Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast"

Transcriptie

1 Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast Gevaren, risico s en nadelen... Opslagruimte Transport / werktijd Verhoogd risico bij het intern transport van gevaarlijke stoffen vanuit de centrale opslagvoorziening naar de werkplek. Gevaarlijke stoffen, welke zijn gebruikt op de werkplek, worden niet altijd weer teruggebracht naar de centrale opslagvoorziening. Dure werktijd gaat verloren tijdens het halen en retour brengen van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen in emballage (flessen, spuitbussen containers etc.) zijn niet gestructureerd en overzichtelijk opgeslagen. Opslagruimte Risico s en gebrek aan brandbeveiliging De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die per dag op de werkplek nodig zijn, kunnen eenvoudig overschreden wor den. Niet bekende voorraden kunnen tot oncontroleerbare risico s leiden. Bescherming van medewerkers en reddingsmedewerkers (brandweerlieden) kunnen in geval van brand niet langer gewaarborgd worden. Opslagru Ongepaste / foutieve opslag en haar gevolgen U bent in strijd met de geldende wet- en regelgeving. In geval van schade kan de verzekering niet uitkeren. Medewerkers zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan eigendommen en aan personen. In geval van een ongeval bestaat het risico dat het verlies aan productie niet kan worden berekend of worden voorzien. Lange termijn reputatieschade bij relaties en omgeving. 188

2 Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek met brandveiligheidsopslagkast Veiligheid, bescherming en voordelen... Transport / werktijd Minimaal intern transport met gevaarlijke stoffen uit de opslagruimte naar de werkplek. Alle gevaarlijke stoffen voor de dagelijkse werkzaamheden veilig opgeslagen, direct op de werkplek. Efficiënt gebruik van de werktijd, er gaat geen dure werktijd verloren tijdens het halen en retour brengen van gevaarlijke stoffen. Snelle en overzichtelijke toegang tot de gevaarlijke stoffen door gestructureerde en overzichtelijke opslag. Maximale veiligheid voor de gebruiker Alleen de werkelijke benodigde werkvoorraden staan buiten de opslagvoorziening. Alle overige gevaarlijke stoffen staan veilig opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast. Maximale brandbeveiliging door een gecentraliseerde opslag van gevaarlijke stoffen op de werkplek in een brandveiligheidsopslagkast (Type 90 EN ). Explosieve atmosferen worden vermeden als gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkast. Type 90 brandveiligheidsopslag kasten volgens EN Geven de hoogste mate van veiligheid voor mens en omgeving. Geven maximale veiligheid aan uw investeringen. Geven de hoogste brandveiligheid vandaag beschikbaar. Voorkomen het risico op explosies. Voorkomen uitbreiding van de calamiteit. Bieden voldoende tijd voor medewerkers om veilig het gebouw te verlaten en om reddingsmedewerkers (brandweerlieden) reddingswerkzaamheden uit te laten voeren, alsook de brand te blussen. 189

3 Wat mag van een veiligheidskast worden verwacht? Het belangrijkste beschermingsdoel van een veiligheidskast is het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen gedurende een gedefinieerd tijdsbestek en daarmee de verhitting van de gevaarlijke stof tot meer dan 180 K te verhinderen. Een brandveiligheids-opslagkast: voorkomt explosies, branduitbreiding geeft genoeg tijd voor het personeel om te ontkomen geeft genoeg tijd aan reddingswerkers en brandweerlieden om te evacueren en bluswerkzaamheden uit te voeren Wat gebeurt er wanneer de 180 K overschreden wordt? Wanneer aan de binnenkant van een opslagvoorziening (zoals een brandveiligheidsopslagkast) een temperatuurstijging wordt bereikt van meer dan 180 K kunnen licht-ontvlambare vloeistoffen, zoals ether, met een lage zelfontstekingstemperatuur spontaan ontploffen of tot ontbranding komen. Standaard brandkamertest Brandveiligheidsopslagkasten worden getest volgens een standaard beproevingsmethode, waarbij de temperatuur in de testoven wordt bepaald volgens onderstaande standaardbrandkromme temp. 400 min tijd t/min Oventemp. t/ C De temperatuurkromme correspondeert met de standaard temperatuurkromme van de EN Een kastconstructie die onder de bepalingen van de EN is getest, voorkomt een temperatuurstijging van meer dan 180 K, afhankelijk van de brandwerendheidsklasse tot een maximale tijdsduur van 90 minuten. tijd t/min Oventemp. t/ C Een vergelijking van de brandwerendheid van kastconstructies Hoelang blijven gevaarlijke stoffen veilig in een brandveiligheidsopslagkast? De grafiek laat heel duidelijk het onderscheid zien: de dubbelwandige stalen kast biedt niet meer dan 3 minuten veiligheid alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Een type 30 EN brandveiligheidsopslagkast van Asecos biedt meer dan 30 minuten bescherming alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Dit biedt een 10-voudige zekerheid in vergelijking met een dubbelwandige stalen kast. De hoogste zekerheid biedt een type 90 brandveiligheidsopslagkast van Asecos. Deze kasten bieden meer dan 90 minuten bescherming alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Dit is 30-voudige zekerheid in geval van brand. Genoeg tijd voor reddingswerkzaamheden en brandbestrijding. 1 dubbelwandige stalen kast 2 type 30 EN brandveiligheidsopslagkast 3 type 90 EN brandveiligheidsopslagkast 3 min 30 min 90 min ca. 450 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 842 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 1006 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 1 3 minuten: gevaar! 2 30 minuten: zekerheid! 3 90 minuten: top-zekerheid! Enkelwandige of dubbelwandige stalen kasten zonder aanvullende brandwerende isolering voldoen aan geen enkele in de EN gestelde eisen. 30 minuten brandwerendheid vormt de basis ter bescherming van reddingswerkers en personeelsleden in geval van brand. 90 minuten brandwerendheid betekent een maximale kwaliteit en daarom de hoogst haalbare zekerheid voor mens en milieu. Brandveiligheidsopslagkasten die aan de EN voldoen, verschaffen uw investering een maximale zekerheid. 190

4 Veiligheidskenmerken van brandveiligheidsopslagkasten De speciale constructie en bouwwijze van Asecos veiligheidskasten staan borg voor een brandwerendheid overeenkomstig EN Asecos staat voor hoogste kwaliteit en veiligheid in geval van brand. Speciale brandwerende beplating en isolatie die in verschillende combinaties in de kast gemonteerd wordt, garandeert bescherming gedurende een gedefinieerd tijdsbestek (tegen brand van buitenaf). Ook na 90 minuten, met een buitentemperatuur van meer dan 1000 C, kunt u ervan overtuigd zijn dat de temperatuursstijging binnenin de kast de 180 K niet overschrijdt. Dit resultaat wordt met behulp van 18 lucht- en oppervlaktemetingen gedurende een brandkamertest geregistreerd en gedocumenteerd. Het belangrijkste beschermingsdoel van een veiligheidskast is het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen gedurende een gedefinieerd tijdsbestek en daarmee een temperatuurstijging van de gevaarlijke stof van meer dan 180 K te voorkomen. voorkomt explosies, branduitbreiding geeft genoeg tijd voor het personeel om te ontkomen geeft genoeg tijd aan reddingswerkers en brandweerlieden om te evacueren en bluswerkzaamheden uit te voeren 1 2 Isolatiepakket van een type 90 EN brandveiligheidsopslagkast 1 2 in originele staat en na een brandkamertest overeenkomstig EN Brandwerende afdichtingen in de deurvoegen expanderen door verhitting tot meer dan het 20-voudige van hun originele dikte. Afdichting in normale staat Geëxpandeerde afdichting in geval van brand De voegvlakken in de kast worden d.m.v. de opschuimende brandwerende afdichtingen hermetisch afgesloten. Hoogst mogelijk brandbescherming voor EN brandveiligheidsopslagkasten. Smeltlood - veilige bediening van EN brandveiligheidsopslagkasten met maximale zekerheid deurvastzetinrichting De smeltloden met een vastgestelde en geteste smelttemperatuur worden toegepast bij - deurvastzetinrichting - schuifladen - schuifplateaus - en toevoer- en afvoerkleppen Smeltlood (temperatuursafhankelijk ontgrendelingselement) voor schuifladen Luchttoevoer- en -afvoerkleppen De toevoer- en afvoerkleppen sluiten in geval van brand veilig en zeker bij een temperatuur van max. 70 C. Deuren, schuifladen en brandkleppen De gedurende de werktijd openstaande deuren, uitgetrokken schuifladen en schuifplateaus zullen in geval van brand bij een temperatuur van maximaal 50 C veilig worden gesloten. Bij een temperatuur van 70 C worden ook de luchttoevoer- en -afvoerkleppen (brandkleppen) gesloten. 191

5 EN De Europese norm voor brandveiligheidsopslagkasten De Europese norm EN is begin 2004 door CEN (European Committee for Standardization) geratificeerd en in mei 2004 officieel door NEN (Normalisatie-Instituut) gepubliceerd onder NEN-EN Bestelnummer ICS ; Overeenkomstig de Europese afspraken is de oude en strijdige norm (NEN 2678) na publicatie ingetrokken. NEN-EN in relatie met PGS 15: Volgens PGS 15 (28/07/05) moet een brandveiligheidsopslagkast die na 1 januari 2006 voor het eerst in gebruik is genomen voldoen aan de Europese norm EN Een veiligheidskast die voor het eerst in gebruik is genomen voor die datum moet volgens PGS 15 tenminste voldoen aan NEN Door de veranderde constructieen testeisen voldoen veiligheidskasten volgens NEN 2678 en DIN 12925/1 niet meer aan de verhoogde veiligheidseisen van de EN Alle producenten van veiligheidskasten zullen al hun kastmodellen moeten aanpassen aan de nieuwe constructie-eisen en volgens de norm EN laten testen. Toepassing De norm stelt prestatie-eisen met betrekking tot de constructie en brandwerendheid van brandveiligheidsopslagkasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen in werkruimtes vast. Primair wordt met de norm EN voldaan aan Minimalisatie van uitbreiding van brand, bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Beveiliging van de inhoud gedurende een bekende (geteste) tijdsduur. Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte. Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage. Het creëren van een veilige periode om in geval van brand de aanwezige personen in de ruimte te kunnen evacueren. Reddingswerkers de gelegenheid te geven om de calamiteit te bestrijden voordat de opgeslagen stoffen leiden tot een oncontroleerbare brand. Deuren Deuren moeten automatisch in elke positie, binnen 20 sec. kunnen sluiten. Vergrendelingssystemen die deuren openhouden moeten bij een temperatuur van 50 (±10) C ontkoppelen. Voorkoming van letsel. De sluitkracht van de deuren mag 100 N niet over schrijden. Het moet mogelijk zijn elke deur met één hand te bedienen en de deuren moeten ook in een geopende stand zelfstandig kunnen sluiten. Zij- en achterwanden Zijwanden en achterwand dienen van een gelijkwaardige dikte en constructie te zijn. Luchttoevoer- en afzuigopeningen De kasten moeten zijn voorzien van een luchttoevoer- en een luchtafvoer aansluiting. Afvoer moet geschikt zijn voor een mechanisch afzuigsysteem. Ventilatie openingen moeten bij een temperatuur van ca. 70 C automatisch sluiten. Legborden Legplanken mogen niet zijn uitgevoerd van een absorberend materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen. Tijdens de brandkamertest moeten de legborden voldoen aan de door de producent opgegeven maximale belasting. Opvangbak(ken) De opvangbak(ken) moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% van de in de kast opgeslagen hoeveelheid, of 110% van de inhoud van de grootste opgeslagen emballage. Opvangbakken moeten op hun vloeistofdichtheid zijn getest. Brandwerendheid In geval van brand moet een brandveiligheidsopslagkast de inhoud gedurende een door de producent of leverancier aangegeven brandwerende tijdsduur beschermen. Hoewel sprake is van een indeling in 4 verschillende klassen (type 15, type 30, type 60, type 90), blijft een minimale brandwerendheid van 30 minuten voor brandveiligheidsopslagkasten gehandhaafd. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen die onder de PGS 15 vallen is het type 15 (15 minuten brandwerendheid) niet geschikt. Elk kasttype en elke kastgrootte moet in een brandkamer zijn getest. Bij maatveranderingen die buiten de tolerantie vallen, moet een kasttype opnieuw worden getest. Bij iedere brandveiligheidsopslagkast moet een productcertificaat aanwezig zijn waaruit blijkt dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de norm EN Conclusie In de EN zijn duidelijk de eisen omschreven waaraan een brandveiligheidsopslagkast moet voldoen, alsook de toepassingen en de wijze waarop getest moet worden. Investeer alleen nog in veiligheidskasten die aan alle eisen van de EN voldoen. Uw veiligheid bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Asecos brandveiligheidsopslagkasten worden sinds begin 2004 geleverd met brandkamertestrapporten volgens EN

6 Asecos brandveiligheidsopslagkasten volgens EN EN Het meest essentiële De EN omvat de volgende belangrijke veiligheidseisen: Veiligheidseisen Minimalisatie van uitbreiding van brand, bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte. Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage. Beveiliging van de inhoud gedurende een bekende (geteste) tijdsduur. Het creëren van een veilige periode om in geval van brand de aanwezige personen in de ruimte te kunnen evacueren. Reddingswerkers de gelegenheid te geven om de calamiteit te bestrijden voordat de opgeslagen stoffen leiden tot een oncontroleerbare brand. Brandwerendheid De kast moet worden getest in een daarvoor geschikte testoven (brandkamer), door een voor deze verrichting geaccrediteerde instelling. De gehele kast moet aan alle zijden, rondom gelijkmatig worden verhit. De temperatuurstijging in de testoven (brandkamer) moet worden uitgevoerd volgens het standaard temperatuurverloop conform EN (5.11) voorheen NEN De temperatuur in de kast wordt gemeten door 18 thermokoppels (8 t.b.v. luchttemperatuur, 8 t.b.v. oppervlakten, 2 t.b.v vloeistof in de fles). Afhankelijk van de verstreken tijd waarop op één van de 16 thermokoppels (lucht- of oppervlaktemeting) de temperatuurstijging groter is dan 180 K wordt de kast geclassificeerd als type 15, type 30, type 60 of type 90. Deuren Deuren moeten automatisch in elke positie, binnen 20 sec. kunnen sluiten. Vergrendelingssystemen die deuren openhouden moeten bij een temperatuur van 50 (±10) C ontkoppelen. Voorkoming van letsel. De sluitkracht van de deuren mag 100 N niet overschrijden. Deuren moeten in een geopende stand zelfstandig kunnen sluiten. Afzuiging Luchtaanvoer- en -afvoeropeningen moeten zijn aangebracht. Afvoer moet geschikt zijn voor een afzuigsysteem. Indien een kast mechanisch wordt afgezogen moet in een kast met gesloten deuren de inhoud van de kast minimaal 10 keer per uur ververst worden. De weerstand in het afzuigsysteem van de kast mag de150 Pa niet overschrijden. De ruimte in de kast moet t.o.v. de omliggende ruimte onder onderdruk staan. Ventilatieopeningen moeten bij een temperatuur van ca. 70 C automatisch sluiten. Legborden en schuifladen Legplanken of schuifladen mogen niet zijn uitgevoerd in absorberend materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen. Tijdens de brandkamertest moeten de legborden en schuifladen voldoen aan de door de producent opgegeven maximale belasting. Opvangbak De opvangbak moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% van de in de kast opgeslagen hoeveelheid, of 110% van de inhoud van de grootste opgeslagen emballage. Overige informatie Het inwendig volume van een brandveiligheidsopslagkast mag niet groter zijn dan 1m³. De kasten worden type getest. Een reductie van minder dan 100 mm in hoogte of breedte of een reductie van minder dan 150 mm in diepte wordt geaccepteerd als eenzelfde type. Bij andere afwijkingen wordt dit gezien als een nieuwe type kast en die zal dus als nieuw type getest moeten worden. Gebruiksinformatie Zowel voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties moet duidelijk zichtbaar zijn aan welke brandveiligheidsnorm de kast voldoet. Op een goed zichtbare plaats, moet de volgende informatie zijn aangebracht: Deuren sluiten (wanneer de kast niet wordt gebruikt). Gevaarsymbool (vuur, open vlam, roken verboden) overeenkomstig ISO Gevaarsymbool (brandgevaarlijke stoffen) overeenkomstig ISO De van toepassing zijnde norm: EN De brandwerendheid van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90. Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht: Naam of merk van de producent. Modelnummer en jaar van productie. Maximaal toegestane hoeveelheid emballage. Maximale belasting legbord brander Uw keuze, uw veiligheid Type minuten brandwerend (voor Nederland niet toegestaan) Type minuten brandwerend, minimale eis met gebruiksbeperkingen Type minuten brandwerend, overeenkomstig het Bouwbesluit Type minuten brandwerend, maximale veiligheid, zonder beperkingen Brandkamer Kast 1000 C Brandproef volgens EN EN kast in brandkamer brandproef volgens EN Uw veiligheid bij opslag brandbare vloeistoffen Asecos brandveiligheidsopslagkasten getest en goedgekeurd met testrapport volgens de Europese norm EN brander 193

7 Volledige documentatie - Asecos levert kwaliteit met bewijs Veiligheid in geval van brand Ieder model kast is met succes bij een daartoe geaccrediteerd certificeringsinstituut getest in een brand kamer. (type getest) EN Veiligheid in geval van brand Ieder model kast is conform EN getest op brandwerendheid (type getest). Dit is gedocumenteerd in testrapporten van onafhankelijke testinstituten. Veiligheid tijdens dagelijks gebruik Ieder model kast is getest en voldoet geheel aan de wettelijke eisen voor de veiligheid van gereedschappen. Dit is gedocumenteerd door middel van de bijgevoegde testcertificaten van de onafhankelijke testinstituten van de Duitse beroepsorganisaties. Kwaliteitscontrole Wij laten zelfs op eigen initiatief de fabricage van onze veiligheidskasten continu controleren door een erkend onafhankelijk testinstituut, d.w.z. de kasten worden regelmatig opnieuw onderworpen aan een brandkamertest. 194

8 This is to certify that QMS/EMS-TGA-ZM INFO VEILIGHEIDSKASTEN, opslag gevaarlijke stoffen Asecos - standaard voor veiligheid en kwaliteit Testrapporten van geaccrediteerde onderzoeksinstituten voor elk kastmodel. Bewijs voor een geteste brandwerendheid volgens EN Bewijs van conformiteit aan de machinerichtlijn voor alle kastmodellen. Gedocumenteerd d.m.v. een testrapport door een onafhankelijke testorganisatie. 3 Certificate of Registration QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DIN EN ISO 9001: CE conformiteitsverklaringen voor elk kastmodel. Bewijs voor het naleven van alle relevante Europese richtlijnen. asecos GmbH Weiherfeldsiedlung Gründau Germany Holds Certificate No: FS /6705D and operates a Quality Management System which complies with the requirements of DIN EN ISO 9001:2008 for the following scope: Development, construction, manufacture as well as sales and distribution of safety cabinets for the storage of flammable liquids, hazardous material and gas cylinders as well as extraction systems for hazardous material and other products for the safe handling of hazardous material to protect the human being and the environment. Furthermore technical solutions for non-smokers protection as well as health protection. For and on behalf of BSI: Managing Director, BSI Management Systems (Germany) Originally registered: Latest issue: Expiry date: Page: 1 of 1 This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at or by phone +49 (0) The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter. BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, Hanau, Deutschland. 4 Kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001: Asecos kwaliteit van aanbieding tot en met uitlevering aan toe. 195

9 Definities en informatie betreffende (licht) ontvlambare vloeistoffen Een ieder die met brandbare (licht) ontvlambare vloeistoffen werkt moet zich van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen bewust zijn! Definitie: Brandbare vloeistof = in het algemeen een vloeistof met een vlampunt van 60 C of lager. R10 Ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 C en 60 C (F) R11, R15, R17 Lichtontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een kookpunt > 35 C; (F+) R12 Zeer lichtontvlambaar Vloeistoffen die een vlampunt hebben < 0 C en een kookpunt < 35 C Definitie Onder de ontstekingstemperatuur verstaat men de temperatuur, waartoe een brandbaar mengsel plaatselijk moet worden verhit om tot ontploffing of verbranding te komen. De ontstekingstemperatuur behoeft niet alleen veroorzaakt te worden door open vuur (vlammen, e.d.) maar kan ook door hete oppervlakten worden veroorzaakt. Vele huidige gebruikte chemicaliën zoals ether hebben een ontstekingstemperatuur van rond de 180 C. Een brandveiligheidsopslagkast dient te voorkomen dat deze temperatuur aan de binnenkant (niet verhitte zijde) wordt bereikt. 90 minuten brandwerende veiligheidskasten voldoen hier ruimschoots aan. C benzeen 465 xyleen ca. 220 benzine/stookolie 95 zwavelkoolstof Ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur van een vloeistof waarbij een damp-luchtmengsel tot ontbranding komt of verbrandt. De drie voorwaarden voor het ontstaan en het in stand houden van een brand: Ontstekingsbron mechanische vonk elektrische vonk chemische reactie statische lading heet oppervlak onbeschermde vlam Ontstekingsbron EX Zuurstof Brandbare stof Brandbare stof gassen vloeistoffen vaste stoffen Zuurstof Een eenvoudig voorbeeld In een vol vat is het damp-luchtmengsel te rijk. Hierdoor zal de inhoud slechts verbranden. 2 cl (een borrelglaasje) van een licht ontvlambare vloeistof is voldoende om in een leeg vat van 200 liter een explosief mengsel te veroorzaken! De volgende hoeveelheden brandbare vloeistoffen kunnen tot een explosiegevaarlijk mengsel verdampen: 4 druppels tot 500 ml 2 cl tot 200 liter 1 liter tot liter 196

10 Informatie over het nieuwe GHS-systeem Wat is het? De EU-GHS is de Europese versie en een gedeeltelijke implementatie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS). VN-GHS Dit systeem is vastgesteld door de Verenigde Naties als een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Waarom is GHS nodig? Momenteel hebben veel landen hun eigen standaarden voor het indelen en aanduiden van risico s bij gevaarlijke stoffen. Voorbeeld: eenzelfde stof kon in één land als giftig aangemerkt zijn en in een ander land niet als een gevaarlijke stof aangezien worden. Het GHS is bedoeld om de diverse systemen te vervangen door één uniform systeem. De Europese Unie heeft het GHS van de Verenigde Naties in de EU-wetgeving ingevoerd als: Verordening (EG) nr. 1272/2008 Betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Sinds 1 december 2010 dienen fabrikanten van chemicaliën de zuivere stoffen te etiketteren volgens de GHSindeling. Voor mengsels is de deadline van etikettering volgens GHS gesteld op 31 mei Gevarenclassificatie Het GHS-classificatiesysteem is zeer complex. Het bestaat uit diverse fysieke risico s, gezondheidsrisico s en milieurisico s. De complete Europese verordening kunt u aanvragen bij Asecos of downloaden via onze website: Indien u meer informatie over het nieuwe GHS en de gevolgen ervan wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Asecos. We helpen u graag verder. EU-GHS Volgens EU-GHS moeten bedrijven die chemische stoffen en mengsels op de markt brengen, deze indelen in gevaarscategorieën en de verpakking voorzien van etiketten met gevarenpictogrammen, gebruiksvoorschriften en waarschuwingen. Sinds 20 januari 2009 is de nieuwe verordening EU-GHS in werking. EU-GHS is een verordening en dus rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. De EU-GHS vervangt op termijn het systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels als omschreven in: de Stoffenrichtlijn (67/548/EG) (voorheen Wms); de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG). Tot 2015 gelden beide systemen naast elkaar. De bepalingen van EU-GHS richten zich op: De levering van chemische stoffen en mengsels. Het gebruik van chemische stoffen en mengsels. De opslag van chemische stoffen en mengsels. De bepalingen van EU-GHS richten zich niet op het transport van chemische stoffen en mengsels. Voor het transport blijven de regels gelden zoals omschreven in het ADR. De criteria van EU-GHS en het ADR sluiten op elkaar aan omdat VN-GHS ook grotendeels is opgenomen in de transportregelgeving. Echter, het ADR classificeert voor andere gevaarsklassen dan EU-GHS. Verschillen met bestaand systeem (Stoffen- en Preparatenrichtlijn) EU-GHS introduceert andere indelingscriteria, drempelwaarden en berekeningsmethoden voor de indeling (classificatie) van chemische stoffen en mengsels. Hierdoor verandert in bepaalde gevallen de indeling van chemische stoffen en mengsels. Nieuwe elementen zijn: Een andere vorm van de pictogrammen. Signaalwoorden: Gevaar voor de meest gevaarlijke categorie binnen een klasse. Waarschuwing voor de minder gevaarlijke categorie binnen die klasse. H en P zinnen in plaats van de huidige R(isk)- en S(afety)-zinnen. Signaalwoorden worden afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord gevaar op het etiket staat, wordt het signaalwoord waarschuwing niet vermeld. Voorbeelden van de nieuwe waarschuwingspictogrammen: Samenvatting EU-GHS vervangt de Stoffenrichtlijn (67/548/EG) (voorheen Wms) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG. EU-GHS pictogrammen vervangen de Wms pictogrammen EU-GHS vervangt niet de ADR EU-GHS indeling en etikettering is ook van toepassing bij opslag 197

11 Informatie: GS-certificering in detail Het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk voor brandveiligheidsopslagkasten Naast de vereisten van de wet op apparatuur en productveiligheid (GPSG - Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) heeft het Centraal Bureau voor Veiligheidstechniek (ZLS) in Duitsland eind 2009 nieuwe, uitgebreide testvoorschriften in verband met de keuring en certificering van brandveiligheidsopslagkasten aangenomen. Deze herziene voorschriften voor het testen en certificeren zijn op 1 januari 2010 van kracht geworden. Met ingang van 1 januari 2012 moeten alle brandveiligheidsopslagkasten voldoen aan het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk. Het GS-kwaliteitskeurmerk mag niet worden gebruikt voor brandveiligheidsopslagkasten die niet zijn getest conform het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk! De belangrijkste aanvullende eisen: Eisen en beproevingsmethoden van laboratorium meubilair en opslagvoorzieningen volgens EN Alle mechanische componenten van brandveiligheidsopslagkasten moeten aan een duurtest worden onderworpen. Hierbij worden bijvoorbeeld deuren en laden inclusief deursluitvoorzieningen keer geopend en gesloten. Het GS-kwaliteitskeurmerk wordt enkel verstrekt wanneer deze testcycli schadevrij worden doorstaan. Dit komt overeen met meer dan 10 jaar intensief gebruik. Tijdens de brandkamertest moeten extra temperatuurmeetpunten in de brandoven en op de bodem van de kast worden aangebracht (belangrijk voor bijv. kastconstructies met een onderrijdbare sokkel). De producent moet een garantie afgeven dat er geen verboden chemicaliën in de producten zijn verwerkt, zoals formaldehyde en ftalaten. Brandwerende gasflessenkasten moeten volgens een nauwkeurig beschreven proefopbouw worden getest op hun luchttechnische eigenschappen. Hierbij moet o.a. worden aangetoond dat bij aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie het drukverlies niet groter mag zijn dan 150 Pa bij een 120-voudige luchtverversing. Brandwerende gasflessenkasten moeten worden getest op hun brandwerende eigenschappen volgens EN , waarbij een roestvast stalen leiding, die buiten de kast uitsteekt, rechtstreeks op de afsluiter van de gasfles in de kast moet worden aangebracht, d.w.z. zonder spiraal en zonder tussenliggende regelventielen. Dit zijn slechts enkele punten van de in totaal 22 aanvullende eisen, naast de eisen van EN en EN , die van toepassing zijn op het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk. Brandveiligheidsopslagkasten met het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk onderscheiden zich hiermee nog sterker dan niet-gs-goedgekeurde brandveiligheidsopslagkasten. Het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk zegt dus veel meer dan het oude GS-keurmerk en is zijn benaming volledig waard. Kasten die dit keurmerk verworven hebben, zijn echte brandveiligheidsopslagkasten. Asecos is de eerste leverancier van brandveiligheidsopslagkasten die het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk mag toepassen op zijn kasten. Onze brandveiligheidsopslagkasten zijn getest door het geaccrediteerde keuringsinstituut en de GS-certificeringsdienst MPA Dresden. Informatie over door het MPA Dresden goedgekeurde en gecertificeerde brandveiligheidsopslagkasten kunt u vinden op: Hier kunt u niet alleen onze kasten controleren, maar ook welke overige kasten zijn goedgekeurd. Brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen werden tot nu toe inclusief ventilatie gekeurd volgens EN en bijkomend onderworpen aan GS-certificering. Fabrikanten van brandveiligheidsopslagkasten gaven drukverlieswaarden van <150 Pa bij 120-voudige luchtverversing per uur op. Aan de hand van deze waarden zijn talrijke laboratoria inclusief luchttechnische installaties gepland en ingericht. Na de inbedrijfstelling ter plaatse werd de noodzakelijke 120-voudige luchtverversing per uur (voorgeschreven bij de opslag van toxische gassen) echter niet bereikt. De werkelijke, voor de planning relevante waarden ontbraken, want de Europese norm EN beschrijft enkel: 5.2 Ventilatie... Het drukverlies mag onder de bovenvermelde voorwaarden (120-voudige luchtverversing) niet hoger zijn dan 150 Pa.... De controle op deze eis moet gebeuren door visuele inspectie alsmede door een meting van de luchtstroom en het drukverlies in een lege kast. Fabrikanten van brandveiligheidsopslagkasten hebben op deze tekortkoming van de norm gewezen en de wens voor een meer nauwkeurige definitie van de meetmethodiek geuit. Werkgroep 4 (EK5/AK5) van het Centraal Bureau voor Veiligheidstechniek (ZLS) in Duitsland heeft zich over deze taak ontfermd en de bestaande grondbeginselen voor GS-certificering van brandveiligheidsopslagkasten navenant herzien. Hiervoor is een volledig nieuw meetproces uitgewerkt en nauwkeurig beschreven. Dit levert nu waarden op die echt relevant zijn voor de planning van een laboratorium. Naast de hierboven genoemde nauwkeurige specificaties van de luchttechnische metingen zijn de testvoorschriften verder uitgebreid met de keuring volgens de norm voor laboratoriummeubilair EN

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie...

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie... Copyright Dit document is eigendom van het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO (LEC). Het LEC verzorgt centraal en regionaal in heel Nederland ondersteuning bij brandweergerelateerde onderwerpen

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9

chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9 maart 2012, EDItIE 1 news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9 Densorb: werkt als een Magneet op gelekte chemicaliën 10 een jaar na MoerDijk:

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Schone lucht treedt bovenin de GAP in en wordt aan de achterzijde weer afgezogen.

Schone lucht treedt bovenin de GAP in en wordt aan de achterzijde weer afgezogen. Denios Nieuws verschijnt drie keer per jaar oplage 40.000 Jaargang 1 September 2010 Nummer 3 In deze uitgave: GAP zorgt voor veilige halfgeleiderreiniging PAGINA 2 Drempelverlagende, automatische vloeistofbarrière!

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 9 Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3 100 m 3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas) Publicatiereeks

Nadere informatie

PGS 15 keuzeschema TYPE 90

PGS 15 keuzeschema TYPE 90 www.dupa.nl PGS 15 keuzeschema TYPE 90 In- en uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen. Niet voor spuitbussen, gas essen en organische peroxiden INPANDIGE OPSLAG UITPANDIGE OPSLAG TE HANTEREN ONDERGRENZEN

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Propaan en butaan: opslag

Propaan en butaan: opslag 19 Propaan en butaan: opslag PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Propaan en butaan: opslag Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 19:2013 versie 1.0 (10-2013) PGS 19:2013 VERSIE 1.0 (10-2013) - PAGINA 1

Nadere informatie

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?!

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Bij veel bedrijven worden regelmatig aanpassingen uitgevoerd op bestaande of zelfs nieuwe machines. Bij een ingrijpende aanpassing van een machine

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening

Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening CLP is Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (classification, labelling and packaging - CLP) van stoffen en JURIDISCHE

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Veiligheidsinstructieboekje OASEN Drinkwater Proefhal Kamerik Inleiding Inhoudsopgave 1. Arbo- en Milieubeleid 2. Algemene regels en voorschriften

Nadere informatie

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type :

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Originele Gebruikershandleiding POMPEN Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat

BRL IC-131 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM 28-04-2015. voor. Insula-attest en Insula-procescertificaat BRL IC-131 28-04-2015 BEOORDELINGSRICHTLIJN THERMISCH NA-ISOLEREN MET IN-SITU PUR-SPRAYSCHUIM voor Insula-attest en Insula-procescertificaat 2 Deze BRL is tot stand gekomen door inbreng van verschillende

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (handels)propaan RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam: Propaan (LPG volgens EN 589) Producttype:

Nadere informatie

VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009)

VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009) HANDBOEK VOLUMEKRAAN (PATENT 1.013.009) COMBIFIT CE EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING & KWALITEITSBORGING Combifit International bv INHOUD Blz. INLEIDING 3 1.0 RICHTLIJN BETREFFENDE MEDISCHE HULPMIDDELEN

Nadere informatie