INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST"

Transcriptie

1 Directie Intermodaliteit Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen versie A.D.R. INFORMATIE BETREFFENDE DE TAKEN EN DE WERKING VAN DE DIENST Inhoudstabel 1 Algemene inlichtingen Taken Reglementering: ADR Akkoord Multilaterale akkoorden en afwijkingen Richtlijn TPED Richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) Verkeersreglement (C24 a,b,c) Uniforme procedures voor controles Opleiding van de chauffeurs Opleiding van de veiligheidsadviseurs Bevoegde instellingen Colli (vaten, kisten, zakken ed..) en grote houders voor losgestort vervoer (IBC s) Gasrecipiënten Tanks (vaste tanks, afneembare tanks, tankcontainers en batterijvoertuigen) Voertuigen Dichtheidsbeproeving op de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s) Opleiding van chauffeurs Toepassingsgebied Categorieën Afgifte van het getuigschrift Geldigheid van het certificaat Duplicaten Lijst Van De Scholen ADR -Opleiding Opleiding van veiligheidsadviseurs Taken van de veiligheidsadviseur Toepassingsgebied Vrijstellingen Vereisten voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsadviseur Het scholingscertificaat Afgifte van het scholingscertificaat... 19

2 2 7.7 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de opleidingen: Stuwage van goederen Voorschriften met betrekking tot de stuwage Opleiding in verband met stuwage ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften Documenten Technische voorschriften voor het voertuig Beschermingsuitrusting voor de chauffeur ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli ADR-keuring van tankvoertuigen, tractors en dragende voertuigen : technische voorschriften Betekenis van de symbolen van de tankcodes Richtlijnen voor het bepalen van het type van de keuring Te controleren vakken Gids voor de ADR-controleur Vrijstellingen en afwijkingen Gedeeltelijke vrijstellingen (voertuigen die niet aan het ADR onderworpen zijn): Volledige vrijstellingen: (met een algemeen karakter) Volledige vrijstellingen: (Bijzondere gevallen) Audit van de ondernemingen via de veiligheidsadviseur Doel en werkwijze Formulier «Audit in ondernemingen» (ADR 1.8.1) Resultaten van de audits Checklist voor controle van tankvervoer Checklist voor controle van voertuigen (colli) Checklist voor controle van voertuigen (container) Toepassing van de checklists door de verzenders Nuttige informatie Plaatsing van C24-borden Toekenning van een stof aan de UN-nrs 3082 en Transperanto Ongevallenrapport Meldingen van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen Wanneer is een ongevallenrapport vereist? Model van rapport

3 3 17 Bepalingen met betrekking tot beveiliging (ADR hoofdstuk 1.10)

4 1 Algemene inlichtingen 4 ADRES: Vervoer te Land Directie Intermodaliteit Dienst Vervoer van Gevaarlijke Goederen (ADR) City Atrium Vooruitgangstraat Brussel Tel: Diensthoofd Renard Claude 02/ Waerzeggers René 02/ Vercruysse Sabine 02/ Dufrasne Georges 02/ Van Heddegem Annelies 02/ be Premereur Jo 0477/ Van Durmen Marc 0475/ FAXNUMMER: 02/

5 2 Taken 5 Controle op de reglementaire voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen (*) Deze taak behelst onder meer: - De ADR -voorschriften vertalen en publiceren - Opstellen en aanpassen van nationale en internationale voorschriften - Opstellen van instructies voor de controle van de verpakkingen en de transportmiddelen - Controle van verpakkingen en transportmiddelen - Deelname aan de opleiding van chauffeurs van gevaarlijke goederen - Deelname aan de opleiding van veiligheidsadviseurs voor de bedrijven die gevaarlijk goederen vervoeren en verhandelen - Deelname aan de wegcontroles - Audit van de veiligheidsadviseur (*) Explosieve stoffen: FOD Economie, Dienst der Springstoffen, Koning Albert II laan, 16, 1000 Brussel - Telefoon: 02/ Radioactieve stoffen: FOD Binnenlandse zaken, Federaal Agentschap Nucleaire Controle, Ravenstein Brussel - Telefoon 02/

6 3 Reglementering: ADR Akkoord De reglementering kan geraadpleegd worden op het INTERNET Te raadplegen site: klik op: kies: vervolgens klikken op: intypen: (lees eerst onderstaande procedure) staatsblad Nederlands andere inhoud : Änderungen ADR 2003, Duitstalige wijzigingen : K.B.van betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, blz : K.B. van Duitstalige versie, blz basistekst ADR 2005, blz ADR 2005-Errata, blz ADR 2005-Errata, blz Multilaterale akkoorden en afwijkingen Multilaterale akkoorden De teksten kunnen geraadpleegd worden op INTERNET Te raadplegen site: Afwijkingen De nationale afwijkingen gebaseerd op artikel 6.9 van de richtlijn 94/55/CE zijn : : opslagtanks met propaan of butaan : opslagtanks met benzine of gasolie : vervoerdocumenten voor lege, niet gereinigde houders : Afvalstoffen in kleine hoeveelheden : Opleidingsgetuigschrift chauffeur : voertuigen die niet toegelaten zijn buiten de perimeter van een havenzone : distributie van pesticides Er bestaan andere afwijkingen die toegekend zijn aan bepaalde bedrijven voor transporten over zeer korte afstanden binnen industriële sites 3.3 Richtlijn TPED Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2002 betreffende uitrustingen onder druk, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 12 maart 2003, zet om in Belgisch Recht de richtlijn 1999/36/CE van de Europese Raad van 29 april 1999 betreffende de draagbare uitrustingen onder druk. - Het Koninklijk Besluit kan geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek Andere Inhoud Ingeven : (K.B ), bl

7 (K.B ), bl De teksten van de guidelines kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. 7 Te bezoeken website : 3.4 Richtlijn VOS (vluchtige organische stoffen) Het Koninklijk Besluit van 11 juli 2001 zet om het artikel 5 van de richtlijn 94/63/CE van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 1994 betreffende de strijd tegen de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) afkomstig van de opslag van benzine en de distributie ervan vanuit de terminals naar de benzine -stations. Het Koninklijk Besluit kan geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (K.B ), bl Verkeersreglement (C24 a,b,c) De nationale voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Te bezoeken website : staatsblad Selecteer : Nederlands In de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (Ministeriële omzendbrief van betreffende de plaatsing van de signalisatie die betrekking heeft op de beperkingen van het verkeersbeperkingen van het transport van gevaarlijke producten (ADR)), bl (Ministerieel Besluit van betreffende de gevaarlijke goederen opgenomen in artikel 48 bis2 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemene reglement op de politie van het wegverkeer), bl De verkeersregels van hfst. 1.9 van het ADR kunnen geraadpleegd worden op het internet.. Website : 3.6 Uniforme procedures voor controles Het Koninklijk Besluit van 23 maart 2006 zet om de richtlijn 2004/112/CE van de Commissie van 13 december 2004 betreffende uniforme procedures voor het transport van gevaarlijke goederen over de weg. Te bezoeken website :staatsblad Selecteer : Nederlands Selecteer de rubriek : Andere inhoud Ingeven : (K.B ), Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, blz

8 8 3.7 Opleiding van de chauffeurs De voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Website : staatsblad In de rubriek: Andere inhoud Ingeven : (K.B. van betreffende de opleiding van de bestuurders van transportéénheden voor het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van radioactieve stoffen), bl (K.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de opleiding van bestuurders van transportéénheden voor het vervoer over de weg van gevaarlijke producten die niet tot de klassen 1 en 7 behoren), bl (M.B. van : Duitstalige versie), bl Opleiding van de veiligheidsadviseurs De voorschriften kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET. Website : staatsblad In de rubriek andere inhoud Ingeven : (K.B. van betreffende de aanwijzing alsook de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport over de weg, per spoor of per waterweg van gevaarlijke producten), bl (K.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport van gevaarlijke producten die niet tot de klasse 1 of 7 behoren), bl (M.B. van : Duitstalige versie), bl (M.B. van betreffende de professionele kwalificaties van veiligheidsadviseurs voor het transport van gevaarlijke goederen van klasse 1), bl

9 4 Bevoegde instellingen Colli (vaten, kisten, zakken ed..) en grote houders voor losgestort vervoer (IBC s) Ze worden gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype. De in serie vervaardigde colli en IBC s dragen een UN- markering. Bevoegde instelling voor de prototypekeuringen en periodieke controles: Instelling Adres Telefoon BELGISCH INSTITUUT VOOR VERPAKKING (BVI) Researchpark Kranenberg, ZELLIK 02/ Fax: 02/ Dit instituut is niet bevoegd voor de keuring van gasflessen 4.2 Gasrecipiënten Bevoegde instellingen voor de toepassing van de richtlijn (TPED) omtrent draagbare druktoestellen : Aangemelde instelling BTV (0892) APRAGAZ (0029) OCB (1272) Domein Periodieke controle van recipiënten (module 1, deel III) Conformiteit en periodieke controle Periodieke controle van recipiënten (module 1, deel III) 4.3 Tanks (vaste tanks, afneembare tanks, tankcontainers en batterijvoertuigen) Ze worden eveneens gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype. De in serie vervaardigde tanks worden voorzien van een ADR-kenplaat. Bevoegde instellingen voor de prototypekeuringen en de periodieke controles: Instellingen Adres Telefoon AIB VINCOTTE A. Michielsstraat ANTWERPEN 03/ APRAGAZ Steenweg op Vilvoorde BRUSSEL 02/ BUREAU VERITAS Mechelsesteenweg ANTWERPEN 03/ Deze instellingen zijn eveneens bevoegd voor de keuring en de controles van gasflessen en grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s).

10 Voertuigen Volgende voertuigen moeten een speciale jaarlijkse keuring ondergaan om te controleren of ze voldoen aan de ADR -voorschriften: - tankvoertuigen met tanks van meer dan 1000 liter, - dragende voertuigen voor afneembare tanks van meer dan 1000 liter, - dragende voertuigen voor tankcontainers en mobiele tanks en MEGC s van meer dan 3000 liter, - batterijvoertuigen van meer dan 1000 liter, - transporteenheden EX/II en EX/III voor het vervoer van explosieve stoffen Indien voornoemde voertuigen aanhangwagens of opleggers zijn, die achter een trekkend voertuig zijn bevestigd, moet dat trekkend voertuig ook aan een dergelijke ADR -keuring worden onderworpen. Deze keuringen geven aanleiding tot de afgifte van een ADR -keuringscertificaat. Bevoegde instellingen voor de ADR keuringen van de voertuigen Deze keuringen worden met uitzondering van de transporteenheden BIII voor het vervoer van explosieve stoffen en hun eventueel trekkende voertuigen - uitgevoerd door de Stations voor Automobielinspectie (*). Voertuigen bestemd voor het transport van colli, IBC s of losgestorte producten dienen geen jaarlijkse ADR- keuring te ondergaan maar moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie rubriek 6). Deze voorwaarden worden gecontroleerd langs de openbare weg en in de bedrijven waar wordt geladen en gelost. (*) De transporteenheden EX/II en EX/III worden gecontroleerd door de FOD Economie, Dienst der Springstoffen, Koning Albert II- laan, 16, 1000 Brussel - Telefoon: 02/

11 5 Dichtheidsbeproeving op de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC s) 11 Volgens van het ADR moeten de IBC s die de volgende code dragen na reparatie en met intervallen van ten hoogste twee en een half jaar aan een dichtheidsbeproeving onderworpen worden: 21A, 31A, 21B, 21N, 31N, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 en 21HZ2. Het KB van 9 maart 2003 laat toe dat de eigenaar en bezitter van IBC s de dichtheidsbeproeving zelf uitvoert onder de supervisie van een erkende instelling en dit volgens de voorschriften van de omzendnota nr. 30 bis. OMZENDNOTA NR.30 bis Initiële en periodieke beproevingen op de IBC s. 1. Overeenkomstig paragraaf van het RID / ADR moet de dichtheids-beproeving uitgevoerd worden met lucht onder een manometerdruk van ten minste 20 kpa, en dit gedurende ten minste 10 minuten. De IBC moet voorzien zijn van al zijn normale bedrijfsuitrustings-stukken. Het is niet toegelaten om op de losleiding testdeksels of testafsluiters te gebruiken. Enkel de ventilatie-inrichtingen mogen weggenomen worden. De dichtheid wordt gecontroleerd met behulp van een manometer of het aanbrengen van een schuimend product op de uitrustingsstukken en de kritieke plaatsten van het recipiënt. De dichtheidsbeproeving is niet vereist voor IBC s van type 11 die via de zwaartekracht geladen en gelost worden; ze mag vervangen worden door een visuele inspectie. 2. Elke inspectie moet uitgevoerd worden overeenkomstig paragraaf van het RID / ADR en er moet een rapport van opgemaakt worden. 3. Na een reparatie moeten de beproevingen, de inspecties en de opschriften voldoen aan paragraaf van het RID / ADR. 4. Wanneer de resultaten positief zijn, dient de datum (maand, jaar) en het waarmerk als volgt aangebracht te worden : Type van controle Dichtheidsbeproeving na 2,5 jaar en de daarbij horende inspecties Vervanging van het binnenrecipiënt(enkel voor IBC s uit kunststof en composiet IBC s) Periodieke controle na 5 jaar (enkel voor IBC s uit metaal of IBC s uit kunststof en composiet IBC s met een wettelijke toelating voor een langere gebruiksduur) Reparatie (indien toegelaten) Identificatieplaatje Plaats Rubriek binnenrecipiënt die voorkomt op het identificatieplaatje Identificatieplaatje Identificatieplaatje

12 12 PERIODIEKE CONTROLE OP IBC s VAN TYPE 31HZ Voor de toepassing van mogen de hieronder omschreven dichtheidsbeproevingen met lucht als methodes beschouwd worden die even doelmatig zijn, en dus in plaats van de hierboven aangegeven procedure toegepast mogen worden. De beproeving omvat : Ofwel - de controle van de IBC s met behulp van een standaard detectieapparaat ; dit detectieapparaat moet op elk ogenblik minimaal openingen van 0.55 mm kunnen detecteren. De tijd, de begindruk en/of het drukverlies die nodig zijn om deze openingen te kunnen opsporen zullen voor ieder apparaat afzonderlijk worden bepaald en vastgelegd ; - een bijkomende controle van de lekdichtheid van de uitrustingsstukken en hun verbindingen met behulp van een schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar gedurende een periode van minimaal 5 minuten. Het onder druk zetten gebeurt, in beide gevallen, langs onder of langs boven. Ofwel - een controle van de lekdichtheid van de uitrustingsstukken en hun verbindingen met behulp van een schuimend product bij een manometerdruk van minstens 60 mbar gedurende een periode van minimaal 5 minuten. Het onder druk zetten gebeurt langs onder; - vervolgens wordt de IBC - gevuld met het gevaarlijk product of een equivalent product - gedurende 2 uur afzonderlijk op een zuivere en ondoordringbare ondergrond geplaatst en dan geïnspecteerd ; daarbij mag niet de minste lekkage geconstateerd worden. Deze omzendnota vervangt omzendnota nr.30 van 25/04/05. De directeur-generaal Datum H.COURTOIS 27/07/05

13 6 Opleiding van chauffeurs Toepassingsgebied Alle chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren: van de klassen 2 tot 6, 8 en 9, in een voertuig met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan kg.(zie vorschr8_2) en indien de vrijstellingsgrenzen van paragraaf niet van toepassing zijn (*) van de klasse 1 of van de klasse 7, ongeacht de MTM van het voertuig 6.2 Categorieën Categorie Producten Vervoerswijze I Alle klassen behalve 1 en 7 Colli en losgestort vervoer II Alle klassen behalve 1 en 7 Tanks en tank-containers III Klasse I Colli IV Klasse 7 Colli en tanks Opmerkingen: 1) Het certificaat voor radioactieve stoffen wordt afgeleverd door de FOD Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, Ravenstein 36, 1000 Brussel - Telefoon: 02/ ) Een opleidingscertificaat van categorie I volstaat voor het vervoer van: - tankcontainers met een individuele inhoud van ten hoogste liter - afneembare tanks met een inhoud van ten hoogste 1000 liter - batterijvoertuigen met een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 1000 liter 6.3 Afgifte van het getuigschrift Het opleidingsgetuigschrift wordt afgeleverd door de Directie van het Vervoer Gevaarlijke Goederen van de Federale Openbare Dienst Mobiliteit en Vervoer aan de personen die met succes een opleiding hebben gevolgd. (*) Vrijstelling voor colli met kleine hoeveelheden afhankelijk van de soort stof en de aard van de verpakking.

14 Geldigheid van het certificaat Indien de titularis een bijscholingscursus heeft gevolgd in de loop van het jaar dat de vervaldag van het certificaat voorafgaat en geslaagd is voor de controletest, wordt de geldigheid van het opleidingscertificaat telkens verlengd voor een periode van 5 jaar, De nieuwe geldigheidsduur gaat in vanaf de vervaldag van het vorig certificaat. 6.5 Duplicaten Men kan een duplicaat van het certificaat aanvragen bij verlies, diefstal, vernieling of indien het certificaat onleesbaar is geworden of zich in een slechte staat bevindt. De te ondernemen stappen zijn de volgende: De titularis dient het verlies, diefstal of vernieling van zijn certificaat te melden aan de politie. De aanvraag dient samen met het attest van de politie opgestuurd te worden naar het adres in punt 1 van dit document (Info). Het kan eveneens per fax doorgestuurd worden (fax). Opmerking: Indien een duplicaat wordt aangevraagd voor een andere reden dan diefstal, verlies of vernieling, dient het huidig certificaat de aanvraag te vergezellen.

15 Lijst Van De Scholen ADR -Opleiding. Nota: - De meeste scholen richten de cursus in meerdere steden van het land - De VDAB aanvaardt eveneens werknemers en zelfstandigen ABILITY Monsieur Jean Paul Derard Zone Industrielle de l Europe Rue du Gard LEUZE-EN-HAINAUT Tel.:069/ Fax: 069/ Dangerous Goods Training (DGT) De heer Beernaert Dirk Haverreep ASSENEDE Tel: 09/ Fax: 09/ Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants, a.s.b.l / Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars v.z.w. De heer Mattart Monsieur Neyrinck Rue Léon Lepage BRUXELLES Tel : 02/ Fax : 02/ Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Juffrouw Fontyn Land van Rodelaan GENT Tel: 09/ Fax: 09/ Team Bara Madame D eletto Route de Charleroi, Fontaine-l Evêque Tel : fax : AUTO-ECOLE PEIFFER Monsieur Montulet Jacques Rue de la Gare MALMEDY Tel.: 080/ Fax: 080/ D.D.& S.-TRAININGEN De heer Desmet Kurt Iepersestraat KORTRIJK Tel.: 056/ Fax: 056/ Forces armées belges/ Belgische Krijgsmacht De heer Patrick Arts Eversestraat, BRUSSEL Tel : 02/ Fax : 02/ SGS Training Institute, division of SGS Bureau Nivelles vzw De heer Van Olmen Jef Mevrouw Inge Meiresonne Polderdijkweg 16, Haven Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Technisch Onderwijs St-Lodewijk De heercox Jan Mosselerlaan GENK Tel: 089/ Fax: 089/ Bruxelles Formation Madame Lambert Anne Quai des Usines BRUSSEL Tel. : 02/ Fax : 02/ e- mail : EUROPEAN SAFETY INSTITUTE (ESI) De heer Santy Stéphane St.-Pietersstraat IEPER Tel.: 051/ Fax: 051/ LE FOREM Madame Dhaouadi Hédia Boulevard Tirou, CHARLEROI Tel : Fax : Syndicale Kamer Voor De Brandstoffenhandel Van West- Vlaanderen (SKB) De heer Naessens Carlos Maria van Bourgondiëlaan 52/ BRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) De heert Robert Segers Keizerlaan BRUSSEL Tel: 02/ Fax: 02/

16 Veiligheidsadvies en training (VAT) De heer Van Praet Willy Molenbeekstraat Heffen Tel: fax: Syntra West Mevrouw Dominique Aernoudt Spoorwegstraat BRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ CFITEX.D asbl Madame Anne Leduc Rue Floxhalle, Blégny Tel: Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) De heer Geeraerts Jos Kontichsesteenweg, 63/ AARTSELAAR Tel.: 03/ Fax: 03/ ZAW Monsieur Willems Klaus limburger weg EUPEN Tel. :087/ fax : 087/ Union Professionnelle du Transport par Route Mademoiselle Ingrao Liliane Rue Denis Lecocq 4031 Angleur Tel: 04/ Fax: 04/ VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (VDAB) (NL) 16 Verinstruct De heer Vansteenkiste Marc Ijzeren Bareel SPIERE-HELKIJN Tel: 02/ Fax: (02) Training en Advies voor Gevaarlijk Transport v.z.w. De heer Luc Coopmans Waterstraat SINT-TRUIDEN Tel.: 011/ fax: 011/ Katholiek Instituut voor Technisch onderwijs De heer Frans Boux Zennelaan 51/ Vilvoorde Tel : 02/ / Fax : Brussel Tel.: (02) Fax: (02) Hasselt Tel.: (011) Fax: (011) Herentals Tel.: (014) Fax: (014) Oostende Tel.: (059) Fax: (059) Temse Tel.: (03) Fax: (03) Wevelgem Tel.: (056) Fax: (056) Wondelgem Tel.: (09) Fax: (09)

17 17 DAGONDERWIJS _ TECHNISCHE SCHOLEN INSTITUT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DES AUMONIERS DU TRAVAIL Monsieur Blondeau Jean Rue de Caraman BOUSSU Tel.: 065/ Fax.: 065/ INSTITUT TECHNIQUE ETIENNE LENOIR Monsieur Houlmont Christian Chemin de Weyler ARLON Tel.: 063/ Fax.: 063/ CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO Monsieur Closjans Vincent Rue des Wallons 59 LIEGE Tel. : 04/ Fax : 04/ INSTITUT TECHNIQUE HENRI MAUS Mademoiselle Godin Anne Marie Place de l Ecole des Cadets NAMUR Tel.: 081/ Fax.: 081/ ONZE-LIEVE-VROUW-TER-DUINEN De heer Luc Dewitte Ploegstraat ZEEBRUGGE Tel: 050/ Fax: 050/ (SIHA) Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten De heer Meersman Gilbert Eikenstraat, ANTWERPEN Tel: 03/ Fax: 03/ INSTITUT DES ARTS ET METIERS Madame Koutsekidis Varvara Boulevard de l Abattoir BRUXELLES Tel.: 02/ Fax.: 02/ KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM De heer Vandevoorde Benny Lindelei GENT Tel: 09/ Fax: 09/ (VTI) Vrij Technisch Instituut Oudenaardsesteenweg KORTRIJK Tel: 056/ Fax: 056/ Katholiek Instituut voor Technisch onderwijs De heer Frans Boux Zennelaan 51/ Vilvoorde Tel : 02/ / Fax :

18 7 Opleiding van veiligheidsadviseurs Taken van de veiligheidsadviseur Er voor zorgen dat de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport en het laden en lossen van gevaarlijke goederen onder optimale omstandigheden plaatsvinden. 7.2 Toepassingsgebied Een of meer veiligheidsadviseurs zijn vereist in bedrijven: - die gevaarlijke goederen over de weg, het spoor of over de binnenwateren vervoeren, - die de verpakkingen en de tanks vullen, - die laad- en loswerkzaamheden verrichten die met dit vervoer samenhangen, - die overslag doen van gevaarlijke goederen van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze en vice-versa. 7.3 Vrijstellingen Zijn niet onderworpen aan deze verplichtingen, de ondernemingen wier activiteiten zich beperken tot: - vervoer uitgevoerd met transportmiddelen die eigendom zijn of onder de verantwoordelijkheid vallen van de strijdkrachten, - vervoer van beperkte hoeveelheden (volgens paragraaf van het ADR), - binnenlands vervoer, of met dat vervoer samenhangende laad- en loswerkzaamheden, van minder dan 50 ton netto gevaarlijke goederen per kalenderjaar (*), - lossen van gevaarlijke goederen op hun eindbestemming (Eindbestemming is de plaats waar de gevaarlijke goederen worden verbruikt). 7.4 Vereisten voor het uitoefenen van de functie van veiligheidsadviseur. De functie mag uitgeoefend worden door elk persoon die beschikt over het scholingscertificaat van veiligheidsadviseur op voorwaarde dat die persoon zijn taken daadwerkelijk vervult. Een bedrijf mag ook beroep doen op één of meerdere externe veiligheidsadviseurs. Elk bedrijf dient de namen van zijn veiligheidsadviseurs aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mee te delen en vermeldt gelijktijdig hun juridische band met de onderneming. (*) ingedeeld bij de letters A, O of F van klasse 2 of bij verpakkingsgroep III van klassen 3,4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 en 9

19 Het scholingscertificaat De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een scholingscertificaat dat geldig is: - voor de betrokken vervoerswijze(n) (weg, spoor en/ of binnenwateren), - dat al dan niet beperkt is tot onderstaande categorieën van gevaarlijke goederen: - klasse 1 (explosieve stoffen) - klasse 7 (radioactieve stoffen) - klasse 2 (gassen) - de klassen met uitzondering van 1, 2 en 7 - deze geïdentificeerd met de nummers UN 1202, 1203 en 1223 (beperkt tot brandstoffen zoals benzine, diesel, kerosine enz ) 7.6 Afgifte van het scholingscertificaat Het scholingscertificaat kan verkregen worden door het volgen van een gepaste opleiding in een daarvoor erkende instelling en het afleggen van een door de bevoegde overheid georganiseerd examen(**). Tot op heden hebben ongeveer Belgische ondernemingen een veiligheidsadviseur aangesteld. (**) de materiële organisatie van het examen gebeurt door het Instituut voor Wegtransport Archimedesstraat Brussel tel.: 02/

20 7.7 Lijst van de erkende instellingen voor het verstrekken van de opleidingen: 20 INSTELLING ADRES TELEFOON + FAX KLASSE 2 Andere klassen. Brandstof ESI Santy Stéphane ABILITY Jean Paul Derard LE FOREM Dhaouadi Hédia VAT Van Praet Willy D.D.&S Desmet Kurt SAV Verkinderen Lode Syntra West Aernoudt Dominique SGS Van Olmen Jef Meiresonne Inge DGT Beernaert Dirk IBE Wittebolle Maxence VVV Geeraerts Jos ZAWM Willems Klaus BFB Neyrinck Olivier SKB Naessens Carlos FEBETRA Van Impe Patricia St.-Pietersstraat IEPER z.i. Europe Leuze Bd. Tirou Charleroi Molenbeekst Heffen Iepersestraat Kortrijk Land Van Rodelaan Gent Spoorwegstraat Brugge Polderdijkweg 16, Haven Antwerpen Haverreep Assenede Researchpark Kranenberg, Zellik Kontichsesteenweg 63/ Aartselaar Limburger weg eupen Rue Leon Lepage Bruxelles Maria van Bourgondienlaan 52/ Brugge Rue de l'entrepot 5a 1020 Bruxelles Tel.: 051/ fax : 051/ e-m: Tel.: 069/ fax : 069/ e-m : Tel : 071/ fax : 071/ e-m : Tel. : 015/ fax. :(015) e-m: Tel. : 075/ fax. : 056/ e-m: Tel. : 092/ fax : 092/ e-m : Tel. : 050/ fax : 050/ e-m: Tel.: 03/ Fax: 03/ e-m : Tel. : 09/ fax : 09/ e-m : Tel. : 02/ fax : 02/ e-m : Tel. : 03/ Fax :(03) e-m : Tel. :087/ fax : 087/ e-m : Tel. :02/ fax :02/ e-m : Tel. : 050/ fax : 050/ e-m : Tel. : 02/ fax : 02/ e-m : W S B W S B W S B X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X W : Weg S : Spoor B : Binnenwateren

21 8 Stuwage van goederen Voorschriften met betrekking tot de stuwage Ondernemingen die goederen in een voertuig of in een grote container laden, moeten de voorschriften van van het ADR die betrekking hebben op de stuwage van verpakkingen respecteren (gebruik van spanriemen, dwarslatten, regelbare steunen, enz ). Punt 9.2 van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 moet eveneens nageleefd worden (indien de wanden van de laadruimte van een voertuig een rol spelen bij de stuwing moeten deze wanden voldoende hoog en stevig zijn). 8.2 Opleiding in verband met stuwage Het personeel moet een opleiding krijgen die aangepast is aan hun taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen conform Die opleiding moet o.a. handelen over de specifieke voorschriften van de reglementeringen betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen in functie van de taken en verantwoordelijkheden van het personeel ( ). Bijgevolg is een opleiding betreffende ladingzekering verplicht door het ADR. Belangrijke opmerkingen: - Conform is een opleiding in verband met de voorschriften met betrekking tot de stuwage zoals hierboven vermeld, verplicht voor de werknemers van de betrokkenen die in hoofdstuk 1.4 van het ADR opgesomd zijn, zoals de verzender, de vervoerder. - Daar de ladingzekering een complexe materie is, is het aangeraden om contact op te nemen met gespecialiseerde instellingen ten einde concrete oplossingen te vinden voor elk specifiek stuwageprobleem. Lijst van gespecialiseerde vormingsinstellingen (deze lijst is niet volledig)

22 9 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote houders voor losgestort vervoer) moeten voldoen aan de constructievoorschriften van het ADR. en voorzien zijn van een UN -merk als bewijs van hun conformiteit; U N 1A1/Y1.4/150/83 B/VL123 b) de gasflessen die bestemd zijn voor het vervoer van stoffen van klasse 2 moeten ook voldoen aan de constructievoorschriften van het ADR. De merken verschillen nochtans van deze op de colli en de IBC s en bevatten onder meer de datum van de laatste hydraulische drukproef en de stempel van de erkende instelling die ze heeft uitgevoerd ETIKETTEN Gevaarsetiketten met een zijde van 10 cm moeten op de colli, de IBC s en de gasflessen worden aangebracht. Nota: Volgens het geherstructureerd ADR (verplicht vanaf ) moeten: de etiketten op dezelfde zijde van de colli worden aangebracht, op IBC s met een capaciteit van meer dan 450 liter moeten deze gegevens op twee parallelle zijden voorkomen AANDUIDINGEN a) Op de colli en de IBC s moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende gegevens worden aangebracht: de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. b) Op de gasflessen moeten op een duidelijke en duurzame wijze volgende gegevens worden aangebracht: de letters UN gevolgd door het identificatienummer van de stof. Bovendien moet de naam van het gas of gasmengsel worden vermeld. Opmerking: De gasflessen die voor de 1 ste januari 1997een eerste of een periodieke keuring hebben ondergaan mogen leeg en niet gereinigd zonder etiket(ten) worden vervoerd tot de datum van de volgende vulling of periodieke keuring.

23 9.2 Documenten VERVOERDOCUMENT a Gevulde verpakkingen: Op het document moet worden vermeld: 1. het UN- nummer voorafgegaan door de letter UN, 2. de officiële aanduiding van de stof, in voorkomend geval de technische benaming of de benaming van de chemische groep, 3. de nummers van de modellen van de gevaarsetiketten die opgenomen zijn in kolom (5) van talbel A van hoofdstuk 3.2 van het ADR. In geval van meerdere modelnummers moeten de nummers die volgen op het eerste nummer tussen haakjes worden aangeduid, 4. in voorkomend geval, de verpakkingsgroep toegekend aan de stof Opmerking: De hierboven vermelde elementen moeten voorkomen hetzij in de orde 1, , hetzij in de orde 2, 3, 1, 4 zonder andere informatie behalve deze die eventueel door de ADR voorschriften is voorzien. Voorbeelden van toegelaten aanduidingen in het vervoerdocument: UN 1098 allylalcohol, 6.1 (3), I of allylalcohol, 6.1 (3), UN 1098, I 23 b. Lege niet-gereinigde verpakkingen en lege niet-gereinigde gasrecipiënten met een capaciteit < l : Op het document moet, naargelang het geval, worden vermeld: : lege verpakking of leeg recipiënt of lege IBC of lege grote verpakking, gevolgd door de nummers van de etiket(ten) bv. : lege verpakking, 6.1 (3) Opmerkingen: 1. Volgens afwijking nr mag bij nationaal vervoer van lege, niet-gereinigde houders die stoffen van verschillende klassen hebben bevat, het vervoerdocument volgende vermelding bevatten: lege, niet-gereinigde houders die stoffen van verschillende klassen hebben bevat 2. Talen : internationaal: de vermeldingen in het vervoerdocument moeten in één van de officiële talen van het land van de verzending van de goederen zijn alsook in het Frans, het Engels of het Duits, behalve tussen België en Nederland (zie multilateraal akkoord M156 onder nationaal: het vervoerdocument moet ten minste opgesteld zijn in de officiële taal van één van de Gewesten die door het transport worden aangedaan.

24 9.2.2 SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES Met betrekking tot elk ongeluk of voorval dat tijdens het vervoer kan plaatsgrijpen moeten aan de chauffeur schriftelijke richtlijnen worden ter beschikking gesteld die onder meer volgende inlichtingen bevatten: de benaming van de stoffen, de klasse en het UN -identificatienummer of voor een groep van stoffen de UN -identificatienummers van de stoffen waarvoor deze richtlijnen bestemd of van toepassing zijn. Deze richtlijnen moeten door de afzender ten laatste op het ogenblik dat de vervoersopdracht wordt gegeven aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld ten einde hem toe te laten de nodige maatregelen te treffen opdat de betrokken werknemers ervan op de hoogte kunnen worden gebracht om in staat te zijn ze correct uit te voeren. plaats : op een zichtbare plaats in de cabine en gehecht aan het vervoerdocument. talen : bij internationaal vervoer in een taal die door de chauffeur kan gelezen en begrepen worden en bovendien de talen van het land van herkomst, doorvoer en bestemming van het transport. (in België in het Nederlands, Frans of Duits volgens het taalgebied dat wordt doorkruist). bij nationaal vervoer in het Frans, het Nederlands of het Duits volgens de taalgebieden waarin het transport plaatsgrijpt. Adressen voor het bekomen van de schriftelijke instructies (veiligheidskaarten). 24 ARCHIPEL bvba Haverreep Assenede tel : fax: ESI St.-Pietersstraat IEPER tel: fax: BmcB bvba Mertensstraat Kapellen tel: BIG Technische Schoolstraat 43A 2440 Geel tel: fax: APS Rue du parc industriel Marche-en-Famenne tel : fax : CEFIC E.Van Nieuwenhuyseln 4, bus Brussel tel fax: TCA sprl Rue Mittoyenne Welkenraedt tel: fax OPLEIDINGSGETUIGSCHRIFT Het opleidingsgetuigschrift anders dan in tanks is vereist voor de chauffeurs die een transport uitvoeren: a) met een voertuig met een M.T.M > 3,5 t ( zie vorschr8_2) b) in hoeveelheden boven de gedeeltelijke vrijstellingsgrenzen van Opmerkingen: Bij vervoer van explosieve en radioactieve stoffen moet de chauffeur over een opleidingsgetuigschrift beschikken ongeacht de M.T.M. van het voertuig. Een getuigschrift voor het vervoer in tanks is ook geldig voor om het even welke andere wijze van vervoer (colli, IBC's, losgestort, enz.).

25 25 Geldigheid: 5 jaar Verlenging: tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de vervaldag van het getuigschrift. een bijscholingsopleiding volgen en slagen in een examen BEWIJS VAN TECHNISCHE KEURING ( geen ADR controle voor het vervoer van stukgoederen) a. Het keuringsbewijs van de technische keuring is 3 maand geldig (6 maand indien er geen ernstige tekortkoming werd geconstateerd systeem bonus malus): Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van de klassen: 1 (explosieve stoffen) 2 (gassen) 5.2 (organische peroxiden) b. Het keuringsbewijs van de technische controle is 6 maand geldig (12 maand indien er geen ernstige tekortkoming werd geconstateerd systeem bonus malus): Indien het voertuig bestemd is voor het vervoer van de overige klassen AFSCHRIFT VAN EEN AFWIJKING OF BIJZONDER AKKOORD. Indien het transport wordt uitgevoerd onder de voorwaarden van een afwijking of een multilateraal akkoord moet een afschrift van deze afwijking of van dit akkoord aan boord van het voertuig aanwezig zijn.

26 9.3 Technische voorschriften voor het voertuig ORANJE WAARSCHUWINGSSCHILDEN Het voertuig moet vooraan en achteraan een oranje kleurig waarschuwingsschild voeren, voorzien van een zwarte boord, met afmetingen 40 x 30 cm DIVERSE UITRUSTING twee waarschuwingstekens die uit zichzelf rechtop kunnen staan (b.v. kegels of reflecterende driehoeken of oranje knipperlichten, die onafhankelijk werken van de elektrische installatie van het voertuig); een zaklamp voor elk lid van de bemanning; een wielkeg met ten minste volgende afmetingen : 30 x 16 x 16 cm STUWING De verschillende elementen van de lading moeten behoorlijk op het voertuig zijn gestuwd en met geschikte middelen vastgezet, zodanig dat ze ten opzichte van elkaar of van de wanden van het voertuig niet kunnen verschuiven ZIJDELINGSE WANDEN Indien de wanden van de laadruimte van een voertuig bestemd voor het vervoer van colli, een rol spelen bij de stuwing van de colli in de zin van paragraaf van bijlage A bij het ADR, moeten deze wanden voldoende hoog en stevig zijn BRANDBLUSSERS Elke transporteenheid moet in functie van zijn maximum toegelaten massa (MTM) voorzien van de voorgeschreven blusapparaten met minimale inhouden volgens onderstaande tabel: MTM - transporteenheid brandblusser cabine brandblusser(s) buiten cabine MTM > 3,5 T 2 kg 6 kg MTM 3,5 T 2 kg 2 kg 26 De brandblussers moeten bovendien aan volgende eisen voldoen: geschikt zijn voor de brandbaarheidsklassen A, B en C, gelood zijn, voorzien zijn van een geldigheidsetiket en een Belgische of Europese goedkeuring hebben (etiket BENOR V of etiket EN + goedkeuring van een Europees land). De brandblusser in de bestuurderscabine moet zich in het handbereik van de chauffeur bevinden; de brandblusser(s) buiten de bestuurderscabine moeten duidelijk zichtbaar zijn opgesteld en gemakkelijk toegankelijk zijn. Hun installatie moet zodanig zijn dat ze beschermd zijn tegen de invloed van weersomstandigheden zodat hun operationele capaciteit niet beïnvloed wordt.

27 VERLUCHTING (INDIEN KLASSE 2) Colli met gassen moeten bij voorkeur in open of geventileerde voertuigen of containers geladen worden. Indien dit niet mogelijk is en de colli in andere gesloten voertuigen of containers worden geladen, moeten de laaddeuren van deze voertuigen of containers als volgt gekenmerkt worden, in letters van ten minste 25 mm hoog : OPGELET GEEN VENTILATIE VOORZICHTIG OPENEN 9.4 Beschermingsuitrusting voor de chauffeur PERSOONLIJKE BESCHERMING een fluorescerende jak of geschikte fluorescerende kleding (bijvoorbeeld gelijkaardig aan deze beschreven in de Europese norm EN 471); een volledig aansluitende veiligheidsbril; handschoenen uit materiaal dat bestand is tegen de te vervoeren stof; een oogspoelfles met zuiver water ADEMHALINGSBESCHERMING Indien gassen of voorwerpen (Klasse 2) vervoerd worden die gekenmerkt zijn door de letters T, TO, TF, TC, TFC, TOC, moet elk lid van de bemanning van het voertuig uitgerust zijn met een apparaat voor ademhalingsbescherming dat hen toelaat om zich in veiligheid te brengen (bijvoorbeeld een ontsnappingskap of een masker uitgerust met een gecombineerde gas/deeltjes patroon van het type A1B2E1K1-P2, bijvoorbeeld zoals beschreven in de Europese norm EN 141) VEILIGHEIDSUITRUSTING de veiligheidsuitrusting die eventueel is vermeld op de schriftelijke richtlijnen moet zich aan boord van het voertuig bevinden

28 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : De tekst kiezen met de volgende referentie : ECE/TRANS/WP.15/186 en ECE/TRANS/WP.15/186/Add1 Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen Deel 1 : Vrijstellingen (paragraaf ). De bepalingen van het ADR zijn niet van toepassing op: d) het vervoer dat uitgevoerd wordt door- of onder toezicht staat van de interventiediensten, voor zover het noodzakelijk is in verband met de interventie bij een noodgeval, meer in het bijzonder vervoer uitgevoerd : - door takelwagens die voertuigen verplaatsen dewelke bij een ongeval betrokken waren of defect zijn en die gevaarlijke goederen bevatten ; of - om de bij een incident of ongeval betrokken gevaarlijke goederen te omsluiten, te recupereren en ze naar een veilige plaats over te brengen ; f) het vervoer van lege, niet gereinigde statische of voor opslag bestemde recipiënten en tanks die gassen van de groepen A, O of F van klasse 2, stoffen van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 3 of 9, of pesticiden van de verpakkingsgroepen II of III van klasse 6.1 hebben bevat, indien aan volgende voorwaarden is voldaan : - alle openingen, behalve de decompressieinrichtingen (indien die geïnstalleerd zijn), zijn hermetisch afgesloten ; - maatregelen werden getroffen om lekkage van de inhoud onder normale vervoersvoorwaarden te verhinderen ; en - de lading is zodanig vastgezet op onderstellen, in kratten of andere manipulatieinrichtingen of op het voertuig of in de container dat ze onder normale vervoersvoorwaarden niet kan loskomen of zich verplaatsen. Deze vrijstelling geldt niet voor statische recipiënten en tanks, of voor opslagrecipiënten en tanks, die ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand hebben bevat, of stoffen waarvan het vervoer door het ADR verboden is. Nota: deze f) vervangt f) met een uitbreiding naar de klassen3, 9 en de pesticiden van de klasse 6.1.

29 Vervoer in een transportketen (paragraaf ) 29 De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: Colli, containers, mobiele tanks en tankcontainers die niet volledig voldoen aan de voorschriften van het ADR betreffende de verpakking, de gezamenlijke verpakking, de kenmerking en etikettering van de colli of het aanbrengen van grote etiketten en oranje signalisatie, maar die wel beantwoorden aan de voorschriften van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO, mogen onder de volgende voorwaarden vervoerd worden in een transportketen die een traject over zee of via de lucht omvat : a) indien de merktekens en gevaarsetiketten op de colli niet voldoen aan het ADR, moeten de colli overeenkomstig de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van merktekens en gevaarsetiketten voorzien zijn ; b) voor de gezamenlijke verpakking in éénzelfde collo zijn de bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO van toepassing ; c) bij vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat moeten de containers, de mobiele tanks en de tankcontainers - voor zover zij niet van grote etiketten en oranje signalisatie zijn voorzien conform hoofdstuk 5.3 van onderhavige bijlage - de kenmerking en grote etiketten dragen die beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code. In een dergelijk geval is enkel paragraaf van onderhavige bijlage van toepassing op de signalisatie van het voertuig. Bij ongereinigde, lege mobiele tanks en tankcontainers geldt deze bepaling ook voor het aansluitend vervoer naar een reinigingsstation. Deze afwijking geldt niet voor goederen die als gevaarlijke goederen in de klassen 1 tot en met 9 van het ADR ingedeeld zijn, maar die volgens de desbetreffende bepalingen van de IMDG Code of van de Technische Instructies van de ICAO niet als gevaarlijk worden aanzien. Vervoer in een transportketen (paragraaf ) De hieronder weergegeven paragraaf vervangt de bestaande: De transporteenheden, bestaande uit één of meerdere andere voertuigen dan die welke containers, mobiele tanks of tankcontainers vervoeren volgens de bepalingen van c), die niet voorzien zijn van een etikettering met grote etiketten overeenkomstig de voorschriften van van het ADR, maar waarvan de kenmerking en de etikettering met grote etiketten wel beantwoorden aan hoofdstuk 5.3 van de IMDG Code, zijn toegelaten tot het vervoer in een transportketen die een traject over zee omvat op voorwaarde dat voldaan wordt aan de bepalingen van van het ADR betreffende de oranje signalisatie. Definitie (sectie 1.2.1) persoon die tot de bemanning van een voertuig behoort, een bestuurder of iedere andere persoon die de bestuurder begeleidt voor veiligheids, beveiligings, opleidings of exploitatieredenen ;

30 30 Plichten van de belangrijkste betrokkenen (sectie 1.4.3) Vuller (paragraaf ) In het kader van heeft de vuller in het bijzonder de volgende plichten : j) hij moet zich, bij het vullen van voertuigen of containers met losgestorte gevaarlijke goederen, er van vergewissen dat de pertinente bepalingen van hoofdstuk 7.3 nageleefd worden. Overgangsmaatregelen (sectie 1.6.1) Herhaling: opleiding van de bestuurders: Vanaf 1 januari 2007 zijn de voorschriften van van toepassing op de bestuurders van voertuigen waarvan de hoogst toegelaten massa niet hoger is dan 3,5 ton. Onderhavige overgangsmaatregel is niet van toepassing op de in en beoogde bestuurders Vervoer van bitumen in tanks zonder beproevingsattest: De vóór 1 januari 1997 gebouwde vaste tanks (tankvoertuigen) en afneembare tanks, die bestemd waren voor het vervoer van stoffen van UN-nummer 3257 maar die evenwel niet beantwoorden aan de voorschriften die vanaf 1 januari 1997 van toepassing zijn, mogen nog verder worden gebruikt tot en met 31 december hermetisch gesloten tanks: De vaste tanks (tankvoertuigen) en de afneembare tanks, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december hermetisch gesloten tankcontainers: De tankcontainers, die voor 1 januari 2003 gebouwd werden volgens de tot en met 30 juni 2001 van kracht zijnde voorschriften en die voldoen aan de voorschriften van met uitzondering van de vereiste manometer of andere geschikte indicator, mogen desalniettemin aanzien worden als hermetisch gesloten tot de volgende periodieke keuring volgens , maar uiterlijk tot 31 december brandblusapparaten: Transporteenheden, die uitgerust zijn met brandblusapparaten die beantwoorden aan de tot en met 31 december 2002 van kracht zijnde bepalingen van 8.1.4, mogen verder gebruikt worden tot en met 31 december 2007.

INFORMATIE BETREFFENDE HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG

INFORMATIE BETREFFENDE HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG versie oktober 2008 A.D.R. Directie Binnenvaart en Intermodaliteit Dienst Veiligheid van Gevaarlijke Goederen en Beveiliging INFORMATIE BETREFFENDE HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG Inhoudstabel

Nadere informatie

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 35 De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html De tekst kiezen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Redactie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Nota van de redactie: De auteurs die meewerkten aan deze

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

nota datum : 01/10/2010

nota datum : 01/10/2010 nota datum : 01/10/2010 Auteur(s) : ML Vertaler : Aantal bladzijden : Aantal bijlagen : Interne referentie : ML.10.06/4 Path name : Titel : Rondschrijven betreffende de opleiding en examen voor veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR

Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR 1 Directoraat - Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid Dienst Controle van het Wegvervoer ADR 10 oktober 2014 2 I. Missie en doelstellingen Missie : het toezicht en de controle op de naleving van de

Nadere informatie

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,--

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,-- Feit Boete Geen / verkeerde vrachtbrief,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde,-- Geen / verkeerde gevarenkaart,-- Geen vakbekwaamheidscertificaat,-- Geen algemene opleiding,-- Samenladen / scheiden

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11316] 12 JULI 2016. Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen FILIP, Koning der

Nadere informatie

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R

ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR cursussen voor VRACHTWAGENCHAUFFEURS A l g e m e n e I n l i c h t i n g e n Programma 2012 N S C H R I J V I N G S F O R M U L I E R ADR VERVOLMAKING (verlenging van het getuigschrift ) De geldigheid

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie

Inhoudstabel Algemene inlichtingen... 5 Reglementering... 8 ADR 2015 : wijzigingen... 11 Bevoegde instellingen... 12

Inhoudstabel Algemene inlichtingen... 5 Reglementering... 8 ADR 2015 : wijzigingen... 11 Bevoegde instellingen... 12 Redactie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Multimodaliteit Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Nota van de redactie: De auteurs

Nadere informatie

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Protocol van ondertekening BIJLAGE A Deel 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING

Nadere informatie

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 1 INHOUDSOPGAVE ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Protocol van ondertekening BIJLAGE A ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen SEPTEMBER 2016 DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen IBC s of voluit Intermediate Bulk Containers. Dit is een container die gebruikt wordt voor los gestorte goederen in bulk (bv ertsen,

Nadere informatie

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association 1 ADR/RID 2013 1.6.1.1 ADR ONLY 2 1 Voorwoord Dit is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Steeds officiële teksten gebruiken (december 2012) ADR : http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

DEEL 1. Algemene bepalingen

DEEL 1. Algemene bepalingen DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1.1 Structuur Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen

Nadere informatie

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8.1 Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften 8.1.1 MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

VADEMECUM GEVAARLIJKE GOEDEREN

VADEMECUM GEVAARLIJKE GOEDEREN VADEMECUM GEVAARLIJKE GOEDEREN Redactie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Multimodaliteit Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren; 3 « goederen» : de en voorwerpen die in het A.D.R.

gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren; 3 «<gevaarlijke> goederen» : de <stoffen> en voorwerpen die in het A.D.R. Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (1 juli 1999) ALBERT

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen.

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Totaal 15 vragen met antwoorden Vraag 1. De IMDG Code bestaat uit 7 delen Het ADR bestaat uit 9 delen B. Stelling 1 en 2 zijn

Nadere informatie

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017.

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017. ADR 2017 ADR 2017 Van toepassing op 1 januari 2017. Verplicht van 1 juli 2017. De wijzigingen voor de editie 2017 van het ADR kan u terugvinden op de website van de VN. De geconsolideerde teksten in het

Nadere informatie

Dienst voor veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen INFORMATIE BETREFFENDE HET RID

Dienst voor veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen INFORMATIE BETREFFENDE HET RID Dienst voor veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen INFORMATIE BETREFFENDE HET RID Redactie: Dienst voor veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : UINITIELE PLEIDING SPECIALISATIE TANK 1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD 10523 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer

Nadere informatie

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage

ADR audit 2010. Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Houtigehage ADR audit 2010 Naam onderneming: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Ingevuld door: Veiligheidsadviseurs: Jolmers IVVO Houtigehage M. Jolmers nr. 56647735 S.G. Jolmers nr. 80216811 ADR jaarverslag

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UINITIELE OPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja - Colli met UN 3111 en colli met UN 3221 O Ja - Colli met UN 3112

Nadere informatie

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees

Nadere informatie

4G/20.5/S/17 B/

4G/20.5/S/17 B/ Januari 2017 DOSSIER: UN-kenmerk op verpakkingen Nog veel té vaak zien we UN-kenmerken, waarvan de juistheid ver te zoeken valt, vandaar dat het eens hoog tijd werd om hier een artikel aan te wijden. Alle

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADR in voege op 1 januari 2015 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

Naam Functie Datum van Handtekening handtekening. Deskundige ~2S. 0&. 10 //1. ft MCtIl..ettr-1)'L ~,;r. (max 2 jaar)

Naam Functie Datum van Handtekening handtekening. Deskundige ~2S. 0&. 10 //1. ft MCtIl..ettr-1)'L ~,;r. (max 2 jaar) Type doc: SPECIFICATIE A C Nummer: SP 007-13 Versie: Rev 1 NL I 1 I' I Classificatie : Niet geclassificeerd Titel: Uitgevende Dienstl Dept: Examenreglement voor de opleiding van veiligheidsadviseurs voor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Spoorvervoer

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Spoorvervoer 101076 MONITEUR BELGE 27.11.2017 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Spoorvervoer [C 2017/13157] 2 NOVEMBER 2017. Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2

KB Ladingvervoer LP/ NAVB-CNAC 2 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en van

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen voor de wagencontroleur Behorend bij het examenprogramma wagencontroleur Vastgesteld op 22 november 2012 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze:

Nadere informatie

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1 VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 8 Hoofdstuk 8.1 8.1.2.1 a) Vervang containerbeladingscertificaat door grote container- of

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Transport van koelmiddel volgens ADR

Transport van koelmiddel volgens ADR Transport van koelmiddel volgens ADR Wanneer is het ADR van toepassing? Toelichting aan de hand van enkele situaties vrijstelling? Praktische voorbeelden: Toepassing van de ADR-wetgeving toegespitst op:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis Specialiteiten VDH Koeriers Snel en zeker vervoer Soms is morgen niet snel genoeg, simpelweg omdat uw zending er voor een bepaalde tijd moet zijn. Geen probleem. VDH Koeriers bewrgt uw internationale e:xpre557.ending

Nadere informatie

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord "BERGING".

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord BERGING. HOOFDSTUK 5.2 KENMERKING EN ETIKETTERING 5.2.1 Kenmerking van colli Opmerking: Voor kenmerking die betrekking heeft op de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9

HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK I JURIDISCH KADER 9 HOOFDSTUK II DEFINITIES EN BEGRIPPEN 13 1. Gevaar 13 2. Risico 13 3. Toxiciteit 14 4. Dosis 14 4.1. LD 50 oraal 14 4.2. LD 50 dermaal 14 4.3. LC 50 14 5. Vlampunt

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN ATP-CERTIFICAAT VOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN DAN TANKVERVOERMIDDELEN Versie

INLICHTINGENFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN ATP-CERTIFICAAT VOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN DAN TANKVERVOERMIDDELEN Versie ATP / R. INLICHTINGENFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN ATP-CERTIFICAAT VOOR ANDERE VERVOERMIDDELEN DAN TANKVERVOERMIDDELEN Versie 20161003 Contact : Labo.ATP@bivv.be tel. 02/244.15.11 fax 02/216.43.42

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Vervoer Radioactieve stoffen. Regelgeving Inspectie Ongevallen

Vervoer Radioactieve stoffen. Regelgeving Inspectie Ongevallen Vervoer Radioactieve stoffen Regelgeving Inspectie Ongevallen Erik Cottens Onderzoeksplatform voor overtreding inzake leefmilieu Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24 juni 2009 24/06/2009 1 Radioactieve bronnen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Initiële opleiding basis 1-2005 1 EXAMENVRAGEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten - 1057 - HOOFDSTUK 8.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE TRANSPORTEENHEDEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Gearchiveerd op 09/06/2011

Gearchiveerd op 09/06/2011 Provinciale dienst van:... Datum:... Verantwoordelijke Controleur:... Nr:... Operator :... N uniek... Adres :...... PRI 228 Plantaardige productie bestemd voor consumptie - Pesticiden [228] v4 C : conform

Nadere informatie

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN HOOFDFSTUK 5.3 AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN Opmerking : Zie voor de kenmerking en het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC's, tankcontainers en transporttanks bij vervoer

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017

Belgisch Staatsblad van 30 april Versie in voege vanaf 1 mei 2017 Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer Onmiddellijke inningen Belgisch Staatsblad van 30 april

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN

CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN CTC ALGEMENE TANKREINIGINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid bepalingen 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn de CTC Algemene Tankreinigingsvoorwaarden van

Nadere informatie