Working with talents (werken vanuit talent)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Working with talents (werken vanuit talent)"

Transcriptie

1 Working with talents (werken vanuit talent) Een programma om - innovators te spotten en ruimte te geven - stagnaties vroegtijdig op te sporen en te voorkomen - een innovatie bevorderende HRM-architectuur en cultuur te maken

2 Waarom werken vanuit talent? De groei en het behoud van de economie en de werkgelegenheid worden afhankelijk van de mate waarin organisaties en bedrijven zich kunnen vernieuwen. De omvorming tot een innovatie organisatie is een interessant en lastig proces. Wat is de koers, welke vorm moet de organisatie aannemen, hoe moet men werken en vooral hoe komt de operatieve energie vrij en hoe leidt dit tot innovatieve producten en diensten. Het is evident dat de toekomst lig in innovaties. Gestandaardiseerde arbeid wordt of is al verhuisd naar China, India en Oost Europa. Een groot deel van het Westerse bedrijfsleven draait op gevaarlijk lage marges, terwijl overheden grote moeite hebben om zichzelf te transformeren waardoor ze de problemen en uitdagingen van onze tijd moeilijk aankunnen. De vraag is niet: moeten we vernieuwen maar hoe komen we tot innovatie. De vakliteratuur is overladen met theorieën en modellen. De vraag van de verantwoordelijke manager en zijn staf is meestal echter tamelijk eenvoudig en daarmee indringend: hoe beginnen we en hoe kunnen we sturen. We gaan er vanuit dat het bereiken van een innovatief klimaat en het voortbrengen van vernieuwende producten en diensten met een hoge waardetoevoeging alleen mogelijk is als kennis gaat stromen. Daartoe is het noodzakelijk dat mensen werken vanuit hun eigen diepverankerde kwaliteiten en talenten. Een ieder zoekt de hem of haar passende rol en er is geen verstikkende functiebeschrijving. De bestaande structuren zijn gebouwen met etages, gangen en deuren. We leggen onze organisatie uit door een organigram te tekenen. Hoe hoger op het blad, hoe hoger in de hiërarchie. Deze structuren zijn niet geschikt om kennis te laten stromen. De cultuur is meer gericht op beheersing en efficiency, niet op creativiteit en open samenwerking. Tevens zijn de sleutelfunctionarissen opgevoed en benoemd om dit gebouw te onderhouden en niet per se de mensen die de geschiktheid bezitten om het gebouw te renoveren c.q. te innoveren. Tevens wordt het gebouw bevolkt door mensen die het zo goed vinden en door mensen die het er benauwd krijgen. Er is sprake van mensen die nu in het licht van veranderingen stagneren en/of weerstand en blokkades opwerken, en er zijn potentiële veranderaars en vernieuwers. Hoe onderscheid je deze groepen? We hebben een programma ontwikkeld en toegepast om stapsgewijs de organisatie om te vormen naar een open en samenwerkinggerichte, creatievere gemeenschap. Een club waarin ruimtes zijn voor verschillende activiteiten, waar je in en uit kunt lopen en meerdere rollen kunt innemen, waar stagnatie vroegtijdig benoemd wordt om op te lossen en te voorkomen, waarin vernieuwers een kans krijgen.

3 De programma onderdelen en de procesarchitectuur Onderdeel 1: het verbouwingsplan, de architectuur In kleine kring wordt een nieuw ontwerp gemaakt van de organisatie. Het primaire proces, de samenhang met de toeleveranciers en afnemers en de relaties tussen de hoofdactiviteiten worden getekend. Wat opgeleverd wordt is een creatief organisatieontwerp, geen organigram. In onze pilot hebben wij een research- en engineering lab teruggebracht tot een huis met drie ruimtes, namelijk een ruimte voor kennisontwikkeling (de broedkamer), een ruimte voor kennistoepassing en een ruimte voor kennis verspreiding. Het dak van het huis bevat de besturing. Bovendien staan alleen de grove structuren, geen fijninvulling want dat bederft de creatieve dynamiek. Onderdeel 2: herschikking van de sleutelbewoners Veranderen van cultuur is veranderen in leiderschap. Het verbouwingsprogramma kan alleen slagen als de spinnen in het web de juiste houding en de juiste competenties hebben. We hebben een programma ontwikkeld waarbij de top, na zelf doorgelicht te zijn, opgeleid wordt om de sleutelpersonen te assessen met experthulp. Meestal zal blijken dat een nieuwe match tussen centrale rollen en persoenen nodig is. Men heeft veel capaciteiten, maar niet per se voor de plek die men nu inneemt. Wij maken een beperkt aantal min of meer impressionistische rolomschrijvingen. Onderdeel 3: overleg met de bewonersgemeenschap Een verandering zonder intensief overleg. Telkens blijkt weer dat je niet genoeg kunt communiceren met het betrokken personeel. Wij staan voor om in kleine groepen van tien tot twaalf mensen goed voorbereid intensief uitleg te geven, vragen te beantwoorden, te discussiëren. Veel mensen hebben al te veel veranderingen c.q. reorganisaties voorbij zien komen en gaan. Onderdeel 4: testen van de bewoners op ontwikkelingsruimte, stagnatierisico s en passende ruimte en rol

4 De vraag die wij stellen aan de mensen is waar pas je het best. Met andere woorden zoek de ruimte en rol die je echt liggen en van waaruit je toegang kent tot je drijfveren, kwaliteiten en je diepste talent. Innovatie vraagt om een dynamische interactie tussen mens en organisatie. Het oude systeem van functieomschrijvingen, beoordeling en beloning is statisch. Voor de organisatie maken wij een eigen human resource ontwikkelingskader. Een systeem van flexibele loopbaanpaden, rollen en onderliggende competenties. Het is een synthese van een aantal personeelsinstrumenten en loopbaanmodellen, we noemen het de career tree.

5 Career tree Algemeen manager SG/DG/Directeur Middelen Middelen Beleids-/vak directeur Organisatie leiderschap (fase 4) Afdelingshoofd Mentor/coach Sr. projectleider Sr. beleids medewerker Bijdragen d.m.v. derden (fase 3) Integraal mngt Begeleiding & ontw. beleidsontwikkeling expertise Planning Planning mensen mensen Inhoud Inhoud Afdelingchef co-ordinate (Sub)projectmanager discipline Zelfstandig medewerker Onafhankelijk bijdragen (fase 2) Learnworks b.v. Junior beleidsmedewerker Afhankelijk van anderen (fase 1) Bovenstaand model is generiek van aard en toe te snijden op de eigen organisatie. Het competentie- en opleidingskader van de organisatie werd toegesneden op dit systeem zodat er een eenvoudig doorzichtig en integraal personeels ontwikkelingssysteem en instrument ontstaat.

6 Onderdeel 5: Het inwonen en aankleden van het nieuwe huis Als ieder inzicht heeft in eigen talent, een rol- en competentieonwikkelingskader heeft, is het spel in gang. Om door te gaan is het nodig niet alleen de personeelsontwikkeling te stimuleren, maar vooral ook de open samenwerking. Op allerlei manieren vormt zich een nieuw weefsel van verbanden, teams, platforms. Het management heeft als taak om dit te stimuleren en te faciliteren. Deze semi permanente groepen stimuleren de uitwisseling van ideeën en vragen om steun en uitdagende en stevige doelen. Dit deels organische proces vereist coaching en professionalisering van het management. Wat is de procedure voor het personeel: Informatieve presentatie In de tabel wordt nogmaals kort weergegeven wat de stappen zijn waar het personeel zelf doorheen gaat. Web-based vragenlijsten invullen Expert dialoog De ontwikkelingsdialoog wordt gevoerd door de sleutelmanagers. Zij worden daartoe speciaal opgeleid op basis van organisatie eigen diagnostiek. Ontwikkelingsdialoog Persoonlijk Ontwikkelings Plan & Personeelsonwikkeling Plan Het deelnemende personeelslid praat dus eerst met de expert en stuurt vervolgens zelf zijn verdere gesprekken en ontwikkeling. Natuurlijk in afstemming. Dit levert optimale veiligheid en verantwoordelijkheid.

7 Onderdeel 6: Cultuurverandering en het overwinnen van de weerstand De personeels- en organisatieontwikkeling wordt onderbouwd door een cultuur stagnatie audit. Op basis van het testmateriaal is het mogelijk door een apart expertsysteem de onderliggende processen in de gehele organisatie te meten. De doorlichting geeft inzicht in de volgende cultuuraspecten en processen. Dit vormt een basis voor de veranderstrategie 1. Aanpassingsvermogen aan de bedrijfscultuur innovatie & stagnatie 2. Weerstand tegen verandering onderstroom & defensieve routines 3. Betrokkenheid, oordeelsvorming over cultuur, strategie & organisatie tuning & alignment 4. Verander- en innovatievermogen externe focus & wendbaarheid 5. Veranderstrategie relatie mens-taak-systeem 6. Samenvatting en conslusies knelpunten & interventieplan De speciaal ontwikkelde stagnatiepreventie test methodologie Om vroegtijdige stagnatierisico s op te sporen en daarmee te voorkomen is het Learnworks Value Profile ontwikkeld. Het is dus een risico preventie profiel. Het profiel is het resultaat van vijf jaar onderzoek en productontwikkeling en is gebaseerd op een periode van ruim twintig jaar praktijkervaring. Het profiel is gebaseerd op een nieuwe, zeer innovatieve methode om onze structuur, werking en kwaliteit van waarderen en waardetoekenning meetbaar te maken. Wij vinden iets goed of slecht naar de mate dat het overeenkomt met ons idee, ons beeld ergens van, ons concept dus. Zo waarderen wij alles om ons en in ons. Onze structuur van waardering, onze waarden en normen bepalen voor een groot deel waar onze aandacht naar uitgaat, hoe wij denken en handelen, hoe wij ons voelen en wie wij zijn.

8 Het profiel meet risico s op verlies van harmonie en het ontstaan van onbalans hetgeen kan leiden tot stagnaties. Wij meten dit verlies van harmonie en mogelijke onbalans op vijf bepalende aspecten, namelijk: - wereld - existentie - werk - bedrijfscultuur - loopbaan. Harmonie en balans, het resultaat van heldere waarneming en waardering, geven een productief, flexibel en creatief leven, een gezond bestaan dus. Disharmonie en onbalans leiden uiteindelijk tot allerlei stagnaties, zoals burnout/stress, depressie, verlies van productiviteit en flexibiliteit, loopbaanstagnatie en het niet meer meekunnen met veranderingen. Naast de Learnworks Value Profile gebruiken we een aantal psychologische testen die speciaal ontworpen zijn op loopbaanontwikkeling en employability. De testen zijn allen gevalideerd en meten op meerdere niveaus, namelijk kwaliteiten, persoonlijkheid, interesses en drijfveren. De testen worden web-based afgenomen. Het voordeel hiervan is dat de testen in eigen tijd, in eigen tempo, zowel op het werk als thuis kunnen worden ingevuld. Het expertsysteem dat door ons is ontwikkeld zorgt voor een geautomatiseerde, zeer snelle verwerking. Samengevat, wat zijn de uitkomsten Het integrale programma Werken vanuit Talent geeft de onderstaande uitkomsten. De programmaonderdelen zijn ook separaat opleverbaar. Op individueel niveau: - de best fit in de career tree - vroegtijdig inzicht in stagnatierisico s - een persoonlijk ontwikkelingsplan (loopbaan, rol, competenties, opleiding) - vitale relatie tot strategie, organisatie en management. Op management niveau: - de juiste manager op de juiste sleutelpost - betrokkenheid en oefening in personeelsassessment - managementteam vorming en een gezamenlijke leercurve - actief geïnvolveerd in strategie- en personeelsontwikkeling. Op organisatie niveau:

9 - opsporing en ontwikkeling van innovators - organisatie audit op verander- en innovatief vermogen, cultuurstagnering en veranderweerstand - een doordachte veranderstrategie tot innovatieve ontwikkeling van mensen en klimaat - een integraal HRM-systeem (instrumenten en procedures).

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Inleiding Ervaring is niet wat ons overkomt. Het is wat wij doen met wat ons overkomt 1 Bedrijven zetten elkaar steeds meer onder druk om nog scherper op tijd te leveren. Om meer variaties in producten

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers

Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Verschil maken als projectmanager Een verslag van een belevingsonderzoek bij projectmanagers Haal het beste uit jezelf door jezelf te zijn Rien van Leeuwen Ruysdael Driebergen, 14 februari 2008 Ruysdael,

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre

Business trends: gevolgen voor organisatie en werk. door Business Research Centre Business trends: gevolgen voor organisatie en werk door Business Research Centre Colofon Deze publicatie is een uitgave van Hogeschool Inholland en is tot stand gekomen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie