Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek"

Transcriptie

1 A P P A R T E M E N T E N V I L L A O P D E P A A P Comfortabel en centraal wonen in Groesbeek Nu extra grote balkons!

2 Leven als Sindicho in Groesbeek Een waardevolle gift aan een gewone man. In 1040 schenkt Keizer Hendrik III aan Sindicho, zijn waldvorster, de hoeve Groesbeek. In de akte van schenking vinden we de eerste schriftelijke vermelding van de naam Groesbeek (Gronspech). De hoeve stond dichtbij de plaats waar nu een nieuwe hof wordt gebouwd: kortom, een prachtige aanleiding voor een passende naam: Residentie Sindicho. 2 Residentie Sindicho

3 Wonen in Groesbeek......genieten van heuvels en wijdse vergezichten Residentie Sindicho is een stijlvolle appartementenvilla die op een bijzonder gunstige plaats in Groesbeek wordt gebouwd. Aan de Spoorlaan komt een nieuw domein, Op de Paap genaamd, met enkele appartementcomplexen en het nieuwe Medisch Centrum van Groesbeek. Dit domein vormt een comfortabele woonplek net naast het dorpscentrum. Molenweg Cranenburgsestraat Spoorlaan Stationsweg Spoorlaan Wissel Wissel Spoorlaan Heer Zegerstraat Industrieweg h er Groesbeek, centraal in Euregio Groesbeek heeft door z n geïsoleerde ligging tussen de heuvels altijd een heel eigen karakter gehouden, met een eigen taal en eigen gebruiken. Juist daardoor is het dorp een welkom doel voor reizigers: wandelaars, fietsers, recreanten, wijn- en natuurliefhebbers vinden in Groesbeek een aangenaam onthaal in een bijzondere sfeer. Alles bij de hand Ook om te wonen is Groesbeek een goede keuze. Het voorzieningenniveau is zowel wat betreft winkelen, zorg als sportmogelijkheden de laatste jaren sterk gestegen. Grote steden zijn door de ligging vlakbij de grens zowel in Nederland als in Duitsland om de hoek. Goede wijn behoeft geen krans Het landschap rond Groesbeek is reeds in vele toonaarden bezongen. Wie over de Zevenheuvelenweg naar Groesbeek rijdt zal daarmee instemmen. De heuvels, de wijdse vergezichten, de bossen, maar ook de intiemere moerasnatuurgebieden bieden steeds wisselende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. De wijngaarden worden jaarlijks uitgebreid en geven het landschap een nieuwe identiteit. Nijverheidsweg Binnenveld Groesbeek Centrum Spoorlaan Kloosterstraat Frans Halsweg nnenstraat Kl osterstraat Gooiseweg Kloosterstraat Gooiseweg Bredeweg Residentie Sindicho 3

4 Appartementenvilla met allure De luxe appartementen in Residentie Sindicho zijn zeer royaal van opzet en beschikken allen over een heerlijk balkon of ruim terras op het zuiden. Van alle gemakken voorzien Alle appartementen en het souterrain zijn per lift bereikbaar. In het souterrain bevindt zich voor ieder appartement een eigen berging alsmede een persoonlijke parkeerplaats. Via een intercom kan de centrale entreedeur vanuit het appartement bediend worden. Persoonlijke keuze Er zijn zes verschillende indelingsvormen, waarbij u zelf uw voorkeur kunt bepalen. Alle appartementen beschikken over een zeer ruime woonkamer met halfopen u- of l-vormige keuken en balkon of terras. Ieder appartement heeft verder twee grote slaapkamers, een ruime badkamer met ligbad, een apart bezoekerstoilet, een berging met cv-installatie en ruimte voor witgoed-apparatuur. De drie appartementen op de tweede etage beschikken over een royale loft die naar eigen inzicht is in te richten: als atelier of hobbyruimte, kantoor, logeerkamer, tv-kamer of fitness-ruimte. Souterrain Appartement Type Entree Bruto vloeroppervlak Balkon/terras Berging nr. Parkeerplaats nr. 1 A begane grond 120 m 2 terras ca. 15 m B begane grond 115 m 2 terras ca. 15 m C begane grond 110 m 2 terras ca. 15 m A eerste etage 120 m 2 balkon ca. 15 m B eerste etage 115 m 2 balkon ca. 15 m C eerste etage 110 m 2 balkon ca. 15 m D tweede etage 177 m 2 balkon ca. 15 m E tweede etage 170 m 2 balkon ca. 15 m F tweede etage 160 m 2 balkon ca. 15 m Vooraanzicht zuid Rechter zijaanzicht oost 4 Residentie Sindicho

5 Type D Type E Type F Derde etage Type D Type E Type F Type B Type C Tweede etage Type A Eerste etage Begane grond P1 P2 P P4 P5 P6 P P P9 Souterrain Achteraanzicht noord Linker zijaanzicht west Residentie Sindicho 5

6 Type A 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Begane grond, appartement 1 6 Residentie Sindicho

7 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Eerste etage, appartement 4 Residentie Sindicho 7

8 Type B 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 3400 mm 3455 mm Begane grond, appartement 2 8 Residentie Sindicho

9 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 7750 mm 3400 mm 3455 mm Eerste etage, appartement 5 Residentie Sindicho 9

10 Type C mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7750 mm Begane grond, appartement 3 10 Residentie Sindicho

11 10343 mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7743 mm Eerste etage, appartement 6 Residentie Sindicho 11

12 Type D 4633 mm 1550 mm 3940 mm 2780 mm 1925 mm 3245 mm 6955 mm 2000 mm 3786 mm 7750 mm Tweede etage, appartement 7 12 Residentie Sindicho

13 7700 mm 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 13

14 Type E 6935 mm 2000 mm 2330 mm 1500 mm 3713 mm 7743 mm 7750 mm 3400 mm 3455 mm Tweede etage, appartement 8 14 Residentie Sindicho

15 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 7700 mm 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 15

16 Type F mm 4040 mm 2830 mm 3163 mm 1500 mm 3400 mm 4900 mm 7200 mm 2000 mm 7750 mm Tweede etage, appartement 9 16 Residentie Sindicho

17 7700 mm 6990 mm 1500 mm vanaf vloer 1500 mm vanaf vloer Derde etage Residentie Sindicho 17

18 Algemene informatie en aandachtspunten De ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex is een voortschrijdend proces. Terwijl dit proces vordert, kan door nieuwe inzichten en verdere detaillering bijstelling van het ontwerp plaatsvinden. Uiteindelijk zal dit leiden tot een definitief bouwplan. Deze brochure en de bijbehorende artist impressions, indelingsvoorstellen en tekeningen zijn tijdens dit ontwikkelingsproces vervaardigd. Ze zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geven de stand van zaken weer op het moment van ontwikkeling. De op tekening vermelde maatvoering betreft circa maten. Door de aard van het bouwproces kan de werkelijke maatvoering enigszins afwijken van de in de brochure weergegeven maten. Bij tegenstrijdigheid prevaleert de tekst boven de tekeningen. Dit geldt ook voor de verkoopdocumentatie: de tekst van de verkoopbrochure prevaleert boven de verkooptekeningen. Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen dat apparatuur zoals wasmachines, drogers, meubelstukken, auto s en dergelijke niet bij de koopsom zijn inbegrepen. De aanduiding op tekening geeft weer waar de noodzakelijke voorzieningen voor het betreffende toestel standaard zijn opgenomen en geven daarmee een mogelijke plaatsing van deze toestellen aan. Eisen van overheden en/of nutsbedrijven kunnen soms leiden tot afwijkingen of wijzigingen. Dit soort aanpassingen kunnen nimmer aanleiding zijn voor verrekening. Het kan voorkomen dat tijdens de bouw wijzigingen worden doorgevoerd in materialen en/of afwerkingen. Een dergelijke verandering zal aan geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van kosten. Wanneer er sprake is van een wijziging zal deze middels een brief aan de koper kenbaar worden gemaakt. Administratieve bepalingen Van toepassing zijnde voorschriften - Standaard stabu bepalingen - Uniforme administratieve voorwaarden - Bepalingen nutsbedrijven - Bouwbesluit - Nadere bepalingen van de plaatselijke dienst bouw- en woningtoezicht - Bouwprocesbesluit Appartementsrecht en Vereniging van eigenaren Onder appartementsrecht wordt volgens de wet verstaan: een aandeel in een appartementengebouw met toebehoren, dat de bevoegdheid geeft tot het alléén/privégebruik van een bepaald (aan)deel in dat gebouw. Dit aandeel vormt samen met het gebruikersrecht het appartementsrecht. Alle appartementeigenaren zijn samen eigenaar van het hele appartementengebouw. Hieruit volgt dat een appartementseigenaar op grond van zijn mede eigendomsrecht alles wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, (met zijn huisgenoten) mag gebruiken. Het appartement zelf, waarvan de betreffende eigenaar het gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als het privé-gedeelte. Om een en ander goed te regelen is het noodzakelijk dat er een vereniging van eigenaren wordt opgericht. Dit zal geschieden bij inschrijving van de splitsingsakte en splitsingstekening. Hierbij zullen ook de nodige financiële zaken worden geregeld. Het doel van de vereniging is in de wet omschreven, te weten: de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van eigenaars. Koop-/aannemingsovereenkomst De koop-/aannemingsovereenkomst is een document waarmee koper en verkoper met elkaar afspreken dat het appartement kan worden gebouwd. Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl Janssen Groesbeek Vastgoed b.v. (Jagro) zich door mede ondertekening verplicht tot de bouw van het appartement. Nadat de overeenkomst door u en Jagro is ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt vervolgens naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan opmaken. Naast uw opdracht tot het bouwen van het appartement regelt de koop- /aanneemovereenkomst tevens de verkoop van het perceel grond waar het appartementencomplex op gebouwd wordt. Alle van belang zijnde rechten en plichten zijn in deze overeenkomst geregeld. Een bepaling die u in de overeenkomst tijdens de voorverkoopperiode zult tegenkomen is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Gedurende de in dat artikel genoemde periode kan Jagro de overeenkomst nog ontbinden of gelden de wederzijdse verplichtingen nog niet, omdat er nog geen bouwvergunning is verleend. De overeenkomst is pas onherroepelijk, als Jagro u hierover (via de makelaar) schriftelijk heeft geïnformeerd. Vanaf dat moment gelden de in de overeenkomst opgenomen termijnen. Verdere toelichting over de koop-/aannemingsovereenkomst krijgt u tijdens het verkoopgesprek met de verkopende makelaar. Dit gesprek vindt plaats nadat aan u een optie is verstrekt. Koopsommen De koopsom van een nieuwbouwappartement is altijd vrij op naam (V.O.N.). Dit wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten in de prijs zijn opgenomen: - grondkosten; - bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging; - kosten architect en overige adviseurs; - toezicht tijdens de bouwperiode; - aansluitkosten water, elektra, gas, riolering, cai en telefoon; - legeskosten; - kosten voor de transportakte van het appartement; - makelaarscourtage; - BTW (eventuele wijzigingen moeten worden doorberekend); - kosten voor gebruik van water, elektra tot aan de dag van oplevering. Kosten die verband houden met de financiering van het appartement en abonnementen zijn niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen. Wanneer moet u gaan betalen Als de koop-/aannemingsovereenkomst is ondertekend kan de bouw van uw appartement beginnen. De betaling van een appartement vindt in termijnen plaats. Telkens wanneer de (bouw) werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een termijn is vervallen, ontvangt u een factuur. Hierbij kunnen zich de volgende situaties voordoen: - De ontvangen factuur wordt voor de vervaldatum door u betaald; 18 Residentie Sindicho

19 - De ontvangen factuur wordt niet voor de vervaldatum betaald. U hebt in dit geval tegen rentevergoeding recht op uitstel van betaling, zoals in de koop-/aannemingsovereenkomst opgenomen. Over de verschuldigde, maar nog niet betaalde termijnen, brengen wij u de overeengekomen rente in rekening, die later bij de notariële eigendomsoverdracht met u wordt verrekend. Indien u over door derden beschikbaar gestelde middelen beschikt, verzoeken wij u vriendelijk om na ontvangst van een factuur het origineel zo spoedig mogelijk te voorzien van uw handtekening en naar uw geldgever te verzenden. Deze kan dan voor de betaling zorgdragen zodra de eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden. Bij de sleuteloverdracht dienen alle termijnen inclusief het meeren minderwerk te zijn voldaan. De eigendomsoverdracht De eigendomsoverdracht vindt plaats door middel van de akte van levering (ook wel transportakte genoemd). De notaris legt in deze akte wezenlijke zaken vast, waardoor de grond met eventuele in aanbouw zijnde appartementsrechten correct op uw naam komen te staan. Ook het opstellen van de eventuele hypotheekakte, waarin de financiering van uw eigendom wordt geregeld, gebeurt door de notaris. In de koop- /aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van levering vermeld. U dient rekening te houden met de geldigheidsduur van uw hypotheekofferte. Voor de datum van de notariële levering stuurt de notaris u een afrekening, waarop het totale, op die datum te betalen bedrag (inclusief bijkomende kosten) staat vermeld. Benamingen volgens het bouwbesluit Entree : verkeersruimte Gang : verkeersruimte Toilet : toiletruimte Woonkamer : verblijfsruimte Keuken : verblijfsruimte Berging : technische ruimte Slaapkamer : verblijfsruimte Badkamer : badruimte Atelier : verblijfsruimte Onbenoemde ruimte : onbenoemde ruimte Krijtstreepmethode De volgens het bouwbesluit benodigde grootte van verblijfsruimten (woon-, slaapkamer en keuken) wordt mede bepaald door de aanwezige hoeveelheid daglichttoetreding. Indien uit de berekeningen hiervoor blijkt dat dit niet de gehele ruimte bestrijkt, wordt op tekening in deze ruimte een stippellijn geplaatst. Dit wordt de krijtstreepmethode genoemd. Het deel achter deze stippellijn (gezien vanuit t raam) wordt dan voor de berekening van de daglichttoetreding niet als verblijfsruimte meegenomen. Deze manier van werken wordt door het bouwbesluit mogelijk gemaakt. Garantie Tegelijk met de oplevering van uw appartement ontvangt u alle van toepassing zijnde garantiecertificaten. Alle garantiecertificaten zijn van toepassing na oplevering van uw appartement. Vrije energiemarkt Sinds de energiemarkt is vrijgegeven heeft Jagro een collectief contract met de Nuon om in het appartement een elektriciteitsen gasmeter aan te brengen. Dit betreft alleen de plaatsing van de meter, er is dan nog geen stroom of gas. De kosten van energieverbruik voor de oplevering van het appartement zijn voor rekening van de aannemer, dit wordt verrekend na het noteren van de meterstanden bij oplevering. U dient zelf voor de oplevering een energieleverancier te kiezen en zich hierbij aan te melden. Wij adviseren u om dit toch minimaal 4 weken voor de oplevering te regelen zodat er bij de oplevering stroom en gas aanwezig is. Bovenstaande geldt alleen voor de levering van stroom en gas. Water wordt aangeboden door Vitens, hier kan dus niet voor een andere aanbieder worden gekozen. Na de oplevering zijn de energiekosten voor u als koper. Werkzaamheden door derden Tijdens de bouw zijn werkzaamheden door kopers en/of derden niet toegestaan. Energie Prestatie Coëfficiënt De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt kortweg EPC genoemd. Hoe lager de EPC waarde, hoe lager het energieverbruik. Volgens het bouwbesluit moet deze EPC minimaal 0,8 zijn. Maatvoering De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten. Informatie Tijdens de bouwperiode informeren makelaar en Jagro u over de voortgang. Tevens zullen er tijdens de bouwperiode voor de kopers twee kijkdagen worden georganiseerd. Buiten deze dagen is een bezoek aan de bouwplaats niet mogelijk, dit om de veiligheid voor eenieder te kunnen garanderen. Meerwerk Ten aanzien van het meerwerk is er de mogelijkheid om met de aannemer uw appartement op uw specifieke wensen aan te passen. Deze wijzigingen dienen afgestemd te zijn op de mogelijkheden die het appartement biedt binnen het seriematige karakter. De aangeboden mogelijkheden voldoen aan de normen en vallen binnen de garantietermijn. Buiten de door Jagro opgestelde meer- en minderwerklijst kunnen in principe geen wijzigingen worden opgedragen. Dit met uitzondering van de afwerking van de keuken, badkamer en toilet. Naast de keuzemogelijkheid van sanitair en tegels binnen het bemonsterde standaardpakket (zonder meerkosten) kunt u zich door de projectleverancier laten adviseren. De kopersbegeleider van Jagro zal u verder graag te woord staan indien u vragen heeft met betrekking tot het meer- en minderwerk. Dit echter pas nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst heeft ondertekend. Onderhoudsperiode De onderhoudsperiode van de appartementen bedraagt drie maanden na oplevering. In deze periode worden de punten zoals vermeld op het proces-verbaal van oplevering verholpen. Na de onderhoudsperiode gelden voor de verschillende onderdelen van het appartement de garantieperioden zoals aangegeven in de aan u overhandigde garantiecertificaten. Verzekeringen U dient uw appartement vanaf de datum van oplevering te verzekeren tegen o.a. brand- en stormschade. Parkeren Onder het gebouw wordt er een stallinggarage aangelegd. Alle appartementen krijgen de beschikking over één parkeerplaats. Residentie Sindicho 19

20 Technische omschrijving Peil van het appartementencomplex Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De peilhoogte wordt in overleg met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Groesbeek vastgesteld. Grondwerk De nodige grondwerken te verrichten voor parkeerkelder, funderingen, leidingen, bestratingen en tuin. Ontgravingen worden waar nodig aangevuld met uitkomende grond. Riolering De riolering zal worden uitgevoerd in kunststof. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem toegepast waarbij het vuilwater van de appartementen zal worden aangesloten op het gemeentelijk riool. Het rioleringsysteem is voorzien van de benodigde ontstopping- en polderstukken. De beluchting zal bovendaks uitmonden. Het hemelwater wordt via een infiltratiesysteem teruggebracht in de bodem. Bestrating Bij de ingangen van het gebouw zal straatwerk in de vorm van betontegels 50 x 50 cm worden aangebracht. De in- en uitrit van de stallinggarage wordt uitgevoerd als gebezemde betonvloer waardoor een stroef oppervlak ontstaat. Betonwerk Het appartementsgebouw wordt gefundeerd op staal, de fundering wordt uitgevoerd volgens berekening en opgave constructeur. De kelderwand wordt uitgevoerd in gewapend beton dat in het werk wordt gestort volgens berekening en opgave constructeur. De betonwanden in de kelder en de in-/uitrit worden niet nader afgewerkt. Metselwerken Voor de diverse onderdelen van de constructie worden de volgende materialen toegepast. Uitwendige scheidingsconstructies Buitengevels: - Metselwerk gevels: formaat, verband en kleur van de steen door architect te bepalen. - Houtskeletbouw: gevels, kleur volgens kleurenstaat. Binnenspouwblad appartementen: kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Gevelisolatie buitengevels: isolatiewaarde (rc) volgens voorschriften en berekeningen. Voegwerk buitengevels: volgens opgave architect. Kleur volgens kleurenstaat. In het metselwerk worden de volgende onderdelen opgenomen: - betonnen raamdorpels - open stootvoegen t.b.v. spouwventilatie - kunststoffolie t.b.v. waterkering - dilatatievoegen zonder verdere afwerking - stalen lateien t.b.v. opvangen van het opgaand metselwerk - beton lateien t.b.v. vuil metselwerk - beton afdekkers Inwendige scheidingsconstructies Dragend binnenmetselwerk: kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Woningscheidende wanden: massieve kalkzandsteen lijmelementen, dikte volgens berekening en opgave constructeur. Alle lichte systeemwanden dikte 70/100 mm worden uitgevoerd als massieve gips- of gasbetonwanden. De wanden van de bergingen worden uitgevoerd in kalkzandsteen en beton. Vloeren De betonvloer in de parkeergarage en berging wordt uitgevoerd als monolithisch afgewerkte betonvloer. Dikte volgens berekening en opgave constructeur. Begane grondvloeren worden gedeeltelijk uitgevoerd in breedplaat vloeren. De vloeren zullen daar waar nodig geïsoleerd worden uitgevoerd. Verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in breedplaat vloeren. De breedplaat vloerelementen worden voorzien van een constructieve betonnen druklaag en de nodige sparingsvoorzieningen voor installaties, dikte vloer wordt bepaald door de constructeur. Steenachtige elementen De prefab balkon- en galerijplaten van het appartementsgebouw worden uitgevoerd in mechanisch verdichte beton met een verhoogde rand, de bovenzijde wordt afgewerkt met een antisliplaag. Metaalconstructies In de appartementen worden alle benodigde metaalconstructieonderdelen geleverd en aangebracht. Bouwkundige kanalen In uw appartement worden leidingkokers aangebracht ten behoeve van de doorvoer van leidingen. De bergingen in de parkeerkelder worden op natuurlijke wijze aangezogen en d.m.v. een ventilatiebox wordt de lucht afgezogen. In de stallinggarage zal de ventilatie via natuurlijke ventilatie plaatsvinden. Kozijnen, ramen en deuren Alle buitenkozijnen van de appartementen worden uitgevoerd in meranti hardhout voorzien van tochtkaders in de sponningen. De deuren van de entree zijn uitgevoerd in multiplex 930 x mm, de overige buitendeuren van hardhout volgens keuze architect. Ramen worden uitgevoerd in meranti hardhout. Daar waar nodig zullen ramen worden voorzien van een doorvalbeveiliging. Binnendeurkozijnen Fabrieksmatig afgelakte stalen montage kozijnen in uitvoering met bovenlicht voorzien van glas (meterkast met paneel). Binnendeuren Fabrieksmatig afgelakte hardboard binnendeuren deurmaat 930 x mm t.p.v. verblijfsruimte, overige deuren volgens tekening. Onder de deuren van de natte ruimten wordt hardsteen toegepast. De stallinggarage is van buiten alleen toegankelijk voor de bewoners van het complex en is afgesloten via een elektrische toegangsdeur met naastgelegen loopdeur. 20 Residentie Sindicho

21 Het toe te passen hang- en sluitwerk op de buitendeuren en ramen van de appartementen voldoet aan de gestelde eisen van het politiekeurmerk Veilig Wonen. Trappen en balustrade De appartementen op de 2 e verdieping hebben een vaste vuren trap naar de loft of de 3 e verdieping. In de algemene ruimten zijn de trappen uitgevoerd in staal. De stalen treden zijn voorzien van een antislip profiel, volgens opgave constructeur/leverancier. De balustrades zijn uitgevoerd in gepoedercoat staal. Daken Het hellend dak zal worden uitgevoerd in geïsoleerde dakelementen. De dakelementen worden afgewerkt met zink en de daarbij behorende hulpstukken. De hellende daken worden gedeeltelijk voorzien van zinken goten. De platte daken worden voorzien van isolatie en waterdicht afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking volgens voorschriften Vebidak. De randafwerking zal worden uitgevoerd in zink en/of aluminium. Beglazing en schilderwerk Alle kozijnen, ramen en deuren worden daar waar nodig voorzien van isolerende hoog rendement beglazing en veiligheidsglas. Het binnen- en buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend verfsysteem. Het kleurenschema van binnen- en buitenschilderwerk is in overleg met de architect vastgesteld. De gas- en waterleidingen (voor zo ver in het zicht) zullen dekkend worden afgelakt met uitzondering van het leidingwerk in de meterkast en bij de cv-installatie. Gevelschermen Aan de gevel, gelegen op de zuidzijde, zal zonwering in de vorm van screens worden aangebracht. Stukadoorswerk Alle plafonds in de appartementen zijn voorzien van spuitwerk, m.u.v. de plafonds in de meterkast en de dakelementen. De niet betegelde wanden boven het tegelwerk in de toiletruimte en de badkamer zijn afgewerkt met spuitwerk. De overige wanden in het appartement worden behangklaar afgewerkt, met uitzondering van de meterkast en de knieschotten. Tegelwerken Vloertegels worden toegepast in de badkamer en de toiletruimte. Voor de aankoop van de vloertegels is een stelpost opgenomen van 25,- p/m 2 inclusief omzetbelasting. Wandtegels worden toegepast in de volgende ruimten: - in de toiletruimte tot circa mm + peil; - in de badkamer tot circa mm + peil en ter plaatse van de douchehoek mm + peil; - in de keuken worden geen tegels aangebracht. Voor de aankoop van de wandtegels is een stelpost opgenomen van 20,- p/m 2 inclusief omzetbelasting. De vloertegels worden niet strokend met de wandtegels aangebracht. De uitwendige hoeken in het wandtegelwerk worden voorzien van een kunststof hoekprofiel in een standaardkleur naar keuze. Binnen de hierboven genoemde stelposten voor wand- en vloertegels dient u een keuze te maken uit het ruime assortiment van een door Jagro aan te wijzen leverancier. Dekvloeren In de appartementen zal een cementgebonden zwevende dekvloer worden aangebracht, klasse D20, met een minimale dikte van 70 mm, met uitzondering van toilet en badkamer. Metaalwerken Bij de deur van de centrale entree zal voor ieder appartement een stalen briefkast worden geplaatst. Hierbij zal ook het bellen tableau met spreek/luister verbinding worden geplaatst. Afbouwtimmerwerk Vloerplinten worden los geleverd. Meterborden worden uitgevoerd in hechthout. Alle benodigde aftimmerwerken zullen worden aangebracht. Dakgoten Langs de hellende daken zullen gedeeltelijk zinken goten worden toegepast. Voor het overige wordt het water via het platte dak afgevoerd. Aan de dakgoten worden hemelwaterafvoeren aangebracht van pvc in de kleur grijs, deze zullen worden aangesloten op het infiltratiesysteem. Binnenriool De riolering van putjes en lozingstoestellen wordt uitgevoerd in pvc, voorzien van de benodigde stankafsluiters, aangesloten op het hoofdriool: e.e.a. volgens de geldende normen. Waterinstallatie De aanleg- en aansluitkosten van de waterinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast tot aan de onderstaande tappunten en is afsluitbaar. De volgende tappunten worden aangesloten: - keukenmengkraan - tappunt cv-installatie/wasmachine - fonteintje - toiletcombinatie - wastafelmengkranen - douchemengkraan - badmengkraan Warmwaterleidingen Vanaf de HR-combiketel worden warmwaterleidingen aangelegd naar de volgende aansluitpunten in de keuken en badkamer: - keukenmengkraan - wastafelmengkraan - badmengkraan - douchemengkraan Sanitair In de appartementen wordt sanitair aangebracht in de badkamer en de toiletruimte. Voor het sanitair in deze ruimten is een stelpost opgenomen van 2.500,- inclusief omzetbelasting. U dient hierbij uw keuze te maken bij een door Jagro aan te wijzen leverancier. Indien u bij een andere leverancier uw sanitair wilt uitzoeken ontvangt u 70% van de hierboven genoemde stelpost retour. Sanitair (standaard) Toiletcombinatie Villeroy en Boch diepspoel vrijhangend (toilet/badkamer) Fonteincombinatie Villeroy & Boch fontein 36 x 25 cm Hansgrohe fonteinkraan Wastafelcombinatie Villeroy & Boch wastafel 60 x 48 cm Villeroy & Boch planchet 60 x 17 cm Hansgrohe Focus E eenhendel wastafelmengkraan Spiegel rond 60 cm Residentie Sindicho 21

22 Douchebakcombinatie Villeroy & Boch douchebak 90 x 90 x 6 cm Hansgrohe Focus E eenhendel douchemengkraan Hansgrohe Croma 100 glijstangset 65 cm Badcombinatie Villeroy & Boch bad 180 x 80 cm Hansgrohe Focus E eenhendel badmengkraan Hansgrohe Croma 100 vario badset 65 cm Keramisch sanitair, bad en douchebak op basis van de kleur wit, kranen worden uitgevoerd in chroom. Door de kopersbegeleider van de aannemer zal te zijner tijd een en ander worden toegelicht. Brandbestrijdingsinstallatie Daar waar de voorschriften dit eisen zullen blustoestellen worden aangebracht. In overeenstemming met de eisen van het bouwbesluit worden in de appartementen rookmelders geplaatst die worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Gasleidingen De aanleg- en aansluitkosten van de gasinstallatie zijn in de koop-/ aanneemsom begrepen. Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: - combiketel t.b.v. warmwater en verwarming - kookpunt in de keuken afgedopt. Verwarmingsinstallatie De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming in de woonkamer, keuken, gang, badkamer en slaapkamers. De loft is voorzien van plaatradiatoren. Indien het voor de te behalen capaciteit noodzakelijk is worden er fabrieksmatig afgelakte plaatradiatoren toegevoegd. Dit alles volgens berekeningen van het installatieadviesbureau. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een kamerthermostaat. De onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken: Hal 15 Toilet 15 Keuken 20 Woon-/eetkamer 20 Slaapkamers 20 Loft 20º Badkamers 21 Stallinggarage/bergingen niet verwarmd Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten van de elektriciteitsinstallatie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. In de appartementen en bergingen wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven. Deze voldoet aan het normblad NEN 1010 en aanvullingen. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van aardlekschakelaars. De wandcontactdozen en de schakelaars zijn van het type volledig inbouw, alles in de kleur gebroken wit. De schakelaars worden aangebracht op ca mm boven afgewerkte vloer, de wandcontactdozen woonkamer, keuken (met uitzondering boven aanrecht) en slaapkamers op ca. 300 mm boven afgewerkte vloer. In de overige ruimten op mm boven afgewerkte vloer. In de berging van de stallinggarage worden een lichtpunt en een wandcontactdoos aangebracht die zijn aangesloten op de huisinstallatie. Het leidingwerk wordt hier als opbouw uitgevoerd. Telecommunicatievoorzieningen De appartementen zijn voorzien van loze aansluitpunten voor telefoon en kabeltelevisie. De appartementen worden uitgerust met een huistelefoon (intercom) ten behoeve van de bediening van de hoofdtoegangsdeuren van het gebouw. Lift De lift in het gebouw is een zogenaamde brancardlift die is goedgekeurd door het liftinstituut. Oplevering Minimaal 4 weken voor de oplevering worden de eigenaren schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte. Over de procedure van oplevering wordt u nader geïnformeerd. Het appartement en de algemene ruimten worden bezemschoon opgeleverd. De beglazing, het sanitair en het tegelwerk worden schoon opgeleverd. Het terrein zal puinvrij worden opgeleverd. Tijdens de oplevering wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld waarop de tijdens de rondgang geconstateerde gebreken worden vermeld. Deze tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk na oplevering in orde gemaakt. Wij adviseren om u bij oplevering te laten assisteren door een deskundige van de Vereniging Eigen Huis. Na de oplevering bent u zelf verantwoordelijk voor het appartement, denk hierbij aan de verzekeringen. Er zal een hoogrendementsketel worden geplaatst volgens opgave installatieadviseur. Mechanische ventilatie Elk appartement wordt voorzien van een mechanische ventilatie. De mechanische installatie worden aangesloten op het toilet, de badkamer, de keuken en de inpandige berging. Via de ventilatieroosters wordt er lucht in het appartement gebracht. De ventilatiekanalen zijn stalen spiraal gefelste buizen. De kanalen worden voor zover mogelijk opgenomen in vloer en schachten. De standenschakelaar voor de bediening van de unit bevindt zich in de keuken. 2 2 Residentie Sindicho

23 Afwerkstaat Entree /gang Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op wisselschakelaar 1 enkele wandcontactdoos bij schakelaar 1 buitenlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 rookmelder Berging (appartement) Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. droger Toilet Vloer vloertegelwerk 150 x 150 mm en hardstenen dorpel Wanden wandtegelwerk 150 x 200 mm tot circa mm vanaf de vloer, boven tegelwerk spuitpleisterwerk tot aan plafond Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar Woonkamer Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 2 plafondlichtpunten op enkelpolige schakelaar 5 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding t.b.v. telefoon 1 loze leiding t.b.v. cai 1 thermostaataansluiting 1 belinstallatie met intercom Keuken Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen boven aanrechtblad 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast 1 loze leiding t.b.v. kookplaat 1 enkele wandcontactdoos voor afzuigkap op > 2 m boven vloerpeil Gasinstallatie 1 aansluiting voor gaskookplaat Slaapkamer 1 Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 3 dubbele wandcontactdozen 1 loze leiding t.b.v. telefoon 1 loze leiding t.b.v. cai Slaapkamer 2 Vloer dekvloer Wanden behangklaar Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Badkamer Vloer vloertegelwerk 150 x 150 mm en hardstenen dorpel Wanden wandtegelwerk 150 x 200 mm tot circa mm vanaf de vloer en in de douchehoek tot circa mm vanaf de vloer boven het tegelwerk spuitpleisterwerk tot aan plafond Plafond spuitpleisterwerk Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 lichtpunt op enkelpolige schakelaar boven wastafel 1 aarding volgens voorschriften 1 enkele wandcontactdoos Loft Vloer dekvloer Wanden behangklaar Dak dakplaat kleur wit Elektrische installaties 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Berging (kelder) Vloer beton Wanden kalkzandsteen/beton Plafond beton/houtwolcementplaat Elektrische installatie 1 plafondlichtpunt op enkelpolige schakelaar 1 enkele wandcontactdoos Waar sprake is van een wandcontactdoos is deze in alle gevallen geaard uitgevoerd. Stallinggarage Vloer Deels stofarme betonvloer vlak en stroef afgewerkt. Wanden Buitenwanden als niet afgewerkte betonwanden, de wanden van bergingen van kalkzandsteen. Plafond Betonvloer naturel afgewerkt, waar isolatie dient te worden toegepast: houtwol cementplaten tegen betondek. Leidinggoten, verlichting, ventilatoren e.d. worden bevestigd tegen het plafond. Parkeerplaats Te markeren met witte strepen op de betonvloer en een nummer tegen de achterwand achter de betreffende plaats. Boven de parkeerplaats en de berging kunnen zich algemene installaties en leidingen bevinden. Bergingen De op tekening aangegeven ruimte wordt afgewerkt als hierboven beschreven. De toegangsdeur is een stompe massieve boarddeur in een stalen kozijn afgehangen met hang- en sluitwerk dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Installaties Aangebracht worden de installaties t.b.v. Inrit verlichting en ventilatie. Hellingbaan met gebezemd stroef vloeroppervlak voorzien van ingebouwde verwarming. Aan de onderzijde van de afrit bevindt zich een regenopvanggoot, waar nodig met pompput. Toegangsdeur Elektrische deur en daarnaast een loopdeur te bedienen met de huissleutel. Residentie Sindicho 2 3

24 Residentie Sindicho wordt ontwikkeld en gerealiseerd door: JANSSEN GROESBEEK VASTGOED B.V. Postbus 215, 6560 AE Groesbeek Telefoon (024) Architect: Langekerkstraat 27, 6851 BM Huissen Telefoon (026) Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Concept en realisatie: Tromp Communicatie & Design, Groesbeek HV Makelaardij Dorpsstraat AB Groesbeek Telefoon (024) Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde illustraties, foto s en plattegronden geven een impressie van het project.

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 25 Koopappartementen Het Hart van Berlicum VORM Ontwikkeling B.V. 11 mei 2015 VOORLOPIG 1 1. Het project Kopersinformatie 25 koopwoningen (fase 3 Hart van Berlicum) Het project

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Plan : 35 Appartementen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Plan : 35 Appartementen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam. Volendam, 19 maart 2015 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Plan : 35 Appartementen Oostpoort Amsterdam fase 2b Realisatie : HSB Volendam Volendam, 19 maart 2015 Inhoud 1. Bouwnummermatrix... 3 2. Inleiding... 4 3. Koop-/ en aannemingsoverkomst...

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu 4 Kade woningen Genieten direct aan het water Binnenkort in de verkoop www.meerstad.eu Meerstad In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren verrijst de komende jaren Meerstad.

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 27 woningen Nieuw Hooijkaas TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2.0 27 woningen Nieuw Hooijkaas te Schoonhoven TECHNISCHE OMSCHRIJVING 11-5-2015 Project NIEUW HOOIJKAAS te Schoonhoven Pagina 0 INHOUDSOPGAVE Peil, grondwerk en terreininventaris

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht.

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. 70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. OPDRACHTGEVER BOUWBEDRIJF ARCHITECT CONSTRUCTEUR VERKOOP Heijmans Vastgoed B.V. Plotterweg 24 Postbus 197 3800 AD Amersfoort

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie