NOTITIE. Van : Ben Welling, lid werkgroep 50+ Aan : Leden werkgroep 50+ : Luuk Pelser, UWV begeleider werkgroep 50+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE. Van : Ben Welling, lid werkgroep 50+ Aan : Leden werkgroep 50+ : Luuk Pelser, UWV begeleider werkgroep 50+"

Transcriptie

1 1 Van : Ben Welling, lid werkgroep 50+ Aan : Leden werkgroep 50+ : Luuk Pelser, UWV begeleider werkgroep 50+ Betreft : Voorstel tot vermindering werkloosheid Datum : Mei 2013 NOTITIE INLEIDING Europa moet zo snel als mogelijk uit de crisis komen. De lidstaten, zoals Nederland, werken hard aan maatregelen om dit te bewerkstelligen. De focus hierbij ligt momenteel op bezuinigingen en de discussie loopt dat we hiermee alleen niet uit de crisis komen. Er moet geïnvesteerd worden. Recent heeft dit ook het UWV geraakt en gaan veel diensten niet meer verleent worden. In een interview op TV werd genoemd dat de burgerij meer zelfredzaam zou moeten worden. Tegelijkertijd hebben wij te maken met een nog steeds groeiende werkloosheid die zich richting de mensen beweegt. Dit betekent onder anderen: Een groeiend aantal mensen dat minder te besteden heeft, wat de koopkracht en het consumenten vertrouwen geen goed doet; Een teruggang in de competenties van mensen en zo een uitholling van de kennis industrie die Nederland heeft; Een groeiend aantal mensen dat structureel werkloos zal blijven, vanwege gaten in hun resumé/cv, waardoor bedrijven deze mensen niet meer aannemen. Met alle gevolgen voor de economie naar de toekomst toe; Hogere kosten voor de overheid, bedrijven en financiële instellingen door WW-uitkeringen, niet kunnen betalen van facturen, leningen en hypotheken; Een negatieve stimulans voor de waarden en normen binnen Nederland, door een grotere splitsing in Nederland tussen rijk en arm. De uitdaging ligt niet alleen bij de Overheid om de economie uit het dal te halen. Sterker nog, deze is duidelijk deels bij de burgerij neergelegd vanuit de politiek. De werkzoekenden vertegenwoordigen de grootste arbeidspool in Nederland. Dit voorstel wil hier beter gebruik van maken, zodat bovengenoemde punten een positieve impuls gaan krijgen. De situatie in Den Haag is niet anders dan in de rest van Nederland. Wij zien dit voorstel als een mogelijke proef (pilot) in Den Haag dat bij succes verder uitgerold kan worden. Hier geldt natuurlijk hoe groter de pilot, hoe groter de voordelen. DOELSTELLING De doelstelling van deze 1st notitie is drieledig (zie ook hoofdstuk Stappenplan ): Het informeren van de werkgroep 50+ in de Gemeente Den Haag. Dit om te onderzoeken of het voorstel breder gedragen wordt en zo reacties te krijgen op de inhoud/vorm. Indien er voldoende steun is vanuit deze werkgroep, willen wij een 2 de versie breder distribueren binnen het werkzoekende arbeidspotentieel in Den Haag; Naar aanleiding van bovenstaande zoeken wij ongeveer 40 werkzoekenden uit Den Haag die bereid zijn deel te nemen aan een bijeenkomst met de Haagse wethouder Kool. Hij heeft toegezegd deel te zullen nemen aan een ruime discussie over de huidige werkloosheid en dit voorstel. Na het samenstellen van een representatieve groep, gaan een datum en locatie bepaald worden. De inhoud van dit document is politiek neutraal en steunt geen enkele politieke richting, anders dan het verminderen van de huidige werkloosheid. Mijn ervaring is dat werkzoekende mensen een soort 2 de rang burger worden. Dit ontstaan deels door de eigen schaamte/houding en deels door de externe sociale omgeving. Mijn ideaalbeeld zou zijn dat de werkzoekenden van slachtoffers veranderen in de Motor van de economie.

2 2 WAAROM NU Omdat het crisis is en we alle hens aan dek moeten hebben. Werkenden, werkzoekenden, Overheden en Bedrijfsleven. Het verleden laat ons iedere keer weer duidelijk zien dat crises de momenten zijn van ellende maar dat structurele veranderingen juist in die tijden ontstaan! De oude manieren van werken en leven hebben hun beste tijd blijkbaar gehad. Mensen moeten wel onthechten en losraken van de oude gewoonten. DAT is HET moment om vernieuwing in gang te zetten. Vroeger gebeurde het meestal onder dwang (bezetting, oorlog e.d.) maar de wereld is veranderd. Er is meer openheid en we kunnen het nu bewust doen met open ogen en rekening houdend met de gevolgen. Veel structuren en processen veranderen al, zoals financiële structuren, communicatie, nieuwe technologieën en industrieën. Allemaal zaken waar we mensen voor nodig hebben en juist die dreigen door werkloosheid uit deze veranderingsprocessen weggetrokken te worden. Mensen zelf moeten nu ook keuzes maken meedoen of afvallen en dan de onvermijdelijke sociale en financiële consequenties op de langere termijn accepteren voor zichzelf. Er is nu werk dat gedaan moet en kan worden. Werk dat de economie ten goede komt maar waar nu geen geld voor is o.a. door hoge arbeidskosten. Alle middelen zijn er zoals: relatief goedkope technologie die toegepast kan worden, geld in subsidies en bij bedrijfsleven dat anders aangewend kan worden, mensen die het kunnen uitvoeren en een UWV systeem dat als HRM proces (zie bijlage) gebruikt kan worden bij het begeleiden van de werkzoekenden...door werkzoekenden. NIEUWE ROLVERDELING EN WERKMETHODE Terug naar het voorstel en Den Haag. Het voorstel betreft: 1) een andere rol verdeling van de verschillende partijen op de arbeidsmarkt 2) een andere aansturing van de werkzoekenden 3) Bereidwilligheid van de Gemeente om nog meer een faciliterende rol op zich te nemen (is reeds huidig beleid) en een Beleid uit te voeren en te handhaven (gebeurt al). Gemeente: De gemeente heeft 2 rollen in het voorstel; 1) Aanjager van de economie. Definiëren van projecten die momenteel door bezuinigingen niet gedaan kunnen worden, maar (op termijn) wel nodig zijn. Hierop een Beleid plaatsen met doelstellingen. Voorbeeld: Beleid betreffende duurzame energie, door middel van het plaatsen van zonnecollectoren/windmolens. Doel: Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen(milieu) en het verlagen van energie kosten voor de Gemeente en burgers. Mogelijke doelstellingen: In 2015 willen wij alle platte daken in Den Haag voorzien hebben van zonnepanelen In 2016 willen wij 80% van alle huishoudingen in Den Haag voorzien van stroom, gegenereerd door zonnepanelen of windmolens Met ingang van 2014 worden alleen nog woningen en gebouwen gerealiseerd in Den Haag die voorzien zijn van zonnepanelen als (primaire) stroomvoorziening. Dit is slechts 1 groot project waarvoor al 1000-den werknemers nodig zijn. Als we langs de politieke agenda s gaan zullen we al snel een aantal van dit soort projecten hebben waarvan de prioriteit bepaald kan worden. Planning en uitvoering gebeurt door ons werkzoekende arbeidspotentieel zelf onder strikte periodieke rapportage. 2) Handhaver en adviseur/facilitator van de medewerkers(=werkzoekenden) en verzorgen salarisadministratie. Dit is momenteel al de rol van het UWV Werkzoekenden: Als denkmodel gaan we ervan uit dat Gemeente en werkzoekende respectievelijk werkgever en werknemer zijn. (In de kern is dat zo omdat er een gezagsverhouding is, maandelijks inkomen betaald word, afwezigheid goedgekeurd moet worden en er werkafspraken zijn). In het voorstel gaan werkzoekende op basis van hun competenties per project 2 werkeenheden vormen: 1) Een coördinerende groep, met daarin: coördinator/manager en medewerkers in vakgebieden HR, financiën, administratie, planning en communicatie; 2) Een groep vaklieden afhankelijk van het project zoals: medewerkers op gebied van installatie techniek, elektrotechniek, gas/pijpfitters e.d. Iedere groep krijgt tevens een mix van ervaren mensen en schoolverlaters/leerlingen waarbij de ervaren mensen de leerlingen moeten opleiden.

3 3 Werkeenheid 1 is er om werkeenheid 2 te begeleiden en ondersteunen, ook betreffende resume/cv, competenties, werk zoeken en toekomstplanning met behulp van het bestaande UWV HRM systeem. Werkzoekenden helpen dus werkzoekenden aan werk en begeleiden hen op HR gebied. De coördinator rapporteert operationeel (t.a.v. de werkzoekenden) aan het UWV (wekelijks overleg). De project planning en financiën worden maandelijks besproken met de Gemeente. Bedrijfsleven: Het bedrijfsleven hoeft niet bang te zijn voor verdringingseffecten en zal er zeker beter van worden: o De markt wordt vergroot op een manier die anders vele laren langer zou duren of nooit zou plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld meer onderhoud dat nodig is en storingen die verholpen moeten worden. Tevens zullen randzaken of individuele/specifieke verzoeken bij het bedrijfsleven blijven; o Afhankelijk van de projecten zal kennis nodig zijn van bedrijven om de werkzoekenden eventueel ontbrekende kennis bij te brengen waar deze er niet is. Zo zal het bestaande bedrijfsleven in projecten ook vertegenwoordigd zijn; o Materialen moeten nog steeds besteld worden via het bedrijfsleven, alleen zullen de kosten vele malen lager zijn door de schaal vergroting; o Op de uiteindelijk vergrootte arbeidsmarkt kan het groeiende bedrijfsleven tijdens en na een project kiezen uit mensen die zelf in de opbouw van het project meegewerkt hebben en dus ter zake kundig zijn. Werkmethode: Het al eerder genoemde HRM proces bij bedrijven en de overheid schiet soms zijn doel voorbij. Het is een ondoorzichtig proces geworden, gestuurd door gecompliceerde regels en deelprocessen dat zich teveel beperkt tot rekrutering en de huidige functie. De bedoeling ervan was breder en een proces om het beste uit mensen te halen nu en in de toekomst. Op die manier en in vereenvoudigde vorm is het goed bruikbaar voor het voorstel. Zo ook bij het UWV, waar veel wordt gesproken over competenties en zelfontwikkeling. Het ondersteunende systeem ziet er goed uit. Maar veel verder dan controle en beheer gaan de werkprocessen niet. Dat is ook niet mogelijk met de huidige organisatie. Maar controle en beheer zijn slechts de 1st 2 stappen bij de implementatie en uitvoering van HRM. Het systeem is er. Laten we het goed inrichten, de Overheid zien als werkgever, de werkloze als werknemer, de UWV als facilitator en handhaver en zo een giga arbeidsinjectie geven tegen gelijkblijvende kosten. FINANCIERING Om een kosten plaatje te maken moeten we eerst weten wat de projecten zijn, inzicht hebben in gemeentelijke begroting/subsidies e.d. We kunnen wel een paar algemene zaken signaleren die het voorstel mogelijk maken: Er zijn geen extra kosten t.a.v. arbeid, wat de grootste kostenpost is in dit soort projecten. De werkzoekenden behouden hun uitkering zoals deze nu al is, ongeacht de taak/het werk dat zij gaan uitvoeren. Hier hoort een bonus/malus beleid bij; Er zijn Europese, Nederlandse en Gemeentelijke subsidie regelingen die afhankelijk van het project gebruikt kunnen worden, afgezien van de reeds lopende aanvragen, om materiaal en bijkomende kosten te dekken; Bij het voorbeeld van Duurzame energie zijn werkende burgers (werkzoekende krijgen het gratis bijvoorbeeld als stimulans) ongetwijfeld bereid tot een eigen bijdrage, gebaseerd op een terugverdien tijd van 3-6 maanden, wat vele malen lager is dan momenteel; Bij een dergelijke grootschalige aanpak zijn de industriële ondernemers (Shell, Unilever, Rabobank Ballast Nedam e.d.) zeker bereid hun medewerking te geven. Dit gezien de te verwachten economische verbeteringen en relatie met de Gemeente, naast de enorme marketing/promotie waarde.

4 4 STAPPENPLAN Een stappenplan zou er als volgt uit kunnen zien: 1. Rondsturen van dit document in de werkgroep 50+, ter informatie en commentaar; 2. Rondsturen van een tweede versie van dit document naar meerdere werkgroepen van werkzoekenden om zo te komen tot de selectie van een representatieve groep voor een discussie met de Haagse wethouder voor Sociale zaken en Werkgelegenheid de heer Kool en zijn medewerkers; 3. Afhankelijk van de respons een verdere distributie, waarbij gedacht kan worden aan de Gemeente Rotterdam (1 van onze groepsleden heeft een persoonlijke ingang bij de Burgemeester); 4. Afhankelijk van de respons kunnen we het voorstel, als er steun onder de werkzoekenden is, ook aan de politiek aanbieden, mede ondersteunt door mogelijke publiciteit via de pers. 5. Na de eerste 3 stappen moeten we het voorstel in meer detail uitwerken/aanpassen op basis van de ontvangen commentaren; 6. Volgende stappen zijn nu nog niet te overzien, maar zouden bij voldoende steun leiden tot een implementatie en communicatieplan. Graag hoor ik jullie ideeën, aanvullingen en commentaren op dit voorstel waar ik persoonlijk sterk in geloof. Ben Welling, Bijlagen: 2

5 5 BIJLAGE NADER UIT TE WERKEN VOOR EN NADELEN: PARTIJEN VOORDELEN NADELEN WERKLOZEN Marktwaarde blijft en stijgt Weerstand deel Geen gat in CV en meer sociale acceptatie werklozen i.v.m. Niet werkloos, maar in dienst Overheid veranderingen Minder verloedering waarden & normen Veel grotere kans op werk tijdens en na het project Mogelijkheid hogere inkomsten (bonus/malus beleid) BEDRIJFSLEVEN Ontstaan grotere afzetmarkt Vraag om in bepaalde Betaalde rol als praktijk opleider en soms adviseur projecten mee te Werkzekerheid werknemers sponsoren Lagere inkoopkosten per unit door schaalvergroting Groeicapaciteit tijdens en na project OVERHEDEN Versnelde uitvoering projecten/verbetering voorzieningen Kosten informatie Voorbeeldrol in Europa als aanjager economie voorziening Verlaging kosten door minder werklozen Mogelijke relatief extra Gratis vernieuwd UWV kosten tbv vervoer Positief effect op waarden en normen in Nederland werklozen Scheiding kaf en koren in pool werklozen Bijlage HRM IN HET KORT Nederland loopt voorop bij vele ontwikkelingen. Zo ook bij het personeelsbeleid dat zich de laatste 10 jaar explosief ontwikkeld heeft onder de naam Human Resource Management. Vooral de grotere ondernemingen in Nederland, de overheid (incl. UWV) en in toenemende mate ook het MKB passen dit toe. HRM is een Engelstalige uitdrukking die staat voor het geïntegreerd toepassen van personeelsprocessen en instrumenten, zoals werving & selectie, arbeidsvoorwaarden, personeelsplanning, functie classificatie en competentiemanagement/training. De lange termijnvisie hierbij is dat een beter gebruik van de mogelijkheden van medewerkers leidt tot betere prestaties van de organisatie. Een goed proces, waarmee de moderne werkgever de instrumenten in handen heeft om zijn personeel te ontwikkelen en te optimaliseren. In de kern ook gericht op het meer gebruik maken van het potentieel van mensen ipv hun huidige competenties. Helaas zien we het in onze Maatschappij teveel gebruikt worden als slechts een rekrutering en selectiemiddel, waarbij slechts enkele in de vakjes passen die door de soms bijna wetenschappelijke omschrijving van functies gecreëerd worden. Zo heeft het in sterke mate bijgedragen aan de huidige werkloosheid. Ten tijde van crises werkte in vroegere tijden de ingenieurs als conducteur op de trams. De selectie daarbij was: hij wil graag, communiceert goed en is slim genoeg om het werk te leren. Tegenwoordig zou hij/zij afgewezen worden omdat hij over gekwalificeerd is. Een nieuwe term die ook vaak gebruikt voor het afwijzen van 50+ werklozen.

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Namens de sociale partners in de procesindustrie: In samenwerking verenigd in: Cofinanciering door: EN BEDRIJVEN IN DE PROCESINDUSTRIE Inhoud Sectorplan Procesindustrie... 1

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2

VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017. FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair. Conceptversie 2 VERENIGINGSPLAN FNV 2014-2017 FNV 2020: Krachtig Sociaal Solidair Conceptversie 2 Maart 2014 DEZE PDF IS INTERACTIEF: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede

Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede Open antwoorden stellingen flitspeiling gemeenteraad (Enschede ( EnschedePanel) We moeten - juist in deze tijd blijven investeren in projecten om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen in plaats

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

De arbeidsvoorwaarden van Pon onder de loep. Een diagnose-onderzoek met aanbevelingen ter optimalisatie van het arbeidsvoorwaarden beleid.

De arbeidsvoorwaarden van Pon onder de loep. Een diagnose-onderzoek met aanbevelingen ter optimalisatie van het arbeidsvoorwaarden beleid. De arbeidsvoorwaarden van Pon onder de loep Een diagnose-onderzoek met aanbevelingen ter optimalisatie van het arbeidsvoorwaarden beleid. Tweede opzet scriptie, Titel Ondertitel De arbeidsvoorwaarden van

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport

Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra. Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Evaluatie subsidieregeling mobiliteitscentra Eindrapport Susan van Geel Sjerp van der Ploeg Opdrachtgever: Arbeidsmarktplatform primair onderwijs

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Q&A medewerkers Cendris Customer Contact

Q&A medewerkers Cendris Customer Contact Q&A medewerkers Cendris Customer Contact Januari/Februari 2014 ORGANISATIEVERANDERINGEN Wijzigingen t.o.v. de vorige gepubliceerde versie van de Q&A zijn zichtbaar in blauw Vragen over de reorganisatie

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018

Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Partijprogramma Afdeling Utrecht 2014-2018 Manifest voor een duurzaam, veilig en toekomstbestendig Utrecht Voorwoord - Waarom Nederland Duurzaam? Geachte lezer, Voor u ligt het verkiezingsprogramma van

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie