Technische omschrijving 2 vrijstaande en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan de Julie Postelstraat, Zevenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving 2 vrijstaande en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan de Julie Postelstraat, Zevenaar"

Transcriptie

1 HOE KOMT UW WONING ER UIT TE ZIEN. Dit gedeelte van de brochure is de technische omschrijving. Hierin vindt u technische informatie over uw woning. Het doel is in de eerste plaatst u zo goed mogelijk te informeren over hoe uw woning eruit gaat zien. Daarnaast hebben de technische omschrijving en tekeningen een contractuele waarde. De brochure maakt deel uit van de koop/aannemingsovereenkomst. Bij het ondertekenen van deze overeenkomst wordt u dus geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze brochure. WONINGBORG Naast hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Indien enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, dan wel nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg. WIJZIGINGEN Deze verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door de architect, constructeur, gemeente en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De aannemer is tijdens het project gemachtigd om die wijzigingen aan te brengen welke voor de uitvoering van het werk noodzakelijk blijken, mits die wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen geven tussen de koper en aannemer naar beide zijden geen recht op verrekening. De wijzigingen zullen door middel van een erratum aan de koper bekend gemaakt worden. De technische omschrijving inclusief kleurenschema, materiaal- en afwerkstaat in deze verkoopbrochure, prevaleert boven de tekeningen. De situatietekening is een momentopname. Wijzigingen met betrekking tot de situering en aankleding van de openbare ruimte, welke deel uitmaakt van het gehele terrein kunnen daarom nog wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze brochure opgenomen Artist Impressions. Deze zijn slechts weergegeven om u een zo goed mogelijke beeld te geven van de woningen. De maatvoering, zoals aangegeven op de bij deze brochure behorende tekeningen, zijn circa maten en kunnen daardoor in werkelijkheid iets afwijken. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot verrekening. Daarnaast is er bij de maatvoering nog geen rekening gehouden met de wandafwerking, zoals tegels, spuitwerk, plinten enzovoort. PEIL EN UITZETTEN Als peil wordt aangehouden de bovenkant van de begane grondvloer, waaruit alle hoogtematen worden gemeten. Het peil wordt in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Zevenaar vastgesteld. GRONDWERK Ontgraving Voor de aanleg van de fundering, riolering en dienstleidingen van de nutsbedrijven wordt het noodzakelijke grondwerk verricht. Aanvullen met zand In de kruipruimte wordt circa 10 centimeter schoon zand als bodemafsluiting aangebracht. Aanvullen met grond De niet te bebouwen gedeelten worden daar waar nodig met uitkomende grond aangevuld en geëgaliseerd. RIOLERING De binnen- en buitenriolering wordt gescheiden uitgevoerd uit kunststof buizen met de benodigde hulp- en expansiestukken, bevestigingsmiddelen en wordt aangesloten op het gemeenteriool. De kleur voor de vuilwaterleidingen is bruin. De standleiding wordt tot onder het dak doorgetrokken en wordt bovendaks ontlucht door middel van een ontluchtingsdakdoorvoer. De hemelwaterafvoeren van de woning en de berging worden samengesteld uit PVC buizen, kleur grijs, alsmede de benodigde hulpstukken en worden aangesloten op de gemeenteriolering. BESTRATING Het pad naar de voordeur en de inrit aan de voorzijde worden uitgevoerd met grijze betontegels 40 x 60 centimeter. KRUIPRUIMTE ONDER BEGANE GRONDVLOER De kruipruimte onder de woning heeft een hoogte van circa 50 centimeter. De kruipruimte onder de begane grondvloer van de woning is toegankelijk via een geïsoleerd luik dat wordt geplaatst in een stalen omranding, plaats conform verkooptekening. In de kruipruimte worden de benodigde leidingen aangelegd. TUINAFSCHEIDING Om de eigendomsgrenzen te markeren zullen, op de hoekpunten in het terrein, paaltjes worden aangebracht. FUNDERING De woningen worden op mortelschroefpalen gefundeerd. De funderingsbalken worden uitgevoerd volgens berekeningen en tekeningen van de constructeur. De funderingsbalken van de woningen worden uitgevoerd in gewapend beton. VLOEREN De begane grondvloer van de woning bestaat uit een betonnen systeemvloer, voorzien van isolatie. De isolatiewaarde van de vloer is: Rc = 3,5 m²k/w. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in gewapend beton. De vellingkanten aan de onderzijde van de vloerelementen blijven in het zicht. BINNENWANDEN De dragende wanden van de woning en de binnenspouw bladen en de stabiliteitswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. Op de 2 e verdieping worden de dragende binnenwanden uitgevoerd in houtskeletbouw conform de voorschriften van de constructeur. Aan de halzijde worden de houtskeletbouwwanden behangklaar afgewerkt met gipsplaten. DAKCONSTRUCTIE De schuine daken worden opgebouwd uit: - Houtskeletbouw wanden, gording en muurplaat volgens opgave constructeur; - dakbeschot bestaande uit geprefabriceerde geïsoleerde dakelementen (Rc = 3,5 m² K/W) aan de onderzijde voorzien van een wit gelakte houtspaanplaat voorzien van kunststof strippen ter plaatse van de naden; - keramische dakpannen. De platte daken van de berging worden opgebouwd uit: - houten balklagen volgens berekeningen en tekeningen van de constructeur; - een ongeïsoleerde houten dakbeplating; - dakisolatie voorzien van bitumineuze dakbedekking. De platte daken van de carport worden opgebouwd uit: - houten balklagen volgens berekeningen en tekeningen van de constructeur; - een ongeïsoleerde houten dakbeplating; - bitumineuze dakbedekking. De platte daken van de erkers en dakkapellen worden opgebouwd uit: - houten balklagen, waartussen isolatie volgens berekeningen en tekeningen van de constructeur;

2 - een ongeïsoleerde houten dakbeplating voorzien van bitumineuze dakbedekking; - een plafond voorzien van gipsplaten. METSELWERK De buitenmuren van de woning worden uitgevoerd in schoon metselwerk in een genuanceerde baksteen, volgens de kleurenstaat en worden gevoegd. De spouwmuren worden voorzien van een isolatie van minerale wol (Rc-waarde 3,5 m²k/w). Onder de raamkozijnen worden aan de buitenzijde prefab betonnen raamdorpels aangebracht. Daar waar aangegeven worden boven de ramen aan de buitenzijde prefab betonnen banden aangebracht. Daar waar aangegeven worden in de gevel rollagen aangebracht. METAALCONSTRUCTIE De benodigde stalen draagconstructies worden aangebracht volgens opgave van de constructeur. BUITENKOZIJNEN, -RAMEN, -DEUREN, OVERIGE GEVELAFWERKING De buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning worden uitgevoerd in hard hout. Aan de binnenzijde worden de kozijnen met uitzondering van de onderzijde afgetimmerd met een plaatmateriaal, in de kleur van de kozijnen. De draaiende ramen en de buitendeuren van de woning worden voorzien van tochtwering. De woning wordt voorzien van isolerende HR++ beglazing. De beglazing wordt uitgevoerd als binnenbeglazing. Alle ramen worden uitgevoerd in een draaikiep uitvoering. De kozijnen, ramen en deuren in de gevel worden afgewerkt met een dekkende verf. De onderdorpels van de gevelkozijnen die aansluiten op het maaiveld worden uitgevoerd in kunststeen. Hang- en sluitwerk het benodigde hang- en sluitwerk voldoet daar waarnodig aan weerstandsklasse 2 conform het Bouwbesluit. De voordeur, tuindeuren en bergingsdeuren worden voorzien van gelijksluitende cilindersloten met dag- en nachtschoot. In de voordeur is een briefsleuf met een aluminium briefplaat opgenomen. Bij de voordeur van iedere woning wordt een huisnummerbordje aangebracht conform de voorschriften van de gemeente Zevenaar. Gevelafwerking De dakoverstekken worden daar waar aangegeven afgetimmerd met een plaatmateriaal. TRAPPEN EN HEKKEN De verdiepingstrappen worden uitgevoerd als een open vurenhouten trap, conform de staat van afwerking. Aan één zijde van de trap wordt een ronde houten fabrieksmatige blank gelakte leuning aangebracht, bevestigd op aluminium leuninghouders. Rond de trapgaten wordt een houten traphekje aangebracht. De trappen en traphekken zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf in een witte kleur. AFTIMMERWERK In de entree wordt een meterkast aangebracht. In de meterkast worden de noodzakelijke bouwkundige voorzieningen getroffen ten behoeve van de gas-, water- en elektrameter en de aansluiting voor telefoon- en centrale antenne inrichting. Er worden geen plinten langs de wand-vloeraansluitingen aangebracht. De trapgaten en de leidingkokers worden afgetimmerd. DEKVLOEREN De ruwe betonvloeren van de begane grond worden voorzien van een cementdekvloer met een dikte van circa 7 centimeter, met uitzondering van de betegelde vloeren. De ruwe betonvloeren van de verdiepingen worden voorzien van een cementdekvloer met een dikte van circa 5 centimeter, met uitzondering van de betegelde vloeren. In de dekvloeren worden diverse leidingen opgenomen. Let op: dus niet spijkeren en boren in de vloeren. BINNENWANDEN, -KOZIJNEN, -DEUREN De niet dragende binnenwanden bestaan uit gipsblokken van circa 7 centimeter dik, tenzij anders aangegeven op de verkooptekening. In de binnenwanden zijn diverse leidingen opgenomen. In de binnenwanden worden fabrieksmatig afgelakte plaatstalen binnenkozijnen geplaatst met bovenlichten in de kleur wit. In het bovenpaneel wordt een glaspaneel aangebracht met uitzondering van het bovenlicht in de meterkast, hier wordt een dicht paneel toegepast. In de binnenkozijnen worden fabrieksmatig afgelakte binnendeuren toegepast in de kleur wit, voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk. De hoogte van de deuren is 231,5 centimeter. In de woning worden, behoudens het toilet en de badkamer, geen dorpels aangebracht. TEGELWERK, PLAFOND- EN WANDAFWERKING Wandtegels De volgende wanden worden afgewerkt met wandtegels, hiervoor is een stelpost opgenomen van 20,=/m² incl. BTW, op basis van een wandtegel met een afmeting van 15x15 centimeter, wit gevoegd: de wanden in de badkamer betegelen tot het plafond; de wanden in het toilet betegelen tot een hoogte van circa 135 centimeter boven de vloer; In de keuken wordt geen tegelwerk aangebracht. De wandtegels worden niet strokend aangebracht met de vloertegels. Vloertegels De vloeren van het toilet en de badkamer worden betegeld met vloertegels, hiervoor is een stelpost opgenomen van 25,=/m² incl. BTW op basis van een vloertegel met een afmeting van 15x15 centimeter, grijs gevoegd. De vloertegels worden niet strokend aangebracht met de wandtegels. Natuur- en kunststeen De deurdorpel van de badkamer en het toilet worden in kunststeen uitgevoerd. In de woning wordt onder de ramen met een stenen borstwering een kunststeen vensterbank aangebracht. Plafond- en wandafwerking Boven de wandtegels in het toilet, op de gipsplaten plafonds van de erkers en op de betonplafonds van de begane grond en de 1 e verdieping wordt spuitwerk aangebracht in de kleur wit. De overige plafonds krijgen geen eindafwerking. De onderzijde van de dakplaten wordt niet nader afgewerkt. De wanden op de begane grond en verdiepingen, voor zover niet betegeld, worden behangklaar afgewerkt, er wordt geen behang aangebracht. KEUKEN EN KASTEN Er is geen keuken opgenomen in de woning, wel worden de volgende installatiepunten aangebracht, te weten: elektrische kookplaat; elektrische oven; koelkast; vaatwasser; afzuigkap; 2 wandcontactdozen boven het aanrecht. De woning wordt niet voorzien van losse hang- en legkasten.

3 SANITAIR Het sanitair is standaard uitgevoerd in het merk Sphinx, serie 300 in de kleur wit en is aangesloten op riolering en waterleiding. Er worden kranen van het merk Grohe toegepast. Toilet op de begane grond een Sphinx 300 toiletpot, porselein wit, met bijpassende toiletzitting met deksel en een Gerberit duofix inbouw reservoir; een fonteincombinatie Sphinx 300, porselein wit, met koudwaterkraan en verchroomde plugbekersifon. Badkamer een Sphinx 300 wastafel, verchroomde plugbekersifon met muurbuis, wastafelmengkraan, een planchet in kunststof wit en een spiegel, 60 x 60 cm; Een douchecombinatie, bestaande uit thermosstatische douchemengkraan met omstelinrichting, een glijstangcombinatie en een waterbesparende regelbare douchekop; een Sphinx 300 toiletpot, met bijpassende toiletzitting met deksel en een Gerberit duofix inbouw reservoir; een Sphinx 300 kunststof ligbad met een thermosstatische badmengkraan voorzien van opsteekhaak verchroomde slang en douchkop. Berging In de berging is een afvoer met sifon en een kraan ten behoeve van de wasmachineaansluiting aangebracht. 2e verdieping Aansluitpunt met condensafvoer voor de c.v. -installatie. LOODGIETERSWERK Koudwaterleidingen Vanaf de watermeter wordt een koudwaterleidingnet-installatie aangelegd naar de volgende tappunten: de douchemengkraan; de mengkraan op de wastafel in de badkamer; de mengkraan voor het bad; de kraan van de fontein in het toilet; het reservoir van de toiletcombinatie op de begane grond en de verdieping; de kraan met beluchter voor een wasmachineaansluiting in de berging; een aansluitpunt voor een kraan in de keuken; een aansluitpunt voor een vaatwasser in de keuken; het aansluitpunt voor de CV ketel. Warmwaterleidingen Vanaf de CV combiketel wordt een warmwaterleiding aangelegd naar de volgende tappunten: De douchemengkraan; De mengkraan op de wastafel in de badkamer; De badmengkraan; Een aansluitpunt voor de keukenkraan. CENTRALE VERWARMING Het leveren en aanbrengen van een complete individuele gasgestookte verwarmingsinstallatie, uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. De c.v. installatie wordt uitgevoerd met een Hr-ketel (hoog rendementsketel) met warmwatervoorziening en wordt op de zolder geplaatst. De hierna volgende te noemen vertrektemperaturen zijn aangehouden bij de berekening, waarbij wordt uitgegaan van een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken volgens de eisen van Woningborg: Woonkamer 20 C Keuken 20 C Entree 15 C Slaapkamers 20 C Badkamer 22 C Zolder 15 C Berging 20 C De overige ruimten worden niet verwarmd. De verwarmingselementen worden uitgevoerd in fabrieksmatig afgelakte paneelradiatoren, in de kleur wit. De c.v. leidingen zullen zoveel mogelijk worden opgenomen in de cementdekvloer, daar waar ze in het zicht komen zullen deze niet geschilderd worden. De temperatuur wordt geregeld door een kamerthermostaat welke in de woonkamer is geplaatst. Op de radiatoren worden thermostaatkranen aangebracht, met uitzondering van de radiatoren in de woonkamer. Op het moment van het vaststellen van de technische omschrijving was het leidingverloop en de exacte plaats van de installaties, radiatoren, aantallen en afmetingen nog niet bekend. Op de verkooptekening is de meest aangewezen plaats aangegeven. Pas later in de voorbereiding worden de exacte aantallen, de plaats en de afmeting bepaald. Aanpassingen kunnen derhalve noodzakelijk zijn. VENTILATIEVOORZIENINGEN In de woning wordt een mechanisch ventilatiesysteem aangebracht. Het mechanische ventilatiesysteem bestaat uit een ventilatorunit, geplaatst op de zolder en uit CO₂ gestuurde zelf regelende gevelroosters welke zich boven de raamkozijnen bevinden als aangegeven op de verkooptekening. Desgewenst kunnen de roosters ook met de hand door middel van een bijgeleverde infra rood afstandsbediening worden bediend. In de keuken, voor het aansluitpunt van de motorloze afzuigkap, in het toilet, in de badkamer en nabij de opstelling van de wasmachine worden helder witte afzuigventielen op de leidinguitlopen van de ventilator geplaatst. Met een 3-standen schakelaar in de keuken en in de badkamer is de ventilator te bedienen. ELEKTRISCHE INSTALLATIE In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. De installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast, verdeeld naar de diverse aansluitpunten, zoals deze zijn aangegeven op de verkooptekeningen. De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw, in de kleur helder wit. In de keuken wordt vanaf de meterkast een niet bedrade leiding met afgedopte doos aangebracht ten behoeve van een elektrische boiler. De wandcontactdozen in de woon- en slaapkamers worden circa 30 centimeter boven de vloer gemonteerd, in de overige ruimtes worden de wandcontactdozen op circa 105 centimeter boven de vloer gemonteerd. In de keuken worden de wandcontactdozen op circa 20 centimeter boven de aanrechtblad geplaatst. Alle schakelaars worden op circa 105 centimeter boven de vloer gemonteerd. De lichtpunten worden in de plafonds van de woning aangebracht. Nabij de voor- en tuindeur van de woning worden buitenlichtpunten aangebracht. In de entree en op de overloop wordt een rookmelder aangebracht welke aangesloten is op het lichtnet. De woningen zijn voorzien van een belinstallatie, bestaande uit een beldrukker ter plaatse van de voordeur, een bel in de entree en een transformator in de meterkast. De leidingen, wandcontactdozen en schakelaars in de meterkast worden op de wand dan wel aan het plafond gemonteerd. GASINSTALLATIE In de woning wordt een gastoevoer gerealiseerd ten behoeve van de c.v. installatie op de zolder en een gastoevoer ten behoeve van een gasfornuis in de keuken. TELEFOON CENTRALE ANTENNE INSTALLATIE In de woonkamer wordt een bedraad aansluitpunt ten behoeve van de centrale antenne inrichting en telefoon aangebracht. In de hoofdslaapkamer wordt een onbedraad aansluitpunt ten behoeve van de centrale antenne inrichting en telefoon aangebracht. De inbouwdozen worden op circa 30 cm boven de vloer aangebracht. De aansluitingen van de telefoon en de centrale antenne inrichting dienen door de bewoner zelf

4 aangevraagd te worden bij de nutsbedrijven, de invoeren zijn wel reeds aangebracht. Technische omschrijving 2 vrijstaande en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan de Julie Postelstraat, Zevenaar SCHILDERWERKEN De houten buitenkozijnen, -ramen en deuren worden met een dekkende verf behandeld. De paneelradiatoren, binnendeuren en de binnendeurkozijnen worden door de fabrikant afgelakt geleverd. De leidingen van de cv, water, gasleiding en alle overige in zicht komende leidingen worden niet geschilderd, met uitzondering van de leidingen in het toilet en badkamer.

5 AFWERKSTAAT Entree [verkeersruimte] Toilet [toiletruimte] Sanitair (wit): Woonkamer [verblijfsruimte] Keuken/eetkamer[verblijfsruimte] wit spuitwerk met uitzondering van de meterkast en de trap. een meterkast volgens voorschriften nutsbedrijven. open vurenhouten trap naar de 1e verdieping. rookmelder aangesloten op het lichtnet. vloertegels, 15x15 cm. kunststeen ter plaatse van de deur. Wwandtegels tot circa 135 centimeter boven de vloer, daarboven wit spuitwerk. een toilet met toiletzitting en inbouwreservoir. een fonteinbak met verchroomde kraan, messing verchroomde bekersifon en muurbuis. luchtafzuigventiel mechanische ventilatie. kamerthermostaat. CO₂ opnemer. geen tegelwerk. Berging Overloop [verkeersruimte] Slaapkamers[verblijfsruimte] Badkamer [badruimte] Sanitair (wit): geen keukenblok. luchtafzuigventiel mechanische ventilatie. 3-standenschakelaar bediening mechanische ventilatie. installatiepunten t.b.v. keukenapparatuur. CO₂ opnemer. balklaag onbehandeld voorzien van onbehandelde houten dakplaat. rookmelder aangesloten op het lichtnet. open vurenhouten trap naar de 2e verdieping. CO₂ opnemer. vloertegels, afmeting 15x15 centimeter. kunststeen dorpel ter plaatse van de deur. wandtegels afmeting 15x15 centimeter, tot plafond. bad, douche, wastafel en toilet volgens paragraaf sanitair. luchtafzuigventiel mechanische ventilatie. 3-standenschakelaar bediening Overloop Zolder [verkeersruimte] Onbenoemde ruimtes [verblijfsruimte] de HSB wand wordt bekleed met gipsplaat, behangklaar. wit gelakte houtspaanplaat. ventilatie unit (ten behoeve van de mechanische ventilatie). gasaansluitpunt voor c.v. ketel. c.v.-installatie, een gesloten Hr c.v. ketel. rookmelder aangesloten op het lichtnet. de HSB wand wordt bekleed met multiplex. wit gelakte houtspaanplaat.

6 PERSOONLIJKE WOONWENSEN, LUXE EN COMFORT Uw wensen. Tot onze service behoort het realiseren van persoonlijke woonwensen. In de alternatievenlijst hebben wij diverse mogelijkheden met meer- en minderprijzen opgenomen. In overleg met de aannemer kunt u de mogelijkheden nagaan. Uitbreidingen en wijzigingen zijn vaak mogelijk. Ondanks het feit dat wij zoveel mogelijk met ieders wensen rekening willen houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle wensen te honoreren. De reden hiervoor kan zijn dat de wensen niet voldoen aan de esthetische of constructieve eisen. Wijzigingen aan de buitengevels zijn niet mogelijk, behoudens de basisopties welke op tekening staan vermeld. De mogelijkheid tot wijzigen en de uitvoerbaarheid daarvan is te allen tijde ter beoordeling en ter goedkeuring van de ontwikkelaar en de aannemer. Alle wijzigingen, in opdracht van de koper, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de koop-/ aannemingsovereenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen in opdracht van de koper, kunnen een verlenging van de bouwtijd tot gevolg hebben. Sanitair De woning is standaard voorzien van het sanitair volgens de sanitairspecificaties. Er kan afwijkend sanitair worden uitgekozen, echter uitsluitend bij de door de aannemer geselecteerde sanitairleverancier. Dit sanitair wordt dan voor de oplevering geplaatst. Keukeninrichting De aansluitpunten in de keuken worden afgedopt opgeleverd. De aannemer kan de plaats van de aansluitpunten wijzigingen, indien de koper tijdig de keukentekeningen bij de aannemer inlevert. De ontwikkelaar en de aannemer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden welke door derden en/of na oplevering worden uitgevoerd. Onbenoemde ruimte De ruimten die op de verkooptekeningen staan aangeduid als onbenoemde ruimte mogen officieel geen slaapkamers of verblijfsruimten worden genoemd, omdat deze ruimten niet geheel voldoen aan de normen die volgens het Bouwbesluit gelden voor een slaapkamer of verblijfsruimte (bijvoorbeeld de hoeveelheid daglichttoetreding). Overheidseisen. De woning dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, de bouwvergunning, de NEN -normen en de eisen van de nutsbedrijven. Als gevolg van deze eisen is het weglaten of verplaatsen van sommige onderdelen, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van meterkasten, leidingschachten, standleidingen en hemelwaterafvoeren, niet mogelijk. Vloerafwerking. Het is niet mogelijk om het aanbrengen van de cementdekvloer te laten vervallen. In de dekvloer worden namelijk tal van leidingen opgenomen die beschermd moeten worden tijdens de bouw. Vaak is de reden voor dit verzoek, dat de koper na oplevering vloerverwarming aan wil aanbrengen. Wij adviseren u deze vloerverwarming door onze installateur tijdens de bouw te laten aanbrengen. De verwarmingsinstallatie kan dan worden aangepast aan de combinatie met de vloerverwarming en valt dan onder de garantie. Afhankelijk van de door u gewenste vloerbedekking moet u rekening houden met de mogelijkheid dat er door drogen en werken van de dekvloer krimpscheuren kunnen ontstaan. Bij toepassing van tegels, grindvloeren of natuursteen, zijn deze scheurtjes mogelijk ook zichtbaar in de afwerklaag. Bij toepassing van bepaalde afwerkingen (bijvoorbeeld grote tegels of parket) kan het noodzakelijk zijn de dekvloer eerst te egaliseren. Tegelwerk. Indien de koper het tegelwerk op de toilet of het badkamer laat vervallen, dient hij of zij zelf te zorgen voor de waterdichte afwerking. Voor vragen, adviezen en het bekijken van het standaard assortiment tegelwerk en de eventuele wijzigingen daarop, verwijzen wij u naar de tegel- en/of sanitairleverancier die door de aannemer wordt geselecteerd.

7 HET KOPEN VAN EEN WONING ALGEMEEN Indien u een woning koopt, kunt u ervan overtuigd zijn, dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is het streven om binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk product te leveren. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst bij de makelaar. DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING 2010 De aannemer heeft zich aangesloten bij de Stichting Woningborg. Woningborg verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Woningborg is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw en heeft als doel om kwaliteit te bevorderen van de te bouwen koopwoningen en het verstrekken van waarborgen, waardoor kopers van nieuwbouwwoningen extra zekerheden krijgen. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 houdt ondermeer in dat garantie wordt gegeven op de kwaliteit van uw woning. De garantie wordt door de aannemer gegeven. Woningborg staat borg voor het naleven van de verplichtingen die uit de garantie voortvloeien. Daarnaast garandeert Woningborg in ieder geval dat uw woning wordt afgebouwd, ook als de aannemer daartoe niet meer in staat zou zijn. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 biedt u dus langdurige zekerheid voor wat betreft de technische en financiële risico s die aan de bouw en de aankoop van een woning verbonden kunnen zijn. KOOPSOM VRIJ OP NAAM (V.O.N.) De koopsom van de woning is vrij op naam tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit wil zeggen dat de onderstaande kosten, die bij het kopen van een woning gemoeid zijn, bij de koopsom zijn inbegrepen, te weten: de grondkosten; de ontwikkelingskosten; de gemeentelijke leges; de notariskosten die betrekking hebben op de overdracht; de verkoopkosten; de kosten van Woningborg; de bouwkosten; de kadastrale inmeting; prijsstijgingen van lonen en materialen; aansluitkosten nutsbedrijven en gemeenteriool; belastingen. Niet in de koopsom zijn opgenomen: alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; notariskosten inzake de hypotheekakte; aansluitkosten KPN en Centrale Antenne Installatie (CAI); eventuele voorschotnota s voor de levering van water, gas en elektriciteit; rente over de termijnen, die op het tijdstip van de ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen; extra opties. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de verplichtingen van de aannemer, ontwikkelaar en de koper vastgelegd. De ontwikkelaar verplicht zich de grond te leveren, de aannemer verplicht zich om de woning te bouwen en de koper verplicht zich om de koop- en aanneemsom te betalen; Nadat deze overeenkomst is ondertekend maakt de notaris de notariële akte van levering. Alle afspraken die worden gemaakt betreffende wijzigingen, datum van oplevering, betalingen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging is verkregen van de ontwikkelaar of de aannemer. Om misverstanden te voorkomen verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk schriftelijk te communiceren. Aan uitspraken van bouwplaatspersoneel, onderaannemers en leveranciers kunnen absoluut geen rechten worden ontleend. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan (in verband met aansprakelijkheid en garanties). NOTARIS De eigendomsoverdracht van de grond en de eventueel daarop in aanbouw zijnde woning vindt plaats wanneer bij de notaris de akte van levering wordt gepasseerd. In de koop- /aannemingsovereenkomst wordt daarvoor een uiterste datum genoemd. Vanzelfsprekend is ook de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding van belang. Het is gebruikelijk dat op de transportdatum zowel de akte van levering als de hypotheekakte getekend worden. Vóór het notarieel transport (de eigendomsoverdracht) verstrekt de notaris een afrekening met de kosten die de koper op de transportdatum nog verschuldigd is aan de ontwikkelaar en aan de aannemer. Het betreft: de grond- en bijkomende kosten (met eventuele rente over de grond, ontwikkelings- en bouwkosten); de verschenen bouwtermijnen (met eventuele rente); de notariële- en kadastrale kosten van uw eventuele hypotheek; de inhoudingen door uw bank (afsluitprovisie en eventuele taxatiekosten). BETALINGEN TIJDENS DE BOUW Na de notariële levering ontvangt u van de aannemer per vervallen bouwtermijn een factuur. Bij de financiële afhandeling van deze facturen zijn in principe drie situaties mogelijk: 1. U betaalt de factuur uit eigen middelen; 2. U hebt voor de financiering van de woning een hypotheek afgesloten en zowel de hypotheekakte als de koopakte van de grond reeds zijn gepasseerd. In dat geval ondertekent u de factuur en stuurt u deze naar de hypotheekverstrekker, die voor de betaling zorg draagt; 3. U hebt een hypotheek afgesloten, maar de aktes zijn nog niet gepasseerd. In dat geval heeft u automatisch uitstel van betaling. De vervallen termijnen worden pas betaald bij het passeren van de aktes bij de notaris. U bent dan wel de in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde rente verschuldigd. ENERGIEKOSTEN De verwarmingsinstallatie wordt voor de oplevering in gebruik genomen. Dit is nodig, omdat de installatie dient te worden getest en omdat de woning dient te worden drooggestookt. Tijdens de oplevering van de woning worden de actuele meterstanden genoteerd in het proces verbaal van oplevering. Het droogstoken van de woning houdt niet in dat er geen bouwvocht meer in uw woning is achtergebleven. ENERGIELEVERANCIER Sinds 1 juli 2004 heeft de consument de vrijheid zelf een energieleverancier voor elektra en gas te kiezen. De aannemer zal een vaste energieleverancier voor alle woningen kiezen, om te voorkomen dat er bij de oplevering geen energie beschikbaar is. Na de oplevering kunt u zelf beslissen om gas en/of elektriciteit door een ander energiebedrijf te laten leveren. HYPOTHEEK, RENTE EN FISCUS Op de eindafrekening blijft, na aftrek van alle kosten en de reeds vervallen bouwtermijnen, een bedrag over: het hypotheekbedrag in depot. Dit bedrag is meestal gelijk aan de bouwtermijnen die nog betaald moeten worden. Over dit hypotheekbedrag in depot wordt rente vergoed. Hypotheekrente en kosten die verband houden met de financiering van de woning zijn fiscaal aftrekbaar in het jaar waarin u die kosten heeft betaald. Voorbeelden van dergelijke aftrekposten zijn: hypotheekrente; kosten van de hypotheekakte, incl. kadastraal recht; afsluitkosten die uw hypotheekverstrekker in rekening brengt; taxatiekosten.

8 START BOUW De start van de bouw zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden na verkoop van 2 aangesloten halfvrijstaande woningen of een vrijstaande woning en wanneer alle benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke zijn afgegeven en niet meer voor beroep of schorsing vatbaar zijn. Indien aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, krijgt u vervolgens de sleutels van de woning overhandigd waarmee de oplevering een feit is. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegelwerken en de beglazingen worden nat gereinigd opgeleverd. UW HUIDIGE WONING Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de koopakte een clausule op te nemen, waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Ook ter zake van de opzegdatum van een huurwoning, raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Natuurlijk is ons streven om de prognose voor oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld strenge vorst), kunnen echter de bouwwerkzaamheden vertragen. Wacht u de brief af waarin wij de definitieve opleveringsdatum melden, alvorens u definitief maatregelen treft. Strikt juridisch gezien is de koop- en aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip. OPLEVERINGSPROCEDURE Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf de start van de bouw. Dat betekent dat er een globale datum wordt genoemd waarop uw huis voor bewoning gereed is. Wij moeten daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen, omdat het bouwproces veel ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest, kan er bijvoorbeeld niet worden gemetseld; als het regent, kan er niet worden geschilderd, etc.. U begrijpt dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een prognose van de oplevering. In een later stadium zullen de prognoses steeds gedetailleerder worden. Ongeveer een week voor de oplevering vindt er een voorschouw plaats. Hierbij kunt u uw woning al op gebreken inspecteren en deze middels een uitgereikt formulier kenbaar maken. De aannemer kan op deze wijze al enkele omissies verholpen hebben voor de oplevering. Ook zal er een afgevaardigde namens de aannemer aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Ongeveer 2 weken voor oplevering ontvangt u een schriftelijke uitnodiging van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. Op die datum van oplevering inspecteert u, eventueel samen met de door u ingeschakelde inspecteur van Vereniging Eigen Huis en een vertegenwoordiger van de aannemer, de nieuwe woning. Eventuele gebreken of onvolkomenheden worden in een proces-verbaal van oplevering genoteerd. Deze wordt door de koper en de aannemer ondertekend. De genoteerde gebreken of onvolkomenheden worden door de aannemer, binnen 14 dagen vanaf de datum van oplevering, verbeterd of hersteld, mits de aannemer niet afhankelijk is van levertijd. VERZEKERING Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade. Op het moment van de sleuteloverdracht dient u zelf de nodige verzekeringen te hebben afgesloten. ONDERHOUDSTERMIJN Nadat u de sleutels van uw woning hebt ontvangen, start een onderhoudstermijn van 3 maanden. In deze periode krijgt u de gelegenheid de aannemer te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen. Ook kunt u de aannemer berichten over eventuele nieuwe onvolkomenheden, welke niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of werken van materialen, die na de oplevering zijn ontstaan. U dient er namelijk rekening mee te houden dat uw woning is gebouwd van natuurlijke materialen, materialen die nog kunnen gaan werken, zoals dat in bouwtermen heet. Dit wordt veroorzaakt door verandering van het vochtgehalte, de temperatuur en/of door uitzetting en krimp van de fundering en vloeren. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk of aansluitingen op andere materialen kleine haarscheurtjes kunnen ontstaan. Deze worden meestal veroorzaakt door het uit de woning wegtrekkende vocht en zijn op zich niet ernstig. Dit soort kleine onvolkomenheden kunnen niet worden voorkomen. GARANTIE Na de onderhoudstermijn kunt u voor een aantal onderdelen, indien van toepassing, nog aanspraak maken op garanties, welke door de aannemer worden afgegeven. Voor de garanties verwijzen wij u naar de Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010, hier staan de onderdelen met de bijbehorende termijnen vermeld. TEN SLOTTE Wij hopen met deze verkoopbrochure uw belangstelling gewekt te hebben voor dit bijzondere plan. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de makelaar. Hij/zij helpt u graag verder.

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven.

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place

TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place TECHNISCHE OMSCHRIJVING @ Your Place 48 ééngezinswoningen Vathorst De Bron - Amersfoort 1 @YourPlace TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: 48 woningen @YourPlace, Deelplan De Bron in Vathorst, Amersfoort Datum:

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu

Kade. Genieten. woningen. direct aan het water. Binnenkort in de verkoop. www.meerstad.eu 4 Kade woningen Genieten direct aan het water Binnenkort in de verkoop www.meerstad.eu Meerstad In het gebied tussen de oostzijde van de stad Groningen en Slochteren verrijst de komende jaren Meerstad.

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht.

70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. 70 renovatie appartementen Your US 11 te Utrecht. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS. OPDRACHTGEVER BOUWBEDRIJF ARCHITECT CONSTRUCTEUR VERKOOP Heijmans Vastgoed B.V. Plotterweg 24 Postbus 197 3800 AD Amersfoort

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Twee-onder-een-kapwoningen

Twee-onder-een-kapwoningen I II Twee-onder-een-kapwoningen Wonen aan een rustig woonerf in De Wij. Deze 10 twee-onder-een-kapwoningen, in de stijl van de jaren 30, bieden ruimte om te leven. Met een garage, zij-entree, een tuingerichte

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 18 koopappartementen UniQ-Wonen (Leusderweg) te Amersfoort Versie: 2.1 d.d. 02-12-2014 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 25 Koopappartementen Het Hart van Berlicum VORM Ontwikkeling B.V. 11 mei 2015 VOORLOPIG 1 1. Het project Kopersinformatie 25 koopwoningen (fase 3 Hart van Berlicum) Het project

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen

Pluk de dag in Nijmegen. 10 twee-onder-één-kapwoningen en. 4 vrijstaande woningen Pluk de dag in Nijmegen 10 twee-onder-één-kapwoningen en 4 vrijstaande woningen 2 3 Inhoud 4 Nijmegen om de hoek 6 Wonen in Lissendonk 8 De woningen 10 Vogelvluchtimpressie 12 Vrijstaande woning 18 Twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie