Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast"

Transcriptie

1 Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek zonder brandveiligheidsopslagkast Gevaren, risico s en nadelen... Opslagruimte Transport / werktijd Verhoogd risico bij het intern transport van gevaarlijke stoffen vanuit de centrale opslagvoorziening naar de werkplek. Gevaarlijke stoffen, welke zijn gebruikt op de werkplek, worden niet altijd weer teruggebracht naar de centrale opslagvoorziening. Dure werktijd gaat verloren tijdens het halen en retour brengen van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen in emballage (flessen, spuitbussen containers etc.) zijn niet gestructureerd en overzichtelijk opgeslagen. Opslagruimte Risico s en gebrek aan brandbeveiliging De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die per dag op de werkplek nodig zijn, kunnen eenvoudig overschreden wor den. Niet bekende voorraden kunnen tot oncontroleerbare risico s leiden. Bescherming van medewerkers en reddingsmedewerkers (brandweerlieden) kunnen in geval van brand niet langer gewaarborgd worden. Opslagru Ongepaste / foutieve opslag en haar gevolgen U bent in strijd met de geldende wet- en regelgeving. In geval van schade kan de verzekering niet uitkeren. Medewerkers zijn persoonlijk aansprakelijk voor schade aan eigendommen en aan personen. In geval van een ongeval bestaat het risico dat het verlies aan productie niet kan worden berekend of worden voorzien. Lange termijn reputatieschade bij relaties en omgeving. 188

2 Veilige opslag van brandbare stoffen? De werkplek met brandveiligheidsopslagkast Veiligheid, bescherming en voordelen... Transport / werktijd Minimaal intern transport met gevaarlijke stoffen uit de opslagruimte naar de werkplek. Alle gevaarlijke stoffen voor de dagelijkse werkzaamheden veilig opgeslagen, direct op de werkplek. Efficiënt gebruik van de werktijd, er gaat geen dure werktijd verloren tijdens het halen en retour brengen van gevaarlijke stoffen. Snelle en overzichtelijke toegang tot de gevaarlijke stoffen door gestructureerde en overzichtelijke opslag. Maximale veiligheid voor de gebruiker Alleen de werkelijke benodigde werkvoorraden staan buiten de opslagvoorziening. Alle overige gevaarlijke stoffen staan veilig opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast. Maximale brandbeveiliging door een gecentraliseerde opslag van gevaarlijke stoffen op de werkplek in een brandveiligheidsopslagkast (Type 90 EN ). Explosieve atmosferen worden vermeden als gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in een mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkast. Type 90 brandveiligheidsopslag kasten volgens EN Geven de hoogste mate van veiligheid voor mens en omgeving. Geven maximale veiligheid aan uw investeringen. Geven de hoogste brandveiligheid vandaag beschikbaar. Voorkomen het risico op explosies. Voorkomen uitbreiding van de calamiteit. Bieden voldoende tijd voor medewerkers om veilig het gebouw te verlaten en om reddingsmedewerkers (brandweerlieden) reddingswerkzaamheden uit te laten voeren, alsook de brand te blussen. 189

3 Wat mag van een veiligheidskast worden verwacht? Het belangrijkste beschermingsdoel van een veiligheidskast is het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen gedurende een gedefinieerd tijdsbestek en daarmee de verhitting van de gevaarlijke stof tot meer dan 180 K te verhinderen. Een brandveiligheids-opslagkast: voorkomt explosies, branduitbreiding geeft genoeg tijd voor het personeel om te ontkomen geeft genoeg tijd aan reddingswerkers en brandweerlieden om te evacueren en bluswerkzaamheden uit te voeren Wat gebeurt er wanneer de 180 K overschreden wordt? Wanneer aan de binnenkant van een opslagvoorziening (zoals een brandveiligheidsopslagkast) een temperatuurstijging wordt bereikt van meer dan 180 K kunnen licht-ontvlambare vloeistoffen, zoals ether, met een lage zelfontstekingstemperatuur spontaan ontploffen of tot ontbranding komen. Standaard brandkamertest Brandveiligheidsopslagkasten worden getest volgens een standaard beproevingsmethode, waarbij de temperatuur in de testoven wordt bepaald volgens onderstaande standaardbrandkromme temp. 400 min tijd t/min Oventemp. t/ C De temperatuurkromme correspondeert met de standaard temperatuurkromme van de EN Een kastconstructie die onder de bepalingen van de EN is getest, voorkomt een temperatuurstijging van meer dan 180 K, afhankelijk van de brandwerendheidsklasse tot een maximale tijdsduur van 90 minuten. tijd t/min Oventemp. t/ C Een vergelijking van de brandwerendheid van kastconstructies Hoelang blijven gevaarlijke stoffen veilig in een brandveiligheidsopslagkast? De grafiek laat heel duidelijk het onderscheid zien: de dubbelwandige stalen kast biedt niet meer dan 3 minuten veiligheid alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Een type 30 EN brandveiligheidsopslagkast van Asecos biedt meer dan 30 minuten bescherming alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Dit biedt een 10-voudige zekerheid in vergelijking met een dubbelwandige stalen kast. De hoogste zekerheid biedt een type 90 brandveiligheidsopslagkast van Asecos. Deze kasten bieden meer dan 90 minuten bescherming alvorens de binnentemperatuur met meer dan 180 K is gestegen. Dit is 30-voudige zekerheid in geval van brand. Genoeg tijd voor reddingswerkzaamheden en brandbestrijding. 1 dubbelwandige stalen kast 2 type 30 EN brandveiligheidsopslagkast 3 type 90 EN brandveiligheidsopslagkast 3 min 30 min 90 min ca. 450 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 842 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 1006 C buitentemperatuur ΔT van 180 K aan de binnenzijde van de kast 1 3 minuten: gevaar! 2 30 minuten: zekerheid! 3 90 minuten: top-zekerheid! Enkelwandige of dubbelwandige stalen kasten zonder aanvullende brandwerende isolering voldoen aan geen enkele in de EN gestelde eisen. 30 minuten brandwerendheid vormt de basis ter bescherming van reddingswerkers en personeelsleden in geval van brand. 90 minuten brandwerendheid betekent een maximale kwaliteit en daarom de hoogst haalbare zekerheid voor mens en milieu. Brandveiligheidsopslagkasten die aan de EN voldoen, verschaffen uw investering een maximale zekerheid. 190

4 Veiligheidskenmerken van brandveiligheidsopslagkasten De speciale constructie en bouwwijze van Asecos veiligheidskasten staan borg voor een brandwerendheid overeenkomstig EN Asecos staat voor hoogste kwaliteit en veiligheid in geval van brand. Speciale brandwerende beplating en isolatie die in verschillende combinaties in de kast gemonteerd wordt, garandeert bescherming gedurende een gedefinieerd tijdsbestek (tegen brand van buitenaf). Ook na 90 minuten, met een buitentemperatuur van meer dan 1000 C, kunt u ervan overtuigd zijn dat de temperatuursstijging binnenin de kast de 180 K niet overschrijdt. Dit resultaat wordt met behulp van 18 lucht- en oppervlaktemetingen gedurende een brandkamertest geregistreerd en gedocumenteerd. Het belangrijkste beschermingsdoel van een veiligheidskast is het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen gedurende een gedefinieerd tijdsbestek en daarmee een temperatuurstijging van de gevaarlijke stof van meer dan 180 K te voorkomen. voorkomt explosies, branduitbreiding geeft genoeg tijd voor het personeel om te ontkomen geeft genoeg tijd aan reddingswerkers en brandweerlieden om te evacueren en bluswerkzaamheden uit te voeren 1 2 Isolatiepakket van een type 90 EN brandveiligheidsopslagkast 1 2 in originele staat en na een brandkamertest overeenkomstig EN Brandwerende afdichtingen in de deurvoegen expanderen door verhitting tot meer dan het 20-voudige van hun originele dikte. Afdichting in normale staat Geëxpandeerde afdichting in geval van brand De voegvlakken in de kast worden d.m.v. de opschuimende brandwerende afdichtingen hermetisch afgesloten. Hoogst mogelijk brandbescherming voor EN brandveiligheidsopslagkasten. Smeltlood - veilige bediening van EN brandveiligheidsopslagkasten met maximale zekerheid deurvastzetinrichting De smeltloden met een vastgestelde en geteste smelttemperatuur worden toegepast bij - deurvastzetinrichting - schuifladen - schuifplateaus - en toevoer- en afvoerkleppen Smeltlood (temperatuursafhankelijk ontgrendelingselement) voor schuifladen Luchttoevoer- en -afvoerkleppen De toevoer- en afvoerkleppen sluiten in geval van brand veilig en zeker bij een temperatuur van max. 70 C. Deuren, schuifladen en brandkleppen De gedurende de werktijd openstaande deuren, uitgetrokken schuifladen en schuifplateaus zullen in geval van brand bij een temperatuur van maximaal 50 C veilig worden gesloten. Bij een temperatuur van 70 C worden ook de luchttoevoer- en -afvoerkleppen (brandkleppen) gesloten. 191

5 EN De Europese norm voor brandveiligheidsopslagkasten De Europese norm EN is begin 2004 door CEN (European Committee for Standardization) geratificeerd en in mei 2004 officieel door NEN (Normalisatie-Instituut) gepubliceerd onder NEN-EN Bestelnummer ICS ; Overeenkomstig de Europese afspraken is de oude en strijdige norm (NEN 2678) na publicatie ingetrokken. NEN-EN in relatie met PGS 15: Volgens PGS 15 (28/07/05) moet een brandveiligheidsopslagkast die na 1 januari 2006 voor het eerst in gebruik is genomen voldoen aan de Europese norm EN Een veiligheidskast die voor het eerst in gebruik is genomen voor die datum moet volgens PGS 15 tenminste voldoen aan NEN Door de veranderde constructieen testeisen voldoen veiligheidskasten volgens NEN 2678 en DIN 12925/1 niet meer aan de verhoogde veiligheidseisen van de EN Alle producenten van veiligheidskasten zullen al hun kastmodellen moeten aanpassen aan de nieuwe constructie-eisen en volgens de norm EN laten testen. Toepassing De norm stelt prestatie-eisen met betrekking tot de constructie en brandwerendheid van brandveiligheidsopslagkasten voor de opslag van brandbare vloeistoffen in werkruimtes vast. Primair wordt met de norm EN voldaan aan Minimalisatie van uitbreiding van brand, bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Beveiliging van de inhoud gedurende een bekende (geteste) tijdsduur. Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte. Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage. Het creëren van een veilige periode om in geval van brand de aanwezige personen in de ruimte te kunnen evacueren. Reddingswerkers de gelegenheid te geven om de calamiteit te bestrijden voordat de opgeslagen stoffen leiden tot een oncontroleerbare brand. Deuren Deuren moeten automatisch in elke positie, binnen 20 sec. kunnen sluiten. Vergrendelingssystemen die deuren openhouden moeten bij een temperatuur van 50 (±10) C ontkoppelen. Voorkoming van letsel. De sluitkracht van de deuren mag 100 N niet over schrijden. Het moet mogelijk zijn elke deur met één hand te bedienen en de deuren moeten ook in een geopende stand zelfstandig kunnen sluiten. Zij- en achterwanden Zijwanden en achterwand dienen van een gelijkwaardige dikte en constructie te zijn. Luchttoevoer- en afzuigopeningen De kasten moeten zijn voorzien van een luchttoevoer- en een luchtafvoer aansluiting. Afvoer moet geschikt zijn voor een mechanisch afzuigsysteem. Ventilatie openingen moeten bij een temperatuur van ca. 70 C automatisch sluiten. Legborden Legplanken mogen niet zijn uitgevoerd van een absorberend materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen. Tijdens de brandkamertest moeten de legborden voldoen aan de door de producent opgegeven maximale belasting. Opvangbak(ken) De opvangbak(ken) moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% van de in de kast opgeslagen hoeveelheid, of 110% van de inhoud van de grootste opgeslagen emballage. Opvangbakken moeten op hun vloeistofdichtheid zijn getest. Brandwerendheid In geval van brand moet een brandveiligheidsopslagkast de inhoud gedurende een door de producent of leverancier aangegeven brandwerende tijdsduur beschermen. Hoewel sprake is van een indeling in 4 verschillende klassen (type 15, type 30, type 60, type 90), blijft een minimale brandwerendheid van 30 minuten voor brandveiligheidsopslagkasten gehandhaafd. Voor de opslag van gevaarlijke stoffen die onder de PGS 15 vallen is het type 15 (15 minuten brandwerendheid) niet geschikt. Elk kasttype en elke kastgrootte moet in een brandkamer zijn getest. Bij maatveranderingen die buiten de tolerantie vallen, moet een kasttype opnieuw worden getest. Bij iedere brandveiligheidsopslagkast moet een productcertificaat aanwezig zijn waaruit blijkt dat de brandveiligheidsopslagkast voldoet aan de norm EN Conclusie In de EN zijn duidelijk de eisen omschreven waaraan een brandveiligheidsopslagkast moet voldoen, alsook de toepassingen en de wijze waarop getest moet worden. Investeer alleen nog in veiligheidskasten die aan alle eisen van de EN voldoen. Uw veiligheid bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Asecos brandveiligheidsopslagkasten worden sinds begin 2004 geleverd met brandkamertestrapporten volgens EN

6 Asecos brandveiligheidsopslagkasten volgens EN EN Het meest essentiële De EN omvat de volgende belangrijke veiligheidseisen: Veiligheidseisen Minimalisatie van uitbreiding van brand, bij de opslag van brandbare vloeistoffen. Minimalisatie van uittredende dampen naar de werkruimte. Voorkoming van uittredende vloeistoffen bij lekkage. Beveiliging van de inhoud gedurende een bekende (geteste) tijdsduur. Het creëren van een veilige periode om in geval van brand de aanwezige personen in de ruimte te kunnen evacueren. Reddingswerkers de gelegenheid te geven om de calamiteit te bestrijden voordat de opgeslagen stoffen leiden tot een oncontroleerbare brand. Brandwerendheid De kast moet worden getest in een daarvoor geschikte testoven (brandkamer), door een voor deze verrichting geaccrediteerde instelling. De gehele kast moet aan alle zijden, rondom gelijkmatig worden verhit. De temperatuurstijging in de testoven (brandkamer) moet worden uitgevoerd volgens het standaard temperatuurverloop conform EN (5.11) voorheen NEN De temperatuur in de kast wordt gemeten door 18 thermokoppels (8 t.b.v. luchttemperatuur, 8 t.b.v. oppervlakten, 2 t.b.v vloeistof in de fles). Afhankelijk van de verstreken tijd waarop op één van de 16 thermokoppels (lucht- of oppervlaktemeting) de temperatuurstijging groter is dan 180 K wordt de kast geclassificeerd als type 15, type 30, type 60 of type 90. Deuren Deuren moeten automatisch in elke positie, binnen 20 sec. kunnen sluiten. Vergrendelingssystemen die deuren openhouden moeten bij een temperatuur van 50 (±10) C ontkoppelen. Voorkoming van letsel. De sluitkracht van de deuren mag 100 N niet overschrijden. Deuren moeten in een geopende stand zelfstandig kunnen sluiten. Afzuiging Luchtaanvoer- en -afvoeropeningen moeten zijn aangebracht. Afvoer moet geschikt zijn voor een afzuigsysteem. Indien een kast mechanisch wordt afgezogen moet in een kast met gesloten deuren de inhoud van de kast minimaal 10 keer per uur ververst worden. De weerstand in het afzuigsysteem van de kast mag de150 Pa niet overschrijden. De ruimte in de kast moet t.o.v. de omliggende ruimte onder onderdruk staan. Ventilatieopeningen moeten bij een temperatuur van ca. 70 C automatisch sluiten. Legborden en schuifladen Legplanken of schuifladen mogen niet zijn uitgevoerd in absorberend materiaal en mogen de ventilatie in de kast niet hinderen. Tijdens de brandkamertest moeten de legborden en schuifladen voldoen aan de door de producent opgegeven maximale belasting. Opvangbak De opvangbak moet een minimum opvangcapaciteit hebben van 10% van de in de kast opgeslagen hoeveelheid, of 110% van de inhoud van de grootste opgeslagen emballage. Overige informatie Het inwendig volume van een brandveiligheidsopslagkast mag niet groter zijn dan 1m³. De kasten worden type getest. Een reductie van minder dan 100 mm in hoogte of breedte of een reductie van minder dan 150 mm in diepte wordt geaccepteerd als eenzelfde type. Bij andere afwijkingen wordt dit gezien als een nieuwe type kast en die zal dus als nieuw type getest moeten worden. Gebruiksinformatie Zowel voor de gebruiker als voor de toezichthoudende instanties moet duidelijk zichtbaar zijn aan welke brandveiligheidsnorm de kast voldoet. Op een goed zichtbare plaats, moet de volgende informatie zijn aangebracht: Deuren sluiten (wanneer de kast niet wordt gebruikt). Gevaarsymbool (vuur, open vlam, roken verboden) overeenkomstig ISO Gevaarsymbool (brandgevaarlijke stoffen) overeenkomstig ISO De van toepassing zijnde norm: EN De brandwerendheid van de kast, aangegeven in type 30, 60 of 90. Tevens moet in of op de kast de volgende informatie zijn aangebracht: Naam of merk van de producent. Modelnummer en jaar van productie. Maximaal toegestane hoeveelheid emballage. Maximale belasting legbord brander Uw keuze, uw veiligheid Type minuten brandwerend (voor Nederland niet toegestaan) Type minuten brandwerend, minimale eis met gebruiksbeperkingen Type minuten brandwerend, overeenkomstig het Bouwbesluit Type minuten brandwerend, maximale veiligheid, zonder beperkingen Brandkamer Kast 1000 C Brandproef volgens EN EN kast in brandkamer brandproef volgens EN Uw veiligheid bij opslag brandbare vloeistoffen Asecos brandveiligheidsopslagkasten getest en goedgekeurd met testrapport volgens de Europese norm EN brander 193

7 Volledige documentatie - Asecos levert kwaliteit met bewijs Veiligheid in geval van brand Ieder model kast is met succes bij een daartoe geaccrediteerd certificeringsinstituut getest in een brand kamer. (type getest) EN Veiligheid in geval van brand Ieder model kast is conform EN getest op brandwerendheid (type getest). Dit is gedocumenteerd in testrapporten van onafhankelijke testinstituten. Veiligheid tijdens dagelijks gebruik Ieder model kast is getest en voldoet geheel aan de wettelijke eisen voor de veiligheid van gereedschappen. Dit is gedocumenteerd door middel van de bijgevoegde testcertificaten van de onafhankelijke testinstituten van de Duitse beroepsorganisaties. Kwaliteitscontrole Wij laten zelfs op eigen initiatief de fabricage van onze veiligheidskasten continu controleren door een erkend onafhankelijk testinstituut, d.w.z. de kasten worden regelmatig opnieuw onderworpen aan een brandkamertest. 194

8 This is to certify that QMS/EMS-TGA-ZM INFO VEILIGHEIDSKASTEN, opslag gevaarlijke stoffen Asecos - standaard voor veiligheid en kwaliteit Testrapporten van geaccrediteerde onderzoeksinstituten voor elk kastmodel. Bewijs voor een geteste brandwerendheid volgens EN Bewijs van conformiteit aan de machinerichtlijn voor alle kastmodellen. Gedocumenteerd d.m.v. een testrapport door een onafhankelijke testorganisatie. 3 Certificate of Registration QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DIN EN ISO 9001: CE conformiteitsverklaringen voor elk kastmodel. Bewijs voor het naleven van alle relevante Europese richtlijnen. asecos GmbH Weiherfeldsiedlung Gründau Germany Holds Certificate No: FS /6705D and operates a Quality Management System which complies with the requirements of DIN EN ISO 9001:2008 for the following scope: Development, construction, manufacture as well as sales and distribution of safety cabinets for the storage of flammable liquids, hazardous material and gas cylinders as well as extraction systems for hazardous material and other products for the safe handling of hazardous material to protect the human being and the environment. Furthermore technical solutions for non-smokers protection as well as health protection. For and on behalf of BSI: Managing Director, BSI Management Systems (Germany) Originally registered: Latest issue: Expiry date: Page: 1 of 1 This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract. An electronic certificate can be authenticated online. Printed copies can be validated at or by phone +49 (0) The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter. BSI Management Systems und Umweltgutachter Deutschland GmbH, Dörnigheimer Straße 2a, Hanau, Deutschland. 4 Kwaliteitsmanagement volgens DIN EN ISO 9001: Asecos kwaliteit van aanbieding tot en met uitlevering aan toe. 195

9 Definities en informatie betreffende (licht) ontvlambare vloeistoffen Een ieder die met brandbare (licht) ontvlambare vloeistoffen werkt moet zich van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen bewust zijn! Definitie: Brandbare vloeistof = in het algemeen een vloeistof met een vlampunt van 60 C of lager. R10 Ontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 C en 60 C (F) R11, R15, R17 Lichtontvlambaar Vloeistoffen met een vlampunt < 23 C en een kookpunt > 35 C; (F+) R12 Zeer lichtontvlambaar Vloeistoffen die een vlampunt hebben < 0 C en een kookpunt < 35 C Definitie Onder de ontstekingstemperatuur verstaat men de temperatuur, waartoe een brandbaar mengsel plaatselijk moet worden verhit om tot ontploffing of verbranding te komen. De ontstekingstemperatuur behoeft niet alleen veroorzaakt te worden door open vuur (vlammen, e.d.) maar kan ook door hete oppervlakten worden veroorzaakt. Vele huidige gebruikte chemicaliën zoals ether hebben een ontstekingstemperatuur van rond de 180 C. Een brandveiligheidsopslagkast dient te voorkomen dat deze temperatuur aan de binnenkant (niet verhitte zijde) wordt bereikt. 90 minuten brandwerende veiligheidskasten voldoen hier ruimschoots aan. C benzeen 465 xyleen ca. 220 benzine/stookolie 95 zwavelkoolstof Ontstekingstemperatuur is de laagste temperatuur van een vloeistof waarbij een damp-luchtmengsel tot ontbranding komt of verbrandt. De drie voorwaarden voor het ontstaan en het in stand houden van een brand: Ontstekingsbron mechanische vonk elektrische vonk chemische reactie statische lading heet oppervlak onbeschermde vlam Ontstekingsbron EX Zuurstof Brandbare stof Brandbare stof gassen vloeistoffen vaste stoffen Zuurstof Een eenvoudig voorbeeld In een vol vat is het damp-luchtmengsel te rijk. Hierdoor zal de inhoud slechts verbranden. 2 cl (een borrelglaasje) van een licht ontvlambare vloeistof is voldoende om in een leeg vat van 200 liter een explosief mengsel te veroorzaken! De volgende hoeveelheden brandbare vloeistoffen kunnen tot een explosiegevaarlijk mengsel verdampen: 4 druppels tot 500 ml 2 cl tot 200 liter 1 liter tot liter 196

10 Informatie over het nieuwe GHS-systeem Wat is het? De EU-GHS is de Europese versie en een gedeeltelijke implementatie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS). VN-GHS Dit systeem is vastgesteld door de Verenigde Naties als een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Waarom is GHS nodig? Momenteel hebben veel landen hun eigen standaarden voor het indelen en aanduiden van risico s bij gevaarlijke stoffen. Voorbeeld: eenzelfde stof kon in één land als giftig aangemerkt zijn en in een ander land niet als een gevaarlijke stof aangezien worden. Het GHS is bedoeld om de diverse systemen te vervangen door één uniform systeem. De Europese Unie heeft het GHS van de Verenigde Naties in de EU-wetgeving ingevoerd als: Verordening (EG) nr. 1272/2008 Betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Sinds 1 december 2010 dienen fabrikanten van chemicaliën de zuivere stoffen te etiketteren volgens de GHSindeling. Voor mengsels is de deadline van etikettering volgens GHS gesteld op 31 mei Gevarenclassificatie Het GHS-classificatiesysteem is zeer complex. Het bestaat uit diverse fysieke risico s, gezondheidsrisico s en milieurisico s. De complete Europese verordening kunt u aanvragen bij Asecos of downloaden via onze website: Indien u meer informatie over het nieuwe GHS en de gevolgen ervan wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Asecos. We helpen u graag verder. EU-GHS Volgens EU-GHS moeten bedrijven die chemische stoffen en mengsels op de markt brengen, deze indelen in gevaarscategorieën en de verpakking voorzien van etiketten met gevarenpictogrammen, gebruiksvoorschriften en waarschuwingen. Sinds 20 januari 2009 is de nieuwe verordening EU-GHS in werking. EU-GHS is een verordening en dus rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. De EU-GHS vervangt op termijn het systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels als omschreven in: de Stoffenrichtlijn (67/548/EG) (voorheen Wms); de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG). Tot 2015 gelden beide systemen naast elkaar. De bepalingen van EU-GHS richten zich op: De levering van chemische stoffen en mengsels. Het gebruik van chemische stoffen en mengsels. De opslag van chemische stoffen en mengsels. De bepalingen van EU-GHS richten zich niet op het transport van chemische stoffen en mengsels. Voor het transport blijven de regels gelden zoals omschreven in het ADR. De criteria van EU-GHS en het ADR sluiten op elkaar aan omdat VN-GHS ook grotendeels is opgenomen in de transportregelgeving. Echter, het ADR classificeert voor andere gevaarsklassen dan EU-GHS. Verschillen met bestaand systeem (Stoffen- en Preparatenrichtlijn) EU-GHS introduceert andere indelingscriteria, drempelwaarden en berekeningsmethoden voor de indeling (classificatie) van chemische stoffen en mengsels. Hierdoor verandert in bepaalde gevallen de indeling van chemische stoffen en mengsels. Nieuwe elementen zijn: Een andere vorm van de pictogrammen. Signaalwoorden: Gevaar voor de meest gevaarlijke categorie binnen een klasse. Waarschuwing voor de minder gevaarlijke categorie binnen die klasse. H en P zinnen in plaats van de huidige R(isk)- en S(afety)-zinnen. Signaalwoorden worden afzonderlijk van elkaar gebruikt. Als het signaalwoord gevaar op het etiket staat, wordt het signaalwoord waarschuwing niet vermeld. Voorbeelden van de nieuwe waarschuwingspictogrammen: Samenvatting EU-GHS vervangt de Stoffenrichtlijn (67/548/EG) (voorheen Wms) en de Preparatenrichtlijn (1999/45/EG. EU-GHS pictogrammen vervangen de Wms pictogrammen EU-GHS vervangt niet de ADR EU-GHS indeling en etikettering is ook van toepassing bij opslag 197

11 Informatie: GS-certificering in detail Het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk voor brandveiligheidsopslagkasten Naast de vereisten van de wet op apparatuur en productveiligheid (GPSG - Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) heeft het Centraal Bureau voor Veiligheidstechniek (ZLS) in Duitsland eind 2009 nieuwe, uitgebreide testvoorschriften in verband met de keuring en certificering van brandveiligheidsopslagkasten aangenomen. Deze herziene voorschriften voor het testen en certificeren zijn op 1 januari 2010 van kracht geworden. Met ingang van 1 januari 2012 moeten alle brandveiligheidsopslagkasten voldoen aan het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk. Het GS-kwaliteitskeurmerk mag niet worden gebruikt voor brandveiligheidsopslagkasten die niet zijn getest conform het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk! De belangrijkste aanvullende eisen: Eisen en beproevingsmethoden van laboratorium meubilair en opslagvoorzieningen volgens EN Alle mechanische componenten van brandveiligheidsopslagkasten moeten aan een duurtest worden onderworpen. Hierbij worden bijvoorbeeld deuren en laden inclusief deursluitvoorzieningen keer geopend en gesloten. Het GS-kwaliteitskeurmerk wordt enkel verstrekt wanneer deze testcycli schadevrij worden doorstaan. Dit komt overeen met meer dan 10 jaar intensief gebruik. Tijdens de brandkamertest moeten extra temperatuurmeetpunten in de brandoven en op de bodem van de kast worden aangebracht (belangrijk voor bijv. kastconstructies met een onderrijdbare sokkel). De producent moet een garantie afgeven dat er geen verboden chemicaliën in de producten zijn verwerkt, zoals formaldehyde en ftalaten. Brandwerende gasflessenkasten moeten volgens een nauwkeurig beschreven proefopbouw worden getest op hun luchttechnische eigenschappen. Hierbij moet o.a. worden aangetoond dat bij aansluiting op een mechanische afzuiginstallatie het drukverlies niet groter mag zijn dan 150 Pa bij een 120-voudige luchtverversing. Brandwerende gasflessenkasten moeten worden getest op hun brandwerende eigenschappen volgens EN , waarbij een roestvast stalen leiding, die buiten de kast uitsteekt, rechtstreeks op de afsluiter van de gasfles in de kast moet worden aangebracht, d.w.z. zonder spiraal en zonder tussenliggende regelventielen. Dit zijn slechts enkele punten van de in totaal 22 aanvullende eisen, naast de eisen van EN en EN , die van toepassing zijn op het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk. Brandveiligheidsopslagkasten met het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk onderscheiden zich hiermee nog sterker dan niet-gs-goedgekeurde brandveiligheidsopslagkasten. Het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk zegt dus veel meer dan het oude GS-keurmerk en is zijn benaming volledig waard. Kasten die dit keurmerk verworven hebben, zijn echte brandveiligheidsopslagkasten. Asecos is de eerste leverancier van brandveiligheidsopslagkasten die het nieuwe GS-kwaliteitskeurmerk mag toepassen op zijn kasten. Onze brandveiligheidsopslagkasten zijn getest door het geaccrediteerde keuringsinstituut en de GS-certificeringsdienst MPA Dresden. Informatie over door het MPA Dresden goedgekeurde en gecertificeerde brandveiligheidsopslagkasten kunt u vinden op: Hier kunt u niet alleen onze kasten controleren, maar ook welke overige kasten zijn goedgekeurd. Brandveiligheidsopslagkasten voor gasflessen werden tot nu toe inclusief ventilatie gekeurd volgens EN en bijkomend onderworpen aan GS-certificering. Fabrikanten van brandveiligheidsopslagkasten gaven drukverlieswaarden van <150 Pa bij 120-voudige luchtverversing per uur op. Aan de hand van deze waarden zijn talrijke laboratoria inclusief luchttechnische installaties gepland en ingericht. Na de inbedrijfstelling ter plaatse werd de noodzakelijke 120-voudige luchtverversing per uur (voorgeschreven bij de opslag van toxische gassen) echter niet bereikt. De werkelijke, voor de planning relevante waarden ontbraken, want de Europese norm EN beschrijft enkel: 5.2 Ventilatie... Het drukverlies mag onder de bovenvermelde voorwaarden (120-voudige luchtverversing) niet hoger zijn dan 150 Pa.... De controle op deze eis moet gebeuren door visuele inspectie alsmede door een meting van de luchtstroom en het drukverlies in een lege kast. Fabrikanten van brandveiligheidsopslagkasten hebben op deze tekortkoming van de norm gewezen en de wens voor een meer nauwkeurige definitie van de meetmethodiek geuit. Werkgroep 4 (EK5/AK5) van het Centraal Bureau voor Veiligheidstechniek (ZLS) in Duitsland heeft zich over deze taak ontfermd en de bestaande grondbeginselen voor GS-certificering van brandveiligheidsopslagkasten navenant herzien. Hiervoor is een volledig nieuw meetproces uitgewerkt en nauwkeurig beschreven. Dit levert nu waarden op die echt relevant zijn voor de planning van een laboratorium. Naast de hierboven genoemde nauwkeurige specificaties van de luchttechnische metingen zijn de testvoorschriften verder uitgebreid met de keuring volgens de norm voor laboratoriummeubilair EN

Info. Algemene Informatie

Info. Algemene Informatie Info Modellen VBF.196.120 en VBF.196.90 breedte van de kast 1200 mm met opvanglegborden (pag. 8) breedte van de kast 900 mm met opvanglegborden (pag. 12) Model VBF.196.60-G breedte van de kast 600 mm met

Nadere informatie

Brandwerende gasflessenkasten van het type G90

Brandwerende gasflessenkasten van het type G90 Gasflessenkasten Brandwerende kasten van het type G90 90 minuten brandwerend Maximale veiligheid. Een temperatuurstijging van minder dan 50 K op de fles na 90 minuten in overeenstemming met EN 14470-2.

Nadere informatie

NEN-EN 14470-1:2002 Ontw.

NEN-EN 14470-1:2002 Ontw. Documentnummer Publicatiedatum 01-05-2004 Registratiedatum 11-05-2004 Taal Nederlandse titel Engelse titel Vervangt Vervangen door Wijzigt Gewijzigd door NEN-EN 14470-1:2004 en en NEN-EN 14470-1:2004 en

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

PHOENIX touchless VBFA196.60. Breedte van de kast 600 mm met schuifladen (pag. 31) PHOENIX touchless VBFA196.60

PHOENIX touchless VBFA196.60. Breedte van de kast 600 mm met schuifladen (pag. 31) PHOENIX touchless VBFA196.60 Veiligheidkasten kort samengevat Zo eenvoudig en veilig is de opslag van gevaarlijke stoffen Aanwezigheidssensor - Openen en sluiten van de deuren zonder aanraken. - Geen ergernis meer om openstaande deuren.

Nadere informatie

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail Veiligheidskasten De specialisten - Speciale kasten in detail De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften.

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Richtlijnen voor de opslag van gasflessen

Richtlijnen voor de opslag van gasflessen Richtlijnen voor de opslag van gasflessen Uw partner voor Veiligheid en milieubescherming Asecos BV Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Postbus 87 NL-2450 AB Leimuiden tel.

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden.

Vanaf december 2008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. 1. Gevaarsymbolen Vanaf december 008 is de EU-GHS verordening in werking getreden. GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) is een wereldwijd uniform systeem voor de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren - kort samengevat

Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren - kort samengevat Veilgheidskasten - kort samengevat Eenvoudigweg geniaal - geniaal eenvoudig. Comfortabel en efficiënt AGT - Met slechts één handgreep worden beide deuren geopend - zonder krachtsinspanning! TSA - Automatisch

Nadere informatie

1 Veiligheidkasten. Onderbouwkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast

1 Veiligheidkasten. Onderbouwkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast Veiligheidkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast 2 3 4 5 6 4 5 84 Veiligheidkasten Perfectie tot in het detail - maximaal comfort voor de gebruiker Schuifladen Comfort en veiligheid

Nadere informatie

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu

GHS-CLP. Veiligheid & Milieu GHS-CLP Veiligheid & Milieu GHS-CLP Beste klant, Würth levert ruim 1.000 chemieproducten in een grote variëteit en vindt het daarom belangrijk om u te informeren over veranderende wetgeving omtrent deze

Nadere informatie

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

Circulaire ETIKETTERING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN Etikettering van chemische producten PRINCIPE Sinds 1 juni 2015 heeft de CLP-verordening (wat staat voor Classifying, Labelling and Packaging ) officiële benaming: Verordening (EG) nr. 1272/2008 van de

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

2 Gasflessenkasten. Gasflessenkasten G90 (90 minuten brandwerend) Maximale brandwerendheid conform de nieuwe norm

2 Gasflessenkasten. Gasflessenkasten G90 (90 minuten brandwerend) Maximale brandwerendheid conform de nieuwe norm Gasflessenkasten Gasflessenkasten G90 (90 minuten brandwerend) Maximale brandwerendheid conform de nieuwe norm 14470-1 3 4 4 6 4 5 1 Gasflessenkasten Gasflessenkasten G90 (90 minuten brandwerend) Perfectie

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES

Harsh & Hazardous. Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Harsh & Hazardous Dé richtlijnen voor extreme omstandigheden EXPLOSIES Explosies Een explosie is het plotseling vergroten van het volume van een hoeveelheid materie waarna de energie op een heftige manier

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Het Asecos veiligheidsconcept

Het Asecos veiligheidsconcept Het Asecos veiligheidsconcept Als het op veiligheid aankomt sluiten wij geen compromissen. Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en arbeidsmiddelen serieus. Ook in uw belang. Brandveiligheidsopslagkasten

Nadere informatie

EXACTA EFO SERIE EN (TYPE 90 - TYPE 30) GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSKASTEN VOOR DE OPSLAG VAN BRANDBARE STOFFEN

EXACTA EFO SERIE EN (TYPE 90 - TYPE 30) GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSKASTEN VOOR DE OPSLAG VAN BRANDBARE STOFFEN GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSKASTEN VOOR DE OPSLAG VAN BRANDBARE STOFFEN VEILIGHEIDSKASTEN VOOR DE OPSLAG VAN BRANDBARE STOFFEN, GECERTIFICEERDE BRANDVERTRAGING VAN 90 MINUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE RECENT

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie C 20/13

Publicatieblad van de Europese Unie C 20/13 24.1.2004 Publicatieblad van de Europese Unie C 20/13 Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

7.0 BRANDVEILIGHEID BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN INLEIDING

7.0 BRANDVEILIGHEID BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN INLEIDING BRANDVEILIGHEID VAN FLEXIBELE SLANGEN. 7.1. INLEIDING Waarom is de brandveiligheid van een slang zo belangrijk? Een luchtkanaalsysteem wordt gebruikt voor de verspreiding van lucht door een gebouw. Dit

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie

De nieuwe N-EN-kasten van de CLASSIC line.

De nieuwe N-EN-kasten van de CLASSIC line. Brandveiligheidskasten De naam DUPA staat voor de hoogste veiligheid en kwaliteit in omgang met gevaarlijke stoffen. Al meer dan 25 jaar de leverancier, partner en adviseur voor al uw opslag en handeling

Nadere informatie

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand.

-5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Omschrijf de brandklassen. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Met welk bord wordt een explosiegevaarlijke gebied aangegeven? -5- Noem de blusmethoden voor een klasse A-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een klasse B-brand. -5- Noem de blusmethoden voor een

Nadere informatie

Infopagina ventilatie

Infopagina ventilatie Infopagina ventilatie Bij de opslag van gevaarlijke stoffen in veiligheidskasten speelt de mechanische ventilatie altijd een belangrijke rol. De geteste en gecertificeerde ventilatieopzetunits en -modules

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995

VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET 1431 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 januari 1995 SCHILDEREN IN BESLOTEN RUIMTEN 1 Bij het toepassen van verven met ontvlambare oplos- en verdunningsmiddelen in besloten ruimten, zijn er twee risico's waartegen de nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden

Nadere informatie

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving

Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Nieuwsbrief 61 Lente 2012 Gewasbeschermingsmiddelen: Europese wetgeving Om in de Europese Unie de handel in gewasbescher- te mingsmiddelen tussen de verschillende lidstaten vergemakkelijken en een uniforme

Nadere informatie

Model VBF (hoogte 1298 mm) breedte van de kast 1200 mm met opvanglegborden (pag. 10)

Model VBF (hoogte 1298 mm) breedte van de kast 1200 mm met opvanglegborden (pag. 10) Veiligheidskasten en met draaideuren - kort samengevat The Classic De economische oplossing op ieder gebied Het nieuw toegepaste concept zorgt voor nog meer gebruiksgemak en vergroot de veiligheid bij

Nadere informatie

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106.

Brandschot ; canalures staaldak profiel type 106. 12-07-2005 Pagina 1 Ko Eisinger Opdrachtgever / producent: Contact persoon: Naam. Firma Alèrt BV. Naam. Dhr R de Nijs. Adres. Schiedamsedijk 29. Tel. 010-4733311. Postcode. 3100 AD Schiedam. Fax. 010-4270258.

Nadere informatie

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox

Werken met chemicaliën. Informatie tbv een toolbox Informatie tbv een toolbox Voor de leidinggevenden Bespreek aan de hand van de leaflet de verschillende soorten pictogrammen en betekenissen. Laat op de werkplek zien waar de informatie te vinden is, vraag

Nadere informatie

Europese regelgeving brandkleppen

Europese regelgeving brandkleppen Europese regelgeving brandkleppen Europese Bouwproducten richtlijn In 1989 werd de Europese bouwproductenrichtlijn ingevoerd. Deze richtlijn werd ingevoerd om technische belemmeringen van de handel binnen

Nadere informatie

Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten

Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten SL-LINE Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten Robuust en duurzaam Buitenkant van staal met epoxy coating Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge

Nadere informatie

VLAREM-trein 2013 een toelichting

VLAREM-trein 2013 een toelichting VLAREM-trein 2013 een toelichting 18/05/2015 Gert Boschmans Business Manager Erkend Milieudeskundige gert.boschmans@be.bureauveritas.com INHOUD Inleiding: Totstandkoming Belangrijkste wijzigingen CLP en

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus AA Landgraaf > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf Postbus 31000 6370 AA Landgraaf Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon

Nadere informatie

1 Veiligheidkasten. Combinatiekasten The Multi - twee kasten in één

1 Veiligheidkasten. Combinatiekasten The Multi - twee kasten in één Veiligheidkasten The Multi - twee kasten in één 2 3 4 5 6 62 Veiligheidkasten Perfectie tot in het detail - maximaal comfort voor de gebruiker TSA - automatisch deursluitsysteem Het hoogste comfort en

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING

HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING 4.1 GEVAARLIJKE STOFFEN HOOFDSTUK 4. ETIKETTERING Tijdens de scheikundelessen zullen jullie zelf vaak met stoffen werken die gevaarlijk kunnen zijn. Om goed en veilig met deze stoffen (chemicaliën) om

Nadere informatie

Adviesnamiddag Added Value Plantin 14 maart 2007

Adviesnamiddag Added Value Plantin 14 maart 2007 Veilig en gezond werken met chemicaliën Adviesnamiddag Added Value Plantin 14 maart 2007 Prof. Dr. Ir. Filip Verplaetsen Inhoud Brand vs. explosie Brand en explosiekarakteristieken Demo s Veilig en gezond

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen

Procedure. P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procedure P023-Omgaan met gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving Doel Toepassingsgebied Proceseigenaar Procescoördinator Versiedatum Procesinformatie Dit proces is er omdat het gebruik van gevaarlijke

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek

Checklist Gebruik en Opslag gevaarlijke stoffen Houtbewerking, bouwnijverheid en installatietechniek Naam bedrijf Contactpersoon Adres vestiging Postcode + plaats Telefoonnummer Postadres Naam inspecteur Datum controle Activiteitenbesluit Type A Type B Type C Postcode + plaats Telefoonnummer nio = niet

Nadere informatie

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen.

De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Gevaarlijke stoffen - etikettering De klassieke oranje HSID-symbolen vervallen en worden vervangen door de nieuwe GHS/CLP-pictogrammen. Op 31 december 2008 is de Verordening

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015

Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Veelgestelde vragen Versie 21/04/2015 21/04/2015

Nadere informatie

REACh-GHS/CLP in de praktijk

REACh-GHS/CLP in de praktijk REACh-GHS/CLP in de praktijk Sharon Sriram 8 december 2015 www.kluthe.nl 1 REACh EU wetgeving Registratie, Evaluatie, Autorisatie van Chemische stoffen R=Registration E=Evaluation Registratie van geproduceerde

Nadere informatie

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

GHS komt eraan! Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals Let op: GHS komt eraan! REACH is nog niet goed en wel gestart of er staat ons alwéér een grote verandering te wachten. Nieuwe wetgeving

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

Brandveiligheidskasten volgens PGS 15

Brandveiligheidskasten volgens PGS 15 Brandveiligheidskasten volgens PGS 15 Een brandveiligheidskast waarvan het eerste gebruik heeft plaatsgevonden na 1 januari 2006 moet voldoen aan de Europese norm EN 14470 deel 1. Een brandveiligheidskast

Nadere informatie

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen Actualisatie PGS 15 presentatie Dré Mevissen voor Nederland Distributieland SIG Chemicals 6 september 2016 1 Dré Mevissen (A4S Mevissen-Consultancy). Als vertegenwoordiger van het VHCP vanaf beginperiode

Nadere informatie

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht

Reach en GHS. 11 februari 2010 / Utrecht Reach en GHS 11 februari 2010 / Utrecht Supertanker REACH Little dingy GHS Voor diegene die met GHS moet werken wordt de dingy steeds groter. Inhoud 1. Reach 2. Korte terugblik 3. Eerste registratie 4.

Nadere informatie

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 G-CLASSIC-30 Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 Leidingdoorvoeringen Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten

Nadere informatie

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader

Risicoanalyse chemische agentia. Wettelijk kader Provikmo 10/10/2016 Risicoanalyse chemische agentia Wettelijk kader Prebes, 10/10/2016 Ing. Bart Muylle Zijn de risico s ten gevolge van blootstelling aan gevaarlijke chemische agentia op de arbeidsplaats

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Scotchcast. Kabelhars 2160. Productomschrijving. Toepassing. Eigenschappen. RoHS 2002/95/EC REACH 1907/2007/EC

Scotchcast. Kabelhars 2160. Productomschrijving. Toepassing. Eigenschappen. RoHS 2002/95/EC REACH 1907/2007/EC Scotchcast Kabelhars 2160 RoHS 2002/95/EC REACH 1907/2007/EC Productomschrijving Scotchcast 2160 is een ongevulde, koud hardende, 2-componenten polyurethaan hars. De hars is ontwikkeld voor elektrische

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT. 120 minuten brandwerend. Voor uw veiligheid en ons milieu

Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT. 120 minuten brandwerend. Voor uw veiligheid en ons milieu Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT 120 minuten brandwerend Voor uw veiligheid en ons milieu Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA. Walk the Talk. Methyleenchloride

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA. Walk the Talk. Methyleenchloride ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMA Walk the Talk Methyleenchloride 1 Etiketinformatie methyleenchloride CLP DSD Signaalwoord: Waarschuwing Gevaaraanduidingen H315 Veroorzaakt huidirritatie H319 Veroorzaakt

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

VINITEX - VEILIGHEIDSKAST

VINITEX - VEILIGHEIDSKAST VINITEX - VEILIGHEIDSKAST Opslag van gevaarlijke (lichtontvlambare) stoffen op de werkplek, behorende tot de ADR klassen: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 en 8, volgens actuele regel- en wetgeving (PGS

Nadere informatie

ACO Passavant. www.aco.nl

ACO Passavant. www.aco.nl Informatie van ACO Passavant over het thema brandbeveiliging Afvoerputten van gietijzer en roestvaststaal nu in brandveilige uitvoering, getest conform DIN 40102 www.aco.nl Uniforme standaards tegen toenemende

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Vleugelboot 22 3991 CL HOUTEN Boerhaavelaan 40 2713 H ZOETERMEER Postbus 190 2700 AD ZOETERMEER

Nadere informatie

Handling van IBC s. Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (Maart 2012)

Handling van IBC s. Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (Maart 2012) Handling van IBC s 1 Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (Maart 2012) Verbond van Handelaren in Chemische Produkt Postbus 80523 NL-2508

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V.

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. A D V I E S V E R S L A G 2013 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen B.V. EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens Naam:

Nadere informatie

Branddeuren Rolluiken

Branddeuren Rolluiken Branddeuren Rolluiken Architectuur in Hermetica NEDERLAND Vrijheidweg 37 1521 RP Wormerveer Tel. +31(0)75-6474600 Fax. +31(0)75-6474699 BELGIË Rubensstraat 104 2300 Turnhout Tel. +32(0)14470980 Fax. +32(0)14470981

Nadere informatie

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen?

Gevaarlijke Stoffen. Een vooruitblik naar 2015. Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? Gevaarlijke Stoffen Een vooruitblik naar 2015 Jos van Bree, 11 september 2014 www.proqesh.nl Wet-/regelgeving Wat gaat er in 2015 aan komen? EU-GHS / CLP(EC 1272/2010) 1 juni 2015 volledig van kracht SevesoII

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO

De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO De indeling van gevaarlijke stoffen volgens CLP bekeken vanuit SEVESO Steven Van de Broeck svb@essenscia.be De nieuwe SEVESO III-richtlijn 25/09/2012 Voka Inhoud Inleiding CLP-gevarenklassen in relatie

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum

Adres van de leverancier Koopvaardijlaan Gent België Telefoonnummer in geval van nood: Antigif Centrum 1. Identificatie Naam van het chemische product: Mengmeststoffen Synoniemen: NPK 12 + 10 + 18 CA Naam van de leverancier Triferto Belgium Adres van de leverancier Koopvaardijlaan 180-182 9000 Gent België

Nadere informatie

Het wetgevend kader voor aerosols

Het wetgevend kader voor aerosols Het wetgevend kader voor aerosols Belgische en Europese regelgeving Ariane Van Cutsem Wendy Van Aerschot Dienst Consumentenveiligheid Infosessie aerosols 26.11.2014 Overzicht Reglementering voor aerosols

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma

Toepassing CLP-GHS in het onderwijs. Programma Toepassing in het onderwijs Welzijnsdag voor het onderwijs 12 november 2012 Programma CLP (wettelijke achtergrond en toepassing) Databank gevaarlijke stoffen Voorstelling Pauze Databank gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Aftellen tot Brzo 2015

Aftellen tot Brzo 2015 Aftellen tot Brzo 2015 Wat te doen? Yvette van Duijn (DCMR) Mirjam van der Plas (Royal HaskoningDHV) Inhoud Nu: Brzo 1999 Wms-classificatie / Stoffen- en Preparatenrichtlijn Per 1 juni 2015: Brzo 2015

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) 1907/2006 Versie 1. Opsteldatum: 01/10/2014 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/MENGSEL EN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productbenaming: I am Biotech

Nadere informatie

EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN

EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN EFO SERIE VOOR BRANDBARE VLOEISTOFFEN EBO EN LED SERIE VOOR GASFLESSEN ECO SERIE VOOR CHEMICALIËN COMBINATIE SERIE VOOR BRANDBARE PRODUCTEN + CHEMICALIËN PROPYLEEN SERIE VOOR CHEMICALIËN

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie