Er kunnen er maar 1467 de beste zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er kunnen er maar 1467 de beste zijn"

Transcriptie

1 INK model 2004 Kwaliteitsmanagement in perspectief HRM en Kwaliteit en beleid HRM en Kwaliteit middelen Ambachtelijke kwaliteit Persoonlijke kwaliteit Industriële revolutie Productkwaliteit 1930 Proceskwaliteit 1950 Organisatiekwaliteit 1960 structuur en cultuur! Ketenkwaliteit 1980 Totale kwaliteit 1990 Blad1 Blad2 Procesgerichtheid Procesgerichtheid Input mensen & middelen Throughput Output goederen & diensten mensen mensen management middelen org.regelingen product management middelen org.regelingen product informatie informatie Maakstroom Blad3 Blad4 Wetgeving Markt Ist Soll Denkstroom mensen Input mensen & middelen Technologie Throughput Maakstroom Arbeidsmarkt Output goederen & diensten Concurrentie management middelen org.regelingen informatie product Blad5 Blad6 1

2 Persbericht: TNT Express wint INK Kwaliteitsprijs 21 April INK reikt voor het eerst sinds acht jaar de prijs weer uit De Nederlandse tak TNT Express, de toonaangevende leverancier wereldwijde express diensten voor de zakelijke markt, heeft daag de hoogste Nederlandse onderscheiding op het gebied kwaliteit ontgen. Minister Economische Zaken Mr. Laurens Jan Brinkhorst reikte middag de prijs uit aan algemeen directeur Jan Schipper TNT Express Benelux in de voorname ambiance het WassenaarseKasteel De Wittenburg. Er kunnen er maar 1467 de beste zijn Blad7 Blad8 Persberichten Case Smeerolie BV TNT: nettowinst 2004 onder IFRS EUR 752 mln 27 April 2005 TNT schrapt ruim duizend banen bij postsorteercentra 10 april 2006 HOOFDDORP (ANP) - TNT gaat in de komende twee jaar 1000 tot 1100 banen schrappen bij de sorteercentra TPG Post. Het gaat om omgeveer een derde het totaal aantal arbeidsplaatsen bij dit onderdeel de postdivisie. Dat heeft TNT maandag bekendgemaakt. Bespreek case Smeerolie en beantwoord de volgende vragen: 1. Wat zijn de (eerste) noodzakelijke stappen om te kunnen bepalen wat we met het personeelsmanagement Smeerolie B.V. moeten doen? Denk bij het personeelsmanagement ook aan zaken als motivatie, competenties, beloning en werkgelegenheid. 2. Waar ligt de koppeling de voorgaande vraagstukken met Kwaliteitsmanagement? Blad9 Blad10 Antwoorden Antwoorden 1. Vorm een beeld nieuwe markten en onderzoek potentie 2. Bepaal welke middelen nodig zijn en welke competenties 3. Breng het totale voortbrengings in kaart in de SOLL- situatie 4. Breng ook de in kaart de ISTsituatie 5. Neem hierin de kwaliteitsaspecten expliciet mee 6. Ken de noodzaak tot verandering om een cultuuraanpassing mogelijk te maken 7. Werk het beleid verder ook, ook financieel 8. Bepaal of het zittende MT de verandering kan doorvoeren 9. Creëer een kraamkamer waar de nieuwe naast de oude draait 10.Verander via chaos 11.Zorg voor veiligheid voor de 12.Ingrijpen/afslanken snel doorvoeren 13.Blijf overblijvend personeel boeien en binden ondanks slechte boodschap Blad11 Blad12 2

3 Koppeling met kwaliteitsmanagement? Nieuwe situatie stelt andere eisen aan product en. Dit leidt tot herdefiniëring. Wat is de kwaliteit personeelszaken om deze verandering te ondersteunen HRM heeft rol in competentie-ontwikkeling (sturende rol in competentie-management) QA kan meetbaar maken QA fungeert als navigator strategie (formuleren en realiseren) personeelsmanagement (HRM) (beleid ènuitvoering) Blad13 Blad14 Personeelsmanagement Waarheen? De aanpak personele aangelegenheden (vraagstukken, verschijnselen, problemen, kansen en dergelijke). Het betreft die activiteiten die voortkomen uit het aangaan, instandhouden en beëindigen arbeidsrelaties; activiteiten die zich zowel intern als extern arbeidss voordoen. Als het je niet kan schelen waar je naartoe gaat, dan maakt het ook niet uit welke weg je gaat Blad15 Blad16 Definitie: is de tot uitdrukking en gelding gebrachte collectieve aspiratie een Uitdrukking Gelding Collectief Aspiratie = expliciet gekozen en gecommuniceerd = bewust gekozen en gecoördineerde stappen die gericht zijn op kwalitatief = betrokkenheid de gehele = (het streven naar) de gekozen identiteit en positie Blad17 Blad18 3

4 financieel plan commercieel plan ondernemingsplan kwaliteitsplan * gekozen producten/ diensten, markten/ doelgroepen en activiteiten * omzetdoelstellingen (totaal, relatief, stijging, marktaandeel e.d.) strategie * samenhang * consistentie ICT-plan personeelsplan * resultaten (ROS, ROI, winst; shareholdersvalue, tevredenheid, maatschappelijke resultaten). ondernemingsplan * condities realiseren Personeels-/HRmanagement * gaat om: doelen en middelen Blad19 Blad20 benaderingen Strategyas fit : het op elkaar afstemmen interne en externe omgeving (huidige businessdefinitie, pmc s, swot) Strategyas stretch : het creëren een eigen toekomst (strategische intentie, nieuwe concurrentieruimte) Blad21 Blad22 as stretch as fit strategie-ontwikkeling 1 Competenties mensen kerncompetenties PERSONEELSMANAGEMENT Personele en formatie (omg en kwaliteit); arbeids- en samenwerkingsrelaties PM-matrix interne analyse externe analyse Arbeidsmarkt Maatschappelijke verhoudingen Organisatiestructuur Organisatiecultuur Kerncompetenties 1 Organisatiestructuur 4 2 Organisatiecultuur 3 Ondernemingsdoelstellingen 5 Personele 6 7 & formatie Sterkte-/ Zwakte- (interne) 1 analyse Arbeidsinhoud Arbeidsmarkt Arbeidsverhoudingen Productiviteit Blad23 Blad24 4

5 wel/niet integrerend leidinggeven Personele & formatie cultuur unit functioneel basisconfiguratie en besturingsmodel arbeidsverhoudingen Personeelsbezetting kernbezetting schillen diverse contractvormen zelf doen, inhuren, uitbesteden arbeidsvoorwaarden hiërarchiesering zelfsturing en coördinatie Toepassing kosten- en bestuursmotieven differentiatie specialisatie afdelingsvorming communicatie- en overlegstructuren arbeidsinhoud HR- of Personeelsplan o.b.v. vergelijking nu en straks Blad25 Blad26 HR-/personeelsplan realisatie HR-/P-plan m.b.v. methoden, technieken en instrumenten doorstroom (vertikaal/- horizontaal) mobiliteit instroom uitstroom inhuur personeelsontwikkeling (loopbaan, opleiding, MD) -ontwikkeling Differentiatie (innovatie) Focus (kwaliteit) Kostprijs (kostenreductie) Van strategie naar - uitkomsten (via HRM) Selectie Training Beoordeling Beloning Taakontwerp Participatie Motivatie Commitment Samenwerking Flexibiliteit Verloop Conflict Organisatiestrategie HRMpraktijken HRMuitkomsten Organisatieuitkomsten Productiviteit Kwaliteit Winst Return on investment Klanttevredenheid stimuleren prestaties (arbeidsvoorwaarden, beoordeling, beloning) Blad27 Blad28 INK model en HRM INK model 2004 en beleid middelen Blad29 Blad30 5

6 Toegevoegde waarde Valkuilen legt verbinding tussen plan, actie en geeft overzicht en samenhang in aanpak leidt tot verbeterpunten en hun prioriteit schept gezamenlijk denkraam en kaders creëert draagvlak leidt tot betere kennis eigen leidt tot positiebepaling: meetbaar en reproduceerbaar geeft inzicht in gewenste ontwikkelingsrichting dwingt tot systematiek in aanpak biedt sturingsmogelijkheden Blad31 snelle veranderingen in beleid draagvlak bij leiding afhankelijkheid competentieniveau deelnemers drang om snel te scoren res: leiden aandacht af cyclus niet voltooien iedereen er bij betrekken te instrumenteel inzetten beperkt meten onvoldoende openheid en luisterbereidheid zelfoverschatting Blad32 Discussie Conclusies Welke rol is weggelegd voor HRM en voor QA bij bepaling Doelrealisatie Hoe worden deze rollen nu ingevuld? Vergelijk de eigen met andere: Waar spelen HRM en QA wel een rol, waar niet? En waarom? Trek conclusies 1. Er zijn grote verschillen tussen s Deze verschillen komen voort uit: - Branche verschillen - Volwassenheid de - Al dan niet onderhevig zijn aan marktwerking - Focus op productie of dienstverlening 2. Bij verbeteren en opbouw is er meer inbreng QA, bij afbouw is er meer inbreng HRM 3. Bij productiebedrijven is er meer inbreng QA, bij dienstverlenende bedrijven is er meer inbreng HRM Blad33 Blad34 Conclusies Conclusies 4. Er zijn s zonder QA-manager. Daar is kwaliteit verantwoordelijkheid de lijn. 5. Bij zorginstellingen speelt HRM zowel op operationeel als strategisch vlak een rol, QA alleen op operationeel (vooral inrichting kwaliteitsysteem- protocollering) 6. QA en HRM worden vooral geïnformeerd over strategische zaken, die impact hebben op operationele aangelegenheden 7. in sommige gevallen vervullen HRM en QA een rol in strategie ontwikkeling, maar welke is zeer verschillend per (daar komt bij dat strategie-ontwikkeling met een lage frequentie plaatsvindt) 8. QA fungeert op strategisch niveau alleen als klankbord 9. HRM speelt een rol op strategisch niveau bij veranderings Blad35 Blad36 6

7 Integrale benadering Integrale benadering systeem-technisch (structuur) sociaal-dynamisch (cultuur) systeem-technisch (structuur) sociaal-dynamisch (cultuur) Operationeel Strategisch - controles - kwaliteitssysteem - taken verantwoordelijkheden bevoegdheden - discipline - plannen - budgetten - evalueren - management taken - overleg - communicatie - commitment - motivatie - teamvorming - waarden/normen - dynamische besluitvorming - Operationeel Strategisch - controles - kwaliteitssysteem - taken QA verantwoordelijkheden bevoegdheden - discipline aandachtsgebied - plannen - budgetten - evalueren - management taken - overleg - communicatie - commitment - motivatie - teamvorming - waarden/normen - dynamische besluitvorming - "standard-driven" "people-centred" "standard-driven" "people-centred" Blad37 Blad38 Integrale benadering Integrale benadering systeem-technisch (structuur) sociaal-dynamisch (cultuur) Niet verbetergericht Verbetergericht Operationeel Strategisch - controles - kwaliteitssysteem - taken verantwoordelijkheden bevoegdheden - discipline - plannen - budgetten - evalueren - management taken - overleg - communicatie - commitment HRM - motivatie - teamvorming aandachtsgebied - waarden/normen - dynamische besluitvorming - Niet normgericht Normgericht Exploiteren Exploreren "standard-driven" "people-centred" Blad39 Blad40 INK PDCA INK PDCA en beleid middelen PLAN QA en HRM incidenteel betrokken beleid & strategie DO middelen QA en HRM betrokken Blad41 Blad42 7

8 INK PDCA INK PDCA beleid & QA en CHECK HRM strategie betrokken middelen en beleid middelen QA en HRM betrokken ACT Verbeteren Verbeteren en en vernieuwen vernieuwen Blad43 Blad44 8

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien

Strategische personeelsplanning. Regeren is vooruitzien Strategische personeelsplanning Regeren is vooruitzien Uw richting vraagt juiste bemensing Inhoud Paragraaf Pagina Introductie 5 Wat is strategische personeelsplanning? 6 Failing to plan is planning to

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5

VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3. Inleiding... 4. 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 Inhoudsopgave VOORWOORD DOOR HET HOOFDBESTUUR NVP... 3 Inleiding... 4 1. Definitie en onze uitleg van strategische personeelsplanning... 5 2. Samenvatting en conclusies van het onderzoek... 7 3. Bevindingen

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4.

Inhoud. 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3. 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4. 3. INK-managementmodel 5. 4. 1/50 Inhoud 1. Organogram Dura Vermeer Groep N.V. 3 2. Organogram Dura Vermeer Divisie Infra 4 3. INK-managementmodel 5 4. Enquête vragen 7 5. Totale antwoorden enquête 14 6. Gespreksuitwerking kick-off

Nadere informatie

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling,

dient voor persoonlijke ontwikkeling. De medewerker werkt gericht aan zijn eigen ontwikkeling, COMPETENTIEMANAGEMENT BINNEN GEMEENTEN APRIL 23 I N H O U D Competentiemanagement kan effectiever 1 Onderzoeksfeiten 2 Niet alle kansen benut? 3 Het managen van een cultuurverandering 5 Communicatie 7

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden

doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden www.servicecentrumdrechtsteden.nl 4 oktober 2011 Realisatieplan voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden, resultaatgerichte dienstverlener - Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Leerboek Human Resource Management

Leerboek Human Resource Management Leerboek Human Resource Management Onder redactie van Frits Kluijtmans (Open Universiteit) Met medewerking van: Rolf Blankemeijer Joep Bolweg Sanne van den Bosch Gerard Evers Simone van den Hil Rien Huiskamp

Nadere informatie

Mindset van de Business Leader 2014

Mindset van de Business Leader 2014 82 % verwacht het bestaande businessmodel aan te moeten passen. 27% ervaart tijdsdruk als grootste belemmering in hun effectiviteit als leider. 37% 88% heeft moeite met koers houden. betrekt medewerkers

Nadere informatie

Workshop Scenarioplanning

Workshop Scenarioplanning Workshop Scenarioplanning Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn 14 november 2013 Elst Gerard Evers gerard@eurohrm.nl 0653465225 Agenda 09.00 uur Welkom en kennismaken 09.15 uur Theorie strategische personeelsplanning

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006

Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 Contouren HRM DLGP Paramaribo, september 2006 INHOUD INLEIDING... 3 DECENTRALISATIE EN PERSONEEL... 5 PERSONEELSWERK EN DE OVERHEID... 9 PERSONEELSMANAGEMENT... 11 WAT IS HRM?... 12 HRM-FILOSOFIE... 12

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009

ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL 2010 TWEEDE METING 2009 MEDIO APRIL VERSCHIJNT DEZE ARBEIDSMARKTMONITOR IN DRUK. VRAAG HEM AAN VIA INFO@STAO.NL OF DOWNLOAD VAN DE WWW.AO-METALEKTRO.NL ARBEIDSMARKTMONITOR APRIL

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA

Strategisch kader HRM. Werken bij de UvA Werken bij de UvA In de toekomstvisie van het IP wordt een beeld geschetst hoe de universiteit er in 2020 idealiter uitziet. Dat beeld is belangrijk, omdat daarmee een UvA- brede ambitie wordt opgeroepen:

Nadere informatie