IA teksten en onderdrukkingstermijnen januari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IA teksten en onderdrukkingstermijnen januari 2017"

Transcriptie

1 IA code IA naam Teksten Pharmacom Teksten Medicom Niveau afh. Onderdr Termijn A Onderdr Termijn B GIT blok 001 GEESMIDDEL GALZUURBIND. HARS BIJ THIAZIDEDIURETICUM: OVERLEG MET ANDERS: GNM MIN 2 UUR VOOR GALZUURBINDD HARS INNEM. BIJ THIAZIDEDIURETICUM: RAADPLEEG ANDERS: GNM MIN 2 UUR VOOR GALZUURBINDD HARS INNEM. 002 CUMARINES ANDROG/ ANABOL. BIJ EEERSTE UITGIFTE ANDROGE/ANABOOL STEROID:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE BIJ START ANDROGE/ANABOOL STEROID: GEWIJZIGDE ANTI- STOLLING. ZIE COMMTAR. 003 ZYMINDUCTOR ANTICONCEPTIVA ANTICONCEPTIE WORDT MINDER BETROUWBAAR; OVERLEG MET 004 CUMARINES ANTIBIOTICA BIJ EERSTE UITGIFTE ANTIBIOTICUM:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ANTICONCEPTIE WORDT MINDER BETROUWBAAR ZIE BIJ START ANTIBIOTICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 005 CUMARINES ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER;BIJ EU ZYMINDUCTOR: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. OVERLEG MET APO. ZIE BIJ START ZYMINDUCTOR: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 006 ANTI-EPILEPTICA FOLIUMZUUR ALLE AFLEVER ALS PATIT OP DEZE COMBINATIE IS INGESTELD. ZO NIET: OVERLEG MET 007 CUMARINES NSAID's NIET AFLEVER; VERHOOGD BLOEDINGS- RISICO. OVERLEG MET APO. BIJ HAND- HAV NSAID >1WK: INFORMEER TD (FAX) 008 CUMARINES SSRI's/SNRI's BIJ EERSTE UITGIFTE ANTIDEPRESSIVUM: GEWIJZIGDEANTISTOLLING.INFORME ER TD (FAX). ZIE 009 ACETYLSALICYLZUUR BZBROMARON BZBROMARON. NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP VERMINDERDE AANVALSCONTROLE. ZIE BIJ START NSAID:VERHOOGD BLOEDINGSRISICO.ZIE COMMTAR BIJ START ANTIDEPRESSIVUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR BZBROMARON. RAADPLEEG Onderdrukkingstermijn A: na afhandeling eerste uitgifte (deze waarde invullen in onderhoudsscherm van BOS-tekst); Onderdrukkingstermijn B: als patiënt op het middel is ingesteld (NIET bij BOS-tekst invullen;betreft advies bij de individuele afhandeling van een interactie). Zie BOS/MBJ Toelichting Adviestermijn voor BOS-onderdrukking.

2 011 CUMARINES FIBRAT BIJ EERSTE UITGIFTE FIBRAAT: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING.. INFORMEER TD (FAX) ZIE BIJ START FIBRAAT: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 012 SULFONYLUREUMDER. FYLBUTAZON KAN HYPOGLYKEMIE VEROORZAK. ALTERNATIEF: ANDER NSAID. OVERLEG MET KAN HYPOGLYKEMIE VEROORZAK. ALTERNATIEF: ANDER NSAID. RAADPLEEG 014 CUMARINES ALLOPURINOL BIJ EERSTE UITGIFTE ALLOPURINOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 015 ANTIDIABETICA BETA-BLOKKERS OVERWEEG ALTERNATIEF VOOR NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKER. OVERLEG MET BIJ START ALLOPURINOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR OVERWEEG ALTERNATIEF VOOR NIET-SELECTIEVE BETA-BLOKKER. RAADPLEEG 016 SULFONYLUREUMDER. SULFONAMID KANS OP HYPOGLYKEMIE. NIET AFLEVER ZONDER OVERLEG MET KANS OP HYPOGLYKEMIE; KIES ZO MOGELIJK ANDER ANTI- MICROBIEEL MIDDEL. 017 DIGOXINE DIURETICA BIJ DAL KALIUMSPIEGEL VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE OVERLEG MET BIJ DAL KALIUMSPIEGEL VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE APO 6 mnd 6 mnd Ja 018 SULFONYLUREUMDER. CHLOORAMFIC OL NIET AFLEVER OVERLEG MET VERSTERKTE WERKING VAN HET ANTI- DIABETICUM BIJ EU CHLOORAMFICOL RAADPLEEG 019 CLONIDINE TCA's/MIRTAZAPI NE KANS OP VERHOGING VAN BLOEDDRUK CONTROLE VAN BLOEDDRUK GEWST OVERLEG MET KANS OP VERHOGING VAN BLOEDDRUK CONTROLE VAN BLOEDDRUK GEWST RAADPLEEG 020 DIGOXINE ITRA/ISAVUC/KET OC. VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE DIGOXINE SPIEGEL MOGELIJK ZIE 021 VIT A-ANALOGA TETRACYCLINES NIET AFLEVER OVERLEG MET 022 ERGOTALKALOID CYP3A4-REMMERS NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP VERHOGING VAN DE INTRACRANIELE DRUK VERMIJD DE COMBINATIE KANS OP ERGOTISME VERMIJD DE COMBINATIE

3 023 CHINOLON COMPLEX. VERBIND. RESORPTIE ANTIBIOTICUM KAN AFNEM NIET AFLEVER OVERLEG MET RESORPTIE ANTIBIOTICUM KAN AFNEM ZIE 024 METRONIDAZOL DISULFIRAM KANS OP ERNSTIGE VERWARDHEID NIET AFLEVER OVERLEG MET 025 MACROLID THEOFYLLINE KANS OP VERHOGING VAN THEOFYLLINE BLOEDSPIEGEL OVERLEG MET 026 CHINOLON THEOFYLLINE THEOFYLLINESPIEGEL KAN STIJG KANS OP CONVULSIES NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP ERNSTIGE VERWARDHEID RAADPLEEG KANS OP VERHOGING VAN THEOFYLLINE BLOEDSPIEGEL ZIE THEOFYLLINESPIEGEL KAN STIJG. KANS OP CONVULSIES. RAADPLEEG 029 ANTI-ARITMICA, KL3 ANTI-ARITMICA, KL1 RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RITMESTOORNISS. RAADPLEEG 030 DIGOXINE AMIODARON VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK OVERLEG MET VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK RAADPLEEG 031 DIGOXINE DILTIAZ./VERAPA MIL VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE DIGOXINESPIEGEL TOXICITEIT. RAADPLEEG 032 DIGOXINE KINIDINE VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE NIET AFLEVER. RAADPLEEG VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE; FREQUTE CONTROLE GEWST RAADPLEEG 033 KINIDINE URINE ALKALIS.STOF KANS OP KINIDINE INTOXICATIE OVERLEG MET KANS OP KINIDINE INTOXICATIE RAADPLEEG 034 METHOTREXAAT SALICYLAT/NSA ID TOXICITEIT VAN METHOTREXAAT KAN WORD VERHOOGD OVERLEG MET TOXICITEIT VAN METHOTREXAAT KAN WORD VERHOOGD RAADPLEEG APO 0 mnd 6 mnd Ja 035 METHOTREXAAT COTRIMOX/TRIME THO. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP ERNSTIGE BLOEDBEELDAFWIJ- KING. KIES ANDER ANTIBIOTICUM. 036 CYTOSTATICA XANTHINE- KANS OP VERHOOGDE SPIEGEL KANS OP VERHOOGDE SPIEGEL

4 OX.REMMER AZATHIOPRINE/MERCAPTOPURINE. OVERLEG MET APO. RAADPLEEG CM. AZATHIOPRINE/MERCAPTOPURINE. RAADPLEEG 037 ZYMINDUCTOR CHLOORAMFIC OL VERHOGING SPIEGEL ANTI- EPILEPTICUM VERMINDERD CHLOORAMFICOL-EFFECT NIET AFLEVER:OVERLEG MET VERHOGING SPIEGEL ANTI- EPILEPTICUM VERMINDERD CHLOORAMFICOL EFFECT RAADPLEEG 039 LITHIUM THIAZIDEDIURETI CA RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. AANPASS DOSIS/CONTROLE LITHIUM- SPIEGEL NODIG.OVERLEG MET RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. AANPASS DOSIS/CONTROLE LITHIUM- SPIEGEL NODIG. RAADPLEEG APO 0 mnd 6 mnd Ja 040 K.SPAR.DIURETICA KALIUM CONTROLE VAN KALIUMGEHALTE VAN HET BLOED GEWST OVERLEG MET 042 LEVODOPA/DA-AGON. ANTIPSYCHOTICA LEVODOPA/ DOPAMINEAGONIST. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 043 ISONIAZIDE DISULFIRAM VERHOOGDE KANS OP CTRALE BIJWERKING. COMBINATIE ZO MOGELIJK VERMIJD. OVERLEG MET 045 CUMARINES DISULFIRAM BIJ EERSTE UITGIFTE DISULFIRAM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 046 CIMETIDINE CUMARINES NIET AFLEVER; GEWIJZIGDE ANTI- STOLLING. VERVANG CIMETIDINE. OVERLEG MET APO. ZIE 047 KETANSERINE QT-VERLGER RITME- STOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 048 THEOFYLLINE CIMETIDINE KANS OP VERHOOGDE THEOFYLLINESPIEGEL VERVANG CIMETIDINE. OVERLEG MET CONTROLE VAN KALIUMGEHALTE VAN HET BLOED GEWST LEVODOPA/ DOPAMINEAGONIST. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP CTRALE BIJWERKING. COMBINATIE ZO MOGELIJK VERMIJD. RAADPLEEG BIJ START DISULFIRAM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING.ZIE COMMTAR GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. GEEF ALTERNATIEF VOOR CIMETIDINE. ZIE RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE THEOFYLLINESPIEGEL VERVANG CIMETIDINE. ZIE

5 049 THEOFYLLINE ZYMINDUCTOR KANS OP TE LAGE THEOFYLLINESPIEGEL OVERLEG MET KANS OP TE LAGE THEOFYLLINESPIEGEL RAADPLEEG 050 AZOOLANTIMYCOTICA CUMARINES BIJ EERSTE UIGIFTE ANTIMYCOTICUM INFORMEER TROMBOSEDIST (FAX) PATIT. ZIE / BIJ START ANTIMYCOTICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING.ZIE COMMTAR 052 AZOOLANTIMYCOTICA ANTACIDA/CARBO NAAT ADVISEER PATIT OM ANTACIDUM/ CARBONAAT MINSTS 2 UUR VOOR OF 2 UUR NA ANTIMYCOTICUM TE NEM RESORPTIE VAN ANTIMYCOTICUM KAN WORD VERMINDERD. RAADPLEEG 053 CUMARINES METRONIDAZOL BIJ EERSTE UITGIFTE METRONIDAZOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX) ZIE BIJ START METRONIDAZOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 054 CUMARINES AMIODARON/PROP AF. BIJ EERSTE UITGIFTE ANTI- ARITMICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING;INFORMEER TD (FAX). ZIE BIJ START ANTI-ARITMICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR. 055 CUMARINES THYREOMIMETICA BIJ EERSTE UITGIFTE THYREOMIMETICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING; INFORMEER TD (FAX). ZIE 056 NSAID's RAS-REMMERS RAS- REMMER OVERLEG MET 057 VALPROINEZUUR ANTI-EPILEPTICA BLOEDSPIEGELS BEIDE MIDDEL KUNN STERK WIJZIG.OVERLEG MET 060 RAS-REMMERS LITHIUM RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. AANPASS DOSIS/CONTROLE LITHIUM- SPIEGEL NODIG.OVERLEG MET 061 BETA-BLOKKERS NSAID's VERMINDERDE ANTIHYPERTSIEVE RESPONS OP BETA-BLOKKER. OVERLEG MET BIJ START THYREOMIMETICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR RAS-REMMER RAADPLEEG BLOEDSPIEGELS BEIDE MIDDEL KUNN STERK WIJZIG. RAADPLEEG RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. AANPASS DOSIS/CONTROLE LITHIUM- SPIEGEL NODIG. RAADPLEEG VERMINDERDE ANTIHYPERTSIEVE RESPONS OP BETA-BLOKKER. RAADPLEEG APO 0 mnd 6 mnd Ja

6 062 LITHIUM NSAID's RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. OVERLEG MET APO. 063 LISDIURETICA NSAID's KANS OP VERMINDERDE WERKING LISDIURETICUM. OVERLEG MET 064 CIMETIDINE FYTOINE VERHOOGDE FYTOINE-SPIEGEL ALTERNATIEF: ANDERE H2- ANTAGONIST. OVERLEG MET 065 IJZER METHYLDOPA EFFECT METHYLDOPA KAN AFNEM NIET AFLEVER OVERLEG MET OF ARTS RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. ZIE KANS OP VERMINDERDE WERKING LISDIURETICUM. RAADPLEEG VERHOOGDE FYTOINE-SPIEGEL ALTERNATIEF: ANDERE H2- ANTAGONIST. EFFECT METHYLDOPA KAN AFNEM RAADPLEEG 066 KETANSERINE K-ELIM. DIURETICA RITME- STOORNISS: NIET AFLEVER! OVERLEG MET RITME- STOORNISS RAADPLEEG 068 ISONIAZIDE CARBAMAZEPINE VERHOOGDE KANS OP E INTOXICATIE DOOR VERHOOGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL; OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP E INTOXICATIE DOOR VERHOOGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL. RAADPLEEG 070 PICILLAMINE COMPLEX.VERBIN D. AL-/MG-/IJZER-PREPARAT NIET EERDER DAN 2 UUR NA HET PICILLAMINE GEBRUIK. ZIE AL-/MG-/IJZER-PREPARAT NIET EERDER DAN 2 UUR NA HET PICILLAMINE GEBRUIK, ZIE 071 METHOTREXAAT PROBECIDE NIET AFLEVER; KANS OP VERHOOGDE METHOTREXAAT- BLOEDSPIEGEL OVERLEG MET KANS OP VERHOOGDE METHOTREXAAT- BLOEDSPIEGEL RAADPLEEG 072 ANTI-ARITMICA, KL1 ZYMINDUCTOR ANTI- ARRHYTMICUM. OVERLEG MET ANTI-ARRHYTMICUM RAADPLEEG 073 BCG- /TYFUS VACCIN ANTIBIOTICA VACCIN ONWERKZAAM. INFORMEER PATIT OF OVERLEG MET RAADPLEEG VACCIN ONWERKZAAM DOOR ANTIBIOTICUM ZIE 074 FYTOINE ISONIAZIDE VERHOOGDE KANS OP E VERHOOGDE KANS OP

7 INTOXICATIE DOOR VERHOOGDE FYTOINEPIEGEL; OVERLEG MET INTOXICATIE DOOR VERHOOGDE FYTOINEPIEGEL.CONTROLE BLOEDSPIEGEL GEWST.RAADPLEEG COMM. 075 TCA's SYMPATICOMIMET ICA WERKING VAN HET SYMPATHICOMIMETICUM KAN WORD VERSTERKT. OVERLEG MET WERKING VAN HET SYMPATHICOMIMETICUM KAN WORD VERSTERKT. RAADPLEEG 076 HEPARINE ACETYLSALICYLZU UR VERHOOGDE KANS OP BLOEDING. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP BLOEDING. RAADPLEEG 078 URINE-ALKAL STOF METHAMINE METHAMINE ONWERKZAAM OVERLEG MET KIES ALTERNATIEF. ZIE COMM. METHAMINE ONWERKZAAM. OVERWEEG ANDERE URINEWEG- PROFYLAXE 079 IMMUNOSUPPRESSIV A NEFROTOX.GEE SM. VERHOOGDE KANS OP NIERBESCHADIGING OVERLEG MET RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP NIERBESCHADIGING RAADPLEEG APO 0 mnd 6 mnd Ja 080 IMMUNOSUPPRESSIV A ZYMINDUCTOR VERSTERKTE AFBRAAK VAN IMMUNOSUPPRESSIVUM.OVERLEG MET RAADPLEEG VERSTERKTE AFBRAAK VAN IMMUNOSUPPRESSIVUM. RAADPLEEG 081 CICLOSPORINE CYP3A4/Pgp- REMMERS VERHOOGDE CICLOSPORINESPIEGEL. OVERLEG MET RAADPLEEG VERHOOGDE CICLOSPORINESPIEGEL RAADPLEEG 082 RAS-REMMERS DIURETICA KANS OP STERKE BLOEDDRUKDALING. BIJ START RASREMMER 1E 3 DGN LAAGSTE STARTDOSIS + 'S AVONDS INNEM KANS OP STERKE BLOEDDRUKDALING. BIJ START RAS-REMMER EERSTE 3 DAG LAAGSTE STARTDOSIS. 083 RAS-REMMERS K.SPAR.DIURET./ K VERHOOGDE KANS OP HYPERKALIEMIE OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP HYPERKALIEMIE RAADPLEEG 084 CARBAMAZEPINE MACROLID VERHOOGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL RAADPLEEG 086 BUPROR/PTAZO MORFINOMIMETIC VERANDERDE RESPONS OP VERANDERDE RESPONS OP

8 C. A MORFINO- MIMETICA MOGELIJK OVERLEG MET 087 FYTOINE FYLBUTAZON VERHOOGDE FYTOINE-SPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET 088 FYTOINE DISULFIRAM KANS OP FYTOINE-INTOXICATIE OVERLEG MET 089 CUMARINES THYREOSTATICA BIJ EERSTE UITGIFTE THYREOSTATICUM GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE MORFINO- MIMETICA MOGELIJK RAADPLEEG VERHOOGDE FYTOINE-SPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP FYTOINE-INTOXICATIE RAADPLEEG BIJ START THYREOSTATICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 090 ANTICONCEPTIVA PICIL./TETRACY C. PIL BLIJFT BETROUWBAAR, TZIJ PAT. HEVIG BRAAKT/ERNSTIGE DIARREE HEEFT. INFORMEER PAT. ZIE PIL BLIJFT BETROUWBAAR, TZIJ PAT. HEVIG BRAAKT/ERNSTIGE DIARREE HEEFT. INFORMEER PAT. ZIE 091 CUMARINES TAMOXIF BIJ EERSTE UITGIFTE TAMOXIF: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING; INFORMEER TD (FAX). ZIE 092 DILTIAZ./VERAPAMIL BETA-BLOKKERS ALLE AFLEVER INDI DE PATIT OP DEZE COMBINATIE IS INGESTELD ZO NIET: OVERLEG MET BIJ START TAMOXIF:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR KANS OP HYPOTSIE CARDIALE GELEIDINGSSTOORNISS RAADPLEEG 093 CALCIUMANTAGONIS T CIMETIDINE NIET AFLEVER. VERHOGING SPIEGEL CALCIUMANTAGONIST. ALTERNATIEF: ANDERE H2- ANTAGONIST.OVERLEG MET APO VERHOGING SPIEGEL CALCIUMANTAGONIST. ALTERNATIEF: ANDERE H2- ANTAGONIST. ZIE 095 CO-TRIMOXAZOL CUMARINES NIET AFLEVER; STERK GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. VERVANG CO-TRIMOXAZOL. OVERLEG MET APO. ZIE 096 SSRI's/SNRI's TCA's NIET AFLEVER ZONDER OVERLEG MET STERK GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. GEEF ALTERNATIEF VOOR CO-TRIMOXAZOL. ZIE KANS OP STERK VERHOOGDE SPIEGEL ANTIDEPRESSIVUM;ZIE 097 LIPIDVERL.MIDDEL ADSORBERDE HARS LIPIDVERLAGER MINSTS 2 UUR VOOR OF 4 UUR NA ADSORBERDE HARS INNEM. LIPIDVERLAGER MINSTS 2 UUR VOOR OF 4 UUR NA ADSORBERDE HARS INNEM.

9 098 BISFOSFONAT COMPLEXER.VERB. BINN 2 UUR VOOR TOT 2 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM 099 FLUOXET./FLUVOXAM. CARBAMAZEPINE KANS OP VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL. NIET AFLEVER ZONDER OVERLEG MET 100 FLUVOXAMINE THEOFYLLINE THEOFYLLINESPIEGEL KAN STIJG KANS OP CONVULSIES. NIET AFLEVER OVERLEG MET BINN 2 UUR VOOR TOT 2 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM KANS OP VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL ZIE THEOFYLLINESPIEGEL KAN STIJG ALTERNATIEF: ZIE 103 CHINOLON COMPLEX. VERBIND. RESORPTIE CHINOLON KAN AFNEM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RESORPTIE CHINOLON KAN AFNEM. ZIE 104 DIGOXINE PROPAFON VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET 106 STATINES CICLOSPORINE KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/- ZWAKTE OVERLEG MET INSTRUEER PATIT: SPIERPIJN MELD. 107 MIDA-/TRIAZOLAM MACROLID STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/TRIAZOLAM OVERLEG MET VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. ZIE KANS OP ERNSTIGE RHABDOMYOLYSE. INSTRUEER PATIT: SPIERPIJN MELD. STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/TRIAZOLAM RAADPLEEG 108 MIDAZOL/TRIAZOLAM AZOOLANTIMYCOT ICA STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/ TRIAZOLAM. OVERLEG MET STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/ TRIAZOLAM RAADPLEEG 109 MIDA-/TRIAZOLAM VERAPAMIL/DILTI AZ. STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/ TRIAZOLAM. OVERLEG MET STERKE VERLGING EFFECT MIDAZOLAM/ TRIAZOLAM RAADPLEEG 110 STATINES FIBRAT COMBINATIE BIJ VOORKEUR VERMIJD OVERLEG MET 114 (ES)OMEPRAZOL FYTOINE KANS OP TE HOGE FYTOINESPIEGEL BIJ (ES)OMEPRAZOL 40MG DD HOGER OVERLEG MET COMBINATIE BIJ VOORKEUR VERMIJD ZIE KANS OP TE HOGE FYTOINESPIEGEL BIJ (ES)OMEPRAZOL 40 MG DD HOGER

10 115 CUMARINES FYLBUTAZON NIET AFLEVER;STERK VERHOOGD BLOEDINGSRISICO. OVERLEG MET APO. ZIE COMM. STERK VERHOOGD BLOEDINGSRISICO. ZIE COMMTAR 116 CUMARINES ACETYLSALICYLZU UR NIET AFLEVER; VERHOOGD BLOEDINGS RISICO. OVERLEG MET APO. BIJ HANDHAV: INFORMEER TD (FAX). BIJ START ACETYLSALICYLZUUR: VERHOOGD BLOEDINGSRISICO. ZIE COMMTAR. ASS 0 mnd 0 mnd Ja 117 THYREOMIMETICA COMPLEX. VERBIND. OPNAME THYREOMIMETICUM KAN AFNEM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RESORPTIE THYREOMIMETICUM KAN AFNEM. ZIE 119 CIMETIDINE TRICYCL.ANTIDEP R. VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT ANTIDEPRESSIVUM. NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT ANTIDEPRESSIVUM RAADPLEEG 120 CIMETIDINE CARBAMAZEPINE VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET 121 DANAZOL CARBAMAZEPINE VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL ZIE VERHOOGDE CARBAMAZEPINE- SPIEGEL ZIE 123 DOXYCYCLINE ZYMINDUCTOR DOXYCYCLINE. VERHOOG ZN DOSERING(SFREQUTIE). ZIE COMMT. DOXYCYCLINE. VERHOOG ZN DOSERING(SFREQUTIE). ZIE COMMT. 124 RIFAMYCINES FYTOINE FYTOINE OVERLEG MET FYTOINE ZIE 125 FYTOINE TRIMETHOPRIM/S ULFA VERHOOGDE FYTOINESPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE FYTOINESPIEGEL ZIE 126 CARBAMAZ/FYTOIN E FLUCO/MICONAZO L VERHOOGDE SPIEGEL CARBAMAZEPINE / FYTOINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE SPIEGEL CARBAMAZEPINE / FYTOINE. ZIE 127 ISONIAZ.+RIFAMPIC. CARBAMAZ/FYT OINE KANS OP GEWIJZIGDE SPIEGEL CARBAMA- ZEPINE/ FYTOINE. MOGELIJK ERNSTIGE LEVERBESCHADIGING. OVERLEG MET KANS OP GEWIJZIGDE SPIEGEL CARBAMA- ZEPINE/ FYTOINE. MOGELIJK ERNSTIGE LEVERBESCHADIGING. ZIE

11 APO. 128 B-2-SYMP-.MIMETICA BETA-BLOKKERS EFFECT BETA-2-MIMETICUM VERMINDERD NIET AFLEVER OVERLEG MET 129 LITHIUM ANTIBIOTICA RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. OVERLEG MET INFORMEER PATIT. EFFECT BETA-2-MIMETICUM VERMINDERD ZIE RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. INFORMEER PATIT. ZIE ASS 0 mnd 0 mnd Ja 130 MAO-REMMERS MORFINOMIMETIC A NIET AFLEVER KANS OP SEROTONINE-SYNDROOM OVERLEG MET KANS OP SEROTONINE-SYNDROOM ZIE 131 THEOFYLLINE DISULFIRAM KANS OP VERHOGING THEOFYLLINE SPIEGEL KANS OP -INTOXICATIE OVERLEG MET 132 DIGOXINE MACROLID KANS OP DIGOXINE-INTOXICATIE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP VERHOGING THEOFYLLINE SPIEGEL KANS OP -INTOXICATIE ZIE KANS OP DIGOXINE-INTOXICATIE. RAADPLEEG 134 ISAVU- /ITRACONAZOL ZYMINDUCTOR ISAVU-/ITRACONAZOL WORDT ONWERKZAAM NIET AFLEVER OVERLEG MET ISAVU-/ITRACONAZOL WORDT ONWERKZAAM ZIE 136 SIMVASTATINE VERAPAMIL/DILTI AZ. VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT SIMVASTATINE.OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. ZIE 138 ALLERG IMMUNOSUPPRES SIVA MOGELIJK VERMINDERD EFFECT ALLERGE (IMMUNOTHERAPIE). NIET AFLEVER. OVERLEG MET MOGELIJK VERMINDERD EFFECT ALLERGE (IMMUNOTHERAPIE). RAADPLEEG 139 ALLERG BETA-BLOKKERS BIJ ANAFYL.SHOCK WERKT NOODMEDICATIE ONVOLDODE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET BIJ ANAFYL.SHOCK WERKT NOODMEDICATIE ONVOLDODE. RAADPLEEG 140 IJZERVERBINDING ANTACIDA/CARBO NAAT ADVISEER PATIT: IJZER 1,5-2 UUR VOOR ANTACIDUM/CARBONAAT IN TE NEM ADVISEER PATIT: IJZER 1,5-2 UUR VOOR ANTACIDUM/CARBONAAT IN TE NEM 142 MOCLOBEMIDE MAO-B-REMMERS KANS OP STERKE BLOED- DRUKSTIJGING. NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP STERKE TSIESTIJGING COMBINATIE VERMIJD RAADPLEEG

12 144 ANTI-ARITMICA CIMETIDINE NIET AFLEVER. KANS OP SPIEGEL- STIJGING ANTI-ARITMICUM. OVERLEG MET DEZE COMBINATIE BIJ VOORKEUR VERMIJD. GEEF ANDERE H2- ANTAGONIST.ZIE 145 SULFONYLUREUMDER. AZOOLANTIMYCOT ICA KANS OP HYPOGLYKEMIE NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP HYPOGLYKEMIE RAADPLEEG 148 TACROLIMUS CYP3A4-REMMERS VERHOOGDE TACROLIMUSSPIEGEL NIET AFLEVER OVERLEG MET VERHOOGDE TACROLIMUSSPIEGEL 150 ATOR- /SIMVASTATINE AZOOLANTIMYCOT ICA KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ ZWAKTE. NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. ZIE 153 ANTIPSYCHOTICA QT-VERLGER RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG RITMESTOORNISS. RAADPLEEG 154 ANTICONCEPTIVA AZOOLANTIMYCOT ICA MOGELIJK VERSTOORDE CYCLUS. BETROUW- BAARHEID NIET VERMINDERD. JUISTE PILSCHEMA AANHOUD. INFORMEER PAT. MOGELIJK VERSTOORDE CYCLUS. BETROUW- BAARHEID NIET VERMINDERD. JUISTE PILSCHEMA AANHOUD. ZIE 155 MAO-REMMERS ANTIDEPRESSIVA KANS OP SEROTONINE-SYNDROOM. NIET AFLEVER. LET OP WASH-OUT PERIODE. OVERLEG MET 156 PDE-5-REMMERS NITRAT KANS OP STERK VERLAAGDE BLOEDDRUK. ZIE VOOR AFHANDELING. KANS OP SEROTONINE- SYNDROOM. LET OP WASH-OUT PERIODE. RAADPLEEG KANS OP STERK VERLAAGDE BLOEDDRUK. ZIE VOOR AFHANDELING. 157 SYMPATHICOMIMETIC A MAO-REMMERS KANS OP STERKE BLOEDDRUKSTIJGING NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP STERKE TSIESTIJGING RAADPLEEG 158 CUMARINES VITAMINE K VERMINDERD EFFECT CUMARINE. VITAMINEPREPARAAT NIET AFLEVER. START VOEDING MELD AAN TD (FAX). 159 DEXTROMETHORFAN MAO-REMMERS KANS OP ERNSTIGE SEROTONERGE TOXICITEIT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT CUMARINE RAADPLEEG COMMTAR KANS OP ERNSTIGE SEROTONERGE TOXICITEIT. RAADPLEEG

13 160 ATOR- /SIMVASTATINE MACROLID KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ZWAKTE NIET COMBINER OVERLEG MET KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. NIET COMBINER. ZIE 161 FLUVOXAMINE CLOZAPINE NIET AFLEVER. KANS OP STERK VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL.OVERLEG MET ZIE 163 DIHYDROPYRIDINES CYP3A4-REMMERS KANS OP VERSTERKT EFFECT CALCIUMANTAGONIST. OVERLEG MET KANS OP STERK VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP VERSTERKT EFFECT CALCIUMANTAGONIST. RAADPLEEG 164 CORTICOSTEROID ZYMINDUCTOR KANS OP VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT VAN CORTICOSTEROID; OVERLEG MET VERSTERKTE AFBRAAK VAN CORTICOSTEROID; EVTUEEL DOSIS CORTICOSTEROID AANPASS 165 FLUCONAZOL RIFAMPICINE FLUCONAZOL. OVERLEG MET 166 KINIDINE CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 167 PIMOZIDE CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 169 TCA's TERBINAFINE STERKE STIJGING TCA-SPIEGEL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 170 TCA's BUPROPION KANS OP STIJGING SPIEGEL TCA. NIET AFLEVER. RAADPLEEG 171 CORTICOSTEROID NSAIDs VERHOOGDE KANS OP MAAGBLOEDING. OVERLEG MET OF ARTS. FLUCONAZOL. RAADPLEEG RITMESTOORNISS. RAADPLEEG RITMESTOORNISS. ZIE STERKE STIJGING TCA-SPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP STIJGING SPIEGEL TCA. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP MAAGBLOEDING. RAADPLEEG 172 CUMARINES DISOPYRAM/KINI DINE BIJ EERSTE UITGIFTE ANTI- ARITMICUM GEWIJZIGDE ANTISTOLLING;INFORMEER TD (FAX) BIJ START ANTI- ARITMICUM:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING ZIE COMMTAR

14 ZIE 173 SINT-JANSKRUID DIGOXINE NIET AFLEVER. VERMINDERDE WERKING DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET RAADPLEEG 174 QUETIAPINE CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 176 CICLOSPORINE CLINDAMYCINE KANS OP DALING CICLOSPORINE- SPIEGELS OVERLEG MET RAADPLEEG 178 CICLOSPORINE ORLISTAT NIET AFLEVER. KANS OP VERLAAGDE CICLOSPORINESPIEGEL. OVERLEG MET VERMINDERDE WERKING DIGOXINE MOGELIJK. RAADPLEEG RITMESTOORNISS RAADPLEEG KANS OP DALING CICLOSPORINE- SPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP VERLAAGDE CICLOSPORINESPIEGEL. RAADPLEEG 180 PILOCARPINE ANTICHOL.WERK. MIDD VERMINDERD EFFECT PILOCARPINE RAADPLEEG VERMINDERD EFFECT PILOCARPINE ZIE 182 TRAMADOL ZYMINDUCTOR VAN TRAMADOL OVERLEG MET VAN TRAMADOL RAADPLEEG 184 BUSPIRON CYP3A4 REMMERS NIET AFLEVER STIJGING BUSPIRONSPIEGEL OVERLEG MET STIJGING BUSPIRONSPIEGEL RAADPLEEG 188 ATOVAQUON METOCLOPRAMID E KANS OP VERMIDERD EFFECT ATOVAQUON. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP VERMIDERD EFFECT ATOVAQUON. RAADPLEEG 189 ATOVAQUON RIFAMP./RIFABUTI NE ATOVAQUON. NIET AFLEVER OVERLEG MET ATOVAQUON. RAADPLEEG 190 ELETRIPTAN CYP3A4-REMMERS KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT ELETRIPTAN. NIET AFLEVER OVERLEG MET KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT ELETRIPTAN. RAADPLEEG 191 IBUPROF/INDOMET ACETYLSALICYLZU UR NIET AFLEVER. VERMINDERD EFFECT ACETYLSALICYLZUUR. OVERLEG MET RAADPLEEG GEEF ALTERNATIEF VOOR IBUPROF / INDOMETACINE. RAADPLEEG

15 192 ROPINIROL CYP1A2-REMMERS KANS OP TOAME BIJWERKING ROPINIROL.NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP TOAME BIJWERKING ROPINIROL.RAADPLEEG 194 IMMUNOSUPPRESSIV A CYP3A4-REMMERS VERHOOGDE SPIEGEL IMMUNO- SUPPRESSIVUM.NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE SPIEGEL IMMUNO- SUPPRESSIVUM.RAADPLEEG 195 ALBDA/MEBDAZ OL ZYMINDUCTOR VAN ALBDAZOL / MEBDAZOL. OVERLEG MET VAN ALBDAZOL / MEBDAZOL. RAADPLEEG 197 OPIAATAGONIST OPIAATANTAGONI ST NIET AFLEVER. VERMINDERD EFFECT OPIAAT. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT OPIAAT. RAADPLEEG 198 LEFLUNOMIDE METHOTREXAAT VERHOOGDE KANS OP LEVERFUNCTIESTOORNISS. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP LEVERFUNCTIESTOORNISS. RAADPLEEG 199 CALCIUMANTAGONIS T ZYMINDUCTOR KANS OP STERK VERMINDERD EFFECT CA-ANTAGONIST/VERSTERKT EFFECT ANTI-EPILEPTICUM. OVERLEG MET APO. KANS OP STERK VERMINDERD EFFECT CA- ANTAGONIST/VERSTERKT EFFECT ANTI-EPILEPTICUM. ZIE 200 DISOPYRAMIDE CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 201 CUMARINES COLESTYRAMINE GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. CUMARINE 4 UUR GESCHEID VAN COLESTYRAMINE INNEM. INFORMEER TD(FAX). ZIE COMM 202 BISFOSFONAT COMPLEX. VERB. TOT 1/2 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM. RITMESTOORNISS. RAADPLEEG GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. CUMARINE 4 UUR GESCHEID VAN COLESTYRAMINE INNEM. ZIE TOT 1/2 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM. 203 IMMUNOSUPPRESSIV A LEVDE VACCINS VACCIN. VERHOOGDE KANS OP COMPLICATIES. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. VACCIN. VERHOOGDE KANS OP COMPLICATIES. RAADPLEEG 204 ALPRAZOLAM CYP3A4-REMMERS KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL, TOAME WERKINGSDUUR/SEDATIE VAN ALPRAZOLAM.OVERLEG MET KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL, TOAME WERKINGSDUUR/SEDATIE VAN

16 ALPRAZOLAM. RAADPLEEG 205 ANTIDEPRESSIVA ZYMINDUCTOR VERMINDERD EFFECT ANTIDEPRESSIVUM. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT ANTIDEPRESSIVUM. RAADPLEEG 206 ANTIPSYCHOTICA ZYMINDUCTOR VERMINDERD EFFECT ANTIPSYCHOTICUM. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT ANTIPSYCHOTICUM. RAADPLEEG 207 BZODIAZEPINES ZYMINDUCTOR VERMINDERD EFFECT BZODIAZEPINE. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT BZODIAZEPINE. RAADPLEEG 208 CARBAMAZEPINE ZYMINDUCTOR VERMINDERDE WERKING CARBAMAZEPINE DOOR VERLAGING PLASMASPIEGEL. RAADPLEEG VERMINDERD WERKING CARBAMAZEPINE. DOOR VERLAGING PLASMASPIEGEL. RAADPLEEG 209 KETOCONAZOL CARBAMAZEPINE SNELLE STIJGING CARBAMAZEPINESPIEGEL VERMINDERDE WERKING KETOCONAZOL OVERLEG MET SNELLE STIJGING CARBAMAZEPINESPIEGEL VERMINDERDE WERKING KETOCONAZOL. RAADPLEEG 210 LITHIUM THEOFYL./ACETAZ OLA LITHIUMSPIEGEL KAN DAL. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. OVERLEG MET APO. LITHIUMSPIEGEL KAN DAL. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. ZIE APO 0 mnd 6 mnd Ja 213 MIRTAZAPINE FLUVOXAMINE TOAME PLASMASPIEGEL MIRTAZAPINE. OVERLEG MET TOAME PLASMASPIEGEL MIRTAZAPINE. RAADPLEEG 214 LAMOTRIGINE ZYMINDUCTOR VERMINDERDE WERKING LAMOTRIGINE. OVERLEG MET VERMINDERDE WERKING LAMOTRIGINE. RAADPLEEG 215 ANTI-ARITMICA KL1C CYP2D6-REMMERS KANS OP ERNSTIGE RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 216 DEXTROMETHORFAN SSRI's KANS OP ERNSTIGE SEROTONERGE TOXICITEIT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP ERNSTIGE RITMESTOORNISS. RAADPLEEG KANS OP ERNSTIGE SEROTONERGE TOXICITEIT. RAADPLEEG

17 217 FYTOINE FLUOXET./FLUVOX AM. VERHOOGDE BLOEDSPIEGEL FYTOINE. NIET AFLEVER. RAADPLEEG VERHOOGDE BLOEDSPIEGEL FYTOINE. RAADPLEEG 222 TCA'S CYP2D6-REMMERS KANS OP STERKE STIJGING PLASMASPIEGEL TCA. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 228 CYP1A2-REMMERS OLANZAPINE KANS OP VERHOOGDE OLANZAPINESPIEGEL TOAME BIJWERKING. OVERLEG MET, ZIE 229 ZAFIRLUKAST CUMARINES NIET AFLEVER;BIJ EERSTE UITGIFTE ZAFIRLUKAST: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING OVERLEG MET APO. ZIE KANS OP STERKE STIJGING PLASMASPIEGEL TCA. RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE OLANZAPINESPIEGEL TOAME BIJWERKING. RAADPLEEG BIJ START ZAFIRLUKAST GEWIJZIGDE ANTISTOLLING.ZIE COMMTAR 230 POSA-/VORICONAZOL ZYMINDUCTOR KANS OP THERAPIEFAL POSACONAZOL / VORICONAZOL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. KANS OP THERAPIEFAL POSACONAZOL / VORICONAZOL. ZIE 232 CEFUROXIM AXETIL ANTACIDA/CARBO NAAT VERMINDERD EFFECT CEFUROXIM AXETIL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT CEFUROXIM AXETIL. ZIE 233 IMMUNOSUPPRESSIV A BOSTAN VERMINDERD EFFECT IMMUNOSUPPRESSIVUM DOOR VERLAGING PLASMASPIEGEL. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT IMMUNOSUPPRESSIVUM DOOR VERLAGING PLASMASPIEGEL. ZIE 234 CUMARINES ISONIAZIDE BIJ EERSTE UITGIFTE ISONIAZIDE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 235 CUMARINES BZBROMARON BIJ EERSTE UITGIFTE BZBROMARON: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE BIJ START ISONIAZIDE:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING.ZIE COMMTAR BIJ START BZBROMARON: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 236 CUMARINES ANTI- RETROVIR.MID BIJ EERSTE UITGIFTE ANTIRETROVI- RAAL MIDDEL:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING INFORMEER TD (FAX). ZIE BIJ START ANTIRETROVIRAAL MIDDEL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR

18 237 LEVODOPA IJZERVERBINDING LEVODOPA. SCHEID DOSES, STEL INNAME SCHEMA OP. RAADPLEEG LEVODOPA. SCHEID DOSES. ZIE 238 METHOTREXAAT ACITRETINE VERHOOGDE KANS OP LEVERBESCHADIGING. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP LEVERBESCHADIGING. ZIE 239 MOXIFLOXACINE COMPLEXERDE MID. RESORPTIE ANTIBIOTICUM KAN AFNEM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RESORPTIE ANTIBIOTICUM KAN AFNEM. ZIE 240 ACH- ESTERASEREMMER P- SYMPATHICOLYTI CA CHOLINESTERASEREMMER. OVERLEG MET CHOLINESTERASEREMMER. ZIE 241 SERTINDOL CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 242 CRIZOTIN./IMATINIB SIMVASTINE KANS OP MYOPATHIE RABDOMYOLYSE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RITMESTOORNISS. RAADPLEEG KANS OP MYOPATHIE RABDOMYOLYSE. ZIE 243 CRIZOTIN./IMATINIB MIDA- /TRIAZOLAM STERKE VERLGING EFFECT TRIAZOLAM MIDAZOLAM. OVERLEG MET STERKE VERLGING EFFECT TRIAZOLAM MIDAZOLAM. ZIE 244 REPAGLINIDE GEMFIBROZIL NIET AFLEVER. COMBINATIE KAN LEID TOT HYPOGLYKEMIE. OVERLEG MET 245 CUMARINES ROSUVASTATINE BIJ EERSTE UITGIFTE ROSUVASTATINE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 246 NSAIDs SSRI's/SNRI's VERHOOGD RISICO (MAAG)BLOEDING RAADPLEEG 247 MICONAZOL CUMARINES NIET AFLEVER. GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. VERVANG MICONAZOL. OVERLEG MET APO. ZIE COMBINATIE GECONTRA- INDICEERD. KANS OP HYPOGLYKEMIE. RAADPLEEG BIJ START ROSUVASTATINE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR VERHOOGD RISICO (MAAG)BLOEDING RAADPLEEG COMBINATIE GECONTRA- INDICEERD. GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. GEEF ALTER-

19 248 CARBAMAZEPINE FYTOINE GEWIJZIGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL GEWIJZIGDE FYTOINESPIEGEL NIET AFLEVER. RAADPLEEG 249 AMIODARON FYTOINE KANS OP TOXICITEIT FYTOINE KANS OP VERLAGING SPIEGEL AMIODARON NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. 251 ANTI-HORMON OESTROG WERKING ANTI-HORMOON VERMINDERT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. 252 BEXAROTE ANTICONCEPTIVA ANTICONCEPTIE MINDER BETROUWBAAR. ADVISEER AANVULLDE ANTICONCEPTIE. OVERLEG MET NATIEF VOOR MICONAZOL.ZIE GEWIJZIGDE CARBAMAZEPINESPIEGEL GEWIJZIGDE FYTOINESPIEGEL RAADPLEEG KANS OP TOXICITEIT FYTOINE. KANS OP VERLAGING SPIEGEL AMIODARON. ZIE WERKING ANTI-HORMOON VERMINDERT. COMBINATIE VERMIJD. ZIE ANTICONCEPTIE MINDER BETROUWBAAR. ADVISEER AANVULLDE ANTICONCEPTIE. ZIE 254 ESTRAMUSTINE CALCIUM- VERBINDING RESORPTIE ESTRAMUSTINE KAN AFNEM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. RESORPTIE ESTRAMUSTINE KAN AFNEM. ZIE 256 FYTOINE (PRODRUG)-5-FU KANS OP FYTOINE-INTOXICATIE OVERLEG MET KANS OP FYTOINE-INTOXICATIE ZIE 257 FOLINEZ/FOLIUMZUU R (PRODRUG)-5-FU TOXICITEIT (PRO-DRUG VAN) FLUORO- URACIL NEEMT TOE. OVERLEG MET ZIE TOXICITEIT (PRO-DRUG VAN) FLUORO-URACIL NEEMT TOE. RAADPLEEG 259 SINT-JANSKRUID ANTIDEPRESSIVA VERLAGING SPIEGEL ANTIDEPRESSIVUM. SOMS KANS OP SEROTONINE-SYNDROOM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. 260 CUMARINES (PRODRUG)-5-FU BIJ EERSTE UITGIFTE CYTOSTATICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 261 CUMARINES (FOS)APREPITANT GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TROMBOSEDIST (FAX). INFORMEER PATIT. ZIE VERLAGING SPEIGEL ANTIDEPRESSIVUM. SOMS KANS OP SEROTONINE-SYNDROOM. RAADPLEEG BIJ START CYTOSTATICUM:GEWIJZIGDE ANTISTOLLING ZIE COMMTAR GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER PATIT. ZIE /

20 / 262 topiramaat anticonceptica BIJ TOPIRAMAAT > 200MG DD WORDT ANTICONCEPTIE MINDER BETROUWBAAR. OVERLEG MET 263 EPLERON CYP3A4-REMMERS STIJGING EPLERONSPIEGEL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET ZIE BIJ TOPIRAMAAT > 200MG DD WORDT ANTICONCEPTIE MINDER BETROUWBAAR. ZIE STIJGING EPLERONSPIEGEL. RAADPLEEG APO 0 mnd 24 mnd Nee 264 (FOS)APREPITANT ZYMINDUCTOR VERSTERKTE AFBRAAK VAN APREPITANT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERSTERKTE AFBRAAK VAN APREPITANT RAADPLEEG 265 COLCHICINE CYP3A4/Pgp- REMMERS VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT COLCHICINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT COLCHICINE. ZIE 266 MACROLID CYP3A4-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 267 TETRACYCLINE COMPLEX. VERB. VERMINDERDE RESORPTIE TETRACYCLINE. TETRACYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM. 268 DOXYCYCLINE IJZER VERMINDERDE RESORPTIE DOXYCYCLINE. BIJ GEBRUIK DOXYCYCLINE ALTIJD GEBRUIK IJZER STAK. 269 DOXYCYCLINE COMPLEX. VERB. VERMINDERDE RESORPTIE DOXYCYCLINE. DOXYCYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM. 270 MINOCYCLINE COMPLEX. VERB. VERMINDERDE RESORPTIE MINOCYCLINE. MINOCYCLINE 2 UUR VOOR ANDERE PREPARAAT INNEM. 271 DEMECLOCYCLINE COMPLEX.VERB. VERMINDERDE RESORPTIE DEMECLOCYCLINE DEMECLOCYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM. RITMESTOORNISS. ZIE VERMINDERDE RESORPTIE TETRACYCLINE. TETRACYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM. VERMINDERDE RESORPTIE DOXYCYCLINE. BIJ GEBRUIK DOXYCYCLINE ALTIJD GEBRUIK IJZER STAK. VERMINDERDE RESORPTIE DOXYCYCLINE. DOXYCYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM. VERMINDERDE RESORPTIE MINOCYCLINE. MINOCYCLINE 2 UUR VOOR ANDERE PREPARAAT INNEM. VERMINDERDE RESORPTIE DEMECLOCYCLINE DEMECLOCYCLINE 2 UUR VOOR HET ANDERE PREPARAAT INNEM.

21 272 CICLOSPORINE ACETAZOLAMIDE VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT CICLOSPORINE (NIERBESCHADIGING). NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. 273 SERTINDOL CYP2D6-REMMERS RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 275 TIZANIDINE CYP1A2-REMMERS VERHOOGDE TOXICITEIT TIZANIDINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 277 ADRALINE BETA-BLOKKERS BIJ ANAFYLACTISCHE SHOCK WERKT NOODMEDICATIE ONVOLDODE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. 278 DIGOXINE CICLOSPORINE KANS OP DIGOXINE-INTOXICATIE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 279 CICLOSPORINE VITAMINE E GEWIJZIGDE CICLOSPORINESPIEGEL. NIET AFELEVER. OVERLEG MET 280 LAMOTRIGINE OESTROG LAMOTRIGINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 281 CHINOLON SEVELAMEER VERMINDERD EFFECT CHINOLON. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT CICLOSPORINE (NIERBESCHADIGING). RAADPLEEG RITMESTOORNISS. RAADPLEEG VERHOOGDE TOXICITEIT TIZANIDINE. RAADPLEEG BIJ ANAFYLACTISCHE SHOCK WERKT NOODMEDICATIE ONVOLDODE. RAADPLEEG KANS OP DIGOXINE-INTOXICATIE. RAADPLEEG GEWIJZIGDE CICLOSPORINESPIEGEL. RAADPLEEG LAMOTRIGINE. RAADPLEEG VERMINDERD EFFECT CHINOLON. ZIE 283 STRONTIUM CALCIUM VERBINDING VERMINDERDE RESORPTIE STRONTIUM. STRONTIUM 2 UUR VOOR OF NA CALCIUM- VERBINDING INNEM. VERMINDERDE RESORPTIE STRONTIUM. STRONTIUM 2 UUR VOOR OF NA CALCIUM- VERBINDING INNEM. 284 CICLOSPORINE EVEROLIMUS TOAME BIJWERKING EVEROLIMUS. OVERLEG MET VOORSCHRIJVER EVERO- LIMUS.RAADPLEEG /COMM. TOAME BIJWERKING EVEROLIMUS. OVERLEG MET VOORSCHRIJVER EVERO- LIMUS. RAADPLEEG 285 CICLOSPORINE SIROLIMUS TOAME BIJWERKING TOAME BIJWERKING

22 SIROLIMUS. OVERLEG MET VOORSCHRIJVER SIROLIMUS. RAADPLEEG / 286 CICLOSPORINE METHOTREXAAT VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT VAN METHOTREXAAT CICLOSPORINE. OVERLEG MET SIROLIMUS. OVERLEG MET VOORSCHRIJVER SIROLIMUS. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT VAN METHOTREXAAT CICLOSPORINE. RAADPLEEG APO 6 mnd 6 mnd Ja 287 BUSPIRON ZYMINDUCTOR VERMINDERD EFFECT BUSPIRON. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT BUSPIRON. RAADPLEEG 288 METHADON ZYMINDUCTOR VERMINDERD EFFECT METHADON. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT METHADON. RAADPLEEG 289 FYTOINE CUMARINES KANS OP GEWIJZIGDE ANTISTOLLING VERSTERKT EFFECT FYTOINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP GEWIJZIGDE ANTISTOLLING VERSTERKT EFFECT FYTOINE. RAADPLEEG 290 THEOFYLLINE DILTIAZ./VERAPA MIL KANS OP THEOFYLLINE TOXICITEIT. OVERLEG MET ZIE KANS OP THEOFYLLINE TOXICITEIT. ZIE COMMTAR. 291 PROTEINEKINASE_RE M CYP3A4-REMMERS KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT VAN PROTEINEKINASE-REMMER. OVERLEG MET RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT VAN PROTEINEKINASE-REMMER; EVT DOSIS VERLAG. RAADPLEEG 292 PROTEINEKINASE_RE M ZYM/Pgp- INDUCTOR KANS OP VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT VAN PROTEINEKINASE-REMMER. OVERLEG MET APO. RAADPLEEG COMM. KANS OP VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT VAN PROTEINEKINASE-REMMER. EVT DOSIS AANPASS. RAADPLEEG COMM. 293 THEOFYLLINE CARBAMAZ/FYT OINE KANS OP TE LAGE SPIEGELS VAN THEOFYLLINE VAN ANTI- EPILEPTICUM. OVERLEG MET KANS OP TE LAGE SPIEGELS VAN THEOFYLLINE VAN ANTI- EPILEPTICUM. RAADPLEEG 294 AZOOLANTIMYCOTICA H2- ANTAGONIST OVERLEG MET OPNAME VAN ANTIMYCOTICUM KAN WORD VERMINDERD. ZIE RESORPTIE VAN ANTIMYCOTICUM KAN WORD VERMINDERD. ZIE

23 295 KETOCONAZOL ZYMINDUCTOR VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT KETOCONAZOL. OVERLEG MET VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT KETOCONAZOL. RAADPLEEG 296 KETOCONAZOL RIFAMPICINE MOGELIJK VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT KETOCONAZOL RIFAMPICINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. MOGELIJK VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT KETOCONAZOL RIFAMPICINE. NIET AFLEVER. RAADPLEEG 297 CEFUROXIM AXETIL ZUURSECRETIERE MMER VERMINDERD EFFECT CEFUROXIM AXETIL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMINDERD EFFECT CEFUROXIM AXETIL. ZIE 298 ANTI-ARITMICA K1/3 QT-VERLGER RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 299 THYREOMIMETICA OESTROG WERKZAAMHEID THYREOMIMETICUM KAN VERMINDER. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. ZIE WERKZAAMHEID THYREOMIMETICUM KAN VERMINDER. CONTROLEER SCHILDKLIERFUNCTIE. ZIE 300 THYREOMIMETICA ZYMINDUCTOR WERKZAAMHEID THYREOMIMETICUM KAN VERMINDER. NIET AFLEVER. OVERLEG MET WERKZAAMHEID THYREOMIMETICUM KAN VERMINDER. CONTROLEER SCHILDKLIERFUNCTIE. ZIE 301 SIMVASTATINE AMIODARON KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ZWAKTE. NIET AFLEVER. VERVANG STATINE DOOR ALTERNATIEF. OVERLEG MET APO. 302 BOSTAN GLIBCLAMIDE NIET AFLEVER. VERHOOGDE KANS OP LEVERSCHADE. OVERLEG MET 303 BOSTAN CYP3A4-REMMERS NIET AFLEVER. VERHOOGDE KANS OP LEVERSCHADE. OVERLEG MET KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. VERVANG STATINE DOOR ALTERNATIEF. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP LEVERSCHADE. GEEF ALTERNATIEF VOOR GLIBCLAMIDE. ZIE VERHOOGDE KANS OP LEVERSCHADE. ZIE 304 NSAID'S ACETYLSALICYLZU UR VERHOOGD RISICO MAAGBLOEDING. OVERLEG MET VERHOOGD RISICO MAAGBLOEDING. RAADPLEEG

24 305 ALLERG S.C. ACE-REMMERS VERHOOGDE KANS OP ANAFYLACTISCHE SHOCK. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGDE KANS OP ANAFYLACTISCHE SHOCK. RAADPLEEG 308 BISFOSFONAT COMPLEXER. VERB. TOT 1 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM. TOT 1 UUR NA INNAME VAN HET BISFOSFONAAT HET ANDERE PREPARAAT NIET INNEM. 309 SSRI'S/SNRI'S THIAZIDE- DIURETICA VERHOOGD RISICO OP HYPONATRIEMIE. OVERLEG MET ; INFORMEER ARTS. VERHOOGD RISICO OP HYPONATRIEMIE. CONTROLEER NATRIUMSPIEGEL. RAADPLEEG 310 BRIVUDINE (PRODRUG)-5-FU NIET AFLEVER. KANS OP FLUOROURACIL-INTOXICATIE. OVERLEG MET 311 CARBAPEMS VALPROINEZUUR NATRIUM- VALPROAAT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERMIJD DEZE COMBINATIE. KANS OP FLUOROURACIL-INTOXICATIE. RAADPLEEG NATRIUM- VALPROAAT. RAADPLEEG 313 RIFABUTINE AZOOLANTIMYCOT ICA NIET AFLEVER. STIJGING RIFABUTINE- SPIEGEL, ANTIMYCOTICUM ONWERKZAAM. OVERLEG MET VERMIJD COMBINATIE. STIJGING RIFABUTINE-SPIEGEL, ANTIMYCOTICUM ONWERKZAAM. 314 PROTEINEKINASE- REM ANTACIDA/CARBO NAAT ADVISEER PATIT OM ANTACIDUM/ CARBONAAT MIN. 2 UUR VOOR OF 2 UUR NA PROTEINEKINASE-REMMER IN TE NEM ADVISEER PATIT OM ANTACIDUM/ CARBONAAT MIN. 2 UUR VOOR OF 2 UUR NA PROTEINEKINASE-REMMER IN TE NEM 315 PROTEINEKINASE- REM ZUURSECRETIERE MMER OVERLEG MET OPNAME VAN PROTEINEKINASE-REMMER KAN WORD VERMINDERD. ZIE RESORPTIE VAN PROTEINEKINASE- REMMER KAN WORD VERMINDERD. ZIE 316 CICLOSPORINE SOMATOSTAT.ANA LOGA KANS OP VERLAAGDE CICLOSPORINESPIEGEL. OVERLEG MET KANS OP VERLAAGDE CICLOSPORINESPIEGEL. CONTROLEER SPIEGEL. 318 PIMOZIDE SSRI'S RITMESTOORNISS. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RITMESTOORNISS. ZIE

25 320 MYCOFOLZUUR CICLOSPORINE KANS OP THERAPIEFAL MYCOFOLZUUR. OVERLEG MET TRANSPLANTATIEARTS. RAADPLEEG / KANS OP THERAPIEFAL MYCOFOLZUUR. OVERLEG MET TRANSPLANTATIEARTS. RAADPLEEG 321 MYCOFOLZUUR ZYMINDUCTOR KANS OP THERAPIEFAL MYCOFOLZUUR. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP THERAPIEFAL MYCOFOLZUUR. RAADPLEEG 322 MYCOFOLZUUR ANTACIDA (AL/MG) OVERLEG MET KANS OP VERMINDERDE OPNAME VAN MYCOFOLZUUR. ZIE KANS OP VERMINDERDE OPNAME VAN MYCOFOLZUUR. ZIE 323 ETHINYLESTRADIOL ZYMINDUCTOR KANS OP VERMINDERDE WERKING ETHINYLESTRADIOL. OVERLEG MET ZIE KANS OP VERMINDERDE WERKING ETHINYLESTRADIOL. ZIE 324 CUMARINES PIROXICAM NIET AFLEVER; STERK VERHOOGD BLOEDINGSRISICO. ZIE COMMTAR 325 ERLOTINIB CYP1A2-REMMERS KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT VAN ERLOTINIB; OVERLEG MET RAADPLEEG 326 THEOFYLLINE ANTICONCEPTIVA KANS OP THEOFYLLINE TOXICITEIT. OVERLEG MET ZIE STERK VERHOOGD BLOEDINGSRISICO. GEEF ANDER NSAID/PARACETAMOL. ZIE COMMTAR KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT VAN ERLOTINIB; EVTUEEL DOSIS VERLAG. RAADPLEEG KANS OP THEOFYLLINE TOXICITEIT. ZIE 327 IMMUNOSUPPRESSIV A SEVELAMEER KANS OP THERAPIEFAL IMMUNO- SUPPRESSIVUM.NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP THERAPIEFAL IMMUNO- SUPPRESSIVUM.NIET AFLEVER. RAADPLEEG 328 RIFABUTINE MACROLID STIJGING RIFABUTINESPIEGEL, MACROLIDE MINDER WERKZAAM. OVERLEG MET APO. RAADPLEEG STIJGING RIFABUTINESPIEGEL, MACROLIDE MINDER WERKZAAM. RAADPLEEG 329 MACROLID RIFAMP/RIFAMYCI NE NIET AFLEVER. THERAPIEFAL MACROLIDE- ANTIBIOTICUM.OVERLEG MET MET APO. RAADPLEEG VERMIJD COMBINATIE. THERAPIEFAL MACROLIDE- ANTIBIOTICUM. RAADPLEEG

26 330 MORFINOMIMETICA CYP3A4-REMMERS KANS OP TOAME BIJWERKING MORFINOMIMETICUM.OVERLEG MET RAADPLEEG KANS OP TOXICITEIT VAN MORFINOMIMETICUM. RAADPLEEG 331 STATINES ZYMINDUCTOR KANS OP VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT STATINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. KANS OP VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT STATINE.ZIE 332 TAMOXIF CYP2D6-REMMER KANS OP VERMINDERDE EFFECTIVITEIT TAMOXIF. NIET AFLEVER. RAADPLEEG 333 BUDESONIDE CYP3A4-REMMER BIJ LANGDURIG GEBRUIK CYP3A4- REMMER: KANS OP SYSTEMISCHE BIJWERKING BUDESONIDE. RAADPLEEG 334 IVABRADINE CYP3A4-REMMER VERHOOGDE KANS OP (ERNSTIGE) BRADYCARDIE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 335 IVABRADINE ZYMINDUCTOR KANS OP SPIEGELDALING IVABRADINE VERMINDERD EFFECT. NIET AFLEVER OVELEG MET 336 STATINES FUSIDINEZUUR KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ZWAKTE. VERVANG FUSIDINEZUUR OF ADVISEER STOPP STATINE TIJDS KUUR. KANS OP VERMINDERDE EFFECTIVITEIT TAMOXIF. VERMIJD ZO MOGELIJK CYP2D6- REMMER. RAADPLEEG BIJ LANGDURIG GEBRUIK CYP3A4- REMMER: KANS OP SYSTEMISCHE BIJWERKING BUDESONIDE. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP (ERNSTIGE) BRADYCARDIE. RAADPLEEG KANS OP SPIEGELDALING IVABRADINE VERMINDERD EFFECT. RAADPLEEG KANS OP MYOPATHIE RABDOMYOLYSE. VERVANG FUSIDINEZUUR OF ADVISEER STOPP STATINE TIJDS KUUR. 337 ANTIDIABETICA BETABLOKKERS (SEL) INFORMEER PATIT OVER MOGELIJK VERANDERDE VOORTEK VAN HYPOGLYKEMIE. INFORMEER PATIT OVER MOGELIJK VERANDERDE VOORTEK VAN HYPOGLYKEMIE. 338 DABIGATRAN PGP-REMMERS NIET AFLEVER. KANS OP VERHOOGDE DABIGATRANSPIEGEL. RAADPLEEG / 339 ANTIPSYCHOTICA CYP2D6-REMMERS KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL ANTIPSYCHOTICUM. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP VERHOOGDE DABIGATRANSPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL ANTIPSYCHOTICUM. RAADPLEEG

27 340 HALOPERIDOL CYP2D6-REMMERS KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL HALOPERIDOL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET 341 CLOZAPINE CIPROFLOXACINE NIET AFLEVER. KANS OP VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL.OVERLEG MET, ZIE 342 CLOZAPINE SSRI's NIET AFLEVER. KANS OP VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL. OVERLEG MET ZIE 343 LITHIUM METHYLDOPA RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. OVERLEG MET APO. 344 STIRIPTOL ANTI-EPILEPTICA VERHOOGDE SPIEGEL CARBAMAZEPINE/ FOBARBITAL/ FYTOINE. OVERLEG MET, ZIE KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL HALOPERIDOL. RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL. RAADPLEEG KANS OP VERHOOGDE CLOZAPINESPIEGEL. RAADPLEEG RISICO OP LITHIUM-INTOXICATIE. CONTROLE LITHIUMSPIEGEL IS NODIG EVT DOSIS AANPASS. ZIE VERHOOGDE SPIEGEL CARBAMAZEPINE/ FOBARBITAL/ FYTOINE. RAADPLEEG APO 0 mnd 6 mnd Ja 345 ANTIMICROBIEEL GNM BIOLOGICALS OVERLEG MET VOORSCHRIJVERS OF GEBRUIK BIOLOGICAL TIJDS INFECTIE GESTAAKT MOET WORD. OVERWEEG I.O.M. VOORSCHRIJVER BIOLOGICAL OF GEBRUIK TIJDS INFECTIE GESTAAKT MOET WORD. 346 DEFERASIROX ZYMINDUCTOR KANS OP SPIEGELDALING DEFERASIROX VERMINDERD EFFECT. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP SPIEGELDALING DEFERASIROX VERMINDERD EFFECT. RAADPLEEG 347 PDE-5-REMMERS ALFA-BLOKKERS KANS OP DALING BLOEDDRUK. START MET ZO LAAG MOGELIJKE DOSERING. INFORMEER PATIT. 349 CLOPIDOGREL (ES)OMEPRAZOL VERMINDERD EFFECT CLOPIDOGREL. VERMIJD (ES)OMEPRAZOL. OVERLEG MET KANS OP DALING BLOEDDRUK. START MET ZO LAAG MOGELIJKE DOSERING. INFORMEER PATIT. VERMINDERD EFFECT CLOPIDOGREL. VERMIJD (ES)OMEPRAZOL. RAADPLEEG 350 IMMUNOSUPPRESSIV A GALZUURBIND. HARS KANS OP SPIEGELVERLAGING CICLOSPORIN /MYCOFOLZUUR THERAPIEFAL. NIET AFLEVER. KANS OP VERLAGING SPIEGEL CICLOSPORINE/ MYCOFOLZUUR THERAPIEFAL. RAADPLEEG

28 OVERLEG MET APO. 351 CUMARINES (ES)OMEPRAZOL BIJ EERSTE UITGIFTE (ES)OMEPRAZOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 352 CUMARINES CYTOSTATICA BIJ EERSTE UITGIFTE CYTOSTATICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING: FAX TD! MTX BIJ REUMA/PSORIASIS: GE ACTIE COMM. BIJ START (ES)OMEPRAZOL: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR BIJ START CYTOSTATICUM: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. MTX BIJ REUMA/PSORIASIS: GE ACTIE 353 DOPAMINE- AGONIST CYP3A4-REMMERS NIET AFLEVER. KANS OP ERNSTIGE BIJWERKING. VERVANG E VAN BEIDE MIDDEL DOOR ALTERNATIEF. KANS OP ERNSTIGE BIJWERKING. VERVANG E VAN BEIDE MIDDEL DOOR ALTERNATIEF. 354 AGOMELATINE CYP1A2-REMMERS NIET AFLEVER. KANS OP TOAME BIJWERKING AGOMELATINE. OVERLEG MET ZIE COMM. KANS OP TOAME BIJWERKING AGOMELATINE. VERVANG E VAN BEIDE MIDDEL DOOR ALTERNATIEF. ZIE COMM. 355 LEFLUNOMIDE GALZUURBIND. HARS NIET AFLEVER. KANS OP ONWERKZAAMHEID LEFLUNOMIDE. OVERLEG MET ZIE COMM. KANS OP ONWERKZAAMHEID LEFLUNOMIDE. VERVANG E VAN BEIDE MIDDEL DOOR ALTERNATIEF. ZIE COMM. 356 P2Y12-REMMERS NSAID'S VERHOOGD RISICO MAAGBLOEDING. OVERLEG MET ZIE COMMTAR. VERHOOGD RISICO MAAGBLOEDING. RAADPLEEG 357 KALIUMVERBINDINGE N POLYSTYRE NIET AFLEVER. MIDDEL MET E TEGGESTELDE WERKING. OVERLEG MET ZIE MIDDEL MET E TEGGESTELDE WERKING. RAADPLEEG 358 ANTRACYCLINES CICLOSPORINE KANS OP TOAME ANTRACYCLINESPIEGEL BEMERGTOXICITEIT. OVERLEG MET RAADPLEEG 360 ETOPOSIDE CICLOSPORINE VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT VAN ETOPOSIDE. OVERLEG MET RAADPLEEG KANS OP TOAME ANTRACYCLINESPIEGEL MYELOTOXICITEIT;EVT ANTRACYCLINE -DOSIS AANPASS. ZIE VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT VAN ETOPOSIDE; EVTUEEL DOSIS ETOPOSIDE AANPASS. RAADPLEEG

29 361 (PRODRUG)-5-FU METRONIDAZOL NIET AFLEVER KANS OP FLUOROURACIL-INTOXICATIE OVERLEG MET 362 IRINOTECAN CYP3A4-REMMERS VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT IRINOTECAN. OVERLEG MET RAADPLEEG VERMIJD DEZE COMBINATIE. KANS OP TOXICITEIT FLUOROURACIL; EVT DOSIS AANPASS. RAADPLEEG VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT IRINOTECAN. RAADPLEEG 363 IRINOTECAN ZYMINDUCTOR VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT IRINOTECAN. OVERLEG MET RAADPLEEG VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT IRINOTECAN. EVT. DOSIS AANPASS. RAADPLEEG 364 MITOTAAN SPIRONOLACTON VAN MITOTAAN; OVERLEG MET RAADPLEEG 365 VINCA-ALKALOID CYP3A4-REMMERS NIET AFLEVER KANS OP VERHOOGDE TOXICITEIT VAN ONCOLYTICUM; OVERLEG MET 366 ANTI-EPILEPTICA ONCOLYTICA VAN HET ONCOLYTICUM VAN HET ANTI- EPILEPTICUM; OVERLEG MET APO/ZIE COM 367 FYTOINE ONCOLYTICA VAN FYTOINE; OVERLEG MET ZIE 368 CARBAMAZEPINE ONCOLYTICA VAN CARBAMAZEPINE; OVERLEG MET ZIE 369 VALPROINEZUUR ONCOLYTICA VAN VALPROINE; OVERLEG MET ZIE 370 COLCHICINE STATINES NIET AFLEVER. VERHOOGDE KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN SPIERZWAKTE. OVERLEG MET VAN MITOTAAN; RAADPLEEG KANS OP TOXICITEIT VAN ONCOLYTICUM RAADPLEEG VAN HET ONCOLYTICUM HET ANTI- EPILEPTICUM; RAADPLEEG VAN FYTOINE; EVTUEEL DOSIS FYTOINE AANPASS. RAADPLEEG VAN CARBAMAZEPINE; EVT. DOSIS CARBAMAZEPINE AANPASS. ZIE COMM. VAN VALPROINE; EVTUEEL DOSIS VALPROINE AANPASS. RAADPLEEG MYOPATHIE RABDOMYOLYSE. RAADPLEEG

30 371 (PRODRUG)-5-FU (PEG) INTERFERON TOXICITEIT (PRO-DRUG) VAN FLUORO- URACIL NEEMT TOE. OVERLEG MET ZIE TOXICITEIT (PRO-DRUG) VAN FLUORO- URACIL NEEMT TOE. RAADPLEEG 372 THEOFYLLINE (PEG) INTERFERON NIET AFLEVER. VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT THEOFYLLINE. OVERLEG MET ZIE VERHOOGDE KANS OP TOXICITEIT THEOFYLLINE. RAADPLEEG 373 TETRABAZINE CYP2D6-REMMERS KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL TETRABAZINE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET ZIE COMM. 374 IJZERCHELATOR ASCORBINEZUUR KANS OP AFNAME HARTFUNCTIE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET ZIE 375 CINACALCET CYP3A4-REMMERS VERHOOGDE SPIEGEL CINACALCET. NIET AFLEVER. OVERLEG MET ZIE KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL TETRABAZINE. RAADPLEEG KANS OP AFNAME LINKERVTRIKEL- FUNCTIE BIJ VIT C >200MG PER DAG. RAADPLEEG VERHOOGDE SPIEGEL CINACALCET. RAADPLEEG 376 TOPIRAMAAT ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER. VERLAAGDE PLASMA- SPIEGEL TOPIRAMAAT. OVERLEG MET ZIE VERLAAGDE PLASMASPIEGEL TOPIRAMAAT. ZIE 377 DIGOXINE (HYDRO)CHLORO QUINE VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET ZIE VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. RAADPLEEG 378 DIGOXINE PICILL./SULFAS AL VERMINDERDE WERKING DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET ZIE VERMINDERDE WERKING DIGOXINE MOGELIJK. RAADPLEEG 379 AMBRISTAN CICLOSPORINE DE DAGDOSERING VAN AMBRISTAN MAG NIET HOGER ZIJN DAN 5MG. OVERLEG MET 380 PDE-5-REMMERS CYP3A4-REMMERS NIET AFLEVER. VERHOOGDE PLASMASPIEGEL PDE-5-REMMER. OVERLEG MET AMBRISTAN NIET HOGER DAN 5 MG PER DAG VOORSCHRIJV. VERHOOGDE PLASMASPIEGEL PDE- 5-REMMER. ZIE

31 381 PDE-5-REMMERS ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER.VERLAAGDE PLASMA- SPIEGEL PDE-5-REMMER. OVERLEG MET ZIE VERLAAGDE PLASMASPIEGEL PDE- 5-REMMER. ZIE 382 BOSTAN PDE-5-REMMERS NIET AFLEVER. VERLAAGDE PLASMASPIEGEL PDE-5-REMMER. OVERLEG MET VERLAAGDE PLASMASPIEGEL PDE- 5- REMMER. ZIE 383 BOSTAN ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER. VERLAAGDE PLASMA- SPIEGEL BOSTAN. OVERLEG MET ZIE VERLAAGDE PLASMASPIEGEL BOSTAN. ZIE 384 COLCHICINE CICLOSPORINE SPIERPIJN OF SPIERZWAKTE. OVERLEG MET ZIE 385 ALISKIR PGP-REMMERS KANS OP STERKE BLOEDDRUKDALING DOOR STIJGING ALISKIRSPIEGEL. OVERLEG MET ZIE VERHOOGDE KANS OP SPIERTOXICITEIT (MYOPATHIE, RABDOMYOLYSE). RAADPLEEG KANS OP STERKE BLOEDDRUKDALING DOOR STIJGING ALISKIRSPIEGEL. RAADPLEEG 386 CASPOFUNGINE ZYMINDUCTOR KANS OP VERLAAGDE CASPOFUNGINE- SPIEGEL THERAPIEFAL. OVERLEG MET ZIE KANS OP VERLAAGDE CASPOFUNGINE- SPIEGEL THERAPIEFAL. RAADPLEEG 387 CARBAMAZ/OXCARBA ZE DIURETICA VERHOOGD RISICO OP HYPONATRIEMIE. OVERLEG MET ; INFORMEER ARTS. VERHOOGD RISICO OP HYPONATRIEMIE. CONTROLEER NATRIUMSPIEGEL. RAADPLEEG 388 CUMARINES LEFLU./TERIFLUN OM. BIJ EERSTE UITGIFTE LEFLUNOMIDE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE BIJ START LEFLUNOMIDE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR 389 ZONISAMIDE ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER. VERLAAGDE PLASMA- SPIEGEL ZONISAMIDE. OVERLEG MET ZIE VERLAAGDE PLASMASPIEGEL ZONISAMIDE. RAADPLEEG 390 ELTROMBOPAG COMPLEX. VERBIND. VERMINDERDE OPNAME ELTROMBOPAG. NIET AFLEVER. OVERLEG MET APO. RAADPLEEG VERMINDERDE OPNAME ELTROMBOPAG. ZIE

32 391 THYREOMIMETICA SEVELAMEER THYREOMIMETICUM 1 UUR VOOR SEVELAMER INNEM. OVERLEG MET RAADPLEEG 392 TICAGRELOR CYP3A4-REMMERS VERHOOGDE TICAGRELORSPIEGEL. NIET AFLEVER. OVERLEG MET ABSORPTIE THYREOMIMETICUM. KAN AFNEM. RAADPLEEG VERHOOGDE TICAGRELORSPIEGEL RAADPLEEG 393 TICAGRELOR ZYMINDUCTOR NIET AFLEVER. KANS OP VERMINDERD EFFECT TICAGRELOR. OVERLEG MET ZIE COMM. TICAGRELOR. VERVANG E VAN BEIDE MIDDEL DOOR ALTERNATIEF. ZIE COMM. 394 TICAGRELOR SIMVASTATINE KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ZWAKTE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET RAADPLEEG KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. PAS EVT. DOSERING AAN. RAADPLEEG 395 BORTEZOMIB ZYMINDUCTOR VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT BORTEZOMIB. OVERLEG MET RAADPLEEG VERMINDERD THERAPEUTISCH EFFECT BORTEZOMIB. EVT. DOSIS AANPASS. RAADPLEEG 396 MEBDAZOL METRONIDAZOL NIET AFLEVER. VERHOOGD RISICO OP ERNSTIGE HUIDUITSLAG. OVERLEG MET RAADPLEEG 397 CUMARINES METFORMINE BIJ EERSTE UITGIFTE METFORMINE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. INFORMEER TD (FAX). ZIE 398 SIMVASTATINE DANAZOL KANS OP ERNSTIGE SPIERPIJN/ZWAKTE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET VERHOOGD RISICO OP ERNSTIGE HUIDUITSLAG (SJS/T). RAADPLEEG BIJ START METFORMINE: GEWIJZIGDE ANTISTOLLING. ZIE COMMTAR KANS OP MYOPATHIE RHABDOMYOLYSE. ZIE 399 DIGOXINE TICAGRELOR/MIR ABEG VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. OVERLEG MET VERHOOGDE TOXICITEIT DIGOXINE MOGELIJK. ZIE 400 RUFINAMIDE VALPROINEZUUR KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL RUFINAMIDE. NIET AFLEVER. OVERLEG MET KANS OP STIJGING PLASMASPIEGEL RUFINAMIDE. RAADPLEEG

Interactiemeldingen: wegklikken of niet? Kees Kramers, internist, Klinisch Farmacoloog UMC St. Radboud Afd. Farmacologie-Toxicologie.

Interactiemeldingen: wegklikken of niet? Kees Kramers, internist, Klinisch Farmacoloog UMC St. Radboud Afd. Farmacologie-Toxicologie. Interactiemeldingen: wegklikken of niet? Kees Kramers, internist, Klinisch Farmacoloog UMC St. Radboud Afd. Farmacologie-Toxicologie. Interacties Kinetisch of Dynamisch Interacties Kinetisch Absorptie

Nadere informatie

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013 Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2013 Dit behandelingsprotocol is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Nadere informatie

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker

Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Workshop Medicijnen, werkt t of werk t.. tegen? Els Coyajee-Geselschap apotheker Inhoud workshop Inventarisatie vragen Waar of niet waar Medicatie en hun bijwerkingen Pijnbestrijding Antidepressiva Benzodiazepinen

Nadere informatie

BIJSLUITER. CARBAMAZEPINE 50 mg tablet

BIJSLUITER. CARBAMAZEPINE 50 mg tablet BIJSLUITER CARBAMAZEPINE 50 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING

GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING Medicatie via sonde GENERIEKE NAAM SLIKKLACHTEN SONDEVOEDING acenocoumarol acetylcysteïne bruistablet. bruistablet acetazolamide aciclovir overleg met apotheker; eventueel suspensie 40 mg/ml verkrijgbaar

Nadere informatie

Achtergrondtekst Interacties

Achtergrondtekst Interacties Achtergrondtekst Interacties KNMP 2011 - versie 1 1 ALGEMEEN Inleiding Bij het aanschrijven van recepten wordt je vaak geconfronteerd met interacties. Deze interacties moeten afgehandeld worden. Aanwijzingen

Nadere informatie

Werkafspraken vervolgen van de nierfunctie:

Werkafspraken vervolgen van de nierfunctie: Werkafspraken vervolgen van de nierfunctie: Bij personen < 65 jaar: Normale nierfunctie: egfr >90 controle 1x p.j. Milde nierfunctiestoornis: egfr 60-90 controle 1x p.j. Matige nierfunctiestoornis: egfr

Nadere informatie

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Voorraadproducten. Warfarine natrium 10 mg = 2 ml (ZI-16053869)

Apotheek Haagse Ziekenhuizen. SPC Voorraadproducten. Warfarine natrium 10 mg = 2 ml (ZI-16053869) 1. Naam van het geneesmiddel Warfarine natrium 10 mg = 2 ml 2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Elke ampul van 2 ml bevat 10 mg warfarine natrium. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie

Nadere informatie

Geneesmiddeleninteracties in de oncologie, wat te doen? dr Frank Jansman, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog

Geneesmiddeleninteracties in de oncologie, wat te doen? dr Frank Jansman, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog Geneesmiddeleninteracties in de oncologie, wat te doen? dr Frank Jansman, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog patiënt uit de praktijk Man, 67 jaar Voorgeschiedenis: reumatoïde artritis Verwezen ivm

Nadere informatie

BIJSLUITER. CARBAMAZEPINE 250 mg zetpil

BIJSLUITER. CARBAMAZEPINE 250 mg zetpil BIJSLUITER CARBAMAZEPINE 250 mg zetpil Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek. Jean Conemans

Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek. Jean Conemans Bewaking op bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek Jean Conemans Nierfunctie Farmacogenetica Interacties Spiegelbepalingen Klinische chemie Clinical rules Medicatieveiligheid Meldmodule LAREB Aspecten

Nadere informatie

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2016

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2016 Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2016 Dit behandelingsprotocol is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Nadere informatie

Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM)

Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM) Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM) De Polyfarmacie Optimalisatie Methode (POM) is een stappenplan dat gebruikt kan worden om op een gestructureerde wijze ingewikkelde polyfarmacie te optimaliseren.

Nadere informatie

Geneesmiddelen bij jicht. Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID s), Corticosteroïden, Colchicine, Allopurinol, Benzbromaron Febuxostat

Geneesmiddelen bij jicht. Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID s), Corticosteroïden, Colchicine, Allopurinol, Benzbromaron Febuxostat Geneesmiddelen bij jicht Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID s), Corticosteroïden, Colchicine, Allopurinol, Benzbromaron Febuxostat Inhoud Inleiding 3 Middelen bij een acute jichtaanval 3 Ontstekingsremmende

Nadere informatie

Farmacologie Snapper. Biologische beschikbaarheid. Voeding. Absorptie. Onderwerpen. Filmpje 1. Filmpje 2

Farmacologie Snapper. Biologische beschikbaarheid. Voeding. Absorptie. Onderwerpen. Filmpje 1. Filmpje 2 Farmacologie Snapper Onderwerpen Kinetiek voor de praktijk Biologische beschikbaarheid (o.a. Absorptie) Distributie Metabolisme Excretie Kees Kramers, internist-klinisch farmacoloog Dynamische Interacties

Nadere informatie

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs)

Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Nieuwe Orale Anticoagulantia (NOACs) Regionaal Formularium Zwolle Daphne Bertholee, ziekenhuisapotheker i.o. Douwe van der Meer, coördinator Regionaal Formularium Zwolle FTO 15 oktober 2013 Isala Inleiding

Nadere informatie

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden?

Inleiding Wat is Methotrexaat? Voor welke patiënten is Methotrexaat geschikt? Wanneer mag Methotrexaat niet gebruikt worden? METHOTREXAAT 1173 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de werking en bijwerkingen van Methotrexaat. De folder is bedoeld voor psoriasispatiënten die behandeld worden met Methotrexaat. Wat is

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

Workshop chronische nierschade. Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra

Workshop chronische nierschade. Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra Workshop chronische nierschade Adry Bakker Diepenbroek Bettie Hoekstra Mevr. Muis 73 jaar Voorgeschiedenis: diabetes mellitus type 2 hartfalen regelmatig urineweginfecties, 2x pyelonefritis aspecifieke

Nadere informatie

Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers

Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers Klinische Farmacologie en Apotheek VUmc Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Klinisch Farmacologische en Toxicologische bepalingen voor externe aanvragers In de onderstaande tabel staan de

Nadere informatie

Hartfalen: medicatie in de 1 e lijn en interacties

Hartfalen: medicatie in de 1 e lijn en interacties Hartfalen: medicatie in de 1 e lijn en interacties Disclosure Bart Kremers Werkzaam bij Apotheek Ravenstein en GIC-helpdesk van de KNMP Geen contacten/belangen mbt farmaceutische industrie Hartfalen-medicatie

Nadere informatie

BIJSLUITER. METHADON HCL 2 mg tablet

BIJSLUITER. METHADON HCL 2 mg tablet BIJSLUITER METHADON HCL 2 mg tablet Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u

Nadere informatie

BIJSLUITER. FUROSEMIDE 2 mg/ml drank

BIJSLUITER. FUROSEMIDE 2 mg/ml drank BIJSLUITER FUROSEMIDE 2 mg/ml drank Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u

Nadere informatie

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking

Vanaf nu leverbaar in Aurobindo verpakking ACENOCOUMAROL AUROBINDO TABLET 1 MG (STRIP) 100 ST NL52054153 21483=50674 14567423 ACETYLSALICYLZUUR CARDIO AUROBINDO DISPER TABLET 80 MG 30 ST NL50126630 102607 15429784 ACICLOVIR AUROBINDO DISPER TABLET

Nadere informatie

PILLENCOCKTAILS: HARTVEROVEREND. Aspecten van geneesmiddelen bij atriumfibrilleren

PILLENCOCKTAILS: HARTVEROVEREND. Aspecten van geneesmiddelen bij atriumfibrilleren PILLENCOCKTAILS: HARTVEROVEREND Aspecten van geneesmiddelen bij atriumfibrilleren INHOUD Presentatie (20-25 minuten) Inleiding Medicamenteuze behandeling atriumfibrilleren Geneesmiddelgroepen Bijwerkingen

Nadere informatie

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2017

Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2017 Behandelingsprotocol voor chronische nierinsufficiëntie in de 1 ste lijn Bijlage: dosisaanpassingen medicatie Versie 2017 Dit behandelingsprotocol is een initiatief van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden

Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Vragen en antwoorden: reden van voorschrijven en uitwisselen laboratoriumwaarden Reden van voorschrijven Waarom moet de arts de reden van voorschrijven op het recept vermelden? Om de patiënt nog betere

Nadere informatie

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode november 2002 juni 2017

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode november 2002 juni 2017 Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode Juni 2017 Nieuw opgenomen in de Standaard 1. Vortioxetine is opgenomen in de groep Serotonine-heropnameremmer s (SSRI s) (pagina 25). 2. Elvitegravir

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: 043-3874722.

Doseeradviezen: zie SAP (klik op tekst onder uitslagen in kolom opmerkingen vakspecialist ) of laboratoriumapotheker telefoon: 043-3874722. Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: 8.30-17.00 uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus 5800 6202

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...4 Inleiding...5 Cumarine-interacties en CYP2C9...7 Toelichting standaard...9

INHOUD. Voorwoord...4 Inleiding...5 Cumarine-interacties en CYP2C9...7 Toelichting standaard...9 INHOUD Voorwoord...4 Inleiding...5 Cumarine-interacties en CYP2C9...7 Toelichting standaard...9 Geneesmiddelen, invloed op de INR Azathioprine en mercaptopurine...11 Colestyramine...12 Griseofulvine...13

Nadere informatie

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode november 2002 juli 2016

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode november 2002 juli 2016 Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties periode november 2002 juli 2016 Juli 2016 Wijziging van de attentielijst 1. Clotrimazol is opgenomen op de attentielijst. April 2016 Nieuw opgenomen

Nadere informatie

BIJSLUITER. FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem

BIJSLUITER. FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem BIJSLUITER FENOBARBITAL 4 mg/ml drank met acetem Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter op aangepast. Lees de hele bijsluiter goed

Nadere informatie

Behandeling van psoriasis met methotrexaat

Behandeling van psoriasis met methotrexaat Behandeling van psoriasis met methotrexaat In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten om voor de behandeling van uw psoriasis methotrexaat te gaan gebruiken. In deze folder leest u hoe dit middel werkt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Boots Pharmaceuticals Maagzuur suspensie Antagel drank aluminiumoxide, magnesiumhydroxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Boots Pharmaceuticals Maagzuur suspensie Antagel drank aluminiumoxide, magnesiumhydroxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Boots Pharmaceuticals Maagzuur suspensie Antagel drank aluminiumoxide, magnesiumhydroxide Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Nadere informatie

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van

eliglustat weer nodig. het is alleen schadelijk zijn 6. Inhoud van de 1. Wat is Cerdelga Cerdelga Cerdelga normale snelheid arts zal aan de hand van Bijsluiter: informatie voor de patiënt Cerdelga 84 mg capsules, hard eliglustat Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Twee richtingen met één stip aan horizon. Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie

Twee richtingen met één stip aan horizon. Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie Twee richtingen met één stip aan horizon SAMEN NAAR MEER MEDICATIEVEILIGHEID Dr. Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker MSc. Arthur Wasylewicz AIOS ziekenhuisfarmacie Medicatiebewaking in het St Jansdal Het

Nadere informatie

RVG 02975/08050/08051/02976. Version 2008_11 Page 1 of 5

RVG 02975/08050/08051/02976. Version 2008_11 Page 1 of 5 Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET DIPHANTOINE-Z Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de hoogte van de eigenschappen

Nadere informatie

Interacties met Psychofarmaca. Drs. G. Nap, Ziekenhuisapotheker MHA Apotheek Parnassia Groep 14 november 2016

Interacties met Psychofarmaca. Drs. G. Nap, Ziekenhuisapotheker MHA Apotheek Parnassia Groep 14 november 2016 Interacties met Psychofarmaca Drs. G. Nap, Ziekenhuisapotheker MHA Apotheek Parnassia Groep 14 november 2016 Disclosure belangen spreker Gert Nap (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Leflunomide Arava. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Leflunomide Arava. Ziekenhuis Gelderse Vallei Leflunomide Arava Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: leflunomide. Hoe werkt leflunomide? Bij patiënten

Nadere informatie

Antagel Teva, suspensie voor oraal gebruik

Antagel Teva, suspensie voor oraal gebruik 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Antagel Teva, voor oraal gebruik Aluminiumoxide, magnesiumhydroxide Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+

Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie MUMC+ Geneesmiddel- en toxicologische bepalingen laboratorium Klinische Farmacie en Toxicologie Openingstijden laboratorium: werkdagen: 8.30 17.00 uur. Adres: Academisch Ziekenhuis Maastricht Postbus 5800 6202

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sporanox 10 mg/ml drank Itraconazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Sporanox 10 mg/ml drank Itraconazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sporanox 10 mg/ml drank Itraconazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer

Nadere informatie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie

THERAPEUTIC DRUG MONITORING Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers -- Commissie Analyse en Toxicologie SELECTIEVE SEROTONINE HEROPNAME REMMERS Geldt voor Indicatiegebied Monstermateriaal Afnametijdstip Bewaarcondities Inzending Interpretatie doelgroepen: volwassenen depressie en angststoornissen grote buis

Nadere informatie

Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, kauwtabletten Magnesiumhydroxide

Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, kauwtabletten Magnesiumhydroxide 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, Magnesiumhydroxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet

BIJSLUITER. HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet BIJSLUITER HYDROCHLOORTHIAZIDE 6,25 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Polyfarmacie bij ouderen

Polyfarmacie bij ouderen Polyfarmacie bij ouderen Bas van de Steeg, apotheker 30 mei 2015 De context Bohemean Polypharmacy: https://www.youtube.com/watch?v=lp3pfjkozl8 Onderwerpen Ouderdom komt met gebreken? Polyfarmacie komt

Nadere informatie

Interacties tussen voeding en geneesmiddelen

Interacties tussen voeding en geneesmiddelen Interacties tussen voeding en geneesmiddelen Voeding: wat voor soort produkten? behoud van gezondheid preventie therapie Nutrition and Pharmacology Group Bridging nutrition and pharma in terms of Concepts,

Nadere informatie

Casus bij Implementatierichtlijnen Interactiebestand Versie 3

Casus bij Implementatierichtlijnen Interactiebestand Versie 3 1/73 Casus bij Implementatierichtlijnen Interactiebestand Versie 3 Inhoudsopgave Inleiding 1.1 Begrippen 1.2 Doel van deze casus 1.3 Wat zit er in (en wat niet) 1.4 Toelichting bij de casus 2. Casus 1

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen tekst Geneesmiddelen, Zwangerschap en borstvoeding mutatiedatum juni 2014

Belangrijke wijzigingen tekst Geneesmiddelen, Zwangerschap en borstvoeding mutatiedatum juni 2014 Belangrijke wijzigingen tekst Geneesmiddelen, Zwangerschap en borstvoeding mutatiedatum juni 2014 Zwangerschap Hoofdstuk Groep Geneesmiddel Wijziging Inleiding (psychische (neurologische Anesthetica en

Nadere informatie

Fenobarbital-drank Werking en toepassingen Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? Bijwerkingen Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Fenobarbital-drank Werking en toepassingen Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? Bijwerkingen Op welke bijwerkingen moet ik letten? Werking en toepassingen Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt? De werkzame stof in Fenobarbital-drank met acetem FNA is fenobarbital. Fenobarbital beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. indinavir

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. indinavir Product CRIXIVAN 200 mg harde capsules Farmaceutisch bedrijf (MSD Belgium BVBA/SPRL) Bijsluiter: informatie voor de gebruiker CRIXIVAN 200 mg harde capsules indinavir Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten. Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten. Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten Medicijn algemeen STOPP A1 STOPP A2 Elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde klinische indicatie Elk medicijn dat

Nadere informatie

BIJSLUITER. SPIRONOLACTON 1 mg/ml drank met acetem SPIRONOLACTON 5 mg/ml drank met acetem

BIJSLUITER. SPIRONOLACTON 1 mg/ml drank met acetem SPIRONOLACTON 5 mg/ml drank met acetem BIJSLUITER SPIRONOLACTON 1 mg/ml drank met acetem SPIRONOLACTON 5 mg/ml drank met acetem Dit geneesmiddel is specifiek voor kinderen jonger dan 12 jaar ontwikkeld en daar is de tekst van de bijsluiter

Nadere informatie

Geneesmiddeleninteracties

Geneesmiddeleninteracties N E U R O F A R M A C O L O G I E Geneesmiddeleninteracties T R E F W O O R D E N G ENEESMIDDELEN; POLYFARMACIE; BIJ- WERKINGEN; INTERACTIES; OUDEREN; FARMACOKINETIEK; FARMACODYNAMIEK. door P.A.F. Jansen

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Pradaxa

Checklist 1 e aflevering Pradaxa Checklist 1 e aflevering Pradaxa 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

Medicatie, diabetes en verminderde nierfunctie. Lieke Mitrov-Winkelmolen Ziekenhuisapotheker

Medicatie, diabetes en verminderde nierfunctie. Lieke Mitrov-Winkelmolen Ziekenhuisapotheker Medicatie, diabetes en verminderde nierfunctie Lieke Mitrov-Winkelmolen Ziekenhuisapotheker Diabetes medicatie en verminderde nierfunctie Kort overzicht Verminderde nierfunctie Metabolisme/eliminatie van

Nadere informatie

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Datum aanvraag Afdeling Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht (kg) Lich.

Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Datum aanvraag Afdeling Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht (kg) Lich. In studieverband :.. Buiten studieverband ALL UMCG SCHEMA MAINTENANCE Patiëntsticker: Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Datum aanvraag Afdeling Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht

Nadere informatie

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate

Apotheek Ziekenhuis Rijnstate Aciclovir (1,2,3,4) IV 5-10 mg/kg 3dd IV 5-10 mg/kg IV 5-10 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg IV 2,5-5 mg/kg (NB: op dialyse dagen na dialyse (H. Simplex) PO 200 mg 5dd PO 200 mg 5dd PO 200 mg 3-4dd PO 200 mg PO 200

Nadere informatie

Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Cumarine-interacties en CYP2C Toelichting standaard... 9

Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Cumarine-interacties en CYP2C Toelichting standaard... 9 INHOUD Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Cumarine-interacties en CYP2C9... 7 Toelichting standaard... 9 Geneesmiddelen, invloed op de INR Azathioprine en mercaptopurine... 11 Colestyramine... 12 Griseofulvine...

Nadere informatie

Trisporal O.S.-drank 10 mg/ml

Trisporal O.S.-drank 10 mg/ml BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Trisporal O.S.-drank 10 mg/ml itraconazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later

Nadere informatie

"Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg

Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg "Interacties van medicatie. Huisarts Apotheker: een gedeelde zorg De onderstaande casussen zijn aan bod gekomen tijdens het MFO van afgelopen woensdag 7/1/2009. Deze casussen zijn gebaseerd op reële situaties

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013

Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Interpolis ZorgActief Geneesmiddelen 2013 Lijst met aangewezen preferente geneesmiddelen Dit is de lijst met door Achmea aangewezen preferente geneesmiddelen vanaf 1 januari 2013. Ook staan hier de middelen

Nadere informatie

PATIËNTENBIJSLUITER. CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

PATIËNTENBIJSLUITER. CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. PATIËNTENBIJSLUITER CRESTOR (rosuvastatine) Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker NovoNorm 0,5 mg tabletten NovoNorm 1 mg tabletten NovoNorm 2 mg tabletten. Repaglinide

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker NovoNorm 0,5 mg tabletten NovoNorm 1 mg tabletten NovoNorm 2 mg tabletten. Repaglinide Bijsluiter: informatie voor de gebruiker NovoNorm 0,5 mg tabletten NovoNorm 1 mg tabletten NovoNorm 2 mg tabletten Repaglinide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want

Nadere informatie

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG kauwtabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 31 mei : Productinformatie Bladzijde : 1 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Magnesiumhydroxide Teva 724 mg bevat 724 mg magnesiumhydroxide,

Nadere informatie

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 MG FILMOMHULDE TABLETTEN GEBRUIKT?

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CLARITHROMYCINE SANDOZ 250 MG FILMOMHULDE TABLETTEN GEBRUIKT? BS 1/5 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank

BIJSLUITER. METHADON HCL 5 mg/ml drank BIJSLUITER METHADON HCL 5 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Polyfarmacie in de cardiologie

Polyfarmacie in de cardiologie Polyfarmacie in de cardiologie CarVasZ congres 21 november 2014 Alina Constantinescu cardioloog Indeling Casus 1: - patient met hartfalen - belangrijkste medicatieklassen - introductie medicatie in de

Nadere informatie

BIJSLUITER. FUROSEMIDE 5 mg/ml drank

BIJSLUITER. FUROSEMIDE 5 mg/ml drank BIJSLUITER FUROSEMIDE 5 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

Het cardiovasculaire systeem. Ciske van den Oever Poliklinisch apotheker Klinisch farmacoloog i.o. Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

Het cardiovasculaire systeem. Ciske van den Oever Poliklinisch apotheker Klinisch farmacoloog i.o. Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam Het cardiovasculaire systeem Ciske van den Oever Poliklinisch apotheker Klinisch farmacoloog i.o. Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam Inhoud Cardiovasculair risicomanagement Hypertensie Hypercholesterolemie

Nadere informatie

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers

Reikwijdte Bestemd voor interne (NWZ specialisten) en externe aanvragers Doel Aanwijzingen voor het aanvragen van bloed- en urinespie bepalingen van geneesmiddelen in geval van therapeutic drug monitoring (reguliere controle) of toxicologie. Reikwijdte Bestemd voor interne

Nadere informatie

Checklist 1 e aflevering Xarelto

Checklist 1 e aflevering Xarelto Checklist 1 e aflevering Xarelto 1. Juiste product 5. Bevorderen therapietrouw 2. Indicaties en dosering 6. Controleer interacties 3. Werkingsmechanisme 4. Leg belang therapietrouw uit 7. Geef patiëntenmateriaal

Nadere informatie

Geneesmiddeleninteracties op de Intensive Care. 11 december 2014 Esther Uijtendaal ziekenhuisapotheker UMC Utrecht

Geneesmiddeleninteracties op de Intensive Care. 11 december 2014 Esther Uijtendaal ziekenhuisapotheker UMC Utrecht Geneesmiddeleninteracties op de Intensive Care 11 december 2014 Esther Uijtendaal ziekenhuisapotheker UMC Utrecht Casus Vrouw 21 jaar wordt via SEH opgenomen op IC ivm nieuw gediagnostiseerde tonisch clonische

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Teva 500 mg tabletten paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Teva 500 mg tabletten paracetamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Teva 500 mg tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. acenocoumarol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. acenocoumarol Sandoz B.V. Page 1/10 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT acenocoumarol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze

Nadere informatie

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat

Ferrofumaraat 200 PCH, omhulde tabletten 200 mg ferrofumaraat 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ferrofumaraat 200 PCH, 200 mg ferrofumaraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit middel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

Overzicht geneesmiddelen - voedingsstatus - suppletie

Overzicht geneesmiddelen - voedingsstatus - suppletie Overzicht geneesmiddelen - voedingsstatus - suppletie Groep Geneesmiddel Mogelijke effect op Analgetica (pijnstiller/ ontstekingsremmer) Aspirine (acetylsalicylzuur) Depletie vitamine C foliumzuur ijzer

Nadere informatie

Sinds het begin van de jaren vijftig is in Nederland

Sinds het begin van de jaren vijftig is in Nederland Evaluatie standaardafhandeling interacties anticoagulantia Wisselwerking binn de zorg Antistollingstherapie is bijzonder gevoelig voor interacties met andere geesmiddel. Als apothekers aan trombosedist

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. acenocoumarol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. acenocoumarol Sandoz B.V. Page 1/10 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT acenocoumarol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Marcoumar 3 mg tabletten fenprocoumon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT. Marcoumar 3 mg tabletten fenprocoumon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Marcoumar 3 mg tabletten fenprocoumon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar

Nadere informatie

Farmacogenetica bij de KNMP. Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016

Farmacogenetica bij de KNMP. Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016 Farmacogenetica bij de KNMP Mandy van Rhenen BO3 bijeenkomst 8 maart 2016 Inhoud presentatie Ondersteuning Farmacogenetica Medicatiebewaking Overige ondersteuning Beleidskader Horizon2020 Rol KNMP Toekomst

Nadere informatie

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Novartis Pharma B.V. Postbus LZ ARNHEM

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Novartis Pharma B.V. Postbus LZ ARNHEM Sandimmune Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon 026-37 82 111 INFORMATIE VOOR DE PATIENT U leest de bijsluiter van Sandimmune, concentraat voor infusievloeistof. Leest u deze bijsluiter

Nadere informatie

SMAAKSTOORNISSEN. Inleiding. Classificatie smaakstoornissen. Mechanisme

SMAAKSTOORNISSEN. Inleiding. Classificatie smaakstoornissen. Mechanisme SMAAKSTOORNISSEN Inhoudsopgave Inleiding... 1 Classificatie smaakstoornissen... 1 Mechanisme... 1 Geneesmiddelen... 2 Antibiotica... 2 Antimycotica... 2 Antivirale middelen... 2 Oncolytica... 3 Schildklier

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. fenprocoumon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. fenprocoumon Sandoz B.V. Page 1/8 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fenprocoumon Sandoz 3 mg, tabletten fenprocoumon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Methotrexaat bij psoriasis

Methotrexaat bij psoriasis Patiënteninformatie Methotrexaat bij psoriasis 1234567890-terTER_ Inhoudsopgave Pagina Wat is methotrexaat? 4 Hoe werkt MTX? 4 Hoe goed werkt MTX? 5 Wanneer schrijft uw behandelaar MTX voor? 5 Wanneer

Nadere informatie

Assortiment laboratorium apotheek

Assortiment laboratorium apotheek Abacavir Geen specifiek tijdstip 4GRN 2 ml 45 dagen Maandelijks Algemeen Dal afhankelijk van tijdstip Aceton Bij binnenkomst patient 4ROO / 4GRN / 1RMC 1 ml 1 dag Op aanvraag Algemeen Top 0 0,2 g/l Amikacine

Nadere informatie

Itraconazole Sandoz 100 mg capsules, hard Itraconazol

Itraconazole Sandoz 100 mg capsules, hard Itraconazol Bijsluiter Itraconazole Sandoz 100 mg capsules, hard Itraconazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn

Nadere informatie

Opschonen! In 6 stappen schoon! Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde/klinisch farmacoloog io

Opschonen! In 6 stappen schoon! Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde/klinisch farmacoloog io Opschonen! In 6 stappen schoon! Marieke Zeeman Internist-ouderengeneeskunde/klinisch farmacoloog io Medicijnen: jaarlijks 1254 doden Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen AMSTERDAM - Gemiddeld sterven

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Sandoz B.V. Page 1/7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Erytromycine Sandoz 500/1000 mg, granulaat voor erytromycine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

, v26; FK Achtergrondinformatie Bipolaire Stoornis

, v26; FK Achtergrondinformatie Bipolaire Stoornis 2015041635, v26; FK Achtergrondinformatie Bipolaire Stoornis 5 Consultatiedocument Farmacotherapeutisch Kompas voor registratiehouders Graag reactie voor 30 november 2017 van de registratiehouders die

Nadere informatie

Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, suspensie ferrofumaraat

Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, suspensie ferrofumaraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Ferrofumaraat Teva 20 mg/ml, ferrofumaraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit middel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten

Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten Tabel 1 STOPP-criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten Geneesmiddelgroep en criterium (argument) algemeen STOPP A1 STOPP A2 STOPP A3 elk medicijn zonder een op bewijs gebaseerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 66a, tweede lid, en 68, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 66a, tweede lid, en 68, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18918 10 juli 2013 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juli 2013 (kenmerk 125176-105466-GMT),

Nadere informatie

Elke filmomhulde tablet bevat atazanavirsulfaat overeenkomend met 300 mg atazanavir en 150 mg cobicistat.

Elke filmomhulde tablet bevat atazanavirsulfaat overeenkomend met 300 mg atazanavir en 150 mg cobicistat. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sandimmune, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 mg/ml. ciclosporine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Sandimmune, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 mg/ml. ciclosporine BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt e, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie 50 mg/ml ciclosporine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Inhoud van deze bijsluiter

Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg Inspra 50, filmomhulde tabletten 50 mg Eplerenon Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie