Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013"

Transcriptie

1 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2013 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen, voert gesprekken en maakt (meerjarige) afspraken over de inbedding (educatief pakket, train de trainer, coaching) van marine environmental awareness training op de scholen. Indien gewenst voert ProSea de cursussen tegen betaling uit op school. Resultaten: Het educatieve materiaal is in schooljaar kosteloos aan alle Nederlandse zeevaartscholen aangeboden, dankzij een subsidie van het O en O fonds zeescheepvaart. Succesvolle inbedding bij: o Maritiem Instituut Willem Barentz (HBO), Terschelling. Drie docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea en voerden in 2012 en 2013 de cursus zelfstandig uit. o Hogeschool Amsterdam (HBO), Amsterdam. Twee docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. In 2012 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. In 2013 voerden de docenten de cursus zelfstandig uit. Daarbij maakten ze gebruik van de educatieve materialen van ProSea. ProSea verzorgde lezingen over mariene ecologie en ballast water. o Noorderpoortcollege (MBO), Delfzijl. In 2012 en 2013 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. o Hogeschool voor de Scheepvaart (HBO), Rotterdam. Twee docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. In 2013 deden alle leerlingen mee aan de ProSea marine environmental awareness cursus. Deze werd gegeven in Diergaarde Blijdorp en werd gefinancierd door het havenbedrijf Rotterdam. o Scheepvaart en Transport college (MBO), Rotterdam. Drie docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. In 2013 deden alle leerlingen mee aan de ProSea marine environmental awareness cursus. Deze werd gegeven in Diergaarde Blijdorp en werd gefinancierd door het havenbedrijf Rotterdam. o Maritiem Instituut de Ruyter (HBO), Vlissingen. Twee docenten hebben deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. In 2012 heeft ProSea een cursus gegeven aan de studenten, docenten waren daarbij aanwezig. In 2013 gaven de docenten de cursus zelf. o Maritiem Instituut de Ruyter (MBO), Vlissingen. Een docent heeft deelgenomen aan een Train de Trainer programma van ProSea. De docent geeft geen aparte cursus, maar gebruikt de materialen van ProSea in de lessen.

2 2. Aanbieden ProSea educatief pakket bij model course ProSea geeft jaarlijks een set educatieve materialen uit, als hulpmiddel voor docenten van de zeevaartscholen om de IMO model course Marine Environmental Awareness te kunnen uitvoeren. Deze set bestaat uit een serie achtergrondartikelen, alle lezingen/workshops en een aantal filmpjes. Najaar 2013 is de derde versie (update 2013/2014) van deze set educatieve materialen geproduceerd en uitgegeven. De CD-ROM met educatieve materialen behorende bij de IMO model course bieden we te koop aan voor 750 euro. Scholen kunnen ook een abonnement nemen, zodat ze jaarlijks een update krijgen (eerste jaar 500 euro, daarna 350 euro per jaar). Eind 2013 was het eenmalige pakket zes keer verkocht (een school, vier trainingsinstituten en een reder), het abonnement drie keer (twee Nederlandse scholen en twee buitenlandse trainingsinstituten). De filmpjes over de gevolgen van vast afval en olie zijn separaat twee keer verkocht. 3. Inbedding model course in Griekenland In 2010 heeft Prosea subsidie gekregen van de MAVA Foundation uit Zwitserland om de model course Marine Environmental Awareness te implementeren in Griekenland. Op 28 en 29 maart 2012 hebben ProSea en HELMEPA samen een model course Marine Environmental Awareness gegeven in Athene, voor Griekse reders en vertegenwoordigers van regionale organisaties uit Turkije, Cyprus, de Golf en Malta. Hiermee is een belangrijke stap naar implementatie gezet, omdat HELMEPA een centrale plaats inneemt in de training van zeevarenden in Griekenland, zeker op het gebied van milieu en duurzaamheid. In 2013 is het project afgesloten met het eenmalig beschikbaar stellen van de ProSea educatieve materialen aan scholen en andere partners in Griekenland. 4. Cursussen Havenbedrijf Rotterdam In 2013 heeft ProSea zes tweedaagse marine environmental awareness cursussen in Blijdorp georganiseerd voor een gemengde groep van havengebruikers, medewerkers van havenbedrijf Rotterdam en leerlingen van het Scheepvaart en Transport College. Totaal namen 180 mensen deel. Deze cursussen werden gefinancierd door het havenbedrijf Rotterdam. 5. Dedicated cursussen in Nederland ProSea heeft ook in 2013 actief reders benaderd om de modelcursus marine environmental awareness onder de aandacht te brengen, met wisselend resultaat. Lastig is dat er wel een internationaal erkende IMO model course marine environmental awareness is, maar dat de cursus door Nederland niet verplicht wordt gesteld. Voor de meeste reders is dit voldoende reden om niets te doen, maar er zijn uitzonderingen: Opname in trainingsprogramma reders: o Royal Boskalis Drie medewerkers van Boskalis hebben in 2012 deelgenomen aan een marine environmental awareness cursus van ProSea. In 2013 heeft ProSea de cursus op maat gemaakt voor Boskalis (in overleg met de milieucoördinator) en heeft twee cursussen geven voor totaal 30 medewerkers van Boskalis.

3 Contacten met reders over opname training: o Seaway Heavy Lifting In het kader van de ISO certificering is Seaway Heavy Lifting geïnteresseerd in de cursus. De cursussen van ProSea zijn opgenomen in het trainingsplan behorende bij de ISO inbedding. o Heerema Marine Contractors Een medewerker van Heerema heeft in 2012 deelgenomen aan een marine environmental awareness cursus van ProSea. ProSea heeft in 2013 overleg gevoerd met Heerema over het inbedden van cursussen. Heerema gaat in 2014 beginnen met het opzetten van trainingen voor niet-stcw functies. o Anthony Veder Drie medewerkers van Anthony Veder hebben in 2012 deelgenomen aan een marine environmental awareness cursus van ProSea. We zijn in gesprek over een specifieke cursus voor Anthony Veder 6. Dedicated cursussen in het buitenland In 2013 heeft ProSea 1 cursus in het buitenland uitgevoerd, voor KOTC uit Koeweit, 15 deelnemers. 7. Lloyds Register ProSea heeft een samenwerkingscontract getekend met Lloyds Register (LR). Onder de voorwaarden van het samenwerkingscontract heeft ProSea haar marine environmental awareness cursus in licentie gegeven aan LR. Die zal de cursus aan reders aanbieden, ProSea wordt dan ingeschakeld om of medewerkers van LR te trainen of om de cursus te komen geven. Er hebben in 2013 geen cursussen plaatsgevonden. SCHEEPVAART overige projecten 8. Stichting Noordzee project Clean Shipping Stichting Noordzee voert het project Clean Shipping uit waarin aandacht wordt besteed aan verschillende aspecten van duurzame scheepvaart. Onderdeel van dit project is het in de scheepvaartsector vragen van aandacht voor bewustwording van scheepsbemanning en studenten van zeevaartscholen. Stichting ProSea vult dit onderdeel van het project in voor stichting Noordzee, onder andere door het voeren van gesprekken met reders en het inbedding van de ProSea marine environmental awareness cursus in de scheepvaartsector en het onderwijs. In 2013 heeft ProSea een artikel geschreven over de Profit P, een van de drie P s van duurzaamheid. Hierin wordt speciaal aandacht besteed aan de rol van ladingeigenaren bij het bereiken van duurzaamheid. Dit project loopt door tot en met Ballast Water Opportunity ProSea is subpartner in het Interreg project rondom de invoering van het Ballastwater verdrag in Europa. ProSea speelt een rol in de disseminatie van de projectresultaten en bij het maken van educatieve materialen.

4 In 2013 heeft ProSea een trainingsdag voor reders ontwikkeld over het probleem van de introductie van invasieve soorten door ballastwater. Deze trainingsdag is in 2013 drie keer uitgevoerd, een keer in Nederland en twee keer in Duitsland (59 deelnemers). Tijdens deze trainingsdagen werd aandacht besteed aan de uitdagingen die reders zien bij het invoeren van ballast water management. Experts uit het ballast water opportunity project werden ingezet om met de deelnemers in gesprek te gaan over uitdagingen als handhaving en controle, retrofit, testen van systemen en de regelgeving in Amerika. ProSea heeft daarnaast een leidende rol gespeeld in de organisatie van een conferentie van twee dagen over ballast water management tijdens Europort, de grote maritime beurs in Ahoy in Rotterdam. Tijdens deze conferentie was aandacht voor het probleem van invasive species, de resultaten van het Ballast Water Opportunity project en de zorgen van reders. Ook tijdens de Europort conferentie gingen experts uit het project in gesprek met de deelnemers. Totaal waren er ruim 100 conferentiebezoekers. 10. Computer Based Training pakket ProSea en Seagull uit Noorwegen hebben in 2013 twee Computer Based Training modules (CBT s) en een pakket met opdrachten over marine environmental awareness gemaakt. Samen met de in 2010 ontwikkelde basismodule, zal Seagull deze producten gezamenlijk aanbieden als IMO model course. ProSea was inhoudelijk deskundige en scriptschrijver. 11. MBO opleiding Duurzaam Werken op Zee Samen met ROC Kop van Noord-Holland en IMARES is in 2013 gewerkt aan de opzet en ontwikkeling van een MBO kop-opleiding van 1 jaar over verschillende aspecten van het gebruik van de Noordzee, voor bedrijfsdeelnemers (40 cursusdagen). Een proefcursus van 5 cursusdagen is uitgevoerd in september en oktober. Naar aanleiding van de ervaringen tijdens deze proefcursus is besloten de lengte van de cursus aan te passen van 40 dagen naar 15 dagen. 12. Faciliteren workshop stichting Noordzee In het kader van het opstellen van een gezamenlijke visie over de Noordzee (Blue Vision), heeft stichting Noordzee in 2013 een workshop georganiseerd voor NGO s die zich bezighouden met de Noordzee. ProSea heeft deze workshop inhoudelijk begeleid.. VISSERIJ diverse projecten 13. Scholing Duurzame Visserijketens De cursussen die gegeven zijn tijdens de projectfase van het project Scholing Duurzame Visketens zijn in 2012 succesvol afgerond. Het scholingsprogramma bestond uit drie tweedaagse workshops en drie losse themadagen. Het merendeel daarvan (twee tweedaagse workshops en drie themadagen) vond plaats in In 2013 heeft ProSea aandacht besteed aan het inbedden van de resultaten in de visserijsector, door het samenstellen van een ideaal programma. Dit programma, de achtergronden en randvoorwaarden zijn vastgelegd in de blauwdruk Scholing Duurzame Visserijketens. Deze

5 blauwdruk is aangeboden aan de belangenorganisaties in de visketen en aan het ministerie van EZ, met een pleidooi om de scholing ook in de toekomst mogelijk te maken. 14. Bedrijfssurvey project De bestandschatting voor tong en schol in de Noordzee zijn onder andere gebaseerd op de onderzoeksresultaten van de onderzoeksschepen Isis en Tridens. Het meenemen van vangstresultaten van commerciële schepen (met name de vangstsamenstelling) kan de bestandschatting verbeteren. Sinds 2010 vissen commerciële schepen mee met de onderzoekschepen. Dit is de zogenaamde bedrijfssurvey. Ook in 2012 en 2013 wordt een bedrijfssurvey uitgevoerd, waarbij commerciële vissersschepen worden ingezet bij de bestandschatting van vis in de Noordzee. ProSea speelde in 2013 een rol bij de communicatie van de resultaten van het project naar de sector, met name via visserijnieuws. 15. Innovatienetwerk Zuid-West Nederland ProSea maakt onderdeel uit van de kerngroep van het visserij innovatienetwerk in Zuid-West Nederland. Een van de aandachtpunten in innovatienetwerk Zuid-West Nederland is onderwijs en scholing. Als partner in het project heeft ProSea een scholingsvoorstel gedaan. Deze scholing zal worden uitgevoerd in Kadergroep Visketen De deelnemersgroep aan het kaderprogramma van ProSea heeft zichzelf georganiseerd als kadergroep Visketen. Voor het uitvoeren van hun plannen hebben ze subsidie gekregen. ProSea is bij het project betrokken als adviseur en als deskundige op het gebied van scholing. 17. Docentendag visserijkunde Naar aanleiding van het nieuwe lesmateriaal voor de visserijscholen heeft ProSea begin 2013 een docentendag voor alle docenten visserijkunde georganiseerd om de ervaringen met het nieuwe materiaal te bespreken en aandacht te besteden aan kennisuitwisseling, onder andere op het gebied van duurzaamheid en ondernemerschap. Deze docentendag heeft geleid tot een aantal aanbevelingen naar de scholen over het gebruik en, met name, het onderhoud en updaten van het lesmateriaal. 18. Jongerennetwerk Binnen de visserij is een Jongerennetwerk actief. Dit Jongerennetwerk heeft als doel om jongeren meer bij actuele thema s binnen de visserij te betrekken. Het bestuur van het Jongeren slaagt er echter niet in om dit netwerk vorm te geven. ProSea heeft in 2013 een succesvolle serie van drie workshops georganiseerd. Hierin is door de jongeren actief gewerkt aan visieontwikkeling, doelstellingen en de opzet van projecten. 19. Internationalisering visserijcursussen In het kader van het internationaal uitrollen van onze visserijcursussen heeft een medewerker van ProSea in 2013 deelgenomen aan een conferentie in Engeland. Hieruit is een samenwerkingsverband ontstaan tussen ProSea, de Engelse visserijorganisatie Seafish, het Responsible Fishing Scheme van de International Sustainability Unit uit Engeland, de Schotse visserijorganisatie en GMRI, educatieclub uit de Verenigde Staten. Met een startsubsidie van de Lighthouse Foundation gaan we in dit samenwerkingsverband een cursusprogramma ontwikkelen en fondsen zoeken voor de uitvoering van de dit programma in Engeland en Schotland.

6 20. Decentraal Aalbeheer in Friesland In het kader van het verduurzamen van de palingvisserij, voert Friese Bond voor Binnenvissers een proefproject uitvoeren om duurzaam aalbeheer in Friesland op te zetten. ProSea zal de 12 leden van de bond trainen op het gebied van duurzaamheid. De eerste workshop heeft in december 2013 plaatsgevonden. 21. SVO lesmateriaal ProSea heeft SVO (opleidingsinstituut detailhandel vis) begeleid bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor het onderwijs van medewerkers van viswinkels en groothandel in vis, en, heeft een studiedag voor docenten organiseren in november 2013.

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014

Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014 Stichting ProSea Verslag activiteiten 2014 SCHEEPVAART IMO model course 1. Inbedding model course bij Nederlandse zeevaartscholen ProSea benadert zeevaartscholen in Nederland, voert gesprekken en maakt

Nadere informatie

Jaarverslag Vversterk 2008

Jaarverslag Vversterk 2008 Jaarverslag Vversterk 2008 Jaarverslag Vversterk 2008 Loes van Tilborg April 2009 Inhoudsopgave Inleiding...3 1. Nascholing van leidsters en leerkrachten...5 1.1. Organisatie van de nascholing...5 1.2.

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek The Square Mile 09-06-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van The Square Mile vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Stichting De Noordzee Jaarverslag 2007

Stichting De Noordzee Jaarverslag 2007 Stichting De Noordzee Jaarverslag 2007 Het gezicht en de stem van de Noordzee Ruimtegebruik op de Noordzee Beschermde gebieden Zuiver vissen Schoon varen 2007 begon stormachtig. Letterlijk en figuurlijk.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding... 3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het Check it out! concept... 4 2.1 Energiebesparing op school... 4 2.1.1 Uitvoering Energiescan (inclusief binnenklimaat)... 5 2.1.2 Begeleiding bij het treffen van

Nadere informatie

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009

Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009 Jaarverslag 2008 Stichting Kenniscentrum CrossOver www.kcco.nl mei 2009 Stichting Kenniscentrum CrossOver, Schouwstede 1A, 3431 JA Nieuwegein, Postadres: Postbus 210, 3430 AE Nieuwegein Tel. 030 603 54

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 20-1-2015 Eerste concept 0.5 15-2-2015 Bijdragen sambo-ict team 0.9 21-2-2015 Gecorrigeerde versie tbv bestuur sambo-ict 0.95 3-3-2015 Kleine

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever

Human Capital Chemie. de chemie als werkgever Human Capital Chemie de chemie als werkgever De behaalde resultaten van de Roadmap Human Capital Chemie 2008 2012 2 Colofon Uitgave: Mei 2013 Tekst: Werkgroep Regiegroep Chemie o.l.v. Eveline van Hoppe,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015

Projectplan. Servicepunt examinering mbo. 2014 en 2015 Projectplan Servicepunt examinering mbo 2014 en 2015 Woerden, 8 oktober 2013 Inhoud 1. Samenvatting... 3 2. Voorwoord... 4 3. Stand van zaken... 5 3.1 Het project Focus op standaarden in Examinering....

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Inventarisatie van ondernemerschap en onderwijsinitiatieven in de chemie

Inventarisatie van ondernemerschap en onderwijsinitiatieven in de chemie Inventarisatie van ondernemerschap en onderwijsinitiatieven in de Rotterdam, 16 oktober 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 MBO... 3 HBO... 6 WO... 9 Kwantitatieve inventarisatie in Zuid-Holland...14 Overige

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013

Activiteitenplan 2013 Activiteitenplan 2013 Naam rapport Activiteitenplan 2013 Datum 29 november 2012 Versie 1.0 Opdrachtnemer Contactpersoon Opsteller plan van aanpak Handicap+studie Drs. M. de Groot Drs. M. de Groot Expertisecentrum

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2002

Sociaal jaarverslag 2002 Sociaal jaarverslag 2002 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Organisatieontwikkeling pag. 3 - evaluatie reorgansiatie Radio - evaluatie reorganisatie Televisie - evaluatie proefproject 4x9 - interne

Nadere informatie

WATT? Jaarplan 2014. O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven. Baarn, november 2013

WATT? Jaarplan 2014. O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven. Baarn, november 2013 WATT? Jaarplan 2014 O&O fonds Productie- en leveringsbedrijven O&O fonds Netwerkbedrijven O&O fonds Afval & Milieubedrijven Baarn, november 2013 Inhoudsopgave Toelichting bij dit jaarplan 2014 3 Inleiding

Nadere informatie

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013

Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Van Kwaliteit als Opdracht tot prestatieafspraken: Voortgangsrapportage 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 Deel 1: hoger onderwijs op de hogescholen 2. De kwaliteitsagenda van de hogescholen p. 6 3.

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie.

Strategisch Scholingsplan 2014. Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Strategisch Scholingsplan 2014 Een uitwerking van de beleidsdoelstellingen uit het meerjaren kwaliteitsbeleidsplan van Cohesie. Door: Mieke Hoeijmakers Manager Cure and Care 1 december 2013 Strategisch

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie