INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST"

Transcriptie

1 Directie Intermodaliteit Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen versie A.D.R. INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST Inhoudstabel 1 Algemene inlichtingen Taken Reglementering: ADR Akkoord Multilaterale akkoorden en afwijkingen Richtlijn TPED Richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) Verkeersreglement (C24 a,b,c) Uniforme procedures voor controles Opleiding van de chauffeurs Opleiding van de veiligheidsadviseurs Bevoegde instellingen Colli (vaten, kisten, zakken ed..) en grote houders voor losgestort vervoer (IBC s) Gasrecipiënten Tanks (vaste tanks, afneembare tanks, tankcontainers en batterijvoertuigen) Voertuigen Dichtheidsbeproeving op de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s) Opleiding van chauffeurs Toepassingsgebied Categorieën Afgifte van het getuigschrift Geldigheid van het certificaat Duplicaten Lijst Van De Scholen ADR -Opleiding Opleiding van veiligheidsadviseurs Taken van de veiligheidsadviseur Toepassingsgebied Vrijstellingen Vereisten voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsadviseur Het scholingscertificaat Afgifte van het scholingscertificaat... 19

2 2 7.7 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de opleidingen: Stuwage van goederen Voorschriften met betrekking tot de stuwage Opleiding in verband met stuwage ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften Documenten Technische voorschriften voor het voertuig Beschermingsuitrusting voor de chauffeur ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli ADR-keuring van tankvoertuigen, tractors en dragende voertuigen : technische voorschriften Betekenis van de symbolen van de tankcodes Richtlijnen voor het bepalen van het type van de keuring Te controleren vakken Gids voor de ADR-controleur Vrijstellingen en afwijkingen Gedeeltelijke vrijstellingen (voertuigen die niet aan het ADR onderworpen zijn): Volledige vrijstellingen: (met een algemeen karakter) Volledige vrijstellingen: (Bijzondere gevallen) Audit van de ondernemingen via de veiligheidsadviseur Doel en werkwijze Formulier «Audit in ondernemingen» (ADR 1.8.1) Resultaten van de audits Checklist voor controle van tankvervoer Checklist voor controle van voertuigen (colli) Checklist voor controle van voertuigen (container) Toepassing van de checklists door de verzenders Nuttige informatie Plaatsing van C24-borden Toekenning van een stof aan de UN-nrs 3082 en Transperanto Ongevallenrapport Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen Wanneer is een ongevallenrapport vereist? Model van rapport

3 3 17 Bepalingen met betrekking tot beveiliging (ADR hoofdstuk 1.10)

4 1 Algemene inlichtingen 4 ADRES: Vervoer te Land Directie Intermodaliteit Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen (ADR) City Atrium Vooruitgangstraat Brussel Tel: Diensthoofd Renard Claude 02/ Waerzeggers René 02/ Vercruysse Sabine 02/ Dufrasne Georges 02/ Van Heddegem Annelies 02/ be Premereur Jo 0477/ Van Durmen Marc 0475/ FAXNUMMER: 02/

5 2 Taken 5 Controle op de reglementaire voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (*) Deze taak behelst onder meer: - De ADR -voorschriften vertalen en publiceren - Opstellen en aanpassen van nationale en internationale voorschriften - Opstellen van instructies voor de controle van de verpakkingen en de transportmiddelen - Controle van verpakkingen en transportmiddelen - Deelname aan de opleiding van chauffeurs van gevaarlijke goederen - Deelname aan de opleiding van veiligheidsadviseurs voor de bedrijven die gevaarlijk goederen vervoeren en verhandelen - Deelname aan de wegcontroles - Audit van de veiligheidsadviseur (*) Explosieve stoffen: FOD Economie, Dienst der Springstoffen, Koning Albert II laan, 16, 1000 Brussel - Telefoon: 02/ Radioactieve stoffen: FOD Binnenlandse zaken, Federaal Agentschap Nucleaire Controle, Ravenstein Brussel - Telefoon 02/

6 3 Reglementering: ADR Akkoord De reglementering kan geraadpleegd worden op het INTERNET Te raadplegen site: klik op: kies: vervolgens klikken op: intypen: (lees eerst onderstaande procedure) staatsblad Nederlands andere inhoud : Änderungen ADR 2003, Duitstalige wijzigingen : K.B.van betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, blz : K.B. van Duitstalige versie, blz basistekst ADR 2005, blz ADR 2005-Errata, blz ADR 2005-Errata, blz Multilaterale akkoorden en afwijkingen Multilaterale akkoorden De teksten kunnen geraadpleegd worden op INTERNET Te raadplegen site: Afwijkingen De nationale afwijkingen gebaseerd op artikel 6.9 van de richtlijn 94/55/CE zijn : : opslagtanks met propaan of butaan : opslagtanks met benzine of gasolie : vervoerdocumenten voor lege, niet gereinigde houders : Afvalstoffen in kleine hoeveelheden : Opleidingsgetuigschrift chauffeur : voertuigen die niet toegelaten zijn buiten de perimeter van een havenzone : distributie van pesticides Er bestaan andere afwijkingen die toegekend zijn aan bepaalde bedrijven voor transporten over zeer korte afstanden binnen industriële sites 3.3 Richtlijn TPED Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2002 betreffende uitrustingen onder druk, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003, zet om in Belgisch Recht de richtlijn 1999/36/CE van de Europese Raad van 29 april 1999 betreffende de draagbare uitrustingen onder druk. - Het Koninklijk Besluit kan geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek Andere Inhoud Ingeven : (K.B ), bl

7 (K.B ), bl De teksten van de guidelines kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. 7 Te bezoeken website : 3.4 Richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2001 zet om het artikel 5 van de richtlijn 94/63/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 1994 betreffende de strijd tegen de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) afkomstig van de opslag van benzine en de distributie ervan vanuit de terminals naar de benzine -stations. Het Koninklijk Besluit kan geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (K.B ), bl Verkeersreglement (C24 a,b,c) De nationale voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (Ministeriële omzendbrief van betreffende de plaatsing van de signalisatie die betrekking heeft op de beperkingen van het verkeersbeperkingen van het transport van gevaarlijke producten (ADR)), bl (Ministerieel Besluit van betreffende de gevaarlijke goederen opgenomen in artikel 48 bis2 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer), bl De verkeersregels van hfst. 1.9 van het ADR kunnen geraadpleegd worden op het internet.. Website : 3.6 Uniforme procedures voor controles Het Koninklijk Besluit van 23 maart 2006 zet om de richtlijn 2004/112/CE van de Commissie van 13 december 2004 betreffende uniforme procedures voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg. Te bezoeken website :staatsblad Selecteer : Nederlands Selecteer de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (K.B ), Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, blz

8 8 3.7 Opleiding van de chauffeurs De voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Website : staatsblad In de rubriek: Andere inhoud Ingeven : (K.B. van betreffende de opleiding van de bestuurders van transportéénheden voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van radioactieve stoffen), bl (K.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de opleiding van bestuurders van transportéénheden voor het vervoer over de weg van gevaarlijke producten die niet tot de klassen 1 en 7 behoren), bl (M.B. van : Duitstalige versie), bl Opleiding van de veiligheidsadviseurs De voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Website : staatsblad In de rubriek andere inhoud Ingeven : (K.B. van betreffende de aanwijzing alsook de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport over de weg, per spoor of per waterweg van gevaarlijke producten), bl (K.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport van gevaarlijke producten die niet tot de klasse 1 of 7 behoren), bl (M.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1), bl

9 4 Bevoegde instellingen Colli (vaten, kisten, zakken ed..) en grote houders voor losgestort vervoer (IBC s) Ze worden gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype. De in serie vervaardigde colli en IBC s dragen een UN- markering. Bevoegde instelling voor de prototypekeuringen en periodieke controles: Instelling Adres Telefoon BELGISCH INSTITUUT VOOR VERPAKKING (BVI) Researchpark Kranenberg, ZELLIK 02/ Fax: 02/ Dit instituut is niet bevoegd voor de keuring van gasflessen 4.2 Gasrecipiënten Bevoegde instellingen voor de toepassing van de richtlijn (TPED) omtrent draagbare druktoestellen : Aangemelde instelling BTV (0892) APRAGAZ (0029) OCB (1272) Domein Periodieke controle van recipiënten (module 1, deel III) Conformiteit en periodieke controle Periodieke controle van recipiënten (module 1, deel III) 4.3 Tanks (vaste tanks, afneembare tanks, tankcontainers en batterijvoertuigen) Ze worden eveneens gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype. De in serie vervaardigde tanks worden voorzien van een ADR-kenplaat. Bevoegde instellingen voor de prototypekeuringen en de periodieke controles: Instellingen Adres Telefoon AIB VINCOTTE A. Michielsstraat ANTWERPEN 03/ APRAGAZ Steenweg op Vilvoorde BRUSSEL 02/ BUREAU VERITAS Mechelsesteenweg ANTWERPEN 03/ Deze instellingen zijn eveneens bevoegd voor de keuring en de controles van gasflessen en grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s).

10 Voertuigen Volgende voertuigen moeten een speciale jaarlijkse keuring ondergaan om te controleren of ze voldoen aan de ADR -voorschriften: - tankvoertuigen met tanks van meer dan 1000 liter, - dragende voertuigen voor afneembare tanks van meer dan 1000 liter, - dragende voertuigen voor tankcontainers en mobiele tanks en MEGC s van meer dan 3000 liter, - batterijvoertuigen van meer dan 1000 liter, - transporteenheden EX/II en EX/III voor het vervoer van explosieve stoffen Indien voornoemde voertuigen aanhangwagens of opleggers zijn, die achter een trekkend voertuig zijn bevestigd, moet dat trekkend voertuig ook aan een dergelijke ADR -keuring worden onderworpen. Deze keuringen geven aanleiding tot de afgifte van een ADR -keuringscertificaat. Bevoegde instellingen voor de ADR keuringen van de voertuigen Deze keuringen worden met uitzondering van de transporteenheden BIII voor het vervoer van explosieve stoffen en hun eventueel trekkende voertuigen - uitgevoerd door de Stations voor Automobielinspectie (*). Voertuigen bestemd voor het transport van colli, IBC s of losgestorte producten dienen geen jaarlijkse ADR- keuring te ondergaan maar moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie rubriek 6). Deze voorwaarden worden gecontroleerd langs de openbare weg en in de bedrijven waar wordt geladen en gelost. (*) De transporteenheden EX/II en EX/III worden gecontroleerd door de FOD Economie, Dienst der Springstoffen, Koning Albert II- laan, 16, 1000 Brussel - Telefoon: 02/

11 5 Dichtheidsbeproeving op de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s) 11 Volgens van het ADR moeten de IBC s die de volgende code dragen na reparatie en met intervallen van ten hoogste twee en een half jaar aan een dichtheidsbeproeving onderworpen worden: 21A, 31A, 21B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 en 21HZ2. Het KB van 9 maart 2003 laat toe dat de eigenaar en bezitter van IBC s de dichtheidsbeproeving zelf uitvoert onder de supervisie van een erkende instelling en dit volgens de voorschriften van de omzendnota nr. 30 bis. OMZENDNOTA NR.30 bis Initiële en periodieke beproevingen op de IBC s. 1. Overeenkomstig paragraaf van het RID / ADR moet de dichtheids-beproeving uitgevoerd worden met lucht onder een manometerdruk van ten minste 20 kpa, en dit gedurende ten minste 10 minuten. De IBC moet voorzien zijn van al zijn normale bedrijfsuitrustings-stukken. Het is niet toegelaten om op de losleiding testdeksels of testafsluiters te gebruiken. Enkel de ventilatie-inrichtingen mogen weggenomen worden. De dichtheid wordt gecontroleerd met behulp van een manometer of het aanbrengen van een schuimend product op de uitrustingsstukken en de kritieke plaatsten van het recipiënt. De dichtheidsbeproeving is niet vereist voor IBC s van type 11 die via de zwaartekracht geladen en gelost worden; ze mag vervangen worden door een visuele inspectie. 2. Elke inspectie moet uitgevoerd worden overeenkomstig paragraaf van het RID / ADR en er moet een rapport van opgemaakt worden. 3. Na een reparatie moeten de beproevingen, de inspecties en de opschriften voldoen aan paragraaf van het RID / ADR. 4. Wanneer de resultaten positief zijn, dient de datum (maand, jaar) en het waarmerk als volgt aangebracht te worden : Type van controle Dichtheidsbeproeving na 2,5 jaar en de daarbij horende inspecties Vervanging van het binnenrecipiënt(enkel voor IBC s uit kunststof en composiet IBC s) Periodieke controle na 5 jaar (enkel voor IBC s uit metaal of IBC s uit kunststof en composiet IBC s met een wettelijke toelating voor een langere gebruiksduur) Reparatie (indien toegelaten) Identificatieplaatje Plaats Rubriek binnenrecipiënt die voorkomt op het identificatieplaatje Identificatieplaatje Identificatieplaatje

12 12 PERIODIEKE CONTROLE OP IBC s VAN TYPE 31HZ Voor de toepassing van mogen de hieronder omschreven dichtheidsbeproevingen met lucht als methodes beschouwd worden die even doelmatig zijn, en dus in plaats van de hierboven aangegeven procedure toegepast mogen worden. De beproeving omvat : Ofwel - de controle van de IBC s met behulp van een standaard detectieapparaat ; dit detectieapparaat moet op elk ogenblik minimaal openingen van 0.55 mm kunnen detecteren. De tijd, de begindruk en/of het drukverlies die nodig zijn om deze openingen te kunnen opsporen zullen voor ieder apparaat afzonderlijk worden bepaald en vastgelegd ; - een bijkomende controle van de lekdichtheid van de uitrustingsstukken en hun verbindingen met behulp van een schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar gedurende een periode van minimaal 5 minuten. Het onder druk zetten gebeurt, in beide gevallen, langs onder of langs boven. Ofwel - een controle van de lekdichtheid van de uitrustingsstukken en hun verbindingen met behulp van een schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar gedurende een periode van minimaal 5 minuten. Het onder druk zetten gebeurt langs onder; - vervolgens wordt de IBC - gevuld met het gevaarlijk product of een equivalent product - gedurende 2 uur afzonderlijk op een zuivere en ondoordringbare ondergrond geplaatst en dan geïnspecteerd ; daarbij mag niet de minste lekkage geconstateerd worden. Deze omzendnota vervangt omzendnota nr.30 van 25/04/05. De directeur-generaal Datum H.COURTOIS 27/07/05

13 6 Opleiding van chauffeurs Toepassingsgebied Alle chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren: van de klassen 2 tot 6, 8 en 9, in een voertuig met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan kg.(zie vorschr8_2) en indien de vrijstellingsgrenzen van paragraaf niet van toepassing zijn (*) van de klasse 1 of van de klasse 7, ongeacht de MTM van het voertuig 6.2 Categorieën Categorie Producten Vervoerswijze I Alle klassen behalve 1 en 7 Colli en losgestort vervoer II Alle klassen behalve 1 en 7 Tanks en tank-containers III Klasse I Colli IV Klasse 7 Colli en tanks Opmerkingen: 1) Het certificaat voor radioactieve stoffen wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Ravenstein 36, 1000 Brussel - Telefoon: 02/ ) Een opleidingscertificaat van categorie I volstaat voor het vervoer van: - tankcontainers met een individuele inhoud van ten hoogste liter - afneembare tanks met een inhoud van ten hoogste 1000 liter - batterijvoertuigen met een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 1000 liter 6.3 Afgifte van het getuigschrift Het opleidingsgetuigschrift wordt afgeleverd door de Directie van het Vervoer Gevaarlijke Goederen van de Federale Openbare Dienst Mobiliteit en Vervoer aan de personen die met succes een opleiding hebben gevolgd. (*) Vrijstelling voor colli met kleine hoeveelheden afhankelijk van de soort stof en de aard van de verpakking.

14 Geldigheid van het certificaat Indien de titularis een bijscholingscursus heeft gevolgd in de loop van het jaar dat de vervaldag van het certificaat voorafgaat en geslaagd is voor de controletest, wordt de geldigheid van het opleidingscertificaat telkens verlengd voor een periode van 5 jaar, De nieuwe geldigheidsduur gaat in vanaf de vervaldag van het vorig certificaat. 6.5 Duplicaten Men kan een duplicaat van het certificaat aanvragen bij verlies, diefstal, vernieling of indien het certificaat onleesbaar is geworden of zich in een slechte staat bevindt. De te ondernemen stappen zijn de volgende: De titularis dient het verlies, diefstal of vernieling van zijn certificaat te melden aan de politie. De aanvraag dient samen met het attest van de politie opgestuurd te worden naar het adres in punt 1 van dit document (Info). Het kan eveneens per fax doorgestuurd worden (fax). Opmerking: Indien een duplicaat wordt aangevraagd voor een andere reden dan diefstal, verlies of vernieling, dient het huidig certificaat de aanvraag te vergezellen.

15 Lijst Van De Scholen ADR -Opleiding. Nota: - De meeste scholen richten de cursus in meerdere steden van het land - De VDAB aanvaardt eveneens werknemers en zelfstandigen ABILITY Monsieur Jean Paul Derard Zone Industrielle de l Europe Rue du Gard LEUZE-EN-HAINAUT Tel.:069/ Fax: 069/ Dangerous Goods Training (DGT) De heer Beernaert Dirk Haverreep ASSENEDE Tel: 09/ Fax: 09/ Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, a.s.b.l / Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars v.z.w. De heer Mattart Monsieur Neyrinck Rue Léon Lepage BRUXELLES Tel : 02/ Fax : 02/ Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Juffrouw Fontyn Land van Rodelaan GENT Tel: 09/ Fax: 09/ Team Bara Madame D eletto Route de Charleroi, Fontaine-l Evêque Tel : fax : AUTO-ECOLE PEIFFER Monsieur Montulet Jacques Rue de la Gare MALMEDY Tel.: 080/ Fax: 080/ D.D.& S.-TRAININGEN De heer Desmet Kurt Iepersestraat KORTRIJK Tel.: 056/ Fax: 056/ Forces armées belges/ Belgische Krijgsmacht De heer Patrick Arts Eversestraat, BRUSSEL Tel : 02/ Fax : 02/ SGS Training Institute, division of SGS Bureau Nivelles vzw De heer Van Olmen Jef Mevrouw Inge Meiresonne Polderdijkweg 16, Haven Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Technisch Onderwijs St-Lodewijk De heercox Jan Mosselerlaan GENK Tel: 089/ Fax: 089/ Bruxelles Formation Madame Lambert Anne Quai des Usines BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ e- mail : EUROPEAN SAFETY INSTITUTE (ESI) De heer Santy Stéphane St.-Pietersstraat IEPER Tel.: 051/ Fax: 051/ LE FOREM Madame Dhaouadi Hédia Boulevard Tirou, CHARLEROI Tel : Fax : Syndicale Kamer Voor De Brandstoffenhandel Van West- Vlaanderen (SKB) De heer Naessens Carlos Maria van Bourgondiëlaan 52/ BRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) De heert Robert Segers Keizerlaan BRUSSEL Tel: 02/ Fax: 02/

16 Veiligheidsadvies en training (VAT) De heer Van Praet Willy Molenbeekstraat Heffen Tel: fax: Syntra West Mevrouw Dominique Aernoudt Spoorwegstraat BRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ CFITEX.D asbl Madame Anne Leduc Rue Floxhalle, Blégny Tel: Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) De heer Geeraerts Jos Kontichsesteenweg, 63/ AARTSELAAR Tel.: 03/ Fax: 03/ ZAW Monsieur Willems Klaus limburger weg EUPEN Tel. :087/ fax : 087/ Union Professionnelle du Transport par Route Mademoiselle Ingrao Liliane Rue Denis Lecocq 4031 Angleur Tel: 04/ Fax: 04/ VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (VDAB) (NL) 16 Verinstruct De heer Vansteenkiste Marc Ijzeren Bareel SPIERE-HELKIJN Tel: 02/ Fax: (02) Training en Advies voor Gevaarlijk Transport v.z.w. De heer Luc Coopmans Waterstraat SINT-TRUIDEN Tel.: 011/ fax: 011/ Katholiek Instituut voor Technisch onderwijs De heer Frans Boux Zennelaan 51/ Vilvoorde Tel : 02/ / Fax : Brussel Tel.: (02) Fax: (02) Hasselt Tel.: (011) Fax: (011) Herentals Tel.: (014) Fax: (014) Oostende Tel.: (059) Fax: (059) Temse Tel.: (03) Fax: (03) Wevelgem Tel.: (056) Fax: (056) Wondelgem Tel.: (09) Fax: (09)

17 17 DAGONDERWIJS _ TECHNISCHE SCHOLEN INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DES AUMONIERS DU TRAVAIL Monsieur Blondeau Jean Rue de Caraman BOUSSU Tel.: 065/ Fax.: 065/ INSTITUT TECHNIQUE ETIENNE LENOIR Monsieur Houlmont Christian Chemin de Weyler ARLON Tel.: 063/ Fax.: 063/ CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO Monsieur Closjans Vincent Rue des Wallons 59 LIEGE Tel. : 04/ Fax : 04/ INSTITUT TECHNIQUE HENRI MAUS Mademoiselle Godin Anne Marie Place de l Ecole des Cadets NAMUR Tel.: 081/ Fax.: 081/ ONZE-LIEVE-VROUW-TER-DUINEN De heer Luc Dewitte Ploegstraat ZEEBRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ (SIHA) Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten De heer Meersman Gilbert Eikenstraat, ANTWERPEN Tel: 03/ Fax: 03/ INSTITUT DES ARTS ET METIERS Madame Koutsekidis Varvara Boulevard de l Abattoir BRUXELLES Tel.: 02/ Fax.: 02/ KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM De heer Vandevoorde Benny Lindelei GENT Tel: 09/ Fax: 09/ (VTI) Vrij Technisch Instituut Oudenaardsesteenweg KORTRIJK Tel: 056/ Fax: 056/ Katholiek Instituut voor Technisch onderwijs De heer Frans Boux Zennelaan 51/ Vilvoorde Tel : 02/ / Fax :

18 7 Opleiding van veiligheidsadviseurs Taken van de veiligheidsadviseur Er voor zorgen dat de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport en het laden en lossen van gevaarlijke goederen onder optimale omstandigheden plaatsvinden. 7.2 Toepassingsgebied Een of meer veiligheidsadviseurs zijn vereist in bedrijven: - die gevaarlijke goederen over de weg, het spoor of over de binnenwateren vervoeren, - die de verpakkingen en de tanks vullen, - die laad- en loswerkzaamheden verrichten die met dit vervoer samenhangen, - die overslag doen van gevaarlijke goederen van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze en vice-versa. 7.3 Vrijstellingen Zijn niet onderworpen aan deze verplichtingen, de ondernemingen wier activiteiten zich beperken tot: - vervoer uitgevoerd met transportmiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten, - vervoer van beperkte hoeveelheden (volgens paragraaf van het ADR), - binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden, van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar (*), - lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming (Eindbestemming is de plaats waar de gevaarlijke goederen worden verbruikt). 7.4 Vereisten voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsadviseur. De functie mag uitgeoefend worden door elk persoon die beschikt over het scholingscertificaat van veiligheidsadviseur op voorwaarde dat die persoon zijn taken daadwerkelijk vervult. Een bedrijf mag ook beroep doen op één of meerdere externe veiligheidsadviseurs. Elk bedrijf dient de namen van zijn veiligheidsadviseurs aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mee te delen en vermeldt gelijktijdig hun juridische band met de onderneming. (*) ingedeeld bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroep III van klassen 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9

19 Het scholingscertificaat De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat dat geldig is: - voor de betrokken vervoerswijze(n) (weg, spoor en/ of binnenwateren), - dat al dan niet beperkt is tot onderstaande categorieën van gevaarlijke goederen: - klasse 1 (explosieve stoffen) - klasse 7 (radioactieve stoffen) - klasse 2 (gassen) - de klassen met uitzondering van 1, 2 en 7 - deze geïdentificeerd met de nummers UN 1202, 1203 en 1223 (beperkt tot brandstoffen zoals benzine, diesel, kerosine enz ) 7.6 Afgifte van het scholingscertificaat Het scholingscertificaat kan verkregen worden door het volgen van een gepaste opleiding in een daarvoor erkende instelling en het afleggen van een door de bevoegde overheid georganiseerd examen(**). Tot op heden hebben ongeveer Belgische ondernemingen een veiligheidsadviseur aangesteld. (**) de materiële organisatie van het examen gebeurt door het Instituut voor Wegtransport Archimedesstraat Brussel tel.: 02/

20 7.7 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de opleidingen: 20 INSTELLING ADRES TELEFOON + FAX KLASSE 2 Andere klassen. Brandstof ESI Santy Stéphane ABILITY Jean Paul Derard LE FOREM Dhaouadi Hédia VAT Van Praet Willy D.D.&S Desmet Kurt SAV Verkinderen Lode Syntra West Aernoudt Dominique SGS Van Olmen Jef Meiresonne Inge DGT Beernaert Dirk IBE Wittebolle Maxence VVV Geeraerts Jos ZAWM Willems Klaus BFB Neyrinck Olivier SKB Naessens Carlos FEBETRA Van Impe Patricia St.-Pietersstraat IEPER z.i. Europe Leuze Bd. Tirou Charleroi Molenbeekst Heffen Iepersestraat Kortrijk Land Van Rodelaan Gent Spoorwegstraat Brugge Polderdijkweg 16, Haven Antwerpen Haverreep Assenede Researchpark Kranenberg, Zellik Kontichsesteenweg 63/ Aartselaar Limburger weg eupen Rue Leon Lepage Bruxelles Maria van Bourgondienlaan 52/ Brugge Rue de l'entrepot 5a 1020 Bruxelles Tel.: 051/ fax : 051/ e-m: Tel.: 069/ fax : 069/ e-m : Tel : 071/ fax : 071/ e-m : Tel. : 015/ fax. :(015) e-m: Tel. : 075/ fax. : 056/ e-m: Tel. : 092/ fax : 092/ e-m : Tel. : 050/ fax : 050/ e-m: Tel.: 03/ Fax: 03/ e-m : Tel. : 09/ fax : 09/ e-m : Tel. : 02/ fax : 02/ e-m : Tel. : 03/ Fax :(03) e-m : Tel. :087/ fax : 087/ e-m : Tel. :02/ fax :02/ e-m : Tel. : 050/ fax : 050/ e-m : Tel. : 02/ fax : 02/ e-m : W S B W S B W S B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X W : Weg S : Spoor B : Binnenwateren

21 8 Stuwage van goederen Voorschriften met betrekking tot de stuwage Ondernemingen die goederen in een voertuig of in een grote container laden, moeten de voorschriften van van het ADR die betrekking hebben op de stuwage van verpakkingen respecteren (gebruik van spanriemen, dwarslatten, regelbare steunen, enz ). Punt 9.2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 moet eveneens nageleefd worden (indien de wanden van de laadruimte van een voertuig een rol spelen bij de stuwing moeten deze wanden voldoende hoog en stevig zijn). 8.2 Opleiding in verband met stuwage Het personeel moet een opleiding krijgen die aangepast is aan hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen conform Die opleiding moet o.a. handelen over de specifieke voorschriften van de reglementeringen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen in functie van de taken en verantwoordelijkheden van het personeel ( ). Bijgevolg is een opleiding betreffende ladingzekering verplicht door het ADR. Belangrijke opmerkingen: - Conform is een opleiding in verband met de voorschriften met betrekking tot de stuwage zoals hierboven vermeld, verplicht voor de werknemers van de betrokkenen die in hoofdstuk 1.4 van het ADR opgesomd zijn, zoals de verzender, de vervoerder. - Daar de ladingzekering een complexe materie is, is het aangeraden om contact op te nemen met gespecialiseerde instellingen ten einde concrete oplossingen te vinden voor elk specifiek stuwageprobleem. Lijst van gespecialiseerde vormingsinstellingen (deze lijst is niet volledig)

22 9 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote houders voor losgestort vervoer) moeten voldoen aan de constructievoorschriften van het ADR. en voorzien zijn van een UN -merk als bewijs van hun conformiteit; U N 1A1/Y1.4/150/83 B/VL123 b) de gasflessen die bestemd zijn voor het vervoer van stoffen van klasse 2 moeten ook voldoen aan de constructievoorschriften van het ADR. De merken verschillen nochtans van deze op de colli en de IBC s en bevatten onder meer de datum van de laatste hydraulische drukproef en de stempel van de erkende instelling die ze heeft uitgevoerd ETIKETTEN Gevaarsetiketten met een zijde van 10 cm moeten op de colli, de IBC s en de gasflessen worden aangebracht. Nota: Volgens het geherstructureerd ADR (verplicht vanaf ) moeten: de etiketten op dezelfde zijde van de colli worden aangebracht, op IBC s met een capaciteit van meer dan 450 liter moeten deze gegevens op twee parallelle zijden voorkomen AANDUIDINGEN a) Op de colli en de IBC s moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende gegevens worden aangebracht: de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. b) Op de gasflessen moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende gegevens worden aangebracht: de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. Bovendien moet de naam van het gas of gasmengsel worden vermeld. Opmerking: De gasflessen die voor de 1 ste januari 1997een eerste of een periodieke keuring hebben ondergaan mogen leeg en niet gereinigd zonder etiket(ten) worden vervoerd tot de datum van de volgende vulling of periodieke keuring.

23 9.2 Documenten VERVOERDOCUMENT a Gevulde verpakkingen: Op het document moet worden vermeld: 1. het UN- nummer voorafgegaan door de letter UN, 2. de officiële aanduiding van de stof, in voorkomend geval de technische benaming of de benaming van de chemische groep, 3. de nummers van de modellen van de gevaarsetiketten die opgenomen zijn in kolom (5) van talbel A van hoofdstuk 3.2 van het ADR. In geval van meerdere modelnummers moeten de nummers die volgen op het eerste nummer tussen haakjes worden aangeduid, 4. in voorkomend geval, de verpakkingsgroep toegekend aan de stof Opmerking: De hierboven vermelde elementen moeten voorkomen hetzij in de orde 1, , hetzij in de orde 2, 3, 1, 4 zonder andere informatie behalve deze die eventueel door de ADR voorschriften is voorzien. Voorbeelden van toegelaten aanduidingen in het vervoerdocument: UN 1098 allylalcohol, 6.1 (3), I of allylalcohol, 6.1 (3), UN 1098, I 23 b. Lege niet-gereinigde verpakkingen en lege niet-gereinigde gasrecipiënten met een capaciteit < l : Op het document moet, naargelang het geval, worden vermeld: : lege verpakking of leeg recipiënt of lege IBC of lege grote verpakking, gevolgd door de nummers van de etiket(ten) bv. : lege verpakking, 6.1 (3) Opmerkingen: 1. Volgens afwijking nr mag bij nationaal vervoer van lege, niet-gereinigde houders die stoffen van verschillende klassen hebben bevat, het vervoerdocument volgende vermelding bevatten: lege, niet-gereinigde houders die stoffen van verschillende klassen hebben bevat 2. Talen : internationaal: de vermeldingen in het vervoerdocument moeten in één van de officiële talen van het land van de verzending van de goederen zijn alsook in het Frans, het Engels of het Duits, behalve tussen België en Nederland (zie multilateraal akkoord M156 onder nationaal: het vervoerdocument moet ten minste opgesteld zijn in de officiële taal van één van de Gewesten die door het transport worden aangedaan.

24 9.2.2 SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES Met betrekking tot elk ongeluk of voorval dat tijdens het vervoer kan plaatsgrijpen moeten aan de chauffeur schriftelijke richtlijnen worden ter beschikking gesteld die onder meer volgende inlichtingen bevatten: de benaming van de stoffen, de klasse en het UN -identificatienummer of voor een groep van stoffen de UN -identificatienummers van de stoffen waarvoor deze richtlijnen bestemd of van toepassing zijn. Deze richtlijnen moeten door de afzender ten laatste op het ogenblik dat de vervoersopdracht wordt gegeven aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld ten einde hem toe te laten de nodige maatregelen te treffen opdat de betrokken werknemers ervan op de hoogte kunnen worden gebracht om in staat te zijn ze correct uit te voeren. plaats : op een zichtbare plaats in de cabine en gehecht aan het vervoerdocument. talen : bij internationaal vervoer in een taal die door de chauffeur kan gelezen en begrepen worden en bovendien de talen van het land van herkomst, doorvoer en bestemming van het transport. (in België in het Nederlands, Frans of Duits volgens het taalgebied dat wordt doorkruist). bij nationaal vervoer in het Frans, het Nederlands of het Duits volgens de taalgebieden waarin het transport plaatsgrijpt. Adressen voor het bekomen van de schriftelijke instructies (veiligheidskaarten). 24 ARCHIPEL bvba Haverreep Assenede tel : fax: ESI St.-Pietersstraat IEPER tel: fax: BmcB bvba Mertensstraat Kapellen tel: BIG Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel tel: fax: APS Rue du parc industriel Marche-en-Famenne tel : fax : CEFIC E.Van Nieuwenhuyseln 4, bus Brussel tel fax: TCA sprl Rue Mittoyenne Welkenraedt tel: fax OPLEIDINGSGETUIGSCHRIFT Het opleidingsgetuigschrift anders dan in tanks is vereist voor de chauffeurs die een transport uitvoeren: a) met een voertuig met een M.T.M > 3,5 t ( zie vorschr8_2) b) in hoeveelheden boven de gedeeltelijke vrijstellingsgrenzen van Opmerkingen: Bij vervoer van explosieve en radioactieve stoffen moet de chauffeur over een opleidingsgetuigschrift beschikken ongeacht de M.T.M. van het voertuig. Een getuigschrift voor het vervoer in tanks is ook geldig voor om het even welke andere wijze van vervoer (colli, IBC's, losgestort, enz.).

25 25 Geldigheid: 5 jaar Verlenging: tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de vervaldag van het getuigschrift. een bijscholingsopleiding volgen en slagen in een examen BEWIJS VAN TECHNISCHE KEURING ( geen ADR controle voor het vervoer van stukgoederen) a. Het keuringsbewijs van de technische keuring is 3 maand geldig (6 maand indien er geen ernstige tekortkoming werd geconstateerd systeem bonus malus): Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van de klassen: 1 (explosieve stoffen) 2 (gassen) 5.2 (organische peroxiden) b. Het keuringsbewijs van de technische controle is 6 maand geldig (12 maand indien er geen ernstige tekortkoming werd geconstateerd systeem bonus malus): Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van de overige klassen AFSCHRIFT VAN EEN AFWIJKING OF BIJZONDER AKKOORD. Indien het transport wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van een afwijking of een multilateraal akkoord moet een afschrift van deze afwijking of van dit akkoord aan boord van het voertuig aanwezig zijn.

26 9.3 Technische voorschriften voor het voertuig ORANJE WAARSCHUWINGSSCHILDEN Het voertuig moet vooraan en achteraan een oranje kleurig waarschuwingsschild voeren, voorzien van een zwarte boord, met afmetingen 40 x 30 cm DIVERSE UITRUSTING twee waarschuwingstekens die uit zichzelf rechtop kunnen staan (b.v. kegels of reflecterende driehoeken of oranje knipperlichten, die onafhankelijk werken van de elektrische installatie van het voertuig); een zaklamp voor elk lid van de bemanning; een wielkeg met ten minste volgende afmetingen : 30 x 16 x 16 cm STUWING De verschillende elementen van de lading moeten behoorlijk op het voertuig zijn gestuwd en met geschikte middelen vastgezet, zodanig dat ze ten opzichte van elkaar of van de wanden van het voertuig niet kunnen verschuiven ZIJDELINGSE WANDEN Indien de wanden van de laadruimte van een voertuig bestemd voor het vervoer van colli, een rol spelen bij de stuwing van de colli in de zin van paragraaf van bijlage A bij het ADR, moeten deze wanden voldoende hoog en stevig zijn BRANDBLUSSERS Elke transporteenheid moet in functie van zijn maximum toegelaten massa (MTM) voorzien van de voorgeschreven blusapparaten met minimale inhouden volgens onderstaande tabel: MTM - transporteenheid brandblusser cabine brandblusser(s) buiten cabine MTM > 3,5 T 2 kg 6 kg MTM 3,5 T 2 kg 2 kg 26 De brandblussers moeten bovendien aan volgende eisen voldoen: geschikt zijn voor de brandbaarheidsklassen A, B en C, gelood zijn, voorzien zijn van een geldigheidsetiket en een Belgische of Europese goedkeuring hebben (etiket BENOR V of etiket EN + goedkeuring van een Europees land). De brandblusser in de bestuurderscabine moet zich in het handbereik van de chauffeur bevinden; de brandblusser(s) buiten de bestuurderscabine moeten duidelijk zichtbaar zijn opgesteld en gemakkelijk toegankelijk zijn. Hun installatie moet zodanig zijn dat ze beschermd zijn tegen de invloed van weersomstandigheden zodat hun operationele capaciteit niet beïnvloed wordt.

27 VERLUCHTING (INDIEN KLASSE 2) Colli met gassen moeten bij voorkeur in open of geventileerde voertuigen of containers geladen worden. Indien dit niet mogelijk is en de colli in andere gesloten voertuigen of containers worden geladen, moeten de laaddeuren van deze voertuigen of containers als volgt gekenmerkt worden, in letters van ten minste 25 mm hoog : OPGELET GEEN VENTILATIE VOORZICHTIG OPENEN 9.4 Beschermingsuitrusting voor de chauffeur PERSOONLIJKE BESCHERMING een fluorescerende jak of geschikte fluorescerende kleding (bijvoorbeeld gelijkaardig aan deze beschreven in de Europese norm EN 471); een volledig aansluitende veiligheidsbril; handschoenen uit materiaal dat bestand is tegen de te vervoeren stof; een oogspoelfles met zuiver water ADEMHALINGSBESCHERMING Indien gassen of voorwerpen (Klasse 2) vervoerd worden die gekenmerkt zijn door de letters T, TO, TF, TC, TFC, TOC, moet elk lid van de bemanning van het voertuig uitgerust zijn met een apparaat voor ademhalingsbescherming dat hen toelaat om zich in veiligheid te brengen (bijvoorbeeld een ontsnappingskap of een masker uitgerust met een gecombineerde gas/deeltjes patroon van het type A1B2E1K1-P2, bijvoorbeeld zoals beschreven in de Europese norm EN 141) VEILIGHEIDSUITRUSTING de veiligheidsuitrusting die eventueel is vermeld op de schriftelijke richtlijnen moet zich aan boord van het voertuig bevinden

28 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : De tekst kiezen met de volgende referentie : ECE/TRANS/WP.15/186 en ECE/TRANS/WP.15/186/Add1 Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Deel 1 : Vrijstellingen (paragraaf ). De bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op: d) het vervoer dat uitgevoerd wordt door- of onder toezicht staat van de interventiediensten, voor zover het noodzakelijk is in verband met de interventie bij een noodgeval, meer in het bijzonder vervoer uitgevoerd : - door takelwagens die voertuigen verplaatsen dewelke bij een ongeval betrokken waren of defect zijn en die gevaarlijke goederen bevatten ; of - om de bij een incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te recupereren en ze naar een veilige plaats over te brengen ; f) het vervoer van lege, niet gereinigde statische of voor opslag bestemde recipiënten en tanks die gassen van de groepen A, O of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 3 of 9, of pesticiden van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 6.1 hebben bevat, indien aan volgende voorwaarden is voldaan : - alle openingen, behalve de decompressieinrichtingen (indien die geïnstalleerd zijn), zijn hermetisch afgesloten ; - maatregelen werden getroffen om lekkage van de inhoud onder normale vervoersvoorwaarden te verhinderen ; en - de lading is zodanig vastgezet op onderstellen, in kratten of andere manipulatieinrichtingen of op het voertuig of in de container dat ze onder normale vervoersvoorwaarden niet kan loskomen of zich verplaatsen. Deze vrijstelling geldt niet voor statische recipiënten en tanks, of voor opslagrecipiënten en tanks, die ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand hebben bevat, of stoffen waarvan het vervoer door het ADR verboden is. Nota: deze f) vervangt f) met een uitbreiding naar de klassen3, 9 en de pesticiden van de klasse 6.1.

29 Vervoer in een transportketen (paragraaf ) 29 De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Colli, containers, mobiele tanks en tankcontainers die niet volledig voldoen aan de voorschriften van het ADR betreffende de verpakking, de gezamenlijke verpakking, de kenmerking en etikettering van de colli of het aanbrengen van grote etiketten en oranje signalisatie, maar die wel beantwoorden aan de voorschriften van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO, mogen onder de volgende voorwaarden vervoerd worden in een transportketen die een traject over zee of via de lucht omvat : a) indien de merktekens en gevaarsetiketten op de colli niet voldoen aan het ADR, moeten de colli overeenkomstig de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van merktekens en gevaarsetiketten voorzien zijn ; b) voor de gezamenlijke verpakking in éénzelfde collo zijn de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van toepassing ; c) bij vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat moeten de containers, de mobiele tanks en de tankcontainers - voor zover zij niet van grote etiketten en oranje signalisatie zijn voorzien conform hoofdstuk 5.3 van onderhavige bijlage - de kenmerking en grote etiketten dragen die beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code. In een dergelijk geval is enkel paragraaf van onderhavige bijlage van toepassing op de signalisatie van het voertuig. Bij ongereinigde, lege mobiele tanks en tankcontainers geldt deze bepaling ook voor het aansluitend vervoer naar een reinigingsstation. Deze afwijking geldt niet voor goederen die als gevaarlijke goederen in de klassen 1 tot en met 9 van het ADR ingedeeld zijn, maar die volgens de desbetreffende bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO niet als gevaarlijk worden aanzien. Vervoer in een transportketen (paragraaf ) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: De transporteenheden, bestaande uit één of meerdere andere voertuigen dan die welke containers, mobiele tanks of tankcontainers vervoeren volgens de bepalingen van c), die niet voorzien zijn van een etikettering met grote etiketten overeenkomstig de voorschriften van van het ADR, maar waarvan de kenmerking en de etikettering met grote etiketten wel beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code, zijn toegelaten tot het vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat op voorwaarde dat voldaan wordt aan de bepalingen van van het ADR betreffende de oranje signalisatie. Definitie (sectie 1.2.1) persoon die tot de bemanning van een voertuig behoort, een bestuurder of iedere andere persoon die de bestuurder begeleidt voor veiligheids, beveiligings, opleidings of exploitatieredenen ;

30 30 Plichten van de belangrijkste betrokkenen (sectie 1.4.3) Vuller (paragraaf ) In het kader van heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten : j) hij moet zich, bij het vullen van voertuigen of containers met losgestorte gevaarlijke goederen, er van vergewissen dat de pertinente bepalingen van hoofdstuk 7.3 nageleefd worden. Overgangsmaatregelen (sectie 1.6.1) Herhaling: opleiding van de bestuurders: Vanaf 1 januari 2007 zijn de voorschriften van van toepassing op de bestuurders van voertuigen waarvan de hoogst toegelaten massa niet hoger is dan 3,5 ton. Onderhavige overgangsmaatregel is niet van toepassing op de in en beoogde bestuurders Vervoer van bitumen in tanks zonder beproevingsattest: De vóór 1 januari 1997 gebouwde vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks, die bestemd waren voor het vervoer van stoffen van UN-nummer 3257 maar die evenwel niet beantwoorden aan de voorschriften die vanaf 1 januari 1997 van toepassing zijn, mogen nog verder worden gebruikt tot en met 31 december hermetisch gesloten tanks: De vaste tanks (tankvoertuigen) en de afneembare tanks, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december hermetisch gesloten tankcontainers: De tankcontainers, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december brandblusapparaten: Transporteenheden, die uitgerust zijn met brandblusapparaten die beantwoorden aan de tot en met 31 december 2002 van kracht zijnde bepalingen van 8.1.4, mogen verder gebruikt worden tot en met 31 december 2007.

Inhoudstabel Algemene inlichtingen... 5 Reglementering... 8 ADR 2015 : wijzigingen... 11 Bevoegde instellingen... 12

Inhoudstabel Algemene inlichtingen... 5 Reglementering... 8 ADR 2015 : wijzigingen... 11 Bevoegde instellingen... 12 Redactie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Multimodaliteit Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Nota van de redactie: De auteurs

Nadere informatie

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding AFGIFTEKANTOOR: BRUSSEL X ERKENNING: P201009 Belgique - België P.P. - BRUSSEL X BC 1423 Douane Juridisch Sociaal Opleiding Federatie Uitzonderlijk vervoer Telecom ADR Logistiek Fiscaal Veiligheid Advertenties

Nadere informatie

Liften: veiligheid op elke verdieping

Liften: veiligheid op elke verdieping Liften: veiligheid op elke verdieping Er bestaat al een wettelijke verplichting Geen onderscheid meer tussen liften voor professioneel en liften voor privé-gebruik 3 4 6 7 Veiligheid in liften: een onderschat

Nadere informatie

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2

navb dossier Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 navb dossier DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - 2015/2 Bundel N 143 Veiligheid op de openbare weg Bundel N 143 navb dossier Inhoud Veiligheid op de openbare weg De navb dossiers zijn driemaandelijkse uitgaven

Nadere informatie

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011

Netverklaring. Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 Netverklaring Geldig van 11/12/2011 tot 08/12/2012 VERSIE VAN 06/07/2011 VERSIES. Bijvoegsel Datum Aanpassingen 1 10.12.10 Eerste versie 2 26.01.11 Punt 4.3.1.1: ERRATUM - rechtzetting 3 06.06.11 De bijlage

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek Veiligheidsstatuut versie 1.0 Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen DATUM: 22-5-2000 VERSIE: 1.0 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.0.doc PAG 2 DEEL

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN. Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België

BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN. Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België 7/6/2013 HOWEST BRUGGE BACHELORPROEF RADIOACTIEVE STOFFEN Onderzoek naar de impact op de Belgische samenleving van spoortransport van radioactief afval in België Bedrijfsmanagement 3de jaar Logistiek Romina

Nadere informatie

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel. Referentie Levering en installatie van laboratoriummeubelen offerteaanvraag Benaming van de dienst Adres Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1 Jubelpark 1000 Brussel Contactpersoon Mr. FONTAINE MARC Tél. 02 / 739.67.11 Fax 02 / 732.01.05 E-mail marc.fontaine@kikirpa.be

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Asbestprocedure bij brand

Asbestprocedure bij brand Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile Föderales Fachzentrum für zivile Sicherheit Centre of Expertise for Civil Protection FOD Binnenlandse

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2015/03213] 28 JUNI 2015. Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat

Nadere informatie

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg?

Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Voertuigen in de land- en tuinbouw: bent u veilig op (de) weg? Land- en tuinbouwvoertuigen: hoe komt u er veilig mee op de openbare weg? Als verzekeraar en gespecialiseerd financieel dienstverlener in

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE

OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE OMZENDBRIEF WAARBIJ UITLEG VERSCHAFT WORDT BIJ DE NIEUWE REGELGEVING AANGAANDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 22 juli 2014 I. ALGEMENE INLEIDING 1. De huidige omzendbrief beoogt uitleg te verschaffen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 23.03.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 23.03.2010 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 23.03.2010 MONITEUR BELGE 18397 VLAAMSE OVERHEID Mobiliteit en Openbare Werken [C 2010/35216] 11 MAART 2010. Ministerieel besluit tot goedkeuring van de Algemene Reisvoorwaarden en

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging Handleiding Uitgave januari 2008 Preventie en Interim vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid Havenlaan

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK

EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK EUROPESE COMMISSE BUREAU INFRASTRUCTUUR EN LOGISTIEK LUXEMBURG Eenheid OiL.06 Financiën - Inkoop - Verslaglegging Ref. Ares(2012)176988-16/02/2012 Luxemburg, 16.02.2012 O1L.06 - DM/mk ARES (2012) Uitnodiging

Nadere informatie