jaargang 6 nummer Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.ggze.nl jaargang 6 nummer 2 2011 Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven"

Transcriptie

1 jaargang 6 nummer Vertrek Theo Van Luyten Palliatieve zorg naar een hoger plan Nieuwbouw voor zelfstandiger leven

2 Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Zesde jaargang nr Oplage: 2250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt in juni Vormgeving/dtp Roland Heeren, huisdrukkerij GGzE Drukwerk GrafiPrint BV Vertrek Theo Van Luyten 6 Hij heeft bijna veertig jaar bij GGzE gewerkt, de laatste jaren als directeur van De Woenselse Poort: Theo Van Luyten. In december nam hij officieel afscheid. Maar helemaal uit beeld is hij nog niet. Beeldmateriaal Karin Quint Afdeling Communicatie GGzE Tekst Karin Quint, José van der Waerden, Afdeling Communicatie GGzE Redactiesecretariaat GGzE, afdeling Communicatie Postbus 909, 5600 AX Eindhoven tel. (040) Foto voorpagina: De opkomst van de klinisch psycholoog Nieuwbouw voor een zelfstandiger leven 8 Palliatieve zorg 14 Dankzij de voorzieningen en oppervlakte van de appartementen in het nieuwbouwcomplex op Landgoed De Grote Beek kunnen cliënten zelfstandiger wonen dan voorheen. Lange tijd was er in de GGZ-sector weinig mogelijk rondom het begeleiden van een stervende, kortweg palliatieve zorg. Gelukkig is dat aan het veranderen. GGzE is een HKZ-gecertificeerde organisatie. Het magazine wordt met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er onjuistheden in staan. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van afdeling Communicatie GGzE. Verder in dit nummer Doorstart voor bezinningshuis Klaverblad...3 Nieuwe directeur De Woenselse Poort... 4 Week van de Psychiatrie... 4 Triade Persoonlijkheidsstoornissen...5 Opnieuw HKZ-keurmerk voor GGzE en De Boei...5 Afscheid van DWP-directeur Theo Van Luyten... 6 Nieuwbouw voor een zelfstandiger leven... 8 Laatste loodjes mbo-studenten ervaringsdeskundigheid High Care-gedachte steeds verder uitgewerkt...11 De opkomst van de klinische psycholoog...12 GGzE tilt palliatieve zorg naar een hoger plan...14 De Boei Plaza...16 Nieuwe leden Raad van Toezicht stellen zich voor...18 Geen toekomst zonder digitalisering...20 Column Raad van Bestuur Vrijwilliger in beeld Kunst op de achterpagina GGzE Magazine

3 Praten over Doorstart voor bezinningshuis Klaverblad de dood, zonder consequenties Twee jaar lang lag het Klaverblad, bezinningshuis voor mensen die langdurig de gedachte hebben dat ze niet meer willen leven, stil. Er was gebrek aan onder andere financiering en aanmeldingen. Maar de behoefte aan een plek voor mensen die worstelen met het leven is nog steeds groot. Daarom maakt het Klaverblad nu een doorstart. Het Klaverblad is bedoeld voor mensen die worstelen met suïcidegedachten. Vaak hebben ze een lang hulpverleningstraject achter de rug. Het blijkt daarbij moeilijk om hun niet-levenswens ter sprake te brengen. Dorine van den Berk, coördinator participatie bij De Boei en ervaringsdeskundigbegeleider bij GGzE, hoorde over de doorstart van het Klaverblad en besloot zich beschikbaar te stellen om het project nieuw leven in te blazen. Ze wordt daarbij geholpen door Christ Wesenbeek, coördinator cliëntenparticipatie bij het Cliëntenbelangenbureau van GGzE. Zonder consequenties Het is zo belangrijk dat deze mensen een plek hebben waar ze kunnen vertellen wat hen echt bezighoudt. Zonder dat er consequenties zijn, zoals een opname of medicatie, legt Van den Berk het belang van het Klaverblad uit. Als je rondloopt met suïcidegedachten ben je raar, bedreigend, bijzonder. In het huis van het Klaverblad woon je met mensen die precies hetzelfde voelen en met wie je daarover kunt praten. Ik kan me voorstellen dat het een hele verademing is. In de woning van het Klaverblad is ruimte voor drie deelnemers. Enkele uren per dag worden ze begeleid door ervaringsdeskundigen. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Van den Berk: In mijn ogen is het geen therapie, zijn ze geen cliënt, maar gewoon burgers. In de weekenden gaan de mensen naar hun eigen huis. Ze kunnen maximaal een jaar in het Klaverblad blijven. In dat jaar bereiden ze zich voor op de keuze die ze willen maken: doorgaan met leven of niet. Ook als ze niet voor het leven kiezen is het goed, omdat het een afgewogen beslissing is, aldus Wesenbeek. Drie financiers Eerder werd het Klaverblad betaald uit de zorgvernieuwingsgelden, maar dat was slechts een tijdelijke financiering van de overheid. Nu zijn er drie financiers: de AWBZ, GGzE en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Het nieuws dat het Klaverblad weer opengaat, heeft een stroom van aanmeldingen op gang gebracht. Omdat verblijf in het Klaverblad nu onder geïndiceerde zorg valt, zijn de toelatingseisen verscherpt. Voordat deelnemers mee kunnen doen, hebben ze al heel wat stappen moeten zetten, zegt Wesenbeek. Eerst moeten ze een brief schrijven met een uitgebreide motivatie, daarna volgt er een gesprek. We kijken ook goed of het matcht met de andere bewoners. Inmiddels is er een wachtlijst en wordt er gekeken of er in de toekomst een tweede locatie geopend kan worden. GGzE Magazine 3

4 Bij waardevolle zorg wordt uitgegaan van de waarde(n) van cliënten: zaken die zij belangrijk vinden en nodig hebben om eenzinvol leven te kunnen leiden. De Week van de Psychiatrie staat daarom bol van leuke, gezellige en creatieve activiteiten voor jong en oud. Er zijn onder meer workshops, een kinderspeurtocht, muziek- en filmvoorstellingen, een rommelmarkt en een karaoke-avond. Bijzonder in deze week is het toneelstuk De smaak van anders van toneelgroep Prettig Gestoord, dat meerdere malen wordt opgevoerd. Het is een komische voorstelling met een serieuze ondertoon, speciaal geschreven voor de Week van de Psychiatrie. Week van de psychiatrie in teken van waardevolle zorg Op 28 maart is er van tot uur een ludieke opening in de Piazza, in hartje Eindhoven. De precieze invulling is nog een verrassing! De landelijke Week van de Psychiatrie staat weer voor de deur. Dit jaar is het thema Waardevolle Zorg. Ook bij GGzE bruist het van maandag 28 maart tot en met zondag 3 april van de activiteiten. Ze zijn georganiseerd door het Cliëntenbelangenbureau en de cliëntenraden van De Boei en GGzE. De activiteiten vinden plaats in Eindhoven en in andere plaatsen in de regio. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. Kijk voor het volledige regionale programma op Meer algemene informatie is te vinden op Opnieuw HKZ-keurmerk voor GGzE en De Boei GGzE en Stichting De Boei zijn in het afgelopen jaar voor de tweede keer HKZgecertificeerd. Dit betekent dat beide instellingen opnieuw hebben aangetoond dat ze voldoen aan de kwaliteitsnormen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Ondanks de sterk veranderende organisatie hebben GGzE en De Boei allebei aangetoond dat ze de kwaliteit van zorg kunnen waarborgen en zelfs verbeteren. Dat betekent overigens niet dat er nu achterovergeleund kan worden. Ieder jaar moeten wij aantonen dat we het certificaat waard zijn, zegt directeur Hans Marechal van De Boei. In 2007 kregen GGzE en De Boei voor drie jaar het HKZ-keurmerk. Afgelopen jaar waren er uitgebreide audits om te bekijken of het keurmerk weer met drie jaar verlengd kon worden. Doordat De Boei sinds het samengaan met GGzE enorm is gegroeid, waren die audits een stuk intensiever dan de eerste keer. Drie auditors hebben twee dagen lang bekeken of we ons kwaliteitsmanagementsysteem op orde hebben en of dat op de werkvloer ook herkend en uitgevoerd wordt, vertelt Marechal. Scherp Het keurmerk is van groot belang voor het functioneren van De Boei. Zonder keurmerk krijgt de stichting geen financiering. Daarnaast toont het ook voor klanten en medewerkers aan dat de organisatie haar zaakjes op orde heeft. Bovendien houdt het de stichting scherp, zegt Marechal. Het dwingt ons om te evalueren. Ieder jaar houden we interne en externe audits, om te laten zien dat we bezig zijn met het verbeteren van onze kwaliteit. Het is goed om regelmatig stil te staan en te controleren of je nog wel doet wat je hebt afgesproken. De audits bij GGzE kwamen kort na invoering van het nieuwe Elektronische Patiëntendossier (EPD) en het afscheid van het oude IRIS-dossier. Dat deze grote veranderingen geen negatief effect hebben gehad op de organisatie, blijkt wel uit de resultaten van de audit. Het oordeel van certificeringbureau DNV: GGzE mag er trots op zijn dat ze kritisch durven te zijn naar hun eigen werk en in staat zijn om na een grondige analyse verbeteracties te ontwikkelen. Ook GGzE moet ieder jaar aantonen dat de organisatie het certificaat waard is. De voorbereidingen voor de volgende audits zijn in volle gang. Die worden op 21, 22 en 23 maart uitgevoerd. 4 GGzE Magazine

5 Triade Persoonlijkheidsstoornissen Nieuwe directeur De Woenselse Poort Vanaf 1 maart is Lucian van Heumen (48) de nieuwe directeur van De Woenselse Poort, onderdeel van concern GGzE. Hij is de opvolger van Theo Van Luyten. Van Heumen was hiervoor algemeen directeur van de Justitiële Jeugdinrichting De Heuvelrug in Zeist. Eerder vervulde hij functies bij verschillende justitiële inrichtingen en bij het Ministerie van Justitie. Lucian van Heumen is ook één van de bedenkers van de A3-methodiek, die draait om het principe Meer sturing met minder papier. Vorig jaar verscheen hier een boek over, waarvan hij mede-auteur is. De A3 methodiek geeft managers een instrument om snel en doeltreffend, met zo min mogelijk regels en administratieve lasten, jaarplannen te realiseren. Centraal staat draagvlak creëren via interactie, inspiratie en betrokkenheid van managers en medewerkers. De vierde Triade, die op 16 april in De Grijze Generaal wordt gehouden, is deze keer niet alleen gericht op borderline, maar op alle persoonlijkheidsstoornissen. De Triade geeft mensen met een persoonlijkheidsstoornis, familie, vrienden en hulpverleners de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over het herkennen van signalen, communicatie, gevoelens, therapie en het voorkomen van een crisis. De Triade is een initiatief van GGzE, Binnen, Labyrint~In Perspectief en Cliëntenbelangenbureau GGzE. Het uitbreiden van de doelgroep voor de vierde Triade gebeurt op verzoek van GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen. Niet alleen mensen met borderline kunnen baat hebben bij de Triade-methode. Ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen kan het zinvol zijn voor cliënt, familie en hulpverleners om met elkaar te praten en misverstanden uit de weg te helpen. Zoals de voorgaande keren vormen ook bij deze Triade de workshops die de drie betrokken partijen met elkaar volgen, de kern van de bijeenkomst. Doel van de gesprekken is kennisuitwisseling, begrip krijgen voor elkaars standpunten en de kwaliteit van hulpverlening verbeteren. Aanmelden kan tot 9 april door een mail te sturen naar of te bellen met Binnen via (040) De deelnamekosten bedragen 15,- per persoon, inclusief lunch. Voor kinderen t/m 12 jaar is deelname gratis. Meer over het tijdstip, het programma en de workshopthema s vindt u op of In zijn werk streeft de nieuwe directeur naar een combinatie van persoonlijk leiderschap en zakelijkheid. Hij is erg enthousiast over de uitgangspunten van GGzE, die mede gebaseerd zijn op de Planetree-visie. Bij De Heuvelrug, waar hij tot voor kort werkte, worden twee groepen jongeren opgevangen. De locatie Eikenstein is een behandelinrichting voor strafrechtelijk geplaatste jongeren van 12 tot 24 jaar met ernstige gedragsproblemen en/of delinquent gedrag. De locatie Overberg is tot 2012 in gebruik als Jeugdzorg Plus instelling voor meisjes van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. GGzE Magazine 5

6 Afscheid van DWP-directeur Theo Van Luyten Van historisch besef kun Alles bij elkaar heeft hij bijna veertig jaar bij GGzE gewerkt, de laatste jaren als directeur van De Woenselse Poort. Theo Van Luyten, de bedachtzame. In december nam hij officieel afscheid. Maar helemaal uit beeld is hij nog niet. Als Theo Van Luyten zijn loopbaan de revue laat passeren, ziet hij parallellen tussen vroeger en nu. Bijvoorbeeld wanneer hij vertelt over wat hij als de hoogtepunten van bijna veertig jaar beschouwt: de totstandkoming van De Wende en van De Woenselse Poort (DWP). In beide gevallen vond ik het belangrijk dat er een eigen naam, een eigen smoel zou komen. Het zijn ook allebei onderdelen die flink gegroeid zijn en landelijke uitstraling hebben gekregen. Daar staat wat, kun je toch wel stellen. Het geeft voldoening dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Het verhaal begint in 1970, wanneer Van Luyten als leerling B-verpleegkunde bij de toenmalige RPI, de rijkspsychiatrische inrichting, aan de slag gaat. Drie jaar later was ik klaar met mijn opleiding, maar in 1974 moest ik alweer ontslag nemen omdat ik in Breda een tweejarige dagopleiding SPV wilde volgen. In die tijd ging dat zo. Vanwege zijn, toen nog, Belgische nationaliteit kreeg hij geen studiefinanciering. Lachend: De bank van Broechem heeft dat betaald. Mijn ouders dus. En ik heb twee zomers bij de RPI vakantiewerk gedaan. Verbindingen Weer terug in Eindhoven gaat hij als SPV er en later als unithoofd op afdeling P4 werken. Onder zijn leiding krijgt deze psychotherapeutische gemeenschap de naam De Wende én een officiële landelijke erkenning. Ik vond dat belangrijk omdat je daarmee verbindingen kon leggen met de rest van het land. Openstaan voor prikkels van buitenaf, maar ook je eigen ei kwijt kunnen, zorgt ervoor dat iedereen van elkaar leert. Ook bij De Woenselse Poort was dat mijn insteek. In 1986 reorganiseert de RPI tot ziekenhuis De Grote Beek. Van Luyten wordt clusterhoofd opname en kortdurende vervolgbehandelingen. In die tijd doet de instelling weinig aan ambulante hulp. Tot vreugde van Van Luyten verandert dat in 1996, na de fusie met het Riagg. In de organisatie die dan ontstaat genaamd GGzE - wordt hij hoofd van het circuit Behandeling. Ik voelde me als een vis in het water, want vanuit mijn SPV-opleiding kende ik de ambulante wereld ook goed. Enthousiast zoekt hij opnieuw naar verbinding, ditmaal via samenwerking met algemene ziekenhuizen. Van Luyten stimuleert GGzE om daarmee ook samen in één gebouw te gaan zitten. Gebouwen geven ideeën van vastigheid en dwingen je tot het maken van keuzes. Historisch besef Omdat hij het zo naar zijn zin heeft, reageert hij aanvankelijk afhoudend op de vraag of forensisch iets voor hem zou zijn. Na enige aandrang doet hij het toch. Vanaf 2003 leidt Van Luyten het onderdeel forensische en intensieve psychiatrie en sinds 2009 De Woenselse Poort. Dat hij hierdoor andere projecten niet kan afmaken, is een minpuntje. Je ziet dat bij verandering van personen de continuïteit van beleid gevaar loopt. Ook goede dingen worden snel als ballast gezien. Daar moet je mee oppassen. Van historisch besef kun je veel leren, ook persoonlijk. Zo realiseerde ik me pas na het overlijden van mijn vader hoeveel ik ongemerkt hetzelfde doe. En het werkt nog steeds! Bij reorganisaties was hij soms een lastige, geeft hij toe. Toch was er een verschil tussen hoe ik mezelf beleefde en anderen mij zagen. Als ik eenmaal overtuigd van iets ben, laat ik niet snel los. Maar ik ben ook best vaak onzeker geweest. Telkens als ik voor een functie werd gevraagd, was er in het begin een dosis twijfel: zou ik het wel kunnen? Achteraf was dat niet verkeerd. Door die twijfel ging ik eerst maar eens goed kijken en luisteren. Ook zocht ik altijd sterke mensen om me heen. Want als jij iets niet kunt, wil dat niet zeggen dat het niet moet gebeuren. Long Care In zijn laatste jaren is Van Luyten de drijvende kracht achter de eerste GGZ Long- Care-afdeling van Nederland, die vorig jaar is geopend. Hier worden chronisch psychiatrische cliënten met ernstig ontwrichtend gedrag behandeld. De eerste tekening voor zo n afdeling lag er al in 2003, maar in mijn ogen was er meer nodig. Een visie, een werkwijze. Zo ontstond het idee voor de beveiligde zone, waarmee we nu een optimale balans hebben tussen beveiliging en behandeling. Dat maakt De Woenselse Poort uniek. Dat het onderdeel is van GGzE, als grote GGZ-instelling, zorgt voor extra kracht. Wel moeten beide partijen in die relatie blijven investeren, het gaat niet vanzelf. 6 GGzE Magazine

7 je veel leren Loslaten Hoewel zijn officiële afscheid al geweest is, loopt Theo Van Luyten (61) nog regelmatig bij De Woenselse Poort binnen. Hij blijft voorlopig als adviseur aan de instelling verbonden. In goed overleg, vanuit een wederzijdse behoefte, zegt hij glimlachend. Ik vind het erg leuk om in beperkte mate kennis en ervaring door te geven. Het moet alleen niet verdacht veel op werk gaan lijken. Want nu hij nog fit en gezond is, wil hij met zijn vrouw gaan genieten van zijn grote hobby: reizen. Dan vertelt hij over een heel ander tripje, 37 jaar geleden. Als broekie van twintig nam ik een aantal cliënten mee naar Antwerpen. Niks bijzonders, denk je, maar voor cliënten blijkbaar wel. Nog niet zo lang geleden zag één van hen een chronisch psychotisch/ schizofrene man mij lopen. Dag Theo, groette hij, Hoe is het in Antwerpen?. Dat hij dat nog wist! Voor mij het bewijs dat je als medewerker écht iets voor mensen kunt betekenen. Of je het nu Planetree noemt of anders. GGzE Magazine 7

8 Nieuwbouw zorgt voor zelfstandiger leven Het is goed om contact te hebben Grote karren vol verhuisdozen werden begin december het nieuwbouwcomplex op het binnenterrein van Landgoed De Grote Beek binnengereden. Tweeëndertig bewoners betrokken hun gloednieuwe appartementen aan de Grote Beekstraat 28. Dankzij de voorzieningen en oppervlakte van de appartementen kunnen ze zelfstandiger wonen dan voorheen. Op maandag 7 december verhuisden zestien cliënten van GGzE centrum psychotische stoornissen naar de nieuwbouw. Eerder woonden ze in één van de acht eengezinswoningen op Landgoed De Grote Beek. Een dag later was het de beurt aan zestien cliënten van verschillende locaties van GGzE centrum ouderenpsychiatrie. De verhuizing was een flinke klus, vertelt centrummanager André Fransen, maar is zonder problemen verlopen. Terwijl hun spullen naar de nieuwbouw werden gebracht, was er voor de cliënten iets leuks georganiseerd in de wintertuin. Individueel is bekeken wie in aanmerking kwam voor verhuizing. We zijn daar maanden van tevoren mee aan de slag gegaan, door gesprekken te voeren met cliënten, hun familieleden, het team en behandelaars, vertelt Fransen. We zochten cliënten die een zekere mate van zelfstandigheid hebben, maar toch in een beschermde omgeving willen wonen. Mensen die een dagbesteding hebben, dingen willen ondernemen en daar zelf sturing aan willen en kunnen geven. Ramen Het nieuwe gebouw biedt de bewoners allerlei mogelijkheden tot zelfstandig leven. Ze hebben een eigen woonkamer en slaapkamer, een keukenblok en eigen sanitaire voorzieningen. Opvallend zijn de gezamenlijke ruimtes met enorme ramen, die zorgen voor 8 GGzE Magazine

9 een frisse, lichte omgeving. De brede gangen nodigen uit tot ontmoeting. Het gebouw is ontworpen met in het achterhoofd de uitgangspunten van Planetree, zoals helende omgeving. Toch kan de zelfstandigheid die het gebouw de bewoners biedt, ook nadelen hebben. Het gevaar van een eigen appartement voor deze doelgroep is dat mensen vereenzamen achter hun eigen voordeur, zegt Peter Damen, manager GGzE centrum psychotische stoornissen. Om dit te voorkomen, hebben we ervoor gezorgd dat de appartementen uitkomen op de ontmoetingsruimte. Wie op de eerste verdieping woont, kan vanaf de vide zien wat er in die ruimte gebeurt. We willen er verschillende activiteiten organiseren, om mensen uit te dagen gezamenlijk dingen te ondernemen. Enthousiast Voor bewoner Kees Koeman is de nieuwbouw echt een uitkomst. Hij woonde eerder aan de Grote Beekstraat 14, een locatie van GGzE centrum psychotische stoornissen. Ik was te zelfstandig om daar te wonen, ik heb geen hulp nodig, vertelt hij. Het team gaf aan dat ik daar eigenlijk niet kon blijven. Maar ik kan niet zonder de groep, zonder de gezelligheid en de huiselijkheid. Toen ik hoorde over de nieuwbouwplannen, werd ik meteen enthousiast. Bij de presentatie van de plannen was Koeman al onder de indruk van de uitstraling van het pand. Nu het klaar is en hij er daadwerkelijk woont, is hij allerminst teleurgesteld. Ik vind het er geweldig uitzien. Eerst had ik een klein kamertje, nu heb ik veel ruimte. Soms zit ik in mijn eigen appartement, maar ik vind het ook leuk om samen te eten. Het is goed om contact te hebben met de andere bewoners. Veranderingen Niet alleen voor cliënten, ook voor medewerkers heeft de grotere mate van zelfstandigheid veranderingen gebracht. We stimuleren bewoners veel meer om dingen zelfstandig te doen en proberen, vertelt Lisette Prinssen, verpleegkundig begeleider bij GGzE centrum ouderenpsychiatrie. We zijn niet meer 24 uur per dag in de huiskamer aanwezig en ons kantoor is niet op de groep, maar aan de overkant van de straat. Het is even wennen, zowel voor de cliënten als voor ons. Nu al ziet ze dat meer zelfstandigheid een positief effect kan hebben op de bewoners. Enkele cliënten zijn in de eerste paar weken al vooruit gegaan. Ze maken zich minder snel druk en durven meer. De plaats van het gebouw, in het hart van Landgoed De Grote Beek, draagt extra bij aan meer zelfstandigheid, stelt André Fransen. Bewoners kunnen gemakkelijk bij anderen op bezoek of meedoen aan activiteiten die elders op het landgoed worden gehouden. Ze kunnen meer dan ooit zelf bepalen wat ze willen doen. GGzE Magazine 9

10 Laatste loodjes mbo-studenten ervaringsdeskundigheid Het eerste jaar was het zwaarst Het zijn pioniers, de eerste vijf studenten die in de eindfase van hun mbo-opleiding tot ervaringsdeskundig begeleider zitten. Gemakkelijk was het niet, maar ze hebben veel geleerd en gaan vol vertrouwen de toekomst in. Alwin Verdonk (32) en Maartje van Moorsel (24) hebben net de laatste lesdag bij ROC Eindhoven erop zitten. Ze moeten ze nog een eindexamenproject afronden en dan is het klaar. In juni hopen ze het diploma SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) niveau 4 in ontvangst te nemen. Mét deelcertificaat ervaringsdeskundigheid. Een mijlpaal voor GGzE, al jaren kartrekker voor het inzetten en opleiden van ervaringsdeskundigen bij de ondersteuning van cliënten. In de driejarige mbo-opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar af. Maartje heeft bij GGzE stages gelopen bij Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) en woonbegeleiding ouderen. Nu is ze actief in respijthuis De Halte. Alwin deed ook bij MSS praktijk-ervaring op en daarna bij casemanagement. Zijn laatste stage loopt hij bij GGzE centrum spoedeisende psychiatrie. In behandeling Allebei zijn ze ooit zelf in behandeling zijn geweest bij de GGZ. Ik heb diepe dalen gekend, vertelt Maartje. Maar ik heb daar ook veel van geleerd en daar wilde ik iets mee. Om uit te proberen of het wat voor me zou zijn, heb ik eerst als vrijwilliger bij Humanitas gewerkt. Bij Alwin ging het anders. Hij wilde psychiatrisch verpleegkundige worden, maar dat lukte niet. Tijdens de sollicitatieprocedure bleek mijn psychiatrische verleden een belemmering te zijn. Een baan als ervaringsdeskundige bij MSS kon wel. Toen ik van deze pilot-opleiding hoorde, dacht ik meteen: dat zou een mooie combinatie zijn. Steun Voor Maartje en Alwin was het weer naar school gaan behoorlijk wennen. Het huiswerk viel mee, maar in een schoolritme komen was zwaar. Zeker het eerste jaar. Als je dàn op de been blijft, heb je grote kans de rest ook te halen, zeggen ze allebei. De goede band met klasgenoten was erg belangrijk, benadrukt Alwin. Maar ook je omgeving moet je steunen. Dat het erg pittig is, blijkt uit de cijfers. Van de circa vijftien studenten die aan de opleiding begonnen, zijn er nog maar vijf over. Van de extra theorielessen ervaringsdeskundigheid hebben ze veel opgestoken. Nóg meer leerden ze in de praktijk. Maartje: Vanuit ervaringsdeskundigheid kijk je naar de persoon, niet naar de diagnose. Ik denk dat wij minder betuttelen en eerder denken: wat wil die persoon zelf? Alwin vult aan: Als je niet weet hoe het is om cliënt te zijn, kun je bepaalde dingen niet aanvoelen. Dat is geen onwil, zo werkt het gewoon. Verder gebruiken wij minder dokterstaal, merk ik. Inmiddels heeft het tweetal de smaak van het studeren te pakken. Allebei zijn ze van plan door te gaan met een hbo-opleiding. We willen graag verder groeien. 10 GGzE Magazine

11 High Care-gedachte steeds verder uitgewerkt Goede zorg, ook als het lastig wordt GGzE is al enkele jaren bezig om het aantal separaties van cliënten terug te brengen. Daarbij wordt gewerkt volgens de high-care gedachte: stapsgewijs middelen inzetten om zo lang mogelijk in contact te blijven met de cliënt die een crisis doormaakt. We willen goede zorg bieden, juist ook als het lastig wordt. High-care in de geestelijke gezondheidszorg is te vergelijken met intensive care in een algemeen ziekenhuis, namelijk extra zorg. Maar over een definitie van wat high-care nu precies inhoudt, is in Nederland nog geen overeenstemming. Wel is duidelijk dat er tussen het verblijf op een afdeling en in een separeercel veel meer mogelijkheden zijn om een cliënt op een veilige manier goede zorg te bieden, dan eerder werd aangenomen. Daarom is GGzE samen met andere zuidelijke GGZ-instellingen het idee verder aan het uitwerken. nóg verder om zich in de cliënt te verplaatsen. Soms gaat het om hele kleine dingen. Van een ervaringsdeskundige hoorde ik dat wanneer hij in crisis was, hij heel slecht tegen felle kleuren kon. Als je dat van tevoren weet, trek je als hulpverlener geen knalrood shirt aan. Consultatieteam Als de medewerkers op de afdeling er niet meer met de cliënt uitkomen, kunnen ze het high-care consultatieteam inschakelen. Dit team is vanaf begin 2011 actief en bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen die ervaring hebben met crisis-situaties. Zij kunnen advies geven, telefonisch of ter plekke. Later dit jaar gaat ook een groep high-care medewerkers van start, die snel op een afdeling ingezet kunnen worden wanneer dat nodig is. Wanneer de situatie op de afdeling echt niet meer houdbaar is, kan een cliënt tijdelijk overplaatst worden naar een high-care unit. Hiervoor zijn drie afdelingen aangewezen waar met nóg specifiekere middelen gewerkt wordt om ondanks de crisis toch in contact te blijven. Zo zijn er speciale timeout ruimtes. Daar proberen high-care medewerkers vanuit verschillende methodieken via één op één contact de crisis het hoofd te bieden. Alleen in de high-care unit wordt, als uiterste middel, separeren ingezet. Contact Het doel van high care is om op geen enkel moment het contact met de cliënt te verliezen, legt Erik Kuijpers, stafmedewerker Kwaliteit van afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, uit. Het ergste voor een cliënt is dat hij alleen is wanneer zijn crisis het hoogste punt bereikt. Separeren is gebaseerd op onmacht en moet daarom iets uit het verleden worden. Om dat te bereiken, zoekt GGzE naar verschillende manieren om separeren te voorkomen. Dat begint op de afdelingen zelf, zegt Kuijpers. De cliënt wordt daar welkom geheten. In een vroeg stadium praten we over mogelijke complicaties en over wat de cliënt wil dat er dan in samenspraak met de hulpverlener gebeurt. Hulpverleners gaan GGzE Magazine 11

12 De opkomst van de klinisch psycholoog Veel ballen in de lucht houden De opleiding tot klinisch psycholoog is pittig. Werken in de praktijk, onderzoek doen, lessen volgen; het is alleen weggelegd voor zeer ambitieuze GZ-psychologen met doorzettingsvermogen. Momenteel worden bij GGzE zeven klinisch psychologen opgeleid. Zij specialiseren zich in complexe diagnostiek en managementinnovatie, volgen een complete opleiding psychotherapie en doen wetenschappelijk onderzoek. Zo slaan ze een brug tussen wetenschap en praktijk. Je moet voortdurend alle ballen in de lucht proberen te houden, omschrijft Jeroen Dewinter de druk die de opleiding tot klinisch psycholoog met zich meebrengt. Maar het is het waard, vindt hij. De opleiding klinische psychologie bij GGzE en opleidingsinstituut RINO Zuid biedt hem de mogelijkheid om opleiding, onderzoek en praktijk met elkaar te combineren. Een voorbeeld van de meerwaarde van deze combinatie? Ik krijg meer handvatten om mensen met complexe klachten te onderzoeken en behandelen. Waar ik in het verleden een cliënt moest doorverwijzen, of er een andere expert moest bijhalen, kan ik straks zelf complexere problematiek behandelen. Praktijkopleider en klinisch psycholoog Jenneke van der Plas vult aan: Vroeger was psychotherapie alleen weggelegd voor cliënten die relatief gezond waren. Bij complexere problemen was er al snel een contra-indicatie. Omdat een klinisch psycholoog breed is opgeleid in de verschillende vormen van psychotherapie, kan dit nu juist ook voor complexere problematiek een goed middel zijn. Nieuw beroep Het beroep van klinisch psycholoog is vrij nieuw. Het is pas sinds 2006 opgenomen in het BIG-register. Toch telt GGzE al zo n dertig klinisch psychologen. Dit komt doordat een groot aantal van hen door hun ervaring als 12 GGzE Magazine

13 psychotherapeut zich via een overgangsregeling als klinisch psycholoog hebben kunnen laten registreren. Maar wie nu het specialisme klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog ambieert, moet een vierjarige opleiding doen. De toelatingseisen zijn streng, legt Van der Plas uit. Deze opleiding volgen is vier jaar topsport. Je moet veel energie hebben, prioriteiten kunnen stellen, een wetenschappelijke attitude hebben en van verandering houden. De strenge eisen gelden overigens niet alleen voor de mensen die de opleiding willen volgen. Ook GGzE zelf moet laten zien dat het goed is ingericht voor het in de praktijk opleiden van klinisch psychologen. Onlangs nog werd GGzE gevisiteerd, met een zeer positief oordeel als resultaat. De ondersteuning van afdeling Onderzoek & ontwikkeling is een groot pluspunt. Ook de begeleiding door aan GGzE verbonden hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers zorgt voor een meerwaarde. Er is veel expertise en ervaring binnen GGzE, zegt Dewinter. We krijgen daardoor mogelijkheden, ruimte en ondersteuning. Wetenschap GGzE heeft al veel aandacht voor wetenschap. Met de komst van nieuw opgeleide klinisch psychologen neemt die alleen maar toe. In de praktijk zal het steeds meer een reflex worden om met een wetenschappelijke bril te kijken, om eerder literatuur te raadplegen bij complexe problematiek, verwacht Dewinter. Ideaal zou zijn wanneer klinisch psychologen als science practitioners aan het werk kunnen gaan, zegt Van der Plas. Dit zijn afgestudeerde klinisch psychologen die wetenschappelijk onderzoek blijven doen naast hun praktijkwerk en daardoor zowel door de bril van de behandelaar als van de onderzoeker kijkt. Wat onderzoeken de klinisch psychologen in opleiding bij GGzE? Ankie Roedelof onderzoekt of behandelingen bij jongeren meer effect hebben als Long-Care van De Woenselse Poort drie John Cuijpers onderzoekt bij afdeling de jongere meer gemotiveerd is. Zij brengt dingen: de kenmerken van de populatie hiervoor bij zestig jongeren gedurende ruim van deze kliniek, wat er nodig is om de een jaar het behandelverloop in kaart met doorstroom naar de GGZ te vergemakkelijken en wat er in de behandeling nodig behulp van meetmomenten. Roedelof doet dit bij GGzE centrum kinder- en jeugd- is om het beveiligingsniveau terug te psychiatrie, afdeling Casemanagement kunnen dringen en de kwaliteit van leven jeugd. te verhogen. Gieke Buur onderzoekt hoe je adolescenten Emel Özbek doet onderzoek naar de met autisme kunt ondersteunen in hun toegang van de GGZ voor Turkse en gang naar zelfstandigheid. Hiervoor wordt Marokkaanse jong volwassenen. Wat een training opgezet, uitgevoerd en zijn de beweegredenen van deze groep geëvalueerd. De training geeft vooral handvatten voor nieuwe, onverwachte en sociale GGZ instelling? Met dit onderzoek wordt om wel of geen hulp te vragen aan een situaties. Het onderzoek wordt samen met gestreefd naar verbetering van de de Universiteit Leiden uitgevoerd. kwaliteit en toegankelijkheid van de GGZ voor allochtone jong volwassenen. Linda Gerits promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de relatie tussen stress en Marion de Boer vergelijkt in haar persoonlijkheid van begeleiders die werken onderzoek mensen met schizofrenie en met cliënten met forse gedragsproblemen. autisme met elkaar, om overeenkomsten Naar aanleiding van dit onderzoek heeft zij en verschillen tussen autisme en samen met Opleidingscentrum Cello een schizofrenie verder te onderzoeken. In training emotionele intelligentie ontwikkeld. eerdere wetenschappelijke onderzoeken Zij is nu bezig met een managementopdracht bij GGzE centrum kinder- en jeugd- vastgesteld. De Boer richt zich met haar zijn genetische overeenkomsten psychiatrie, waarbij opgedane inzichten uit onderzoek op mogelijke overeenkomsten haar eerdere onderzoek worden gebruikt. in cognitief functioneren. Jeroen Dewinter heeft een onderzoeksvoorstel ingediend om in kaart te brengen hoe adolescenten met autisme zich ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Doel is om na te gaan wat deze jongens weten, denken, willen en doen op dit vlak. Dewinter wil de jongens een vragenlijst voorleggen en hun ouders interviewen over de seksuele ontwikkeling van de adolescenten. GGzE Magazine 13

14 De machteloosheid voorbij Sommige cliënten verblijven zo lang bij GGzE dat ze er oud worden en sterven. Andere overlijden door een ongeneeslijke ziekte. Lange tijd was er in de GGZ-sector weinig mogelijk rondom het begeleiden van een stervende, kortweg palliatieve zorg. Gelukkig is dat aan het veranderen. Volgens psychiater Roelof Kleppe, directeur behandelzaken en voorzitter geneeskundige directie GGzE, komt dit onder andere door nieuwe ontwikkelingen op medisch en technologisch gebied. Denk aan pijnstillingsmethoden en voorzieningen om mensen mobiel te houden. Tegelijkertijd groeit binnen de GGZ de aandacht voor lichamelijke (somatische) zorgverlening in het algemeen. Zo ging GGzE vorig jaar aan de slag met een actieplan somatiek, waarvan palliatieve zorg een deelproject is. Het begeleiden van stervenden is een specia-lisme op zich, aldus Kleppe. Vooral mensen met kanker hebben veel extra lichamelijke zorg nodig. Die deskundigheid zijn we nu in onze organisatie aan het opbouwen. Onder meer via een medewerkerscursus die we samen met GGZ Centraal ontwikkelen. Hiervoor hebben we subsidie gekregen. Ook is er een expertiseteam opgericht waar medewerkers op kunnen terugvallen. Hierin zitten diverse disciplines, zoals een hospice-arts, gespecialiseerde verpleeg-kundigen, geestelijk verzorgers en het hoofd behandeling zelf. Verpleegkundigen en behandelaars consulteren ons onder meer over medicijngebruik en behandeling in de laatste levensfase. Levensbeschouwelijk Maar het gaat bij palliatieve zorg niet alleen om het lichaam, benadrukt Roelof Kleppe. De levensbeschouwelijke, spirituele inbreng is zeker zo belangrijk. Daarom is de Dienst Geestelijke Verzorging er ook bij betrokken. Een ander aspect is het stimuleren van contact met familie. Want het is de laatste mogelijkheid om zaken te bepraten en goed afscheid te nemen. Om cliënt en familie beter te ondersteunen, komen er in de nieuwbouw op Landgoed De Grote Beek twee intensieve zorgkamers, vertelt algemeen verpleegkundige Katrien Hendriks. Zij volgt aan het Erasmus Medisch Centrum de opleiding Palliatieve Zorg. Voor sommige klinische cliënten is het prettig om de laatste fase van hun leven op een andere plek door te brengen. De zorgkamers zijn extra ruim zodat er een grote tillift, een gemakkelijke stoel en een transporteerbaar bed in passen. Ook voor de familie willen we het comfortabeler maken. Heel goed kijken naar wat de cliënt nodig heeft; dat is volgens Hendriks het uitgangspunt van palliatieve zorg. Iets wat natuurlijk helemaal onder het gedachtegoed Planetree valt. Samenwerking Bij alle plannen werkt GGzE samen met partners, zoals Stichting Sint-Annaklooster, de Vitalis WoonZorggroep, regionale en landelijke netwerken en de vrijwillige palliatieve thuiszorg. Het binnenhalen van expertise lukt, stelt Kleppe vast. En dat zorgt ervoor dat we niet meer, zoals voorheen, tegen machteloosheid aanlopen. Maar het verhaal heeft twee kanten, vervolgt hij. Andere zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen, zouden meer oog kunnen hebben voor het ontstaan van psychiatrische problemen bij stervende cliënten. Dat komt vaker voor dan je denkt. Als GGzE willen we onze psychiatrische kennis daar graag voor inzetten. 14 GGzE Magazine

15 GGzE tilt palliatieve zorg naar een hoger plan GGzE Magazine 15

16 De Boei Plaza Eén grote oefentuin Stap voor stap is op Landgoed De Grote Beek een plek ontstaan waar iedereen van binnen en buiten GGzE lekker kan rondstruinen in kleine winkeltjes. Tegelijkertijd biedt het mensen die werken aan psychisch herstel allerlei mogelijkheden om vaardigheden op te doen. De naam van deze bijzondere plek: De Boei Plaza. De Boei Plaza herbergt inmiddels de cadeauwinkel van t Groen, een kapsalon, de winkel voor tweedehands kleding Fleur, de Boekbinderij en een kunstuitleen. Allemaal onderdelen van stichting De Boei, de organisatie die mensen met een psychiatrische achtergrond via allerlei projecten ondersteunt bij hun herstel. Sinds vorig jaar maakt De Boei uit van concern GGzE. In opdracht van GGzE zijn we bezig om op Landgoed De Grote Beek dagbesteding en begeleiding aan te bieden in het kader van herstel. We doen dat onder andere met sport, muziek en creatieve en activiteiten en nu dus ook via De Boei Plaza, vertelt Jack van der Kruijs, manager bij De Boei. De Boei vindt het belangrijk om in het leven van GGzE-cliënten zoveel mogelijk gewone dingen in te brengen. Wij zien het landgoed als een dorp waar mensen wonen en werken. Hier moet dus ook ruimte zijn voor gewone dingen, zoals winkelen en normaal contact. Iedereen vindt dat leuk, dus ook cliënten. Maar sommigen kunnen niet zomaar even naar de stad. Ze zijn bijvoorbeeld geestelijk onvoldoende stabiel of niet mobiel genoeg. Bij De Boei Plaza kunnen ze toch even de sleur doorbreken. En het is betaalbaar, dat is ook belangrijk. Veel cliënten hebben immers maar weinig te besteden. Opknappen Wie een rondje maakt bij De Boei Plaza heeft voor een tientje een nieuwe coupe, een nieuwe outfit en een leuke plant voor z n kamer. Daar kan een cliënt flink van opknappen en daarom sluit het naadloos aan bij de Planetree-visie. Maar ook 16 GGzE Magazine

17 De Boei Plaza is te vinden op Landgoed De Grote Beek, aan de Boschdijk in Eindhoven op intern adres Dr. Poletlaan 35. De openingstijden staan op en bij de winkeltjes zelf. medewerkers en mensen van buiten de organisatie zijn van harte welkom bij De Boei Plaza, benadrukt Van der Kruijs. Tijdens de kerstmarkt in de winkel van t Groen kwamen bijvoorbeeld twee vriendinnen met hun kinderen langs. Ze kochten allerlei spullen om het thuis leuk aan te kleden. De winkel van t Groen verkoopt namelijk niet alleen planten, maar ook schilderijen, keramiek en aparte notitieboekjes. Allemaal artikelen die gemaakt zijn door deelnemers van de Boekbinderij, De Boei Kunst en het activiteitencentrum. Binnenkort wordt het assortiment uitgebreid met producten van de kaarsenmakerij. Rollen De Boei Plaza draait bijna helemaal op vrijwilligers: deelnemers die werken aan psychisch herstel. In dat vrijwilligerswerk hebben ze een andere rol dan die van cliënt. De één maakt iets creatiefs dat verkocht wordt, de ander helpt mee aan de inrichting van een winkel, weer een ander helpt achter de kassa. Meedoen, erbij horen, daar gaat het om. Wat dat betreft is De Boei Plaza is één groot oefentuin, met passende begeleiding. En die oefentuin mag gezien worden, vindt Van der Kruijs. Daarom zit alles bij elkaar op een centrale plek. We werken hard om er iets leuks en uitnodigends van te maken. Er is nu een leuk aanbod, maar als deelnemers en cliënten aangeven dat ze zaken missen, gaan we daarmee aan de slag. Ook dat sluit helemaal aan op Planetree: goed luisteren naar cliënten en erachter proberen te komen wat hun leven aangenamer kan maken. GGzE Magazine 17

18 Nieuwe leden Raad van Toezicht stellen zich voor Eigen kennis inzetten voor GGzE Zo op het eerste gezicht lijken ze weinig met elkaar gemeen te hebben, de drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht van GGzE. Ronald Lamé, die Dick Boers is opgevolgd als voorzitter, Swanet Woldhuis en Paul de Roij komen uit compleet verschillende sectoren. Eén ding hebben ze wel gemeen: interesse in de geestelijke gezondheidszorg. Wie een blik werpt op het curriculum vitae van Paul de Roij ziet meteen wat zijn toegevoegde waarde is voor de Raad van Toezicht van GGzE. De Roij is adviseur en interim-manager bij managementadviesbureau Berenschot, waar hij onder andere advieswerk voor non-profit instellingen verricht. In het verleden was hij onder andere bestuurder bij het ROC adkine in Rotterdam en managing director bij TiasNimbas Business School. De Roij zit momenteel in verschillende Raden van Toezicht, onder meer bij zorgorganisatie Daelzicht en woonstichting voor gehandicapten NSWAC. Echt bekend met GGzE was De Roij niet, maar de problematiek in de geestelijke gezondheidszorg boeit hem wel. Ik heb nooit in de sector gewerkt, maar ben er wel zijdelings bij betrokken door persoonlijke omstandigheden. De omvang, de aard van de behandelingen, de TBS-kliniek, daar wist ik nog niet veel van. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de open dag die De Woenselse Poort onlangs hield. Ook de studiedag die hij met de andere leden van de Raad van Toezicht heeft gehad, bracht hem tot nieuwe inzichten. We hebben een introductie in Planetree gehad en een gesprek met twee psychiaters. Dat bleek een goede manier om ons in de problematiek in te werken. De Roij heeft in het verleden veel ervaring opgedaan met grote organisaties, zoals Interpolis en de Universiteit van Tilburg. Mijn toegevoegde waarde voor GGzE is dat ik veel kennis heb op verschillende terreinen. Het zit in mijn DNA om snel tot de kern van een vraagstelling te komen. De nieuwe toezichthouder zal zich, gezien zijn ervaring, vooral richten op de bedrijfsvoering en minder op het primaire zorgproces. Combinatie Swanet Woldhuis deed op beide terreinen ervaring op. Zij is opgeleid als psychotherapeut én bedrijfskundige. Een opvallende combinatie? Het is een hele mooie combinatie, zegt ze. De processen die zich binnen een persoon of groep voordoen, vind je ook binnen een organisatie. Woldhuis is momenteel regiodirecteur van Slachtofferhulp MiddenWest en deed eerder ervaring op in de forensische sector en de GGZ. Ze heeft nog niet eerder met GGzE samengewerkt, maar vindt het een boeiende organisatie. Wat mij direct aansprak, waren de keuzes die GGzE heeft gemaakt: voor autonome groei, voor chronische en complexe psychiatrie en voor Planetree, dat een mooi concept is. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen spreekt mij aan, dat er specifiek gekeken wordt in de organisatie 18 GGzE Magazine

19 Paul de Roij Ronald Lamé Swanet Woldhuis Michel Besnard en Ans de Jong-Crajé hoe men gebruik kan maken van die kennis. En interessant is de samenwerking die GGzE zoekt met het bedrijfsleven, omdat hier veel kansen zijn op het gebied van innovatie binnen de psychiatrie. Zowel voor de cliëntenzorg als voor de medewerkers is GGzE volop in ontwikkeling. Woldhuis ziet als haar belangrijkste aandachtspunten de kwaliteit van zorg, veiligheid en bestuur. Ook gaat zij contacten onderhouden met de cliëntenraad. Ik vind het erg belangrijk om van cliënten te horen hoe zij de zorg ervaren. Dat levert voor mij een integraal beeld op van de organisatie. Individualisering Net als voor Paul de Roij is de geestelijke gezondheidszorg een relatief nieuw terrein voor voorzitter Ronald Lamé. Maar het is wel een terrein waarvan hij het belang en de noodzaak onderschrijft. De tendens van individualisering, de steeds hogere eisen die gesteld worden aan het individu en de steeds grotere eigen verantwoordelijkheid en keuzes die het individu krijgt, wordt een toenemend aantal mensen teveel. Dat leidt tot spanningen en de weg kwijtraken. Ik maak dat zelf in mijn omgeving mee. Een goede geestelijke gezondheidszorg is van essentieel belang om deze mensen op te vangen, te begeleiden en weer perspectief te bieden. Lamé vervulde bedrijfseconomische en financiële functies bij onder andere Philips en Heras Hekwerk. Hij ontwikkelde zich verder bij de Jamin fabrieken en Gemco Industries. Nu is hij lid van de Raad van Bestuur van het aannemingsbedrijf Mourik. Ik heb het altijd leerzaam en goed gevonden om naast mijn baan ook andere activiteiten te verrichten, om mezelf verder te verbreden en om een bijdrage te leveren aan de maatschappij, legt hij zijn betrokkenheid uit. Je ontmoet mensen die met andere zaken bezig zijn. Enerzijds kun je daarvan leren, anderzijds kan de door mij opgebouwde kennis en ervaring door anderen benut worden. Een win-win situatie. Ik wil mij vooral inzetten in de regio waar ik woon, om daar vanuit mijzelf een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij. Lamé is in de oriëntatiefase bij GGzE onder de indruk geraakt van het professionele niveau waarop ingespeeld wordt op allerlei ontwikkelingen. Met mijn bestuurlijke ervaring hoop ik vanuit de Raad van Toezicht een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van GGzE. GGzE Magazine 19

20 Om goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen is GGzE in rap tempo aan het digitaliseren. Dat leidt onder andere tot nieuwe leermogelijkheden en snellere, betere informatie. Medewerkers, management en soms ook cliënten profiteren hiervan. Twee voorbeelden illustreren dit: EKP en e-hrm. Geen toekomst zo EKP: volop online leermogelijkheden Sinds vorig jaar gebruikt GGzE het zogenaamde Enterprise Knowledge Platform (EKP) systeem om een digitale leeromgeving neer te zetten. Op dit moment is EKP vooral gericht op medewerkers. Het systeem heeft ervoor gezorgd dat zij via intranet toegang hebben tot een cursuscatalogus. Aanmelden voor een cursus gebeurt online, waarna automatisch een mail naar de leidinggevende gaat om de aanvraag goed te keuren. Leidinggevenden op hun beurt kunnen via het digitale systeem informatie inwinnen over geplande en gevolgde opleidingen van medewerkers. Hierdoor is deskundigheidsbevordering beter te managen. We noemen EKP daarom een leer-management omgeving, vertelt Kees Spitters, manager Onderzoek & Ontwikkeling. E-learning EKP biedt veel informatiemogelijkheden, gaat hij verder. Wie belangstelling voor een cursus heeft, ziet in een oogopslag wanneer die gegeven wordt, op welke plek en wie de docent is. In het kort wordt de inhoud beschreven. Over een tijdje gaan we er ook links aan hangen naar achtergrondinformatie, bijvoorbeeld gepubliceerde artikelen. in zetten, maar ook modules die GGzE zelf ontwikkelt. Een andere mogelijkheid is dat een docent aangeeft dat hij wil dat cursisten bepaalde online-informatie vóór de start van de cursus gelezen hebben. Via het systeem kan hij zelfs controleren of een cursist dat gedaan heeft. Cliënten Ook voor cliënten biedt EKP talloze toepassingen, aldus Spitters. We zijn hiermee al an het proefdraaien bij Binnen (onderdeel van concern GGzE), dat veel psycho-educatie cursussen aanbiedt. Cliënten van Binnen kunnen via een inlogaccount toegang krijgen tot cursussen. En er zal meer mogelijk worden, verwacht hij. Het Rode Kruis bijvoorbeeld werkt ook met EKP. Zij gebruiken het voor de aanmeldingen van EHBO-cursussen. Je voert je postcode in en dan zie je meteen op welke locaties in jouw buurt zo n cursus gegeven wordt. Zoiets zouden wij ook kunnen doen. Een ander idee is om familieleden van ouderen met Alzheimer via een besloten website informatie te geven over de ondersteuningsmogelijkheden die GGzE op dat gebied heeft. Ook e-learning - digitaal een cursus volgen of een test maken is mogelijk via EKP. Tot nu toe hangen alleen de leermodules van de medewerkerscursus voor het interne elektronisch patiëntendossier in het systeem, maar ook die optie gaat uitgebreid worden. We kunnen er extern e-learning materiaal 20 GGzE Magazine

21 nder digitalisering E-HRM: toegankelijke personeelsinformatie Als een GGzE-medewerker twee jaar geleden in een andere functie op een nieuwe locatie ging werken, had dat veel administratieve rompslomp tot gevolg: nieuwe arbeidsvoorwaarden, aangepast salaris, ander intern telefoonnummer enzovoorts. Veel gebeurde handmatig en vaak via papier. Daar ging heel wat tijd in zitten en het was verre van optimaal. Zo duurde het soms maanden voordat een ander telefoonnummer in de hele organisatie bekend was. De invoering van een nieuw elektronisch HRM-systeem heeft veel van dat soort problemen opgelost. Voortaan werken we vanuit één informatiebron waaraan diverse andere systemen gekoppeld zijn. Aangepaste informatie wordt daardoor automatisch op elke plek zichtbaar, legt HRM-beleidsmedewerker Jos Paulissen uit. Door de koppelingen is informatie niet alleen betrouwbaarder, maar ook beter toegankelijk. Verder zorgt een track & trace systeem ervoor dat vertragingen in administratieve processen sneller opgespoord kunnen worden. tot loonstroken en van verzuimgegevens tot verslagen van jaargesprekken. Mooie bijkomstigheid: alleen al de digitale loonstroken sparen jaarlijks enveloppen uit. Zelf beheren Van medewerkers wordt verwacht dat ze een aantal persoonlijke brongegevens, zoals contactinformatie, zelf online wijzigen. Gelukkig wordt dat veel gedaan. Op dat gebied voelen mensen nu meer verantwoordelijkheid. Die lijn trekken we door naar andere processen, vertelt Paulissen. Een voordeel voor medewerkers is dat ze op het werk bijna altijd hun persoonlijk dossier kunnen inzien. Bekeken wordt of dit over een tijdje ook op de computer thuis mogelijk is. Voor managers is e-hrm een enorme vooruitgang, weet Janssen. Zij kunnen nu heel gemakkelijk en veel sneller rapporten en medewerkergegevens oproepen. Alleen de loonstrook niet, want die bevat soms privacygevoelige informatie. Managers krijgen daarnaast automatisch signalen door, bijvoorbeeld over ziekmeldingen. Het belangrijkste doel van het e-hrm project is de kwaliteit van administratieve processen vergroten, vertelt Anita Janssen, manager HRM. Daarnaast willen we het aantal administratieve handelingen verminderen. Die tijd gebruiken we liever voor inhoudelijke zaken. Het digitale HRM-systeem herbergt inmiddels van elke medewerker een groot aantal gegevens, variërend van het arbeidscontract Dit jaar wordt het e-hrm systeem verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de gebruiksvriendelijkheid. Wel vindt Janssen het belangrijk om de ambities reëel te houden en er de tijd voor te nemen. Mensen moeten ermee leren werken. Vooral oudere medewerkers hebben soms moeite met het toegenomen computergebruik. Dat is een punt van aandacht. Maar dit is wel de toekomst. GGzE Magazine 21

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Cliëntenservicepunt Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het Cliëntenservicepunt van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> wie ben ik? waarom gebeurt dit? wat maakt mijn leven zinvol? Wie dit soort vragen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt,

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie

Cliëntenservicepunt. Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel. Algemene informatie Ontmoeting, belangenbehartiging, ondersteuning bij herstel Algemene informatie Het van De Woenselse Poort werkt nauw samen met het Cliëntenbelangenbureau van GGzE Werken aan herstel is voor forensische

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

persoonlijkheidsstoornissen

persoonlijkheidsstoornissen GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen Algemene informatie >> De basis van een behandeling is dat de cliënt en de behandelaar het eens zijn over concrete veranderdoelen.

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Geestelijke verzorging Algemene informatie >> Levens- en geloofsvragen Het gaat steeds om dezelfde kernvragen: wat maakt het leven de moeite waard? Wat maakt het leven zinvol?

Nadere informatie

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >>

Afdeling Long-Care. Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Afdeling Long-Care Langdurige intensieve behandeling in een beveiligde omgeving Algemene informatie >> Cliënten worden benaderd vanuit een principe van

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Crisispreventieplan. Het crisispreventieplan helpt mensen bij het vroegtijdig herkennen en voorkomen van een crisissituatie.

Crisispreventieplan. Het crisispreventieplan helpt mensen bij het vroegtijdig herkennen en voorkomen van een crisissituatie. GGzE centrum psychotrauma / GGzE centrum persoonlijkheidsstoornissen Crisispreventieplan Het crisispreventieplan helpt mensen bij het vroegtijdig herkennen en voorkomen van een crisissituatie Cliënten

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie

GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie GGzE centrum spoedeisende psychiatrie biedt snel de juiste hulp bij een psychische crisis Algemeen >> EEN PSYCHISCHE CRISIS ZET

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

informatie voor cliënten

informatie voor cliënten Colofon Redactie: Jose Schilderinck, Frank Nijhuis en Gerdi Verkerk Contact en algemene vragen: Postadres 820, 7550 AV Hengelo t. 088 777 60 00 e. info@ambiq.nl i. www.ambiq.nl Concept en ontwerp: Vanille

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Planetree. Van goed naar beter met Planetree. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Planetree Van goed naar beter met Planetree Algemene informatie >> Planetree biedt zorgorganisaties handvatten om voortdurend de mensgerichte zorg centraal

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels?

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? ASS-ist: diagnose en behandeling voor volwassenen met autisme Stel: u loopt telkens vast in uw werk, relaties of sociale contacten. Uw omgeving vraagt

Nadere informatie

Niet meer door het lint

Niet meer door het lint GGzE centrum volwassenenpsychiatrie en de forensische poli De omslag Niet meer door het lint Behandelprogramma voor mannen om agressief gedrag te leren beheersen Informatie voor cliënten >> 1 Niet meer

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >>

GGzE Centrum Bipolair. Centrum Bipolair. Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis. cliënten >> GGzE Centrum Bipolair Centrum Bipolair Specialistisch behandelcentrum voor mensen met een bipolaire stoornis cliënten >> De bipolaire stoornis komt voor bij ongeveer 1 à 2 procent van de bevolking. Het

Nadere informatie

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum woonbegeleiding. Beschermd wonen. Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum woonbegeleiding Beschermd wonen Wonen in een beschermende woonvorm in regio Eindhoven en de Kempen Informatie voor cliënten >> BESCHERMD WONEN VAN GGzE BIEDT EEN VEILIGE WOONOMGEVING AAN BEWONERS

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >>

Opname in de kliniek. Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> GGzE centrum spoedeisende psychiatrie Opname in de kliniek Hebben psychische problemen tot een crisis geleid en is een opname noodzakelijk? Cliënten >> HEBBEN PSYCHISCHE PROBLEMEN TOT EEN CRISIS GELEID

Nadere informatie

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie?

Denk jij dat je. vastloopt tijdens. je studie? Denk jij dat je vastloopt tijdens je studie? Soms loopt het leven niet zoals jij zou willen. Misschien ben je somber, twijfel je erover wie je bent, loopt het niet zo met contacten of worstel je met je

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Sssst, stil maar... Automutilatievrije dag. Woensdag 26 oktober 2011

Sssst, stil maar... Automutilatievrije dag. Woensdag 26 oktober 2011 Themadag Automutilatievrije dag Woensdag 26 oktober 2011 GGzE te Eindhoven Conferentiecentrum Landgoed De Grote Beek Boschdijk 771, Eindhoven Intern adres: Grote Beekstraat 26 Sssst, stil maar... d door

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Welkom bij De Jutters

Welkom bij De Jutters Praktische informatie Waar kan ik meer informatie vinden? Wil je meer weten over, ben je benieuwd naar ons team of wil je informatie over jouw problemen? Je leest en ziet er meer over op onze website:

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels?

Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? Een scherp oog voor detail? Gevoelig voor prikkels? ASS-ist: diagnose en behandeling voor volwassenen met autisme 2 Stel: u loopt telkens vast in uw werk, relaties of sociale contacten. Uw omgeving vraagt

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie