Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek"

Transcriptie

1 A P P A R T E M E N T E N V I L L A O P D E P A A P Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek Nu extra grote balkons!

2 Leven als Sindicho in Groesbeek Een waardevolle gift aan een gewone man. In 1040 schenkt Keizer Hendrik III aan Sindicho, zijn waldvorster, de hoeve Groesbeek. In de akte van schenking vinden we de eerste schriftelijke vermelding van de naam Groesbeek (Gronspech). De hoeve stond dichtbij de plaats waar nu een nieuwe hof wordt gebouwd: kortom, een prachtige aanleiding voor een passende naam: Residentie Sindicho. 2 Residentie Sindicho

3 Wonen in Groesbeek......genieten van heuvels en wijdse vergezichten Residentie Sindicho is een stijlvolle appartementenvilla die op een bijzonder gunstige plaats in Groesbeek wordt gebouwd. Aan de Spoorlaan komt een nieuw domein, Op de Paap genaamd, met enkele appartementcomplexen en het nieuwe Medisch Centrum van Groesbeek. Dit domein vormt een comfortabele woonplek net naast het dorpscentrum. Molenweg Cranenburgsestraat Spoorlaan Stationsweg Spoorlaan Wissel Wissel Spoorlaan Heer Zegerstraat Industrieweg h er Groesbeek, centraal in Euregio Groesbeek heeft door z n geïsoleerde ligging tussen de heuvels altijd een heel eigen karakter gehouden, met een eigen taal en eigen gebruiken. Juist daardoor is het dorp een welkom doel voor reizigers: wandelaars, fietsers, recreanten, wijn- en natuurliefhebbers vinden in Groesbeek een aangenaam onthaal in een bijzondere sfeer. Alles bij de hand Ook om te wonen is Groesbeek een goede keuze. Het voorzieningenniveau is zowel wat betreft winkelen, zorg als sportmogelijkheden de laatste jaren sterk gestegen. Grote steden zijn door de ligging vlakbij de grens zowel in Nederland als in Duitsland om de hoek. Goede wijn behoeft geen krans Het landschap rond Groesbeek is reeds in vele toonaarden bezongen. Wie over de Zevenheuvelenweg naar Groesbeek rijdt zal daarmee instemmen. De heuvels, de wijdse vergezichten, de bossen, maar ook de intiemere moerasnatuurgebieden bieden steeds wisselende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. De wijngaarden worden jaarlijks uitgebreid en geven het landschap een nieuwe identiteit. Nijverheidsweg Binnenveld Groesbeek Centrum Spoorlaan Kloosterstraat Frans Halsweg nnenstraat Kl osterstraat Gooiseweg Kloosterstraat Gooiseweg Bredeweg Residentie Sindicho 3

4 Appartementenvilla met allure De luxe appartementen in Residentie Sindicho zijn zeer royaal van opzet en beschikken allen over een heerlijk balkon of ruim terras op het zuiden. Van alle gemakken voorzien Alle appartementen en het souterrain zijn per lift bereikbaar. In het souterrain bevindt zich voor ieder appartement een eigen berging alsmede een persoonlijke parkeerplaats. Via een intercom kan de centrale entreedeur vanuit het appartement bediend worden. Persoonlijke keuze Er zijn zes verschillende indelingsvormen, waarbij u zelf uw voorkeur kunt bepalen. Alle appartementen beschikken over een zeer ruime woonkamer met halfopen u- of l-vormige keuken en balkon of terras. Ieder appartement heeft verder twee grote slaapkamers, een ruime badkamer met ligbad, een apart bezoekerstoilet, een berging met cv-installatie en ruimte voor witgoed-apparatuur. De drie appartementen op de tweede etage beschikken over een royale loft die naar eigen inzicht is in te richten: als atelier of hobbyruimte, kantoor, logeerkamer, tv-kamer of fitness-ruimte. Souterrain Appartement Type Entree Bruto vloeroppervlak Balkon/terras Berging nr. Parkeerplaats nr. 1 A begane grond 120 m 2 terras ca. 15 m B begane grond 115 m 2 terras ca. 15 m C begane grond 110 m 2 terras ca. 15 m A eerste etage 120 m 2 balkon ca. 15 m B eerste etage 115 m 2 balkon ca. 15 m C eerste etage 110 m 2 balkon ca. 15 m D tweede etage 177 m 2 balkon ca. 15 m E tweede etage 170 m 2 balkon ca. 15 m F tweede etage 160 m 2 balkon ca. 15 m Vooraanzicht zuid Rechter zijaanzicht oost 4 Residentie Sindicho

5 Type D Type E Type F Derde etage Type D Type E Type F Type B Type C Tweede etage Type A Eerste etage Begane grond P1 P2 P P4 P5 P6 P P P9 Souterrain Achteraanzicht noord Linker zijaanzicht west Residentie Sindicho 5

6 Type A 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Begane grond, appartement 1 6 Residentie Sindicho

7 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Eerste etage, appartement 4 Residentie Sindicho 7

8 Type B 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 3400 mm 3455 mm Begane grond, appartement 2 8 Residentie Sindicho

9 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 7750 mm 3400 mm 3455 mm Eerste etage, appartement 5 Residentie Sindicho 9

10 Type C mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7750 mm Begane grond, appartement 3 10 Residentie Sindicho

11 10343 mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7743 mm Eerste etage, appartement 6 Residentie Sindicho 11

12 Type D 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Tweede etage, appartement 7 12 Residentie Sindicho

13 7700 mm 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 13

14 Type E 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 7750 mm 3400 mm 3455 mm Tweede etage, appartement 8 14 Residentie Sindicho

15 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 7700 mm 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 15

16 Type F mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7750 mm Tweede etage, appartement 9 16 Residentie Sindicho

17 7700 mm 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 17

18 Algemene informatie en aandachtspunten De ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex is een voortschrijdend proces. Terwijl dit proces vordert, kan door nieuwe inzichten en verdere detaillering bijstelling van het ontwerp plaatsvinden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een definitief bouwplan. Deze brochure en de bijbehorende artist impressions, indelingsvoorstellen en tekeningen zijn tijdens dit ontwikkelingsproces vervaardigd. Ze zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geven de stand van zaken weer op het moment van ontwikkeling. De op tekening vermelde maatvoering betreft circa maten. Door de aard van het bouwproces kan de werkelijke maatvoering enigszins afwijken van de in de brochure weergegeven maten. Bij tegenstrijdigheid prevaleert de tekst boven de tekeningen. Dit geldt ook voor de verkoopdocumentatie: de tekst van de verkoopbrochure prevaleert boven de verkooptekeningen. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat apparatuur zoals wasmachines, drogers, meubelstukken, auto s en dergelijke niet bij de koopsom zijn inbegrepen. De aanduiding op tekening geeft weer waar de noodzakelijke voorzieningen voor het betreffende toestel standaard zijn opgenomen en geven daarmee een mogelijke plaatsing van deze toestellen aan. Eisen van overheden en/of nutsbedrijven kunnen soms leiden tot afwijkingen of wijzigingen. Dit soort aanpassingen kunnen nimmer aanleiding zijn voor verrekening. Het kan voorkomen dat tijdens de bouw wijzigingen worden doorgevoerd in materialen en/of afwerkingen. Een dergelijke verandering zal aan geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van kosten. Wanneer er sprake is van een wijziging zal deze middels een brief aan de koper kenbaar worden gemaakt. Administratieve bepalingen Van toepassing zijnde voorschriften - Standaard stabu bepalingen - Uniforme administratieve voorwaarden - Bepalingen nutsbedrijven - Bouwbesluit - Nadere bepalingen van de plaatselijke dienst bouw- en woningtoezicht - Bouwprocesbesluit Appartementsrecht en Vereniging van eigenaren Onder appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel in een appartementengebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alléén/privégebruik van een bepaald (aan)deel in dat gebouw. Dit aandeel vormt samen met het gebruikersrecht het appartementsrecht. Alle appartementeigenaren zijn samen eigenaar van het hele appartementengebouw. Hieruit volgt dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede eigendomsrecht alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, (met zijn huisgenoten) mag gebruiken. Het appartement zelf, waarvan de betreffende eigenaar het gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als het privé-gedeelte. Om een en ander goed te regelen is het noodzakelijk dat er een vereniging van eigenaren wordt opgericht. Dit zal geschieden bij inschrijving van de splitsingsakte en splitsingstekening. Hierbij zullen ook de nodige financiële zaken worden geregeld. Het doel van de vereniging is in de wet omschreven, te weten: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars. Koop-/aannemingsovereenkomst De koop-/aannemingsovereenkomst is een document waarmee koper en verkoper met elkaar afspreken dat het appartement kan worden gebouwd. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl Janssen Groesbeek Vastgoed b.v. (Jagro) zich door mede ondertekening verplicht tot de bouw van het appartement. Nadat de overeenkomst door u en Jagro is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt vervolgens naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Naast uw opdracht tot het bouwen van het appartement regelt de koop- /aanneemovereenkomst tevens de verkoop van het perceel grond waar het appartementencomplex op gebouwd wordt. Alle van belang zijnde rechten en plichten zijn in deze overeenkomst geregeld. Een bepaling die u in de overeenkomst tijdens de voorverkoopperiode zult tegenkomen is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Gedurende de in dat artikel genoemde periode kan Jagro de overeenkomst nog ontbinden of gelden de wederzijdse verplichtingen nog niet, omdat er nog geen bouwvergunning is verleend. De overeenkomst is pas onherroepelijk, als Jagro u hierover (via de makelaar) schriftelijk heeft geïnformeerd. Vanaf dat moment gelden de in de overeenkomst opgenomen termijnen. Verdere toelichting over de koop-/aannemingsovereenkomst krijgt u tijdens het verkoopgesprek met de verkopende makelaar. Dit gesprek vindt plaats nadat aan u een optie is verstrekt. Koopsommen De koopsom van een nieuwbouwappartement is altijd vrij op naam (V.O.N.). Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten in de prijs zijn opgenomen: - grondkosten; - bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; - kosten architect en overige adviseurs; - toezicht tijdens de bouwperiode; - aansluitkosten water, elektra, gas, riolering, cai en telefoon; - legeskosten; - kosten voor de transportakte van het appartement; - makelaarscourtage; - BTW (eventuele wijzigingen moeten worden doorberekend); - kosten voor gebruik van water, elektra tot aan de dag van oplevering. Kosten die verband houden met de financiering van het appartement en abonnementen zijn niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. Wanneer moet u gaan betalen Als de koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend kan de bouw van uw appartement beginnen. De betaling van een appartement vindt in termijnen plaats. Telkens wanneer de (bouw) werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een termijn is vervallen, ontvangt u een factuur. Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen: - De ontvangen factuur wordt voor de vervaldatum door u betaald; 18 Residentie Sindicho

19 - De ontvangen factuur wordt niet voor de vervaldatum betaald. U hebt in dit geval tegen rentevergoeding recht op uitstel van betaling, zoals in de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen. Over de verschuldigde, maar nog niet betaalde termijnen, brengen wij u de overeengekomen rente in rekening, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Indien u over door derden beschikbaar gestelde middelen beschikt, verzoeken wij u vriendelijk om na ontvangst van een factuur het origineel zo spoedig mogelijk te voorzien van uw handtekening en naar uw geldgever te verzenden. Deze kan dan voor de betaling zorgdragen zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Bij de sleuteloverdracht dienen alle termijnen inclusief het meeren minderwerk te zijn voldaan. De eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht vindt plaats door middel van de akte van levering (ook wel transportakte genoemd). De notaris legt in deze akte wezenlijke zaken vast, waardoor de grond met eventuele in aanbouw zijnde appartementsrechten correct op uw naam komen te staan. Ook het opstellen van de eventuele hypotheekakte, waarin de financiering van uw eigendom wordt geregeld, gebeurt door de notaris. In de koop- /aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van levering vermeld. U dient rekening te houden met de geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. Voor de datum van de notariële levering stuurt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op die datum te betalen bedrag (inclusief bijkomende kosten) staat vermeld. Benamingen volgens het bouwbesluit Entree : verkeersruimte Gang : verkeersruimte Toilet : toiletruimte Woonkamer : verblijfsruimte Keuken : verblijfsruimte Berging : technische ruimte Slaapkamer : verblijfsruimte Badkamer : badruimte Atelier : verblijfsruimte Onbenoemde ruimte : onbenoemde ruimte Krijtstreepmethode De volgens het bouwbesluit benodigde grootte van verblijfsruimten (woon-, slaapkamer en keuken) wordt mede bepaald door de aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding. Indien uit de berekeningen hiervoor blijkt dat dit niet de gehele ruimte bestrijkt, wordt op tekening in deze ruimte een stippellijn geplaatst. Dit wordt de krijtstreepmethode genoemd. Het deel achter deze stippellijn (gezien vanuit t raam) wordt dan voor de berekening van de daglichttoetreding niet als verblijfsruimte meegenomen. Deze manier van werken wordt door het bouwbesluit mogelijk gemaakt. Garantie Tegelijk met de oplevering van uw appartement ontvangt u alle van toepassing zijnde garantiecertificaten. Alle garantiecertificaten zijn van toepassing na oplevering van uw appartement. Vrije energiemarkt Sinds de energiemarkt is vrijgegeven heeft Jagro een collectief contract met de Nuon om in het appartement een elektriciteitsen gasmeter aan te brengen. Dit betreft alleen de plaatsing van de meter, er is dan nog geen stroom of gas. De kosten van energieverbruik voor de oplevering van het appartement zijn voor rekening van de aannemer, dit wordt verrekend na het noteren van de meterstanden bij oplevering. U dient zelf voor de oplevering een energieleverancier te kiezen en zich hierbij aan te melden. Wij adviseren u om dit toch minimaal 4 weken voor de oplevering te regelen zodat er bij de oplevering stroom en gas aanwezig is. Bovenstaande geldt alleen voor de levering van stroom en gas. Water wordt aangeboden door Vitens, hier kan dus niet voor een andere aanbieder worden gekozen. Na de oplevering zijn de energiekosten voor u als koper. Werkzaamheden door derden Tijdens de bouw zijn werkzaamheden door kopers en/of derden niet toegestaan. Energie Prestatie Coëfficiënt De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt kortweg EPC genoemd. Hoe lager de EPC waarde, hoe lager het energieverbruik. Volgens het bouwbesluit moet deze EPC minimaal 0,8 zijn. Maatvoering De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten. Informatie Tijdens de bouwperiode informeren makelaar en Jagro u over de voortgang. Tevens zullen er tijdens de bouwperiode voor de kopers twee kijkdagen worden georganiseerd. Buiten deze dagen is een bezoek aan de bouwplaats niet mogelijk, dit om de veiligheid voor eenieder te kunnen garanderen. Meerwerk Ten aanzien van het meerwerk is er de mogelijkheid om met de aannemer uw appartement op uw specifieke wensen aan te passen. Deze wijzigingen dienen afgestemd te zijn op de mogelijkheden die het appartement biedt binnen het seriematige karakter. De aangeboden mogelijkheden voldoen aan de normen en vallen binnen de garantietermijn. Buiten de door Jagro opgestelde meer- en minderwerklijst kunnen in principe geen wijzigingen worden opgedragen. Dit met uitzondering van de afwerking van de keuken, badkamer en toilet. Naast de keuzemogelijkheid van sanitair en tegels binnen het bemonsterde standaardpakket (zonder meerkosten) kunt u zich door de projectleverancier laten adviseren. De kopersbegeleider van Jagro zal u verder graag te woord staan indien u vragen heeft met betrekking tot het meer- en minderwerk. Dit echter pas nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend. Onderhoudsperiode De onderhoudsperiode van de appartementen bedraagt drie maanden na oplevering. In deze periode worden de punten zoals vermeld op het proces-verbaal van oplevering verholpen. Na de onderhoudsperiode gelden voor de verschillende onderdelen van het appartement de garantieperioden zoals aangegeven in de aan u overhandigde garantiecertificaten. Verzekeringen U dient uw appartement vanaf de datum van oplevering te verzekeren tegen o.a. brand- en stormschade. Parkeren Onder het gebouw wordt er een stallinggarage aangelegd. Alle appartementen krijgen de beschikking over één parkeerplaats. Residentie Sindicho 19

20 Technische omschrijving Peil van het appartementencomplex Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De peilhoogte wordt in overleg met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Groesbeek vastgesteld. Grondwerk De nodige grondwerken te verrichten voor parkeerkelder, funderingen, leidingen, bestratingen en tuin. Ontgravingen worden waar nodig aangevuld met uitkomende grond. Riolering De riolering zal worden uitgevoerd in kunststof. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast waarbij het vuilwater van de appartementen zal worden aangesloten op het gemeentelijk riool. Het rioleringsysteem is voorzien van de benodigde ontstopping- en polderstukken. De beluchting zal bovendaks uitmonden. Het hemelwater wordt via een infiltratiesysteem teruggebracht in de bodem. Bestrating Bij de ingangen van het gebouw zal straatwerk in de vorm van betontegels 50 x 50 cm worden aangebracht. De in- en uitrit van de stallinggarage wordt uitgevoerd als gebezemde betonvloer waardoor een stroef oppervlak ontstaat. Betonwerk Het appartementsgebouw wordt gefundeerd op staal, de fundering wordt uitgevoerd volgens berekening en opgave constructeur. De kelderwand wordt uitgevoerd in gewapend beton dat in het werk wordt gestort volgens berekening en opgave constructeur. De betonwanden in de kelder en de in-/uitrit worden niet nader afgewerkt. Metselwerken Voor de diverse onderdelen van de constructie worden de volgende materialen toegepast. Uitwendige scheidingsconstructies Buitengevels: - Metselwerk gevels: formaat, verband en kleur van de steen door architect te bepalen. - Houtskeletbouw: gevels, kleur volgens kleurenstaat. Binnenspouwblad appartementen: kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Gevelisolatie buitengevels: isolatiewaarde (rc) volgens voorschriften en berekeningen. Voegwerk buitengevels: volgens opgave architect. Kleur volgens kleurenstaat. In het metselwerk worden de volgende onderdelen opgenomen: - betonnen raamdorpels - open stootvoegen t.b.v. spouwventilatie - kunststoffolie t.b.v. waterkering - dilatatievoegen zonder verdere afwerking - stalen lateien t.b.v. opvangen van het opgaand metselwerk - beton lateien t.b.v. vuil metselwerk - beton afdekkers Inwendige scheidingsconstructies Dragend binnenmetselwerk: kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Woningscheidende wanden: massieve kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Alle lichte systeemwanden dikte 70/100 mm worden uitgevoerd als massieve gips- of gasbetonwanden. De wanden van de bergingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen en beton. Vloeren De betonvloer in de parkeergarage en berging wordt uitgevoerd als monolithisch afgewerkte betonvloer. Dikte volgens berekening en opgave constructeur. Begane grondvloeren worden gedeeltelijk uitgevoerd in breedplaat vloeren. De vloeren zullen daar waar nodig geïsoleerd worden uitgevoerd. Verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in breedplaat vloeren. De breedplaat vloerelementen worden voorzien van een constructieve betonnen druklaag en de nodige sparingsvoorzieningen voor installaties, dikte vloer wordt bepaald door de constructeur. Steenachtige elementen De prefab balkon- en galerijplaten van het appartementsgebouw worden uitgevoerd in mechanisch verdichte beton met een verhoogde rand, de bovenzijde wordt afgewerkt met een antisliplaag. Metaalconstructies In de appartementen worden alle benodigde metaalconstructieonderdelen geleverd en aangebracht. Bouwkundige kanalen In uw appartement worden leidingkokers aangebracht ten behoeve van de doorvoer van leidingen. De bergingen in de parkeerkelder worden op natuurlijke wijze aangezogen en d.m.v. een ventilatiebox wordt de lucht afgezogen. In de stallinggarage zal de ventilatie via natuurlijke ventilatie plaatsvinden. Kozijnen, ramen en deuren Alle buitenkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in meranti hardhout voorzien van tochtkaders in de sponningen. De deuren van de entree zijn uitgevoerd in multiplex 930 x mm, de overige buitendeuren van hardhout volgens keuze architect. Ramen worden uitgevoerd in meranti hardhout. Daar waar nodig zullen ramen worden voorzien van een doorvalbeveiliging. Binnendeurkozijnen Fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen in uitvoering met bovenlicht voorzien van glas (meterkast met paneel). Binnendeuren Fabrieksmatig afgelakte hardboard binnendeuren deurmaat 930 x mm t.p.v. verblijfsruimte, overige deuren volgens tekening. Onder de deuren van de natte ruimten wordt hardsteen toegepast. De stallinggarage is van buiten alleen toegankelijk voor de bewoners van het complex en is afgesloten via een elektrische toegangsdeur met naastgelegen loopdeur. 20 Residentie Sindicho

21 Het toe te passen hang- en sluitwerk op de buitendeuren en ramen van de appartementen voldoet aan de gestelde eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Trappen en balustrade De appartementen op de 2 e verdieping hebben een vaste vuren trap naar de loft of de 3 e verdieping. In de algemene ruimten zijn de trappen uitgevoerd in staal. De stalen treden zijn voorzien van een antislip profiel, volgens opgave constructeur/leverancier. De balustrades zijn uitgevoerd in gepoedercoat staal. Daken Het hellend dak zal worden uitgevoerd in geïsoleerde dakelementen. De dakelementen worden afgewerkt met zink en de daarbij behorende hulpstukken. De hellende daken worden gedeeltelijk voorzien van zinken goten. De platte daken worden voorzien van isolatie en waterdicht afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking volgens voorschriften Vebidak. De randafwerking zal worden uitgevoerd in zink en/of aluminium. Beglazing en schilderwerk Alle kozijnen, ramen en deuren worden daar waar nodig voorzien van isolerende hoog rendement beglazing en veiligheidsglas. Het binnen- en buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend verfsysteem. Het kleurenschema van binnen- en buitenschilderwerk is in overleg met de architect vastgesteld. De gas- en waterleidingen (voor zo ver in het zicht) zullen dekkend worden afgelakt met uitzondering van het leidingwerk in de meterkast en bij de cv-installatie. Gevelschermen Aan de gevel, gelegen op de zuidzijde, zal zonwering in de vorm van screens worden aangebracht. Stukadoorswerk Alle plafonds in de appartementen zijn voorzien van spuitwerk, m.u.v. de plafonds in de meterkast en de dakelementen. De niet betegelde wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte en de badkamer zijn afgewerkt met spuitwerk. De overige wanden in het appartement worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de meterkast en de knieschotten. Tegelwerken Vloertegels worden toegepast in de badkamer en de toiletruimte. Voor de aankoop van de vloertegels is een stelpost opgenomen van 25,- p/m 2 inclusief omzetbelasting. Wandtegels worden toegepast in de volgende ruimten: - in de toiletruimte tot circa mm + peil; - in de badkamer tot circa mm + peil en ter plaatse van de douchehoek mm + peil; - in de keuken worden geen tegels aangebracht. Voor de aankoop van de wandtegels is een stelpost opgenomen van 20,- p/m 2 inclusief omzetbelasting. De vloertegels worden niet strokend met de wandtegels aangebracht. De uitwendige hoeken in het wandtegelwerk worden voorzien van een kunststof hoekprofiel in een standaardkleur naar keuze. Binnen de hierboven genoemde stelposten voor wand- en vloertegels dient u een keuze te maken uit het ruime assortiment van een door Jagro aan te wijzen leverancier. Dekvloeren In de appartementen zal een cementgebonden zwevende dekvloer worden aangebracht, klasse D20, met een minimale dikte van 70 mm, met uitzondering van toilet en badkamer. Metaalwerken Bij de deur van de centrale entree zal voor ieder appartement een stalen briefkast worden geplaatst. Hierbij zal ook het bellen tableau met spreek/luister verbinding worden geplaatst. Afbouwtimmerwerk Vloerplinten worden los geleverd. Meterborden worden uitgevoerd in hechthout. Alle benodigde aftimmerwerken zullen worden aangebracht. Dakgoten Langs de hellende daken zullen gedeeltelijk zinken goten worden toegepast. Voor het overige wordt het water via het platte dak afgevoerd. Aan de dakgoten worden hemelwaterafvoeren aangebracht van pvc in de kleur grijs, deze zullen worden aangesloten op het infiltratiesysteem. Binnenriool De riolering van putjes en lozingstoestellen wordt uitgevoerd in pvc, voorzien van de benodigde stankafsluiters, aangesloten op het hoofdriool: e.e.a. volgens de geldende normen. Waterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast tot aan de onderstaande tappunten en is afsluitbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: - keukenmengkraan - tappunt cv-installatie/wasmachine - fonteintje - toiletcombinatie - wastafelmengkranen - douchemengkraan - badmengkraan Warmwaterleidingen Vanaf de HR-combiketel worden warmwaterleidingen aangelegd naar de volgende aansluitpunten in de keuken en badkamer: - keukenmengkraan - wastafelmengkraan - badmengkraan - douchemengkraan Sanitair In de appartementen wordt sanitair aangebracht in de badkamer en de toiletruimte. Voor het sanitair in deze ruimten is een stelpost opgenomen van 2.500,- inclusief omzetbelasting. U dient hierbij uw keuze te maken bij een door Jagro aan te wijzen leverancier. Indien u bij een andere leverancier uw sanitair wilt uitzoeken ontvangt u 70% van de hierboven genoemde stelpost retour. Sanitair (standaard) Toiletcombinatie Villeroy en Boch diepspoel vrijhangend (toilet/badkamer) Fonteincombinatie Villeroy & Boch fontein 36 x 25 cm Hansgrohe fonteinkraan Wastafelcombinatie Villeroy & Boch wastafel 60 x 48 cm Villeroy & Boch planchet 60 x 17 cm Hansgrohe Focus E eenhendel wastafelmengkraan Spiegel rond 60 cm Residentie Sindicho 21

22 Douchebakcombinatie Villeroy & Boch douchebak 90 x 90 x 6 cm Hansgrohe Focus E eenhendel douchemengkraan Hansgrohe Croma 100 glijstangset 65 cm Badcombinatie Villeroy & Boch bad 180 x 80 cm Hansgrohe Focus E eenhendel badmengkraan Hansgrohe Croma 100 vario badset 65 cm Keramisch sanitair, bad en douchebak op basis van de kleur wit, kranen worden uitgevoerd in chroom. Door de kopersbegeleider van de aannemer zal te zijner tijd een en ander worden toegelicht. Brandbestrijdingsinstallatie Daar waar de voorschriften dit eisen zullen blustoestellen worden aangebracht. In overeenstemming met de eisen van het bouwbesluit worden in de appartementen rookmelders geplaatst die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Gasleidingen De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de koop-/ aanneemsom begrepen. Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: - combiketel t.b.v. warmwater en verwarming - kookpunt in de keuken afgedopt. Verwarmingsinstallatie De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming in de woonkamer, keuken, gang, badkamer en slaapkamers. De loft is voorzien van plaatradiatoren. Indien het voor de te behalen capaciteit noodzakelijk is worden er fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren toegevoegd. Dit alles volgens berekeningen van het installatieadviesbureau. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. De onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: Hal 15 Toilet 15 Keuken 20 Woon-/eetkamer 20 Slaapkamers 20 Loft 20º Badkamers 21 Stallinggarage/bergingen niet verwarmd Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektriciteitsinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. In de appartementen en bergingen wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven. Deze voldoet aan het normblad NEN 1010 en aanvullingen. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van aardlekschakelaars. De wandcontactdozen en de schakelaars zijn van het type volledig inbouw, alles in de kleur gebroken wit. De schakelaars worden aangebracht op ca mm boven afgewerkte vloer, de wandcontactdozen woonkamer, keuken (met uitzondering boven aanrecht) en slaapkamers op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer. In de overige ruimten op mm boven afgewerkte vloer. In de berging van de stallinggarage worden een lichtpunt en een wandcontactdoos aangebracht die zijn aangesloten op de huisinstallatie. Het leidingwerk wordt hier als opbouw uitgevoerd. Telecommunicatievoorzieningen De appartementen zijn voorzien van loze aansluitpunten voor telefoon en kabeltelevisie. De appartementen worden uitgerust met een huistelefoon (intercom) ten behoeve van de bediening van de hoofdtoegangsdeuren van het gebouw. Lift De lift in het gebouw is een zogenaamde brancardlift die is goedgekeurd door het liftinstituut. Oplevering Minimaal 4 weken voor de oplevering worden de eigenaren schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte. Over de procedure van oplevering wordt u nader geïnformeerd. Het appartement en de algemene ruimten worden bezemschoon opgeleverd. De beglazing, het sanitair en het tegelwerk worden schoon opgeleverd. Het terrein zal puinvrij worden opgeleverd. Tijdens de oplevering wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld waarop de tijdens de rondgang geconstateerde gebreken worden vermeld. Deze tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk na oplevering in orde gemaakt. Wij adviseren om u bij oplevering te laten assisteren door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis. Na de oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor het appartement, denk hierbij aan de verzekeringen. Er zal een hoogrendementsketel worden geplaatst volgens opgave installatieadviseur. Mechanische ventilatie Elk appartement wordt voorzien van een mechanische ventilatie. De mechanische installatie worden aangesloten op het toilet, de badkamer, de keuken en de inpandige berging. Via de ventilatieroosters wordt er lucht in het appartement gebracht. De ventilatiekanalen zijn stalen spiraal gefelste buizen. De kanalen worden voor zover mogelijk opgenomen in vloer en schachten. De standenschakelaar voor de bediening van de unit bevindt zich in de keuken. 2 2 Residentie Sindicho

23 Afwerkstaat Entree /gang Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op wisselschakelaar 1 enkele wandcontactdoos bij schakelaar 1 buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 rookmelder Berging (appartement) Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. droger Toilet Vloer vloertegelwerk 150 x 150 mm en hardstenen dorpel Wanden wandtegelwerk 150 x 200 mm tot circa mm vanaf de vloer, boven tegelwerk spuitpleisterwerk tot aan plafond Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar Woonkamer Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 2 plafondlichtpunten op enkelpolige schakelaar 5 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding t.b.v. telefoon 1 loze leiding t.b.v. cai 1 thermostaataansluiting 1 belinstallatie met intercom Keuken Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen boven aanrechtblad 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 1 loze leiding t.b.v. kookplaat 1 enkele wandcontactdoos voor afzuigkap op > 2 m boven vloerpeil Gasinstallatie 1 aansluiting voor gaskookplaat Slaapkamer 1 Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 3 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding t.b.v. telefoon 1 loze leiding t.b.v. cai Slaapkamer 2 Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Badkamer Vloer vloertegelwerk 150 x 150 mm en hardstenen dorpel Wanden wandtegelwerk 150 x 200 mm tot circa mm vanaf de vloer en in de douchehoek tot circa mm vanaf de vloer boven het tegelwerk spuitpleisterwerk tot aan plafond Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar boven wastafel 1 aarding volgens voorschriften 1 enkele wandcontactdoos Loft Vloer dekvloer Wanden behangklaar Dak dakplaat kleur wit Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Berging (kelder) Vloer beton Wanden kalkzandsteen/beton Plafond beton/houtwolcementplaat Elektrische installatie 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 enkele wandcontactdoos Waar sprake is van een wandcontactdoos is deze in alle gevallen geaard uitgevoerd. Stallinggarage Vloer Deels stofarme betonvloer vlak en stroef afgewerkt. Wanden Buitenwanden als niet afgewerkte betonwanden, de wanden van bergingen van kalkzandsteen. Plafond Betonvloer naturel afgewerkt, waar isolatie dient te worden toegepast: houtwol cementplaten tegen betondek. Leidinggoten, verlichting, ventilatoren e.d. worden bevestigd tegen het plafond. Parkeerplaats Te markeren met witte strepen op de betonvloer en een nummer tegen de achterwand achter de betreffende plaats. Boven de parkeerplaats en de berging kunnen zich algemene installaties en leidingen bevinden. Bergingen De op tekening aangegeven ruimte wordt afgewerkt als hierboven beschreven. De toegangsdeur is een stompe massieve boarddeur in een stalen kozijn afgehangen met hang- en sluitwerk dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Installaties Aangebracht worden de installaties t.b.v. Inrit verlichting en ventilatie. Hellingbaan met gebezemd stroef vloeroppervlak voorzien van ingebouwde verwarming. Aan de onderzijde van de afrit bevindt zich een regenopvanggoot, waar nodig met pompput. Toegangsdeur Elektrische deur en daarnaast een loopdeur te bedienen met de huissleutel. Residentie Sindicho 2 3

24 Residentie Sindicho wordt ontwikkeld en gerealiseerd door: JANSSEN GROESBEEK VASTGOED B.V. Postbus 215, 6560 AE Groesbeek Telefoon (024) Architect: Langekerkstraat 27, 6851 BM Huissen Telefoon (026) Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Concept en realisatie: Tromp Communicatie & Design, Groesbeek HV Makelaardij Dorpsstraat AB Groesbeek Telefoon (024) Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde illustraties, foto s en plattegronden geven een impressie van het project.

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Je eigen nieuwe huis

Je eigen nieuwe huis Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Boterdiep88 Groningen Wel even wennen, Je eigen nieuwe huis Het is natuurlijk een hele verandering. Je eigen nieuwe woning op een monumentaal adres: Boterdiep 88 in

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend.

juni 2014 Aan de inhoud van deze technische omschrijving kunnen geen rechten w orden ontleend. CENTRUMPLAN Technische omschrijving appartementen blok 3 en 4 Blok 3: 57 appartementen Blok 4: 36 appartementen (gecombineerd met koopappartementen) Een ontwikkeling van A.S.R. vastgoed ontwikkeling Ontwerp

Nadere informatie

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER

THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER THUIS IN WORMERVEER 9 APPARTEMENTEN WANDELWEG 89 91, WORMERVEER TECHNISCHE INFORMATIE - AFWERKSTAAT - KLEUR-EN MATERIAALSTAAT V 3.0 d.d. 20-02-2013 THUIS IN WORMERVEER wandelweg 89-91 te Wormerveer V3.0

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m².

www.vanhasselmakelaars.nl DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². DE BAKKERIJ 176-178 TE ZUNDERT Koopsommen vanaf : 195.000,00 v.o.n. Woonoppervlakte vanaf : ca. 78 m². Algemeen: 14 appartementen gelegen in het appartementen complex De Bakkerij. Het appartementencomplex

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden

APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden WWW.NIEUWKIJKDUIN.NL APPARTEMENTEN BOUWDEEL POMIËNTE Reserveringsplattegronden Jan des Bouvrie appartement Type A #1, #8, #15, #22 25,0 m² 79,0 m² SCHEMATISCHE DOORSNEDE DOORNSEDE APPARTEMENTENCOMPLEX

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k.

TE KOOP. Elisabethplaats 44 5421 LC Gemert Vraagprijs: 195.000 k.k. TE KOOP Elisabethplaats 44 Vraagprijs: 195.000 k.k. Omschrijving TE KOOP ELISABETHPLAATS 44, GEMERT Dit royaal woonappartement met berging en parkeerplaats is gelegen op de 1e verdieping in het centrum

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK Drukkleur Print kleur Pantone 323 coated / uncoated 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 coated / uncoated 0 100 100 0 0 96 100 0 parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour

Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Verkoopbrochure woningtype Kastelein & Troubadour Voor ieder wat wils! INHOUD Architect aan het woord 3 Situatie & Locatie 4 Type Kastelein 6 Vogelvlucht 8 Type Troubadour 10 Impressie twee-onder-één-kapwoningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl

Marinapark Tacozijl. Projectontwikkeling Tacozijl impressie d.d. dec 2006 woningtype 1 d.d. dec 2006 slaapkamer berging verklaring: entree 1,9 m² badkamer slaapkamer woonkamer keuken 29,5 m² 5,5 m² keuken entree mk toilet gang 13685 gang toilet badkamer

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad

AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad AUTOSTOP NOORDERSLUIS Te huur 11 units industrieterrein Noordersluis aan de Bolderweg/Kaapstanderweg te Lelystad Sato Vastgoed B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat geleid wordt door 2 enthousiaste

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Het Bolwerk 65

TE KOOP. Breda Het Bolwerk 65 TE KOOP Breda Het Bolwerk 65 Op een schitterende locatie, in de binnenstad van Breda gelegen, verrassend licht en ruim driekamerhoekappartement met loggia. Het appartement is goed onderhouden, ligt op

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland

Te koop. Complex Buiten Staete. Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem. Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Te koop Complex Buiten Staete Ruim 4-kamer appartement met inpandige garage gelegen aan de Boezem Dokter Kroesenring 56, 3261 CG Oud-Beijerland Wilt u centraal, vrij en luxueus wonen? Dan biedt deze woning

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

STAD VAN DE ZON type WESTRAND

STAD VAN DE ZON type WESTRAND STAD VAN DE ZON type WESTRAND 3 vrijstaande woning 26 twee onder één kapwoningen Architect Kuiper Compagnons te Rotterdam Opdrachtgever Hallokaties CV te Alkmaar, een participatie van: Vos Holding BV AM

Nadere informatie

Technische omschrijving. 32 appartementen Residentie Molenborgh

Technische omschrijving. 32 appartementen Residentie Molenborgh Technische omschrijving 32 appartementen Residentie Molenborgh Janssen-Groesbeek Vastgoed B.V. Postbus 215 6560 AE Groesbeek 024-3971790 d.d. 24-04-2016 1 Inhoud Residentie Molenborgh - 32 Appartementen

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren.

16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. 16 huurappartementen Reinoud van Gelderstraat 15 A t/m 15 S te Susteren. Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren.

Nadere informatie

Indeling 1e verdieping

Indeling 1e verdieping Rijksweg 49V Limmen Rijksweg 49V Limmen Door de aantrekkelijke ligging aan de rustige en tevens zonnige zijde van het complex is dit volledig vrijstaand 4-kamerappartement appartement tevens op de bovenste

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde

RENVOOI ELEKTRA. lichtpunt plafond. lichtpunt wand. bel. schel. enkele wandcontactdoos met randaarde. dubbele wandcontactdoos met randaarde RENVOOI MATERIALEN RENVOOI ELEKTRA RENVOOI GEVELS kleuren en materialen metselwerk buitenspouwblad kalkzandsteen binnenspouwblad (afmeting vlgs. constructeur) isolatie geïsoleerde betonvloer betonvloer

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

g aa sh xu Bu Bu xu sh aa g Bu xu sh aa g g aa sh xu Bu g aa nh ze Ro Blok 1 Totale woonoppervlakte Woonkamer, keuken Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Terras F1A 79 m 2 30,2 m 2 13,6 m 2 10,8 m 2 13,0 m 2 F2A

Nadere informatie

balkon trap/lift balkon balkon trap 3 Muldershof Pannenstraat balkon balkon balkon balkon balkon balkon balkon Gooiseweg

balkon trap/lift balkon balkon trap 3 Muldershof Pannenstraat balkon balkon balkon balkon balkon balkon balkon Gooiseweg 13 14 22 24 21 20 10 31 32 1 11 12 3 4 5 15 16 17 1 2 2 25 26 23 9 8 7 6 trap/lift 30 19 18 27 28 29 trap 3 Pannenstraat 4 Muldershof 10 5 8 7 9 6 Gooiseweg 15 11 13 14 16 trap/lift 12 trap/lift 17 Pannenstraat

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard

Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard Appartementen Technische omschrijving Allemanswaard 1. Inhoudsopgave 2. Indeling van de woning in verblijfsgebieden 3. Peil van de woning 4. Grondwerk 5. Werktuigbouwkundige installaties 6. Parkeergarage

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits. Zeewolde Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend. Multifunctionele bedrijfsunits Zeewolde Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

3 e EBBINGESTRAAT 5 KAMPEN

3 e EBBINGESTRAAT 5 KAMPEN 3 e EBBINGESTRAAT 5 KAMPEN 3 e EBBINGESTRAAT 5, KAMPEN Zonnig appartement met berging op de begane grond, gelegen in de binnenstad van Kampen met uitzicht op het stadspark en op korte afstand van alle

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k.

TE KOOP. Kapelaanstraat 47 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. TE KOOP 5421 DE Gemert Vraagprijs: 172.000 k.k. Omschrijving TE KOOP Dit royaal en zeer netjes onderhouden appartement (type maisonnette) op de eerste en tweede verdieping met ruim dakterras, balkon en

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Afgebeeld is woningtype met opties SCEN SCENIC Datum: juni 2006 Copyright: Janssen de Jong Project Development Fort Nassauweg z/n Parera - Curaçao N.A. Telefoon (0) 5999 433 8500

Nadere informatie

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning

40 woningen De Wende Afwerking van uw woning 40 woningen De Wende Afwerking van uw woning De gebruikte impressies en afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van werkelijke uitvoering en zijn slechts bedoeld om u een indruk te geven. Pagina 1

Nadere informatie

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE HUUR IN BEST, MOLENVESTE 41. Op

Nadere informatie

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie!

De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! De Hanze 12 betaalbaar wonen op een toplocatie! 152.500 v.o.n. compleet wonen inclusief luxe keuken met alle apparatuur, volledig betegelde luxe badkamer en topmerk laminaatvloer De Hanze 12: betaalbaar

Nadere informatie