Op zoek naar de kenmerken van sterke HR systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op zoek naar de kenmerken van sterke HR systemen"

Transcriptie

1 Op zoek naar de kenmerken van sterke HR systemen Luc Sels, gewoon hoogleraar Jeroen Delmotte, doctoraatsstudent Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen K.U.Leuven Trefdag HR Public, 22 oktober 2007

2 Waarom meten? Contra en pro Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Contra Pro Cijferfobie: hoe begin ik eraan? Scepticisme: wat wij doen, kan je niet meten Koudwatervrees: wat als blijkt dat wat we doen meer kost dan baat? Voor wat, hoort wat: strategisch partnerschap heeft zijn prijs Empathie: de taal van andere spreken Territoriumdrift: HR investeringen meer schokbestendig maken Geen data = enkel opinies Doelgerichtheid: de dingen goed doen (proces) is niet altijd gelijk aan de goede dingen doen (resultaat)

3 Hoe meten? Soorten metingen Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Benchmarking Focus op best practices Vermogen van HR om state-of-the-art HR praktijken te implementeren (bv. benchmarking op basis van profielafwijking) Meten van doelmatigheid Focus op kosten Wordt een bepaald doel (bv. werving, opleiding, beoordeling voor promotie) gerealiseerd met een te verantwoorden middelen- en tijdsinvestering? Meten van doeltreffendheid Focus op baten werknemersniveau Doen HR-praktijken wat ze moeten doen: hebben ze een effect op het niveau van competenties, motivatie en empowerment van de werknemers?

4 Hoe meten? Soorten metingen Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Impactmetingen Focus op baten operationeel en financieel niveau Leiden de veranderingen in competenties, motivatie en empowerment t.g.v. de HR-praktijken tot veranderingen in bedrijfsresultaten? ROI-metingen Focus op kosten en baten financieel niveau Compenseren de financiële baten t.g.v. veranderingen in competenties, motivatie en empowerment op zijn minst de investering in de HR-praktijken? Stakeholder analyse Focus op klanttevredenheid Peilen bij interne stakeholders in welke mate ze tevreden zijn over de geleverde diensten

5 HR Customer Satisfaction Index HR CSI 1. Inspiratie 2. Schaalontwikkeling 3. Tien finale dimensies 4. Context 5. Kenmerken van het instrument 6. Enkele toepassingen Trefdag HR Public, 22 oktober 2007

6 1.a Inspiratie Sterke HRM systemen (Bowen & Ostroff, 2004) Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Probleem Eén HR-initiatief wordt door verschillende medewerkers vaak op heel verschillende wijze (idiosyncratisch) begrepen Sterk HRM systeem Helpt organisatieklimaat te ontwikkelen dat meer is dan de optelsom van individuele psychologische klimaten Creëert collectief gedeelde percepties in plaats van individuele percepties Opdracht Zoeken naar kenmerken die er toe bijdragen dat de boodschappen op consistente wijze begrepen worden en navolging krijgen

7 1.a Inspiratie Kenmerken van sterke HRM systemen Zichtbaarheid Legitimiteit Overeenstemming Procedurele rechtvaardigheid Betrouwbaarheid Empathie Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Zender Boodschap Ontvanger Verstaanbaarheid Instrumentalitiet Consistentie Verdelende rechtvaardigheid

8 1.b Inspiratie Parasuraman et al. (1988): SERVQUAL Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Service quality Ontwikkelen van een multi-item schaal voor het meten van kwaliteit van dienstverlening Ondersteunen van bedrijven bij de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande dienstverlening Dimensies Tangibles: physical facilities, equipment, appearance of personnel Reliability: ability to perform the promised service dependably, accurately Responsiveness: willingness to help customers / provide prompt service Assurance: ability of employees to inspire trust and confidence Empathy: caring, individualized attention the firm provides its customers

9 2. Schaalontwikkeling Proces van schaalontwikkeling (DeVellis, 2003; Hinkin, 1998) 1. Item ontwikkeling 2. Inhoudsvaliditeit 3. Schaalontwikkeling 4. Schaalbeoordeling

10 3.a Legitimiteit Definitie Mate waarin HR respect uitstraalt, geloofwaardig overkomt en met een zekere autoriteit spreekt Voorbeelditems Advies HRM staat in deze organisatie voor vakwerk In deze organisatie is de HR-functie geen volwaardige managementfunctie (R) Zorg voor unieke vakkennis / deskundigheid Gebruik communicator credibility van top en lijn Vraag top en lijn zichtbare steun voor investering in menselijk kapitaal

11 3.b Zichtbaarheid Definitie Mate waarin interne klanten weten welke HR-processen in voege zijn en wat ze wel en niet kunnen verwachten van de HR-afdeling. Interne klanten moeten weten wat HR is, wie HR is en waar HR voor staat Voorbeelditems De HR-afdeling werkt in deze organisatie te veel achter de schermen (R) In deze organisatie is duidelijk wat wel en wat niet tot de opdrachten van HR behoort Advies Heldere taakverdeling - transparant organogram duidelijke service portfolio s Op gebruikers gerichte workflows Weet dat HR-tools maar werken als hun werking bekend is

12 3.c Verstaanbaarheid Definitie De mate waarin interne klanten begrijpen hoe de instrumenten die HR uitwerkt, precies werken. HR-interventies moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en HR-oplossingen moeten eenvoudig, duidelijk en transparant zijn Voorbeelditems De HR-afdeling geeft begrijpbare informatie over de meeste HR-onderwerpen De procedures en praktijken die de HR-afdeling ontwikkelt, zijn gemakkelijk te begrijpen Advies Beperk het aantal criteria, doelstellingen, Vermijdt jargon Wat evident is voor u, is het niet noodzakelijk voor anderen

13 3.d Instrumentaliteit Definitie Mate waarin HR initiatieven impact hebben op motivatie, competenties en niveau van empowerment van medewerkers ( in de gewenste richting sturen ) Voorbeelditems De HR-instrumenten voor personeelsbeoordeling slagen er in het gewenste gedrag te versterken Het beloningssysteem is zo uitgebouwd dat gewenste prestaties aangemoedigd worden Advies Communiceer evaluatieresultaten voldoende breed Evidence-based HR sluit aan bij onderzoek naar validiteit/betrouwbaarheid Kijk voldoende naar het natraject

14 3.e Consistentie Definitie Mate van overeenkomst tussen HR-praktijken, -procedures en -boodschappen onderling ( dezelfde signalen uitzenden ) de mate waarin HR een zekere continuïteit en stabiliteit vertoont Voorbeelditems In deze organisatie verandert het HR-beleid om de haverklap (R) De opeenvolgende initiatieven die HR lanceert, vloeken met elkaar (R) Advies 1+1=3? Competentiemanagement als geïntegreerde set van activiteiten HR scorecard als integrerend raamwerk

15 3.f Overeenstemming Definitie De mate waarin HR-actoren (HR-medewerkers, lijn, top) dezelfde visie delen, met één stem spreken en met elkaar verzoenbare klemtonen leggen Voorbeelditems HR en lijnmanagement zitten duidelijk op dezelfde golflengte HR-verantwoordelijken spreken met één stem Advies Verzeker consensus over doel/nut vooraleer je communiceert Leiderschap van de lijn bepaalt doeltreffendheid van HR

16 3.g Rechtvaardigheid Verdelende rechtvaardigheid Billijke verdeling van middelen en beloningen. Het gaat m.a.w. over de vraag of de uitkomsten van het beleid en de beslissingen rechtvaardig zijn Voorbeelditem In deze organisatie wordt de verdeling van bonussen en andere beloningen door de werknemers als rechtvaardig beschouwd Procedurele rechtvaardigheid Wijze waarop beslissingen worden genomen en de mate waarin dat proces rechtvaardig verloopt (is de manier van beslissen rechtvaardig?) Voorbeelditem De HR-afdeling neemt regelmatig beslissingen op basis van vriendjespolitiek (R)

17 3.h Betrouwbaarheid Definitie Mate waarin HR zich inspant om de klant te helpen en de stiptheid waarmee de klant wordt bediend. Het gaat dus om het reactievermogen en om de bereidheid om interne klanten een directe dienst aan te bieden Voorbeelditem Als de HR-afdeling belooft iets te doen, dan gebeurt dit ook De HR-afdeling komt de gemaakte afspraken na Advies Lever diensten in één keer goed Kom gemaakte afspraken na (cf. SLA s) Meet uw eigen lead times

18 3.i Empathie Definitie Mate waarin HR zich inspant om de wensen en behoeften van interne klanten te leren kennen en HR deze interne klant ook persoonlijk bedient Voorbeelditems De medewerkers van de HR-afdeling kunnen zich verplaatsen in de persoonlijke situatie en problemen van de werknemers De HR-afdeling weet wat er leeft bij de werknemers Advies Toegankelijkheid Meelevendheid en zorgzaamheid Kennis van de business P&O

19 4. Context HR CSI metingen Lijnmanagement als centrale beoordelaar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie 5 People management effectiveness Sterke delegatie naar de lijn 1 Low Support High Support Devolving HR to the line (Perry, 2006)

20 5. Kenmerken van het instrument Lichtvoetig 10 dimensies 5 stellingen per dimensie, 5-punten Likertschaal Theoretisch onderbouwd Relevant, valide en betrouwbaar instrument Klantgeörienteerd Single stakeholder assessment Multiple stakeholder assessment Gap analyse Gestandaardiseerd Gecontextualiseerd Online-enquête: Socratos-software (via IVOX)

21 6. Enkele toepassingen Rapportcijfers Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Betrouwbaarheid Empathie Zichtbaarheid Verdelende rechtvaardigheid Overeenstemming Legitimiteit Procedurele rechtvaardigheid Consistentie Verstaanbaarheid Instrumentaliteit Leidinggevenden Vakbondsvertegenwoordigers 5/10

22 6. Enkele toepassingen Verschil in perceptie tussen hiërarchische niveaus Verdelende rechtvaardigheid Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie 5 4 5,0 Algemeen gemiddelde 3 2 4,5 4,6 5,5 5,8 5,6 1 0 N+1 N+2 N+3 Directiekader Directiecomité

23 6. Enkele toepassingen Verschil in perceptie tussen hiërarchische niveaus 10 Legitimiteit Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie 5 4 5,6 Algemeen gemiddelde 3 2 5,7 6,0 5,5 5,4 5,0 1 0 N+1 N+2 N+3 Directiekader Directiecomité

24 6. Enkele toepassingen Verschil in perceptie tussen business units Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie ,9 5,9 5,6 5,2 5,1 5,4 4,9 4,7 8,5 7,5 7,1 6,5 6,6 6,5 5,7 5,6 5,2 4,9 4,9 4,0 2 Zichtbaarheid Verstaanbaarheid Legitimiteit Instrumentaliteit Consistentie Overeenstemming Verdelende rechtvaardigheid 1 0 Procedurele rechtvaardigheid Betrouwbaarheid Empathie Ondersteunende afdelingen (ICT, Finance, Logistiek) Uitvoerende afdelingen

25 6. Enkele toepassingen Homogeen/heterogeen positief/negatief scoren 2,5 Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie 2 Administratief personeel Uitvoerend personeel Professionele medewerker Standaarddeviatie 1, Middle management 0,5 Topmanagement 0 Gemiddelde score Empathie

26 6. Enkele toepassingen Impactanalyse: HR CSI - algemene tevredenheid met HR-dienstverlening 0,61 0,65 0,70 0,76 0,68 0,44 0,41 0,64 0,35 0,44 0,42 0,54 0,50 0,50 0,32 0,51 0,40 0,40 0,38 0,12 0 Zichtbaarheid Verstaanbaarheid Legitimiteit Instrumentaliteit Consistentie Procedurele rechtv. Verdelende rechtv. Betrouwbaarheid Empathie Overeenstemming Leidinggevenden Vakbondsvertegenwoordigers

27 6. Enkele toepassingen Impactanalyse: HR rollen - algemene tevredenheid met HR-dienstverlening 1 0,80 0,36 0,59 0,49 0,51 0,42 0,55 0,48 0 Employee champion Administrative expert Change agent Strategic partner Leidingevenden Vakbondsvertegenwoordigers

28 6. Enkele toepassingen HR CSI en HR rollen Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Legitimiteit Overeenstemming STRATEGISCHE FOCUS Overeenstemming Empathie Strategic partner Change agent PROCESSEN MENSEN Administrative expert Employee champion Betrouwbaarheid Zichtbaarheid Consistentie OPERATIONELE FOCUS Empathie Verdelende rechtvaardigheid

29 6. Enkele toepassingen HR architectuur en HR CSI Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie ehrm HR outsourcing Strategic HR Sharing Zichtbaarheid Legitimiteit Overeenstemming Procedurele rechtv. Verstaanbaarheid Instrumentaliteit Consistentie Verdelende rechtv. Betrouwbaarheid Empathie HR devolution

30 HR CSI metingen Slide-show te downloaden op: research/hr_function.htm Meer informatie? Prof. dr. Luc Sels: Jeroen Delmotte:

De sterkte van de HR functie meten en evalueren

De sterkte van de HR functie meten en evalueren Personeelsbeleid De sterkte van de HR functie meten en evalueren Ontwikkeling en validering van een wetenschappelijk onderbouwd instrument Delmotte, J. 2008. Evaluating the HR function: empirical studies

Nadere informatie

De hedendaagse HR-professional

De hedendaagse HR-professional 2011 De hedendaagse HR-professional Marjolein Bomans 20-05-2011 Naam: Marjolein Bomans Studentnummer: 2417461 Plaats: Markelo Datum: 20-05-2011 Opleiding: Personeel & Arbeid Hoofdstroom P&O Begeleiders:

Nadere informatie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie Inhoud Lijst tabellen en figuren Inleiding 1. Methodologie 2. Wie nam deel aan het onderzoek 2.1. Organisatiekenmerken 2.2. HR Organisatiekenmerken 2.3. Persoons- en functiekenmerken 3. De vier HR rollen

Nadere informatie

Thema: Professionalisering van HR

Thema: Professionalisering van HR Thema: Professionalisering van HR Fotografie: Beeldsmaak 10 Gids voor Personeelsmanagement jrg. 87 nr. 9-2008 Het Calimero-complex ontstegen TOEGEVOEGDE WAARDE HR KAN AANZIENLIJK OMHOOG De discussie over

Nadere informatie

Lijnmanagement verantwoordelijk voor HR-implementatie; een uitdaging voor HRM

Lijnmanagement verantwoordelijk voor HR-implementatie; een uitdaging voor HRM Tijdschrift voor HRM 3 2011 Lijnmanagement verantwoordelijk voor HR-implementatie; een uitdaging voor HRM Anna Bos-Nehles, Maarten van Riemsdijk en Jan Kees Looise Lijnmanagers spelen een cruciale rol

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner HR analytics en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V.

Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Scriptie Strategisch HRM Het Nieuwe Werken bij de Koninklijke KPN N.V. Een onderzoek naar de ondersteuning van HR bij Het Nieuwe Werken 2011 Master Strategisch Human Resource Management augustus 2011 Leerkring:

Nadere informatie

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1

DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014. HRM praktijkmonitor 1 DE HRM- PRAKTIJKMONITOR. 2013-2014 HRM praktijkmonitor 1 2 HRM praktijkmonitor DE HRM-PRAKTIJKMONITOR VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE HR-FUNCTIE IN NEDERLANDSE ORGANISATIES (2013-2014)

Nadere informatie

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal

HR als business partner. Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Herpositionering HR cruciaal HR als business partner Dynamiek in de publieke sector De overheid is volop in ontwikkeling binnen een context die snel verandert. Hoe kan HR hierin

Nadere informatie

De rol van HR bij fundamentele strategische verandering

De rol van HR bij fundamentele strategische verandering De rol van HR bij fundamentele strategische verandering EEN HR-PERSPECTIEF OP SUCCESVOLLE ORGANISATIEVERANDERINGEN In dit artikel focussen we op het belang van human resources management (HRM) bij strategische

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Inleiding Ervaring is niet wat ons overkomt. Het is wat wij doen met wat ons overkomt 1 Bedrijven zetten elkaar steeds meer onder druk om nog scherper op tijd te leveren. Om meer variaties in producten

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz hr academy whitepaper toegevoegde waarde van hrm Met onder meer: inhoud p6 p3 P3 P6 P9 P12 De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz Debat: HR kan de directietafel overnemen Luk Smeyers: Analytics

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program

Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Leiderschapsontwikkeling binnen het Senior Executive Program Een evaluatie naar het effect van het Senior Executive Program op de ontwikkeling van een transformationele leiderschapsstijl 28 juni 2013 Florine

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

DE SAXION HR- PROFESSIONAL

DE SAXION HR- PROFESSIONAL DE SAXION HR- PROFESSIONAL Beroepsvisie en Competentieprofiel Bachelor Human Resource Management Voltijd/Deeltijd Academie Mens & Arbeid Mei 2013 Kom verder. Saion. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Onze

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Project management. @Politie

Project management. @Politie Project management @Politie Algemene directie van de ondersteuning en het beheer (DGS) Dienst PolitieBeleidsOndersteuning (PBO) Fritz Toussaintstraat 8 1050 Brussel Verantwoordelijke uitgever: Bernard

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit?

Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Dr. Petra Biemans Copyright 2007 Hogeschool INHOLLAND Alle rechten

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

rondetafelgesprek [ investeringen in mensen meten ] elke business is people business cfo magazine mei 2014

rondetafelgesprek [ investeringen in mensen meten ] elke business is people business cfo magazine mei 2014 rondetafelgesprek [ investeringen in mensen meten ] elke business is people business 40 cfo magazine mei 2014 auteur: roel jacobus foto s: jerry de brie Hoe meet en beheer je investeringen in medewerkers?

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Performance Management in balans?!

Performance Management in balans?! Afstudeeronderzoek aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap Performance Management in balans?! De perceptie van HR eindverantwoordelijken en HR managers op het gebruik en de inrichting

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie