F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 F 50 F 75 ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

2 F50 F / 50 F75 2

3 F50 / F75 F 50 TOEPASSING DE SWEPAC F 50 / F 75 is ontworpen voor het verdichten van zand en grind. Tevens is deze machine geschikt voor lichtte voorbereidingwerkzaamheden van bestratingen en tuinaanleg. Het compacte design van de machine verzekert een goede bereikbaarheid in kleine ruimten. We behouden ons het recht voor het ontwerp en materialen te wijzing zonder voorafgaande kennisgeving. TOEPASSING VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 NORMEN... 4 TEKENS... 5 TECHNISCHE GEGEVENS... 6 GEBRUIK... 6 TECHNISCHE BESCHRIJVING... 7 DAGELIJKSE CONROLES... 8 ALVORENS DE GX100 MOTOR TE STARTEN... 9 STARTEN... 9 NA HET STARTEN... 9 STOPPEN... 9 BEDIENINGSINSTRUCTIES... 9 ALVORENS DE GX120 MOTOR TE STARTEN STARTEN NA HET STARTEN STOPPEN TRANSPORT / VERVOER EC-CONFORMITEITVERKLARING

4 F50 F / 50 F75 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voordat de machine gebruikt wordt moet de gebruiker op de hoogte zijn met de veiligheids- en machine instructies van de fabrikant. De machine mag alleen in de openlucht worden gebruikt. De machine mag niet worden gebruikt indien beveiligingen en/of veiligheids voorzieningen niet aanwezig zijn of niet functioneren. De bestuurder mag de machine niet onbeheerd laten wanneer de motor aan staat. Bij ingeschakelde trilunit kan de bestuurder de machine bedienen met behulp de bedieningshendels en de uit/aan schakelaar. De machine mag alleen bediend worden door een ervaren gebruiker. Bij onderhoudswerkzaamheden of reparaties dient de motor te zijn uitgeschakeld. Tijdens brandstof tanken dient de motor te zijn uitgeschakeld. Vermijd het morsen van brandstof en verwijder gemorste brandstof direct. Tanken dient uitsluitend te geschieden in goed geventileerde ruimten. Vermijd aanraking van hete motor onderdelen zoals bijvoorbeeld de uitlaatdemper. Alvorens de machine op te tillen / liften dient men te controleren of het hijsoog en de bevestiging niet beschadigd zijn. De dempingrubbers dienen in goede conditie te zijn en voldoende stevig gemonteerd. NORMEN Geluidsnormen in overeenstemming met EN Rev. 1:1998, Annex C: De onzuiverheid bedraagt +/- 0.5 db (A) in 95% van de metingen. In overeenstemming met de voorwaarden 2000/14/EC, Annex VI, zijn de navolgende waarden gerapporteerd: Geluidsniveau op gehoor-niveau gebruiker, LpA F 50 F db (A) 89 db (A) Maximaal toelaatbaar geluid, L WA 105 db (A) 105 db (A) Gegarandeerd geluid maximaal L WA 105 db (A) 105 db (A) Wanneer het geluidsniveau op gehoorhoogte van de gebruiker de 80 db(a) overstijgt dient men gehoorbe-scherming te dragen! Hand/arm trillingen. Het rillingniveau is gemeten in overeenstemming met de ISO 5349 standard gedurende werkzaamheden op een grind ondergrond. De meetwaarden zijn vertaald in een maximum belasting voor blootstelling gedurende dagelijks gebruik. Voor aanvullende informatie m.b.t. trillingen verwijzen wij naar AFS 2005:15 van het de Swedish Work Environment Authority, vanaf 1 Juli De onzuiverheid bedraagt +/- 0.3 m/s² in 95% van de metingen. Hand/arm-trillingen, m/s² F 50 F 75 4,5 4,6 Tijdens transport en opslag dient de brandstoftank leeg en de brandstofkraan gesloten te zijn. De gebruiker dient gehoorbescherming te dragen tijdens de werkzaamheden Maximum dagelijkse blootstelling 2,5 h 2,5 h De gebruiker moet er voor zorg te dragen dat er geen onbevoegden in de directe nabijheid van de machine zijn. Gebruik altijd persoonlijke beschermingmiddelen zoals stevig, antislip schoeisel, gehoorbescherming, en goedgekeurde oogbescherming. De F50 voldoet aan de uitlaatgas emissies in welke in overeenstemming zijn met EU richtlijnen *97/68SA*2002/88*0305*01 Euro2 De F75 voldoet aan de uitlaatgas emissies in welke in overeenstemming zijn met EU richtlijnen E11*97/68SA*2002/88*0319*02 Euro2. De machine mag niet worden gebruikt in ruimten en/ of omgevingen met een mogelijk ontploffingsgevaar. Men dient de machine niette gebruiken wanneer men vermoeid is,f alcohol heeft genuttigd of medicatie gebruikt welke het zicht,de alertheid of reactie kunnen beïnvloeden. Gebruik geen machine welke afwijkt van het originele ontwerp. 4

5 F50 F 50 / F75 TEKENS Waarschuwingstekens Lees voor gebruik zorgvuldig de handleiding en veiligheidsinstructies zodat u de machine op juiste wijze kunt gebruiken. Zorg ervoor dat de handleiding altijd binnen handbereik is. 8 MACHINERY Motor, Uitlaat: voorkom aanraking van de motor tijdens gebruik of wanneer deze recent is gebruikt. Dit om verbranden en ongemakken te voorkomen. 1. Fabrikant 2. Plaats / land van productie 3. CE teken 4. Model naam 5. Bouwjaar 6. Max. motorvermogen 7. Max. Gewicht 8. Serienummer 9. Machine type Aandrijving: Houdt handen, gereedschappen en andere objecten weg van de aandrijfriem wanneer de machine in werking is om letsel en schade te vermijden. Zie de veiligheidsinstructies in de handleiding. Wanneer tijdens werkzaamheden het geluidsniveau op gehoorhoogte van de gebruiker de 80 db(a) overstijgt dient men gehoorbescherming te dragen om gehoorschade te voorkomen. 5

6 F50 F 50 / F75 TECHNISCHE GEGEVENS TOEPASSING F 50 Gewicht...52 kg Grondplaat, B x L x 500 mm Snelheid...Circa25 m/min Centrifugaalkracht...9 kn Duwboom trilingen Hz Motor...Honda GX100 Motorvermogen...1,7 kw Motortoerental RPM Tankinhoud...1,6 liter Brandstof type...ongelode benzine of alkylaat Carter inhoud...0,4 liter De machine is opgebouwd uit een grondplaat met een trilunit. De bovenbouw is door middel van dempingelementen met de grondplaat verbonden. Het motorvermogen wordt met behulp van een V-snaar overgebracht naar de trilunit. De motor is uitgerust met een geïntegreerde centrifugaal koppeling. Als gevolg van de draairichting van de trilelementen, op de voor- en achterzijde op de grondplaat, zal de trilplaat zich op eigen kracht voorwaarts bewegen. De bewegende en draaiende delen worden afgeschermd door een ABS bescherming. F 75 Gewicht...75 kg Grondplaat, B x L x 530 mm Snelheid...Circa 25 m/min Centrifugaalkracht...11 kn Duwboom trilingen...94 Hz Motor...Honda GX120 Motorvermogen...2,9 kw Motortoerental RPM Tankinhoud...2,5 liter Brandstof type...ongelode benzine of alkylaat Carter inhoud...0,6 liter AANBEVOLEN BRANDSTOF EN OLIE Brandstof... Ongelode benzine of alkylaat Motorolie... SAE10W-30 Olie verversen bij benzine motoren: eerste verversing na 20 uur, hierna na iedere 100 bedrijfsuren. 6

7 F50 F / 50 F75 TECHNISCHE BESCHRIJVING Duwboom 2. Beschermkap 3. Benzine motor 4. Rubber demper 5. Tril-element 6. Grondplaat 7. Motorplaat 8. V-snaar 9. Centrifugaal koppeling 10. Hijsoog 7

8 F50 F 50/ F75 DAGELIJKSE CONTROLES Controleer of er brandstof in de tank aanwezig is. Vul, indien nodig, dit bij. Controleer dagelijks het motorolie niveau. De olie moet tot aan de rand van de vulopening staan wanneer de machine op vlakke, waterpas ondergrond staat.. V-snaar Controleer regelmatig de spanning en conditie van de V-snaar.Vevang een beschadigde snaar voor F50 door een XPZ750 en voor F75 door een A28 snaar. 2 Lucht Filter Controle Vanguard motor Het luchtfilter moet minimal 1x per werkweek worden gecontroleerd. Bij gebruik in stoffige omstandigheden dient dit dagelijks te geschieden Reinigen van het luchtfilter Honda GX100 1.Verwijder de schroeven (1) en demonteer het deksel (2). Reinig het deksel. 2. Reinig het voorfilter (3) met een ontvetter en water. Breng een kleine hoeveelheid motorolie aan op het voorfilter. Verwijder de overtollige olie met een schone doek. 3. Reinig de filterunit (4) door deze rustig uit te kloppen op een vlakke ondergrond. ATTENTIE! Vervang een beschadigde unit. 4. Monteer het filter in omgekeerde volgorde. Luchtfilter controle Honda GX120 Het luchtfilter moet minimal 1x per werkweek worden gecontroleerd. Bij gebruik in stoffige omstandigheden dient dit dagelijks te geschieden 1. Papier element 2. Schuimplastic element Het luchtfilter reinigen 1. Verwijder het schuimfilter- en papieren element Verwijder het schuimrubber van het papieren element en controleer deze op beschadigingen. Vervang de beschadigde onderdelen.. 2. Reinig het voorfilter met een ontvetter en water. Breng een kleine hoeveelheid motorolie aan op het voorfilter. Verwijder de overtollige olie met een schone doek. 3. Klop het papieren filter uit op een harde ondergrond en vervange dit na 3x door een nieuw filter. Olie- / brandstoflekkage Controleer de machine dagelijks op olie- en/of brandstof-lekkage. Indien er lekkage is dient men dit eerst te (laten) verhelpen! Zie tevens de bijgeleverde motor instructies 2 1 Afstellen van de V-snaar spanning Draai de bouten (1, 4 stuks) van de motorplaat los. Demonteer de bouten (2, 3 stuks) van de beschermkap en verwijder de kap. Span de V-snaar door middel van aan hendel (3) te trekken. Zet de bouten (1) vast en monteer de kap. Dempingrubbers Controleer regelmatig de rubbers (4, 4 stuks). Vervang beschadigde rubbers. Volcolan trilmat De Vulcolan trilmat wordt gebruikt om beschadiging van sierbestrating e.d. te voorkomen. 1 2

9 F50 F / 50 F75 Choke Motorschakelaar ALVORENS DE GX100 MOTOR TE STARTEN Kijk ook op pagina 8 voor de dagelijkse controles. STARTEN Zet de choke in de CHOKE stand. Zet het gashendel op volgas. Open de brandstofkraan en zet de motor-schakelaar in stand I. Start de motor door krachtig aan de startgreep te trekken. Brandstof kraan Startgreep Uit Aan Gashendel GEBRUIKSINSTRUCTIES NA HET STARTEN Open de choke geleidelijk. Na circa 5 minuten zal de motor warm zijn. STOPPEN Laat de motor enige tijd stationair lopen. Zet de motor uit door de motorschakelaar op 0 te zetten. Sluit de brandstofkraan De trilunit zal in werking treden nadat het toerental is verhoogt. Het beste resultaat zal bij volgas worden verkregen. Vermijd het werken op lagere torentallen, dit on slippen van de koppeling te voorkomen met overmatige slijtage als gevolg. Dankzij het compacte design en lage gewicht is de machine makkelijk te manoeuvreren. De onderplaat is zo ontworpen dat het mogelijk is om de machine terug te trekken zonder dat dit het verdichtte oppervlak beschadigd. De trilunit stopt wanneer men de motor stationair laat lopen. De machine is alleen geschikt voor gebruik in de open lucht. Men dient de machine in daglicht of bij voldoende kustlicht te gebruiken. Ander gebruik wordt afgeraden. 9

10 F50 F 50/ F75 Uit Aan Oliepeil Motor schakelaar Uit Aan Brandstofkraan Dicht Choke Open Volgas Gashendel Stationair ALVORENS DE GX120 MOTOR TE STARTEN Kijk op pagina 8 voor de dagelijkse controles STARTEN Zet de motorschakelaar op AAN Open de brandstofkraan Zet het gashendel op 1/3 of volgas. NA HET STARTEN Open de choke geleidelijk. Na circa 5 minuten zal de motor warm zijn. STOPPEN Laat de motor enige tijd stationair lopen. Zet de motor uit door de motorschakelaar op UIT te zetten. Sluit de brandstofkraan Sluit wanneer de motor koud is de choke volledig. Gebruik de choke niet wanneer de motor warm is of wanneer de buiten temperatuur hoog is. Start door aan de startgreep te trekken. Trek eerst rustig tot het startmechanisme aangrijpt. Hierna dient men krachtig en snel aan de startgreep te trekken. 10

11 F50 F / 50 F75 TRANSPORT Men kan eenvoudig, zonder gereedschappen, de duwboom verwijderen. De kofferbak van een normale personenauto is groot genoeg om de machine te vervoeren Tillen met de hand Verwijder de duwboom door deze omhoog te plaatsen en daarna deze zijwaarts van de bevestigingen te schuiven. LET OP!! De machine dient minimaal door 2 personen getild te worden! Til de machine aan de grepen aan de voor- en achterzijde van de trilplaat. Transport vergrendeling Zet de machine, zoals in onderstaande afbeelding is aangegeven, vast. LET OP! Zet de grondplaat vast en niet de bovenbouw van de trilplaat! Hijsen met een kraan Beweeg de duwboom voorwaarts. Bevestig een strop aan het hijsoog en geleid deze tussen de duwboom, zie onderstaande tekening. 11

12 F 50 12

13 F 50 EC-Conformiteitverklaring Fabrikant Swepac AB Blockvägen Ljungby 1.Categorie: Trilplaat 2. Type: F50 F75 3. Motorvermogen: F50 1,7 kw F75 2,9 kw De productlijn is in overeenstemming met de navolgende richtijnen: 2006 / 42 / EG 2000 / 14 /EG 2004 / 108 / EG EN EN Technische documentatie wordt verzorgt door: Swepac AB, Blockvägen 3 SE Ljungby Tomas Johansson / Productontwikkelaar 13

14 F 50 14

15 F 50 15

16 SWEPAC AB Address Blockvägen 3, Ljungby, Sweden, tel. +46 (0) , fax +46 (0) , Internet

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000,

Nadere informatie

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding

25/45. bedienings- en onderhoudshandleiding 25/45 bedienings- en onderhoudshandleiding Dealerstempel Framenummer Kleur Aankoopdatum: Kenteken: Ondergetekende verklaart dat de brom- of snorfiets in goede staat is ontvangen en dat hij/zij dit instructieboekje

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 327 P5 X http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345459 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw

Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw Gebruikershandleiding Demto DCFS Zaagmachine 15 kw Specificaties-Veiligheid -Gebruik-Onderhoud Copyright 2007 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard

Model 350000. Model 290000. Model 380000. Model 300000 GB D DK F GR I N NL P S SF. Vanguard. Vanguard. Vanguard. Vanguard GB D DK E F GR I N NL P S SF Operating & Maintenance Instructions Betriebsanleitung & Wartungsvorschriften Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Instrucciones de Mantenimiento & Operación Instructions

Nadere informatie

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type :

Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Originele Gebruikershandleiding POMPEN Explosieveiligheid volgens EU richtlijn 94/9/EC (ATEX 95) Ordernummer : Uitgave : ATEX-CF/VD-06/2014-2.0-NL Serienummer : Code : OG-ATEX Type : Lees deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing MZ25 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Handleiding. Yanmar PMX

Handleiding. Yanmar PMX ProAquaMeppel.nl Pagina 1 ProAquaMeppel.nl Handleiding Yanmar PMX ProAquaMeppel.nl Deze informatie is bedoeld als service naar onze klanten, ProAquaMeppel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42

700.340. Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L. Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 700.340 Bedienungsanleitung Tiefkühlschrank 205 L Seite 3 bis 22 Instruction manual Deep freezer 205 L from page 23 to 42 Mode d emploi Armoire de congélation 205 L de page 43 à page 62 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi

S3000 All in One MAXI. S1000 All in One. S3000 All in One. Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi S3000 All in One MAXI S3000 All in One NL GB F Gebruiksaanwijzing Manual Mode d'emploi Inhoudsopgave WOORD VOORAF...4 Gebruiksdoel...6 Veiligheidinstructies en waarschuwing voor gevaren...7 Veiligheidsvoorzieningen...8

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ALVORENS U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN UW NIEUWE TRAVELUX STARLITE SCOOTER DIENT U EERST DE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR TE LEZEN EN TE BEGRIJPEN. Algemene introductie U heeft zojuist een scooter gekocht van

Nadere informatie

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 18 E MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 8 E 3 2 5 4 > MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 4 26 38 50 62 Geachte mevrouw, meneer, Van harte gefeliciteerd met de

Nadere informatie

Installatie handleiding. Voor woningbouw en utiliteit HOTRUN 35-90 DOORSTROOM TOESTELLEN. Zuinig met water en energie

Installatie handleiding. Voor woningbouw en utiliteit HOTRUN 35-90 DOORSTROOM TOESTELLEN. Zuinig met water en energie Voor woningbouw en utiliteit Installatie handleiding HOTRUN 35-90 DOORSTROOM TOESTELLEN Zuinig met water en energie Inhoud Algemene informatie................................ 3 Technische gegevens................................

Nadere informatie

Instructieboek 22,50

Instructieboek 22,50 Instructieboek 22,50 1. Introductie...4 2. Algemene veiligheid...5 2.1 Ventilatie... 5 2.2 Brandveiligheid... 6 2.3 Laadgewicht van uw caravan... 7 3. Klaarmaken voor de reis...8 3.1 Caravantrekkend voertuig

Nadere informatie