KWALITEITS-ENQUETE HBO. AOb mei 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEITS-ENQUETE HBO. AOb mei 2012"

Transcriptie

1 KWALITEITS-ENQUETE HBO AOb mei 2012

2 Samenvatting Hun werkplezier halen ze uit hun studenten, de bureaucratie groeit en het management staat op grote afstand van de werkelijkheid. Ruim vijfhonderd hbo-docenten geven hun hogeschool een rapportcijfer tussen de zes en zeven, zo blijkt uit de enquête over de kwaliteit van de hogescholen die de AOb samen met de NOS hield. Aanleiding voor de enquête was de kritiek van de afgelopen maanden op het niveau van hogescholen. Docenten hoorden we daar nauwelijks over, terwijl zij dat onderwijs vormgeven. Kijken we naar de beoordeling, dan heeft één op de negen ooit wel eens een keer toegegeven aan de druk om een voldoende te geven. In die gevallen ging het soms om een genadezesje zodat de student kon afstuderen en soms om druk vanuit het management. Van de hogescholen waar meer dan 25 deelnemers waren zijn de hoofdvragen uitgesplitst naar instelling. De belangrijkste conclusies op een rij: Rapportcijfer hogeschool en eigen faculteit/opleiding: een 6,6 Respondenten bij Inholland en Utrecht meest kritisch over management en onderwijskwaliteit Helft docenten heeft last van bureaucratie Kritiek op beleid hogeschool mag, maar er wordt zelden naar geluisterd Driekwart heeft onvoldoende tijd of mogelijkheden voor bijhouden vakkennis Te veel druk op rendement in plaats van kwaliteit, vindt helft ondervraagden Eén op negen docenten heeft in zijn carrière ooit wel eens toegegeven aan druk om positieve beoordeling te geven Bij één op 25 ging het dan om druk vanuit management of bekostigingssystematiek Achtergrondgegevens enquête De enquête werd gehouden onder hbo-docenten die lid zijn van de Algemene Onderwijsbond. Zij werden benaderd met een digitale vragenlijst door het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ruim 500 vulden alle vragen in. Van de respondenten was 55% man en 45% vrouw, wat goed overeenkomt met het personeelsbestand. Docenten onder de 30 zijn iets ondervertegenwoordigd ten opzichte van de werkzame personen, vijftigplussers iets oververtegenwoordigd. Van de hogescholen waar meer dan 25 deelnemers waren zijn de hoofdvragen uitgesplitst naar instelling. De vragenlijst werd opgesteld door Nico van Kessel (ITS), Ardi Vleugels (NOS) en Robert Sikkes (AOb). De dataverzameling en verwerking was in handen van het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. AOb mei 2012

3 Het gaat om de interactie tussen studenten en docenten. De rest is bijzaak. Zo vat een van de deelnemers aan De kwaliteitsenquête hbo het kort en krachtig samen, als gevraagd wordt hoe het niveau omhoog kan. De remedie is volgens veel ondervraagden daarom simpel: meer uren college, meer uren werkgroepen, meer uren praktijklessen. De hbo-docenten zijn een beetje jaloers op basis en voortgezet onderwijs. Want daar ligt tenminste min of meer vast hoeveel docenten er per aantal leerlingen moet zijn. Op een havo-school bepalen budgetten hoeveel fte er mogen zijn, signaleert iemand. Wij hebben maar 20 procent van het budget om het onderwijs echt uit te voeren, klaagt een docent op een grote hogeschool, waar volgens hem geld over de balk gesmeten wordt, maar niet aan onderwijs. Een ander constateert: Er is een overhead van 50 procent, terwijl er voor contacttijd, nakijken, feedback, kortom het basale onderwijs structureel te weinig uren beschikbaar zijn. De afgelopen jaren was het hoger beroepsonderwijs vaak negatief in het nieuws. Verhalen over genadezesjes, gebrek aan kwaliteit, gedoe bij Inholland en Windesheim, kortom, tijd om de uitvoerders van dat onderwijs een intensief te ondervragen. Samen met de NOS hield de AOb daarom onder de hbo-leden een kwaliteitsenquête. Hoe kijkt men tegen de hogeschool aan? Hoe staat het met de bureaucratie? Worden docenten onder druk gezet om positieve beoordelingen af te geven? Is de werkdruk nog hanteerbaar? Opvallend is in elk geval dat ondanks alle kritiek de docenten nog steeds zin hebben in hun werk. Het gewone contact met de student en het lesgeven doe ik nog altijd met veel plezier Rapportcijfer hogeschool en eigen faculteit/opleiding: een 6,6 Docenten werken meestal met passie en bekwaamheid. Het management werkt kwaliteit echter tegen. De kwaliteit deugt vanwege de bovenmenselijke inzet van docenten. Docenten geven hun hogeschool en hun eigen faculteit/opleiding gemiddeld een 6,6. Dat is vergelijkbaar met andere onderwijssectoren in eerdere enquêtes. Leraren bij de sectoren landbouw en gezondheidszorg zijn het positiefst over hun opleiding. Een zesminnetje (5,8) is er voor de Hogeschool Utrecht het hoogste cijfers is een 7,1 voor Saxion. In de open vragen geven docenten massaal aan een enorme kloof te ervaren tussen werkvloer en top. De voorzitter van het college van bestuur ken ik alleen uit de actualiteitsprogramma s, constateert een docent van een grote hogeschool. Men voelt zich dan ook meer verbonden met de eigen faculteit of opleiding dan met de hogeschool als geheel, is een veel genoteerde opmerking. De faculteit waar ik werk staat een beetje los van de hogeschool en dat is erg plezierig. Het werkplezier wordt daar beleefd: docenten hebben hart voor de zaak en goed contact met de studenten. Respondenten bij Inholland en Utrecht kritisch over management en onderwijskwaliteit Ik heb als academicus vijf managementlagen boven mij. Terwijl als je mij aan het begin van het jaar vertelt wat ik moet doen, ik weinig aansturing meer nodig heb. Over het management en de onderwijskwaliteit verschillen de meningen behoorlijk. Gemiddeld genomen is een derde best tevreden, een derde neutraal en een derde ontevreden. Van hogescholen met 25 respondenten of meer is de score over de

4 kwaliteitsaspecten uitgesplitst naar instelling. De hogescholen Inholland en Utrecht scoren steeds onder het gemiddelde als het gaat om een algemeen oordeel, de onderwijskwaliteit, de tevredenheid met het management. Bijzonder is de positie van de Hanzehogeschool in Groningen: er komen sterke positieve en sterke negatieve meningen naar voren, waarbij de grootste groep vindt dat de kwaliteit de laatste jaren slechter is geworden. Slechts een kleine groep is neutraal. Bij Inholland likt men de wonden van alle affaires en wat men noemt het wanbeleid van Elbers. Het nieuwe CvB is er nog niet in geslaagd om een en ander te herstellen, signaleert een docent van de instelling, maar er is wel hoop op verbetering. Vergelijk het maar met een mammoettanker die op drift is geraakt, zo n koers verander je niet maar eventjes. Op de Hogeschool Utrecht heeft de commissie-gispen in een rapport aangeraden om de sterke centralistische structuur af te bouwen en meer macht aan de faculteiten te geven. Ondanks het rapport blijft het college allerlei eisen opleggen die niet worden gedragen door het overgrote deel van de werknemers, zegt een van de docenten, iets dat de slechter dan gemiddelde score zou kunnen verklaren. Een ander heeft het over de verstikkende terreur van de centrale diensten en doet een smeekbede. Luister naar de commissie Gispen en decentraliseer. Bij andere hogescholen zijn de meningen meer volgens het gemiddeld. In Rotterdam zijn docenten wel kritisch over het van boven opgelegde Rotterdams Onderwijs Model. Dat dreigt een soort eenheidsworst te worden. Men noemt de blauwdruk benauwend en niet op ieder instituut van toepassing. Helft heeft last van bureaucratie Dankzij Inholland worden we nu bedolven onder een formulierenlawine. De oorzaak van de toenemende bureaucratie wordt massaal toegeschreven aan angst, angst dat er opnieuw affaires ontstaan over het niveau. In de ogen van de ondervraagden reageren de accrediteringsorganisatie NVAO, de Onderwijsinspectie en de eigen hogeschoolbestuurders met een overdreven verantwoordingsplicht. Ik ben minstens de helft van mijn werktijd bezig met het administreren van wat ik heb gedaan of niet gedaan heb. Zeker bij beoordelingen slaat dat door. Voor een product van twee A-viertjes moet ik soms vijf pagina s met beoordelingscriteria invullen, reageert de ene docent, een ander beschrijft de gang van zaken als volgt: Voor het invullen van cijfers in het systeem zijn drie mensen nodig. Eerst een docent, een administratief medewerker en dan nog ene administratief medewerker. En ging het maar digitaal, mopperen anderen. Veel gaat op papiertjes: door de wirwar van papierwerk is het beoordelen tijdrovend geworden en de docent het overzicht kwijt. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt de bureaucratie wel meevallen, de andere helft heeft er erg veel last van. Uitschieter is de Hogeschool Utrecht, waar bijna driekwart veel last heeft van de bureaucratie. Daar vindt men dat er veel te veel top-down geregeld wordt en er een veel te grote centrale staf is. De verwachting is dat het invoeren van prestatie-afspraken, zoals het inmiddels gevallen kabinet wil, zal leiden tot nog meer bureaucratie. Daar gaat enorm mee gesjoemeld worden, verwacht een

5 docent. Cijfers worden opgeleukt, de druk op docenten groter en dat is slecht voor het onderwijs. Kritiek mag, maar er wordt zelden geluisterd Geluisterd wordt er doorgaans wel, voor kennisgeving aannemen ook. Een grote meerderheid van de docenten voelt zich meestal vrij om kritiek te leveren op de organisatie of de onderwijskwaliteit. Maar naar die kritiek wordt niet zo vaak geluisterd. Soms wel en soms niet zegt twee derde, nog eens een op de zes docenten zegt dat er nooit naar de kritiek wordt geluisterd. Slechts een enkeling maakt melding van het feit dat directeuren bang zijn voor het college van bestuur. Twee derde heeft onvoldoende tijd of mogelijkheden voor bijhouden vakkennis Een grote meerderheid vindt de werkomstandigheden redelijk tot goed. Natuurlijk zijn er terechte klachten over slechte lokalen, ventilatie of rumoerige werkplekken, maar die vormen een minderheid. Bijna de helft vindt werkdruk vindt te hoog, de andere helft vindt die hanteerbaar. Zeven op de tien geeft wel aan dat de werkdruk de laatste tijd is toegenomen. Ontevreden zijn docenten ronduit over de mogelijkheid om hun vakkennis bij te houden, twee derde vindt dat daar onvoldoende tijd en mogelijkheden voor zijn. Er is geen tijd voor professionalisering is een veelgehoorde opmerking in de open vragen, maar er zijn uitzonderingen: mijn hogeschool is een werkgever die je mogelijkheden biedt om je te ontwikkelen. Te veel druk op rendement in plaats van kwaliteit, vindt helft ondervraagden De helft van de docenten vindt dat ze te weinig tijd hebben om de beoordelingen goed uit te voeren. Een derde heeft af en toe beoordelingen gegeven waar ze niet helemaal achterstonden. Dat had soms met de beoordelingssystematiek te maken: vier op de tien docenten werkt met een format waar zij moeite mee hebben. Bij een kwart kan een negatieve beoordeling van een student betrokken worden bij de beoordeling door zijn leidinggevende. De meeste docenten staan achter de voldoendes die zij geven, bij 29 procent is dat niet altijd het geval. Volgens een meerderheid van de docenten ligt er op de hogescholen te veel nadruk op rendement van de opleiding in plaats van kwaliteit, twee derde is die mening toegedaan. Eén op negen docenten heeft ooit wel eens toegegeven aan druk om positieve beoordeling te geven Omdat als ik niet aan de druk toegeef en dat is -nog steeds- vaak genoeg, ik weet dat ik heel wat over mij afroep: docenten die de student tegen je uitspelen, en andersom, vele s en telefoongesprekken, veel werk om alles precies na te kijken wat betreft studiepunten en regels, dossiervorming. Jij als docent dient je te verdedigen dat jij een onvoldoende geeft. Student gaat naar de examencommissie, student gaat procederen (met advocaat vaak) student gaat je stalken op de gang en je bedreigen, management steunt je pas nadat je beleefd zegt geen les meer te kunnen geven, wanneer student X nog in jouw les komt. De genadezes en de zes-omdat-het-moet-van-de-de baas komen nog steeds voor. Iets minder dan een kwart van de docenten is ooit wel eens onder druk gezet om een positieve beoordeling te geven, terwijl dat in zijn of haar ogen niet terecht was. Ongeveer de helft daarvan heeft aan die druk toegegeven. Dat komt neer op één op de

6 negen docenten. Maar de aard druk verschilt wel, zo blijkt uit de antwoorden die docenten geven wie druk zet en waarom ze daar aan toegeven. Dat leidt tot vijf typen zesjes: Moet-zesjes: omdat mijn leidinggevende mij direct en persoonlijk onder druk zette, deze en soortgelijke argumenten komen voor bij een kwart van de zesjes die onder druk gegeven zijn, en schrijven docenten rechtstreeks toe aan hun managers (27%) Genadezesjes: omdat studenten na 7 jaar studeren toch een diploma moeten krijgen, je kan de student niet wegsturen. Hier gaat het om docenten of teams die van een student af willen die net niet voldoende presteert (24%) Gedoezesjes: omdat anders het gezeik aanhoudt. Docenten die geen zin hebben in de confrontatie met collega s, de student of leidinggevenden (24%) Het lijkt er op dat dat vooral door tijdsdruk is ingegeven, wat strookt met het feit dat de helft van de docenten aangeeft onvoldoende tijd voor de beoordelingen te hebben. Geldzesjes: omdat de werkgelegenheid van collega's gevaar liep. Docenten die aangeven dat minder geslaagden minder geld oplevert door de bekostigingssystematiek en daarom toegeven aan de druk van managers ( 13%) Eenmaal-maar-nooit-weer zesjes: Docenten die bijvoorbeeld aan het begin van hun loopbaan onbekend waren met de gang van zaken en daarom één keer hebben toegegeven aan druk van anderen maar aangeven dat nooit meer te zullen doen (13%). Dat is lang geleden(zeker 18 jaar terug ik was nog een groentje) maar eens en nooit meer! De opleidingsmanager toentertijd vond dat ik moest toewerken naar een 5.5 en na 2x een onvoldoende beoordeling te hebben gegeven heb ik er onder druk een 5.5 van gemaakt. Alles bij elkaar komt het er op neer dat onder druk van managers of de bekostigingsregels ongeveer één op de vijfentwintig (4%) docenten ooit wel eens een voldoende heeft uitgedeeld die in zijn ogen niet gegeven had mogen worden.

7 Tabellen Geslacht 1. Kenmerken deelnemers Aantal Percentage Man Vrouw Totaal Leeftijd Aantal Percentage jonger dan 30 jaar tot 40 jaar tot 50 jaar tot 60 jaar jaar en ouder Totaal Bachelor/master Aantal Percentage Hbo bacheloropleiding Hbo masteropleiding 49 9 Totaal

8 Sector (Faculteit) Aantal Percentage Sector economie Sector gezondheidszorg 45 9 Sector kunst 40 8 Sector pedagogisch Sector sociaal-agogisch Sector techniek Sector landbouw 22 4 Totaal Hogeschool Aantal Percentage Christelijke Hogeschool Windesheim 26 5 Fontys Hogescholen Hanzehogeschool Groningen 28 5 Hogeschool INHOLLAND 30 6 Hogeschool Rotterdam 35 7 Hogeschool Utrecht Hogeschool van Amsterdam 43 8 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 48 9 Saxion Hogeschool 25 5 overig Totaal

9 2. Oordelen over kwaliteit en management Algemeen oordeel over de hogeschool heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 8% 69% 15% 8% 0% 26 Fontys Hogescholen 7% 51% 27% 13% 2% 55 Hanzehogeschool Groningen 18% 32% 21% 29% 0% 28 Hogeschool INHOLLAND 10% 47% 20% 23% 0% 30 Hogeschool Rotterdam 3% 63% 17% 14% 3% 35 Hogeschool Utrecht 0% 43% 25% 22% 10% 51 Hogeschool van Amsterdam 0% 56% 35% 7% 2% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8% 65% 25% 2% 0% 48 Saxion Hogeschool 8% 68% 24% 0% 0% 25 Overig 10% 62% 19% 9% 1% 188 Totaal 8% 57% 22% 11% 2% 529 Rapportcijfer Hogeschool Christelijke Hogeschool Windesheim 7,0 Fontys Hogescholen 6,6 Hanzehogeschool Groningen 6,4 Hogeschool INHOLLAND 6,3 Hogeschool Rotterdam 6,2 Hogeschool Utrecht 5,8 Hogeschool van Amsterdam 6,6 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 7,0 Saxion Hogeschool 7,1 Overig 6,9 Totaal 6,6

10 Algemeen oordeel over de faculteit heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Sector economie 12% 46% 24% 13% 5% 120 Sector gezondheidszorg 13% 56% 22% 9% 0% 45 Sector kunst 8% 69% 18% 3% 3% 39 Sector pedagogisch 11% 53% 28% 7% 2% 160 Sector sociaal-agogisch 6% 52% 25% 14% 2% 63 Sector techniek 11% 56% 20% 12% 1% 75 Sector landbouw 41% 41% 18% 0% 0% 22 Totaal 12% 52% 24% 10% 2% 524 Rapportcijfer faculteit Sector economie 6,6 Sector gezondheidszorg 6,9 Sector kunst 6,7 Sector pedagogisch 6,7 Sector sociaal-agogisch 6,5 Sector techniek 6,4 Sector landbouw 7,0 Totaal 6,6

11 Wat vindt u van de kwaliteit van het onderwijs binnen uw instelling? goed voldoende onvoldoende slecht Aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 32% 64% 4% 0% 25 Fontys Hogescholen 25% 58% 15% 2% 52 Hanzehogeschool Groningen 19% 59% 15% 7% 27 Hogeschool INHOLLAND 24% 66% 10% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 13% 69% 16% 3% 32 Hogeschool Utrecht 17% 54% 19% 10% 48 Hogeschool van Amsterdam 37% 60% 2% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 24% 65% 11% 0% 46 Saxion Hogeschool 25% 71% 4% 0% 24 Overig 41% 49% 9% 1% 174 Aantal 30% 58% 10% 2% 500 Is de kwaliteit binnen uw instelling in vergelijking met een aantal jaren eerder veranderd? beter gelijk slechter Aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 56% 36% 8% 25 Fontys Hogescholen 46% 35% 19% 52 Hanzehogeschool Groningen 19% 37% 44% 27 Hogeschool INHOLLAND 48% 31% 21% 29 Hogeschool Rotterdam 41% 31% 28% 32 Hogeschool Utrecht 31% 31% 38% 48 Hogeschool van Amsterdam 42% 40% 19% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 50% 33% 17% 46 Saxion Hogeschool 26% 57% 17% 23 Overig 41% 36% 22% 174 Totaal 41% 36% 23% 499

12 Tevredenheid management binnen hogeschool zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 0% 35% 42% 19% 4% 26 Fontys Hogescholen 4% 35% 33% 22% 6% 54 Hanzehogeschool Groningen 4% 36% 18% 32% 11% 28 Hogeschool INHOLLAND 10% 24% 10% 41% 14% 29 Hogeschool Rotterdam 0% 18% 48% 21% 12% 33 Hogeschool Utrecht 0% 10% 37% 35% 18% 49 Hogeschool van Amsterdam 0% 28% 47% 19% 7% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 8% 31% 48% 10% 2% 48 Saxion Hogeschool 4% 40% 48% 8% 0% 25 Overig 2% 25% 39% 28% 7% 183 Totaal 3% 27% 38% 25% 8% 518 Tevredenheid management binnen faculteit zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden aantal Sector economie 6% 23% 33% 24% 15% 119 Sector gezondheidszorg 5% 30% 39% 25% 2% 44 Sector kunst 5% 34% 37% 18% 5% 38 Sector pedagogisch 5% 40% 32% 17% 7% 155 Sector sociaal-agogisch 2% 29% 45% 18% 6% 62 Sector techniek 3% 36% 28% 23% 11% 75 Sector landbouw 23% 18% 36% 14% 9% 22 Totaal 5% 32% 34% 20% 9% 515

13 Last van bureaucratie binnen hogeschool erg veel last valt mee weinig last aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 50% 50% 0% 26 Fontys Hogescholen 40% 51% 9% 53 Hanzehogeschool Groningen 59% 33% 7% 27 Hogeschool INHOLLAND 59% 38% 3% 29 Hogeschool Rotterdam 48% 48% 3% 33 Hogeschool Utrecht 73% 27% 0% 49 Hogeschool van Amsterdam 56% 44% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 56% 40% 4% 48 Saxion Hogeschool 60% 32% 8% 25 Overig 38% 52% 10% 182 Totaal 49% 45% 6% 515 Last van bureaucratie binnen faculteit erg veel last valt mee weinig last aantal Sector economie 48% 41% 11% 119 Sector gezondheidszorg 43% 50% 7% 44 Sector kunst 24% 57% 19% 37 Sector pedagogisch 38% 51% 11% 155 Sector sociaal-agogisch 52% 47% 2% 62 Sector techniek 42% 50% 8% 74 Sector landbouw 18% 36% 45% 22 Totaal 41% 48% 11% 513

14 Vrij voelen om mening te geven over organisatie van onderwijs, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 54% 42% 4% 26 Fontys Hogescholen 42% 43% 15% 53 Hanzehogeschool Groningen 26% 52% 22% 27 Hogeschool INHOLLAND 55% 41% 3% 29 Hogeschool Rotterdam 33% 52% 15% 33 Hogeschool Utrecht 22% 67% 10% 49 Hogeschool van Amsterdam 51% 42% 7% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 49% 45% 6% 47 Saxion Hogeschool 56% 40% 4% 25 Overig 43% 51% 6% 180 Totaal 43% 49% 9% 512 Vrij voelen om mening te geven over organisatie van onderwijs, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 40% 49% 11% 119 Sector gezondheidszorg 32% 59% 9% 44 Sector kunst 43% 49% 8% 37 Sector pedagogisch 40% 55% 6% 154 Sector sociaal-agogisch 40% 45% 15% 62 Sector techniek 55% 36% 8% 74 Sector landbouw 59% 41% 0% 22 Totaal 43% 49% 9% 512

15 Vrij voelen om mening te geven over kwaliteit van onderwijs, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 65% 31% 4% 26 Fontys Hogescholen 49% 40% 11% 53 Hanzehogeschool Groningen 30% 59% 11% 27 Hogeschool INHOLLAND 59% 41% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 42% 36% 21% 33 Hogeschool Utrecht 33% 61% 6% 49 Hogeschool van Amsterdam 65% 30% 5% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 60% 36% 4% 47 Saxion Hogeschool 64% 36% 0% 25 Overig 56% 42% 2% 180 Totaal 53% 42% 5% 512 Vrij voelen om mening te geven over kwaliteit van onderwijs, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 45% 49% 6% 119 Sector gezondheidszorg 45% 48% 7% 44 Sector kunst 51% 43% 5% 37 Sector pedagogisch 55% 40% 5% 154 Sector sociaal-agogisch 52% 44% 5% 62 Sector techniek 59% 32% 8% 74 Sector landbouw 73% 27% 0% 22 Totaal 53% 42% 5% 512

16 Voldoende geluisterd naar uw kritiek op instelling of afdeling, per hogeschool ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 19% 77% 4% 26 Fontys Hogescholen 26% 51% 23% 53 Hanzehogeschool Groningen 7% 59% 33% 27 Hogeschool INHOLLAND 17% 69% 14% 29 Hogeschool Rotterdam 6% 67% 27% 33 Hogeschool Utrecht 8% 59% 33% 49 Hogeschool van Amsterdam 19% 60% 21% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 17% 66% 17% 47 Saxion Hogeschool 32% 60% 8% 25 Overig 16% 74% 10% 180 Totaal 16% 66% 17% 512 Voldoende geluisterd naar uw kritiek op instelling of afdeling, per faculteit ja, altijd soms wel, soms niet nee, nooit aantal Sector economie 13% 63% 24% 119 Sector gezondheidszorg 16% 66% 18% 44 Sector kunst 19% 70% 11% 37 Sector pedagogisch 22% 64% 14% 154 Sector sociaal-agogisch 8% 69% 23% 62 Sector techniek 16% 68% 16% 74 Sector landbouw 18% 82% 0% 22 Totaal 16% 66% 17% 512

17 3. Beoordeling en prestaties Bekend met klokkenluidersregeling ja nee aantal Totaal 31% 69% 512 Beroep doen op klokkenluidersregeling als daar noodzaak toe is ja nee weet ik niet aantal Totaal 47% 21% 31% 159 Beoordeling werkomgeving heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Totaal 5% 51% 29% 14% 2% 510 Haalbaarheid Prestatieafspraken van Zijlstra ja enigszins nee kan ik (nog) niet beoordelen aantal Totaal 3% 10% 46% 41% 508 Leiden prestatieafspraken tot meer bureaucratie ja misschien niet weet ik niet aantal Totaal 65% 20% 1% 13% 508 Leiden prestatieafspraken tot extra lastendruk ja, zeker misschien niet weet ik niet aantal Totaal 59% 23% 4% 13% 508 Genoeg tijd voor beoordelingen helemaal eens eens eens/oneens oneens helemaal oneens aantal Totaal 2% 18% 32% 35% 13% 507

18 Positieve beoordelingen gegeven waar ik niet achterstond heel vaak vaak af en toe nooit aantal Totaal 0% 2% 37% 61% 506 Waarom heeft u als docent wel eens positieve beoordelingen gegeven waar u niet achterstond? ik was net niet overtuigd, maar ik gaf de student het voordeel van de twijfel ik word afgerekend op een hoog studierendement een negatieve beoordeling kostte mij te veel tijd aantal Totaal 10% 10% 50% 10 Ik moet bij een beoordeling formats van anderen gebruiken waar ik moeite mee heb. waar niet waar aantal Totaal 40% 60% 503 Als ik een student negatief beoordeel, heeft dat geen invloed op mijn beoordeling door mijn leidinggevenden. waar niet waar aantal Totaal 76% 24% 503 De studenten die ik voldoende beoordeel, hebben altijd het niveau dat zij in mijn ogen zouden moeten hebben voor een voldoende. waar niet waar aantal Totaal 71% 29% 503 Er ligt te veel druk op rendement en hierdoor te weinig op kwaliteit? eens oneens aantal Totaal 65% 35% 503

19 Ik ben wel eens onder druk gezet om een positieve beoordeling te geven ja nee Aantal Totaal 23% 77% 502 Heeft u aan die druk toegeven? ja, omdat: nee Aantal Totaal 48% 52% 114 Beoordelingen door studenten in vak- en onderwijsevaluaties zijn van grote invloed op mijn eigen beoordeling ja nog niet, maar dat komt eraan nee Aantal Totaal 42% 25% 33% 501 Wat zou u ervan vinden als beoordelingen door studenten in vak- en onderwijsevaluaties van grote invloed zouden zijn op uw eigen beoordeling? zeer goed goed maakt me niet uit slecht zeer slecht Aantal Totaal 2% 26% 19% 36% 17% 501

20 4. Arbeidsomstandigheden Beoordeling werkomstandigheden per hogeschool heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Christelijke Hogeschool Windesheim 12% 42% 31% 12% 4% 26 Fontys Hogescholen 8% 51% 21% 19% 2% 53 Hanzehogeschool Groningen 11% 37% 26% 26% 0% 27 Hogeschool INHOLLAND 3% 31% 31% 34% 0% 29 Hogeschool Rotterdam 0% 24% 45% 21% 9% 33 Hogeschool Utrecht 2% 41% 35% 18% 4% 49 Hogeschool van Amsterdam 5% 42% 40% 14% 0% 43 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 6% 32% 40% 21% 0% 47 Saxion Hogeschool 4% 48% 28% 16% 4% 25 Overig 6% 54% 25% 13% 2% 179 Totaal 6% 44% 30% 18% 2% 511 Beoordeling werkomstandigheden per faculteit heel positief positief neutraal negatief heel negatief aantal Sector economie 4% 41% 29% 24% 1% 119 Sector gezondheidszorg 11% 39% 27% 23% 0% 44 Sector kunst 8% 54% 27% 8% 3% 37 Sector pedagogisch 2% 50% 29% 18% 1% 154 Sector sociaal-agogisch 5% 33% 43% 15% 5% 61 Sector techniek 8% 45% 31% 11% 5% 74 Sector landbouw 18% 50% 18% 14% 0% 22 Totaal 6% 44% 30% 18% 2% 511 De werkdruk is voor mij... te groot hanteerbaar te laag Aantal Totaal 44% 56% 0% 502

21 De werkdruk is voor mij het afgelopen jaar... toegenomen gelijk gebleven afgenomen Aantal Totaal 70% 27% 2% 502 Worden er steeds meer collega`s met tijdelijke contracten op uw instelling in dienst genomen? ja nee weet niet Aantal Totaal 53% 20% 27% 501 Heeft u voldoende tijd en mogelijkheden om uw vakkennis bij te houden? ja nee Aantal Totaal 35% 65% 501 Het zou mijn werk een stuk vergemakkelijken als er centrale examens en eindkwalificaties komen. ja nee weet niet Aantal Totaal 18% 54% 28% 501

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen

Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Benchmark Hogescholen In opdracht van Platform Bètatechniek Ten behoeve van bestuurlijk overleg met hogescholen Auteur: ir.ing. R.M.F. Brennenraedts Datum: mei 2007 Projectnummer: 2007.039 Achtergrond

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid in de praktijk

Hoogbegaafdheid in de praktijk Hoogbegaafdheid in de praktijk De ervaringen en meningen van ruim 2600 leraren basis en voortgezet onderwijs Paulien Bakker Talent Nico van Kessel ITS Nijmegen Robert Sikkes Het Onderwijsblad Februari

Nadere informatie

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs

Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Enquête functiewaardering voortgezet onderwijs Nico van Kessel (ITS) en Robert Sikkes (AOb) november 2005 Voorwoord In de maanden oktober en november heeft het ITS voor de AOb een enquête uitgevoerd onder

Nadere informatie

RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS

RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS RAPPORT WAKE UP VOOR ONDERWIJS INHOUDSOPGAVE INHOUD Inleiding 3 Het onderzoek 4 Conclusies 9 Politieke eisen 9 Tot slot 10 Bijlage: Volledige vragenlijst 11 2 INLEIDING INLEIDING Goed onderwijs is noodzakelijk

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Onderwijs september 2016 Selectiedatum 20-09-2016-29-09-2016 Onderzoeksresultaten - 06-10-2016 1. Ben je een man of een vrouw? Man 25.65 979 Vrouw 74.35 2838 2. Hoe lang werk je in het onderwijs?

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien

Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Passend onderwijs vanuit de leraar bezien Onderzoek vanuit de Algemene Onderwijsbond 30 oktober 2013 1 Inleiding Na aanleiding van de tweede voortgangsrapportage passend onderwijs benoemde staatssecretaris

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20-2- 2015 Onderzoek Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen Onderzoek verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20 februari 2015 Over dit onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

3 november 2014. Onderzoek: Pesten

3 november 2014. Onderzoek: Pesten 3 november 2014 Onderzoek: Pesten 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO

Eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO Eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO Enquête in opdracht van NVAO Joyce Bendig-Jacobs Wouter van Casteren Marieke Schevers ResearchNed mei 2013 2013 ResearchNed

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9%

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Ik volgde een MBO-opleiding 9,1% Ik volgde een HBO-opleiding 20,2% Ik studeerde aan de universiteit

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten Uwe Matzat/Chris Snijders Technische Universiteit Eindhoven Management samenvatting De grote meerderheid

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014 Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs D66 Amsterdam Januari 2014 Introductie Afgelopen jaren krijgen wij steeds vaker te horen dat professionals uit het onderwijs werkdruk ervoeren door regels

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Resultaten Gezondheidszorg

Resultaten Gezondheidszorg Resultaten Gezondheidszorg Conclusies Onbekendheid social media in de gezondheidszorg is groot; treffend is een quote van een zorggebruiker die stelt dat als je als patiënt nog niet of nauwelijks met een

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Wat weet jij over het leenstelsel?!

Wat weet jij over het leenstelsel?! Resultaten onderzoek Wat weet jij over het leenstelsel? 13-01-2015 Wat weet jij over het leenstelsel? In 2015 staan er ingrijpende veranderingen voor de deur die de toegankelijkheid van het onderwijs onder

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord

Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Peiling cao voortgezet onderwijs: 71 procent akkoord Direct na het afsluiten van het principe-akkoord voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs, heeft de AOb onder de leden een enquête uitgezet om naar

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Rekentoets 6 oktober 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met LAKS, gehouden van 23 september tot en met 5 oktober 2015, deden 1.411 middelbare scholieren en 701 hbo

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Hoe zie jij je loopbaan? Dat was de centrale vraag

Hoe zie jij je loopbaan? Dat was de centrale vraag IN DE FOCUS Isabel Rots Grote COV-enquête:? Hoe tevreden zijn COV-leden met hun job? Hoe zie jij je loopbaan? Dat was de centrale vraag in de grote COV-enquête. We informeerden je al eerder over de resultaten

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie