die voor recreatief bezoek in de Enschedese binnenstad waren. In bijlage 1 is de vragenlijst opgenomen en bijlage 2 bevat een beknopt respondentenprofiel. 3.2 Redenen voor binnenstadbezoek in Enschede Weer meer recreatieve bezoekers in Enschedese binnenstad. Figuur 3.1 Bent u doelgericht naar de Enschedese binnenstad gekomen of bent u hier vooral om gezellig rond te lopen en eventueel wat te kopen? % 17% % % 26% % 26% % 31% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% doelgericht naar binnenstad vooral rondkijken beide Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 15

16 Meest genoemde bezoekreden blijft nabijheid. Bepaalde winkels ten opzichte van voorgaande twee jaren meer genoemd. Gezelligheid/sfeer is minder genoemd als bezoekmotief. Bij bepaalde winkels is Primark veruit meest genoemd. Categorie anders : veel genoemd is dagje uit / vrij / vakantie. Figuur 3.2 Waarom bent u vandaag juist in Enschede gaan winkelen of inkopen doen? 5 dichtbij 56% 61% 16% ruim winkelaanbod 19% 17% 12% bepaalde winkels 6% 11% altijd in Enschede 16% 27% 7% gezelligheid/sfeer 21% 15% 6% warenmarkt 7% 16% bepaalde producten 11% 11% sale/opruiming 17% anders 8% % 2014 weet niet 0% 1% % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 3.3 Bezoekgedrag Gebiedscluster Recreatief winkelen veruit meest bezochte winkelgebied in Enschedese binnenstad. Cluster Verrassend winkelen / Afhalen / Boodschappen volgt op ruime afstand. Figuur 3.3 Waar heeft u vandaag gewinkeld of inkopen gedaan of bent u nog van plan te doen? Van Heekplein, De Klanderij, Kalanderstraat, De Klomp, Hofpassage 89% 85% Van Loenshof, Langestraat, Raadhuisstraat en Van Heekplein richting Zuidmolen Haverstraatpassage en De Heurne Korte Hengelosestraat, Korte Haaksbergerstraat, Zuiderhagen, Marktstraat anders weet niet 29% 2 28% 36% 12% 2 7% 1% 2% % 25% 50% 75% 100% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 16

17 Gebiedsprofilering: Chique winkelen: Van Loenshof, Langestraat, Raadhuisstraat en Van Heekplein richting Zuidmolen Verrassend winkelen / Afhalen / Boodschappen: Haverstraatpassage en De Heurne Recreatief winkelen: Van Heekplein, De Klanderij, Kalanderstraat, De Klomp, Hofpassage Gemengd creatief: Korte Hengelosestraat, Korte Haaksbergerstraat, Zuiderhagen, Marktstraat (in aansluiting op Binnenstadsvisie Enschede ) Weinig grote verschuivingen in bezoekfrequentie. Aandeel dat minder dan eens per maand de binnenstad bezoekt ook ongeveer gelijk gebleven lijkt uitschieter te zijn geweest; aandeel hoogfrequente bezoekers blijft ongeveer een derde. Figuur 3.4 Hoe vaak winkelt u/doet u inkopen in de binnenstad van Enschede? dagelijks 6% 6% enkele malen per week 1 11% 25% 1 keer per week 18% 19% 19% 1 keer per 2 weken 15% 1 12% 1 keer per maand 17% 19% 15% < 1 keer per maand (doorgaans) nooit 20% 29% 28% % 10% 20% 30% 40% Figuur 3.5 Aandeel binnenstadbezoekers dat minimaal 1 keer per week binnenstad bezoekt. 50% 50% 40% 4 41% 30% 36% 36% 20% 10% 0% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 17

18 Groeiende groep bezoekers blijft 2-3 uur in de binnenstad. Meer dan de helft verblijft minimaal 2 uur in de binnenstad. Totale gemiddelde bezoekduur: 2 uur en 50 minuten (7 minuten langer dan in 2014). Figuur 3.6 Procentuele verdeling gemiddelde bezoekduur. langer dan 3 uur 30% 3 35% 22% 2 t/m 3 uur 17% 20% 1 t/m 2 uur 28% 28% 31% % 2014 t/m 1 uur 17% 22% % 10% 20% 30% 40% 50% Figuur 3.7 Ontwikkeling totale gemiddelde bezoekduur, in minuten Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 18

19 Gemiddelde bestedingen in modische winkelsegment sterk afgenomen. Aandeel besteders in categorie kleding en schoenen wel gegroeid ten opzichte van 2014 (tot 68 procent). Gemiddelde bestedingen in overige niet-dagelijkse winkels zijn wel aanzienlijk hoger dan in 2014, bij een iets gedaald aandeel besteders. Totale gemiddelde besteding per bezoeker is ongeveer gelijk gebleven (73 euro). Figuur 3.8 Gemiddelde bestedingen door besteders in winkels (dagelijks, kleding/schoenen, overig) en gemiddelde totale bestedingen door bezoekers dagelijkse artikelen overige winkels kleding en schoenen gemiddeld besteding Tabel 3.1 Aandeel besteders per categorie winkels dagelijkse artikelen 37% 38% 41% 40% 2 kleding en schoenen 48% 59% 46% 55% 60% overige winkels 39% 41% 38% 39% 32% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 19

20 In totaal bezoekt 62 procent van de binnenstadbezoekers de markt op het Van Heekplein. De gemiddelde besteding op de markt is na forse daling in 2014 weer gestegen naar 28 euro in Figuur 3.9 Aandeel marktbezoekers en gemiddelde bestedingen gemiddelde besteding aandeel warenmarktbezoekers 28,2 100% 80% 23, ,8 18,7 60% 15 40% % % Nota bene: gebaseerd op binnenstadsbezoekers geënquêteerd op marktdagen (dinsdag en zaterdag). Aandeel horecabezoekers is voor eerst sinds aantal jaren weer toegenomen (van 37 naar 53 procent). Gemiddelde horeca-uitgaven zijn gemiddelde met bijna 3 euro gestegen ten opzichte van vorig jaar. Figuur 3.10 Aandeel marktbezoekers en gemiddelde bestedingen ( ) % gemiddelde besteding aandeel horecabezoekers 23, ,4 80% 15 16,7 16,1 15,2 60% 10 40% 5 20% % Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 20

21 Weer meer bezoekers met de auto, wat ten koste gaat van het fietsgebruik voor binnenstadbezoek. Figuur 3.11 Met welk vervoermiddel bent u naar de binnenstad van Enschede gekomen? auto 38% 45% 4 fiets 2 28% 37% trein 11% 9% 6% te voet 9% 9% 10% bus overig 8% 8% 6% % 10% 20% 30% 40% 50% 3.4 Bezoekersoordeel Totaal gemiddeld gegeven rapportcijfer voor Enschedese binnenstad: 7,5 (+0,1 t.o.v. 2014). Er zijn relatief minder kritische bezoekers; 12 procent heeft een 6 of lager gegeven; een grotere groep binnenstadbezoekers heeft een 7 of 8 gegeven. Figuur 3.12 Algemeen oordeel over de binnenstad, uitgedrukt in rapportcijfer , , , , , , Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 21

22 Figuur 3.13 Procentuele verdeling gegeven rapportcijfers voor Enschedese binnenstad. 100% 80% 77% 60% 70% 40% % 0% 17% 12% 1 11% 6 of lager 7 tot 8 9 en hoger Meest genoemd als gemist is de vertrokken Bijenkorf; ook Starbucks is veel genoemd als gewenste aanvulling. Verder is een deel van de antwoorden gerelateerd aan het Van Heekplein: meer bankjes, een betere aankleding, en meer horeca. In meer algemene zin mist een deel sfeer en gezelligheid. Figuur 3.14 Wat mist de binnenstadsbezoeker in de Enschedese binnenstad? Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 22

23 Als meest aantrekkelijke punt van de binnenstad wordt de Oude Markt genoemd. Verder geven veel respondenten aan het grote aanbod winkels te waarderen en het feit dat alles dicht bij elkaar zit. Een groep noemt de sfeer en de gezelligheid als aantrekkelijk punt. Figuur 3.15 Wat vindt u het meest aantrekkelijk van de Enschedese binnenstad? Bij de grootste groep heeft de komst van de Primark niet tot ander winkelgedrag geleid (72 procent). Verder zegt 14 procent hierdoor vaker naar de Enschedese binnenstad te gaan. En 11 procent zegt hierdoor minder vaak andere winkels in de binnenstad te bezoeken. Figuur 3.16 Heeft de komst van de Primark tot ander winkelgedrag geleid? nee, maar bezoek Primark wel 38% nee, bezoek de Primark nooit 3 ja, bezoek daardoor vaker binnenstad van Enschede ja, bezoek andere winkels in de Enschedese binnenstad minder vaak 11% 1 weet niet anders, nl. 1% 0% 25% 50% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 23

24 NPS voor Enschedese binnenstad is nog beperkt negatief (-4 procent). Aandeel criticasters én promotors gedaald. Figuur 3.17 In hoeverre zou u uw vrienden, familie of collega's aanbevelen een bezoek te brengen aan de binnenstad? (beoordeeld met rapportcijfer van 0-10) 2015 (-) 1 68% 18% 2014 (-5%) 17% 61% 22% 2013 (15%) 2 67% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% promotors passief tevredenen criticasters Net Promotor Score is resultante van promotors minus criticasters; - promotors (score 9-10) zijn trouwe liefhebbers die zullen blijven kopen en aanbevelen aan anderen, zij creëren groei; - passief tevredenen (score 7-8) zijn tevreden maar niet enthousiast en gevoelig voor concurrerende aanbiedingen; - criticasters (score 0-6) zijn ongelukkige klanten die uw merk kunnen schaden en belemmeren de groei door middel van negatieve mond-tot-mond reclame. 3.5 Koopzondag Helft van de binnenstadbezoekers is ook bezoeker van de koopzondag in Enschede. Figuur 3.18 Bezoekt u wel eens de koopzondag in de Enschedese binnenstad? % 49% % 61% 0% 25% 50% 75% 100% ja nee Figuur 3.19 Huidig aantal koopzondagen goed? % 7% 0% 25% 50% 75% 100% te weinig goed zo te veel Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Bezoek in beeld 24

25 1 BIJLAGE Vragenlijst Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Vragenlijst 25

26 Bijlage 1. Vragenlijst Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Vragenlijst 26

27 Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Vragenlijst 27

28 Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Vragenlijst 28

29 2 BIJLAGE Respondentenprofiel binnenstadsenquête Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Respondentenprofiel binnenstadsenquête 29

30 Bijlage 2. Respondentenprofiel binnenstadsenquête Figuur 1 Leeftijdsverdeling binnenstadsbezoekers % 12% 18% % 16% 25% % 12% 15% % 25% 26% % 16% 18% % 18% % 10% 20% 30% 40% 50% Tabel 1 Groepssamenstelling en geslacht van geënquêteerde binnenstadsbezoekers groepssamenstelling alleen 42% 3 26% 2 volw. zonder kinderen 37% 37% 47% 2 volw. met kinderen 6% 11% 8% >2 volw. zonder kinderen 7% 12% 5% 1 volw. met kind(-eren) 7% 5% 8% overig 1% 2% 6% geslacht man 31% 4 31% vrouw 69% 57% 69% Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Respondentenprofiel binnenstadsenquête 30

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

BELEVING BINNENSTAD EMMEN

BELEVING BINNENSTAD EMMEN Rapport BELEVING BINNENSTAD EMMEN Gemeente Emmen November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/192 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014

Factsheets centrum Hengelo 2013 Januari 2014 Factsheets centrum Hengelo 213 Januari 214 Gemeente Hengelo, afdeling Bedrijfsondersteuning, Beleidsonderzoek en Geo Informatie Factsheets centrum Hengelo 213 Bezoekersenquête 213 Achtergrondkenmerken

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente

Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Hofpanel Resultaten peiling 18: warenmarken in Hof van Twente Maart 2014 1. Inleiding De achttiende peiling onder het Hofpanel gaat over de warenmarkten in de gemeente Hof van Twente. Dit zijn er in totaal

Nadere informatie

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research Binnenstad in beweging Rob van de Peppel I&O Research Ontwikkelingen landelijk Bepalende factoren Case: Binnenstad Enschede Lokale en landelijke drivers Winkelaanbod en leegstand 5.000 minder winkels (-5%

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016

Binnenstadsmonitor. Gemeente Arnhem November 2016 Binnenstadsmonitor 2016 Gemeente Arnhem November 2016 1 2 Samenvatting Aantal bezoekers Sinds 2014 neemt het aantal bezoekers naar de binnenstad weer toe. 75% van de bezoekers komt uit de stadsregio Arnhem-Nijmegen

Nadere informatie

Binnenstad in beweging

Binnenstad in beweging Binnenstad in beweging Binnenstadsmonitor Enschede 2012-2013 Januari 2013 Binnenstad in beweging Binnenstadsmonitor Enschede 2012-2013 Januari 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563,

Nadere informatie

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC

KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC KWART NEDERLANDSE BEVOLKING BEZOEKT FOC Trekkracht van Factory Outlet Centres uiteenlopend Veel gemeenten en winkeliersverenigingen staan voor de uitdaging om hun winkelgebieden op peil te houden en winkelsluitingen

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Kennispunt Twente

Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Kennispunt Twente Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Kennispunt Twente A. Scholte H. Seker 16 december 2015 Colofon: Binnenstadsmonitor Enschede 2015 Tekst: A. Scholte, H. Seker Uitgave: Kennispunt Twente, 16 december 2015

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels

Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Binnenstadsmonitor Enschede Uitkomstenboek passanten en winkels Kennispunt Twente J. Elhorst H. Seker 26 januari 2015 Colofon: Binnenstadsmonitor

Nadere informatie

Warenmarkt Vredenburg

Warenmarkt Vredenburg Warenmarkt Vredenburg Onderzoek naar de redenen waarom mensen de markt bezoeken. Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN

KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN KOOPSTROMENSCAN CENTRUM DRACHTEN Koopstromenonderzoek i.o.v. gemeente Smallingerland en i.s.m. prof. Dr. Cor Molenaar April 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT GOOR Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/087

Nadere informatie

Winkelgedrag Fashion Deel 1

Winkelgedrag Fashion Deel 1 Winkelgedrag Fashion Deel 1 Verandering in het winkelgedrag voor fashion t.o.v. 2 jaar eerder Uitgaven, frequentie, aantal winkels, winkelduur, type winkels en locatie. Winkelgedrag Fashion Om een beeld

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2015

Centrummonitor Hengelo 2015 Centrummonitor Hengelo 215 September 215 Inhoudsopgave Pagina Inleiding.. 3 Samenvatting.. 4 Bezoekersaantallen. 6 Leegstand.. 8 Werkgelegenheid. 1 Centrumpeiling HengeloPanel 11 Centrumbezoek 12 Winkelen

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen Gemeente Haaksbergen kern Haaksbergen I&O Research, 2010 Datum: september 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Haaksbergen Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010

Nadere informatie

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014

Passantenonderzoek. De Gaard te Utrecht Najaar 2014. Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 De Gaard te Utrecht Najaar 2014 Opdrachtnummer: 30-2452 Dataverzameling: september 2014 Oplevering: september 2014 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen drs. M. Caspers Strabo bv Marktonderzoek en Vastgoedinformatie

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I

Randstad Koopstromenonderzoek. BELEIDSONDERZOEK I I Randstad 2016 Koopstromenonderzoek BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl 1. Inleiding Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel te kunnen volgen, hebben

Nadere informatie

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat

Hoogeveen. Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat Hoogeveen Uitkomsten passantenenquête Hoofdstraat pdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Projectnummer: 070608 Datum: 17-10-2006 Postadres: Wederik 1 9801 LX

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT STEENWIJK Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015. www.ioresearch.nl KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HENGELO Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/143

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen

Gemeente Groningen. Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Detailhandelsmonitor 2009 gemeente Groningen Datum 18 januari 2010 GNG057/Gfr/0478 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor Hengelo Februari 2017

Binnenstadsmonitor Hengelo Februari 2017 Binnenstadsmonitor Hengelo 216 Februari 217 Inhoudsopgave Pagina Inleiding. 3 Samenvatting. 4 Bezoekersaantallen en druktebeelden. 8 Drukste en minst drukke punten. 9 Aanbod publieksfuncties 1 Aanbod detailhandel

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie?

Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Binnenstad van Breda en woonboulevard: synergie of concurrentie? Rabobank Breda Academie voor Marketing en Business Management Breda, juli 2005 Drs. Dick A. Francken 1 Voorwoord: De Bredase Economische

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde. Inleiding. Zondagopenstelling winkels. April 2014 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 8: Winkelen in Zeewolde April 2014 Inleiding In opdracht van de gemeenteraad heeft I&O Research voor de 8 e keer een peiling uitgevoerd met het burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

2014, peiling 3 oktober 2014

2014, peiling 3 oktober 2014 resultaten 2014, peiling 3 oktober 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE

PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Rapport PARKEERONDERZOEK ENSCHEDE Gemeente Enschede November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/187 Datum November 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT

LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT LEIDERDORPPANEL OVER DE MARKT Gemeente Leiderdorp September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 166 Datum September 2016

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober

KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM. Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober KIJKEN, KIJKEN NAAR KOPEN RAPPORT HATTEM Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 Oktober 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/095

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden

Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Notitie Onderzoek Verruiming Winkeltijden Gemeente Haarlemmermeer November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Villawal 19

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Centrummonitor. Hengelo 2011

Centrummonitor. Hengelo 2011 Centrummonitor Hengelo 2011 Beleidsonderzoek en Geo Informatie December 2011 Colofon Uitgave: Gemeente Hengelo Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Hazenweg 121 Postbus 18, 7550 AA Hengelo Telefoon:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Koopstromen. Gemeente Doetinchem. Juni 2017 Referentie: Moventem juni 2017 Referentie: Pagina 1-1 van 20

Onderzoeksrapport Koopstromen. Gemeente Doetinchem. Juni 2017 Referentie: Moventem juni 2017 Referentie: Pagina 1-1 van 20 Onderzoeksrapport Koopstromen Gemeente Doetinchem Juni 2017 Referentie: 17028 Moventem juni 2017 Referentie: 17028 Pagina 1-1 van 20 Gemeente Doetinchem Onderzoeksrapport Koopstromen Gemeente Doetinchem

Nadere informatie

PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN

PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN Rapport PEILING CENTRUMONDERNEMERS DRUTEN Gemeente Druten April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/056 Datum April 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd)

Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Interviews klanten en passanten op donderdag en zaterdag Door professionals 58 interviews totaal 63 mensen totaal (soms in tweetallen geïnterviewd) Geslacht Geslacht Man 24 Vrouw 18 Onbekend 16 Leeftijd

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Gemeente Hengelo kern Hengelo

Gemeente Hengelo kern Hengelo Gemeente Hengelo kern Hengelo I&O Research, 2010 Datum: September 2010 Kenmerk: Ekoop10/348 Status: Definitief Colofon Opdrachtgever Gemeente Hengelo Titel rapport Koopstromenonderzoek 2010 Deelrapportage

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad. Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad.  Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel www.rotterdam.nl Rotterdam.nl/onderzoek 0800-1545 stadswinkel Gemeente Rotterdam Rotterdamse Serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence Blaak 34 3011 TA Rotterdam Postadres: Postbus 21323 3001

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Enschedepanel over Roombeek

Enschedepanel over Roombeek Het Enschedepanel van I&O Research heeft in mei 2005 haar mening uitgesproken over Roombeek. Aan 968 panelleden is een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 611 Enschedeërs

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar?

Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Rapport Wat vinden bezoekers van het centrum van Wassenaar? Project: 15070161 Datum: 28 oktober 2015 Inhoudsopgave 2 Inleiding 4 Conclusie en aanbevelingen 7 1: Oordeel centrum 14 2: Verbeterpunten 18

Nadere informatie

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014

BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 BEZOEKERSONDERZOEK MAGISCH MAASTRICHT 2014 Rapportage Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Lauri Close / Camiel de Bruijn Mosae Forum 10 Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Telefoon : 043-3504815 E-mail

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug

voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug Uitkomsten tweede peiling proef zondag ondagopenstelling openstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 30 januari 2014 Inleiding In juli 2013 heeft de gemeenteraad van gemeente Utrechtse

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels

Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Uitkomsten eerste enquête proef zondagopenstelling winkels Notitie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug 29 oktober 2013 Inleiding Sinds zondag 28 juli mogen de winkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie