Alles over. motorbrandstoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over. motorbrandstoffen"

Transcriptie

1 Alles over motorbrandstoffen

2 Ten geleide In tegenstelling tot wat velen denken, zijn niet alle brandstoffen identiek. Inderdaad, bij elk merk bestaan er verschillende kwaliteiten die een merkelijke invloed hebben op de optimale werking van de motor (verbruik, slijtage...). Om de kwaliteit en de prestatie van haar brandstoffen te verzekeren, stelt Total haar klanten een geheel van voorzieningen ter beschikking: Haar onderzoekscentra staan in permanent contact met de grootste voertuigconstructeurs om brandstoffen van topkwaliteit te leveren die zowel aangepast zijn aan de nieuwe motortechnologieën als aan alle voertuigen die momenteel rondrijden. Haar centrum voor de fabricage van additieven dat de specifieke additieven voor de Total-brandstoffen industrialiseert. Haar kwaliteitsborgingssystemen die de kwaliteit van de brandstoffen bewaken langs de hele logistieke keten: vanaf de fabricage tot de distributie in de brandstoftank van de voertuigen. Het is op basis van haar expertise dat Total het verschil maakt met andere verdelers om brandstoffen aan te bieden van topkwaliteit, die permanent verder ontwikkeld worden en altijd aan de top van de technologie staat. Dit document zal u in staat stellen deze wereld van de brandstof en het belang van de kwaliteit in het dagelijkse gebruik te ontdekken. Hervé Allibert Total Supply & Marketing Directeur Marketingontwikkeling fich

3 Wat is een brandstof? 1. Dat is vooreerst een energiebron die gebruikt wordt in verbrandingsmotoren. 1 liter diesel 1kg gas (butaan/propaan) = = = = 10 KWh 1m 3 aardgas 2kg hout 2. Het is ook een technische vloeistof die essentieel is voor de goede werking van het voertuig en aan heel nauwkeurige technische specificaties moet voldoen. Verbrandingseigenschappen (octaangetal, cetaangetal). Hydraulische stromingseigenschappen (filtreerbaarheid, viscositeit en smerend vermogen). Gedrag bij opslag (veiligheid, stabiliteit). Wat is een brandstof? 3. Het is een sterk gereglementeerd product Milieureglementering en technische reglementering 2 belangrijke Europese normen: - EN228: bepaalt de kwaliteit van de benzines - EN590: bepaalt de kwaliteit van de dieseloliën Douane- en fiscale reglementering. 4. Het is een mengsel dat geformuleerd is met verschillende componenten. (*) Dit percentage hangt af van de reglementeringen. fich

4 Een product waaraan zware eisen worden gesteld: beperken. Dit heeft technische innovaties met zich meegebracht en heeft geleid tot de ontwikkeling van schonere en beter de automobilisten als aan die van de reglementering voldoen. Wat is een brandstof? AUTOMOBIEL- CONSTRUCTEURS: Ontwikkeling van de motoren EURO-normen REGLEMENTERING KLANTEN BRANDSTOFFEN: Wijziging van de samenstellingen Zwavelgehalte superieure kwaliteit 1995/2005 Euro 2 & 3, eerste uitlaatkatalysatoren, geleidelijk bannen van lood, vermindering van benzeen in 2005/ en later Euro 6, verwachte invoering van geavanceerde zuiveringssystemen (NOx trap, SCR Selective Catalytic Reduction), verhoging van het

5 Hoe worden de brandstoffen gefabriceerd? Op basis van 3 families bestanddelen: koolwaterstoffen afkomstig van de raffinaderijen biobrandstoffen (volgens de reglementering) additieven (naargelang van de merken) 1. De raffinaderij vormt ruwe petroleum om in geraffineerde producten: benzine en dieselolie, smeerolie, stookolie, brandstof voor vliegtuigen 2. Biobrandstoffen worden dikwijls aan deze brandstoffen toegevoegd. Sinds 2003 heeft de ontwikkeling van de Europese richtlijnen tot gevolg dat steeds meer biobrandstoffen worden bijgemengd. Dit maakt het mogelijk om: Het land op energiegebied minder afhankelijk te maken; De emissies van broeikasgassen (CO 2 ) te verminderen; Nieuwe afzetmogelijkheden te bieden aan de landbouw. Fabricage Biobrandstoffen vormen een groene energiebron vervaardigd op basis van biomassa. Welke biobrandstoffen voor welke brandstof? De twee huidige afzetmogelijkheden Planten, rijk aan suikers (suikerbiet, tarwe, maïs, suikerriet). Planten rijk aan olie (koolzaad, zonnebloem, soja, palm). Ethanol en ETBE* Vetzuurmethylesters * Ethyl-tert-butylether Benzine Dieselolie fich

6 Waarom zegt men dat biobrandstoffen «milieuvriendelijker» zijn? Hun milieubalans (fabricage +verbranding) heeft een gunstiger resultaat (minder CO 2 ) dankzij de groeifase van de plant die een deel van het CO 2 opneemt. Bij de aan de pomp verkochte brandstoffen mag SP95-E10 tot 10 vol-% ethanol bevatten, en mag dieselolie tot 7 vol-% biobrandstoffen (vetzuurmethylesters) bevatten. Fabricage 3. En additieven naargelang van het merk. Een additief is een actieve chemische verbinding die men bij een brandstof mengt (ca. 1 liter per 1000 liter) om de eigenschappen ervan te verbeteren: Om conform te zijn met de reglementaire specificaties; Om bepaalde prestaties te verbeteren teneinde brandstoffen van superieure kwaliteit te bieden (netheid van de kleppen en sproeiers, beter gedrag in koude toestand...). De toevoeging van prestatieverhogende additieven is variabel en hangt af van de distributiemerken. Ruwe olie Additieven om aan de specificaties te voldoen Raffinaderij Prestatieverhogende additieven Depot Brandstofverdeelnet Brandstoffen met reglementaire specificaties Aanvullende additieven In het net van Total bevatten alle brandstoffen prestatieverhogende additieven. fich

7 Vanwaar komen de brandstoffen die we in een servicestation vinden? De logistieke keten van de brandstoffen De brandstoffen worden gefabriceerd in een raffinaderij en vervolgens opgeslagen in depots. Ze worden vervolgens per vrachtwagen naar de servicestations vervoerd. Distributie Biobrandstoffen kunnen erin verwerkt worden, zowel vooraleer de tanks te vullen in de depots als bij het laden van de tankwagens. Bio RAFFINADERIJ LEVERANCIER VAN ADDITIEVEN LEVERANCIER VAN BIOBRANDSTOFFEN Bio ETHANOL TANKS MET PRESTATIEADDITIEVEN MET TOTAL ADDITIEF TOTALSERVICE STATION SP 95 SP 98 GO DEPOT LAADSTATION ZONDER Station X TOTAL ADDITIEF De prestatieverhogende additieven, eigen aan elk merk, worden toegevoegd in de tankwagen vóór de levering aan het servicestation. Dit maakt het mogelijk om brandstoffen te leveren met verschillende kwaliteit naargelang van het merk. fich

8 Het belang van het opvolgen van de kwaliteit van de brandstoffen De kwaliteitscontrole van de brandstoffen is een fundamenteel element voor Total om de afwezigheid van een potentiële achteruitgang van de eigenschappen te controleren (verontreiniging door een ander product, indringing van water, oxidatie door de luchtzuurstof enz.). Bij Total worden strikte procedures toegepast in de raffinaderij, het depot en de servicestations. Distributie IN DE RAFFINADERIJ IN DE DEPOTS IN DE SERVICESTATIONS Zo wordt het kwaliteitsbeleid op één lijn gebracht met de commerciële strategie van Total en met de aan haar klanten gedane beloften. fich

9 Welke zijn de verschillende types brandstoffen? In Europa worden twee grote brandstoffenfamilies gefabriceerd: Loodvrije benzines Diesel Andere brandstoffen kunnen gecommercialiseerd worden: LPG, aardgas, E De loodvrije benzinetypes De belangrijkste verschillen tussen deze benzines zijn: * De verschillende brandstoffen Het RON-octaangetal (95 of 98) Het gehalte aan biobrandstoft * Octaan RON 95 Europese referentiebenzine, EuroSuper genoemd. Geschikt voor de meeste voertuigen volgens de aanbevelingen van de constructeur. Mag tot 5 vol-% ethanol bevatten. Octaan RON 95 Mag tot 10 vol-% ethanol bevatten. Bruikbaar in E10- motoren, meestal in voertuigen van na 2000 (volgens de aanbeveling van de constructeur). Octaan RON 98 Hoger octaangetal (betere klopweerstand). Geschikt voor de meeste voertuigen volgens de aanbevelingen van de constructeur. Mag tot 5 vol-% ethanol bevatten. (*) Niet in België. fich

10 De verschillende brandstoffen Belangrijkste specificaties en de impact ervan. Octaangetal 98 of 95 Heeft een impact op de kwaliteit van de verbranding (klopweerstand). Vluchtigheid Heeft een invloed op het Zomer- en winterkwaliteit startgedrag en het rijplezier. Zwavel Heeft een invloed op de Laag zwavelgehalte werking van de uitlaatkatalysator en de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen. 2. Diesel Diesel is bestemd voor voertuigen die uitgerust zijn met een dieselmotor. Dit is het meest verkochte type brandstof in Europa. Diesel mag tot 7 vol-% biobrandstof bevatten. Belangrijkste specificaties en de impact ervan. Cetaangetal Heeft een invloed op de minimum 51 kwaliteit van de verbranding (starten, geluid, uitstoot van verontreinigende stoffen). Gedrag bij koude Winterkwaliteit Zwavel Laag zwavelgehalte Heeft een invloed op het gemak waarmee de motor start in de winter. Heeft een invloed op de werking van de uitlaatkatalysator, de deeltjesfilter en op het verminderen van de uitstoot van verontreinigende stoffen. fich

11 Wat noemt men brandstoffen van superieure kwaliteit? In de servicestations zijn niet alle brandstoffen gelijkwaardig! Om nog beter te doen dan de specificaties, worden aan bepaalde brandstoffen additieven toegevoegd om de prestaties nog te verbeteren en zijn deze dus van superieure kwaliteit. De merken beslissen welke prestaties van de verkochte brandstoffen ze wensen te verbeteren en of ze al dan niet additieven toevoegen. Conclusie: voor eenzelfde type brandstof, van raffinaderij tot aan de pomp, bestaan er verschillen van merk tot merk. Toevoeging van specifieke additieven (doeltreffendheid en dosering eigen aan elk merk) Geen toevoeging van additieven Brandstoffen van superieure kwaliteit Prestatieverbeterende additieven De prestatieverbeterende additieven worden bijgemengd in de brandstofdepots op het moment waarop de tankwagen wordt gevuld. Ze hebben welomschreven functies en de doeltreffendheid ervan hangt af van de samenstelling en de dosering van de gekozen actieve moleculen. fich

12 De belangrijkste additieven in benzine Brandstoffen van superieure kwaliteit Reinigende additieven behouden of herstellen de netheid van de brandstofvoedingssystemen van de motoren: carburateur, sproeiers, kleppen en inlaatspruitstuk. Corrosiewerende additieven beschermen de brandstofkringen tegen risico's op roest of corrosie. Antioxidantia garanderen de stabiliteit tijdens de opslag en voorkomen de vorming van gomneerslagen in tanks en reservoirs. De-emulgatoren vermijden de vorming van een emulsie bij het per ongeluk binnendringen van water in de brandstoffen. Wrijvingsmodificatoren beperken de mechanische verliezen door wrijving ter plaatse van de zuigermantel en in de inspuitpompen van de motoren. De belangrijkste additieven in diesel Reinigende additieven behouden of herstellen de netheid van de inspuitsystemen. Corrosiewerende additieven beschermen de brandstofkringen tegen roest- of corrosierisico's. Wrijvingsmodificatoren beperken de mechanische verliezen door wrijving ter plaatse van de zuigermantel en inspuitpompen van de motoren. Schuimwerende additieven voorkomen het schuimen van de diesel en maken een volledige en snelle vulling van de reservoirs mogelijk zonder over te lopen. Antioxidantia garanderen de stabiliteit tijdens de opslag en voorkomen de vorming van gomneerslagen in tanks en reservoirs. Geurstoffen maken de geur van dieselolie minder onaangenaam en minder hardnekkig. De-emulgatoren vermijden de vorming van een emulsie bij het per ongeluk binnendringen van water in de brandstoffen. Gedrag bij koude (1) dwijzigen het kristallisatieproces van de paraffine en verlagen de minimale gebruikstemperatuur in koude toestand van dieselolie. (1) Gewoonlijk 's winters. Procetaan vergemakkelijkt de zelfontbranding van diesel en de verhoging van het cetaangetal. fich

13 Waarom brandstoffen van superieure kwaliteit gebruiken? 1. Om de motor te beschermen Tegen de vervuiling van de motor Door de sproeiers en de inlaatventielen net te houden kan de optimale werking van de motor behouden worden. Reinigend additief Tegen het aanwezige water en corrosie De aanwezigheid van water is de belangrijkste oorzaak van brandstofproblemen. Water moet gescheiden worden van brandstof om het te kunnen elimineren en zodoende corrosie te vermijden. De voordelen De-emulgerend additief Tegen slijtage Wrijving is verantwoordelijk voor slijtagefenomenen bij bewegende onderdelen. Door de wrijving te verminderen, is het mogelijk de levensduur van de motor te verlengen. Wrijvingswijzigend additief Tegen voortijdige veroudering van de brandstof Een betere stabiliteit tegen oxidatie maakt het mogelijk de vorming van neerslagen in de brandstof en in de voedingskring te beperken. Oxidatiewerende additieven fich

14 2. Om het verbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen Vermindering van de vervuiling van de gevoelige onderdelen van de motoren Het vermogen, het verbruik en de uitstoot van verontreinigende stoffen hangen meer bepaald af van de netheid van de sproeiers en de inlaatventielen. Relatieve vervuiling in % Benzine Dieselolie De voordelen Dirty Up Clean Up Clean Up 2 Dirty Up Clean Up Clean Up 2 De interne wrijving verminderen Wrijving kan verantwoordelijk zijn voor tot 20% van de energieverliezen in een motor. Ze verminderen maakt brandstofbesparingen mogelijk. De verbranding verbeteren Een betere verbranding maakt het mogelijk de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen. Bij diesel gebeurt dit door toevoeging van een cetaangetalverbeterend additief (procetaan). 3. Voor meer comfort (diesel) Maakt het tanken aangenamer en gemakkelijker Diesel is een brandstof met een hardnekkige geur die bij het vullen van de tank de neiging heeft te schuimen. Verbeteren van het gedrag bij koud weer In bepaalde streken en/of in bepaalde periodes van het jaar is een dieselolie vereist die goed bestand is tegen zeer lage temperaturen. Additief voor het verbeteren van het gedrag in koude toestand fich

15 Welke zijn de sterke punten van Total? Technische expertise: Kennis van de brandstoffen en de biobrandstoffen; Exclusieve brandstoffen van superieure kwaliteit; Kwaliteitscontroles. 3 onderzoekscentra, 550 onderzoekers Partnerschappen: Autoconstructeurs en fabrikanten van uitrusting voor auto's; Onafhankelijke onderzoekscentra (universiteiten, laboratoria). Technische expertise Analyse van de vragen van de markt en open staan voor de vragen van de klant. De technologische wijzigingen van de motoren en de werwachtingen van de consument in termen van prestaties vergen verdere ontwikkeling van de brandstoffen. De onderzoekers van Total steunen op hun industriële expertise m.b.t. petroleum en op hun talrijke partnerschappen met specialisten in de automobielsector om in lijn met deze ontwikkelingen geoptimaliseerde brandstoffen voor te stellen. fich

16 Technische expertise De ontwikkeling van brandstoffen van superieure kwaliteit Een gesmeerd lopend proces stelt onze onderzoekers in staat de best presterende additievencocktails te formuleren. De verschillende stappen van de creatie van een brandstof van superieure kwaliteit vergen 3 tot 5 jaar. 1. Laboratorium Corrosietest: Zonder toevoeging van additieven Ontwikkeling en selectie van de additieven: Prestatieproeven - Proeven op de onschadelijkheid Met toevoeging van additieven 2. Motorproefbank Proeven op de vervuiling van de kleppen: Zonder toevoeging van additieven Met toevoeging van additieven Gestandaardiseerde procedures voor proeven op motoren en interne testprocedures. 3. Testen op voertuigen op de testbank en op de weg Prestaties, verbruik, duurzaamheid. De ontwikkeling van een brandstof vergt duizenden uren werk en honderdduizenden gereden kilometers. fich

17 Welke brandstof biedt Total aan? TOTAL EXCELLIUM Het assortiment geavanceerde brandstoffen van Total, TOTAL EXCELLIUM genoemd, bestaat uit twee soorten benzine met een octaangetal van 95 en 98 die geschikt zijn voor de meeste benzinevoertuigen. Deze benzines bestaan respectievelijk uit loodvrije benzine 95 of 98 en een cocktail van specifieke, door de onderzoekscentra van Total uitgewerkte additieven. De pluspunten van het product:* Een betere bescherming van de motor Verzekering van de netheid van de gevoelige onderdelen van de motor. De motor draait beter in alle omstandigheden (bij het starten, op de grote weg, in de stad) en levert betere prestaties. Een vermindering van het verbruik Een vermindering van he brandstofverbruik dankzij de aanwezigheid van wrijvingsverminderende additieven en op lange termijn dankzij de reinigende additieven die de motor netjes houden. Een vermindering van de CO 2 -uitstoot Een vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen, dankzij een rendabeler werking van de motor, en met name van de CO 2 -uitstoot wegens de vermindering van het brandstofverbruik. Om zich aan de ontwikkelingen (motor en brandstof) aan te passen, verbetert Total geregeld de technologie van haar additieven die gebruikt worden voor het TOTAL EXCELLIUM-assortiment. De benzines van Total (*) Ten opzichte van een brandstof zonder toevoeging van additieven. fich

18 De dieseloliën van Total Welke brandstof biedt Total aan? TOTAL EXCELLIUM DIESEL Total stelt een diesel voor van toptechnologie, TOTAL EXCELLIUM DIESEL, die geschikt is voor alle voertuigen met een dieselmotor. Het is één en al samengebalde technologie die speciaal ontwikkeld werd voor dieselmotoren met common rail van de laatste generatie. De pluspunten van het product:* Een betere bescherming van de motor De corrosiewerende en wrijvingsverminderende additieven maken een betere bescherming mogelijk door de slijtage van de gevoelige onderdelen te beperken. Een lager verbruik De wrijvingsverminderende additieven en de reinigende additieven houden de motor net waardoor het verbruik daalt. Een vermindering van de CO 2 -uitstoot De vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen met name van CO 2 dankzij een lager verbruik is gekoppeld aan een doeltreffender werking van de motor. Minder lawaai en meer comfort De verhoging van het cetaangetal maakt het mogelijk het lawaai van de motor in koude toestand (binnen en buiten het voertuig) met 37% te verminderen. Het vullen van de tank wordt vergemakkelijkt doordat deze niet overloopt door schuimende diesel; daarbij komt dat de geur ook minder onaangenaam is. (*) ten opzichte van brandstof zonder toegevoegde additieven. fich

19 En morgen? Voertuig en energie - een hecht stel dat evolueert. Om de uitlaatgassen van dieselmotoren van auto's nog beter te zuiveren, zal een nieuwe vloeistof op de markt komen bij de volgende generatie in 2014 (euro 6): AdBlue. Het is een ureumoplossing die gebruikt wordt met het SCRsysteem om de stikstofoxides in de uitlaat te behandelen. Dit product wordt al in industriële voertuigen(vrachtwagens, bussen...) gebruikt. Brandstoffen van de nieuwste generatie op basis van biomassa of synthetische diesel (die gebruikt kunnen worden zoals de huidige dieseloliën). Oplaadbare hybride voertuigen die de eisen m.b.t. de vermindering van de uitstoot van verontreinigende stoffen paren aan het behoud van een voldoende autonomie. Elektrische voertuigen die de uitstoot van broeikasgassen kunnen beperken (op voorwaarde dat de elektriciteit wordt opgewekt zonder koolwaterstoffen te verbranden, d.w.z. met behulp van windenergie, waterkracht...). Ze presteren steeds beter, maar de autonomie is voorlopig nog (te) beperkt. Voertuigen op waterstof (voeding van een brandstofcel) die alleen waterdamp uitstoten. De verwachte ontwikkelingen Een heel nauwe en permanente relatie tussen de automobielconstructeurs en de energieleveranciers is vereist om beter op deze ontwikkelingen te anticiperen. AdBlue is een geregistreerd merk van het Verband der Automobilindustrie e.v. (VDA). fich

20 Nota s: fich

21 Welke zijn de meest gestelde vragen? > Mag men verschillende soorten benzine (TOTAL EXCELLIUM 95 en 98) mengen? Ja zeker. Benzines mogen in eender welke verhouding met elkaar gemengd worden. De motor moet wel geschikt zijn om deze benzines te verbranden. Alle voertuigen die na 1991 in het verkeer zijn gebracht, kunnen zowel op TOTAL EXCELLIUM 95 als op TOTAL EXCELLIUM 98 rijden. > Biedt de benzine met het hoogste octaangetal nl. TOTAL EXCELLIUM 98 een echt voordeel ten opzichte van loodvrij 95? Het gebruik van TOTAL EXCELLIUM 98 maakt over het algemeen een beter rijgedrag mogelijk in bepaalde situaties, zoals versnellen of inhalen. Vragen-antwoorden

22 > Er zit water in mijn tank, kan dat de motor beschadigen? Ja. Om dit probleem te vermijden, worden regelmatige controles uitgevoerd op de aanwezigheid van water en worden de brandstoffen regelmatig geanalyseerd in de opslagplaatsen van de servicestations van Total. Overigens worden aan brandstoffen van Total specifieke additieven toegevoegd om die problematiek zoveel mogelijk te verhelpen. Vragen-antwoorden > Waarom zegt u dat TOTAL EXCELLIUM één en al gebundelde technologie is? De brandstoffen in de reeks TOTAL EXCELLIUM zijn uitgewerkt in onze laboratoria op basis van de beste technologieën die door onze onderzoekers werden uitgewerkt. Ze hebben ook geprofiteerd van de expertise die ze verworven hebben in de loop van jarenlange onderzoekingen, samen met de grootste automobielconstructeurs, met name voor het uitwerken van brandstoffen voor wedstrijden. Meerdere karakteristieken werden verbeterd dankzij deze technologische benadering: Het uitwerken van een formulering waardoor de motoren beter beschermd worden in steeds veeleisender werkingsvoorwaarden (steeds hogere drukken en temperaturen) en vermindering van het verbruik. Het aanpassen van de formulering ten gunste van een steeds groter gehalte aan biobrandstoffen. > Ik heb TOTAL EXCELLIUM gebruikt, maar stel vast dat ik niet minder verbruik, hoe komt dit? Er zijn tal van factoren die een invloed hebben op het verbruik (temperatuur, rijgedrag, airconditioning aan of uit, bandenspanning, regen enz.) zodat het moeilijk is twee trajecten te vergelijken. Daarom werden de berekeningen uitgevoerd in het laboratorium om de externe omstandigheden beheersen. > Mogen alle voertuigen TOTAL EXCELLIUMbrandstoffen gebruiken? Ja zeker. Er is geen compatibiliteitsprobleem tussen de TOTAL EXCELLIUM- brandstoffen en bepaalde voertuigmerken. fich

23 A Additief Lexicon Chemische verbinding die toegevoegd wordt aan een brandstof om er de eigenschappen van te verbeteren. B Biobrandstoffen Vloeibare of gasvormige brandstoffen, geproduceerd op basis van biomassa, en gebruikt in verbrandingsmotoren. Ze kunnen afkomstig zijn van de landbouw, de bosbouw, de omvorming van dierlijke producten of een biologisch afbreekbare afvalfractie. Biomassa Geheel van organische stoffen afkomstig van levende materie die op duurzame basis gebruikt kunnen worden: specifieke culturen (bossen, graangewassen, oliehoudende planten enz.), producten en residu's van deze culturen (stro en stengels, resten van de bosbouw), resten van diverse activiteiten (papiermolens, zagerijen, pallets, bepaalde soorten industrieel en huishoudelijk afval). Lexicon C Cetaangetal Het is een maat voor de geschiktheid van dieselolie om vanzelf te ontbranden (door samendrukking) in een dieselmotor. Hoe hoger het cetaangetal, hoe sneller de brandstof vanzelf ontbrandt bij samendrukking. E VME, Ethanol Vetzuurmethylester (Fatty Acid Methyl Esters - FAME): vetzuurmethylesters zijn biobrandstoffen die verkregen worden uit plantaardige of dierlijke oliën en vetten. ETBE Ethyl-tert-butylether (ETBE) is een biobrandstof vervaardigd uit bio-ethanol (afkomstig van de landbouw). De wetgeving staat toe om ETBE tot 17 vol-% toe te voegen aan benzine in de loodvrije benzines 95 en 98, en tot 22 vol-% in SP95-E10. fich

24 E Ethanol Biobrandstof afkomstig van de gisting van suiker afkomstig van graangewassen en suikerhoudende planten (suikerbiet, tarwe...). Lexicon G Gedrag bij koude (koudeweerstand) Diesel bevat paraffines die bij lage temperatuur de neiging hebben te kristalliseren. Het gedrag bij koude van een diesel, ook koudeweerstand genoemd, wordt gekenmerkt door drie temperaturen in overeenstemming met de resultaten van genormaliseerde metingen in het laboratorium: het troebelingspunt, de grenswaarde voor de filtreerbaarheid en het vloeipunt. H Hybride voertuigen Voertuigen die zowel met een thermische motor als met een elektrische motor zijn uitgerust. De nodige energie voor de verplaatsing van het voertuig wordt geleverd door de ene of de andere motor, of zelfs door beide tegelijk, naargelang van de omstandigheden. K Kloppen Zie Octaangetal. M Motorproef «Dirty-up, Clean-up» Procedure voor het testen van brandstof in een motor, bestaande in een eerste fase - de vervuilingsfase of «Dirty-up» - met een brandstof zonder toevoeging van additieven en een tweede fase - de zuiveringsfase of «Clean-up» - met een brandstof waaraan additieven zijn toegevoegd. N NOx-adsorber Systeem voor het verwijderen van stikstofoxides dat werkt volgens het principe van een «val» (trap) voor stikstofoxides in een eerste fase, gevolgd door de omvorming in stikstof in een tweede fase. fich

25 O Octaangetal Het is een maat voor de weerstand tegen zelfontbranding van een brandstof in een motor met geregelde ontsteking en meer bepaald voor de klopweerstand ervan. Hoe groter het octaangetal, hoe beter de brandstof bestand is tegen zelfontbranding door samendrukking. Men maakt een onderscheid tussen het RON-octaangetal (Research Octane Number) dat een maat is voor het gedrag van een brandstof bij laag toerental en bij het versnellen, en het MON-octaangetal (Motor Octane Number), dat een maat is voor het gedrag van een brandstof bij hoog toerental en onder zware belasting. S SCR Selectieve katalytische reductie is een zuiveringstechnologie voor uitlaatgassen waarbij het mogelijk is de stikstofoxides om te zetten in waterdamp en in onschadelijke stikstof dankzij het gebruik van AdBlue. Synthetische biodiesel Biodiesel van goede kwaliteit verkregen door een hydrogenerende behandeling van plantaardige oliën of dierlijke vetten. Het procedé bevindt zich momenteel in de industrialiseringsfase en zou ruimer ingang moeten vinden. Het verkregen product kan gebruikt worden in mengsels in om het even welke verhoudingen met fossiele dieselolie en de esters van vetzuren. Foto's Mediatec RM : T. Leduc - P. Adenis - B. Blaise D. Boy de la Tour - Cecconi - E. Malanca L. Wargon - P. Dubreuil - S. Dallé. Creatie en realisatie: Ressort Graphique juni 2012 fich

26 Afspraak op TOTAL BELGIUM S.A. Handelsstraat 93, 1040 Brussel Tél.: +32.(0) Fax: +32.(0) R.C Bruxelles BE T.V.A

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek

(Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek (Brand)stof tot nadenken 25 vragen en antwoorden over brandstof en voertuigtechniek Dit is een uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit Postbus 74800 1070 DM Amsterdam Telefoon 020-504 49 49 www.bovag.nl

Nadere informatie

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief

Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief TNO / CE Delft Factsheets Brandstoffen voor het wegverkeer Kenmerken en perspectief Herziene versie 2012 Ruud Verbeek (TNO), Bettina Kampman (CE Delft) Opmerking bij deze uitgave Deze 2012 versie kent

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

BIOBRANDSTOFFEN. Chemische Feitelijkheden. Auto s en vrachtwagens kunnen niet alleen op benzine, Beter af met groene brandstof

BIOBRANDSTOFFEN. Chemische Feitelijkheden. Auto s en vrachtwagens kunnen niet alleen op benzine, Beter af met groene brandstof Chemische Feitelijkheden editie 48 nr 221 december 2005 DE CONTEXT Het begint bij de pomp DE BASIS Van koolzaad tot diesel DE DIEPTE Brandstoffen straks nog groener AUTEUR: NORBERT CUIPER BIOBRANDSTOFFEN

Nadere informatie

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST?

viwta WATERSTOF dossie 1 r 7 motor van de TOEkOmST? VIWTA Dossier 17 motor WATERSTOF van de toekomst? In hoever bepaalt waterstof onze toekomstige energievoorziening? Inhoudstafel... 2 1. Voorwoord... 3 2. Waarom komt waterstof steeds meer in beeld?...

Nadere informatie

1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen

1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen 1.5 Alternatieve en gasvormige brandsstoffen Vooreerst worden de gasvormige brandstoffen uiteengezet. Vervolgens worden de verschillende alternatieve brandstoffen. 1.5.1 Gasvormige brandstoffen Aardgas

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van Dienstauto s inclusief onderhoud

Criteria voor duurzaam inkopen van Dienstauto s inclusief onderhoud Criteria voor duurzaam inkopen van Dienstauto s inclusief onderhoud Versie: 1.9 Datum: oktober 2011 Colofon Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Dienstauto s inclusief onderhoud is opgesteld

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1

INLEIDING. Oscar F. Oskarsson Opleidingsmanager Tenneco Europa, Afrika & het Midden-Oosten. Alles over emissiecontrole 1 INLEIDING Met de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen voor emissiecontrole (Euro I, II, III en de recente Euro IV) die in januari 2005 van kracht werden, zijn het uitlaatsysteem en alle bijbehorende

Nadere informatie

Installeer zelf en bespaar 50%

Installeer zelf en bespaar 50% ENERGIEGIDS OP WEG NAAR OPTIMAAL ENERGIEVERBRUIK OKTOBER 2007 PASSIEFHUIZEN Huizen zonder centraal verwarmingssysteem die het hele jaar door een aangename binnentemperatuur hebben: het kan. Passiefhuizen

Nadere informatie

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid CENTRALE VERWARMING 5.3A. Brandertechnieken. Stookoliebranders. Stookolie: eigenschappen en opslag

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid CENTRALE VERWARMING 5.3A. Brandertechnieken. Stookoliebranders. Stookolie: eigenschappen en opslag Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid CENTRALE VERWARMING 5.3A Brandertechnieken Stookoliebranders 2 Voorwoord Stookoliebranders Voorwoord Situering De bouwsector, een draaischijf van onze economie,

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2011 2012 Masterproef Analyse van het overheidsbeleid ter ondersteuning van de elektrische wagen Promotor

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s

EVlink. Gids 2012. Oplaadoplossingen voor elektrische auto s EVlink Gids 2012 Oplaadoplossingen voor elektrische auto s Inhoud Raadpleeg dit document en zijn regelmatige updates op: www.schneider-electric.be De energie-uitdagingen van de elektrische auto Een maatschappelijke

Nadere informatie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie

ENERGIE. Handboek over energiebesparing en duurzame energie ENERGIE Handboek over energiebesparing en duurzame energie Handboek voor scholieren in het voortgezet onderwijs De inhoud van dit handboek is gebaseerd op materialen van het IUSES project, dat is gefinancierd

Nadere informatie

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond Themarapport Monitoring 2009 Voetafdruk Biobrandstoffen

Nadere informatie

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen

Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen Advies over de dubbeltellingregeling voor betere biobrandstoffen 28 februari 2014 2 Inleiding De Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED) verplicht lidstaten om te garanderen dat het aandeel hernieuwbare energie

Nadere informatie

Du"rzClftl e 9nformatiecentr lam

DurzClftl e 9nformatiecentr lam Du"rzClftl e 9nformatiecentr lam ~ 0900-9892 Biomassa is een nieuwe brandstof die meer en meer in de belangstelling komt te staan. Het is een milieuvriendelijke en -in principe- onuitputtelijke brandstof.

Nadere informatie

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability)

Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for Sustainability) De aanschaf van schone en efficiënte voertuigen Handleiding Clean Fleets Publicatiedatum: November 2014 Bron: Viorel Sima, Dreamstime Auteurs: Simon Clement, Natalie Evans (ICLEI Local Governments for

Nadere informatie

Product Catalogus. Editie 2011

Product Catalogus. Editie 2011 Product Catalogus Editie 2011 2 Inhoud Bedrijfsoverzicht Smeerolie Terminologie Product Gamma Pagina s 4-7 8-9 10-42 Q8 Raffinaderij Europoort, Nederland 3 Bedrijfsoverzicht Kuwait Petroleum International

Nadere informatie

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING

INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Warmtekrachtkoppeling - WKK > voor professionelen INLEIDING TOT WARMTEKRACHTKOPPELING Voorstudie van een warmtekrachtkoppeling April 29 Informatie : www.leefmilieubrussel.be rubriek : Professionelen >

Nadere informatie

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet.

Inleiding. zorgen voor negatieve gevolgen voor het milieu van de hele planeet. Inleiding Binnen enkele decennia zal de mens een groot gedeelte van de energiereserves van de aarde verbrand hebben. Het heeft miljoenen jaren geduurd om die reserves op te bouwen, maar nu slinken ze aan

Nadere informatie

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 Onze maatschappijen hebben nood aan een langetermijnvisie, aan stabiliteit en aan consistentie om te kunnen blijven bijdragen tot de socio-economische

Nadere informatie

Draaiboek voor Docenten

Draaiboek voor Docenten Draaiboek voor Docenten Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese

Nadere informatie

Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden.

Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden. Hybride vervoerssystemen Connexxion; Een voorstudie naar de status quo en de mogelijkheden. Enschede, 28 oktober 2005 Maarten Cannegieter Anthon Henk Sonnenberg Colofon Opdrachtgever: Bedrijf: Auteurs:

Nadere informatie

Glossarium p. 3. Aardgas. meer energie, minder CO 2

Glossarium p. 3. Aardgas. meer energie, minder CO 2 Info Steeds schoner Op weg naar een CO 2 -neutrale mobiliteit p. 2 Schoon en voordelig Argumenten voor aardgas p. 3 Goede vooruitzichten Gegarandeerde voorziening van aard- en biogas p. 4 Gas in de tank

Nadere informatie

SAMEN HOGER activiteitenverslag 2013

SAMEN HOGER activiteitenverslag 2013 SAMEN HOGER activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 FEDERAUTO vzw Jules Bordetlaan 164 1140 Brussel tel. 02-778.62.00 fax 02-778.62.22 mail@federauto.be http://www.federauto.be Verantwoordelijke

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie