Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eigenrisicodragerschap WGA verzekering"

Transcriptie

1 VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s

2 Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Inhoud Maximale grip op de kosten van arbeidsongeschiktheid 3 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet en WGA 5 Neem zelf de regie! 7 Onze WGA Eigenrisicodragerschapverzekering 9 Onze Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering 12 De beste uitvoering, vanaf dag één 16 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in 17 Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren 19

3 Maximale grip op de kosten van arbeidsongeschiktheid Door de modernisering van de Ziektewet bent u tegenwoordig twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van al uw personeel. Bij werknemers met een vast contract heeft u hierbij gedurende twee jaar loondoorbetaling zelf invloed op de schadelast, daarna vallen ze onder de verantwoordelijkheid van UWV. Werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst komen al eerder bij deze instantie terecht, zodra ze in instromen in de Ziektewet. UWV levert in beide gevallen geen optimale prestaties, terwijl de kosten voor u zijn. VSZ Assuradeuren biedt u een combinatie van verzekeringen en uitvoering voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Hiermee neemt u zelf de regie en bent u verzekerd van optimale schadelastbeheersing, ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 3

4 VSZ daagt de werkgever uit verantwoordelijkheid te nemen door de sociale zekerheid binnen zijn onderneming te organiseren Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 4

5 Risico s en kosten binnen de nieuwe Ziektewet en WGA Ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen vanouds forse bedrijfsrisico s. Onlangs zijn die echter nog aanzienlijk vergroot. Bij vaste werknemers had de werkgever al te maken met twee jaar loondoorbetaling en daarna tot tien jaar een hogere WGA-premie. Door de modernisering Ziektewet bent u nu ook financieel verantwoordelijk voor tijdelijke krachten die uw bedrijf binnen de eerste twee ziektejaren verlaten. Voor zowel de Ziektewet als de WGA betaalt u bij publieke verzekering een premie aan UWV. Deze instantie is er echter niet op ingericht om ZW ers en WGA ers snel weer aan het werk te krijgen. U betaalt dus wel de rekening, maar heeft geen invloed op de hoogte ervan. Kostenrisico s rond WIA-instroom Wordt een van uw werknemers ziek, dan bent u verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen en alles te doen om hem weer aan de slag te krijgen. Slaagt u daar niet in, dan volgt een WIA-keuring. Komt zo n werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan neemt UWV de re-integratie van u over en krijgt u tot tien jaar te maken met een verhoogde WGA-premie. Kostenrisico s bij Ziektewet-instroom Door de modernisering van de Ziektewet bent u nu ook financieel aansprakelijk als een werknemer uw bedrijf binnen de twee eerste ziektejaren verlaat. Sinds 1 januari 2014 stijgt uw Ziektewetpremie als zulke werknemers instromen in de Ziektewet. En stromen zij daarna door naar de WGA, dan betaalt u vanaf 1 januari 2016 voor hen tot tien jaar een hogere premie voor de WGA-flex. Dit geldt voor werknemers: van wie het tijdelijke contract tijdens ziekte afloopt; die zich tot vier weken na het aflopen van hun tijdelijke contract ziek melden; met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst die zich binnen 28 dagen ziek melden; met een bijzondere arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers of stagiaires. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 5

6 U bent afhankelijk van UWV U heeft er groot belang bij om zowel de instroom als de duur van het verblijf in de Ziektewet en de WGA te beperken. Maar zolang u voor deze wetten publiek verzekerd bent, is UWV verantwoordelijk voor de begeleiding van de ex-werknemer. Voor de omvang van uw financiële lasten bent u dan volledig van deze instantie afhankelijk. Heeft de begeleiding door UWV geen effect, dan betaalt u langer een verhoogde Ziektewet- of WGA-premie. Situatie werknemer 8 maanden in dienst 4 maanden loondoorbetaling 20 maanden Ziektewet WIA (WGA/IVA = arbeidsongeschiktheidsuitkering) 1e ziektedag Einddatum jaarcontract 104 weken ziek 104 weken + max. 10 jaar Aanvang jaarcontract AOWleeftijd Kosten voor werkgever Kosten werkgever Loondoorbetaling bij ziekte door de werkgever Ziektewetuitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de Ziektewetpremie WGA-uitkering voor de ex-werknemer wordt doorbelast aan de werkgever in de WGA-premie Maximale duur kosten voor werkgever Voorbeeldsituatie bij UWV: werknemer met een jaarcontract die na 8 maanden ziek wordt. UWV is niet ingericht op snelle re-integratie Het probleem is dat UWV er helemaal niet op is ingericht om ZW ers en WGA ers snel weer aan het werk te krijgen. De cijfers spreken hier voor zich: Meer dan de helft (52%) van de WGA-instroom bestaat uit mensen die doorstromen van de Ziektewet naar de WGA. Het lukt UWV kennelijk niet om deze mensen te re-integreren. Van de WGA ers die in 2010 onder begeleiding van UWV aan een re-integratietraject begonnen, had na afronding daarvan slechts 37% werk gevonden. Voor de jaren daarna lag dit op 32% (2011), 17% (2012) en 4% (2013). De cijfers over de laatste drie jaren kunnen nog stijgen omdat het vaak om meerjarige trajecten gaat. Maar de streefnorm is slechts 31%. 6 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

7 Neem zelf de regie! Door de modernisering van de Ziektewet bent u gedurende twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van al uw personeel. Hierbij verzorgt UWV een groot deel van de ziektebegeleiding en re-integratie, maar krijgt u geen waar voor uw geld. Dit vraagt om een alternatieve verzekeringsoplossing. VSZ biedt u een combinatie van verzekeringen en uitvoering voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Hiermee bent u verzekerd van optimale schadelastbeheersing, ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband. Vertrekken vanuit de uitvoering De oplossingen die VSZ ontwikkelt, hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze regelen zowel het dragen (verzekeren) als beheersen van het risico (schadelasten re-integratiedienstverlening). Hierbij vertrekken we vanuit de uitvoering, niet vanuit de verzekering. Want het begint met risicobeheersing: zolang die niet goed geregeld is, kan er van effectieve beheersing van de schadelast geen sprake zijn. Verder beschouwen we de uitbetaling van uitkeringen altijd als een onderdeel van de uitvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat een directe relatie tussen de werknemer en de uitvoerder de beste kansen schept op reactivering en het creëren van loonwaarde. Onderneem nú actie Bij de WGA-flex kan eigenrisicodragen pas vanaf 1 januari Toch is het zaak om nu al actie te ondernemen. Voor de Ziektewet is eigenrisicodragen al mogelijk, en het is cruciaal om nú langs die weg integrale schadelastbeheersing te organiseren: Meer dan de helft van de WGA-instroom komt voort uit de Ziektewet, en vanaf 2016 gaat deze instroom meetellen in uw premie voor de WGA-flex. De kraan staat dus wijd open. Bent u nu al eigenrisicodrager WGA of overweegt u om het te worden, dan krijgt u in 2016 hoe dan ook met het flexrisico te maken. Eigenrisicodragen WGA kan dan uitsluitend nog voor de WGA-vast en de WGA-flex samen. U kunt dus maar beter nú ervaring opdoen. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 7

8 Al uw risico s in de eerste twee ziektejaren zijn gedekt Zorg dat u klaar bent voor 2016 Met de gecombineerde verzekering voor eigenrisicodragen WGA en Ziektewet van VSZ Assuradeuren bent u klaar voor 2016: Naast uw kosten voor de WGA zijn ook die voor de Ziektewet gedekt. U beheerst niet alleen de risico s bij vaste werknemers, maar ook die bij tijdelijke krachten: u beperkt instroom in de Ziektewet en doorstroom vanuit deze wet naar de WGA. U bent verzekerd van optimale schadelastbeheersing. Een bewezen effectieve uitvoerder gaat direct na uw melding met de zieke of arbeidsongeschikte aan de slag. 8 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

9 Onze WGA Eigenrisicodragerschapverzekering VSZ Assuradeuren biedt u een WGA Eigenrisicodragerschapverzekering waarbij de kosten van uitvoering zijn gedekt. Hierbij wordt u maximaal ondersteund door een gespecialiseerde en bewezen effectieve uitvoerder. Die neemt niet alleen de ziektebegeleiding en het casemanagement op zich, maar ook het verstrekken van WGA-uitkeringen aan de werknemer. Een unieke oplossing, waarbij de werknemer een directe relatie heeft met de uitvoerder. Zo blijft het contact met de werkgever behouden en zijn de kansen op reactivering en het creëren van loonwaarde optimaal. Combinatie met verzekering eigenrisicodragerschap Ziektewet U kunt deze verzekering combineren met de verzekering eigenrisicodragerschap Ziektewet, maar dit is niet verplicht. U kunt beide verzekeringen ook afzonderlijk afsluiten. Dekking WGA-kosten Als eigenrisicodrager WGA betaalt u maximaal tien jaar zelf de uitkering aan gedeeltelijk arbeidsongeschikte en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte (ex-) werknemers. Het kan hierbij zowel gaan om loongerelateerde uitkeringen als om vervolguitkeringen. De verzekering eigenrisicodragerschap WGA vergoedt in beide gevallen de kosten. Hierbij heeft u geen omkijken naar de betaling van de uitkeringen. Die regelen wij voor u, inclusief correcte afdracht van werkgeverspremies, afgifte van de uitkeringsspecificatie en alle administratie. Eén centrale melding volstaat U meldt instroom heel eenvoudig via een webportaal of een App. Wij zorgen daarna voor de rest. Ondersteuning bij uw verantwoordelijkheden Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en de re-integratie inclusief het vertalen van WIA-beschikkingen naar re-integratiemogelijkheden en het opleggen van sancties als de ex-werknemer onvoldoende meewerkt. Wij bieden u volledige ondersteuning bij deze taken door specialisten. Ook maken wij bezwaar als wij het niet eens zijn met een WIA-beschikking. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 9

10 Maximale invloed op uw schadelast U krijgt ook ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de uitkeringsduur, door actief casemanagement, actieve re-integratie, preventie en juridische dienstverlening. Hiervoor sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde, bewezen effectieve uitvoerder. Die is gemachtigd om namens de werkgever te acteren. Zo kan hij snel schakelen, zonder dat er eerst allerlei overleg hoeft te worden gevoerd. 10 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

11 Eigenrisicodragerschap WGA aanvragen: wij zijn u graag van dienst U kunt eigenrisicodrager worden zodra u voor het eerst iemand in dienst neemt. Dit zijn de spelregels: Eigenrisicodrager worden voor de WGA kan twee keer per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Bent u al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest, dan kunt u dit pas opnieuw worden na drie jaar publieke verzekering. Uw aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap moet minimaal 13 weken vóór een van de bovengenoemde deadlines binnen zijn bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een garantieverklaring van een erkende kredietinstelling of verzekeraar. Als u kiest voor de WGA Eigenrisicodragerschapverzekering van VSZ Assuradeuren, versturen wij desgewenst uw aanvraag naar de Belastingdienst. Ook leveren wij dan de verplichte garantiestelling. Bent u al eigenrisicodrager bij een andere verzekeraar en wilt u overstappen naar VSZ Assuradeuren? Dan kunt u uw huidige verzekering opzeggen volgens de voorwaarden die voor die verzekering gelden. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 11

12 Onze Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering VSZ Assuradeuren biedt u een Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering waarbij al uw Ziektewetkosten zijn gedekt. Deze verzekering vormt de ideale koppeling met uw WGA Eigenrisicodragerschapverzekering. U krijgt grip op al uw arbeidsongeschiktheidsrisico s, inclusief de gevaren van instroom in de Ziektewet en doorstroom vanuit deze regeling naar de WGA. Combinatie met WGA Eigenrisicodragerschapverzekering U kunt deze verzekering combineren met de WGA Eigenrisicodragerschapverzekering, maar dit is niet verplicht. U kunt beide verzekeringen ook afzonderlijk afsluiten. Dekking Ziektewet-kosten Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bekostigt u zelf de uitkering aan zieke ex-werknemers. De verzekering eigenrisicodragen Ziektewet vergoedt deze kosten. Hierbij heeft u geen omkijken naar de betaling van de uitkeringen: die regelen wij voor u, inclusief alle administratie. Eén totaalpremie voor verzekering en alle dienstverlening U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening, zonder verrassingen in de vorm van extra kosten. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf, door middel van automatische incasso of een overschrijving, voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. De premie hangt onder andere af van de sector waarin u actief bent, uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom. Uw assurantieadviseur regelt voor u graag een aanbieding die aansluit op uw situatie. 12 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

13 Eén centrale melding volstaat U meldt instroom heel eenvoudig via een webportaal of een App. Wij zorgen daarna voor de rest. Ondersteuning bij uw verantwoordelijkheden Als eigenrisicodrager bent u verantwoordelijk voor ziektebeoordeling, de begeleiding en de re-integratie inclusief het opleggen van sancties als de ex-werknemer onvoldoende meewerkt. Wij zorgen voor volledige ondersteuning bij deze taken door specialisten. Maximale invloed op uw schadelast U krijgt ook ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de uitkeringsduur, door actief casemanagement, actieve re-integratie, preventie en juridische dienstverlening. Hiervoor sluit u een overeenkomst met een door ons geselecteerde, bewezen effectieve uitvoerder. Die is gemachtigd om namens de werkgever te acteren. Zo kan hij snel schakelen, zonder dat er eerst allerlei overleg hoeft te worden gevoerd. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 13

14 Eigenrisicodragerschap Ziektewet aanvragen: wij zijn u graag van dienst U kunt eigenrisicodrager worden zodra u voor het eerst iemand in dienst neemt. Dit zijn de spelregels: Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan twee keer per jaar: per 1 januari en per 1 juli. Bent u al eerder eigenrisicodrager voor de Ziektewet geweest, dan kunt u dit pas opnieuw worden na drie jaar publieke verzekering. Verder stelt UWV de voorwaarde dat u voor de begeleiding van zieke ex-werknemers samenwerkt met een deskundige persoon of organisatie. Uw aanvraagformulier voor het eigenrisicodragerschap moet minimaal 13 weken voor een van de bovengenoemde deadlines binnen zijn bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een bewijs van samenwerking met een deskundige verzuimbegeleider (een overeenkomst met een BIG-geregistreerde bedrijfsarts). Als u kiest voor de Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering van VSZ Assuradeuren, versturen wij desgewenst uw aanvraag naar de Belastingdienst. Ook leveren wij dan het bewijs van deskundige verzuimbegeleiding. Bent u al eigenrisicodrager bij een andere verzekeraar en wilt u overstappen naar VSZ Assuradeuren? Dan kunt u uw huidige verzekering opzeggen volgens de voorwaarden die voor die verzekering gelden.

15 Wij bieden u een verzekering waarbij uw verzuimkosten zijn gedekt, en een bewezen effectieve uitvoerder vanaf dag één aan de slag gaat

16 De beste uitvoering, vanaf dag één Wij zijn ervan overtuigd dat u uw risico s en kosten kunt beperken door de sociale zekerheid van uw personeel zelf te organiseren. Effectieve uitvoering en schadelastbeheersing vanaf dag één zijn hierbij cruciaal. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat u voor de begeleiding van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt beschikken over de expertise en ziektebegeleiding van Acture, de beste private uitvoerder die er op dit terrein bestaat. Volledig Ziektewet- en WGA-management Bij uitvoering van zowel de WGA als de Ziektewet neemt Acture u op het gebied van eigenrisicodragen alle zorgen uit handen. U machtigt Acture om de rechten en plichten van de werkgever over te nemen en alle taken uit te voeren die bij het eigenrisicodragerschap horen. Zo kunnen de specialisten van dit bedrijf maximaal effectief opereren. Acture: bewezen effectiever dan UWV Acture is marktleider private uitvoering sociale zekerheid en kan als enige bogen op rapportcijfers die onomstotelijk aantonen dat zijn dienstverlening voor de Ziektewet effectiever is dan die van UWV. Een absolute succesgarantie! Acture legt binnen twee dagen contact met 97% van de ziekmelders. Bij UWV ligt dit op 85%. Na twee dagen realiseert UWV een uitstroompercentage van 27,2%. Bij Acture is dat 51,6%. Bij Acture herstelt 80% van de werknemers binnen één week, bij UWV ligt dat op 71%. Het valt niet te verwachten dat UWV deze verschillen snel zal inlopen, want de wetgeving belemmert deze instantie sneller in te grijpen. Volgens de wet hebben werkgevers bij UWV maximaal vier dagen de tijd om een ziekmelding te doen. Ook op de langere termijn scoort Acture significant beter dan UWV. Na twee jaar blijven bij UWV liefst drie keer zoveel mensen in de Ziektewet achter als bij Acture. Bij Acture is het gevaar van voor u uiterst kostbare doorstroom naar de WGA dus drie keer lager. Bronnen: AStri, Nadere vergelijking van de ziekteverzuimduur van uitzendkrachten (maart 2014); AStri, Onderzoek evaluatie WIA (2011). 16 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

17 Alles nog eens op een rijtje: dit houdt deze verzekeringsoplossing in VSZ biedt u een combinatie van verzekeringen voor eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA. Hiermee neemt u zelf de regie en bent u verzekerd van optimale schadelastbeheersing. Voor de volledige periode van maximaal twaalf jaar waarin u financieel verantwoordelijk bent, en ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband. WGA Eigenrisicodragerschapverzekering De WGA Eigenrisicodragerschapverzekering vergoedt de WGA-uitkeringen die u als eigenrisicodrager moet betalen aan gedeeltelijk arbeidsongeschikte én volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte (ex-)werknemers. U kunt deze verzekering combineren met de Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering, maar dit is niet verplicht. U kunt beide verzekeringen ook afzonderlijk afsluiten. Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering De Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering vergoedt de Ziektewetuitkeringen die u als eigenrisicodrager moet betalen aan zieke ex-medewerkers. U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en alle bijbehorende dienstverlening, zonder verrassingen in de vorm van extra kosten. Elk jaar ontvangt u een nota met een voorschotpremie. Deze betaalt u vooraf voor de verwachte loonsom voor het komend jaar. Na het eind van het jaar vindt de definitieve afrekening plaats. De premie varieert per werkgever. Uw assurantieadviseur regelt voor u graag een aanbieding die aansluit op uw situatie. U kunt deze verzekering combineren met de verzekering eigenrisicodragerschap WGA, maar dit is niet verplicht. U kunt beide verzekeringen ook afzonderlijk afsluiten. Bij beide verzekeringen: Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 17

18 Maximale ondersteuning door specialisten Bij beide verzekeringen krijgt u maximale ondersteuning bij het verkorten en voorkomen van de loondoorbetalings- of uitkeringsduur door actief casemanagement en actieve re-integratie, preventie en juridische dienstverlening. Hiervoor sluit u een overeenkomst met Acture. U machtigt dit bedrijf om in uw naam te acteren. Ziekte meldt u eenvoudig via een webportaal of App. Wie kan deze verzekeringen afsluiten? De Ziektewet Eigenrisicodragerschapverzekering is beschikbaar voor alle werkgevers. Bij een loonsom tot 10 miljoen gaat het hierbij altijd om de combinatie van uitvoeren en verzekeren; bij een hogere loonsom kunt u desgewenst ook alleen de uitvoering afnemen. De WGA Eigenrisicodragerschapverzekering is specifiek ontwikkeld voor werkgevers met een loonsom van 10 miljoen of hoger. 18 Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

19 Meer weten? Lees voor u een verzekering afsluit altijd goed de polisvoorwaarden door. Daarin staan belangrijke gegevens over wat wel en niet verzekerd is. Wilt u meer weten over de verzekering, of een advies over de beste keuze in uw situatie? Dan helpt uw assurantieadviseur u graag verder. Innovatieve oplossingen voor sociale zekerheid VSZ Assuradeuren VSZ Assuradeuren is specialist in het aanbieden van verzekeringsoplossingen binnen de niche van sociale zekerheid. Dit bedrijf en de aangesloten assurantieadviseurs dagen werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Risico dragen én beheersen De oplossingen die VSZ ontwikkelt, hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze regelen zowel het dragen (verzekeren) als beheersen van het risico (schadelasten re-integratiedienstverlening). In de overtuiging van VSZ zijn deze twee activiteiten bepalend voor een continue beheersing van de schadelast. Het een kan niet effectief zijn zonder het ander. Adequaat verzekeren, effectief re-integreren Bij eigenrisicodragen voor de WGA en de Ziektewet neemt VSZ Assuradeuren zowel de uitbetaling als de re-integratie van ex-werknemers over van UWV. Zo biedt VSZ werkgevers een complete oplossing die bestaat uit een combinatie van adequaat verzekeren en effectief re-integreren. Wij helpen werknemers en ex-werknemers sneller te herstellen. Maar we weten als geen ander dat alleen duurzaam resultaat telt. Daarom stimuleren we mensen op een positieve manier om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. En daarom werken we nauw samen met diverse gerenommeerde partijen, zoals Acture, de marktleider private uitvoering van de sociale zekerheid. Eigenrisicodragerschap WGA verzekering 19

20 Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief Voor meer informatie bel met VSZ Assuradeuren: Van Heuven Goedhartlaan 935-B,1181 LD Amstelveen Postbus 704, 1180 AS Amstelveen ING Bank NL07 INGB KvK AFM vergunningnummer

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze?

Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze? Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze? Inhoud Inleiding 3 De visie van het UWV 8 De visie van een Eigenrisicodrager zonder herverzekering 11 De visie van Anoushka Schut-Welkzijn 15 Conclusie

Nadere informatie

informatie voor de werkgever

informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering productkenmerken Mét WerkImpulz Alle ingrediënten voor preventie en re-integratie informatie voor de werkgever VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze Bernhoven Vitaal 1. Waarom deze regeling Een gezonde werkomgeving en werksituatie zijn van groot belang om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) ziek worden.

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Financieel gezond bij arbeidsongeschiktheid 2 WIA: financiële zekerheid is mogelijk In de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) staat werken naar vermogen centraal.

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie